Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013"

Transkript

1 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind

2 Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 3 Kontakter... 3 Ärendeförmedling till Brottsofferjouren... 4 Polisanmälan... 5 Kön... 6 Kvinnor... 7 Män... 7 Åldersgrupp Äldre Vuxna Unga Barn Brottstyper Två eller fler brott Särskilda omständigheter Nära relation

3 Brottsofferjourens statistikföring Brottsofferjourens förbundskansli samlar varje år in statistik från alla lokala brottsofferjourer. Under verksamhetsåret 2013 rapporterade samtliga 93 jourer statistik till förbundet. Sammanlagt fick personer stöd inom Brottsofferjourens brottsofferstödjande och vittnesstödjande verksamheter under Brottsofferjouren kommer bara i kontakt med en del av alla som drabbas av brott varje år, nämligen de som förmedlas till oss via polis eller annan instans, eller som själva tar kontakt. Vår statistik kan alltså inte kartlägga hur många brott som begåtts eller vilka som drabbas av dessa brott. Vi kan däremot beskriva vilka vi hjälpt och vilka brott de drabbats av. Vi kan också, till skillnad från polisen, föra statistik över personer som inte polisanmält händelsen, men ändå sökt hjälp hos oss efter att ha varit med om brott. Statistiksystemet bygger på att jourerna antecknar åtta grunduppgifter om varje hjälpsökande de haft kontakt med: Kommun där den hjälpsökande är bosatt Kön Åldersgrupp Brottstyp Särskilda omständigheter (man markerar till exempel när gärningsmannen står i nära relation till brottsoffret eller när brottet är hedersrelaterat) Om polisanmälan är gjord eller ej Vilken typ av hjälpsökande det handlar om (brottsoffer, anhörig eller vittne) Vem som först tog kontakt med oss (polisen, hjälpsökanden själv eller annan) Uppgifterna om kommun och särskilda omständigheter har tidigare varit frivilliga men var från och med verksamhetsåret 2013 obligatoriska att anteckna för alla hjälpsökande. 2

4 Ärendemängd Under 2013 fick brottsoffer, anhöriga eller vittnen kontakt med någon av Sveriges 93 brottsofferjourer inom den brottsofferstödjande delen av verksamheten. Den kraftiga ökningen i ärendemängd under 2012 som var en följd av förändringar i polisens anmälningssystem blev inte bestående under 2013: ärendemängden har minskat med 7,3 % sedan föregående verksamhetsår. Ärendeminskningen har drabbat jourer i samtliga län och även märkts i ärendeflödet på den nationella Telefoncentralen. Ärendemängden är dock fortfarande över tidigare verksamhetsårs nivåer. Kontakter I de allra flesta fall kontaktar polisen Brottsofferjouren efter att målsäganden i samband med en polisanmälan tackat ja till en kontakt med oss. 84 % av kontakterna har initierats på detta sätt, det är exakt samma andel som verksamhetsåret Vem tog första kontakten med Brottsofferjouren? 2% 14% Annan Hjälpsökande Polis 84% 14 % kontaktade jouren på egen hand och 2 % förmedlades av annan instans (exempelvis socialtjänsten, skolkurator eller sjukvården). Även en stor del av de som själva kontaktar Brottsofferjouren har fått information om oss från polisen eller annan instans. 3

5 Precis som för föregående verksamhetsår är i princip alla stödsökande, 97 %, direkt brottsutsatta. 2 % är anhöriga. Typ av hjälpsökande 1% 2% Anhörig Brottsoffer Vittne 97% Vittnen får i huvudsak stöd av vittnesstödsverksamheten vid landets tingsrätter i samband med rättegången. Fler vittnen skulle emellertid kunna få kontakt med Brottsofferjourens stödpersoner direkt efter brottstillfället för samtal kring händelsen och svar på frågor. Endast 1 % eller 421 vittnen år 2013 hade kontakt med oss i den bemärkelsen. Gruppen vittnen ser likadan ut som övriga hjälpsökande om man ser till könsfördelning och typen av brott, men den skiljer sig i två avseenden från brottsoffergruppen: 1) Vittnesgruppen blir förmedlade av polisen inte i 84 % av fallen, som övriga grupper, utan endast 18 %. Det är vanligast att vittnen själva söker upp Brottsofferjouren (67 %). 2) Vittnesgruppen har en större andel unga i åldrarna år: 36 % unga istället för 22 % för brottsoffergruppen. Ärendeförmedling till Brottsofferjouren För att få en bild av hur polisens förmedling ser ut över landet jämför Brottsofferjourens förbundskansli varje år jourernas ärendemängd med Brottsförebyggande rådets statistik över polisanmälda brott och räknar ut den så kallade förmedlingsprocenten. I beräkningsgrunden ingår alla kapitel under Brottsbalken, eftersom de 4

6 innehåller brott där det kan finnas en enskild drabbad person. Av de specialrättsliga författningarna ingår endast lagen om överträdelse av kontaktförbud. Under 2013 blev 4,1 % av alla anmälda brott under Brottsbalken samt lagen om kontaktförbud ett ärende hos Brottsofferjouren. Det är en minskning från föregående verksamhetsår då förmedlingsprocenten var 4,9 % som en direkt följd av ändringarna i polisens anmälningssystem som innebar en kraftig ökning av ärendemängden under verksamhetsåret Om förmedlingen av ärenden vore konsekvent och jämn över hela landet skulle lika stor andel brottsutsatta nå alla jourer. Istället har det visat sig att förmedlingsprocenten skiljer sig kraftigt åt inte bara mellan länen eller olika polismyndigheter utan även mellan enskilda jourer i samma område. Sedan verksamhetsåret 2013 kan vi också räkna förmedlingsprocent på kommunnivå och det har visat sig att ärendeförmedlingen inom samma brottsofferjours gränser också skiljer sig åt mellan kommunerna. Läs mer om förmedlingsprocenten i en särskild rapport med diagram och karta på Polisanmälan De allra flesta hjälpsökande har polisanmält brottet före första kontakt med Brottsofferjouren. 97 % har polisanmält eller ska göra det. 1 % eller 530 personer 2013 har svarat nej på frågan om brottet polisanmälts. Är brottet polisanmält? 1% 2% 2% Ja Nej Ska göras Vet ej 95% 5

7 Av de som inte polisanmält är 69 % kvinnor. De vanligaste brotten de drabbats av är misshandel, olaga hot och ofredande. 36 personer har uppgivit att de varit med om sexualbrott som inte polisanmälts, 14 av dessa var våldtäkter. Brottstyper för hjälpsökande som inte gjort polisanmälan Män Kvinnor Totalt Allmänfarliga brott 2 2 Andra tillgreppsbrott Ekonomisk brottslighet Förtal, förolämpning Grov (kvinno)fridskränkning Identitetsstöld, förfalskning Inbrott Misshandel Mordförsök 1 1 Människorov, människohandel 1 1 Ofredande Olaga förföljelse Olaga hot Rån Skadegörelse Stöld, väskryckning, fickstöld Trafikbrott 1 1 Våldtäkt Våldtäktsförsök Övergrepp i rättssak Överträdelse av kontaktförbud 6 6 Övriga brott mot frihet och frid Övriga sexualbrott Övrigt Totalt Kön Det är fler kvinnor än män som får hjälp hos Brottsofferjouren. Könsfördelningen för hjälpsökande ändrar sig mycket lite från år till år och ligger kring 60 % kvinnor, 40 % män. Den är också nästan exakt likadan på länsnivå och på journivå, trots att vi alltså har 93 jourer av varierande storlek. 6

8 Könsfördelning bland hjälpsökande % Män 61% Kvinnor Kön Antal Män Kvinnor Totalsumma Kvinnor Kvinnor utgör 61 % av de stödsökande. De flesta kvinnor söker hjälp för misshandel, ofredande, olaga hot och stölder. Grov (kvinno-) fridskränkning, sexualbrott och överträdelse av kontaktförbud är brottstyper som i stor utsträckning har kvinnliga brottsoffer. Mer statistik om gruppen brottsutsatta kvinnor finns att läsa i en särskild rapport på Män Män utgör 39 % av de stödsökande. De flesta män söker hjälp för misshandel, olaga hot och stöld. Rån och mordförsök är de enda brottstyper på listan som har en majoritet manliga brottsoffer som hjälpsökande hos Brottsofferjouren. 7

9 Brottstyper för hjälpsökande män och kvinnor 2013 Män Kvinnor Totalt Misshandel Olaga hot Ofredande Stöld, väskryckning, fickstöld Ekonomisk brottslighet Rån Inbrott Förtal, förolämpning Övrigt Skadegörelse Våldtäkt Övriga sexualbrott Grov (kvinno)fridskränkning Övriga brott mot frihet och frid Övergrepp i rättssak Andra tillgreppsbrott Överträdelse av kontaktförbud Olaga förföljelse Identitetsstöld, förfalskning Mordförsök Våldtäktsförsök Mord, dråp, vållande till annans död Allmänfarliga brott Trafikbrott Människorov, människohandel Totalt

10 Hjälpsökande män och kvinnor hos Brottsofferjouren 2013 fördelat på brottstyp Allmänfarliga brott Andra tillgreppsbrott Kvinnor Män Ekonomisk brottslighet Förtal, förolämpning Grov (kvinno)fridskränkning Identitetsstöld, förfalskning Inbrott Misshandel Mord, dråp, vållande till annans död Mordförsök Människorov, människohandel Ofredande Olaga förföljelse Olaga hot Rån Skadegörelse Stöld, väskryckning, fickstöld Trafikbrott Våldtäkt Våldtäktsförsök Övergrepp i rättssak Överträdelse av kontaktförbud Övriga brott mot frihet och frid Övriga sexualbrott Övrigt 9

11 Åldersgrupp Brottsofferjourens statistik delar in hjälpsökande i fyra olika åldersgrupper: Barn 0-11 år Unga år Vuxna år Äldre 65 + år Hjälpsökande fördelat på åldersgrupp 1% 10% 67% 22% 0-11 år år år 65- år Åldersgrupp Antal 0-11 år år år år Totalsumma De fyra åldersgrupperna redovisas var och en för sig i texten nedan. 10

12 Äldre Personer i gruppen 65 år och uppåt söker sig till Brottsofferjouren för brott som stöld, ofredande, inbrott och misshandel. Ingen av de andra åldersgrupperna har stöld och väskryckning bland de tre vanligaste brotten, men för äldregruppen är det mer än dubbelt så vanligt som någon annan brottstyp. 37 % av de hjälpsökande är män, 63 % är kvinnor. De är nästan uteslutande brottsoffer (98 %) och förmedlas till Brottsofferjouren av polisen (84 %). Brottstyper för hjälpsökande i gruppen äldre 65 + år 2013 Män Kvinnor Totalt Allmänfarliga brott Andra tillgreppsbrott Ekonomisk brottslighet Förtal, förolämpning Grov (kvinno)fridskränkning Identitetsstöld, förfalskning Inbrott Misshandel Mord, dråp, vållande till annans död Mordförsök Människorov, människohandel 2 2 Ofredande Olaga förföljelse Olaga hot Rån Skadegörelse Stöld, väskryckning, fickstöld Trafikbrott Våldtäkt Våldtäktsförsök Övergrepp i rättssak Överträdelse av kontaktförbud Övriga brott mot frihet och frid Övriga sexualbrott Övrigt Totalt Mer statistik om gruppen brottsutsatta äldre finns att läsa i en särskild rapport på 11

13 Vuxna Personer i åldersgruppen år söker hjälp i första hand för misshandel, olaga hot, ofredande och stöld. 39 % av de hjälpsökande vuxna är män, 61 % är kvinnor. Gruppen förmedlas främst till oss av polisen (83 %). Grov (kvinno-)fridskränkning är vanligare än inom de andra åldersgrupperna; 73 % av de utsatta för den brottstypen återfinns i kategorin vuxna hjälpsökande. Brottstyper för hjälpsökande i gruppen vuxna år 2013 Män Kvinnor Totalt Allmänfarliga brott Andra tillgreppsbrott Ekonomisk brottslighet Förtal, förolämpning Grov (kvinno)fridskränkning Identitetsstöld, förfalskning Inbrott Misshandel Mord, dråp, vållande till annans död Mordförsök Människorov, människohandel Ofredande Olaga förföljelse Olaga hot Rån Skadegörelse Stöld, väskryckning, fickstöld Trafikbrott Våldtäkt Våldtäktsförsök Övergrepp i rättssak Överträdelse av kontaktförbud Övriga brott mot frihet och frid Övriga sexualbrott Övrigt Totalt

14 Unga Personer i åldrarna år söker hjälp för framför allt misshandel, olaga hot och ofredande. Unga förmedlas till Brottsofferjouren av polisen i de flesta fall (85 %). 13 % söker själva upp oss. 41 % av de unga hjälpsökande är män det är en liten större andel än för övriga åldersgrupper. Unga män har främst varit utsatta för misshandel, olaga hot och rån. Även för unga kvinnor är det vanligaste brottet misshandel följt av olaga hot, ofredande och våldtäkt. Vad gäller utsatthet för sexualbrott är det en klar överrepresentation för unga kvinnor. 46 % av sexualbrotten återfinns i den här åldersgruppen. Brottstyper för hjälpsökande i gruppen unga år 2013 Män Kvinnor Totalt Allmänfarliga brott Andra tillgreppsbrott Ekonomisk brottslighet Förtal, förolämpning Grov (kvinno)fridskränkning Identitetsstöld, förfalskning Inbrott Misshandel Mord, dråp, vållande till annans död Mordförsök Människorov, människohandel Ofredande Olaga förföljelse Olaga hot Rån Skadegörelse Stöld, väskryckning, fickstöld Trafikbrott Våldtäkt Våldtäktsförsök Övergrepp i rättssak Överträdelse av kontaktförbud Övriga brott mot frihet och frid Övriga sexualbrott Övrigt Totalt Mer statistik om gruppen brottsutsatta unga finns att läsa i en särskild rapport på 13

15 Barn Personer under 12 år söker bland annat hjälp för misshandel, ofredande och olaga hot. Könsfördelningen är jämn med en lite större andel flickor (52 %). Barnen kommer till Brottsofferjouren genom förmedling av polisen (90 %) genom egen eller anhörigs kontakt (7 %) eller förmedlade av annan (3 %). En del av barnen (16 %) får hjälp som anhöriga till brottsoffer. De flesta jourer statistikför barn som bevittnat våld i hemmet inte som anhöriga utan som brottsoffer i sin egen rätt. Brottstyper för hjälpsökande i gruppen barn 0-11 år 2013 Pojkar Flickor Totalt Allmänfarliga brott 2 2 Andra tillgreppsbrott Ekonomisk brottslighet Förtal, förolämpning 2 2 Grov (kvinno)fridskränkning Inbrott 3 3 Misshandel Mord, dråp, vållande till annans död 1 1 Mordförsök Människorov, människohandel 2 2 Ofredande Olaga förföljelse 1 1 Olaga hot Rån Skadegörelse Stöld, väskryckning, fickstöld Trafikbrott 1 1 Våldtäkt Våldtäktsförsök 1 1 Övergrepp i rättssak 1 1 Överträdelse av kontaktförbud Övriga brott mot frihet och frid Övriga sexualbrott Övrigt Totalt Vissa jourer väljer aktivt att överlåta stöd åt barn till socialtjänst, BUP eller andra ideella organisationer. 27 jourer har inte haft någon enda kontakt i åldersgruppen under jourer står för merparten av barnkontakterna, dessa jourer har gett stöd till mellan 45 och 15 barn vardera. Övriga jourer har haft stödkontakt med ett fåtal barn. 14

16 Brottstyper Brottsofferjouren utökade inför verksamhetsåret 2013 sin lista över brottstyper med följande tre brottstyper: Människorov eller människohandel Identitetsstöld Olaga förföljelse (stalking) Samtidigt infördes riktlinjer för de få brottstyper under Brottsbalken som inte kan placeras under någon av våra övergripande rubriker och som alltså måste markeras med Övrigt. Det har inneburit att förekomsten av markeringen Övrigt har minskat kraftigt i jämförelse med tidigare år. Fortfarande förekommer att jourer använder den rubriken när man inte vet vilket brott det handlar om eller när den stödsökande inte gått att kategorisera som brottsoffer, anhörig eller vittne. Brottstyper 2013 Antal hjälpsökande Allmänfarliga brott 93 Andra tillgreppsbrott 463 Ekonomisk brottslighet Förtal, förolämpning Grov (kvinno)fridskränkning 911 Identitetsstöld, förfalskning 210 Inbrott Misshandel Mord, dråp, vållande till annans död 93 Mordförsök 204 Människorov, människohandel 49 Ofredande Olaga förföljelse 241 Olaga hot Rån Skadegörelse Stöld, väskryckning, fickstöld Trafikbrott 73 Våldtäkt 942 Våldtäktsförsök 148 Övergrepp i rättssak 584 Överträdelse av kontaktförbud 324 Övriga brott mot frihet och frid 872 Övriga sexualbrott 934 Övrigt Totalt

17 Två eller fler brott De lokala brottsofferjourerna har möjlighet att ange om hjälpsökanden varit med om fler än ett brott. Statistikblanketten har endast utrymme att ange två brottstyper totalt. För fall där det finns tre eller fler brott anmälda för samma person och samma tillfälle får man alltså begränsa sig till att anteckna de två allvarligaste brotten. Under 2013 statistikfördes två brottstyper i 10 % av fallen kvinnor och 1807 män har fått anteckningar om två brottstyper. Åldersfördelningen i den här gruppen är likadan som för alla hjälpsökande. De vanligaste kombinationerna av brott visas i tabellen nedan. Brottstypskombination antal ärenden 2013 misshandel + olaga hot 1020 olaga hot + ofredande 415 inbrott + stöld 498 Särskilda omständigheter Vid varje brottstyp har jouren möjlighet att uppge om det funnits särskilda omständigheter. De kan markera när det handlar om: Hatbrott Hedersrelaterade brott Internetrelaterade brott Brott där gärningspersonen står i nära relation till brottsoffret Brott som skett i samband med yrkesutövning Skolrelaterade brott Från och med 2013 blev det obligatoriskt att anteckna dessa omständigheter och rapporteringen av dem gick upp från att ha utgjort 9 % av våra ärenden 2012 till att nu utgöra 15 %. Fortfarande har ett par lokala brottsofferjourer inte uppmärksammat den här förändringen och några har rapporterat mycket få ärenden. Vi kan alltså förvänta oss att procentandelen rapporterade ärenden med särskilda omständigheter stiger under nästa verksamhetsår. Jourer med noggrann statistikföring har mellan 25 % och 30 % ärenden med någon typ av särskild omständighet. Man kan använda 16

18 det som en slags måttstock på vilka mörkertal som finns i rapporteringen från jourerna skulle alla vara lika noga med statistikföringen vore det rimligt att hela organisationen nådde den nivån. Nedan visas i diagramform hur många män respektive kvinnor som statistikförts med särskilda omständigheter av olika slag under Särskilda omständigheter 2013 fördelat på typ och kön Män Kvinnor Nära relation Den särskilda omständigheten nära relation förtjänar en närmare redovisning. Med nära relation avses oftast en parrelation (avslutad eller pågående) men kan också beteckna en släktrelation som förälder/barn eller en annan närstående. Brottsutsatta kvinnor som fått hjälp hos Brottsofferjouren har en dramatisk överrepresentation för den här omständigheten. 84 % av de hjälpsökande med markeringen nära relation är kvinnor. 17

19 Det innebär att för brottstyperna misshandel, grov kvinnofridskränkning, olaga hot, ofredande, sexualbrott och liknande är gärningspersonen oftare en person som står i nära relation till kvinnan. När män drabbas av dessa brottstyper är gärningspersonen mer sällan någon i nära relation till dem. Könsfördelning hjälpsökande med markeringen nära relation Könsfördelning alla hjälpsökande Män Kvinnor Män Kvinnor 16% 39% 61% 84% Fördelen med Brottsofferjourens sätt att föra statistik är att inte bara ärenden som traditionellt anses vara kopplade till nära relation som misshandel och hot kan få markeringen utan alla typer av brott. Händelser som skadegörelse, stölder och brott som drabbar offrets ekonomi blir mer drabbande om gärningspersonen står i nära relation till den utsatta och brottet därmed tydligt riktar sig mot en viss individ. På nästa sida visas en tabell över de ärenden som fått markeringen nära relation och hur de fördelar sig över olika brottstyper. 18

20 Brottstyper markerade med nära relation 2013 Män Kvinnor Totalt Allmänfarliga brott Andra tillgreppsbrott Ekonomisk brottslighet Förtal, förolämpning Grov (kvinno)fridskränkning Identitetsstöld, förfalskning Inbrott Misshandel Mord, dråp, vållande till annans död Mordförsök Människorov, människohandel Ofredande Olaga förföljelse Olaga hot Rån Skadegörelse Stöld, väskryckning, fickstöld Våldtäkt Våldtäktsförsök Övergrepp i rättssak Överträdelse av kontaktförbud Övriga brott mot frihet och frid Övriga sexualbrott Övrigt Totalt

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om Brottsofferjourens statistik... 2 Kontakt med Brottsofferjouren...

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Unga

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2017

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2017 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2017 En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om Brottsofferjourens statistik... 2 Brottsofferjourens statistik beskriver

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2016

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2016 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2016 En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om Brottsofferjourens statistik... 2 Brottsofferjourens statistik beskriver

Läs mer

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 Statistik 2012 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren g Statistik 2017 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens statistikföring...

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren g Statistik 2016 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens statistikföring...

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2017 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens statistikföring...

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 2012-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009 Statistik 29 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 29 21-3-16 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Äldre

Läs mer

Statistik Sofia Barlind

Statistik Sofia Barlind Statistik 2017 - Om hjälpsökande hos Brottsofferjouren utsatta för integritetskränkande brott, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den

Läs mer

Statistik Sofia Barlind

Statistik Sofia Barlind Statistik 206 - Om hjälpsökande hos Brottsofferjouren utsatta för integritetskränkande brott, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den

Läs mer

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Utökad statistik för Brottsofferjouren

Utökad statistik för Brottsofferjouren Utökad statistik för Brottsofferjouren Ett försök inom ramen för projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning 1 maj - 31 oktober 2014 20 februari 2015 Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 2011-03-04 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik Förmedlingsprocenten

Statistik Förmedlingsprocenten Statistik 2013 - Förmedlingsprocenten En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur

Läs mer

Statistik Förmedlingsprocenten

Statistik Förmedlingsprocenten Statistik 2017 - Förmedlingsprocenten En PM från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET ORDFÖRANDEN HAR ORDET Här kommer det tredje kvartalsbrevet för 2015 Hoppas att alla har haft en bra (om än inte så varm) sommar. Nu går vi mot hösten även om den är försenad och det fortfarande är varmt

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik Kriminalstatistik 217 Anmälda brott Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Preliminär statistik

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Preliminär statistik Kriminalstatistik 218 Anmälda brott Preliminär statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

Statistik 2015 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2015 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2015 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Äldre

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik Kriminalstatistik 218 Anmälda brott Slutlig statistik Brå - kunskapscentrum för rättsväsendet Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo Sidan 1 av 8 2015-02-05 UPPSALA-KNIVSTA-HÅBO Till Tierps kommun Kommunstyrelsen medborgarservice@tierp.se Till Älvkarleby kommun Utbildnings- och omsorgsnämnden kommun@alvkarleby.se Till Östhammars kommun

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2014

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2014 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2014 En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om Brottsofferjourens statistik... 2 Kontakt med Brottsofferjouren...

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Mattias Friström Aktuell brottsstatistik om mäns våld

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind [Type text] [Type

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Uppsala län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Brottsofferjouren Uppsala län Bakgrund Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta (jouren) startade 1992 på initiativ av Röda Korset och Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Kriminalstatistik. Korrigering av statistik Handlagda brott, Handlagda brottsmisstankar och Misstänkta personer

Kriminalstatistik. Korrigering av statistik Handlagda brott, Handlagda brottsmisstankar och Misstänkta personer Kriminalstatistik Korrigering av statistik 2013 2016 Handlagda brott, Handlagda brottsmisstankar och Misstänkta personer Brå kunskapscentrum för rättsväsendet Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Slutlig statistik Kriminalstatistik 2016 Anmälda brott Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar

Läs mer

Internationella barndagen den 1 oktober Louise Lundqvist, jurist

Internationella barndagen den 1 oktober Louise Lundqvist, jurist Internationella barndagen den 1 oktober 2018 Louise Lundqvist, jurist louise.lundqvist@brottsoffermyndigheten.se Innehåll Brottsoffermyndighetens verksamhet Ersättning till brottsoffer Brottsskadeersättning

Läs mer

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

Brottsofferpolitiskt program

Brottsofferpolitiskt program Brottsofferpolitiskt program Innehåll Brottsofferpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Rättsväsende... 4 Förtydligande av förundersökningskungörelsen... 4 Tidigt stöd till vittnen... 4 Vittnen från annan

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott i skolan och anmälan till socialtjänsten när barn/elev far illa

Rutiner för polisanmälan om brott i skolan och anmälan till socialtjänsten när barn/elev far illa Rutiner för polisanmälan om brott i skolan och anmälan till socialtjänsten när barn/elev far illa Innehåll BAKGRUND... 3 RUTINER FÖR POLISANMÄLAN OM BROTT... 3 VAD MENAS MED BROTT?... 4 ANMÄLAN... 4 KONSULTATION...

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Brottsofferjouren Sverige Tryckeri: Danagård Litho Tryckår: 2017 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock och Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Sverige Tryckeri: Danagård Litho Tryckår: 2017 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock och Brottsofferjouren Årsberättelse Årsredovisning 2016 Brottsofferjouren Sverige Tryckeri: Danagård Litho Tryckår: 2017 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock och Brottsofferjouren Sverige. Innehåll

Läs mer

Överenskommelse med Brottsofferjouren Västra Östergötland

Överenskommelse med Brottsofferjouren Västra Östergötland Tjänsteskrivelse 2018-11-30 Sida 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnad Utvecklingsstrateg Lena Henriksson Kommunstyrelsen Telefon 0141-22 5155 Mobiltelefon 072-701 71 70 Telefax e-postadress

Läs mer

Överprövningsärenden vid utvecklingscentrumen 2012 Utvecklingscentrum:

Överprövningsärenden vid utvecklingscentrumen 2012 Utvecklingscentrum: Överprövningsärenden vid utvecklingscentrumen 2012 Utvecklingscentrum: inkomna avgjorda Andel Brottstyp Alkohollagen 2 2 1 50% Arbetsmiljö 16 14 3 21% Bedrägeri/förskingring 230 232 19 8% Djursplågeri

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna?

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna? AL 480-6198/07 Brott mot äldre - var finns riskerna? Dokument Sida RAPPORT 1 (7) Upprättad av Datum Diarienr Version David Holtti 2007-08-07 AL 480 6198/07 01.00 Inledning Göteborgs-Posten har under våren

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm

Anmälda brott. Preliminär statistik för Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Anmälda brott Preliminär statistik för 216 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm 8-527 584 info@bra.se www.bra.se 2(33) Anmälda brott Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser

Läs mer

Polisanmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer Definitiv statistik för år 2001

Polisanmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer Definitiv statistik för år 2001 Polisanmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer Definitiv statistik för år 2001 2 Polisanmälda brott Under år 2001 polisanmäldes cirka 1 189 400 brott. Det är en minskning med 2 procent jämfört

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Kriminalstatistik. Misstänkta personer. Slutlig statistik

Kriminalstatistik. Misstänkta personer. Slutlig statistik Kriminalstatistik 2017 Misstänkta personer Slutlig statistik Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten

Läs mer

Anmälda brott Lokalpolisområde Nybro januari augusti 2017

Anmälda brott Lokalpolisområde Nybro januari augusti 2017 Anmälda brott Lokalpolisområde Nybro januari augusti 217 Polisområde Sydöstra Götaland Polisområdeskansliet 217-9-4 Innehållsförteckning 1. Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott - brottsområde

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2000

Personer lagförda för brott år 2000 Personer lagförda för brott år 2000 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

Under 2012 gav vi stöd till 99 279 brottsoffer, anhöriga och vittnen.

Under 2012 gav vi stöd till 99 279 brottsoffer, anhöriga och vittnen. Under 2012 gav vi stöd till 99 279 brottsoffer, anhöriga och vittnen. Årsberättelse och Årsredovsning 2012 Innehåll Brottsofferjourernas uppdrag och roll i samhället... 1 Generalsekreterare och förbundsordförande

Läs mer

Stärk skyddet mot våld i nära relationer och sexualbrott

Stärk skyddet mot våld i nära relationer och sexualbrott Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2791 av Roger Haddad m.fl. (FP) Stärk skyddet mot våld i nära relationer och sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2018

Kriminalstatistik. Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2018 Kriminalstatistik 2018 Anmälda brott Preliminär statistik för första halvåret 2018 Brå kunskapscentrum för rättsväsendet Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Strategiska brott bland unga på 00-talet. En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet

Strategiska brott bland unga på 00-talet. En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet Strategiska brott bland unga på 00-talet En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet Bakgrund Brå publicerade år 2000 rapporten Strategiska

Läs mer

Asylsökande som målsägande i brott ( )

Asylsökande som målsägande i brott ( ) 1 (5) 11.10.2017 Asylsökande som målsägande i brott (1.1 30.9.2017) ROLL/RUBRICERING Sammanlagt MÅLSÄGANDE (totalt) 1377 MISSHANDEL 453 OLAGA HOT 187 STÖLD 180 SNATTERI 112 LINDRIG MISSHANDEL 99 ÄREKRÄNKNING

Läs mer

Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterade brott

Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterade brott Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterade brott Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Brottsofferjourernas Riksförbund Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2014 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto,

Brottsofferjourernas Riksförbund Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2014 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Årsberättelse och Årsredovisning 2013 Brottsofferjourernas Riksförbund Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2014 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock, Brottsofferjouren

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

Underlag till Jämställdhetsutredningen U 2014:06

Underlag till Jämställdhetsutredningen U 2014:06 Underlag till Jämställdhetsutredningen U 2014:06 Delmål 4: Mäns våld mot kvinnor Maria Eriksson, professor Mälardalens högskola Innehåll Mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet... 4 1 Våldet i siffror...

Läs mer

KARTLÄGGNING. Kartläggningen av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i Bollnäs.

KARTLÄGGNING. Kartläggningen av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i Bollnäs. KARTLÄGGNING Kartläggningen av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i Bollnäs. Inledning Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och ett brott. I genomsnitt mördas 17 kvinnor varje

Läs mer

UTREDNINGSENHETEN BARN OCH UNGDOM

UTREDNINGSENHETEN BARN OCH UNGDOM FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING UTREDNINGSENHETEN BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-04-01 Jämförande statistik Som det tidigare är återgivet är tjänsten socialsekreterare unga lagöverträdare

Läs mer

Sammanlagt MÅLSÄGANDE (totalt) 1866

Sammanlagt MÅLSÄGANDE (totalt) 1866 1 (6) 16.1.2018 Asylsökande som målsägande i brott 1.1 31.12.2017 ROLL/RUBRICERING Sammanlagt MÅLSÄGANDE (totalt) 1866 MISSHANDEL 629 OLAGA HOT 239 STÖLD 216 SNATTERI 157 LINDRIG MISSHANDEL 124 ÄVENTYRANDE

Läs mer

Kartläggning av förekomst av våld i nära relationer i Göteborgs Stad

Kartläggning av förekomst av våld i nära relationer i Göteborgs Stad Kartläggning av förekomst av våld i nära relationer i Göteborgs Stad Dialoga, Social resursförvaltning Katarina Idegård Mars 2017 Sammanfattning Aktuella studier om förekomst Nästan en tredjedel av världens

Läs mer

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten Barns rätt till ersättning i samband med brott Ulrika Forsgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Ersättningsformer Ersättning vid skada till följd av brott Skadestånd,

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2456 av Johan Hedin (C) Rättspolitik Sammanfattning Rättspolitiken ska se alla människors lika värde, skydda de som behöver samhällets skydd, straffa brott

Läs mer

Våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet

Våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet Kommittémotion M106 Motion till riksdagen 2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) Våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Brottsutvecklingen. KORTA FAKTA OM I SVERIGE

Brottsutvecklingen.  KORTA FAKTA OM I SVERIGE Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet. Vi arbetar med att ta fram kunskap om brottsutvecklingen, utvärdera kriminalpolitiska åtgärder och främja

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Handlingsplan gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Handlingsplan gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. HANDLINGSPLAN Granskad på bildningsutskottets sammanträde 2014-01-27, 9 Handlingsplan gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Alla vuxna i förskolan och skolan som får kännedom

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 2014-08-28 Ett tryggare Sverige I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Brottsofferjouren Uppsala län Bakgrund Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta (jouren) startade 1992 på initiativ av Röda Korset och Diakonistiftelsen Samariterhemmet i samarbete

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD

GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD Språk, kultur och etnicitet i brottsofferstödet? Presentation av projekt Stöd på eget språk Brottsofferjourernas Riksförbund 2006-2009 Brottsofferjourernas Telefoncentral Projektmedel

Läs mer

BROTTSUTSATT I LANDSKRONA?

BROTTSUTSATT I LANDSKRONA? BROTTSUTSATT I LANDSKRONA? En kartläggning av stöd till brottsutsatta Namn: Erica Svensson Datum: 2016-12-16 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. BAKGRUND... 4 1.1 VEM ÄR ETT BROTTSOFFER/ BROTTSUTSATT?...5

Läs mer

Ersättning för kränkning Jag känner mig kränkt! Ersättning för kränkning Ersättning för kränkning 3

Ersättning för kränkning Jag känner mig kränkt! Ersättning för kränkning Ersättning för kränkning 3 Jag känner mig kränkt! Kort historisk översikt Reglerades innan SkL:s tillkomst i 6 kap. 3 1 st. strafflagen. Nuvarande lydelse i 2:3 SkL (ersatte tidigare gällande 1:3 SkL). Kompletterades samtidigt med

Läs mer

Klassificering av brott. Anvisningar och regler

Klassificering av brott. Anvisningar och regler Klassificering av brott Anvisningar och regler Version 7.2 Juli 2019 Klassificering av brott Anvisningar och regler Version 7.2 Juli 2019 3 Brå kunskapscentrum för rättsväsendet Myndigheten Brå verkar

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och ss län Anmälda brott per kom mmun jan dec 213 län Klas Eriksson Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott brottsområde

Läs mer

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling?

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Lag & Rätt Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Sverige ett rättssamhälle inget straff utan lag Alla är lika inför lagen ingen

Läs mer

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013 Brottutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 21 2(26) Anmälda brott Sammanfattning Under 21 anmäldes knappt 1,4 miljoner brott. Det är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. De brottstyper som minskade

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för år 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2 Personer misstänkta för brott Sammanfattning År

Läs mer

PERSONER MISSTÄNKTA FÖR BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2010

PERSONER MISSTÄNKTA FÖR BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2010 PERSONER MISSTÄNKTA FÖR BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 21 2 Personer misstänkta för brott Sammanfattning År 21 registrerades 126 personer som skäligen eller på sannolika skäl misstänkta för brott. Det

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-11-20 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer