Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne"

Transkript

1 Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen Kvartalsrapport 212:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne PONV Kvartalsrapport

2 Innehållsförteckning Uppdrag och syfte... 3 Geografisk indelning av polisområden... 4 Resultat Totalt antal anmälda brott, andra kvartalet Våldsbrott Misshandel utomhus Misshandel inomhus Krogrelaterade våldsbrott i de tre största kommunerna Rån Butiksrån Personrån Våldtäkt Olaga hot Tillgreppsbrott Stöld av motordrivet fordon Cykelstölder Bilinbrott Stöld genom inbrott Inbrott i butik Bostadsinbrott Transportstölder Brott mot äldre och funktionsnedsatta Narkotikabrott Överlåtelsebrott Antal skäligen misstänkta i ålder år Antal nyupptäckta misstänkta i ålder år Övriga brott Bedrägeribrott och oredlighet Ofredande Sexualbrott exkl. våldtäkt Skadegörelsebrott...32 PONV Kvartalsrapport

3 Uppdrag och syfte Denna rapport avser att spegla brottslighetens utveckling inom Polisområde Nordvästra Skåne och de kommuner som omfattas av polisområdet för tredje kvartalet under åren Redovisningen kompletteras med uppgifter om respektive närpolisområdes andel av brottsligheten. Bakgrundsmaterial till de siffror och diagram som presenteras är hämtat från polisiära register och ger en bild av brottsläget i nutid. De angivna siffror som redovisas kan komma att ändras med hänsyn till nyinkomna anmälningar som avser den studerade perioden och ändrad brottsrubricering i anmälningar. Kvartalsrapporten omfattar inte alla typer av brott som anmälts, utan utgör ett relativt brett urval av de största brottsgrupperna; Totalt antal brott, våldsbrott, tillgreppsbrott, narkotikabrott samt övriga brott. En särskilt typ av brottslighet utgörs av brott mot äldre och funktionsnedsatta som med hänsyn till brottsoffrens utsatthet och brottsutvecklingen, har fått ett eget avsnitt Jan Landström Analytiker PONV Kvartalsrapport

4 Geografisk indelning av polisområden Skåne är indelat i fem polisområden; Polisområde Nordöstra Skåne (PONS), Polisområde Södra Skåne (POSS), Polisområde Mellersta Skåne (POMS), Polisområde Nordvästra Skåne (PONV) och Polisområde Malmö (POMA). Polisområde Nordvästra Skåne (PONV) är indelat i fyra (4) närpolisområden (NPO) och omfattar 1 kommuner. Närpolisområdena är, Kulla- Bjäre, och. Närpolisområdena och är geografiskt identiska med respektive kommun. I närpolisområde Kulla- Bjäre ingår Båstad, Höganäs och Ängelholm. I närpolisområde ingår Bjuv, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Polisområde Nordvästra Skåne omfattar en yta på 2 68 km 2 vilket utgör ca 24 % av Skånes areal och har mer än 321 invånare. (SCB ) PONV Kvartalsrapport

5 Resultat Resultatavsnittet redovisar brottsligheten i polisområdet under kvartal jämfört med motsvarande period 21 och 211. Rapporten är en deskriptiv studie över brottsutvecklingen och innefattar ej några närmare analyser av brottsutvecklingen. Resultatavsnittet omfattar följande brottskategorier: 1. Totalt antal brott 2. Våldsbrott 3. Tillgreppsbrott 4. Narkotikabrott 5. Övriga brott 1 Totalt antal anmälda brott, tredje kvartalet Totalt antal anmälda brott ökar. Ökningen är 15,6 % jämfört med 211. Alla kommuner utom Ängelholm, Bjuv och Åstorp uppvisar stigande siffror. Närpolisområde s andel av anmälda brott har ökat med 7 %. Övriga närpolisområden har förändrats marginellt. Tabell 1: Totalt antal brott per kommun 212, tredje kvartalet PONV Kvartalsrapport

6 2 Våldsbrott Antalet våldsbrott har under tredje kvartalet 212 minskat med 21,5 %. Förändringarna beror till en del på en minskad nivå på antalet olaga hot, men även på en generellt minskande nivå av misshandelsbrott. Kommunerna visar på minskningar utom i Båstad, Bjuv och Örkelljunga. Minskningarna är störst i och med 21 % respektive 13,2 %. Våldsbrott, 3:e kvartalet Totalt i näpo 3:e kvartalet % 5% 17% Tabell 2: Totalt antal våldsbrott per kommun 212, tredje kvartalet 14% PONV Kvartalsrapport

7 2.1 Misshandelsbrott Misshandelsbrott visar på sjunkande tendenser där tredje kvartalet 212 innebär en minskning med 11,7 %. Förändringarna mellan närpolisområdena är anmärkningsvärd. s andel av brotten har minskat med 7 % och närpolisområde med 4 %. Ökningarna finns i 5 % och med 6 %. Trots koncentrationen av nöjesställen, restauranger och barer liksom tillgängligheten av narkotika i uppvisar tredje kvartalet en minskning av antal misshandelsbrott med 16 %. Med undantag av kommun, hittas ökningarna i de mindre kommunerna. Misshandel, 3:e kvartalet Tabell 2.1: Misshandelsbrott per kommun, tredje kvartalet PONV Kvartalsrapport

8 2.1.1 Misshandel utomhus Misshandel utomhus har minskat relativt mycket under tredje kvartalet 212. Minskningen är 24,5 %. De mest påtagliga ändringarna är förändring i andel brott mellan närpolisområdena. Närpolisområde har en minskande andel med 4 % medan övriga områdens andelar ökar med 6 9 %. På kommunal nivå sjunker antalet brott i de flesta kommuner; undantag gäller för Höganäs, och Klippan. Misshandel utomhus, 3:e kvartalet Totalt i näpo 3:e kvartalet % 13% 5% 16% Tabell : Misshandel utomhus per kommun, tredje kvartalet 212 PONV Kvartalsrapport

9 2.1.2 Misshandel inomhus Misshandel inomhus minskar svagt under tredje kvartalet de senaste tre åren. Med undantag av kommun, sker ökningar i de mindre kommunerna. Minskat antal misshandelsbrott inomhus är mest påtaglig i större orter; och Ängelholm. Närpolisområdet Misshandel inomhus, 3:e kvartalet 212 och har minskat sina andelar av brotten med 7 % respektive 2 % Totalt i näpo 3:e kvartalet 212 2% 47% 18% 15% Tabell : Misshandel inomhus per kommun, tredje kvartalet 212 PONV Kvartalsrapport

10 2.1.3 Krogrelaterade våldsbrott i de tre största kommunerna Denna kategori våldsbrott innefattar ett flertal olika våldsbrott som misshandel, olaga hot, våldtäkt, rån, våld mot tjänsteman m.m. Kategorin omfattar brott som utförts inne på en krog/nöjesställe eller i anslutning till detta. Av naturliga skäl är frekvensen av sådana brott vanligast i de största kommunerna, varför endast dessa redovisas här. Noteras bör att Le Cardinal i fortsätter att utgöra ett problem vad gäller krogrelaterat våld Krogrelaterat våld, 3:e kvartalet Dessutom bör Harrys Restaurang & Bar uppmärksammas då problemen här har eskalerat under senare delen av året. 26% Totalt i näpo 3:e kvartalet 212 5% 1% Tabell : Krogvåld i tre kommuner, tredje kvartalet % Tabell : Mest frekventa krogar, tredje kvartalet 212 Kommun Krog/Nöjesställe jan - mar apr- juni Juli- sep Totalt Le Cardinal Tempel Night Club Harrys Lila Helvetet Tivoli Night Club Ängelholm Bahnhof Bar Morris Night Club Båstad Madison Tages Night Club Fellinis Sir Henry s/olivers 2 2 PONV Kvartalsrapport

11 2.2 Rån Brottskategorin rånbrott har genomgått en kraftig förändring under senare år. Typiska rånbrott som bankrån, värdetransportrån och liknande har i princip upphört och ersatts av högre nivåer på butiksrån och personrån. Antalet butiksrån har minskat kraftigt i takt med högre skyddsnivåer i butiker, minskande kontanthantering och mer frekvent kortanvändning. Andelen butiksrån har minskat sedan 21; från 13,9 % 21 till 8,6 % 212. Personrån är den brottstyp som är dominerande och innebär fortsatt utmaning för polisen. Denna brottstyp har en andel av 73 % av totalt antal rån och är i princip oförändrad jämfört med föregående kvartal. Glädjande är att användning av skjutvapen är sjunkande. Förändringarna från 211 är små, men något oroande är rånen i som uppvisar ökningar, liksom förra kvartalet. Rån, 3:e kvartalet % 16% Rån i näpo 3:e kvartalet 212 Tabell 2.2.1: Rån per kommun, tredje kvartalet 7% 55% Tabell : Användning av skjutvapen vid rån, tredje kvartalet Trend ,6 % 1,4 % 11,2 % PONV Kvartalsrapport

12 2.2.1 Butiksrån Butiksrånen har sjunkit drastiskt i antal de senaste åren. År 21 uppgick antalet till 43 under perioden 1/1 till 3/9 och under samma period 212 var antalet 28 vilket innebär en minskning med 34,9 %. Orsaken kan sannolikt förklaras med ökade skyddsåtgärder i varuhus och butiker samt ökad kortanvändning. Förbättrad och utökad kameraövervakning bidrar positivt till möjligheterna att lagföra gärningsmännen. Användning av skjutvapen är Butiksrån, 3:e kvartalet sjunkande. har den största andelen av butiksrånen, men antalet sjunker. Butiksrån i näpo 3:e kvartalet % 43% Tabell : Butiksrån per kommun tredje kvartalet % 22% Tabell : Användning av skjutvapen vid butiksrån, tredje kvartalet Trend ,3 % 33,3 % 35,7 % PONV Kvartalsrapport

13 2.2.2 Personrån Personrån är den mest frekventa råntypen och intar en dominerande ställning med ca 73 % av samtliga rån. Gärningsmännen är ofta unga med utomnordisk härkomst och agerar i grupp mot unga brottsoffer. Tillgripet gods är oftast mobiltelefoner och kontanter. Personrån sker till största delen utomhus med en andel av 85 %. Genomsnittsfrekvensen under de 9 första månaderna 212 är 26 personrån Personrån, 3:e kvartalet per månad och värdet är tämligen stabilt med variation av +/- 1 brott. s kommun intar en särställning med högst antal personrån, men, har en oroväckande ökning av antalet brott % Personrån i näpo 3:e kvartalet % Tabell : Personrån per kommun, tredje kvartalet 5% 6% Tabell : Användning av skjutvapen vid personrån, tredje kvartalet Trend ,6 % 6,7 % 5,8 % PONV Kvartalsrapport

14 2.3 Våldtäkt Räknat per helår, har antalet våldtäkter ökat konstant från 149 år 28 till 269 år 211. År 212 har dock inneburit en förändring med kraftigt sjunkande siffror. De tre första kvartalen uppvisar 84 anmälda brott, vilket är en minskning med 62,8 % jämfört med samma period 211. En förskjutning har skett bland närpolisområdena, med kraftig ökning i som under tredje kvartalet ökat sin andel av brotten med 11 procentenheter. Våldtäkt, 3:e kvartalet Våldtäkt i näpo 3:e kvartalet % 49% 2.3.1: Våldtäkt per kommun, tredje kvartalet 15% 12% Tabell 2.3.2: Våldtäkt- fullbordad respektive försök i PONV, tredje kvartalet Kategori Trend Fullbordat brott Försök Totalt PONV Kvartalsrapport

15 2.4 Olaga hot Olaga hot är den nästa största brottskategorin bland våldsbrotten, räknat i antalet anmälda brott. Inom brottskategorin Olaga hot finns uppdelning mellan brott som riktar sig mot grupp samt enskilda personer. Inom den senare kategorin skiljer man mellan brottsoffrets kön samt ålder. Dominansen för har minskat från 55 % till 47 % under tredje kvartalet 212. Sammantaget har olaga hot minskat kraftigt med 34,6 % jämfört med Olaga hot, 3:e kvartalet 212 motsvarande period Olaga hot i näpo 3:e kvartalet % 47% 13% 14% Tabell 2.4.1: Olaga hot per kommun tredje kvartalet PONV Kvartalsrapport

16 3 Tillgreppsbrott Olika former av tillgreppsbrott utgör den enskilt största brottskategorin av totala antalet anmälda brott. Andelen är relativt stabil genom åren, men uppvisar tendenser till viss ökning under 212. Andelen var 21-42,6 %, ,6 % och tredje kvartalet 212-4,7 %. Då andelen tillgreppsbrott är så pass stor och antalet olika typer av brott är omfattande, redovisas här endast ett urval av de mer framträdande brottstyperna. Totalt sett är förändringarna i denna brottskategori tämligen små med en ökning under tredje kvartalet på 5,5 %.. Förändringarna inom gruppen kan däremot skifta ganska starkt över tid. Tredje kvartalet 212 uppvisar en kraftig ökning i Klippan med 37, %, ökningar i och med 11, % resp. 9,6 %. Samtidigt har det skett minskningar i Höganäs och Ängelholm på 18,9 % resp. 2, Tillgreppsbrott, 3:e kvartalet %. I övrigt är förändringarna mellan närpolisområdena små Tillgreppsbrott i näpo 3:e kvartalet % 17% 5% Tabell 3. Tillgreppsbrott per kommun tredje kvartalet 17% PONV Kvartalsrapport

17 3.1 Stöld av motordrivet fordon Stöld av motorfordon är ett tillgreppsbrott som minskar stadigt, från till 1 39 brott under åren Tredje kvartalet 212 uppvisar endast marginella förändringar jämfört med 211. Hälften av kommunerna har ökningar i antalet brott. Den typ av stölder som ökar är mopedstölder. Ökningen i tredje kvartalet är 21,7 %. Bilstölderna minskar stadigt genom åren genom bättre lås, larm och startspärr. En allt vanligare variant av bilstölder är genom stöld av själva nyckeln. Begreppet annat fordon omfattar åkgräsklippare, fyrhjulingar, snöskotrar m.m. Stöld av motorfordon, 3:e kvartalet % Stöld av motorfordon i näpo 3:e kvartalet % 5% 18% Tabell 3.1. Stöld av motorfordon per kommun tredje kvartalet PONV Kvartalsrapport

18 3.2 Cykelstölder Cykelstölder är ett påtagligt problem framför allt i och. Dessa två kommuner står för ca 74 % av alla anmälda stöder i nordvästra Skåne. Tredje kvartalet 212 uppvisar dock en svag minskning av brottsligheten. På kommunal nivå finns stora variationer: Fem kommuner har relativt stora minskningar av antalet cykelstölder; Höganäs -42,9 %, Ängelholm -26,7 %, -24,8 % och Bjuv -44,8 %. Den största ökningen har skett i med +26,1 %. Cykelstölder, 3:e kvartalet % Cykelstölder i näpo 3:e kvartalet 212 1% 56% 16% Tabell 3.2. Cykelstölder per kommun, tredje kvartalet PONV Kvartalsrapport

19 3.3 Bilinbrott 1 Antalet bilinbrott minskar totalt sett med ca 1 % per år, men uppvisar på kommunnivå stora variationer. Tredje kvartalet 212 har inneburit en minskning av brotten med 2,5 %. De procentuella förändringarna i kommunerna är stora. Störst ökning har skett i Örkelljunga med ökning på 15 %! (Det skall då noteras att ökningen i antal brott endast är 15.) Det skall noteras att en särskild brottstyp som är ökande, stöld av diesel/bensin genom slangning och liknande, ofta kodas som bilinbrott och påverkar utfallet. In-/ utflyttning respektive gripande av vissa notoriska kriminella kan få stort genomslag i statistiken, särskilt i mindre kommuner. Bilinbrott, 3:e kvartalet Bilinbrott i näpo 3:e kvartalet % 43% Tabell 3.3. Bilinbrott per kommun, tredje kvartalet 13% 2% 1 Brottskod 84- Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn. PONV Kvartalsrapport

20 3.4 Stöld genom inbrott 2 Inbrottsstölder uppvisar en svagt vikande trend i polisområdet. Sedan 28 har antalet anmälda inbrottsstölder minskat med ca 7 %. Tredje kvartalet 212 uppvisar dock en ökning av antalet brott med 9,6 %.. Variationer, ibland stora, förekommer inom denna brottstyp som innehåller koder för 2 olika typer av inbrottsstölder. Tredje kvartalet 212 uppvisar en kraftig ökning av inbrottsstölder i och Klippans kommun med resp. + 66,3 % och 125,8 %. Stöld genom inbrott, 3:e kvartalet Stöld genom inbrott i näpo 3:e kvartalet % 36% 22% 16% Tabell 3.4. Inbrottsstöld per kommun, tredje kvartalet 2 Brottskoder Inbrott i bil och bostadsinbrott redovisas separat. PONV Kvartalsrapport

21 Inbrott i butik 3 Butiksinbrotten har minskat med 25,9 % från Antal brott per år verkar ha stabiliserats kring 35 per år och tredje kvartalet 212 uppvisar en minskning med 12 %. Tredje kvartalet innebar en relativt kraftig sänkning av butiksinbrotten i med 37 %. Bättre skyddsåtgärder från butikernas sida kombinerat med larm och övervakningskameror, gör att brotten minskar i antal och möjligheterna att klara upp brotten ökar. Ett alltmer vanligt tillvägagångssätt vid butiksinbrott är, att med hjälp av brunnslock, krossa skyltfönster och under kort tid tillgripa varor och därefter försvinna på moped. Detta förfarande framträder periodvis framförallt i. Butiksinbrott, 3:e kvartalet Butiksinbrott i näpo 3:e kvartalet % 11% 44% 28% Tabell Butiksinbrott per kommun tredje kvartalet 3 Brottskod 818- Stöld genom inbrott från butik, varuhus, kommersiell utställningslokal. PONV Kvartalsrapport

22 Bostadsinbrott Bostadsinbrott är ett de mest integritetskränkande brotten och har varit föremål för omfattande polisiära åtgärder under åren. En kraftig ökning inträffade mellan 21 och 211 då bostadsinbrotten ökade med 43,7 %. Brottsmönstret förändrades även och innebar att perioden av höga inbrottsnivåer förlängdes från senhösten och in på nästa års första månader Bostadsinbrott, 3:e kvartalet Tredje kvartalet 212 uppvisar ökning av bostadsinbrotten med 22,4 %. Procentuella ökningar är förhållandevis höga i flera kommuner; + 25 %, Ängelholm +47,8 % och + 39 %. 25% Bostadsinbrott i näpo 3:e kvartalet % Tabell Bostadsinbrott per kommun, tredje kvartalet 1% 21% Bostadsinbrott i PONV Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec PONV Kvartalsrapport

23 Transportstölder 4 Stölder från lastbilar och trailers har utvecklats till en omfattande verksamhet framförallt i Skåne och västkusten. Värdet på stulet gods uppgår till åtskilliga miljoner varje år och har förändrats till att omfatta en mängd konsumtionsvaror som snabbt når sina mottagare. Brottstypen ökar mycket kraftigt; tredje kvartalet uppvisar ökning på 4,6 %! På goda grunder kan det antas att en relativt stor andel av dessa brott, ca 3 %, är insiderjobb där Transportstöld, 3:e kvartalet chaufförer mer eller mindre aktivt deltar eller underlättar själv 1 9 tillgreppen., som är ett 8 nav i transportnäringen, står för drygt en tredjedel av alla transportstölder Transportstöld i näpo 3:e kvartalet % 33% Tabell Transportstöld per kommun, tredje kvartalet. 19% 16% Stöld ur/från lastbil m.m Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 4 Brk 984- Stöld ur/från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller lastbärare - yrkesmässig befordran. PONV Kvartalsrapport

24 4 Brott mot äldre och funktionsnedsatta 5 Denna brottstyp riktar sig mot de mest utsatta och försvarslösa; våra äldre och handikappade. Förslagenheten bland brottslingarna är påfallande och bl.a. sättet att vinna tillträde till offrens bostäder är ett exempel på detta. är den enskilda kommun som är mest drabbad av denna brottstyp. Den stora ökningen under tredje kvartalet 211 har ersatts av en minskning på 2,4 % 212. På kommunnivå kan noteras en ökning i med 17,2 % Brott mot äldre, 3:e kvartalet % och en mycket stor minskning i Höganäs med 9 %! Brottstypen omfattar: - Stöld i bostad - Rån - Fickstöld - Väskryckning - Bedrägeri Brott mot äldre i näpo 3:e kvartalet 212 2% 14% 6% Tabell 4.1. Brott mot äldre och funktionsnedsatta per kommun, tredje kvartalet 5 Brottskoder: 858- Stöld i bostad, , Rån, Fickstöld, 982- Väskryckning, 95- Bedrägeri PONV Kvartalsrapport

25 5 Narkotikabrott Narkotikabrott är en brottstyp som mer återspeglar polisens insatser än den faktiska brottsligheten. De förändringar som anges nedan skall därför bedömas utifrån detta förhållande och inte tas till intäkt för hur brottsligheten de facto har förändrats. En indikator för hur tillgången på narkotika ser ut, är prisbilden på narkotikamarknaden. När inte ens mycket stora narkotikabeslag åstadkommer några förändringar på försäljningspriset, inser man vilka mängder narkotika som finns tillgänglig. Tredje kvartalet 212 innebär en mycket kraftig ökning av uppdagade brott med 1 367, motsvarande 36,5 %. Den kraftiga ökningen i Narkotikabrott, 3:e kvartalet s kommun sammanhänger med en större narkotikainsats som inleddes augusti 212 och till viss del fortfarande pågår Narkotikabrott i näpo 3:e kvartalet 212 4% 5% 3% Tabell 5 Narkotikabrott per kommun, tredje kvartalet 88% PONV Kvartalsrapport

26 5.1. Överlåtelsebrott Med fördelning per kommun är antalet överlåtelsebrott så pass lågt att det knappast är meningsfullt att ur materialet försöka dra några slutsatser rörande förändringar och trender. Överlåtelsebrott är en typ av narkotikabrott, där de polisiära insatsernas omfattning är ännu mer avgörande för brottsfrekvensen, än vad gäller för narkotikabrott som helhet. Tredje kvartalet 212 innebär en mycket kraftig ökning av antalet brott. Fördelningen mellan kommunerna utvisar att de polisiära insatserna har ägt rum inom s kommun. Överlåtelsebrott, 3:e kvartalet Överlåtelsebrott i näpo 3:e kvartalet 212 2% % 1% Tabell 5.1. Överlåtelsebrott per kommun, tredje kvartalet 97% PONV Kvartalsrapport

27 5.2. Antal skäligen misstänkta i ålder år Denna parameter ger en uppfattning om hur narkotikamissbruket är fördelat i åldrar mellan äldre och yngre personer. Den strategiska inriktningen för polisen är att försvåra eller förhindra narkotikabruk och nyrekrytering i låga åldrar och särskilda verksamhetskrav är därför angivna för arbetet mot denna grupp personer. Även här finns en stark koppling mellan polisära insatser och de resultat som går att avläsa i anmälningsflödet. Denna Antal mt år, 3:e kvartalet uppföljningsparameter ger en klar bild över kommunernas möjlighet, att genom olika sociala insatser påverka förhållandena för unga missbrukare. Brottsuppföljning i detta avseende är baserat på närpolisområden varför redogörelse per kommun ej är möjlig Antal mt år i näpo 3:e kvartalet % 11% 52% 22% Antal mt år i PONV Utfall Mål Tabell 5.2. Mt år per närpolisområde, tredje kvartalet PONV Kvartalsrapport

28 5.3. Antal nyupptäckta misstänkta i ålder år 6 Denna uppföljningsparameter visar i vilken utsträckning nyrekrytering av missbrukare sker i den aktuella åldersgruppen. Resultatet är starkt knutet till polisiära insatser och bör därför endast ses som en indikator på verkliga förhållanden. Parametern ger underlag för kommunernas sociala insatser mot nyupptäckta missbrukare i låg ålder. Nyupptäckta år, 3:e kvartalet % Nyupptäckta år i näpo 3:e kvartalet 212 8% 5% 28% Antal nyupptäckta i PONV Utfall Mål Tabell 5.3. Nyupptäckta mt år per närpolisområde, tredje kvartalet 6 Med nyupptäckt avses en person som inte är registrerad som misstänkt för narkotikabrott hos Polismyndigheten i Skåne de senaste fyra (4) åren. PONV Kvartalsrapport

29 6 Övriga brott Under denna rubrik redovisas typer av brott som ej kan hänföras till tidigare redovisade. Gruppen omfattar en mängd olika brottstyper av vilka endast en del redovisas här Bedrägeribrott och oredlighet År 211 ökade antalet brott med 71,5 % och uppnådde den högsta nivån sedan 27 på brott. Bedrägeribrotten sjunker under 212 och tredje kvartalet utvisar en sänkning med 23, Bedrägeribrott, 3:e kvartalet %. Trots totalt minskande antal brott har s kommun kraftigt ökande tal med 236 brott, motsvarande + 8,3 % % Bedrägeribrott i näpo 3:e kvartalet % Tabell 6.1. Bedrägeribrott per kommun, tredje kvartalet 1% 69% Förändring av vissa brottstyper 3:e kv. Kv 2 Kv 3 Ändring Ändring i procent Datorbedrägeri ,7 % Fakturabedrägeri ,4 % Internetbedrägeri ,5 % Kontokortsbedrägeri ,4 % Häleri ,4 % Utpressning /ocker ,6 % Automatmissbruk % PONV Kvartalsrapport

30 6.2. Ofredande 7 Ofredande är ett brott som ökar med ca 2-3 % varje år men visar avtagande tendenser 212. Andelen ofredande som sker via mobiltelefon (SMS) eller sociala media ger intryck av att vara i ständigt stigande. Det förefaller ej osannolikt att även anmälningsbenägenheten ökar, då bevisning i form av textmeddelande eller annan typ av digital informationsbärare är Ofredande, 3:e kvartalet lättare att erhålla. Tredje kvartalet 212 uppvisar en kraftig ökning av brotten med 44 %. Ofredande i näpo 3:e kvartalet % 42% Tabell 6.2. Ofredande per kommun, tredje kvartalet 14% 2% Fördelning på brottstyper tredje kvartalet 212 Dataintrång Antal brott 32 Ändring + 17 Ändring + 113,3% Ofredande mot grupp Antal brott 61 Ändring - 24 Ändring - 28,2% Ofredande mot kvinna > 18 år Antal brott 334 Ändring + 16 Ändring + 5, % Ofredande mot man > 18 år Antal brott 287 Ändring + 41 Ändring +16,7 % 7 Sexuellt ofredande se avsnitt 6.3 Sexualbrott exkl. våldtäkt PONV Kvartalsrapport

31 6.3. Sexualbrott exkl. våldtäkt 8 Den stigande brottsutvecklingen de senaste åren har brutits och visar under 212 minskande tal. Ingen kommun är särskilt utmärkande utan brottsfrekvensen följer i stort befolkningsmängden. Tredje kvartalet 212 uppvisar inga förändringar av antalet brott. Sexualbrott exkl våldtäkt, 3:e kvartalet % Sexualbrott i näpo 3:e kvartalet 212 4% Tabell 6.3. Sexualbrott per kommun, tredje kvartalet 15% 17% Sexualbrott exkl. våldtäkt i PONV Brottsgrupperingen innehåller ett flertal olika brott som innebär ofredande, utnyttjande, övergrepp och tvång. Även brott som grooming (kontakt med minderårig i sexuellt syfte) samt köp av sexuell handling av barn ingår. PONV Kvartalsrapport

32 6.4. Skadegörelsebrott Skadegörelse i olika former förorsakar kommunerna stora kostnader varje år. En sjunkande brottsutveckling under flera år har avstannat och ersatts av ökningar. Tredje kvartalet 212 innebär en kraftig ökning av antalet brott med 55 %. Den 3 september 212 var totalantalet brott lika stort som hela föregående år! Ökningar förekommer i nästan samtliga kommuner utom Åstorp och Örkelljunga. Minskningarna i dessa kommuner är dock obetydliga. Skadegörelse, 3:e kvartalet Skadegörelse i näpo 3:e kvartalet % 18% 54% Tabell 6.4. Skadegörelse per kommun, tredje kvartalet 13% Mest frekventa skadegörelsebrott i PONV Övrigt klotter Antal brott 534 Ändring Ändring + 29,3 % Annan skadegörelse Antal brott 514 Ändring + 93 Ändring + 22,1 % Skadegörelse på motorfordon Antal brott 471 Ändring + 37 Ändring + 8,5 % PONV Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 2013:3

Kvartalsrapport 2013:3 Kvartalsrapport 213:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne, Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen 213-1-3 RAPPORT 2 (3) Kvartalsrapport 213:3 Uppdrag

Läs mer

Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne 2012-01-23 PONV Kvartalsrapport 2011-4 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 Tertial 1 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Diarienummer: AA-400-22532-12 Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 Tertial 2 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 År 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod... 1 Rapportens

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 År 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30 Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 1-1-1-1-9-3 Framtagna medianvärden är en beräkning baserad på de tre senaste årens utveckling med avvikelser inom ett normalintervall

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och ss län Anmälda brott per kom mmun jan dec 213 län Klas Eriksson Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott brottsområde

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Brottsstatistik och hur den kan användas Nationella trygghetsundersökningen Alla brott Kriminalstatistiken Statistikkällor Rättsstatistik Anmälda brott Uppklarade brott (Handlagda brott) Misstänkta personer

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Brottsutvecklingen. KORTA FAKTA OM I SVERIGE

Brottsutvecklingen.  KORTA FAKTA OM I SVERIGE Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet. Vi arbetar med att ta fram kunskap om brottsutvecklingen, utvärdera kriminalpolitiska åtgärder och främja

Läs mer

POMS. Polisområde Mellersta Skåne Brottsstatistik januari-april 2009. Antal för aktuell period Samma period 2008 målsättning.

POMS. Polisområde Mellersta Skåne Brottsstatistik januari-april 2009. Antal för aktuell period Samma period 2008 målsättning. POMS Anmälda brott 9144 8576 Minska 107% Bilinbrott inkl. försök 603 490 Minska 123% Bostadsinbrott inkl försök 381 308 Minska 124% Cykelstölder 744 724 Minska 103% Inbrott övriga 639 622 Minska 103% Misshandel

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2000

Personer lagförda för brott år 2000 Personer lagförda för brott år 2000 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Tertialrapport 2, 2014

Tertialrapport 2, 2014 Tertialrapport 2, 2014 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav för Polisens brottsutredande verksamhet Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Tertial 2 2014 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik Kriminalstatistik 2016 Anmälda brott Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Äldre

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Anmälda brott Preliminär statistik för 216 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm 8-527 584 info@bra.se www.bra.se 2(33) Anmälda brott Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 21 2(26) Anmälda brott Sammanfattning Under 21 anmäldes knappt 1,4 miljoner brott. Det är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. De brottstyper som minskade

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2002

Personer lagförda för brott år 2002 Personer lagförda för brott år 2002 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik) år 2002. Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna?

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna? AL 480-6198/07 Brott mot äldre - var finns riskerna? Dokument Sida RAPPORT 1 (7) Upprättad av Datum Diarienr Version David Holtti 2007-08-07 AL 480 6198/07 01.00 Inledning Göteborgs-Posten har under våren

Läs mer

Tips. Om dokumentet öppnas via datorn, kan numerären erhållas genom att dubbelklicka på aktuell tabell/diagram så öppnas databladet

Tips. Om dokumentet öppnas via datorn, kan numerären erhållas genom att dubbelklicka på aktuell tabell/diagram så öppnas databladet Uppdatteerrad tt o m Kvarrttall 4 213 1 FÖRORD. Uppföljningsdokument för det brottsförebyggande arbetet inom Upplands- kommun framtaget av Björn Svensson, polisinspektör. Närpolisen i Upplands- ttsförebyggande

Läs mer

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Unga

Läs mer

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 Polisområde Nordvästra Skåne TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 1 Trygghetsmätning- tillvägagångssätt Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt

Läs mer

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 21 Anmälda brott, preliminär statistik för år 21 2(26) Statistiken över anmälda brott visar alla inrapporterade händelser som registrerats av polis, åklagare eller

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika

Läs mer

Kriminalstatistik. Misstänkta personer. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Misstänkta personer. Slutlig statistik Kriminalstatistik 2016 Misstänkta personer Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 2012-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22

Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22 Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22 1 1. Utredning och lagföring - allmänt Ärenden redovisade till åklagare Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden totalt (exkl. trafik)

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juli-augusti 2011 Västerorts gemensamma sida Polisen vill uppmärksamma äldre personer samt anhöriga och vänner till äldre att vara uppmärksamma på så kallade åldringsbrott,

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2011

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2011 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2011 2(24) Anmälda brott Sammanfattning Under 2011 anmäldes drygt 1,4 miljoner brott. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. De övergripande kategorierna

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2010

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2010 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 21 2(25) Anmälda brott, statistik för första halvåret 21 Statistiken över anmälda brott visar alla händelser som anmälts som brott och blivit registrerade

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, slutlig statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 41 brott. Det är en ökning med 27 8 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

Strategiska brott bland unga på 00-talet. En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet

Strategiska brott bland unga på 00-talet. En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet Strategiska brott bland unga på 00-talet En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet Bakgrund Brå publicerade år 2000 rapporten Strategiska

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för år 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2 Personer misstänkta för brott Sammanfattning År

Läs mer

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 Statistik 2012 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Trygghetskommission - Direktiv

Trygghetskommission - Direktiv Trygghetskommission - Direktiv Sammanfattning Såväl brottsutvecklingen som medborgarnas trygghet har försämrats påtagligt under senare tid. Detta framgår tydligt av statistik från Brå. Statistiken visar

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2010 Västerorts gemensamma sida 2011 är här och jullovet har avlöpt lugnt i Västerorts polismästardistrikt. Ett stort antal poliser har arbetat för att öka tryggheten

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 3 Kontakter...

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, preliminär statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 4 brott. Det är en ökning med 26 7 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra. Anmälda brott Slutlig statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes drygt 1,4 miljoner

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2010-07-12 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 2(21) Anmälda brott Sammanfattning Under 2011 anmäldes 1,42 miljoner brott. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. De övergripande kategorierna

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009 Statistik 29 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 29 21-3-16 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för 2014 Reviderad 2015-04-30 1 1 Uppgift om antalet misstänkta personer för stöld ur och från motordrivet fordon har korrigerats. Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Närpolisen hässelby vällingby

Närpolisen hässelby vällingby Närpolisen hässelby vällingby informerar 15 november 2012 Information om brottsutvecklingen i vårt NÄRPOLISOMRÅDE Brottsstatistik 1 juli 31 oktober 2012 Juli Aug Sep Okt Personrån samt väskryckning 9 5

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken.

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. 20 Rättsväsen Rättsväsen Sedan den 1 juli 1994 ansvarar sförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. sstatistiken har förts

Läs mer

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Mattias Friström Aktuell brottsstatistik om mäns våld

Läs mer

Antagna av Kommunfullmäktige

Antagna av Kommunfullmäktige Mål för det brottsförebyggande arbetet i Motala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2002-09-23 1. Bakgrund Samhällsutvecklingen efter andra världskriget har bland annat inneburit en starkt ökad brottslighet.

Läs mer

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken.

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Rättsväsen Sedan den 1 juli 1994 ansvarar sförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. sstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar med viss frekvens i länets kommuner

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar Februari 211 Västerorts gemensamma sida I februari har arbetet mot inbrott fortsatt i distriktet. Den framgångsrika insats som pågått från oktober 21 kommer att förlängas till

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2017

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2017 Kriminalstatistik 2017 Anmälda brott Preliminär statistik för första halvåret 2017 Brå kunskapscentrum för rättsväsendet Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tfn

Anmälda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tfn Anmälda brott Slutlig statistik för 2015 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tfn 08-527 58 400 info@bra.se www.bra.se 2(32) Anmälda brott Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Bakgrund Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som en statlig myndighet. BRÅ:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling,

Läs mer

Resultatmått för polisiär verksamhet. Brottsförebyggande rådet

Resultatmått för polisiär verksamhet. Brottsförebyggande rådet Resultatmått för polisiär verksamhet Antal personuppklarade brott Antal anmälda brott = Uppklaringsprocenten År 2012 och förändring jämfört med föregående år Antal personuppklarade brott: 234 000-13 700

Läs mer

Handlagda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel

Handlagda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel Handlagda brott Slutlig statistik för 2015 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-527 58 400 info@bra.se www.bra.se Innehåll Sammanfattning 4 Huvudresultat för 2015 4 Definitioner 5

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om Brottsofferjourens statistik... 2 Kontakt med Brottsofferjouren...

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se Butiksrån Första halvåret 2013 svenskhandel.se Butiksrån första halvåret 2013 Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras nämnda rapport med råndata

Läs mer

Antal ärenden redovisade till åklagare fördelat per brottskategori perioden jan-dec

Antal ärenden redovisade till åklagare fördelat per brottskategori perioden jan-dec Antal ärenden redovisade till åklagare fördelat per brottskategori perioden jan-dec 2011-2016 Totalt Polismyndigheten Våldsbrott 29 891 26 843 23 409 21 900 20 331 19 052-6% Övriga brott mot person 5 099

Läs mer

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal

Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal Konjunkturrapport Familjen Helsingborg kvartal 4 2012 Flera ljuspunkter i en fortsatt osäker ekonomisk omvärld Det är ingen överdrift att påstå att 2012 kännetecknades av stor ekonomisk oro på flera olika

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Statistik Sofia Barlind

Statistik Sofia Barlind Statistik 206 - Om hjälpsökande hos Brottsofferjouren utsatta för integritetskränkande brott, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den

Läs mer

Verksamhetsberättelse lokala BRå 2010

Verksamhetsberättelse lokala BRå 2010 Verksamhetsberättelse lokala BRå 21 Bakgrund Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRå) som en statlig myndighet. BRå:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling,

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2013

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2013 Anmälda brott Preliminär statistik för första halvåret 2013 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Reported Sammanfattning offences Under första

Läs mer

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Butiksrån. Första halvåret 2014. svenskhandel.se

Butiksrån. Första halvåret 2014. svenskhandel.se Butiksrån Första halvåret 2014 svenskhandel.se Butiksrån första halvåret 2014 Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras åsrapporten med råndata för

Läs mer

Brottslighet som kommit till polisens kännedom

Brottslighet som kommit till polisens kännedom Rättsväsen Brottslighet som kommit till polisens kännedom, 3:e kvartalet Rattfyllerierna och rånen minskade under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omva rld Nr 2: 2013 Perspektiv Helsingborg Ännu ett år med många flyttande till Helsingborg - Om flyttning till och från Helsingborg år 2012 - Antalet inflyttade till

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Nacka Polismästardistrikt KUT. Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner

Polismyndigheten i Stockholms län Nacka Polismästardistrikt KUT. Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner 1 Uppdrag Olof Bratthall, Nacka PMD, inkom till Nacka med en beställning rörande en lokal problembild avseende Nacka PMD och dess tre

Läs mer

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten Delrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar april 2011 Västerorts gemensamma sida Under april månad har insatser bedrivits mot ungdomar och alkohol och då framförallt under valborgsmässoafton som avlöpte lugnt i hela

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel Anmälda brott Preliminär statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes knappt 1,4

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Tydligare reaktioner mot brott

Motion till riksdagen: 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Tydligare reaktioner mot brott Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Tydligare reaktioner mot brott Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för 2013 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2 Personer misstänkta för brott Sammanfattning o År 2013

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2012 Västerorts gemensamma sida Polisen i Västerort har fått en ny samordnare för Volontärverksamheten, Insp Mats Österman fd. Lokus i Västerort samt Bromma Npo. Detta

Läs mer