Finansiella kunskapsluckor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiella kunskapsluckor"

Transkript

1 Finansiella kunskapsluckor Konsumentverket och Finansinspektionen Enkätsammanställning Under våren 2011 utförde Finansinspektionen och Konsumentverket en undersökning med syftet att kartlägga hur den finansiella kunskapen ser ut hos vanliga konsumenter i Sverige. 142 budget- och skuldrådgivare hos Konsumentverket ombads uppskatta vilka kunskaper deras kunder hade om budgetplanering, lån och pension. Resultatet visar på stora kunskapsbrister inom ränte- och kreditberäkningar, den egna återbetalningsförmågan vid lån, vikten av buffertsparande och pensionssystemet i allmänhet. Många av de tillfrågade uttrycker också att många av deras kunder aldrig har satt upp en hushållsbudget och att det blivit allt trendigare att låna för konsumtion. Flertalet av de svarande menar även att privatekonomisk utbildning bör finnas som en obligatorisk del av skolundervisningen. 1(5)

2 Låna/räkna Kan de hushåll du möter räkna ut den totala kostnaden för lånet? (nominell ränta, uppläggningsavgift, fakturaavgift mm) Dina hushåll känner till vad effekten blir vid olika räntesatser när de tecknar olika typer av köp/låneavtal Vilken kunskap tycker du främst att de hushåll du möter saknar om lån? Räntor Hur hög den aktuella räntan är Hur man beräknar totala räntekostnader Att räntan i flesta fallen är rörlig Skillnaden mellan ränta och effektiv ränta Vilka effekter som räntehöjningar gör på vardagsekonomin Budget och lån Insikt i den egna återbetalningsförmågan Effekten av att ha lån hos flera långivare Att lån enbart bör tas för någon form av investering och ej till konsumtion Insikt i vad ett borgensåtagande egentligen innebär Vad som händer när man inte har möjlighet att betala tillbaka Räknekunskap Att räkna ut vilken månadskostnaden blir för olika procentsatser Den egentliga kostnaden på konsumtionsvaror när man handlar på kredit 2(5)

3 Pensionssparande, tjänstepension och IPS Dina hushåll har bra kunskap om hur vårt pensionssystem är uppbyggt (pensionspyramiden) Dina hushåll har tillräcklig kunskap om villkoren för individuellt pensionssparande (IPS) Vilken kunskap tycker du främst att dina hushåll saknar om pensionssparande? Pensionspyramiden och pensionssystemet Pensionssystemets olika delar, funktion och effekt på den slutgiltiga pensionen Skillnaden mellan de olika delarna i pensionspyramiden Val och påverkan Var de har sin tjänstepension någonstans eller hur de tar reda på det Hur man praktiskt går tillväga när man ska välja Hur man tyder pensionsbeskedet Hur man kan påverka sitt pensionsutfall Pensionsutfall Hur mycket de kommer få i pension Att det är lämpligt att ha ett individuellt pensionssparande för att få en drägligare pension Förräntningseffekten och betydelsen av ett långsiktigt sparande 3(5)

4 Budget Dina hushåll har en rimlig uppfattning om sina kostnader per månad för boende Dina hushåll har en rimlig uppfattning om sina kostnader per månad för mat Dina hushåll har god kunskap om vårt sociala försäkringssystem (föräldrapenning, bostadsbidrag mm) Vilken kunskap tycker du främst att dina hushåll saknar om budget? Förståelse om fördelarna av att ha överblick över sina inkomster och utgifter över en månad eller ett år, och upprättandet av en budget Hur mycket hushållet lägger på utgifter som mat, telefoni, bil, impulsköp mm Prioritering av vad som ska betalas när ekonomin är skral Möjligheten att periodisera större räkningar Vikten av att lägga upp en buffert 4(5)

5 Övriga frågor Hur tycker du att privatekonomisk information ska ges för att uppnå att de hushåll du möter får egen förmåga att handskas med och lösa ekonomiska problem? Undervisning i privatekonomi borde ges preventivt redan i grundskolan och gymnasiet (majoriteten av svaren) Kraftigare lagstiftning kring information för att försvåra för exempelvis SMS-lån och andra högräntelån Idag är media en bra informationskälla, denna typ av utbildning bör ges i TV-program, internetbaserade budgetprogram samt information via hemsidor Skicka ut en liten folder till hushållen som innefattar enkel information Utbildning bör ges av neutral part med erfarenhet och kunskap Enskilt och personligt möte med hushåll för hushåll Kortare informations/kurstillfällen via kommunerna som når allmänheten Tillgång till information bör finnas hos fler instanser, som exempelvis Arbetsförmedlingen, universitet, BVC föräldragrupper, arbetsgivare, hyresvärdar mm Jag vet inte om det räcker med information, det är synen på pengar som behöver förändras Coachning och att få bort skamkänslan av att ha skulder som man inte klarar av att betala. All reklam som förmedlar lån och spel borde ha en varningstext precis som tobak och alkohol Vid de naturliga omställningstillfällen som finns i livet, i skolan, när man ska ha barn, när man köper bostad etc Enkel information bör finnas på fler språk än svenska Riktad info bör ges särskilt till unga arbetslösa, invandrare, långtidssjukskrivna och människor med försörjingsstöd, nyblivna låntagare mm Finns det något övrigt du vill meddela oss? Detta är ett viktigt arbete och det gläder mig att detta arbete pågår Största inriktningen med kunskaper om budget, lån och hur samhället fungerar om man får problem, måste i första hand riktas mot våra ungdomar. Pensionssystemet är för krångligt, enligt alla jag möter Privatekonomi och konsumenträtt borde vare obligatoriska inslag både i grundskolan och gymnasiet Det måste bli en viss reglering på kreditmarknaden, det är alldeles för många erbjudanden som kommer i brevlådan Det skulle vara bra om det exempelvis fanns ett TV-program om dessa frågor. Många av mina besökare hänvisar till att de inspirerats av Lyxfällan att ta tag i sina problem. Det kanske går att utveckla dessa frågor i program av likartad typ. En ökad samordning mellan olika aktörer på detta område är önskvärd Bra att ni lyfter detta ämne då jag dagligen möter bristande kunskaper om privatekonomi men en vilja att lära sig 5(5)