Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer"

Transkript

1 Beslut Rektors kansli MDH /09 Handläggare Johan Andersson Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer Kanslichefen fastställer bilagd rutin för dokumenthanering inom PRIM Processer och Relationer i Innovativa Miljöer. Motivering Bifogad rutin har utformats för att garantera att PRIM dokumenteras på ett sätt som uppfyller verksamhetens behov, finansiärernas krav och lagstiftningens krav. Rutinen garanterar att relevanta händelser i projektet blir dokumenterade och spårbara, samt underlättar revisioner av projektet. Detta beslut är fattat av kanslichef Alf Karlsson, efter föredragning av arkivarie Johan Andersson. I beredningen har även projektledare Catrine Granö och ekonom Carina Carlsson deltagit. Alf Karlsson Kanslichef Johan Andersson Arkivarie Bilagor: Rutin för dokumenthantering inom PRIM Processer och Relationer i Innovativa Miljöer

2

3 Rutin Rektors kansli MDH /09 Handläggare Johan Andersson Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer Denna rutin beskriver hur PRIM ska dokumenteras, vilka som ansvarar och hanterar dokumentationen, samt i vilka IT system som hanterar dokumentation kring PRIM. Verksamhet inom PRIM PRIM är ett samverkansprojekt mellan ett antal samverkanspartners som syftar till att utveckla befintliga innovationssystem och innovativa miljöer i regionen. Mälardalens högskola koordinerar projektet och tillhandahåller projektledning för samordning och återrapportering till NUTEK. Projektet är indelat i en rad aktiviteter, även kallade Work packages. Till varje aktivitet finns en arbetsgrupp kopplad. Nedan listas dessa akriviteter och högskolans roll. För en mer detaljerad beskrivning av projektorganisation, aktiviteterna och samarbetspartners se bilaga 1. Aktiviteter Högskolans roll 1. Projektsamordning Ansvarig 2. Coachning (A+B) Deltar 3. Finansiering för tillväxt Deltar ej 4. Innovatörs- och Entreprenörsmatchning Deltar ej 5. Internationalisering Deltar ej 6. Ökad framväxt av nya företag i akademin Ansvarig 7. Business Program Deltar 8. Erfarenhetsutbyte och spridning av resultat Ansvarig 9. Utvärdering Ansvarig Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 1 till samarbetsavtal för PRIM Bilaga 2 Flödesschema för hantering av fakturor och rekvisitioner Bilaga 3 Kontoplan för hantering av PRIM i ekonomisystemet Agresso

4 Hantering av dokumentation Registrering och förvaring Projektledaren på Enheten för Externa Relationer ansvarar för att projektets aktiviteter dokumenteras enligt denna rutin. Projektledaren dokumenterar händelser inom aktiviteterna på befintliga ärenden i ärendehanteringssystemet Accessia. Samtliga handlingar som dokumenterar aktiviteterna skickas efter registrering till huvudregistrator på rektors kansli. Rektors kansli kvalitetssäkrar registreringen, och fungerar som stöd till Enheten för Externa Relationer i frågor som rör hur PRIM ska dokumenteras. av ekonomiska transaktioner (omfattar alla aktiviteter) hanteras enligt fastställt flödesschema i bilaga 2. Ekonomisektionen hos Mälardalens högskola sköter hanteringen av projektets ekonomi och förvarar samtligt ekonomiskt underlag. Se bilaga 3 för Kontoplan för hantering av PRIM i ekonomisystemet Agresso. Arkivering vid projektets avslutande Vid projektets avslutande sammanställer projektledaren, projektekonom och arkivarie samtliga handlingar till ett projektarkiv. Detta möjliggör att den översyn och spårbarhet som funnits under projektets bedrivande bibehålls på bästa sätt, och att revidering och andra kontroller kan utföras på ett effektivt sätt. Samtliga handlingar ska då förvaras i centralarkivet Västerås. från aktiviteter 1. Projektsamordning Denna aktivitet genererar dokumentation från: - Kvartalsrapporteringar till finansiär med rekvisition och lägesrapport - Ekonomiskt underlag - Slutrapport - Protokoll från styrgrupp där högskolan är ordförande Genom återrapporteringen dokumenteras även utvecklingen i de övriga aktiviteterna. Kvartalsrapporteringar till finansiär med rekvisition och lägesapport (ej ekonomiskt underlag) Slutrapport Ärendenummer: MDH /09 Ärendemening: Aktivitet 1 inom PRIM - Projektsamordning - Rapportering av verksamhet och ekonomi inom PRIM Jämför: 6581 Agresso Kvartalsrapport Slutrapport Protokoll från styrgruppsmöten Ärendenummer: MDH /09

5 Ärendemening: Aktivitet 1 inom PRIM - Projektsamordning - Möten i styrgruppen för PRIM Jämför: 6581 Agresso 6581

6 2. Coachning (A+B) Denna aktivitet genererar dokumentation från: - Arbetsmöten med samverkanspartners - Träffar med affärscoacher från arbetsmöten med projektdeltagarna från träffar med affärscoacher Ärendenummer: MDH /09 Ärendemening: Aktivitet 2 inom PRIM - Coachning A+B Jämför: 6582 Agresso Protokoll Ökad framväxt av nya företag i akademin Denna aktivitet genererar dokumentation från - Undersökning av best practise och omvärldsfaktorer - Workshopserie Från idé till affärskoncept - Idétävling från arbetsmöten med projektdeltagarna Ärendenummer: MDH /09 Ärendemening: Aktivitet 6 inom PRIM - Ökad framväxt av nya företag i akademin arbetsmöten Protokoll Undersökning av best practise och omvärldsfaktorer Ärendenummer: MDH /09 Ärendemening: Aktivitet 6 inom PRIM - Ökad framväxt av nya företag i akademin - Undersökning av best practise och omvärldsfaktorer Rapport Workshopserie Från idé till affärskoncept Ärendenummer: MDH /09 Ärendemening: Aktivitet 6 inom PRIM - Ökad framväxt av nya företag i akademin - Workshopserien "Från idé till affärskoncept" Idétävling Ärendenummer: MDH /09 Ärendemening: Aktivitet 6 inom PRIM - Ökad framväxt av nya företag i akademin idétävling 6586

7 7. Business Program Denna aktivitet genererar: - Beskrivning och jämförelse av de olika program, seminarier eller workshops som bedrivs hos respektive samarbetspartners. från arbetsmöten med projektdeltagarna Ärendenummer: MDH /09 Ärendemening: Aktivitet 7 inom PRIM - Business program arbetsmöten Protokoll Beskrivning och jämförelse av de olika program, seminarier eller workshops som bedrivs hos respektive samarbetspartners Ärendenummer: MDH /09 Ärendemening: Aktivitet 7 inom PRIM - Business program Jämför: 6587 Agresso Erfarenhetsutbyte och spridning av resultat Denna aktivitet genererar: - 30st artiklar - 12 nyhetsbrev - Information om projektet och dess aktiviteter på respektive organisations hemsida Webbsidan bevaras av rektors kansli med hjälp av metoder för webbarkivering. från arbetsmöten med projektdeltagarna Ärendenummer: MDH /09 Ärendemening: Aktivitet 8 inom PRIM - Erfarenhetsutbyte och spridning av resultat arbetsmöten Protokoll Artiklar Nyhetsbrev Ärendenummer: MDH /09 Ärendemening: Aktivitet 8 inom PRIM - Erfarenhetsutbyte och spridning av resultat Jämför: 6588 Agresso Artikel Nyhetsbrev 6588

8 9. Utvärdering Denna aktivitet genererar: - Intern utvärdering av PRIM - Extern utvärdering av PRIM från arbetsmöten med projektdeltagarna Ärendenummer: MDH /09 Ärendemening: Aktivitet 9 inom PRIM Utvärdering arbetsmöten Protokoll Intern utvärdering Extern utvärdering Ärendenummer: MDH /09 Ärendemening: Aktivitet 9 inom PRIM Utvärdering Jämför: 6589 Agresso 6589

9 Flödesschema PRIM 1. Partnerna betalar själva sina fakturor och eventuella löner 2. Partnerna fakturerar MDH för de kostnader som MDH ska betala (inte för den delen som ska täckas av partnernas kontanta medfinansiering). Partnerna skickar även in tidrapporter Därefter sammanställs allt i kostnadsunderlaget, som är en bilaga till fakturan. De fakturor som ska täckas av partnernas kontanta medfinansiering ska finnas med i kostnadsunderlaget och vara markerade. 3. MDH betalar fakturan till partnerna 4. MDH sammanställer alla fakturor och skickar in en rekvisition (samt lägesrapport) till Nutek 5. Nutek betalar ut EU pengar till MDH 6. MDH behåller dessa EU pengar eftersom MDH har betalt fakturor som rör PRIM till partnerna i ett tidigare skede (se punkt 2) 7. MDH kommer sen att justera partnernas del i de gemensamma projekt kostnaderna i förhållande till hur de uppkommer

10

11

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland. Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens

Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland. Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens i

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Driftprojekt inom Miljönämnden Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01 RAPP Driftprojekt inom Miljönämnden.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Hållbar KICK för det goda Karlshamn KICK-on - Vit kod

Hållbar KICK för det goda Karlshamn KICK-on - Vit kod Hållbar KICK för det goda Karlshamn KICK-on - Vit kod Projekthandbok för ESF-projekt Information om projektorganisation, upplägg och styrande policy 374 81 KARLSHAMN 1 (47) Innehåll 1 Dokument Historik...

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING Svensk version 2 Juni 2014 INNEHÅL 1 INLEDNING... 3 1.1 NATIONELL KONTROLL... 3 1.2 PROGRAMMETS GENOMFÖRANDEORGANISATION...

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010 Hantering av projektstyrning och projekt- uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport December 2010 Hans Åkerman Johan Skeri Innehållsförteckning Sammanfattning...... 3 1. Inledning...... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Landstingets investeringar

Landstingets investeringar Revisionsrapport Landstingets investeringar i ny- och ombyggnation - upphandlingar under byggprocessen Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Bo Thörn Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer