Finansiella kunskapsluckor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiella kunskapsluckor"

Transkript

1 Finansiella kunskapsluckor Finansförbundet och Finansinspektionen Enkätsammanställning Under våren 2011 utförde Finansinspektionen och Finansförbundet en undersökning med syftet att kartlägga hur den finansiella kunskapen ser ut hos vanliga konsumenter i Sverige (av totalt 4182) privatrådgivare inom Finansförbundet ombads uppskatta vilka kunskaper deras kunder hade om sparande, lån och pension. Resultatet var entydig; den privatekonomiska kunskapen behöver stärkas. De största kunskapsbristerna kunde hittas inom områden som ränta, räknekunskap, skatter och avgifter, privatekonomisk planering, sparandeformer samt pensionssystemet i allmänhet. Det som även framgår är att denna kunskapsbrist inte är knuten till någon särskild population i samhället, utan att den återfinns generellt oavsett kön, ålder, disponibel inkomst eller akademisk bakgrund. 1 (7)

2 Låna/räkna Dina kunder har kunskaper nog för att förstå effekten på den egna ekonomin vid en räntehöjning med 1 procentenhet. Dina kunder har tillräcklig kunskap för att kunna välja mellan fast och rörlig ränta Instämmer inte 27 2,36% Instämmer delvis ,62% Instämmer ,28% Instämmer helt 77 6,74% Instämmer inte 48 4,20% Instämmer delvis ,83% Instämmer ,60% Instämmer helt 50 4,37% Vilken kunskap tycker du främst att dina kunder saknar om lån? Räntor Hur man beräknar räntekostnader Vilka effekter som räntehöjningar gör på vardagsekonomin I vilka fall man bör välja fast respektive rörlig ränta Vad som påverkar räntorna och risker för överbelåning Sambandet mellan reporänta och marknadsränta Lånekrav och villkor Skillnaden mellan bottenlån, topplån och statshypotekslån Förståelse för lånetak, insatskrav samt prissättningens struktur Budget och lån Förståelse för belåningsgrader och påverkan på privatekonomin Insikt i den egna återbetalningsförmågan Vikten av att amortera Effekten av att ha lån hos flera långivare Räknekunskap Att räkna ut vilken månadskostnaden blir för olika procentsatser Amorteringstidens betydelse för totalkostnaden Pantbrev/säkerhet Vad pantbrev är och hur det fungerar Hur mycket det kostar med pantbrev, lagfart och handpenning Terminologi som ränteskillnadsersättning, pantbrev, lagfart 2 (7)

3 Skatter, avgifter på sparande Dina kunder har kunskap om möjliga skattekonsekvenser (skattemöjligheter) vid sparande på kort, medel och lång sikt Dina kunder har kunskap om att skatteffekten är olika vid olika sparandeformer Instämmer inte ,71% Instämmer delvis ,58% Instämmer ,01% Instämmer helt 8 0,70% Instämmer inte ,69% Instämmer delvis ,84% Instämmer ,77% Instämmer helt 8 0,70% Dina kunder har kunskap om hur avgifterna för sparande påverkar utfallet av sparbeloppet Instämmer inte ,21% Instämmer delvis ,08% Instämmer ,31% Instämmer helt 16 1,40% Vilken kunskap tycker du främst att dina kunder saknar om sparande? (skatter, avgifter) Skatt för olika sparande Skatteeffekten på olika typer av sparande Att omplacering av fonder innebär en skattekonsekvens Skillnaden på skatteutfall mellan lång och kort sparhorisont Avgifter Hur avgiften påverkar utfallet/avkastningen över tid Hur avgiften hänger ihop med risktagande och performance 3 (7)

4 Spara, risker/avkastning Dina kunder förstår hur val av sparform/risknivå påverkar möjligheten till avkastning på längre sikt Dina kunder vet vad insättningsgarantin är Instämmer inte 54 4,72% Instämmer delvis ,26% Instämmer ,05% Instämmer helt 34 2,97% Instämmer inte 32 2,80% Instämmer delvis ,93% Instämmer ,04% Instämmer helt ,22% Vilken kunskap tycker du främst att dina kunder saknar om sparande? (risker/avkastning) Spar- och fondkunskap Allmän kunskap om olika sparformer och investeringsalternativ Hur viktigt det är att ha en buffert Skillnaden mellan olika fondtyper Insättningsgarantins begränsningar Skillnaden mellan kortsiktigt och långsiktigt sparande Insikt i vilket typ av sparande som passar dem och deras privatekonomi, riskprofil och sparhorisont bäst Att bankernas rådgivare ofta har incitament att sälja bankens produkter Risk och avkastningsmöjlighet Sambandet mellan risk och avkastning Vikten av riskspridning Vilken typ av avkastning man kan förvänta sig i olika sparformer Insikt i olika risknivåer bland fonder och att även fonder kan vara en riskfylld investering Valutarisken Hur man delar upp sparandet på olika tidshorisonter 4 (7)

5 Pensionssparande, tjänstepension och IPS Dina kunder har bra kunskap om hur vårt pensionssystem är uppbyggt (pensionspyramiden) Dina kunder har tillräckligt kunskap om villkoren för individuellt pensionssparande, IPS Instämmer inte ,29% Instämmer delvis ,91% Instämmer 30 2,62% Instämmer helt 2 0,17% Instämmer inte ,12% Instämmer delvis ,63% Instämmer ,23% Instämmer helt 23 2,01% Vilken kunskap tycker du främst att dina kunder saknar om pensionssparande? Pensionspyramiden och pensionssystemet Pensionssystemets olika delar, funktion och effekt på den slutgiltiga pensionen Hur generationsfonden fungerar Att IPS är avdragsgillt till en viss nivå Att kunna tyda och få översikt över sina pensionsbesked Val och påverkan Hur man praktiskt går tillväga när man ska välja Hur man ska gallra bland det enorma utbudet Kunskap om hur bland annat risknivå och förvaltare hänger ihop med avgift, risk och potentiell avkastning Vikten av att se över sitt sparande med jämna mellanrum Aspekter som påverkar pensionsrätterna (lön, hur länge man arbetar etc etc) Pensionsutfall Hur mycket de kommer få i pension Konsekvensen av att inte ha avtalspension Från vilken ålder man kan börja ta ut sina sparade pengar Att det är lämpligt att ha ett individuellt pensionssparande för att få en drägligare pension Förräntningseffekten och betydelsen av ett långsiktigt sparande 5 (7)

6 Budget Dina kunder har en rimlig uppfattning om sina kostnader per månad för boende Dina kunder har en rimlig uppfattning om sina kostnader per månad för mat Instämmer inte 16 1,40% Instämmer delvis ,42% Instämmer ,89% Instämmer helt 49 4,29% Instämmer inte 91 7,96% Instämmer delvis ,28% Instämmer ,22% Instämmer helt 29 2,54% Dina kunder har en rimlig uppfattning om sina kostnader per månad för bil Instämmer inte ,81% Instämmer delvis ,46% Instämmer ,46% Instämmer helt 26 2,27% Vilken kunskap tycker du främst att dina kunder saknar om budget? De flesta har aldrig gjort en hushållsbudget över huvud taget Insikt i hur mycket smålån med hög ränta egentligen kostar i längden Att alla småutgifter tillsammans ofta står för en väldigt stor del av den totala månadsbudgeten Insikt i vad de totala kostnaderna för bil, mat och boende egentligen blir Insikt i kostnader för tv, bredband och telefoni Insikt i rörliga kostnader och utgifter Vikten av en buffert och att budgetera in ett sparande 6 (7)

7 Öppen fråga 28 Är det någon annat du vill meddela oss? De utbildningar som rådgivare går bör vara mer verklighetsförankrade Många väntar alldeles för länge med att börja pensionsspara, verka för att minska på den klyftan Många vill spara, men behöver en push för att komma igång och lyckas Utbildning i vardagsekonomin behövs verkligen! Privatekonomi borde vara ett obligatoriskt ämne i grundskolan och/eller gymnasiet Alltfler kunder lägger över det stora ansvaret på bankerna, vilket man bör akta sig för. Det har blivit trendigt att inte vara intresserad över sin ekonomi. Pensionssystemet är alldeles för krångligt för vanliga medborgare Kundernas räknekunskap är ytterst bristfällig Det vore bra om det fanns en allmän infoutbildning om just ekonomi som man kan hänvisa sina kunder till Det är för många delar i den privata ekonomin som kunderna förväntas ta ansvar för. Framförallt pensionen. De har svårt att få överblick och det skapar dåligt samvete och leder till att många inte orkar bry sig. Rådgivningen är mer utbildande idag än för 10 år sedan samtidigt som kunderna kan mer idag än tidigare. Det är positivt! Saknar frågor om skadeförsäkringar Det är en enorm kunskapsskillnad mellan förort och innerstad. 70% av mina kunder saknar en buffert trots att de äger sitt eget boende Förmedla vikten av att ha en bra buffert tilloförutsedda händelser Man bör betona konsekvenserna av att låna till konsumtion Att förklara före en kund så kunden förstår till punkt och pricka är roligt och värdefullt men ger ingen "bonus" så det arbetet blir alltid lidande Ungdomar sätter sig gärna med för höga boendekostnader i förhållande till intäkter. Vore bra med en budgetblankett de kunde fylla i för en månad i taget, liknande RPM Okunskap inom sin privatekonomi och framför allt mot värdepappersmarknaden tycker jag är ett stort problem. Hur tacklar man det? Bankerna måste agera lärare, men för att folk ska lyssna på oss måste de lita på oss. Banker och försäkringsbolag har tagit mycket stryk i media, vi måste vinna tillbaka det förlorade förtroendet. Massmedia borde skriva mer om värdet av budget, se över sitt pensionssparande, gratis rådgivning som finns på bank istället för at racka ner på bankerna. Detta skulle kanske medföra bättre fokus hos våra kunder att seriöst se över sin helhet istället för att diskutera olika bankers avgifter! Bra enkät! 7 (7)

Finansiella kunskapsluckor

Finansiella kunskapsluckor Finansiella kunskapsluckor Konsumentverket och Finansinspektionen Enkätsammanställning Under våren 2011 utförde Finansinspektionen och Konsumentverket en undersökning med syftet att kartlägga hur den finansiella

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden Kundrösten Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden 1 Förord Hur ska vi skapa en långsiktigt bättre bankmarknad i Sverige? Hur skapar vi tryggare banker som sätter kunden och hennes behov främst? Hur

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN PENSION BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN PENSION BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 01 DIN PENSION 3TIPS BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA Annika Creutzer: Det

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi

Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi Privatekonomi ett ämnesöverskridande projektarbete för gymnasieskolan Finansinspektionen arbetar för ökade kunskaper

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand?

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 1 Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 2 Ja, det kan finnas olika anledningar till att man behöver fylla på med

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Harald Mårtensson Gunnar Wetterberg Omslag: Michael Jäderlind är personalvetare och utbildad vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit anställd

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi.

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. 65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. Samtidigt är de närmaste 20-30 åren väl utstakade. De som fyllt 65 år vet ofta vilka inkomster

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer