Förteckning över tabeller och diagram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över tabeller och diagram"

Transkript

1 Bilaga 4 Förteckning över tabeller och diagram I rapporten Offer för våld och egendomsbrott , rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden Sammanfattning: Tabell 1 Sammanfattande tabell över olika brottstyper under en ettårsperiod Diagram 1 Andel individer, år, som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Utvecklingen i hela riket, i storstäder resp. norra Sverige. Procent Kapitel 2: Offer för våld eller hotelser Tabell 2.1 Utsatta för våld eller hotelser under en ettårsperiod Diagram 2.1 Utsatta för olika former av våld eller hotelser. Utvecklingen Tabell 2.2 Antal fall av våld eller hotelser under en ettårsperiod Tabell 2.3 Genomsnittligt antal hot- eller våldshändelser under några ettårsperioder mellan 1978 och , samt procentuell fördelning efter våldstyp Tabell 2.4 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatt för någon form av våld eller hot om våld. Jämförelser med förhållandena Diagram 2.2 Blivit utsatt för något våld eller hot under en ettårsperiod. Jämförelse mellan män och kvinnor Diagram 2.3 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld eller hotel ser om våld. Redovisning för ett antal olika befolkningsgrupper. Diagram 2.4 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld (ej enbart hotelser). Redovisning för ett antal olika befolkningsgrupper Tabell 2.5 Var inträffar de olika våldshändelserna? Procent av olika brott Tabell 2.6 Vad slags våld eller hot är det frågan om på de olika platserna? Diagram 2.5 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld eller hot i någon bostad. Redovisning för ett antal olika befolkningsgrupper resp. utvecklingen sedan Tabell 2.7 Var inträffar våldet eller hotelserna? Särredovisning efter kön och ålder Tabell 2.8 Något lägenhetsvåld eller hot under en ettårsperiod Redovisning efter familjeförhållande. Diagram 2.6 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld eller hot i samband med yrkesutövning. Redovisning för ett antal olika befolkningsgrupper Diagram 2.7 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld eller hot på gator eller andra allmänna platser. Redovisning för ett antal olika befolkningsgrup per Tabell 2.9 Andel av våldshändelserna som medförde att man blev sjukskriven eller oförmögen att utföra sina vanliga sysslor. Särredovisning efter vissa befolkningsgrupper resp. platsen för händelsen

2 Tabell 2.10 Poliskontakter. Särredovisning efter typ av hot- eller våldshändelse Tabell 2.11 Relation till gärningsmannen. Redovisning för ett antal olika befolkningsgrupper Tabell 2.12 Förekomst av vapen eller andra tillhyggen. Redovisning för ett antal olika befolk ningsgrupper Tabell 2.13 Vittne till våld samt olika aspekter av oro för våld eller hot. Särredovisning efter kön och ålder Diagram 2.8 Personer som under en ettårsperiod blivit vittne till något våld som gjorde att man blev upprörd eller kände sig illa till mods. Redovisning efter ett antal olika befolk ningsgrupper. Nuläge Diagram 2.9 Det har under det senaste året hänt att man avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Utvecklingen bland män och kvinnor, år. Diagram 2.10 Det har under det senaste året hänt att man avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Redovisning efter ett antal olika befolkningsgrupper Diagram 2.11 Går aldrig ut ensam på kvällen utanför bostadsområdet. Redovisning efter ett antal olika befolkningsgrupper. Tabell 2.15 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för våld resp. hot. Båda könen år Tabell 2.16 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för något lägenhetsvåld eller -hot. Båda könen resp. enbart kvinnor, år Tabell 2.17 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för något våld eller hot på gator och andra allmänna platser. Båda könen, år Tabell 2.18 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för våld el. hot i samband med tjänsteutövning resp. "oro för våld". Båda könen år resp år Kapitel 3: Offer för stöld eller skadegörelse Tabell 3.1 En uppskattning av antalet egendomsbrott under en ettårsperiod , uppdelade på stöld resp. skadegörelse, samt om händelsen ägde rum i Sverige eller utomlands. Tabell 3.2 Antal stölder eller skadegörelser av olika slag under några perioder Diagram 3.1 Andel individer, år, som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Utvecklingen i hela riket, i storstäder resp. norra Sverige Diagram 3.2 Andel individer som under en ettårsperiod blivit utsatta för stöld eller skadegörelse i bostaden, i fritidshus eller i något förrådsutrymme. Utvecklingen Diagram 3.3 Andel individer som under en ettårsperiod blivit utsatta för stöld eller skadegörelse av bil eller av något från bilen. Utvecklingen Diagram 3.4 Andel individer som under en ettårsperiod blivit utsatta för stöld eller skadegörelse av cyklar, mopeder, MC eller delar från dessa resp. andra typer av stöld eller skade görelse. Utvecklingen Tabell 3.3 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Särredovisning efter boendeform och region samt utvecklingen sedan Diagram 3.5 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Särredovisning efter boendeform, regioner och län. Diagram 3.6 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Andelar inom olika befolkningsgrupper Tabell 3.4 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Särredovisning efter brottstyp, boendeform och region Diagram 3.7 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse i bostaden. Särredovisning efter boendeform, regioner och län. Diagram 3.8 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse i bostaden. Andelar inom olika befolkningsgrupper

3 . Diagram 3.9 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse på vind, i källare, i garage etc. Särredovisning efter boendeform, regioner och län. Diagram 3.10 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse på vind, i källare, i garage etc. Andelar inom olika befolknings grupper. Diagram 3.11 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av bil. Särredovisning efter boendeform, regioner och län. Diagram 3.12 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av bil. Andelar inom olika befolkningsgrupper resp. utveckling sedan Diagram 3.13 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av något i eller från bilen. Särredovisning efter boendeform, regioner och län. Diagram 3.14 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av något i eller från bilen. Andelar inom olika befolkningsgrup per. Diagram 3.15 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av cykel, moped, MC etc. Särredovisning efter boendeform, regi oner och län. Diagram 3.16 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av cykel, moped, MC etc. Andelar inom olika befolkningsgrup per. Tabell 3.5 Antal resp. andel brott som medfört någon poliskontakt. Särredovisning efter brottstyp Tabell 3.6 Poliskontakter. Särredovisning efter brottstyp Diagram 3.17 Oro för inbrott eller skadegörelse i bostaden. Utvecklingen vissa år Diagram 3.18 Oro för inbrott eller skadegörelse i bostaden. Andelar inom olika befolkningsgrup per. Diagram 3.19 Vanligt med skadegörelse i bostadsområdet. Utvecklingen vissa år för hela riket, storstadsområdena resp. norra Sverige. Tabell 3.7 Skadegörelse i bostadsområdet. Särredovisning efter boendeform och region samt utvecklingen sedan Diagram 3.20 Vanligt med skadegörelse i bostadsområdet. Särredovisning efter boendeform, regi oner och län Diagram 3.21 Vanligt med skadegörelse i bostadsområdet. Andelar inom olika befolkningsgrup per Tabell 3.8 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för någon stöld eller skadegörelse överhuvud taget resp. någon stöld eller skadegörelse i bostad eller förråd. Tabell 3.9 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för någon stöld eller skadegörelse av eller något från bilen resp. av eller något från cykel, moped, MC etc. Tabell 3.10 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa benägenheten att vara orolig för stöld eller skadegörelse i bostaden Kapitel 4: Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskyddoffer för stöld eller skadegörelse Diagram 4.1 Har hemförsäkring för bostaden. Särredovisning efter boendeförhållande Diagram 4.2 Har hemförsäkring för bostaden. Andelar inom olika befolkningsgrupper Tabell 4.1 Hemförsäkring för bostaden resp. fungerande brandvarnare i bostaden. Särredovisning efter boende- och upplåtelseform samt regioner resp. utvecklingen sedan Diagram 4.3 Har fungerande brandvarnare i bostaden. Särredovisning efter vissa boendeförhållan den Procent. Diagram 4.4 Har fungerande brandvarnare i bostaden. Andelar inom olika befolkningsgrupper. 3

4 Procent. Diagram 4.5 Har helförsäkring eller vagnskadegaranti på bilen (någon av bilarna) Andelar inom olika befolkningsgrupper Tabell 4.2 Har helförsäkring eller vagnskadegaranti resp. någon larmanordning på bilen (någon av bilarna). Särredovisning socioekonomisk grupp samt region samt utvecklingen sedan Diagram 4.6 Grannsamverkan mot brott. Andelar som nästan alltid brukar skydda sin bostad genom bevakningshjälp från t.ex. grannar. Särredovisning efter vissa boendeförhållanden Diagram 4.7 Grannsamverkan mot brott. Andelar som nästan alltid brukar skydda sin bostad genom bevakningshjälp från t.ex. grannar. Andelar inom olika befolkningsgrupper resp. utveckling sedan Tabell 4.3 Grannsamverkan mot brott. Särredovisning efter boende- resp. upplåtelseform samt region Diagram 4.8 Skyddar sin bostad mot brott genom extralås. Särredovisning efter vissa boendeförhållanden Diagram 4.9 Skyddar sin bostad mot brott genom extralås. Andelar inom olika befolkningsgrupper Tabell 4.4 Skydd mot bostadsinbrott. Särredovisning efter boende- resp. upplåtelseform samt region i procent samt utvecklingen sedan Diagram 4.10 Skyddar sin bostad mot brott genom inbrottsalarm. Särredovisning efter vissa boendeförhållanden. Nuläge Diagram 4.11 Skyddar sin bostad mot brott genom inbrottsalarm. Andelar inom olika befolkningsgrupper. Nuläge Diagram 4.12 Skyddar sin bostad mot brott genom säkerhets- eller gallerdörrar. Särredovisning efter vissa boendeförhållanden Diagram 4.13 Skyddar sin bostad mot brott genom säkerhets- eller gallerdörrar. Andelar inom olika befolk ningsgrupper Kapitel 5: Oroande förhållanden Diagram 5.1 Oro för familjens ekonomi. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år Diagram 5.2 Oro för familjens ekonomi. Andelar inom olika befolkningsgrupper resp. utveckling sedan Tabell 5.1 Oro för ekonomi och arbetslöshet. Redovisning efter kön och ålder samt utvecklingen sedan 1993 Diagram 5.3 Oro för arbetslöshet bland förvärvsarbetande män och kvinnor, år. Utvecklingen (vissa år) Diagram 5.4 Oro för sin egen hälsa. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år Tabell 5.2 Oro för sin egen hälsa resp. oro för att själv eller någon nära anhörig skall drabbas av aids eller HIV-smitta. Redovisning efter kön och ålder i procent samt utvecklingen sedan 1993 Diagram 5.5 Oro för sin egen hälsa. Andelar inom olika befolkningsgrupper resp. utveckling sedan Diagram 5.6 Oro för att själv eller någon nära anhörig skall drabbas av aids eller HIV-smitta. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år Diagram 5.7 Oro för att själv eller någon nära anhörig skall drabbas av aids eller HIV-smitta. Andelar inom olika befolkningsgrupper. Tabell 5.3 Oro för barnens situation. Redovisning av föräldrar med barn i olika åldrar samt utvecklingen sedan 1993 Diagram 5.8 Oro för att barnen skall bli utsatta för mobbning eller misshandel av kamrater. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor med barn i åldern 3 17 år Diagram 5.9 Oro för att barnen skall bli utsatta för mobbning eller misshandel av kamrater. Andelar inom olika befolkningsgrupper med barn i åldern 3-17 år resp. utveckling sedan Diagram 5.10 Oro för att barnen skall hamna i gäng som använder alkohol, narkotika, sniffar eller dylikt. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor med barn i åldern år. Procent. 4

5 Diagram 5.11 Oro för att barnen skall hamna i gäng som använder alkohol, narkotika, sniffar eller dylikt. Andelar inom olika befolkningsgrupper med barn i åldern år Diagram 5.12 Oro för miljöförstöring kring hemorten. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år Tabell 5.4 Oro för miljöförstöring kring hemorten eller i världen som helhet. Redovisning efter kön och ålder i procent samt utvecklingen sedan 1993 Diagram 5.13 Oro för miljöförstöring kring hemorten. Andelar inom olika befolkningsgrupper Diagram 5.14 Oro för miljöförstöringen i världen. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år. Diagram 5.15 Oro för miljöförstöringen i världen. Andelar inom olika befolkningsgrupper Diagram 5.16 Oro för Sveriges energiförsörjning. Utvecklingen (vissa år) för män och Tabell 5.5 kvinnor, år Oro för Sveriges energiförsörjning resp. oro för den internationella situationen, t.ex. risken för krig. Redovisning efter kön och ålder i procent samt utvecklingen sedan Diagram 5.17 Oro för Sveriges energiförsörjning. Andelar inom olika befolkningsgrupper Diagram 5.18 Oro för den internationella situationen, t.ex. risken för krig. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år Diagram 5.19 Tabell 5.6 Tabell 5.7 Tabell 5.8 Oro för den internationella situationen. Andelar inom olika befolkningsgrupper. Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att känna oro för familjens ekonomi resp. oro för att bli arbetslös (bland förvärvsarbetande). Båda könen år Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att känna oro för sin egen hälsa resp. för att man själv eller någon nära anhörig skall drabbas av aids eller HIV-smitta. Båda könen år Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att känna oro för den internationella situationen t.ex. risken för krig. Båda könen år Förteckning över tabellmaterialet på - se nedan för åtkomst eller tillgång i pappersformat se sidan fyra: Tabellerna är ordnade enligt följande: Offer för våld eller hotelser: tabellerna Offer för stöld eller skadegörelse: tabellerna Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd: tabellerna Oroande förhållanden: tabellerna Redovisningsgrupperna varierar men är främst kön, ålder, familjeförhållande, nationalitet, socioekonomisk grupp och regionala indelningar (för definitioner och befolkningstal se bilaga 2 i denna rapport. Vid behov ges förklaringar i anslutning till respektive tabell. I tabellerna ingår även uppgifter om de uppskattade befolkningstalen (i 1000-tal) samt antal intervjuer (bastal) för respektive redovisningsgrupp (ibland genom hänvisning till annan tabell). 5

6 Kapitel 2: Offer för våld eller hotelser Tabell Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld eller hotelser om våld. Tabell Var inträffar våldet eller hotelserna? Tabell Vilka drabbas av de olika våldshändelserna eller hoten? Vad slags våld eller hot är det frågan om på de olika platserna? Tabell 2.13 Några karakteristika kring de olika våldshändelserna eller hoten. Tabell 2.14 Andel av våldshändelserna som medförde att man blev sjukskriven eller oförmögen att utföra sina vanliga sysslor. Tabell Poliskontakter. Tabell Relation till gärningsmannen. Tabell Förekomst av vapen eller andra tillhyggen. Tabell Vittne till våld samt olika aspekter av oro för våld eller hot. Tabell 2.26 Personer som under en ettårsperiod råkat få se när någon person blivit utsatt för våld eller misshandel som gjorde att man blev upprörd eller kände sig illa till mods. Tabell 2.27 Personer som uppger att man under det senaste året avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Tabell Undviker vissa platser eller gator inom resp. utanför det egna bostadsområdet efter mörkrets inbrott. Tabell Personer som aldrig går ut ensamma inom eller utanför det egna bostadsområdet efter mörkrets inbrott. Kapitel 3: Offer för stöld eller skadegörelse Tabell Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Tabell Personer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för olika former av stöld eller skadegörelse. Tabell 3.7 Egendomsbrotten uppdelade på stöld resp. skadegörelse, samt om händelsen ägde rum i Sverige eller utomlands. Tabell Egendomsbrott inom skilda boendeformer, regioner och familjeförhållande. Särredovisning efter typ av brott. Tabell Poliskontakter. Tabell Skadegörelse i bostadsområdet. 6

7 Kapitel 4: Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd Tabell 4.1 Hemförsäkring för bostaden resp. brandvarnare i bostaden. Tabell 4.2 Har helförsäkring eller vagnskadegaranti resp. någon larmanordning på bilen. Tabell 4.3 Grannsamverkan mot brott. Tabell 4.4 Skydd mot bostadsinbrott. Kapitel 5: Oroande förhållanden Tabell 5.1 Oroande förhållanden: ekonomi, arbetslöshet, bostadsinbrott. Tabell 5.2 Oroande förhållanden: hälsa, hiv-smitta, barnens situation. Tabell 5.3 Oroande förhållanden: miljöförstöring, den internationella situationen m.m. 7

Sammanfattning. Kap 2: Offer för våld eller hotelser

Sammanfattning. Kap 2: Offer för våld eller hotelser Sammanfattning Att få leva skyddad från brottslighet, från våld och egendomsbrott är ett viktigt villkor för ett gott liv. Kriminalitet kan få konsekvenser inte bara för dem som blir direkt drabbade, utan

Läs mer

Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002

Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002 Levnadsförhållanden Levnadsförhållanden, rapport 104 1978 2002 Som ett led i SCBs undersökningar av levnadsförhållandena (ULF) har vi försökt att kartlägga några av dessa problem. Hur många drabbas årligen

Läs mer

Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd

Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd Kapitel 4 Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd 4.1 Inledning Den tredje aspekten av trygghet och säkerhet som studeras i denna rapport handlar om försäkringsskydd och olika brottsförebyggande

Läs mer

Så bor vi i Sverige Bostäder, boendemiljö och transporter 1975 2002

Så bor vi i Sverige Bostäder, boendemiljö och transporter 1975 2002 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 107 Så bor vi i Sverige Bostäder, boendemiljö och transporter 1975 2002 Statistiska centralbyrån 2004 Living Conditions Report no 107 The way we live in Sweden Homes, the living

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor Hela publikationen finns att beställa eller ladda ner på www.bra.se/go/297 MISSHANDEL MOT KVINNOR Klara Hradilova Selin och

Läs mer

Boende och boendemiljö

Boende och boendemiljö LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 117 Boende och boendemiljö 2006 07 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 117 Boende och boendemiljö 2006 07 Statistiska centralbyrån 2009 Living Conditions Report no 117 Housing and

Läs mer

NCO 2007:13. Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar

NCO 2007:13. Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar NCO 2007:13 Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar Räddningsverkets kontaktperson: Jan Schyllander, Nationellt centrum för lärande

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 P O L I S M Y N D I G H E T E N I K R O N O B E R G S LÄN N O V E M B E R 2 0 1 4 Scandinfo Marketing Research AB 2014-11-05 Göran Erasmie Pnr.16366

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Rapport 2013:2 NTU 2012. Teknisk rapport

Rapport 2013:2 NTU 2012. Teknisk rapport Rapport 2013:2 NTU 2012 Teknisk rapport Nationella trygghetsundersökningen 2012 Teknisk rapport Rapport 2013:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar

Läs mer

Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg. En kartläggning

Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg. En kartläggning Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg En kartläggning Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Befolkningsundersökningen 1997. - de första resultaten för Östersunds kommun

Befolkningsundersökningen 1997. - de första resultaten för Östersunds kommun Liv och hälsa i Norrland Befolkningsundersökningen 1997 - de första resultaten för Östersunds kommun Samställd av hälsoplanerare Elsa Rudsby Strandberg Östersunds kommun. Juli 1998 (reviderad mars 1999)

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

DÖDLIGT VÅLD. Sammanfattning. Dödligt våld. Lars Westfelt

DÖDLIGT VÅLD. Sammanfattning. Dödligt våld. Lars Westfelt DÖDLIGT VÅLD Lars Westfelt Sammanfattning Under de senaste 20 åren har det årligen i Sverige skett i genomsnitt 95 fall av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Antalet har

Läs mer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet Rapport 2009:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 RAPPORT 2012:13 Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 Samtliga åtalsunderlåtelser Åtalsunderlåtelser enligt lagen om unga lagöverträdare eller tidigare bestämmelser Övriga åtalsunderlåtelser 34 kap. 1

Läs mer

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Hälsan ur ett etniskt perspektiv En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Anne-Marie Wallin, Monica Carlberg Frågeformuläret som ligger till grund för

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Innehåll Inledning... 4 Dödligt våld... 7 Misshandel... 11 Personrån... 15 Sexualbrott... 17 Hot och trakasserier... 21 Bilagor...

Läs mer

Otrygghet och segregation

Otrygghet och segregation Otrygghet och segregation Bostadsområdets betydelse för allmänhetens otrygghet och oro för brott Rapport 2008:16 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar

Läs mer

Jag försöker glömma, men jag kan inte glömma

Jag försöker glömma, men jag kan inte glömma KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jag försöker glömma, men jag kan inte glömma En undersökning om våld i nära relationer Gävle kommun 2014 Jag försöker glömma, men jag kan inte glömma En undersökning om våld i nära

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Stöld i bostad hos funktionshindrade i Örebro län

Stöld i bostad hos funktionshindrade i Örebro län Kriminologiska institutionen Stöld i bostad hos funktionshindrade i Örebro län - En kvantitativ registeranalys Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp) Höstterminen 2007 Maria Arkhede Olsson

Läs mer

Rapport 2013:3. Brott bland ungdomar i årskurs nio

Rapport 2013:3. Brott bland ungdomar i årskurs nio Brott bland ungdomar i årskurs nio Resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995 2011 Brott bland ungdomar i årskurs nio Resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995 2011 Rapport 2013:3 Brå

Läs mer