Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst"

Transkript

1 Användarhandledning Sökfunktion för publik statistikåtkomst Detta dokument beskriver innehållet i den statistik som presenteras i sökfunktionen på ehälsomyndighetens hemsida. Där kan allmänheten på egen hand ta fram försäljningsuppgifter för vissa läkemedelsgrupper som sålts i apotekens egenvårdsavdelningar, eller mot recept. 1/11

2 Innehåll Hur använder jag sökfunktionen för försäljningsstatistik?... 3 Ingångar till data... 3 Innehållet i sökfunktionen... 3 Läkemedelsgrupper... 4 Utvalda läkemedelsgrupper... 4 Region... 9 Mätetal... 9 Kön & Ålder Diagram Versionshistorik Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 2/11

3 Hur använder jag sökfunktionen för försäljningsstatistik? På kan du själv söka efter försäljningsstatistik för vissa utvalda läkemedelsgrupper via våra två. Syftet med funktionen är att ge fri tillgång till övergripande information om den svenska försäljningsstatistiken för läkemedel. Denna handledning beskriver hur du använder dig av na, och beskriver också i viss mån statistikens innehåll. ehälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för att löpande samla in försäljningsuppgifter från apoteksaktörer, övrig detaljhandel och partihandel för att upprätthålla och leverera statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige. Den information som inte finns tillgänglig via webben erbjuder myndigheten i andra format - se webbplatsen för ytterligare information. Ingångar till data Den sökbara statistiken kan nås via två ingångar som presenteras på varsin sida på webbplatsen, 1 Sök för recept statistik om läkemedelsförsäljning mot recept. Typen av recept har ingen betydelse. Även dosrecept betraktas som recept. Både receptfria och receptbelagda produkter kan ingå. Däremot är alla läkemedel inte inkluderade i data. Utvalda läkemedelsgrupper beskrivs nedan. 2 Sök för egenvård statistik om handköp vid apotek. För närvarande är det enbart apotekens försäljning som redovisas. Försäljning via dagligvaruhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ingår inte i den sökbara statistiken. Innehållet i sökfunktionen Omfattning i tid Statistiken är sökbar per kvartal. För att upprätthålla en godtagbar funktionalitet på webbtjänsten och begränsa komplexiteten i rapporterna så publiceras endast de senaste årens försäljning. ehälsomyndigheten har tillgång till försäljningsstatistik från år 2000 och framåt via andra distributionskanaler. Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 3/11

4 Läkemedelsgrupper Den sökbara statistiken innehåller försäljningsuppgifter för vissa utvalda läkemedelsgrupper. Grupperna definieras utifrån WHO:s läkemedelsklassificeringssystem ATC. Se för närmare information. ehälsomyndigheten har gjort urvalet utifrån de vanligast förekommande förfrågningarna. Det betyder att: Det finns inga uppgifter om totalen eftersom vi i den sökbara statistiken endast publicerar läkemedelsgrupper som är vanligast förekommande i förfrågningar till ehälsomyndigheten. På publiceras dock rapporter med nyckeltal för den svenska läkemedelsförsäljningen. Läkemedel är grupperade utifrån sina egenskaper inte vad de faktiskt använts för. Läkemedel specifikt för veterinärt bruk, naturläkemedel och växtbaserade läkemedel finns inte med, eftersom de saknar de aktuella ATC-koderna. Försäljningsuppgifter som ändras retroaktivt kan bero på förändringar i klassificeringssystemet. Om det skulle saknas försäljningsstatistik i vald grupp redovisas inget resultat i rapporten. Utvalda läkemedelsgrupper Följande läkemedelsgrupper finns tillgängliga via na. Beroende på valt försäljningssätt (förskrivna läkemedel eller egenvård) så kommer olika produkter att finnas representerade i respektive läkemedelsgrupp. Exemplen på preparat i respektive grupp är inte heltäckande. ADHD-medel ATC-koder: N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA09 Vanliga preparat (2011): Concerta, Strattera, Metamina Gruppen innehåller en rad centralstimulerande preparat. Läkemedlen kan ha använts för andra ändamål än behandling av ADHD. Aknemedel, Egenvård apotek ATC-kod: D10 Vanliga preparat (2011): Roaccutan, Duac, Skinoren Vanliga egenvårdspreparat (2011): Basiron ac, Stioxyl, Svavel i Essex kräm Gruppen innehåller de produkter som är klassificerade som läkemedel (se för mer information om produktklassificering för läkemedel och närstående produktgrupper). Vissa rengöringsmedel som säljs för aknebehandling på apoteken är inte läkemedelsklassade. Det finns inga Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 4/11

5 produkter i egenvården med fastställda DDD-värden. Försåld volym bör då räknas i antal varurader eller antal förpackningar. Allergimedel, Egenvård apotek ATC-koder: R01AC, R01AD, R01B, R06A, S01G Vanliga preparat (2011): Nasonex, Aerius, Loratadin Vanliga egenvårdspreparat (2011): Loratadin, Cetirizin, Rhinocort Aqua Den valda definitionen på allergiläkemedel är bred vilket gör att även läkemedel som egentligen sålts för andra ändamål redovisas här. T ex förekommer steroider för nasalt bruk vid olika inflammatoriska tillstånd, avsvällande medel vid luftvägsbesvär och systemiska antihistaminer mot illamående. Antibiotika ATC-kod: J01 exkl J01XX05 Vanliga preparat (2011): Kåvepenin, Doxyferm, Heracillin Metenamin (J01XX05) är exkluderat på grund av en avvikande farmakologisk verkningsmekanism. Detta är vanligt i offentlig statistik rörande antibiotika. Antidepressiva ATC-kod: N06A exkl N06AB Vanliga preparat (2011): Cymbalta, Tryptizol, Aurorix De selektiva serotoninåterupptagshämmarna (SSRI, N06AB) är exkluderade eftersom de redovisas i en separat läkemedelsgrupp. Antiepileptika ATC-kod: N03 Vanliga preparat (2011): Lyrica, Lamotrigin, Tegretol Astma- och KOL-medel ATC-kod: R03 Vanliga preparat (2011): Pulmicort, Bricanyl, Singulair Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 5/11

6 Blodtrycksmedel ATC-koder: C02, C03, C07, C08, C09 Vanliga preparat (2011): Atacand, Salures, Amlodipin Demensmedel ATC-kod: N06D Vanliga preparat (2011): Aricept, Ebixa, Reminyl Diabetesmedel ATC-kod: A10 Vanliga preparat (2011): Novomix, Insulatard, Metformin Gruppen innehåller både insuliner och blodglukossänkande medel. Hormontillskott, Egenvård apotek ATC-koder: G03C, G03F Vanliga preparat (2011): Ovesterin, Vagifem, Indivina Vanliga egenvårdspreparat (2011): Ovesterin Gruppen omfattar framförallt läkemedel för hormonell substitutionsbehandling till kvinnor efter menopaus. Kolesterolsänkande medel ATC-kod: C10 Vanliga preparat (2011): Lipitor, Simvastatin, Crestor Lugnande medel ATC-kod: N05B Vanliga preparat (2011): Stesolid, Atarax, Buspiron Originalbeteckningen för grupp N05B i ATC-systemet är sömnmedel och lugnande medel. Detta är ändrat till lugnande medel för att undvika sammanblandning med den närbesläktade läkemedelsgruppen N05C Sömnmedel. Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 6/11

7 Lusmedel, Egenvård apotek ATC-koder: P03 Vanliga preparat (2011): Tenutex, Prioderm, Nix Vanliga egenvårdspreparat (2011): Tenutex, Prioderm, Nix Läkemedel i denna grupp saknar uppgift om DDD-värde. Försåld volym bör räknas i antal varurader eller antal förpackningar. Det bör noteras att apotekens försäljning av lusmedel innefattar både farmakologiskt verkande läkemedel och medicintekniska produkter som verkar genom kvävning eller osmotiska effekter. Den sökbara statistiken innehåller enbart uppgifter om läkemedlen. Magsyremedel, Egenvård apotek ATC-kod: A02 Vanliga preparat (2011): Omeprazol, Novalucol, Gaviscon Vanliga egenvårdspreparat (2011): Omeprazol, Novalucol, Gaviscon Medel vid alkoholberoende ATC-kod: N07BB Vanliga preparat (2011): Antabus, Campral, Naltrexon Medel vid opioidberoende ATC-kod: N07BC Vanliga preparat (2011): Metadon, Subuxone, Subutex Migränmedel, Egenvård apotek ATC-kod: N02C Vanliga preparat (2011): Orstanorm, Sumatriptan, Sandomigrin Vanliga egenvårdspreparat (2011): Zomig, Oriptan, Sumatriptan Migrän kan även behandlas med läkemedel ur andra grupper, t ex ur gruppen smärtstillande. Morfinliknande medel ATC-kod: N02A Vanliga preparat (2011): Citodon, Tramadol, Norspan Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 7/11

8 Nikotinläkemedel, Egenvård apotek ATC-kod: N07BA Vanliga preparat (2011): Nicotinell, Nicorette, Champix Vanliga egenvårdspreparat (2011): Nicotinell, Nicorette, Niquitin Notera att gruppen inte bara innehåller nikotin som aktiv substans, utan även andra substanser mot nikotinberoende. För de rena nikotinläkemedlen sker en betydande del av försäljningen utanför apotek denna försäljning finns för närvarande inte sökbar på ehälsomyndighetens webbplats. Potensmedel ATC-kod: G04BE Vanliga preparat (2011): Viagra, Cialis, Bondil Preventivmedel, Egenvård apotek ATC-kod: G03A Vanliga preparat (2011): Cerazette, Neovletta, Trionetta Vanliga egenvårdspreparat (2011): Norlevo, Postinor Notera att den receptfria försäljningen avser akut p-piller. Smärtstillande medel, Egenvård apotek ATC-kod: M01A, N02B, M02 Vanliga preparat (2011): Alvedon, Diklofenak, Ibumetin Vanliga egenvårdspreparat (2011): Alvedon, Ipren, Treo Smärtstillande läkemedel för särskilda ändamål (migrän, gikt etc) finns ofta i andra ATC-grupper, liksom smärtstillare med opioid (morfinliknande) verkningsmekanism. SSRI ATC-kod: N06AB Vanliga preparat (2011): Citalopram, Sertralin, Cipralex SSRI (Selektiva serotoninåterupptagshämmare) är en form av vanligt förekommande antidepressiva läkemedel, även om andra användningsområden förekommer. Gruppen redovisas separat från andra antidepressiva läkemedel då de har en annorlunda farmakologisk profil. Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 8/11

9 Sömnmedel, Egenvård apotek ATC-kod: N05C Vanliga preparat (2011): Propavan, Imovane, Circadin Vanliga egenvårdspreparat (2011): - Förväxla inte med gruppen lugnande medel. Melatonin-preparat finns med i denna grupp trots en annorlunda farmakologisk profil. Notera att det tidigare funnits receptfria läkemedel i denna grupp (Valeriana). Dessa läkemedel har klassificerats om till så kallade växtbaserade läkemedel, och redovisas därför inte den sökbara statistiken. Region Statistiken kan delas upp geografiskt för Sveriges olika län eller redovisas gemensamt för riket. Region har valts som beteckning eftersom det är olika typer av geografiska nivåer som avses. Den geografiska tillhörigheten baseras på olika saker i beroende på försäljningssätt. För förskrivna läkemedel redovisas patientens folkbokföringsort i första hand, och placeringen av förskrivarens arbetsplats i andra hand. För egenvården används apotekets adress. I undantagsfall saknas uppgift om region i statistiken. Mätetal För att kunna generera en rapport måste ett mått på försäljningen väljas: DDD Definierade dygnsdoser är ett tekniskt mått avsett för att mäta och jämföra läkemedelsanvändning i en population. Den generella riktlinjen är att en definierad dygnsdos ska motsvara den vanligaste dosen för den vanligaste indikationen hos en vuxen. DDD-systemet är internationellt erkänt och hanteras av WHO collaborating center for drug statistics methodology. Se för en närmare beskrivning av systemets förtjänster och brister. För vissa läkemedel finns inte DDD definierat (t ex lusmedel och många hudprodukter). Vanligen är orsaken att det är svårt att avgöra hur mycket behandling en viss mängd läkemedel räcker till. Förpackningar Antalet sålda förpackningar tar inte hänsyn till förpackningsstorleken. Försäljningsvärde inkl moms Apoteksaktörens utförsäljningspris. Läkemedel är momspliktiga i egenvård (25%) men inte vid förskrivning. Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 9/11

10 Varurader Motsvarar en försäljning av ett enskilt läkemedel vid ett specifikt tillfälle, oavsett antalet förpackningar. För förskrivna läkemedel handlar det alltså om antalet expeditionstillfällen; om dosdispenserade läkemedel exkluderas är mätetalet identiskt med antalet expedierade recept (recipen enligt äldre terminologi). I egenvården kan mätetalet liknas vid antalet rader på ett kassakvitto (som kan innehålla en eller flera förpackningar). Kön & Ålder För de förskrivna läkemedlen kan statistik sökas utifrån patientens kön och ungefärliga ålder (Av tekniska skäl beräknas åldern enligt formeln expeditionsår-födelseår, som om alla patienter skulle vara födda den 1 januari). I undantagsfall saknas uppgift om kön och ålder i statistiken. Däremot finns dessa med i summeringsfunktionerna båda könen och alla åldrar. Diagram Du kan välja att presentera statistiken med hjälp av stapel- eller pajdiagram. Försiktighet bör tillämpas i tolkning av diagrammen och du som användare bör försäkra dig om att jämförelserna är meningsfulla. Eftersom alla läkemedel inte är sökbara är det viktigt att vara medveten om att ett pajdiagram bara visar förhållandet mellan de valda grupperna och inte andelen av den totala försäljningen. Kontakt Ytterligare frågor om den sökbara försäljningsstatistiken ställs myndigheten via e-post: Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 10/11

11 Versionshistorik Utgåva Datum Kommentar Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 11/11

Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2011

Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2011 NEPI Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI-rapport februari 2012: Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2011 NEPI är en oberoende stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag 1993.

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

En översyn av svensk läkemedelsstatistik

En översyn av svensk läkemedelsstatistik En översyn av svensk läkemedelsstatistik Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 1/27 Innehållsförteckning Förord... 4 Inledning... 5 1. Kort sammanfattning av rapportens innehåll...

Läs mer

Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare

Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare Beskrivning läkemedelsindikatorer Dokumentversion 2014-03-07 Uppföljning av nationella läkemedelsstrategin på mål- och insatsnivå Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare 1. Bakgrund I samordningsuppdraget

Läs mer

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009. Nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009. Nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI-rapport: Diabetesmedel - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009 NEPI är en oberoende stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag 1993. Stiftelsen NEPI

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Hur har det påverkat apoteken att receptfria läkemedel får säljas i dagligvaruhandeln?

Hur har det påverkat apoteken att receptfria läkemedel får säljas i dagligvaruhandeln? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Hur har det påverkat apoteken att receptfria läkemedel får säljas i dagligvaruhandeln? Sanna Andersson Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2012:F9 Hur

Läs mer

Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999

Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999 ANALYSERAR 2001:5 Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999 hälsoekonomiskt underlag och internationella priser I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings-

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot depression

Genomgången av läkemedel mot depression Depression Genomgången av läkemedel mot depression Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression Genomgången av läkemedel

Läs mer

Artikelnr 2012-10-30. Publicerad www.socialstyrelsen.se, 20122. Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du

Artikelnr 2012-10-30. Publicerad www.socialstyrelsen.se, 20122. Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du Förskrivning av centralstimulerande läkemedel l vid adhd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildnings- texterna i kommersiella sammanhang. material till självkostnadspris,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur ofta anges indikation för läkemedel förskrivna mot migrän?

EXAMENSARBETE. Hur ofta anges indikation för läkemedel förskrivna mot migrän? EXAMENSARBETE 2008:005 HV Hur ofta anges indikation för läkemedel förskrivna mot migrän? Emma Siljegren Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 79 RJL 2015/ 1106 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Slutrapport om receptbelagda läkemedel

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

EXAMENSARBETE. Läkemedelsreklam - källa till läkemedelsrelaterade problem?

EXAMENSARBETE. Läkemedelsreklam - källa till läkemedelsrelaterade problem? EXAMENSARBETE 2005:25 HV Läkemedelsreklam - källa till läkemedelsrelaterade problem? Laila Eriksson, Helén Larsson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Receptexpeditionssystem i Sverige

Receptexpeditionssystem i Sverige Slutrapport Receptexpeditionssystem i Sverige ehälsoinstitutet Tora Hammar Göran Petersson 2012-12-12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1 RES före

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Besluten i omprövningen av ADHD-läkemedel offentliggjordes den 10 september 2014. Detta underlag beskriver den situation som rådde inför nämndens beslut.

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer