Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT Revisionsdatum Ver 1:3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3"

Transkript

1 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Borås Lasarett CCD Engineering Erik Andersen Ängsjövägen 0 Rydboholm ENGINEERING

2 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄNK RUBRIK SIDA Innehållsförteckning Förord Grunden i märksystemet Benämningar Mediesystem Benämningar Gas Benämningar Luftbehandling Benämningar Sprinkler och Kyla Benämningar El Benämningar Styr 0 Systemets Grunduppbyggnad Tilluftsfläkt / Frånluftsfläkt Spjällställdon m. spjäll / Ventilställdon m. ventil Återluftfläkt / Cirkulationsaggregat Cirkulationsaggregat kyla / Pump Temperaturgivare / Tryckgivare Flödesgivare / Fuktgivare Flödesgivare / CO Givare Rotationsgivare / Rökdetektor Märkning anläggningsdelar - systemadressering 0 Märkning - Gassystem Luftbehandling - märkning av anläggningsdelar Luftbehandling - märkning av anläggningsdelar, fasta mätdon Luftbehandling - märkning Tilluftsdon / Frånluftsdon Luftbehandling - märkning Luft eftervärmare Ventiler - märkning Ventiler - märkning AV Ventiler - märkning RV Ventiler - märkning RV Princip för rör och kanaler 0 Princip för rör och kanaler Kallvatten KV Varmvatten Värme sekundär VS Värme sekundär VS Luftbehandling Luftbehandling Tidigare Revisioner

3 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Förord En installation i en byggnad kan liknas med ett brev, är brevet rätt adresserad kan posten förstå vart det skall ta vägen och förstå vart det kommer ifrån. För Borås lasarett har märkning av installationer länge varit en självklarhet och därför också varit högt prioriterat. För att skapa ordning används därför Standardmärkning Borås Lasarett. Ovannämnda skrift togs fram med tanke på att skapa ett praktiskt enhetligt märksystem. Med tiden har åsikter om märksystemet växt fram. Detta har aktualiserat en revidering. Standard märkning får nu en datoriserad form som kan skickas med E- mail. Detta underlättar administrationen och göra handboken lättare att använda. Vi har valt Power point som applikationsprogram. Det är lätt att använda och administrera, kan användas som undervisning och bildspel och alla kan använda det. Det går även att skriv ut som bok. Standardmärkning har försetts med en revisionsmapp. Denna innehåller upplysningar om de senaste revisionerna och ändringarna. Förslag på ändringar lämnas till ansvarig revisor, Erik Andersen. Aktuell version finns allltid att hämta på G:\afa\driftområde\ övergripande\tekniska krav\standardmärkning länk till revision Med förväntningar på att denna reviderade utgåva av Standardmärkning Borås lasarett skall bli ett stöd för hur märkning på lasarettet i Borås skall se ut, för Västfastigheter BORÅS 00 0 CCD/ Erik Andersen

4 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Grunden i märksystemet Frågor och Svar är idén i märksystemet Var är saken placerad? Vad är det? Till vilken nytta? Byggnad, plan, rum System anläggning och komponent Betjänar område, system, anläggning, rum m.m Märkningen ska vara så klar och tydlig att man med rimlig lokal och systemkännedom kan ta sig till försörjningsstället och till betjäningsstället utan att vara osäker och utan att använda mycket tid till att leta sig fram. Borås Lasarett Omfattar ca byggnader ett omfattande komplex. Klara regler om identitet är därför ett måste. Byggandens tekniska identitet är numera enbart ett nr. Som mest har en byggnad 0 plan och plan under mark. För huvudlasarettet är +0,0 planet = plan Exempel: Byggnad plan rum skrivs så här: 0. Denna byggnadstekniska identitet är numera standard. En annan rumsidentitet som är karakteristisk är användarens namn på verksamheten som bedrivs i rummet t.ex operationssal, kontor, övernattningsrum. Denna text ingår därför i märkningen om den är viktig vid kommunikation med personal på avdelningen. Exempel: 0 0 op.sal (byggnad plan op.sal)

5 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Benämningar Media Vätska VP VS VS VS VS VS VS VS VS VÅ KBP KB KB KB KV 00 KV 0 KV 0 VV VVC S D DR Å ÅL ÅH Fjärrvärmevatten från Borås Energi Sekundärt vatten i fjärrvärmeanläggningar Styrning: Temperaturstyrning Systemet har ett större försörjningsområde så som flera hus och flera VS och VS grupper Sekundärt vatten och värmeanläggningar för radiatorer Styrning: Temperaturstyrning beroende av utetemp och andra parametrar Styrningen sker direkt i VVX vent på SP VP eller i shunt på SV VS Sekundärt vatten i värmeanläggning för ventilation Styrning: Temperaturstyrning beroende av utetemp och andra parametrar Styrningen sker direkt i VVX vent på SP VP eller i shunt på SV VS Sekundärt vatten i värmeanläggningar för ventilation efterbehandling Styrning: Temperaturstyrning beroende av utetemp och andra parametrar Styrningen sker direkt i VVX vent på SV VP eller i shunt på SV VS eller annan SV Golvvärme Bassängvärme Markvärme Takvärme, strips Glycol/Brine lösning för värmeåtervinningsystem Primärsystem för köldbärare Medietemperatur < + gr C Medietemperatur gr C Medietemperatur > + gr C Tappkallvatten; stadsvattentryck 00 kpa Tappkallvatten; tryckhöjt till 0 kpa Förvärmt Tappkallvatten; tryckhöjt till 0 kpa Tappvarmvatten Tappvar,vatten Cirkulation Spillvatten Dagvatten Dräneringsvatten Ånga Ånga Lågtryck Ånga Högtryck, > b bar

6 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Benämningar Media Gas G SL BRL L L L G G Gas Säkerhetsledning Ledning för bramdsläckningsändamål Andningsluft Instrumentluft Teknisk Luft Andningsoxygen Lustgas G CO G Nitrogen Gasol Acetylen Hydrogen G G Gasutlopp Vacuumsug

7 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Benämningar Luftbehandling LB LBA Luftbehandlingsystem Luftbehandlingsaggregat, Typ enhetsaggregat TA/FA (gl bet) Luftbehandlingsaggregat, Typ enhetsaggregat TA(gl bet) FA (gl bet) EBA ÅA CA CAK TF FF ÅF CF LV LK LR LF LD LVK LVE SP Luftbehandlingsaggregat Tilluft Luftbehandlingsaggregat Frånluft Efterbehandlingsaggregat Återluftaggregat Cirkulationsaggregat Cirkulationsaggregat kyla Tilluftfläkt Frånluftfläkt Återluftfläkt Cirkulationsfläkt Luftvärmare Luftkylare Luftrenare Luftfuktare Ljuddämpare Kombinerad luft-värme kylare Lufteftervärmare Spjäll Kommenater: TA/FA, TA, FA, EBA är beteckningar som förekommer i befintliga installationer. Vid nya installationer används LB som systembeteckning och övriga delar av installationen betraktas som komponenter

8 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Benämningar Sprinkler SP BRL L Sprinkler Brand Tryckluft Benämningar Kyla KA VKA KK KD EV EK R KB KM VA VS SIL GT GP GF SG VO RKY RF Kylaggregat Vätskekylaggregat Kylkompressor Kondensor Förångare Ekonomiser Köldmediebärare Köldbärare Kylmedie Stängningsventil Styr och reglerventiler Sil Givare temperatur Givare Tryck Givare Flöde Synglas Oljevärmare Kylrum Frysrum Övrigt Se svensk kylnorm, faktablad

9 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Benämningar El El AS HI LC Övrigt El Apparatskåp Hiss Larmcentral Se Märkning Elsystem Borås Lasarett Benämningar Rör GF GL GM GP GT AV RV SV SV VA P EX PA Flödegivare Nivågivare Fuktgivare Tryckgivare Temperaturgivare Avstängningsventil Injusteringsventil Styrventil Magnetventil Stängningsventil Pump Expansionskärl Panna

10 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 0 Benämningar Styr GF GK GL GM GP GS GT GX ST SV TI VX TK SL DHC DUC Flödesgivare CO Givare Nivågivare Fuktgivare Tryckgivare Rotationsvakt Temperaturgivare Rökdetektor Ställdon, Spjäll Ställdon, Ventil Timer Varvtalsregulator Tryckknapp Summalarm Datahuvudcentral Dataundercentral 0

11 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Systemets Grunduppbyggnad PLACERING SYSTEM KOMPNENT BETJÄNINGS OMRÅDE LB GT 0 - BYGGNAD PLAN SYSTEM KOMPONENT + FUNKTION + LÖPNUMMER BETJÄNINGSOMRÅDE BYGGNAD PLAN EXEMPEL LÄSES LB GT 0 Rumsgivaren GT0 styr luftbehandlingssystemet LB som betjänar rum i byggnad plan

12 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Tilluftfläkt -HASTIGHET -HASTIGHET VARVTALSSTYRD LEDSKENESTYRD BLADVINKELSTYRD LÖPNUMMER 0 0, 0, OSV TF 0 Frånluftfl nluftfläkt -HASTIGHET -HASTIGHET VARVTALSSTYRD LEDSKENESTYRD BLADVINKELSTYRD LÖPNUMMER 0 0, 0, OSV FF 0

13 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Spjällst llställdonlldon m. spjäll ST 0 UTELUFTSPJÄLL TILLUFTSPJÄLL FRÅNLUFTSPJÄLL ÅTERLUFTSPJÄLL BLANDNINGSSPJÄLL BRANDSPJÄLL BY PASSPJÄLL RÖKGASSPJÄLL AVLUFTSPJÄLL LÖPNUMMER 0 0, 0, OSV Ventilställdon lldon m. ventil SV 0 -VÄG ON-OFF, MAGNET -VÄG KONTINUERLIG -VÄG KONTINUERLIG LÖPNUMMER 0 0, 0, OSV

14 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Återluftfläkt ÅF 0 -HASTIGHET -HASTIGHET VARVTALSSTYRD LÖPNUMMER 0 0, 0, OSV Cirkulationsaggregat CA 0 -HASTIGHET -HASTIGHET VARVTALSSTYRD LÖPNUMMER 0 0, 0, OSV

15 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Cirkulationsaggregat kyla CAK 0 -HASTIGHET -HASTIGHET VARVTALSSTYRD LÖPNUMMER 0 0, 0, OSV Pump P 0 ENHASTIGHETSPUMP TVILLINGPUMP VARVTALSSTYRD TRYCKSTYRD LÖPNUMMER 0 0, 0, OSV

16 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Temperaturgivare GT 0 RUMSGIVARE TILLUFTSGIVARE FRÅNLUFTSGIVARE UTEGIVARE FRAMLEDN. GIVARE RETURLEDN. GIVARE RETURGIVARE, FRYSSKYDD AVLUFTSGIVARE LÖPNUMMER 0 0, 0, OSV Tryckgivare GP 0 RUM TILLUFTS FRÅNLUFTS MANOMETER EXP LÖPNUMMER 0 0, 0, OSV

17 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Flödesgivare GF 0 TILLUFT FRÅNLUFT UTE VATTEN LÖPNUMMER 0 0, 0, OSV Fuktgivare GM 0 RUM TILLUFT FRÅNLUFT LÖPNUMMER 0 0, 0, OSV

18 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Nivågivare GL 0 DAGVATTENBRUNN LÖPNUMMER 0 0, 0, OSV Koldioxid Luftkvalitet Koncentration RUM TILLUFT FRÅNLUFT LÖPNUMMER CO Givare 0 0, 0, OSV GK 0

19 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Rotationsgivare GS 0 TILLUFT FRÅNLUFT ROT VVX PUMP LÖPNUMMER 0 0, 0, OSV Rökdetektor GX 0 RUM TILLUFT FRÅNLUFT LÖPNUMMER 0 0, 0, OSV

20 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 0 Märkning anläggningsdelar - Systemadressering - BYGGNADSNR. PLAN SYSTEM KOMPNENT BETJÄNINGS OMRÅDE 0 LB GT Märkskylt inom undercentral / fläktrum ska innehålla system och komponent LB GT 0 Märkskylt utanför undercentral / fläktrum ska innehålla placering av system, system och komponent 0 LB GT 0 Märkskylt utanför undercentral / fläktrum ska innehålla placering av system, system, komponent och betjäningsområde om komponenten påverkar delar av systemet (aktiv och passiv temperaturgivare) 0 LB GT MÄRKNINGEN ska underlätta framtida service och kontroll av anläggningen. Luftmängd, temperatur, tryck m.m redovisas på skylt för att kunna verifieras med lämpligt mätinstrument. 0

21 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Märkning Gassystem Gas Ritningsbeteckning Färgkod Kontrastfärg Extra märkning ANDNINGSLUFT Andningsluft L Svart/Vit Svart/Vit INSTRUMENTLUFT Instrumentluft L Svart/Vit Svart/Vit TEKNISK LUFT Teknisk Luft L Svart Vit ANDNINGSOXYGEN Andningsoxygen G Vit Svart LUSTGAS Lustgas G Blå Vit KOLDIOXID CO G Grå Svart NITROGEN Nitrogen G Brunsvart Vit GASOL Gasol Röd Svart ACETYLEN Acetylen Röd Svart HYDROGEN Hydrogen Röd Svart GASUTLOPP GASUTLOPP Gasutlopp G Blå/Brun Vit VACUUMSUG Vacuumsug G Ljusblå Svart

22 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Luftbehandling - märkning av anläggningsdelar ggningsdelar- Ca 00 mm Ca 00 mm LB - 00 m /h 0 l/s Exempel: skylt aggregat / fläkt MÄRKNING av aggregatet skall visa placering av aggregat ( byggnadsnummer ) Placering av aggregat, (plan) Aggregatets namn Vad aggregatet betjänar Luftflödet

23 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Luftbehandling - märkning av anläggningsdelar - FASTA MÄTDONM Mätpunktnr. Luftflöde. Byggnadsnr. Plan Rumsnr. T- Ps l/s Psk0 Rum T- Ps l/s Psk Del Diff. Tryck Flödesmätning. Kanaltryck Betjäningsområde MÄRKNING AV FASTA MÄTDON SKA VISA: Mätpunktsnr. T.ex. T-. Tilluftkanal, mätdon (serienr) Ps (differenstryck över mätdonet) Uppmätt luftflöde l/s motsvarar Ps Psk (statiskt tryck i kanalen efter injusteringsspjäll) Del av byggnaden som mätdonet betjänar MÄRKNINGEN ska underlätta framtida service och kontroll av anläggningen. Utan att använda instruktioner ska luftmängden kunna redovisas med lämpligt mätinstrument

24 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Luftbehandling märkning av anläggningsdelar Tilluftdon / Frånluftdon Tilluftdon Tilluftdon med injusteringsspjäll TD Ps l/s Tilluftdon utan injusteringsspjäll TD l/s Märkningen ska visa Typ av tilluftdon enl ritningsbeteckning Uppmätt differenstryck i Pa för injustering. Uppmätt luftflöde i l/s Märkningen görs med märktejp Frånluftdon Frånlufdon med injusteringsspjäll FD Ps 0 l/s Frånluftdon med injusteringskägla FD Ps 0 - l/s Märkningen ska visa Typ av frånluftdon enl ritningsbeteckning Uppmätt differenstryck i Pa för injustering. Position av injusteringskägla (kontrollventil i mm.) Uppmätt luftflöde i l/s Märkningen görs med märktejp

25 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Luftbehandling märkning av anläggningsdelar Lufteftervärmare rmare Eftervärmare LV Ps 0 l/s 0,kW Tilluftdon med injusteringsspjäll och eftervärmare TD Ps l/s 0, kw Då eftervärmaren är ansluten till ett värmesystem märkes även injusteringsventilen VS 0kPa 0,l/s inst, Märkningen ska visa Typ av efterbehandlingsaggregat enl ritningsbetäckning Uppmätt differenstryck i Pa för injustering Uppmätt luftflöde i l/s Installerad värmeeffekt

26 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Ventiler -märkning- Ventilmärkning ska ge klar och tydlig information om vilken funktion ventilen har. Texten på skylten ska vara begriplig även om denna påträffas i andra sammanhang än vid ventilen. Ventilen ska kunna beskrivas med sitt namn. Exemplet nedan visar en ventil placerad i byggnad plan K. Den betjänar tappvarmvatten. Ventil nr innebär att ventilen är den första av ventilerna i varmvattensystemet i denna byggnad och är därför en huvudavstängningsventil. Sista delen av texten informerar om betjäningsområdet, i detta fall byggnad. Beskrivning av betjäningsområdet. Byggnad: Byggnad efterföljd av byggnadens nr Plan: Enbart en siffra Rum:Rum, Rumsnr eller användningsfunktion PLACERING BYGGNAD PLACERING PLAN SYSTEM K VV BYGGNAD LÖP. NR FÖR BYGGNAD OCH PLAN BETJÄNINGSOMRÅDE

27 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Ventiler -märkning AV- K VV VV VV VV VV OPERATION VV VV K VV BYGGNAD K VV BYGGNAD PLACERING BYGGNAD PLACERING PLAN SYSTEM K VV BYGGNAD LÖP. NR FÖR BYGGNAD OCH PLAN BETJÄNINGSOMRÅDE

28 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Ventiler -märkning RV- För märkning av reglerventiler används samma metod som för avstängningsventiler. Dock tillkommer information om flödet genom ventilen, differenstrycket över ventilen, samt vilket inställningsvärde som gäller för ventilen. För reglerventil, gruppventil m.fl. gäller även att det tydligt ska framgå vilket fabrikat, vilken storlek och vilken typ ventilen är av. PLACERING BYGGNAD PLACERING PLAN SYSTEM K VVC BYGGNAD, l/s,0kpa INST., LÖP. NR FÖR BYGGNAD OCH PLAN BETJÄNINGSOMRÅDE

29 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 K Ventiler -märkning RV- VVC 0,l/s,Kpa INST., VVC BYGGNAD 0,l/s,0kPa INST., PLACERING BYGGNAD PLACERING PLAN SYSTEM K VVC BYGGNAD, l/s,0kpa INST., LÖP. NR FÖR BYGGNAD OCH PLAN BETJÄNINGSOMRÅDE

30 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 0 Princip för f r rör r r och kanaler Märkning av rör och kanaler innebär att de förses med en etikett som ger intressant information. Intressant information ger svara på frågor samt skapar klarhet Intressant information är klartext information till vem som helst som är berörd av anläggningen lokalt samt kodad /förkortad information till driftpersonal Den kodade / förkortade informationen fungerar enl. samma princip som ventilmärkningen. VAR KOMMER DET IFRÅN? VAD ÄR DET? -K-UC VV VARMVATTEN BYGGNAD VILKET SYSTEM ÄR DET? VART SKA DET? 0

31 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Princip för f r rör r r och kanaler Om kallvattnet försörjer brand post märks med brandskyddssymbol 0 kpa KV KALLVATTEN BYGGNAD Om platsen inte räcker till i pilfönstret kompletteras texten med klartextinformation intill pilen. Texten ska vara så stor och så placerad att den kan läsas från golvet VARMVATTNET BETJÄNAR ÄVEN OMKLÄDNINGS RUM BYGGNAD K -K-UC VV VARMVATTEN BYGGNAD

32 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Kallvatten KV Kallvattenförsörjningen till lasarettet omfattar system enl. nedan. Eventuella andra system märks med klartext enligt samma principer 00 kpa KV KALLVATTEN HELA LASARETTET 0 kpa KV KALLVATTEN HELA LASARETTET 0 kpa KV FÖRVÄRMT KALLVATTEN HELA LASARETTET Om kallvattnet försörjer brand post märks med brandskyddssymbol

33 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Varmvatten K Varmvatten märkes enligt de principer som visas i exemplet nedan. OBS Huvudstammen märkes med byggnad och nr Om det finns flera stammar anges försörjningsområde. -K-UC VV -K-UC VV -K-UC VV VARMVATTEN - VARMVATTEN - VARMVATTEN CIRKULATION BYGGNAD

34 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Värme sekundär r VS K Systemet fördelar varmvatten till byggnadens radiatorer. Framledningstemperaturen är beroende av utetemperaturen. Styrning sker direkt i VVX VS eller via shunt. Märkningen ska visa: - Varifrån Värmevattnet kommer - Funktion (ex TILLOPP RADIATORER) - Betjäningsområde - System -K-UC VS- -K-UC VS- -K-UC VS- TILLOPP RAD NORR RUM 0 -- TILLOPP RAD NORR PLAN - TILLOPP RAD NORR BYGGNAD VP

35 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Värme sekundär r VS K TA/FA VP Systemet fördelar varmvatten till byggnadens ventilatinssystem Framledningstemperaturen är beroende av utetemperaturen. Styrning sker direkt i VVX VS eller via shunt. Märkningen ska visa: - Varifrån Värmevattnet kommer - Funktion (ex TILLOPP LUFTVÄRMARE) - Betjäningsområde - System -K-UC VS- -K-UC VS- -K-UC VS- TILLOPP LUFTVÄRMARE FL TA/FA TILLOPP LUFTVÄRNARE OPERATION SAL TILLOPP LUFTVÄRMARE BYGGNAD

36 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Luftbehandling Märkningen ska visa: - Varifrån luften kommer - Funktion - Betjäningsområde - System --FL LB RÖKGASVÄDRING BYGGNAD K TA/FA --FL LB --FL LB --FL LB --FL LB TILLUFT T BYGGNAD PLAN - TILLUFT T PLAN - TILLUFT T RUM 0 TILLUFT T OPERATIONSRUM

37 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Luftbehandling Uteluft Blå Obehandlad luft Blå Behandlad luft Röd Överluft Gul Frånluft Gul Återluft Gul Avluft Brun Cirkulationsluft Gul --FL LB --FL LB --FL LB --FL LB TILLUFT T BYGGNAD PLAN - FRÅNLUFT F PLAN - UTELUFT AVLUFT --FL LB RÖKGASVÄDRING BYGGNAD

38 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Revisioner 00 ver. Märkning av gasinstallationer har tillkommit. 00 ver. Utseendejustering märkning gasinstallationer 000 ver. Kompletterad med KBP primärsystem för köldbärare

39 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Lycka till med märkning av installationer och komponenter på Borås Lasarett

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS- OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS- OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS- OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR och KLIMATSTYR. Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett

Läs mer

Märkning och skyltning av installationer

Märkning och skyltning av installationer Rev datum 2008-02-26 7 MÄRKNING Allmänt Vid upprättande av handlingar till Fastighet skall beteckningar, märkningar och symboler enligt nedanstående anvisning användas. Koder hänvisar till rubriker i AMA.

Läs mer

SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer

SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer Tekniska krav och anvisningar SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola,

Läs mer

Revidering A. K-numret rättat. 3 st nya system tillkommer. Skrafferad text ändrad.

Revidering A. K-numret rättat. 3 st nya system tillkommer. Skrafferad text ändrad. FORTIFIKTIONSVERKET PM-SÖ1 2005-10-10 (5) PM-typ: Teknikfack: Nr: Datum: PM SÖ 1 2006-03-28 Projektidentifikation Etab. beteckn. Milo Objekt K0043.014.03 Hkpflj Malmen By 14 Hkp Hangar och flygtjänstbyggnad

Läs mer

BETECKNINGSSYSTEM BILAGA 4B DRIFTKORT

BETECKNINGSSYSTEM BILAGA 4B DRIFTKORT 2007-10-22 BETECKNINGSSYSTEM Landstinget i Östergötland BILAGA B DRIFTKORT Fastighetsförvaltning/Byggavdelning SID 1/19 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 DRIFTKORT... 2.1 Blad 01 Värmesystem

Läs mer

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS Reviderad: Upprättad: 2007-12-11 : Fastighet, Östersunds kommun 2 (14) INNEHÅLL: 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM...4 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...4 8.1 ALLMÄNT...4 8.2 GENERELL DRIFTESKRIVNING

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

DETALJUPPGIFTER. Driftkort innehållande: Detaljflödesschema. Driftbeskrivning. Skolfastigheter EXEMPELSKOLAN NR.0123

DETALJUPPGIFTER. Driftkort innehållande: Detaljflödesschema. Driftbeskrivning. Skolfastigheter EXEMPELSKOLAN NR.0123 INNEHÅLLSBESKRIVNING Denna driftinstruktion behandlar installationerna tillhörande Exempelskolan. Driftinstruktionen är indelad i tre huvudavsnitt med följande innehåll. Innehållsbeskrivning. Innehållsförteckning.

Läs mer

ENTREPRENADSANVISNING

ENTREPRENADSANVISNING 1(16) ENTREPRENADSANVISNING MÄRKSYSTEM sid 2-16 Bilaga 1 Bilaga 2 2(16) BETECKNINGSSYSTEM FÖR KYL- OCH VVS-INSTALLATIONER SAMT STYRNING OCH ÖVERVAKNING Beteckningssystemet skall bygga på följande delbeteckningar:

Läs mer

Bilaga Utformning driftkort

Bilaga Utformning driftkort Bilaga Utformning driftkort Sida 2(5) Sida 3(5) 1.1 Ritningsdokument (flödesbilder) Projekterade driftkort skall revideras till relationsutförande samt kompletteras efter levererad utrustning. Samtliga

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Beteckning, märkning och skyltning

Tekniska krav och anvisningar. Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor,

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX Antal blad 8 Blad nr 1 FÖRHANDSKOPIA 070418 GENERALKONSULT RE V ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 Hkpflj MALMEN K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 CPT-ANLÄGGNING, HKP 15 SYSTEMET

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 12 Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

BILAGA 1 Beteckningssystem

BILAGA 1 Beteckningssystem Sidantal 22 BILAGA 1 Beteckningssystem Märkbilaga till TEKNISK ANVISNING - 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58

Läs mer

06.09 MÄRKSTANDARD. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun. Fastighetsbeteckning, stad Populärnamn. Förklaring av byggnation. Dat.

06.09 MÄRKSTANDARD. Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun. Fastighetsbeteckning, stad Populärnamn. Förklaring av byggnation. Dat. Fastighetsbeteckning, stad Ppulärnamn Förklaring av byggnatin 06.09 MÄRKSTANDARD Dat. 2014-04-09 Prjekt ID-nr. 2311-131 Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kmmun Nässjö kmmun Sida: 1(10) Systembeteckningar

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Sidantal 17 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM PROJEKTERINGSANVISNING 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Rev. datum 2009-05-15 Landstingsservice i Uppsala län 750 17 UPPSALA Tel 018-611

Läs mer

VVX- Rad/Vent.krets. SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

VVX- Rad/Vent.krets. SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2 Placering: Värme Rad/Ventkrets Undercentral Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 Värme Radiatorer Rumskompensering Framledeningstemperaturens förskjuts om rumstemperaturen

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ A1 A2 FUNKTIONSÖVERSIKT Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Fjärrvärmecentral xxxx/ System 5600 betjänar fjärrvärmecentralens primärsida. System 5601-VVX011 betjänar värmekrets. System

Läs mer

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC xxxx-b-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) ST11 GT11 GP11 GP22 GP21 GT21 GQ21 FF1 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 FO21 GP91 GT81 P1 FO11 SV61 B-5702-SHG1 PREFAB TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN. (EE) PRINCIPIELL FLÖDESBILD

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MÄRKNING 2013-02-01 Rev 2013-09-17 Rev 2014-11-05

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MÄRKNING 2013-02-01 Rev 2013-09-17 Rev 2014-11-05 Sida 1 av 11 INNEHÅLL ALLMÄNNA ANVISNINGAR 2 Märkning av rum 2 Märkning av driftrum 2 Märkning av sammansatt aggregat 3 Märkning OVK 3 Märkning av injusteringsspjäll, konstantflödesdon, variabelflödesdon

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén 4 SH VS-ANLÄGGN BESKR 548333 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Läs mer

PRI-FV.EBH (KB-VB) storlekar 1,37 22,11 kw 5 storlekar 2,00 17,90 kw. Fläktkonvektor

PRI-FV.EBH (KB-VB) storlekar 1,37 22,11 kw 5 storlekar 2,00 17,90 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo EBH AQS/Eurapo EBH/EST* * EC-motor 6 storlekar 1,37 22,11 kw 5 storlekar 2,00 17,90 kw Fläktkonvektor för köldbärarsystem med/utan värmebatteri för värmevatten för dold montering i tak och kanalanslutning

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1 Placering: Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Rumskompensering Framledeningstemperaturens förskjuts om rumstemperaturen avviker från inställt värde under normaldrift.

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Adobe Placering: SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2 Värme Rad Ventkrets Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 Värme Radiatorer Pumpen stoppas och styrventilen stänger vid inställd pumpstoppgräns Pumpmotion

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

Fjärrvärmecentral AT 8488MC

Fjärrvärmecentral AT 8488MC Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Inkopplingsanvisning styrskåp

Inkopplingsanvisning styrskåp Inkopplingsanvisning styrskåp VoltAir System, Styrutrustning för Zize-i, Zize-t Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013-12-16 Sida 1 av 8 Doc. r. D1044-06 Innehåll 1. Allmänt... 3 Ytterligare information...

Läs mer

Driftkort IMSE Ultrabase20 UC2 2

Driftkort IMSE Ultrabase20 UC2 2 SYSTEM Värme och Varmvatten Dokumentnamn 1 (9) Placerin g: Apparatskåp: Värme, Ventilation och Varmvatten Värme Undercentral AS1 VÄRME VS1 Värme Radiatorer STYRNING VS1 Drifttider Via mjukvaruomkopplare

Läs mer

Teknisk anvisning MEDICINSKA GASER Ver. 1.0

Teknisk anvisning MEDICINSKA GASER Ver. 1.0 Sidantal 8 MEDICINSKA GASER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : 2011-08-11 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik Sida Allmänt 3 Krav 3 Dimensionering

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (7) Dokumentansvarig Jörgen Bruce. Publicerat

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (7) Dokumentansvarig Jörgen Bruce. Publicerat Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (7) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

ABC VAV CONTROL BLACK

ABC VAV CONTROL BLACK ABC VAV CONTROL BLACK 2017-08 Produktblad 250 V / 4kv / 3 24 V / 4kv / 3 Max 250 ma SPJÄLL ABC VAV CONTROL BLACK ANVÄNDNING ABC-VAV Control Black är ett system för VAV spjäll. Med snabbkopplingar kan montören

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

LCC - ett verktyg för ständig förbättring

LCC - ett verktyg för ständig förbättring 1 LCC - ett verktyg för ständig förbättring Teknikval och erfarenheter i egenutvecklade projekt hos Skanska Projektutveckling i Sverige Jonas Gräslund, Skanska Projektutveckling Kontorsbyggnader 2 LCC

Läs mer

Driftkort IMSE Ultrabase30 UC2 1

Driftkort IMSE Ultrabase30 UC2 1 1 (11) SYSTEM Värme och Varmvatten Betjänar: Placerin g: Apparatskåp: Värme, Ventilation och Varmvatten Värme Undercentral AS1 2 (11) VÄRMEKRETS VS1 Betjänar: Värme Radiatorer STYRNING Drifttider Via mjukvaruomkopplare

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

Driftkort IMSE Ultrabase20 UC1 1

Driftkort IMSE Ultrabase20 UC1 1 1 (7) SYSTEM Värme och Varmvatten Placerin g: Apparatskåp: Värme och Varmvatten Värme Undercentral AS1 VÄRME Värme Radiatorer STYRNING VS1 Drifttider Via mjukvaruomkopplare (auto/från) så startat och stoppar

Läs mer

EXP GP61 VVX VS10- SV11 VVX VV01- SV11 KV01-MF41 KV01. Se separat insamlingssystem Ingår i EE. OBJEKT

EXP GP61 VVX VS10- SV11 VVX VV01- SV11 KV01-MF41 KV01. Se separat insamlingssystem Ingår i EE. OBJEKT AS01- GT31 VVX EXP GP61 VS10- GT41 VS10- PV01 VS10- GT11 VS10 Radiatorer Ventilation VP01 VP01 VP01-ME41 VP01- MF41 VP01- GT41 VP01- GT42 VS10- SV11 VV01- SV11 VVX KV01 KV01-MF41 VV01- GT41 VV01-MF41 VVC01

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga ERINGSANVISNINGAR Driftkortsbilaga 2014-06-17 Innehåll Förord 3 1 55 Kyla, KP1101, 85-01 4 2 56 Värme, VP1101, 86-01 8 3 57 Luftbehandling, LB1105, 87-01 12 4 57 Luftbehandling, LB1106, 87-02 18 5 57 Luftbehandling,

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

Funktionsguide GOLD, ReCO 2

Funktionsguide GOLD, ReCO 2 Funktionsguide GOLD, 1. Allmänt Funktionen är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde. Funktionen kan användas i anläggningar

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

ZON varianter Översikt

ZON varianter Översikt varianter Översikt 2015-07-06 -reglering i rum regleras enligt olika typer, A, B, C osv. Detta sker med lokalt placerade små I/O enheter som kommunicerar på en Modbus-slinga. I/O enhet, plint mm samlas

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Alfa Laval Mini Plus Fjärrvärmecentral Mini Plus

Alfa Laval Mini Plus Fjärrvärmecentral Mini Plus Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning i villor och flerbostadshus (1-12 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och installationenen

Läs mer

Driftkort IMSE Ultrabase30 UC2 1

Driftkort IMSE Ultrabase30 UC2 1 1 (11) SYSTEM Värme och Varmvatten Betjänar: Placerin g: Apparatskåp: Värme, Ventilation och Varmvatten Värme Undercentral AS1 2 (11) VÄRMEKRETS VS1 Betjänar: Värme Radiatorer STYRNING Drifttider Via VS1_AKTIVERING

Läs mer

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Med ENERGYWELL Fläkt 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Värme pump Fjärrvärme / Olje- / Elpanna Ackumulatortank

Läs mer

Inkopplingsanvisning styrskåp

Inkopplingsanvisning styrskåp Inkopplingsanvisning styrskåp VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 02 21 Sida 1 av 8 Doc. r. D1044 04 Innehåll 1. Allmänt... 3 Ytterligare information...

Läs mer

MÄRKANVISNING FÖR VVS, STYR & ÖVERVAKNINGSSYSTEM VID OMBYGGNAD OCH NYPRODUKTION

MÄRKANVISNING FÖR VVS, STYR & ÖVERVAKNINGSSYSTEM VID OMBYGGNAD OCH NYPRODUKTION Sida 1 av 6 MÄRKANISNING FÖR S, STYR & ÖERAKNINGSSYSTEM ID OMBYGGNAD OCH NYPRODUKTION ersion Sida 2 av 6 Denna märkanvisning för styr & övervakningssystem inom MKB Fastighets AB gäller för ombyggnad och

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

2.6 Bildhantering Bilaga 2

2.6 Bildhantering Bilaga 2 2.6 Bildhantering Bilaga 2 Samtliga bilder skall lagras på ny server för byggnaden. Systembilder skall upprättas för samtliga system beskrivna i entreprenadhandling. Även övriga indikeringar, styrningar

Läs mer

Driftkort IMSE Ultrabase30 LB01 1

Driftkort IMSE Ultrabase30 LB01 1 1 (10) SYSTEM LB01 Betjänar: Placerin g: Apparatskåp: Kontor Fläktrum AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema Vid uppstart startar först frånluftsfläkt FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar.

Läs mer

Driftkort IMSE Ultrabase30 LB03 1

Driftkort IMSE Ultrabase30 LB03 1 1 (10) SYSTEM LB03 Betjänar: Placerin g: Apparatskåp: Kontor Fläktrum AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema Vid uppstart startar först frånluftsfläkt FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar.

Läs mer

- Mät temperaturen på vattnet i vvc- ledningen strax innan beredaren/värmeväxlaren. Temperaturen ska vara minst 50 C.

- Mät temperaturen på vattnet i vvc- ledningen strax innan beredaren/värmeväxlaren. Temperaturen ska vara minst 50 C. Checklistor Checklista Legionella i tappvarmvattensystem - Mät temperaturen vid de tappställen som ligger längst från blandningsventilen. I bostäder ska temperaturen vara minst 50 C vid tappstället. -

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 11 Styr- och övervakningssystem 3 Exempelmallar.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 INFORMATION...

Läs mer

DRIFTKORT. Projekt: Sjukhus. Automatikprodukter

DRIFTKORT. Projekt: Sjukhus. Automatikprodukter Projekt: Sjukhus Rumsreglering på sjukhus På ett sjukhus finns det olika behov av rumsreglering och detta kräver en flexibilitet med styrning och övervakning. Med de produkter som erbjuder finns det inbyggd

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer