Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010"

Transkript

1 1/25 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 21 Version januari - december 21 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk utveckling av försäljningsvärden 5 Diagram 1:1 Historisk utveckling av försäljningsvärden 6 Diagram 1:2 Försäljningsvärden per län Sektion 2 - Läkemedel till människor, övergripande volymmått 7 Tabell 2:1 Försäljningsvolymer 7 Tabell 2:2 Historisk utveckling av försäljningsvolymer 8 Diagram 2:1 Historisk utveckling av försäljningsvolymer 9 Diagram 2:2 Försäljningsvolymer per län Sektion 3: Förskrivning till människor 1 Diagram 3:1 Köns- och åldersfördelning 11 Tabell 3:1 Expeditioner 11 Tabell 3:2 Bäst säljande preparat 12 Diagram 3:2 Fördelning mellan anatomiska och terapeutiska huvudgrupper

2 2/25 sida Titel Sektion 4: Egenvårdsläkemedel till djur och människa 13 Tabell 4:1 Fördelning av försäljningsvärdet mellan egenvårdens försäljningskanaler 14 Tabell 4:2 Fördelning av försäljningsvolymen mellan egenvårdens försäljningskanaler 15 Tabell 4:3 Bäst säljande preparat - Egenvårdsläkemedel utanför apotek 16 Tabell 4:4 Bäst säljande preparat - Egenvårdsläkemedel på apotek Sektion 5: Läkemedel till djur 17 Tabell 5:1 Försäljningsvärden 17 Tabell 5:2 Försäljningsvolymer 18 Tabell 5:3 Historisk utveckling av försäljningsvärden 19 Diagram 5:1 Fördelning mellan anatomiska och terapeutiska huvudgrupper 2 Diagram 5:2 Fördelning av försäljningsvärde per djurtyp 21 Diagram 5:3 Fördelning av försäljningsvolym per djurtyp 22 Beskrivning av rapporten och dess innehåll Apotekens Service AB är ett statligt ägt bolag, med uppgift att tillhandahålla infrastrukturtjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet. Till bolagets uppgifter hör att ansvara för insamlandet av nationell läkemedelsstatistik. Denna rapport med nyckeltal tillhandahålls kostnadsfritt för allmänt bruk. Rapporten får spridas vidare, dock enbart i sin helhet. Vid citering av enstaka uppgifter ska rapportens titel, versionsbeteckning samt bolagets namn (Apotekens Service AB) anges. Ansvaret för hälso- och sjukvårdsstatistik i Sveriges officiella statistik ligger inte på bolaget, utan på Socialstyrelsen. De producerar mer omfattande rapporter och analyser vilka kan återfinnas på Socialstyrelsens hemsida. (www.socialstyrelsen.se) Vid frågor eller förfrågningar om annan statsitik, går det bra att vända sig till bolaget på e-postadressen:

3 3/25 Sektion 1: Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått Tabell 1:1 - Försäljningsvärden, miljoner kronor exkl moms (läkemedel till människor) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Totalt Försäljning av läkemedel till människor varav på apotek varav utanför apotek varav egenvård varav rekvisitioner Förskrivna läkemedel varav dosdispenserade läkemedel Läkemedelsförmån -varav läkemedel -varav livsmedel -varav övriga förbrukningsartiklar

4 4/25 Tabell 1:2 - Historisk utveckling av försäljningsvärden, miljoner kronor exkl moms (läkemedel till människor) Försäljning av läkemedel till människor -varav på apotek -varav utanför apotek -varav egenvård -varav rekvisitioner Förskrivna läkemedel -varav dosdispenserade läkemedel Läkemedelsförmån -varav läkemedel -varav livsmedel -varav övriga förbrukningsartiklar Tabellen uppdateras i samband med avslutat helår

5 försäljningsvärde exkl moms, miljoner kronor Läkemedelsförsäljningen i Sverige 5/25 4 Diagram 1:1 - Historisk utveckling av försäljningsvärden (läkemedel till människor) Totalförsäljning Förskrivning Läkemedelsförmån Rekvisitioner Egenvård totalt Diagrammet uppdateras i samband med avslutat helår. Serierna redovisas fristående från varandra - även i de fall de utgör delmängder av varandra

6 kronor per invånare Läkemedelsförsäljningen i Sverige 6/25 45 Diagram 1:2 - Försäljningsvärden per län (läkemedel till människor)

7 7/25 Sektion 2: Läkemedel till människor, övergripande volymmått Tabell 2:1 - Försäljningsvolymer, definierade dygnsdoser per tusen invånare och dag (läkemedel till människor) Försäljning av läkemedel till människor -varav på apotek -varav utanför apotek -varav egenvård -varav rekvisitioner januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Totalt Förskrivna läkemedel -varav dosdispenserade läkemedel Tabell 2:2 - Historisk utveckling av försäljningsvolymer, definierade dygnsdoser per tusen invånare och dag (läkemedel till människor) Försäljning av läkemedel till människor -varav på apotek -varav utanför apotek -varav egenvård -varav rekvisitioner Förskrivna läkemedel -varav dosdispenserade läkemedel Inom läkemedelsförmånen Tabellen uppdateras i samband med avslutat helår. Att ett läkemedel sålts inom läkemedelsförmånen betyder inte att kostnadsreducering faktiskt utgått, då det finns en osubventionerad del av förmånssystemet.

8 definierade dygnsdoser per tusen invånare och dag Läkemedelsförsäljningen i Sverige 8/25 2 Diagram 2:1 - Historisk utveckling av försäljningsvolymer (läkemedel till människor) Totalförsäljning Förskrivna läkemedel Egenvård Rekvisitioner Diagrammet uppdateras i samband med avslutat helår. Serierna redovisas fristående från varandra - även i de fall de utgör delmängder av varandra

9 definierade dygnsdoser per tusen invånare och dag Läkemedelsförsäljningen i Sverige 9/25 25 Diagram 2:2 - Försäljningsvolymer per län (läkemedel till människor)

10 1/25 Sektion 3: Förskrivning till människor Försäljningsvärde miljoner kronor exkl moms Försäljningsvolym definierade dygnsdoser per tusen invånare och dag Diagram 3:1 Köns- och åldersfördelning (förskrivna läkemedel till människor) 75 år eller äldre 13% -14 år % år 1% år 12% år 9% -14 år 2% år 13% 75 år eller äldre 9% år 15% Inre ring: försäljningsvärde exkl moms Grå fyllning: Kvinnor år 15% år 17% Rosa fyllning: Män Yttre ring: försäljningsvolym, definierade dygnsdoser Blå fyllning: Kvinnor Orange fyllning: Män år 13% år 1% -14 år 3% 75 år eller äldre 12% år 1% år 12% år 4% -14 år 1% 75 år eller äldre 2%

11 11/25 Tabell 3:1 -Expeditioner, tusentals recept (förskrivna läkemedel till människor) Totalt antal expedierade recept -varav genomförda byten Antal byten nekade av förskrivare Dosdispenserade läkemedel exkluderade. Apoteksbyten innefattar alla byten, där förskrivet varunummer skiljer sig från det expedierade. Förskrivare kan av medicinska skäl ange att byte på apotek inte får ske. Apoteken kan neka utbyte av tekniska skäl och patienten kan neka utbyte utan att behöva ange något skäl. För de två senare fallen saknas dock för närvarande kvalitetssäkrad statistik. Tabell 3:2 - Bäst säljande preparat (förskrivna läkemedel till människor) Försäljningsvärde Försäljningsvolym, recept placering Preparat placering 1 Enbrel 1 Trombyl 2 Humira 2 Levaxin 3 Lipitor 3 Alvedon 4 Symbicort Turbuhaler 4 Kåvepenin 5 Symbicort Forte Turbuhaler 5 Panodil 6 Atacand 6 Metoprolol Sandoz 7 Spiriva 7 Nasonex 8 Advate 8 Behepan 9 Pulmicort Turbuhaler 9 Citodon 1 Lyrica 1 Vagifem Andel av det totala försäljningsvärdet (= mkr exkl moms ) Andel av den totala försäljningsvolymen (= 7 miljoner recept) Topp 3 7,3%, (= mkr exkl moms ) Topp 3 6,1%, (= 4,3 miljoner recept) Topp 5 9,9%, (= mkr exkl moms ) Topp 5 8,5%, (= 5,9 miljoner recept) Topp1 14,9%, (= 3 64 mkr exkl moms ) Topp1 12,9%, (= 9, miljoner recept) Dosdispenserade läkemedel är exkluderade. januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Totalt

12 försäljningsvärde - miljoner kronor (exkl moms) försäljningsvolym - tusentals recept Läkemedelsförsäljningen i Sverige 12/ Diagram 3:2 - Fördelning mellan anatomiska och terapeutiska huvudgrupper (läkemedel förskrivna till människa) Försäljningsvärde Försäljningsvolym Dosdispenserade läkemedel är exkluderade. Läkemedelsgrupperna motsvarar WHOs standardklassificering (ATC) Sektion 4: Egenvårdsläkemedel till djur och människa

13 13/25 Sektion 4: Egenvårdsläkemedel till djur och människa Försäljningsvärde miljoner kronor exkl moms Försäljningsvolym 72 miljoner förpackningar -varav humanläkemedel miljoner kronor exkl moms 71 miljoner förpackningar Tabell 4:1 - Fördelning av försäljningsvärdet mellan egenvårdens försäljningskanaler, miljoner kronor exkl moms Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Okänt län Sverige totalt Apotek Varuhus/livsmedelsbutik Bensinstationer Närbutik/Jourbutik/Kiosk Övriga 48 86,3% 6,5 11,8%,7 1,2%,2,4%,2,4% 11 86,8% 12,2 1,5% 2,8 2,4%,2,2%,2,2% 24 88,7% 2,7 1,%,2,8%,,%,1,4% 87 85,6% 11,4 11,2% 2,6 2,5%,4,4%,3,3% 12 91,1% 8,2 7,3% 1,3 1,1%,3,3%,2,2% 42 85,3% 5,6 11,2% 1,5 3,%,1,3%,1,3% 99 84,9% 15,4 13,2% 1,3 1,1%,4,3%,6,5% 81 88,3% 9,4 1,2%,8,9%,4,5%,1,1% 54 86,% 7,8 12,4%,6,9%,1,2%,3,4% 78 85,4% 9,8 1,7% 3,1 3,4%,2,2%,3,3% ,3% 44,8 9,3% 4,3,9% 1,4,3% 1,2,3% ,% 51, 6,2% 8,2 1,% 5,,6% 1,5,2% 94 88,8% 9,6 9,% 1,4 1,3%,2,1%,7,7% ,1% 13,9 1,8% 1,8 1,4%,3,2%,6,5% ,% 12,2 9,4% 2,6 2,%,3,3%,4,3% 83 88,8% 8,3 8,8% 2, 2,1%,1,1%,2,3% 74 87,% 9,1 1,7% 1,7 2,%,1,2%,2,2% 88 89,4% 8,7 8,8% 1,4 1,4%,1,1%,2,2% ,5% 63,3 9,8% 6,8 1,% 2,9,4% 1,4,2% 97 87,8% 1,9 9,8% 2,3 2,1%,2,2%,2,1% ,3% 14,8 8,9% 2,3 1,4%,3,2%,2,1%,% 67,8 91,6% 4,7 6,3% 1,5 2,%,,% ,2% 43,3 1,7% 54,3 1,4% 14,8,4% 9,2,2%

14 14/25 Tabell 4:2 - Fördelning av försäljningsvolymen mellan egenvårdens försäljningskanaler,tusentals förpackningar Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Apotek Varuhus/livsmedelsbutik Bensinstationer Närbutik/Jourbutik/Kiosk Övriga 876 8,4% ,7% 21 1,9% 5,9,5% 4,9,4% ,8% ,2% 82 3,6% 5,3,2% 3,2,1% ,9% 7 14,3% 6 1,3%,3,1% 1,9,4% ,1% ,3% 76 3,8% 11,3,6% 6,,3% ,9% 26 9,7% 38 1,8% 8,7,4% 4,6,2% ,9% ,2% 41 4,2% 4,5,5% 3,3,3% ,1% ,2% 39 1,7% 12,4,5% 1,1,4% ,7% ,% 26 1,5% 13,2,7% 1,6,1% ,3% 2 16,4% 17 1,4% 4,6,4% 5,7,5% ,7% ,% 85 4,7% 6,3,3% 4,7,3% ,6% ,3% 127 1,4% 43,3,5% 25,4,3% ,1% ,4% 219 1,4% 135,9,9% 33,2,2% ,4% ,5% 4 1,9% 5,8,3% 17,6,9% ,9% ,3% 52 2,1% 8,2,3% 8,6,4% ,3% ,% 75 3,% 1,2,4% 7,2,3% ,6% ,1% 54 2,9% 1,9,1% 4,5,2% ,3% ,4% 48 2,9% 4,2,3% 3,2,2% ,5% ,% 39 2,1% 3,2,2% 3,8,2% ,3% ,2% 2 1,6% 81,1,7% 28,8,2% ,9% ,6% 66 3,1% 6,9,3% 2,9,1% ,5% ,% 63 1,9% 1,6,3% 5,4,2% Okänt län,% ,8% 136 7,% 43, 2,2%,,% Sverige totalt ,7% ,3% ,1% 426,7,6% 186,6,3%

15 15/25 Tabell 4:3 - Bäst säljande preparat - Egenvårdsläkemedel utanför apotek Försäljningsvärde Försäljningsvolym, antal förpackningar placering Preparat placering 1 Alvedon 1 Alvedon 2 Treo 2 Treo 3 Ipren 3 Ipren 4 Nicotinell Mint 4 Nezeril 5 Nezeril 5 Otrivin Utan Konserveringsmedel 6 Otrivin Utan Konserveringsmedel 6 Panodil 7 Panodil 7 Otrivin Menthol (utan Konserveringsmedel) 8 Nicorette 8 Nasin 9 Otrivin Menthol (utan Konserveringsmedel) 9 Nicotinell Mint 1 Nicorette Fruktmint 1 Strepsils Honung & Citron Andel av det totala försäljningsvärdet (= 482 mkr exkl moms ) Andel av den totala försäljningsvolymen (= 12,5 miljoner förpackningar ) Topp 3 43,3%, (= 29 mkr exkl moms ) Topp 3 52,6%, (= 6,6 miljoner förpackningar ) Topp 5 54,9%, (= 264 mkr exkl moms ) Topp 5 65,%, (= 8,2 miljoner förpackningar ) Topp1 73,6%, (= 354 mkr exkl moms ) Topp1 8,8%, (= 1,1 miljoner förpackningar )

16 16/25 Tabell 4:4 - Bäst säljande preparat - Egenvårdsläkemedel på apotek Försäljningsvärde Försäljningsvolym, antal förpackningar placering Preparat placering 1 Alvedon 1 Alvedon 2 Treo 2 Ipren 3 Ipren 3 Panodil 4 Nicotinell Mint 4 Treo 5 Nicorette 5 Nezeril 6 Panodil 6 Ibumetin 7 Voltaren T 7 Voltaren T 8 Nezeril 8 Nasin 9 Frontline Vet. 9 Nasoferm 1 Voltaren 1 Otrivin Andel av det totala försäljningsvärdet (= ) mkr exkl moms Andel av den totala försäljningsvolymen (= 6 ) miljoner förpackningar Topp 3 13,8%, 454 mkr exkl moms Topp 3 2,4%, 12 miljoner förpackningar Topp 5 19,4%, 638 mkr exkl moms Topp 5 26,1%, 16 miljoner förpackningar Topp1 27,6%, 99 mkr exkl moms Topp1 35,5%, 21 miljoner förpackningar

17 17/25 Sektion 5: Läkemedel till djur Tabell 5:1 - Försäljningsvärden, miljoner kronor exkl moms (läkemedel till djur) Försäljning av läkemedel till djur -varav egenvård (djurläkemedel) -varav rekvisitioner (djurläkemedel) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Totalt Förskrivet av veterinär -varav djurläkemedel -varav humanläkemedel Tabell 5:2 - Försäljningsvolymer, tusentals förpackningar (läkemedel till djur) Försäljning av läkemedel till djur -varav egenvård (djurläkemedel) -varav rekvisitioner (djurläkemedel) januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Totalt Förskrivet av veterinär -varav djurläkemedel -varav humanläkemedel

18 18/25 Tabell 5:3 - Historisk utveckling av försäljningsvärden, miljoner kronor exkl moms (läkemedel till djur) Försäljning av läkemedel till djur -varav egenvård (djurläkemedel) -varav rekvisitioner (djurläkemedel) Förskrivet av veterinär -varav djurläkemedel -varav humanläkemedel Tabellen uppdateras i samband med avslutat helår

19 försäljningsvärde - miljoner kronor (exkl moms) försäljningsvolym - tusentals recept Läkemedelsförsäljningen i Sverige 19/ Diagram 5:1 - Fördelning mellan anatomiska och terapeutiska huvudgrupper (förskrivna läkemedel till djur) Försäljningsvärde Försäljningsvolym Läkemedelsgrupperna motsvarar en veterinär motsvarighet till WHOs standardklassificering (ATC)

20 2/25 Diagram 5:2 - Fördelning av försäljningsvärde per djurtyp (förskrivna läkemedel till djur) Nöt (animalieproduktion) 7,4% Övriga 2,% Katt 11,1% Hund 44,8% Häst 14,9% Diagrammet visar de fem största djurtyperna, samt övriga djurtypers andel. Gris (animalieproduktion) 19,8%

21 21/25 Diagram 5:3 - Fördelning av försäljningsvolym per djurtyp, antal recept (förskrivna läkemedel till djur) Nöt (animalieproduktion) 2,7% Gris (animalieproduktion) 2,6% Övriga 1,5% Häst 9,4% Katt 2,8% Hund 63,% Diagrammet visar de fem största djurtyperna, samt övriga djurtypers andel.

22 22/25 Beskrivning av rapporten och dess innehåll Apotekens Service AB samlar in detaljhandelsstatistik för samtliga läkemedel samt handelsvaror inom läkemedelsförmånen. Datainsamling sker med stöd av svensk lagstiftning. Det är denna statistik som ligger till grund för denna rapport. Rapporten omfattar samtliga produkter som är registrerade som human- eller djurläkemedel. Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel ingår inte, inte heller produkter som saknar en tydlig varutyp. För försäljningen utanför apotek omfattas samtliga läkemedel som säljs i enlighet med lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Naturläkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel ingår inte. Försäljningsrapportering sker löpande, varför olika versioner kan skilja sig åt något. Inrapporterad läkemedelsförsäljning som ej inkluderats i rapporten Varutyp Försäljningsvärde, miljoner kr Definierade dygnsdoser per tusen invånare och dag Recept, tusental Läkemedelsförmån exkl moms, miljoner kronor Naturläkemedel / Vissa utvärtes medel Ospecificerad läkemedelstyp ,12-6,7 41,3-94 För naturläkemedel/vissa utvärtes medel finns endast apotekens försäljning rapporterad. Antalet uthämtade recept omfattar inte dosdispensering Sektion 1-3 avser läkemedelsförsäljning till männsikor Sektion 5 avser läkemedelsförsäljning till djur Sektion 4 avser läkemedelsförsäljning i egenvård. Såväl djur- som humanläkemedel ingår.

23 23/25 Följande invånarantal har använts för att beräkna vissa mätetal Invånarantal Län Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Sverige totalt Invånarantal Län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Invånarantal Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

24 24/25 Termer i rapporten Term Apoteksbyte ATC Byte nekat Definierad dygnsdos (DDD) Dosdispenserade läkemedel Egenvård Förskrivna läkemedel Läkemedel till djur Läkemedel till människor Läkemedelsförmån Förklaring Expedition av annan läkemedelsprodukt än den som förskrivits. Är under reglerade förutsättningar obligatoriskt vid förskrivning till människa. Ett system för att klassificera läkemedelsprodukter utifrån vilka organsystem de huvudsakligen påverkar (a=anatomical), vilket det huvudsakliga användningsområdet är (t=therapeutical) och vilken kemisk struktur den verksamma substansen har (c=chemical). Systemet är hierarkist uppbyggt och medger summering av läkemedelsgrupper på olika nivåer. Systemet är intimt förknippat med DDD-systemet för angivande av volym. Båda systemen är internationellt erkända och underhålls av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (www.whocc.no). Om det finns medicinska skäl för detta, kan en förskrivare ange att ett recept inte ska omfattas av de obligatoriska reglerna om generisk substiution på apotek. Apoteken kan neka utbyte av tekniska skäl, t ex att det inte finns lämpliga utbytbara förpackningstyper. Patienter kan alltid neka utbyte (även om eventuell merkostnad i dessa fall inte täcks av läkemedelsförmånen). En teknisk jämförelseenhet med huvudsakligt syfte att fungera som volymmått i studier av läkemedelsanvändningen. Måttet anger en uppskattning av hur många dagars förbrukning som sålts av ett läkemedel, givet att det används i den vanligaste doseringen på den vanligaste indikationen. Måttet möjliggör meningsfulla jämförelser mellan olika typer av läkemedel och olika geografiska regioner. För vissa läkemedel är det inte praktiskt möjligt att fastställa ett DDD-värde, t ex dermatologiska preparat och cytostatika. DDD anges ofta per tusen invånare och dag för att ge en indikation av hur stor exponeringen är i befolkningen. T ex kan 1 DDD per tusen invånare och dag tolkas som att den sålda läkemedelsvolymen räcker till att behandla 1 % (1 av 1) av befolkningen dagligen. DDD-systemet är intimt förknippat med läkemedelsklassifikationssystemet ATC, och båda underhålls av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (www.whocc.no). Systemen är internationellt erkända. Marginella justeringar av DDD-värden sker kontinuerligt - därför kan avvikelser förekomma beroende på när rapporten produceras. Läkemedel som tagits ur sin originalförpackning och förpackats per doseringstillfälle för enskild patient. I denna rapport rapporteras enbart de dispenseringar som förskrivits och sålts inom öppenvården. Dispenserade läkemedel som rekvirerats och betalts av sjukvården ingår inte. Dospatienter kan även få hela förpackningar som av tekniska eller praktiska skäl inte kan paketeras individuellt. Hela förpackningar räknas i denna rapport in under förskrivning, men inte under dosdispenserade läkemedel. Försäljning där uppgift om patient/kund inte registreras. Kan ske på eller utanför apotek. Köpet kan ske på uppmaning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, men kan inte omfatta receptbelagda läkemedel. Försäljning som baseras på ett recept eller dosrecept. Format spelar ingen roll (papper, telefon, fax, elektroniskt). Kan omfatta såväl receptfriasom receptbelagda läkemedel. Läkemedlet är sålt till en enskild människa eller djur. I undantagsfall kan förskrivningen avse en djurbesättning. Används i sektionerna 4-5. Försäljning av produkter registrerade som djurläkemedel, samt veterinärers förskrivning av humanläkemedel. Används i sektionerna 1-4. Försäljning av produkter registrerade som humanläkemedel, exklusive veterinärers förskrivning. Den ersättning som utgår i enlighet med lagen (22:16) om läkemedelsförmåner mm. I läkemedelsförmånen ingår, förutom läkemedel, även vissa läkemedelsrelaterade förbrukningsartiklar samt vissa livsmedel för särskilda näringsändamål hos barn under 16 år. Andra former av subventioner, t ex rabattering av p-piller, läkemedel till asylsökande eller smittskyddsläkemedel ingår inte i denna uppgift. De ingår dock i de totala försäljningsuppgifterna.

25 25/25 Termer i rapporten Term Preparat Recept Rekvisition Förklaring En gruppering av alla läkemedel med samma registrerade handelsnamn, oavsett förpackningsstorlek, styrka eller importör. Begreppet är besläktat med begreppet varumärke, även om läkemedelsföretag ibland registrerar flera läkemedel med liknande namn för olika typer av kombinationspreparat eller styrkor eller smaker. Antalet försäljningstransaktioner på en enskild artikel på apoteken. Kan motsvara flera förpackningar om de säljs vid samma tillfälle. Vid försäljning av förpackningar med olika styrka eller storlek skapas registreras dock flera receptrader, eftersom det rör sig om olika artiklar. Mätetalet är korrelerat till antalet besök på apoteken. I denna rapport rapporteras bara antalet recept för förskrivna läkemedel exklusive dosdispenserade läkemedel. Recept har ersatt det gamla begreppet recipe i samband med genomslaget för e-recepten. Försäljning till vårdinrättning i öppen eller sluten vård, eller annan kund mot rekvisition. Försäljningen avser inte försäljning till enskild person. Rättningar Diagram 3:1 Tabell 3:1 Förklaring av inre och yttre ring. Borttagning av bytesinformation - ej möjligt att verfiera datakvaliteten för dessa uppgifter.

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst Användarhandledning Sökfunktion för publik statistikåtkomst Detta dokument beskriver innehållet i den statistik som presenteras i sökfunktionen på ehälsomyndighetens hemsida. Där kan allmänheten på egen

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2011

Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2011 NEPI Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI-rapport februari 2012: Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2011 NEPI är en oberoende stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag 1993.

Läs mer

Inledning. 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första

Inledning. 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första Branschrapport 2013 BRANSCHRAPPORT 2013 Inledning 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första konsolidering av marknaden när två apotekskedjor köptes av två

Läs mer

NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009. Nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009. Nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI-rapport: Diabetesmedel - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009 NEPI är en oberoende stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag 1993. Stiftelsen NEPI

Läs mer

En översyn av svensk läkemedelsstatistik

En översyn av svensk läkemedelsstatistik En översyn av svensk läkemedelsstatistik Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 1/27 Innehållsförteckning Förord... 4 Inledning... 5 1. Kort sammanfattning av rapportens innehåll...

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2003. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2003. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2003 Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner 2 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas av: Gun Bahnö (ekonomi) tfn 08-452 77 22 Vanja

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Årsredovisning + 2012 Hållbarhetsredovisning Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vården och företag. Hos

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 79 RJL 2015/ 1106 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Slutrapport om receptbelagda läkemedel

Läs mer

Läkemedel. När är det rimligt att betala själv? Per Carlsson och Gustav Tinghög. SNS Förlag

Läkemedel. När är det rimligt att betala själv? Per Carlsson och Gustav Tinghög. SNS Förlag Läkemedel När är det rimligt att betala själv? Per Carlsson och Gustav Tinghög SNS Förlag Läkemedel när är det rimligt att betala själv? Läkemedel när är det rimligt att betala själv? per carlsson och

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Bilaga KS SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2015-06-11 13 (22) VON 89 Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Dnr 2015/379 INLEDNING

Läs mer

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen Social Insurance Report Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen En introduktion till det nya sjukpenningtalet samt nybeviljade sjukersättningar eller aktivitetsersättningar per 1 registrerade försäkrade ISSN

Läs mer

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet Landstingens stöd till glasögon för barn En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet . Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Vårdens förutsättningar, verksamhet och kostnader

Vårdens förutsättningar, verksamhet och kostnader Vårdens förutsättningar, verksamhet och kostnader Sammanfattning År 2007 uppgick Sveriges befolkning till nästan 9,2 miljoner. År 2020 beräknas den ha ökat till 9,7 miljoner. Främst ökar antalet personer

Läs mer

Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare

Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare Beskrivning läkemedelsindikatorer Dokumentversion 2014-03-07 Uppföljning av nationella läkemedelsstrategin på mål- och insatsnivå Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare 1. Bakgrund I samordningsuppdraget

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

Hur har det påverkat apoteken att receptfria läkemedel får säljas i dagligvaruhandeln?

Hur har det påverkat apoteken att receptfria läkemedel får säljas i dagligvaruhandeln? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Hur har det påverkat apoteken att receptfria läkemedel får säljas i dagligvaruhandeln? Sanna Andersson Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2012:F9 Hur

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Medicin på kredit och i påse

Medicin på kredit och i påse ANSER 2001:6 Medicin på kredit och i påse Apotekets delbetalningssystem och dosdispenseringsverksamhet RFV ANSER Under beteckningen RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET ANSER publicerar Riksförsäkringsverket bl a rättslägesanalyser

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer