Generell behandlingsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generell behandlingsanvisning"

Transkript

1 1 (5) Dokumentnamn: Generell behandlingsanvisning läkemedel i SÄBO Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) Primärvården i västra länsdelen Framtagen av: (Namn, titel) Annette Johansson, primärvårdschef Läkemedel, SÄBO Sjuksköterskor i SÄBO inom kommunerna i västra länsdelen, distriktsläkare inom primärvården NSV. Godkänd av: (Namn, titel) Annette Johansson, Primärvårdschef PM Giltig fr.o.m. Giltigt t.o.m NSV 258/2010 Generell behandlingsanvisning Gäller för Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Mjölby kommuners sjuksköterskor i särskilt boende. Denna anvisning får inte ses som en generell vid behovsordination utan för varje enskild patient skall läkemedel vid behovsordineras för förväntade eller återkommande sjukdomstillstånd. Alla situationer kan dock inte förutses för varje enskild patient och i sådana situationer får, för vården ansvarig kommunal sjuksköterska, ge läkemedel enligt denna generella behandlingsanvisning utan föregående kontakt med läkare. OBS! För att kunna upprätta och beställa hem till förråd enligt generella och akuta behandlingsanvisningar krävs att en blankett om ansvarsfördelning gällande läkemedelshantering är ifylld med aktuell information, är gällande (max 1 år), påskriven av medicinskt ansvarig sjuksköterska och att en kopia är inskickad till apoteket. Läkemedlen kan beställas elektroniskt via Apoteket Farmacis beställningssystem. Indikation/ situation/dosering Läkemedel Försiktighet/ kontraindikation Allergi lättare allergiska reaktioner och klåda T. Loratadin 10 mg, 1 tabl. T.Loratadin 10 mg Allergi svårare allergisk reaktion Lindrig andnöd, kallsvett, illamående, urtikaria (ev. prodromalsymptom till anafylaxi) 1. T. Loratadin 10 mg, 1 tabl. 2. T. Betapred 0,5 mg, 16 tabl. Tabletterna löses i vatten. 3. Inj Anapen 0,3 mg intramuskulärt. Upprepa dosen efter min vid behov. T.Loratadin 10 mg T Betapred 0,5 mg Inj.lösn. Anapen 0,3 mg Kontrollera blodtryck. Ordna en väl fungerande venväg. Vid behov tillkalla ambulans. Anafylaktisk chock: Tänk på fria luftvägar och höj patientens ben, samt ordna en väl fungerande venväg. 1. Inj. Anapen 0,3 mg intramuskulärt. Upprepa efter min vid behov. Kontrollera blodtryck. 2. T. Betapred 0,5 mg 16 tabl. Tabletterna löses i vatten. 3. T Loratadin 10 mg 1 tabl. Inj.lösn. Anapen 0,3 mg T Betapred 0,5 mg T Loratadin 10 mg Tillkalla ambulans. Andnöd Vid lättare andnöd utan bröstsmärta eller misstanke om hjärtsvikt kan läkemedel ges under förutsättning att patienten inte redan har teofyllaminpreparat. Rektallösning Teovent 250 mg, 1st Läkare kontaktas om utebliven effekt. Rektallösning Teovent 250 mg Revisionshistorik Ersätter diarienr 152/2005

2 2 (5) Dokumentnamn: Generell behandlingsanvisning läkemedel i SÄBO Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) Primärvården i västra länsdelen Framtagen av: (Namn, titel) Annette Johansson, primärvårdschef Läkemedel, SÄBO Sjuksköterskor i SÄBO inom kommunerna i västra länsdelen, distriktsläkare inom primärvården NSV. Godkänd av: (Namn, titel) Annette Johansson, Primärvårdschef PM Giltig fr.o.m. Giltigt t.o.m NSV 258/2010 Bröstsmärta-misstänkt kärlkramp-misstänkt hjärtinfarkt Vid akuta bröstsmärtor av kärlkrampstyp bör nitroglycerin ges sublingualt alternativt Glytrin. Resoriblett Nitroglycerin 0,25 mg 1-2 resoribletter, alternativt sublingualt Sp. Glytrin 0,4 mg/dos 1-2 sprayningar, alternativt sublingualt Sp. Nitrolingual 0,4 mg/dos 1-2 sprayningar. Resoriblett Nitroglycerin 0,25 mg Sp. Glytrin 0,4 mg/dos Sp. Nitrolingual 0,4 mg/dos Om patienten är allmänpåverkad och/eller smärtorna inte klart UKontraindikation:U förbättras inom 15 min trots upprepad nitroglycerintillförsel bör som Impotensläkemedel regel ambulans direkt larmas (såvida patienten inte är i terminalt skede och palliativ vård gäller). Då bör även ASA i form av T Trombyl 75 mg, 4 tabl ges. Upprepa vid behov nitroglycerintillförsel. T.Trombyl 75 mg Vid svår smärta ges: Inj. Morfin 10 mg/ml 0,5 ml subcutant Vid svår dyspne ges: Inj Furix 10 mg/ml, 4 ml intravenöst (alternativt intramuskulärt om nål ej går att sätta). Inj. Morfin 10 mg/ml Inj. Furix 10 mg/ml Läkare kontaktas snarast Diarre Vid akut påkommen diarré där bakomliggande svårare sjukdom kan uteslutas kan tillfällig behandling på börjas med: K.Loperamid 2 mg, 2 kapslar initialt, sedan 1 kapsel efter diarré, max 6 kapslar/dygn i max 3 dygn innan läkarkontakt DVT misstänkt djup ventrombos Till patienter som ej får tid för DVT-utredning samma dag: Inj Innohep IE/ml, 175 IE/kg s-c, enligt läkarordination se bilaga 2. Epileptiska krampanfall Vid medvetandesänkning med generella kramper får läkemedel ges. Därefter snarast kontakt med läkare oavsett effekt av läkemedel. Stesolid prefill 5 mg/ml rektalt, 1 stycken. Feber Vid feber i samband med virusinfektion (övre luftvägsinfektion och influensa) får läkemedel ges. T. Panodil 500 mg 1-2 tabletter, högst 6 tabletter/dygn, alternativt Supp Alvedon 1g, 1 stolpiller, högst 3 stolpiller/dygn Högst tre dygn innan läkare kontaktas. K Loperamid 2 mg UKontraindikation Ulcerös kolit, risk för ileus Inj Innohep IE/ml Stesolid prefill 5 mg/ml UKontraindikation: USömnapné T. Panodil 500 mg Supp Alvedon 1 g UKontraindikation: UGrav leversjukdom Revisionshistorik Ersätter diarienr 152/2005

3 3 (5) Dokumentnamn: Generell behandlingsanvisning läkemedel i SÄBO Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) Primärvården i västra länsdelen Framtagen av: (Namn, titel) Annette Johansson, primärvårdschef Läkemedel, SÄBO Sjuksköterskor i SÄBO inom kommunerna i västra länsdelen, distriktsläkare inom primärvården NSV. Godkänd av: (Namn, titel) Annette Johansson, Primärvårdschef PM Giltig fr.o.m. Giltigt t.o.m NSV 258/2010 Förstoppning akut Vid förstoppningssymptom utan andra gastrointestinala symptom som buksmärtor, kräkningar etc kan läkemedel ges. 1. Rektallösn Microlax, 5 ml vid högst 2 tillfällen 2. Klysma Klyx 120 ml, högst 2 gånger 3. Cilaxoral droppar 7,5 mg/ml, 10 droppar Rektallösn. Microlax Klysma Klyx Cilaxoral droppar Halsbränna Vid halsbränna, utan magsmärta, får läkemedel ges i högst tre dygn i följd innan läkare kontaktas. Oral susp. Novaluzid 5-10 ml vid behov, alternativt tuggtablett Novaluzid 1-2 tuggtabletter vid behov. Hosta Vid hosta i samband med luftvägsinfektion bör i första hand varm vätska tillföras för att minska hostretning Mollipect har oftast ingen större effekt, men kan ges vid behov ml 1-3 gånger per dag i max 3 dagar Oral susp. Novaluzid Tuggtablett Novaluzid Oral lösn..mollipect UFörsiktighetU: Glaukom(trångvinkel) Prostatism Illamående Vid tillfälligt illamående får läkemedel ges i högst ett dygn innan läkare kontaktas. S. Primperan 20 mg T. Primperan 10 mg Supp Primperan 20 mg, 1 stolpiller, högst 3 ggr/dygn, alternativt T. Primperan 10 mg, 1-2 tabletter, högst 3 ggr/dygn. UKontraindikation:U Misstänkt gastrointestinal blödning Insulinkänning/insulincoma Vid misstanke om insulinkänning hos patient med insulinbehandlad diabetes får läkemedel ges efter kontroll av P-glukos när peroral tillförsel inte är möjlig. Inj. Glukos 300 mg/ml 30 ml intravenöst, alternativt Inj. Glucagon (endosspruta) 1 mg subcutant, intramuskulärt eller intravenöst. Läkare kontaktas snarast för diskussion kring fortsatt handläggning. Kateterbyte Vid byte av KAD Lungödem I svåra fall då behandling måste påbörjas innan läkarkontakt: Inj Furix 10 mg/ml, 4 ml intravenöst (alternativt intramuskulärt om nål ej går att sätta) Inj. Morfin 10 mg/ml, 0,5 ml subcutant Syrgas om tillgängligt (2-3 l/min, vid KOL max 1 l/min ) Läkare kontaktas snarast för diskussion kring fortsatt handläggning. Inj.lösn. Glukos 300 mg/ml Inj lösn.glucagon (endosspruta) 1 mg UKontraindikation UFeokromocytom Xylocain gel 2 % Sterilt vatten UKontraindikation Överkänslighet mot bedövningsmedel Inj.lösn Furix 10 mg/ml Inj lösn Morfin 10 mg/ml Revisionshistorik Ersätter diarienr 152/2005

4 4 (5) Dokumentnamn: Generell behandlingsanvisning läkemedel i SÄBO Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) Primärvården i västra länsdelen Framtagen av: (Namn, titel) Annette Johansson, primärvårdschef Läkemedel, SÄBO Sjuksköterskor i SÄBO inom kommunerna i västra länsdelen, distriktsläkare inom primärvården NSV. Godkänd av: (Namn, titel) Annette Johansson, Primärvårdschef PM Giltig fr.o.m. Giltigt t.o.m NSV 258/2010 Oro Tillfällig oro där sjuksköterska ej har anledning att misstänka akut bakomliggande somatisk sjukdom. T Oxascand 10 mg, ½-1 tablett, högst 2ggr/dygn Om oron ej dämpas ska läkare kontaktas. Får ges i högst ett dygn. Smärta Tillfällig värk, t ex huvudvärk eller ryggvärk där sjuksköterska ej har anledning att misstänka annan allvarlig bakomliggande sjukdom. T Panodil 500 mg 2 tabletter, högst 6 tabletter/dygn, alternativt Supp Alvedon 1 g, 1 stolpiller, högst 3 stolpiller/dygn Vid utebliven effekt av läkemedlet ska läkarkontakt tas. Får ges i högst tre dygn vid god effekt. T Oxascand 10 mg UKontraindikation:U Sömnapné T Panodil 500 mg Supp Alvedon 1 g UKontraindikation: UGrav leverskada Svampinfektion i huden Vid akut uppträdande/försämring av hudsvampinfektion av typisk utseende kan behandling påbörjas innan läkarkontakt. Kräm Cortimyk smörjes 2 gånger dagligen. Kräm Cortimyk Läkarkontakt inom tre dagar Sömnsvårigheter Vid insomningssvårigheter. T Zopiklon 5 mg, 1 tablett i samband med sänggåendet. Får upprepas under högst tre dygn Ögoninfektion Vid akut påkommen infektion med sekretion i ögat/ögonen kan läkemedel ges EFTER två dygns symptom. Chloromycetin ögonsalva 1 %, en liten mängd salva appliceras var 3:e timma. Om utebliven effekt efter tre dygn ska läkare kontaktas. Övrigt För kontroll av P-glucos Bilagor: T Zopilon 5mg UKontraindikation:U Grav leversvikt, sömnapné, myastenia gravis, andningssvikt. Ögonsalva Chloromycetin 1 % Upphandlade teststickor till P-glucos mätare HULänk till upphandlade/rekommenderade diabeteshjälpmedelu U1. Läkemedelsförteckning U2. LMH-behandling vid misstanke DVT U3. Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede Revisionshistorik Ersätter diarienr 152/2005

5 5 (5) Dokumentnamn: Generell behandlingsanvisning läkemedel i SÄBO Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) Primärvården i västra länsdelen Framtagen av: (Namn, titel) Annette Johansson, primärvårdschef Läkemedel, SÄBO Sjuksköterskor i SÄBO inom kommunerna i västra länsdelen, distriktsläkare inom primärvården NSV. Godkänd av: (Namn, titel) Annette Johansson, Primärvårdschef PM Giltig fr.o.m. Giltigt t.o.m NSV 258/2010 Bo Björklund Distriktsläkare Annette Johansson Primärvårdschef Revisionshistorik Ersätter diarienr 152/2005

6 Framtagen av distriktsläkare Solveig Johansson Fredin maj 2010 på uppdrag av Läkemedelskommittén. Godkänd av Läkemedelskommittén (4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin), tablett 100 mg - vid pc-allergi och vid behov av bredspektrumantibiotika Heracillin (flucloxacillin), tablett 1 g - vid staph infektioner Penomax (pivmecillinam), tablett 200 mg - vid nedre uvi hos män och kvinnor Furadantin (nitrofuradantin), tablett 50 mg - vid nedre uvi hos män och kvinnor Ciprofloxacin, tablett 500 mg vid febril uvi Valaciklovir, tablett 500 mg SMÄRTBEHANDLING Panodil (paracetamol), tablett 500 mg Alvedon (paracetamol), suppositorium 1 g Morfin, tablett 10 mg Morfin, injektion 10 mg/ml Dolcontin (morfin), depottablett 5 mg Ketogan (ketobemidon+dimetyl-aminodifenylbutenhydroklorid), suppositorium BEHANDLING ALLERGI-ASTMA Loratadin, tablett 10 mg Betapred (betametason), tablett 0.5 mg Anapen (adrenalin), injektionslösning 0,3 mg/dos Jext (adrenalin), injektionslösning 0,3 mg/dos (när inte Anapen finns tillgängligt) Teovent (kolinteofyllinat), rektallösning 250 mg Läkemedel i kommunala förråd gemensam lista för Östergötland 2013

7 Framtagen av distriktsläkare Solveig Johansson Fredin maj 2010 på uppdrag av Läkemedelskommittén. Godkänd av Läkemedelskommittén (4) BEHANDLING HJÄRTA-KÄRL Furix (furosemid), tablett 40 mg Furix (furosemid), injektionslösning 10 mg/ml Glytrin (glyceryltrinitrat), sublingualspray 0,4 mg/dos Nitrolingual (glyceryltrinitrat) sublingualspray 0,4 mg/dos ( när Glytrin ej finns tillgängligt) Nitroglycerin Recip (glyceryltrinitrat) resoriblett 0,25 mg Trombyl (acetylsalisylsyra), tablett 75 mg (4 tabl vid misstanke om hjärtinfarkt) Inj.lösning Innohep 20000E/ml (vid misstänkt DVT ges 175E/kg s.c.) Ges i väntan på utredning på sjukhus. BEHANDLING MAG-TARMRELATERADE BESVÄR Omeprazol, kapsel 20 mg Novaluzid (AlOH), oral suspension Novaluzid tuggtablett Primperan metoklopramid), tablett 10 mg Primperan (metoklopramid), suppositorium 20 mg Haldol (haloperidol), injektion 5 mg/ml Loperamid, tablett 2 mg Cilaxoral (pikosulfat), droppar 7.5 mg/ml Microlax (laurylsulfoacetat + citrat), rektallösning Dulcolax (bisakodyl), suppositorium 10 mg Omnilax (makrogol), pulver 10 g Klyx (dukosat + sorbitol), rektallösning 120 ml BEHANDLING AV ÅNGEST-ORO- SÖMNBESVÄR Oxascand (oxazepam), tablett 10 mg Zopiklon, tablett 5 mg Stesolid (diazepam), suppositorium 5 mg Heminevrin (klometiazol), tablett 300 mg Midazolam, injektionslösning 5 mg/ml BEHANDLING AV SVÅR AGGRESSIVITET OCH PSYKOTISKA SYMTOM Risperidon, tablett 0,5 mg (½ - 1 tablett) Läkemedel i kommunala förråd gemensam lista för Östergötland 2013

8 Framtagen av distriktsläkare Solveig Johansson Fredin maj 2010 på uppdrag av Läkemedelskommittén. Godkänd av Läkemedelskommittén (4) BEHANDLING VID DIABETES Glukos, injektionslösning 300 mg/ml Glucagon, pulver och vätska till injektionslösning 1 mg Insuman Rapid (snabbverkande humaninsulin), injektionslösning 100 E/ml BEHANDLING EPILEPSI/KRAMPER Stesolid Prefill (diazepam), rektallösning 5 mg BEHANDLING BLÖDNINGSTILLSTÅND Cyklokapron (tranexamsyra), tablett 500 mg (vid blödning) Konakion (fytomenadion), injektionslösning 10 mg/ml (vid höga PK/INR-värden med blödningsrisk) BEHANDLING AV LÄTTARE INFEKTIONSTILLSTÅND Mollipect (bromhexin+efedrin), oral lösning Chloromycetin (kloramfenikol), ögonsalva Cortimyk (mikonazol+hydrokortison), kräm BEHANDLING AV SEKRETSTAGNATION Robinul (glykopyrron), injektionslösning 0.2 mg/ml DIVERSE VÄTSKELÖSNINGAR Natriumklorid, spädningsvätska för parenteral användning 9 mg/ml Natriumklorid, infusionslösning 9 mg/ml Glukos, infusionslösning 50 mg/ml Sterilt vatten, spädningsvätska för parenteral användning LOKALANESTETIKA Xylocain (lidocain), gel 2 % Ändring från Selexid till Penomax (båda innehållande pivmecillinam) pga att Penomax är upphandlat revision gjord och godkänd av Läkemedelskommittén Heracillindosen höjs från 750 mg till 1 g i enlighet med nuvarande rekommendationer Cefotaxim pulver till injektionsvätska tas bort då intravenös behandling inte brukar utföras på kommunalt boende Läkemedel i kommunala förråd gemensam lista för Östergötland 2013

9 Framtagen av distriktsläkare Solveig Johansson Fredin maj 2010 på uppdrag av Läkemedelskommittén. Godkänd av Läkemedelskommittén (4) Supp Alvedon 500 mg tas bort då denna styrka inte är aktuell att använda, supp Alvedon 1000 mg finns. Diklofenak supp tas bort då NSAID bör undvikas till äldre och det finns ett alternativ mot stensmärtor på listan (supp Ketogan) Jext (adrenalin), injektionslösning 0,3 mg/dos, alternativ när Anapen inte finns tillgängligt Inj.lösning Innohep 20000E/ml tillkommer. Enl. önskemål från från primärvårdsdirektörerna. Länsövergripande beslut att påbörja behandling med LMH vid misstänkt DVT. Primperan, tablett 10 mg tillkommer efter önskemål. Forlax pulver byts ut mot billigare alternativ, Omnilax pulver Chloromycetin ögonsalva åter istället för Fucithalimic ögonsalva Xylocain inj.lösn. med och utan adrenalin tas bort då de knappt används Tillägg av Nitrolingual sublingualspray p.g.a. långvarig restsituation för Glytrin Tillägg av Novaluzid tuggtablett p.g.a. långvarig restsituation för Novaluzid oral suspension Dolcontin depottablett 5 mg ersätter Dolcontin 10 mg p.g.a. att depottabletten inte är delbar Revision/översyn gjord och godkänd av Läkemedelskommittén Indikation för Selexid och Furadantin ändrad till att gälla uvi även hos män (enl reklistan) Indikation för ciprofloxacin ändrad till att gälla enbart vid febril/högr uvi (enl reklistan) Cefotaxim inj. NYTT för febril uvi (enl reklistan) Valaciklovir ersätter Aciklovir (pga enklare dosering och enl reklistan) Ny rubrik Behandling hjärta (inga nya läkemedel) Angiven dos på Risperidon ändras från 0,25 mg till 0,25-0,5 mg.(enl äldrekort) Undeer rubriken Mag-tarm relaterade besvär har läkemedlen ordnats i ordning: magsyrerelaterade, mot illamående, mot diarre, mot förstoppning Nya rubriker Kramper/epilepsi och Blödnigstillstånd (inga nya läkemedel) Chloromycetin ögonsalva byts till Fucithalmic ögonsalva ( enklare dosering) Carbocain injlösning med och utan adrenalin tas bort. Endast Xylocain med och utan adrenalin kvar.(onödigt med två så lika preparat med liten användning) : Tillägg av Nitroglycerin DAK resoriblett 0,25 mg : Byte från Nitroglycerin DAK resoriblett 0,25 mg till Nitroglycerin Recip resoriblett 0,25 mg (årlig revision/översyn gjord): Spektramox utgår pga. liten efterfrågan. Panodil supp ändras till Alvedon supp pga. att Alvedon supp är upphandlat. Daktacort ändras till Cortimyk pga. att Cortimyk inte kräver kylskåpsförvaring. Novomix utgår pga. liten efterfrågan. NovoRapid byts till det upphandlade snabbinsulinet Insuman Rapid. Nitromex stryks då det inte tillverkas längre. Risperidon flyttas från rubriken ångest/sömnbesvär till en egen indikationsgrupp svår aggressivitet och psykotisk symptom för att undvika missförstånd angående indikation. Risperidon ändrad styrka från 0,25 mg till 0,5 mg pga. 0,25 mg finns inte att tillgå i små förpackningar. Solveig Johansson Fredin Läkemedel i kommunala förråd gemensam lista för Östergötland 2013

10 Dokumentnamn: LMH-behandling vid misstänkt djup ventrombos Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) Primärvården i västra länsdelen Framtagen av: (Namn, titel) Bo Björklund, vårdcentralschef Djup ventrombos, DVT, LMH-behandling Läkare inom primärvården NSV, kommunsköterskor i västra länsdelen Godkänd av: (Namn, titel) Annette Johansson, primärvårdschef PM Giltig fr.o.m Giltigt t.o.m NSV 195/2011 LMH-behandling vid misstänkt djup ventrombos (DVT) Till patienter som ej får tid för DVT-utredning samma dag: Inj Innohep IE/ml, 175 IE/kg subcutant enligt läkarordination. Endosspruta Innohep IE/ml finns i dos 0,5 ml, 0,7 ml samt 0,9 ml med förpackningsstorlek 2, 6 respektive 30 stycken. Finns även som 2 ml ampuller, men detta är knappast kostnadseffektivt. OBS! Då Innohep förskrives på rekvisition är priset betydligt lägre än vid förskrivning på recept, enligt aktuell upphandling. Det kan då, ur kostnadssynpunkt, räcka att endast rekvirera 0,9 ml sprutor beroende på åtgång. Doseringstabell (enligt LEO Pharma) utifrån kroppsvikt och ovanstående endossprutor: Lämplig endosspruta Kroppsvikt i kg Dos IE IE/ml Volym ml 0,5 ml ,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,7 ml ,9 ml ,55 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,90 Vid kroppsvikt över 100 kg ges, för enkelhetens skull, alltid dosen 0,90 ml. Dosen behöver endast justeras uppåt om behandlingen skall fortgå, alltså om DVT påvisas. Dosen behöver ej justeras för kreatininvärdet vid enstaka doser. OBS! Graderingen av endossprutorna gör att den givna mängden ibland måste avvika något från den uträknade (se 60 resp 65 kg). Bo Björklund Vårdcentralschef VC Brinken Revisionshistorik Giltighetsdatum förlängt utan några ändringar Giltighetsdatum förlängt utan några ändringar

11 Dokumentnamn: Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede Riktlinjer Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ) Palliativt kompetenscentrum Framtagen av: Olle Karlsson, överläkare läkemedel, palliativ vård Vårdande verksamheter i Östergötland Godkänd av: Maria Jakobsson, verksamhetschef Giltig fr o m: Giltig t o m: PKC Palliativt kompetenscentrum har efter önskemål tillskapat en lista över läkemedel som är lämpliga att använda i livet slutskede. Dessa läkemedel är tänkta att användas från den tidpunkt då patienten får palliativ vård i livets slutskede, det vill säga brytpunkten ska vara definierad. Listan får inte användas som en generell vid behovsordination utan läkemedlen skall ordineras till varje enskild patient utifrån individuella behov. Listade läkemedel kan lämpligen finnas tillgängliga i enhetens läkemedelsförråd. Observera att nedanstående förslag till doseringar alltid måste sättas i relation till den enskilde patientens kliniska tillstånd, ålder och vikt. Läkemedel vid smärta: Morfin injektion 10 mg/ml, s.c. Lämplig startdos till tidigare ej opioidbehandlad (=opioidnaiv) patient är 0,5 ml (5 mg) x 4-6. Om patienten redan behandlas med opioid per oralt, räknas dosen om till lämplig s.c. dos. OBS! Tänk på att alltid ge profylax mot illamående i form av Haldol injektion 5 mg/ml s.c., 0,2 ml (1 mg) 1-2 ggr per dygn Vid grav njursvikt: Fentanyl eller hydromorfon. Kontakta lokalt LAH-team eller Palliativt kompetenscentrum för råd om lämpliga doseringar i det enskilda fallet. Läkemedel vid illamående: Haldol injektion 5 mg/ml, s.c. Lämplig dosering är oftast 0,2 ml (1 mg), 1-2 gånger per dygn. Läkemedel vid ångest: Midazolam injektion 5 mg/ml, s.c. Lämplig dosering är ofta 0,5 ml v.b. OBS! Om patienten har ångest och samtidigt är förvirrad bör Midazolam ej ges ensamt kan förvärra förvirringstillståndet. Förstahandsmedel i detta läge är Haldol, ev i kombination med Midazolam vid uttalad ångest. Haldoldoserna behöver i allmänhet vara högre än vid behandling av illamående, t ex 0,5 ml (=2,5 mg). Kontakta lokalt LAH-team eller Palliativt kompetenscentrum för råd om lämpliga doseringar i det enskilda fallet. Läkemedel vid luftvägssekretion: Robinul injektion 0,2 mg/ml s.c. Lämplig startdos är ofta 1 ml (0,2 mg), vid kontinuerlig infusion 3-6 ml/dygn. Undvik kombinationspreparat, typ Morfin-skopolamin Läkemedel vid andnöd: Morfin injektion 10 mg/ml, s.c. Lämplig dosering är 0,5 ml (5mg). Vid grav njursvikt: Se ovan läkemedel vid smärta

12 Parenteral smärtlindring i livets slutskede Per oral (p.o) tillförsel av opioider är att föredra så länge som möjligt. På grund av illamående, kräkningar eller sväljningssvårigheter kan parenteral opioidtillförsel vara nödvändig för att säkerställa att patienten får adekvat smärtlindring. Även i det terminala livsskedet då patientens förmåga att svälja upphör finns alltid ett behov av att konvertera befintlig p.o. opioid till s.c. administration. Inom den avancerade hemsjukvården finns lång erfarenhet av subcutana (s.c.) infusionspumpar. En vanlig fråga är hur man blandar och doserar dessa pumpar. Några exempel på omräkning av opioider från p.o. till s.c. tillförsel 1. Patienten behandlas p.o med T. Dolcontin 60 mg 1 x 2, det motsvarar en dygnsdos av 120 mg Morfin. Dosrelationen mellan p.o. Morfin /s.c. Morfin är 2:1, dvs. patienten skall ha 60 mg Morfin s.c/24h. 2. Patienten behandlas p.o med T. Dolcontin 200 mg 1 x 2, det motsvarar en dygnsdos av 400 mg Morfin. Dosrelationen mellan p.o Morfin /s.c. Morfin är 2:1, dvs patienten skall ha 200 mg Morfin s.c/24h. Detta är en stor volym (10 mg/ml = 20 ml) varför vi istället använder Hydromorfon 10 mg/ml som är 5 ggr så potent som Morfin, dvs dosrelationen mellan s.c Morfin /s.c Hydromorfon är 5:1. Ett bättre alternativ i detta fall är således Hydromorfon 10 mg/ml, 4 ml s.c/24h. 3. Dosrelationen mellan p.o OxyContin /p.o Morfin är 1:2. Patienten behandlas p.o med T. OxyContin 40 mg 1 x 2, vilket motsvarar en dygnsdos av 160 mg Morfin. P.o Morfin /s.c Morfin 2:1, dvs. patienten skall ha 80 mg Morfin s.c./24h för att motsvara den per orala dosen. Följande läkemedel kan blandas i pump tillsammans med Morfin /Hydromorfon /OxyNorm Mot illamående: Haldol injektion 5 mg/ml, vanlig dygnsdos 1-2,5 mg = 0,2-0,5ml. Mot rosslighet: Robinul injektion 0,2 mg/ml, dygnsdos 0,6-1,2 mg = 3-6 ml. Mot ångest: Midazolam injektion 5 mg/ml. Kontakta lokalt LAH-team eller Palliativt kompetenscentrum för frågor om doser. Revisionshistorik: Reviderat.

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

Läkemedel i kommunala förråd - gemensam lista för Östergötland

Läkemedel i kommunala förråd - gemensam lista för Östergötland Dok-nr 05347 Författare Version Elisabeth I Gustafsson, Apotekare, NSÖ-gemensamt 3 Godkänd av Giltigt fr o m Ulrika Whiss, enhetschef, Läkemedelsenheten lednstab 2018-06-04 Läkemedel i kommunala förråd

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Läkemedel i kommunens säbo och i hemsjukvård i ordinärt boende-generell behandlingsanvisning

Läkemedel i kommunens säbo och i hemsjukvård i ordinärt boende-generell behandlingsanvisning Dok-nr 09732 Författare Version Elisabeth I Gustafsson, enhetschef, NSÖ-gemensamt 3 Godkänd av Giltigt fr o m Mara Kosovic, produktionsenhetschef, PV-gemensamt 2019-03-26 Läkemedel i kommunens säbo och

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Läkemedel som SKA finnas som basförråd Förp Adrenalin Inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (apoteket väljer fabrikat i denna ordning och utefter

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Sortiment i KAF Baslista Läkemedel som skall finnas i alla förråd Består av totalt 56 läkemedel Utvidgad lista MAS och verksamhetschef / medicinskt ansvarig läkare bestämmer

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Faxade sidor.. av. Faxat datum Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (dosapoteket väljer fabrikat

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

Indikation Läkemedel Dosering för vuxen Kontraindikation Vårdgivarinstruktion

Indikation Läkemedel Dosering för vuxen Kontraindikation Vårdgivarinstruktion ANAFYLAKTISK REAKTION ALLERGI/ KLÅDA DIARRÈ Jext 300 mikrogram/dos Förfylld injektionsspruta Betapred 4mg/ml svätska Betapred 0.5mg Desloratadin 5 mg Hydrokortison 1% Kräm Loperamid 2mg Kapsel 300 mikrogram

Läs mer

Bakgrund. Kommunala akutläkemedelsförråd. Kommunala akutläkemedelsförråd. Ansvar och KAF. Användning av läkemedel i KAF

Bakgrund. Kommunala akutläkemedelsförråd. Kommunala akutläkemedelsförråd. Ansvar och KAF. Användning av läkemedel i KAF Bakgrund Kommunala akutläkemedelsförråd 2003 träffades en överenskommelse kring akutläkemedelsförråd i Västra Götaland Finns idag 259 st akutläkemedelsförråd i regionen Kommunala akutläkemedelsförråd Ansvar

Läs mer

Förteckning av läkemedel vid akut bruk samt generella direktiv för kommunal vård

Förteckning av läkemedel vid akut bruk samt generella direktiv för kommunal vård RIKTLINJE Sida: 1(5) Godkänt: Ver.nr: 4.0 Giltigt t.o.m: 2020-06-25 Dnr: Förteckning av läkemedel vid akut bruk samt generella direktiv för Gäller alla kommuner i Dalarnas län. Fastställt av Läkemedelskommittén

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(8) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Emerade 300 mikrogram 1 (2 st bör finnas hemma) Betapred, tabl 0,5 mg 30 st Betapred, inj.vätska

Läs mer

Förteckning av läkemedel vid akut bruk samt generella direktiv för kommunal vård

Förteckning av läkemedel vid akut bruk samt generella direktiv för kommunal vård RIKTLINJE Sida: 1(5) Godkänt: Ver.nr: 0.2 Giltigt t.o.m: Dnr: Förteckning av läkemedel vid akut bruk samt generella direktiv för Gäller alla kommuner i Dalarnas län. Fastställt av Läkemedelskommittén i

Läs mer

Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd

Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd Syfte Beskriver innehåll i kommunala akutläkemedelsförråd, samt beskriver hanteringen av ordinationer enligt generella direktiv. Bakgrund Ordination enligt generella

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131

Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131 LÄKEMEDELSKOMMITTÉNL Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131 för.kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård

Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård I överenskommelse med kliniska medicinska ledarna, processansvariga för palliativ vård och medicinskt ansvarig sjuksköterska Jönköpings

Läs mer

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län ska enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschef, eller om verksamhetschefen inte är läkare, av läkare som verksamhetschef

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

Hantering av läkemedel i läkemedelsförråd och närförråd

Hantering av läkemedel i läkemedelsförråd och närförråd Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Hantering av läkemedel i läkemedelsförråd och närförråd Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Hantering av läkemedel

Läs mer

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 -

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 - Indikation Läkemedel Form Administrationssätt Styrka dosering maxdos kontraindikation instruktion till vårdgivare Se PM Prokto-Rektoscopi Om barnet har haft spontan avföring inom de närmaste 3-4 timmarna

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2014 Gäller 20140201 20150131

Generella behandlingsanvisningar 2014 Gäller 20140201 20150131 LÄKEMEDELSKOMMITTÉNL Generella behandlingsanvisningar 2014 Gäller 20140201 20150131 för.kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Hitta i dokumentet Bilaga 1 - Fastställande och godkännande av Generella direktiv kommunala läkemedelsförråd Bilaga 2 - Generella direktiv kommunala akutläkemedelsförråd

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Hitta i dokumentet Bilaga 1 - Fastställande och godkännande av Generella direktiv kommunala läkemedelsförråd Bilaga 2 - Generella ordinationer kommunala akutläkemedelsförråd

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2017-03-06 Giltigt t.o.m.: 2018-03-06 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Björn Ericsson shantering - ordination

Läs mer

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-67293 Fastställandedatum: 2015-06-16 Giltigt t.o.m.: 2017-06-16 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

Läkemedel i kommunala förråd för akut behandling

Läkemedel i kommunala förråd för akut behandling RIKTLINJE 1 (5) Godkänt Giltigt t.o.m 2020-06-25 Versionsnummer 1.0 Diarienummer Förteckningen upptar de läkemedel som får beställas till kommunala akutförråd i Dalarna på Region Dalarnas bekostnad. Sortimentet

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2015 Gäller 20150201 20160131

Generella behandlingsanvisningar 2015 Gäller 20150201 20160131 LÄKEMEDELSKOMMITTÉNL Generella behandlingsanvisningar 2015 Gäller 20150201 20160131 för.kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd Användaranvisningar

Kommunala akutläkemedelsförråd Användaranvisningar Kommunala akutläkemedelsförråd Användaranvisningar Följande lista innehåller praktisk information kring hantering och användning för de läkemedel som finns i de kommunala akutläkemedelförråden. Sammanställt

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

Riktlinjer för palliativ vård på avd 103/KAVA

Riktlinjer för palliativ vård på avd 103/KAVA Dok-nr 10654 Författare Version Samuel Kronevik, specialistsjuksköterska kirurgi, Kirurgiska kliniken US 1 Godkänd av Giltigt fr o m Conny Wallon, verksamhetschef, Kirurgiska kliniken US 2017-08-20 Riktlinjer

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2012-2013

Generella behandlingsanvisningar 2012-2013 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN Generella behandlingsanvisningar 2012-2013 Förslag till generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens län Innehåll

Läs mer

Rutin. Läkemedel - Generella ordinationer till sjuksköterskor - kardiologi

Rutin. Läkemedel - Generella ordinationer till sjuksköterskor - kardiologi Innehållsansvarig: Carina Nilsson, Sjuksköterska, Hjärtavdelning 32 (carni3); Erik Frick, Överläkare, Läkare Kardiologi (erifr) Granskad av: Erik Frick, Överläkare, Läkare Kardiologi (erifr) Godkänd av:

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-40144 Fastställandedatum: 2017-10-02 Giltigt t.o.m.: 2018-10-02 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage.

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage. 52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Tillfällig förstoppning sorbitol Resulax Långvarig förstoppning laktulos Diarré loperamid Hemorrojder lidokain hydrokortison Xyloproct Opioidinducerad förstoppning

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 Kommunal hälso- och sjukvård Innehåll Generella behandlingsanvisningar för ordination av läkemedel till patienter i kommunal hälso- och sjukvård i Kronoberg... 2 Tillfälligt

Läs mer

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Berörda enheter Anestesin, Piteå sjukhus Syfte Rutin Premedicinering till polikliniska patienter Processbeskrivning Paracetamol används som

Läs mer

Utdelning av läkemedel ska utföras på läkares ordination. Undantag från detta är en generell läkemedelsordination.

Utdelning av läkemedel ska utföras på läkares ordination. Undantag från detta är en generell läkemedelsordination. Rutin Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Gynekolog, slutenvård Giltig fr.o.m: 2018-04-30 Faktaägare: Tatjana Magnusson, Överläkare Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions

Läs mer

Indikation Preparat Dos x maxantal/ dygn Vårdgivarinstruktion/Kontraindikation Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel

Indikation Preparat Dos x maxantal/ dygn Vårdgivarinstruktion/Kontraindikation Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel Bilaga 1; Läkemedelslista för generella ordinationer på vårdavdelning, Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset. Sida 1 av 6 Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel Furix inj 10mg/ml 2-4

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-40144 Fastställandedatum: 2015-09-11 Giltigt t.o.m.: 2017-09-11 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

ANELÄK Premedicinering till barn

ANELÄK Premedicinering till barn 1 (6) ANELÄK Premedicinering till barn Dosering enligt detta dokument får ske av sjuksköterska utan särskild ordination av narkosläkare när det gäller barn utan komplicerande sjukdom. Barn som fått premedicinering

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2018 Gäller

Generella behandlingsanvisningar 2018 Gäller Lorem Ipsum Generella behandlingsanvisningar 2018 Gäller 2018-02-01 2019-01-31 för............................................................. kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2019 Gäller

Generella behandlingsanvisningar 2019 Gäller Generella behandlingsanvisningar 2019 Gäller 2019-02-01 2020-01-31 för............................................................. kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso-

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 2423 su/med 208--6 2 Innehållsansvarig: Lisa Johansson, Överläkare, Läkare ortopedi (lisst6); Susanne Söderbergh, Sjuksköterska, Avdelning 233 (susso3)

Läs mer

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1)

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1) Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13162 su/med 2018-10-31 3 Innehållsansvarig: Birgitta Löthgren, Överläkare, Läkare rehabiliteringsmedicin (birlo14) Godkänd av: Goran Delic, Verksamhetschef,

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1)

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1) Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13153 su/med 2014-04-30 1 Innehållsansvarig: Björn Holmberg, Överläkare, Läkare neurologi (bjoho4) Godkänd av: Goran Delic, Verksamhetschef, Verksamhetsledning

Läs mer

Symtomlindring vid döendetd

Symtomlindring vid döendetd Symtomlindring vid döendetd Dr Staffan Lundström, palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Brytpunkter i livets slutskede Brytpunkter i livets slutskede Allt längre perioder av uttalad trötthet/slöhet Sängbunden

Läs mer

Indikation Preparat Dos x maxantal/ dygn Vårdgivarinstruktion/Kontraindikation Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel

Indikation Preparat Dos x maxantal/ dygn Vårdgivarinstruktion/Kontraindikation Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel Bilaga 1; Läkemedelslista för generella ordinationer på vårdavdelning, Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset. Sida 1 av 7 Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel Furix inj 10mg/ml 2-4

Läs mer

Hantering av läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård. Läkemedelslistor för kommunala förråd 1, 2 och 3

Hantering av läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård. Läkemedelslistor för kommunala förråd 1, 2 och 3 ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-02-19 Ansvarig: Henrik Toss Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt av:

Läs mer

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 INDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA... 2 KONTRAINDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA...

Läs mer

Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem

Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem 1 Ämnen: Smärtmekanismer och smärtanalys Farmakologisk smärtbehandling med fokus på opioider

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

Hantering av läkemedel inom kommunal hälsooch sjukvård. Läkemedelslistor för kommunala förråd 1, 2 och 3

Hantering av läkemedel inom kommunal hälsooch sjukvård. Läkemedelslistor för kommunala förråd 1, 2 och 3 ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Henrik Toss Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt av:

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Bettina Pfister, klinisk apotekare Jeanette Jonsson, klinisk apotekare, VLL Behövs läkemedelsgenomgångar? 7% av alla sjukhusinläggningar var läkemedelsrelaterade. Av

Läs mer

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta.

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. Innehåll Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. dronedaron (Multaq) - vid förmaksflimmer. Vimovo - kombination av naproxen

Läs mer

Abstinensbehandling vid alkoholberoende

Abstinensbehandling vid alkoholberoende Abstinensbehandling vid alkoholberoende Alkoholberoende är en livslång, kronisk sjukdom, med återkommande skov. Den kräver samma förhållningssätt som andra kroniska sjukdomar jämför diabetes, reumatoid

Läs mer

SU Med. Ger- Akutmottagning Akutmottagningen Omr2. 2 st po 1 gång

SU Med. Ger- Akutmottagning Akutmottagningen Omr2. 2 st po 1 gång Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 17882 su/med 2017-10-03 8 Innehållsansvarig: Tobias Carlson, Chef, Akututvecklingscentrum (tobka1) Godkänd av: Maria Taranger, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

REKVISITION Fartygsapotek SJÖFS 2000:21

REKVISITION Fartygsapotek SJÖFS 2000:21 Fartyg REKVISITION Fartygsapotek SJÖFS 000: Beställningsdatum Order nummer () Kontaktperson Leveransdatum Telefonnr kontaktperson Leveransplats Rederi Fakturaadress B = över timmar - 00 pers. Gr.nr Storlek

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd Användaranvisningar

Kommunala akutläkemedelsförråd Användaranvisningar Kommunala akutläkemedelsförråd Användaranvisningar Följande lista innehåller praktisk information kring hantering och användning för de läkemedel som finns i de kommunala akutläkemedelförråden. Sammanställt

Läs mer

Hantering av läkemedel i läkemedelsförråd och närförråd

Hantering av läkemedel i läkemedelsförråd och närförråd Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Hantering av läkemedel i läkemedelsförråd och närförråd Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Hantering av läkemedel

Läs mer

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL)

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL) Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-03-20 Faktaägare: Anders Dynebrink, Medicinskt ledningsansvarig anestesikliniken Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Sara Bertilsson

Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Sara Bertilsson Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1 Sara Bertilsson Läkemedelsformer Tablett, kapsel, resoriblett Mixtur, oral lösning Injektion Infusion Salva Suppositorie Klysma Näsdroppar, ögondroppar

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2017-03-17 Giltigt t.o.m.: 2018-03-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Efter användning av autoinjektorn finns det adrenalinlösning kvar i injektionspennan.

Efter användning av autoinjektorn finns det adrenalinlösning kvar i injektionspennan. Kommunala akutläkemedelsförråd Användaranvisningar Följande lista innehåller praktisk information kring hantering och användning för de läkemedel som finns i de kommunala akutläkemedelförråden. För fullständig

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

Läkemedelssortiment i kommunala basförråd Akutask Innehåll akutask... 15

Läkemedelssortiment i kommunala basförråd Akutask Innehåll akutask... 15 Innehåll Generellt direktiv om läkemedelsbehandling till patienter i kommunal hälsooch sjukvård i Kronoberg... 4 Inledning... 4 Tillämpning... 4 Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling... 4 Generellt

Läs mer

Indikation Preparat Dos x maxantal/ dygn Vårdgivarinstruktion/Kontraindikation Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel

Indikation Preparat Dos x maxantal/ dygn Vårdgivarinstruktion/Kontraindikation Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel Bilaga 1; Läkemedelslista för generella ordinationer på vårdavdelning, Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset. Sida 1 av 7 Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel Furix inj 10mg/ml 2-4

Läs mer

REKVISITION Fartygsapotek SJÖFS 2000:21

REKVISITION Fartygsapotek SJÖFS 2000:21 Fartyg REKVISITION Fartygsapotek SJÖFS 000: Beställningsdatum Order nummer () Kontaktperson Leveransdatum Telefonnr kontaktperson Leveransplats Rederi Fakturaadress A = - timmar t.o.m. pers. Gr.nr Storlek

Läs mer

Illamående. Region Östergötland

Illamående. Region Östergötland Illamående 1 40-70% av cancerpatienter mår illa i livets slutskede Kvinnor mår mer illa än män 2 Diagnos Anamnes- när, var, hur? Klinisk undersökning Lab Ev röntgen 3 Orsaker 1(3) Gastrointestinalkanalen

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Sanjay Loyal, sjuksköterska Sandra Otarola, verksamhetschef Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till sanjay.loyal@aleris.se sandra.otarola@aleris.se

Läs mer

40-70% av cancerpatienter mår illa i livets slutskede Kvinnor mår mer illa än män

40-70% av cancerpatienter mår illa i livets slutskede Kvinnor mår mer illa än män Illamående 1 40-70% av cancerpatienter mår illa i livets slutskede Kvinnor mår mer illa än män 2 Asta 83 år Skelett och levermetastaserande bröstcancer, hjärtsvikt. Sköts i hemmet av distriktsläkare och

Läs mer

Anna Ekelund arbetar som överläkare SSIH i Värnamo, specialist i anestesi-och intensivvård och diplomerad smärtläkare

Anna Ekelund arbetar som överläkare SSIH i Värnamo, specialist i anestesi-och intensivvård och diplomerad smärtläkare * Anna Ekelund arbetar som överläkare SSIH i Värnamo, specialist i anestesi-och intensivvård och diplomerad smärtläkare Opioid Biotillgänglighet p o Administrations sätt Metabolisering/ Utsöndring Tolerans

Läs mer

17 starka opioider på marknaden, vilken sjutton ska jag välja?

17 starka opioider på marknaden, vilken sjutton ska jag välja? 17 starka opioider på marknaden, vilken sjutton ska jag välja? Foto: Ewa Damm Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem 1 Potenta opioider i Sverige Morfin Dolcontin Ketogan

Läs mer

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2015 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd.

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. INSKRIVNING (patientansvarig läkare i primärvården) Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. Vid öppen retur till vårdavdelning

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 11319 su/med 2016-04-13 3 Innehållsansvarig: Andreas Westerlind, Överläkare, Läkare thoraxkirurgi (andwe1) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

Läkemedelssortiment i kommunala basförråd Akutask Innehåll akutask... 15

Läkemedelssortiment i kommunala basförråd Akutask Innehåll akutask... 15 Innehåll Generellt direktiv om läkemedelsbehandling till patienter i kommunal hälsooch sjukvård i Kronoberg... 4 Inledning... 4 Tillämpning... 4 Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling... 4 Generellt

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta.

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. Globalt uppskattar

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: Tidpunkt för inlämning: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-06-03 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej

Läs mer

Överenskommelse för vård av patient/kund i livets slut för Ljusdals kommuns befolkning.

Överenskommelse för vård av patient/kund i livets slut för Ljusdals kommuns befolkning. Division Primärvård/ vo Ljusdal Omsorgs- och socialförvaltningen Område: Palliativ vård Målgrupp: Vårdpersonal inom Landsting och Kommun verksamma inom Ljusdals kommun Ämne: Riktlinjer palliativ vård vid

Läs mer

Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje

Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje Bakgrund: Administration av läkemedel intranasalt är ofta fördelaktig och grundar sig på: Väl vaskulariserad nässlemhinna Droppstorlek för optimalt

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Receptlära och läkemedels- förmånerna

Receptlära och läkemedels- förmånerna Receptlära och läkemedels- förmånerna Marie-Louise Ovesjö öl, med dr Klinisk farmakologi, Södersjukhuset AB marie-louise.hakansson-ovesjo@sodersjukhuset.se Vem får förskriva läkemedel? Behöriga förskrivare

Läs mer

Behandling av svår akut astma hos vuxna

Behandling av svår akut astma hos vuxna Behandling av svår akut astma hos vuxna Sten Lindgren, överläk. Lung-Allergisekt. Borås las. I samarbete med gruppen för Astmavårdkedjan i Älvsborgs läns Södra Sjukvårdsområde. febr 2001 1. Behandling

Läs mer

Läkemedel till äldre 245

Läkemedel till äldre 245 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Denna patient. Palliativa pärmen. är inskriven i Palliativa teamet i..

Denna patient. Palliativa pärmen. är inskriven i Palliativa teamet i.. Personnr: Denna patient är inskriven i Palliativa teamet i.. Palliativa pärmen Patienten har med sig denna pärm, som finns i hemmet, vid besök eller inläggning på sjukhus, till hälsocentral eller kommunens

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2015-03-17 Giltigt t.o.m.: 2017-03-17 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2017

Rekommenderade läkemedel 2017 2017-02-01 Region Kronoberg Rekommenderade läkemedel 2017 Kommunal hälso- och sjukvård Läkemedelskommittén Region Kronoberg Sida 1 av 14 Innehåll Generella behandlingsanvisningar för ordination av läkemedel

Läs mer

03/01/2018. Läkemedelsformer. Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Vanliga förkortningar. Administrationssätt Hur tillförs läkemedlet?

03/01/2018. Läkemedelsformer. Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Vanliga förkortningar. Administrationssätt Hur tillförs läkemedlet? Läkemedelsformer Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1 ara Bertilsson Tablett, kapsel, resoriblett ixtur, oral lösning Injektion Infusion alva uppositorie Klysma Näsdroppar, ögondroppar Vagitorier

Läs mer

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk Dokumentnamn: emedelshantering i, MT-kliniken Utfärdande PE: Hjärt- och medicincentrum (HMC) Utfärdande enhet: MT-kliniken (Mag-tarmmedicinska kliniken) Framtagen av: (Namn, titel) Rikard Svernlöv, överläkare

Läs mer

ANELÄK Barn och akut smärta

ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten smärtpåverkade och/eller när smärtsam åtgärd troligen skall vidtagas; sätt EMLA-/Rapydanplåster på 2 presumtiva

Läs mer

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga

Läs mer

Klinisk farmaci. anne.hiselius@lj.se

Klinisk farmaci. anne.hiselius@lj.se Klinisk farmaci anne.hiselius@lj.se Vårt arbete syftar till att ge stöd i hela läkemedelshanteringskedjan Vi arbetar inom fem huvudområden: Äldre och läkemedel Patientsäkerhet IT-läkemedel Läkemedelsförsörjning

Läs mer

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA V MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA 75 Buksmärtor Grad 3 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. Grad 1 3 + trauma 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer

Läs mer