Generella behandlingsanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generella behandlingsanvisningar 2012-2013"

Transkript

1 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN Generella behandlingsanvisningar Förslag till generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens län Innehåll Sid 1. Allmänt om generella behandlingsanvisningar samt terapirekommendationer 1 2. Läkemedel som kan ges i akuta situationer till vuxna enligt generella direktiv Läkemedel som kan ges vid vård i livets slut 3 till vuxna enligt generell direktiv 4. Läkemedel som kan ges vid enkla åkommor till vuxna enligt generella direktiv 4 5. Läkemedel som bör finnas som basförråd 5-6 Undertecknat av Verksamhetschefen för primärvården i VILHELMINA Datum: Underskrift: Medicinskt ledningsansvarige läkare i VILHELMINA Datum: Underskrift: Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska i VILHELMINA KOMMUN Datum: Underskrift:

2 1. Allmänt om generella behandlingsanvisningar samt Terapirekommendationer Enhetliga generella behandlingsanvisningar ökar patientsäkerheten och underlättar i kontakter mellan landstingets hälso- och sjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården. - Läkare från landstingets hälso- och sjukvård kan i enlighet med rutin som utarbetas av sjuksköterskan med uppgift enligt 24 HSL upprätta skriftliga generella behandlingsanvisningar riktade mot olika akut insättande sjukdomstillstånd, om det är motiverat på grund av patienternas tillstånd. - Om läkaren gett skriftliga generella direktiv får sjuksköterskan som svarar för patienternas vård efter egen bedömning tillföra läkemedlen inom sitt yrkesansvar. Om så skett skall hon anteckna detta i den patientjournal hon för och lämna meddelande till läkaren. - Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får ges till en patient endast efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning. - Om patientens tillstånd akut förvärras och läkare konsulteras per telefon antecknar sjuksköterskan med ansvar för patientens vård de eventuella ordinationer som då utfärdas i den journal som hon för. Ordinationen bekräftas med signum via t ex telefax eller elektroniskt, alternativt i efterhand av ordinerande läkare.(sosfs 2001:17) - Patientens ansvarige läkare, i allmänhet en distriktsläkare, skall så långt det är möjligt försöka förutse komplikationer i patientens behandlingsplan och därvid ordinera s k vidbehovsmedicinering. Detta gäller inte minst smärtbehandling och i synnerhet vid vård i livets slutskede. - De läkemedel som finns i dessa generella skriftliga direktiv på sidan 2 till 3 får av sjuksköterskan användas enbart vid akut insättande sjukdomstillstånd och enbart på de indikationer som preciseras. Sjuksköterskan kan även vid behov byta administrationssätt på aktuellt läkemedel (18 hälso- och sjukvårdslagen med mera) Generella behandlingsanvisningar följer Läkemedelskommitte n Terapirekommendationer. Denna skrift finns att beställa från Läkemedelskommitte ns kansli på Läkemedelscentrum, NUS, Detta förslag är utarbetat av Läkemedelskommitténs expertgrupp för äldre och läkemedel : Annika Häggström MAS Umeå Sara Gustafsson Apotekare, läkemedelscentrum Umeå Jeanette Jonsson Apotekare, Apoteket Farmaci Skellefteå Anders Kling Läkare, Läkemedelscentrum Umeå Claes Lundgren Läkare, AHS-VIOOL Skellefteå Per-Olov Österlind Läkare, Geriatriskt centrum Umeå Utgångspunkten har varit att behandlingsanvisningarna samordnas för Umeå, Skellefteå och Södra Lappland dock kan lokala variationer upprättas och godkännas av berörda parter. Håkan Larsson, Ordförande Läkemedelskommittén, Västerbotten 1

3 2. Läkemedel som kan ges i akuta situationer till vuxna enlig generella direktiv Överkänslighetsreaktion Stark lokal reaktion Cetirizin, tabl (10 mg ) Lokal svullnad och klåda. Dos: 1 tabl. Övervakning under minst 30 min. Misstänkt allmän allergisk reaktion Obehagskänsla och inre oro, blekhet, kallsvett, illamående, huvudvärk och/eller mer typiska allergiska symtom såsom urticaria, angio-(quincke-) ödem, astma. OBS! Viktigt att behandla tidigt hellre överbehandla i onödan än för sent insatt terapi! 1. Tillkalla ambulans! 2. Adrenalin (1mg/ml) i första hand som injektion subcutant. Dos: 0,3-0,5 ml. Adrenalininjektion kan upprepas vid behov efter 15 min. Sätt venös infartskanyl. 3. Placera patienten liggande med höjd fotända. 4. Följ patientens pulsfrekvens och blodtryck. Vid blodtrycksfall ge intravenös vätska. 5. Betapred, inj. 4 mg/ml 2 ml intravenöst (alt intramuskulärt.) alt. tabl 0,5 mg., 16 tabl upplösta i en liten mängd vatten. 6. Cetirizin, (tabl 10 mg). Dos: 1 tabl om det inte tidigare givits. Akut Hjärtsvikt/lungödem Halvsittande kroppsläge med sänkt fotända om möjligt. 1. Om syrgas finns inleds behandlingen med 5 10 l/min. 2. Nitrolingual, spraylösn. (0,4 mg/dos) Dos: 1 puff sublingualt. Sätt venös infartskanyl. 3. Furix, inj. (10 mg/ml) Dos: 4 ml intravenöst. Om svårighet föreligger att få fri venväg, kan detta ges intramuskulärt. 4. Morfin inj. (10 mg/ml) Dos: 0,5 1 ml intravenöst. Om svårighet föreligger att få fri venväg, kan detta ges intramuskulärt eller subcutant. 5. K.A.D sättes i mån av tid. Hypoglykemi 1. I första hand 2 dl söt dryck och en smörgås. Om inte patienten kan äta eller dricka: 2. Glucos injektionsvätska (300mg/ml). Dos: 30 ml intravenöst. Om inte patienten vaknar upprepa dosen. 2. Om svårigheter föreligger att få fri venväg ges Glucagon (1 mg/ml) Dos: 1 ml subcutant eller intramuskulärt. Krampanfall ej tidigare kända Stesolid rektallösning/prefill (10 mg) Dos: En tub rektallösning (10 mg) ges rektalt. Om patienten ej blir krampfri inom några minuter på denna behandling kontaktas läkare och sätts perifer nål. 2

4 Misstänkt höftfraktur 1. Kontakta läkare 2. Förflytta inte den person som fallit bädda bekvämt och varmt. Tänk på risken för trycksår. 3. Beställ transportmedel efter samråd med läkaren 4. Smärtlindring: Tabl. Eller Supp Alvedon/Pamol 1 g Inj. Morfin 10 mg/ml. Ge 0,25 ml (2,5 mg) i.m / s.c. Detta får upprepas Om illamående: Ge inj. Primperan 5 mg(ml, 2 ml(10 mg)i.m 5. Sätt i.v.nål om inte ambulansen kommit. 6. K.A.D sättes i mån av tid. Vård i livets slutskede 3. Läkemedel som kan ges vid vård i livets slut till vuxna enligt generella direktiv Vård i livets slutskede innebär ofta situationer där ansvarig sjuksköterska utan vidare dröjesmål ska kunna ge smärtlindring Vid vård i livets slut skall en vårdplan upprättas av PAL och OAS. Möjlighet finns för läkaren att ordinera smärtlindring enligt generella behandlingsdirektiv. Subcutan nål bör/skall sättas vid regelbundna injektioner. Inj/Supp. Ketogan ( 10 mg) Dos: ½ - 1 supp 4 6 ggr/dygn. Supp. Spasmofen Dos: ½ - 1 supp 4 6 ggr/dygn Inj. Morfin-Skopolamin ( 10mg/ml + 0,4 mg/ml ) Dos: ½ -1 ml 4 6 ggr/dygn Inj. Morfin ( 10 mg/ml) Dos: ½ - 1 ml 4-6 ggr/dygn Inj/Supp. Stesolid 5 mg Dos: ½ - 1 supp 3 ggr/dygn Inj/Supp. Primperan 20 mg Dos: ½ - 1 supp 2 ggr/dygn Supp. Alvedon 1g Dos: 1 supp 4ggr/dygn Åtgärden ska snarast bekräftas av ansvarig läkare-akutläkare/jour. 3

5 Läkemedel som ska ingå i akutbox för användning vid kommunens särskilda boendeformer. Preparat Dos Förp Antal Utg.dat Adrenalin Inj.lösn 1 mg/ml 1 ml Betapred Tabl 0,5 mg 30 st Betapred Inj.lösn 4 mg/ml 1 ml Cetrizin Tabl 10 mg 7 st Furix Inj.lösn 10 mg/ml 4 ml Glucagon Inj.lösn 1 mg 1 Morfin Inj.lösn 10 mg/ml 1 ml 10 mg/ml Morfin-Scopolamin Inj.lösn 0,4 mg/ml 1 ml Nitrolingual Spray 0,4 mg/dos 200 doser Stesolid Prefil 5 mg/ml 2x2, 5 ml Observera att läkemedel i akutbox bara får användas efter läkarordination eller i akuta situationer. 4

6 4. Läkemedel som kan ges vid enkla åkommor till vuxna enligt generella direktiv Uttag för behandling enligt nedanstående indikationer får ges under högst 3 dagar i följd. Det ska journalföras med uppgift om bedömning, åtgärd och utvärdering och meddelas läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt för information eller ställningstagande om fortsatt behandling. Feber Lätt-måttlig värk Måttlig svår smärta Alvedon Tabl/supp 500 mg supp 1 g Indikation Läkemedel Dosering Max antal doseringstillfällen per dygn Kontraindikationer/Att observera (se även FASS) Risk för leverskada om pat har sjukdom eller läkemedel som påverkar levern. 1-2 tabl/supp 1 supp 4 gånger 2 gånger T Morfin 10 mg ½-1 ½-1x3 Endast om känd orsak till smärta. Risk för konfusion. Måste bekräftas av läkare inom 1 dygn. Slemlösande Bromhexin 8mg (= 10 ml) 1 x 3 Slemlösande bronkvidgande Mollipect ml 3 gånger Försiktighet vid risk för urinretention. Lindrigt eksem Hydrokortison kräm Ett tunt lager 2 gånger Se Fass 1 % Torra ögon Viscotears ögondr 1 dr Nästäppa Nezeril näsdroppar gånger Ges högst 7 dagar i följd. 0,25 mg/ml endospipetter Sura uppstötningar, Susp. Gaviscon ml gastrit K. Omeprazol 20 mg 1x1 Se Fass Enligt Fass Förstoppning Importal Ex-lax dp Laxoberal dr Mikrolax klysma, Dulcolax supp10 mg Klyx, klysma 120 ml Movicol, pulver 10 g 5-15 dr 1 klysma 1 supp 1 klysma 1 dospåse Ej vid oklara buksmärtor Kärlkramp (angina pectoris) Nitrolingual spray 0,4 mg/dos Sömnsvårigheter Zopiklon tabl 5 mg Heminevrin kaps 300 mg Näsblödning Blodstillande vadd Spongostan Anorektala Xyloproct salva/supp besvär Illamående S. Primperan 20 mg T. Promperan 10 mg 1-2 sprayningar vid anfall 1 tabl 1-2 kaps Kan upprepas 1 gång efter min om dålig effekt 1 gång 1 gång Om känd angina och ingen effekt efter 2 omgångar eller om nydebuterad angina: Kontakta läkare. Får ges högst 3 nätter i följd eller 3 nätter/vecka utan läkarordination. Ett tunt lager 3 gånger eller 1 supp 1 supp 3 supp/dygn Högst 3 dygn 1 tabl 3 tabl/dygn Vanligtvis innan måltid Lindrig Noviform salva Enl. Fass Ej vid oklara symtom eller ögoninflamation smärta i ögat. Oro Oxascand 5 mg 1 x 3 3 tabl. / dygn Måste bekräftas av läkare inom 1 dygn. Svampinfektion Cortimyk Se Fass under /hud/ daktacort Svampinfektion Mildison Se Fass /hud/ 5

7 5. Läkemedel som kan finnas som basförråd. Beställ endast den minsta förpackningen för ditt behov på boendet. Preparat Styrka Förpackningsstorlek Antal Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10 x 1 ml Alvedon, supp 1 g 10 st/50 st Alvedon, tabl 500 mg 30, 50, 100 st Alvedon multisönderfallande 500mg 16 st Betapred, inj.vätska 4 mg/ml 5 x 1 ml Betapred, tabl 0,5 mg 30, 100 st Blodstillande vadd 5 st. Bromhexin, mixtur 0,8 mg/ml 100, 300 ml Cetirizin, tabl 10 mg 7, 10, 14, 30, 50, 100 st Ciprofloxacin, tabl 500 mg 10, 16, 20 st Cortimyk kräm 50 g Doxyferm, tabl 100 mg 10, 15, 20, 30, 100 st Dulcolax, supp 6, 50, 100 st EpiPen 0,3mg/dos Förfylld injektionspenna 1/boende Fucithalmic ögonsalva 1% 12 x 0,2 g Furix, inj.vätska 10 mg/ml 5 x 4 ml Furix, tabl 40 mg 50, 98, 100, 250, 500 st Gaviskon suspension 500ml 1x500ml Glucagon, injektionssubstans 1 mg 1 x 1, 10 x 1 Glucos inj.vätska 300mg/ml 10x10 ml Heparin, inj.vätska 100 IE/ml 10 x 10 ml Hyocinhydrobromid Inj.lösn. 0,3mg/ml Heminevrin, kapslar 300 mg 25, 30, 5x60, 3x100 st Hydrokortison, kräm 1 % 20, 50, 100 g Ibumetin 400 mg 30 Ipramol lösning 2,5ml 20x2,5 ml Ketogan, supp 10 mg 10 st Klorhexidinsprit 5mg/ml 250ml Klyx, klysma 120 ml/10x120, 50x240 Kåvepenin, tabl 1 g 14, 20, 30, 50x1, 100 st Laxoberal, droppar 7,5 mg/ml 30 ml Loperamid kapsel 2 mg 40x1 Microlax, klysma 12x5 ml/50x5 ml, Mikonazol kräm 2 % 30 g Mollipect oral lösning 1000 ml 300ml Mildison Lipid kräm 1 % 30 g Morfin, inj.vätska 10 mg/ml 10 x 1 ml Morfin tabl 10 mg 1 x25 st Morfin-skopolamin, inj.vätska 10 mg/ml + 10 x 1 ml 0,4mg/ml Movicol dospåse 50 st 6

8 Natriumklorid inj.vätska 0,9mg/ml 10 mlx20 Natriumklorid spolvätska 0,9mg/ml 120mlx10 Nezeril endospipetter 0,25 mg/ml 2x10x0,1ml Nitrolingual, spray 0,4 mg/dos 200 doser Novo rapid inj.vätska 100E/ml 10ml Noviform salva 5% 5g Omeprasol 20 mg 100 st Papaverin, tabl 40 mg 100 st Pevaryl kräm 1% 70 g Primperan, inj.vätska 5 mg/ml 12 x 2 ml Primperan, supp 20 mg 6, 20 st Primperan tabl 10 mg 40, 100 st. Selexid, tabl 200 mg 20, 30, 40 st Sobril, tabl 5 mg 25, 49x1,100, 250 st Spongostan standard 20 st. Stesolid, prefil 5 mg 5 x 2 ml Stesolid Novum, inj.vätska 5 mg/ml 10 x 2 ml Sterilt vatten 10mgx20 Tradolan, tabl 50 mg 20, 100,x1, 200, 250 st Trimetoprim, tabl 160 mg 14, 20, 100 st Valtrex, tabl 500 mg 10, 30, 42, 90 st Viscotears, ögondroppar 2 mg/g 30x0,60 g/120x0,60 g Voltaren, inj.vätska 25 mg/ml 5 x 3 ml Xylocain, gel alt. förfylld spruta med 2 % 10 g x10 st kolv Xyloproct, salva; suppositorium Salv20 g,supp.10 Zopiklon, tabl 5 mg 10, 30, 100x1, 250 st Syrgas vid vissa enheter Åsbacka, Tallbacka Syrgas transportabel finns på Sjukstugan och Läkarmott. Saxnäs för Strandbacka och Saxnäsgården. 20, l 1-2 st Enligt ordination 2,5 l Enligt ordination / 200 Medicinskt ansvarig läkare 7

9 Ordination till sjuksköterska för behandling av patient vid kommunal boendeform. Patientens namn: Personnr: Adress: Viktiga diagnoser: Ordineras sjuksköterska vid: Administrationssätt Komplettering datum Sign ml Morfin 10 mg/ml i.v./s.c. ggr / dygn ml Morfin-skopolamin s.c. ggr / dygn ml Ketogan 5 mg/ml i.v./i.m. ggr / dygn st Stesolid prefil 5mg/ml i.v./s.c. ggr / dygn ml Furix 10 mg/ml i.v./i.m. ggr / dygn ml Hydrobromid i.v./i.m. ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn ggr / dygn Viktig information: / Ansvarig läkare 8

10 LÄKEMEDEL ENLIGT GENERELLA BE Rekvisition Läkemedlen beställs av den sjuksköterska som har delegation av Socialnämnden att rekvirera läkemedel. Beställningen görs på Apotekets rekvisionsblankett På blanketten ska GBA noteras vilket avser Generella behandlingsanvisningar. Varje boendeenhet tilldelas ett kundnummer av apoteket. Detta kundnummer anges på rekvisitionen. Endast läkemedel enligt generella behandlingsanvisningar får beställas på rekvisitionen. Tänk på att beställa små förpackningar för kostnadseffektiviteten. Fakturering En särskild förteckning har upprättats över Vilhelmina kommuns boendeenheter där det finns läkemedelsförråd. Dessa är faktureringsmässigt knuten till Vilhelmina sjukstuga. Apoteket fakturerar Vilhelmina sjukstuga 1 gång per månad för de beställningar som är gjorda från berörda boendeenheter. Med fakturan följer faktureringsunderlag. Följesedel Apoteket skickar följesedel till boendeenheten i samband med leverans av läkemedlen Den sjuksköterska som tar emot leveransen skickar den påskrivna följesedeln till Karin Kopparmalms-Lindbl. Sjukstugan Vilhelmina. Kopia skickas till Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Kristine Persson. Boendeenheter Gäller för :Åsbacka,Tallbacka, Strandbacka, Saxnäsgården 9

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 Kommunal hälso- och sjukvård Innehåll Generella behandlingsanvisningar för ordination av läkemedel till patienter i kommunal hälso- och sjukvård i Kronoberg... 2 Tillfälligt

Läs mer

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd.

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. INSKRIVNING (patientansvarig läkare i primärvården) Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. Vid öppen retur till vårdavdelning

Läs mer

Lokalt samverkansavtal mellan Vilhelmina sjukstuga och Medicinsk enhet Vilhelmina kommun

Lokalt samverkansavtal mellan Vilhelmina sjukstuga och Medicinsk enhet Vilhelmina kommun Lokalt samverkansavtal mellan Vilhelmina sjukstuga och Medicinsk enhet Vilhelmina kommun Bakgrund Inom Vilhelmina kommun bor ca 172 personer i särskilt boende. Enheterna är följande: Åsbacka äldreboende,

Läs mer

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral ANAFYLAXI, INSEKTSBETT, ALLERGI... 2 ASTMA HOS VUXNA... 3 AKUT ASTMA HOS BARN OCH UNGDOMAR... 4 EPIGLOTTIT... 5 GALLSTEN OCH NJURSTEN...

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 2013-12-06 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 Företag: Amgen AB TLV:s diarienummer: 4059/2013

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 1177 uppdrag Samverkande sjukvård NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 Innehållsförteckning 1. Allergisk reaktion - av lindrig allergisk reaktion 2 Brännskador - Bedömning/behandling

Läs mer

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial Läkemedelshantering... 2 Ledningssystem för kvalitet... 2 Delegering...

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

Rutin för läkemedelsbehandling

Rutin för läkemedelsbehandling 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-08-01 Gäller från och med: 2008-08-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink,

Läs mer

Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar.

Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar. Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar. FIN UTAN PIN Vill man bli fin får man lida pin, brukar det heta. När det gäller mindre kirurgiska skönhetsingrepp är det onekligen en träffande

Läs mer

Kunskapstest inför delegering

Kunskapstest inför delegering Kunskapstest inför delegering Namn: Arbetsplats: Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. 2. En delegering är frivillig. 3. En delegering kan

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet 1 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Rutiner när vi tar emot barn med allergi/behov av egenvård: (rutinerna är framtagna utifrån skriften:gott, nyttigt och tryggt Allergi och överkänslighet

Läs mer

Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering Hemsjukvården/Funktionsstö Kungsbacka kommun Läkemedelsdelegering 2009-01-28 Anita Andersson-Lundahl, ssk Lena-Marie Bergendahl, ssk Anna-Carin Lehnberg, ssk Marie Persson, ssk Gunnel Sjögren, ssk Christina

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

sjuksköterskor & barnmorskor Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

sjuksköterskor & barnmorskor Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2014 Rekommendationer för sjuksköterskor & barnmorskor Baseras på SOSFS 2001:16 (uppdaterad t o m 2011:1), SOSFS 1996:21 och LVFS 2009:13 (uppdaterad t o m 2013:17) och Skånelistan 2014 Läkemedelsrådet

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ANSVAR... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Övergripande ansvar... 5 1.3. Verksamhetens ansvar... 5 1.4. Farmacevtiskt ansvar... 6 1.5. Avdelningschefens ansvar... 6 1.6. Läkarens ansvar...

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare. Definition: Allergi är en överkänslighetsreaktion orsakad av en immunologisk mekanism. En akut allergisk reaktion är ofta IgE-medierad och kan börja med symtom av varierande svårighetsgrad och utvecklas

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Magtarmsjukdomar Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för gastroenterologiska sjukdomar.

Läs mer

När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast?

När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast? När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast? Riktlinje för omvårdnadspersonal, Stöd och Omsorg Lerums kommun Gäller för brukare inskrivna i kommunal hälso- & sjukvård För brukare som ej är

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare..

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.. Allmänna principer Syrgas Vätska Antibiotika Lungröntgen Var frikostig med syrgas till alla som är påverkade. Genom hypoxemin utlöses oro, ängslan och ångest. Mät SaO2 om möjligt. Ge vid behov syrgas så

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin. Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin. Produktinformation

Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin. Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin. Produktinformation Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin DOL120427PSE06 Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Produktinformation Farmakokinetik Morfin

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling)

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) 1 INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) Munhåla och mag/tarmkanal 1. Hur bedömer du att en person har onormalt låg salivproduktion? 2.

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Vård och omsorg LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Uppdaterad Juli 2011 Anna Schölin, distriktssköterska Läkemedelshantering Många av de personer vi möter inom kommunal omsorg har av sin

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Om anafylaktisk chock

Om anafylaktisk chock Anafylaxi Om anafylaktisk chock Patientinformation 1 Anafylaktisk reaktion En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare

Läs mer

REK Egenvård 2006. Läkemedelskommittén Skaraborg. www.vgregion.se/lakemedel

REK Egenvård 2006. Läkemedelskommittén Skaraborg. www.vgregion.se/lakemedel REK Egenvård 2006 Läkemedelskommittén Skaraborg www.vgregion.se/lakemedel Läkemedelskommittén i Skaraborg 2006 Gunnar Ekblad, ordf, distriktsläkare Våc Guldvingen, Lidköping Håkan Garli, distriktsläkare

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(15) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare: Inger Torpenberg Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering

Rutin för läkemedelshantering Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Läkemedelshantering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Vård och omsorg Handbok

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel

Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel Örebro kommun 2014-05-07 Delegering. Läkemedel, Örebro kommun 1 Innehåll Vanliga läkemedelsgrupper...

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre läkemedel Äldre läkemedel Kroppsliga förändringar -Åldrande -Sjukdom Polyfarmaci

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Läkemedelsavdelningen Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Frågor 1. När är det planerat att överflyttning (migrering) till ny dosleverantör sker? 2. Kommer man åt dosrecepten under överflyttningsperioden?

Läs mer

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20)

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Modell Västerbotten Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Samverkansgruppen för Läkemedelsgenomgångar i Västerbotten med representanter från landsting och kommuner

Läs mer

Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering Hemsjukvården/Äldreomsorgen Kungsbacka kommun Läkemedelsdelegering 2011-06-28 Reviderat 2015-03-31 Agneta Lindo, Ssk Carina Sunden, Ssk Gunilla Albertsson, Ssk Helena Bringeland, Ssk Joanne Ahlinder, Ssk

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Vårdkvalitet i livets slutskede - att mäta för att veta

Vårdkvalitet i livets slutskede - att mäta för att veta Vårdkvalitet i livets slutskede - att mäta för att veta Exempel från Sahlgrenska Universitetssjukhuset Maria Taranger Överläkare internmedicin och hematologi Sektionschef 353 Med/Ger/Akutenhet Östra Sahlgrenska

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Godkänt eller icke-godkänt resultat meddelas kursansvarig via e-post samma dag som testet görs: Ida.Bergstrom@farmaci.uu.se

Godkänt eller icke-godkänt resultat meddelas kursansvarig via e-post samma dag som testet görs: Ida.Bergstrom@farmaci.uu.se Egenvårdstest 090508 I den praktiska examinationen ingår 10 egenvårdsfall där studenten ska ge råd i egenvården med handledaren som kund. Till varje fall lämnas vissa förutsättningar som en guide vid kommunikationen

Läs mer

Mollipect Frågor, svar och praktiska tips

Mollipect Frågor, svar och praktiska tips Mollipect Frågor, svar och praktiska tips Mollipect frågor, svar och praktiska tips Svaren är baserade på bipacksedel för Mollipect bromhexin 0,5mg/ml + efedrin 1 mg/ml, oral lösning, daterad 2011-01-26.

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Födoämnesprovokationer. Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Födoämnesprovokationer. Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Födoämnesprovokationer ww Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Födoämnesprovoaktioner? Fastställa diagnos Kontrollera om

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS:

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Region Stockholms innerstad Sida 1 (7) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Sida 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård

Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård Sara Jordö Leg sjuksköterska 2013-06-10 Innehållsförteckning: Del 1 Verksamhet 3 Delegering 3 DEL 2 Läkemedel vem har ansvaret? 5 Ansvaret vid överlämnande

Läs mer

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Tobias Carlsson Apotekare Apoteket Farmaci Marie Elm Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Innehåll Bakgrund LÄR-UT idén Genomförande Hur långt har vi kommit? Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad

Läs mer

Palliativ vård vid lungsjukdom. Fall 1. De fyra hörnstenarna. Total Pain. Mötet med patienten

Palliativ vård vid lungsjukdom. Fall 1. De fyra hörnstenarna. Total Pain. Mötet med patienten Palliativ vård vid lungsjukdom 2014 02 27 Margareta Gustavsson Läkare ASIH/Lund Fall 1 65 årig nyligen pensionerad lärare Lungcancer Avslutad palliativ cytostatikabehandling Symtom: Smärta rygg Tradolan

Läs mer

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst Läkemedelsverket 2013-07-22 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer