Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november Välkomna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!"

Transkript

1 Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1

2 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som styr offentlig upphandling Kunskap om våra olika roller och ansvarsfördelning i upphandlingsprocessen Upplägg Varför och hur Vad är det verkliga behovet, vad behöver vi anskaffa? Hur får vi bra leverantörer? Hur gör vi jobbet? Hur agerar vi när vi köper för relativt lågt läge? 2

3 Inköp Offentlig Gävleborgs uppdrag Hitta avtalsinformation upphandling Michael Kazmierczak - en möjlighet Chef för staben att göra affärer Cilla Larsdotter Informatör Förnamn Efternamn, Inköp Gävleborg 3

4 Uppdrag upphandling! Inköp Gävleborg är upphandlande myndighet och genomför upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt ger stöd och rådgivning åt kommunernas förvaltningar och bolag. Områden som inte omfattas av Inköp Gävleborgs förbundsordning: Byggentreprenader Tjänsteupphandling inom utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst samt kultur, fritids- och idrottsverksamhet Viss direktupphandling. Kommunalförbundet kan vara kommunerna behjälpliga även med de undantagna områdena, men beslut inom dessa fattas inte av kommunalförbundet

5 Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 10 medlemskommuner Ca 45 offentliga kunder Styrs av en politisk direktion anställda Kompetensbaserad organisation Lokala kontor Innovationsupphandling Utför upphandlingar till ett värde av ca 2,5 miljard per år aktiva avtal 9 av 10 upphandlingar samordnade 372 upphandlingar gjordes

6 Exempel på varor och tjänster som upphandlas Fastighetstjänster, fordon, maskiner, mark, väg och anläggning, livsmedel, kontorsmaterial, IT, konsulter, hotell och konferens m.m 6

7 Roller och ansvar i upphandlingsprocessen Svara mot ställda krav Branschkunskap Sakkunskaper Affärsmässighet Följer LOU Ställer krav på produkt och tjänst Sakkunskaper Vad ska utvärderas och testas Referensgruppen mycket viktig Beställare Inköp Gävleborg Affärsmässighet LOU Kommersiella villkor Branschkunskap

8 Var hittar jag information om avtal? 8

9 Avtalen är sökbara Alla avtal är sökbara via avtalsdatabas och inköpssystem Leverantör Nyckelord Områden.

10 Koll på nya avtal med RSS-flöden Tips! Högerklicka på skrivbordet och skapa en gadget! 10

11 Koll på nya avtal med RSS-flöden - gadget

12 Nyhetsbrev och kundtjänst Kundtjänst Telefon: E-post: Öppettider: Må-fre kl.9-12 och

13 När du inte hittar avtalet på hemsidan Kontakta kundtjänst och be dem hjälpa dig att hitta avtalet. Alternativ om det inte finns något avtal och en upphandling måste göras: 1. Direktupphandling genom Inköp Gävleborgs kundtjänst 2. Du gör direktupphandlingen själv med stöd av Inköp Gävleborgs upphandlingssystem 3. Du gör direktupphandlingen helt själv 4. Samordnad upphandling - Anmodan på Inköp Gävleborgs hemsida - Anmodan via inköpssystemet

14 Offentlig upphandling i - praktiken möjlighet att göra affärer Mikael Hjelm Upphandlare Förnamn Efternamn, Inköp Gävleborg 14

15 Grundprinciper i EG-rätten Icke diskriminering Likabehandling Ömsesidigt erkännande Proportionalitet Transparens. 15

16 Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Även om den upphandlande myndigheten inte förväntar sig några utländska anbud får den vid utformningen av förfrågningsunderlaget inte införa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra. Den upphandlande myndigheten får heller inte exempelvis ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder. Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Om det finns flera alternativ bör det alternativ väljas som är minst ingripande eller belastande för leverantörerna. Principen om transparens innebär en skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den kommer att genomföras. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Därmed blir det förutsebart för leverantörerna vad som är av störst vikt vid valet av leverantör.

17 LOU LOU (Lag om offentlig upphandling) Undantag för försörjningssektorerna, försvars- och säkerhetsområdet 17

18 Upphandlingsprocessen 18

19 Upphandlingsförfaranden Förfarande Annonseringstid Minimitid för Tröskelvärde anbud Direktupphandling Annons/Riktad Skälig tid kr (15% av tröskelvärdet) Förenklat förfarande >10 dagar Skälig tid > Direktupphandling < Öppet förfarande Öppet förfarande 52 dagar dagar kr 19

20 Ett upphandlingsexempel av en arbetsmaskin med förare 20

21 Förfrågningsunderlag Kravspecifikation tas fram av Beställaren i samråd med Inköp Gävleborg Steg 1 - Kvalificering av anbudsgivaren Steg 2 - Prövning av skallkrav Steg 3 - Utvärdering 21

22 Kvalificeringskrav på anbudsgivaren Stabil ekonomi Skuldfri Ingen ekonomisk brottshistorik Har betalat skatter och avgifter Teknisk och yrkesmässig kapacitet 22

23 Prövning av skallkrav på tjänsten (eller varan) Modell Hjullastare med förare Storlek Maskinvikt mellan 7,0 och 13,0 ton (ME-klassning ) Utrustning Schaktskopa, planeringsskopa, asfaltskärare 23

24 Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktiga Lägst pris 24

25 Ekonomiskt mest fördelaktiga Pris Miljö Miljöklass (Steg 1-3 avgaskrav) EU-reglerna (för arbetsmaskiner) finns i direktiv 97/68/EG och förordning 1998:1709 Service Inställelsetid Andra utvärderingskriterier 25

26 Absolut utvärderingsmodell Påslag Avdrag (mervärde) 26

27 Utvärdering genom avdrag Ju högre uppfyllnad av kriterier desto större avdrag Avdraget är enbart fiktivt anbudspris avdrag 27

28 Utvärdering av två anbud Traktor o co Pris: 750 kr/timme Miljö: Steg 3 Service (inställelse): 2 timmar Grävskopan.se Pris: 650 kr/timme Miljö: Steg 2 Service (inställelse): 3,5 timmar 28

29 Miljö Klassning Avdrag Steg 3 eller bättre Steg 2 Steg 1 eller sämre 250 kr/tim 100 kr/tim 0 kr/tim 29

30 Service Inställelse Avdrag 0-1 timme 100 kr/tim > 1-3 timmar 50 kr/tim > 3 timmar 0 kr/tim 30

31 Utvärdering Traktor o co Pris: 750 kr/timme Miljö: Steg 3 Service: 2 timmar Steg 3 eller bättre Steg 2 Steg 1 eller sämre 250 kr/tim 100 kr/tim 0 kr/tim 0-1 timme 100 kr/tim > 1-3 timmar 50 kr/tim > 3 timmar 0 kr/tim 750 kr 250 kr 50 kr = 450 kr i utvärderingspris 31

32 Utvärdering Grävskopan.se Pris: 650 kr/timme Miljö: Steg 2 Service: 3,5 timmar Steg 3 eller bättre Steg 2 Steg 1 eller sämre 250 kr/tim 100 kr/tim 0 kr/tim 0-1 timme 100 kr/tim > 1-3 timmar 50 kr/tim > 3 timmar 0 kr/tim 650 kr 100 kr 0 kr = 550 kr i utvärderingspris 32

33 Traktor o co Grävskopan.se 750 kr 450 kr 650 kr 550 kr 33

34 Frågor? 34

35 Hur Offentlig vi stödjer köp upphandling av byggentreprenader - möjlighet att göra affärer Michael Kazmierczak Chef för staben Daniel Förnamn Turås Efternamn, Inköp Gävleborg Upphandlare 35

36 Inköp Gävleborg bistår vid entreprenader (AB och ABT) och konsulttjänster (ABK) Tydliga roller - Projektledare - Upphandlare Tidplan upprättas 36

37 Upphandlingsprocessen Förberedelse Leverans Avtal Tilldelning Utvärdering Annonsering Öppning Kvalificering Prövning 37

38 Utökad kvalitetssäkring Inköp Gävleborg kan vara en part i dialogen med entreprenörerna vid förhandlingar vid tilläggsbeställningar vid uppföljning 38

39 Hållpunkter Offentlig för bra upphandling offentliga affärer - en möjlighet att göra affärer Johan Almesjö Förbundsdirektör Förnamn Efternamn, Inköp Gävleborg 39

40 Behovet Det verkliga behovet - hur tar vi reda på det, hur verifierar vi det - hur förankrar vi att det vi kommer fram till de facto kommer att upphandlas? Leverantörsdialog Möjlighet för lokala - den ekonomiskt bästa affären kontra lokala möjligheter Förfrågningsunderlag Hur ser vi på lokala företags möjlighet att vara med, pris kontra lokala möjligheter Hur mycket tid får det ta Hur ser tidplanen ut för att lyckas 40

41 Utvärdering Utvärderingsmodell F&S Överprövning Hur agerar ni när en över prövning görs? Medial debatt Hur svarar ni upp på detta? Uppföljning leverans Vem gör vad? Häva avtal När, på vilka grunder? Ny upphandling Vad tar ni mer er till nästa gång detta ska upphandlas? Direktupphandling Hur gå tillväga med ett lägre belopp? För vem vill ni göra det möjligt att vara med? 41

42 Etik och moral Brottsbalken 17 kap, 20 kap. Du är själv ansvarig! Resor betala själv Presenter/julgåvor under 1% av prisbasbelopp Mutor och bestickning, vad säger lagen? Evenemang, presenter och resor Policy mot mutor och bestickning Är det tveksamt? Regler och lagar Låt bli 42

43 Vart vänder jag mig om jag har frågor? Kundtjänst E-post: Telefon: Öppettider: Vardagar kl.9-15 (lunch 12-13) 43

44 Vad tyckte du om den här utbildningen? Tack för att du fyller i kursutvärderingen innan du går! 44

45 Tack för idag! Den här presentationen kommer inom kort att finnas på 45

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet,

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, uppföljning Hultsfreds kommun Revisionsrapport 2011-03-18 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet

Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet Upphandlingspolicy All upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och präglas av: Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet All upphandling ska följa gällande lagar och bestämmelser.

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning Per Flensburg

Innehållsförteckning. 1. Inledning Per Flensburg 1. Inledning Per Flensburg Innehållsförteckning 1 Inledning 3 Läget idag 8 Offentlig IT 11 2. Upphandling av offentliga system 13 Upphandlande myndigheter och upphandlande enheter 13 3 Begrepp och definitioner

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm?

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Mars 2009 Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Sverige behöver fler entreprenörer inom välfärdssektorn - vi behöver dig! Stockholms stad, Stockholms NyföretagarCentrum och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7.

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7. LEXFYLGIA NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN FYLGIA JULI MAJ 2014 Smartare anbud sid 3 Nya regler inom upphandlingsområdet sid 6 M&A Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer sid 7 Vi önskar er

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer