Nio svar om din pension

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nio svar om din pension"

Transkript

1 Sida 1 av 7 Katrin Westling Palm, generaldirektör för Pensionsmyndigheten där Bo Könberg är ordförande. Bild: Scanpix Förstora bild» Nio svar om din pension Publicerad: 11 juli 2009, 01:15 Senast uppdaterad: 11 juli 2009, 06:48 KRISTIANSTAD "Det är svårt att få tag i enkel och tydlig information om hur man ska göra med sin pension och jag hoppas få svar på mina frågor i tidningen". Det skriver kommunanställda Ulla L och ställer följande frågor. LÄS MER Vakta din pension många vill åt den Ställ frågor ge dig själv svaren Så byggs pensionen Fakta Exempel på pensionseffekter. Du går i pension vid ålder: 1) 61 år: cirka 25% 30 % lägre allmän pension än vid uttag 65år 2) 65 år: ca procentallmän pension beror på olika faktorer bland annat Sveriges ekonomi och medellivslängden. 3) 67 år: % mer i allmän pension Källa Försäkringskassan. Det lönar sig att låta pensionen växa Att låta pensionen växa till

2 Sida 2 av 7 sig de sista åren i arbetslivet lönar sig i de allra flesta fall. Det kan ge tusenlappar mer netto i månaden. Här följer en prognos på hur stor inkomstpensionen blir om du går vid 61, 65 och 67 års ålder. Exemplet gäller en tänkt person 60 år, med kronor/mån och som arbetat med jämn inkomstutveckling under 40 år. Prognosen är beräknad efter en lönetillväxt på 1,6 procent. Siffrorna är månadsbelopp. Uttag 61 år kr. Uttag 65 år kr. Uttag 67 år kr. Till detta kommer avtals/tjänstepension Läget är likartat om du är kommunal- och landstingsanställd eller LOansluten. Tjänstepensionen blir också lägre respektive högre på grund av längre/kortare utbetalningstid. Start vid 61 år Man får börja ta ut sin ålderspension från 61 år. Det finns olika kombinationer. Du är inte tvungen att ta ut allt eller intet. Man kan välja på att ta pensioner till: 25, 50, 75 och 100 procent. Källa Försäkringskassan Använd Det är viktigt att du reder ut hur stor din pension blir, inklusive tjänstepensionen, vid olika uttagsåldrar. Denna beräkning kan du ta fram på webbadressen: En

3 Sida 3 av 7 funktion som skapats i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Där kan du göra prognoser som ger en bild av din totala framtida pension där din allmänna pension, avtal/tjänstepension och viss privat pension ingår. Beloppen är uträknade med hjälp av uppgifter från Försäkringskassan, PPM och pensionsbolagen. De kan göra beräkningar till dig för hur din allmänna pension påverkas om du börjar ta ut den från 62 i stället för vid 65. Eller om du skulle vänta tills du är 67 år. Har du haft många olika arbetsgivare kan du själv komplettera med de vanligaste tjänstepensionerna som saknas och även med ditt privata pensionssparande. Du loggar in med hjälp av ditt personnummer samt e- legitimation. Kolla med Försäkringskassan så kan de informera dig närmare hur du ska gå tillväga. Sidan är under utveckling och kommer efterhand innehålla omfattande och utökad information från allt fler pensionsförvaltare. Bra informationskällor: Gå vidare till Konsumenternas försäkringsbyrå. Där finns bra möjlighet att jämföra villkor och olika försäkringar och försäkringsbolag med varandra. Vad måste man själv stoppa då det gäller automatiska utbetalningarna av olika delar i pensionen?

4 Sida 4 av 7 Det förhåller sig precis tvärtom. Det är du själv som ska sätta igång utbetalningarna. Pensionsuttaget är ditt eget ansvar. Eftersom det inte finns någon given pensionsgräns uppåt i åldrarna måste du själv ansöka för att få någon pension utbetald. Det ordnar du genom att kontakta Försäkringskassan och uppge när du vill gå i pension. Helst minst två månader före den pensionsdag du bestämt dig för. Du kan göra detta elektroniskt via Försäkringskassans hemsida eller genom att fylla i en blankett som du beställer via forsakringskassan.se eller på telefon Denna anmälan gäller dock bara för den allmänna pensionen, det vill säga den statliga inkomstpensionen och PPM-pensionen. I de fall du ansökt om allmän pension, men sedan ångrar dig, går det bra att meddela Försäkringskassan om detta och då upphör utbetalningarna. Ansökan för tjänste/avtalspension görs separat. Uttag av avtals/tjänstepension ska du anmäla hos aktuell pensionsförvaltare. Fråga din arbetsgivare till råds om du är osäker vart du ska vända dig. Detta är bra att kolla eftersom en del pensioner ( vissa avtalspensioner) betalas ut de första fem åren om inget annat anges. Du måste också meddela din arbetsgivare om du tänker fortsätta arbeta tills du är 67 år, vilken är en lagstadgad rättighet. Uttag av privata pensioner ska du meddela den bank eller finansinstitut där du köpt dina privata pensionslösningar. Även detta pensionsuttag råder du själv över. Det är du som ska säga till när och hur du vill ha dina pensionspengar utbetalda. Vilka delar av pensionen delas inte ut om man inte agerar? Pensioner delas inte ut med automatik. Vilka pensioner är bäst att ta ut vid vilken tidpunkt? Och hur går det till? Vem ska jag tala med och vem ska ha vilken information och när? Bara du vet när det är bäst för dig att gå i pension. Du kan göra det när du är 61 eller när du är 80 om du vill. Har du en anställning tickar pensionsinbetalningarna på utan avbrott. Gäller det att få så hög pension som möjligt ska du vänta med att ta ut pensionen. Vill du sluta jobba så tidigt som möjligt, eller gå ner till halv- eller deltid, bör du reda ut hur stor din pension blir vid olika uttagsåldrar för att ta ställning till om du klarar en tidig pension ekonomiskt.

5 Sida 5 av 7 Försäkringskassan erbjuder pensionsinformation på sin hemsida och vid regelbundna informationsträffar över hela landet. Du kan ocksåbeställa ansökningsblanketter, broschyrer samt kopia på ditt senaste årsbesked. Ditt tjänste/ avtalspensionsbolag kan ge dig information om din avtalspension. Kolla med din arbetsgivare. Du kan också gå till din bank och be dem göra en pensionsprognos med olika alternativa uttagsåldrar och olika stora pensionsuttag. Man behöver nämligen inte ta ut alla pensioner på en gång och man kan ta ut olika stora andelar. Via sajten får du en översikt av ditt pensionsutfall vilket kan hjälpa dig att ta beslut om när det är dags att gå i pension. Den statliga inkomstpensionen har inget efterlevandeskydd. Premiepensionen kan du begära att få komplettera med ett efterlevandeskydd. Men var då klar över att detta skydd kostar en extra slant i avgifter. Det är bra att veta i valet av vilken pension du vill börja ta ut först. Ingen i din familj får alltså glädje av din inkomstpension när du är död. Då kan det vara idé att använda de pengarna så fort som möjligt om du är i den lyckliga situationen att ha råd att låta andra delar av pensionen stå kvar outtagna och växa till sig. PPM-pensionen kan du, om du är i 60-årsåldern, låta stå kvar orörd. Den pensionsandelen är inte så stor hos dem som går i pension inom de närmaste åren. Skälet är att PPM-inbetalningarna inte pågått så länge. Det betyder att du kanske kan avvakta att ta ut premiepensionen och istället kanske roa dig med att se om du kan öka avkastningen själv, genom lönsamma fondbyten med högriskfonder. Det kan du tillåta dig eftersom en felspekulation inte gör dig till fattigpensionär. Ännu så länge är fondbyten avgiftsfria inom PPM-systemet. Förklara likhet/olikhet mellan avtalspension tjänstepension folkpension premiepension. Folkpensionen och ATP försvann med beslutet om det nya allmänna pensionssystemet Folkpensionen ersattes av garantipensionen. ATP ersattes av tilläggspensionen. Premiepensionen är den del av den nya allmänna pensionen vars kapital du får placera själv om du så vill. Avtals- och tjänstepension är samma sak. Det finns dock ett utköpsupplägg, som inom företag kallas avtalspension, typ den modell som banker och andra arbetsgivare använder när de vill köpa ut personal i förtid av besparingsskäl. Detta har dock inget att göra med den avtals/tjänstepension som är en komplettering av den allmänna pensionen.

6 Sida 6 av 7 Du får pensionfrån flera håll den allmänna (inkomst- och tilläggspension) via Försäkringskassan och premiepension via Premiepensionsmyndigheten (PPM). Hur mycket du får ut av ditt genom livet intjänade pensionskapital beror på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänat och hur det går för Sveriges ekonomi som helhet, samt hur länge din åldersgrupp beräknas leva. När det gäller premiepensionen avgörs storleken av hur utfallet blir av de fonder du själv valt. Varje år avsätts 18,5 procentenheter av lönen till den allmänna pensionen. Av dessa går 2,5 procentenheter till premiepensionen. För dem som inte arbetat eller endast i liten omfattning finns det garantipension. Begreppet folkpension har upphört. Avtals- eller tjänstepension harmånga genom sitt arbete. Det är arbetsgivaren som betalar in avgifter och i de flesta fall väljer du själv hur en del av pengarna ska förvaltas. Finns det en ordlista som förklarar vad jag som privatperson måste ta ställning till och agera/göra inför 65-årsdagen? Nej, det finns ingen sådan ordlista. Men den nya pensionsmyndigheten som träder i kraft den 1 januari 2010 ska förhoppningsvis göra det lättare att få en mer samlad pensionsinformation. Varje år får du ett orange kuvert som visar hur mycket du förväntas få i allmän pension vid olika uttagsåldrar och som också beskriver pensionssystemet. För att få en vidare översiktkan du logga inpå din personliga kod som du skaffar från PPM eller med bank-id eller e-legitimation. Där får du uppgift om hur stor din allmänna pension och tjänste/avtalspension totalt beräknas bli. Har du sedan privata pensionsförsäkringar redovisar vissa institut resultatet via denna sida. Om inte, kan du själv lägga till dessa uppgifter för egen hand för att få en komplett bild. Vad gäller för de pengar man har i olika fondbolag? De pengar som avsätts till premiepensionen väljer du själv fonder till. Utfallet av dessa fonder kan du följa via där du också kan göra byte av fonder. Varje år får du i det brandgula kuvertet information om utfallet i de PPM-fonder du valt. Har du inte gjort något val förvaltas din premiepension av Premiesparfonden. De fonder du valt till ditt privata pensionssparande får du information om från berörda fondbolag eller den bank som sålt fonderna till dig.

7 Sida 7 av 7 De fonder du valt att investera i till din tjänste/avtalspension får du separat information om. Vad gör fondbolagen? Vilken skyldighet har de att informera / påminna den enskilde? Det är du som har huvudansvaret för att hålla koll på dina pensionsinvesteringar. Du köper en tjänst och skriver ett avtal med ett fondbolag. Vid detta tillfälle kan man försäkra sig om att få löpande information om utfallet. Tips: Börja spara på aktuella dokument och årsrapporter. Kommunanställda eller andra inom offentliga sektorn får inte pensionsinformation som är heltäckande eller begriplig. Detta är tyvärr en ökänd sanning. Tryck på via ditt fackförbund för att få information värd namnet. För dig som är anställd inom det kommunala området kallas tjänstepensionen KAP-KL. För mer information kontakta kundservice på telefon Eller e- post till: Är det ur skattesynpunkt fördelaktigt att till exempel vid 65 år fortsätta jobba deltid fram till 67 år? Gå ner till halvtidstjänst och ta ut någon del av pensionen för att lägga i nytt sparande i annan form? Du betalar skatt på din totala inkomst det vill säga på både pension och lön. Det är fullt möjligt att arbeta heltideller deltid och till och med ta ut full pension. Varning dock för de skatteeffekter detta ger. Ju längre du väntar med att ta ut din allmänna pension desto högre blir den eftersom den då beräknas utbetalas färre antal år. Du bygger också på ditt pensionskapital för varje år du arbetar och det betalas in avgifter till pensionssystemet, vilket också gör att din pension blir högre för resten av livet. Läs på Försäkringskassans hemsida om att ta ut pensionen i förtid och sätta pengarna i en kapitalpension. Läs mer om detta på: Birgitta Piper

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

Användarhandbok. Version 5 - uppdaterad i augusti 2015. minpension.se

Användarhandbok. Version 5 - uppdaterad i augusti 2015. minpension.se Version 5 - uppdaterad i augusti 2015 minpension.se Innehållsförteckning 1. Vad är Minpension.se? 4 1.1 Information om Minpension.se på andra språk 5 1.2 För vem är Minpension.se? 5 1.2.1 Alla kan inte

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Användarhandbok minpension.se Minpension.se

Användarhandbok minpension.se Minpension.se Användarhandbok minpension.se Minpension.se Version 4 - uppdaterad i maj 2013 Användarhandbok Innehållsförteckning 1. Vad är Minpension.se? 4 1.1 Information om Minpension.se på andra språk 4 1.2 För vem

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

Manual för applikationen. minpension.se. minpension.se

Manual för applikationen. minpension.se. minpension.se Manual för applikationen minpension.se minpension.se Manual för applikationen minpension Innehållsförteckning 1. Vad är minpension.se? 4 1.1 För vem är tjänsten? 4 1.1.1 Alla kan inte använda minpension.se

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen.

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen. Avtalspension Fem fakta om avtalspension Alla som arbetar under kollektivavtal omfattas. Avtalspensionen bygger på kollektivavtal. Sådana avtal finns på i genomsnitt 90 procent av den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast

KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast KAP-KL din pension Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting Smartast i Sv erige Vad betyder orden? Avgiftsbestämd pension Avgiften/premien är bestämd på förhand, däremot inte pensionens

Läs mer

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap

Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap Din framtida pension Född 1954 eller senare 60 sidor grundkunskap 1 Författare: Olle Vejde Förlag: Olle Vejde Förlag Milsbo 214, 781 94 Borlänge 0243-610 62 olle.vejde@swipnet.se ollevejde.se Fackgranskning:

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i Sverige på bara 100 år. Mycket tyder på att våra barn

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer