AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36"

Transkript

1 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar m m P Q Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät Apparater, kanaler, don m m i luftbehandlingssystem R Isolering av installationer S Apparater, utrustning, kablar m m i el- och telesystem U Apparater för styrning och övervakning Y Märkning, provning, dokumentation m m

2 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Beakta att det till SS finns en rättelse SS R1 Se artikeln Standard som påverkar i AMA och RA i AMA-nytt 2/21010 B BJD Explosionsfarlig miljö Beakta att SS-EN är ersatt av SS-EN som behandlar klassning av områden med explosiv gasatmosfär och SS-EN som behandlar områden med explosiv dammatmosfär. Se artikeln Standarder som påverkar i AMA och RA i AMA-nytt 1/2010. Beakta att SS-EN är ersatt av SS-EN Se artikeln Standarder som påverkar i AMA och RA i AMA-nytt 1/2010. Beakta att SS-EN finns utgåva 2 och SS-EN finns i utgåva 3. Införd i AMA-nytt 1/2010 Beakta att SEK handbok 427 finns i utgåva 3. Se artikeln Råd för elinstallationer i explosionsfarliga områden i AMAnytt 1/2012. Beakta att SS-EN är ersatt av SS-EN FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR INSTALLATIONER KONTROLL OCH PROVNING AV INSTRUMENT Följande text i AMA: "Kontroll och provning av instrument och tillhörande utrustning ska utföras och dokumenteras enligt SIS/TS 21143:2007 Byggmätning Geodetisk mätning, beräkning och redovisning vid långsträckta objekt kapitel 4.1.2" utgår och ersätts med: Kontroll och provning av instrument och tillhörande utrustning ska utföras och dokumenteras enligt SIS/TS 21143:2009 Byggmätning Geodetisk mätning, beräkning och redovisning vid långsträckta objekt kapitel Införd i AMA-nytt 1/2010. BJD.3 Koordinat- och höjdsystem Beakta att SIS/TS 21143:2007 är ersatt av SIS/TS 21143:2009. Införd i AMA-nytt 1/2010. Utsättning av installationer Följande text i AMA: "All utsättning ska utföras med beaktande av krav på angivna byggplatstoleranser. Beräkning av utsättningstolerans framgår av SIS/TS 21143:2007 bilaga C angivet under Toleransberäkning där momenten tillverkning, utsättning och montering ingår utgår och ersätts med: 36

3 All utsättning ska utföras med beaktande av krav på angivna byggplatstoleranser. Beräkning av utsättningstolerans framgår av SIS/TS 21143:2009 bilaga C angivet under Toleransberäkning där momenten tillverkning, utsättning och montering ingår. Införd AMA-nytt 1/2010 L LDV LDV.21 P PAK.2 PHB.111 PHC.2 PHD.21 PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M SKYDDSBELÄGGNING AV INSTALLATIONER Anodisering Beakta att den i AMA åberopade SS-EN är upphävd och ersatt med SS-EN ISO 7599:2010 Anodisering av aluminium och aluminiumlegeringar - Allmänna specifikationer för anodiserade beläggningar på aluminium (ISO 7599:2010). APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT Luftkompressoraggregat Beakta att den i RA åberopade SS-ISO 1217 upphävdes Värmevattenpannor med effekt över 100 kw samt hetvattenpannor Beakta att den i AMA åberopade standarden SS är upphävd och ersatt av SS :2011. Oljebrännare Beakta att den i AMA åberopade standarden SS är upphävd och ersatt av SS :2011. Anordningar för tillförsel av eldningsolja till pannor Beakta att den i AMA åberopade standarden SS är upphävd och ersatt av SS :2011. PJE TAPPVATTENVÄRMARE Beakta att det till SS-EN finns en korrigering SS-EN C2. PKC Luftkompressorer Beakta att den i RA åberopade SS-ISO 1217 upphävdes

4 PN RÖRLEDNINGAR M M Följande text i AMA Fog och fog med koppling på tappvattenledning ska vara placerade så att fog och koppling är utbytbar och så att läcka kan upptäckas snabbt. utgår och ersätts med: Fog och fog med koppling på rörledning för tappvatten och värmevatten ska vara placerade så att fog och koppling är utbytbar och så att läcka kan upptäckas snabbt. Se artikeln Säker Vatteninstallation i AMA-nytt 2/2010 PNU.2 Ledningar av stålrör Beakta att den i RA åberopade SS-EN 719 har upphävts och ersatts med SS-EN ISO 14731:2006 Tillsyn vid svetsning - Uppgifter och ansvar (ISO 14731:2006). PNU.21 PNU.22 PNU.3 Ledningar av stålrör av olegerat stål Beakta att det till den i RA åberopade standarden SS-EN ISO finns en rättelse SS-EN ISO :2004/A2:2012. Ledningar av rör av legerat stål Beakta att det till den i RA åberopade standarden SS-EN ISO finns en rättelse SS-EN ISO :2004/A2:2012. Ledningar av kopparrör Beakta att den i AMA åberopade SS-EN 1044 har upphävts och ersatts av SS-EN ISO 17672:2010 Hårdlödning - Tillsatsmaterial (ISO 17672:2010) Tabell PN/5 i AMA utgår och ersätts med tabell ANY PN/5. Tabell ANY PN/5. Lod för hårdlödning PNU.511 Ledningar av PVC-rör, tryckrör Beakta att den i AMA åberopade SS-EN har upphävts och ersatts av SS-EN ISO :2009 Plaströrssystem - Plaströr för vattendistribution, i mark och ovan jord för avlopp - (PVC-U) - Del 2: Rör (ISO :2009). Beakta även att den i AMA åberopade SS-EN har upphävts och ersatts av SS-EN ISO :2010 Plaströrssystem - Plaströr för vattendistribution, i mark och ovan jord för avlopp - (PVC-U) - Del 3: Rördelar (ISO :2009). 38

5 PNU.512 Ledningar av PE-rör, tryckrör Beakta att delar av serien i den i AMA åberopade SS-EN är upphävda och ersatta: Del 1 är ersatt av SS-EN :2011 Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 1: Allmänt Del 2 är ersatt av SS-EN :2011 Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 2: Rör Del 3 är ersatt av SS-EN :2011 Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 3: Rördelar Del 5 är ersatt av SS-EN :2011 Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 5: Systemanpassning Beakta att den i AMA åberopade standarden SS-EN Plaströrsystem för vattendistribution i PE - Del 4: Ventiler är upphävd och ersatt av SS-EN :2012 Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 4: Ventiler. PNU.5213 Ledningar av PE-rör, standardiserade markavloppsrör Beakta att den i AMA och RA åberopade SS-EN :2005 är upphävd och ersatt av SS-EN :2005+A1:2011. PNU.5214 Ledningar av PE-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör Beakta att den i RA åberopade SS-EN :2005 är upphävd och ersatt av SS-EN :2005+A1:2011. PPD.1 Inre inspektion av rörledningar Ange om inspektion ska göras av en auktoriserad och från entreprenören oberoende tv-inspektör. Se artikel Renovera eller inte renovera det är frågan i AMA-nytt 1/2011 PPD.22 Rengöring av avloppsvattenledningar Rengöring inför renovering Inför renovering av avloppsledning enligt PPE ska befintlig rörledning noggrant rengöras invändigt. Efter rengöring ska rörledningens insida vara fri från smuts och lösa partiklar. Rengöringsmetod och renhetsgrad ska vara anpassad till renoveringsmetod och den ursprungliga rörledningens material. Metod för rengöring ska framgå av entreprenörens metodbeskrivning. Se artikel Renovera eller inte renovera det är frågan i AMA-nytt 1/

6 PPE PSA.7 PSB PTB.5 RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR I HUS Renoveringsmaterialet ska appliceras på rörledningens insida. Använda material, produkter och utrustning ska vara testade att fungera tillsammans. Renovering ska utföras enligt entreprenörens metodbeskrivning. Metodbeskrivning ska redovisas för beställaren innan påbörjad renovering. Avvikelser från metodbeskrivning ska dokumenteras och redovisas för beställaren. Renoveringsmaterialet ska vara 2-6 mm tjockt och helt täcka rörledningens insida mellan angivna stoppunkter. Entreprenören ska specificera tjocklek och redovisa avvikelser till beställaren. Efter utförd renovering ska rörledning vara vätsketät, ha jämn insida och vara fria från veck, utbuktningar e d som kan hindra flödet eller ansamla smuts, partiklar eller andra oönskade föremål. Efter utförd renovering ska renoverade rörledningar och enheter ha samma funktion som motsvarar befintliga rörledningars och enheters ursprungliga funktion. Undantag från detta kan göras om exempelvis sannolikt flöde minskat sedan rörledningssystemet byggdes. Sanitetsenheter och annan utrustning som demonterats eller modifierats för att renovering ska kunna utföras ska återmonteras och återställas efter renovering. Infört i AMA-nytt 1/2011 Se artikeln Renovera eller inte renovera det är frågan i AMA-nytt 1/2011 Se artikeln Fastighetsägare nöjda med relining i AMA-nytt 2/2011 Vattenfelsbrytare Ny kod och rubrik Ange dimension hur avstängning och påslag av vattnet ska ske, till exempel via fjärrmanöverpanel eller via inkoppling mot larm eller fastighetsstyrning stängnings- och öppningstid för ventil om vattenfelsbrytare ska ha läckagemätning samt minsta läckageflöde som ska identifieras om vattenfelsbrytare ska förses med vattendetektor samt var dessa ska vara placerade. åtgärd när vattendetektor identifierar vatten, till exempel avstängning av vatten eller larm. Se artikel Vattenfelsbrytare som skydd mot vattenskador i AMA-nytt 1/2012 AVSTÄNGNINGSVENTILER Beakta att den i RA åberopade standarden SS-ISO 5208 är ersatt av SS-EN :2012. Fläktluftvärmare Beakta att den i RA åberopade standarden SS-EN 779 är upphävd och ersatt av SS-EN 779:

7 PTC.5 PTD Fläktluftkylare Beakta att den i RA åberopade standarden SS-EN 779 är upphävd och ersatt av SS-EN 779:2012. Införd i AMA-nytt 1/2012 RUMSAPPARATER FÖR VÄRMNING OCH KYLNING Beakta att den i RA åberopade standarden SS-EN 779 är upphävd och ersatt av SS-EN 779:2012. PUC PUC.1 PUE.111 PUE.121 PUF.6 TVÄTTSTÄLL, TVÄTTRÄNNOR OCH BIDÉER Tvättställ Beakta att SS-EN 31, SS-EN 32 och SS-EN 111 är ersatta av SS-EN 31:2011. Införd i AMA-nytt 2/2011 Golvmonterade klosetter av porslin Beakta att SS-EN 33 är ersatt av SS-EN 33:2011. Införd i AMA-nytt 2/2011 Väggmonterade klosetter av porslin Beakta att SS-EN 34 och SS-EN 38 är ersatta av SS-EN 33:2011. Införd i AMA-nytt 2/2011 Avfallskvarnar Ny kod och rubrik Ange ljudkrav krav på beröringsskydd vattenlås Samordna installation med berörd projektör. Beakta att avfallskvarnar omfattas av krav på CE-märkning enligt maskindirektivet 2006/42/EG. PV PVB PVB.2 Se artikel Matrester som energikälla i AMA-nytt 1/2012 UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM TAPPVENTILER, BLANDARE M M I TAPPVATTENSYSTEM Blandare Blandare som byggs in i vägg ska ha tappvattenanslutningen placerad i ett vattentätt utrymme med dränering. Dräneringen ska mynna på plats där läckande vatten upptäcks och inte orsakar omedelbar skada. Infört i AMA-nytt 2/2010 Se artikeln Säker Vatteninstallation i AMA-nytt 2/

8 Se artikeln Energimärkning av blandare i AMA-nytt 2/2010 PVB.21 Duschblandare och duschanordningar Ange energiklass enligt SS Införd i AMA-nytt2/2012. Se artikel Energimärkning av blandare i AMA-nytt 1/2011 PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare Ange energiklass enligt SS Se artikeln Energimärkning av blandare i AMA-nytt 1/2012. PVB.24 PVC Q QA QAB Disklådsblandare Ange energiklass enligt SS Se artikeln Energimärkning av blandare i AMA-nytt 1/2012. NÖDDUSCHAR OCH ÖGONDUSCHAR Beakta att AFS 2000:42 är ersatt av AFS 2009:2. Se artikeln AFS om arbetsplatsens utformning i AMA-nytt 1/2010. APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYTEM Beakta att den i AMA och RA åberopade SS-EN 10327:2004 är upphävd och ersatt med SS-EN 10346:2009 Kontinuerligt varmmetalliserade platta produkter - Tekniska leveransbestämmelser. SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT Täthetskrav Följande text i AMA utgår: "I figur Q/2 angivet provtryck avser undertryck i aggregat." Infört i AMA-nytt 2/2010. QGB LUFTFILTER Beakta att den i AMA och RA åberopade standarden SS-EN 779 är upphävd och ersatt av SS-EN 779:2012. QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON 42

9 QJC SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS MATERIAL- OCH VARUKRAV Spjäll ska vara utfört i lägst täthetklass 2 enligt figur QJB/1. Se artikel Otydligt i AMA kring täthet för brandskyddsspjäll i AMA-nytt 2/2011 QJC.11 Brandgasspjäll med ställdon Följande text i AMA utgår: "Spjäll ska vara utfört i täthetsklass 3 enligt figur QJB/1". Infört i AMA-nytt 2/2011. QL R RC S Se artikel Otydligt i AMA kring täthet för brandskyddsspjäll i AMA-nytt 2/2011. VENTILATIONSKANALER M M Ange under aktuell kod och rubrik imkanalsklass enligt branschrekommendationen imkanal.se utgåva 2012:1. Se artikel Tydligare krav på imkanaler i AMA-nytt 1/2011 och Högre klass på imkanaler i AMA-nytt 1/2012. ISOLERING AV INSTALLATIONER YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER Beakta att de i AMA åberopade SS-EN och SS-EN 10327:2004 är upphävda och ersatta med SS-EN 10346:2009 Kontinuerligt varmmetalliserade platta produkter - Tekniska leveransbestämmelser. APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM Beakta att det till SS finns en rättelse SS R1. Se artikeln Standard som påverkar i AMA och RA i AMA-nytt 2/2010. Beakta att SS-EN har fått ett tillägg SS-EN A1. SKB Explosionsskyddad materiel Beakta att SS-EN finns i utgåva 3. Införd i AMA-nytt 1/2010. KOPPLINGSUTRUSTNINGAR Beakta att den i AMA åberopade SS-EN finns i utgåva 1. Beakta att det till SS finns en rättelse SS R1. Se artikeln Standard som påverkar i AMA och RA i AMA-nytt 2/

10 SKB.4211 Serviscentraler Följande text i AMA: "Serviscentral ska utföras och monteras enligt SS-EN och SS " utgår och ersätts med: Serviscentral ska utföras och monteras enligt SS-EN och SS Se artikeln Standarder som påverkar i AMA och RA i AMA-nytt 2/2010. SKB.5 SKB.51 U Y YTC.15 Apparatskåp, apparattavlor m m Följande text i AMA: "Apparatskåp, apparattavla, pulpet o d ska uppfylla kraven enligt SS-EN " utgår och ersätts med: Apparatskåp, apparattavla, pulpet o d ska uppfylla kraven enligt SS-EN Se artikeln Standarder som påverkar i AMA och RA i AMA-nytt 2/2010. Apparatskåp Apparatskåp i hissinstallation Beakta att SS-EN 81-1 är ersatt av SS-EN 81-1+A3:2010 och att SS-EN 81-2 är ersatt av SS-EN 81-2+A3:2010. Se artikeln Uppdatering av hisstandard i AMA-nytt 2/2010. Apparatskåp i installation för rulltrappa och rullramp Beakta att SS-EN 115-1:2008 är ersatt av SS-EN 115-1:2008+A1:2010. APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING Beakta att SEK handbok 427 finns i utgåva 3. Se artikeln Råd för elinstallationer i explosionsfarliga områden i AMAnytt 1/2012. MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M Kontroll av vvs-, kyl- och processmediesystem Beakta att de i AMA åberopade SS-EN 1712, SS-EN 1713 och SS-EN 1714 är upphävda och ersatta av: SS-EN ISO 11666:2011 Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Acceptansnivåer (ISO 11666:2010) SS-EN ISO 23279:2010 Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Karaktärisering av indikationer i svetsar (ISO 23279:2010) SS-EN ISO 17640:2011 Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Tekniker, provningsnivåer och utvärdering (ISO 17640:2010). 44

11 YTC.256 Injustering av värmesystem Injustering av injusteringsventiler Följande mening i AMA utgår "Injusteringsventiler ska injusteras till föreskrivet flöde." och ersätts av "Injusteringsventiler ska injusteras till föreskrivet flöde och tryckfall." Se artikel Injustering av värmesystem i AMA-nytt 2/2011. YUH YUH.5 YUH.8 YUJ YUJ.5 YUJ.8 YUK YUK.5 YUK.8 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Driftinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underlag för driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Underlag för driftinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer 45

12 YUL YUL.5 YUL.8 UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underlag för underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Underlag för underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer 46

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Information om uppgiftslämnare Datum: 6/8 2015 Företag/organisation:VVS Företagen Kontaktperson: Magnus Everitt E-postadress: magnus.everitt@vvsforetagen.se

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M B BB BBB FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D BBB.5 BBB.52 BBB.53 BBB.54 BBB.55 BBB.56 BBB.57 BBB.8 Utförda undersökningar

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Information om uppgiftslämnare Datum: 2012-08-17, 2012-08-22, 2012-08-22, 2012-08-29 Företag/organisation: Svensk Ventilation Kontaktperson: Erik Österlund, tel 08-7627556

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

BRF Kråkbjörken Södra Förstadsgatan 84 Malmö. Renovering badrum, tappvatten samt avlopp. Teknisk rambeskrivning VVS.

BRF Kråkbjörken Södra Förstadsgatan 84 Malmö. Renovering badrum, tappvatten samt avlopp. Teknisk rambeskrivning VVS. BRF Kråkbjörken Södra Förstadsgatan 84 Malmö Renovering badrum, tappvatten samt avlopp. Teknisk rambeskrivning VVS Malmö 2016-06-20 Per-Johan Ytterman PQR Consult AB St. Johannesgatan 1D 211 46 Malmö 070-6753920

Läs mer

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB.

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB. AB Bostäder Byte av frånluftsfläktar Arbetsnr: Rambeskrivning 57 Luftbehandling Borås ÅF Infrastruktur AB 2 (14) Orientering Entreprenaden innefattar arbete med byte av frånluftsfläktar samt injustering

Läs mer

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND För att förhindra att brand och rök sprids i ventilationssystemet i en byggnad används brand/brandgasspjäll för att spärra av individuella brandceller om brand skulle bryta ut. Brandspjällets blad är öppna

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.4 RAMBESKRIVNING-VVS

POLISMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.4 RAMBESKRIVNING-VVS POLISMYNDIGHETEN I NORRBOTTEN HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.4 RAMBESKRIVNING-VVS Status Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22 st Luleå Revidering Rev. : Upprättad av: Ramböll Sverige AB

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems Kv Oxeln 7, Vänersborg Objektnr: 2306 Projektnr: 1-7316 Dnr: SBN 2014/78 Förfrågningsunderlag håv ac håvac s objekt.nr 4021 Tele 0520-474860 sida 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 50 RÖRSYSTEM 5 52

Läs mer

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX Antal blad 8 Blad nr 1 FÖRHANDSKOPIA 070418 GENERALKONSULT RE V ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 Hkpflj MALMEN K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 CPT-ANLÄGGNING, HKP 15 SYSTEMET

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

LUFT. Bilaga till Projekteringsanvisning 2013. Utgåva 1 2013-01-31. Malmö stad Stadsfastigheter

LUFT. Bilaga till Projekteringsanvisning 2013. Utgåva 1 2013-01-31. Malmö stad Stadsfastigheter Malmö stad Stadsfastigheter Bilaga till Projekteringsanvisning 2013 LUFT Utgåva 1 2013-01-31 SERVICEFÖRVALTNINGEN Henrik Smithsgatan 13 205 80 Malmö Tel. 040-34 10 00 Org.nr. 212000-1124 stadsfastigheter@malmo.se

Läs mer

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het Datum 4.5 Sid 1-12 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet (alt./delar av tappvattensystemet) skall

Läs mer

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) LFV ARLANDA 06A42 Bussverksamheten TEKNISK BESKRIVNING OMBYGGNAD AV 508 Brandstation Öst 50 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av Torbjörn Johnsson

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda Teknikansvarig:

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

SJÖTOFTA SKOLA OMBYGGNAD

SJÖTOFTA SKOLA OMBYGGNAD Arbetsnr Sidantal 25 Tranemo Kommun RAMBESKRIVNING RÖRSYSTEM TOTALENTREPRENAD Upprättad av Entreprenadplanering AB - Innehållsförteckning Sid 5 V-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 B P FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Kod Text Mängd Enh 5 VA-, VVS-,KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet ska utföras med rör, rördelar, tillbehör och

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM MÅLILLA 14:55 och Målilla 14:4, MÅLILLA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA MM Rambeskrivning VS-installationer mm Förfrågningsunderlag Dessa administrativa föreskrifter

Läs mer

Teknisk anvisning 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM... 3 PN RÖRLEDNINGAR M M...

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖRELUNDSKOLAN, OLSFORS ÖRLID 1:58, BOLLEBYGDS KOMMUN

ÖRELUNDSKOLAN, OLSFORS ÖRLID 1:58, BOLLEBYGDS KOMMUN Arbetsnr: Sidantal: 26 TEKNISK BESKRIVNING - RÖR 52, 53, 56 RÖRSYSTEM Upprättad av Entreprenadplanering AB Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 B P FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

ETPS-E Brandgasspjäll

ETPS-E Brandgasspjäll 2 ETPS-E Brandgasspjäll ETPS-E är ett typgodkänt brandgasspjäll testat enligt EN 1366-2. ETPS-E uppfyller brandklass E 60 vid montering i horisontel kanal och E 120 vid montering i vertikal kanal enligt

Läs mer

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD TQM710-A vvskylel C3D08 TORNPARKEN, SUND- C3D08 BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD VVS BESKRIVNING

Läs mer

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Denna mängdförteckning är upprättad enligt EL AMA 12 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

KÄLLTORPSVÄGEN 5 Falu Kommun Främby 1:22 Renovering Tvättstuga och avloppsbyte Projekt nr och

KÄLLTORPSVÄGEN 5 Falu Kommun Främby 1:22 Renovering Tvättstuga och avloppsbyte Projekt nr och Sidantal 12 Falu Kommun Renovering Tvättstuga och avloppsbyte Projekt nr 16390009 och 16390015 6.4.2. RAMBESKRIVNING FÖR VVS-INSTALLATIONER Kund/projektnr: : : TQM-720-H Materialbeskrivning Falun Mora

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

K0043. 007/008.04/50.951

K0043. 007/008.04/50.951 Antal blad 51 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM...

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 1, 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 1, 2 OCH 3 1 (40) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 1, 2 OCH 3 TEKNISK BESKRIVNING FÖR RÖRANLÄGGNING Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 8 TEKNISK ANVISNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1,0 :, Ver 2,0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM...

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1

Brandgasspjäll ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 ETPR-E-1 är ett CE märkt brandgasspjäll. Spjället har också svenskt P-märket från SP/SITAC. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL Valet av spjäll i en luftbehandlingsanläggning har blivit allt viktigare. I ett modernt luftbehandlingssystem har spjället och dess funktion en central roll i en

Läs mer

PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01

PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01 1 (5) 2015-05-15 Dnr Nr Systemförvaltning Peter Jonsson 018-611 61 63 peter.jonsson@lul.se PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01 Allmänt Detta PM sammanfattar de

Läs mer

ÅHS Ålands hälso- och sjukvård ÅCS Ålands centralsjukhus Mariehamn

ÅHS Ålands hälso- och sjukvård ÅCS Ålands centralsjukhus Mariehamn ÅHS Ålands hälso- och sjukvård ÅCS Ålands centralsjukhus Mariehamn Beskrivning Installationer för andnings-och instrumentluft 2013-03-19 Rev Datum Sida/or Handlägges av: Ture Karlsson Upprättad av: Ture

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation 11.4 Objekt: Kv. Gymnasiet 2 Klippans Kommun Om- och tillbyggnad av kök och matsal Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation : Antal blad: 1 första sida 1 sida innehållsförteckning 49

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

Antal blad 54 Blad nr 1 BESKRIVNING RÖR

Antal blad 54 Blad nr 1 BESKRIVNING RÖR Antal blad 54 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (31) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 TEKNISK BESKRIVNING FÖR RÖRANLÄGGNING Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 8 TEKNISK ANVISNING 53.B AVLOPPSVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar

Tillfälliga elanläggningar Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande och underhåll SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 September 2007 Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OP-KYLA Ombyggnad VVS-Beskrivning: Rör- kylinstallationer 2015-04-24 Förfrågningshandling Rev Handlägges av: Niclas Pahlman TURING AB Upprättad av: Tom Clemes TURING AB Ålands

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 8 TEKNISK ANVISNING 54 BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM Ver. 3.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : 2011-08-11, Ver 1.0 :, Ver 2.0 : 2014-04-01, Ver 3.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Brf Lädersättra Elise Ahlström Niklas Hesselvall 20 mars 2014 Kvällens agenda Styrelsen inleder, vad har hänt från förra stämman fram till nu ÅF:s roll

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING

TEKNISK RAMBESKRIVNING 2514-131. Om- och tillbyggnad av gruppbostäder Tekniska serviceförvaltningen, Byggavdelningen Om- och tillbyggnad av gruppbostäder TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD 06.3 VVS- med styr & övervakningsinstallationer

Läs mer

KANALCENTRAL TROLLHÄTTAN

KANALCENTRAL TROLLHÄTTAN SWECO ARCHITECTS AB KANALCENTRAL TROLLHÄTTAN TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2008-09-02 Rev. SWECO Systems AB Göteborg Uppdragsnummer 3600545 Uppdragsansvarig Karin Kullman 031-63 28 96 SWECO Gullbergs Strandgata

Läs mer

Gymnasiesärskolan. Teknisk beskrivning Rörsystem Datum 2014-01-15

Gymnasiesärskolan. Teknisk beskrivning Rörsystem Datum 2014-01-15 Handling Sidantal Förfrågningsunderlag 18 st. Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Ombyggnad Teknisk beskrivning Rörsystem Datum 2014-01-15 Arbetsnummer: 402 6923 000 Uppdragsansvarig: Jörgen

Läs mer

PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

DATUM: 2013-05-13. Uppdrags nr: 2013016 VVS PLAN AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

DATUM: 2013-05-13. Uppdrags nr: 2013016 VVS PLAN AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Blockgatan 10, 653 41 KARLSTAD Tel. 054-15 65 45 www.vvsplan.se 06.4 TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD MED PARTNERING SOM SAMARBETSFORM Objekt: SILBODALSSKOLAN ÅRJÄNGS KOMMUN KV. SKOLAN NYBYGGNAD

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 9 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Bruksanvisning. EX-klassade jalusi- och vridspjäll. Bruksanvisning. EX-klassade jalusi- och vridspjäll

Bruksanvisning. EX-klassade jalusi- och vridspjäll. Bruksanvisning. EX-klassade jalusi- och vridspjäll 1 en avser följande spjäll: EXJB EXJC EXTB EXTC EXTD 1. Allmänt & Märkning Spjällen används till reglering, injustering eller avstängning av luft- eller gasflöde i ventilationskanal primärt i industriella

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

Övergripande ändringsförteckning för kapitel B. Vissa åberopade standarder ersatts av nya utgåvor och kraven har i möjligaste mån inarbetats i texten.

Övergripande ändringsförteckning för kapitel B. Vissa åberopade standarder ersatts av nya utgåvor och kraven har i möjligaste mån inarbetats i texten. Övergripande ändringsförteckning för kapitel B Vissa åberopade standarder ersatts av nya utgåvor och kraven har i möjligaste mån inarbetats i texten. BB - FÖRARBETEN Hänvisning till nya riktlinjer för

Läs mer

Version 1, Februari 2011. Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system

Version 1, Februari 2011. Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system Version 1, Februari 2011 Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system Februari 2011 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Rambeskrivning VS-installationer mm Förfrågningsunderlag Dessa administrativa

Läs mer

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD Daterad: 2012-02-17 Rev: Antal sidor: 14 st Upprättad

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB 4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB daniel.ejdeholm@swerea.se 1 Utbildningar Kontrollantkurs Korrosion på VA-ledningar Certifierande plastsvetskurs 2 Kontrollantutbildningen Polymerer med fokus

Läs mer

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Snabbfakta För frånluft 91% fri area Klarar stora flöden Rensbart Kan fås i alternativa färger Kan användas med anslutningslåda ALS Snabbval L

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA Daterad: Projektnummer Antal sidor 25 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (25) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 55 KYLSYSTEM 8 8 STYR-

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Dokument/Avsnitt Sida BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med förteckningsdel) 1 (10) FÖRKLARINGAR

Dokument/Avsnitt Sida BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med förteckningsdel) 1 (10) FÖRKLARINGAR BESKRIVNINGSUNDERLAG (Med förteckningsdel) 1 (10) FÖRKLARINGAR CollectorF; Artikelnummer: CF0004 Fettavskiljare med integrerat slamfång Detta beskrivningsunderlag är i första hand avsett att användas då

Läs mer

certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll

certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll Tekniska bestämmelser D:210 Augusti 2015 CERTIFIERING AV AVSTÄNGNINGSVENTILER PROGRAM FÖR PROVNING OCH KONTROLL Tekniska bestämmelser

Läs mer

system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem system för sammankoppling av preisolerade rör Ett enda muffsystem för raka skarvar och avgreningar Samma material används både för muff och manterör,

Läs mer

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda Handling nr: 02.7 VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda RAMBESKRIVNING för VÄRME-, SANITETS- OCH KYL- INSTALLATIONER Växjö... Roland Gustavsson Tel: 0470 70 09 23 E-post: roland.gustavsson@flk.se FLK

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09

RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09 RUNDVÄGEN/ SLUTTNINGSVÄGEN HASSLÖV 1:40 LAHOLMS KOMMUN TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 09 Arb. nr. 13 998 Snällsböke 2013-04-12 NILA VVS-Konsulter AB Snällsböke

Läs mer

6.3 VVS RIVNING. Kv NORDSTJÄRNAN 32 ST. JÖRGENS SKOLA INVÄNDIG RIVNING INFÖR OMBYGGNAD. Objekt 6007, Projektnr: 9048 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

6.3 VVS RIVNING. Kv NORDSTJÄRNAN 32 ST. JÖRGENS SKOLA INVÄNDIG RIVNING INFÖR OMBYGGNAD. Objekt 6007, Projektnr: 9048 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kv NORDSTJÄRNAN 32 ST. JÖRGENS SKOLA INVÄNDIG RIVNING INFÖR OMBYGGNAD Objekt 6007, : 9048 6.3 VVS RIVNING ENTREPRENADFORM: TOTALENTREPRENAD HELSINGBORGSSTAD DROTTNINGGATAN7 251 89 HELSINBORG HANDLÄGGARE:

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

K0043.007.04/55.951. Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING

K0043.007.04/55.951. Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING Antal blad (18) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer