Generella behandlingsanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generella behandlingsanvisningar 2012-2013"

Transkript

1 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN Generella behandlingsanvisningar Förslag till generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens län Innehåll Sid 1. Allmänt om generella behandlingsanvisningar samt terapirekommendationer 1 2. Läkemedel som kan ges i akuta situationer till vuxna enligt generella direktiv Läkemedel som kan ges vid vård i livets slut 3 till vuxna enligt generell direktiv 4. Läkemedel som kan ges vid enkla åkommor till vuxna enligt generella direktiv 4 5. Läkemedel som bör finnas som basförråd 5-6 Undertecknat av Verksamhetschefen för primärvården i VILHELMINA Datum: Underskrift: Medicinskt ledningsansvarige läkare i VILHELMINA Datum: Underskrift: Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska i VILHELMINA KOMMUN Datum: Underskrift:

2 1. Allmänt om generella behandlingsanvisningar samt Terapirekommendationer Enhetliga generella behandlingsanvisningar ökar patientsäkerheten och underlättar i kontakter mellan landstingets hälso- och sjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården. - Läkare från landstingets hälso- och sjukvård kan i enlighet med rutin som utarbetas av sjuksköterskan med uppgift enligt 24 HSL upprätta skriftliga generella behandlingsanvisningar riktade mot olika akut insättande sjukdomstillstånd, om det är motiverat på grund av patienternas tillstånd. - Om läkaren gett skriftliga generella direktiv får sjuksköterskan som svarar för patienternas vård efter egen bedömning tillföra läkemedlen inom sitt yrkesansvar. Om så skett skall hon anteckna detta i den patientjournal hon för och lämna meddelande till läkaren. - Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får ges till en patient endast efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning. - Om patientens tillstånd akut förvärras och läkare konsulteras per telefon antecknar sjuksköterskan med ansvar för patientens vård de eventuella ordinationer som då utfärdas i den journal som hon för. Ordinationen bekräftas med signum via t ex telefax eller elektroniskt, alternativt i efterhand av ordinerande läkare.(sosfs 2001:17) - Patientens ansvarige läkare, i allmänhet en distriktsläkare, skall så långt det är möjligt försöka förutse komplikationer i patientens behandlingsplan och därvid ordinera s k vidbehovsmedicinering. Detta gäller inte minst smärtbehandling och i synnerhet vid vård i livets slutskede. - De läkemedel som finns i dessa generella skriftliga direktiv på sidan 2 till 3 får av sjuksköterskan användas enbart vid akut insättande sjukdomstillstånd och enbart på de indikationer som preciseras. Sjuksköterskan kan även vid behov byta administrationssätt på aktuellt läkemedel (18 hälso- och sjukvårdslagen med mera) Generella behandlingsanvisningar följer Läkemedelskommitte n Terapirekommendationer. Denna skrift finns att beställa från Läkemedelskommitte ns kansli på Läkemedelscentrum, NUS, Detta förslag är utarbetat av Läkemedelskommitténs expertgrupp för äldre och läkemedel : Annika Häggström MAS Umeå Sara Gustafsson Apotekare, läkemedelscentrum Umeå Jeanette Jonsson Apotekare, Apoteket Farmaci Skellefteå Anders Kling Läkare, Läkemedelscentrum Umeå Claes Lundgren Läkare, AHS-VIOOL Skellefteå Per-Olov Österlind Läkare, Geriatriskt centrum Umeå Utgångspunkten har varit att behandlingsanvisningarna samordnas för Umeå, Skellefteå och Södra Lappland dock kan lokala variationer upprättas och godkännas av berörda parter. Håkan Larsson, Ordförande Läkemedelskommittén, Västerbotten 1

3 2. Läkemedel som kan ges i akuta situationer till vuxna enlig generella direktiv Överkänslighetsreaktion Stark lokal reaktion Cetirizin, tabl (10 mg ) Lokal svullnad och klåda. Dos: 1 tabl. Övervakning under minst 30 min. Misstänkt allmän allergisk reaktion Obehagskänsla och inre oro, blekhet, kallsvett, illamående, huvudvärk och/eller mer typiska allergiska symtom såsom urticaria, angio-(quincke-) ödem, astma. OBS! Viktigt att behandla tidigt hellre överbehandla i onödan än för sent insatt terapi! 1. Tillkalla ambulans! 2. Adrenalin (1mg/ml) i första hand som injektion subcutant. Dos: 0,3-0,5 ml. Adrenalininjektion kan upprepas vid behov efter 15 min. Sätt venös infartskanyl. 3. Placera patienten liggande med höjd fotända. 4. Följ patientens pulsfrekvens och blodtryck. Vid blodtrycksfall ge intravenös vätska. 5. Betapred, inj. 4 mg/ml 2 ml intravenöst (alt intramuskulärt.) alt. tabl 0,5 mg., 16 tabl upplösta i en liten mängd vatten. 6. Cetirizin, (tabl 10 mg). Dos: 1 tabl om det inte tidigare givits. Akut Hjärtsvikt/lungödem Halvsittande kroppsläge med sänkt fotända om möjligt. 1. Om syrgas finns inleds behandlingen med 5 10 l/min. 2. Nitrolingual, spraylösn. (0,4 mg/dos) Dos: 1 puff sublingualt. Sätt venös infartskanyl. 3. Furix, inj. (10 mg/ml) Dos: 4 ml intravenöst. Om svårighet föreligger att få fri venväg, kan detta ges intramuskulärt. 4. Morfin inj. (10 mg/ml) Dos: 0,5 1 ml intravenöst. Om svårighet föreligger att få fri venväg, kan detta ges intramuskulärt eller subcutant. 5. K.A.D sättes i mån av tid. Hypoglykemi 1. I första hand 2 dl söt dryck och en smörgås. Om inte patienten kan äta eller dricka: 2. Glucos injektionsvätska (300mg/ml). Dos: 30 ml intravenöst. Om inte patienten vaknar upprepa dosen. 2. Om svårigheter föreligger att få fri venväg ges Glucagon (1 mg/ml) Dos: 1 ml subcutant eller intramuskulärt. Krampanfall ej tidigare kända Stesolid rektallösning/prefill (10 mg) Dos: En tub rektallösning (10 mg) ges rektalt. Om patienten ej blir krampfri inom några minuter på denna behandling kontaktas läkare och sätts perifer nål. 2

4 Misstänkt höftfraktur 1. Kontakta läkare 2. Förflytta inte den person som fallit bädda bekvämt och varmt. Tänk på risken för trycksår. 3. Beställ transportmedel efter samråd med läkaren 4. Smärtlindring: Tabl. Eller Supp Alvedon/Pamol 1 g Inj. Morfin 10 mg/ml. Ge 0,25 ml (2,5 mg) i.m / s.c. Detta får upprepas Om illamående: Ge inj. Primperan 5 mg(ml, 2 ml(10 mg)i.m 5. Sätt i.v.nål om inte ambulansen kommit. 6. K.A.D sättes i mån av tid. Vård i livets slutskede 3. Läkemedel som kan ges vid vård i livets slut till vuxna enligt generella direktiv Vård i livets slutskede innebär ofta situationer där ansvarig sjuksköterska utan vidare dröjesmål ska kunna ge smärtlindring Vid vård i livets slut skall en vårdplan upprättas av PAL och OAS. Möjlighet finns för läkaren att ordinera smärtlindring enligt generella behandlingsdirektiv. Subcutan nål bör/skall sättas vid regelbundna injektioner. Inj/Supp. Ketogan ( 10 mg) Dos: ½ - 1 supp 4 6 ggr/dygn. Supp. Spasmofen Dos: ½ - 1 supp 4 6 ggr/dygn Inj. Morfin-Skopolamin ( 10mg/ml + 0,4 mg/ml ) Dos: ½ -1 ml 4 6 ggr/dygn Inj. Morfin ( 10 mg/ml) Dos: ½ - 1 ml 4-6 ggr/dygn Inj/Supp. Stesolid 5 mg Dos: ½ - 1 supp 3 ggr/dygn Inj/Supp. Primperan 20 mg Dos: ½ - 1 supp 2 ggr/dygn Supp. Alvedon 1g Dos: 1 supp 4ggr/dygn Åtgärden ska snarast bekräftas av ansvarig läkare-akutläkare/jour. 3

5 Läkemedel som ska ingå i akutbox för användning vid kommunens särskilda boendeformer. Preparat Dos Förp Antal Utg.dat Adrenalin Inj.lösn 1 mg/ml 1 ml Betapred Tabl 0,5 mg 30 st Betapred Inj.lösn 4 mg/ml 1 ml Cetrizin Tabl 10 mg 7 st Furix Inj.lösn 10 mg/ml 4 ml Glucagon Inj.lösn 1 mg 1 Morfin Inj.lösn 10 mg/ml 1 ml 10 mg/ml Morfin-Scopolamin Inj.lösn 0,4 mg/ml 1 ml Nitrolingual Spray 0,4 mg/dos 200 doser Stesolid Prefil 5 mg/ml 2x2, 5 ml Observera att läkemedel i akutbox bara får användas efter läkarordination eller i akuta situationer. 4

6 4. Läkemedel som kan ges vid enkla åkommor till vuxna enligt generella direktiv Uttag för behandling enligt nedanstående indikationer får ges under högst 3 dagar i följd. Det ska journalföras med uppgift om bedömning, åtgärd och utvärdering och meddelas läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt för information eller ställningstagande om fortsatt behandling. Feber Lätt-måttlig värk Måttlig svår smärta Alvedon Tabl/supp 500 mg supp 1 g Indikation Läkemedel Dosering Max antal doseringstillfällen per dygn Kontraindikationer/Att observera (se även FASS) Risk för leverskada om pat har sjukdom eller läkemedel som påverkar levern. 1-2 tabl/supp 1 supp 4 gånger 2 gånger T Morfin 10 mg ½-1 ½-1x3 Endast om känd orsak till smärta. Risk för konfusion. Måste bekräftas av läkare inom 1 dygn. Slemlösande Bromhexin 8mg (= 10 ml) 1 x 3 Slemlösande bronkvidgande Mollipect ml 3 gånger Försiktighet vid risk för urinretention. Lindrigt eksem Hydrokortison kräm Ett tunt lager 2 gånger Se Fass 1 % Torra ögon Viscotears ögondr 1 dr Nästäppa Nezeril näsdroppar gånger Ges högst 7 dagar i följd. 0,25 mg/ml endospipetter Sura uppstötningar, Susp. Gaviscon ml gastrit K. Omeprazol 20 mg 1x1 Se Fass Enligt Fass Förstoppning Importal Ex-lax dp Laxoberal dr Mikrolax klysma, Dulcolax supp10 mg Klyx, klysma 120 ml Movicol, pulver 10 g 5-15 dr 1 klysma 1 supp 1 klysma 1 dospåse Ej vid oklara buksmärtor Kärlkramp (angina pectoris) Nitrolingual spray 0,4 mg/dos Sömnsvårigheter Zopiklon tabl 5 mg Heminevrin kaps 300 mg Näsblödning Blodstillande vadd Spongostan Anorektala Xyloproct salva/supp besvär Illamående S. Primperan 20 mg T. Promperan 10 mg 1-2 sprayningar vid anfall 1 tabl 1-2 kaps Kan upprepas 1 gång efter min om dålig effekt 1 gång 1 gång Om känd angina och ingen effekt efter 2 omgångar eller om nydebuterad angina: Kontakta läkare. Får ges högst 3 nätter i följd eller 3 nätter/vecka utan läkarordination. Ett tunt lager 3 gånger eller 1 supp 1 supp 3 supp/dygn Högst 3 dygn 1 tabl 3 tabl/dygn Vanligtvis innan måltid Lindrig Noviform salva Enl. Fass Ej vid oklara symtom eller ögoninflamation smärta i ögat. Oro Oxascand 5 mg 1 x 3 3 tabl. / dygn Måste bekräftas av läkare inom 1 dygn. Svampinfektion Cortimyk Se Fass under /hud/ daktacort Svampinfektion Mildison Se Fass /hud/ 5

7 5. Läkemedel som kan finnas som basförråd. Beställ endast den minsta förpackningen för ditt behov på boendet. Preparat Styrka Förpackningsstorlek Antal Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10 x 1 ml Alvedon, supp 1 g 10 st/50 st Alvedon, tabl 500 mg 30, 50, 100 st Alvedon multisönderfallande 500mg 16 st Betapred, inj.vätska 4 mg/ml 5 x 1 ml Betapred, tabl 0,5 mg 30, 100 st Blodstillande vadd 5 st. Bromhexin, mixtur 0,8 mg/ml 100, 300 ml Cetirizin, tabl 10 mg 7, 10, 14, 30, 50, 100 st Ciprofloxacin, tabl 500 mg 10, 16, 20 st Cortimyk kräm 50 g Doxyferm, tabl 100 mg 10, 15, 20, 30, 100 st Dulcolax, supp 6, 50, 100 st EpiPen 0,3mg/dos Förfylld injektionspenna 1/boende Fucithalmic ögonsalva 1% 12 x 0,2 g Furix, inj.vätska 10 mg/ml 5 x 4 ml Furix, tabl 40 mg 50, 98, 100, 250, 500 st Gaviskon suspension 500ml 1x500ml Glucagon, injektionssubstans 1 mg 1 x 1, 10 x 1 Glucos inj.vätska 300mg/ml 10x10 ml Heparin, inj.vätska 100 IE/ml 10 x 10 ml Hyocinhydrobromid Inj.lösn. 0,3mg/ml Heminevrin, kapslar 300 mg 25, 30, 5x60, 3x100 st Hydrokortison, kräm 1 % 20, 50, 100 g Ibumetin 400 mg 30 Ipramol lösning 2,5ml 20x2,5 ml Ketogan, supp 10 mg 10 st Klorhexidinsprit 5mg/ml 250ml Klyx, klysma 120 ml/10x120, 50x240 Kåvepenin, tabl 1 g 14, 20, 30, 50x1, 100 st Laxoberal, droppar 7,5 mg/ml 30 ml Loperamid kapsel 2 mg 40x1 Microlax, klysma 12x5 ml/50x5 ml, Mikonazol kräm 2 % 30 g Mollipect oral lösning 1000 ml 300ml Mildison Lipid kräm 1 % 30 g Morfin, inj.vätska 10 mg/ml 10 x 1 ml Morfin tabl 10 mg 1 x25 st Morfin-skopolamin, inj.vätska 10 mg/ml + 10 x 1 ml 0,4mg/ml Movicol dospåse 50 st 6

8 Natriumklorid inj.vätska 0,9mg/ml 10 mlx20 Natriumklorid spolvätska 0,9mg/ml 120mlx10 Nezeril endospipetter 0,25 mg/ml 2x10x0,1ml Nitrolingual, spray 0,4 mg/dos 200 doser Novo rapid inj.vätska 100E/ml 10ml Noviform salva 5% 5g Omeprasol 20 mg 100 st Papaverin, tabl 40 mg 100 st Pevaryl kräm 1% 70 g Primperan, inj.vätska 5 mg/ml 12 x 2 ml Primperan, supp 20 mg 6, 20 st Primperan tabl 10 mg 40, 100 st. Selexid, tabl 200 mg 20, 30, 40 st Sobril, tabl 5 mg 25, 49x1,100, 250 st Spongostan standard 20 st. Stesolid, prefil 5 mg 5 x 2 ml Stesolid Novum, inj.vätska 5 mg/ml 10 x 2 ml Sterilt vatten 10mgx20 Tradolan, tabl 50 mg 20, 100,x1, 200, 250 st Trimetoprim, tabl 160 mg 14, 20, 100 st Valtrex, tabl 500 mg 10, 30, 42, 90 st Viscotears, ögondroppar 2 mg/g 30x0,60 g/120x0,60 g Voltaren, inj.vätska 25 mg/ml 5 x 3 ml Xylocain, gel alt. förfylld spruta med 2 % 10 g x10 st kolv Xyloproct, salva; suppositorium Salv20 g,supp.10 Zopiklon, tabl 5 mg 10, 30, 100x1, 250 st Syrgas vid vissa enheter Åsbacka, Tallbacka Syrgas transportabel finns på Sjukstugan och Läkarmott. Saxnäs för Strandbacka och Saxnäsgården. 20, l 1-2 st Enligt ordination 2,5 l Enligt ordination / 200 Medicinskt ansvarig läkare 7

9 Ordination till sjuksköterska för behandling av patient vid kommunal boendeform. Patientens namn: Personnr: Adress: Viktiga diagnoser: Ordineras sjuksköterska vid: Administrationssätt Komplettering datum Sign ml Morfin 10 mg/ml i.v./s.c. ggr / dygn ml Morfin-skopolamin s.c. ggr / dygn ml Ketogan 5 mg/ml i.v./i.m. ggr / dygn st Stesolid prefil 5mg/ml i.v./s.c. ggr / dygn ml Furix 10 mg/ml i.v./i.m. ggr / dygn ml Hydrobromid i.v./i.m. ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn Viktig information: / Ansvarig läkare 8

10 LÄKEMEDEL ENLIGT GENERELLA BE Rekvisition Läkemedlen beställs av den sjuksköterska som har delegation av Socialnämnden att rekvirera läkemedel. Beställningen görs på Apotekets rekvisionsblankett På blanketten ska GBA noteras vilket avser Generella behandlingsanvisningar. Varje boendeenhet tilldelas ett kundnummer av apoteket. Detta kundnummer anges på rekvisitionen. Endast läkemedel enligt generella behandlingsanvisningar får beställas på rekvisitionen. Tänk på att beställa små förpackningar för kostnadseffektiviteten. Fakturering En särskild förteckning har upprättats över Vilhelmina kommuns boendeenheter där det finns läkemedelsförråd. Dessa är faktureringsmässigt knuten till Vilhelmina sjukstuga. Apoteket fakturerar Vilhelmina sjukstuga 1 gång per månad för de beställningar som är gjorda från berörda boendeenheter. Med fakturan följer faktureringsunderlag. Följesedel Apoteket skickar följesedel till boendeenheten i samband med leverans av läkemedlen Den sjuksköterska som tar emot leveransen skickar den påskrivna följesedeln till Karin Kopparmalms-Lindbl. Sjukstugan Vilhelmina. Kopia skickas till Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Kristine Persson. Boendeenheter Gäller för :Åsbacka,Tallbacka, Strandbacka, Saxnäsgården 9

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Utbildningsmaterial Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Innehållsförteckning: Allmänt om delegering...sid 2 Allmänt om dokumentation...sid 5 Allmänt om läkemedel...sid

Läs mer

Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering Hemsjukvården/Funktionsstö Kungsbacka kommun Läkemedelsdelegering 2009-01-28 Anita Andersson-Lundahl, ssk Lena-Marie Bergendahl, ssk Anna-Carin Lehnberg, ssk Marie Persson, ssk Gunnel Sjögren, ssk Christina

Läs mer

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial Läkemedelshantering... 2 Ledningssystem för kvalitet... 2 Delegering...

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Handläggare: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Eva Almén-Åström 1 Bakgrund År 2010

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Vård och omsorg LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Uppdaterad Juli 2011 Anna Schölin, distriktssköterska Läkemedelshantering Många av de personer vi möter inom kommunal omsorg har av sin

Läs mer

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO 9.6. Bjurholmskommun Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende Bjurholms ÄHO 2 (28) Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal

Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-05-13 annika.nilsson@kil.se Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal VID DELEGERING FÖRSTA GÅNGEN GÄLLER

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjukvård och apotek på fartyg; beslutade den 15 augusti 2000. Sjöfartsverket föreskriver 1 följande med stöd av 5 kap.

Läs mer

iakttaga, ifrågasätta, informera

iakttaga, ifrågasätta, informera upplaga 2 2003 iakttaga, ifrågasätta, informera praktisk handledning om läkemedel Läkemedelskommitténs utbildningsmaterial för vårdbiträden och undersköterskor/skötare i kommunernas hemtjänst/hemsjukvård.

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2014-01-16 Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING

Läs mer

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt. Avsnitt 1 beskriver vårt generella patientarbete. De direktiv som anges gäller för alla patienter om inget annat

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

Fallprevention Rutiner och Riktlinje Flik 11.3.

Fallprevention Rutiner och Riktlinje Flik 11.3. Fallprevention Rutiner och Riktlinje Flik 11.3. Översikt utifrån Evidensbaserad omvårdnad Fall och dess konsekvenser i form av frakturer och andra skador utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Även

Läs mer

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Akuta Hjärtan Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Ansvarig för innehåll Överläkare Anestesi/Ambulans Dr. Einar Lantz och Medicinöverläkare

Läs mer

5. Medicinering vid behov

5. Medicinering vid behov 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010. Rekommendationer för omhändertagande och behandling

Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010. Rekommendationer för omhändertagande och behandling Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010 Rekommendationer för omhändertagande och behandling Förord Dessa behandlingsriktlinjer baseras på de riktlinjer för omhändertagande och behandling av anafylaxi som

Läs mer

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Innehållförteckning Förord... 5 1 ANSVAR... 7 1.1 DEFINITIONER... 7 1.2 EGENVÅRD DEN ENSKILDES EGET ANSVAR... 7 1.3 ÖVERGRIPANDE ANSVAR... 8 1.3.1

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer INNEHÅLL Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården Regionala Ambulansgruppen 2003 1 INNEHÅLL 1. ANDNING 1 1.1 AKUT ASTMA - Vuxna (>12 år eller > 35 kg kroppsvikt) 2 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER/HANDLINGSPLAN

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift inom hemsjukvården Vimmerby kommun

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift inom hemsjukvården Vimmerby kommun Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift inom hemsjukvården Vimmerby kommun Riktlinjerna framtagna av en arbetsgrupp bestående av: Helena Ahl, Marie Kant, Maud Nordin, Susanne Andersson

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Apotekare Läkemedelsenheten Läkemedelskommittén i Värmland 2013-01-31

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak Pocketversion 2012 Följ de gröna plupparna i Cosmic Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-8 Blod - blodbildande organ... 8 Demens...9-10 Diabetes och tyreoideasjukdom...11 Gynekologi...

Läs mer

Instruktioner för. Delegering

Instruktioner för. Delegering Instruktioner för Delegering Uppdaterad april 2009 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Här finns den teoretiska bakgrunden du behöver känna till samt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Receptskrivningsregler

Receptskrivningsregler Regelverket och IT-stöd 1383 Helena Calles, Apotek Hjärtat, Solna Inledning Detta kapitel bygger på s föreskrifter LVFS 2009:13. Till dessa föreskrifter finns också en vägledning utgiven av, www.lakemedelsverket.se.

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer