Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006"

Transkript

1 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006

2 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 TRYGGHETSSITUATIONEN I POLISOMRÅDE ÖVERGRIPANDE BILD... 4 PROBLEM MED ORDNINGSSTÖRNINGAR... 4 UTSATTHET FÖR BROTT... 6 ORO ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT... 7 OTRYGGHET UTE ENSAM SENT EN KVÄLL... 8 RÄDD FÖR SPECIELLA PERSONER... 9 AVSTÅTT FRÅN AKTIVITETER PÅ GRUND AV RÄDSLA... 9 POLISEN BRYR SIG OM LOKALA PROBLEM... 9 SAMMANFATTNING TRYGGHETSSITUATIONEN I BOLLEBYGDS KOMMUN

3 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsundersökning tillfrågas medborgare om hur de uppfattar ordningsstörningar, om de har blivit utsatta för brott eller oroat sig för att utsättas för brott, hur de upplever tryggheten och om otryggheten har gjort att de har avstått från någon aktivitet. Det ställs också en fråga om de tycker att polisen bryr sig om problemen som finns där de bor. De flesta frågeställningar utgår ifrån medborgarnas närområde, området där de bor, och är en uppfattning om nuläget. Vissa av frågorna omfattar händelser som inträffat under de senaste tolv månaderna och även händelser som inte har inträffat i direkt anslutning till det egna bostadsområdet. Frågeformuläret bygger på en teori om en sammankoppling av olika problem i ett område: områden som har stora problem med ordningsstörningar, såväl i den fysiska som i den sociala miljön, har ofta utbredd oro och otrygghet bland medborgarna och även utsattheten för brott är stor. Att tolka resultaten I varje delområde i polisområdet har 300 personer fått svara på enkäten. För att avgöra om resultaten i en viss kommun eller kommundel ligger högre eller lägre än i polisområdet totalt görs signifikanstester. Testerna talar om huruvida skillnaderna är så stora att de inte kan förklaras av slumpen. I de fall ett problem i en kommun eller en del av en kommun beskrivs som högt, innebär det därmed att andelen är hög i förhållande till polisområdet som helhet. Även variationer över tid signifikanstestas, för att säkerställa att det handlar om en reell förändring. Ju fler som svarar på enkäten, desto säkrare blir resultaten. Fakta om trygghetsundersökningen Fältarbetstid: 9 maj 13 juni 2006 Bruttourval: personer mellan år Svarsfrekvens: 73 % Tidigare mätningar: Åren och (i analysen jämförs endast ). Redovisade områden: Borås kommun: Centrum, Göta, Norrby stadsdel, Norrby annan del, Sjöbo stadsdel, Sjöbo annan del, Fristad, Sandhult, Trandared, Brämhult Hässleholmen, Brämhult annan del, Dalsjöfors och Viskafors. Marks kommun: Kinna centrala, Skene centrala samt Mark annan del. Svenljunga kommun Tranemo kommun Ulricehamns kommun Alingsås kommun: Innerstad, Östlyckan/Brogården, Noltorp/Kvarnbacken, Stockslycke/Ängabo, Annan del. Lerums kommun: Lerum Södra, Lerum Norra, Stenkullen, Floda, Tollered, Gråbo och Sjövik. Bollebygds kommun Herrljunga kommun: Herrljunga tätort, Ljung tätort och Herrljunga annan del. Vårgårda kommun 3

4 TRYGGHETSSITUATIONEN I POLISOMRÅDE 2 Övergripande bild Överlag i polisområdet nådde flera av frågeställningarna sin högsta nivå år Sedan dess har problemen i stort sett legat kvar på samma nivå, men vissa förändringar har skett, både i positiv och negativ riktning. En negativ utveckling under det senaste året är att färre känner sig trygga om de går ute sent en kväll i området där de bor. Däremot har utsattheten för brott minskat. Trygghetssituationen skiljer sig mellan olika kommuner Trygghet och särskilt inom kommunerna. De största variationen Otrygghet finns i hur medborgarna upplever tryggheten om de går ute ensamma sent en kväll. I Tollered i Lerum känner sig Avstått aktivitet 83 procent trygga i sitt bostadsområde kvällstid, medan Polisen bryr sig inte andelen i Brämhult/Hässleholmen i Borås är 37 procent. Brämhult/Hässleholmen har istället störst andel som tycker att polisen bryr sig om problemen, 61 procent jämfört med 30 procent i vissa andra områden i Borås, Alingsås och Lerum Medborgarnas uppfattning om området där de bor. Procent (%) av medborgarna. POLISOMRÅDE 2 Ordningsstörningar Utsatthet för brott Oro för brott därav bostadsinbrott misshandel Trend Trend Högst i polisområdet Lägst i polisområdet I Polisområde 2 uppgav 66 procent av medborgarna att de upplever problem med minst en ordningsstörning i området där de bor. Trafikproblem är den ordningsstörning som flest med- Ordningsstörning Utsatthet Oro för brott Oro överfall/ misshandel Trygg ute Otrygg ute Avstått något Polisen bryr sig Problem med ordningsstörningar De ordningsstörningar som tas upp i enkäten gäller den fysiska miljön, den sociala miljön och trafikmiljön. Som ordningsstörningar i den fysiska miljön räknas nedskräpning och skadegörelse. Som sociala ordningsstörningar räknas problem som handlar om kontakter mellan medborgare, bland annat missbrukare utomhus samt folk som bråkar och slåss. Vad gäller trafiken ingår både problem med trafikbeteende och den fysiska trafikmiljön. Medborgarna får ta ställning till huruvida ordningsstörningarna är ett stort eller litet problem, om det förekommer men inte är ett problem eller om det inte förekommer alls. 4

5 borgare upplever är ett problem, med närmare hälften av medborgarna som uppfattar det som ett problem. Därefter kommer ordningsstörningar i den fysiska miljön och slutligen i den sociala miljön. Stort/litet problem med ordningsstörningar i området där man bor. Västra Götaland, Polisområde 2. Procent (%) av medborgarna. TOTALT 66 Trafik Nedskräpning Stort Litet Skadegörelse 30 Ungdomsgäng 16 Berusade personer 16 Narkomaner 10 Folk slåss 9 Bostäder narkomaner 8 Bostäder alkoholister 8 Kvinnor antastas Kommunerna Andelen som upplever minst en ordningsstörning skiljer sig stort mellan kommunerna. och Herrljunga har de lägsta nivån, medan Vårgårda och Lerum har de högsta. Skillnaden inom olika delar av kommunerna är stor. Inom Alingsås (innerstad) och Borås (Norrby stadsdel, Sjöbo stadsdel, Brämhult/Hässleholmen) är det många som upplever problem med ordningsstörningar av olika slag, framförallt i den fysiska och sociala miljön. Trafikproblemen är däremot störst i Lerum (Stenkullen, Sjövik och Södra) samt i Vårgårda. Utveckling Andelen som tycker att det finns problem med ordningsstörningar av olika slag har ökat något över tid. Sedan år 2004 har ordningsstörningarna varit kvar på ungefär samma nivå. De flesta ordningsstörningar följer den trenden, men problemen med nedskräpning visar på en viss ökning jämfört med Problem med ordningsstörningar I kommunerna är variationerna större. I Svenljunga har problemen med folk som bråkar och slåss utomhus minskat efter en hög nivå år I Tranemo ser trenden annorlunda ut. Där fanns större problem med sociala ordningsstörningar år 2002, varefter problemen har minskat. I Bollebygd finns också en positiv trend över tid och de största minskningarna har skett under det senaste året för problem med nedskräpning, berusade personer utomhus, folk som bråkar och slåss utomhus. På längre sikt har problem med skadegörelse, ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen också minskat. 5

6 Befolkningen Det finns skillnader mellan olika grupper av individer. Skillnaden mellan män och kvinnor är inte så stor. Däremot finns det skillnader mellan olika åldrar. Ungdomar upplever oftare problem med ordningsstörningar i den fysiska och sociala miljön. Personer mellan 30 och 44 år och personer som har barn upplever istället trafikmiljön som ett problem. Personer som är 60 år eller mer och pensionärer upplever mer sällan problem av olika slag. Boendeformen har också betydelse. Personer som bor i hyreslägenheter är den grupp som oftast tycker att det finns problem med ordningsstörningar. 1 Fysiska ordningsstörningar: Bor i hyreslägenhet Arbetslös/övrig sysselsättning Studerar Bor hos föräldrar Sociala ordningsstörningar: Bor i hyreslägenhet Ungdomar Ensamstående år Trafikproblem: år Har barn Gift/sambo Privat anställd Utsatthet för brott I enkäten tillfrågas medborgarna om de har blivit utsatta för vissa mängdbrott: stöld, skadegörelse och fysiskt våld som gett smärta. Totalt uppger en knapp femtedel av medborgarna i polisområdet att de har blivit utsatta för minst ett av dessa brott under de senaste tolv månaderna. Det vanligaste brottet är stöld eller skadegörelse av fordon, som 18 procent har drabbats av. De flesta av brotten har skett när bilen stått parkerad i det egna bostadsområdet. Även övriga brott är starkt knutet till det egna närområdet: 7 procent har drabbats av något brott som är begånget i den egna bostaden eller i något förvaringsutrymme som tillhör bostaden. Våld är den brottstyp som oftast begås på någon annan plats. Vanligaste brottstyperna Annan stöld (t.ex. på arbetet, resa, fickstöld) 3,3 % Stöld på vind/källare/garage/förvaringsutrymme 3,2 % Skadegörelse på bil i bostadsområdet 2,8 % Stöld av cykel/moped/mc i bostadsområdet 2,7 % Utsattheten är hög i Alingsås och låg i Herrljunga jämfört med polisområdet totalt. I Alingsås är det framförallt Östlyckan/Brogården och Stockslycke/Ängabo som drar upp siffrorna. Våldsbrott drabbar oftare ungdomar, boende hos föräldrar och studerande. Dessa befolkningsgrupper är också överrepresenterade bland stöldbrotten, där också personer som bor i hyreslägenheter har en större utsatthet. Skadegörelse drabbar oftare personer mellan år, boende i hyreslägenheter och egen företagare. Personer över 60 år har lägst utsatthet för brott. Mer utsatta för brott (27-29%): Studerande Bor hos föräldrar Ungdomar Mindre utsatta för brott (13-15%): 60 år eller äldre Pensionär Utan barn 1 En person kan ingå i flera grupper beroende på ålder, kön, sysselsättning och civilstånd. 6

7 Utsattheten för brott har minskat något i årets undersökning, från 22 till 19 procent utsatta. Svenljunga har haft en förhållandevis stor minskning av stöldbrotten sedan föregående år och även Alingsås har haft stora minskningar. I Tranemo har andelen utsatta för stöldbrott halverats sedan år Också Ulricehamn har vissa minskningar av stöldbrotten jämfört med år Våld Av medborgarna i polisområdet uppger 2 procent att de har blivit utsatta för våld som har gett smärta. Den största andelen våldsbrott har skett på gata, torg eller annan allmän plats. Andelen utsatta för våld ligger relativt jämnt över kommunerna, utom Tranemo, där andelen är något större, 4 procent. Stöld Totalt uppger 12 procent att de har drabbats av stöld inom en ettårsperiod. Den största andelen stöldbrott har varit annan stöld eller stölder på vind, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden. I Ulricehamn är andelen utsatta 8 procent, medan den i Alingsås är 17 procent. Skadegörelse I polisområdet uppger 10 procent att de har varit utsatta för skadegörelse. Den största andelen skadegörelse har skett på bilen i området där man bor. Skillnaderna mellan kommunerna är mindre än för stöldbrotten, men Herrljunga har en förhållandevis låg utsatthet för skadegörelse, vilket påverkar utsattheten totalt i Herrljunga positivt. Oro att utsättas för brott I enkäten tillfrågas medborgarna om det under de senaste tolv månaderna har oroat sig för att utsättas för vissa brott. Frågan delas upp i huruvida man oroar sig mycket ofta, ganska ofta eller sällan. Oron för inbrott (i bostaden eller förråd/källare/vind) och brott mot fordon (stöld/skadegörelse) ligger förhållandevis jämnt nivåmässigt, med mindre än hälften av medborgarna som oroar sig någon gång (43-48 procent). Oron för överfall eller misshandel utomhus ligger något lägre, med 17 procent som oroat sig. Det finns en del skillnader mellan kommunerna och mellan olika brottstyper. I Borås är oron för egendomsbrott mindre, medan oron för överfall och misshandel är hög. Inom vissa delar av Borås är oron för överfall och misshandel mycket hög. I Lerum och Bollebygd är oron för inbrott i bostaden hög. Utvecklingen över tid av oron att utsättas för brott visar på en uppåtgående trend som har vänt till en minskning. Oron för inbrott ökade fram till år 2004, varefter den åter har minskat. För fordonsbrott märks en viss minskning av oron först i årets undersökning. Oron för överfall och misshandel har däremot varit relativt konstant under de senaste åren med en svagt ökande tendens. I Svenljunga och Lerum har oron att utsättas för brott minskat kraftigt under det senaste året Oro att utsättas för brott

8 Oro att utsättas för brott. Förändring i procentenheter mellan TOTALT PO 2 Borås Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Alingsås Lerum Bollebygd Herrljunga Vårgårda Generellt oroar sig kvinnor långt oftare än män för överfall/misshandel. Ungdomar oroar sig oftare för överfall/misshandel, medan personer mellan och år oftare oroar sig för egendomsbrott och personer som är mer än 60 år mer sällan oroar sig för att utsättas för någon form av brott. Boendeformen är också avgörande för oron: personer som bor i villa/radhus/gård oroar sig mer sällan för överfall eller misshandel än personer som bor i lägenhet, men de oroar sig oftare för inbrott. Oron för egendomsbrott är också stor bland personer med barn, gifta/sambo och privat anställda. Oro för brott totalt (mycket ofta/ofta/sällan) Högre oro för brott (70-71%) år Har barn Arbetar (privat/offentligt/eget företag) Lägre oro för brott (56-59%) Pensionär/60 år eller mer Bor hos föräldrar Otrygghet ute ensam sent en kväll Majoriteten, 65 procent av medborgarna svarar att de känner sig trygga om de går ute ensamma en sen kväll i området där de bor, medan 17 procent känner sig otrygga. Resterande svarar att de inte vet. Nivåmässigt finns stora skillnader mellan kommundelarna: 83 procent uppger att de är trygga i Lerum Tollared, medan endast 37 procent uppger det i Borås Brämhult/Hässleholmen. Också Norrby stadsdel och Sjöbo stadsdel i Borås har låga trygghetsvärden. Andelen trygga har gått ned något jämfört med år 2005, men andelen otrygga ligger kvar på ungefär samma nivå. Otryggheten är mest utbredd bland boende i hyreslägenheter och bland kvinnor. Mest otrygga Bor i hyreslägenhet (28%) Kvinnor (23%) Ensamstående (22%) Minst otrygga Män (9%) Egen företagare (11%) Bor i villa/radhus/gård (12%) år (12%) 8

9 Rädd för speciella personer En mindre del av medborgarna uppger att de är rädda för en eller flera speciella personer i området där de bor, 7 procent i hela polisområdet. Trenden över tid är oförändrad. Det finns inga skillnader mellan kommunerna som är statistiskt säkerställda. Ungdomar, studerande och boende hos föräldrarna är oftare rädda för speciella personer där de bor. Avstått från aktiviteter på grund av rädsla Otrygghet kan medföra flera konsekvenser, exempelvis att vissa avstår från att delta i aktiviteter för att man känt sig otrygg eller rädd för att bli hotad, ofredad eller utsatt för våld. De personer som har avstått från en aktivitet av andra skäl, till exempel att de inte har något intresse, ingår inte i siffran. I polisområdet uppgav 9 procent att de har avstått från att delta i någon aktivitet på grund av otrygghet eller rädsla under de senaste 12 månaderna. Vanligast är att avstå från att åka buss eller tåg (5 procent). I Alingsås och Lerum är nivåerna relativt höga. Under de senaste åren har andelen varit förhållandevis stabil och de ökningar som finns är på lite längre sikt. Kvinnor, ungdomar, boende i lägenhet, ensamstående, studerande och personer med övrig sysselsättning har oftare än andra avstått från någon aktivitet. Övrig sysselsättning kan t.ex. vara hemarbetande eller arbetslösa. Polisen bryr sig om lokala problem Närmare hälften, 49 procent, av medborgarna svarar att de inte vet om polisen bryr sig om problem som finns i deras bostadsområde. En något lägre andel, 40 procent, instämmer i att polisen bryr sig, medan 12 procent inte instämmer. I en kartläggning i Karlskoga, motiverade personer som svarar vet ej ofta sitt svar med man inte har haft anledning att kontakta polisen eller att man inte har sett poliser i sitt bostadsområde 2. Mest positiv bild av polisens agerande lokalt finns på kommunnivå i Ulricehamn, där 46 procent tycker att polisen bryr sig. I Lerum är siffran 34 procent. Denna siffra skiljer sig också stort inom olika kommuner. Exempelvis är andelen som instämmer i att polisen bryr sig ungefär lika stor i Borås kommun som i polisområdet totalt, men inom Borås varierar andelen från 61 procent (Brämhult/Hässleholmen) till 30 procent (Brämhult annan del och Fristad). Trenden över tid visar inte på några större förändringar. Bland ungdomar, boende hos föräldrarna och studerande är det fler som tar ställning i frågan och andelen som instämmer i att polisen bryr sig är stor i dessa grupper, men också andelen som inte instämmer är något större i dessa grupper. Pensionärer/personer 60 år eller mer tar mer sällan ställning i frågan. 2 Undersökning genomförd i Karlskoga närpolisområde år

10 Sammanfattning Ordningsstörningar Vanligast: Trend: Kommuner: Trafikproblem och problem i den fysiska miljön. Boende i hyreslägenhet upplever oftare problem, utom i trafikmiljön. Svag ökning över tid som har planat ut. Stora toppar i vissa områden inom Mark, Alingsås och Borås. Utsatthet för brott Vanligast: Trend: Kommuner: Fordonsbrott. Studerande, boende hos föräldrar och ungdomar mest drabbade för brott. Liten minskning i årets mätning. Flest utsatta i Alingsås trots stora minskningar. Oro att utsättas för brott Vanligast: Oro för egendomsbrott. Kvinnor och ungdomar för överfall eller misshandel. Personer som bor i villa, är gifta/sambo, har barn eller är egen företagare oroar sig oftare för inbrott. Trend: Uppåtgående trend har vänt till minskning. Kommuner: Mindre oro för egendomsbrott i Borås, men större oro för överfall/misshandel. Stor oro för inbrott i bostaden i Lerum och Bollebygd. Trygghet och otrygghet ute ensam sen kväll Vanligast: De flesta är trygga: 70 procent och 17 procent är otrygga. Störst otrygghet bland boende i hyreslägenheter, kvinnor och ensamstående. Trend: Något minskad trygghet jämfört med Kommuner: Mycket stora skillnader främst inom kommunerna. Tryggheten varierar mellan 37 och 83 procent på områdesnivå. Avstått från aktiviteter på grund av rädsla Vanligast: Avstått från att åka buss eller tåg. Kvinnor, boende i lägenhet, ensamstående m.fl. Trend: Ingen förändring. Kommuner: Höga nivåer i Alingsås och Lerum. Polisen bryr sig om problemen Vanligast: Hälften svarar att de inte vet om polisen bryr sig. Ungdomar tar oftare ställning, både i positiv och negativ riktning. Trend: Inga förändringar. Kommuner: Mest positivt i Ulricehamn på kommunnivå. På områdesnivå är man mest positiv i Brämhult/Hässleholmen i Borås. 10

11 Trygghetssituationen i Bollebygds kommun I Bollebygds kommun är nivåerna jämförbara med polisområdet som helhet och det är få siffror som avviker. Trenden över tid är i första hand positiv. BOLLEBYGDS KOMMUN Ordningsstörningar Trend Trend Utsatthet för brott Problemen med missbrukare utomhus och med folk Oro för brott som bråkar och slåss utomhus är förhållandevis små. De flesta enskilda ordningsstörningar har därav bostadsinbrott minskat över tid, men totalt sett ligger problemen misshandel kvar på samma nivå som tidigare främst på grund Otrygghet av att trafikproblemen är oförändrade. Jämfört med Avstått aktivitet år 2005 har andelen som upplever problem med nedskräpning minskat kraftigt, från 40 procent av Polisen bryr sig inte medborgarna till 29 procent. Även problemen med berusade utomhus samt folk som bråkar och slåss har minskat kraftigt under det senaste året. Sett över en längre tidsperiod har utsattheten för brott minskat kraftigt. Oron för inbrott i bostaden är relativt hög jämfört med polisområdet totalt. Tryggheten ute sena kvällar ligger på samma nivå som i polisområdet och förändringarna över tid är små. Medborgarna har en något mer negativ bild av hur polisen sköter närområdet jämfört med i övrigt i polisområdet, då andelen som svarar att de inte instämmer i att polisen bryr sig är något högre. Nivå 11

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 Rikspolisstyrelsen, mars 2006 Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 EXTRAFRÅGOR... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 4 TRYGGHETSSITUATIONEN

Läs mer

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO Trygghetsundersökning, V Götaland, PO2 2--23 Om Trygghetsundersökningen Målgruppen består av individer, -5 år, bosatta i de geografiska områden som en undersökning omfattar Det är en stickprovsundersökning,

Läs mer

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar med viss frekvens i länets kommuner

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens Sid

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning

Polisens trygghetsundersökning Fältarbetstid Svarsfrekvenser -8-2--9-6 POMS TOTALT 69 % 64 % Centrum 63 % Norra Fäladen 9 % Linero 66 % Dalby % Övriga delar 6 % Problem med nedskräpning 6 48 4 36 32 3 33 38 4 3 34 32 32 33 28 36 31

Läs mer

Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Polisområde Norrbotte, Region Nord 2016-05-04 RAPPORT 2 (10) Piteå kommun Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 4 3 PROBLEMOMRÅDEN... 4 4 RESULTAT... 5 4.1 Utemiljö...

Läs mer

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1.

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1. Problembild - Problemindex 2015 (1.78) Utemiljö 2015 201 (1.40) 201 2012 (1.1) 2012 2011 (1.56) 2011 2010 (1.59) 2010 2009 (1.4) 2009 Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 1 (2) 6 (2) 27 (1) 25 (1) Skadegörelse 28

Läs mer

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Ärende nr 6 Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Total problembild - 1.36 1.27 1.39 Missbruksproblem - 1.00 1.00 1.00 Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen - 1 1 1 Buskörning med mopeder, mc

Läs mer

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 Polisområde Nordvästra Skåne TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 1 Trygghetsmätning- tillvägagångssätt Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt

Läs mer

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Diagram - Tranemo Bild: tranor, Västra Götalands landskapsdjur Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete

Läs mer

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Malmö områdesundersökning 2015 Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Rapport från Institutionen för kriminologi, Malmö högskola Maj 2016 Malmö områdesundersökning 2015 Syftet med

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Vingåkers resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING Polisområde Luleå, 2009 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Innehållsförteckning 1 Om Trygghetsundersökningen...

Läs mer

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Jenny Theander Malmö stad Marie Torstensson Levander & Anna-Karin Ivert, Institutionen för kriminologi Malmö högskola Malmö områdesundersökning

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Sammanfattande rapport Utgivare: Polismyndigheten i Södermanlands län Trygghetsmätning 2011 gjord av Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Förord

Läs mer

Förteckning över tabeller och diagram

Förteckning över tabeller och diagram Bilaga 4 Förteckning över tabeller och diagram I rapporten Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002, rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden Sammanfattning: Tabell 1 Sammanfattande tabell över olika

Läs mer

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun Trygghetsmätning Haninge kommun Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier Trygghetsmätning Haninge kommun 2014-11-19 Uppdrag Trygghetsmätning Haninge kommun Kartlägga och analysera tryggheten i Haninge kommun

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Svarsfrekvenser... 4 Problem i

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SIDAN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 211 En stadsövergripande trygghetsmätning Stockholms stad Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor Projektledare: Niklas Roth Tel: 8-58 4324 E-mejl: niklas.roth@stockholm.se

Läs mer

Skånepolisens trygghetsmätning 2013

Skånepolisens trygghetsmätning 2013 RAPPORT 1 (5) Skånepolisens trygghetsmätning 2013 Årets trygghetsmätning är den tionde i en obruten serie som inleddes år 2004. Trenden för problemnivåerna under åren har varit sjunkande. I ett skåneperspektiv

Läs mer

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 P O L I S M Y N D I G H E T E N I K R O N O B E R G S LÄN N O V E M B E R 2 0 1 4 Scandinfo Marketing Research AB 2014-11-05 Göran Erasmie Pnr.16366

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Flen Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet för

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 Tertial 2 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Katrineholm Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd Tid Tisdag den 12 februari 2013, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City Trygghetsmätningen 2012 NÄPO City Agenda Trygghetsmätningen Total problembild Totalindex NÄPO City s stadsdelar Huvudindikatorer Brottsstatistik 2010-2012 Malmö NÄPO City olika brottstyper Brottsstatistik

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Vingåkers resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 Tertial 1 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Diarienummer: AA-400-22532-12 Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag

Läs mer

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå. Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.se) Trygghetsmätning Trygghetsmätningen i Region Syd genomfördes i slutet

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: AA-400-22532/12 År 2012 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod... 1 Rapportens

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Trosas resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Äldre

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar Under våren genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,

Läs mer

LänsUndersökningen 2004

LänsUndersökningen 2004 LänsUndersökningen 2004 Svenskarnas oro och skadeförebyggande åtgärder Riksresultat Länsförsäkringar 2004 L ÄNSU NDERSÖKNINGEN 2004 RIKSRESULTAT SIDAN 2 Sammanfattning Nästan en fjärdedel av befolkningen

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING

MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING 2012 Ett samarbete mellan: Malmö högskola, Malmö stad, Polisen och Räddningstjänsten syd Du har blivit slumpmässigt utvald att delta i denna undersökning. Just Dina åsikter och

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

Huddinge kommun. Befolkningsundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Huddinge kommun. Befolkningsundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Huddinge kommun Befolkningsundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen 2 Bostadsområdet 4 Hushåll 19 Miljö 21 Ekonomisk och social trygghet 27

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 11 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 2 STOCKHOLMS STAD Trygg i Stockholm? 11 En stadsövergripande trygghetsmätning

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rågsved

Trygghet och socialt liv i Rågsved Trygghet och socialt liv i Rågsved Svenska Bostäder i samarbete med Familjebostäder och Stockholmshem Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Bagarmossen

Trygghet och socialt liv i Bagarmossen Trygghet och socialt liv i Bagarmossen Svenska Bostäder/SDF Skarpnäck Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD

Läs mer

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen Dessa åtgärder bygger bland annat på problembilder från kartläggningar i Skärholmen som Svenska Bostäder och SDF Skärholmen har genomfört under 2007.

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Akalla

Trygghet och socialt liv i Akalla Trygghet och socialt liv i Akalla Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -- Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM AKALLA AKALLA BEFOLKNING

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Husby

Trygghet och socialt liv i Husby Trygghet och socialt liv i Husby Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -- 2 Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM HUSBY HUSBY BEFOLKNING

Läs mer

Trygghet i lokalområdet

Trygghet i lokalområdet Trygghet i lokalområdet Resultatet från en områdesundersökning i Tyresö 2016-09-27 Säkerhetsenheten Tyresö kommun / 2016-09-27 2 (35) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 6 2.1 Syfte...

Läs mer

Brottsutvecklingen. KORTA FAKTA OM I SVERIGE

Brottsutvecklingen.  KORTA FAKTA OM I SVERIGE Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet. Vi arbetar med att ta fram kunskap om brottsutvecklingen, utvärdera kriminalpolitiska åtgärder och främja

Läs mer

Trygghet i Hässelby strand

Trygghet i Hässelby strand Trygghet i Hässelby strand Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2008-03-12 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA OM HÄSSELBY STRAND

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Folkmängd första kvartalet 2004

Folkmängd första kvartalet 2004 Folkmängd första kvartalet 2004 Borås Stads befolkning ökade med 154 personer under första kvartalet 2004 (jämfört med -6 personer första kvartalet 2003). Födelsenettot blev minus 25 (jämfört första kvartalet

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rinkeby

Trygghet och socialt liv i Rinkeby Trygghet och socialt liv i Rinkeby Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 0-0-30 2 Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM RINKEBY RINKEBY

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Brottsstatistik och hur den kan användas Nationella trygghetsundersökningen Alla brott Kriminalstatistiken Statistikkällor Rättsstatistik Anmälda brott Uppklarade brott (Handlagda brott) Misstänkta personer

Läs mer

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011 Admin Sidan 1 2011-11-24 Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011 - Analys byggd på de boendes egna bedömningar Av: Kjell Elefalk, Trygghet och Management AB, 2011-10-08 Admin

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2006-06-30 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 SYFTE OCH METOD 5 FAKTA

Läs mer

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Trygghet i Borås Stad. - En kartläggning och analys av behov och insatser

Trygghet i Borås Stad. - En kartläggning och analys av behov och insatser Trygghet i Borås Stad - En kartläggning och analys av behov och insatser 0 Diarienr: 489 A117.020/2013 2015-01-15 Vid frågor om innehållet, kontakta: Stefan Hellberg, Brottsanalytiker Polisområde Älvsborg/stab

Läs mer

Kommun Där vårdsamverkan sker i större utsträckning

Kommun Där vårdsamverkan sker i större utsträckning Kommun Bollebygd Borås Herrljunga Lerum Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Vård och Vård och äldre sförvaltningen Stadsdel Öster, Väster och Norr Vård och Sektor Vårdoch omsorg ssektionen (avdelning äldre

Läs mer

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2010 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Resultat, sammanfattning

Resultat, sammanfattning Resultat, sammanfattning Drygt hälften av bilisterna, 58 procent, som överskred den gällande hastighetsbegränsningen på 30 km/tim. Cirka 3 procent av fordonen körde 51 km/tim eller fortare. Medianhastigheten

Läs mer

Barnavårdsanmälningar och utredningar 2002

Barnavårdsanmälningar och utredningar 2002 Barnavårdsanmälningar och utredningar 2002 2002:31 Barnavårdsanmälningar och utredningar Publikation 2002:31 ISSN 1403-168X Rapporten sammanställt av: Birgitta Hettne Layout omslag: Kerstin Janson Produktion:

Läs mer

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna?

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna? AL 480-6198/07 Brott mot äldre - var finns riskerna? Dokument Sida RAPPORT 1 (7) Upprättad av Datum Diarienr Version David Holtti 2007-08-07 AL 480 6198/07 01.00 Inledning Göteborgs-Posten har under våren

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2002

Personer lagförda för brott år 2002 Personer lagförda för brott år 2002 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik) år 2002. Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011.

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011. Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 26 211. I denna redovisning används tre olika källor: - Brå:s rapport: Lokala poliser Hinder och möjligheter med lokala poliskontor - Statistik på polisanmälda

Läs mer

Väldigt låga siffror. Genomsnittet för landet ligger på 2,0.

Väldigt låga siffror. Genomsnittet för landet ligger på 2,0. BAKGRUND OCH SYFTE Sedan sutet av 1990-taet genomför Poisen okaa trygghetsundersökningar. Undersökningarna riktar sig ti amänheten och fångar den okaa trygghetsbiden i form av uppevda probem, utsatthet

Läs mer

KLOTTER I GÖTEBORG EN UNDERSÖKNING BLAND PRIVATA FASTIGHETSÄGARE. Göteborg

KLOTTER I GÖTEBORG EN UNDERSÖKNING BLAND PRIVATA FASTIGHETSÄGARE. Göteborg KLOTTER I GÖTEBORG EN UNDERSÖKNING BLAND PRIVATA FASTIGHETSÄGARE Göteborg Varför undersöka klotter? Klotter och skadegörelse är ett problem på många platser i Göteborg. Det är negativt ur flera olika synvinklar.

Läs mer

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 Statistik 2012 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Tidningsläsning bland arbetslösa

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Tidningsläsning bland arbetslösa INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 44 Tidningsläsning bland arbetslösa Ulrika Andersson 3 Tidningsläsning bland arbetslösa 199-talet

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Trygghet i centrala Landskrona

Trygghet i centrala Landskrona Trygghet i centrala Landskrona BoStaden och Landskrona kommun Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2007-06-20 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Akalla 2009 en uppföljning

Trygghet och socialt liv i Akalla 2009 en uppföljning Trygghet och socialt liv i Akalla en uppföljning Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -12-14 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 S YFTE OCH METOD

Läs mer

Trygghet i Hässelby gård

Trygghet i Hässelby gård Trygghet i Hässelby gård Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2008-03-12 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA OM HÄSSELBY GÅRD

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rinkeby 2009 en uppföljning

Trygghet och socialt liv i Rinkeby 2009 en uppföljning Trygghet och socialt liv i Rinkeby en uppföljning Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -12-14 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 S YFTE OCH METOD

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2000

Personer lagförda för brott år 2000 Personer lagförda för brott år 2000 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Faktablad 2 Hälsa och vårdutnyttjande Hälsa på lika villkor? 2005 Sjuhärad

Faktablad 2 Hälsa och vårdutnyttjande Hälsa på lika villkor? 2005 Sjuhärad Faktablad 2 Hälsa och vårdutnyttjande Hälsa på lika villkor? 2005 I detta faktablad presenteras ett urval av resultaten från folkhälsoenkäten Hälsa På Lika Villkor? Enkäten innehåller ett 70-tal frågor

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Utsatthet för brott år Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012

Utsatthet för brott år Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012 Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och trygghe ten

Läs mer

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM STÖD TILL RESULTATST YRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) DNR 1.6-692-2012 2012-12-03 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Upplevd trygghet och anmälda brott

Läs mer

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2016-11-01 Sid 1/7 Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun Del 1- rapport Inledning Denna kartläggning är en första överblick över brotts- och trygghetssituationen i Lysekils kommun. Kartläggningen

Läs mer