Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010"

Transkript

1 1/25 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 21 Version januari - december 21 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk utveckling av försäljningsvärden 5 Diagram 1:1 Historisk utveckling av försäljningsvärden 6 Diagram 1:2 Försäljningsvärden per län Sektion 2 - Läkemedel till människor, övergripande volymmått 7 Tabell 2:1 Försäljningsvolymer 7 Tabell 2:2 Historisk utveckling av försäljningsvolymer 8 Diagram 2:1 Historisk utveckling av försäljningsvolymer 9 Diagram 2:2 Försäljningsvolymer per län Sektion 3: Förskrivning till människor 1 Diagram 3:1 Köns- och åldersfördelning 11 Tabell 3:1 Expeditioner 11 Tabell 3:2 Bäst säljande preparat 12 Diagram 3:2 Fördelning mellan anatomiska och terapeutiska huvudgrupper

2 2/25 sida Titel Sektion 4: Egenvårdsläkemedel till djur och människa 13 Tabell 4:1 Fördelning av försäljningsvärdet mellan egenvårdens försäljningskanaler 14 Tabell 4:2 Fördelning av försäljningsvolymen mellan egenvårdens försäljningskanaler 15 Tabell 4:3 Bäst säljande preparat - Egenvårdsläkemedel utanför apotek 16 Tabell 4:4 Bäst säljande preparat - Egenvårdsläkemedel på apotek Sektion 5: Läkemedel till djur 17 Tabell 5:1 Försäljningsvärden 17 Tabell 5:2 Försäljningsvolymer 18 Tabell 5:3 Historisk utveckling av försäljningsvärden 19 Diagram 5:1 Fördelning mellan anatomiska och terapeutiska huvudgrupper 2 Diagram 5:2 Fördelning av försäljningsvärde per djurtyp 21 Diagram 5:3 Fördelning av försäljningsvolym per djurtyp 22 Beskrivning av rapporten och dess innehåll Apotekens Service AB är ett statligt ägt bolag, med uppgift att tillhandahålla infrastrukturtjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet. Till bolagets uppgifter hör att ansvara för insamlandet av nationell läkemedelsstatistik. Denna rapport med nyckeltal tillhandahålls kostnadsfritt för allmänt bruk. Rapporten får spridas vidare, dock enbart i sin helhet. Vid citering av enstaka uppgifter ska rapportens titel, versionsbeteckning samt bolagets namn (Apotekens Service AB) anges. Ansvaret för hälso- och sjukvårdsstatistik i Sveriges officiella statistik ligger inte på bolaget, utan på Socialstyrelsen. De producerar mer omfattande rapporter och analyser vilka kan återfinnas på Socialstyrelsens hemsida. (www.socialstyrelsen.se) Vid frågor eller förfrågningar om annan statsitik, går det bra att vända sig till bolaget på e-postadressen:

3 3/25 Sektion 1: Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått Tabell 1:1 - Försäljningsvärden, miljoner kronor exkl moms (läkemedel till människor) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Totalt Försäljning av läkemedel till människor varav på apotek varav utanför apotek varav egenvård varav rekvisitioner Förskrivna läkemedel varav dosdispenserade läkemedel Läkemedelsförmån -varav läkemedel -varav livsmedel -varav övriga förbrukningsartiklar

4 4/25 Tabell 1:2 - Historisk utveckling av försäljningsvärden, miljoner kronor exkl moms (läkemedel till människor) Försäljning av läkemedel till människor -varav på apotek -varav utanför apotek -varav egenvård -varav rekvisitioner Förskrivna läkemedel -varav dosdispenserade läkemedel Läkemedelsförmån -varav läkemedel -varav livsmedel -varav övriga förbrukningsartiklar Tabellen uppdateras i samband med avslutat helår

5 försäljningsvärde exkl moms, miljoner kronor Läkemedelsförsäljningen i Sverige 5/25 4 Diagram 1:1 - Historisk utveckling av försäljningsvärden (läkemedel till människor) Totalförsäljning Förskrivning Läkemedelsförmån Rekvisitioner Egenvård totalt Diagrammet uppdateras i samband med avslutat helår. Serierna redovisas fristående från varandra - även i de fall de utgör delmängder av varandra

6 kronor per invånare Läkemedelsförsäljningen i Sverige 6/25 45 Diagram 1:2 - Försäljningsvärden per län (läkemedel till människor)

7 7/25 Sektion 2: Läkemedel till människor, övergripande volymmått Tabell 2:1 - Försäljningsvolymer, definierade dygnsdoser per tusen invånare och dag (läkemedel till människor) Försäljning av läkemedel till människor -varav på apotek -varav utanför apotek -varav egenvård -varav rekvisitioner januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Totalt Förskrivna läkemedel -varav dosdispenserade läkemedel Tabell 2:2 - Historisk utveckling av försäljningsvolymer, definierade dygnsdoser per tusen invånare och dag (läkemedel till människor) Försäljning av läkemedel till människor -varav på apotek -varav utanför apotek -varav egenvård -varav rekvisitioner Förskrivna läkemedel -varav dosdispenserade läkemedel Inom läkemedelsförmånen Tabellen uppdateras i samband med avslutat helår. Att ett läkemedel sålts inom läkemedelsförmånen betyder inte att kostnadsreducering faktiskt utgått, då det finns en osubventionerad del av förmånssystemet.

8 definierade dygnsdoser per tusen invånare och dag Läkemedelsförsäljningen i Sverige 8/25 2 Diagram 2:1 - Historisk utveckling av försäljningsvolymer (läkemedel till människor) Totalförsäljning Förskrivna läkemedel Egenvård Rekvisitioner Diagrammet uppdateras i samband med avslutat helår. Serierna redovisas fristående från varandra - även i de fall de utgör delmängder av varandra

9 definierade dygnsdoser per tusen invånare och dag Läkemedelsförsäljningen i Sverige 9/25 25 Diagram 2:2 - Försäljningsvolymer per län (läkemedel till människor)

10 1/25 Sektion 3: Förskrivning till människor Försäljningsvärde miljoner kronor exkl moms Försäljningsvolym definierade dygnsdoser per tusen invånare och dag Diagram 3:1 Köns- och åldersfördelning (förskrivna läkemedel till människor) 75 år eller äldre 13% -14 år % år 1% år 12% år 9% -14 år 2% år 13% 75 år eller äldre 9% år 15% Inre ring: försäljningsvärde exkl moms Grå fyllning: Kvinnor år 15% år 17% Rosa fyllning: Män Yttre ring: försäljningsvolym, definierade dygnsdoser Blå fyllning: Kvinnor Orange fyllning: Män år 13% år 1% -14 år 3% 75 år eller äldre 12% år 1% år 12% år 4% -14 år 1% 75 år eller äldre 2%

11 11/25 Tabell 3:1 -Expeditioner, tusentals recept (förskrivna läkemedel till människor) Totalt antal expedierade recept -varav genomförda byten Antal byten nekade av förskrivare Dosdispenserade läkemedel exkluderade. Apoteksbyten innefattar alla byten, där förskrivet varunummer skiljer sig från det expedierade. Förskrivare kan av medicinska skäl ange att byte på apotek inte får ske. Apoteken kan neka utbyte av tekniska skäl och patienten kan neka utbyte utan att behöva ange något skäl. För de två senare fallen saknas dock för närvarande kvalitetssäkrad statistik. Tabell 3:2 - Bäst säljande preparat (förskrivna läkemedel till människor) Försäljningsvärde Försäljningsvolym, recept placering Preparat placering 1 Enbrel 1 Trombyl 2 Humira 2 Levaxin 3 Lipitor 3 Alvedon 4 Symbicort Turbuhaler 4 Kåvepenin 5 Symbicort Forte Turbuhaler 5 Panodil 6 Atacand 6 Metoprolol Sandoz 7 Spiriva 7 Nasonex 8 Advate 8 Behepan 9 Pulmicort Turbuhaler 9 Citodon 1 Lyrica 1 Vagifem Andel av det totala försäljningsvärdet (= mkr exkl moms ) Andel av den totala försäljningsvolymen (= 7 miljoner recept) Topp 3 7,3%, (= mkr exkl moms ) Topp 3 6,1%, (= 4,3 miljoner recept) Topp 5 9,9%, (= mkr exkl moms ) Topp 5 8,5%, (= 5,9 miljoner recept) Topp1 14,9%, (= 3 64 mkr exkl moms ) Topp1 12,9%, (= 9, miljoner recept) Dosdispenserade läkemedel är exkluderade. januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Totalt

12 försäljningsvärde - miljoner kronor (exkl moms) försäljningsvolym - tusentals recept Läkemedelsförsäljningen i Sverige 12/ Diagram 3:2 - Fördelning mellan anatomiska och terapeutiska huvudgrupper (läkemedel förskrivna till människa) Försäljningsvärde Försäljningsvolym Dosdispenserade läkemedel är exkluderade. Läkemedelsgrupperna motsvarar WHOs standardklassificering (ATC) Sektion 4: Egenvårdsläkemedel till djur och människa

13 13/25 Sektion 4: Egenvårdsläkemedel till djur och människa Försäljningsvärde miljoner kronor exkl moms Försäljningsvolym 72 miljoner förpackningar -varav humanläkemedel miljoner kronor exkl moms 71 miljoner förpackningar Tabell 4:1 - Fördelning av försäljningsvärdet mellan egenvårdens försäljningskanaler, miljoner kronor exkl moms Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Okänt län Sverige totalt Apotek Varuhus/livsmedelsbutik Bensinstationer Närbutik/Jourbutik/Kiosk Övriga 48 86,3% 6,5 11,8%,7 1,2%,2,4%,2,4% 11 86,8% 12,2 1,5% 2,8 2,4%,2,2%,2,2% 24 88,7% 2,7 1,%,2,8%,,%,1,4% 87 85,6% 11,4 11,2% 2,6 2,5%,4,4%,3,3% 12 91,1% 8,2 7,3% 1,3 1,1%,3,3%,2,2% 42 85,3% 5,6 11,2% 1,5 3,%,1,3%,1,3% 99 84,9% 15,4 13,2% 1,3 1,1%,4,3%,6,5% 81 88,3% 9,4 1,2%,8,9%,4,5%,1,1% 54 86,% 7,8 12,4%,6,9%,1,2%,3,4% 78 85,4% 9,8 1,7% 3,1 3,4%,2,2%,3,3% ,3% 44,8 9,3% 4,3,9% 1,4,3% 1,2,3% ,% 51, 6,2% 8,2 1,% 5,,6% 1,5,2% 94 88,8% 9,6 9,% 1,4 1,3%,2,1%,7,7% ,1% 13,9 1,8% 1,8 1,4%,3,2%,6,5% ,% 12,2 9,4% 2,6 2,%,3,3%,4,3% 83 88,8% 8,3 8,8% 2, 2,1%,1,1%,2,3% 74 87,% 9,1 1,7% 1,7 2,%,1,2%,2,2% 88 89,4% 8,7 8,8% 1,4 1,4%,1,1%,2,2% ,5% 63,3 9,8% 6,8 1,% 2,9,4% 1,4,2% 97 87,8% 1,9 9,8% 2,3 2,1%,2,2%,2,1% ,3% 14,8 8,9% 2,3 1,4%,3,2%,2,1%,% 67,8 91,6% 4,7 6,3% 1,5 2,%,,% ,2% 43,3 1,7% 54,3 1,4% 14,8,4% 9,2,2%

14 14/25 Tabell 4:2 - Fördelning av försäljningsvolymen mellan egenvårdens försäljningskanaler,tusentals förpackningar Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Apotek Varuhus/livsmedelsbutik Bensinstationer Närbutik/Jourbutik/Kiosk Övriga 876 8,4% ,7% 21 1,9% 5,9,5% 4,9,4% ,8% ,2% 82 3,6% 5,3,2% 3,2,1% ,9% 7 14,3% 6 1,3%,3,1% 1,9,4% ,1% ,3% 76 3,8% 11,3,6% 6,,3% ,9% 26 9,7% 38 1,8% 8,7,4% 4,6,2% ,9% ,2% 41 4,2% 4,5,5% 3,3,3% ,1% ,2% 39 1,7% 12,4,5% 1,1,4% ,7% ,% 26 1,5% 13,2,7% 1,6,1% ,3% 2 16,4% 17 1,4% 4,6,4% 5,7,5% ,7% ,% 85 4,7% 6,3,3% 4,7,3% ,6% ,3% 127 1,4% 43,3,5% 25,4,3% ,1% ,4% 219 1,4% 135,9,9% 33,2,2% ,4% ,5% 4 1,9% 5,8,3% 17,6,9% ,9% ,3% 52 2,1% 8,2,3% 8,6,4% ,3% ,% 75 3,% 1,2,4% 7,2,3% ,6% ,1% 54 2,9% 1,9,1% 4,5,2% ,3% ,4% 48 2,9% 4,2,3% 3,2,2% ,5% ,% 39 2,1% 3,2,2% 3,8,2% ,3% ,2% 2 1,6% 81,1,7% 28,8,2% ,9% ,6% 66 3,1% 6,9,3% 2,9,1% ,5% ,% 63 1,9% 1,6,3% 5,4,2% Okänt län,% ,8% 136 7,% 43, 2,2%,,% Sverige totalt ,7% ,3% ,1% 426,7,6% 186,6,3%

15 15/25 Tabell 4:3 - Bäst säljande preparat - Egenvårdsläkemedel utanför apotek Försäljningsvärde Försäljningsvolym, antal förpackningar placering Preparat placering 1 Alvedon 1 Alvedon 2 Treo 2 Treo 3 Ipren 3 Ipren 4 Nicotinell Mint 4 Nezeril 5 Nezeril 5 Otrivin Utan Konserveringsmedel 6 Otrivin Utan Konserveringsmedel 6 Panodil 7 Panodil 7 Otrivin Menthol (utan Konserveringsmedel) 8 Nicorette 8 Nasin 9 Otrivin Menthol (utan Konserveringsmedel) 9 Nicotinell Mint 1 Nicorette Fruktmint 1 Strepsils Honung & Citron Andel av det totala försäljningsvärdet (= 482 mkr exkl moms ) Andel av den totala försäljningsvolymen (= 12,5 miljoner förpackningar ) Topp 3 43,3%, (= 29 mkr exkl moms ) Topp 3 52,6%, (= 6,6 miljoner förpackningar ) Topp 5 54,9%, (= 264 mkr exkl moms ) Topp 5 65,%, (= 8,2 miljoner förpackningar ) Topp1 73,6%, (= 354 mkr exkl moms ) Topp1 8,8%, (= 1,1 miljoner förpackningar )

16 16/25 Tabell 4:4 - Bäst säljande preparat - Egenvårdsläkemedel på apotek Försäljningsvärde Försäljningsvolym, antal förpackningar placering Preparat placering 1 Alvedon 1 Alvedon 2 Treo 2 Ipren 3 Ipren 3 Panodil 4 Nicotinell Mint 4 Treo 5 Nicorette 5 Nezeril 6 Panodil 6 Ibumetin 7 Voltaren T 7 Voltaren T 8 Nezeril 8 Nasin 9 Frontline Vet. 9 Nasoferm 1 Voltaren 1 Otrivin Andel av det totala försäljningsvärdet (= ) mkr exkl moms Andel av den totala försäljningsvolymen (= 6 ) miljoner förpackningar Topp 3 13,8%, 454 mkr exkl moms Topp 3 2,4%, 12 miljoner förpackningar Topp 5 19,4%, 638 mkr exkl moms Topp 5 26,1%, 16 miljoner förpackningar Topp1 27,6%, 99 mkr exkl moms Topp1 35,5%, 21 miljoner förpackningar

17 17/25 Sektion 5: Läkemedel till djur Tabell 5:1 - Försäljningsvärden, miljoner kronor exkl moms (läkemedel till djur) Försäljning av läkemedel till djur -varav egenvård (djurläkemedel) -varav rekvisitioner (djurläkemedel) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Totalt Förskrivet av veterinär -varav djurläkemedel -varav humanläkemedel Tabell 5:2 - Försäljningsvolymer, tusentals förpackningar (läkemedel till djur) Försäljning av läkemedel till djur -varav egenvård (djurläkemedel) -varav rekvisitioner (djurläkemedel) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Totalt Förskrivet av veterinär -varav djurläkemedel -varav humanläkemedel

18 18/25 Tabell 5:3 - Historisk utveckling av försäljningsvärden, miljoner kronor exkl moms (läkemedel till djur) Försäljning av läkemedel till djur -varav egenvård (djurläkemedel) -varav rekvisitioner (djurläkemedel) Förskrivet av veterinär -varav djurläkemedel -varav humanläkemedel Tabellen uppdateras i samband med avslutat helår

19 försäljningsvärde - miljoner kronor (exkl moms) försäljningsvolym - tusentals recept Läkemedelsförsäljningen i Sverige 19/ Diagram 5:1 - Fördelning mellan anatomiska och terapeutiska huvudgrupper (förskrivna läkemedel till djur) Försäljningsvärde Försäljningsvolym Läkemedelsgrupperna motsvarar en veterinär motsvarighet till WHOs standardklassificering (ATC)

20 2/25 Diagram 5:2 - Fördelning av försäljningsvärde per djurtyp (förskrivna läkemedel till djur) Nöt (animalieproduktion) 7,4% Övriga 2,% Katt 11,1% Hund 44,8% Häst 14,9% Diagrammet visar de fem största djurtyperna, samt övriga djurtypers andel. Gris (animalieproduktion) 19,8%

21 21/25 Diagram 5:3 - Fördelning av försäljningsvolym per djurtyp, antal recept (förskrivna läkemedel till djur) Nöt (animalieproduktion) 2,7% Gris (animalieproduktion) 2,6% Övriga 1,5% Häst 9,4% Katt 2,8% Hund 63,% Diagrammet visar de fem största djurtyperna, samt övriga djurtypers andel.

22 22/25 Beskrivning av rapporten och dess innehåll Apotekens Service AB samlar in detaljhandelsstatistik för samtliga läkemedel samt handelsvaror inom läkemedelsförmånen. Datainsamling sker med stöd av svensk lagstiftning. Det är denna statistik som ligger till grund för denna rapport. Rapporten omfattar samtliga produkter som är registrerade som human- eller djurläkemedel. Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel ingår inte, inte heller produkter som saknar en tydlig varutyp. För försäljningen utanför apotek omfattas samtliga läkemedel som säljs i enlighet med lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Naturläkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel ingår inte. Försäljningsrapportering sker löpande, varför olika versioner kan skilja sig åt något. Inrapporterad läkemedelsförsäljning som ej inkluderats i rapporten Varutyp Försäljningsvärde, miljoner kr Definierade dygnsdoser per tusen invånare och dag Recept, tusental Läkemedelsförmån exkl moms, miljoner kronor Naturläkemedel / Vissa utvärtes medel Ospecificerad läkemedelstyp ,12-6,7 41,3-94 För naturläkemedel/vissa utvärtes medel finns endast apotekens försäljning rapporterad. Antalet uthämtade recept omfattar inte dosdispensering Sektion 1-3 avser läkemedelsförsäljning till männsikor Sektion 5 avser läkemedelsförsäljning till djur Sektion 4 avser läkemedelsförsäljning i egenvård. Såväl djur- som humanläkemedel ingår.

23 23/25 Följande invånarantal har använts för att beräkna vissa mätetal Invånarantal Län Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Sverige totalt Invånarantal Län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Invånarantal Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

24 24/25 Termer i rapporten Term Apoteksbyte ATC Byte nekat Definierad dygnsdos (DDD) Dosdispenserade läkemedel Egenvård Förskrivna läkemedel Läkemedel till djur Läkemedel till människor Läkemedelsförmån Förklaring Expedition av annan läkemedelsprodukt än den som förskrivits. Är under reglerade förutsättningar obligatoriskt vid förskrivning till människa. Ett system för att klassificera läkemedelsprodukter utifrån vilka organsystem de huvudsakligen påverkar (a=anatomical), vilket det huvudsakliga användningsområdet är (t=therapeutical) och vilken kemisk struktur den verksamma substansen har (c=chemical). Systemet är hierarkist uppbyggt och medger summering av läkemedelsgrupper på olika nivåer. Systemet är intimt förknippat med DDD-systemet för angivande av volym. Båda systemen är internationellt erkända och underhålls av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (www.whocc.no). Om det finns medicinska skäl för detta, kan en förskrivare ange att ett recept inte ska omfattas av de obligatoriska reglerna om generisk substiution på apotek. Apoteken kan neka utbyte av tekniska skäl, t ex att det inte finns lämpliga utbytbara förpackningstyper. Patienter kan alltid neka utbyte (även om eventuell merkostnad i dessa fall inte täcks av läkemedelsförmånen). En teknisk jämförelseenhet med huvudsakligt syfte att fungera som volymmått i studier av läkemedelsanvändningen. Måttet anger en uppskattning av hur många dagars förbrukning som sålts av ett läkemedel, givet att det används i den vanligaste doseringen på den vanligaste indikationen. Måttet möjliggör meningsfulla jämförelser mellan olika typer av läkemedel och olika geografiska regioner. För vissa läkemedel är det inte praktiskt möjligt att fastställa ett DDD-värde, t ex dermatologiska preparat och cytostatika. DDD anges ofta per tusen invånare och dag för att ge en indikation av hur stor exponeringen är i befolkningen. T ex kan 1 DDD per tusen invånare och dag tolkas som att den sålda läkemedelsvolymen räcker till att behandla 1 % (1 av 1) av befolkningen dagligen. DDD-systemet är intimt förknippat med läkemedelsklassifikationssystemet ATC, och båda underhålls av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (www.whocc.no). Systemen är internationellt erkända. Marginella justeringar av DDD-värden sker kontinuerligt - därför kan avvikelser förekomma beroende på när rapporten produceras. Läkemedel som tagits ur sin originalförpackning och förpackats per doseringstillfälle för enskild patient. I denna rapport rapporteras enbart de dispenseringar som förskrivits och sålts inom öppenvården. Dispenserade läkemedel som rekvirerats och betalts av sjukvården ingår inte. Dospatienter kan även få hela förpackningar som av tekniska eller praktiska skäl inte kan paketeras individuellt. Hela förpackningar räknas i denna rapport in under förskrivning, men inte under dosdispenserade läkemedel. Försäljning där uppgift om patient/kund inte registreras. Kan ske på eller utanför apotek. Köpet kan ske på uppmaning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, men kan inte omfatta receptbelagda läkemedel. Försäljning som baseras på ett recept eller dosrecept. Format spelar ingen roll (papper, telefon, fax, elektroniskt). Kan omfatta såväl receptfriasom receptbelagda läkemedel. Läkemedlet är sålt till en enskild människa eller djur. I undantagsfall kan förskrivningen avse en djurbesättning. Används i sektionerna 4-5. Försäljning av produkter registrerade som djurläkemedel, samt veterinärers förskrivning av humanläkemedel. Används i sektionerna 1-4. Försäljning av produkter registrerade som humanläkemedel, exklusive veterinärers förskrivning. Den ersättning som utgår i enlighet med lagen (22:16) om läkemedelsförmåner mm. I läkemedelsförmånen ingår, förutom läkemedel, även vissa läkemedelsrelaterade förbrukningsartiklar samt vissa livsmedel för särskilda näringsändamål hos barn under 16 år. Andra former av subventioner, t ex rabattering av p-piller, läkemedel till asylsökande eller smittskyddsläkemedel ingår inte i denna uppgift. De ingår dock i de totala försäljningsuppgifterna.

25 25/25 Termer i rapporten Term Preparat Recept Rekvisition Förklaring En gruppering av alla läkemedel med samma registrerade handelsnamn, oavsett förpackningsstorlek, styrka eller importör. Begreppet är besläktat med begreppet varumärke, även om läkemedelsföretag ibland registrerar flera läkemedel med liknande namn för olika typer av kombinationspreparat eller styrkor eller smaker. Antalet försäljningstransaktioner på en enskild artikel på apoteken. Kan motsvara flera förpackningar om de säljs vid samma tillfälle. Vid försäljning av förpackningar med olika styrka eller storlek skapas registreras dock flera receptrader, eftersom det rör sig om olika artiklar. Mätetalet är korrelerat till antalet besök på apoteken. I denna rapport rapporteras bara antalet recept för förskrivna läkemedel exklusive dosdispenserade läkemedel. Recept har ersatt det gamla begreppet recipe i samband med genomslaget för e-recepten. Försäljning till vårdinrättning i öppen eller sluten vård, eller annan kund mot rekvisition. Försäljningen avser inte försäljning till enskild person. Rättningar Diagram 3:1 Tabell 3:1 Förklaring av inre och yttre ring. Borttagning av bytesinformation - ej möjligt att verfiera datakvaliteten för dessa uppgifter.

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst Användarhandledning Sökfunktion för publik statistikåtkomst Detta dokument beskriver innehållet i den statistik som presenteras i sökfunktionen på ehälsomyndighetens hemsida. Där kan allmänheten på egen

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 215 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J1 exkl metenamin) Recept/1 inv/12 månader (juli - juni), Insikt,

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Dagordning Stramamöte 140205

Dagordning Stramamöte 140205 Dagordning Stramamöte 140205 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 13-12-03 3. Budget för Stramas arbete 2014 4. Regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning Aktuella resultat

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 214 Öppenvård och sjukhus 45 4 35 Uthämtade antibiotikarecept* per 1 invånare och län 212-214 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Läkemedel och miljö. Emma Olsson leg. apotekare emma.m.olsson@skane.se. Läkemedelsrådet & Läkemedelsenheten

Läkemedel och miljö. Emma Olsson leg. apotekare emma.m.olsson@skane.se. Läkemedelsrådet & Läkemedelsenheten Läkemedel och miljö Emma Olsson leg. apotekare emma.m.olsson@skane.se Krav på nya läkemedel Effekt - kliniska prövningar på patienter Säkerhet - utvärdering täd på ådjur och människor ik Kvalitet - tillverkningsproceduren,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Läkemedelsutvecklingen 2008

Läkemedelsutvecklingen 2008 Läkemedelsutvecklingen Läkemedelsutvecklingen jämfört med Innehållsförteckning: Sammanfattning av kostnads- och volymutvecklingen Inledning Apotekens totala försäljning Per kundtyp och varutyp Läkemedel

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel Dosförpackade läkemedel Information för dig som dospatient Välkommen som doskund hos Apotekstjänst Dosförpackade läkemedel är ett hjälpmedel som underlättar din läkemedelshantering och gör det lättare

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson 1 Definitioner Apotek: Enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning Farmaceut: Apotekare eller receptarie Recept:

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(15) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare: Inger Torpenberg Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 SMI-dag om influensa, 2 oktober 2013 Hélène Englund AP-E, SMI död intensivvård sjukhusvård smittade Hälsorapport Nyhet: Nytt populationsbaserat övervakningssystem

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer