Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport"

Transkript

1 Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Sammanfattande rapport

2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet för brott... 1 Oro att utsättas för brott... 5 En fråga om Polisens agerande... 9 Utveckling över tid Bilaga 1: Områdeslista Bilaga 2: Enkätformulär Bilaga 3: Följebrev samt påminnelser av 32

3 Inledning Om mätningen Kartläggningen av trygghetsupplevelsen genomförs vartannat år och syftet är att ta reda på allmänhetens erfarenheter av brott, trygghet och upplevelsen av Polisens insatser. Resultaten ligger bland annat till grund för planeringen av Polisens verksamhet under 2014 och används även av kommunerna och andra aktörer i arbete med brottsförebyggande åtgärder. Om Institutet för kvalitetsindikatorer Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) är specialiserade på att genomföra enkätundersökningar, främst inom offentlig verksamhet. Med hjälp av beprövade metoder ger vi uppdragsgivarna konkreta resultat att arbeta med för att förbättra verksamheten. Indikator erbjuder ett flertal olika varianter av undersökningar, bland annat postala enkäter, webbaserade enkäter, undersökningar med pekskärmar eller telefonintervjuer. Vi hjälper också verksamheterna att fördjupa sig i resultaten och skapa förutsättningar för ett effektivt förbättringsarbete. Projektorganisation Indikator Maria Eriksson har fungerat som projektledare och kontaktperson på Indikator. Staffan Nilsson och Katarzyna Dwornik har fungerat som projektassistenter och Laith Hussain som statistiker. Resultatredovisning Denna rapport sammanfattar de viktigaste resultaten från mätningen. Rapporten redovisar resultaten för länet som helhet, per kommun samt per geografiskt område. Utöver denna sammanfattande rapport kan varje kommuns resultat läsas i en separat rapport. Samtliga rapporter är indelade i följande avsnitt: - Teknisk beskrivning och svarsfrekvenser. - Indikatorer. Här redovisas övergripande resultat utifrån undersökningens indikatorer i form av diagram eller tabeller. - Utveckling över tid. Här redovisas de övergripande indikatorernas utveckling över tid. Utöver det skriftliga materialet finns alla resultat från årets mätning, en sammanställning över tid och samtliga resultat översatta i det nationella trygghetsindexet att tillgå i digitala bilagor. Alla rapporter och bilagor finns att tillgå hos Polismyndigheten i Södermanlands län. 2 av 32

4 Teknisk beskrivning Urval Undersökningens målgrupp är invånare i åldern år boende i Deltagarna är slumpvis valda invånare med ett fast eller mobilt telefonabonnemang. Det totala urvalet om personer har stratifierats baserat på 42 områden. Eftersom postnummerindelning är ett system som kontinuerligt omarbetas uppdateras områdena inför varje mätning. Se bilaga 1 för en komplett lista. Datainsamling Datainsamlingen har skett med hjälp av postala enkäter. Enkäten tillsammans med följebrev skickades vecka 35, därefter skickades en första påminnelse i form av ett kort under vecka 37, och slutligen en ny enkät tillsammans med ett påminnelsebrev under vecka 39. Se bilaga 3 för följebrev och påminnelser. Frågeformulär Frågeformuläret är en standardiserad enkät som används av flertalet polismyndigheter. Den består av 62 enkeleller flervalsfrågor samt fyra bakgrundsfrågor. Inga förändringar har skett i formuläret inför årets mätning. Se bilaga 2 för frågeformuläret. Om statistiken De frågor som formuläret följer upp omräknas vid redovisning till ett indexvärde. Beräkningen motsvarar andelen ja-svar på frågan, vilket för de flesta frågor motsvarar en sammanvägning av två eller fler svarsalternativ (exempelvis Ja, 1 gång slås ihop med Ja, 2 gånger ). I några fall redovisas sammanvägningar av indexvärden för flera frågor, exempelvis total utsatthet för brott. Indikatorn är i dessa fall minst ett ja-svar på någon av de ingående frågorna. Indikatorvärdena beräknas för de allra flesta indikatorer utifrån en absolut bas, vilket innebär att de som svarat vet ej eller har hoppat över frågan är inkluderade. Det innebär att andelen ja-svar är baserat på samtliga inkomna enkäter. För vissa indikatorer innebär det en mycket liten andel jakande svar på frågan, därför redovisas antalet respondenter i basen. 3 av 32

5 Svarsfrekvenser Skickade Returnerade Bortfall Svarsfrekvens Södermanland % Eskilstuna % Centrum Centrum, annan del % Fröslunda/Brunnsbacken Hällby % Nord, annan del Nord, landsbygd Nyfors Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Skiftinge % Skogstorp Skogsängen Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Syd, annan del Syd, landsbygd Söder Torshälla % Viptorp % Årby Flen Flen, annan del Hälleforsnäs Malmköping % Gnesta % Gnesta, annan del % % Katrineholm % Katrineholm, annan del Valla % Nyköping % Arnö % Brandkärr % Nyköping, annan del % övrigt % Oxelösund Centrumdel % Övriga delar % Mariefred Stallarholmen , annan del % Åker Trosa % Trosa, annan del % Vingåker Vingåker, annan del % 4 av 32

6 Problem i området där Du bor Problem i området där Du bor Fråga 1a-j. Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Nedskräpning 2 40% 2 Skadegörelse 2 24% 34% Berusade personer utomhus 14% 3 3 Narkotikapåverkade personer utomhus 4% 4 Bostäder som är tillhåll för alkoholmissbrukare 54% Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare 51% Folk som bråkar och slåss utomhus 1 61% Kvinnor som antastas 4% 52% Ungdomsgäng som stör ordningen 4% 17% 5 Trafik 1 30% 34% 17% Något förekommande problem 67% 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 av 32

7 Oxelösund Vingåker Trosa Katrineholm Nyköping Gnesta Flen Eskilstuna Institutet för kvalitetsindikatorer AB Problem i området där Du bor Andel som upplever något problem. Fråga 1a-j. Centrum Centrum, annan del Fröslunda/Brunnsbacken Hällby Nord, annan del Nord, landsbygd Nyfors Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Skiftinge Skogstorp Skogsängen Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Syd, annan del Syd, landsbygd Söder Torshälla Viptorp Årby 41% 50% % 7 80% 6 72% 5 62% 51% 77% 64% 67% 7 Flen, annan del Hälleforsnäs Malmköping 51% 71% 70% 70% Gnesta, annan del 4 72% Katrineholm, annan del Valla 60% 6 71% Arnö Brandkärr Nyköping, annan del övrigt 60% Centrumdel Övriga delar 5 7 Mariefred Stallarholmen, annan del Åker 51% 67% 6 72% 7 Trosa, annan del 6 6 Vingåker, annan del 5 6 Södermanland 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 av 32

8 Om du angett att det är problem med trafiken, vilket är i så fall problemet? Fråga 2. Nyköping Södermanland Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Oxelösund Trosa Vingåker Bilarna kör för fort i trafiken % 40% 32% 3 34% 40% 34% 3 Buskörning med mopeder, mc 17% 20% 14% 2 17% 24% 17% 14% Trafikregler respekteras inte 20% 22% 1 24% % 21% 20% Dåligt med cykelbanor 10% 17% 7% 4% 14% Tung trafik/buller 1 10% 1 7% 1 Dåligt vägunderhåll/ gatuplanering % % Andra problem i trafiken 4% 4% 4% 4% 1 av 32

9 Oxelösund Vingåker Trosa Katrineholm Nyköping Gnesta Flen Eskilstuna Institutet för kvalitetsindikatorer AB Utsatthet för brott Utsatthet för fysiskt våld som gett smärta Fråga 3. Centrum Centrum, annan del Fröslunda/Brunnsbacken Hällby Nord, annan del Nord, landsbygd Nyfors Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Skiftinge Skogstorp Skogsängen Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Syd, annan del Syd, landsbygd Söder Torshälla Viptorp Årby 2,7% 0, 3, 0, 0, 1, 1,0% 3, 2, 0,4% 3,1% 1, 0, 0, 2,0% 0, 1, 4,0% Flen, annan del Hälleforsnäs Malmköping Gnesta, annan del 1, 0,4% 0, 1, 1, 1,4% Katrineholm, annan del Valla Arnö Brandkärr Nyköping, annan del övrigt 0,0% 2,2% 1, 1,4% 2, 1, 0,4% Centrumdel Övriga delar Mariefred Stallarholmen, annan del Åker Trosa, annan del 0, 0,4% 1, 1, 0, 1,0% 1,0% 1, 1,4% Vingåker, annan del 0, 0, Södermanland 1, 0% 10% 1 20% 1 av 32

10 Våldet var så grovt att det ledde till synliga märken eller skador Andel av de som utsatts för våld. Fråga 4. Eskilstuna (46) Flen (6) Gnesta (4) Katrineholm (19) Nyköping (14) Oxelösund (2) (9) Trosa (5) Vingåker (1) 34% 40% % 100% Södermanland (107) 57% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gärningsman: bekant eller främling Andel av de som utsatts för våld. Fråga 5. Bekant Främling Eskilstuna (46) 42% 5 Flen (5) 20% 80% Gnesta (4) 91% Katrineholm (19) Nyköping (12) 3 40% 67% 60% Oxelösund (2) 100% (9) Trosa (5) 4 57% 52% 4 Vingåker (1) 100% Södermanland (103) 44% 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2 av 32

11 Utsatthet för våld Var våldet skedde. Fråga 6a-j. Andel av samtliga Inne i Din bostad 0,4% I någon annans bostad 0,1% På Din arbetsplats 0,2% På tåg, buss eller en station 0,1% På restaurang, pub, dansställe, folkpark eller annat 0,4% nöjesställe På gata, torg eller annan allmän plats 0, På någon annan plats 0, 3 av 32

12 Vingåker Trosa Oxelösund Nyköping Katrine-holm Gnesta Flen Eskilstuna Institutet för kvalitetsindikatorer AB Utsatt för stöld Fråga 7. Centrum Centrum, annan del Fröslunda/Brunnsbacken Hällby Nord, annan del Nord, landsbygd Nyfors Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Skiftinge Skogstorp Skogsängen Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Syd, annan del Syd, landsbygd Söder Torshälla Viptorp Årby 10% 1 14% Flen, annan del Hälleforsnäs Malmköping Gnesta, annan del 10% Katrineholm, annan del Valla 1 Arnö Brandkärr Nyköping, annan del övrigt 10% 14% 14% Centrumdel Övriga delar 1 Mariefred Stallarholmen, annan del Åker 7% 7% 7% Trosa, annan del Vingåker, annan del Södermanland 0% 10% 1 20% 4 av 32

13 Utsatthet för stöld Var stölden/stölderna skedde. Fråga 8a-j. Andel av samtliga I Din bostad 1,0% På vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme 3,1% I Er fritidsbostad 0, Av Er bil i området där Du bor 0,7% Av Er bil i annat område 0,4% Av något ur bilen i området där Du bor 0, Av något ur bilen i annat område 0, Av cykel, moped, mc i området där Du bor 3, Av cykel, moped, mc i annat område 1, Annan stöld 2, 1 av 32

14 Vingåker Trosa Katrineholm Oxelösund Nyköping Gnesta Flen Eskilstuna Institutet för kvalitetsindikatorer AB Utsatthet för skadegörelse Fråga 9. Centrum Centrum, annan del Fröslunda/Brunnsbacken Hällby Nord, annan del Nord, landsbygd Nyfors Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Skiftinge Skogstorp Skogsängen Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Syd, annan del Syd, landsbygd Söder Torshälla Viptorp Årby 4% 7% 10% % Flen, annan del Hälleforsnäs Malmköping 10% Gnesta, annan del 4% Katrineholm, annan del Valla 7% Arnö Brandkärr Nyköping, annan del övrigt 4% 10% 1 Centrumdel Övriga delar Mariefred Stallarholmen, annan del Åker 7% Trosa, annan del Vingåker, annan del Södermanland 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2 av 32

15 Utsatthet för skadegörelse. Var skadegörelsen skedde. Fråga 10a-j. Andel av samtliga I Din bostad 0, På vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme 1, I Er fritidsbostad 0, På Er bil i området där Du bor 2, På Er bil i annat område 0, Av något ur bilen i området där Du bor 1, På något i bilen i annat område 0, På cykel, moped, mc i området där Du bor 1,7% På cykel, moped, mc i annat område 0, Annan skadegörelse 1, 3 av 32

16 Vingåker Trosa Katrineholm Oxelösund Nyköping Gnesta Flen Eskilstuna Institutet för kvalitetsindikatorer AB Total utsatthet för brott Våld, stöld eller skadegörelse. Fråga 3,7,9. Centrum Centrum, annan del Fröslunda/Brunnsbacken Hällby Nord, annan del Nord, landsbygd Nyfors Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Skiftinge Skogstorp Skogsängen Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Syd, annan del Syd, landsbygd Söder Torshälla Viptorp Årby Flen, annan del Hälleforsnäs Malmköping Gnesta, annan del 2 17% 2 10% 7% % % 21% 14% 1 1 Katrineholm, annan del Valla 14% 2 Arnö Brandkärr Nyköping, annan del övrigt 7% 1 21% 21% Centrumdel Övriga delar 22% Mariefred Stallarholmen, annan del Åker Trosa, annan del % Vingåker, annan del 1 Södermanland 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4 av 32

17 Vingåker Oxelösund Katrineholm Flen Trosa Nyköping Gnesta Eskilstuna Institutet för kvalitetsindikatorer AB Oro att utsättas för brott Har oroat sig för att bli utsatt för brott Inbrott i bostad eller förrådsutrymme, stöld eller skadegörelse av fordon, överfall. Fråga 11a-d. Centrum Centrum, annan del Fröslunda/Brunnsbacken Hällby Nord, annan del Nord, landsbygd Nyfors Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Skiftinge Skogstorp Skogsängen Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Syd, annan del Syd, landsbygd Söder Torshälla Viptorp Årby Mariefred Stallarholmen, annan del Åker Gnesta, annan del 74% 64% 7 51% % % 5 57% 71% 64% 7 67% 6 57% 5 61% 62% 62% 70% Arnö Brandkärr Nyköping, annan del övrigt 62% 70% 5 64% Centrumdel Övriga delar Trosa, annan del 57% Flen, annan del Hälleforsnäs Malmköping 61% Katrineholm, annan del Valla Vingåker, annan del % Södermanland 5 av 32 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

18 Vingåker Oxelösund Katrineholm Flen Trosa Nyköping Gnesta Eskilstuna Institutet för kvalitetsindikatorer AB Upplevelse av trygghet ensam en sen kväll i området Fråga 12. Trygg Otrygg Centrum Årby Skogsängen Viptorp Söder Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Centrum, annan del Skiftinge Hällby Torshälla Nord, annan del Nord, landsbygd Nyfors Fröslunda/Brunnsbacken Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Skogstorp Syd, annan del Syd, landsbygd 51% 44% 4 50% 51% 74% 6 31% 80% % 57% 81% 74% 87% 3 40% 3 31% % 10% 4 51% 2 1 4% Mariefred Åker Stallarholmen, annan del 64% 87% 80% % 4% 10% 4% Gnesta, annan del 74% 8 Brandkärr Arnö tätort övrigt Nyköping, annan del 40% 77% 71% 87% % Centrumdel Övriga delar 51% 82% 31% 7% Trosa, annan del 8 7 Malmköping Hälleforsnäs Flen, annan del % Valla Katrineholm, annan del 57% 62% 8 27% 22% Vingåker, annan del Södermanland 6 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 av 32

19 Vingåker Oxelösund Katrineholm Flen Trosa Nyköping Gnesta Eskilstuna Institutet för kvalitetsindikatorer AB Har avstått någon aktivitet på grund av otrygghet Besök på bio, teater, restaurang, bar, disco, sportevenemang, föreningsmöten, kurser, eller att åka buss eller tåg. Fråga 14a-e. Centrum Centrum, annan del Fröslunda/Brunnsbacken Hällby Nord, annan del Nord, landsbygd Nyfors Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Skiftinge Skogstorp Skogsängen Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Syd, annan del Syd, landsbygd Söder Torshälla Viptorp Årby 7% 10% 1 10% 1 1 Mariefred Stallarholmen, annan del Åker 2% Gnesta, annan del Arnö Brandkärr Nyköping, annan del tätort övrigt 1 Centrumdel Övriga delar 10% Trosa, annan del 4% 7% Flen, annan del Hälleforsnäs Malmköping 7% Katrineholm, annan del Valla Vingåker, annan del 7% Södermanland 0% 10% 20% 30% 40% 50% 7 av 32

20 Vingåker Oxelösund Katrineholm Flen Trosa Nyköping Gnesta Eskilstuna Institutet för kvalitetsindikatorer AB Rädd för personer i området Fråga 13. Centrum Centrum, annan del Fröslunda/Brunnsbacken Hällby Nord, annan del Nord, landsbygd Nyfors Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Skiftinge Skogstorp Skogsängen Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Syd, annan del Syd, landsbygd Söder Torshälla Viptorp Årby 4% 2% 7% 2% 1% 4% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 4% 4% 1 1 Mariefred Åker Stallarholmen, annan del 4% 2% 1% 2% 2% Gnesta, annan del 7% 4% 1% Arnö Brandkärr Nyköping, annan del övrigt 2% 1 Centrumdel Övriga delar 2% Trosa, annan del 2% 2% Flen, annan del Hälleforsnäs Malmköping 10% Katrineholm, annan del Valla 2% 7% 1 Vingåker, annan del 4% 2% Södermanland 0% 10% 20% 30% 40% 50% 8 av 32

21 En fråga om Polisens agerande Polisen bryr sig om de problem som finns i området där jag bor Fråga 15. Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer absolut inte Vet ej Eskilstuna 1 24% 4% % 10% 2% 47% Gnesta 2 47% Nyköping 1 21% 7% 2% 52% Oxelösund 1 2 7% 4% 4 Trosa 1 30% 42% Flen 2 10% 4 Katrineholm Vingåker 32% 10% 3 Södermanland 1 2 4% 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9 av 32

22 Utveckling över tid Utveckling över tid Övergripande indikatorer. Totalt något problem Total oro någon gång Avstått någon aktivitet pga oro Total utsatthet för brott Trygg ute Polisen bryr sig om de lokala problemen 100% 80% 60% 6 67% 64% 40% 40% 20% 17% 0% av 32

23 Bilaga 1: Områdeslista Kommun Strata, område Urval Postnr Eskilstuna, Centrum , Eskilstuna, Årby , , Eskilstuna, Skogsängen Eskilstuna, Viptorp Eskilstuna, Söder , Eskilstuna, Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna , Eskilstuna, Centrum annan del , , , , , , , , , , Eskilstuna, Skiftinge , Eskilstuna, Hällby , , , , Eskilstuna, Torshälla 300 Eskilstuna , , Eskilstuna, Nord, annan del Eskilstuna, Nord, landsbygd , , , , , , , , , Eskilstuna, Nyfors , , , Eskilstuna, Fröslunda/Brunnsbacken , , Eskilstuna, Råbergstorp/Lagerberg/Stenby , , Eskilstuna, Skogstorp Eskilstuna, Syd, annan del , , , Eskilstuna, Syd, landsbygd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Mariefred , , , , , ,Åker , , , ,Stallarholmen , , , ,, annan del , , , , , , , Gnesta, 300 Gnesta , Gnesta, Gnesta, annan del , , Nyköping, Brandkärr , Nyköping, Arnö , Nyköping, Nyköping tätort, övrigt , , , , , , , , , , , , Nyköping , , , , , , Nyköping, Annan del , , , , , , , , , , , , , , Oxelösund Oxelösund, Centrumdel , , , , , Oxelösund, Övriga delar , , , , av 32

24 Trosa Flen Katrineholm Vingåker Trosa, , , , , , Trosa, Annan del , , , , , , Flen, , , , , , , Flen, Malmköping , , Flen, Hälleforsnäs , , Flen, Annan del , , , , , , , , , , , , , Katrineholm, , , , , , , , , Katrineholm, Valla , , , , , , , Katrineholm, Annan del , , , , , , , Vingåker, , , , Vingåker, Annan del , , , , av 32

25 Bilaga 2: Enkätformulär 13 av 32

26 14 av 32

27 15 av 32

28 16 av 32

29 Bilaga 3: Följebrev samt påminnelser 17 av 32

30 18 av 32

31 19 av 32

32 20 av 32

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Svarsfrekvenser... 4 Problem i

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Katrineholm Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Flen Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet för

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Trosas resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Sammanfattande rapport Utgivare: Polismyndigheten i Södermanlands län Trygghetsmätning 2011 gjord av Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Förord

Läs mer

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1.

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1. Problembild - Problemindex 2015 (1.78) Utemiljö 2015 201 (1.40) 201 2012 (1.1) 2012 2011 (1.56) 2011 2010 (1.59) 2010 2009 (1.4) 2009 Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 1 (2) 6 (2) 27 (1) 25 (1) Skadegörelse 28

Läs mer

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun Trygghetsmätning Haninge kommun Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier Trygghetsmätning Haninge kommun 2014-11-19 Uppdrag Trygghetsmätning Haninge kommun Kartlägga och analysera tryggheten i Haninge kommun

Läs mer

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City Trygghetsmätningen 2012 NÄPO City Agenda Trygghetsmätningen Total problembild Totalindex NÄPO City s stadsdelar Huvudindikatorer Brottsstatistik 2010-2012 Malmö NÄPO City olika brottstyper Brottsstatistik

Läs mer

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens Sid

Läs mer

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING Polisområde Luleå, 2009 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Innehållsförteckning 1 Om Trygghetsundersökningen...

Läs mer

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Ärende nr 6 Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Total problembild - 1.36 1.27 1.39 Missbruksproblem - 1.00 1.00 1.00 Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen - 1 1 1 Buskörning med mopeder, mc

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Vingåkers resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning

Polisens trygghetsundersökning Fältarbetstid Svarsfrekvenser -8-2--9-6 POMS TOTALT 69 % 64 % Centrum 63 % Norra Fäladen 9 % Linero 66 % Dalby % Övriga delar 6 % Problem med nedskräpning 6 48 4 36 32 3 33 38 4 3 34 32 32 33 28 36 31

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Vingåkers resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO Trygghetsundersökning, V Götaland, PO2 2--23 Om Trygghetsundersökningen Målgruppen består av individer, -5 år, bosatta i de geografiska områden som en undersökning omfattar Det är en stickprovsundersökning,

Läs mer

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Polisområde Norrbotte, Region Nord 2016-05-04 RAPPORT 2 (10) Piteå kommun Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 4 3 PROBLEMOMRÅDEN... 4 4 RESULTAT... 5 4.1 Utemiljö...

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 Polisområde Nordvästra Skåne TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 1 Trygghetsmätning- tillvägagångssätt Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 Rikspolisstyrelsen, mars 2006 Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 EXTRAFRÅGOR... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 4 TRYGGHETSSITUATIONEN

Läs mer

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2010 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Diagram - Tranemo Bild: tranor, Västra Götalands landskapsdjur Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10 Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Lisa Borgh Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Arvika Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar med viss frekvens i länets kommuner

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Torpdalen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Torpdalen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Torpdalen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Diagram - Ulricehamn

Diagram - Ulricehamn Diagram - Ulricehamn Bild: tranor, Västra Götalands landskapsdjur Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Västra Göteborg Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Västra Göteborg Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Västra Göteborg Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Närvård i Sörmland Bilaga 4 Kommuner Landsting i samverkan Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland Missiv till Programmets uppföljning av kvalitetsindikatorer

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 P O L I S M Y N D I G H E T E N I K R O N O B E R G S LÄN N O V E M B E R 2 0 1 4 Scandinfo Marketing Research AB 2014-11-05 Göran Erasmie Pnr.16366

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Har Polisen rätt förutsättningar att bemöta psykiskt sjuka? - En undersökning bland 2024 poliser

Har Polisen rätt förutsättningar att bemöta psykiskt sjuka? - En undersökning bland 2024 poliser Har Polisen rätt förutsättningar att bemöta psykiskt sjuka? - En undersökning bland 2024 poliser 3 av 4 poliser känner sig dåligt förberedda inför handräckningar av psykiskt sjuka Nästan varannan polis

Läs mer

Bilaga 1. Metod och undersökningens tillförlitlighet

Bilaga 1. Metod och undersökningens tillförlitlighet Bilaga 1 Metod och undersökningens tillförlitlighet Metod En omfattande enkätundersökning har under år 2003 genomförts bland de 30 kommuner som har den största flyktingmottagningen. Undersökningen är till

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

BILAGA 1 2015-06-12 1 (20) S w e co T ra n spo r t S yste m AB. Bilaga 1 till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik I Sörmlands län.

BILAGA 1 2015-06-12 1 (20) S w e co T ra n spo r t S yste m AB. Bilaga 1 till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik I Sörmlands län. 2015-06-12 Särskilt resande i Sörmlands län I denna bilaga redovisas kompletterande underlag till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik i Sörmlands län, gällande den särskilda anropsstyrda

Läs mer

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg

Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg - Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer Välkommen att använda Indikators webbverktyg Institutet för kvalitetsindikatorer i Göteborg

Läs mer

SKOLBARNS RESEKEDJOR

SKOLBARNS RESEKEDJOR SKOLBARNS RESEKEDJOR Vägverket Hösten 2003 ARS P0479 SAMMANFATTNING Teknisk sammanfattning av undersökningen Skolbarns resekedjor syftar till att ge Vägverket ett underlag för ett fortsatt arbete inom

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Skövde Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Undersökning "Unga vuxna"

Undersökning Unga vuxna Undersökning "Unga vuxna" Så här fyller du i formuläret Läs igenom frågorna noga och kryssa i eller skriv in det eller de svar som stämmer bäst för dig personligen. Svaren läses av optiskt av en skanner.

Läs mer

Resultat av föräldraenkät våren 2009

Resultat av föräldraenkät våren 2009 ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 3 Resultat av föräldraenkät våren 2009 Bakgrund och syfte Föräldraenkäten sänds ut vartannat år för att få en uppfattning om vad vårdnadshavarna tycker om grundskolans verksamhet.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund_Mårtenslund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund_Mårtenslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lund_Mårtenslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? 0849065530 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Institutet för kvalitetsindikatorer denna undersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Åre Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Åre Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Åre Särskilt boende Klicka på ikonen för att lägga till en bild Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2012. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2012. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 Brukarundersökning 2012 Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20130212 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

A2. Brott och brottskostnader

A2. Brott och brottskostnader A2. Brott och brottskostnader Det finns många olika typer av brott. För att rätt kunna förebygga dem är det bra att känna till något om var och hur brott brukar ske. Brottsligheten drabbar samhället med

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

Stockholm i mitt hjärta

Stockholm i mitt hjärta Stockholm i mitt hjärta - Stockholmarna om Stockholm 8 december 2010 Per Fernström Ida af Robson 2082 1 Nästan alla, 96 procent, har en positiv relation till Stockholm Om du skulle jämföra din relation

Läs mer

Trygghet i Hässelby gård

Trygghet i Hässelby gård Trygghet i Hässelby gård Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2008-03-12 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA OM HÄSSELBY GÅRD

Läs mer

Polisen omorganiserar

Polisen omorganiserar Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerort 2015-01-27 Polisen omorganiserar Myndigheten är just nu mitt uppe i den största omorganisationen en myndighet genomfört i Sverige. Omorganisationen

Läs mer

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015 Om vikten av ljus under vintern Elmätaren nr 10, december 2015 Om undersökningen Detta är den tionde i raden av Ladda Sveriges återkommande index, kallat Elmätaren. 1 Den kvantitativa undersökningen har

Läs mer

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 1 1. BAKGRUND 1.1 Inledning För cirka tre år sedan genomförde Miljötrender en läsarundersökning, som man nu uppdragit åt ARS Research AB att upprepa

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2006-06-30 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 SYFTE OCH METOD 5 FAKTA

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

Får vi det bättre om mått på livskvalitet SOU 2015:56 Sammanfattning

Får vi det bättre om mått på livskvalitet SOU 2015:56 Sammanfattning Vårt dnr: 2015-12-11 Fi2015/03275/BaS Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Elisabeth Skoog Garås Finansdepartementet 103 33 Stockholm Får vi det bättre om mått på livskvalitet

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Teknisk rapport Stockholmsenkäten

Teknisk rapport Stockholmsenkäten SBG1000, v1.3, 2010-04-07 INDIVID- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Karin Hägglund 2012-07-24 1 (5) Teknisk rapport Stockholmsenkäten Bakgrund Sedan 2002 har Sundbybergs stad genomfört Stockholmsenkäten vartannat

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland 18 kommuner i Västra Götaland deltog, med eller utan kontrakt, i I stan utan min bil! 2001. Här följer en sammanfattning av resultat från de utvärderingar

Läs mer

Trygghetsmätningar. Höst 2015 Teknisk rapport

Trygghetsmätningar. Höst 2015 Teknisk rapport Trygghetsmätningar Höst 2015 Teknisk rapport Inledning Om mätningen Trygghetsmätningar har genomförts i olika delar av landet sedan tidigt 1990-tal. Syftet är att ta reda på allmänhetens erfarenheter av

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Länssjukhuset i Kalmar Oktober 2006 och november 2007 Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2.

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär

Läs mer