Kvartalsrapport 2013:3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport 2013:3"

Transkript

1 Kvartalsrapport 213:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne, Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen

2 RAPPORT 2 (3) Kvartalsrapport 213:3 Uppdrag och syfte Denna rapport avser att spegla brottslighetens utveckling inom Polisområde Nordvästra Skåne och berörda kommuner för tredje kvartalet under åren Redovisningen kompletteras med uppgifter om respektive närpolisområdes andel av brottsligheten. Bakgrundsmaterial till de siffror och diagram som presenteras är hämtat från polisära register och ger en bild av brottsläget i nutid. De angivna siffrorna som redovisas kan komma att ändras med hänsyn till ändringar i brottsrubricering och annat. Kvartalsrapporten omfattar ett relativt brett urval av de största brottskategorierna; Totalt antal brott, våldsbrott, tillgreppsbrott, narkotikabrott samt övriga brott. Vissa typer av brott av särskilt integritetskränkande karaktär, som brott mot funktionsnedsatta och åldringar, redovisas i eget avsnitt. Kvartalsrapporten är utformad för att kunna utgöra ett gemensamt underlag för diskussion och planering mellan polisen och kommunerna i nordvästra Skåne Jan Landström Analytiker

3 RAPPORT 3 (3) Innehållsförteckning UPPDRAG OCH SYFTE 2 GEOGRAFISK INDELNING AV POLISOMRÅDEN 4 RESULTAT 5 1 TOTALT ANTAL ANMÄLDA BROTT, ANDRA KVARTALET 5 2 VÅLDSBROTT Misshandelsbrott Misshandel utomhus Rån Butiksrån Personrån Våldtäkt Olaga hot 13 3 TILLGREPPSBROTT Stöld av motordrivet fordon Cykelstölder Bilinbrott Stöld genom inbrott Inbrott i butik Bostadsinbrott Transportstölder 21 4 BROTT MOT FUNKTIONSNEDSATTA OCH ÄLDRE 22 5 NARKOTIKABROTT Överlåtelsebrott Antal skäligen misstänkta i ålder år Antal nyupptäckta misstänkta i ålder år 26 6 ÖVRIGA BROTT Bedrägeribrott och oredlighet Ofredande Skadegörelsebrott 3

4 RAPPORT 4 (3) Geografisk indelning av polisområden Skåne är indelat i fem polisområden; Polisområde Nordöstra Skåne (PONS), Polisområde Södra Skåne (POSS), Polisområde Mellersta Skåne (POMS), Polisområde Nordvästra Skåne (PONV) och Polisområde Malmö (POMA). Polisområde Nordvästra Skåne (PONV) är indelat i fyra (4) närpolisområden (NPO) och omfattar 1 kommuner. Närpolisområdena är, Kulla- Bjäre, och. Närpolisområdena och är geografiskt identiska med respektive kommun. I närpolisområde Kulla- Bjäre ingår Båstad, Höganäs och Ängelholm. I närpolisområde ingår Bjuv, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Polisområde Nordvästra Skåne omfattar en yta på 2 68 km 2 vilket utgör ca 24 % av Skånes areal och har mer än 323 invånare. (SCB )

5 RAPPORT 5 (3) Resultat Resultatavsnittet redovisar brottsligheten i polisområdet under kvartal jämfört med motsvarande period 211 och 212. Rapporten är en deskriptiv studie över brottsutvecklingen och innefattar ej några närmare analyser av brottsutvecklingen. Resultatavsnittet omfattar följande brottskategorier: 1. Totalt antal brott 2. Våldsbrott 3. Tillgreppsbrott 4. Narkotikabrott 5. Övriga brott 1 Totalt antal anmälda brott, tredje kvartalet

6 RAPPORT 6 (3) 2 Våldsbrott Antalet våldsbrott ökar något under tredje kvartalet men har en tydligt minskande trend sedan 29. Totalt i näpo 3:e kvartalet % 18% 54% 12%

7 RAPPORT 7 (3) 2.1 Misshandelsbrott Misshandelsbrott följer förändringarna i våldsbrott totalt och visar sjunkande tendenser de senaste åren. Ändringen under tredje kvartalet är en marginell höjning. Misshandel, 3:e kvartalet Totalt i näpo 3:e kvartalet % 16% 13% 56%

8 RAPPORT 8 (3) Misshandel utomhus Misshandel utomhus fortsätter att minska, trots en ökning i under tredje kvartalet. Trenden innebär bl. annat att polisära insatser för att stävja våld och ordningsstörningar i samband med krog- och nöjesliv har burit frukt. Den positiva utvecklingen 213 har resulterat i en nivå på brottsligheten som är 21 % lägre än vid motsvarande tid 212. Det finns Misshandel utomhus, 3:e kvartalet 213 i nuläget inget som motsäger att denna utveckling kommer att 5 fortsätta Totalt i näpo 3:e kvartalet % 13% 56% 12%

9 RAPPORT 9 (3) 2.2 Rån Brottskategorin rån har genomgått en kraftig förändring under senare år. Typiska rån som bankrån, värdetransportrån och liknande har i princip upphört. Antalet butiksrån har minskat kraftigt i takt med högre skyddsnivåer i butiker, minskande kontanthantering och mer frekvent kortanvändning. Personrån är den brottstyp som är dominerande och har en Rån, 3:e kvartalet andel av 71 % av totalt antal rån. Användning av skjutvapen är sjunkande. De ökningar som kan noteras under tredje kvartalet är marginella. Rån i näpo 3:e kvartalet % 14% 7% 57% Tabell : Användning av skjutvapen vid rån, tredje kvartalet Trend

10 RAPPORT 1 (3) Butiksrån Butiksrånen har minskat med 68 % sedan 29. Orsaken kan sannolikt förklaras med ökade skyddsåtgärder i varuhus och butiker samt ökad kortanvändning. Förbättrad och utökad kameraövervakning bidrar positivt till möjligheterna att lagföra gärningsmännen. Användning av skjutvapen är sjunkande. Förändringarna inom kommunerna är små. Butiksrån, 3:e kvartalet % Butiksrån i näpo 3:e kvartalet 213 % 1% 8% Tabell : Användning av skjutvapen vid butiksrån, tredje kvartalet Trend 4 5 4

11 RAPPORT 11 (3) Personrån Personrån är den mest frekventa typen av rån och intar en dominerande ställning med ca 71 % av samtliga rån. Gärningsmännen är i många fall unga med utomnordisk härkomst och agerar i grupp mot unga brottsoffer. Tillgripet gods är oftast mobiltelefoner och kontanter. Personrån sker till största delen utomhus med en andel av 85 %. Tredje kvartalet visar på fortsatt minskande siffror, vilket kan tyda på Personrån, 3:e kvartalet att polisiära åtgärder i främst 86 8 centrala har fått 8 positiva effekter. s 6 intar en särställning med högst 4 antal personrån, men uppvisar en minskning med 11 % % Personrån i näpo 3:e kvartalet % 57% 7% Tabell : Användning av skjutvapen vid personrån, tredje kvartalet Trend 6 5 3

12 RAPPORT 12 (3) 2.3 Våldtäkt Från en hög nivå år 211 har antalet våldtäkter minskat betydligt. Tredje kvartalet 213 uppvisar en marginell ökning jämfört med samma kvartal 212. De senaste årens nedgång i antal brott förväntas fortsätta och årssiffrorna för 213 kan hamna i nivå med 212 eller något under denna. Det bör dock noteras att relativt kraftiga förändringar kan uppkomma Våldtäkt, 3:e kvartalet 213 i samband med förundersökning rörande övergrepp mot minderåriga där större antal brott upp- dagas. Exempel på detta är redovisade siffror för Våldtäkt i näpo 3:e kvartalet % 45% 19% 11%

13 RAPPORT 13 (3) 2.4 Olaga hot Olaga hot är den nästa största brottskategorin bland våldsbrotten, räknat i antalet anmälda brott. Inom brottskategorin Olaga hot finns uppdelning mellan brott som riktar sig mot grupp samt enskilda personer. Inom den senare kategorin skiljer man mellan brottsoffrets kön samt ålder. Tredje kvartalet 212 uppvisar ökat antal brott med 32,1 % och bryter därmed mot en flerårig minskande trend. Ökningen är som störst i med 57 brott motsvarande + 46,3 %. Sett över helår så bör dock antalet olaga hot hamna i paritet med 212 års siffror. Olaga hot, 3:e kvartalet Olaga hot i näpo 3:e kvartalet % 19% 52% 15%

14 RAPPORT 14 (3) 3 Tillgreppsbrott Olika former av tillgreppsbrott utgör den enskilt största brottskategorin av totala antalet anmälda brott. Antalet brott är relativt stabil genom åren, med sjunkande tendens under åren Andelen av brottstypen i förhållande till totalt antal brott ligger tämligen stabilt kring 4 %. Då andelen tillgreppsbrott är så pass stor och antalet olika typer av brott är omfattande, redovisas här endast ett urval av de mer framträdande brottstyperna. Totalt sett är förändringarna i denna brottskategori tämligen små med en liten minskning under tredje kvartalet. Tillgreppsbrott, 3:e kvartalet Tillgreppsbrott i näpo 3:e kvartalet % 17% 49% 18%

15 RAPPORT 15 (3) 3.1 Stöld av motordrivet fordon Stöld av motorfordon är ett tillgreppsbrott som minskar stadigt under åren Tredje kvartalet 213 uppvisar minskning på 14,7 % jämfört med motsvarande kvartal 211. Ökning resp. minskning av antalet brott fördelar sig jämnt mellan kommunerna. Ett ökande problem är stöld av s.k. lyxbilar i prisklassen,5 1, Mkr. Bilstölderna minskar stadigt genom åren genom bättre lås, larm och startspärr. En allt vanligare variant av bilstölder är genom stöld av själva nyckeln. Begreppet annat fordon omfattar åkgräsklippare, fyrhjulingar, snöskotrar m.m. Stöld av motorfordon, 3:e kvartalet Stöld av motorfordon i näpo 3:e kvartalet % 19% 48% 21%

16 RAPPORT 16 (3) 3.2 Cykelstölder Cykelstölder är ett påtagligt problem framför allt i och. Dessa två kommuner står för ca 68 % av alla anmälda stöder i nordvästra Skåne. Helårssiffrorna för visar en svagt minskande trend. Tredje kvartalet 213 ökar cykelstölderna med 8,5 %. På kommunal nivå finns stora variationer där särskilt Ängelholms kommun står för en mycket kraftig procentuell ökning med 83 %! Cykelstölder, 3:e kvartalet Cykelstölder i näpo 3:e kvartalet % 1% 51% 22%

17 RAPPORT 17 (3) 3.3 Bilinbrott 1 Antalet bilinbrott minskar totalt sett med ca 1 % per år, men uppgick under 212 till 16 %. Tredje kvartalet 213 har inneburit en minskning av brotten med 5,4 %. På kommunal nivå finns ökning i bara två av kommunerna; och Klippan. Tidigare problem i Åstorp och Svalöv har upphört. Det skall noteras att en särskild brottstyp som ökar, stöld av diesel/bensin genom slangning och liknande, ofta kodas som bilinbrott och påverkar utfallet. Bilinbrott, 3:e kvartalet Bilinbrott i näpo 3:e kvartalet % 49% 13% 15% 3.4 Stöld genom inbrott 2 1 Brottskod 84- Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn.

18 RAPPORT 18 (3) Inbrottsstölder uppvisar en svagt vikande trend i polisområdet med en liten uppgång 212. Sedan 28 har antalet anmälda inbrottsstölder minskat med ca 4,5 %. Under tredje kvartalet 213 minskar antalet brott med 4 %. Variationer, ibland stora, förekommer inom denna brottstyp som innehåller koder för 2 olika typer av inbrottsstölder. Tredje kvartalet 213 uppvisar mindre ökningar av inbrottsstölder i fyra kommuner. Man bör särskilt notera ökningarna i Höganäs kommun %! Stöld genom inbrott, 3:e kvartalet Stöld genom inbrott i näpo 3:e kvartalet % 43% 19% 16% Inbrott i butik 2 Brottskoder Inbrott i bil och bostadsinbrott redovisas separat.

19 RAPPORT 19 (3) Med undantag av år 29, ligger antalet butiksinbrott på en relativt stabil nivå kring brott per år. Tredje kvartalet 213 innebar minskning av butiksinbrotten med 18,3 %. På kommunnivå är den största förändringen i med ökat antal brott med 31 %. Bättre skyddsåtgärder från butikernas sida kombinerat med larm och övervakningskameror, gör att brotten minskar i antal och möjligheterna att klara upp brotten ökar. Ett vanligt tillvägagångssätt vid butiksinbrott är, att med hjälp av brunnslock, krossa skyltfönster Butiksinbrott, 3:e kvartalet 213 och under kort tid tillgripa varor 1 91 och därefter försvinna på moped. Detta förfarande framträder periodvis framförallt i Butiksinbrott i näpo 3:e kvartalet % 6% 12% 69% Bostadsinbrott

20 RAPPORT 2 (3) Bostadsinbrott är ett de mest integritetskränkande brotten och har varit föremål för omfattande polisiära åtgärder under åren. Brottsmönstret har förändrats de senaste två åren och innebär att perioden av höga inbrottsnivåer har förlängts från senhösten och in på nästa års första månader. Tredje kvartalet 213 uppvisar dock en markant förändring av brottsfrekvensen med betydligt lägre nivåer än 212! Minskningen av antalet brott under kvartalet är 36,3 %! Ökningarna inom kommunerna är marginella och kan eventuellt ses mot bakgrund av effektivare polisära åtgärder. En enkel prognos för 213 ger vid handen att antalet brott kan hamna under 1. Eftersom ett antal månader återstår på året, under vilket Bostadsinbrott, 3:e kvartalet 213 frekvensen av bostadsinbrott brukar öka, kan en nedåtgående tendens snabbt bytas mot en 3 26 uppåtgående sådan Bostadsinbrott i näpo 3:e kvartalet % 38% 16% 23%

21 RAPPORT 21 (3) Transportstölder 3 Stölder från lastbilar och trailers har utvecklats till en omfattande verksamhet framförallt i Skåne och västkusten. Värdet på stulet gods uppgår till åtskilliga miljoner varje år och har förändrats till att omfatta en mängd konsumtionsvaror som snabbt når sina mottagare. Brottstypen ökar mycket kraftigt från 29 till 212. Dock har 213 inneburit en kraftig minskning av antalet stölder ökat med nästan 5 %. Tredje kvartalet 213 uppvisar samma förändring. Ökningarna på kommunal nivå är blygsamma med undantag för Klippans kommun. Notera den anmärkningsvärda minskningen i! Transportstöld, 3:e kvartalet Transportstöld i näpo 3:e kvartalet % 29% 9% 24% 3 Brottskod 984- Stöld ur/från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller lastbärare- yrkesmässig befordran

22 RAPPORT 22 (3) 4 Brott mot funktionsnedsatta och äldre Brott mot äldre i näpo 3:e kvartalet % Denna brottstyp riktar sig mot de mest utsatta och försvarslösa; våra äldre och handikappade. Förslagenheten bland brottslingarna är påfallande och bl.a. sättet att vinna tillträde till offrens bostäder är ett exempel på detta. Ökningen av denna brottstyp var mycket stor under åren Från 212 har en nedåtgående tendens blivit tydlig, som även återspeglas i resultatet för tredje kvartalet 213. Polisära framgångar med ett antal gripna och dömda personer kan ha inverkat på ned- Brott mot äldre, 3:e kvartalet 213 gången av brottsligheten. Gärningsmän vid dessa brott är till övervägande delen ligor/grupperingar av utländsk härkomst 2% 56% 13% 4 Brottskoder: 858- Stöld i bostad, , Rån, Fickstöld, 982- Väskryckning samt 95- Bedrägeri.

23 RAPPORT 23 (3) 5 Narkotikabrott Narkotikabrott är en brottstyp som mer återspeglar polisens insatser än den faktiska brottsligheten. De förändringar som anges nedan skall därför bedömas utifrån detta förhållande och inte tas till intäkt för hur brottsligheten de facto har förändrats. Tredje kvartalet 213 innebär en minskning av brotten med brott, motsvarande 78,5 %, vilket ska ses mot bakgrund av polisära insatser under tredje kvartalet 212. Narkotikabrott, 3:e kvartalet Narkotikabrott i näpo 3:e kvartalet % 13% 55% 13%

24 RAPPORT 24 (3) 5.1 Överlåtelsebrott Med fördelning per kommun är antalet överlåtelsebrott så pass lågt att det knappast är meningsfullt att ur materialet försöka dra några slutsatser rörande förändringar och trender. Överlåtelsebrott är en typ av narkotikabrott, där de polisiära insatsernas omfattning är ännu mer avgörande för brottsfrekvensen, än vad gäller för narkotikabrott som helhet. Tredje kvartalet 213 innebär mycket kraftig nedgång av antalet brott, beroende på att stora polisiära insatser ägde rum under tredje kvartalet 213. Överlåtelsebrott, 3:e kvartalet Överlåtelsebrott i näpo 3:e kvartalet 213 2% 9% 53% 18%

25 RAPPORT 25 (3) 5.2 Antal skäligen misstänkta i ålder år Denna parameter ger en uppfattning om hur narkotikamissbruket är fördelat i åldrar mellan äldre och yngre personer. Den strategiska inriktningen för polisen är att försvåra eller förhindra narkotikabruk och nyrekrytering i låga åldrar och särskilda verksamhetskrav är därför angivna för arbetet mot denna grupp personer. Även här finns en stark koppling mellan polisära insatser och de resultat som går att avläsa i anmälningsflödet. Denna uppföljningsparameter ger en klar bild över kommunernas möjlighet, att genom olika sociala insatser påverka förhållandena för unga missbrukare. Brottsuppföljning i detta avseende är baserat på närpolisområden varför redogörelse per kommun inte är möjlig. Antal mt år, 3:e kvartalet Antal mt år i näpo 3:e kvartalet % 11% 59% 13%

26 RAPPORT 26 (3) 5.3Antal nyupptäckta misstänkta i ålder år 5 Denna uppföljningsparameter visar i vilken utsträckning nyrekrytering av missbrukare sker i den aktuella åldersgruppen. Resultatet är starkt knutet till polisiära insatser och bör därför endast ses som en indikator på verkliga förhållanden. Parametern ger visst underlag för kommunernas sociala insatser mot nyupptäckta missbrukare i låg ålder. Nyupptäckta år, 3:e kvartalet Nyupptäckta år i näpo 3:e kvartalet % 6% 23% 6% 5 Med nyupptäckt avses en person som inte är registrerad som misstänkt för narkotikabrott hos Polismyndigheten i Skåne de senaste fyra ( 4 ) åren.

27 RAPPORT 27 (3) 6 Övriga brott Under denna rubrik redovisas typer av brott som inte kan hänföras till tidigare redovisade. Gruppen omfattar en mängd olika brottstyper av vilka endast en del redovisas här. 6.1 Bedrägeribrott och oredlighet Sedan nedgången i antal brott år 212, har antalet bedrägeri ökat kraftigt och uppgår den 3 september 213 till 3 brott fler än hela 212. Noteras kan att antalet fall av utpressning ökar starkt och är redan den 3 september brott högre än hela 212! Procentuell ökning jämfört med tredje kvartalet 212 är + 63,4 %. Trenden för 213 tydligt ökande och kommer sannolikt att fortsätta. Endast Örkelljunga kommun visar minskningar under tredje kvartalet. Bedrägeribrottens omfattning utgör en utmaning för polisverksamheten som kräver stora resurser i form av utredningsinsatser. Bedrägeribrott, 3:e kvartalet Bedrägeribrott i näpo 3:e kvartalet % 45% 19% 9%

28 RAPPORT 28 (3) 6.2 Ofredande 6 Ofredande är ett brott som ökar från 29, men visar på tendenser till minskning 213. Tredje kvartalet 213 innebar en Ofredande, 3:e kvartalet 213 minskning på 25 % och tendensen förefaller fortsätta. I kommu nerna är ökningen i Svalöv anmärkningsvärd med ökning på nästan 5 % Ofredande i näpo 3:e kvartalet 213 Landskron a 12% 19% Helsingbor g 48% 21% Fördelning på ofredande tredje kvartalet 213 jmf med 2:e kvartalet 213 Mot grupp Antal brott 54 Ändring - 1 Mot kvinna > 18 år Antal brott 285 Ändring - 16 Mot man > 18 år Antal brott 195 Ändring - 14 Mot flicka < 18 år Antal brott 24 Ändring - 9 Mot pojke < 18 år Antal brott 11 Ändring Sexuellt ofredande- se avsnitt 6.3- Sexualbrott exkl. våldtäkt.

29 RAPPORT 29 (3) 6.3 Sexualbrott exkl. våldtäkt 7 Den stigande brottsutvecklingen de senaste åren har brutits och visar under 212 minskande tal. Med undantag av och Ängelholm är ingen kommun är särskilt utmärkande utan brottsfrekvensen följer i stort befolkningsmängden. Fjärde kvartalet 212 uppvisar en minskning med 18 % av antalet brott. Sexualbrott exkl våldtäkt, 3:e kvartalet % Sexualbrott i näpo 3:e kvartalet % 18% 59% 7 Brottsrubriceringen innehåller ett flertal olika brott som innebär ofredande, utnyttjande, övergrepp och tvång. Även brott som grooming (kontakt med minderårig i sexuellt syfte) samt köp av sexuell handling av barn ingår.

30 RAPPORT 3 (3) 6.4 Skadegörelsebrott Skadegörelse i olika former förorsakar kommunerna stora kostnader varje år. En sjunkande brottsutveckling under flera år har avstannat och ersatts av ökningar. Helåret 212 uppvisar en ökning på 26,7 %. Fjärde kvartalet 212 visar endast på marginella förändringar jämfört med samma kvartal 211. I kommunerna förekommer ökningar i Höganäs, Ängelholm och. Fördelningen mellan de mest frekventa brottstyperna visas på figuren nedan. Skadegörelse, 3:e kvartalet Skadegörelse i näpo 3:e kvartalet 213 1% 22% 5% 18%

Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen Kvartalsrapport 212:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne 212-1-5 PONV Kvartalsrapport 212-3 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne 2012-01-23 PONV Kvartalsrapport 2011-4 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 År 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och ss län Anmälda brott per kom mmun jan dec 213 län Klas Eriksson Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott brottsområde

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 Tertial 1 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Diarienummer: AA-400-22532-12 Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag

Läs mer

Tertialrapport 2, 2014

Tertialrapport 2, 2014 Tertialrapport 2, 2014 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav för Polisens brottsutredande verksamhet Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Tertial 2 2014 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 Tertial 2 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, preliminär statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 4 brott. Det är en ökning med 26 7 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 2(21) Anmälda brott Sammanfattning Under 2011 anmäldes 1,42 miljoner brott. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. De övergripande kategorierna

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 År 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod... 1 Rapportens

Läs mer

Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2010-07-12 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Nacka Polismästardistrikt KUT. Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner

Polismyndigheten i Stockholms län Nacka Polismästardistrikt KUT. Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner 1 Uppdrag Olof Bratthall, Nacka PMD, inkom till Nacka med en beställning rörande en lokal problembild avseende Nacka PMD och dess tre

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 2011-03-04 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet

Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se Regeringens uppdrag till Brå 2013 Kartlägga polisanmälda hot och kränkningar riktade

Läs mer

Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22

Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22 Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22 1 1. Utredning och lagföring - allmänt Ärenden redovisade till åklagare Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden totalt (exkl. trafik)

Läs mer

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2010 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Trygghet i Skärholmen

Trygghet i Skärholmen Trygghet i Skärholmen Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2007-11-27 2 Innehåll INLEDNING... 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET... 5 BAKGRUND... 5 SYFTE OCH METOD... 5 FAKTA OM SKÄRHOLMEN...

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Polisens brottsbekämpande

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2006-06-30 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 SYFTE OCH METOD 5 FAKTA

Läs mer

POMS. Polisområde Mellersta Skåne Brottsstatistik januari-april 2009. Antal för aktuell period Samma period 2008 målsättning.

POMS. Polisområde Mellersta Skåne Brottsstatistik januari-april 2009. Antal för aktuell period Samma period 2008 målsättning. POMS Anmälda brott 9144 8576 Minska 107% Bilinbrott inkl. försök 603 490 Minska 123% Bostadsinbrott inkl försök 381 308 Minska 124% Cykelstölder 744 724 Minska 103% Inbrott övriga 639 622 Minska 103% Misshandel

Läs mer

Trygghet i Hässelby gård

Trygghet i Hässelby gård Trygghet i Hässelby gård Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2008-03-12 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA OM HÄSSELBY GÅRD

Läs mer

Kortanalys 8/2015. Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott

Kortanalys 8/2015. Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott Kortanalys 8/2015 Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott Till och med 2014 Innehåll Inledning... 5 Bostadsinbrott... 8 Bilstöld och stöld ur eller från fordon... 11 Cykelstöld... 14 Bedrägeri... 16

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål; ÅFS 2014:1

Läs mer

A2. Brott och brottskostnader

A2. Brott och brottskostnader A2. Brott och brottskostnader Det finns många olika typer av brott. För att rätt kunna förebygga dem är det bra att känna till något om var och hur brott brukar ske. Brottsligheten drabbar samhället med

Läs mer

Tertialrapport 1. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012. Rikspolisstyrelsen

Tertialrapport 1. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012. Rikspolisstyrelsen Tertialrapport 1 Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012 Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Juni 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Omslagsfoto: Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2015-2016 Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun 1. Bakgrund... 2 2. Fakta Gnosjö kommun... 2 3. Den nya polismyndigheten... 3 4. Gemensam problembild... 3 4.1 Skadegörelse... 4 4.2 Narkotikabrott

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Husby 2009 en uppföljning

Trygghet och socialt liv i Husby 2009 en uppföljning Trygghet och socialt liv i Husby en uppföljning Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -12-14 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 S YFTE OCH METOD 5

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

SAMTLIGA POLISANMÄLDA BROTT I ÄNGELHOLMS KOMMUN åren 2009-2004

SAMTLIGA POLISANMÄLDA BROTT I ÄNGELHOLMS KOMMUN åren 2009-2004 SAMTLIGA POLISANMÄLDA BROTT I ÄNGELHOLMS KOMMUN åren - antal brott per år 4497 4049 4204 3 810 4 329 MISSHANDELSBROTT Misshandelsbrott totalt per år 258 207 229 271 192 303 Försök till mord eller dråp

Läs mer

Brottssituationen. Skåne

Brottssituationen. Skåne Polismyndigheten i Skåne Länskriminalavdelningen Läns-KUT Skåne Augusti 2005 ALM-491-13441/05 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, fullbordat biltillgrepp 0802 Stöld ur eller från motordrivet

Läs mer

Grannsamverkan i Ska rholmens Lokalpolisomra de

Grannsamverkan i Ska rholmens Lokalpolisomra de 1 (6) Polismyndigheten Ann-Charlotte Karlsson Grannsamverkan i Ska rholmens Lokalpolisomra de Grannsamverkan i Skärholmens Lokalpolisområde I februari månad har 39 stycken inbrott eller inbrottsförsök

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 OM brotten Brottsbalken reglerar Brott mot person Förmögenhetsbrott Brott mot allmänheten och staten Brott mot specialstrafflagar, till exempel trafikbrott och narkotikabrott LIBER

Läs mer

Förmåga att tillvarata sina rättigheter

Förmåga att tillvarata sina rättigheter Kapitel 8 Förmåga att tillvarata sina rättigheter Inledning I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) finns också ett avsnitt som behandlar samhällsservice. Detta avsnitt inleds med frågan: Tycker

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborgsområdet 1986 2009. En sammanvägning av register- och intervjuuppgifter

Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborgsområdet 1986 2009. En sammanvägning av register- och intervjuuppgifter 1 Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborgsområdet 1986 2009. En sammanvägning av register- och intervjuuppgifter Av professor Sven-Åke Lindgren Resultat i sammanfattning Syftet med denna undersökning

Läs mer

En kartläggning av den integritetskränkande brottsligheten mellan ungdomar i Dalarnas län

En kartläggning av den integritetskränkande brottsligheten mellan ungdomar i Dalarnas län Kriminologiska institutionen En kartläggning av den integritetskränkande brottsligheten mellan ungdomar i Dalarnas län En kvantitativ registerstudie av polisanmälningar från år 2007 Examensarbete 1 15

Läs mer

Butiksrån. Första tre kvartalen 2013. svenskhandel.se

Butiksrån. Första tre kvartalen 2013. svenskhandel.se Butiksrån Första tre kvartalen 2013 svenskhandel.se Butiksrån de första tre kvartalen 2013 Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras nämnda rapport

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2003

Sluten ungdomsvård år 2003 Allmän SiS-rapport 2004:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning av domarna Överklagade beslut under verkställigheten Anette Schierbeck Ann-Kristin Thelin ISSN 1404-2584 SLUTEN UNGDOMSVÅRD 2004-06-15 Dnr 101-466-04

Läs mer

www.polisen.se/stockholm

www.polisen.se/stockholm Årsrapport 2009 www.polisen.se/stockholm Fakta om Stockholms län Antal invånare ca 2 020 000. Befolkningsökningen 2009 var ca 40 000 (2008 och 2007 var ökningen ca 32 000 per år). Drygt 22 procent av

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2000

Personer lagförda för brott år 2000 Personer lagförda för brott år 2000 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar 1 2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar av Sven Gärderud, Carl-Erik Särndal och Ivar Söderlind Sammanfattning I denna rapport använder

Läs mer

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008 2011

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008 2011 Arbetsrapport 2012:4 Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008 2011 Annika Almqvist Per Åsbrink Att dokumentera

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009 Överenskommelse mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund Åtgärdplan 2009 Åtgärdsplan 2009 Lunds BRÅ Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30 Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 1-1-1-1-9-3 Framtagna medianvärden är en beräkning baserad på de tre senaste årens utveckling med avvikelser inom ett normalintervall

Läs mer

Brottsutvecklingen i riket

Brottsutvecklingen i riket Brottsutvecklingen i riket December 215, Nationellt bedrägericenter Diarienummer: A116.272/215 1 Polismyndigheten 215 215 Antalet anmälda bedrägeribrott (kapitel 9) ökade med drygt 11 procent under 215.

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik Kriminalstatistik 2016 Anmälda brott Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2008

Familjehemsplacerade barn 2008 Familjehemsplacerade barn 2008 Sociala frågor Joonas Terje Titel: Familjehemsplacerade barn 2008 Utgiven av: Författare: Länsstyrelsen i Skåne Län Joonas Terje, Länsstyrelsen i Skåne län Beställningsadress:

Läs mer

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg.

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkansplan 2011-2012 Innehåll Bakgrund... 1 Nulägesbeskrivning... 2 Drogvaneundersökning 2009... 2 Övergripande mål... 4 Fokusområden... 4 Fokusområde

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Anmälda brott Preliminär statistik för 216 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm 8-527 584 info@bra.se www.bra.se 2(33) Anmälda brott Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser

Läs mer

Kodning av brott vid anmälningar respektive misstankar om brott

Kodning av brott vid anmälningar respektive misstankar om brott Kodning av brott vid anmälningar respektive misstankar om brott VERSION 6.2 REVIDERAD 23 JANUARI 2009 2009-01-23 82 Brottskoder i nummerordning 0303 Försök till mord eller dråp utan användning av skjutvapen

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Dödligt våld

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Dödligt våld Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Dödligt våld Hela publikationen finns att beställa eller ladda ner på www.bra.se/go/297 Våldsbrott DÖDLIGT VÅLD Mikael Rying Sammanfattning Under

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Kodning av brott ANVISNINGAR OCH REGLER. Version 11.0 Reviderad december 2012

Kodning av brott ANVISNINGAR OCH REGLER. Version 11.0 Reviderad december 2012 Kodning av brott ANVISNINGAR OCH REGLER Version 11.0 Reviderad december 2012 Produktion: Brottsförebyggande rådet, Information och förlag, Box 1386, 111 93 Stockholm. Telefon 08-401 87 00, fax 08-411 90

Läs mer

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer 2010-03-10 AA 160-11184/10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 1 Arbetet med samverkansinriktningen Bakom

Läs mer

Lupp En lokal uppföljnings- & prognosprocedur i problemorienterat arbete mot brott

Lupp En lokal uppföljnings- & prognosprocedur i problemorienterat arbete mot brott idéskrift #8 Lupp En lokal uppföljnings- & prognosprocedur i problemorienterat arbete mot brott»lokalt BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE IDÉSKRIFT # 8 FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET«BRÅ-rapport 2001:13 idéskrift

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Sammanfattande rapport Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Brottslighet som kommit till polisens kännedom

Brottslighet som kommit till polisens kännedom Rättsväsen Brottslighet som kommit till polisens kännedom, 3:e kvartalet Rattfyllerierna och rånen minskade under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen

Läs mer

Kriminologiska institutionen

Kriminologiska institutionen Kriminologiska institutionen Upprepad utsatthet för bostadsinbrott en kvantitativ studie i Dalarnas län, första oktober 2005 t.o.m. 30 september 2006 C-uppsats i kriminologi Höstterminen 2006 Elin Torstensson

Läs mer

ORGANISERAD UNGDOMSKRIMINALITET I SKÅNE

ORGANISERAD UNGDOMSKRIMINALITET I SKÅNE Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 91 ORGANISERAD UNGDOMSKRIMINALITET I SKÅNE En kartläggning av gängbildning bland ungdomar Max Cruce 2004-12-05 Sammanfattning

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar Augusti 2011 Västerorts gemensamma sida Även om vi hoppas på ytterligare några fina och soliga dagar börjar sommaren sakta gå mot sitt slut och hela samhället återgår till

Läs mer

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING Polisområde Luleå, 2009 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Innehållsförteckning 1 Om Trygghetsundersökningen...

Läs mer

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010 Rättsväsen 20 Brottslighet som kommit till polisens kännedom 200 Misshandelsbrottsoffer typiskt 8åringar Enligt de uppgifter som Statistikcentralen publicerat blev 33 000 personer offer för de misshandelsbrott

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 1: 2015 Perspektiv Helsingborg SYSSELSATTA I HELSINGBORG ÅR 2013 Antalet sysselsa a (arbets llfällen) uppgår ll 67 000 Flest sysselsa a finns inom Handeln (17

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Handlagda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel

Handlagda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel Handlagda brott Slutlig statistik för 2015 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-527 58 400 info@bra.se www.bra.se Innehåll Sammanfattning 4 Huvudresultat för 2015 4 Definitioner 5

Läs mer

Levnadsförhållanden i Skaraborg

Levnadsförhållanden i Skaraborg Levnadsförhållanden i Skaraborg Rapport 2013 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Mariestad inkl Folkhälsoenheten Innehållsförteckning Inledning... 1 Folkhälsan i Sverige 2012... 2 Folkhälsans utveckling...

Läs mer

Polisen omorganiserar

Polisen omorganiserar Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerort 2015-01-27 Polisen omorganiserar Myndigheten är just nu mitt uppe i den största omorganisationen en myndighet genomfört i Sverige. Omorganisationen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

1 januari 20 oktober 2015 Inbrott i bostad Lokalpolisområde Norrmalm Stockholm 460 (359) Lidingö 127(110) Siffra inom parentes = fullbordade inbrott

1 januari 20 oktober 2015 Inbrott i bostad Lokalpolisområde Norrmalm Stockholm 460 (359) Lidingö 127(110) Siffra inom parentes = fullbordade inbrott Boendesamverkan Flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och stadsdelsförvaltningar / kommun i samverkan mot olika former av brott i Lokalpolisområde Norrmalm. 1 1 januari 20 oktober 2015

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER SÖDERORT

STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER SÖDERORT STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER SÖDERORT 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Lagstadgat brottsofferstöd...3 Områdesbeskrivning...3 Brottsligheten...3 Barn och ungdomars utsatthet för brott...4 Upprepad

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 4: 2012 Perspektiv Helsingborg ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG ÅR 2010 Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt stor

Läs mer

Problembild 2010. Polismyndigheten Gotland

Problembild 2010. Polismyndigheten Gotland Problembild 2010 Polismyndigheten Gotland Problembild 2010 2 (24) INNEHÅLL FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 METOD... 6 1 GOTLAND I SIFFROR... 7 1.1 Befolkning och arbetsmarknad... 7 1.2 Omvärlden... 7 1.3

Läs mer

Kriminalstatistik. Misstänkta personer. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Misstänkta personer. Slutlig statistik Kriminalstatistik 2016 Misstänkta personer Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten

Läs mer

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Äldre

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 3 Kontakter...

Läs mer

Ofredande hur det ser ut och vad kan göras?

Ofredande hur det ser ut och vad kan göras? Ofredande hur det ser ut och vad kan göras? Under de senaste veckorna har det i media uppmärksammats att flickor och unga kvinnor har ofredats av större killgäng. I tyska Köln uppger över 90 unga kvinnor

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Lämnande av uppgifter för statistiken över medling i brott- och tvistemål 2009

Lämnande av uppgifter för statistiken över medling i brott- och tvistemål 2009 1 Lämnande av uppgifter för statistiken över medling i brott- och tvistemål 2009 Bifogat sänds formuläret för insamling av uppgifter om olika variabler för Institutet för hälsa och välfärds årliga statistik.

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för 2014 Reviderad 2015-04-30 1 1 Uppgift om antalet misstänkta personer för stöld ur och från motordrivet fordon har korrigerats. Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Sid 1 (23) Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Könsfördelningen vid Umeå universitet är förhållandevis jämn 1. Trots en jämn könsfördelning råder det en kvinnlig

Läs mer

Stöld ur bil En brottspreventiv studie över bilinbrottsproblematiken i ett av Göteborgs parkeringshus

Stöld ur bil En brottspreventiv studie över bilinbrottsproblematiken i ett av Göteborgs parkeringshus Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 109 Stöld ur bil En brottspreventiv studie över bilinbrottsproblematiken i ett av Göteborgs parkeringshus

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

Börja med en kartläggning! Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden

Börja med en kartläggning! Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden Börja med en kartläggning! Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden INNEHÅLL Kunskapsbaserat arbete i utsatta områden...1 Utsatta områden...1 Arbeta kunskapsbaserat...1 Att använda statistik är en viktig

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Tertialrapport 2, 2012

Tertialrapport 2, 2012 Tertialrapport 2, 2012 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Oktober 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Omslagsfoto:

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Eskilstuna kommuns arbete år 2015 2017 Lättläst version av handlingsplan Stopp. 1 Inledning Eskilstuna kommun arbetar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi har skrivit hur

Läs mer

Sexuell exploatering av barn vad döljer sig bakom sexualbrottsstatistiken?

Sexuell exploatering av barn vad döljer sig bakom sexualbrottsstatistiken? Bilaga 2 Sexuell exploatering av barn vad döljer sig bakom sexualbrottsstatistiken? En kartläggning av polisanmälda och lagförda sexualbrott mot barn med inslag av sexuell exploatering. På uppdrag av Utredningen

Läs mer