Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne"

Transkript

1 Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen Kvartalsrapport 2011:4 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne PONV Kvartalsrapport

2 Innehållsförteckning Uppdrag och syfte... 3 Geografisk indelning av polisområden... 4 Resultat Totalt antal anmälda brott, tredje kvartalet Våldsbrott Misshandelsbrott Misshandel utomhus Misshandel inomhus Krogrelaterade våldsbrott i de tre största kommunerna Rån Butiksrån Personrån Våldtäkt Olaga hot Tillgreppsbrott Stöld av motordrivet fordon Cykelstölder Bilinbrott Stöld genom inbrott Inbrott i butik Bostadsinbrott Brott mot äldre och funktionsnedsatta Narkotikabrott Överlåtelsebrott Antal skäligen misstänkta i ålder år Antal nyupptäckta misstänkta i ålder år Övriga brott Bedrägeribrott Ofredande Sexualbrott exkl. våldtäkt Skadegörelsebrott PONV Kvartalsrapport

3 Uppdrag och syfte Föreliggande rapport avser att spegla brottslighetens utveckling inom Polisområde Nordvästra Skåne och de kommuner som omfattas av polisområdet för fjärde kvartalet under åren Redovisningen kompletteras med uppgifter om respektive närpolisområdes andel av brottsligheten. Bakgrundsmaterial till de siffror och diagram som presenteras är hämtat från polisiära register och ger en bild av brottsläget i nutid. De angivna siffror som redovisas för fjärde kvartalet 2011 kan komma att ändras med hänsyn till nyinkomna anmälningar som avser den studerade perioden och ändrad brottsrubricering i anmälningar. Kvartalsrapporten omfattar inte alla typer av brott som anmälts, utan utgör ett relativt brett urval av de största brottsgrupperna; Totalt antal brott, våldsbrott, tillgreppsbrott, narkotikabrott samt övriga brott. En särskilt typ av brottslighet utgörs av brott mot äldre och funktionsnedsatta som med hänsyn till brottsoffrens utsatthet och brottsutvecklingen, har fått ett eget avsnitt Helsingborg Jan Landström Analytiker PONV Kvartalsrapport

4 Geografisk indelning av polisområden Skåne är indelat i fem polisområden; Polisområde Nordöstra Skåne (PONS), Polisområde Södra Skåne (POSS), Polisområde Mellersta Skåne (POMS), Polisområde Nordvästra Skåne (PONV) och Polisområde Malmö (POMA). Polisområde Nordvästra Skåne (PONV) är indelat i fyra (4) närpolisområden (NPO) och omfattar 10 kommuner. Närpolisområdena är Helsingborg, Kulla- Bjäre, Landskrona och Söderåsen. Närpolisområdena Helsingborg och Landskrona är geografiskt identiska med respektive kommun. I närpolisområde Kulla- Bjäre ingår kommunerna Båstad, Höganäs och Ängelholm. I närpolisområde Söderåsen ingår kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Polisområde Nordvästra Skåne omfattar en yta på km 2 vilket utgör ca 24 % av Skånes areal och har mer än invånare. (SCB ) PONV Kvartalsrapport

5 Resultat Resultatavsnittet redovisar brottsligheten i polisområdet under kvartal jämfört med motsvarande period 2009 och Rapporten är en deskriptiv studie över brottsutvecklingen och innefattar ej några djupare analyser av brottsutvecklingen. Resultatavsnittet omfattar följande brottskategorier: 1. Totalt antal brott 2. Våldsbrott 3. Tillgreppsbrott 4. Narkotikabrott 5. Övriga brott 1 Totalt antal anmälda brott, fjärde kvartalet Tidigare trend med minskat antal brott har nu upphört och ersatt med en ökning på ca brott (11,5 %). Alla kommuner utom Landskrona och Örkelljunga uppvisar ökat antal brott. Den kraftiga ökningen i Bjuvs kommun är till största delen relaterad till ett stort antal bedrägeribrott som är under utredning. Tabell 1: Totalt antal brott per kommun, fjärde kvartalet PONV Kvartalsrapport

6 2 Våldsbrott Det under tidigare år minskande antalet våldsbrott, har nu ersatts med en 7 % ökning totalt sett. En viss variation förekommer i de undergrupper av brott som ingår i denna kategori. Glädjande är att föregående kvartals tendenser till minskat antal våldsbrott i Landskrona har fortsatt med en minskning på ca 25 % under fjärde kvartalet Tabell 2: Totalt antal våldsbrott per kommun, fjärde kvartalet PONV Kvartalsrapport

7 2.1 Misshandelsbrott Antalet misshandelsbrott minskar något i polisområdet och den långsiktiga trenden är även den minskande. Förändringarna härör till största delen till ökningen av antalet misshandelsbrott utomhus, där Helsingborgs kommun intar en dominerande andel med 52 % av antalet brott. Landskrona uppvisar positiva förändringar med en 11 % minskning, medan Klippans kommun har ökning som procentuellt sett är oroande %. Tabell 2.1: Misshandelsbrott per kommun, fjärde kvartalet PONV Kvartalsrapport

8 2.1.1 Misshandel utomhus De tidigare årens minskning av antalet brott har nu brutits och ersatts av en ökning på ca 10%. Trots förändringarna är nivån på brottsligheten totalt sett tämligen stabil över åren. Tabell : Misshandel utomhus per kommun, fjärde kvartalet PONV Kvartalsrapport

9 2.1.2 Misshandel inomhus Misshandel inomhus visar på en relativt sett oförändrad nivå under de tre senaste åren, även om en liten minskning på ca 9% har uppstått under fjärde kvartalet Vid studie av misshandel inomhus som ägt rum mot brottsoffer i nära relation till förövaren, framstår en stor skillnad mellan män respektive kvinnor som offer. Kvinnor drabbas fyra gånger oftare än män av denna typ av våldsbrott. Tabell : Misshandel inomhus per kommun, fjärde kvartalet Tabell : Misshandel inomhus i nära relation :a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv Totalt Andel Mot man ,6 % Mot kvinna ,4 % Summa PONV Kvartalsrapport

10 2.1.3 Krogrelaterade våldsbrott i de tre största kommunerna Denna kategori våldsbrott innefattar ett flertal olika våldsbrott som misshandel, olaga hot, våldtäkt, rån, våld mot tjänsteman m.m. Kategorin omfattar brott som utförts inne på en krog/nöjesställe eller i anslutning till detta. Av naturliga skäl är frekvensen av sådana brott vanligast i de största kommunerna, varför endast dessa redovisas här. Tabell : Krogvåld i tre kommuner och ett näpo, fjärde kvartalet Tabell : Mest frekventa krogar, fjärde kvartalet Kommun Krog Antal brott Totalt jan - dec Helsingborg Tempel Night Club Harry s 8 25 Le Cardinal 7 19 Lila Helvetet 6 27 Tivoli Night Club 4 25 Monkey (fd Bakom) 1 16 Ängelholm Bahnhof Bar Saloon 4 5 Morris Night Club 2 17 Paletten Hotell 2 2 Telegrafen Pub 2 3 Båstad Madison 3 9 Landskrona Tages Night Club 9 17 Sir Henry s /Olivers 4 15 Fellinis 1 3 PONV Kvartalsrapport

11 2.2 Rån Rånbrotten ökade kraftigt jämfört med tidigare två år- 40 %. Majoriteten av denna ökning utgöres till största delen av personrån, där Helsingborgs kommun är värst drabbad. Butiksrånen uppvisar en omvänd utveckling och minskar stadigt. Användning av skjutvapen vid rån har minskat under de tre åren Tabell 2.2.1: Rån per kommun, fjärde kvartalet Tabell Användning av skjutvapen vid rån, fjärde kvartalet Trend Skjutvapen Andel 28,3% 14,7% 8,0 % PONV Kvartalsrapport

12 2.2.1 Butiksrån Butiksrånen varierar i intensitet men sjunker över tid, vilket sannolikt kan förklaras med ökade skyddsåtgärder i varuhus och butiker samt ökad kortanvändning. Förbättrad och utökad kameraövervakning bidrar positivt till möjligheterna att lagföra gärningsmännen. Antalet butiksrån har halverats under de tre senaste åren och användningen av skjutvapen följer trenden för rånbrott totalt sett. Tabell : Butiksrån per kommun fjärde kvartalet Tabell : Användning av skjutvapen vid butiksrån, fjärde kvartalet Trend Skjutvapen Andel 72,7% 57,1% 55,6 % PONV Kvartalsrapport

13 2.2.2 Personrån Personrånen har ökat kraftigt under Fjärde kvartalet 2011 uppvisar en ökning med 51 % jämfört med samma kvartal Polisiära insatser har fått vissa tillfälliga och lokala effekter med resultat att rånen har ökat i andra områden. Helsingborgs kommun intar en helt dominerande plats i statistiken för personrån med 77 % av samtliga brott i polisområdet. Liksom tidigare är gärningsmän och offer i lägre åldrar och rånen utföres ofta av flera gärningsmän. Andelen personrån med användning av skjutvapen ökar något. Tabell : Personrån per kommun, fjärde kvartalet Tabell : Användning av skjutvapen vid personrån, fjärde kvartalet Trend Skjutvapen Ökar Andel 19,6 % 3,6 % 5,5 % PONV Kvartalsrapport

14 2.3 Våldtäkt Antalet våldtäkter, försök och fullbordade, har ökat med ca % varje år fram till 2009 då ökningen bromsades upp. Efter en liten minskning 2010 har antalet brott ökat något. Våldtäkter inomhus ökar i Bjuv, Båstad och Ängelholm. Ökningarna består uteslutande av våldtäkter inomhus. Antalet våldtäkter som äger rum utomhus, populärt benämnt som överfallsvåldtäkter ligger tämligen jämnt på ca 10 % av antalet våldtäkter. Tabell 2.3.1: Våldtäkt per kommun, fjärde kvartalet Tabell 2.3.2: Våldtäkt- fullbordad respektive försök i PONV, fjärde kvartalet Kategori Trend Fullbordat brott Ökar Försök Totalt Ökar PONV Kvartalsrapport

15 2.4 Olaga hot Olaga hot är den nästa största brottskategorin bland våldsbrotten, räknat i antalet anmälda brott. Inom brottskategorin Olaga hot finns uppdelning mellan brott som riktar sig mot grupp samt enskilda personer. Inom den senare kategorin skiljer man mellan brottsoffrets kön samt ålder. Brott mot personer under 18 år uppgår till ca % per år och andelen verkar tämligen stabil över åren. Dominansen för Helsingborg är inte lika uttalad i denna brottskategorin som i övriga typer av våldsbrott. Trenden bland kommunerna är skiftande utan några större förändringar. Tabell 2.4.1: Olaga hot per kommun fjärde kvartalet Tabell 2.4.2: Olaga hot fördelat på brottstyper fjärde kvartalet Trend Olaga hot mot grupp Minskar Olaga hot mot person < 18 år Oförändrad Olaga hot mot person > 18 år Minskar Totalt PONV Kvartalsrapport

16 3 Tillgreppsbrott Olika former av tillgreppsbrott utgör den enskilt största brottskategorin med ca 46 % av totala antalet anmälda brott. Andelen är relativt stabil genom åren. Då andelen tillgreppsbrott är så pass stor och antalet olika typer av brott är omfattande, redovisas här endast ett urval av de mer framträdande brottstyperna. Totalt sett är förändringarna i denna brottskategori tämligen små, med tendenser till ökande antal brott. Under fjärde kvartalet har antalet brott ökat med 5,3%. Förändringarna inom gruppen kan däremot skifta ganska starkt över tid, där vissa brottstyper nästan kan upphöra medan nya brottstyper tillkommer. Särskilt integritetskränkande brott, som inbrott i bostad och stöld från äldre och funktionshindrade, redovisas särskilt i denna rapport. Tabell 3. Tillgreppsbrott per kommun fjärde kvartalet PONV Kvartalsrapport

17 3.1 Stöld av motordrivet fordon Stöld av motorfordon är ett tillgreppsbrott som minskar stadigt över tiden. Dock uppvisar fjärde kvartalet att minskningen har avtagit och att flera kommuner nu har ökningar av antalet i brott, i vissa fall procentuellt höga ökningar. Ängelholm och Svalövs kommuner har under fjärde kvartalet kraftiga ökningar med 136 % respektive 580 %! Den totala ökningen under kvartalet stannar dock vid 9,8 %. Den typ av motorfordon som är mest aktuell som stöldobjekt är mopeder, där stölderna ökat med 72,5%. Tabell 3.1. Stöld av motorfordon per kommun, fjärde kvartalet PONV Kvartalsrapport

18 3.2 Cykelstölder Fjärde kvartalet 2011 uppvisar en 10 % ökning av antalet cykelstölder. Liksom i tredje kvartalet återfinns majoriteten av stölder i Helsingborg och Landskrona med totalt 66% av antal brott. Cykelstölderna ökar i 7 av nordvästra Skånes 10 kommuner. Tabell 3.2. Cykelstölder per kommun, fjärde kvartalet PONV Kvartalsrapport

19 3.3 Bilinbrott 1 Antalet bilinbrott minskar totalt sett med ca 10 % per år, men uppvisar på kommunnivå variationer där vissa kommuner har uppvisar ökningar. Framträdande i detta avseende är Ängelholm med ökning på 73 %, Klippan med 181 % och 340 %! För Svalövs del är utvecklingen likartad med förändringarna av antalet bilstölder. Detta tyder på att en eller flera mycket brottsaktiva personer bor och/eller agerar i kommunen sedan relativt kort tid tillbaka. Den positiva trenden med sjunkande siffror i Landskrona fortsätter. Bilinbrotten i Landskrona var 2004: 1 215, 2007: 760 och 2009: slutar för Landskronas del med 332 anmälda bilinbrott. Tabell 3.3. Bilinbrott per kommun, fjärde kvartalet 1 Brottkod 840- Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn. PONV Kvartalsrapport

20 3.4 Stöld genom inbrott 2 Inbrottsstölder uppvisar en vikande trend i polisområdet. Sedan 2007 har antalet anmälda inbrottsstölder minskat med ca 30 %. Variationer, ibland stora, förekommer inom denna brottstyp som innehåller koder för 20 olika typer av inbrottsstölder. Viss typ av brott; inbrottsstöld i militärförläggning och förråd, har i stort sett upphört genom de stora förändringar som skett inom försvarsmakten de senare åren. En typ av inbrottsstölder som ökar markant inom närpolisområde Kulla- Bjäre är inbrott i fritidshus. Dessa inbrott är den främsta orsaken till de ökningar i närpolisområdets kommuner som fjärde kvartalet uppvisar. Andelen inbrott i fritidshus av stöld genom inbrott är: Båstad 51,4 % (38 av 74), Höganäs 27,9 % (12 av 43) och Ängelholm 19,6 % (18 av 92). Tabell 3.4. Inbrottsstöld per kommun, fjärde kvartalet 2 Brottskoder Inbrott i bil och bostadsinbrott redovisas separat. PONV Kvartalsrapport

21 Inbrott i butik 3 Butiksinbrotten har halverats sedan 2007 och trenden nedåt fortsätter. Bättre skyddsåtgärder från butikernas sida kombinerat med larm och övervakningskameror, gör att brotten minskar i antal och möjligheterna att klara upp brotten ökar. Helsingborgs kommun har en dominerande andel av antalet inbrott. Tabell Butiksinbrott per kommun, fjärde kvartalet 3 Brottskod 818- Stöld genom inbrott från butik, varuhus, kommersiell utställningslokal. PONV Kvartalsrapport

22 Bostadsinbrott Bostadsinbrott är ett de mest integritetskränkande brotten och har varit föremål för omfattande polisiära åtgärder under åren. Utvecklingen av brottstypen fördelat på årets månader, har under ett flertal år haft ett karaktäristiskt utseende med kraftigt höjda nivåer under årets sista månader och därefter en avmattning under vår och sommar. Se figur nederst. Bostadsinbrotten steg under fjärde kvartalet 2011 till aldrig tidigare registrerade nivåer. Ökningen var 53,9 % jämfört med fjärde kvartalet Ur ett kommunalt perspektiv blev vissa kommuner särskilt drabbade: Helsingborg + 68,3 % (+ 99), Höganäs % (+ 24), Åstorp + 130,4 % (+ 30), Ängelholm + 78 % (+39). Den kommun som går mot trenden är Landskrona där bostadsinbrotten minskade under fjärde kvartalet. Tabell Bostadsinbrott per kommun, fjärde kvartalet PONV Kvartalsrapport

23 4 Brott mot äldre och funktionsnedsatta 4 Denna brottstyp riktar sig mot de mest utsatta och försvarslösa; våra äldre och handikappade. Gärningsmännen utnyttjar hänsynslöst brottsoffrens bräckliga hälsa, godtrohet och hjälpsamhet för att tillskansa sig pengar och smycken. Förslagenhet bland brottslingarna är påfallande och bl.a. sättet att vinna tillträde till offrens bostäder är ett exempel på detta. Ökningen under fjärde kvartalet var 33,8 %. Majoriteten av brotten äger rum i Helsingborg. Tabell 4.1. Brott mot äldre och funktionsnedsatta per kommun, fjärde kvartalet Tabell 4.2. Brott mot äldre och funktionsnedsatta per brottstyp, fjärde kvartalet Brottstyper Stöld i bostad Rån Fickstöld* Väskryckning* Bedrägeri Totalt Brottskoder: 858- Stöld i bostad, , Rån, Fickstöld, Väskryckning, 905- Bedrägeri * Särskild kod för dessa brott saknades PONV Kvartalsrapport

24 5 Narkotikabrott Under fjärde kvartalet 2011 har en särskild narkotikainsats genomförts i Landskrona kommun. Genom kombination av operativa spaningsinsatser och underrättelseanalys har ett stort antal köpare kunnat identifieras och gripas. En stor andel av köparna är unga och tidigare okända för polisen och kommer att bli föremål för olika sociala insatser från Landskrona kommun. Tabell 5.1 Narkotikabrott per kommun fjärde kvartalet Figur 5.2 Narkotikainsats i Landskrona PONV Kvartalsrapport

25 5.1. Överlåtelsebrott Med fördelning per kommun är antalet överlåtelsebrott så pass lågt att det knappast är meningsfullt att ur materialet försöka dra några slutsatser rörande förändringar och trender. Överlåtelsebrott är en typ av narkotikabrott, där de polisiära insatsernas omfattning är ännu mer avgörande för brottsfrekvensen, än vad gäller för narkotikabrott som helhet. Fjärde kvartalet uppvisar klar ökning i Helsingborg som dessutom har en dominerande andel av uppdagade brott. Tabell 5.1. Överlåtelsebrott per kommun, fjärde kvartalet PONV Kvartalsrapport

26 5.2. Antal skäligen misstänkta i ålder år Denna parameter ger en uppfattning om hur narkotikamissbruket är fördelat i åldrar mellan äldre och yngre personer. Den strategiska inriktningen för polisen är att försvåra eller förhindra narkotikabruk och nyrekrytering i låga åldrar och särskilda verksamhetskrav är därför angivna för arbetet mot denna grupp personer. Fjärde kvartalet 2011 uppvisar kraftigt ökande siffror för Landskrona kommun, vilket är en direkt följd av den narkotikainsats som redovisats under punkt 5 - Narkotikabrott. Ökningen i Landskrona är 61 brott ( + 174,3 %) Utfall per år Tabell 5.2. Mt år per näpo, fjärde kvartalet PONV Kvartalsrapport

27 5.3. Antal nyupptäckta misstänkta i ålder år 5 Denna uppföljningsparameter visar i vilken utsträckning nyrekrytering av missbrukare sker i den aktuella åldersgruppen. Narkotikainsatsen i Landskrona under fjärde kvartalet har fått ett direkt genomslag och utvisar i vilken utsträckning tidigare okända missbrukare har upptäckts. Landskrona kommun har den största andelen (44 %) av antal nyupptäckta under fjärde kvartalet. Tabell 5.3. Nyupptäckta mt år per kommun, fjärde kvartalet 5 Med nyupptäckt avses en person som inte är registrerad som misstänkt för narkotikabrott hos Polismyndigheten i Skåne de senaste fyra (4) åren. PONV Kvartalsrapport

28 6 Övriga brott Under denna rubrik redovisas typer av brott som ej kan hänföras till tidigare redovisade. Gruppen omfattar en mängd olika brottstyper av vilka endast en del redovisas här Bedrägeribrott Efter toppnoteringar för bedrägerier 2009 med nästan anmälda brott, sjönk antalet med ca 800 brott under År 2011 innebar en ökning av antalet bedrägeribrott med 71,6 % motsvarande brott. Fjärde kvartalet 2011 uppvisar en extremt hög ökning med 128,1 %, motsvarande 656 brott. En stor andel av dessa brott kan relateras till en omfattande bedrägerihärva i Bjuvs kommun som är under utredning. Tabell 6.1. Bedrägeribrott per kommun fjärde kvartalet Tabell Mest frekventa brotten under fjärde kvartalet Fakturabedrägeri ,7 % (450) i Bjuv Internetbedrägeri Datorbedrägeri Kontokortsbedrägeri Utpressning/ocker Häleri Övrigt bedrägeri % (73) i Bjuv PONV Kvartalsrapport

29 6.2. Ofredande 6 Ofredande är ett brott som ökar med ca % varje år. Andelen ofredande som sker via mobiltelefon (SMS) eller sociala media ger intryck av att vara i ständigt stigande. Det förefaller ej osannolikt att även anmälningsbenägenheten ökar, då bevisning i form av textmeddelande eller annan typ av digital informationsbärare är lättare att erhålla. Fjärde kvartalet 2011 visar på en ökning med 31 %, motsvarande 164 brott. Mest drabbad kommun är Helsingborg med ökning på 77,8 % (+ 179 brott). Brottstypen Dataintrång är den som ökar kraftigast i polisområdet. Tabell 6.2. Ofredande per kommun fjärde kvartalet Tabell Frekventa typer av ofredande fjärde kvartalet Dataintrång Ofredande mot grupp Ofredande mot kvinna 18 år eller äldre Ofredande mot man 18 år eller äldre Summa Sexuellt ofredande se avsnitt 6.3 Sexualbrott exkl. våldtäkt PONV Kvartalsrapport

30 6.3. Sexualbrott exkl. våldtäkt 7 Brottskategorin är i ständigt stigande med % per år de senaste tre åren. Slutsiffran för 2011 är 392 brott, jämfört med 301 brott 2009 och 365 år Ingen kommun är särskilt utmärkande utan brottsfrekvensen följer i stort befolkningsmängden. Däremot är det något anmärkningsvärt att närpolisområde Söderåsen visar på en majoritet av denna brottstyp med 42 % av brotten under fjärde kvartalet. Tabell 6.3. Sexualbrott per kommun fjärde kvartalet Tabell Urval av olika typer av sexualbrott fjärde kvartalet Sexuellt ofredande: blottning Sexuellt ofredande mot barn < 17 år Sexuellt övergrepp mot barn < 17 år Kontakt med flicka < 15 år i sexuellt syfte Sexuellt utnyttjande av flicka < 15 år Sex. tvång, sexuellt utnyttjande av beroende person Annat sexuellt ofredande mot person > 18 år Brottsgrupperingen innehåller ett flertal olika brott som innebär ofredande, övergrepp och tvång. Även brott som grooming (kontakt med minderårig i sexuellt syfte) samt köp av sexuell handling av barn ingår. PONV Kvartalsrapport

31 6.4. Skadegörelsebrott Skadegörelse i olika former förorsakar kommunerna stora kostnader varje år. Antalet brott sjunker dock stadigt sedan flera år tillbaka även om olika typer av skadegörelsebrott kan variera. Närpolisområde Söderåsen är överrepresenterat i skadegörelse i förhållande till folkmängden. Särskilt utmärkande är Åstorps kommun som har väsentligt högre antal brott per invånare än övriga kommuner inom närpolisområdet. Tabell 6.4. Skadegörelse per kommun fjärde kvartalet Tabell Typer av skadegörelsebrott fjärde kvartalet Skadegörelse, annan (ej klotter) Skadegörelse genom brand (även på motorfordon) Skadegörelse på motorfordon Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken Skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter) Skadegörelse, övrigt klotter PONV Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen Kvartalsrapport 212:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne 212-1-5 PONV Kvartalsrapport 212-3 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvartalsrapport 2013:3

Kvartalsrapport 2013:3 Kvartalsrapport 213:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne, Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen 213-1-3 RAPPORT 2 (3) Kvartalsrapport 213:3 Uppdrag

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 Tertial 1 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Diarienummer: AA-400-22532-12 Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 Tertial 2 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 År 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod... 1 Rapportens

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 År 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och ss län Anmälda brott per kom mmun jan dec 213 län Klas Eriksson Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott brottsområde

Läs mer

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30 Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 1-1-1-1-9-3 Framtagna medianvärden är en beräkning baserad på de tre senaste årens utveckling med avvikelser inom ett normalintervall

Läs mer

Brottsutvecklingen. KORTA FAKTA OM I SVERIGE

Brottsutvecklingen.  KORTA FAKTA OM I SVERIGE Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet. Vi arbetar med att ta fram kunskap om brottsutvecklingen, utvärdera kriminalpolitiska åtgärder och främja

Läs mer

POMS. Polisområde Mellersta Skåne Brottsstatistik januari-april 2009. Antal för aktuell period Samma period 2008 målsättning.

POMS. Polisområde Mellersta Skåne Brottsstatistik januari-april 2009. Antal för aktuell period Samma period 2008 målsättning. POMS Anmälda brott 9144 8576 Minska 107% Bilinbrott inkl. försök 603 490 Minska 123% Bostadsinbrott inkl försök 381 308 Minska 124% Cykelstölder 744 724 Minska 103% Inbrott övriga 639 622 Minska 103% Misshandel

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik Kriminalstatistik 2016 Anmälda brott Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna?

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna? AL 480-6198/07 Brott mot äldre - var finns riskerna? Dokument Sida RAPPORT 1 (7) Upprättad av Datum Diarienr Version David Holtti 2007-08-07 AL 480 6198/07 01.00 Inledning Göteborgs-Posten har under våren

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Anmälda brott Preliminär statistik för 216 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm 8-527 584 info@bra.se www.bra.se 2(33) Anmälda brott Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2000

Personer lagförda för brott år 2000 Personer lagförda för brott år 2000 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 21 2(26) Anmälda brott Sammanfattning Under 21 anmäldes knappt 1,4 miljoner brott. Det är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. De brottstyper som minskade

Läs mer

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 2012-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Tertialrapport 2, 2014

Tertialrapport 2, 2014 Tertialrapport 2, 2014 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav för Polisens brottsutredande verksamhet Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Tertial 2 2014 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 Polisområde Nordvästra Skåne TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 1 Trygghetsmätning- tillvägagångssätt Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, slutlig statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 41 brott. Det är en ökning med 27 8 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Brottsstatistik och hur den kan användas Nationella trygghetsundersökningen Alla brott Kriminalstatistiken Statistikkällor Rättsstatistik Anmälda brott Uppklarade brott (Handlagda brott) Misstänkta personer

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 21 Anmälda brott, preliminär statistik för år 21 2(26) Statistiken över anmälda brott visar alla inrapporterade händelser som registrerats av polis, åklagare eller

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 3 Kontakter...

Läs mer

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Mattias Friström Aktuell brottsstatistik om mäns våld

Läs mer

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 Statistik 2012 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Kriminalstatistik. Misstänkta personer. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Misstänkta personer. Slutlig statistik Kriminalstatistik 2016 Misstänkta personer Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten

Läs mer

Tips. Om dokumentet öppnas via datorn, kan numerären erhållas genom att dubbelklicka på aktuell tabell/diagram så öppnas databladet

Tips. Om dokumentet öppnas via datorn, kan numerären erhållas genom att dubbelklicka på aktuell tabell/diagram så öppnas databladet Uppdatteerrad tt o m Kvarrttall 4 213 1 FÖRORD. Uppföljningsdokument för det brottsförebyggande arbetet inom Upplands- kommun framtaget av Björn Svensson, polisinspektör. Närpolisen i Upplands- ttsförebyggande

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Unga

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2010 Västerorts gemensamma sida 2011 är här och jullovet har avlöpt lugnt i Västerorts polismästardistrikt. Ett stort antal poliser har arbetat för att öka tryggheten

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Äldre

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2010

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2010 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 21 2(25) Anmälda brott, statistik för första halvåret 21 Statistiken över anmälda brott visar alla händelser som anmälts som brott och blivit registrerade

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2011

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2011 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2011 2(24) Anmälda brott Sammanfattning Under 2011 anmäldes drygt 1,4 miljoner brott. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. De övergripande kategorierna

Läs mer

Strategiska brott bland unga på 00-talet. En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet

Strategiska brott bland unga på 00-talet. En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet Strategiska brott bland unga på 00-talet En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet Bakgrund Brå publicerade år 2000 rapporten Strategiska

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, preliminär statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 4 brott. Det är en ökning med 26 7 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2002

Personer lagförda för brott år 2002 Personer lagförda för brott år 2002 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik) år 2002. Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009 Statistik 29 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 29 21-3-16 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för år 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2 Personer misstänkta för brott Sammanfattning År

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra. Anmälda brott Slutlig statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes drygt 1,4 miljoner

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om Brottsofferjourens statistik... 2 Kontakt med Brottsofferjouren...

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 2(21) Anmälda brott Sammanfattning Under 2011 anmäldes 1,42 miljoner brott. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. De övergripande kategorierna

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar Februari 211 Västerorts gemensamma sida I februari har arbetet mot inbrott fortsatt i distriktet. Den framgångsrika insats som pågått från oktober 21 kommer att förlängas till

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Statistik Sofia Barlind

Statistik Sofia Barlind Statistik 206 - Om hjälpsökande hos Brottsofferjouren utsatta för integritetskränkande brott, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juli-augusti 2011 Västerorts gemensamma sida Polisen vill uppmärksamma äldre personer samt anhöriga och vänner till äldre att vara uppmärksamma på så kallade åldringsbrott,

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för 2014 Reviderad 2015-04-30 1 1 Uppgift om antalet misstänkta personer för stöld ur och från motordrivet fordon har korrigerats. Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:2 Kvartalsuppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2010-07-12 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tfn

Anmälda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tfn Anmälda brott Slutlig statistik för 2015 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tfn 08-527 58 400 info@bra.se www.bra.se 2(32) Anmälda brott Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Bakgrund Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som en statlig myndighet. BRÅ:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling,

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omva rld Nr 2: 2013 Perspektiv Helsingborg Ännu ett år med många flyttande till Helsingborg - Om flyttning till och från Helsingborg år 2012 - Antalet inflyttade till

Läs mer

Närpolisen hässelby vällingby

Närpolisen hässelby vällingby Närpolisen hässelby vällingby informerar 15 november 2012 Information om brottsutvecklingen i vårt NÄRPOLISOMRÅDE Brottsstatistik 1 juli 31 oktober 2012 Juli Aug Sep Okt Personrån samt väskryckning 9 5

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2017

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2017 Kriminalstatistik 2017 Anmälda brott Preliminär statistik för första halvåret 2017 Brå kunskapscentrum för rättsväsendet Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Utökad statistik för Brottsofferjouren

Utökad statistik för Brottsofferjouren Utökad statistik för Brottsofferjouren Ett försök inom ramen för projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning 1 maj - 31 oktober 2014 20 februari 2015 Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-08-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder I semestertider brukar det vara fler inbrott

Läs mer

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010 Rättsväsen 20 Brottslighet som kommit till polisens kännedom 200 Misshandelsbrottsoffer typiskt 8åringar Enligt de uppgifter som Statistikcentralen publicerat blev 33 000 personer offer för de misshandelsbrott

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2012 Västerorts gemensamma sida Polisen i Västerort har fått en ny samordnare för Volontärverksamheten, Insp Mats Österman fd. Lokus i Västerort samt Bromma Npo. Detta

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 2011-03-04 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2013

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2013 Anmälda brott Preliminär statistik för första halvåret 2013 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Reported Sammanfattning offences Under första

Läs mer

Antagna av Kommunfullmäktige

Antagna av Kommunfullmäktige Mål för det brottsförebyggande arbetet i Motala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2002-09-23 1. Bakgrund Samhällsutvecklingen efter andra världskriget har bland annat inneburit en starkt ökad brottslighet.

Läs mer

Handlagda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel

Handlagda brott. Slutlig statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel Handlagda brott Slutlig statistik för 2015 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-527 58 400 info@bra.se www.bra.se Innehåll Sammanfattning 4 Huvudresultat för 2015 4 Definitioner 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse lokala BRå 2010

Verksamhetsberättelse lokala BRå 2010 Verksamhetsberättelse lokala BRå 21 Bakgrund Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRå) som en statlig myndighet. BRå:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling,

Läs mer

Brottslighet som kommit till polisens kännedom

Brottslighet som kommit till polisens kännedom Rättsväsen Brottslighet som kommit till polisens kännedom, 3:e kvartalet Rattfyllerierna och rånen minskade under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen

Läs mer

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå. Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.se) Trygghetsmätning Trygghetsmätningen i Region Syd genomfördes i slutet

Läs mer

SAMTLIGA POLISANMÄLDA BROTT I ÄNGELHOLMS KOMMUN åren 2009-2004

SAMTLIGA POLISANMÄLDA BROTT I ÄNGELHOLMS KOMMUN åren 2009-2004 SAMTLIGA POLISANMÄLDA BROTT I ÄNGELHOLMS KOMMUN åren - antal brott per år 4497 4049 4204 3 810 4 329 MISSHANDELSBROTT Misshandelsbrott totalt per år 258 207 229 271 192 303 Försök till mord eller dråp

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2016

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2016 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2016 En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om Brottsofferjourens statistik... 2 Brottsofferjourens statistik beskriver

Läs mer

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013 Brottutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken.

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. 20 Rättsväsen Rättsväsen Sedan den 1 juli 1994 ansvarar sförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. sstatistiken har förts

Läs mer

Våldsbrotten i Umeå Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr

Våldsbrotten i Umeå Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr Våldsbrotten i Umeå Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 217 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Låg brottslighet i Umeå 4 Umeå ligger bra till i jämförelse med andra

Läs mer

välfärdsproblem mot en ökad polarisering 2023?

välfärdsproblem mot en ökad polarisering 2023? Brott som välfärdsproblem Felipe Estrada mot en ökad polarisering 223? Det är ett välkänt faktum att brottsligheten ökat kraftigt efter andra världskriget både i Sverige och i övriga Västeuropa. Mer oklart

Läs mer

Resultatmått för polisiär verksamhet. Brottsförebyggande rådet

Resultatmått för polisiär verksamhet. Brottsförebyggande rådet Resultatmått för polisiär verksamhet Antal personuppklarade brott Antal anmälda brott = Uppklaringsprocenten År 2012 och förändring jämfört med föregående år Antal personuppklarade brott: 234 000-13 700

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Nacka Polismästardistrikt KUT. Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner

Polismyndigheten i Stockholms län Nacka Polismästardistrikt KUT. Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner Problembild avseende brottsligheten i Nacka PMD och dess tre kommuner 1 Uppdrag Olof Bratthall, Nacka PMD, inkom till Nacka med en beställning rörande en lokal problembild avseende Nacka PMD och dess tre

Läs mer

Trygghetskommission - Direktiv

Trygghetskommission - Direktiv Trygghetskommission - Direktiv Sammanfattning Såväl brottsutvecklingen som medborgarnas trygghet har försämrats påtagligt under senare tid. Detta framgår tydligt av statistik från Brå. Statistiken visar

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel Anmälda brott Preliminär statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes knappt 1,4

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer.

Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer. Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer. Denna rättssociologiska undersökning handlar om relationen mellan rättsregler och sociala normer som är relevanta för

Läs mer

SAMTLIGA POLISANMÄLDA BROTT I ÄNGELHOLMS KOMMUN åren 2008-2003

SAMTLIGA POLISANMÄLDA BROTT I ÄNGELHOLMS KOMMUN åren 2008-2003 Brottskod SAMTLIGA POLISANMÄLDA BROTT I ÄNGELHOLMS KOMMUN åren 2008-2003 TYP AV BROTT Sammanställd av Ängelholms BRÅ Benkt Ragnarsson Jan Febr Mars Apr antal brott per år 538 3570* 4204 3 810 4 329 4 658

Läs mer

Antal ärenden redovisade till åklagare fördelat per brottskategori perioden jan-dec

Antal ärenden redovisade till åklagare fördelat per brottskategori perioden jan-dec Antal ärenden redovisade till åklagare fördelat per brottskategori perioden jan-dec 2011-2016 Totalt Polismyndigheten Våldsbrott 29 891 26 843 23 409 21 900 20 331 19 052-6% Övriga brott mot person 5 099

Läs mer

DEN SVENSKA BROTTSUTVECKLINGEN

DEN SVENSKA BROTTSUTVECKLINGEN DEN SVENSKA BROTTSUTVECKLINGEN Lisa Wallin Sammanfattning Mellan 2005 och 2015 minskade andelen personer som uppgav att de under det senaste året utsatts för något brott, från 26 procent till 24 procent.

Läs mer

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken.

Rättsväsen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Rättsväsen Sedan den 1 juli 1994 ansvarar sförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. sstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2012 Västerorts gemensamma sida Antalet bostadsinbrott är på tok för många och vi måste alla samverka för att bryta denna brottskurva. Västerort har nu startat upp

Läs mer