Generella behandlingsanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generella behandlingsanvisningar 2012-2013"

Transkript

1 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN Generella behandlingsanvisningar Förslag till generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens län Innehåll Sid 1. Allmänt om generella behandlingsanvisningar samt terapirekommendationer 1 2. Läkemedel som kan ges i akuta situationer till vuxna enligt generella direktiv Läkemedel som kan ges vid vård i livets slut 3 till vuxna enligt generell direktiv 4. Läkemedel som kan ges vid enkla åkommor till vuxna enligt generella direktiv 4 5. Läkemedel som bör finnas som basförråd 5-6 Undertecknat av Verksamhetschefen för primärvården i VILHELMINA Datum: Underskrift: Medicinskt ledningsansvarige läkare i VILHELMINA Datum: Underskrift: Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska i VILHELMINA KOMMUN Datum: Underskrift:

2 1. Allmänt om generella behandlingsanvisningar samt Terapirekommendationer Enhetliga generella behandlingsanvisningar ökar patientsäkerheten och underlättar i kontakter mellan landstingets hälso- och sjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården. - Läkare från landstingets hälso- och sjukvård kan i enlighet med rutin som utarbetas av sjuksköterskan med uppgift enligt 24 HSL upprätta skriftliga generella behandlingsanvisningar riktade mot olika akut insättande sjukdomstillstånd, om det är motiverat på grund av patienternas tillstånd. - Om läkaren gett skriftliga generella direktiv får sjuksköterskan som svarar för patienternas vård efter egen bedömning tillföra läkemedlen inom sitt yrkesansvar. Om så skett skall hon anteckna detta i den patientjournal hon för och lämna meddelande till läkaren. - Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får ges till en patient endast efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning. - Om patientens tillstånd akut förvärras och läkare konsulteras per telefon antecknar sjuksköterskan med ansvar för patientens vård de eventuella ordinationer som då utfärdas i den journal som hon för. Ordinationen bekräftas med signum via t ex telefax eller elektroniskt, alternativt i efterhand av ordinerande läkare.(sosfs 2001:17) - Patientens ansvarige läkare, i allmänhet en distriktsläkare, skall så långt det är möjligt försöka förutse komplikationer i patientens behandlingsplan och därvid ordinera s k vidbehovsmedicinering. Detta gäller inte minst smärtbehandling och i synnerhet vid vård i livets slutskede. - De läkemedel som finns i dessa generella skriftliga direktiv på sidan 2 till 3 får av sjuksköterskan användas enbart vid akut insättande sjukdomstillstånd och enbart på de indikationer som preciseras. Sjuksköterskan kan även vid behov byta administrationssätt på aktuellt läkemedel (18 hälso- och sjukvårdslagen med mera) Generella behandlingsanvisningar följer Läkemedelskommitte n Terapirekommendationer. Denna skrift finns att beställa från Läkemedelskommitte ns kansli på Läkemedelscentrum, NUS, läkemedelscentrum@vll.se Detta förslag är utarbetat av Läkemedelskommitténs expertgrupp för äldre och läkemedel : Annika Häggström MAS Umeå Sara Gustafsson Apotekare, läkemedelscentrum Umeå Jeanette Jonsson Apotekare, Apoteket Farmaci Skellefteå Anders Kling Läkare, Läkemedelscentrum Umeå Claes Lundgren Läkare, AHS-VIOOL Skellefteå Per-Olov Österlind Läkare, Geriatriskt centrum Umeå Utgångspunkten har varit att behandlingsanvisningarna samordnas för Umeå, Skellefteå och Södra Lappland dock kan lokala variationer upprättas och godkännas av berörda parter. Håkan Larsson, Ordförande Läkemedelskommittén, Västerbotten 1

3 2. Läkemedel som kan ges i akuta situationer till vuxna enlig generella direktiv Överkänslighetsreaktion Stark lokal reaktion Cetirizin, tabl (10 mg ) Lokal svullnad och klåda. Dos: 1 tabl. Övervakning under minst 30 min. Misstänkt allmän allergisk reaktion Obehagskänsla och inre oro, blekhet, kallsvett, illamående, huvudvärk och/eller mer typiska allergiska symtom såsom urticaria, angio-(quincke-) ödem, astma. OBS! Viktigt att behandla tidigt hellre överbehandla i onödan än för sent insatt terapi! 1. Tillkalla ambulans! 2. Adrenalin (1mg/ml) i första hand som injektion subcutant. Dos: 0,3-0,5 ml. Adrenalininjektion kan upprepas vid behov efter 15 min. Sätt venös infartskanyl. 3. Placera patienten liggande med höjd fotända. 4. Följ patientens pulsfrekvens och blodtryck. Vid blodtrycksfall ge intravenös vätska. 5. Betapred, inj. 4 mg/ml 2 ml intravenöst (alt intramuskulärt.) alt. tabl 0,5 mg., 16 tabl upplösta i en liten mängd vatten. 6. Cetirizin, (tabl 10 mg). Dos: 1 tabl om det inte tidigare givits. Akut Hjärtsvikt/lungödem Halvsittande kroppsläge med sänkt fotända om möjligt. 1. Om syrgas finns inleds behandlingen med 5 10 l/min. 2. Nitrolingual, spraylösn. (0,4 mg/dos) Dos: 1 puff sublingualt. Sätt venös infartskanyl. 3. Furix, inj. (10 mg/ml) Dos: 4 ml intravenöst. Om svårighet föreligger att få fri venväg, kan detta ges intramuskulärt. 4. Morfin inj. (10 mg/ml) Dos: 0,5 1 ml intravenöst. Om svårighet föreligger att få fri venväg, kan detta ges intramuskulärt eller subcutant. 5. K.A.D sättes i mån av tid. Hypoglykemi 1. I första hand 2 dl söt dryck och en smörgås. Om inte patienten kan äta eller dricka: 2. Glucos injektionsvätska (300mg/ml). Dos: 30 ml intravenöst. Om inte patienten vaknar upprepa dosen. 2. Om svårigheter föreligger att få fri venväg ges Glucagon (1 mg/ml) Dos: 1 ml subcutant eller intramuskulärt. Krampanfall ej tidigare kända Stesolid rektallösning/prefill (10 mg) Dos: En tub rektallösning (10 mg) ges rektalt. Om patienten ej blir krampfri inom några minuter på denna behandling kontaktas läkare och sätts perifer nål. 2

4 Misstänkt höftfraktur 1. Kontakta läkare 2. Förflytta inte den person som fallit bädda bekvämt och varmt. Tänk på risken för trycksår. 3. Beställ transportmedel efter samråd med läkaren 4. Smärtlindring: Tabl. Eller Supp Alvedon/Pamol 1 g Inj. Morfin 10 mg/ml. Ge 0,25 ml (2,5 mg) i.m / s.c. Detta får upprepas Om illamående: Ge inj. Primperan 5 mg(ml, 2 ml(10 mg)i.m 5. Sätt i.v.nål om inte ambulansen kommit. 6. K.A.D sättes i mån av tid. Vård i livets slutskede 3. Läkemedel som kan ges vid vård i livets slut till vuxna enligt generella direktiv Vård i livets slutskede innebär ofta situationer där ansvarig sjuksköterska utan vidare dröjesmål ska kunna ge smärtlindring Vid vård i livets slut skall en vårdplan upprättas av PAL och OAS. Möjlighet finns för läkaren att ordinera smärtlindring enligt generella behandlingsdirektiv. Subcutan nål bör/skall sättas vid regelbundna injektioner. Inj/Supp. Ketogan ( 10 mg) Dos: ½ - 1 supp 4 6 ggr/dygn. Supp. Spasmofen Dos: ½ - 1 supp 4 6 ggr/dygn Inj. Morfin-Skopolamin ( 10mg/ml + 0,4 mg/ml ) Dos: ½ -1 ml 4 6 ggr/dygn Inj. Morfin ( 10 mg/ml) Dos: ½ - 1 ml 4-6 ggr/dygn Inj/Supp. Stesolid 5 mg Dos: ½ - 1 supp 3 ggr/dygn Inj/Supp. Primperan 20 mg Dos: ½ - 1 supp 2 ggr/dygn Supp. Alvedon 1g Dos: 1 supp 4ggr/dygn Åtgärden ska snarast bekräftas av ansvarig läkare-akutläkare/jour. 3

5 Läkemedel som ska ingå i akutbox för användning vid kommunens särskilda boendeformer. Preparat Dos Förp Antal Utg.dat Adrenalin Inj.lösn 1 mg/ml 1 ml Betapred Tabl 0,5 mg 30 st Betapred Inj.lösn 4 mg/ml 1 ml Cetrizin Tabl 10 mg 7 st Furix Inj.lösn 10 mg/ml 4 ml Glucagon Inj.lösn 1 mg 1 Morfin Inj.lösn 10 mg/ml 1 ml 10 mg/ml Morfin-Scopolamin Inj.lösn 0,4 mg/ml 1 ml Nitrolingual Spray 0,4 mg/dos 200 doser Stesolid Prefil 5 mg/ml 2x2, 5 ml Observera att läkemedel i akutbox bara får användas efter läkarordination eller i akuta situationer. 4

6 4. Läkemedel som kan ges vid enkla åkommor till vuxna enligt generella direktiv Uttag för behandling enligt nedanstående indikationer får ges under högst 3 dagar i följd. Det ska journalföras med uppgift om bedömning, åtgärd och utvärdering och meddelas läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt för information eller ställningstagande om fortsatt behandling. Feber Lätt-måttlig värk Måttlig svår smärta Alvedon Tabl/supp 500 mg supp 1 g Indikation Läkemedel Dosering Max antal doseringstillfällen per dygn Kontraindikationer/Att observera (se även FASS) Risk för leverskada om pat har sjukdom eller läkemedel som påverkar levern. 1-2 tabl/supp 1 supp 4 gånger 2 gånger T Morfin 10 mg ½-1 ½-1x3 Endast om känd orsak till smärta. Risk för konfusion. Måste bekräftas av läkare inom 1 dygn. Slemlösande Bromhexin 8mg (= 10 ml) 1 x 3 Slemlösande bronkvidgande Mollipect ml 3 gånger Försiktighet vid risk för urinretention. Lindrigt eksem Hydrokortison kräm Ett tunt lager 2 gånger Se Fass 1 % Torra ögon Viscotears ögondr 1 dr Nästäppa Nezeril näsdroppar gånger Ges högst 7 dagar i följd. 0,25 mg/ml endospipetter Sura uppstötningar, Susp. Gaviscon ml gastrit K. Omeprazol 20 mg 1x1 Se Fass Enligt Fass Förstoppning Importal Ex-lax dp Laxoberal dr Mikrolax klysma, Dulcolax supp10 mg Klyx, klysma 120 ml Movicol, pulver 10 g 5-15 dr 1 klysma 1 supp 1 klysma 1 dospåse Ej vid oklara buksmärtor Kärlkramp (angina pectoris) Nitrolingual spray 0,4 mg/dos Sömnsvårigheter Zopiklon tabl 5 mg Heminevrin kaps 300 mg Näsblödning Blodstillande vadd Spongostan Anorektala Xyloproct salva/supp besvär Illamående S. Primperan 20 mg T. Promperan 10 mg 1-2 sprayningar vid anfall 1 tabl 1-2 kaps Kan upprepas 1 gång efter min om dålig effekt 1 gång 1 gång Om känd angina och ingen effekt efter 2 omgångar eller om nydebuterad angina: Kontakta läkare. Får ges högst 3 nätter i följd eller 3 nätter/vecka utan läkarordination. Ett tunt lager 3 gånger eller 1 supp 1 supp 3 supp/dygn Högst 3 dygn 1 tabl 3 tabl/dygn Vanligtvis innan måltid Lindrig Noviform salva Enl. Fass Ej vid oklara symtom eller ögoninflamation smärta i ögat. Oro Oxascand 5 mg 1 x 3 3 tabl. / dygn Måste bekräftas av läkare inom 1 dygn. Svampinfektion Cortimyk Se Fass under /hud/ daktacort Svampinfektion Mildison Se Fass /hud/ 5

7 5. Läkemedel som kan finnas som basförråd. Beställ endast den minsta förpackningen för ditt behov på boendet. Preparat Styrka Förpackningsstorlek Antal Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10 x 1 ml Alvedon, supp 1 g 10 st/50 st Alvedon, tabl 500 mg 30, 50, 100 st Alvedon multisönderfallande 500mg 16 st Betapred, inj.vätska 4 mg/ml 5 x 1 ml Betapred, tabl 0,5 mg 30, 100 st Blodstillande vadd 5 st. Bromhexin, mixtur 0,8 mg/ml 100, 300 ml Cetirizin, tabl 10 mg 7, 10, 14, 30, 50, 100 st Ciprofloxacin, tabl 500 mg 10, 16, 20 st Cortimyk kräm 50 g Doxyferm, tabl 100 mg 10, 15, 20, 30, 100 st Dulcolax, supp 6, 50, 100 st EpiPen 0,3mg/dos Förfylld injektionspenna 1/boende Fucithalmic ögonsalva 1% 12 x 0,2 g Furix, inj.vätska 10 mg/ml 5 x 4 ml Furix, tabl 40 mg 50, 98, 100, 250, 500 st Gaviskon suspension 500ml 1x500ml Glucagon, injektionssubstans 1 mg 1 x 1, 10 x 1 Glucos inj.vätska 300mg/ml 10x10 ml Heparin, inj.vätska 100 IE/ml 10 x 10 ml Hyocinhydrobromid Inj.lösn. 0,3mg/ml Heminevrin, kapslar 300 mg 25, 30, 5x60, 3x100 st Hydrokortison, kräm 1 % 20, 50, 100 g Ibumetin 400 mg 30 Ipramol lösning 2,5ml 20x2,5 ml Ketogan, supp 10 mg 10 st Klorhexidinsprit 5mg/ml 250ml Klyx, klysma 120 ml/10x120, 50x240 Kåvepenin, tabl 1 g 14, 20, 30, 50x1, 100 st Laxoberal, droppar 7,5 mg/ml 30 ml Loperamid kapsel 2 mg 40x1 Microlax, klysma 12x5 ml/50x5 ml, Mikonazol kräm 2 % 30 g Mollipect oral lösning 1000 ml 300ml Mildison Lipid kräm 1 % 30 g Morfin, inj.vätska 10 mg/ml 10 x 1 ml Morfin tabl 10 mg 1 x25 st Morfin-skopolamin, inj.vätska 10 mg/ml + 10 x 1 ml 0,4mg/ml Movicol dospåse 50 st 6

8 Natriumklorid inj.vätska 0,9mg/ml 10 mlx20 Natriumklorid spolvätska 0,9mg/ml 120mlx10 Nezeril endospipetter 0,25 mg/ml 2x10x0,1ml Nitrolingual, spray 0,4 mg/dos 200 doser Novo rapid inj.vätska 100E/ml 10ml Noviform salva 5% 5g Omeprasol 20 mg 100 st Papaverin, tabl 40 mg 100 st Pevaryl kräm 1% 70 g Primperan, inj.vätska 5 mg/ml 12 x 2 ml Primperan, supp 20 mg 6, 20 st Primperan tabl 10 mg 40, 100 st. Selexid, tabl 200 mg 20, 30, 40 st Sobril, tabl 5 mg 25, 49x1,100, 250 st Spongostan standard 20 st. Stesolid, prefil 5 mg 5 x 2 ml Stesolid Novum, inj.vätska 5 mg/ml 10 x 2 ml Sterilt vatten 10mgx20 Tradolan, tabl 50 mg 20, 100,x1, 200, 250 st Trimetoprim, tabl 160 mg 14, 20, 100 st Valtrex, tabl 500 mg 10, 30, 42, 90 st Viscotears, ögondroppar 2 mg/g 30x0,60 g/120x0,60 g Voltaren, inj.vätska 25 mg/ml 5 x 3 ml Xylocain, gel alt. förfylld spruta med 2 % 10 g x10 st kolv Xyloproct, salva; suppositorium Salv20 g,supp.10 Zopiklon, tabl 5 mg 10, 30, 100x1, 250 st Syrgas vid vissa enheter Åsbacka, Tallbacka Syrgas transportabel finns på Sjukstugan och Läkarmott. Saxnäs för Strandbacka och Saxnäsgården. 20, l 1-2 st Enligt ordination 2,5 l Enligt ordination / 200 Medicinskt ansvarig läkare 7

9 Ordination till sjuksköterska för behandling av patient vid kommunal boendeform. Patientens namn: Personnr: Adress: Viktiga diagnoser: Ordineras sjuksköterska vid: Administrationssätt Komplettering datum Sign ml Morfin 10 mg/ml i.v./s.c. ggr / dygn ml Morfin-skopolamin s.c. ggr / dygn ml Ketogan 5 mg/ml i.v./i.m. ggr / dygn st Stesolid prefil 5mg/ml i.v./s.c. ggr / dygn ml Furix 10 mg/ml i.v./i.m. ggr / dygn ml Hydrobromid i.v./i.m. ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn Viktig information: / Ansvarig läkare 8

10 LÄKEMEDEL ENLIGT GENERELLA BE Rekvisition Läkemedlen beställs av den sjuksköterska som har delegation av Socialnämnden att rekvirera läkemedel. Beställningen görs på Apotekets rekvisionsblankett På blanketten ska GBA noteras vilket avser Generella behandlingsanvisningar. Varje boendeenhet tilldelas ett kundnummer av apoteket. Detta kundnummer anges på rekvisitionen. Endast läkemedel enligt generella behandlingsanvisningar får beställas på rekvisitionen. Tänk på att beställa små förpackningar för kostnadseffektiviteten. Fakturering En särskild förteckning har upprättats över Vilhelmina kommuns boendeenheter där det finns läkemedelsförråd. Dessa är faktureringsmässigt knuten till Vilhelmina sjukstuga. Apoteket fakturerar Vilhelmina sjukstuga 1 gång per månad för de beställningar som är gjorda från berörda boendeenheter. Med fakturan följer faktureringsunderlag. Följesedel Apoteket skickar följesedel till boendeenheten i samband med leverans av läkemedlen Den sjuksköterska som tar emot leveransen skickar den påskrivna följesedeln till Karin Kopparmalms-Lindbl. Sjukstugan Vilhelmina. Kopia skickas till Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Kristine Persson. Boendeenheter Gäller för :Åsbacka,Tallbacka, Strandbacka, Saxnäsgården 9

Generella behandlingsanvisningar 2014 Gäller 20140201 20150131

Generella behandlingsanvisningar 2014 Gäller 20140201 20150131 LÄKEMEDELSKOMMITTÉNL Generella behandlingsanvisningar 2014 Gäller 20140201 20150131 för.kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Läkemedel som SKA finnas som basförråd Förp Adrenalin Inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (apoteket väljer fabrikat i denna ordning och utefter

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2015 Gäller 20150201 20160131

Generella behandlingsanvisningar 2015 Gäller 20150201 20160131 LÄKEMEDELSKOMMITTÉNL Generella behandlingsanvisningar 2015 Gäller 20150201 20160131 för.kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131

Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131 LÄKEMEDELSKOMMITTÉNL Generella behandlingsanvisningar 2016 Gäller 20160201 20170131 för.kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Faxade sidor.. av. Faxat datum Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (dosapoteket väljer fabrikat

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2018 Gäller

Generella behandlingsanvisningar 2018 Gäller Lorem Ipsum Generella behandlingsanvisningar 2018 Gäller 2018-02-01 2019-01-31 för............................................................. kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom

Läs mer

Indikation Läkemedel Dosering för vuxen Kontraindikation Vårdgivarinstruktion

Indikation Läkemedel Dosering för vuxen Kontraindikation Vårdgivarinstruktion ANAFYLAKTISK REAKTION ALLERGI/ KLÅDA DIARRÈ Jext 300 mikrogram/dos Förfylld injektionsspruta Betapred 4mg/ml svätska Betapred 0.5mg Desloratadin 5 mg Hydrokortison 1% Kräm Loperamid 2mg Kapsel 300 mikrogram

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2019 Gäller

Generella behandlingsanvisningar 2019 Gäller Generella behandlingsanvisningar 2019 Gäller 2019-02-01 2020-01-31 för............................................................. kommun Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso-

Läs mer

Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd

Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd Syfte Beskriver innehåll i kommunala akutläkemedelsförråd, samt beskriver hanteringen av ordinationer enligt generella direktiv. Bakgrund Ordination enligt generella

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(8) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Emerade 300 mikrogram 1 (2 st bör finnas hemma) Betapred, tabl 0,5 mg 30 st Betapred, inj.vätska

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län ska enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschef, eller om verksamhetschefen inte är läkare, av läkare som verksamhetschef

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2017-03-06 Giltigt t.o.m.: 2018-03-06 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Björn Ericsson shantering - ordination

Läs mer

Förteckning av läkemedel vid akut bruk samt generella direktiv för kommunal vård

Förteckning av läkemedel vid akut bruk samt generella direktiv för kommunal vård RIKTLINJE Sida: 1(5) Godkänt: Ver.nr: 4.0 Giltigt t.o.m: 2020-06-25 Dnr: Förteckning av läkemedel vid akut bruk samt generella direktiv för Gäller alla kommuner i Dalarnas län. Fastställt av Läkemedelskommittén

Läs mer

Förteckning av läkemedel vid akut bruk samt generella direktiv för kommunal vård

Förteckning av läkemedel vid akut bruk samt generella direktiv för kommunal vård RIKTLINJE Sida: 1(5) Godkänt: Ver.nr: 0.2 Giltigt t.o.m: Dnr: Förteckning av läkemedel vid akut bruk samt generella direktiv för Gäller alla kommuner i Dalarnas län. Fastställt av Läkemedelskommittén i

Läs mer

Läkemedel i kommunens säbo och i hemsjukvård i ordinärt boende-generell behandlingsanvisning

Läkemedel i kommunens säbo och i hemsjukvård i ordinärt boende-generell behandlingsanvisning Dok-nr 09732 Författare Version Elisabeth I Gustafsson, enhetschef, NSÖ-gemensamt 3 Godkänd av Giltigt fr o m Mara Kosovic, produktionsenhetschef, PV-gemensamt 2019-03-26 Läkemedel i kommunens säbo och

Läs mer

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård

Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård I överenskommelse med kliniska medicinska ledarna, processansvariga för palliativ vård och medicinskt ansvarig sjuksköterska Jönköpings

Läs mer

Hantering av läkemedel i läkemedelsförråd och närförråd

Hantering av läkemedel i läkemedelsförråd och närförråd Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Hantering av läkemedel i läkemedelsförråd och närförråd Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Hantering av läkemedel

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Bakgrund. Kommunala akutläkemedelsförråd. Kommunala akutläkemedelsförråd. Ansvar och KAF. Användning av läkemedel i KAF

Bakgrund. Kommunala akutläkemedelsförråd. Kommunala akutläkemedelsförråd. Ansvar och KAF. Användning av läkemedel i KAF Bakgrund Kommunala akutläkemedelsförråd 2003 träffades en överenskommelse kring akutläkemedelsförråd i Västra Götaland Finns idag 259 st akutläkemedelsförråd i regionen Kommunala akutläkemedelsförråd Ansvar

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Hitta i dokumentet Bilaga 1 - Fastställande och godkännande av Generella direktiv kommunala läkemedelsförråd Bilaga 2 - Generella ordinationer kommunala akutläkemedelsförråd

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Hitta i dokumentet Bilaga 1 - Fastställande och godkännande av Generella direktiv kommunala läkemedelsförråd Bilaga 2 - Generella direktiv kommunala akutläkemedelsförråd

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Sortiment i KAF Baslista Läkemedel som skall finnas i alla förråd Består av totalt 56 läkemedel Utvidgad lista MAS och verksamhetschef / medicinskt ansvarig läkare bestämmer

Läs mer

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1)

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1) Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13162 su/med 2018-10-31 3 Innehållsansvarig: Birgitta Löthgren, Överläkare, Läkare rehabiliteringsmedicin (birlo14) Godkänd av: Goran Delic, Verksamhetschef,

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1)

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1) Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13153 su/med 2014-04-30 1 Innehållsansvarig: Björn Holmberg, Överläkare, Läkare neurologi (bjoho4) Godkänd av: Goran Delic, Verksamhetschef, Verksamhetsledning

Läs mer

Utdelning av läkemedel ska utföras på läkares ordination. Undantag från detta är en generell läkemedelsordination.

Utdelning av läkemedel ska utföras på läkares ordination. Undantag från detta är en generell läkemedelsordination. Rutin Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Gynekolog, slutenvård Giltig fr.o.m: 2018-04-30 Faktaägare: Tatjana Magnusson, Överläkare Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions

Läs mer

Läkemedel i kommunala förråd för akut behandling

Läkemedel i kommunala förråd för akut behandling RIKTLINJE 1 (5) Godkänt Giltigt t.o.m 2020-06-25 Versionsnummer 1.0 Diarienummer Förteckningen upptar de läkemedel som får beställas till kommunala akutförråd i Dalarna på Region Dalarnas bekostnad. Sortimentet

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 Kommunal hälso- och sjukvård Innehåll Generella behandlingsanvisningar för ordination av läkemedel till patienter i kommunal hälso- och sjukvård i Kronoberg... 2 Tillfälligt

Läs mer

Generell behandlingsanvisning

Generell behandlingsanvisning 1 (5) Dokumentnamn: Generell behandlingsanvisning läkemedel i SÄBO Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) Primärvården i västra länsdelen Framtagen av: (Namn, titel) Annette Johansson, primärvårdschef

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 2423 su/med 208--6 2 Innehållsansvarig: Lisa Johansson, Överläkare, Läkare ortopedi (lisst6); Susanne Söderbergh, Sjuksköterska, Avdelning 233 (susso3)

Läs mer

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-67293 Fastställandedatum: 2015-06-16 Giltigt t.o.m.: 2017-06-16 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

Rutin. Läkemedel - Generella ordinationer till sjuksköterskor - kardiologi

Rutin. Läkemedel - Generella ordinationer till sjuksköterskor - kardiologi Innehållsansvarig: Carina Nilsson, Sjuksköterska, Hjärtavdelning 32 (carni3); Erik Frick, Överläkare, Läkare Kardiologi (erifr) Granskad av: Erik Frick, Överläkare, Läkare Kardiologi (erifr) Godkänd av:

Läs mer

SU Med. Ger- Akutmottagning Akutmottagningen Omr2. 2 st po 1 gång

SU Med. Ger- Akutmottagning Akutmottagningen Omr2. 2 st po 1 gång Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 17882 su/med 2017-10-03 8 Innehållsansvarig: Tobias Carlson, Chef, Akututvecklingscentrum (tobka1) Godkänd av: Maria Taranger, Verksamhetschef, Verksamhet

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

Symtomlindring vid döendetd

Symtomlindring vid döendetd Symtomlindring vid döendetd Dr Staffan Lundström, palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Brytpunkter i livets slutskede Brytpunkter i livets slutskede Allt längre perioder av uttalad trötthet/slöhet Sängbunden

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-40144 Fastställandedatum: 2017-10-02 Giltigt t.o.m.: 2018-10-02 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 -

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 - Indikation Läkemedel Form Administrationssätt Styrka dosering maxdos kontraindikation instruktion till vårdgivare Se PM Prokto-Rektoscopi Om barnet har haft spontan avföring inom de närmaste 3-4 timmarna

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd Användaranvisningar

Kommunala akutläkemedelsförråd Användaranvisningar Kommunala akutläkemedelsförråd Användaranvisningar Följande lista innehåller praktisk information kring hantering och användning för de läkemedel som finns i de kommunala akutläkemedelförråden. Sammanställt

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 11319 su/med 2016-04-13 3 Innehållsansvarig: Andreas Westerlind, Överläkare, Läkare thoraxkirurgi (andwe1) Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef,

Läs mer

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd.

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. INSKRIVNING (patientansvarig läkare i primärvården) Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. Vid öppen retur till vårdavdelning

Läs mer

Faktaägare: Helene Axfors, överläkare, barn- och ungdomskliniken Gunilla Lindström, överläkare, medicinkliniken

Faktaägare: Helene Axfors, överläkare, barn- och ungdomskliniken Gunilla Lindström, överläkare, medicinkliniken Riktlinje Process: 3.0.2 RGK Styra Område: Giltig fr.o.m: 2018-03-28 Faktaägare: Gunilla Lindström, överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Läkemedel i kommunala förråd - gemensam lista för Östergötland

Läkemedel i kommunala förråd - gemensam lista för Östergötland Dok-nr 05347 Författare Version Elisabeth I Gustafsson, Apotekare, NSÖ-gemensamt 3 Godkänd av Giltigt fr o m Ulrika Whiss, enhetschef, Läkemedelsenheten lednstab 2018-06-04 Läkemedel i kommunala förråd

Läs mer

Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Sara Bertilsson

Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Sara Bertilsson Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1 Sara Bertilsson Läkemedelsformer Tablett, kapsel, resoriblett Mixtur, oral lösning Injektion Infusion Salva Suppositorie Klysma Näsdroppar, ögondroppar

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14998 su/med 2014-09-03 2 Innehållsansvarig: Anders Nilsson, Sektionschef, Läkare Handkirurgi (andni4); Peter Wroblewski, Överläkare, Läkare Plastikkirurgi

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-40144 Fastställandedatum: 2015-09-11 Giltigt t.o.m.: 2017-09-11 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

Indikation Preparat Dos x maxantal/ dygn Vårdgivarinstruktion/Kontraindikation Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel

Indikation Preparat Dos x maxantal/ dygn Vårdgivarinstruktion/Kontraindikation Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel Bilaga 1; Läkemedelslista för generella ordinationer på vårdavdelning, Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset. Sida 1 av 6 Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel Furix inj 10mg/ml 2-4

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2017-03-17 Giltigt t.o.m.: 2018-03-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Hantering av läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård. Läkemedelslistor för kommunala förråd 1, 2 och 3

Hantering av läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård. Läkemedelslistor för kommunala förråd 1, 2 och 3 ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-02-19 Ansvarig: Henrik Toss Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt av:

Läs mer

Läkemedelssortiment i kommunala basförråd Akutask Innehåll akutask... 15

Läkemedelssortiment i kommunala basförråd Akutask Innehåll akutask... 15 Innehåll Generellt direktiv om läkemedelsbehandling till patienter i kommunal hälsooch sjukvård i Kronoberg... 4 Inledning... 4 Tillämpning... 4 Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling... 4 Generellt

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

Hantering av läkemedel i läkemedelsförråd och närförråd

Hantering av läkemedel i läkemedelsförråd och närförråd Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Hantering av läkemedel i läkemedelsförråd och närförråd Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Hantering av läkemedel

Läs mer

Indikation Preparat Dos x maxantal/ dygn Vårdgivarinstruktion/Kontraindikation Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel

Indikation Preparat Dos x maxantal/ dygn Vårdgivarinstruktion/Kontraindikation Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel Bilaga 1; Läkemedelslista för generella ordinationer på vårdavdelning, Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset. Sida 1 av 7 Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel Furix inj 10mg/ml 2-4

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Fejan På kommunernas särskilda boenden finns läkemedelsförråd av två typer akutförråd och utökat förråd:

Läkemedelssortiment - utökat förråd Fejan På kommunernas särskilda boenden finns läkemedelsförråd av två typer akutförråd och utökat förråd: Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-282941 Fastställandedatum: 2019-08-22 Giltigt t.o.m.: 2020-08-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Denna patient. Palliativa pärmen. är inskriven i Palliativa teamet i..

Denna patient. Palliativa pärmen. är inskriven i Palliativa teamet i.. Personnr: Denna patient är inskriven i Palliativa teamet i.. Palliativa pärmen Patienten har med sig denna pärm, som finns i hemmet, vid besök eller inläggning på sjukhus, till hälsocentral eller kommunens

Läs mer

Hantering av läkemedel inom kommunal hälsooch sjukvård. Läkemedelslistor för kommunala förråd 1, 2 och 3

Hantering av läkemedel inom kommunal hälsooch sjukvård. Läkemedelslistor för kommunala förråd 1, 2 och 3 ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Henrik Toss Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt av:

Läs mer

Läkemedelssortiment i kommunala basförråd Akutask Innehåll akutask... 15

Läkemedelssortiment i kommunala basförråd Akutask Innehåll akutask... 15 Innehåll Generellt direktiv om läkemedelsbehandling till patienter i kommunal hälsooch sjukvård i Kronoberg... 4 Inledning... 4 Tillämpning... 4 Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling... 4 Generellt

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Karin Borgström, verksamhetschef Jennie Nordin, läkemedelsansvarig sjuköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till karin.borgstrom@aleris.se

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel

Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel Medicinhantering Egenvård Handräckning Delegering för läkemedelshantering Handhygien är viktigt! Basala hygienrutiner skall gälla överallt där vård och

Läs mer

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL)

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL) Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-03-20 Faktaägare: Anders Dynebrink, Medicinskt ledningsansvarig anestesikliniken Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

RUTIN FÖR BRYTPUNKTSBEDÖMNING OCH ORDINATION AV LÄKEMEDEL

RUTIN FÖR BRYTPUNKTSBEDÖMNING OCH ORDINATION AV LÄKEMEDEL 1 PRIMÄRVÅRD VLL HÄLSOCENTRAL BJURHOLM 18.2. KOMMUN BJURHOLM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORG Bjurholm, mars 2015 Palliativ vård vid livets slut utgår från Nationell vårdprogram för palliativ vård och Socialstyrelsens

Läs mer

Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL

Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL Medicinsk abort t o m v 12, för ob-gyn NLL Berörda enheter Samtliga enheter inom VO Obstetrik och Gynekologi, Norrbottens Läns Landsting samt i förekommande fall Patienthotell Vistet, Sunderby Sjukhus

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESEAPOTEK OCH SJUKVÅRDS- UTRUSTNING FÖR VUXNA SOM RESER UTAN TILLGÅNG TILL LÄKEMEDEL OCH PÅLITLIG SJUKVÅRD

FÖRSLAG TILL RESEAPOTEK OCH SJUKVÅRDS- UTRUSTNING FÖR VUXNA SOM RESER UTAN TILLGÅNG TILL LÄKEMEDEL OCH PÅLITLIG SJUKVÅRD FÖRSLAG TILL OCH SJUKVÅRDS- UTRUSTNING FÖR VUXNA SOM RESER UTAN TILLGÅNG TILL LÄKEMEDEL OCH PÅLITLIG SJUKVÅRD Reseapotek behövs sällan i Sydostasien och Sydamerika men kan oftare vara av värde i de tropiska

Läs mer

03/01/2018. Läkemedelsformer. Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Vanliga förkortningar. Administrationssätt Hur tillförs läkemedlet?

03/01/2018. Läkemedelsformer. Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Vanliga förkortningar. Administrationssätt Hur tillförs läkemedlet? Läkemedelsformer Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1 ara Bertilsson Tablett, kapsel, resoriblett ixtur, oral lösning Injektion Infusion alva uppositorie Klysma Näsdroppar, ögondroppar Vagitorier

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2017

Rekommenderade läkemedel 2017 2017-02-01 Region Kronoberg Rekommenderade läkemedel 2017 Kommunal hälso- och sjukvård Läkemedelskommittén Region Kronoberg Sida 1 av 14 Innehåll Generella behandlingsanvisningar för ordination av läkemedel

Läs mer

ANELÄK Barn och akut smärta

ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten smärtpåverkade och/eller när smärtsam åtgärd troligen skall vidtagas; sätt EMLA-/Rapydanplåster på 2 presumtiva

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Terassen På kommunernas särskilda boenden finns läkemedelsförråd av två typer akutförråd och utökat förråd:

Läkemedelssortiment - utökat förråd Terassen På kommunernas särskilda boenden finns läkemedelsförråd av två typer akutförråd och utökat förråd: Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-283107 Fastställandedatum: 2019-05-28 Giltigt t.o.m.: 2020-05-28 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas? Tydliggör vad som är svaret bland

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Bergmästargården

Läkemedelssortiment - utökat förråd Bergmästargården Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-240110 Fastställandedatum: 2017-02-17 Giltigt t.o.m.: 2018-02-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Lokalt samverkansavtal mellan Vilhelmina sjukstuga och Medicinsk enhet Vilhelmina kommun

Lokalt samverkansavtal mellan Vilhelmina sjukstuga och Medicinsk enhet Vilhelmina kommun Lokalt samverkansavtal mellan Vilhelmina sjukstuga och Medicinsk enhet Vilhelmina kommun Bakgrund Inom Vilhelmina kommun bor ca 172 personer i särskilt boende. Enheterna är följande: Åsbacka äldreboende,

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Maclina Loyal, läkemedelsansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till goran.forslund@vardaga.se maclina.loyal@vardaga.se

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum:

Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM121B Datum: Fakulteten för hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Hjälpmedel: Miniräknare Kurs OM121B Datum: 2018-09-28 Godkänt (100 %) Examinator: Michael Hansen LYCKA TILL!

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2015-03-17 Giltigt t.o.m.: 2017-03-17 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Ordinera influensa- och Pneumokockvaccin

Ordinera influensa- och Pneumokockvaccin Ordinera influensa- och Pneumokockvaccin Vilka får ordinera influensa- och PnC-vaccin? Läkare Distriktssjuksköterskor som har genomgått dssk-vub Andra sjuksköterskor som efter genomgången utbildning godkäns

Läs mer

Lokal läkemedelsinstruktion

Lokal läkemedelsinstruktion Dokumentnamn: Lokal läkemedelsinstruktion Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Läkemedelsgruppen, MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2018-01-04 (MAS) Lokal läkemedelsinstruktion

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Rosengården

Läkemedelssortiment - utökat förråd Rosengården Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Dokument ID: 09-40142 Fastställandedatum: 2018-04-23 Giltigt t.o.m.: 2019-04-23 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral ANAFYLAXI, INSEKTSBETT, ALLERGI... 2 ASTMA HOS VUXNA... 3 AKUT ASTMA HOS BARN OCH UNGDOMAR... 4 EPIGLOTTIT... 5 GALLSTEN OCH NJURSTEN...

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Allmänt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) med ändringsföreskrifter reglerar

Läs mer

Anna Ekelund arbetar som överläkare SSIH i Värnamo, specialist i anestesi-och intensivvård och diplomerad smärtläkare

Anna Ekelund arbetar som överläkare SSIH i Värnamo, specialist i anestesi-och intensivvård och diplomerad smärtläkare * Anna Ekelund arbetar som överläkare SSIH i Värnamo, specialist i anestesi-och intensivvård och diplomerad smärtläkare Opioid Biotillgänglighet p o Administrations sätt Metabolisering/ Utsöndring Tolerans

Läs mer

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1)

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1) Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13154 su/med 2014-04-30 1 Innehållsansvarig: Birgitta Löthgren, Överläkare, Läkare rehabiliteringsmedicin (birlo14) Godkänd av: Goran Delic, Verksamhetschef,

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma Akut astma hos barn Datum Sida Barn och ungdomskliniken 2012 03 12 1(5) Godkänt av: Eva Landgren Utarbetat av: Jens Bäckström, Eva Landgren, Göran Umefjord Akut astma hos barn Allmänt om behandling av

Läs mer

2. Vad du behöver veta innan du använder Fucithalmic

2. Vad du behöver veta innan du använder Fucithalmic Bipacksedel: Information till användaren Fucithalmic 1% ögonsalva fusidinsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

WHO:s smärttrappa gäller än:

WHO:s smärttrappa gäller än: WHO:s smärttrappa gäller än: 1. Paracetamol i maxdos 2. (+ svag opioid) 3. Byt svag mot stark opioid Lägg till antiinflammatoriskt läkemedel till alla ovanstående om inflammatorisk smärta. Svaga opioider:

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Sanjay Loyal, sjuksköterska Sandra Otarola, verksamhetschef Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till sanjay.loyal@aleris.se sandra.otarola@aleris.se

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20120323 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper 9 10 2.ORDINATION Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet i ett flertal sammanhang kunnat konstatera, att det vid tillämpningen av reglerna för ordination och övrig läkemedelshantering förekommit

Läs mer