AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36"

Transkript

1 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar m m P Q Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät Apparater, kanaler, don m m i luftbehandlingssystem R Isolering av installationer S Apparater, utrustning, kablar m m i el- och telesystem U Apparater för styrning och övervakning Y Märkning, provning, dokumentation m m

2 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Beakta att det till SS finns en rättelse SS R1 Se artikeln Standard som påverkar i AMA och RA i AMA-nytt 2/21010 B BJD Explosionsfarlig miljö Beakta att SS-EN är ersatt av SS-EN som behandlar klassning av områden med explosiv gasatmosfär och SS-EN som behandlar områden med explosiv dammatmosfär. Se artikeln Standarder som påverkar i AMA och RA i AMA-nytt 1/2010. Beakta att SS-EN är ersatt av SS-EN Se artikeln Standarder som påverkar i AMA och RA i AMA-nytt 1/2010. Beakta att SS-EN finns utgåva 2 och SS-EN finns i utgåva 3. Införd i AMA-nytt 1/2010 Beakta att SEK handbok 427 finns i utgåva 3. Se artikeln Råd för elinstallationer i explosionsfarliga områden i AMAnytt 1/2012. Beakta att SS-EN är ersatt av SS-EN FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR INSTALLATIONER KONTROLL OCH PROVNING AV INSTRUMENT Följande text i AMA: "Kontroll och provning av instrument och tillhörande utrustning ska utföras och dokumenteras enligt SIS/TS 21143:2007 Byggmätning Geodetisk mätning, beräkning och redovisning vid långsträckta objekt kapitel 4.1.2" utgår och ersätts med: Kontroll och provning av instrument och tillhörande utrustning ska utföras och dokumenteras enligt SIS/TS 21143:2009 Byggmätning Geodetisk mätning, beräkning och redovisning vid långsträckta objekt kapitel Införd i AMA-nytt 1/2010. BJD.3 Koordinat- och höjdsystem Beakta att SIS/TS 21143:2007 är ersatt av SIS/TS 21143:2009. Införd i AMA-nytt 1/2010. Utsättning av installationer Följande text i AMA: "All utsättning ska utföras med beaktande av krav på angivna byggplatstoleranser. Beräkning av utsättningstolerans framgår av SIS/TS 21143:2007 bilaga C angivet under Toleransberäkning där momenten tillverkning, utsättning och montering ingår utgår och ersätts med: 36

3 All utsättning ska utföras med beaktande av krav på angivna byggplatstoleranser. Beräkning av utsättningstolerans framgår av SIS/TS 21143:2009 bilaga C angivet under Toleransberäkning där momenten tillverkning, utsättning och montering ingår. Införd AMA-nytt 1/2010 L LDV LDV.21 P PAK.2 PHB.111 PHC.2 PHD.21 PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M SKYDDSBELÄGGNING AV INSTALLATIONER Anodisering Beakta att den i AMA åberopade SS-EN är upphävd och ersatt med SS-EN ISO 7599:2010 Anodisering av aluminium och aluminiumlegeringar - Allmänna specifikationer för anodiserade beläggningar på aluminium (ISO 7599:2010). APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT Luftkompressoraggregat Beakta att den i RA åberopade SS-ISO 1217 upphävdes Värmevattenpannor med effekt över 100 kw samt hetvattenpannor Beakta att den i AMA åberopade standarden SS är upphävd och ersatt av SS :2011. Oljebrännare Beakta att den i AMA åberopade standarden SS är upphävd och ersatt av SS :2011. Anordningar för tillförsel av eldningsolja till pannor Beakta att den i AMA åberopade standarden SS är upphävd och ersatt av SS :2011. PJE TAPPVATTENVÄRMARE Beakta att det till SS-EN finns en korrigering SS-EN C2. PKC Luftkompressorer Beakta att den i RA åberopade SS-ISO 1217 upphävdes

4 PN RÖRLEDNINGAR M M Följande text i AMA Fog och fog med koppling på tappvattenledning ska vara placerade så att fog och koppling är utbytbar och så att läcka kan upptäckas snabbt. utgår och ersätts med: Fog och fog med koppling på rörledning för tappvatten och värmevatten ska vara placerade så att fog och koppling är utbytbar och så att läcka kan upptäckas snabbt. Se artikeln Säker Vatteninstallation i AMA-nytt 2/2010 PNU.2 Ledningar av stålrör Beakta att den i RA åberopade SS-EN 719 har upphävts och ersatts med SS-EN ISO 14731:2006 Tillsyn vid svetsning - Uppgifter och ansvar (ISO 14731:2006). PNU.21 PNU.22 PNU.3 Ledningar av stålrör av olegerat stål Beakta att det till den i RA åberopade standarden SS-EN ISO finns en rättelse SS-EN ISO :2004/A2:2012. Ledningar av rör av legerat stål Beakta att det till den i RA åberopade standarden SS-EN ISO finns en rättelse SS-EN ISO :2004/A2:2012. Ledningar av kopparrör Beakta att den i AMA åberopade SS-EN 1044 har upphävts och ersatts av SS-EN ISO 17672:2010 Hårdlödning - Tillsatsmaterial (ISO 17672:2010) Tabell PN/5 i AMA utgår och ersätts med tabell ANY PN/5. Tabell ANY PN/5. Lod för hårdlödning PNU.511 Ledningar av PVC-rör, tryckrör Beakta att den i AMA åberopade SS-EN har upphävts och ersatts av SS-EN ISO :2009 Plaströrssystem - Plaströr för vattendistribution, i mark och ovan jord för avlopp - (PVC-U) - Del 2: Rör (ISO :2009). Beakta även att den i AMA åberopade SS-EN har upphävts och ersatts av SS-EN ISO :2010 Plaströrssystem - Plaströr för vattendistribution, i mark och ovan jord för avlopp - (PVC-U) - Del 3: Rördelar (ISO :2009). 38

5 PNU.512 Ledningar av PE-rör, tryckrör Beakta att delar av serien i den i AMA åberopade SS-EN är upphävda och ersatta: Del 1 är ersatt av SS-EN :2011 Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 1: Allmänt Del 2 är ersatt av SS-EN :2011 Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 2: Rör Del 3 är ersatt av SS-EN :2011 Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 3: Rördelar Del 5 är ersatt av SS-EN :2011 Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 5: Systemanpassning Beakta att den i AMA åberopade standarden SS-EN Plaströrsystem för vattendistribution i PE - Del 4: Ventiler är upphävd och ersatt av SS-EN :2012 Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 4: Ventiler. PNU.5213 Ledningar av PE-rör, standardiserade markavloppsrör Beakta att den i AMA och RA åberopade SS-EN :2005 är upphävd och ersatt av SS-EN :2005+A1:2011. PNU.5214 Ledningar av PE-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör Beakta att den i RA åberopade SS-EN :2005 är upphävd och ersatt av SS-EN :2005+A1:2011. PPD.1 Inre inspektion av rörledningar Ange om inspektion ska göras av en auktoriserad och från entreprenören oberoende tv-inspektör. Se artikel Renovera eller inte renovera det är frågan i AMA-nytt 1/2011 PPD.22 Rengöring av avloppsvattenledningar Rengöring inför renovering Inför renovering av avloppsledning enligt PPE ska befintlig rörledning noggrant rengöras invändigt. Efter rengöring ska rörledningens insida vara fri från smuts och lösa partiklar. Rengöringsmetod och renhetsgrad ska vara anpassad till renoveringsmetod och den ursprungliga rörledningens material. Metod för rengöring ska framgå av entreprenörens metodbeskrivning. Se artikel Renovera eller inte renovera det är frågan i AMA-nytt 1/

6 PPE PSA.7 PSB PTB.5 RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR I HUS Renoveringsmaterialet ska appliceras på rörledningens insida. Använda material, produkter och utrustning ska vara testade att fungera tillsammans. Renovering ska utföras enligt entreprenörens metodbeskrivning. Metodbeskrivning ska redovisas för beställaren innan påbörjad renovering. Avvikelser från metodbeskrivning ska dokumenteras och redovisas för beställaren. Renoveringsmaterialet ska vara 2-6 mm tjockt och helt täcka rörledningens insida mellan angivna stoppunkter. Entreprenören ska specificera tjocklek och redovisa avvikelser till beställaren. Efter utförd renovering ska rörledning vara vätsketät, ha jämn insida och vara fria från veck, utbuktningar e d som kan hindra flödet eller ansamla smuts, partiklar eller andra oönskade föremål. Efter utförd renovering ska renoverade rörledningar och enheter ha samma funktion som motsvarar befintliga rörledningars och enheters ursprungliga funktion. Undantag från detta kan göras om exempelvis sannolikt flöde minskat sedan rörledningssystemet byggdes. Sanitetsenheter och annan utrustning som demonterats eller modifierats för att renovering ska kunna utföras ska återmonteras och återställas efter renovering. Infört i AMA-nytt 1/2011 Se artikeln Renovera eller inte renovera det är frågan i AMA-nytt 1/2011 Se artikeln Fastighetsägare nöjda med relining i AMA-nytt 2/2011 Vattenfelsbrytare Ny kod och rubrik Ange dimension hur avstängning och påslag av vattnet ska ske, till exempel via fjärrmanöverpanel eller via inkoppling mot larm eller fastighetsstyrning stängnings- och öppningstid för ventil om vattenfelsbrytare ska ha läckagemätning samt minsta läckageflöde som ska identifieras om vattenfelsbrytare ska förses med vattendetektor samt var dessa ska vara placerade. åtgärd när vattendetektor identifierar vatten, till exempel avstängning av vatten eller larm. Se artikel Vattenfelsbrytare som skydd mot vattenskador i AMA-nytt 1/2012 AVSTÄNGNINGSVENTILER Beakta att den i RA åberopade standarden SS-ISO 5208 är ersatt av SS-EN :2012. Fläktluftvärmare Beakta att den i RA åberopade standarden SS-EN 779 är upphävd och ersatt av SS-EN 779:

7 PTC.5 PTD Fläktluftkylare Beakta att den i RA åberopade standarden SS-EN 779 är upphävd och ersatt av SS-EN 779:2012. Införd i AMA-nytt 1/2012 RUMSAPPARATER FÖR VÄRMNING OCH KYLNING Beakta att den i RA åberopade standarden SS-EN 779 är upphävd och ersatt av SS-EN 779:2012. PUC PUC.1 PUE.111 PUE.121 PUF.6 TVÄTTSTÄLL, TVÄTTRÄNNOR OCH BIDÉER Tvättställ Beakta att SS-EN 31, SS-EN 32 och SS-EN 111 är ersatta av SS-EN 31:2011. Införd i AMA-nytt 2/2011 Golvmonterade klosetter av porslin Beakta att SS-EN 33 är ersatt av SS-EN 33:2011. Införd i AMA-nytt 2/2011 Väggmonterade klosetter av porslin Beakta att SS-EN 34 och SS-EN 38 är ersatta av SS-EN 33:2011. Införd i AMA-nytt 2/2011 Avfallskvarnar Ny kod och rubrik Ange ljudkrav krav på beröringsskydd vattenlås Samordna installation med berörd projektör. Beakta att avfallskvarnar omfattas av krav på CE-märkning enligt maskindirektivet 2006/42/EG. PV PVB PVB.2 Se artikel Matrester som energikälla i AMA-nytt 1/2012 UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM TAPPVENTILER, BLANDARE M M I TAPPVATTENSYSTEM Blandare Blandare som byggs in i vägg ska ha tappvattenanslutningen placerad i ett vattentätt utrymme med dränering. Dräneringen ska mynna på plats där läckande vatten upptäcks och inte orsakar omedelbar skada. Infört i AMA-nytt 2/2010 Se artikeln Säker Vatteninstallation i AMA-nytt 2/

8 Se artikeln Energimärkning av blandare i AMA-nytt 2/2010 PVB.21 Duschblandare och duschanordningar Ange energiklass enligt SS Införd i AMA-nytt2/2012. Se artikel Energimärkning av blandare i AMA-nytt 1/2011 PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare Ange energiklass enligt SS Se artikeln Energimärkning av blandare i AMA-nytt 1/2012. PVB.24 PVC Q QA QAB Disklådsblandare Ange energiklass enligt SS Se artikeln Energimärkning av blandare i AMA-nytt 1/2012. NÖDDUSCHAR OCH ÖGONDUSCHAR Beakta att AFS 2000:42 är ersatt av AFS 2009:2. Se artikeln AFS om arbetsplatsens utformning i AMA-nytt 1/2010. APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYTEM Beakta att den i AMA och RA åberopade SS-EN 10327:2004 är upphävd och ersatt med SS-EN 10346:2009 Kontinuerligt varmmetalliserade platta produkter - Tekniska leveransbestämmelser. SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT Täthetskrav Följande text i AMA utgår: "I figur Q/2 angivet provtryck avser undertryck i aggregat." Infört i AMA-nytt 2/2010. QGB LUFTFILTER Beakta att den i AMA och RA åberopade standarden SS-EN 779 är upphävd och ersatt av SS-EN 779:2012. QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON 42

9 QJC SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS MATERIAL- OCH VARUKRAV Spjäll ska vara utfört i lägst täthetklass 2 enligt figur QJB/1. Se artikel Otydligt i AMA kring täthet för brandskyddsspjäll i AMA-nytt 2/2011 QJC.11 Brandgasspjäll med ställdon Följande text i AMA utgår: "Spjäll ska vara utfört i täthetsklass 3 enligt figur QJB/1". Infört i AMA-nytt 2/2011. QL R RC S Se artikel Otydligt i AMA kring täthet för brandskyddsspjäll i AMA-nytt 2/2011. VENTILATIONSKANALER M M Ange under aktuell kod och rubrik imkanalsklass enligt branschrekommendationen imkanal.se utgåva 2012:1. Se artikel Tydligare krav på imkanaler i AMA-nytt 1/2011 och Högre klass på imkanaler i AMA-nytt 1/2012. ISOLERING AV INSTALLATIONER YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER Beakta att de i AMA åberopade SS-EN och SS-EN 10327:2004 är upphävda och ersatta med SS-EN 10346:2009 Kontinuerligt varmmetalliserade platta produkter - Tekniska leveransbestämmelser. APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM Beakta att det till SS finns en rättelse SS R1. Se artikeln Standard som påverkar i AMA och RA i AMA-nytt 2/2010. Beakta att SS-EN har fått ett tillägg SS-EN A1. SKB Explosionsskyddad materiel Beakta att SS-EN finns i utgåva 3. Införd i AMA-nytt 1/2010. KOPPLINGSUTRUSTNINGAR Beakta att den i AMA åberopade SS-EN finns i utgåva 1. Beakta att det till SS finns en rättelse SS R1. Se artikeln Standard som påverkar i AMA och RA i AMA-nytt 2/

10 SKB.4211 Serviscentraler Följande text i AMA: "Serviscentral ska utföras och monteras enligt SS-EN och SS " utgår och ersätts med: Serviscentral ska utföras och monteras enligt SS-EN och SS Se artikeln Standarder som påverkar i AMA och RA i AMA-nytt 2/2010. SKB.5 SKB.51 U Y YTC.15 Apparatskåp, apparattavlor m m Följande text i AMA: "Apparatskåp, apparattavla, pulpet o d ska uppfylla kraven enligt SS-EN " utgår och ersätts med: Apparatskåp, apparattavla, pulpet o d ska uppfylla kraven enligt SS-EN Se artikeln Standarder som påverkar i AMA och RA i AMA-nytt 2/2010. Apparatskåp Apparatskåp i hissinstallation Beakta att SS-EN 81-1 är ersatt av SS-EN 81-1+A3:2010 och att SS-EN 81-2 är ersatt av SS-EN 81-2+A3:2010. Se artikeln Uppdatering av hisstandard i AMA-nytt 2/2010. Apparatskåp i installation för rulltrappa och rullramp Beakta att SS-EN 115-1:2008 är ersatt av SS-EN 115-1:2008+A1:2010. APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING Beakta att SEK handbok 427 finns i utgåva 3. Se artikeln Råd för elinstallationer i explosionsfarliga områden i AMAnytt 1/2012. MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M Kontroll av vvs-, kyl- och processmediesystem Beakta att de i AMA åberopade SS-EN 1712, SS-EN 1713 och SS-EN 1714 är upphävda och ersatta av: SS-EN ISO 11666:2011 Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Acceptansnivåer (ISO 11666:2010) SS-EN ISO 23279:2010 Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Karaktärisering av indikationer i svetsar (ISO 23279:2010) SS-EN ISO 17640:2011 Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Tekniker, provningsnivåer och utvärdering (ISO 17640:2010). 44

11 YTC.256 Injustering av värmesystem Injustering av injusteringsventiler Följande mening i AMA utgår "Injusteringsventiler ska injusteras till föreskrivet flöde." och ersätts av "Injusteringsventiler ska injusteras till föreskrivet flöde och tryckfall." Se artikel Injustering av värmesystem i AMA-nytt 2/2011. YUH YUH.5 YUH.8 YUJ YUJ.5 YUJ.8 YUK YUK.5 YUK.8 DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Driftinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underlag för driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Underlag för driftinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer 45

12 YUL YUL.5 YUL.8 UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Underlag för underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Underlag för underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer 46

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

Tekniska riktlinjer VVS

Tekniska riktlinjer VVS QPK Erik Matsson 08 553-899 05 Utgåva 3 1(54) Tekniska riktlinjer VVS Innehållsförteckning GILTIGHETSOMRÅDE... 4 ÄNDRINGAR FRÅN UTGÅVA 1... 4 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR KAPITEL 8, 52, 54, 55, 56 OCH 57...

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT P PA PAK PAK.1 APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M M MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER Aggregat med pumpar

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Övergripande ändringsförteckning för kapitel 8. Avsnittet om explosionsfarlig miljö är helt omarbetat, texten komprimerad och förtydligad.

Övergripande ändringsförteckning för kapitel 8. Avsnittet om explosionsfarlig miljö är helt omarbetat, texten komprimerad och förtydligad. Övergripande ändringsförteckning för kapitel 8 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Avsnittet om explosionsfarlig miljö är helt omarbetat, texten komprimerad och förtydligad. 84 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008 sakervatten.se Branschregler Mars 2008 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad

ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad ISLANDIA, Ishall Idrottsparken LED- belysning Mariehamns stad 6 ELSYSTEM TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 24-03-2015 av Ljus- design & teknik Ken Lemberg 1 Innehållsförteckning Sid 6. EL- OCH TELESYSTEM 3

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03

TEKNISK HANDBOK. Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 TEKNISK HANDBOK Del 4 - Belysning Bilaga AMA EL 2014-03-03 Sidan 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 6 *EL- OCH TELESYSTEM... 5 61 *KANALISATIONSSYSTEM... 7 63 ELKRAFTSYSTEM... 8 B L FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr.

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr. RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx Dokumentägare: Bo Sandström Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr. 52 Fastställd

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning SAMORDNING BYGG / VVS Förord... 3 Upphandling enligt branschregler Säker Vattentinstallation...

Läs mer

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 1 av 10 HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING

Läs mer

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR AFS 2005:2 TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen

Läs mer