6.4 TEKNISK BESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6.4 TEKNISK BESKRIVNING"

Transkript

1 Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun Ödeshög Org.nr: Datum: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

2 TEKNISK BESKRIVNING 2(9) Innehållsförteckning 6 EL OCH TELESYSTEM... 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM... 4 S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM... 5 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM... 8

3 TEKNISK BESKRIVNING 3(9) Denna handling ansluter till AMA EL 09. För entreprenaden gäller även separat redovisad AF-del. 6 EL OCH TELESYSTEM Objektets art Byte av belysningsarmaturer inom Ödeshögs tätort, till armaturer med effektiv teknik, lägre effekt och mindre miljöbelastande ljuskällor. Leverans och komplett installation i omfattning som framgår av denna beskrivning och bilagor. Entreprenören skall på plats göra sig orienterad om förhållanden som kan påverka anbudet. Normer Följande krav och föreskrifter skall gälla för entreprenaden (bifogas ej): ELSÄK-FS 2008:1 SS med bilagor AMA EL 09 El- och teleförsörjning Elleverans Elleverantören levererar systemspänning 400/230 V, 50 Hz. System för styrning För belysningsanläggningar förekommer olika system för styrning. För anläggningarnas till och frånslag används i kombination med Hand-0-Automatik - omkopplare: Ljusrelä, anläggningsspecifikt. Styrsignal från centralt placerad utrustning. Styrsignal från angränsande anläggning genom s.k. kaskadkoppling. Det automatiska styrsystemet kan starta utan förvarning, varför arbete (exempelvis på utsatt del) inte får utföras förrän frånskiljning och blockering utförts enligt ESA. Entreprenören skall förvissa sig att ingen skada kan uppstå innan manövrering sker. Miljöbetingelser Ödeshögs kommuns starkströmsanläggningar i denna entreprenad ska betraktas som Elinstallationer i fuktiga och våta utrymmen samt elinstallationer utomhus.

4 TEKNISK BESKRIVNING 4(9) Övrigt Tekniska uppgifter i anbud Materiel som anses såsom likvärdig, med angivet materiel, skall anges med utförlig förteckning innehållande tekniska data, beskrivningar, fabrikat, katalognummer och typbeteckning. Tekniska detaljer skall anges i den utsträckning som erfordras för en fackmässig bedömning av anbudet, bla med avseende på driftsäkerhet. Utbyte av fabrikat får endast ske efter godkännande av beställaren. 63 ELKRAFTSYSTEM 63.FC Belysningssystem vid väg e d Enligt denna beskrivning, bilagor. System och Funktioner I entreprenaden ingår en komplett belysningsinstallation samt i drifttagning och provning till en fullt driftklar anläggning. Styrning och övervakning Befintlig styrningsfunktion ska utnyttjas. Material- och varuföreskrifter Entreprenörens tillhandahållna materiel skall vara fabrikstillverkad och katalogförd. Angivna fabrikat avser krav på funktion och kvalitet. personsäkerhet, underhåll och utseende. B BC BCT.6 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M Åtgärder för el- och teleinstallationer Entreprenören skall ombesörja alla erforderliga åtgärder till skydd för person, husdjur, egendom, trafik, väg, mark och vegetation samt för upprätthållande av befintlig funktion som kan beröras av entreprenadarbetena. För arbete på väg gäller Vägverkets handbok interna föreskrifter IFS som kan hämtas på internetadress:

5 TEKNISK BESKRIVNING 5(9) BE BED.6 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING Rivning av el- och teleinstallationer Av entreprenaden berörda armaturer är förtecknad i bilaga 1, Anläggningsregister byte av Hg, under Befintlig anläggning. I samband med rivning av armatur: Urkopplas och rivs befintlig kabel mellan armatur och stolpinsats. Förbrukade ljuskällor omhändertas enligt Avfallsförordningen SFS 2001:1063. Om ej annat överenskoms ingår omhändertagande och borttransport i entreprenaden. S SBC SBC.21 APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELESYSTEM STOLPAR M M Stolpar och master för vägbelysning e d Av entreprenaden berörda stolpar är förtecknad i bilaga 1, Anläggningsregister byte av Hg, under Befintlig anläggning samt fotograferad i bilaga 4, Bilder stolptyper. Kapning av befintlig stolpe samt leverans och montage av adapter typ: Stolptyp: 8 Kapning: Stolpe kapas c:a 10mm under böjradie för uteliggararm. Se bild stolptyp 8, bilaga 4. Stolptyp: 10 Kapning: Stolpe kapas c:a 200mm ovan översta utkragning. Se bild stolptyp 10, bilaga 4. Adapter: Förses med adapter 25, stolpe Ø 48mm.

6 TEKNISK BESKRIVNING 6(9) SC SC-.822 EL OCH TELEKABLAR M M Hantering och förläggning av kabel ska ske enligt tillverkarens anvisningar. Vid förläggning får tillåtna dragkrafter inte överskridas. Vid förläggning ska noggrant kontrolleras att öglor som kan skada kabeln inte uppstår. Förläggning av kabel är att betrakta som elinstallationsarbete och får följaktligen inte utföras av annan än behörig elinstallatör eller av denne anställd personal. Faserna skall fördelas jämnt över de belastningsobjekt de ansluts till. Två efter varandra följande armaturer skall ej vara kopplade till samma fas. Kablar i eller på belysningsstolpar e d Av entreprenaden berörda gruppledning till armatur är förtecknad i bilaga 1, Anläggningsregister byte av Hg, under Ny anläggning. Montering i stolpar Invändig ledning får inte skarvas. Före dragning av invändig ledning ska kontrolleras att vassa kanter är avlägsnade. Ledning ska ha en extra längd av 0.5 m, så att armaturen lätt kan bytas. Gruppledningar mellan säkring och armatur i stolpar ska genomgående vara FQQ 3G1,5 mm². Leverans och montage av gruppledning, typ: FQQ 3G1,5 mm² SND SND.1 LJUSARMATURER FÖR UTOMHUSBELYSNING Ljusarmaturer för vägtrafikbelysning För nya armaturer gäller följande teknisk data och prestanda: ett aluminiumchassi (svartlackerad) en silvergrå plastkåpa som överdel med ett underglas, båda tillverkade i polycarbonat elektronikdel monterad på kylflänsen innesluten i glaskupan. Täthet IP65 glaskupan där elektronikdelen finns skall vara ventilerad med Goretexliknande ventil för luft- och kondensutjämning

7 TEKNISK BESKRIVNING 7(9) 30 dioder från Osram 3 rader x10. Totalat 3900 lumen strömstyrka från 100mA till 900mA 20 watt / 30 watt färgtemperatur: 4000K (Kelvin) LED dioder fab. Osram från de två högsta klasserna stolpfästet svartlackerad med två utföranden, rak eller vinkelmontering total vikt 6,7 kg kretskort skall ha keramisk värmeavledare. varje diod skall ha lins monterat som gör att ljusbilden blir optimerad. armaturen skall vara försedd med demonterbart fågellås i form 7st plastpinnar som sätts på plastkåpans överdel. Leverans och montage av armatur typ: Ljusarmatur littera: E20W-rak Fab: Prisma Light AB Typ: Eliott Bestyckning: 20W Lins: BAB-lins Färgtemperatur: 4000K Stolpfäste: Rak montering på stolparm. Eller likvärdig. Ljusarmatur littera: E20W-vinkel Fab: Prisma Light AB Typ: Eliott Bestyckning: 20W Lins: BAB-lins Färgtemperatur: 4000K Stolpfäste: Vinklad montering på stolptopp. Eller likvärdig.

8 TEKNISK BESKRIVNING 8(9) Ljusarmatur littera: E30W-rak Fab: Prisma Light AB Typ: Eliott Bestyckning: 30W Lins: BAB-lins Färgtemperatur: 4000K Stolpfäste: Rak montering på stolparm. Eller likvärdig. Ljusarmatur littera: E30W-vinkel Fab: Prisma Light AB Typ: Eliott Bestyckning: 30W Lins: BAB-lins Färgtemperatur: 4000K Stolpfäste: Vinklad montering Eller likvärdig. Y YTB YTB.1632 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av nya installationer skall ske enligt efterföljande koder. Märkning av ledningssystem i elkraftinstallationer Ledningar i stolpar ska fasmärkas med gula märkhylsor typ Partex eller likvärdig. Alfanumerisk märkning enligt gällande föreskrifter och standard. Ledningar märks i alla stolpinsatser. Utgående ledare efter säkringsapparat som matar armatur ska märkas med fasbeteckning. YTB Märkning av gruppledningar Märkningen ska anbringas på ledningen vid säkringsapparaten. Vid säkring i rörstolpe, texthöjd 5 mm. Skyltar fästs med självlåsande UV-beständiga buntband. YTC KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Entreprenören skall prova och injustera allt av honom utfört arbete.

9 TEKNISK BESKRIVNING 9(9) YTC.1 YTC.16 YU YUE.633 YUH.63 Kontroll av installationssystem Kontroll av el- och telesystem TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER Underlag för relationshandlingar för installationer i belysningssystem och ljussystem Driftinstruktioner för elkraftinstallationer WSP Systems Elteknik

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

Montering och drift LPS2000E/Ex

Montering och drift LPS2000E/Ex Montering och drift LPS000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Jan 0 Höganäs LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på

Läs mer

Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät

Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät Innehållsförteckning Numreringen hänvisar till AMI (Anslutning Mätning Installation). 1. 5 Anmälan till Fortum - Föranmälan 2 1. 6 Rutiner mellan kund

Läs mer

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning

Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Relästation 602 projekteringshandledning för telefoni, radio och varning Fastställd 2003-07-01 Reviderad 2009-12-15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Projekteringshandledning för Relästation

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT

FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT ROBUSTA NÄT Rekommendationer FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT Kanalisation, kablar och kopplingsställen Utgåva 2, 2011-10-21 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Dokumentöversikt rekommendationer 4 1.2 Syftet med dokumentet

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter ELSÄK-FS Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering Gatubelysning på entreprenad Upphandling uppföljning utvärdering SKL Kommentus Media AB Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SPCR 130 Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18

Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18 Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18 INNEHÅLL SID TEKNISKA DATA 4 ALLMÄN BESKRIVNING Skåpet 5 Utdragbara funktionsenheter 6 Grundutrustning för NE 1 9 Grundutrustning för NE 0 10 Grundutrustning

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer