Utbildningskatalog Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer"

Transkript

1 Utbildningskatalog 2014 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

2 AffärsConcept 2013 Produktion:H-tryck, Markaryd. Oktober 2013.

3 Offentliga affärer och offentlig upphandling 2014 erbjuder AffärsConcept ett brett utbildningsprogram för såväl nybörjare som för erfarna upphandlare. I vår katalog hittar du favoriter från 2013 men även helt nya utbildningar på olika nivåer. Vi fortsätter vår satsning på längre utbildningar med Concept 1, Diplomerad upphandlare, 10 dagar och Concept 2, Certifierad upphandlare, 15 dagar. Offentlig upphandling är en strategiskt viktig verksamhet för Sveriges upphandlande myndigheter och enheter. Upphandling omsätter stora värden och det är viktigt att det blir rätt både juridiskt och affärsmässigt. Kunskap är grunden för att kunna uppnå detta och vi har formulerat utgångspunkter för vad som ska vara vägledande för all vår utbildningsverksamhet. Alla våra utbildningar ska ge inspiration och kunskap som är praktiskt tillämpbar visa på alternativ och möjligheter vara juridiskt korrekta, om rättsläget är oklart kommer vi att berätta det och ge råd om hur situationen kan hanteras På AffärsConcepts utbildningar använder vi bara konsulter som är duktiga pedagoger är kreativa och inspirerande har praktisk och teoretisk kompetens på hög nivå Vi hoppas att du tycker att våra utbildningar är intressanta och att vi ses under året. Johan Lundvall VD Elisabeth Göransson Utbildningsansvarig 3

4 Anmälan Så här bokar du en utbildning: Anmälningsformulär fylls i via vår hemsida Hur vet du att du fått en utbildningsplats? Du får en bekräftelse på att du fått plats med information om tid och lokal. Någon vecka innan kursstart får du en kallelse. Om du får förhinder? Anmälan är bindande. Platsen kan dock överlåtas till en kollega. Inställda utbildningar: AffärsConcept har rätt att ställa in en utbildning och då återbetalas alla erlagda avgifter. Övrig ersättning utgår inte. Hur betalar du? Du anger din fakturaadress på din anmälan. Fakturering sker i samband med utbildningstillfället. Vad ingår i priset? I priset ingår dokumentation, lunch och fika. Har du frågor om din anmälan eller om en utbildning? Kontakta oss på eller på telefon HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGENS INNEHÅLL? Kontakta ELISABETH GÖRANSSON, utbildningsansvarig. Telefon E-post 4

5 Våra olika utbildningar Här får du möjlighet att orientera dig i AffärsConcepts utbildningar. Vi har valt att dela in utbildningarna i tre kategorier; grön, blå och röd. FÖR DIG SOM ÄR NY INOM OMRÅDET Introduktionsutbildningar. De här utbildningarna vänder sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av ämnet och som vill få en professionell och yrkesmässig bas att stå på. FÖR DIG SOM VILL SPECIALISERA DIG Specialistutbildningar. Utbildningar på den här nivån vänder sig till dig som har några års erfarenhet av arbete med offentliga upphandlingar eller kravställande. De här utbildningarna ska du gå för att bredda eller fördjupa dina kunskaper. Här ingår även vår 10-dagars Diplomeringsutbildning Concept 1. FÖR DIG SOM VILL FÖRDJUPA DIG Expertutbildningar. I det här fallet vänder vi oss till dig som har många års erfarenhet inom ämnet offentlig upphandling och som vill utöka dina kun skaper ytterligare. På den här nivån ingår vår 15-dagars Certifieringsutbildning Concept 2. Utbildningen är anpassad för att motsvara de kunskaper som krävs för att klara av SOI-certifieringen. 5

6 Utbildningskalender 2014 Sida Introduktion 9 Introduktion LOU dag 1 10 Introduktion LOU dag 2 11 Introduktion LOU dag 3 12 Avropa från ramavtal och förnyad konkurrensutsättning Specialistutbildning 14 Förhandling i offentlig upphandling 15 Tjänsteupphandlingar 16 Effektiva utvärderingmodeller 17 Tekniska konsulter, ABK09 18 Entreprenader-bygg-anläggning 19 Concept 1, Diplomerad upphandlare 10 dagar Expertutbildningar 24 IT-upphandlingar i praktiken 26 Concept 2, Certifierad upphandlare 15 dagar (start höst 2014) (forts. Concept 2, vår 2015) AffärsConcept kommer till er och håller utbildning. Alla utbildningar som finns med i utbildningskatalogen går att beställa, vi kan även skräddarsy utbildningar i samverkan med er. Läs mer på sidan

7 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 21 5, 18 5, , 22 4, , 19 6, , 23 5, , Utbildningen genomförs i Stockholm Utbildningen genomförs i Malmö Utbildningen genomförs i Göteborg 7

8 E intro FÖR DIG SOM ÄR NY INOM OMRÅDET Introduktionsutbildningar De här utbildningarna vänder sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av ämnet och vill få en professionell och yrkesmässig grund att stå på. 8

9 Introduktion i offentlig upphandling Dag 1 LOU, genomgång av lagstiftningen På utbildningen får du lära dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling. Du kan välja att bara läsa dag 1 men du kan även bygga på med dag 2 och dag 3. Ur innehållet Syftet med reglerna Vilka ska följa lagen Tröskelvärden Tidsfrister Upphandlingsförfaranden Krav på varan/tjänsten Krav på leverantörer Utvärdering av anbud Rättsmedel Offentlighets- & sekretesslagen Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som inte har arbetat med upphandling tidigare eller behöver en uppdatering av dina kunskaper om reglerna. Varför ska du gå utbildningen? För att få nödvändiga och grundläggande kunskaper om LOU och förståelse för hur en upphandling kan genomföras på ett korrekt och affärsmässigt sätt. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 21 januari (Stockholm) 5 februari (Malmö) 18 februari (Stockholm) 5 mars (Göteborg) 18 mars (Stockholm) 23 april (Stockholm) 20 maj (Stockholm) 11 juni (Stockholm) 26 augusti (Stockholm) 16 september (Stockholm) 7 oktober (Göteborg) 22 oktober (Stockholm) 4 november (Malmö) 18 november (Stockholm) 10 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare EMMA GÖRANSSON PER MOLIN AMAR AL-DJABER GUSTAV BLOMBERG LENNART FORSBERG 9

10 Introduktion i offentlig upphandling Dag 2 Att ställa krav och skriva förfrågningsunderlag På utbildningen får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa dag 2 som påbyggnad på dag 1 men du kan även läsa dag 2 fristående. Ur innehållet Förfrågningsunderlagets uppbyggnad med tydlig struktur Metoder och angreppssätt vid kravställning Lämpliga bevis som visar att kraven uppfylls Minska risken för anbudsgivare att begå misstag Lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt vilken modell är bäst och ger högst kvalitet? Genomgång av några av de vanligaste utvärderingsmodellerna Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som är ny inom offentlig upphandling och som kommer att medverka vid utformning av förfrågningsunderlag. Varför ska du gå utbildningen? För att själv kunna skriva ett förfrågningsunderlag och utforma krav eller kunna medverka när andra gör det. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 22 januari (Stockholm) 6 februari (Malmö) 19 februari (Stockholm) 6 mars (Göteborg) 19 mars (Stockholm) 24 april (Stockholm) 21 maj (Stockholm) 12 juni (Stockholm) 27 augusti (Stockholm) 17 september (Stockholm) 8 oktober (Göteborg) 23 oktober (Stockholm) 5 november (Malmö) 19 november (Stockholm) 11 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare. Har du gått Intro dag 1 och 2 får du 10 % rabatt på Introduktion LOU dag 3. HEIDI KARLANDER PER MOLIN TOBIAS TEGNÉR AMAR AL-DJABER LENNART FORSBERG 10

11 Introduktion i offentlig upphandling Dag 3 Praktisk tillämpning Denna utbildningen är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och 2. Du kan även gå denna dag fristående. Här lär du dig hur du utifrån en anpassad behovsoch marknadsanalys kan utforma olika typer av upphandlingar. Utbildningen ger dig kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg. Ur innehållet Upphandlarens/projektledarens roll Behovsanalys Marknadsanalys Tid- & aktivitetsplan Vikten av bra dokumentation i hela processen Anpassat kravställande Utvärderingskriterier Exempel på förfrågningsunderlag lokalvård måltider tekniska konsulttjänster profilprodukter tryckeri HEIDI KARLANDER Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som kommer att arbeta med olika typer av upphandlingar och som vill förbättra och fördjupa ditt kunnande och arbetssätt. Varför ska du gå utbildningen? För att få träning, kunskap och insikt inom området i syfte att uppnå effektiva resultat i olika upphandlingsprojekt. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 20 mars (Stockholm) 22 maj (Stockholm) 18 september (Stockholm) 20 november (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare. Har du gått Intro dag 1 och 2 får du 10 % rabatt på denna dag. USB med olika förfrågningsunderlag ingår i priset. ULRIKA SJÖHOLM ELISABETH GÖRANSSON EVA LISPER TOBIAS TEGNÉR 11

12 Avropa från ramavtal och förnyad konkurrensutsättning På utbildningen får du lära dig hur du avropar från befintliga interna och externa ramavtal. Du får även kunskap om hur du genomför en förnyad konkurrensutsättning. Utbildningen ger kunskap om de juridiska och affärsmässiga förutsättningarna för att använda och avropa från ramavtal på bästa sätt. Ur innehållet När ska du använda ramavtal? Hur ska du avropa från ramavtal? Juridiska och affärsmässiga föroch nackdelar med olika ramavtalsmodeller, exklusivitet eller inte? Hur ska du göra om det är ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning? Överprövning av ramavtal och rättspraxis Olika tillvägagångssätt att använda avrop från olika typer av ramavtal Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som ska avropa från olika typer av ramavtal och har liten eller ingen erfarenhet inom området. Varför ska du gå utbildningen? För att få teoretiska och praktiska råd hur man använder ramavtal på bästa sätt. Rätt använda är ramavtal ett utmärkt sätt att effektivisera upphandlingsverksamheten. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 11 februari (Stockholm) 9 april (Malmö) 14 maj (Stockholm) 23 september (Stockholm) 8 oktober (Malmö) 6 november (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare PER MOLIN AMAR AL-DJABER 12

13 specialist FÖR DIG SOM VILL SPECIALISERA DIG Specialistutbildningar Utbildningar på den här nivån vänder sig till dig som har några års erfarenhet av arbete med offentliga upphandlingar eller kravställande. De här utbildningarna ska du gå för att bredda eller fördjupa dina kunskaper. Här ingår även vår 10-dagars Diplomeringsutbildning Concept 1. 13

14 Förhandling i offentlig upphandling Under denna utbildning får du lära dig hur du kan använda förhandling i offentlig upphandling. Förhandlingar är ett affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella livet. Utbildningens syfte är att klargöra förhandlingsmöjligheter inom LOU:s och LUF:s ramar och påvisa effektiva förhandlingsmetoder. Ur innehållet Att förhandla inom den spelplan som LOU/LUF anger möjligheter och begränsningar När ska man använda förhandlingsverktyget för att nå ett bättre affärsresultat? Vilka metoder kan man använda vid förhandling? Exempel på lyckade affärsförhandlingar Förhandlingsstrategier fokus på kostnad och inte pris, vidga affären Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som är offentlig upphandlare eller som har ett intresse av att lära dig att förhandla inom ramen för LOU respektive LUF. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskap om de regler som styr förhandling och lära dig att hantera affärsverktyget förhandling på ett effektivt sätt. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 25 februari (Göteborg) 4 mars (Stockholm) 25 september (Göteborg) 14 oktober (Stockholm) Tid 09:00 18:00 Pris kr exkl. moms per deltagare STEN JANSON ALI SHAMS 14

15 Tjänsteupphandlingar Upphandling av tjänster är ett komplext och utmanande arbete. Du måste ha kunskapen att ställa de rätta frågorna, skriftligt kunna utrycka dig så att leverantörerna vet vad som förväntas av dem. Du lär dig formulera krav, avtalsvillkor, prismodeller och utvärderingskriterier i begripliga och mätbara termer. Ur innehållet Strategiska utgångspunkter Kravspecifikation begriplig för beställare och leverantör Referenser bra, dåligt, ändamålsenligt? Prisberäkningsmodeller Mervärden, önskemål, kriterier - hur kan du fånga upp vad användarna tycker är viktigast? Hur hantera nollanbud? Viktiga avtalsklausuler Aktuella rättsfall avseende tjänsteupphandlingar Verksamhetsövergång, praktik och teori Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper och möjlighet till att genomföra affärsmässigt bra tjänsteupphandlingar. För att i högre utsträckning utvärdera kvalitet än pris när det är befogat. Datum och plats Heldag två dagar vid följande tillfällen mars (Stockholm) oktober (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som arbetat en del med tjänsteupphandlingar tidigare. Du kan också vara ansvarig eller delaktig vid kravställande i upphandlingar av tjänster. TOBIAS TEGNÉR ULRIKA SJÖHOLM ELISABETH GÖRANSSON EVA LISPER 15

16 Effektiva utvärderingsmodeller För att få ett bra resultat i en upphandling måste man använda en genomtänkt utvärderingsmodell utan inbyggda fel och brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktisk kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller. Ur innehållet Reglerna som styr utvärdering För- och nackdelar med olika utvärderingsmodeller Aktuell forskning om utvärderingsmodeller Relevanta rättsfall om utvärderingsmodeller och anbudsutvärdering Hur formuleras mätbara och effektiva kriterier Hur skapar jag en fungerande utvärderingsmodell i Excel (tips och tricks) LCC - kalkyler Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som arbetat med upphandlingar tidigare och som har en viss vana av att utvärdera anbud. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper och möjligheter att i högre utsträckning utvärdera pris och kvalitet på ett korrekt och rättvisande sätt. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 28 januari (Stockholm) 6 maj (Stockholm) 30 september (Stockholm) 2 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare OBS! Ta med dig en egen dator, du får övningsmaterialet på en USB-sticka. JONAS FRÄNDESTAM AMAR AL-DJABER 16

17 NYHET Tekniska konsulter Upphandling av tekniska konsulter är vanligt, tar tid och det är svårt att säkerställa bra resultat. Denna utbildning ger dig kunskap och metoder för att undvika de vanligaste fällorna och trygga framgång i konsultupphandlingar, både för ramavtal och projektspecifika. Ur innehållet: Beskrivning av regelverket, genom gång av AMA AF Konsult 10 & ABK 09 med koppling till förfrågnings underlaget Upprättande av affärsmässiga förfrågningsunderlag: krav på konsulten, problemområden och utmaningar, utvärderingsmodeller, kontraktsklausuler, uppföljning Viktiga aspekter vid ramavtal Beskrivning av olika samarbets- & ersättningsformer Upprätta konsultavtal Konsultens roll i entreprenader Kontraktsfrågor, t.ex konsultens ansvar Hur hantera utbyte av konsult med nyckelkompetens Praktiska exempel Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta med upphandling av konsulter och/eller är intresserad av att lära dig mer inom området och metodiken. Förutsättning för utbildningen är att du känner till grunderna för offentlig upphandling. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper, tips, metoder och råd för att kunna genomföra konsultupphandlingar på ett effektivt sätt och för att uppnå bra resultat under avtalsperioden. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 13 februari (Stockholm) 14 maj (Göteborg) 1 oktober (Stockholm) 4 december (Göteborg) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare inkl. ABK09 STEN JANSON LENNART FORSBERG JONAS FRÄNDESTAM TOBIAS TEGNÉR 17

18 Entreprenader - bygg & anläggning Entreprenadupphandlingarna är ofta komplicerade, tar tid och handlar om stora summor. Under denna utbildning lär du dig grunderna i hur du gör för att säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar och undvika vanliga fällor. Vi går även igenom nyheter och utveckling inom området. Denna utbildning avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt AMA. Ur innehållet Beskrivning av regelverken, genomgång av AMA AF, AB, ABT (AB och ABT ingår i utbildningslitteraturen) Beskrivning av olika entreprenadformer och samarbetsformer t ex partnering Upphandlarens roll i entreprenadupphandlingar, hur ett projekt är organiserat och vilka roller som finns Byggprocessens olika skeden Uppbyggnad av förfrågningsunderlaget, krav på leverantör, utvärdering Kontraktsfrågor, olika typer av pris, ändringar-, tilläggs- & avgående arbete (ÄTA), ansvar och viten Praktiska exempel från upphandlingar och övningsuppgifter Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med entreprenadupphandlingar enligt LOU och/eller LUF, eller är intresserad av att lära dig området och metodiken. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper, tips och metoder att genomföra entreprenadupphandlingar på ett effektivt sätt och för att uppnå bra resultat för både köpare och säljare. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 12 februari (Stockholm) 19 mars (Malmö) 15 maj (Göteborg) 2 oktober (Stockholm) 14 oktober (Malmö) 3 december (Göteborg) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare inklusive AB04 och ABT06. STEN JANSON JONAS FRÄNDESTAM LENNART FORSBERG MARIA DE LA MOTTE ALI SHAMS 18

19 CONCEPT 1 Concept 1, Diplomerad upphandlare är avsedd för upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar och som efter att ha genomgått utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra upphandlingar självständigt. Utbildningen genomförs i fyra ämnesblock under tio dagar. Ämnesblocken täcker hela anskaffningsprocessen, såväl de delar som regleras av LOU som övriga. ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK 4 6 FEBRUARI SEPTEMBER ÄMNESBLOCK 2 AFFÄREN MARS OKTOBER ÄMNESBLOCK 3 METOD OCH STRATEGI 9 10 APRIL NOVEMBER ÄMNESBLOCK 4 KRAVFORMULERING 7 9 MAJ DECEMBER Pedagogik Under ämnesblocken arbetar deltagarna aktivt med grupparbeten och har diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan ämnesblocken ska deltagarna arbeta med fördjupningsuppgifter, dessa ska skickas in skriftligt och sedan presenteras muntligt under nästkommande ämnesblock. För att bli Diplomerad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter. Pris Tid kr exkl. moms 09:00 16:00 19

20 CONCEPT 1 ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK Ger dig tillräcklig kunskap för att kunna orientera dig i LOU och övrig relevant lagstiftning samt förutsättningar att kunna tillämpa bestämmelserna. 4-6 februari eller september, Stockholm DAG 1 UPPHANDLINGSJURIDIK EU-direktiven LOU LUF EU-rättsliga grundprinciper Tröskelvärden Upphandlingsförfaranden Krav på leverantören Krav på varan/tjänsten Ramavtal DAG 2 UPPHANDLINGSJURIDIK Förtydligande/komplettering av anbud Orimligt låga anbud Tilldelningskriterier Upphandlingsprotokoll Avtalsspärr Överprövning och skadestånd Viktiga rättsfall DAG 3 AFFÄRS & FÖRVALTNINGS- JURIDIK Köprätt introduktion Avtalsrätt introduktion Offentlighet och sekretess Förvaltningslagen Konkurrenslagen Kommunallagen Fördjupningsuppgift till nästa block: Analysera domar EVA LISPER TOBIAS TEGNÉR GUSTAV HEIDI BLOMBERG GUSTAV JOHAN BREIDEMALM S 20

21 CONCEPT 1 ÄMNESBLOCK 2 AFFÄREN Går igenom förutsättningar för att kunna genomföra en bra affär. Lär dig att bedöma om ett avtal är lämpligt och att självständigt formulera ett enklare avtal mars eller oktober, Stockholm DAG 1 EKONOMI Leverantörsbedömning Resultat och balansräkning Analys årsredovisning MILJÖ Miljökrav Sociala krav DAG 2 AFFÄRSBETEENDE Uppföljning av fördjupningsuppgift Uppförande i affärer Etik Mutor bestickning Skriva avtal Kontraktsvillkor Använda standardavtal t ex Alos 05 Index och annan reglering Leveranskontroll Samverkan inom avtalet Fördjupningsuppgift till nästa block: Analys av avtal Gästföreläsare: Nina Sjödin, Ekonomichef SKL Kommentus ALI SHAMS JONAS FRÄNDESTAM AMAR AL-DJABER TOBIAS TEGNÉR 21

22 CONCEPT 1 ÄMNESBLOCK 3 METOD OCH STRATEGI Ger dig förmåga att utifrån juridiska och affärsmässiga bedömningar kunna välja och använda lämpliga strategier för olika typer av upphandlingar april eller november, Stockholm DAG 1 UPPHANDLINGSMETODER Uppföljning av fördjupningsuppgift Upphandling förberedelser och genomförande Koncession Konkurrenspräglad dialog Projekttävling E-auktion DAG 2 UPPHANDLINGS STRATEGIER Inköpsarbetet Organisation Behovsanalys Paketering Avtalsförvaltning Samordnad upphandling Fördjupningsuppgift till nästa block: Behovsanalys första mötet ELISABETH GÖRANSSON HEIDI KARLANDER ULRIKA SJÖHOLM TOBIAS TEGNÉR 22

23 CONCEPT 1 Ämnesblock ÄMNESBLOCK 4 Kravformulering 4 KRAVFORMULERING Lär dig att självständigt formulera krav utifrån behov och ta fram ett fullständigt förfrågningsunderlag inklusive utvärderingsmodell och dokumentation. 7 9 maj eller december, Stockholm. Avslut och diplomering DAG 1 KRAVSPECIFIKATION OCH LEVERANTÖRSKVALIFICERING Uppföljning av fördjupningsuppgift Krav på företaget Krav på personal Nya företag Miljöledningssystem Kvalitetssystem Upprätta kravspecifikation utifrån behov SLA Tekniska specifikationer Anbudspris DAG 2 UTVÄRDERINGS MODELLER Lägsta pris Ekonomiskt mest fördelaktiga Utvärderingsmodeller Praktisk tillämpning DAG 3 UTVÄRDERINGSMETODER OCH DOKUMENTATION Ekonomiskt mest fördelaktiga Krav och önskemål Bedömningsmöjligheter Tilldelningsbeslut Upphandlingsprotokoll Annonsering AVSLUTNING MED DIPLOMERING ELISABETH GÖRANSSON ULRIKA SJÖHOLM JONAS FRÄNDESTAM 23

24 expert FÖR DIG SOM VILL FÖRDJUPA DIG Expertutbildningar Vänder sig till dig som har flera års erfarenhet inom ämnet offentlig upphandling och som nu vill fördjupa dig och utöka dina kun skaper ytterligare. På den här nivån ingår Concept 2, Certifierad upphandlare. Concept 2 är anpassad för att motsvara de kunskaper som krävs för certifieringen som SOI utfärdar. 24

25 IT-upphandlingar i praktiken Ett IT-stöd behöver vara ändamålsenligt för verksamheten, upphandlingar av IT- system och IT-tjänster är av detta skäl ofta komplexa. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma förfrågningsunderlaget så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Det finns flera olika modeller och sätt att upphandla IT. Det som kan se ut som en varuupphandling kan istället visa sig vara en tjänsteupphandling. Ur innehållet Tjänst eller system? Planering Behovs- och kostnadsanalyser Identifiera faktiska behov och omsätta dessa i ändamålsenliga krav Avtalsvillkor Specifika lagar och bestämmelser att ta hänsyn till Relationen mellan köpare och säljare Anbudsutvärdering och beräkning av anbudspriser Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som är upphandlare och som idag eller i framtiden ska upphandla IT-baserat verksamhetsstöd. Utbildningen passar även för kravställare inom området. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper, tips och metoder på hur en upphandling inom IT-området kan genomföras med bra resultat för både köpare, användare och säljare. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 19 mars (Stockholm) 1 oktober (Stockholm) Tid 09:00 18:00 Pris kr exkl. moms per deltagare EVA LISPER BJÖRN WESTIN MARIE THORSELL 25

26 CONCEPT 2 Concept 2, är avsedd för erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden och som efter att ha genomgått utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under femton dagar. ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK 7 9 OKTOBER 2014 ÄMNESBLOCK 2 AFFÄREN NOVEMBER 2014 ÄMNESBLOCK 3 METOD, STRATEGI OCH ORGANISATION JANUARI 2015 ÄMNESBLOCK 4 KRAVFORMULERING MARS 2015 ÄMNESBLOCK 5 FÖRDJUPNING APRIL 2015 Pedagogik Under ämnesblocken medverkar deltagarna aktivt i grupparbeten och diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan ämnesblocken får deltagarna genomföra olika fördjupningsuppgifter och analysera ämnen runt offentlig upphandling. Genomförda arbeten ska lämnas in skriftligt och vid nästa ämnesblock presenteras muntligt och skriftligt. För att bli Certifierad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter. Pris Tid kr exkl. moms 09:00 16:00 26

27 CONCEPT 2 Ger dig tillräcklig kunskap för att kunna fördjupa dig i LOU och övrig relevant lagstiftning samt förutsättningar att kunna ge råd och tillämpa bestämmelserna. 7 9 oktober 2014, Stockholm ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK DAG 1 UPPHANDLINGSJURIDIK LOU LUF LOV LUFS EG-rätt i förhållande till LOU EU-rättsliga grundprinciper Förstå och tolka praxis DAG 3 RAMAVTAL Fördjupning ramavtal Förnyad konkurrensutsättning DAG 2 AFFÄRS- & FÖRVALTNINGS- JURIDIK OCH MILJÖKRAV Avtalsrätt Köprätt Leveransvillkor Kommunallag, Konkurrenslag Förvaltningsrätt MILJÖKRAV Miljökrav Sociala krav UPPHANDLINGSJURIDIK Alternativ tvistelösning Rättsprocessen Viktiga rättsfall, diskussioner Överprövning, undvika vinna Fördjupningsuppgift till nästa block: Miljökrav, analyser av risker och möjligheter AMAR AL-DJABER EMMA GÖRANSSON TOBIAS TEGNÉR 27

28 CONCEPT 2 Ger kunskap om ekonomin och förutsättningar för att kunna genomföra en god affär. Lär dig att bedöma om ett avtal är lämpligt och att självständigt formulera olika typer av avtal november 2014, Stockholm ÄMNESBLOCK 2 AFFÄREN DAG 1 EKONOMI Redovisning av fördjupningsuppgift Anskaffningsprocessen Kalkyltillfällen Direkta och indirekta kostnader Kalkylmodeller TCO/LCC DAG 2 AVTALSFÖRVALTNING Förvalta och följa upp avtal Att åstadkomma avtalstrohet Sanktioner och hävning FÖRHANDLING Regler på djupet Metodik Förhandlingsspel/övning DAG 3 FÖRHANDLING Fortsättning från dag 2 Fördjupningsuppgift till nästa block: Avtalsförvaltning och uppföljning Gästföreläsare: Nina Sjödin, ekonomichef SKL Kommentus JONAS FRÄNDESTAM MARIE THORSELL TOBIAS TEGNÉR 28

29 CONCEPT 2 ÄMNESBLOCK 3 METOD, STRATEGI OCH ORGANISATION Ger dig förmåga att utifrån juridiska och affärsmässiga bedömningar välja den bästa metoden och strategin för olika typer av upphandlingar. Du lär dig planera din affär utifrån organisationens struktur jan 2015, Stockholm DAG 1 UPPHANDLINGS STRATEGIER Redovisning av fördjupningsuppgift Projektledning av upphandlingar Incitamentsmodeller Kvalificeringskrav Omvärldsanalys inkl. marknads analys DAG 3 ORGANISATIONSFRÅGOR Fortsättning från dag 2 HYRESFRÅGOR Besittningsskydd Gränsdragningslistor Ansvarsfrågor DAG 2 UPPHANDLINGSMETODER Konkurrensutsättning av offentliga verksamheter Utmaningsrätt Verksamhetsövergång Gränsdragningslistor ORGANISATIONSFRÅGOR Organisation Struktur och styrning Processorientering Ledarskap Organisationskultur Beslutsprocessen Fördjupningsuppgift till nästa block: Frågor kring verksamhetsövergång EMMA GÖRANSSON EVA LISPER ELISABETH GÖRANSSON SUSANNE KIHLBLOM Gästföreläsare: Anders Kron, specialist i organisationsfrågor. Samt en specialist i hyresfrågor. 29

30 CONCEPT 2 Du fördjupar din kunskap att formulera krav utifrån beställarens specifika behov, samt att anpassa krav och utvärderingskriterier så att både beställare och leverantör får den bästa affären mars 2015, Stockholm ÄMNESBLOCK 4 KRAVFORMULERING DAG 1 KRAVSPECIFIKATION Uppföljning av fördjupningsuppgift Funktionskrav Funktionsupphandling Innovationsupphandling DAG 2 KRAVSPECIFIKATION Behovsanalys Hjälpmedel vid kravställande Krav på leverantören Kravspecifikation ANBUDSUTVÄRDERING Utvärderingsmodeller DAG 3 ANBUDSUTVÄRDERING Kvalitet med lägst pris Kvalitetsupphandling Kvalitetskriterier Varukorg Fördjupningsuppgift till nästa block: Anbudsutvärdering varukorg AMAR AL-DJABER EVA LISPER ELISABETH GÖRANSSON JONAS FRÄNDESTAM 30

31 CONCEPT 2 Efter detta kommer du att ha kunskap om hur du genomför en ändamålsenlig IT-upphandling. Du kan säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar genom att använda standardavtal, administrativa föreskrifter etc april 2015, Stockholm ÄMNESBLOCK 5 FÖRDJUPNING DAG 1 IT-UPPHANDLING Uppföljning av fördjupningsuppgift Analysera IT-relaterade tjänster Formulera krav på IT-system och IT-tjänster Viktiga villkor i avtalet DAG 2 IT-UPPHANDLING Fortsättning från dag 1 BYGGENTREPRENADER AB, ABK och ABT AMA AF 07 Entreprenadjuridik DAG 3 BYGGENTREPRENADER Fortsättning från dag 2 AVSLUTNING MED CERTIFIERING EVA LISPER BJÖRN WESTIN JONAS FRÄNDESTAM ALI SHAMS 31

32 Utbildningar på hemmaplan Om ni önskar kan vi även genomföra utbildningar på plats hos er. Vi lämnar ett fast pris och kan om ni vill specialanpassa utbildningen efter era förutsättningar. Är ni flera kommuner, landsting eller myndigheter som vill gå samman och beställa en gemensam utbildning går det naturligtvis bra. Utöver de utbildningar som finns med i utbildningskatalogen har vi bland annat följande utbildningar att erbjuda: INTRODUKTION LUF På utbildningen får du lära dig grunderna i lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster LUF. Vad är skillnaden mot att upphandla enligt LOU? Hur kan du använda förhandlingsmöjligheten i LUF? Vad är syftet med reglerna? Vilka ska följa lagen? Hur kvalificeras tjänsten, vilka krav kan du ställa på varan/tjänsten. LOU FÖR POLITIKER OCH BESLUTSFATTARE På utbildningen får du lära dig om reglerna som styr offentlig upphandling, möjligheter och svårigheter med LOU och om domar av prejudicerande betydelse. Vad innebär det att outsourca offentliga verksamheter? Överprövningar, exempel från rättspraxis. Vi går igenom upphandlingsprocessens olika beslutspunkter. Du får kunskap som kan möjliggöra och underlätta beslut i upphandlingsärenden. AFFÄRSJURIDIK På utbildningen får du lära dig grunderna i avtals- och köplagen samt vilka delar ett avtal minst bör innehålla. Det ges även exempel på hur avtalsklausuler kan formuleras så att avtalet blir både juridiskt och affärsmässig korrekt. Några delar som vi tar upp är: avtalsrätt/köprätt, standardavtal, konkurrensrätt, nödvändiga villkor i ett avtal, upphandlingskontrakt, ramavtal, avtalsformulering, särskilt kritiska avtalsklausuler. Pris kr ex moms max 20 personer, pris ex utbildningslokal, förtäring, resa och logi. ULRIKA SJÖHOLM ELISABETH GÖRANSSON EVA LISPER TOBIAS TEGNÉR 32

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med

Läs mer

FAIR TRADE CITY 2015. Uppsala. [City. Diplomerad den 9 maj till FAIRTRADE. Diplomerad av @

FAIR TRADE CITY 2015. Uppsala. [City. Diplomerad den 9 maj till FAIRTRADE. Diplomerad av @ e Uppsala Diplomerad den 9 maj till FAIR TRADE CITY 2015 Diplomerad av @ Magdalena Streijffert, generalsekreterare Föreningen för Fairtrade Sverige [City FAIRTRADE SVERIGE Feedback på ansökan om Fairtrade

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121 Storumans kommun Upphandlings- policy SAMMANFATTNING Storumans kommuns upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Din guide till goda affärer

Din guide till goda affärer Din guide till goda affärer SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Vårt erbjudande väl utnyttjade skattekronor I din hand håller du vår uppdaterade Avtalskatalog för 2014-2015, framtagen

Läs mer

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Oscar Nilsson, Filip Trpkovski Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Renewed ranking during the duration of the framework agreement Rättsvetenskap C-uppsats Termin: HT 2013 Handledare: Nick Dimitrievski

Läs mer

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7.

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7. LEXFYLGIA NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN FYLGIA JULI MAJ 2014 Smartare anbud sid 3 Nya regler inom upphandlingsområdet sid 6 M&A Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer sid 7 Vi önskar er

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 201 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP E E Nätverk HR E HR-chefens verktyg E Coaching

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer