Utbildningskatalog Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer"

Transkript

1 Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

2 AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014.

3 Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept har ett brett utbildningsprogram som är anpassade för såväl nybörjare som för erfarna upphandlare. Vi erbjuder allt från endagsutbildningar till längre utbildningar som Concept 1, Diplomerad upphandlare, 10 dagar och Concept 2, Certifierad upphandlare, 15 dagar. Offentlig upphandling är en strategiskt viktig verksamhet för Sveriges upphandlande myndigheter och enheter. Upphandling omsätter stora värden och det är viktigt att det blir rätt både juridiskt och affärsmässigt. Kunskap är grunden för att kunna uppnå detta och vi har formulerat utgångspunkter för vad som ska vara vägledande för all vår utbildningsverksamhet. Alla våra utbildningar ska ge inspiration och kunskap som är praktiskt tillämpbar visa på alternativ och möjligheter vara juridiskt korrekta, om rättsläget är oklart kommer vi att berätta det och ge råd om hur situationen kan hanteras På våra utbildningar använder vi bara konsulter som har praktisk och teoretisk kompetens på hög nivå är duktiga pedagoger är kreativa och inspirerande Vi hoppas att du tycker att våra utbildningar är intressanta och att vi ses under året. Elisabeth Göransson Utbildningsansvarig 3

4 Anmälan Så här bokar du en utbildning: Anmälningsformulär fylls i via vår hemsida Hur vet du att du fått en utbildningsplats? Du får en bekräftelse på att du fått plats med information om tid och lokal. Någon vecka innan kursstart får du en kallelse. Om du får förhinder? Anmälan är bindande. Platsen kan dock överlåtas till en kollega. Inställda utbildningar: AffärsConcept har rätt att ställa in en utbildning och då återbetalas alla erlagda avgifter. Övrig ersättning utgår inte. Hur betalar du? Du anger din fakturaadress på din anmälan. Fakturering sker i samband med utbildningstillfället. Vad ingår i priset? På våra heldagsutbildningar ingår dokumentation, lunch och fika. På våra halvdagsutbildningar ingår dokumentation och fika. Har du frågor om din anmälan? Kontakta oss på eller på telefon HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGENS INNEHÅLL? Kontakta ELISABETH GÖRANSSON, utbildningsansvarig. Telefon E-post 4

5 Våra olika utbildningar Här får du möjlighet att orientera dig i AffärsConcepts utbildningar. Vi har valt att dela in utbildningarna i tre kategorier; grön, blå och röd. FÖR DIG SOM ÄR NY INOM OMRÅDET Introduktionsutbildningar. De här utbildningarna vänder sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av ämnet och som vill få en professionell och yrkesmässig bas att stå på. FÖR DIG SOM VILL SPECIALISERA DIG Specialistutbildningar. Utbildningar på den här nivån vänder sig till dig som har några års erfarenhet av arbete med offentliga upphandlingar eller kravställande. De här utbildningarna ska du gå för att bredda eller fördjupa dina kunskaper. Här ingår även vår 10-dagars Diplomeringsutbildning Concept 1. FÖR DIG SOM VILL FÖRDJUPA DIG Expertutbildningar. Här vänder vi oss till dig som har många års erfarenhet inom ämnet offentlig upphandling och som vill utöka dina kun skaper ytterligare. På den här nivån ingår vår 15-dagars Certifieringsutbildning Concept 2. Utbildningen är anpassad för att motsvara de kunskaper som krävs för att klara av SOI-certifieringen. 5

6 Utbildningskalender 2015 Sida Introduktion 9 Introduktion LOU dag 1 10 Introduktion LOU dag 2 11 Introduktion LOU dag 3 12 Direktupphandling och att avropa från ramavtal Specialistutbildning 14 Förhandling i offentlig upphandling 15 Tjänsteupphandlingar 16 Koncessioner och konkurrenspräglad dialog 17 Aktuella rättsfall - halvdag förmiddag 17 Effektiva utvärderingmodeller 18 Entreprenader-bygg-anläggning 19 Tekniska konsulter, ABK Nya direktivet 20 Concept 1, Diplomerad upphandlare 10 dagar Expertutbildningar 24 It-upphandlingar i praktiken 26 Concept 2, Certifierad upphandlare 15 dagar AffärsConcept kommer till er och håller utbildning. Alla utbildningar som finns med i utbildningskatalogen går att beställa, vi kan även skräddarsy utbildningar i samverkan med er. Läs mer på sidan

7 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec , , , , Utbildningen genomförs i Stockholm Utbildningen genomförs i Malmö 7

8 intro FÖR DIG SOM ÄR NY INOM OMRÅDET Introduktionsutbildningar De här utbildningarna vänder sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av ämnet och vill få en professionell och yrkesmässig grund att stå på. 8

9 Introduktion i offentlig upphandling Dag 1 LOU, genomgång av lagstiftningen På utbildningen får du lära dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling. Du kan välja att bara läsa dag 1 men du kan även bygga på med dag 2 och dag 3. Ur innehållet Syftet med reglerna Vilka ska följa lagen Tröskelvärden Tidsfrister Upphandlingsförfaranden Krav på varan/tjänsten Krav på leverantörer Utvärdering av anbud Rättsmedel Offentlighets- & sekretesslagen Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som inte har arbetat med upphandling tidigare eller som behöver en uppdatering av dina kunskaper om reglerna. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 3 februari (Stockholm) 4 mars (Stockholm) 14 april (Stockholm) 21 april (Malmö) 2 juni (Stockholm) 25 augusti (Stockholm) 22 september (Stockholm) 14 oktober (Malmö) 20 oktober (Stockholm) 17 november (Stockholm) 9 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare Varför ska du gå utbildningen? För att få nödvändiga och grundläggande kunskaper om LOU och förståelse för hur en upphandling kan genomföras på ett korrekt och affärsmässigt sätt. AMAR AL-DJABER GUSTAV BLOMBERG STEPHANIE KONAC 9

10 Introduktion i offentlig upphandling Dag 2 Att ställa krav och skriva förfrågningsunderlag På utbildningen får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa dag 2 som påbyggnad på dag 1 men du kan även läsa dag 2 fristående. Ur innehållet Förfrågningsunderlagets uppbyggnad med tydlig struktur Metoder och angreppssätt vid kravställning Lämpliga bevis som visar att kraven uppfylls Minska risken för anbudsgivare att begå misstag Lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt vilken modell är bäst och ger högst kvalitet? Genomgång av några av de vanligaste utvärderingsmodellerna Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som är ny inom offentlig upphandling och som kommer att medverka vid utformning av förfrågningsunderlag. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 4 februari (Stockholm) 5 mars (Stockholm) 15 april (Stockholm) 22 april (Malmö) 3 juni (Stockholm) 26 augusti (Stockholm) 23 september (Stockholm) 15 oktober (Malmö) 21 oktober (Stockholm) 18 november (Stockholm) 10 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare. Har du gått Intro dag 1 och 2 får du 10 % rabatt på Introduktion LOU dag 3. Varför ska du gå utbildningen? För att själv kunna skriva ett förfrågningsunderlag och utforma krav eller kunna medverka när andra gör det. TOBIAS TEGNÉR GUSTAV BLOMBERG 10

11 Introduktion i offentlig upphandling Dag 3 Praktisk tillämpning MAX 12 DELTAGARE Denna utbildning är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och 2. Du kan även gå denna dag fristående. Här lär du dig hur du utifrån en anpassad behovsoch marknadsanalys kan utforma olika typer av upphandlingar. Utbildningen ger dig kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg. Ur innehållet Upphandlarens/projektledarens roll Behovsanalys Marknadsanalys Tid- & aktivitetsplan Vikten av bra dokumentation i hela processen Anpassat kravställande Utvärderingskriterier Exempel på förfrågningsunderlag lokalvård måltider tekniska konsulttjänster profilprodukter tryckeri HEIDI KARLANDER Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som kommer att arbeta med olika typer av upphandlingar och som vill förbättra och fördjupa ditt kunnande och arbetssätt. Varför ska du gå utbildningen? För att få träning, kunskap och insikt inom området i syfte att uppnå effektiva resultat i olika upphandlingsprojekt. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 5 februari (Stockholm) 16 april (Stockholm) 4 juni (Stockholm) 24 september (Stockholm) 19 november (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare. Har du gått Intro dag 1 och 2 får du 10 % rabatt på denna dag. USB med olika förfrågningsunderlag ingår i priset. ELISABETH GÖRANSSON TOBIAS TEGNÉR 11

12 Direktupphandling och att avropa från ramavtal På utbildningen får du lära dig hur du kan och får använda direktupphandlingar och hur du får avropa från befintliga interna och externa ramavtal. Du får även kunskap om hur du genomför en förnyad konkurrensutsättning. Utbildningen ger kunskap om de juridiska och affärsmässiga förutsättningarna för att använda och avropa från ramavtal på bästa sätt. Ur innehållet När kan du direktupphandla? När är det olämpligt att direktupphandla? Skriftliga anvisningar för direktupphandlingar När ska du använda ramavtal? Hur ska du avropa från ramavtal? Juridiska och affärsmässiga föroch nackdelar med olika ramavtalsmodeller, exklusivitet eller inte? Hur ska du göra om det är ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning? Överprövning av ramavtal och rättspraxis Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som ska direktupphandla eller avropa från olika typer av ramavtal och har liten eller ingen erfarenhet inom området. Varför ska du gå utbildningen? För att få teoretiska och praktiska råd hur man använder direktupphandling eller ramavtal på bästa sätt. Rätt använda är ramavtal ett utmärkt sätt att effektivisera upphandlingsverksamheten. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 17 mars (Stockholm) 21 maj (Stockholm) 1 oktober (Stockholm) 1 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare AMAR AL-DJABER 12

13 specialist FÖR DIG SOM VILL SPECIALISERA DIG Specialistutbildningar Utbildningar på den här nivån vänder sig till dig som har några års erfarenhet av arbete med offentliga upphandlingar eller kravställande. De här utbildningarna ska du gå för att bredda eller fördjupa dina kunskaper. Här ingår även vår 10-dagars Diplomeringsutbildning Concept 1. 13

14 Förhandling i offentlig upphandling Under denna utbildning får du lära dig hur du kan använda förhandling i offentlig upphandling. Förhandlingar är ett affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella livet. Utbildningens syfte är att klargöra förhandlingsmöjligheter inom LOU:s och LUF:s ramar. Ur innehållet Att förhandla inom den spelplan som LOU/LUF anger möjligheter och begränsningar När ska man använda förhandlingsverktyget för att nå ett bättre affärsresultat? Vad ska beaktas vid förhandling? Förhandlingsstrategier fokus på kostnad och inte pris, vidga affären Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som är offentlig upphandlare eller som har ett intresse av att lära dig att förhandla inom ramen för LOU respektive LUF. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskap om de regler som styr förhandling och lära dig att hantera affärsverktyget förhandling på ett effektivt sätt. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 12 februari (Stockholm) 8 oktober (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare KATARIINA VIRKKUNEN ALI SHAMS 14

15 Tjänsteupphandlingar Upphandling av tjänster är ett komplext och utmanande arbete. För att lyckas med upphandlingen krävs ett noga förarbete. Du måste ha kunskapen att ställa de rätta frågorna, skriftligt kunna utrycka dig så att leverantörerna vet vad som förväntas av dem. På utbildningen får du lära dig att formulera krav, prismodeller och utvärderingskriterier i begripliga och mätbara termer. Flera exempel på tjänsteupphandlingar kommer att beröras denna dag. Ur innehållet Strategiska utgångspunkter Kravspecifikation begriplig för beställare och leverantör Prisberäkningsmodeller Krav på leverantören Mervärden, önskemål, kriterier - hur kan du fånga upp vad användarna tycker är viktigast? Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som arbetar med eller ska börja genomföra konsult- och/eller tjänsteupphandlingar. Du kan också vara ansvarig eller delaktig vid kravställande i upphandlingar av tjänster. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper och möjlighet till att genomföra affärsmässigt bra tjänsteupphandlingar. För att i högre utsträckning utvärdera kvalitet än pris. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 25 mars (Stockholm) 6 oktober (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare NINA FORS ELISABETH GÖRANSSON 15

16 Koncessioner och konkurrenspräglad dialog NYHET Förutsättningen för att en upphandling kan genomföras som en koncession är framför allt att det är leverantören som tar över en betydande del av den ekonomiska risken i avtalet. Ett nytt direktiv för koncessioner är antaget som bl a. syftar till att skapa rättslig klarhet på området. Direktivet ger i förhållande till LOU bl.a. större frihet att utforma kvalificerings- och utvärderingskriterier och fastställer inte några förfaranden eller absoluta tilldelningskriterier. Direktivets regler planeras tilllämpas från våren 2016 och vid koncessioner som uppgår till minst euro. Konkurrenspräglad dialog är ett upphandlingsförfarande där en upphandlande myndighet kan föra en kortare eller längre dialog med utvalda leverantörer i syfte att komma fram till den bästa lösningen för hur behovet ska tillgodoses. Förfarandet kan användas när det inte är möjligt att exakt formulera de krav, önskemål eller lösningar som myndigheten önskar uppnå. Myndigheten vet ungefär vilket slutresultat som ska uppnås, men inte hur det ska uppnås på bästa sätt. Ur innehållet Koncession Förmiddag 09:00-11:30 Strategiska utgångspunkter Vad gäller idag och i framtiden? När kan koncession användas? Kravställande, urval och kvalitativ bedömning av anbudsgivare Rättsmedel vid koncessioner Ur innehållet Konkurrenspräglad dialog Eftermiddag 12:30-16:00 När kan konkurrenspräglad dialog användas? Risker och möjligheter Urval av leverantörer Hur kan dialogen gå till? Förhandling Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som vill lära dig mer om möjligheterna att använda koncessioner respektive konkurrenspräglad dialog. Du kan också vara ansvarig för eller delaktig vid kravställande i upphandlingar. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 26 mars (Stockholm) 7 oktober (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare för heldag Du kan även välja att endast gå förmiddag eller eftermiddag. Pris 3 000kr exkl. moms per deltagare för halvdag JONAS FRÄNDESTAM ELISABETH GÖRANSSON 16

17 Aktuella rättsfall NYHET Under en förmiddag går föreläsaren igenom aktuella och intressanta rättsfall. Dessa analyseras och diskuteras i gruppen. Utbildningen fokuserar på analys av rättsfall utifrån ett praktiskt upphandlingsperspektiv. Målet är att ge deltagarna en fördjupad bild av hur domstolar tolkar de upphandlingsregler som styr vad en myndighet ska, får eller inte får göra under olika faser i upphandlingsprocessen. Under förmiddagen kommer bland annat frågor som rör kravuppfyllnad, förtydliganden av anbud samt utformning av protokoll och beslut att beslysas. Ur innehållet Aktuella rättsfall från Kammarrätten Aktuella rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen Aktuella rättsfall från EU-domstolen Analyser ur ett praktiskt perspektiv Slutsatser Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som har en beslutande roll för upphandlingsarbetet och/eller arbetar praktiskt med offentlig upphandling. Du kan också vara ansvarig för eller delaktig vid kravställande samt prövning och utvärdering i upphandlingar av olika slag. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskap och en ökad förståelse för hur domstolarna resonerar i relation till upphandlingsprocessen. Datum och plats Halvdag förmiddag vid följande tillfällen 11 februari (Stockholm) 26 maj (Stockholm) 11 september (Stockholm) 2 december (Stockholm) Tid 09:00 12:00 Pris kr exkl. moms per deltagare GUSTAV BLOMBERG 17

18 Effektiva utvärderingsmodeller För att få ett bra resultat i en upphandling måste man använda en genomtänkt utvärderingsmodell utan inbyggda fel och brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktisk kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller. Ur innehållet Reglerna som styr utvärdering För- och nackdelar med olika utvärderingsmodeller Relevanta rättsfall om utvärderingsmodeller och anbudsutvärdering Mätbara och effektiva kriterier Hur skapar jag en fungerande utvärderingsmodell i Excel (tips och tricks) Totalkostnad Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som arbetat med upphandlingar tidigare och som har en viss vana av att utvärdera anbud. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper och möjligheter att i högre utsträckning utvärdera pris och kvalitet på ett korrekt och rättvisande sätt. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 3 mars (Stockholm) 10 juni (Stockholm) 29 september (Stockholm) 3 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare OBS! Det underlättar om du tar med dig en egen dator då du får övningsmaterialet på en USB-sticka. JONAS FRÄNDESTAM 18

19 Entreprenader - bygg & anläggning Entreprenadupphandlingar är ofta komplicerade, tar tid och handlar om stora summor. Under utbildningen lär du dig grunderna i hur du gör för att säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar och undvika vanliga fällor. Vi går även igenom nyheter och utveckling inom området. Denna utbildning avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt AMA. Ur innehållet Beskrivning av regelverken, genomgång av AMA AF, AB, ABT (AB och ABT ingår i utbildningslitteraturen) Beskrivning av olika entreprenadformer och samarbetsformer t ex partnering Upphandlarens roll i entreprenadupphandlingar, hur ett projekt är organiserat och vilka roller som finns Byggprocessens olika skeden Uppbyggnad av förfrågningsunderlaget, krav på leverantör, utvärdering Kontraktsfrågor, olika typer av pris, ändringar-, tilläggs- & avgående arbete (ÄTA), ansvar och viten Praktiska exempel från upphandlingar och övningsuppgifter De viktigaste avtalspunkterna inom AB/ABT Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper, tips och metoder att genomföra entreprenadupphandlingar på ett effektivt sätt och för att uppnå bra resultat för både köpare och säljare. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 25 februari (Stockholm) 16 april (Malmö) 27 oktober (Stockholm) 12 november (Malmö) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare inklusive AB 04 och ABT 06. Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som arbetar med entreprenadupphandlingar enligt LOU och/eller LUF, eller är intresserad av att lära dig området och metodiken. JONAS FRÄNDESTAM MARIA DE LA MOTTE ALI SHAMS 19

20 Tekniska konsulter ABK 09 Upphandling av tekniska konsulter är vanligt, tar tid och det är svårt att säkerställa ett bra resultat. Denna utbildning ger dig kunskap och metoder för att undvika de vanligaste fällorna och trygga framgång i konsultupphandlingar, både för ramavtal och projektspecifika avtal. Ur innehållet: Beskrivning av regelverket, genomgång av AMA AF Konsult 10 & ABK 09 med koppling till förfrågningsunderlaget Upprättande av affärsmässiga förfrågningsunderlag: krav på konsulten, problemområden och utmaningar, utvärderingsmodeller, kontraktsklausuler, uppföljning Viktiga aspekter vid ramavtal Beskrivning av olika samarbets- & ersättningsformer Upprätta konsultavtal Konsultens roll i entreprenader Kontraktsfrågor, t.ex konsultens ansvar Hur hantera utbyte av konsult med nyckelkompetens Praktiska exempel Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som arbetar eller kommer att arbeta med upphandling av konsulter och/eller är intresserad av att lära dig mer inom området och metodiken. Förutsättning för utbildningen är att du känner till grunderna för offentlig upphandling. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper, tips, metoder och råd för att kunna genomföra konsultupphandlingar på ett effektivt sätt och för att uppnå bra resultat under avtalsperioden. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 26 februari (Stockholm) 28 oktober (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare inkl. ABK 09 JONAS FRÄNDESTAM TOBIAS TEGNÉR 20

21 NYHET Det nya upphandlingsregelverket Från och med våren 2016 kommer nya upphandlingsregelverk att påverka hur vi får genomföra våra offentliga upphandlingar i Sverige. Det nya direktivet kommer att ha stor påverkan på det praktiska upphandlingsarbetet. Under dagen kommer vi i huvudsak att behandla det direktiv som ligger till grund för nya LOU. Under utbildningsdagen kommer framför allt det praktiska perspektivet att belysas och diskuteras. Ur innehållet: Utökade möjligheter att använda strategiskt upphandlingsarbete och att beakta sociala hänsyn och miljöaspekter Kodifiering av rättspraxis Nya regleringar med syfte att underlätta för små, medelstora och nystartade företag att delta i upphandlingar Förändringar i regler kopplade till utvärdering och tilldelningskriterier Innovationsparterskap Möjligheten att använda sig av förhandlat förfarande utökas Vem vänder sig utbildningen till? Till dig som har en beslutande roll för upphandlingsarbete och/eller arbetar praktiskt med offentlig upphandling. Du kan också vara ansvarig för eller delaktig vid kravställande i upphandlingar av olika slag. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskap och en fördjupad bild av vad det nya upphandlingsregelverket kommer att innebära i relation till det praktiska upphandlingsarbetet. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 28 januari (Stockholm) 12 maj (Stockholm) 13 oktober (Stockholm) 4 december (Stockholm) Tid 09:00 16:00 Pris kr exkl. moms per deltagare TOBIAS TEGNÉR GUSTAV BLOMBERG 21

22 CONCEPT 1 MAX 12 DELTAGARE Concept 1, Diplomerad upphandlare är avsedd för upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar och som efter att ha genomgått utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra upphandlingar självständigt. Utbildningen genomförs i fyra ämnesblock under tio dagar. Ämnesblocken täcker hela anskaffningsprocessen, såväl de delar som regleras av LOU som övriga. ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK FEBRUARI SEPTEMBER ÄMNESBLOCK 2 AFFÄREN MARS OKTOBER ÄMNESBLOCK 3 METOD OCH STRATEGI APRIL NOVEMBER ÄMNESBLOCK 4 KRAVFORMULERING MAJ DECEMBER Pedagogik Under ämnesblocken arbetar deltagarna aktivt med grupparbeten och har diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan ämnesblocken ska deltagarna arbeta med fördjupningsuppgifter, dessa ska skickas in skriftligt och sedan följas upp under nästkommande ämnesblock. För att bli Diplomerad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter. Pris Tid kr exkl. moms 09:00 16:00 22

23 CONCEPT 1 ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK Ger dig tillräcklig kunskap för att kunna orientera dig i LOU och övrig relevant lagstiftning samt förutsättningar att kunna tillämpa bestämmelserna februari eller september, Stockholm DAG 1 UPPHANDLINGSJURIDIK EU-direktiven LOU LUF EU-rättsliga grundprinciper Tröskelvärden Upphandlingsförfaranden Krav på leverantören Krav på varan/tjänsten Ramavtal DAG 2 UPPHANDLINGSJURIDIK Förtydligande/komplettering av anbud Orimligt låga anbud Tilldelningskriterier Upphandlingsprotokoll Avtalsspärr Överprövning och skadestånd Viktiga rättsfall DAG 3 AFFÄRS & FÖRVALTNINGS- JURIDIK Köprätt introduktion Avtalsrätt introduktion Offentlighet och sekretess Förvaltningslagen NYA DIREKTIVET Genomgång av nya direktivet Fördjupningsuppgift till nästa block: Analysera domar AMAR AL-DJABER GUSTAV BLOMBERG TOBIAS TEGNÉR JOHAN BREIDEMALM 23

24 CONCEPT 1 ÄMNESBLOCK 2 AFFÄREN Går igenom förutsättningar för att kunna genomföra en bra affär. Lär dig att bedöma om ett avtal är lämpligt och att självständigt formulera ett enklare avtal mars eller oktober, Stockholm DAG 1 EKONOMI Leverantörsbedömning Resultat och balansräkning Analys årsredovisning MILJÖ Miljökrav Sociala krav DAG 2 AFFÄRSBETEENDE Uppföljning av fördjupningsuppgift Uppförande i affärer Etik Mutor bestickning Skriva avtal Kontraktsvillkor Använda standardavtal t ex Alos 05 Index och annan reglering Leveranskontroll Samverkan inom avtalet Fördjupningsuppgift till nästa block: Analys av avtal Gästföreläsare: Nina Sjödin, Ekonomichef SKL Kommentus JONAS FRÄNDESTAM AMAR AL-DJABER TOBIAS TEGNÉR EVA-LENA OLNILS 24

25 CONCEPT 1 ÄMNESBLOCK 3 METOD OCH STRATEGI Ger dig förmåga att utifrån juridiska och affärsmässiga bedömningar kunna välja och använda lämpliga strategier för olika typer av upphandlingar april eller november, Stockholm DAG 1 UPPHANDLINGSMETODER Uppföljning av fördjupningsuppgift Upphandling förberedelser och genomförande Koncession Konkurrenspräglad dialog Projekttävling E-auktion DAG 2 UPPHANDLINGS STRATEGIER Inköpsarbetet Organisation Behovsanalys Paketering Avtalsförvaltning Samordnad upphandling Fördjupningsuppgift till nästa block: Behovsanalys första mötet JONAS FRÄNDESTAM ELISABETH GÖRANSSON EVA-LENA OLNILS TOBIAS TEGNÉR KATARIINA VIRKKUNEN 25

26 CONCEPT 1 Ämnesblock ÄMNESBLOCK 4 Kravformulering 4 KRAVFORMULERING Lär dig att självständigt formulera krav utifrån behov och ta fram ett fullständigt förfrågningsunderlag inklusive utvärderingsmodell och dokumentation maj eller december, Stockholm. Avslut och diplomering DAG 1 KRAVSPECIFIKATION OCH LEVERANTÖRSKVALIFICERING Uppföljning av fördjupningsuppgift Krav på företaget Krav på personal Nya företag Miljöledningssystem Kvalitetssystem Upprätta kravspecifikation utifrån behov SLA Tekniska specifikationer Anbudspris Tjänster Varor DAG 2 UTVÄRDERINGS MODELLER Lägsta pris Ekonomiskt mest fördelaktiga Utvärderingsmodeller Praktisk tillämpning DAG 3 UTVÄRDERINGSMETODER OCH DOKUMENTATION Ekonomiskt mest fördelaktiga Krav och önskemål Bedömningsmöjligheter Tilldelningsbeslut Upphandlingsprotokoll Annonsering AVSLUTNING MED DIPLOMERING EVA-LENA OLNILS ELISABETH GÖRANSSON JONAS FRÄNDESTAM TOBIAS TEGNÉR 26

27 expert FÖR DIG SOM VILL FÖRDJUPA DIG Expertutbildningar Vänder sig till dig som har flera års erfarenhet inom ämnet offentlig upphandling och som nu vill fördjupa dig och utöka dina kun skaper ytterligare. På den här nivån ingår Concept 2, Certifierad upphandlare. Concept 2 är anpassad för att motsvara de kunskaper som krävs för certifieringen som SOI utfärdar. 27

28 It-upphandlingar i praktiken Verksamhetens it-stöd behöver vara utformat så att det underlättar arbetet samtidigt som det bidrar till att uppgifterna blir utförda på ett korrekt sätt. Upphandlingar av it-system och it-tjänster blir av detta skäl ofta komplexa. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma förfrågningsunderlaget så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Det finns olika alternativ och metoder för att upphandla it, beroende på förutsättningar och behov. Det som kan se ut som en varuupphandling kan istället visa sig vara en tjänsteupphandling. Ur innehållet Tjänst eller system? Planering Behovs- och kostnadsanalyser Identifiera faktiska behov och omsätta dessa i ändamålsenliga krav Avtalsvillkor Specifika lagar och bestämmelser att ta hänsyn till Relationen mellan köpare och säljare Anbudsutvärdering och beräkning av anbudspriser Vilka vänder sig utbildningen till? Utbildningen vänder sig till dig som är upphandlare och som idag eller i framtiden ska upphandla It-baserat verksamhetsstöd. Utbildningen passar även för kravställare inom området. Varför ska du gå utbildningen? För att få kunskaper, tips och metoder på hur en upphandling inom It-området kan genomföras med bra resultat för både köpare, användare och säljare. Datum och plats Heldag vid följande tillfällen 24 mars (Stockholm) 11 november (Stockholm) Tid 09:00 18:00 Pris kr exkl. moms per deltagare BJÖRN WESTIN 28

29 CONCEPT 2 MAX 12 DELTAGARE Concept 2, Certifierad upphandlare är avsedd för erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden och som efter att ha genomgått utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under femton dagar och är anpassad för SOI Certifiering. ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK MARS ÄMNESBLOCK 2 AFFÄREN 5 7 MAJ ÄMNESBLOCK 3 METOD, STRATEGI OCH ORGANISATION 9 11 JUNI ÄMNESBLOCK 4 KRAVFORMULERING 8 10 SEPTEMBER ÄMNESBLOCK 5 FÖRDJUPNING 3 5 NOVEMBER Pedagogik Under ämnesblocken medverkar deltagarna aktivt i grupparbeten och diskussioner kring givna arbetsuppgifter. Mellan ämnesblocken får deltagarna genomföra olika fördjupningsuppgifter och analysera ämnen runt offentlig upphandling. Genomförda uppgifter ska lämnas in skriftligt och vid nästa ämnesblock presenteras muntligt och skriftligt. För att bli Certifierad krävs närvaro under utbildningen samt godkända fördjupningsuppgifter. Pris Tid kr exkl. moms 09:00 16:00 29

30 CONCEPT 2 Ger dig tillräcklig kunskap för att kunna fördjupa dig i LOU och övrig relevant lagstiftning samt förutsättningar att kunna ge råd och tillämpa bestämmelserna mars, Stockholm ÄMNESBLOCK 1 JURIDIK DAG 1 UPPHANDLINGSRÄTT LOU LUF LOV LUFS EG-rätt i förhållande till LOU EU-rättsliga grundprinciper Förstå och tolka praxis DAG 2 UPPHANDLINGSRÄTT Avtalsrätt Köprätt Leveransvillkor Alternativ tvistelösning Rättsprocessen Viktiga rättsfall Överprövningar DAG 3 RAMAVTAL Ramavtal Förnyad konkurrensutsättning NYA DIREKTIVET Genomgång av de nya reglerna som kommer att påverka offentliga upphandlingar Fördjupningsuppgift till nästa block: Ramavtal AMAR AL-DJABER TOBIAS TEGNÉR 30

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Att beställa användbara it-system. Hur användarbehoven kan synliggöras tidigt i beställningen

Att beställa användbara it-system. Hur användarbehoven kan synliggöras tidigt i beställningen 1 Att beställa användbara it-system Hur användarbehoven kan synliggöras tidigt i beställningen Att beställa användbara it-system Hur användarbehoven kan synliggöras tidigt i beställningen ISBN 978-91-7595-098-3

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av byggentreprenader. Sebastian Isaksson

Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av byggentreprenader. Sebastian Isaksson Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av Sebastian Isaksson Copyright Sebastian Isaksson Avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola ISRN LUTVDG/TVBP--10/5408--SE Lunds

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer