Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering"

Transkript

1 Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm.

2 Dessa lokala bestämmelser avser de krav som Öresundskraft AB ställer på kunden och dennes fjärrvärmeanläggning. Även bestämmelserna enligt nedan skall beaktas. Vid motstridigheter mellan olika dokument är det de lokala bestämmelserna som är gällande. - Svensk Fjärrvärmes Tekniska Bestämmelser F: , finns att hämtas på under bibliotek/tekniska bestämmelser. Dessa bestämmelser uppdateras kontinuerligt, kontrollera därför senaste utgåvan. - Gällande regler och normer enl Boverkets byggregler BBR, VVS-AMA samt AFS 1999:4 ;2002:1 ;2005:3 ;2006:1 ;2006:8 Anläggningen skall även byggas, underhållas och drivas på ett sådant sätt att kraven i Arbetsmiljöverkets regler efterlevs. Kunden skall följa de bestämmelser som utfärdas av myndigheter för kontroll, besiktning, drift m.m. avseende anläggningen eller ingående delar. Öresundskraft AB skall kontaktas innan något arbete påbörjas. Kontakt med Öresundskraft Telefon: Hemsida: För att bli kopplad till rätt avdelning var beredd att ange följande: - Vilken anläggningsort det gäller - Vad ni behöver hjälp med ( service, nyinstallation, driftsättning, försäljning mm) - Om det gäller utlämning av passbit till mätare - Om det gäller prisfrågor Innan fjärrvärmecentral tas i drift skall den alltid besiktigas av Öresundskraft AB. Beställning av fjärrvärme Fastighetsägaren/kunden skall minst 3 månader före beräknad leverans kontakta Öresundskraft AB för beställning och därefter fortlöpande ha kontakt med Öresundskraft AB under utrednings- och utförandeskedet. Blankett för beställning/föranmälning av fjärrvärmeleverans tillhandahålles av Öresundskraft AB eller laddas ner från vår hemsida. Projekthandlingar såsom ritningar och dimensioneringsunderlag skall för granskning tillställas: Vid anläggningar i Helsingborg och Höganäs: Öresundskraft AB Nätbyggnadsavd. fjärrvärme Box Helsingborg Vid anläggningar i Ängelholm: Öresundskraft Ängelholm AB Energigatan Ängelholm Anläggningar med effekt av 100 kw eller större Projekthandlingarna utgörs av 2 uppsättningar kopior, bestående av situationsplan, plan- och grundanläggningsritningar, VVS ritningar samt principschema som visar kopplingsprincipen och de delar av kundens sekundärsystem som kan påverka primärsystemet. Anläggningen skall provtryckas. Entreprenören utför provtryckning med egen utrustning vilket skall intygas skriftligen. Anläggningar med effekt under 100 kw Vid installation skall av Svensk Fjärrvärme godkänd (P-märkt) prefabricerad fjärrvärmecentral användas, gäller enbart småhus. Projekthandlingar i en uppsättning, bestående av situationsplan, plan- och grundanläggningsritningar samt VVS ritningar skall upprättas.

3 Anläggningen kan komma att provtryckas. Entreprenören utför provtryckning med egen utrustning vilket skall intygas skriftligen. Projektering: Kunden eller dennes ombud skall kontakta Öresundskraft för att gemensamt bestämma; Tidigaste datum för leverans. Placering av fjärrvärmerummet i fastigheten. Anmälan om idrifttagning skall göras minst två arbetsdagar i förväg. Önskas uppvärmning med fjärrvärme under byggtid så kontakta Öresundskraft AB för mer information om vilka lösningar som finns. Om utrustning i fjärrvärmecentralen omfattas av besiktningsplikt åligger det kunden att ombesörja att det utförs enligt gällande myndighetskrav. UTRUSTNING I FJÄRRVÄRMERUM OCH FJÄRRVÄRMECENTRAL Anläggningar upp till 100 kw över 100 kw Fjärrvärmerummet Belysning Ska finnas Ska finnas Uttag för handverktyg 230V Ska finnas Ska finnas Golvbrunn * Ska finnas Ska finnas Spolmöjlighet kv Rekommenderas Ska finnas Primärsida Servisventiler Tillhandahålls Tillhandahålls Filter Ska ingå Ska ingå Tryckmätare Rekommenderas Ska ingå Avtappningsventil Ska ingå Ska ingå Värmeväxlare Ska ingå Ska ingå Styrventiler Ska ingå Ska ingå * när det gäller golvbrunn vid konvertering och mindre anläggningar så kan det finnas alternativa lösningar som är tillåtet, detta diskuteras i varje enskilt fall med Öresundskraft varefter skriftlig överenskommelse tecknas. Övrigt: Utrymmesbehovet bestäms med hänsyn till servicemöjligheter. Det skall finnas ett fritt arbetsutrymme av minst 1 meter framför flödesmätaren, servisventiler samt övriga komponenter som ägs av Öresundskraft AB. Servisventilerna är plomberade, Öresundskraft AB:s personal bryter plomberingarna vid besiktningen. Öresundskraft AB märker upp vad gäller fram- och returledning primärt. Inga manövrerbara don får vara placerade högre än 180 cm över golv. Finns asbest i fjärrvärmerummet skall sanering utföras enligt Arbetarskyddsstyrelsen föreskrifter om asbest AFS 2006:1. Har inte asbestsanering utförts på ett korrekt vis kommer anmälan att göras till arbetsmiljöverket. Mätsträcka utförs enligt bifogade ritningar. Vid anläggningar över 100 kw skall renblåsningsventil monteras på filter med spillrör som avslutas ca 40 cm från golv. Vid tryckmätning accepteras inte understick. Isolering på primärsida utförs enligt gällande VVS AMA med hänsyn till: isolervara enligt RBB.2 VVS - AMA 98 (mineralull) ytbeklädnad av plast på isolerad rörledning enligt RCB.4 VVS-AMA 98. isolertjocklek enligt RB/1 VVS - AMA 98. Vid rumstemperaturer över 18 grader C gäller minst serie 40, upp till 18 grader gäller minst serie 41. ändavslutning vid flänsad armatur eller flänsad flödesgivare enligt figur RB/2 i RA 98 VVS, minsta avstånd mellan isolering och fläns skall vara 70 mm för att möjliggöra montage och demontage av flänsförband.

4 Primära ventilers övre ände på spindelhalsen får ej överisoleras. Vid svetsning och lödning skall gällande regler och krav för svets- och lödlicenser gälla oberoende av fjärrvärmecentralens effektområde. Vid gängförband rekommenderar vi att lin med loctite eller likvärdig tätning används. Klämring- och presskopplingar är ej godkända på primärsidan med ett undantag. Helmetalliska presskopplingar godkända enligt kontrollorgan får användas på primära ledningar upp till Ø 28 mm efter samråd med Öresundskraft. Kopparrör tillåts upp till Ø 28 mm. Dimension på primärledning bestäms med hänsyn till hastighet och tryckfall samt i samråd med Öresundskraft AB. OMBESIKTNING Vid de fall där ovan anvisningar inte följs så ombesiktning krävs så kommer vi att debitera denna kostnad till Fastighetsägaren. Minsta kostnad för ombesiktning är 2000:- exkl. moms för anläggningar under 100 kw och 4000:- exkl. moms för anläggningar större än 100 kw. Följande ritningar skall följas med avseende på mått och dimensioner beroende på vilken stad anläggningen skall installeras i: V 10-H Effekt över 100 kw i Helsingborg/Höganäs V 10-Ä Effekt över 100 kw i Ängelholm V 11-H Effekt under 100 kw i Helsingborg/Höganäs V 11-Ä Effekt under 100 kw i Ängelholm V 12-H Småhus i Helsingborg/Höganäs V 12-Ä Småhus i Ängelholm

5

6

7

8

9

10

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Handbok Köldbärarsystem

Handbok Köldbärarsystem Handbok Köldbärarsystem HANDBOK UTGÅVA 3 2008 Vätskeburen kyla Inledning Inledning Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna och att medeltemperaturen höjs. Samtidigt ställer vi allt högre krav

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 VÄRMEMÄTARE TEKNISKA BRANSCHKRAV OCH RÅD OM MÄTARHANTERING Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 ISSN

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Mariestad Töreboda Gullspång Fastighet som anmälan avser Fastighetsbeteckning Adress Fastighetsägare Person-/organisationsnummer

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE 2015 Välkommen att ta del av vår information gällande villkor för fjärrvärmeanslutning till 1-2 familjshus. Ljungby Energi har idag ca 1 450 nöjda

Läs mer

UTBILDNINGSKOMPENDIUM

UTBILDNINGSKOMPENDIUM UTBILDNINGSKOMPENDIUM Nr.6 VVS-KUNSKAP STEG TVÅ Förord 4 Lagar och föreskrifter som styr en VVS-installation PBL och BVL 5 5 BBR 94 5 AMA 98 AA VVS 94 5 6 Typgodkännande CE-mörkning 6 6 Förfaranade vid

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät

Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät Teknisk anvisning för Elinstallation i Fortums Elnät Innehållsförteckning Numreringen hänvisar till AMI (Anslutning Mätning Installation). 1. 5 Anmälan till Fortum - Föranmälan 2 1. 6 Rutiner mellan kund

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

REGELVERK för Brf Ekerum nr 1

REGELVERK för Brf Ekerum nr 1 Brf Ekerum nr 1 Foto: PO Carlsson REGELVERK för Brf Ekerum nr 1 Gäller från och med januari 2015 Anvisningar för hantering av mark- och byggnadsåtgärder med mera Golfbyns särskilda karaktär Ekerums Golfby

Läs mer

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Töreboda Mariestad Gullspång För fastigheten: Belägenhetsadress: Personuppgifter (Fastighetsägare): Personnummer: Namn: Adress:

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008 sakervatten.se Branschregler Mars 2008 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

SPCR 130. Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SPCR 130 Certifieringsregler för P-märkning av Värmepumpar SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer