Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst"

Transkript

1 Användarhandledning Sökfunktion för publik statistikåtkomst Detta dokument beskriver innehållet i den statistik som presenteras i sökfunktionen på ehälsomyndighetens hemsida. Där kan allmänheten på egen hand ta fram försäljningsuppgifter för vissa läkemedelsgrupper som sålts i apotekens egenvårdsavdelningar, eller mot recept. 1/11

2 Innehåll Hur använder jag sökfunktionen för försäljningsstatistik?... 3 Ingångar till data... 3 Innehållet i sökfunktionen... 3 Läkemedelsgrupper... 4 Utvalda läkemedelsgrupper... 4 Region... 9 Mätetal... 9 Kön & Ålder Diagram Versionshistorik Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 2/11

3 Hur använder jag sökfunktionen för försäljningsstatistik? På kan du själv söka efter försäljningsstatistik för vissa utvalda läkemedelsgrupper via våra två. Syftet med funktionen är att ge fri tillgång till övergripande information om den svenska försäljningsstatistiken för läkemedel. Denna handledning beskriver hur du använder dig av na, och beskriver också i viss mån statistikens innehåll. ehälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för att löpande samla in försäljningsuppgifter från apoteksaktörer, övrig detaljhandel och partihandel för att upprätthålla och leverera statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige. Den information som inte finns tillgänglig via webben erbjuder myndigheten i andra format - se webbplatsen för ytterligare information. Ingångar till data Den sökbara statistiken kan nås via två ingångar som presenteras på varsin sida på webbplatsen, 1 Sök för recept statistik om läkemedelsförsäljning mot recept. Typen av recept har ingen betydelse. Även dosrecept betraktas som recept. Både receptfria och receptbelagda produkter kan ingå. Däremot är alla läkemedel inte inkluderade i data. Utvalda läkemedelsgrupper beskrivs nedan. 2 Sök för egenvård statistik om handköp vid apotek. För närvarande är det enbart apotekens försäljning som redovisas. Försäljning via dagligvaruhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ingår inte i den sökbara statistiken. Innehållet i sökfunktionen Omfattning i tid Statistiken är sökbar per kvartal. För att upprätthålla en godtagbar funktionalitet på webbtjänsten och begränsa komplexiteten i rapporterna så publiceras endast de senaste årens försäljning. ehälsomyndigheten har tillgång till försäljningsstatistik från år 2000 och framåt via andra distributionskanaler. Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 3/11

4 Läkemedelsgrupper Den sökbara statistiken innehåller försäljningsuppgifter för vissa utvalda läkemedelsgrupper. Grupperna definieras utifrån WHO:s läkemedelsklassificeringssystem ATC. Se för närmare information. ehälsomyndigheten har gjort urvalet utifrån de vanligast förekommande förfrågningarna. Det betyder att: Det finns inga uppgifter om totalen eftersom vi i den sökbara statistiken endast publicerar läkemedelsgrupper som är vanligast förekommande i förfrågningar till ehälsomyndigheten. På publiceras dock rapporter med nyckeltal för den svenska läkemedelsförsäljningen. Läkemedel är grupperade utifrån sina egenskaper inte vad de faktiskt använts för. Läkemedel specifikt för veterinärt bruk, naturläkemedel och växtbaserade läkemedel finns inte med, eftersom de saknar de aktuella ATC-koderna. Försäljningsuppgifter som ändras retroaktivt kan bero på förändringar i klassificeringssystemet. Om det skulle saknas försäljningsstatistik i vald grupp redovisas inget resultat i rapporten. Utvalda läkemedelsgrupper Följande läkemedelsgrupper finns tillgängliga via na. Beroende på valt försäljningssätt (förskrivna läkemedel eller egenvård) så kommer olika produkter att finnas representerade i respektive läkemedelsgrupp. Exemplen på preparat i respektive grupp är inte heltäckande. ADHD-medel ATC-koder: N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA09 Vanliga preparat (2011): Concerta, Strattera, Metamina Gruppen innehåller en rad centralstimulerande preparat. Läkemedlen kan ha använts för andra ändamål än behandling av ADHD. Aknemedel, Egenvård apotek ATC-kod: D10 Vanliga preparat (2011): Roaccutan, Duac, Skinoren Vanliga egenvårdspreparat (2011): Basiron ac, Stioxyl, Svavel i Essex kräm Gruppen innehåller de produkter som är klassificerade som läkemedel (se för mer information om produktklassificering för läkemedel och närstående produktgrupper). Vissa rengöringsmedel som säljs för aknebehandling på apoteken är inte läkemedelsklassade. Det finns inga Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 4/11

5 produkter i egenvården med fastställda DDD-värden. Försåld volym bör då räknas i antal varurader eller antal förpackningar. Allergimedel, Egenvård apotek ATC-koder: R01AC, R01AD, R01B, R06A, S01G Vanliga preparat (2011): Nasonex, Aerius, Loratadin Vanliga egenvårdspreparat (2011): Loratadin, Cetirizin, Rhinocort Aqua Den valda definitionen på allergiläkemedel är bred vilket gör att även läkemedel som egentligen sålts för andra ändamål redovisas här. T ex förekommer steroider för nasalt bruk vid olika inflammatoriska tillstånd, avsvällande medel vid luftvägsbesvär och systemiska antihistaminer mot illamående. Antibiotika ATC-kod: J01 exkl J01XX05 Vanliga preparat (2011): Kåvepenin, Doxyferm, Heracillin Metenamin (J01XX05) är exkluderat på grund av en avvikande farmakologisk verkningsmekanism. Detta är vanligt i offentlig statistik rörande antibiotika. Antidepressiva ATC-kod: N06A exkl N06AB Vanliga preparat (2011): Cymbalta, Tryptizol, Aurorix De selektiva serotoninåterupptagshämmarna (SSRI, N06AB) är exkluderade eftersom de redovisas i en separat läkemedelsgrupp. Antiepileptika ATC-kod: N03 Vanliga preparat (2011): Lyrica, Lamotrigin, Tegretol Astma- och KOL-medel ATC-kod: R03 Vanliga preparat (2011): Pulmicort, Bricanyl, Singulair Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 5/11

6 Blodtrycksmedel ATC-koder: C02, C03, C07, C08, C09 Vanliga preparat (2011): Atacand, Salures, Amlodipin Demensmedel ATC-kod: N06D Vanliga preparat (2011): Aricept, Ebixa, Reminyl Diabetesmedel ATC-kod: A10 Vanliga preparat (2011): Novomix, Insulatard, Metformin Gruppen innehåller både insuliner och blodglukossänkande medel. Hormontillskott, Egenvård apotek ATC-koder: G03C, G03F Vanliga preparat (2011): Ovesterin, Vagifem, Indivina Vanliga egenvårdspreparat (2011): Ovesterin Gruppen omfattar framförallt läkemedel för hormonell substitutionsbehandling till kvinnor efter menopaus. Kolesterolsänkande medel ATC-kod: C10 Vanliga preparat (2011): Lipitor, Simvastatin, Crestor Lugnande medel ATC-kod: N05B Vanliga preparat (2011): Stesolid, Atarax, Buspiron Originalbeteckningen för grupp N05B i ATC-systemet är sömnmedel och lugnande medel. Detta är ändrat till lugnande medel för att undvika sammanblandning med den närbesläktade läkemedelsgruppen N05C Sömnmedel. Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 6/11

7 Lusmedel, Egenvård apotek ATC-koder: P03 Vanliga preparat (2011): Tenutex, Prioderm, Nix Vanliga egenvårdspreparat (2011): Tenutex, Prioderm, Nix Läkemedel i denna grupp saknar uppgift om DDD-värde. Försåld volym bör räknas i antal varurader eller antal förpackningar. Det bör noteras att apotekens försäljning av lusmedel innefattar både farmakologiskt verkande läkemedel och medicintekniska produkter som verkar genom kvävning eller osmotiska effekter. Den sökbara statistiken innehåller enbart uppgifter om läkemedlen. Magsyremedel, Egenvård apotek ATC-kod: A02 Vanliga preparat (2011): Omeprazol, Novalucol, Gaviscon Vanliga egenvårdspreparat (2011): Omeprazol, Novalucol, Gaviscon Medel vid alkoholberoende ATC-kod: N07BB Vanliga preparat (2011): Antabus, Campral, Naltrexon Medel vid opioidberoende ATC-kod: N07BC Vanliga preparat (2011): Metadon, Subuxone, Subutex Migränmedel, Egenvård apotek ATC-kod: N02C Vanliga preparat (2011): Orstanorm, Sumatriptan, Sandomigrin Vanliga egenvårdspreparat (2011): Zomig, Oriptan, Sumatriptan Migrän kan även behandlas med läkemedel ur andra grupper, t ex ur gruppen smärtstillande. Morfinliknande medel ATC-kod: N02A Vanliga preparat (2011): Citodon, Tramadol, Norspan Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 7/11

8 Nikotinläkemedel, Egenvård apotek ATC-kod: N07BA Vanliga preparat (2011): Nicotinell, Nicorette, Champix Vanliga egenvårdspreparat (2011): Nicotinell, Nicorette, Niquitin Notera att gruppen inte bara innehåller nikotin som aktiv substans, utan även andra substanser mot nikotinberoende. För de rena nikotinläkemedlen sker en betydande del av försäljningen utanför apotek denna försäljning finns för närvarande inte sökbar på ehälsomyndighetens webbplats. Potensmedel ATC-kod: G04BE Vanliga preparat (2011): Viagra, Cialis, Bondil Preventivmedel, Egenvård apotek ATC-kod: G03A Vanliga preparat (2011): Cerazette, Neovletta, Trionetta Vanliga egenvårdspreparat (2011): Norlevo, Postinor Notera att den receptfria försäljningen avser akut p-piller. Smärtstillande medel, Egenvård apotek ATC-kod: M01A, N02B, M02 Vanliga preparat (2011): Alvedon, Diklofenak, Ibumetin Vanliga egenvårdspreparat (2011): Alvedon, Ipren, Treo Smärtstillande läkemedel för särskilda ändamål (migrän, gikt etc) finns ofta i andra ATC-grupper, liksom smärtstillare med opioid (morfinliknande) verkningsmekanism. SSRI ATC-kod: N06AB Vanliga preparat (2011): Citalopram, Sertralin, Cipralex SSRI (Selektiva serotoninåterupptagshämmare) är en form av vanligt förekommande antidepressiva läkemedel, även om andra användningsområden förekommer. Gruppen redovisas separat från andra antidepressiva läkemedel då de har en annorlunda farmakologisk profil. Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 8/11

9 Sömnmedel, Egenvård apotek ATC-kod: N05C Vanliga preparat (2011): Propavan, Imovane, Circadin Vanliga egenvårdspreparat (2011): - Förväxla inte med gruppen lugnande medel. Melatonin-preparat finns med i denna grupp trots en annorlunda farmakologisk profil. Notera att det tidigare funnits receptfria läkemedel i denna grupp (Valeriana). Dessa läkemedel har klassificerats om till så kallade växtbaserade läkemedel, och redovisas därför inte den sökbara statistiken. Region Statistiken kan delas upp geografiskt för Sveriges olika län eller redovisas gemensamt för riket. Region har valts som beteckning eftersom det är olika typer av geografiska nivåer som avses. Den geografiska tillhörigheten baseras på olika saker i beroende på försäljningssätt. För förskrivna läkemedel redovisas patientens folkbokföringsort i första hand, och placeringen av förskrivarens arbetsplats i andra hand. För egenvården används apotekets adress. I undantagsfall saknas uppgift om region i statistiken. Mätetal För att kunna generera en rapport måste ett mått på försäljningen väljas: DDD Definierade dygnsdoser är ett tekniskt mått avsett för att mäta och jämföra läkemedelsanvändning i en population. Den generella riktlinjen är att en definierad dygnsdos ska motsvara den vanligaste dosen för den vanligaste indikationen hos en vuxen. DDD-systemet är internationellt erkänt och hanteras av WHO collaborating center for drug statistics methodology. Se för en närmare beskrivning av systemets förtjänster och brister. För vissa läkemedel finns inte DDD definierat (t ex lusmedel och många hudprodukter). Vanligen är orsaken att det är svårt att avgöra hur mycket behandling en viss mängd läkemedel räcker till. Förpackningar Antalet sålda förpackningar tar inte hänsyn till förpackningsstorleken. Försäljningsvärde inkl moms Apoteksaktörens utförsäljningspris. Läkemedel är momspliktiga i egenvård (25%) men inte vid förskrivning. Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 9/11

10 Varurader Motsvarar en försäljning av ett enskilt läkemedel vid ett specifikt tillfälle, oavsett antalet förpackningar. För förskrivna läkemedel handlar det alltså om antalet expeditionstillfällen; om dosdispenserade läkemedel exkluderas är mätetalet identiskt med antalet expedierade recept (recipen enligt äldre terminologi). I egenvården kan mätetalet liknas vid antalet rader på ett kassakvitto (som kan innehålla en eller flera förpackningar). Kön & Ålder För de förskrivna läkemedlen kan statistik sökas utifrån patientens kön och ungefärliga ålder (Av tekniska skäl beräknas åldern enligt formeln expeditionsår-födelseår, som om alla patienter skulle vara födda den 1 januari). I undantagsfall saknas uppgift om kön och ålder i statistiken. Däremot finns dessa med i summeringsfunktionerna båda könen och alla åldrar. Diagram Du kan välja att presentera statistiken med hjälp av stapel- eller pajdiagram. Försiktighet bör tillämpas i tolkning av diagrammen och du som användare bör försäkra dig om att jämförelserna är meningsfulla. Eftersom alla läkemedel inte är sökbara är det viktigt att vara medveten om att ett pajdiagram bara visar förhållandet mellan de valda grupperna och inte andelen av den totala försäljningen. Kontakt Ytterligare frågor om den sökbara försäljningsstatistiken ställs myndigheten via e-post: Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 10/11

11 Versionshistorik Utgåva Datum Kommentar Senast ändrad: Version: 1.0 Författare: Tobias Renberg 11/11

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011 1/25 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 211 Version januari - december 211 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011 1/26 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 211 Version januari - december 211 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010 1/25 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 21 Version januari - december 21 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2012

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2012 212 (version: januari - juni) 1/25 212-1-19 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 212 Version januari - juni 212 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013 213 (version: januari - juni) 1/25 213-9-16 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 213 Version januari - juni 213 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013 En fördjupningsrapport baserad på försäljningsuppgifter från öppenvårdsapotek och försäljningsställen för vissa receptfria läkemedel. Citera gärna ur ehälsomyndighetens

Läs mer

Detaljhandel med läkemedel 2015

Detaljhandel med läkemedel 2015 Detaljhandel med läkemedel 2015 Ett tabellverk baserat på försäljningsuppgifter från svenska öppenvårdsapotek och försäljningsställen för vissa receptfria läkemedel Citera gärna ur ehälsomyndighetens rapporter

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2014

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2014 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2014 Ett tabellverk baserat på försäljningsuppgifter från öppenvårdsapotek och försäljningsställen för vissa receptfria läkemedel. Citera gärna ur ehälsomyndighetens rapporter

Läs mer

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Rapporten redovisar kortfattat de viktigaste förändringarna i läkemedelsförsäljningen under 2008. Utförligare information finns på Apoteket AB:s hemsida

Läs mer

Vilka läkemedel använder Stockholmarna?

Vilka läkemedel använder Stockholmarna? 1 Vilka läkemedel använder Stockholmarna? Björn Wettermark Enhetschef & Docent Utvecklingsavdelningen, HSF, SLL och CPE, Karolinska Institutet 2 Några frågor att besvara Hur stor andel av befolkningen

Läs mer

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Läkemedelsutvecklingen 2008

Läkemedelsutvecklingen 2008 Läkemedelsutvecklingen Läkemedelsutvecklingen jämfört med Innehållsförteckning: Sammanfattning av kostnads- och volymutvecklingen Inledning Apotekens totala försäljning Per kundtyp och varutyp Läkemedel

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Knappt fyra procents ökning av läkemedelskostnaderna i Stockholm län under förra året

Knappt fyra procents ökning av läkemedelskostnaderna i Stockholm län under förra året 1(6) Knappt fyra procents ökning av läkemedelskostnaderna i Stockholm län under förra året Läkemedelskostnaderna ökade i genomsnitt 8 procent årligen under hela 90-talet. Under 2000 talets första år mattades

Läs mer

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology Missvisande tolkning av statistik över sömnmedel och lugnande läkemedel till unga Statistik från Socialstyrelsens Läkemedelsregister visar att den i Ekot rapporterade alarmerande ökningen av förskrivningen

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer

Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR.

Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR. Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR. 1 Allmänt Inom ramen för lokalt avtal om dosdispensering har en översyn av dosrecept gjorts i samband med förlängning av ordinationer.

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Nov 2008 mars 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95

Läs mer

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning 8. Nuvarande praxis 8.1 Inledning Sömnbesvär behandlas, som framgått av tidigare kapitel, i stor utsträckning med läkemedel. Enligt Apotekets försäljningsstatistik uppgick försäljningen av sömnmedel och

Läs mer

Läkemedel statistik för år 2012

Läkemedel statistik för år 2012 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Läkemedel statistik för år 2012 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Läkemedel statistik för år 2012 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN Statistics

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Integration & presentation... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/5 Syfte Information

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Försäkringskassan genom ylva.bernrup@forsakringskassan.se, verksamhetsansvarig, HK Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och

Läs mer

Fler kvinnor än män behandlas med läkemedel

Fler kvinnor än män behandlas med läkemedel A ndel av befolkning en (% ) Fler kvinnor än män behandlas med läkemedel Fler kvinnor än män i Stockholms län fick läkemedel på recept under 2007 och kvinnor svarade för 57 procent av den totala läkemedelsanvändningen.

Läs mer

Läkemedelsanvändning - senaste tre månaderna. Procent (%)

Läkemedelsanvändning - senaste tre månaderna. Procent (%) Läkemedelsanvändning Frågor om läkemedelsanvändning är viktiga för att följa då läkemedelskostnaden utgör cirka 1-1 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten. Trots att det finns läkemedelsregister över

Läs mer

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012.

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. Kronans Droghandel Kronans Droghandel är Sveriges tredje största

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Maj juni 2011 enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll escitalopram (Premalex) vid PMS. Generika vad skiljer och vad är lika? warfarin inte alltid

Läs mer

123 barn och unga tog överdoser av ADHD-preparat i Sverige 2014

123 barn och unga tog överdoser av ADHD-preparat i Sverige 2014 Socialstyrelsens utredare Peter Salmi Kopia: Bror Jonzon Läkemedelsverket Kopia: Generaldirektör Inger Andersson Läkemedelsverket, Generaldirektör Olivia Wigzell Socialstyrelsen, Psykiatrisamordnare Kerstin

Läs mer

Smarta råd om läkemedel för äldre

Smarta råd om läkemedel för äldre www.lvn.se Smarta råd om läkemedel för äldre Med stigande ålder blir man mer skör och känslig för läkemedel. Här finns tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller läkemedel samt information

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Stugan Åsele kommun Uppdragsrapport (LMG) har utförts på totalt st individer under tidsperioden. Medelåldern var 83 år (77-92). Av individerna hade 55 % (6 st) ApoDos (individuellt förpackade

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Duvan, Fredrika Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-0-8 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under tidsperioden. Medelåldern var 87 år (82-00). Av individerna hade 77 % (0 st) ApoDos

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Åseborg Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-06-8 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under våren 2009. Medelåldern var 88 år (78-09). Av individerna hade 86 % (30 st) ApoDos (individuellt

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt.

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt. Lathund till Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (2010-6-29) Utformad av Jessica Hjert, apotekare, Läkemedelsenheten Landstinget i Värmland Preparat som bör undvikas om inte

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Statistik om läkemedel år Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0202 1(10) HS0202

Statistik om läkemedel år Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0202 1(10) HS0202 Beskrivning av statistiken 2016-04-12 HS0202 1(10) Statistik och jämförelser Henny Rydberg Statistik om läkemedel år 2015 2015 HS0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen

Läs mer

Producentobunden information

Producentobunden information Producentobunden information Maj Juni 2010 - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll saxagliptin (Onglyza) och liraglutid (Victoza) - diabetesläkemedel. Allergi - receptfria

Läs mer

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI 2013-12-12 Pangea är en internationell Internet Week of Action mot olaglig läkemedelsförsäljning som samordnas av Interpol. Det

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson 1 Definitioner Apotek: Enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning Farmaceut: Apotekare eller receptarie Recept:

Läs mer

Tandläkares förskrivningsrätt

Tandläkares förskrivningsrätt Bilaga 1 Tandläkares förskrivningsrätt MUN OCH SVALG Huvudgrupp Undergrupp/substans ATC-kod Medel vid mun- och A01 tandsjukdomar Antiemetika A04 Antibiotika A07A A Medel vid sjukdomar i strupe och Diklorbensylalkohol

Läs mer

123 barn och unga tog överdoser av ADHD-preparat i Sverige 2014

123 barn och unga tog överdoser av ADHD-preparat i Sverige 2014 8 juli 2015 123 barn och unga tog överdoser av ADHD-preparat i Sverige 2014 Jag vill tillägna den här rapporten de barn som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket inte vill veta av de barn som riskerar att

Läs mer

Vanliga läkemedelsgrupper. ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar

Vanliga läkemedelsgrupper. ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar Vanliga läkemedelsgrupper ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar Under varje substans ges ATC-kod. I kursiv stil ges sidhänvisning till Norlén & Lindströms Farmakologi 2:a upplagan, Liber

Läs mer

Läkemedel statistik för år 2014

Läkemedel statistik för år 2014 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2015 Läkemedel statistik för år 2014 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Läkemedel statistik för år 2014 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN Statistics

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

Läkemedel statistik för år 2009

Läkemedel statistik för år 2009 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2010 Läkemedel statistik för år 2009 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Läkemedel statistik för år 2009 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN Statistics

Läs mer

Apoteket AB:s marknadsandel Q2 2012

Apoteket AB:s marknadsandel Q2 2012 Apoteket AB:s marknadsandel Q2 2012 Rapport till Socialdepartementet Stockholm 2012-08-15 Förutsättningar för vårt uppdrag och viktiga klargöranden KPMG:s arbete påbörjades den 20 juli 2012 och analysarbetet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Granskning av bipacksedlar för glukokortikoider för utvärtes bruk, antikonceptionella och antidepressiva medel.

EXAMENSARBETE. Granskning av bipacksedlar för glukokortikoider för utvärtes bruk, antikonceptionella och antidepressiva medel. EXAMENSARBETE 2005:44 HV Granskning av bipacksedlar för glukokortikoider för utvärtes bruk, antikonceptionella och antidepressiva medel. Åsa Skog, Tuija Taavoniku Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

Pia Frisk Analys & Utvärdering Pia Frisk Analys & Utvärdering 1. 23% 2. 41% 3. 54% 4. 66% 5. 83%

Pia Frisk Analys & Utvärdering Pia Frisk Analys & Utvärdering 1. 23% 2. 41% 3. 54% 4. 66% 5. 83% 1 2 Läkemedelskommittéarbete & läkemedelsvärdering Disposition Läkemedelsanvändningen Hur påverkar man förskrivningen Läkemedelsarbetet i landstingen Läkemedelsvärdering i en läkemedelskommitté Kalmar

Läs mer

Lägesrapport Aktiva substanser

Lägesrapport Aktiva substanser 2015-10-27 dnr 2015/04141 Lägesrapport Aktiva substanser Version 1.0 Dokumentnamn: Lägesrapport Aktiva substanser_2 1/14 Innehåll Förord och sammanfattning... 3 1. Uppdraget... 4 1.1 Resultat... 4 2. Termer

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Tallmon Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-06-0 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under tidsperioden. Medelåldern var 84 år (7-96). Av individerna hade 62 % (8 st) ApoDos (individuellt

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Statistik om läkemedel år 2016

Kvalitetsdeklaration Statistik om läkemedel år 2016 Datum för offentliggörande 2017-03-27 1(9) Avdelningen för statistik och jämförelser Helena Schiöler Kvalitetsdeklaration Statistik om läkemedel år 2016 Ämnesområde Hälso- och sjukvård Statistikområde

Läs mer

Orsaker till skillnader i läkemedelskostnader mellan distriktsläkarmottagningarna i Primärvården Södra Bohuslän

Orsaker till skillnader i läkemedelskostnader mellan distriktsläkarmottagningarna i Primärvården Södra Bohuslän Orsaker till skillnader i läkemedelskostnader mellan distriktsläkarmottagningarna i Primärvården Södra Bohuslän Magnus Holke ST-arbete i allmänmedicin Maj 2009 Handledare Margareta Hellgren Sammanfattning

Läs mer

STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2007:1. Läkemedel statistik för år 2006

STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2007:1. Läkemedel statistik för år 2006 STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2007:1 Läkemedel statistik för år 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Catarina Andersson Forsman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

För uppgifter om landstingets totala faktiska kostnad för läkemedel hänvisar jag till Årsredovisningen.

För uppgifter om landstingets totala faktiska kostnad för läkemedel hänvisar jag till Årsredovisningen. LÄKEMEDELSUTVECKLINGEN I NORRBOTTEN Läkemedelsdata kan redovisas på många olika sätt beroende på bl.a syftet samt vilka datakällor som använts. De vanligaste måtten som används är kostnad och volym. Kostnaden

Läs mer

Läkemedel statistik för år HS0202

Läkemedel statistik för år HS0202 EpC 2007-06-13 1(6) Läkemedel statistik för år 2006 2006 HS0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Läkemedel och sömn FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL OCH LUGNANDE MEDEL I RIKET 1990-2005. FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL I VÄSTERBOTTEN 2004-2007(tom sept)

Läkemedel och sömn FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL OCH LUGNANDE MEDEL I RIKET 1990-2005. FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL I VÄSTERBOTTEN 2004-2007(tom sept) Läkemedel och sömn Magdalena Pettersson Läkemedelscentrum FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL OCH LUGNANDE MEDEL I RIKET 1990-2005 FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL I VÄSTERBOTTEN 2004-2007(tom sept) Försäljning av sömnmedel

Läs mer

Riktlinje. 1.Preparat som ingår i läkemedelsförmånen för antikonception och subventioneras av HSF/Region Gotland till kvinnor under 26 år

Riktlinje. 1.Preparat som ingår i läkemedelsförmånen för antikonception och subventioneras av HSF/Region Gotland till kvinnor under 26 år Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 1(5) Aktuella priser/uppskattad kostnad vid förskrivning av (p-piller och andra hormonella p-medel) Uppdaterad 2016-02-01 (SLL) och 2016-05-02 (HSF).Ändringar kan ha gjorts

Läs mer

Handbok Min förskrivning

Handbok Min förskrivning Handbok Min förskrivning Handboken vänder sig till dig som är förskrivare eller verksamhetschef och önskar att beställa rapporter via Min förskrivning. Handboken består av två huvudsakliga avsnitt. Dels

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg Mars maj 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0702-82 81 71

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 2015 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08

Läs mer

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Äldre och läkemedel Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Innehåll Olämpliga läkemedel för äldre / läkemedel som ökar fallrisk Nulägesbeskrivning- Aktuell statistik Vad arbetar Landstinget med? 1

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Kan ett beslutsstöd hjälpa oss att förbättra kvalitén i läkemedelsbehandling för dospatienter?

Kan ett beslutsstöd hjälpa oss att förbättra kvalitén i läkemedelsbehandling för dospatienter? Kan ett beslutsstöd hjälpa oss att förbättra kvalitén i läkemedelsbehandling för dospatienter? Birgit Eiermann, Farm. Dr., ehälsomyndigheten, Karolinska Institutet birgit.eiermann@ehalsomyndigheten.se

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition

Läs mer

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande

Läs mer

Rapport Läkemedelsgenomgångar

Rapport Läkemedelsgenomgångar Rapport Läkemedelsgenomgångar Ale kommun 20-202 Författare: Apotekare Eva Wärmling eva.warmling@apoteket.se Sammanfattning Läkemedelsgenomgångarna genomfördes enligt Socialstyrelsens team-modell. Samarbetspartners

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Kassering av läkemedel. Bertil Ekstedt Läkemedelskommittén Västerbotten

Kassering av läkemedel. Bertil Ekstedt Läkemedelskommittén Västerbotten Kassering av läkemedel Bertil Ekstedt Läkemedelskommittén Västerbotten Uppskattad total kassering av läkemedel i Sverige Enligt Läkemedelsverkets uppskattning - kasserades 1500 ton läkemedel 2011 (inklusive

Läs mer

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2014-09-11 Landstingsstyrelsen Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Mars - april 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93

Läs mer

Antibiotikastatistik. Nationell kurs i Strama arbete. Jenny Hellman, apotekare. Smittskyddsinstitutet. jenny.hellman@smi.se

Antibiotikastatistik. Nationell kurs i Strama arbete. Jenny Hellman, apotekare. Smittskyddsinstitutet. jenny.hellman@smi.se Antibiotikastatistik Nationell kurs i Strama arbete Jenny Hellman, apotekare Smittskyddsinstitutet jenny.hellman@smi.se Nationell övervakningen av antibiotikaförbrukning - Apotekens Service AB, Concise

Läs mer

Utvecklingsarbete rörande myndighetens statistikverksamhet

Utvecklingsarbete rörande myndighetens statistikverksamhet Utvecklingsarbete rörande myndighetens statistikverksamhet Återrapportering enligt ehälsomyndighetens regleringsbrev 2016 Dnr: 2016/05182 Datum: 2016-10-31 Förord I regleringsbrevet för 2016 har ehälsomyndigheten

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Sveriges Pensionärers Riksförbund SPRF genom vice förbundsordförande Gunvor Petersson Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och

Läs mer

STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2005:1. Statistik över läkemedelsförsäljningen 2004

STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2005:1. Statistik över läkemedelsförsäljningen 2004 STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2005:1 Statistik över läkemedelsförsäljningen 2004 Mars 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten

Läs mer

3-månadersuppföljning

3-månadersuppföljning Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga SOCIODEMOGRAFISKA

Läs mer

Svårt att få tag på adhd-mediciner

Svårt att få tag på adhd-mediciner Stockholm 3 september 2014 Sammanfattning av apoteksenkäten Svårt att få tag på adhd-mediciner För fem år sedan avreglerades apoteken. Det har skapat många nya apotek, men servicen och tillgången på mediciner

Läs mer

För önskad effekt är det viktigt att välja tillräckligt hög dos under tillräckligt lång tid.

För önskad effekt är det viktigt att välja tillräckligt hög dos under tillräckligt lång tid. Nikotinläkemedel Receptfria läkemedel. Undantag Nicorette nässpray som är receptbelagt. Säljes på apotek och i livsmedelshandel. För önskad effekt är det viktigt att välja tillräckligt hög dos under tillräckligt

Läs mer

Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011

Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011 Stora kostnader men marginell nytta Norrländska läkemedelsdagarna 2011 Karl Arnberg Om mig Karl Arnberg Nationalekonom, utbildad vid Lunds universitet Jobbat som hälsoekonom på TLV sedan 2004 Jobbar huvudsakligen

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Tandvårdens förskrivningsprofil som underlag för kvalitetsuppföljning av läkemedelsanvändningen i Stockholms län

Tandvårdens förskrivningsprofil som underlag för kvalitetsuppföljning av läkemedelsanvändningen i Stockholms län panagiotidis vetenskap et & al klinik panagiotidis et al georgios panagiotidis, med dr, st-läkare, leg tandläkare, Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Huddinge Universitetssjukhus,

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie Nov 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95 42 yvonne.wismar-fransson@malmo.se

Läs mer

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa?

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Per Allard docent, överläkare Äldrepsykiatriska enheten, NUS och Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Limhamn- Bunkeflo

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Limhamn- Bunkeflo Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Limhamn- Bunkeflo Mars okt 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0702-82

Läs mer

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc.

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc. Egenkontrollprogram handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2016-09-30 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

Läkemedel statistik för år 2011

Läkemedel statistik för år 2011 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Läkemedel statistik för år 2011 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Läkemedel statistik för år 2011 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN Statistics

Läs mer

E-hälsomyndighetens yttrande över delbetänkandet av nya apoteksmarknadsutredningen (SOU 2017:15)

E-hälsomyndighetens yttrande över delbetänkandet av nya apoteksmarknadsutredningen (SOU 2017:15) Regeringskansliet (Socialdepartementet) s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se E-hälsomyndigheten St. Eriksgatan 117 113 43 Stockholm www.ehalsomyndigheten.se org.nr: 202100-6552

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:190

Regeringens proposition 2008/09:190 Regeringens proposition 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel Prop. 2008/09:190 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 april 2009 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling)

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) 1 INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) Munhåla och mag/tarmkanal 1. Hur bedömer du att en person har onormalt låg salivproduktion? 2.

Läs mer