Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1"

Transkript

1 Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U2 Upphandling U4 Upphandlingsrätt U3 Utredning U5 Uppföljning 1

2 2

3 »Upphandlingar ska ge bästa tänkbara välfärd för pengarna«gunilla Glasare chef för avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Varför vill SKL stötta sina medlemmar med en professionell upphandlingsservice som AffärsConcept?»Jag ser det som en viktig samhällsservice. Våra medlemmar är ålagda enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, att genomföra upphandlingar och SKL vill stötta dem på bästa sätt. Upphandlingar är strategiskt avgörande, det handlar om vad medborgarna får för sina skattemedel. Därför har vi även AffärsConcept som bistår med utbildning, utredning, upphandlingar, upphandlingsrätt och uppföljning.«vad är det viktiga nu för SKL:s del när det gäller upphandlingar för kommuner och landsting?»vi arbetar, tillsammans med AffärsConcepts konsulter, med hur vi får in mer funktion i upphandlingarna. Underlagen tenderar att bli mycket detaljerade istället för att se till samhällsservicen. Målet är att få så bra service till medborgarna för pengarna som möjligt. Det åstadkommer vi bland annat genom att samarbeta med leverantörerna eftersom det är de som till vardags ser vad som kan göras bättre. Förutom funktion är även incitamentsavtal intressanta. Hur ser du på framtiden vad gäller er service till kommuner och landsting inom offentlig upphandling?»skl bistår med konferenser, riktlinjer och handböcker samt AffärsConcepts konsulter som bistår med reell hjälp i upphandlingens olika faser. Tillsammans kan vi utveckla upphandlingsstrategier som ger medborgarna mer. Vår ambition är att upphandlingar ska ge bästa tänkbara välfärd för pengarna.«3

4 U1 Utbildning»Utbildning ger dig verktygen du behöver!«upphandlingar ska genomföras med den goda affären i fokus och samtidigt följa lagen om offentlig upphandling. Utbildning är nyckeln för dig som arbetar inom ett område som utvecklas snabbt. Våra utbildningar är strategiskt viktiga för att organisationen ska kunna: utveckla verksamheter, göra de bästa affärerna, handskas klokt med skattemedel, bygga bra relationer grundade på ömsesidig respekt mellan köpare och säljare, och att du som chef får de bästa möjligheterna att öka kompetensen i din organisation. Detta bidrar till bra resultat för offentliga myndigheter och organisationer liksom för företagandet i Sverige. Elisabeth Göransson, utbildningsansvarig på AffärsConcept, ser ett ökande intresse för utbildningar inom offentlig upphandling. De utbildningar som är mest populära är grundkurser i lagen om offentlig upphandling, LOU. Det är viktigt för nyanställda, som ska arbeta med offentlig upphandling, att snabbt komma in i jobbet och få en bra bas att stå på när det gäller offentlig upphandling. Årligen utbildar Elisabeth Göransson och hennes kollegor omkring 800 personer. Deltagarna kommer från hela Sverige, främst från offentliga myndigheter, organisationer och bolag. Varje upphandling kräver kunskap inom flera områden och på olika nivåer. På utbildningarna får deltagarna verktygen de behöver för att kunna genomföra affärsmässigt Ny på jobbet? Då är introduktionskursen rätt för dig. Här lär du dig det mesta som är värt att veta för att komma in i jobbet snabbt: Lagen om offentlig upphandling, LOU, hur du direktupphandlar korrekt och hur du ansluter dig till större ramavtal. bra upphandlingar vilket bidrar till att allmänheten får en bra tjänst eller vara för sina inbetalda skattemedel. Kunniga och välutbildade upphandlare bidrar till affärer som gynnar båda parter, både den upphandlande myndigheten och leverantören, menar Elisabeth Göransson. I alla våra utbildningar varierar vi teori och praktik. Vi som undervisar arbetar dagligen med olika upphandlingar och därigenom kan deltagarna få aktuella råd och tips kring de praktiska frågor de brottas med på hemmaplan. AffärsConcept kan skräddarsy en utbildning för dig och dina kolleger utifrån era speciella önskemål. Utbildningen kan sedan utföras på er egen arbetsplats. För dig som har jobbat ett tag Du kommer att ha användning av specialistutbildningen. Här får du djupdyka ner i förhandling, tjänsteupphandlingar, koncessioner, aktuella rättsfall och effektiva utvärderingsmodeller. Liksom detta med byggentreprenad och tekniska konsulter. Eftersom utvecklingen går snabbt får du här en möjlighet att sätta 4

5 Utbildning U1»Utbildningen hjälper mig att ge mina kunder ett ännu bättre underlag«franz Larsson på Visma Commerce arbetar dagligen med ett elektroniskt upphandlingssystem för myndigheter. För att höja kvaliteten på konsultuppdragen ville han få en fördjupad kunskap om upphandling i praktiken och valde att gå specialistutbildningen hos AffärsConcept och själv bli diplomerad upphandlare. De konsulter som arbetar inom utredningsområdet har dessutom omfattande erfarenhet av att genomföra upphandlingar och stor kunskap om upphandlingsorganisatoriska frågor. I sitt arbete hjälper Franz Larsson kunder att anpassa förfrågningsunderlag för att de ska kunna genomföra en optimal elektronisk upphandling i upphandlingsverktyget TendSign. Det är ett kraftfullt verktyg med frågor och olika elektroniska svarsalternativ där anbudens kvalificerings- och utvärderingsfas automatiseras. För att förfrågningsunderlagen ska bli så bra och tydliga som möjligt ville jag själv utbilda mig vidare inom upphandling, säger Franz Larsson. Han ville få en fördjupad kunskap om upphandling för att kunna guida sina kunder och anser att specialistutbildningen till diplomerad upphandlare, Concept 1, hos AffärsConcept gett honom viktig kunskap om upphandlingar. Framförallt vikten av att ha en bra disposition och tydliga formuleringar i dokumentationen. Det är avgörande att anbudsgivarna kan hitta rätt i materialet och förstå vad som efterfrågas som krav eller som mervärden, för att upphandlingen ska bli riktigt bra. Franz Larsson ser också hur kunskap kan lyfta offentliga upphandlingar. Det är viktigt att affärsmässigheten och lagen går hand i hand men även att språkbruket är modernt, klart och tydligt. På så sätt attraheras ännu fler leverantörer. Nu kommer Franz Larsson att omsätta kunskaperna från Concept 1 i praktiken under en period. Sedan vill han fortsätta med nästa steg, Concept 2, specialistutbildning anpassad för SOI-certifiering. Det är en ytterligare fördjupande utbildning som även innehåller mycket intressanta block som IT-upphandling och byggentreprenadupphandling. Jag vill få en bred kunskap för att kunna hjälpa alla våra kunder på bästa sätt. dig in i det nya EU-direktivet i en aktuell utbildning Vad innebär detta med social hänsyn och de nya miljökraven? Du deltar i kursen, åker hem och jobbar och kommer tillbaka under flera tillfällen. Det gör att du får en omedelbar återkoppling i din vardag. Och du som vill öka din kompetens ytterligare Både du och den verksamhet du ansvarar för kommer att vinna mycket på att du går specialistutbildningen. Här kan du gå både kursen IT-upphandlingar i praktiken och kursen för att bli certifierade upphandlare. Är det dyrt? Kursavgifterna hålls på en sådan nivå så att så många som möjligt inom offentlig sektor kan delta. Läs mer på: affarsconcept/utbildning-upphandling/ 5

6 U2 Utredning»När du har många bollar i luften«upphandlingar är komplexa och en förutsättning för att de ska bli så bra som du vill är att du hinner sätta dig in i alla delar. När tiden är knapp kan det vara en bra idé att be en utredare om hjälp. Ibland är det bra att börja från början, menar Björn Westin, utredningsspecialist på AffärsConcept. Vi blir ofta inkallade för att se hur upphandlingsverksamheten är organiserad. Har verksamheten tillräckliga resurser? Vilka kompetenser behövs? Vi ger sedan konkreta råd och stöd så att ansvariga och anställda kan känna sig trygga i det fortsatta arbetet. Det är alltid en bra början för att organisera en verksamhet som arbetar med upphandling. Men som utredare arbetar Björn Westin och hans kollegor också med behovsanalyser, riskanalyser och marknadsanalyser. För ju fler aktörer som finns inom respektive upphandlingsområde desto tuffare krav ställs det på upphandlaren. Det kan handla om så enkla saker att man tidigare handlat upp mobiltjänster från en operatör som haft rikstäckning. Och sedan glömmer att ta med det i det nya förfrågningsunderlaget, får en operatör som har betydligt sämre täckning, fast det finns behov av rikstäckning. En riskanalys som ofta glöms bort är beroendet av en leverantör under ramavtalstiden. Och eventuella konsekvenser för leverantören. Om en och samma leverantör fått alla beställningar under första avtalsåret och knappt några alls under det följande. Då uppstår en situation där leverantören kanske inte klarar sig. Vi å andra sidan har bara en leverantör för viktiga tjänster. Vad händer om denne går i konkurs eller upphör med sin verksamhet? Att göra marknadsanalyser är krävande. Men nog så viktigt, och en anledning att anlita hjälp, menar Björn Westin. Annars kanske du handlar upp saker som inte är så bra som verksamheterna behöver. Att ta hjälp med noggranna utredningar, inte minst vad praxis från tidigare upphandlingar och rättsfall, lönar sig. Du vill göra en sak men rättspraxis visar att du inte kan göra det på det sätt du planerat. Hur går du vidare? Det är viktigt att vi tillsammans ökar medvetenheten om alla eventuella oklara delar som behöver ha utretts innan förfrågningsunderlaget börjar skrivas. Vi strävar alla efter att det ska bli ett så rättvisande och fullständigt underlag som möjligt. Vad får jag för hjälp av en utredningsspecialist? Du får en genomgång av er inköpsverksamhet och hjälp med din organisationsutveckling. Du får stöd i att ta fram affärsoch upphandlingsstrategier som är ultimata för dig och din organisation. Vi ger dig också hjälp att hitta de bästa avtalsexemplen och hur du kan arbeta praktiskt när det gäller upphandlingar, bland annat utifrån lagen om offentlig upphandling, LOU, lagen om valfrihetssystem inom kommuner och landsting vad gäller hälsovård, socialvård, primärvårdstjänster och arbetsmarknadspolitiska tjänster, LOV lagen om upphandling av vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF och LUFS lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 6

7 Utredning U2»Tillsammans har vi skapat en kunskapsbank«leena Ekberg på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fick ett speciellt uppdrag av Vårdvalsnätverket. Att skapa en avtalsbank för primärvårdstjänster som upphandlas enligt LOV. Leena Ekberg kallade in utredningsspecialister från AffärsConcept. Att handla upp primärvårdstjänster utifrån lagen om valfrihetssystem, LOV, skiljer sig en del åt från andra upphandlingar, menar Leena Ekberg. Här löper till exempel avtalstiden betydligt längre och leverantörer kan ansluta sig till systemet under hela avtalsperioden. För att få ihop en exempelsamling, som är frivillig för alla landsting att använda, anlitade Leena Ekberg utredningsspecialister från AffärsConcept. Det blev många förfrågningsunderlag och avtal att analysera. Därefter presenterades de bästa exemplen och förslagen för en referensgrupp inom Vårdvalsnätverket*. Vi behövde verkligen få in experter som granskade avtalen, sedan kunde deltagarna i referensgruppen gå igenom dem hemma med sina jurister. Den kompetens som Leena Ekberg framförallt tycker är viktig med AffärsConcept är kunskapen om hur affärsmässiga villkor ska vägas mot juridiska. Det handlar om kommersiell affärsjuridik och det finns inte så många som är specialister på just det. Nu är krav- och villkorsbanken färdig att börja användas. Men arbetet är inte riktigt avslutat. Vi kommer att, tillsammans med AffärsConcept, ställa upp med rådgivning kring nyheterna i exempelsamlingen. Vad betyder det till exempel att skrivningen väsentligt avtalsbrott är borta? Och vad är det för skillnad på bör och ska? *Vårdvalsnätverkets uppdrag Uppdraget är att följa utvecklingen av de olika vårdvalsmodellerna i landsting och regioner, dela erfarenheter, problem och diskutera utvecklingen i framtiden. Nätverkets deltagare ska representera landsting och regioner som finansiärer och eller uppdragsgivare. Vad är det mer som behöver redas ut? Behov. Vad behöver dina verksamheter nu och i framtiden? Hur mycket kapacitet ska till exempel den nya simhallen ha? För kanske 20 år framåt? Hur behöver ni kunna använda mobila tjänster? Risker. Tillverkningsproblem. Ensidigt beroende av en leverantör. Konjunktursvängningar. Nulägesanalys. Vad ska ersättas? Vad har ni? Vad är bra? Mindre bra? Var ligger egentligen kostnaderna? Marknadsanalys. Vad finns på marknaden som motsvarar era behov, utifrån behovsanalysen och nulägesanalysen. Vad är andra upphandlares erfarenheter av liknande aktuella upphandlingar? Vad blev kostnaderna för dem? Rättsutredningar. Vad har domstolarna sagt i liknande upphandlingar som överprövats? Hur kan du undvika fallgropar samtidigt som du har bråttom med din upphandling? 7

8 U3 Upphandling»Vi guidar genom alla faser i stora och små upphandlingar«med lite hjälp går det att göra riktigt bra upphandlingar. Där du både sparar pengar och får hög kvalitet. Upphandling är en komplex och fascinerande vetenskap. Det konstaterar Maria de la Motte, Regionchef för AffärsConcept, Region Syd. Ja, det är inspirerande att göra bra affärer för den offentliga sektorn. Regelverket är en utmaning. Men samtidigt det som gör offentliga affärer spännande! Själv är hon jurist med avtalsoch entreprenadrättsinriktning, och expert på några av de mest komplexa upphandlingsområden som finns: infrastrukturella anläggningsprojekt, byggentreprenader och tekniska konsulttjänster. Vi har hjälpt och hjälper kommuner och enheter här i regionen med att göra upphandlingar, tolka avtal och att göra utredningar, men arbetar även i projekt som exempelvis upphandlingen av den nya Lidingöbron i Stockholm. Det är viktigt att ställa rätt krav från början och att ha bra utvärderingskriterier, påpekar Maria de la Motte. Just bra förfrågningsunderlag kan vara avgörande för att det ska bli en bra affär både kortsiktigt men även långsiktigt. Vi har nyligen hjälpt till med en stor möbelupphandling. Genom den noggranna förstudien, kontakter med leverantörer och rätt ställda krav lyckades beställaren spara cirka 30 procent jämfört med budget, berättar Maria de la Motte. Att kalla in en upphandlingsexpert behöver inte bli en dyr affär. Beställaren gör bättre affärer och sparar snabbt in en sådan kostnad. 8 Det här hjälper vi dig med! Vi går igenom det du behöver upphandla. Hur ser det egentliga behovet ut? Hur ser tidsplanen ut? Vi hjälper dig att vässa förfrågningsunderlagen och att hitta fungerande utvärderingskriterier. Vi avlastar dig och din organisation. Vad innebär lagen? Att följa lagar och regelverk är basen i offentlig upphandling. Vi hjälper dig att tolka lagar och regler så att du genomför en helt korrekt upphandling och reducerar risken för tidskrävande överprövningar. Upphandling tar tid Tänk på att en upphandling tar tid, ofta kan det handla om minst ett halvår. Var ute i god tid och kontakta oss innan du inleder arbetet. Du kanske bara har en kort fråga, eller vill ha hjälp i en del i upphandlingen.

9 Upphandling U3»Nu kan vi ställa de rätta frågorna«bra konsulter till rätt pris. Ett mål som Christer Carlsson, projektledare på den tekniska förvaltningen i Lomma, insåg att det krävdes expertis från Affärs- Concept för att uppnå. Framförallt behövde förfrågningsunderlagen spetsas till. Fallgropar AffärsConcept hjälper dig att undvika Vi har stor expertis inom exempelvis upphandling av byggentreprenader. Vi hjälper våra kunder med att undvika fallgropar som entreprenörer som medvetet lämnar mycket låga anbud för att sedan ta igen de förlorade pengarna på andra, icke överenskomna, sätt. Överfakturering av nedlagda timmar. Gränsdragningsproblem vad gäller samordningsansvar och generella ansvarsfrågor, för att nämna några exempel. Christer Carlsson har själv varit referens när det gällt uphandling av arkitekter och andra tekniska konsulter. Man får ju ganska bleka frågor, det är sällan de kommer in på djupet. Jag insåg att även vi själva behövde jobba mer på den punkten för att få fram en rättvisande bild av konsulten, säger han. Christer Carlsson anlitade AffärsConcept för att hantera upphandlingarna korrekt och för att få fram de bästa konsulterna till de bästa priserna. Vilka frågor skulle ställas? Till anbudsgivaren själv? Och till dennes referensperson? Vi fick hjälp att hitta de rätta, lite mer utmanande frågorna till referenterna. Så i våra förfrågnings- underlag får de ett antal saker att förhålla sig till. Om det levererats inom avtalad tid. Om det lämnats felfria underlag. Om byggnadsuppdraget utformats på ett estetiskt, funktionellt och ekonomiskt sätt, anpassat till uppdraget. Då får vi lite bättre svar än: Kalle är väl bra Referenterna väljer om de instämmer helt, delvis eller inte alls. Alla alternativ utom instämmer helt ger mellan till i påslag som sedan läggs på anbudssumman. Sedan vi införde vår nya modell för entreprenörsupphandlingar har vi faktiskt inte haft några överklaganden. Vi har också styrt upp så att arbeten inte sker på löpande räkning. Våra konsulter ska lämna fast pris. Blir vi missnöjda kan vi också sätta en leverantör i karantän vad gäller medverkan i nya anbud. Christer Carlsson känner att han har fått den kontroll han önskade. Vi är mycket nöjda med den hjälp vi fick. AffärsConcept kan också detta med entreprenadjuridik vilket är ett svårt område. Behöver du snabb hjälp? Köp rådgivningstid! Vi erbjuder dig en timbank där du kan köpa de rådgivningstimmar du anser dig behöva i upphandlingsarbetet. Vi har stor praktisk erfarenhet av upphandlingsarbete och vi är specialister på lagar och regelverk. Vi hjälper dig med rättsutlåtanden, att upprätta avtal och kan även delta vid förhandlingar. Du kan använda dina timmar när som helst, måndag till fredag, året runt. Läs mer och köp rådgivningstid på: upphandling/affarsradgivning-och-timbank/ 9

10 U4 Upphandlingsrätt»Att kunna regelverken är avgörande«regelverken kring offentlig upphandling blir alltmer komplicerade. Att tolka dessa korrekt och att följa rättspraxis är avgörande för att lyckas med en upphandling. Upphandlingsarbetet kräver juridisk spetskompetens och gedigna kunskaper om de spelregler som både beställare och anbudsgivare ska följa. Mindre organisationer saknar i vissa fall möjligheten att ha den kompetensen internt. De vill genomföra upphandlingar som leder till bästa möjliga resultat, men kan uppleva en osäkerhet kring hur de ska följa regelverken och samtidigt göra en god affär. Större organisationer kan på grund av det pressade arbetsschemat också behöva anlita den kompetensen, säger Tobias Tegnér, jurist och upphandlingsrättsexpert på Affärs- Concept. Han bistår statliga myndigheter, kommuner och landsting med hjälp att reda ut de juridiska frågorna. Det kan röra sig om rådgivning om förfrågningsunderlag, utformning av avtal, stöd vid upphandlingsrättsliga processer, rättsutredningar och utbildning. Det finns också dimensioner i regelverken som många gånger kan upplevas som mer komplicerade än andra: Det kan röra sig om hur miljökrav och social hänsyn ska utformas med tanke på både organisationens behov och gällande rätt. Med vår kunskap inom upphandlingsrättsområdet vill vi bistå våra uppdragsgivare med rådgivning. Vi strävar också i våra uppdrag efter att medverka till kompetensöverföring så att uppdragsgivaren får en varaktig nytta internt av våra insatser. De här lagarna styr själva upphandlingarna LOU, lagen (2007:1091) om offentlig upphandling LUF, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster LUFS, lagen (2011:1029) om upphandling på försvarsoch säkerhetsområdet LOV, lagen (2008:962) om valfrihetssystem Därefter följer exempelvis kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, avtalsrätt, EU-rätt samt regelverk om offentlighet och sekretess Det här hjälper AffärsConcept dig med! Rådgivning om lagstiftningarna Juridiska frågor som särskilda kontraktsvillkor, förhandling, förutsättningar för direktupphandling, bedömning vid prövning och utvärdering av anbud. Upphandlingsrättsliga processer som överprövningar och domstolsprocesser Rättsutredningar, till exempel frågor om enskildas möjlighet till valfrihet vid anslutande till avtal (avrop). Förutsättningar för tjänstekoncession. Beräkning av kontraktsvärden. Vad kan ni hjälpa mig mer med? Vi arbetar fortlöpande med stöd åt myndigheter och enheter, det inbegriper bland annat löpande juridisk rådgivning, stöd vid upphandlingsrättsliga processer och kvalitetssäkring av upphandlingsdokumentation. 10

11 Upphandlingsrätt U4»Regelverken finns för att det ska gå rätt till«övertorneå kommun har mycket information om hur upphandlingar går till på sin hemsida. Det handlar om att kommunen storsatsar på att skapa ett bra klimat för upphandlingar. Övertorneå är en liten kommun med cirka fyratusen invånare. Men en liten kommun gör i princip lika många upphandlingar som en stor kommun. Det fanns dock, tills nyligen, bara en upphandlare och en inköpsansvarig person på 25 procent och ett motstånd mot att följa de, som det upplevdes, krångliga lagar och regler som gäller. På en liten ort känner alla varandra. Fritidspolitikerna kan dessutom ha egna företag som kommunen anlitar eller så har deras närmaste det. Det ställer krav på en rättssäker upphandlingsprocess för att undvika jäv och korruption, berättar Jessica Hasanbegovic. Hon är projektanställd för att bygga upp upphandlingsverksamheten och har tagit hjälp av jurister från AffärsConcept. Anledningen till att kommunen storsatsar är att bland annat media uppmärksammade upphandlingsverksamheten på ett negativt sätt. Egentligen handlade det om att det var oklart vad som gällde på grund av bristande information och kommunikation mellan tjänstemän, politiker och lokala företagare. För att upphandlingsarbetet i kommunen ska fungera måste alla parter arbeta tillsammans. Det är viktigt att företagarna ser att vi gör allt vi kan för att förbättra upphandlingsklimatet och återfå deras förtroende. Vi jobbar för att få till en dialog med företagarna inför upphandlingar, för att ta del av deras förslag och synpunkter och vi har även skapat ett upphandlingsråd med företagare och politiker. Där diskuterar vi hur upphandlingar kan genomföras samt vilka begränsningar och möjligheter som finns. Jessica Hasanbegovic är själv jurist och tycker att företagarna visar allt större förståelse för varför lagen och regelverken ser ut som de gör. Det är verksamheterna som ställer krav på vad de behöver. Men lagarna finns där för att allt ska gå rätt till när vi handlar upp det som de behöver! Här har du nära till juridisk rådgivning! Har du ett löpande behov av juridisk rådgivning är du välkommen att köpa de rådgivningstimmar du behöver. Du köper ett valfritt antal timmar och får därmed tillgång till några av Sveriges mest kvalificerade jurister vad gäller aspekter inom offentlig upphandling. 11

12 U5 Uppföljning»Uppföljning är förutsättningen för en god affär«men hur blev det nu? Fick verksamheten verkligen det som var upphandlat? Uppföljning är förutsättning för att kontrollera om upphandlingen blev en bra affär. Gustav Blomberg är upphandlingskonsult på AffärsConcept och jobbar med bland annat uppföljning av upphandlade kontrakt. Hans erfarenhet är att upphandlarna sällan är involverade i uppföljningsarbetet, utan att ansvaret läggs på beställarorganisationen. En av de mest betydelsefulla aspekterna för att kunna säkerställa den goda affären är att en tillräcklig uppföljning genomförs. Många har föreställningen att upphandlingen är avslutad när ett avtal är tecknat, men i verkligheten är det då utmaningen börjar, säger han. Gustav Blomberg framhåller vikten av att upphandlande myndigheter utser en person som ansvarar för uppföljning av respektive kontrakt. Många av bristerna i upphandlingsarbetet kan undvikas genom införande och tillämpning av en systematisk och verksamhetsanpassad kontroll. AffärsConcept hjälper myndigheter i kontrollerna och vid framtagande av rutiner för detta arbete. Eftersom AffärsConcept varit involverat i flera uppföljningsuppdrag har bolaget kunnat visa att utökad uppföljning bidrar till positiva kvalitetseffekter och därmed bättre leveranser. Ibland kan det vara tillräckligt att vi är med i den inledande fasen för att hjälpa till med rutiner för uppföljningsarbetet. Ibland har beställarna önskemål om att vi ska svara för uppföljningsarbetet i enskilda projekt. Behoven är varierande och vi skräddarsyr lösningar för våra kunders behov, säger Gustav Blomberg. Gustav Blombergs råd till upphandlare är att inte slarva med uppföljningsarbetet. Det är viktigt att myndigheter tar till vara de möjligheter som finns, för att uppfattas som en seriös beställare. Vi har även fått bistå med stöd vid hävning av avtal när leverantören inte rättat sig efter avtalade villkor. Anledningen till bristerna i kontroll av leveranser kan oftast härledas till en hög arbetsbelastning eller fel prioriteringar. Konsekvenserna av avsaknad av utvärdering blir bristande leveranser och avvikelser från kraven i avtalen. Din checklista för enklare uppföljning 12 Leverantör, vilka som ska leverera, ska vara angivet både vid anbudsgivning och under avtalstiden. Produkten eller tjänsten du handlat ska vara tydligt specificerad. Du har i avtalet noga definierat vilken kvalitet du beställt. Administrationen är under kontroll såsom leverans av dokument, anmälningar, statistik, besiktningar och försäkringar. Ni har gjort tydliga gränsdragningar för vem som gör vad, hur och när. Du och leverantören har regelbundna möten i förebyggande syfte. Du har i avtalet angivit när ett vite ska utgå och helst även när ett inci- tament ska tillfalla leverantören för extraprestationer. Har du bestämt om kundens upplevelse kan vara ett mått på levererad kvalitet? Får exempelvis ett avtal enligt underlaget sägas upp om beställaren inte får nöjda användare? När kan avtalet sägas upp?

13 Uppföljning U5»Alla vinner på en systematisk uppföljning«att följa upp driften av en simhall kräver stor noggrannhet. Jari Öhman, på Idrottsförvaltningen i Stockholm, fick hjälp med en heltäckande matris Visserligen har Stockholms stad lagt ut driften av en del anläggningar, som simhallar, på föreningar och privata entreprenörer. Men kraven på driften och verksamheten är desamma i alla fall. Därför hade bland andra Jari Öhman på Idrottsförvaltningen regelbundna möten med de nya ansvariga för driften av Högdalens simhall. Vi ville ha ett mer djuplodande uppföljningsinstrument, vi diskuterade flera möjliga idéer och tog sedan kontakt med AffärsConcept. De hjälpte oss med ett utomordentligt underlag, en matris där vi kunde täcka in allting från städning och kundservice till finansiella uppgifter, berättar Jari Öhman. Matrisen är också kopplad till ett tidigare system inom Stockholms stad med flaggningsfärger, grönt för okej, gult för anmärkning och rött för totalstopp. Uppbyggnaden av matrisen gör att vem som helst från avtalseller driftsenheten i staden kan gå in och använda matrisen. Dessutom finns kraven från förfrågningsunderlaget med, lätta att kolla upp vid behov. Den är uppbyggd utifrån kvartalskontroller, vad som följs upp årligen och det vi följer upp efter två år, som hur verksamheten utvecklas. Vi kopplar också våra standardkundenkäter till matrisen. Matrisen har helt enkelt givit Jari Öhman och hans kollegor bättre koll. Och bra förutsättningar för en konstruktiv kommunikation med entreprenören. Vi utgår från att leverantörerna sköter anläggningarna utifrån samma höga krav vi har på vår egen regi. Men eftersom vi följer upp så noga vet vi också vad som kan vara tillfälliga avvikelser, vad de i så fall beror på och hur snabbt de åtgärdas. Systematiska uppföljningar vinner alla på. Det här hjälper vi dig med. Och mycket annat. Internutbildning om avtalet och beställningsrutiner. Avtalsförvaltning; sköter sig leverantören enligt avtal? Konflikthantering, liksom juridiska och avtalsmässiga frågor. Upprättande av avropsmallar, genomförande av förnyad konkurrensutsättning. Förlängning av avtal, justering av avtalsvillkor inom gällande regelverk, indexregleringar. Uppsägning av avtal. 13

14 Ali Shams Stephanie Konac Johan Breidemalm Ulrika Sjöholm Jonas Frändestam Tobias Tegnér Björn Westin Nina Bökman Elisabeth Göransson Gustav Blomberg Anders Ekström Nina Fors Anders Forsberg Eva-Lena Olnils Anne-Christine Ehn Carl-Erik Ewerthz 14

15 Helena Ottosson Kraus Linda Altun Marie Thorsell Katariina Virkkunen Nina Sjödin Niclas Andersson Claes Linderoth Helena Berglund Ebba Bertilsdotter Conny Callin Reem Matlak Caroline Hagberg Maria de la Motte SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag; AffärsConcept och SKL Kommentus Inköpscentral. Vår verksamhet är i huvudsak inriktad på offentlig upphandling. Vi genomför samordnande upphandlingar åt främst kommuner och landsting samt enskilda upphandlingsuppdrag åt både statliga myndigheter, kommuner och landsting. 15

16 SKL Kommentus AffärsConcept Upphandlingsserviceföretag för kloka affärer 16 Postadress: Stockholm. Besöksadress: Hornsgatan 15. Telefon: E-post:

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling Kommunal upphandling det möjligas konst Jordbruks och trädgårdskonferens 3 mars, Alnarp Thomas Idermark 2011 03 03 Lagen om offentlig upphandling Gällande lag om offentlig upphandling (2007:1091) I samband

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna! Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26

Information om upphandling. Kristdala 2014-08-26 Information om upphandling Kristdala 2014-08-26 Inköpscentralen Gemensam inköpscentral sedan våren 2013 för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik, ÖSK samt en del av kommunernas

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Kravspecifikation för upphandling av Upphandlingskonsulter, SLL1608

Kravspecifikation för upphandling av Upphandlingskonsulter, SLL1608 Sida 0 av 5 Landstingsstyrelsens förvaltning Kravspecifikation SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för upphandling av Upphandlingskonsulter, Sida 1 av 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Upphandling Kvalité, innovation, sociala krav Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Kvalité? Vad är kvalitet för dig? Hur ska du formulera detta för att få ut det du vill av en upphandling? Hur

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Utbildningskatalog 2016. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2016. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2016 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2015 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2015 Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären?

Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären? Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären? - ett kort seminarium om hur man formulerar, förvaltar och följer upp avtal - Kristian Pedersen, Advokatfirman Delphi - Rikard Blom, e-avrop SOI:s

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Vad är på gång inom LOU/LUF?

Vad är på gång inom LOU/LUF? Vad är på gång inom LOU/LUF? och hur använder ni nya reglerna för bra affärer? Elmia 30 september 2014 SAMMANFATTNING Lättare att köpa för offentlig sektor genom höjda direktupphandlingsbelopp! Omvänt

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning.

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning. ! " # " Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet

Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet Certifieringsutbildning på upphandlingsområdet En 8 dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/ Upphandlingsbeslut

Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/ Upphandlingsbeslut Upphandlingsbeslut ramavtal upphandlingskonsult 12/16 2012-06-25 Upphandlingsansvarig Upphandling MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Ramavtal upphandlingskonsult Beredskap) Barbro Bengtsson 12/16 2.1.

Läs mer

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? 1 2016-05-04 Sveriges företagsklimat Sammanfattande omdöme Allmänhetens attityder Skolans attityder Konkurrens från kommunverksamheter Företagens egna initiativ

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Så strategisk är den svenska upphandlaren

Så strategisk är den svenska upphandlaren Så strategisk är den svenska upphandlaren Stockholm Göteborg Malmö Johan Lundvall Johan.lundvall@affarsconcept.se 072-540 57 43 Ett konsultföretag inom SKLkoncernen och verksamt inom offentlig upphandling

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling Utbildningsprogram Hösten 2017 Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling e-avrop AB 2017 hej! hallå! Varmt välkommen till oss på e-avrop. Titta runt bland våra kurser och låt

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Offentlig upphandling praktisk tillämpning

Offentlig upphandling praktisk tillämpning Kurserna är utformade utifrån den nya upphandlingslagstiftningen, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling MODUL 1: Upphandlingsrätt grunder och praktisk tillämpning av lagen om offentlig upphandling 29

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

2014-04-07. lång Stockholm pendeltågstunnel. Grunden för offentlig upphandling. Grundläggande principer för all offentlig upphandling

2014-04-07. lång Stockholm pendeltågstunnel. Grunden för offentlig upphandling. Grundläggande principer för all offentlig upphandling PortInfra Västerås 2014-04-02 Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan i Stockholm Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet 6 för kilometer idag både lång Stockholm pendeltågstunnel

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia

Läs mer

Upphandling enligt fast pris. Petter Cederbrink Upphandlare Jönköpings kommun

Upphandling enligt fast pris. Petter Cederbrink Upphandlare Jönköpings kommun Petter Cederbrink Upphandlare Jönköpings kommun Upphandling i Jönköpings kommun Upphandlingsavdelningen består av: Upphandlingschef 10 upphandlare Miljöledare Administratör Cirka 120 upphandlingar per

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

AffärsConcept. Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV. Leverantörsträff Niclas Andersson Jonas Frändestam

AffärsConcept. Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV. Leverantörsträff Niclas Andersson Jonas Frändestam AffärsConcept Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV Leverantörsträff 2017-12-07 Niclas Andersson Jonas Frändestam INNEHÅLL Vad kommer vi inte berätta ikväll och varför? Dialog i offentlig

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (8) Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser Härmed inbjuds ni att

Läs mer

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare 2016 2019 Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-26 DOKUMENT 1 (4) DATUM 2016-07-06 Dnr KS/2016/0240 KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

Upphandling av parkeringsövervakning

Upphandling av parkeringsövervakning KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 711/2009 1 (5) Mölndals Parkerings AB Box 320 431 24 Mölndal Upphandling av parkeringsövervakning Beslut Mölndals Parkerings AB har brutit mot lagen (1992:1528)

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden 2016-2018 Ansvarig för dokumentet Landstingsdirektör Revideras och följs upp Varje ny mandatperiod Beslutsdatum

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2014 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2013 Produktion:H-tryck, Markaryd. Oktober 2013. Offentliga affärer och offentlig upphandling 2014 erbjuder

Läs mer

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Syftet med checklistan är att underlätta kvalitetssäkring av det upphandlingsdokument som tidigare kallades förfrågningsunderlaget.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer