Förteckning över tabeller och diagram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över tabeller och diagram"

Transkript

1 Bilaga 4 Förteckning över tabeller och diagram I rapporten Offer för våld och egendomsbrott , rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden Sammanfattning: Tabell 1 Sammanfattande tabell över olika brottstyper under en ettårsperiod Diagram 1 Andel individer, år, som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Utvecklingen i hela riket, i storstäder resp. norra Sverige. Procent Kapitel 2: Offer för våld eller hotelser Tabell 2.1 Utsatta för våld eller hotelser under en ettårsperiod Diagram 2.1 Utsatta för olika former av våld eller hotelser. Utvecklingen Tabell 2.2 Antal fall av våld eller hotelser under en ettårsperiod Tabell 2.3 Genomsnittligt antal hot- eller våldshändelser under några ettårsperioder mellan 1978 och , samt procentuell fördelning efter våldstyp Tabell 2.4 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatt för någon form av våld eller hot om våld. Jämförelser med förhållandena Diagram 2.2 Blivit utsatt för något våld eller hot under en ettårsperiod. Jämförelse mellan män och kvinnor Diagram 2.3 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld eller hotel ser om våld. Redovisning för ett antal olika befolkningsgrupper. Diagram 2.4 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld (ej enbart hotelser). Redovisning för ett antal olika befolkningsgrupper Tabell 2.5 Var inträffar de olika våldshändelserna? Procent av olika brott Tabell 2.6 Vad slags våld eller hot är det frågan om på de olika platserna? Diagram 2.5 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld eller hot i någon bostad. Redovisning för ett antal olika befolkningsgrupper resp. utvecklingen sedan Tabell 2.7 Var inträffar våldet eller hotelserna? Särredovisning efter kön och ålder Tabell 2.8 Något lägenhetsvåld eller hot under en ettårsperiod Redovisning efter familjeförhållande. Diagram 2.6 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld eller hot i samband med yrkesutövning. Redovisning för ett antal olika befolkningsgrupper Diagram 2.7 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld eller hot på gator eller andra allmänna platser. Redovisning för ett antal olika befolkningsgrup per Tabell 2.9 Andel av våldshändelserna som medförde att man blev sjukskriven eller oförmögen att utföra sina vanliga sysslor. Särredovisning efter vissa befolkningsgrupper resp. platsen för händelsen

2 Tabell 2.10 Poliskontakter. Särredovisning efter typ av hot- eller våldshändelse Tabell 2.11 Relation till gärningsmannen. Redovisning för ett antal olika befolkningsgrupper Tabell 2.12 Förekomst av vapen eller andra tillhyggen. Redovisning för ett antal olika befolk ningsgrupper Tabell 2.13 Vittne till våld samt olika aspekter av oro för våld eller hot. Särredovisning efter kön och ålder Diagram 2.8 Personer som under en ettårsperiod blivit vittne till något våld som gjorde att man blev upprörd eller kände sig illa till mods. Redovisning efter ett antal olika befolk ningsgrupper. Nuläge Diagram 2.9 Det har under det senaste året hänt att man avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Utvecklingen bland män och kvinnor, år. Diagram 2.10 Det har under det senaste året hänt att man avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Redovisning efter ett antal olika befolkningsgrupper Diagram 2.11 Går aldrig ut ensam på kvällen utanför bostadsområdet. Redovisning efter ett antal olika befolkningsgrupper. Tabell 2.15 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för våld resp. hot. Båda könen år Tabell 2.16 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för något lägenhetsvåld eller -hot. Båda könen resp. enbart kvinnor, år Tabell 2.17 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för något våld eller hot på gator och andra allmänna platser. Båda könen, år Tabell 2.18 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för våld el. hot i samband med tjänsteutövning resp. "oro för våld". Båda könen år resp år Kapitel 3: Offer för stöld eller skadegörelse Tabell 3.1 En uppskattning av antalet egendomsbrott under en ettårsperiod , uppdelade på stöld resp. skadegörelse, samt om händelsen ägde rum i Sverige eller utomlands. Tabell 3.2 Antal stölder eller skadegörelser av olika slag under några perioder Diagram 3.1 Andel individer, år, som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Utvecklingen i hela riket, i storstäder resp. norra Sverige Diagram 3.2 Andel individer som under en ettårsperiod blivit utsatta för stöld eller skadegörelse i bostaden, i fritidshus eller i något förrådsutrymme. Utvecklingen Diagram 3.3 Andel individer som under en ettårsperiod blivit utsatta för stöld eller skadegörelse av bil eller av något från bilen. Utvecklingen Diagram 3.4 Andel individer som under en ettårsperiod blivit utsatta för stöld eller skadegörelse av cyklar, mopeder, MC eller delar från dessa resp. andra typer av stöld eller skade görelse. Utvecklingen Tabell 3.3 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Särredovisning efter boendeform och region samt utvecklingen sedan Diagram 3.5 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Särredovisning efter boendeform, regioner och län. Diagram 3.6 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Andelar inom olika befolkningsgrupper Tabell 3.4 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Särredovisning efter brottstyp, boendeform och region Diagram 3.7 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse i bostaden. Särredovisning efter boendeform, regioner och län. Diagram 3.8 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse i bostaden. Andelar inom olika befolkningsgrupper

3 . Diagram 3.9 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse på vind, i källare, i garage etc. Särredovisning efter boendeform, regioner och län. Diagram 3.10 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse på vind, i källare, i garage etc. Andelar inom olika befolknings grupper. Diagram 3.11 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av bil. Särredovisning efter boendeform, regioner och län. Diagram 3.12 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av bil. Andelar inom olika befolkningsgrupper resp. utveckling sedan Diagram 3.13 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av något i eller från bilen. Särredovisning efter boendeform, regioner och län. Diagram 3.14 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av något i eller från bilen. Andelar inom olika befolkningsgrup per. Diagram 3.15 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av cykel, moped, MC etc. Särredovisning efter boendeform, regi oner och län. Diagram 3.16 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av cykel, moped, MC etc. Andelar inom olika befolkningsgrup per. Tabell 3.5 Antal resp. andel brott som medfört någon poliskontakt. Särredovisning efter brottstyp Tabell 3.6 Poliskontakter. Särredovisning efter brottstyp Diagram 3.17 Oro för inbrott eller skadegörelse i bostaden. Utvecklingen vissa år Diagram 3.18 Oro för inbrott eller skadegörelse i bostaden. Andelar inom olika befolkningsgrup per. Diagram 3.19 Vanligt med skadegörelse i bostadsområdet. Utvecklingen vissa år för hela riket, storstadsområdena resp. norra Sverige. Tabell 3.7 Skadegörelse i bostadsområdet. Särredovisning efter boendeform och region samt utvecklingen sedan Diagram 3.20 Vanligt med skadegörelse i bostadsområdet. Särredovisning efter boendeform, regi oner och län Diagram 3.21 Vanligt med skadegörelse i bostadsområdet. Andelar inom olika befolkningsgrup per Tabell 3.8 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för någon stöld eller skadegörelse överhuvud taget resp. någon stöld eller skadegörelse i bostad eller förråd. Tabell 3.9 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för någon stöld eller skadegörelse av eller något från bilen resp. av eller något från cykel, moped, MC etc. Tabell 3.10 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa benägenheten att vara orolig för stöld eller skadegörelse i bostaden Kapitel 4: Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskyddoffer för stöld eller skadegörelse Diagram 4.1 Har hemförsäkring för bostaden. Särredovisning efter boendeförhållande Diagram 4.2 Har hemförsäkring för bostaden. Andelar inom olika befolkningsgrupper Tabell 4.1 Hemförsäkring för bostaden resp. fungerande brandvarnare i bostaden. Särredovisning efter boende- och upplåtelseform samt regioner resp. utvecklingen sedan Diagram 4.3 Har fungerande brandvarnare i bostaden. Särredovisning efter vissa boendeförhållan den Procent. Diagram 4.4 Har fungerande brandvarnare i bostaden. Andelar inom olika befolkningsgrupper. 3

4 Procent. Diagram 4.5 Har helförsäkring eller vagnskadegaranti på bilen (någon av bilarna) Andelar inom olika befolkningsgrupper Tabell 4.2 Har helförsäkring eller vagnskadegaranti resp. någon larmanordning på bilen (någon av bilarna). Särredovisning socioekonomisk grupp samt region samt utvecklingen sedan Diagram 4.6 Grannsamverkan mot brott. Andelar som nästan alltid brukar skydda sin bostad genom bevakningshjälp från t.ex. grannar. Särredovisning efter vissa boendeförhållanden Diagram 4.7 Grannsamverkan mot brott. Andelar som nästan alltid brukar skydda sin bostad genom bevakningshjälp från t.ex. grannar. Andelar inom olika befolkningsgrupper resp. utveckling sedan Tabell 4.3 Grannsamverkan mot brott. Särredovisning efter boende- resp. upplåtelseform samt region Diagram 4.8 Skyddar sin bostad mot brott genom extralås. Särredovisning efter vissa boendeförhållanden Diagram 4.9 Skyddar sin bostad mot brott genom extralås. Andelar inom olika befolkningsgrupper Tabell 4.4 Skydd mot bostadsinbrott. Särredovisning efter boende- resp. upplåtelseform samt region i procent samt utvecklingen sedan Diagram 4.10 Skyddar sin bostad mot brott genom inbrottsalarm. Särredovisning efter vissa boendeförhållanden. Nuläge Diagram 4.11 Skyddar sin bostad mot brott genom inbrottsalarm. Andelar inom olika befolkningsgrupper. Nuläge Diagram 4.12 Skyddar sin bostad mot brott genom säkerhets- eller gallerdörrar. Särredovisning efter vissa boendeförhållanden Diagram 4.13 Skyddar sin bostad mot brott genom säkerhets- eller gallerdörrar. Andelar inom olika befolk ningsgrupper Kapitel 5: Oroande förhållanden Diagram 5.1 Oro för familjens ekonomi. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år Diagram 5.2 Oro för familjens ekonomi. Andelar inom olika befolkningsgrupper resp. utveckling sedan Tabell 5.1 Oro för ekonomi och arbetslöshet. Redovisning efter kön och ålder samt utvecklingen sedan 1993 Diagram 5.3 Oro för arbetslöshet bland förvärvsarbetande män och kvinnor, år. Utvecklingen (vissa år) Diagram 5.4 Oro för sin egen hälsa. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år Tabell 5.2 Oro för sin egen hälsa resp. oro för att själv eller någon nära anhörig skall drabbas av aids eller HIV-smitta. Redovisning efter kön och ålder i procent samt utvecklingen sedan 1993 Diagram 5.5 Oro för sin egen hälsa. Andelar inom olika befolkningsgrupper resp. utveckling sedan Diagram 5.6 Oro för att själv eller någon nära anhörig skall drabbas av aids eller HIV-smitta. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år Diagram 5.7 Oro för att själv eller någon nära anhörig skall drabbas av aids eller HIV-smitta. Andelar inom olika befolkningsgrupper. Tabell 5.3 Oro för barnens situation. Redovisning av föräldrar med barn i olika åldrar samt utvecklingen sedan 1993 Diagram 5.8 Oro för att barnen skall bli utsatta för mobbning eller misshandel av kamrater. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor med barn i åldern 3 17 år Diagram 5.9 Oro för att barnen skall bli utsatta för mobbning eller misshandel av kamrater. Andelar inom olika befolkningsgrupper med barn i åldern 3-17 år resp. utveckling sedan Diagram 5.10 Oro för att barnen skall hamna i gäng som använder alkohol, narkotika, sniffar eller dylikt. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor med barn i åldern år. Procent. 4

5 Diagram 5.11 Oro för att barnen skall hamna i gäng som använder alkohol, narkotika, sniffar eller dylikt. Andelar inom olika befolkningsgrupper med barn i åldern år Diagram 5.12 Oro för miljöförstöring kring hemorten. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år Tabell 5.4 Oro för miljöförstöring kring hemorten eller i världen som helhet. Redovisning efter kön och ålder i procent samt utvecklingen sedan 1993 Diagram 5.13 Oro för miljöförstöring kring hemorten. Andelar inom olika befolkningsgrupper Diagram 5.14 Oro för miljöförstöringen i världen. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år. Diagram 5.15 Oro för miljöförstöringen i världen. Andelar inom olika befolkningsgrupper Diagram 5.16 Oro för Sveriges energiförsörjning. Utvecklingen (vissa år) för män och Tabell 5.5 kvinnor, år Oro för Sveriges energiförsörjning resp. oro för den internationella situationen, t.ex. risken för krig. Redovisning efter kön och ålder i procent samt utvecklingen sedan Diagram 5.17 Oro för Sveriges energiförsörjning. Andelar inom olika befolkningsgrupper Diagram 5.18 Oro för den internationella situationen, t.ex. risken för krig. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år Diagram 5.19 Tabell 5.6 Tabell 5.7 Tabell 5.8 Oro för den internationella situationen. Andelar inom olika befolkningsgrupper. Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att känna oro för familjens ekonomi resp. oro för att bli arbetslös (bland förvärvsarbetande). Båda könen år Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att känna oro för sin egen hälsa resp. för att man själv eller någon nära anhörig skall drabbas av aids eller HIV-smitta. Båda könen år Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att känna oro för den internationella situationen t.ex. risken för krig. Båda könen år Förteckning över tabellmaterialet på - se nedan för åtkomst eller tillgång i pappersformat se sidan fyra: Tabellerna är ordnade enligt följande: Offer för våld eller hotelser: tabellerna Offer för stöld eller skadegörelse: tabellerna Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd: tabellerna Oroande förhållanden: tabellerna Redovisningsgrupperna varierar men är främst kön, ålder, familjeförhållande, nationalitet, socioekonomisk grupp och regionala indelningar (för definitioner och befolkningstal se bilaga 2 i denna rapport. Vid behov ges förklaringar i anslutning till respektive tabell. I tabellerna ingår även uppgifter om de uppskattade befolkningstalen (i 1000-tal) samt antal intervjuer (bastal) för respektive redovisningsgrupp (ibland genom hänvisning till annan tabell). 5

6 Kapitel 2: Offer för våld eller hotelser Tabell Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld eller hotelser om våld. Tabell Var inträffar våldet eller hotelserna? Tabell Vilka drabbas av de olika våldshändelserna eller hoten? Vad slags våld eller hot är det frågan om på de olika platserna? Tabell 2.13 Några karakteristika kring de olika våldshändelserna eller hoten. Tabell 2.14 Andel av våldshändelserna som medförde att man blev sjukskriven eller oförmögen att utföra sina vanliga sysslor. Tabell Poliskontakter. Tabell Relation till gärningsmannen. Tabell Förekomst av vapen eller andra tillhyggen. Tabell Vittne till våld samt olika aspekter av oro för våld eller hot. Tabell 2.26 Personer som under en ettårsperiod råkat få se när någon person blivit utsatt för våld eller misshandel som gjorde att man blev upprörd eller kände sig illa till mods. Tabell 2.27 Personer som uppger att man under det senaste året avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Tabell Undviker vissa platser eller gator inom resp. utanför det egna bostadsområdet efter mörkrets inbrott. Tabell Personer som aldrig går ut ensamma inom eller utanför det egna bostadsområdet efter mörkrets inbrott. Kapitel 3: Offer för stöld eller skadegörelse Tabell Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Tabell Personer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för olika former av stöld eller skadegörelse. Tabell 3.7 Egendomsbrotten uppdelade på stöld resp. skadegörelse, samt om händelsen ägde rum i Sverige eller utomlands. Tabell Egendomsbrott inom skilda boendeformer, regioner och familjeförhållande. Särredovisning efter typ av brott. Tabell Poliskontakter. Tabell Skadegörelse i bostadsområdet. 6

7 Kapitel 4: Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd Tabell 4.1 Hemförsäkring för bostaden resp. brandvarnare i bostaden. Tabell 4.2 Har helförsäkring eller vagnskadegaranti resp. någon larmanordning på bilen. Tabell 4.3 Grannsamverkan mot brott. Tabell 4.4 Skydd mot bostadsinbrott. Kapitel 5: Oroande förhållanden Tabell 5.1 Oroande förhållanden: ekonomi, arbetslöshet, bostadsinbrott. Tabell 5.2 Oroande förhållanden: hälsa, hiv-smitta, barnens situation. Tabell 5.3 Oroande förhållanden: miljöförstöring, den internationella situationen m.m. 7

Sammanfattning. Kap 2: Offer för våld eller hotelser

Sammanfattning. Kap 2: Offer för våld eller hotelser Sammanfattning Att få leva skyddad från brottslighet, från våld och egendomsbrott är ett viktigt villkor för ett gott liv. Kriminalitet kan få konsekvenser inte bara för dem som blir direkt drabbade, utan

Läs mer

Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002

Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002 Levnadsförhållanden Levnadsförhållanden, rapport 104 1978 2002 Som ett led i SCBs undersökningar av levnadsförhållandena (ULF) har vi försökt att kartlägga några av dessa problem. Hur många drabbas årligen

Läs mer

Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd

Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd Kapitel 4 Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd 4.1 Inledning Den tredje aspekten av trygghet och säkerhet som studeras i denna rapport handlar om försäkringsskydd och olika brottsförebyggande

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Ärende nr 6 Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Total problembild - 1.36 1.27 1.39 Missbruksproblem - 1.00 1.00 1.00 Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen - 1 1 1 Buskörning med mopeder, mc

Läs mer

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Äldre

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Så bor vi i Sverige Bostäder, boendemiljö och transporter 1975 2002

Så bor vi i Sverige Bostäder, boendemiljö och transporter 1975 2002 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 107 Så bor vi i Sverige Bostäder, boendemiljö och transporter 1975 2002 Statistiska centralbyrån 2004 Living Conditions Report no 107 The way we live in Sweden Homes, the living

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott Kortanalys Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott URN:NBN:SE:BRA-590 Brottsförebyggande rådet 2015 Författare: Johanna Olseryd Omslagsillustration: Susanne Engman Produktion:

Läs mer

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 Polisområde Nordvästra Skåne TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 1 Trygghetsmätning- tillvägagångssätt Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30 Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 1-1-1-1-9-3 Framtagna medianvärden är en beräkning baserad på de tre senaste årens utveckling med avvikelser inom ett normalintervall

Läs mer

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge ASI fördjupningsdag Familj och umgänge Dagordning 9.00-9.30 Inledning 9.30-10.00 Fika 10.00-10.45 Frågorna i Familj och Umgänge 10.45-10.50 Bensträckare 10.50-11.30 Övning 11.30-12.00 Sammanfattning och

Läs mer

Brf Imatra 2014-12-10

Brf Imatra 2014-12-10 Brf Imatra 2014-12-10 1 Bostadsinbrott, inklusive försök 2013-01-01 12-31 127 brott 2014-01-01 12-08 166 brott 2 Bostadsinbrott, inklusive försök Brf Imatra 2013-01-01 12-31 2 brott 2014-01-01 12-07 6

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2010 Västerorts gemensamma sida 2011 är här och jullovet har avlöpt lugnt i Västerorts polismästardistrikt. Ett stort antal poliser har arbetat för att öka tryggheten

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Utvärdering av en försöksverksamhet med Märk-DNA

Utvärdering av en försöksverksamhet med Märk-DNA Utvärdering av en försöksverksamhet med Märk-DNA Elina Martinez Olsson & Peter Lindström 2015-05-29 1 450 Anmälda bostadsinbrott 400 350 300 250 200 150 100 50 Hela landet Skåne län Stockholms län 0 Källa:

Läs mer

Undersökning om förekomsten av hot och våld mot taxiförare. 1. Inledning

Undersökning om förekomsten av hot och våld mot taxiförare. 1. Inledning 1(25) Undersökning om förekomsten av hot och våld mot taxiförare En uppföljning av undersökningen från 1999 1. Inledning Denna rapport redovisar resultaten från en enkätundersökning som genomförts under

Läs mer

KOMMUNDEL 3: BRANDBERGEN/RAMSDALEN/SVARTBÄCKEN

KOMMUNDEL 3: BRANDBERGEN/RAMSDALEN/SVARTBÄCKEN KOMMUNDEL 3: BRANDBERGEN/RAMSDALEN/SVARTBÄCKEN 3.1 3.2 3.1=Ramsdalen/Svartbäcken 3.2= Innehåll Befolkningssammansättning och boende.. 77 Sysselsättning 79 Möjlighet till kunskap och utbildning. 1 Ungdomars

Läs mer

Boende och boendemiljö

Boende och boendemiljö LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 117 Boende och boendemiljö 2006 07 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 117 Boende och boendemiljö 2006 07 Statistiska centralbyrån 2009 Living Conditions Report no 117 Housing and

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2012 Västerorts gemensamma sida Antalet bostadsinbrott är på tok för många och vi måste alla samverka för att bryta denna brottskurva. Västerort har nu startat upp

Läs mer

Kortanalys. Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott

Kortanalys. Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott till och med 2013 Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott till och med 2013 Brå

Läs mer

NTU 2009. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2010:2

NTU 2009. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2010:2 NTU 2009 Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2010:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar april 2011 Västerorts gemensamma sida Under april månad har insatser bedrivits mot ungdomar och alkohol och då framförallt under valborgsmässoafton som avlöpte lugnt i hela

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Innehåll i kvällens information

Innehåll i kvällens information Innehåll i kvällens information Olycks- och brottsförebyggande arbete Handlingsplan för arbete mot grov och organiserad brottslighet Förebyggande arbete - hot och våld mot förtroendevalda Trygg politiker

Läs mer

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 P O L I S M Y N D I G H E T E N I K R O N O B E R G S LÄN N O V E M B E R 2 0 1 4 Scandinfo Marketing Research AB 2014-11-05 Göran Erasmie Pnr.16366

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY Aspekt Liveability Utfallsindikatorer Objektiv SO/Li-I-O1 Antal rapporterade överfall som skedde i transportsystemet

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD

GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD Språk, kultur och etnicitet i brottsofferstödet? Presentation av projekt Stöd på eget språk Brottsofferjourernas Riksförbund 2006-2009 Brottsofferjourernas Telefoncentral Projektmedel

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Information & råd från Brottsförebyggande rådet i Hylte 1 Du ska känna dig trygg! Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgift är att inspirera till och sprida

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 SAMMANFATTNING Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Andelen unga vuxna som bor i egen

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturförvaltningen Oktober 2008 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA Mål Policy Alla, oberoende av ålder, kön

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Hälsa på lika villkor Norrland 2006

Hälsa på lika villkor Norrland 2006 Sunda och säkra miljöer Trygga och goda uppväxtvillkor Hälsa på lika villkor Norrland 26 Ökad fysisk aktivitet Ökad hälsa i arbetet Minskat bruk av tobak och alkohol Goda matvanor Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Närpolisen Ekerö. November 2012. Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö närpolisområde november 2012. Brottsstatistik, anmälda brott

Närpolisen Ekerö. November 2012. Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö närpolisområde november 2012. Brottsstatistik, anmälda brott Närpolisen Ekerö November 212 Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö närpolisområde november 212. Brottsstatistik, anmälda brott Misshandel utomhus 1 Personrån 3 Narkotika Fullbordade lägenhetsinbrott

Läs mer

Information från Brottsförebyggande råden i Essunga, Grästorp och Vara kommun.

Information från Brottsförebyggande råden i Essunga, Grästorp och Vara kommun. Tillsammans för en ökad trygghet! Information från Brottsförebyggande råden i Essunga, Grästorp och Vara kommun. 1 Våra tre kommuner Essunga, Vara och Grästorp. Du som bor i Essunga, Grästorp eller Vara

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

brottsutveckling Lärarhandledningen har tagits fram av fil. dr Jan Andersson och fil. dr Sven Granath för Brottsrummet.se

brottsutveckling Lärarhandledningen har tagits fram av fil. dr Jan Andersson och fil. dr Sven Granath för Brottsrummet.se En lektion om Lärarhandledning brottsutveckling FRÅGA 1: Vilka är de vanligaste brotten? FRÅGA 2: Vilken bild ger massmedia av de vanligaste brotten? FRÅGA 3: Ökar brottsligheten? FRÅGA 4: Begår unga i

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juli-augusti 2011 Västerorts gemensamma sida Polisen vill uppmärksamma äldre personer samt anhöriga och vänner till äldre att vara uppmärksamma på så kallade åldringsbrott,

Läs mer

Grannsamverkan. Samverkan mot brott

Grannsamverkan. Samverkan mot brott Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Rapport 2015:1. Nationella trygghetsundersökningen. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2015:1. Nationella trygghetsundersökningen. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2015:1 Nationella trygghetsundersökningen 2014 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2014 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2015:1 Brå centrum

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna Vårdkontakter Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med hjälp av folkhälsoenkäten finns möjlighet att studera om vårdkonsumtionen skiljer sig

Läs mer

Kommunfakta 2015. barn och familj

Kommunfakta 2015. barn och familj Kommunfakta 2015 barn och familj Kommunfakta 2015 Barn & familj Definitioner Kommentarer Källor KÄLLOR TILL STATISTIKEN Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data

Läs mer

Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare

Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare Evert Kroes Regionplanerare, TMR 2014-06-04 Anledning Lyckoparadox: 15 år områdesinsatser med lokala utvecklingsavtal:

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

ÖreBRÅ. Verksamhetsuppföljning för 2012. Örebro brottsförebyggande råd har under året haft följande representanter

ÖreBRÅ. Verksamhetsuppföljning för 2012. Örebro brottsförebyggande råd har under året haft följande representanter 2013-01-20 ÖreBRÅ Verksamhetsuppföljning för 2012 Örebro brottsförebyggande råd har under året haft följande representanter Rasm Persson (c) ordförande Ia Malmqvist (mp) Fisun Yavas (s) vice ordförande

Läs mer

Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. sammanfattning

Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. sammanfattning Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott sammanfattning En rapport från Åklagarmyndigheten 2007 Förord Regeringen beslutade den 8 december 2005 och den 14 december 2006 att ge Åklagarmyndig heten

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar Hemförsäkringen för SBCs medlemmar SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR DIG SOM BOR I BOSTADSRÄTT:» Konkurrenskraftigt pris» Avbeställningsskydd vid resa» Allrisk drulle bostadsrätt Ett smart sätt att få en tryggare

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Närpolisens nyhetsbrev Grannsamverkan

Närpolisens nyhetsbrev Grannsamverkan Nyhetsbrev nr 4. 2013-09-20 HEJ ALLA GRANNSAMVERKARE! Nu har vi kommit till det näst sista nyhetsbrevet för i år och det sista kommer ut innan jul. Sedan ska vi givetvis ha en träff för alla kontaktombud

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER OKTOBER

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER OKTOBER MMS Månadsrapport TV-tittandet under oktober 2000 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under oktober 2000 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Bostadsinbrott

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Bostadsinbrott Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Bostadsinbrott Hela publikationen finns att beställa eller ladda ner på www.bra.se/go/297 Utvecklingen inom olika brottskategorier Stöld och skadegörelse

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Tierpspanelen. Rapport 3 Trygghet i vardagen 2009-11-16

Tierpspanelen. Rapport 3 Trygghet i vardagen 2009-11-16 Tierpspanelen Rapport 3 Trygghet i vardagen 2009-11-16 Trygghet i vardagen I juni i år tecknade Tierps kommun och polisen ett avtal angående samverkan för trygghet. Tre huvudområden har definierats: -

Läs mer

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen RVU Sverige Den nationella resvaneundersökningen Mats Wiklund Andreas Holmström mats.wiklund@trafa.se andreas.holmstrom@trafa.se Innehåll Bakgrund Upplägg och frågor Mätdagsundersökning Långväga resor

Läs mer

Svenska hushåll 1960 och 1975

Svenska hushåll 1960 och 1975 DELPROV DTK DIAGRAM, TABELLER OCH KARTOR Svenska hushåll 1960 och 1975 Antalet hushåll i olika storlekar 1960 (streckad linje) och 1975 (heldragen linje). Andelen hushåll i olika storlekar 1960 och 1975.

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rågsved

Trygghet och socialt liv i Rågsved Trygghet och socialt liv i Rågsved Svenska Bostäder i samarbete med Familjebostäder och Stockholmshem Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH

Läs mer

Ungdomars våld i samhället

Ungdomars våld i samhället Ungdomars våld i samhället Ämne: Ungdomar våld Namn: Natalie Carlberg Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009 Sida 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2015 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Mer än hälften av 20 29 -åringarna bodde på hyra år Enligt Statistikcentralen bodde 55 procent av alla 20 29-åringar, dvs. 6 000 personer självständigt

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Levnadsstandard i Europa

Levnadsstandard i Europa LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 124 Levnadsstandard i Europa 123 Nu för tiden 122 Offer för våld och egendomsbrott 2008 2009 121 Boendesituationen i Europa 120 Medborgerliga aktiviteter 2008 2009 119 Barns

Läs mer

Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm. - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar

Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm. - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar Bättre brandsäkerhet i olika boendeformer i Storstockholm - Anders Fridborg, Storstockholms brandförsvar att det framför allt handlar om yrkesgrupper som har ett direkt ansvar för vård och omsorg om äldre

Läs mer

Ungdomar Drickande & Föräldrar

Ungdomar Drickande & Föräldrar Örebro/Folketshus/SVEKOM/041012 Ungdomar Drickande & Föräldrar enter for Developmental Research Koutakis & Stattin Örebro universitet Del av en longitudinell undersökning. Alla elever i Örebro i årskurs

Läs mer