Utbildningskatalog Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer"

Transkript

1 Utbildningskatalog 2014 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

2 AffärsConcept 2013 Produktion:H-tryck, Markaryd. Oktober 2013.

3 Offentliga affärer och offentlig upphandling 2014 erbjuder AffärsConcept ett brett utbildningsprogram för såväl nybörjare som för erfarna upphandlare. I vår katalog hittar du favoriter från 2013 men även helt nya utbildningar på olika nivåer. Vi fortsätter vår satsning på längre utbildningar med Concept 1, Diplomerad upphandlare, 10 dagar och Concept 2, Certifierad upphandlare, 15 dagar. Offentlig upphandling är en strategiskt viktig verksamhet för Sveriges upphandlande myndigheter och enheter. Upphandling omsätter stora värden och det är viktigt att det blir rätt både juridiskt och affärsmässigt. Kunskap är grunden för att kunna uppnå detta och vi har formulerat utgångspunkter för vad som ska vara vägledande för all vår utbildningsverksamhet. Alla våra utbildningar ska ge inspiration och kunskap som är praktiskt tillämpbar visa på alternativ och möjligheter vara juridiskt korrekta, om rättsläget är oklart kommer vi att berätta det och ge råd om hur situationen kan hanteras På AffärsConcepts utbildningar använder vi bara konsulter som är duktiga pedagoger är kreativa och inspirerande har praktisk och teoretisk kompetens på hög nivå Vi hoppas att du tycker att våra utbildningar är intressanta och att vi ses under året. Johan Lundvall VD Elisabeth Göransson Utbildningsansvarig 3

4 Anmälan Så här bokar du en utbildning: Anmälningsformulär fylls i via vår hemsida Hur vet du att du fått en utbildningsplats? Du får en bekräftelse på att du fått plats med information om tid och lokal. Någon vecka innan kursstart får du en kallelse. Om du får förhinder? Anmälan är bindande. Platsen kan dock överlåtas till en kollega. Inställda utbildningar: AffärsConcept har rätt att ställa in en utbildning och då återbetalas alla erlagda avgifter. Övrig ersättning utgår inte. Hur betalar du? Du anger din fakturaadress på din anmälan. Fakturering sker i samband med utbildningstillfället. Vad ingår i priset? I priset ingår dokumentation, lunch och fika. Har du frågor om din anmälan eller om en utbildning? Kontakta oss på eller på telefon HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGENS INNEHÅLL? Kontakta ELISABETH GÖRANSSON, utbildningsansvarig. Telefon E-post 4

5 Våra olika utbildningar Här får du möjlighet att orientera dig i AffärsConcepts utbildningar. Vi har valt att dela in utbildningarna i tre kategorier; grön, blå och röd. FÖR DIG SOM ÄR NY INOM OMRÅDET Introduktionsutbildningar. De här utbildningarna vänder sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av ämnet och som vill få en professionell och yrkesmässig bas att stå på. FÖR DIG SOM VILL SPECIALISERA DIG Specialistutbildningar. Utbildningar på den här nivån vänder sig till dig som har några års erfarenhet av arbete med offentliga upphandlingar eller kravställande. De här utbildningarna ska du gå för att bredda eller fördjupa dina kunskaper. Här ingår även vår 10-dagars Diplomeringsutbildning Concept 1. FÖR DIG SOM VILL FÖRDJUPA DIG Expertutbildningar. I det här fallet vänder vi oss till dig som har många års erfarenhet inom ämnet offentlig upphandling och som vill utöka dina kun skaper ytterligare. På den här nivån ingår vår 15-dagars Certifieringsutbildning Concept 2. Utbildningen är anpassad för att motsvara de kunskaper som krävs för att klara av SOI-certifieringen. 5

6 Utbildningskalender 2014 Sida Introduktion 9 Introduktion LOU dag 1 10 Introduktion LOU dag 2 11 Introduktion LOU dag 3 12 Avropa från ramavtal och förnyad konkurrensutsättning Specialistutbildning 14 Förhandling i offentlig upphandling 15 Tjänsteupphandlingar 16 Effektiva utvärderingmodeller 17 Tekniska konsulter, ABK09 18 Entreprenader-bygg-anläggning 19 Concept 1, Diplomerad upphandlare 10 dagar Expertutbildningar 24 IT-upphandlingar i praktiken 26 Concept 2, Certifierad upphandlare 15 dagar (start höst 2014) (forts. Concept 2, vår 2015) AffärsConcept kommer till er och håller utbildning. Alla utbildningar som finns med i utbildningskatalogen går att beställa, vi kan även skräddarsy utbildningar i samverkan med er. Läs mer på sidan

7 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 21 5, 18 5, , 22 4, , 19 6, , 23 5, , Utbildningen genomförs i Stockholm Utbildningen genomförs i Malmö Utbildningen genomförs i Göteborg 7

8 E intro FÖR DIG SOM ÄR NY INOM OMRÅDET Introduktionsutbildningar De här utbildningarna vänder sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av ämnet och vill få en professionell och yrkesmässig grund att stå på. 8

9 Introduktion i offentlig upphandling Dag 1 LOU, genomgång av lagstiftningen På utbildningen får du lära dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling. Du kan välja att bara läsa dag 1 men du kan även bygga på med dag 2 och dag 3. Ur innehållet Syftet med reglerna Vilka ska följa lagen Tröskelvärden Tidsfrister Upphandlingsförfaranden Krav på varan/tjänsten Krav på leverantörer Utvärdering av anbud Rättsmedel Offentlighets- & sekretesslagen Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som inte har arbetat med upphandling tidigare eller behöver en uppdatering av dina kunskaper om reglerna. Varför ska du gå utbildningen? För att få nödvändiga och grundläggande kunskaper om LOU och förståelse för hur en upphandling kan genomföras på ett korrekt och affärsmässigt sätt. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 21 januari (Stockholm) 5 februari (Malmö) 18 februari (Stockholm) 5 mars (Göteborg) 18 mars (Stockholm) 23 april (Stockholm) 20 maj (Stockholm) 11 juni (Stockholm) 26 augusti (Stockholm) 16 september (Stockholm) 7 oktober (Göteborg) 22 oktober (Stockholm) 4 november (Malmö) 18 november (Stockholm) 10 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare EMMA GÖRANSSON PER MOLIN AMAR AL-DJABER GUSTAV BLOMBERG LENNART FORSBERG 9

10 Introduktion i offentlig upphandling Dag 2 Att ställa krav och skriva förfrågningsunderlag På utbildningen får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa dag 2 som påbyggnad på dag 1 men du kan även läsa dag 2 fristående. Ur innehållet Förfrågningsunderlagets uppbyggnad med tydlig struktur Metoder och angreppssätt vid kravställning Lämpliga bevis som visar att kraven uppfylls Minska risken för anbudsgivare att begå misstag Lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt vilken modell är bäst och ger högst kvalitet? Genomgång av några av de vanligaste utvärderingsmodellerna Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som är ny inom offentlig upphandling och som kommer att medverka vid utformning av förfrågningsunderlag. Varför ska du gå utbildningen? För att själv kunna skriva ett förfrågningsunderlag och utforma krav eller kunna medverka när andra gör det. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 22 januari (Stockholm) 6 februari (Malmö) 19 februari (Stockholm) 6 mars (Göteborg) 19 mars (Stockholm) 24 april (Stockholm) 21 maj (Stockholm) 12 juni (Stockholm) 27 augusti (Stockholm) 17 september (Stockholm) 8 oktober (Göteborg) 23 oktober (Stockholm) 5 november (Malmö) 19 november (Stockholm) 11 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare. Har du gått Intro dag 1 och 2 får du 10 % rabatt på Introduktion LOU dag 3. HEIDI KARLANDER PER MOLIN TOBIAS TEGNÉR AMAR AL-DJABER LENNART FORSBERG 10

11 Introduktion i offentlig upphandling Dag 3 Praktisk tillämpning Denna utbildningen är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och 2. Du kan även gå denna dag fristående. Här lär du dig hur du utifrån en anpassad behovsoch marknadsanalys kan utforma olika typer av upphandlingar. Utbildningen ger dig kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg. Ur innehållet Upphandlarens/projektledarens roll Behovsanalys Marknadsanalys Tid- & aktivitetsplan Vikten av bra dokumentation i hela processen Anpassat kravställande Utvärderingskriterier Exempel på förfrågningsunderlag lokalvård måltider tekniska konsulttjänster profilprodukter tryckeri HEIDI KARLANDER Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som kommer att arbeta med olika typer av upphandlingar och som vill förbättra och fördjupa ditt kunnande och arbetssätt. Varför ska du gå utbildningen? För att få träning, kunskap och insikt inom området i syfte att uppnå effektiva resultat i olika upphandlingsprojekt. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 20 mars (Stockholm) 22 maj (Stockholm) 18 september (Stockholm) 20 november (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare. Har du gått Intro dag 1 och 2 får du 10 % rabatt på denna dag. USB med olika förfrågningsunderlag ingår i priset. ULRIKA SJÖHOLM ELISABETH GÖRANSSON EVA LISPER TOBIAS TEGNÉR 11

12 Avropa från ramavtal och förnyad konkurrensutsättning På utbildningen får du lära dig hur du avropar från befintliga interna och externa ramavtal. Du får även kunskap om hur du genomför en förnyad konkurrensutsättning. Utbildningen ger kunskap om de juridiska och affärsmässiga förutsättningarna för att använda och avropa från ramavtal på bästa sätt. Ur innehållet När ska du använda ramavtal? Hur ska du avropa från ramavtal? Juridiska och affärsmässiga föroch nackdelar med olika ramavtalsmodeller, exklusivitet eller inte? Hur ska du göra om det är ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning? Överprövning av ramavtal och rättspraxis Olika tillvägagångssätt att använda avrop från olika typer av ramavtal Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som ska avropa från olika typer av ramavtal och har liten eller ingen erfarenhet inom området. Varför ska du gå utbildningen? För att få teoretiska och praktiska råd hur man använder ramavtal på bästa sätt. Rätt använda är ramavtal ett utmärkt sätt att effektivisera upphandlingsverksamheten. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 11 februari (Stockholm) 9 april (Malmö) 14 maj (Stockholm) 23 september (Stockholm) 8 oktober (Malmö) 6 november (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare PER MOLIN AMAR AL-DJABER 12

13 specialist FÖR DIG SOM VILL SPECIALISERA DIG Specialistutbildningar Utbildningar på den här nivån vänder sig till dig som har några års erfarenhet av arbete med offentliga upphandlingar eller kravställande. De här utbildningarna ska du gå för att bredda eller fördjupa dina kunskaper. Här ingår även vår 10-dagars Diplomeringsutbildning Concept 1. 13

14 Förhandling i offentlig upphandling Under denna utbildning får du lära dig hur du kan använda förhandling i offentlig upphandling. Förhandlingar är ett affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella livet. Utbildningens syfte är att klargöra förhandlingsmöjligheter inom LOU:s och LUF:s ramar och påvisa effektiva förhandlingsmetoder. Ur innehållet Att förhandla inom den spelplan som LOU/LUF anger möjligheter och begränsningar När ska man använda förhandlingsverktyget för att nå ett bättre affärsresultat? Vilka metoder kan man använda vid förhandling? Exempel på lyckade affärsförhandlingar Förhandlingsstrategier fokus på kostnad och inte pris, vidga affären Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som är offentlig upphandlare eller som har ett intresse av att lära dig att förhandla inom ramen för LOU respektive LUF. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskap om de regler som styr förhandling och lära dig att hantera affärsverktyget förhandling på ett effektivt sätt. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 25 februari (Göteborg) 4 mars (Stockholm) 25 september (Göteborg) 14 oktober (Stockholm) Tid 09:00 18:00 Pris kr exkl. moms per deltagare STEN JANSON ALI SHAMS 14

15 Tjänsteupphandlingar Upphandling av tjänster är ett komplext och utmanande arbete. Du måste ha kunskapen att ställa de rätta frågorna, skriftligt kunna utrycka dig så att leverantörerna vet vad som förväntas av dem. Du lär dig formulera krav, avtalsvillkor, prismodeller och utvärderingskriterier i begripliga och mätbara termer. Ur innehållet Strategiska utgångspunkter Kravspecifikation begriplig för beställare och leverantör Referenser bra, dåligt, ändamålsenligt? Prisberäkningsmodeller Mervärden, önskemål, kriterier - hur kan du fånga upp vad användarna tycker är viktigast? Hur hantera nollanbud? Viktiga avtalsklausuler Aktuella rättsfall avseende tjänsteupphandlingar Verksamhetsövergång, praktik och teori Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper och möjlighet till att genomföra affärsmässigt bra tjänsteupphandlingar. För att i högre utsträckning utvärdera kvalitet än pris när det är befogat. Datum och plats Heldag två dagar vid följande tillfällen mars (Stockholm) oktober (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som arbetat en del med tjänsteupphandlingar tidigare. Du kan också vara ansvarig eller delaktig vid kravställande i upphandlingar av tjänster. TOBIAS TEGNÉR ULRIKA SJÖHOLM ELISABETH GÖRANSSON EVA LISPER 15

16 Effektiva utvärderingsmodeller För att få ett bra resultat i en upphandling måste man använda en genomtänkt utvärderingsmodell utan inbyggda fel och brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktisk kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller. Ur innehållet Reglerna som styr utvärdering För- och nackdelar med olika utvärderingsmodeller Aktuell forskning om utvärderingsmodeller Relevanta rättsfall om utvärderingsmodeller och anbudsutvärdering Hur formuleras mätbara och effektiva kriterier Hur skapar jag en fungerande utvärderingsmodell i Excel (tips och tricks) LCC - kalkyler Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som arbetat med upphandlingar tidigare och som har en viss vana av att utvärdera anbud. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper och möjligheter att i högre utsträckning utvärdera pris och kvalitet på ett korrekt och rättvisande sätt. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 28 januari (Stockholm) 6 maj (Stockholm) 30 september (Stockholm) 2 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare OBS! Ta med dig en egen dator, du får övningsmaterialet på en USB-sticka. JONAS FRÄNDESTAM AMAR AL-DJABER 16

17 NYHET Tekniska konsulter Upphandling av tekniska konsulter är vanligt, tar tid och det är svårt att säkerställa bra resultat. Denna utbildning ger dig kunskap och metoder för att undvika de vanligaste fällorna och trygga framgång i konsultupphandlingar, både för ramavtal och projektspecifika. Ur innehållet: Beskrivning av regelverket, genom gång av AMA AF Konsult 10 & ABK 09 med koppling till förfrågnings underlaget Upprättande av affärsmässiga förfrågningsunderlag: krav på konsulten, problemområden och utmaningar, utvärderingsmodeller, kontraktsklausuler, uppföljning Viktiga aspekter vid ramavtal Beskrivning av olika samarbets- & ersättningsformer Upprätta konsultavtal Konsultens roll i entreprenader Kontraktsfrågor, t.ex konsultens ansvar Hur hantera utbyte av konsult med nyckelkompetens Praktiska exempel Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta med upphandling av konsulter och/eller är intresserad av att lära dig mer inom området och metodiken. Förutsättning för utbildningen är att du känner till grunderna för offentlig upphandling. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper, tips, metoder och råd för att kunna genomföra konsultupphandlingar på ett effektivt sätt och för att uppnå bra resultat under avtalsperioden. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 13 februari (Stockholm) 14 maj (Göteborg) 1 oktober (Stockholm) 4 december (Göteborg) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare inkl. ABK09 STEN JANSON LENNART FORSBERG JONAS FRÄNDESTAM TOBIAS TEGNÉR 17

18 Entreprenader - bygg & anläggning Entreprenadupphandlingarna är ofta komplicerade, tar tid och handlar om stora summor. Under denna utbildning lär du dig grunderna i hur du gör för att säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar och undvika vanliga fällor. Vi går även igenom nyheter och utveckling inom området. Denna utbildning avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt AMA. Ur innehållet Beskrivning av regelverken, genomgång av AMA AF, AB, ABT (AB och ABT ingår i utbildningslitteraturen) Beskrivning av olika entreprenadformer och samarbetsformer t ex partnering Upphandlarens roll i entreprenadupphandlingar, hur ett projekt är organiserat och vilka roller som finns Byggprocessens olika skeden Uppbyggnad av förfrågningsunderlaget, krav på leverantör, utvärdering Kontraktsfrågor, olika typer av pris, ändringar-, tilläggs- & avgående arbete (ÄTA), ansvar och viten Praktiska exempel från upphandlingar och övningsuppgifter Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med entreprenadupphandlingar enligt LOU och/eller LUF, eller är intresserad av att lära dig området och metodiken. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper, tips och metoder att genomföra entreprenadupphandlingar på ett effektivt sätt och för att uppnå bra resultat för både köpare och säljare. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 12 februari (Stockholm) 19 mars (Malmö) 15 maj (Göteborg) 2 oktober (Stockholm) 14 oktober (Malmö) 3 december (Göteborg) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare inklusive AB04 och ABT06. STEN JANSON JONAS FRÄNDESTAM LENNART FORSBERG MARIA DE LA MOTTE ALI SHAMS 18

19 CONCEPT 1 Concept 1, Diplomerad upphandlare är avsedd för upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar och som efter att ha genomgått utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra upphandlingar självständigt. Utbildningen genomförs i fyra ämnesblock under tio dagar. Ämnesblocken täcker hela anskaffningsprocessen, såväl de delar som regleras av LOU som övriga. ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK 4 6 FEBRUARI SEPTEMBER ÄMNESBLOCK 2 AFFÄREN MARS OKTOBER ÄMNESBLOCK 3 METOD OCH STRATEGI 9 10 APRIL NOVEMBER ÄMNESBLOCK 4 KRAVFORMULERING 7 9 MAJ DECEMBER Pedagogik Under ämnesblocken arbetar deltagarna aktivt med grupparbeten och har diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan ämnesblocken ska deltagarna arbeta med fördjupningsuppgifter, dessa ska skickas in skriftligt och sedan presenteras muntligt under nästkommande ämnesblock. För att bli Diplomerad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter. Pris Tid kr exkl. moms 09:00 16:00 19

20 CONCEPT 1 ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK Ger dig tillräcklig kunskap för att kunna orientera dig i LOU och övrig relevant lagstiftning samt förutsättningar att kunna tillämpa bestämmelserna. 4-6 februari eller september, Stockholm DAG 1 UPPHANDLINGSJURIDIK EU-direktiven LOU LUF EU-rättsliga grundprinciper Tröskelvärden Upphandlingsförfaranden Krav på leverantören Krav på varan/tjänsten Ramavtal DAG 2 UPPHANDLINGSJURIDIK Förtydligande/komplettering av anbud Orimligt låga anbud Tilldelningskriterier Upphandlingsprotokoll Avtalsspärr Överprövning och skadestånd Viktiga rättsfall DAG 3 AFFÄRS & FÖRVALTNINGS- JURIDIK Köprätt introduktion Avtalsrätt introduktion Offentlighet och sekretess Förvaltningslagen Konkurrenslagen Kommunallagen Fördjupningsuppgift till nästa block: Analysera domar EVA LISPER TOBIAS TEGNÉR GUSTAV HEIDI BLOMBERG GUSTAV JOHAN BREIDEMALM S 20

21 CONCEPT 1 ÄMNESBLOCK 2 AFFÄREN Går igenom förutsättningar för att kunna genomföra en bra affär. Lär dig att bedöma om ett avtal är lämpligt och att självständigt formulera ett enklare avtal mars eller oktober, Stockholm DAG 1 EKONOMI Leverantörsbedömning Resultat och balansräkning Analys årsredovisning MILJÖ Miljökrav Sociala krav DAG 2 AFFÄRSBETEENDE Uppföljning av fördjupningsuppgift Uppförande i affärer Etik Mutor bestickning Skriva avtal Kontraktsvillkor Använda standardavtal t ex Alos 05 Index och annan reglering Leveranskontroll Samverkan inom avtalet Fördjupningsuppgift till nästa block: Analys av avtal Gästföreläsare: Nina Sjödin, Ekonomichef SKL Kommentus ALI SHAMS JONAS FRÄNDESTAM AMAR AL-DJABER TOBIAS TEGNÉR 21

22 CONCEPT 1 ÄMNESBLOCK 3 METOD OCH STRATEGI Ger dig förmåga att utifrån juridiska och affärsmässiga bedömningar kunna välja och använda lämpliga strategier för olika typer av upphandlingar april eller november, Stockholm DAG 1 UPPHANDLINGSMETODER Uppföljning av fördjupningsuppgift Upphandling förberedelser och genomförande Koncession Konkurrenspräglad dialog Projekttävling E-auktion DAG 2 UPPHANDLINGS STRATEGIER Inköpsarbetet Organisation Behovsanalys Paketering Avtalsförvaltning Samordnad upphandling Fördjupningsuppgift till nästa block: Behovsanalys första mötet ELISABETH GÖRANSSON HEIDI KARLANDER ULRIKA SJÖHOLM TOBIAS TEGNÉR 22

23 CONCEPT 1 Ämnesblock ÄMNESBLOCK 4 Kravformulering 4 KRAVFORMULERING Lär dig att självständigt formulera krav utifrån behov och ta fram ett fullständigt förfrågningsunderlag inklusive utvärderingsmodell och dokumentation. 7 9 maj eller december, Stockholm. Avslut och diplomering DAG 1 KRAVSPECIFIKATION OCH LEVERANTÖRSKVALIFICERING Uppföljning av fördjupningsuppgift Krav på företaget Krav på personal Nya företag Miljöledningssystem Kvalitetssystem Upprätta kravspecifikation utifrån behov SLA Tekniska specifikationer Anbudspris DAG 2 UTVÄRDERINGS MODELLER Lägsta pris Ekonomiskt mest fördelaktiga Utvärderingsmodeller Praktisk tillämpning DAG 3 UTVÄRDERINGSMETODER OCH DOKUMENTATION Ekonomiskt mest fördelaktiga Krav och önskemål Bedömningsmöjligheter Tilldelningsbeslut Upphandlingsprotokoll Annonsering AVSLUTNING MED DIPLOMERING ELISABETH GÖRANSSON ULRIKA SJÖHOLM JONAS FRÄNDESTAM 23

24 expert FÖR DIG SOM VILL FÖRDJUPA DIG Expertutbildningar Vänder sig till dig som har flera års erfarenhet inom ämnet offentlig upphandling och som nu vill fördjupa dig och utöka dina kun skaper ytterligare. På den här nivån ingår Concept 2, Certifierad upphandlare. Concept 2 är anpassad för att motsvara de kunskaper som krävs för certifieringen som SOI utfärdar. 24

25 IT-upphandlingar i praktiken Ett IT-stöd behöver vara ändamålsenligt för verksamheten, upphandlingar av IT- system och IT-tjänster är av detta skäl ofta komplexa. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma förfrågningsunderlaget så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Det finns flera olika modeller och sätt att upphandla IT. Det som kan se ut som en varuupphandling kan istället visa sig vara en tjänsteupphandling. Ur innehållet Tjänst eller system? Planering Behovs- och kostnadsanalyser Identifiera faktiska behov och omsätta dessa i ändamålsenliga krav Avtalsvillkor Specifika lagar och bestämmelser att ta hänsyn till Relationen mellan köpare och säljare Anbudsutvärdering och beräkning av anbudspriser Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som är upphandlare och som idag eller i framtiden ska upphandla IT-baserat verksamhetsstöd. Utbildningen passar även för kravställare inom området. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper, tips och metoder på hur en upphandling inom IT-området kan genomföras med bra resultat för både köpare, användare och säljare. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 19 mars (Stockholm) 1 oktober (Stockholm) Tid 09:00 18:00 Pris kr exkl. moms per deltagare EVA LISPER BJÖRN WESTIN MARIE THORSELL 25

26 CONCEPT 2 Concept 2, är avsedd för erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden och som efter att ha genomgått utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under femton dagar. ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK 7 9 OKTOBER 2014 ÄMNESBLOCK 2 AFFÄREN NOVEMBER 2014 ÄMNESBLOCK 3 METOD, STRATEGI OCH ORGANISATION JANUARI 2015 ÄMNESBLOCK 4 KRAVFORMULERING MARS 2015 ÄMNESBLOCK 5 FÖRDJUPNING APRIL 2015 Pedagogik Under ämnesblocken medverkar deltagarna aktivt i grupparbeten och diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan ämnesblocken får deltagarna genomföra olika fördjupningsuppgifter och analysera ämnen runt offentlig upphandling. Genomförda arbeten ska lämnas in skriftligt och vid nästa ämnesblock presenteras muntligt och skriftligt. För att bli Certifierad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter. Pris Tid kr exkl. moms 09:00 16:00 26

27 CONCEPT 2 Ger dig tillräcklig kunskap för att kunna fördjupa dig i LOU och övrig relevant lagstiftning samt förutsättningar att kunna ge råd och tillämpa bestämmelserna. 7 9 oktober 2014, Stockholm ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK DAG 1 UPPHANDLINGSJURIDIK LOU LUF LOV LUFS EG-rätt i förhållande till LOU EU-rättsliga grundprinciper Förstå och tolka praxis DAG 3 RAMAVTAL Fördjupning ramavtal Förnyad konkurrensutsättning DAG 2 AFFÄRS- & FÖRVALTNINGS- JURIDIK OCH MILJÖKRAV Avtalsrätt Köprätt Leveransvillkor Kommunallag, Konkurrenslag Förvaltningsrätt MILJÖKRAV Miljökrav Sociala krav UPPHANDLINGSJURIDIK Alternativ tvistelösning Rättsprocessen Viktiga rättsfall, diskussioner Överprövning, undvika vinna Fördjupningsuppgift till nästa block: Miljökrav, analyser av risker och möjligheter AMAR AL-DJABER EMMA GÖRANSSON TOBIAS TEGNÉR 27

28 CONCEPT 2 Ger kunskap om ekonomin och förutsättningar för att kunna genomföra en god affär. Lär dig att bedöma om ett avtal är lämpligt och att självständigt formulera olika typer av avtal november 2014, Stockholm ÄMNESBLOCK 2 AFFÄREN DAG 1 EKONOMI Redovisning av fördjupningsuppgift Anskaffningsprocessen Kalkyltillfällen Direkta och indirekta kostnader Kalkylmodeller TCO/LCC DAG 2 AVTALSFÖRVALTNING Förvalta och följa upp avtal Att åstadkomma avtalstrohet Sanktioner och hävning FÖRHANDLING Regler på djupet Metodik Förhandlingsspel/övning DAG 3 FÖRHANDLING Fortsättning från dag 2 Fördjupningsuppgift till nästa block: Avtalsförvaltning och uppföljning Gästföreläsare: Nina Sjödin, ekonomichef SKL Kommentus JONAS FRÄNDESTAM MARIE THORSELL TOBIAS TEGNÉR 28

29 CONCEPT 2 ÄMNESBLOCK 3 METOD, STRATEGI OCH ORGANISATION Ger dig förmåga att utifrån juridiska och affärsmässiga bedömningar välja den bästa metoden och strategin för olika typer av upphandlingar. Du lär dig planera din affär utifrån organisationens struktur jan 2015, Stockholm DAG 1 UPPHANDLINGS STRATEGIER Redovisning av fördjupningsuppgift Projektledning av upphandlingar Incitamentsmodeller Kvalificeringskrav Omvärldsanalys inkl. marknads analys DAG 3 ORGANISATIONSFRÅGOR Fortsättning från dag 2 HYRESFRÅGOR Besittningsskydd Gränsdragningslistor Ansvarsfrågor DAG 2 UPPHANDLINGSMETODER Konkurrensutsättning av offentliga verksamheter Utmaningsrätt Verksamhetsövergång Gränsdragningslistor ORGANISATIONSFRÅGOR Organisation Struktur och styrning Processorientering Ledarskap Organisationskultur Beslutsprocessen Fördjupningsuppgift till nästa block: Frågor kring verksamhetsövergång EMMA GÖRANSSON EVA LISPER ELISABETH GÖRANSSON SUSANNE KIHLBLOM Gästföreläsare: Anders Kron, specialist i organisationsfrågor. Samt en specialist i hyresfrågor. 29

30 CONCEPT 2 Du fördjupar din kunskap att formulera krav utifrån beställarens specifika behov, samt att anpassa krav och utvärderingskriterier så att både beställare och leverantör får den bästa affären mars 2015, Stockholm ÄMNESBLOCK 4 KRAVFORMULERING DAG 1 KRAVSPECIFIKATION Uppföljning av fördjupningsuppgift Funktionskrav Funktionsupphandling Innovationsupphandling DAG 2 KRAVSPECIFIKATION Behovsanalys Hjälpmedel vid kravställande Krav på leverantören Kravspecifikation ANBUDSUTVÄRDERING Utvärderingsmodeller DAG 3 ANBUDSUTVÄRDERING Kvalitet med lägst pris Kvalitetsupphandling Kvalitetskriterier Varukorg Fördjupningsuppgift till nästa block: Anbudsutvärdering varukorg AMAR AL-DJABER EVA LISPER ELISABETH GÖRANSSON JONAS FRÄNDESTAM 30

31 CONCEPT 2 Efter detta kommer du att ha kunskap om hur du genomför en ändamålsenlig IT-upphandling. Du kan säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar genom att använda standardavtal, administrativa föreskrifter etc april 2015, Stockholm ÄMNESBLOCK 5 FÖRDJUPNING DAG 1 IT-UPPHANDLING Uppföljning av fördjupningsuppgift Analysera IT-relaterade tjänster Formulera krav på IT-system och IT-tjänster Viktiga villkor i avtalet DAG 2 IT-UPPHANDLING Fortsättning från dag 1 BYGGENTREPRENADER AB, ABK och ABT AMA AF 07 Entreprenadjuridik DAG 3 BYGGENTREPRENADER Fortsättning från dag 2 AVSLUTNING MED CERTIFIERING EVA LISPER BJÖRN WESTIN JONAS FRÄNDESTAM ALI SHAMS 31

32 Utbildningar på hemmaplan Om ni önskar kan vi även genomföra utbildningar på plats hos er. Vi lämnar ett fast pris och kan om ni vill specialanpassa utbildningen efter era förutsättningar. Är ni flera kommuner, landsting eller myndigheter som vill gå samman och beställa en gemensam utbildning går det naturligtvis bra. Utöver de utbildningar som finns med i utbildningskatalogen har vi bland annat följande utbildningar att erbjuda: INTRODUKTION LUF På utbildningen får du lära dig grunderna i lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster LUF. Vad är skillnaden mot att upphandla enligt LOU? Hur kan du använda förhandlingsmöjligheten i LUF? Vad är syftet med reglerna? Vilka ska följa lagen? Hur kvalificeras tjänsten, vilka krav kan du ställa på varan/tjänsten. LOU FÖR POLITIKER OCH BESLUTSFATTARE På utbildningen får du lära dig om reglerna som styr offentlig upphandling, möjligheter och svårigheter med LOU och om domar av prejudicerande betydelse. Vad innebär det att outsourca offentliga verksamheter? Överprövningar, exempel från rättspraxis. Vi går igenom upphandlingsprocessens olika beslutspunkter. Du får kunskap som kan möjliggöra och underlätta beslut i upphandlingsärenden. AFFÄRSJURIDIK På utbildningen får du lära dig grunderna i avtals- och köplagen samt vilka delar ett avtal minst bör innehålla. Det ges även exempel på hur avtalsklausuler kan formuleras så att avtalet blir både juridiskt och affärsmässig korrekt. Några delar som vi tar upp är: avtalsrätt/köprätt, standardavtal, konkurrensrätt, nödvändiga villkor i ett avtal, upphandlingskontrakt, ramavtal, avtalsformulering, särskilt kritiska avtalsklausuler. Pris kr ex moms max 20 personer, pris ex utbildningslokal, förtäring, resa och logi. ULRIKA SJÖHOLM ELISABETH GÖRANSSON EVA LISPER TOBIAS TEGNÉR 32

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Utbildningskatalog 2016. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2016. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2016 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2015 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2015 Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Utbildning inom offentlig upphandling

Utbildning inom offentlig upphandling Utbildning inom offentlig upphandling AffärsConcept har ett brett utbildningsprogram, anpassat för såväl nybörjare som för erfarna upphandlare. Vi erbjuder allt från endagsutbildningar till längre utbildningar

Läs mer

Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet

Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet En 8 dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare

Läs mer

offentlig upphandling för bättjögjjgjre offentliga affär- och offentliga affärerngska-

offentlig upphandling för bättjögjjgjre offentliga affär- och offentliga affärerngska- offentlig upphandling för bättjögjjgjre offentliga affär- Utbildningskatalog 2017 Utbildningskatalog 2017 Utbildningar inom offentlig Utbildningar inom upphandling och offentliga affärerngska- AffärsConcept

Läs mer

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling Utbildningsprogram Hösten 2017 Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling e-avrop AB 2017 hej! hallå! Varmt välkommen till oss på e-avrop. Titta runt bland våra kurser och låt

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Så strategisk är den svenska upphandlaren

Så strategisk är den svenska upphandlaren Så strategisk är den svenska upphandlaren Stockholm Göteborg Malmö Johan Lundvall Johan.lundvall@affarsconcept.se 072-540 57 43 Ett konsultföretag inom SKLkoncernen och verksamt inom offentlig upphandling

Läs mer

Kravspecifikation för upphandling av Upphandlingskonsulter, SLL1608

Kravspecifikation för upphandling av Upphandlingskonsulter, SLL1608 Sida 0 av 5 Landstingsstyrelsens förvaltning Kravspecifikation SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för upphandling av Upphandlingskonsulter, Sida 1 av 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Public Procurement Service www.procurement.se

Public Procurement Service www.procurement.se Public Procurement Service Internutbildning Utbildningsprogram Vårt utbildningsprogram anpassas helt enligt de förutsättningar Ni själva sätter upp för respektive kurs. Skulle Ni vilja ändra på innehåll

Läs mer

Offentlig upphandling praktisk tillämpning

Offentlig upphandling praktisk tillämpning Kurserna är utformade utifrån den nya upphandlingslagstiftningen, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling MODUL 1: Upphandlingsrätt grunder och praktisk tillämpning av lagen om offentlig upphandling 29

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14 Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Utbildning varför? Regeringsuppdrag. Stärka upphandlingskompetensen. Öka samarbetet inom och mellan

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Den offentliga affären

Den offentliga affären Den offentliga affären Colligio bildades 2008, då under namnet Allego Konsult AB, och bedriver verksamhet främst i form av konsultstöd i upphandlingsfrågor. Vi bedriver även utbildning inom upphandlingsområdet,

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling Kommunal upphandling det möjligas konst Jordbruks och trädgårdskonferens 3 mars, Alnarp Thomas Idermark 2011 03 03 Lagen om offentlig upphandling Gällande lag om offentlig upphandling (2007:1091) I samband

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Upphandling Kvalité, innovation, sociala krav Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Kvalité? Vad är kvalitet för dig? Hur ska du formulera detta för att få ut det du vill av en upphandling? Hur

Läs mer

Diplomerad Junior Upphandlare

Diplomerad Junior Upphandlare Diplomerad Junior Upphandlare Deltidsutbildning vårterminen 2017 Diplomerad Junior upphandlare med praktiktid I samarbete med Påhlmans Handelsinstitut Vi har satt fart på karriärer sen 1881! Diplomeringsutbildningar

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna! Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Diplomerad Legal Assistant offentliga affärer. I samarbete med

Diplomerad Legal Assistant offentliga affärer. I samarbete med Diplomerad Legal Assistant offentliga affärer I samarbete med Påhlmans Handelsinstitut Vi har satt fart på karriärer sedan 1840-talet! Diplomeringsutbildningar med företagspraktik Dag- och kvällskurser

Läs mer

Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga. 13 oktober 2016 Inger Ek, generaldirektör

Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga. 13 oktober 2016 Inger Ek, generaldirektör Livsmedelsupphandling en strategisk upphandlingsfråga 13 oktober 2016 Inger Ek, generaldirektör Vi bidrar till att utveckla den goda offentliga affären med fokus på hållbara, innovativa, effektiva upphandlingar

Läs mer

Myter och fakta om LOU och LUF vägen till enklare och bättre upphandlingar

Myter och fakta om LOU och LUF vägen till enklare och bättre upphandlingar vägen till enklare och bättre upphandlingar SOI:s Årskonferens 10 april 2013 Kristian Pedersen / Advokat / Partner Erik Olsson / Jur. kand. / Associate 2 Agenda Hur mycket juridik behövs det i en upphandling?

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26 Information om upphandling Kristdala 2014-08-26 Inköpscentralen Gemensam inköpscentral sedan våren 2013 för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, ÖSK samt en del av kommunernas

Läs mer

Offentlig upphandling i praktiken

Offentlig upphandling i praktiken Niclas Forsberg Offentlig upphandling i praktiken NORSTEDTS JURIDIK AB Innehall Forord 11 Inledning 13 1. Lagens tillampningsomrade och troskelvarden 15 Allmant 15 Upphandling av varor 16 Upphandling av

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING 2013

OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 september 2013 VÅRA TALARE SKL Mathias Sylwan Förbundsjurist Charlotta Frenander Tomas Näslund Produktionsledare Ekerö kommun Therese

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Vässa dina juridiska kunskaper

Vässa dina juridiska kunskaper Affärsjuridiska utbildningar våren 2016 Vässa dina juridiska kunskaper I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar vi våra seminarier inom det juridiska området. Utbildningarna vänder sig till dig

Läs mer

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1 Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U2 Upphandling U4 Upphandlingsrätt U3 Utredning U5 Uppföljning 1 2 »Upphandlingar ska ge bästa tänkbara välfärd för pengarna«gunilla

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 1 Sammanfattningsvis Lönsamma offentliga affärer kräver - Aktiv dialog mellan upphandlingarna i oskarpt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling 2015-01-22 Niklas Tideklev, Konkurrensverket Syftet med offentlig upphandling Säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital

Läs mer

Vad är på gång inom LOU/LUF?

Vad är på gång inom LOU/LUF? Vad är på gång inom LOU/LUF? och hur använder ni nya reglerna för bra affärer? Elmia 30 september 2014 SAMMANFATTNING Lättare att köpa för offentlig sektor genom höjda direktupphandlingsbelopp! Omvänt

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Extern remiss IT-konsulttjänster 2016 2017-10-18 I samarbete med: Välkomna Dagens möte SKL Kommentus Inköpscentrals representanter Tommy Olsson, Kategoriansvarig IT-produkter

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Framtidens IT-upphandling baseras på dialog

Framtidens IT-upphandling baseras på dialog Framtidens IT-upphandling baseras på dialog Jonas Andersson HerbertNathan & Co 2014-02-03 Stockholm Göteborg Karlstad Köpenhamn Århus Oslo Reykjavik 1 2014-02-03 HerbertNathan & Co Konsulttjänster Strategi

Läs mer

Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/ Upphandlingsbeslut

Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/ Upphandlingsbeslut Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/16 2012-06-25 Upphandlingsansvarig Upphandling MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Ramavtal upphandlingskonsult Beredskap) Barbro Bengtsson 12/16 2.1.

Läs mer

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Agenda LOU/LOV Lagen Upphandlingsformer Generell diskussion Hur ser det ut för lokala leverantörer idag Process Förfrågningsunderlag

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Syftet med checklistan är att underlätta kvalitetssäkring av det upphandlingsdokument som tidigare kallades förfrågningsunderlaget.

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22 Program Direktupphandling Nya EU-direktiv och förändringar i LOU Aktuella upphandling Övriga frågor Direktupphandling Höjd beloppsgräns: 505 800 kr Dokumentationsplikt

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Upphandling av verksamhetskonsulttjänster i Apotekens Service AB. Upphandling24 kreativa upphandlingar 22 mars 2012

Upphandling av verksamhetskonsulttjänster i Apotekens Service AB. Upphandling24 kreativa upphandlingar 22 mars 2012 Upphandling av verksamhetskonsulttjänster i Apotekens Service AB Upphandling24 kreativa upphandlingar 22 mars 2012 Agenda 1. Apotekens Service 2. Hur jobbar vi med upphandlingar 3. Vårt behov av verksamhets-/managementkonsulter

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Regeringen Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 uppställt som mål att den offentliga upphandlingen ska vara effektiv

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 SÄKERHETSUPPHANDLING INTE BARA FÖR STAT OCH KOMMUN Skapa förutsättningar för anbud på samma villkor Utforma efter den egna säkerhetsorganisationens

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

NYCKELTAL FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING

NYCKELTAL FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2012 MODERATOR Ordförande SOI VÅRA TALARE Institutionen för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet IKE Identifiera rätt nyckeltal

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Allmän beskrivning av företaget

Allmän beskrivning av företaget Allmän beskrivning av företaget 1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET 1.1 Företagets organisation Tom Hansson Bygg- och fastighetsutveckling AB är ett företag som bedriver konsult-, utvecklings- och utbildningsverksamhet

Läs mer