NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi"

Transkript

1 Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna patienter med förmaksflimmer ökar stadigt i Sverige. Det totala antalet individer under behandling efter ett år är begränsat och knappt 3 3 individer kan uppskattas behandlas med dabigatran under perioden december 212 t o m februari 213. Under perioden har rivaroxaban (Xarelto) introducerats på marknaden, se sista sidan. Variationerna är stora mellan län. Detta kan delvis förklaras av slumpfaktorer. Generellt är variationerna större mellan landsting i introduktionsfas av ett läkemedel. Sammanlagda data per län är ej justerade för ålder och kön. Då förmaksflimmer är vanligare hos äldre innebär detta att jämförelse mellan landsting bör ske med försiktighet. Skillnader i riktlinjer och resurstilldelning kan förklara delar av skillnaderna. Se även aktuell rapport från Stockholms läns landsting som beskriver användning av warfarin vid förmaksflimmer samt introduktionen av dabigatran t o m september Användning hos män för prevention av stroke och artärembolism är betydligt högre än hos kvinnor (beräknat per 1 år) och detta skiljer sig inte väsentligt mellan olika åldersgrupper. Sedan tidigare är känt att förmaksflimmer är något vanligare hos män, men tenderar att vara allvarligare hos kvinnor (se t ex Loikas m fl. Stora könsskillnader i användningen av läkemedel. Läkartidningen 211;18 (4): och Tsadok et al. Sex differences in stroke risk among older patients with recently diagnosed atrial fibrillation. JAMA 212;37(18):1952-8). Hos båda könen så används warfarin i för låg utsträckning jmf med riktlinjer. Män behandlas i större utsträckning med warfarin än kvinnor. Under 211 fick individer warfarin expedierat på recept (alla åldrar). Av dessa var (59 %) var män och kvinnor. Räknat i antal patienter per 1 invånare var årsprevalensen för män 23,9 och för kvinnor 16,7. Motsvarande tal för åringar var 76,6 för män och 38,2 för kvinnor. (Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsens statistikdatabas) Den valda metoden innebär att antalet patienter under behandling med dabigatran på indikationen prevention av stroke och artärembolism skattas från expedition av särskilda styrkor och förpackningsstorlekar till individer per kvartal innebär vissa felkällor, se text.

2 Ordinationsorsak saknas i Läkemedelsregistret. Dabigatran kan användas vid olika typer av profylax efter ortopedisk kirurgi men även vid behandling av förmaksflimmer. Dabigatran finns i tre styrkor 75, 11 samt 15 mg samt olika förpackningstorlekar, se tabell. Styrka Förpacknings- storlek Antaget huvudanvändningsområde utifrån godkända indikationer och dosering/behandlingstid 75 mg 1 st Startförpackning. Blodproppsförebyggande behandling efter protesoperation i knäled 75 mg 3 st Blodproppsförebyggande behandling efter protesoperation i höft- eller knäled 75 mg 6 st Blodproppsförebyggande behandling efter protesoperation i höft- eller knäled 11 mg 1 st Startförpackning. Blodproppsförebyggande behandling efter protesoperation i knäled 11 mg 3 st Blodproppsförebyggande behandling efter protesoperation i knäled alternativt höftled 11 mg 6 st Blodproppsförebyggande behandling efter protesoperation i höftled Startförpackning vid prevention av stroke och artär- embolism hos vuxna patienter med förmaksflimmer 11 mg 18 st Prevention av stroke och artärembolism hos vuxna patienter med förmaksflimmer 15 mg 6 st Prevention av stroke och artärembolism hos vuxna patienter med förmaksflimmer 15 mg 18 st Prevention av stroke och artärembolism hos vuxna patienter med förmaksflimmer Varunummer 1 x 1 kapslar x 1 kapslar (Tillhandahålles f n ej) 6 x 1 kapslar x 1 kapslar x 1 kapslar (Tillhandahålles f n ej) 6 x 1 kapslar x 6 x 1 kapslar x 1 kapslar x 6 x 1 kapslar

3 Analysen har utförts på de tre sista raderna, dvs 11 mg 18 st, 15 mg 6 respektive 18 st. Detta är en konservativ uppskattning av antalet individer som fått dabigatran som prevention av stroke och artärembolism vid förmaksflimmer. Förpackningen 11 mg, 6 tabletter används både för blodkroppsförebyggande behandling efter protesoperation i höfted (28-35 dagars behandling) och som startförpackning vid prevention av stroke och artärembolism vid förmaksflimmer. I en analys baserad på försäljningsdata i verktyget Concise från Apotekens Service AB sågs att antalet expeditionstillfällen av dabigatran 11mg 6 st under kvartal 1, 212, var 842 och för 11mg 18 tabl var antalet expeditionstillfällen 26. Vid varje expeditionstillfälle av förpackningen med 6 tabl var det samlade antalet expedierade doser i genomsnitt 76 tabletter, dvs det normala var att en förpackning expedierades. En separat analys på data från Läkemedelsregistret visar att antalet individer som fått förpackningen 11mg, 6 tabletter, mer än en gång per kvartal är begränsat, 143 stycken under första kvartalet 212. De som har fått en förpackning kan 1. ha fått en fortsatt behandling med samma förpackning 2. ha fått en fortsatt behandling med större förpackning 3. ha slutat eller fått annan behandling Det kan alltså tillkomma ytterliga individer som under slutet av varje kvartal fått en startförpackning men inte hunnit hämta ut ytterligare ett tillfälle men dessa går inte enkelt att särskilja från de som fått behandling efter protesoperation. En förpackning per kvartal Två eller fler förpackningar per kvartal 211_Q _Q _Q Huvudanalysen är således gjord på Pradaxa_11mg_15mg vilket är antalet individer som under respektive kvartal minst en gång hämtat ut minst en av de tre förpackningarna 11mg 18 tabl, 15mg 6 tabl och 15mg 18 tabl. Detta är en konservativ uppskattning av antalet individer som fått Pradaxa som prevention av stroke och artärembolism vid förmaksflimmer. Den innefattar alltså inte de som hämtat ut 11mg i förpackning 6 tabl en eller flera gånger. I de följande figurerna har följande grupperingar gjorts: Pradaxa_11mg = 11mg 6 tabl Pradaxa_11mg_15mg = 11mg 18 tabl och/eller 15mg 6 tabl och/eller 15 mg 18 tabl Pradaxa_15mg = 15mg 6 tabl och/eller 15 mg 18 tabl Pradaxa_15mg_18 = 15mg 18 tabl Pradaxa_15mg_6 = 15mg 6 tabl De redovisade siffrorna visar antal individer som under respektive tremånadersperiod fått dabigatran expedierat i olika styrkor och förpackningsstorlekar, en så kallad kvartalsprevalens. Kvartalsprevalens stämmer normalt i Sverige väl överens med antalet behandlade individer under hela tidsperioden under förutsättning att det rör sig om en kronisk behandling samt att antalet behandlade individer stabiliserat sig. I fallet med dabigatran studeras en dynamisk period, en tidig introduktionsfas med snabbt ökande användning. Det innebär att den uppgivna kvartalsprevalensen inte speglar behandlingstrycket under hela kvartal utan mer behandlingstrycket i slutet av respektive kvartal. Å andra sidan är det rimligt att anta att tidiga terapiavbrott är vanliga. Detta innebär att individer som hämtat ut läkemedlet under kvartalet kanske inte längre står på behandling i slutet av perioden och att kvartalsprevalensen därför är en lätt överskattning. Sammantaget är bedömningen att de uppgivna antalet behandlade individerna är en något konservativ uppskattning av det verkliga antalet individer under behandling i slutet av respektive kvartal. Det är möjligt att användning av 11mg, 6 tabl, kan användas för ytterligare individer på indikationen prevention av stroke och artärembolism vid förmaksflimmer.

4 Figur 1. Individer i Sverige, alla åldrar, båda kön som under december 212 t o m februari 213, hämtat ut dabigatran Individer i riket, alla åldrar, båda kön som under respektive tremånadersperiod, hämtat ut dabigatran i skilda styrkor och förpackningar (se text för förklaring) Individer Pradaxa_11mg Pradaxa_11mg_15mg Pradaxa_15mg Pradaxa_15mg_18 Pradaxa_15mg_ sep - 211_nov 211dec - 212feb 212mar- 212maj 212jun- 212aug 212sep- 212nov 212dec- 213feb

5 Figur 2. Individer per län, alla åldrar, båda kön som under december 212 t o m februari 213, hämtat ut dabigatran i form av dabigatran i form av Pradaxa 11mg 18 tabl och/eller 15mg 6 tabl och/eller 15mg 18 tabl. OBS att antalet individer måste relateras till befolkning för att kunna relateras till varandra. Antalet individer är i många fall få slumpfaktorer kan förklara skillnader. Ej justerat för ålder och kön. Skillnader i åldersfördelning kan förklara skillnader. 12 Individer per län, alla åldrar, båda kön som under respektive tremånadersperiod, hämtat ut dabigatran (11 mg 18 st resp. 15 mg 6 eller 18 st) Stockholm 3 Uppsala Södermanland 5 Östergötland 6 Jönköping 7 Kronoberg 8 Kalmar 9 Gotland 1 Blekinge 12 Skåne 13 Halland 14 Västra Götaland 17 Värmland 18 Örebro 19 Västmanland 2 Dalarna 21 Gävleborg 22 Västernorrland 23 Jämtland 24 Västerbotten 25 Norrbotten sep - 211nov 211dec - 212feb 212mar- 212maj 212jun- 212aug 212sep- 212nov 212dec- 213feb

6 Figur 3. Individer/1 invånare per län, alla åldrar, båda kön som under december 212 t o m februari 213, hämtat ut dabigatran i form av Pradaxa 11mg 18 tabl och/eller 15mg 6 tabl och/eller 15mg 18 tabl. OBS att antalet individer i många fall är få slumpfaktorer kan förklara skillnader. Ej justerat för ålder och kön. Skillnader i åldersfördelning kan förklara skillnader. Individer per 1 invånare per län och för riket, alla åldrar, båda kön som under " dec 212 t o m februari 213, hämtat ut dabigatran (11 mg 18 st resp. 15 mg 6 eller 18 st) Individer per 1 invånare 1,2 1,8,6,4,2 1,13,89,48,37,37,35,34,34,32,26,25,25,21,17,17,15,15,13,12,11,7,6 13 Halland 19 Västmanland 1 Stockholm 12 Skåne 17 Värmland 2 Dalarna Riket 3 Uppsala 4 Södermanland 14 Västra Götaland 1 Blekinge 21 Gävleborg 24 Västerbotten 9 Gotland 25 Norrbotten 18 Örebro 8 Kalmar 5 Östergötland 22 Västernorrland 7 Kronoberg 23 Jämtland 6 Jönköping 13 Halland 19 Västmanland 1 Stockholm 12 Skåne 17 Värmland 2 Dalarna Riket 3 Uppsala 4 Södermanland 14 Västra Götaland 1 Blekinge 21 Gävleborg 24 Västerbotten 9 Gotland 25 Norrbotten 18 Örebro 8 Kalmar 5 Östergötland

7 Figur 4 Individer per 1 invånare per län och för riket, alla åldrar, båda kön som under respektive tremånadersperiod, hämtat ut dabigatran i form av Pradaxa 11mg 18 tabl och/eller 15mg 6 tabl och/eller 15mg 18 tabl. OBS att antalet individer i många fall är få slumpfaktorer kan förklara skillnader. Ej justerat för ålder och kön. Skillnader i åldersfördelning kan förklara skillnader. Individer per 1 invånare per län och för riket, alla åldrar, båda kön som under respektive tremånadersperiod, hämtat ut dabigatran (11 mg 18 st resp. 15 mg 6 eller 18 st) Individer per 1 invånare 1,2 1,8,6,4,2 211sep - 211nov 211dec - 212feb 212mar- 212maj 212jun- 212aug 212sep- 212nov 212dec- 213feb 13 Halland 19 Västmanland 1 Stockholm 12 Skåne 17 Värmland 2 Dalarna Riket 3 Uppsala 4 Södermanland 14 Västra Götaland 1 Blekinge 21 Gävleborg 24 Västerbotten 9 Gotland 25 Norrbotten 18 Örebro 8 Kalmar 5 Östergötland 22 Västernorrland 7 Kronoberg 23 Jämtland 6 Jönköping

8 Figur 5 Individer per 1 invånare fördelat per åldersgrupp per län och för riket, båda kön som under november 212 t o m februari 213, hämtat ut dabigatran (11 mg 18 st resp. 15 mg 6 eller 18 st), sorterat efter total användning. 5 Individer per 1 invånare fördelat per åldersgrupp per län och för riket, båda kön som under november 212 t o m februari 213, hämtat ut dabigatran " (11 mg 18 st resp. 15 mg 6 eller 18 st), sorterat efter total användning 13 Halland 19 Västmanland 1 Stockholm 12 Skåne 17 Värmland 4 2 Dalarna 3 Uppsala Riket 4 Södermanland 3 14 Västra Götaland 1 Blekinge 21 Gävleborg 24 Västerbotten 2 9 Gotland 25 Norrbotten 8 Kalmar 18 Örebro 1 5 Östergötland 22 Västernorrland Kronoberg 23 Jämtland 6 Jönköping

9 Figur 6 Individer i Sverige, alla åldrar, uppdelat per kön som under respektive kvartal hämtat ut dabigatran i form av Pradaxa 11mg 18 tabl och/eller 15mg 6 tabl och/eller 15mg 18 tabl Individer i riket, alla åldrar, uppdelat på kön som under respektive kvartal, hämtat ut dabigatran i skilda styrkor och förpackningar (11 mg 18 st resp. 15 mg 6 eller 18 st) Individer Man Kvinna Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3

10 Figur7 Individer/1 invånare i Sverige, alla åldrar, uppdelat per kön som under respektive tremånadersperiod hämtat ut dabigatran i form av Pradaxa 11mg 18 tabl och/eller 15mg 6 tabl och/eller 15mg 18 tabl,5 Individer i riket per 1 invånare, alla åldrar, uppdelat på kön som under respektive tremånadersperiod, hämtat ut dabigatran i styrkor och förpackningar # som vid prevention av stroke (11 mg 18 st resp. 15 mg 6 eller 18 st),45,43,4,35,34 Individer,3,25,2,19,25,22,26 Man Kvinna,15,12,11,15,1,6,5,2,1 211sep - 211nov 211dec - 212feb 212mar- 212maj 212jun- 212aug 212sep- 212nov 212dec- 213feb

11 Figur 8 Individer/1 invånare i Sverige, år under 212, uppdelat per kön som under respektive kvartal hämtat ut dabigatran i form av Pradaxa 11mg 18 tabl och/eller 15mg 6 tabl och/eller 15mg 18 tabl 1,4 Individer i riket per 1 invånare, år, uppdelat på kön (n=962 Q3 212) som under respektive kvartal, hämtat ut dabigatran i skilda styrkor och förpackningar (11 mg 18 st resp. 15 mg 6 eller 18 st) 1,27 1,2 1,99 Individer,8,6,65,57,7 Man Kvinna,4,35,2,21,8,1 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3

12 Figur 9. Individer/1 invånare per län, alla åldrar, båda kön som under december 212 t o m februari 213, hämtat ut dabigatran i form av Pradaxa 11mg 18 tabl och/eller 15mg 6 tabl och/eller 15mg 18 tabl. OBS att antalet individer i många fall är få slumpfaktorer kan förklara skillnader. Ej justerat för ålder och kön.

13 Figur 1 Individer i Sverige, båda kön, uppdelat per åldersintervall som under respektive tremånadersperiod hämtat ut dabigatran i form av Pradaxa 11mg 18 tabl och/eller 15mg 6 tabl och/eller 15mg 18 tabl Individer i riket, bägge kön, uppdelat på åldrar som under respektive tremånadersperiod, hämtat ut dabigatran i styrkor och förpackningar som vid prevention av stroke (11 mg 18 st resp. 15 mg 6 eller 18 st) Individer sep - 211nov 211dec - 212feb 212mar- 212maj 212jun- 212aug 212sep- 212nov 212dec- 213feb

14 Figur 11 Antalet individer per månad som nyinsatts på dabigatran i form av Pradaxa 11mg 18 tabl och/eller 15mg 6 tabl och/eller 15mg 18 tabl. Uppdelat per kön. Wash- out 12 månader. 1 Antal individer nyinsatta på dabigatran för strokeprevention per månad. Nyinsatt = hämtat ut dabigatran första gången efter minst 12 månader utan behandling i styrkor och förpackningar som vid prevention av stroke (11 mg 18 st resp. 15 mg 6 eller Individer/månad Kvinna Man sep okt nov dec jan feb-12 mar-12 apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb-13

15 Under det senaste kvartalet har rivaroxaban (Xarelto) börjat användas. Rivaroxaban finns i styrkorna 1, 15 och 2 mg. Indikationerna för rivaroxaban (Xarelto) är: Förebyggande av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke- valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorer, såsom hjärtsvikt, hypertoni, ålder 75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Den rekommenderade dosen vid prevention av stroke är 2 mg 1 gång dagligen, med reduktion till 15 mg vid nedsatt njurfunktion. Det går inte att särskilja behandling av de olika indikationerna med hjälp av styrka och förpackningsstorlek. För den svagaste styrkan finns dock inga lämpliga förpackningar för långtidsbehandling. Nedanstående tabell är antalet individer som under perioden november 212 t o m februari 213 minst en gång hämtat ut rivaroxaban i styrkorna 15 eller 2 mg. B1AF1) B1AF1) B1AF1) atc rivaroxaban atc rivaroxaban atc rivaroxaban age Alla)åldrar age Alla)åldrar laen Riket Antal)individer Antal)individer/1)invånare Antal)individer Kvinna Man Båda Kvinna Man Medel Kvinna Man Båda)könen 1#Stockholm #Västmanland,81 1,4, #Uppsala #Stockholm,18,24, #Södermanland #Halland,16,26, #Östergötland RIKET,11,15, #Jönköping #Västerbotten,11,19,15 75# #Kronoberg #Uppsala,12,18,15 Totalsumma #Kalmar #Dalarna,4,24,14 9#Gotland 1 1 7#Kronoberg,12,13,12 1#Blekinge #Skåne,9,13,11 12#Skåne #Värmland,4,1,7 13#Halland #Kalmar,9,3,6 14#Västra#Götaland #Södermanland,6,4,5 17#Värmland #Östergötland,2,7,5 18#Örebro #Västra#Götaland,3,5,4 19#Västmanland #Norrbotten,2,6,4 2#Dalarna #Västernorrland,6,2,4 21#Gävleborg #Gävleborg,4,3,4 22#Västernorrland #Blekinge,1,3,2 24#Västerbotten #Örebro,1,2,2 25#Norrbotten #Gotland,4,2 Riket #Jönköping,1,1

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över dabigatran (Pradaxa) t o m oktober 2012. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Sammanfattning Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Tillsammans tar vi nästa steg

Tillsammans tar vi nästa steg Tillsammans tar vi nästa steg Europeiska Antibiotikadagen 2012 Strama Stockholm 18 november I Sverige: En nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens har bildats Ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014

Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014 Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014 Diagrambilaga Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Socialstyrelsens Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar - Nya indikatorer Artros A1 Artrosskola före höftprotesoperation*

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal Kvartal Arbetsmarknadsrapport Kvartal,5 Ersättningstagare mars mars Arbetslösheten fortsätter att i långsam takt sjunka för Juseks medlemmar. I mars var,5 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trendbrottet

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology Missvisande tolkning av statistik över sömnmedel och lugnande läkemedel till unga Statistik från Socialstyrelsens Läkemedelsregister visar att den i Ekot rapporterade alarmerande ökningen av förskrivningen

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 3 2016 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept Statistiken inkluderar alla förskrivarkategorier. Antibiotika försålt på slutenvårdsrekvisition

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2015 2 Bilder 4-12 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept Statistiken inkluderar alla förskrivarkategorier jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 2016 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept Statistiken inkluderar alla förskrivarkategorier Antibiotika försålt på slutenvårdsrekvisition

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA 2013 Medlemmar: 668 696 (+0,6%) Ersättningstagare: 9 259 (1,4%) Deltagare i program: 4 732 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 991 (2,1%) AEA kommenterar: Det tre inledande månaderna

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 2015 2 Bilder 4-11 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept jan-06 mar-06 maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer