Utbildningskatalog Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer"

Transkript

1 Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

2 AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014.

3 Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept har ett brett utbildningsprogram som är anpassade för såväl nybörjare som för erfarna upphandlare. Vi erbjuder allt från endagsutbildningar till längre utbildningar som Concept 1, Diplomerad upphandlare, 10 dagar och Concept 2, Certifierad upphandlare, 15 dagar. Offentlig upphandling är en strategiskt viktig verksamhet för Sveriges upphandlande myndigheter och enheter. Upphandling omsätter stora värden och det är viktigt att det blir rätt både juridiskt och affärsmässigt. Kunskap är grunden för att kunna uppnå detta och vi har formulerat utgångspunkter för vad som ska vara vägledande för all vår utbildningsverksamhet. Alla våra utbildningar ska ge inspiration och kunskap som är praktiskt tillämpbar visa på alternativ och möjligheter vara juridiskt korrekta, om rättsläget är oklart kommer vi att berätta det och ge råd om hur situationen kan hanteras På våra utbildningar använder vi bara konsulter som har praktisk och teoretisk kompetens på hög nivå är duktiga pedagoger är kreativa och inspirerande Vi hoppas att du tycker att våra utbildningar är intressanta och att vi ses under året. Elisabeth Göransson Utbildningsansvarig 3

4 Anmälan Så här bokar du en utbildning: Anmälningsformulär fylls i via vår hemsida Hur vet du att du fått en utbildningsplats? Du får en bekräftelse på att du fått plats med information om tid och lokal. Någon vecka innan kursstart får du en kallelse. Om du får förhinder? Anmälan är bindande. Platsen kan dock överlåtas till en kollega. Inställda utbildningar: AffärsConcept har rätt att ställa in en utbildning och då återbetalas alla erlagda avgifter. Övrig ersättning utgår inte. Hur betalar du? Du anger din fakturaadress på din anmälan. Fakturering sker i samband med utbildningstillfället. Vad ingår i priset? På våra heldagsutbildningar ingår dokumentation, lunch och fika. På våra halvdagsutbildningar ingår dokumentation och fika. Har du frågor om din anmälan? Kontakta oss på eller på telefon HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGENS INNEHÅLL? Kontakta ELISABETH GÖRANSSON, utbildningsansvarig. Telefon E-post 4

5 Våra olika utbildningar Här får du möjlighet att orientera dig i AffärsConcepts utbildningar. Vi har valt att dela in utbildningarna i tre kategorier; grön, blå och röd. FÖR DIG SOM ÄR NY INOM OMRÅDET Introduktionsutbildningar. De här utbildningarna vänder sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av ämnet och som vill få en professionell och yrkesmässig bas att stå på. FÖR DIG SOM VILL SPECIALISERA DIG Specialistutbildningar. Utbildningar på den här nivån vänder sig till dig som har några års erfarenhet av arbete med offentliga upphandlingar eller kravställande. De här utbildningarna ska du gå för att bredda eller fördjupa dina kunskaper. Här ingår även vår 10-dagars Diplomeringsutbildning Concept 1. FÖR DIG SOM VILL FÖRDJUPA DIG Expertutbildningar. Här vänder vi oss till dig som har många års erfarenhet inom ämnet offentlig upphandling och som vill utöka dina kun skaper ytterligare. På den här nivån ingår vår 15-dagars Certifieringsutbildning Concept 2. Utbildningen är anpassad för att motsvara de kunskaper som krävs för att klara av SOI-certifieringen. 5

6 Utbildningskalender 2015 Sida Introduktion 9 Introduktion LOU dag 1 10 Introduktion LOU dag 2 11 Introduktion LOU dag 3 12 Direktupphandling och att avropa från ramavtal Specialistutbildning 14 Förhandling i offentlig upphandling 15 Tjänsteupphandlingar 16 Koncessioner och konkurrenspräglad dialog 17 Aktuella rättsfall - halvdag förmiddag 17 Effektiva utvärderingmodeller 18 Entreprenader-bygg-anläggning 19 Tekniska konsulter, ABK Nya direktivet 20 Concept 1, Diplomerad upphandlare 10 dagar Expertutbildningar 24 It-upphandlingar i praktiken 26 Concept 2, Certifierad upphandlare 15 dagar AffärsConcept kommer till er och håller utbildning. Alla utbildningar som finns med i utbildningskatalogen går att beställa, vi kan även skräddarsy utbildningar i samverkan med er. Läs mer på sidan

7 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec , , , , Utbildningen genomförs i Stockholm Utbildningen genomförs i Malmö 7

8 intro FÖR DIG SOM ÄR NY INOM OMRÅDET Introduktionsutbildningar De här utbildningarna vänder sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av ämnet och vill få en professionell och yrkesmässig grund att stå på. 8

9 Introduktion i offentlig upphandling Dag 1 LOU, genomgång av lagstiftningen På utbildningen får du lära dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling. Du kan välja att bara läsa dag 1 men du kan även bygga på med dag 2 och dag 3. Ur innehållet Syftet med reglerna Vilka ska följa lagen Tröskelvärden Tidsfrister Upphandlingsförfaranden Krav på varan/tjänsten Krav på leverantörer Utvärdering av anbud Rättsmedel Offentlighets- & sekretesslagen Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som inte har arbetat med upphandling tidigare eller som behöver en uppdatering av dina kunskaper om reglerna. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 3 februari (Stockholm) 4 mars (Stockholm) 14 april (Stockholm) 21 april (Malmö) 2 juni (Stockholm) 25 augusti (Stockholm) 22 september (Stockholm) 14 oktober (Malmö) 20 oktober (Stockholm) 17 november (Stockholm) 9 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare Varför ska du gå utbildningen? För att få nödvändiga och grundläggande kunskaper om LOU och förståelse för hur en upphandling kan genomföras på ett korrekt och affärsmässigt sätt. AMAR AL-DJABER GUSTAV BLOMBERG STEPHANIE KONAC 9

10 Introduktion i offentlig upphandling Dag 2 Att ställa krav och skriva förfrågningsunderlag På utbildningen får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa dag 2 som påbyggnad på dag 1 men du kan även läsa dag 2 fristående. Ur innehållet Förfrågningsunderlagets uppbyggnad med tydlig struktur Metoder och angreppssätt vid kravställning Lämpliga bevis som visar att kraven uppfylls Minska risken för anbudsgivare att begå misstag Lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt vilken modell är bäst och ger högst kvalitet? Genomgång av några av de vanligaste utvärderingsmodellerna Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som är ny inom offentlig upphandling och som kommer att medverka vid utformning av förfrågningsunderlag. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 4 februari (Stockholm) 5 mars (Stockholm) 15 april (Stockholm) 22 april (Malmö) 3 juni (Stockholm) 26 augusti (Stockholm) 23 september (Stockholm) 15 oktober (Malmö) 21 oktober (Stockholm) 18 november (Stockholm) 10 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare. Har du gått Intro dag 1 och 2 får du 10 % rabatt på Introduktion LOU dag 3. Varför ska du gå utbildningen? För att själv kunna skriva ett förfrågningsunderlag och utforma krav eller kunna medverka när andra gör det. TOBIAS TEGNÉR GUSTAV BLOMBERG 10

11 Introduktion i offentlig upphandling Dag 3 Praktisk tillämpning MAX 12 DELTAGARE Denna utbildning är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och 2. Du kan även gå denna dag fristående. Här lär du dig hur du utifrån en anpassad behovsoch marknadsanalys kan utforma olika typer av upphandlingar. Utbildningen ger dig kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg. Ur innehållet Upphandlarens/projektledarens roll Behovsanalys Marknadsanalys Tid- & aktivitetsplan Vikten av bra dokumentation i hela processen Anpassat kravställande Utvärderingskriterier Exempel på förfrågningsunderlag lokalvård måltider tekniska konsulttjänster profilprodukter tryckeri HEIDI KARLANDER Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som kommer att arbeta med olika typer av upphandlingar och som vill förbättra och fördjupa ditt kunnande och arbetssätt. Varför ska du gå utbildningen? För att få träning, kunskap och insikt inom området i syfte att uppnå effektiva resultat i olika upphandlingsprojekt. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 5 februari (Stockholm) 16 april (Stockholm) 4 juni (Stockholm) 24 september (Stockholm) 19 november (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare. Har du gått Intro dag 1 och 2 får du 10 % rabatt på denna dag. USB med olika förfrågningsunderlag ingår i priset. ELISABETH GÖRANSSON TOBIAS TEGNÉR 11

12 Direktupphandling och att avropa från ramavtal På utbildningen får du lära dig hur du kan och får använda direktupphandlingar och hur du får avropa från befintliga interna och externa ramavtal. Du får även kunskap om hur du genomför en förnyad konkurrensutsättning. Utbildningen ger kunskap om de juridiska och affärsmässiga förutsättningarna för att använda och avropa från ramavtal på bästa sätt. Ur innehållet När kan du direktupphandla? När är det olämpligt att direktupphandla? Skriftliga anvisningar för direktupphandlingar När ska du använda ramavtal? Hur ska du avropa från ramavtal? Juridiska och affärsmässiga föroch nackdelar med olika ramavtalsmodeller, exklusivitet eller inte? Hur ska du göra om det är ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning? Överprövning av ramavtal och rättspraxis Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som ska direktupphandla eller avropa från olika typer av ramavtal och har liten eller ingen erfarenhet inom området. Varför ska du gå utbildningen? För att få teoretiska och praktiska råd hur man använder direktupphandling eller ramavtal på bästa sätt. Rätt använda är ramavtal ett utmärkt sätt att effektivisera upphandlingsverksamheten. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 17 mars (Stockholm) 21 maj (Stockholm) 1 oktober (Stockholm) 1 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare AMAR AL-DJABER 12

13 specialist FÖR DIG SOM VILL SPECIALISERA DIG Specialistutbildningar Utbildningar på den här nivån vänder sig till dig som har några års erfarenhet av arbete med offentliga upphandlingar eller kravställande. De här utbildningarna ska du gå för att bredda eller fördjupa dina kunskaper. Här ingår även vår 10-dagars Diplomeringsutbildning Concept 1. 13

14 Förhandling i offentlig upphandling Under denna utbildning får du lära dig hur du kan använda förhandling i offentlig upphandling. Förhandlingar är ett affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella livet. Utbildningens syfte är att klargöra förhandlingsmöjligheter inom LOU:s och LUF:s ramar. Ur innehållet Att förhandla inom den spelplan som LOU/LUF anger möjligheter och begränsningar När ska man använda förhandlingsverktyget för att nå ett bättre affärsresultat? Vad ska beaktas vid förhandling? Förhandlingsstrategier fokus på kostnad och inte pris, vidga affären Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som är offentlig upphandlare eller som har ett intresse av att lära dig att förhandla inom ramen för LOU respektive LUF. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskap om de regler som styr förhandling och lära dig att hantera affärsverktyget förhandling på ett effektivt sätt. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 12 februari (Stockholm) 8 oktober (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare KATARIINA VIRKKUNEN ALI SHAMS 14

15 Tjänsteupphandlingar Upphandling av tjänster är ett komplext och utmanande arbete. För att lyckas med upphandlingen krävs ett noga förarbete. Du måste ha kunskapen att ställa de rätta frågorna, skriftligt kunna utrycka dig så att leverantörerna vet vad som förväntas av dem. På utbildningen får du lära dig att formulera krav, prismodeller och utvärderingskriterier i begripliga och mätbara termer. Flera exempel på tjänsteupphandlingar kommer att beröras denna dag. Ur innehållet Strategiska utgångspunkter Kravspecifikation begriplig för beställare och leverantör Prisberäkningsmodeller Krav på leverantören Mervärden, önskemål, kriterier - hur kan du fånga upp vad användarna tycker är viktigast? Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som arbetar med eller ska börja genomföra konsult- och/eller tjänsteupphandlingar. Du kan också vara ansvarig eller delaktig vid kravställande i upphandlingar av tjänster. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper och möjlighet till att genomföra affärsmässigt bra tjänsteupphandlingar. För att i högre utsträckning utvärdera kvalitet än pris. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 25 mars (Stockholm) 6 oktober (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare NINA FORS ELISABETH GÖRANSSON 15

16 Koncessioner och konkurrenspräglad dialog NYHET Förutsättningen för att en upphandling kan genomföras som en koncession är framför allt att det är leverantören som tar över en betydande del av den ekonomiska risken i avtalet. Ett nytt direktiv för koncessioner är antaget som bl a. syftar till att skapa rättslig klarhet på området. Direktivet ger i förhållande till LOU bl.a. större frihet att utforma kvalificerings- och utvärderingskriterier och fastställer inte några förfaranden eller absoluta tilldelningskriterier. Direktivets regler planeras tilllämpas från våren 2016 och vid koncessioner som uppgår till minst euro. Konkurrenspräglad dialog är ett upphandlingsförfarande där en upphandlande myndighet kan föra en kortare eller längre dialog med utvalda leverantörer i syfte att komma fram till den bästa lösningen för hur behovet ska tillgodoses. Förfarandet kan användas när det inte är möjligt att exakt formulera de krav, önskemål eller lösningar som myndigheten önskar uppnå. Myndigheten vet ungefär vilket slutresultat som ska uppnås, men inte hur det ska uppnås på bästa sätt. Ur innehållet Koncession Förmiddag 09:00-11:30 Strategiska utgångspunkter Vad gäller idag och i framtiden? När kan koncession användas? Kravställande, urval och kvalitativ bedömning av anbudsgivare Rättsmedel vid koncessioner Ur innehållet Konkurrenspräglad dialog Eftermiddag 12:30-16:00 När kan konkurrenspräglad dialog användas? Risker och möjligheter Urval av leverantörer Hur kan dialogen gå till? Förhandling Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som vill lära dig mer om möjligheterna att använda koncessioner respektive konkurrenspräglad dialog. Du kan också vara ansvarig för eller delaktig vid kravställande i upphandlingar. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 26 mars (Stockholm) 7 oktober (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare för heldag Du kan även välja att endast gå förmiddag eller eftermiddag. Pris 3 000kr exkl. moms per deltagare för halvdag JONAS FRÄNDESTAM ELISABETH GÖRANSSON 16

17 Aktuella rättsfall NYHET Under en förmiddag går föreläsaren igenom aktuella och intressanta rättsfall. Dessa analyseras och diskuteras i gruppen. Utbildningen fokuserar på analys av rättsfall utifrån ett praktiskt upphandlingsperspektiv. Målet är att ge deltagarna en fördjupad bild av hur domstolar tolkar de upphandlingsregler som styr vad en myndighet ska, får eller inte får göra under olika faser i upphandlingsprocessen. Under förmiddagen kommer bland annat frågor som rör kravuppfyllnad, förtydliganden av anbud samt utformning av protokoll och beslut att beslysas. Ur innehållet Aktuella rättsfall från Kammarrätten Aktuella rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen Aktuella rättsfall från EU-domstolen Analyser ur ett praktiskt perspektiv Slutsatser Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som har en beslutande roll för upphandlingsarbetet och/eller arbetar praktiskt med offentlig upphandling. Du kan också vara ansvarig för eller delaktig vid kravställande samt prövning och utvärdering i upphandlingar av olika slag. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskap och en ökad förståelse för hur domstolarna resonerar i relation till upphandlingsprocessen. Datum och plats Halvdag förmiddag vid följande tillfällen 11 februari (Stockholm) 26 maj (Stockholm) 11 september (Stockholm) 2 december (Stockholm) Tid 09:00 12:00 Pris kr exkl. moms per deltagare GUSTAV BLOMBERG 17

18 Effektiva utvärderingsmodeller För att få ett bra resultat i en upphandling måste man använda en genomtänkt utvärderingsmodell utan inbyggda fel och brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktisk kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller. Ur innehållet Reglerna som styr utvärdering För- och nackdelar med olika utvärderingsmodeller Relevanta rättsfall om utvärderingsmodeller och anbudsutvärdering Mätbara och effektiva kriterier Hur skapar jag en fungerande utvärderingsmodell i Excel (tips och tricks) Totalkostnad Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som arbetat med upphandlingar tidigare och som har en viss vana av att utvärdera anbud. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper och möjligheter att i högre utsträckning utvärdera pris och kvalitet på ett korrekt och rättvisande sätt. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 3 mars (Stockholm) 10 juni (Stockholm) 29 september (Stockholm) 3 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare OBS! Det underlättar om du tar med dig en egen dator då du får övningsmaterialet på en USB-sticka. JONAS FRÄNDESTAM 18

19 Entreprenader - bygg & anläggning Entreprenadupphandlingar är ofta komplicerade, tar tid och handlar om stora summor. Under utbildningen lär du dig grunderna i hur du gör för att säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar och undvika vanliga fällor. Vi går även igenom nyheter och utveckling inom området. Denna utbildning avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt AMA. Ur innehållet Beskrivning av regelverken, genomgång av AMA AF, AB, ABT (AB och ABT ingår i utbildningslitteraturen) Beskrivning av olika entreprenadformer och samarbetsformer t ex partnering Upphandlarens roll i entreprenadupphandlingar, hur ett projekt är organiserat och vilka roller som finns Byggprocessens olika skeden Uppbyggnad av förfrågningsunderlaget, krav på leverantör, utvärdering Kontraktsfrågor, olika typer av pris, ändringar-, tilläggs- & avgående arbete (ÄTA), ansvar och viten Praktiska exempel från upphandlingar och övningsuppgifter De viktigaste avtalspunkterna inom AB/ABT Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper, tips och metoder att genomföra entreprenadupphandlingar på ett effektivt sätt och för att uppnå bra resultat för både köpare och säljare. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 25 februari (Stockholm) 16 april (Malmö) 27 oktober (Stockholm) 12 november (Malmö) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare inklusive AB 04 och ABT 06. Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som arbetar med entreprenadupphandlingar enligt LOU och/eller LUF, eller är intresserad av att lära dig området och metodiken. JONAS FRÄNDESTAM MARIA DE LA MOTTE ALI SHAMS 19

20 Tekniska konsulter ABK 09 Upphandling av tekniska konsulter är vanligt, tar tid och det är svårt att säkerställa ett bra resultat. Denna utbildning ger dig kunskap och metoder för att undvika de vanligaste fällorna och trygga framgång i konsultupphandlingar, både för ramavtal och projektspecifika avtal. Ur innehållet: Beskrivning av regelverket, genomgång av AMA AF Konsult 10 & ABK 09 med koppling till förfrågningsunderlaget Upprättande av affärsmässiga förfrågningsunderlag: krav på konsulten, problemområden och utmaningar, utvärderingsmodeller, kontraktsklausuler, uppföljning Viktiga aspekter vid ramavtal Beskrivning av olika samarbets- & ersättningsformer Upprätta konsultavtal Konsultens roll i entreprenader Kontraktsfrågor, t.ex konsultens ansvar Hur hantera utbyte av konsult med nyckelkompetens Praktiska exempel Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som arbetar eller kommer att arbeta med upphandling av konsulter och/eller är intresserad av att lära dig mer inom området och metodiken. Förutsättning för utbildningen är att du känner till grunderna för offentlig upphandling. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper, tips, metoder och råd för att kunna genomföra konsultupphandlingar på ett effektivt sätt och för att uppnå bra resultat under avtalsperioden. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 26 februari (Stockholm) 28 oktober (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare inkl. ABK 09 JONAS FRÄNDESTAM TOBIAS TEGNÉR 20

21 NYHET Det nya upphandlingsregelverket Från och med våren 2016 kommer nya upphandlingsregelverk att påverka hur vi får genomföra våra offentliga upphandlingar i Sverige. Det nya direktivet kommer att ha stor påverkan på det praktiska upphandlingsarbetet. Under dagen kommer vi i huvudsak att behandla det direktiv som ligger till grund för nya LOU. Under utbildningsdagen kommer framför allt det praktiska perspektivet att belysas och diskuteras. Ur innehållet: Utökade möjligheter att använda strategiskt upphandlingsarbete och att beakta sociala hänsyn och miljöaspekter Kodifiering av rättspraxis Nya regleringar med syfte att underlätta för små, medelstora och nystartade företag att delta i upphandlingar Förändringar i regler kopplade till utvärdering och tilldelningskriterier Innovationsparterskap Möjligheten att använda sig av förhandlat förfarande utökas Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som har en beslutande roll för upphandlingsarbete och/eller arbetar praktiskt med offentlig upphandling. Du kan också vara ansvarig för eller delaktig vid kravställande i upphandlingar av olika slag. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskap och en fördjupad bild av vad det nya upphandlingsregelverket kommer att innebära i relation till det praktiska upphandlingsarbetet. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 28 januari (Stockholm) 12 maj (Stockholm) 13 oktober (Stockholm) 4 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare TOBIAS TEGNÉR GUSTAV BLOMBERG 21

22 CONCEPT 1 MAX 12 DELTAGARE Concept 1, Diplomerad upphandlare är avsedd för upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar och som efter att ha genomgått utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra upphandlingar självständigt. Utbildningen genomförs i fyra ämnesblock under tio dagar. Ämnesblocken täcker hela anskaffningsprocessen, såväl de delar som regleras av LOU som övriga. ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK FEBRUARI SEPTEMBER ÄMNESBLOCK 2 AFFÄREN MARS OKTOBER ÄMNESBLOCK 3 METOD OCH STRATEGI APRIL NOVEMBER ÄMNESBLOCK 4 KRAVFORMULERING MAJ DECEMBER Pedagogik Under ämnesblocken arbetar deltagarna aktivt med grupparbeten och har diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan ämnesblocken ska deltagarna arbeta med fördjupningsuppgifter, dessa ska skickas in skriftligt och sedan följas upp under nästkommande ämnesblock. För att bli Diplomerad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter. Pris Tid kr exkl. moms 09:00 16:00 22

23 CONCEPT 1 ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK Ger dig tillräcklig kunskap för att kunna orientera dig i LOU och övrig relevant lagstiftning samt förutsättningar att kunna tillämpa bestämmelserna februari eller september, Stockholm DAG 1 UPPHANDLINGSJURIDIK EU-direktiven LOU LUF EU-rättsliga grundprinciper Tröskelvärden Upphandlingsförfaranden Krav på leverantören Krav på varan/tjänsten Ramavtal DAG 2 UPPHANDLINGSJURIDIK Förtydligande/komplettering av anbud Orimligt låga anbud Tilldelningskriterier Upphandlingsprotokoll Avtalsspärr Överprövning och skadestånd Viktiga rättsfall DAG 3 AFFÄRS & FÖRVALTNINGS- JURIDIK Köprätt introduktion Avtalsrätt introduktion Offentlighet och sekretess Förvaltningslagen NYA DIREKTIVET Genomgång av nya direktivet Fördjupningsuppgift till nästa block: Analysera domar AMAR AL-DJABER GUSTAV BLOMBERG TOBIAS TEGNÉR JOHAN BREIDEMALM 23

24 CONCEPT 1 ÄMNESBLOCK 2 AFFÄREN Går igenom förutsättningar för att kunna genomföra en bra affär. Lär dig att bedöma om ett avtal är lämpligt och att självständigt formulera ett enklare avtal mars eller oktober, Stockholm DAG 1 EKONOMI Leverantörsbedömning Resultat och balansräkning Analys årsredovisning MILJÖ Miljökrav Sociala krav DAG 2 AFFÄRSBETEENDE Uppföljning av fördjupningsuppgift Uppförande i affärer Etik Mutor bestickning Skriva avtal Kontraktsvillkor Använda standardavtal t ex Alos 05 Index och annan reglering Leveranskontroll Samverkan inom avtalet Fördjupningsuppgift till nästa block: Analys av avtal Gästföreläsare: Nina Sjödin, Ekonomichef SKL Kommentus JONAS FRÄNDESTAM AMAR AL-DJABER TOBIAS TEGNÉR EVA-LENA OLNILS 24

25 CONCEPT 1 ÄMNESBLOCK 3 METOD OCH STRATEGI Ger dig förmåga att utifrån juridiska och affärsmässiga bedömningar kunna välja och använda lämpliga strategier för olika typer av upphandlingar april eller november, Stockholm DAG 1 UPPHANDLINGSMETODER Uppföljning av fördjupningsuppgift Upphandling förberedelser och genomförande Koncession Konkurrenspräglad dialog Projekttävling E-auktion DAG 2 UPPHANDLINGS STRATEGIER Inköpsarbetet Organisation Behovsanalys Paketering Avtalsförvaltning Samordnad upphandling Fördjupningsuppgift till nästa block: Behovsanalys första mötet JONAS FRÄNDESTAM ELISABETH GÖRANSSON EVA-LENA OLNILS TOBIAS TEGNÉR KATARIINA VIRKKUNEN 25

26 CONCEPT 1 Ämnesblock ÄMNESBLOCK 4 Kravformulering 4 KRAVFORMULERING Lär dig att självständigt formulera krav utifrån behov och ta fram ett fullständigt förfrågningsunderlag inklusive utvärderingsmodell och dokumentation maj eller december, Stockholm. Avslut och diplomering DAG 1 KRAVSPECIFIKATION OCH LEVERANTÖRSKVALIFICERING Uppföljning av fördjupningsuppgift Krav på företaget Krav på personal Nya företag Miljöledningssystem Kvalitetssystem Upprätta kravspecifikation utifrån behov SLA Tekniska specifikationer Anbudspris Tjänster Varor DAG 2 UTVÄRDERINGS MODELLER Lägsta pris Ekonomiskt mest fördelaktiga Utvärderingsmodeller Praktisk tillämpning DAG 3 UTVÄRDERINGSMETODER OCH DOKUMENTATION Ekonomiskt mest fördelaktiga Krav och önskemål Bedömningsmöjligheter Tilldelningsbeslut Upphandlingsprotokoll Annonsering AVSLUTNING MED DIPLOMERING EVA-LENA OLNILS ELISABETH GÖRANSSON JONAS FRÄNDESTAM TOBIAS TEGNÉR 26

27 expert FÖR DIG SOM VILL FÖRDJUPA DIG Expertutbildningar Vänder sig till dig som har flera års erfarenhet inom ämnet offentlig upphandling och som nu vill fördjupa dig och utöka dina kun skaper ytterligare. På den här nivån ingår Concept 2, Certifierad upphandlare. Concept 2 är anpassad för att motsvara de kunskaper som krävs för certifieringen som SOI utfärdar. 27

28 It-upphandlingar i praktiken Verksamhetens it-stöd behöver vara utformat så att det underlättar arbetet samtidigt som det bidrar till att uppgifterna blir utförda på ett korrekt sätt. Upphandlingar av it-system och it-tjänster blir av detta skäl ofta komplexa. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma förfrågningsunderlaget så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Det finns olika alternativ och metoder för att upphandla it, beroende på förutsättningar och behov. Det som kan se ut som en varuupphandling kan istället visa sig vara en tjänsteupphandling. Ur innehållet Tjänst eller system? Planering Behovs- och kostnadsanalyser Identifiera faktiska behov och omsätta dessa i ändamålsenliga krav Avtalsvillkor Specifika lagar och bestämmelser att ta hänsyn till Relationen mellan köpare och säljare Anbudsutvärdering och beräkning av anbudspriser Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som är upphandlare och som idag eller i framtiden ska upphandla It-baserat verksamhetsstöd. Utbildningen passar även för kravställare inom området. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper, tips och metoder på hur en upphandling inom It-området kan genomföras med bra resultat för både köpare, användare och säljare. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 24 mars (Stockholm) 11 november (Stockholm) Tid 09:00 18:00 Pris kr exkl. moms per deltagare BJÖRN WESTIN 28

29 CONCEPT 2 MAX 12 DELTAGARE Concept 2, Certifierad upphandlare är avsedd för erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden och som efter att ha genomgått utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under femton dagar och är anpassad för SOI Certifiering. ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK MARS ÄMNESBLOCK 2 AFFÄREN 5 7 MAJ ÄMNESBLOCK 3 METOD, STRATEGI OCH ORGANISATION 9 11 JUNI ÄMNESBLOCK 4 KRAVFORMULERING 8 10 SEPTEMBER ÄMNESBLOCK 5 FÖRDJUPNING 3 5 NOVEMBER Pedagogik Under ämnesblocken medverkar deltagarna aktivt i grupparbeten och diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan ämnesblocken får deltagarna genomföra olika fördjupningsuppgifter och analysera ämnen runt offentlig upphandling. Genomförda uppgifter ska lämnas in skriftligt och vid nästa ämnesblock presenteras muntligt och skriftligt. För att bli Certifierad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter. Pris Tid kr exkl. moms 09:00 16:00 29

30 CONCEPT 2 Ger dig tillräcklig kunskap för att kunna fördjupa dig i LOU och övrig relevant lagstiftning samt förutsättningar att kunna ge råd och tillämpa bestämmelserna mars, Stockholm ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK DAG 1 UPPHANDLINGSRÄTT LOU LUF LOV LUFS EG-rätt i förhållande till LOU EU-rättsliga grundprinciper Förstå och tolka praxis DAG 2 UPPHANDLINGSRÄTT Avtalsrätt Köprätt Leveransvillkor Alternativ tvistelösning Rättsprocessen Viktiga rättsfall Överprövningar DAG 3 RAMAVTAL Ramavtal Förnyad konkurrensutsättning NYA DIREKTIVET Genomgång av de nya reglerna som kommer att påverka offentliga upphandlingar Fördjupningsuppgift till nästa block: Ramavtal AMAR AL-DJABER TOBIAS TEGNÉR 30

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2014 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2013 Produktion:H-tryck, Markaryd. Oktober 2013. Offentliga affärer och offentlig upphandling 2014 erbjuder

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1 Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U2 Upphandling U4 Upphandlingsrätt U3 Utredning U5 Uppföljning 1 2 »Upphandlingar ska ge bästa tänkbara välfärd för pengarna«gunilla

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Public Procurement Service www.procurement.se

Public Procurement Service www.procurement.se Public Procurement Service Internutbildning Utbildningsprogram Vårt utbildningsprogram anpassas helt enligt de förutsättningar Ni själva sätter upp för respektive kurs. Skulle Ni vilja ändra på innehåll

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna! Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Så strategisk är den svenska upphandlaren

Så strategisk är den svenska upphandlaren Så strategisk är den svenska upphandlaren Stockholm Göteborg Malmö Johan Lundvall Johan.lundvall@affarsconcept.se 072-540 57 43 Ett konsultföretag inom SKLkoncernen och verksamt inom offentlig upphandling

Läs mer

Den offentliga affären

Den offentliga affären Den offentliga affären Colligio bildades 2008, då under namnet Allego Konsult AB, och bedriver verksamhet främst i form av konsultstöd i upphandlingsfrågor. Vi bedriver även utbildning inom upphandlingsområdet,

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14 Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Utbildning varför? Regeringsuppdrag. Stärka upphandlingskompetensen. Öka samarbetet inom och mellan

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Framtidens IT-upphandling baseras på dialog

Framtidens IT-upphandling baseras på dialog Framtidens IT-upphandling baseras på dialog Jonas Andersson HerbertNathan & Co 2014-02-03 Stockholm Göteborg Karlstad Köpenhamn Århus Oslo Reykjavik 1 2014-02-03 HerbertNathan & Co Konsulttjänster Strategi

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Regeringen Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 uppställt som mål att den offentliga upphandlingen ska vara effektiv

Läs mer

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Upphandlingsdialog i Östra Göinge 2014-09-22 Program Direktupphandling Nya EU-direktiv och förändringar i LOU Aktuella upphandling Övriga frågor Direktupphandling Höjd beloppsgräns: 505 800 kr Dokumentationsplikt

Läs mer

SIPU:s kurser. våren 2015

SIPU:s kurser. våren 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser våren 2015 SIPU:s kurser inom: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova).

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Granskning av upphandling av skolskjutsar 2006 2011, Lindesbergs kommun. Jönköping Januari 2008 Lars Edgren

Granskning av upphandling av skolskjutsar 2006 2011, Lindesbergs kommun. Jönköping Januari 2008 Lars Edgren Granskning av upphandling av skolskjutsar 2006 2011, Lindesbergs kommun Jönköping Januari 2008 Lars Edgren Innehållsförteckning Granskning av upphandling av skolskjutsar 2006 2011, Lindesbergs kommun...1

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY 1 (12) INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY Ängelholms kommuns upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samordning för att uppnå en god totalekonomi. Inköp och upphandling skall baseras

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer 2014-08-18, 171 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se SIPUs kurser 2014 SIPU:s kurser inom: ä Offentlig Upphandling ä Offentlig förvaltning och juridik ä samhällsbyggnad och teknisk förvaltning ä eu-kompetens ä ledarskap www.sipu.se 1 Innehåll: KURSER INOM

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer 2014-08-18, Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 1 Sammanfattningsvis Lönsamma offentliga affärer kräver - Aktiv dialog mellan upphandlingarna i oskarpt

Läs mer

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn Innovationsbegreppet Innovationsprocess Idé/uppfinning + Utveckling + Implementering = Innovation Innovationer Brett spann på vad innovationer är Radikala

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir.

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir. 0009 2010 08-02 1 (8) CIRKULÄR 10:51 och landsting Upphandlingsansvariga i kommuner Upphandlingsansvariga i landsting Kommunjurister Landstingsjurister Bolag i kommuner och landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer