Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?"

Transkript

1 Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars

2 Sammanfattning Alla kommunala, statliga och landstingsägda bibliotek skall upphandla i konkurrens Undantag för ensamrätt och lågt värde Uppfinn inte hjulet Använd ramavtalen! KB kan göra en samordnad upphandling för forskningsbibliotek i Sverige 2

3 Magnus Josephson AB Skapar tillväxt i er offentliga affär Hjälper företag att tjäna mer pengar på offentlig upphandling Hjälper myndigheter att göra bättre affärer Ny bok: Vinnande anbud ute nu Upphandlingsjurist sedan 1995 NOU Halvarsson&Hallvarsson OPIC Magnus Josephson AB IHM, ALMI Företagspartner Upphandling24, Anbud24, Justitia 3

4 Ny bok ute! 4

5 Grundläggande regler 5

6 Grundläggande regler En offentlig inköpare måste som huvudregel konkurrensutsätta större affärer och får därför i princip inte vända sig till endast en leverantör En leverantör har i princip alltid rätt att lämna anbud 6

7 Grundläggande regler Huvudregeln om affärsmässighet 1 kap. 9 Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. 7

8 När behöver man inte konkurrensutsätta? Leverantör har ensamrätt på vara el tjänst Orimligt dyrt eller tekniskt komplicerat att byta ut befintlig leverantör Lågt värde på affären (Nivån bestäms av KB) (Synnerlig brådska) 8

9 Hur går en upphandling till? 9

10 Anskaffningsprocessen i sammanfattning Planeringsfas Upphandlingsfas Förvaltningsfas Behovsanalys Förfrågnings -underlag Anbudsperiod Uteslutning samt Kvalificering av leverantörer Utvärdering av anbud, ev förhandling ÖP frist Särskilda villkor 10 d Uppföljning Kontraktsskrivning Annons Anbudsöppning Tilldelningsbeslut 10

11 Hur går en upphandling till? Annons i svensk eller EU databas Tillräcklig anbudstid Kvalificering och utvärdering av leverantör Tilldelningsbeslut Avtal 11

12 Hur går en uh till? Hur välja leverantör? Kvalificering (företagets historik) Skall krav (kravspecifikationen) Lägsta pris, eller Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (Vad säljs?) 12

13 Hur går en uh till? Tiodagarsfrist för prövning av beslut Överprövning (ÖP): Begäran från leverantör om att upphandlingen skall göras om eller rättas till. ÖP ansökan görs till behörig länsrätt När avtalet är skrivet upphör ÖP möjlighet 13

14 Att tänka på inför en upphandling 14

15 Att tänka på inför upphandling Alternativ 1: Kolla alltid ramavtalen först!!! Gå in där INNAN ni gör något annat! Ramavtal kolla en gång till!!! Hör DÄREFTER med ekonomichefen eller verksjuristen om det finns ramavtal Beställ från ramavtalet enligt dess instruktioner 15

16 Att tänka på inför upphandling Alternativ 2 det finns inget ramavtal: Hör med ekonomichef eller verksjuristen om det är någon ny upphandling på gång Om inte kolla Inköpspolicy! 16

17 Att tänka på inför upphandling Fokus på affären! Vad är det vi vill köpa? Varför gör vi detta? Vad skall produkten / tjänsten lösa för problem? Vad kan vi betala? Vad är en trolig prisnivå på marknaden? Ju fler tvingande krav, desto dyrare affär Korta, koncisa förfrågningsunderlag ger korta koncisa anbud = mindre att läsa 17

18 Att tänka på Vanliga fel vid upphandling Beställare Otydlig kravspecifikation vad vill man ha? För kort anbudstid vad är skäligt? Otydliga utvärderingskriterier vad prioriteras? Diskriminerande krav Förhandling = Prutrunda 18

19 Att tänka på Vanliga fel vid upphandling leverantör: Bristande bolagsbeskrivning Vem är man? Bristande varu /tjänstebeskrivning Vad säljer man? För sent inkommet anbud Ej reagerat på diffusa utvärderingskriterier 19

20 Kort om samordnad upphandling av e licenser genom KB 20

21 Sammanfattning Kungliga Biblioteket kan genomföra en samordnad upphandling även för forskningsbiblioteken på Chalmers, Högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm LOU måste följas De forskningsbibliotek som skall kunna använda avtalet ska vara med som parter i avtalet från början. 21

22 E licenser uh kan göras av KB KB bedöms ha författningsstöd för genomförande av samordnad upphandling av E licenser för forskningsbibliotekens räkning. Varken LOU eller konkurrenslagen utgör något hinder för KB att genomföra en samordnad upphandling av E licenser för forskningsbibliotekens räkning. 22

23 Förordning (2008:1421) Instruktion för Kungl. Biblioteket: Kungliga Biblioteket ansvarar enligt 2 punkten 9 i förordningen för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek i fråga om bl.a. försörjning med litteratur och utnyttjande och utveckling av tjänster baserade på informationsteknik. 23

24 Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. Biblioteket Av förordningen framgår att Regeringen önskar en samverkan i frågor om tjänster baserade på informationsteknik mellan forskningsbiblioteken och att Kungliga Biblioteket ansvarar för den samverkan. En samordnad upphandling av de aktuella E licenserna torde därför kunna anses ingå i denna samverkan och därigenom ha ett stöd i förordningen. Eftersom Handelshögskolan i Stockholms bibliotek redan definierats som ett forskningsbibliotek, torde även Handelshögskolan ha möjlighet att delta i en samordnad upphandling. 24

25 Specialbibliotek = forskningsbibliotek Rapporten Forskningsbiblioteken 2007 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Framgår att forskningsbiblioteksstatistiken omfattar forskningsbibliotek som är helt eller delvis finansierade med statliga medel och som är tillgängliga för allmänheten. 25

26 Tre kategorier bibliotek i utredningen Biblioteken delas upp i tre kategorier: nationalbibliotek (1 st), högskolebibliotek (38 st) och specialbibliotek (38 st). Kategorin högskolebibliotek inkluderar både universitets och högskolebibliotek. Till gruppen specialbibliotek hör bland annat bibliotek vid vissa forskningsinstitut, myndigheter och museer. 26

27 Sammanfattning Alla kommunala, statliga och landstingsägda bibliotek skall upphandla i konkurrens Uppfinn inte hjulet Använd ramavtalen! Hör med ekonomichef eller jurist om de har koll Följ inköpspolicyn om ni gör egen upphandling 27

28 Kontakta Magnus Josephson Tel: Norrlandsgatan 18, Sthlm Välkomna till 28

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Instruktion för upphandling av energieffektiva kvicksilverfria ljuskällor genom förhandlat förfarande utan annonsering enligt LOU

Instruktion för upphandling av energieffektiva kvicksilverfria ljuskällor genom förhandlat förfarande utan annonsering enligt LOU Instruktion för upphandling av energieffektiva kvicksilverfria ljuskällor genom förhandlat förfarande utan annonsering enligt LOU 1 av Magnus Josephson Upphandlingsjurist och f.d. anställd på Nämnden för

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (för kort anbudstid). Bollnäs kommun

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet,

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, uppföljning Hultsfreds kommun Revisionsrapport 2011-03-18 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

INBJUDAN till samordnad upphandling - elenergi med leveransstart 2016

INBJUDAN till samordnad upphandling - elenergi med leveransstart 2016 Till Upphandlingsansvarig El-energi INBJUDAN till samordnad upphandling - elenergi med leveransstart 2016 Colligio bjuder härmed in er till en samordnad upphandling av elenergi med leveransstart 2016.

Läs mer

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter:

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter: KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-016 PM 2 2007-10-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen och bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling genom tillämpning av en relativ (eller

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer