NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011"

Transkript

1 Dnr NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod Konsumtion öppen vård per sjukhus Konsumtion sluten vård per sjukhus Total förändring utfall 211 jämfört med 21, sluten- och öppen vård Konsumtion offentlig och privat länssjukvård psykiatri per HSN, Läkemedel - Definierade dygnsdoser med psykofarmaka

3 Begrepp Med sluten psykiatri avses vårdenheter vid offentligt och privat bedrivna vårdinrättningar. Med öppen psykiatri avses specialiserad öppen psykiatrisk vård vid sjukhus och privat bedrivna vårdenheter. Psykiatrisk vård inom primärvård omfattas inte i avsnitt 1-4. Med offentliga sjukhus avses Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), NU-sjukvården (NU), Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Skaraborgs sjukhus (SkaS) och Kungälvs sjukhus (KS). Med nyckeltal menas strategiskt valda mätobjekt som ger snabb och översiktlig information om vårdens utveckling i olika perspektiv. Det vill säga mätvärden som ger relevanta och tillförlitliga signaler om utvecklingen och som indikerar eventuella behov av fördjupad analys och uppföljning. Metod Framtagna uppgifter till nyckeltalen bygger på ersatta prestationer enligt överenskommelserna med sjukhusen för Vuxenpsykiatri (VUP), Rättspsykiatri (RPV) och Barn- och ungdomspsykiatri (BUP). RPV redovisas under VUP i diagrammen. Uppgifterna är hämtade ur faktureringssystemet Freja. Årssiffror är hämtade från sista rapporterade filen för året. "Enheten för barnneuropsykiatri" inom kliniken för Barn- och ungdomsneurologisk vård med habilitering på SU ligger inte med i rapporterade diagram. Prestationer som redovisas för den öppna vården är läkarbesök och övriga besök. För den slutna vården redovisas vårdtillfällen (inskrivna) samt vårddagar. Under 28 infördes en ny redovisningsregel för vårddagarna, vilket innebar att dessa redovisas exklusive permissions-vårddagar. Alla sjukhus med undantag av SkaS redovisar vårddagarna på detta sätt fr o m 28. Privat konsumerad psykiatrisk vård är insamlad separat från de lokala hälso- och sjukvårdskanslierna och de avtal som är tecknade med kanslierna. Nyckeltalen visar inomregional konsumtion. Den köpta vården utanför Västra Götalandsregionen är inte medräknad. Sjukhusen köper även vård som ersätts via abonnemang. Denna vård ingår inte i dessa nyckeltal. Nyckeltalen i denna rapport (avsnitt 1-5) har sedan tidigare redovisas per helår en gång per år. Nyckeltalen i avsnitt 1-3 har rapporteras med delårsutfall (jan-april, jan-sept) två gånger per år. Nyckeltalen är framtagna av Anna Erlingsdotter-Wass, Anna Lindhé och Johan Norén. 3

4 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus Diagram 1A: Läkarbesök VUP jan-dec 27, 28, 29, 21 samt 211 per sjukhus Konsumtionsuppföljning läkarbesök Vuxenpsykiatri Helår 27 Helår 28 Helår 29 Helår 21 Helår 211 Läkarbesöken inom VUP har ökat på SkaS och KS 211 jämfört med 21. Övriga besök har ökat något på alla sjukhus med undantag av SÄS. Diagram 1B: Övriga besök VUP jan-dec, 27, 28, 29, 21 samt 211 per sjukhus Konsumtionsuppföljning övriga besök Vuxenpsykiatri Helår 27 Helår 28 Helår 29 Helår 21 Helår 211 4

5 Diagram 1C: Läkarbesök BUP jan-dec 27, 28, 29, 21 samt 211 per sjukhus Konsumtionsuppföljning Läkarbesök BUP Helår 27 Helår 28 Helår 29 Helår 21 Helår 211 Läkarbesöken inom BUP har ökat på SU, NU, SÄS och KS. Övriga besök har ökat framförallt på SU, och SÄS samt marginellt på NU. Diagram 1D: Övriga besök BUP jan-dec 27, 28, 29, 21 samt 211 per sjukhus Konsumtionsuppföljning övriga besök BUP Helår 27 Helår 28 Helår 29 Helår 21 Helår 211 5

6 2. Konsumtion sluten vård per sjukhus Diagram 2A: Inskrivna VUP jan-dec 27, 28, 29,21 samt 211 per sjukhus Konsumtionsuppföljning inskrivningar Vuxenpsykiatri Helår 27 Helår 28 Helår 29 Helår 21 Helår 211 Antalet inskrivna inom VUP ökar på alla sjukhus men framförallt på SU jämfört med 21. Även vårddagarna har ökat på alla sjukhus med undantag av SÄS. Diagram 2B: Vårddagar VUP jan-dec 27, 28, 29, 21 samt 211 per sjukhus Konsumtionsuppföljning vårddagar Vuxenpsykiatri Helår 27 Helår 28 Helår 29 Helår 21 Helår 211 6

7 Diagram 2C: Inskrivna BUP jan-dec 27, 28, 29, 21 samt 211 per sjukhus 1) Konsumtionsuppföljning inskrivningar BUP Helår 27 Helår 28 Helår 29 Helår 21 Helår 211 Antalet inksrivna inom BUP har minskat på alla sjukhus 211 jämfört med 21. Diagram 2D: Vårddagar BUP jan-dec 27, 28, 29, 21 samt 211 per sjukhus 1) Konsumtionsuppföljning vårddagar BUP Helår 27 Helår 28 Helår 29 Helår 21 Helår 211 1)Minskningen på NU 28 beror på att man lade ner behandlingshemmet Malögården vid årsskiftet 27/28 (1 599 vårddagar 27). Minskningen på SkaS 21 (halvering av antalet inskrivna) beror på att två behandlingshem har avveckiats och patienterna som hade långa behandlingstider fördes över till i många fall öpv-psykiatrin inom sjukhuset. Alla sjukhus med undantag av SÄS har ökat vårddagarna mellan 211 och 21. 7

8 3. Total förändring utfall 211 jämfört med 21, sluten- och öppen vård Diagram 3A: Total förändring 211/21 samtliga offentliga sjukhus VUP och BUP sluten vård 8% 4% % -4% % förändring konsumtion slutenvård psykiatri jan-dec 211 / jan-dec 21 5,4% 3,1% 4,9% -8% -7,2% VUP VUP BUP BUP Inskrivn. Vårddagar Inskrivn. Vårddagar Diagram 3B: Total förändring 211/21 samtliga offentliga sjukhus VUP och BUP öppen vård 12% 8% 4% % -4% -8% -12% % förändring konsumtion öppenvård psykiatri jan-dec 211/ jan-dec 21-6,5% -,9% 9,9% 2,1% VUP VUP BUP BUP Läk.besök Övr.besök Läk.besök Övr.besök Inom VUP och sluten vården ökade antalet inskrivna med 5,4% och vårddagarna med 3,1%. Inom BUP och slutenvården är cirka 7% färre inskrivna medan samtidigt vårddagarna ökar mellan år 211och 21. Detta syns framförallt på SU och SkaS där fler är inskrivna men där samtidigt vårddagarna ökar vilket indikerar längre vårdtider. Volymerna inom BUP är dock förhållandevis låga. Den öppna vården har minskat inom VUP för framförallt läkarbesöken men även för övriga besök 211 jämfört med 21. Inom BUP och öppen vården ökar såväl läkar- som övriga besök. 4. Konsumtion offentlig och privat länssjukvård psykiatri per HSN, I nedanstående avsnitt redovisas HSN:s konsumtion av offentlig psykiatrisk sjukhusvård samt privat psykiatrisk länssjukvård. 8

9 Diagram 4A: Konsumtion offentlig och privat öppen länssjukvård (VUP & BUP), läkarbesök 1) N:a Bohuslän Dalsland Trestad M:a Bohuslän Läkarbesök/1 inv och HSN Utfall 27, 28, 29, 21 & 211 Gbg Centrum Mitten Älvsborg S:a Bohuslän Sjuhäradsbygden V:a Skaraborg Ö:a Skaraborg Gbg Hisingen Gbg Nordost VGR och HSK-kanslier privata vårdgivare. 1) Stadsmissionen Göteborg ingår i redovisade uppgifter För hela Västra Götalandsregionen ligger läkarbesöken per 1 invånare under föregående års nivå. I Norra Bohuslän, Trestad och Sjuhäradsbygden har läkarbesöken per 1 invånare dock ökat 211 jämfört med 21, medan i alla övriga HSN har dessa minskat. Vad gäller övriga besök per 1 invånare så har dock en viss ökning skett jämfört med föregående år totalt sett. Störst procentuell ökning har skett i Dalsland medan övriga HSN ligger på föregående års nivå eller något över. Diagram 4B: Konsumtion offentlig och privat öppen länssjukvård (VUP & BUP), övriga besök 1) Övriga besök/1 inv och HSN Utfall 27, 28, 29, 21 & N:a Bohuslän Dalsland Trestad M:a Bohuslän Gbg Centrum Mitten Älvsborg S:a Bohuslän Sjuhäradsbygden V:a Skaraborg Ö:a Skaraborg Gbg Hisingen Gbg Nordost VGR och HSK-kanslier privata vårdgivare. 1) Stadsmissionen Göteborg ingår i redovisade uppgifter

10 Diagram 4C: Konsumtion offentlig och privat sluten länssjukvård (VUP & BUP), vårdtillfällen Vårdtillfällen/1 inv och HSN Utfall 27, 28, 29, 21 & N:a Bohuslän Dalsland Trestad M:a Bohuslän Gbg Centrum Mitten Älvsborg S:a Bohuslän Sjuhäradsbygden V:a Skaraborg Ö:a Skaraborg Gbg Hisingen Gbg Nordost VGR och HSK-kanslier privata vårdgivare. Vårdtillfällen per 1 invånare för hela Västra Götalandsregionen har ökat jämfört med 21. Göteborg Nordost har (som föregående år fast) högst konsumtion av vårdtillfällen per 1 invånare år 211 och dessutom ökat jämfört med tidigare år. Norra Bohuslän har den högsta procentuella ökningen av konsumtion av vårdtillfällen per 1 invånare. Alla HSN med undantag av Dalsland, Mellersta Bohuslän, Västra Skaraborg samt Göteborg Hisingen, har ökat konsumtionen 211 jämfört med 21. Trestad har en oförändrad nivå jämfört med 21 Diagram 4D: Konsumtion offentlig och privat sluten länssjukvård (VUP & BUP), vårddagar N:a Bohuslän Dalsland Trestad M:a Bohuslän Vårddagar/1 inv och HSN Utfall 27, 28, 29, 21 & 211 Gbg Centrum Mitten Älvsborg S:a Bohuslän Sjuhäradsbygden V:a Skaraborg Ö:a Skaraborg Gbg Hisingen Gbg Nordost VGR och HSK-kanslier privata vårdgivare. Konsumtion av vårddagar per 1 invånare för Västra Götalandsregionen är högre 211 än 21. Vårddagarna redovisas som tidigare nämnts i rapporten exklusive permissionsvårddagar på alla sjukhus utom SkaS fr o m 28, vilket gör att redovisningen av konsumtion av vårddagar är något underskattad 28 och framåt i jämförelse med 27. År är dock jämförbara. Den högsta konsumtionen av vårddagar har som tidigare år Göteborg Nordost som dock fortsätter att minska konsumtionen. Den lägsta konsumtionen av vårddagar har Mitten Älvsborg. Mellersta Bohuslän, Mitten Älvsborg, Göteborg Hisingen och Nordost har minskat konsumtion av vårddagar 1

11 211 jämfört med 21. Alla övriga nämnder har ökat konsumtionen 211 och störst ökningar ses i Norra Bohuslän och Dalsland. 5. Läkemedel - Definierade dygnsdoser med psykofarmaka I diagrammet nedan redovisas antal läkemedelsbehandlingar med psykofarmaka per 1 invånare 28, 29, 21 och 211. Diagrammet innehåller inte ålders- och könsstandardiserade data då detta för närvarande inte kan tas fram i statistiksystemet. Detta innebär att en del av variationen mellan nämnderna kan bero på olika befolkningssammansättning. Diagram 5A: Antal läkemedelsbehandlingar med psykofarmaka / 1 inv 28, 29, 21 & 211 (Avser befolkningen i resp HSN. EJ åldersstandardiserat. Psykofarmaka inkluderar ATC-grupp N5A, N5B, N5C, N6A och N6B) Antal läkemedelsbehandlingar med psykofarmaka / 1 inv (Avser befolkningen i resp HSN. Psykofarmaka inkluderar ATC-grupp N5A, N5B, N5C, N6A och N6B) DDD / TIN HSN 1 HSN 2 HSN 3 HSN 4 HSN 5 HSN 6 HSN 7 HSN 8 HSN 9 HSN 1 HSN 11 HSN 12 Källa: Försäljningsstatistik från Apotekens Service AB (Concise) HSN 5, Göteborg Centrum, samt HSN 2, Dalsland, och 3, Trestad, är de HSN som har högst konsumtion av definierade dygnsdoser psykofarmaka per 1 invånare. Den lägsta konsumtionen har HSN 6, Mitten Älvsborg, tätt följt av HSN 8, Sjuhärad. Ett trendbrott sågs 29, där fem av alla tolv HSN hade minskat konsumtionen av läkemedelsbehandlingar med psykofarmaka per 1 invånare 29 jämfört med liksom 21 ökar dock alla HSN förskrivningen jämfört med föregående år. 11

12 Diagram 5B: Definierade dygnsdoser med psykofarmaka/1 inv. 211 uppdelat på läkemedelsgrupper Antal läkemedelsbehandlingar med psykofarmaka / 1 inv. 211 (Avser befolkningen i resp HSN, EJ åldersstandardiserat.) DDD /TIN N6B - psykostimulantia, medel vid ad N6A - antidepressiva medel N5C - sömnmedel och lugnande medel N5B - lugnande medel, ataraktika N5A - neuroleptika Källa: Försäljningsstatistik från Apotekens Service AB (Concise) Den största andelen definierade dygnsdoser som skrivs ut av ovan nämnda läkemedelsgrupper är antidepressiva medel. Diagram 5C:Fördelning av läkemedelsbehandling med psykofarmaka mellan utförare 1) inom resp HSN, 211 (Läkemedelsgrupperna N5A, N5B, N6A N6B och N6C) Fördelning av läkemedelsbehandling med psykofarmaka mellan utförare inom resp HSN, 211 (Läkemedelsgrupperna N5A, N5B, N6A N6B och N6C) 1% 9% 8% 7% 6% % av DDD 5% 4% Övriga Sjukhus Primärvård 3% 2% 1% % HSN 1 HSN 2 HSN 3 HSN 4 HSN 5 HSN 6 HSN 7 HSN 8 HSN 9 HSN 1 HSN 11 HSN 12 12

13 Källa: Försäljningsstatistik från Apotekens Service AB (Concise) 1) Övriga är: Folktandvård Handikappförvaltning Privata vårdgivare/förskrivare med eller utan vårdavtal exkl VG PV t ex Lundby sjukhus, taxeläkare, helprivata, kommunssk mfl. När det gäller fördelning på vårdtyp (primärvård, sjukhus eller övriga) så har andelen primärvård generellt ökat då nu privata VG PV enheter räknas in i kategorin primärvård. Tidigare låg privat drivna vårdcentraler under "övriga". Drygt hälften av psykofarmakaförskrivningen i regionen görs inom primärvården och den andra knappa hälften inom den specialiserade vården. Primärvårdens andel av den totala psykofarmakaförskrivningen är låg i HSN 5, 7, 11 och 12. Sjuhäradsnämnden (6) har störst andel konsumtion av psykofarmaka, som är utskriven i primärvården. HSN 5 Göteborg Centrum är den nämnd där störst andel skrivs ut i den övriga vården. 13

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 25 & 26 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Oktober 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Begrepp... 3 Metod... 3 Framtida rapportering

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhets analys 2006 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2007 Omslagsbild: Omslagslayout och foto: En trappa som finns i Regionens Hus

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Verksamhetsanalys 2008

Verksamhetsanalys 2008 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2008 Presentation Piteå 2010-02-10 Workshop Prioriteras de prioriterade grupperna Marianne Förars Gunbrith O Palo Mer information: marianne.forars@vgregion.se

Läs mer

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna Vårdkontakter Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med hjälp av folkhälsoenkäten finns möjlighet att studera om vårdkonsumtionen skiljer sig

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Från hälsobeskrivning till resultat. Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson

Från hälsobeskrivning till resultat. Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson Från hälsobeskrivning till resultat Ralph Harlid, Barbara Rubinstein, Karin Althoff Marianne Laiberg, Lena Olsson Västra Götalandsregionen Piteå Politisk organisation och beställar-utförar modell Syfte

Läs mer

Läkemedelsanvändning - senaste tre månaderna. Procent (%)

Läkemedelsanvändning - senaste tre månaderna. Procent (%) Läkemedelsanvändning Frågor om läkemedelsanvändning är viktiga för att följa då läkemedelskostnaden utgör cirka 1-1 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten. Trots att det finns läkemedelsregister över

Läs mer

Patienter i specialiserad vård 2007

Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Fokus på dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt

Fokus på dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt Fokus på dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt november 2012 Andel (%) I Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2009 redovisas att andel kvinnor

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Äldre och läkemedel Landstinget Västernorrland

Äldre och läkemedel Landstinget Västernorrland Äldre och läkemedel Landstinget Västernorrland Emelie Fagerberg, apotekare Eva Oskarsson, geriatriker 141030 Smarta råd om läkemedel för äldre Samarbete LVN, SPF och PRO Information till äldre och anhöriga

Läs mer

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader Indikatorer A Medicinska resultat allmänna indikatorer läkemedelsbehandling intensivvård cancersjukvård mödrahälso-, förlossnings- och nyföddhetsvård diabetesvård psykiatrisk vård strokesjukvård hjärtsjukvård

Läs mer

GR FH-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR FH-nätverket.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-09-08 FH-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson Dag

Läs mer

Nyckeltal produktivitet för psykiatri vid Västra Götalandsregionens sjukhus, år 2006

Nyckeltal produktivitet för psykiatri vid Västra Götalandsregionens sjukhus, år 2006 Nyckeltal produktivitet för psykiatri vid Västra Götalandsregionens sjukhus, år 2006 Regionkansliet April 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 1 Uppdrag... 5 2 Inledning... 6 2.1 Utbud... 6 2.2

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Landstingens ekonomi och verksamhet

Landstingens ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2009 Landstingens ekonomi och verksamhet 9 Landstingens ekonomi och verksamhet I detta kapitel beskriver vi översiktligt ekonomin och de verksamheter som bedrivs i landstingen. I avsnittet

Läs mer

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller Vårdkonsumtion Vårdkonsumtion - vårdtillfällen Vårdkonsumtion 2005 Antal vårdtillfällen per 1000 inv alla specialiteter Uppsala Jämtland Blekinge US US US Eget Summa köpt Halland Västra Götaland Halland

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

NU SkaS. Marianne Förars Staffan Björck Bengt Kron Kari Aartojärvi Arne Pettersson Per Sjöli Bengt Ramberg Lars Spetz.

NU SkaS. Marianne Förars Staffan Björck Bengt Kron Kari Aartojärvi Arne Pettersson Per Sjöli Bengt Ramberg Lars Spetz. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 1 NU-SJUKVÅRDEN & SKARABORGS SJUKHUS - en jämförelse mellan två sjukhusgrupper NU SkaS Marianne Förars Staffan Björck Bengt Kron Kari Aartojärvi Arne Pettersson Per Sjöli

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Bilaga 3 Samtliga indikatordiagram

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Bilaga 3 Samtliga indikatordiagram Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Bilaga 3 Samtliga indikatordiagram 2 Innehåll Indikatorer 5 Depression och ångestsyndrom vårdens processer och resultat

Läs mer

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Redovisning av kartläggning av överenskommelser om samarbete och individuella planer för personer med missbruk eller beroende

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Akutmottagningar, Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus, antal läkarbesök, rullande medelvärde 1 okt 2007-30 sept 2010. sept-aug. jan-dec.

Akutmottagningar, Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus, antal läkarbesök, rullande medelvärde 1 okt 2007-30 sept 2010. sept-aug. jan-dec. Bilaga 1a 2 5 Akutmottagningar, Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus, antal läkarbesök, rullande medelvärde 1 okt 27-3 sept 21 2 1 5 1 5 AL KS 6 Akutmottagningar, NU, antal läkarbesök, rullande medelvärde

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 - inklusive hälso- och sjukvårdsnämndsprofiler vgregion.se/folkhalsoenkaten Om Hälsa på lika villkor Nationell enkätundersökning

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

KOSTNADSBILAGA Bilaga 2:1

KOSTNADSBILAGA Bilaga 2:1 KOSTNADSBILAGA Bilaga 2:1 SU 2004 2005 Bruttokostnader 9 978,6 10 214,7 för köpt vård -83,1-83,4 BUP överflyttat till Kungälv: 10,4-10,2 Ej justerat för nya verksamheter: Avgiftningsenhet från 1/12-05:

Läs mer

Uppföljning av privata specialistläkare med ersättning enligt nationella taxan år 2009

Uppföljning av privata specialistläkare med ersättning enligt nationella taxan år 2009 2011-01-19 Dnr HSN 4-119-2010 Dnr HSN 5-189-2010 Dnr HSN 7-111-2010 Dnr HSN 11-94-2010 Dnr HSN 12-105-2010 Uppföljning av privata specialistläkare med ersättning enligt nationella taxan år 2009 1(11) INNEHÅLL

Läs mer

Palliativregistrets värdegrund

Palliativregistrets värdegrund Palliativregistrets värdegrund Jag och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad läkemedel vid behov får god omvårdnad utifrån mina

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Presentation av specialiserad palliativ vård VGR. Inventering RCC Uppdrag RCC. Verka för en jämlik palliativ vård för alla patienter

Presentation av specialiserad palliativ vård VGR. Inventering RCC Uppdrag RCC. Verka för en jämlik palliativ vård för alla patienter Presentation av specialiserad palliativ vård VGR Inventering RCC 2011-2012 Uppdrag RCC Verka för en jämlik palliativ vård för alla patienter Inventera den palliativa vården Utforma ett regionalt organisatoriskt

Läs mer

DEN TIDSINSTÄLLDA BOOMEN Befolkningsutveckling, vårdkontakter och kostnader

DEN TIDSINSTÄLLDA BOOMEN Befolkningsutveckling, vårdkontakter och kostnader DEN TIDSINSTÄLLDA BOOMEN Befolkningsutveckling, vårdkontakter och kostnader Nationella nätverkskonferensen Piteå 10 februari 2010 Bengt Göran Emtinger Landstinget i Östergötland DN debatt sommaren 2008

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning

Läs mer

Gotland i NYSAM Vem är gotlänningen? Rolf Forsman

Gotland i NYSAM Vem är gotlänningen? Rolf Forsman Vem är gotlänningen? andel 75+ i förh till riket Stockholm Sörmland Uppsala Västra Götaland Örebro Kvinnor -2-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 0 procentenheter Män Stockholm Sörmland Uppsala Västra Götaland Örebro

Läs mer

Psykiatrisk vård för vuxna (1) Ersta sjukhus Capio Hjärnhälsan

Psykiatrisk vård för vuxna (1) Ersta sjukhus Capio Hjärnhälsan HSN 1409-1176 Utomlänsprislistor, exklusive moms, för privat driven psykiatri inom SLL Gäller fr o m 20170401 Psykiatrisk vård för vuxna (1) Vårdgivare Prima vuxenpsykiatri Ersta sjukhus Capio Hjärnhälsan

Läs mer

Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2015

Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2015 Regionens hus Ansvarig Andreas Lägermo Titel Strama-koordinator Fastställt 2015-02-06 Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2015 Övergripande mål Att arbeta med att sammanställa och aktivt förmedla kunskap

Läs mer

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland Resultaten för indikatorerna Resultaten för indikatorerna I detta bildspel redovisas resultaten för indikatorerna i handlingsplanen Det goda livet

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman Hur lever Gotlänningen? övervikt män övervikt kvinnor höftfraktur Kvinnor Män Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västmanland Västra Götaland Örebro

Läs mer

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar I många av indikatorerna inom psykiatrin har landstinget resultat i nivå med riket samt inom områdena; typ-1 diabetes, ortopedi, RA samt delvis inom hjärtsjukvård.

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 214 Öppenvård och sjukhus 45 4 35 Uthämtade antibiotikarecept* per 1 invånare och län 212-214 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

Verksamhetsanalys 2005

Verksamhetsanalys 2005 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 25 Del 1 Verksamhetsanalys Del 2 Basala Uppgifter Del 3 Tabellbilaga Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen April 26 OMSLAGSBILDEN: Fyr i

Läs mer

Läkemedelskostnader under 2007 i Region Skåne

Läkemedelskostnader under 2007 i Region Skåne Läkemedelskostnader under 2007 i Region Skåne Kr 2 000 000 000 Förmånskostnaden för läkemedel + handelsvaror i Skåne under 2007 1 800 000 000 1 600 000 000 1 400 000 000 1 200 000 000 Total kostnad läkemedel

Läs mer

Pallia%vregistrets värdegrund

Pallia%vregistrets värdegrund Pallia%vregistrets värdegrund Jag och mina närstående är informerade om min situa2on är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad läkemedel vid behov får god omvårdnad u2från mina behov

Läs mer

Tabellbilaga Innehållsförteckning Sida Regionens befolkning - Regionens befolkning antal 2010 2 - Förväntat antal i befolkningen 7 - Sociala skillnader i levnadsvanor och 8 hälsa 2010 Konsumtion - Konsumtionsstatistik

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 3 2016 Öppenvård och sjukhus 400 350 300 Uthämtade antibiotikarecept* per län 2013-10 - 2016-09 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Steg 1. Regional utvecklingsplan för Barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland

Nulägesbeskrivning. Steg 1. Regional utvecklingsplan för Barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland Nulägesbeskrivning Steg Regional utvecklingsplan för Barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland April 2006 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Nulägesbeskrivning... 3 Psykisk hälsa bland barn och

Läs mer

ETT NYTT ERSÄTTNINGSSYSTEM INOM PSYKIATRIN

ETT NYTT ERSÄTTNINGSSYSTEM INOM PSYKIATRIN ETT NYTT ERSÄTTNINGSSYSTEM INOM PSYKIATRIN Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten november 2006 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Uppdrag... 4 Arbetsgrupp och arbetssätt... 5 Mål för psykiatrins

Läs mer

SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20

SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20 SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20 Statisticon AB Östra Ågatan 31, SE-753 22 Uppsala Klara Södra Kyrkogata 1, Box 837, SE-101 36 Stockholm +46 (0)10 130 80

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård. Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,, Sörmland,,, Västra Götaland 2006-05-19 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson

Läs mer

Utveckling av interventionell kranskärlssjukvård i Västra Götalandsregionen

Utveckling av interventionell kranskärlssjukvård i Västra Götalandsregionen 1 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Bo Hallin Daniel Holmdahl Utveckling av interventionell kranskärlssjukvård i Västra Götalandsregionen 2005-05-03 2 Sammanfattning På uppdrag av hälso- och

Läs mer

Från småsjukhus till närsjukhus

Från småsjukhus till närsjukhus Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-27 S-kansliet Från småsjukhus till närsjukhus Den vård man behöver ofta ska finnas nära. En utveckling av närsjukvården kräver en ökad samverkan mellan kommunal

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR.

Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR. Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR. 1 Allmänt Inom ramen för lokalt avtal om dosdispensering har en översyn av dosrecept gjorts i samband med förlängning av ordinationer.

Läs mer

Förförande jämförelser

Förförande jämförelser Förförande jämförelser sambandet mellan vårdcentralers kvalitet och nivåerna av undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar på sjukhus inom 1 till 30 dagar bland patienter 65 år eller äldre i

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Maria Ungdom. Samordnade insatser för ungdomar med missbruk. Helena von Schewen & Gisela Baumgren

Maria Ungdom. Samordnade insatser för ungdomar med missbruk. Helena von Schewen & Gisela Baumgren Maria Ungdom Samordnade insatser för ungdomar med missbruk & Gisela Baumgren 1 Maria Ungdom Maria Ungdom startades 1966 Antal anställda: 85 personer Vårddygn: 2 038 (2013) Antal öppenvårdsbesök: 28 500

Läs mer

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Dokumentkategor i Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Komplettering till ansökan Rehabteam Hjälbo HSNG 2015-00529 Marika Fixell HSN 2015-05-25 Begäran om komplettering till tidigare ansökan

Läs mer

VÅRDTIDER INOM SLUTEN SOMATISK VÅRD

VÅRDTIDER INOM SLUTEN SOMATISK VÅRD VÅRDTIDER INOM SLUTEN SOMATISK VÅRD ANALYS AV AV ETT ETT NYCKELTAL OCH SKILLNADER INOM VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Juni 2001 ANALYS - UTVÄRDERING Staffan Björck Bengt Kron INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...4

Läs mer

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE-116 45 STOCKHOLM Telefon +46 (0)8 410 408 00 Hemsida www.nysam.com 1 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 2016 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 2016 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 216 Öppenvård och sjukhus 14 Uthämtade antibiotikarecept per 1 invånare och år för olika åldersgrupper i Sverige 12 Recept / 1 invånare och år 1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Uppföljning av ärenden januari juni 2015

Uppföljning av ärenden januari juni 2015 Förvaltningschef Staffan Blom 1 (1) PaN 214-9-22 P 11 ANMÄLAN 214-9-2 PaN A147-196-43 Uppföljning av ärenden januari juni 215 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna ärenden till patientnämndens

Läs mer

Erfarenheter från användning av ACG i Västra Götalandsregionen

Erfarenheter från användning av ACG i Västra Götalandsregionen Erfarenheter från användning av ACG i Västra Götalandsregionen ACG Användarforum 2011-01-18 Lars Björkman Analysenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen Vårdvalet i Västra Götaland VG Primärvård Introduktion

Läs mer

Erfarenheter av vårdvalet i Västra Götalandsregionen

Erfarenheter av vårdvalet i Västra Götalandsregionen Erfarenheter av vårdvalet i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vgprimarvard Rose-Marie Nyborg Enhetschef Vårdvalsenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen Västra Götalandsregionen 1,6 miljoner invånare

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion.

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2013-01-01. Version 1.0. Samverkansnämnden vgregion. VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2010 JÄMFÖRELSETAL FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2010 JÄMFÖRELSETAL FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2010 JÄMFÖRELSETAL FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1 Förord Bra statistik är viktig för att kunna följa verksamheten och göra jämförelser.

Läs mer

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Sammanställning per år och artal av indikatorerna i överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg bland de

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 212 Upplysningar om rapportens innehåll: Marianne Förars 1-441322 mobil 7 8875661

Läs mer

Nils Lindefors

Nils Lindefors Vuxenpsykiatri 1. Hur många invånare i vårt landsting efterfrågar/behöver vård? Förekomst 18 åå (Wicks & Forsell 2009) Förekomst 18 åå (Wicks & Forsell 2009) Depression & ångestsyndrom minst 200.000 i

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN 2014-04-01. Version 1. Samverkansnämnden vgregion.se/svn VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Västra Götalandsregionens årsrapport 2012. Vårdbarometern. - befolkningens syn på vården

Västra Götalandsregionens årsrapport 2012. Vårdbarometern. - befolkningens syn på vården Västra Götalandsregionens årsrapport 2012 Vårdbarometern - befolkningens syn på vården april 2013 1 Sammanfattning Sveriges kommuner och landsting mäter löpande befolkningens inställning till, kunskaper

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Prostatacancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. inledning... 1 2. Patientgruppens epidemologi... 1 2.1

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-10-12 Landstingsstyrelsen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Psykiatrins ersättningssystem i Västra Götaland

Psykiatrins ersättningssystem i Västra Götaland Psykiatrins ersättningssystem i Västra Götaland Grundläggande förutsättningar Beställar-utförarsystem med aktiv ägare Ägaren anger ramar och regelsystem t ex utformningen av ersättningsmodeller Kostnadskontroll

Läs mer