Förteckning över tabeller och diagram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över tabeller och diagram"

Transkript

1 Bilaga 4 Förteckning över tabeller och diagram I rapporten Offer för våld och egendomsbrott , rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden Sammanfattning: Tabell 1 Sammanfattande tabell över olika brottstyper under en ettårsperiod Diagram 1 Andel individer, år, som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Utvecklingen i hela riket, i storstäder resp. norra Sverige. Procent Kapitel 2: Offer för våld eller hotelser Tabell 2.1 Utsatta för våld eller hotelser under en ettårsperiod Diagram 2.1 Utsatta för olika former av våld eller hotelser. Utvecklingen Tabell 2.2 Antal fall av våld eller hotelser under en ettårsperiod Tabell 2.3 Genomsnittligt antal hot- eller våldshändelser under några ettårsperioder mellan 1978 och , samt procentuell fördelning efter våldstyp Tabell 2.4 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatt för någon form av våld eller hot om våld. Jämförelser med förhållandena Diagram 2.2 Blivit utsatt för något våld eller hot under en ettårsperiod. Jämförelse mellan män och kvinnor Diagram 2.3 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld eller hotel ser om våld. Redovisning för ett antal olika befolkningsgrupper. Diagram 2.4 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld (ej enbart hotelser). Redovisning för ett antal olika befolkningsgrupper Tabell 2.5 Var inträffar de olika våldshändelserna? Procent av olika brott Tabell 2.6 Vad slags våld eller hot är det frågan om på de olika platserna? Diagram 2.5 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld eller hot i någon bostad. Redovisning för ett antal olika befolkningsgrupper resp. utvecklingen sedan Tabell 2.7 Var inträffar våldet eller hotelserna? Särredovisning efter kön och ålder Tabell 2.8 Något lägenhetsvåld eller hot under en ettårsperiod Redovisning efter familjeförhållande. Diagram 2.6 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld eller hot i samband med yrkesutövning. Redovisning för ett antal olika befolkningsgrupper Diagram 2.7 Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld eller hot på gator eller andra allmänna platser. Redovisning för ett antal olika befolkningsgrup per Tabell 2.9 Andel av våldshändelserna som medförde att man blev sjukskriven eller oförmögen att utföra sina vanliga sysslor. Särredovisning efter vissa befolkningsgrupper resp. platsen för händelsen

2 Tabell 2.10 Poliskontakter. Särredovisning efter typ av hot- eller våldshändelse Tabell 2.11 Relation till gärningsmannen. Redovisning för ett antal olika befolkningsgrupper Tabell 2.12 Förekomst av vapen eller andra tillhyggen. Redovisning för ett antal olika befolk ningsgrupper Tabell 2.13 Vittne till våld samt olika aspekter av oro för våld eller hot. Särredovisning efter kön och ålder Diagram 2.8 Personer som under en ettårsperiod blivit vittne till något våld som gjorde att man blev upprörd eller kände sig illa till mods. Redovisning efter ett antal olika befolk ningsgrupper. Nuläge Diagram 2.9 Det har under det senaste året hänt att man avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Utvecklingen bland män och kvinnor, år. Diagram 2.10 Det har under det senaste året hänt att man avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Redovisning efter ett antal olika befolkningsgrupper Diagram 2.11 Går aldrig ut ensam på kvällen utanför bostadsområdet. Redovisning efter ett antal olika befolkningsgrupper. Tabell 2.15 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för våld resp. hot. Båda könen år Tabell 2.16 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för något lägenhetsvåld eller -hot. Båda könen resp. enbart kvinnor, år Tabell 2.17 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för något våld eller hot på gator och andra allmänna platser. Båda könen, år Tabell 2.18 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för våld el. hot i samband med tjänsteutövning resp. "oro för våld". Båda könen år resp år Kapitel 3: Offer för stöld eller skadegörelse Tabell 3.1 En uppskattning av antalet egendomsbrott under en ettårsperiod , uppdelade på stöld resp. skadegörelse, samt om händelsen ägde rum i Sverige eller utomlands. Tabell 3.2 Antal stölder eller skadegörelser av olika slag under några perioder Diagram 3.1 Andel individer, år, som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Utvecklingen i hela riket, i storstäder resp. norra Sverige Diagram 3.2 Andel individer som under en ettårsperiod blivit utsatta för stöld eller skadegörelse i bostaden, i fritidshus eller i något förrådsutrymme. Utvecklingen Diagram 3.3 Andel individer som under en ettårsperiod blivit utsatta för stöld eller skadegörelse av bil eller av något från bilen. Utvecklingen Diagram 3.4 Andel individer som under en ettårsperiod blivit utsatta för stöld eller skadegörelse av cyklar, mopeder, MC eller delar från dessa resp. andra typer av stöld eller skade görelse. Utvecklingen Tabell 3.3 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Särredovisning efter boendeform och region samt utvecklingen sedan Diagram 3.5 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Särredovisning efter boendeform, regioner och län. Diagram 3.6 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Andelar inom olika befolkningsgrupper Tabell 3.4 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Särredovisning efter brottstyp, boendeform och region Diagram 3.7 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse i bostaden. Särredovisning efter boendeform, regioner och län. Diagram 3.8 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse i bostaden. Andelar inom olika befolkningsgrupper

3 . Diagram 3.9 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse på vind, i källare, i garage etc. Särredovisning efter boendeform, regioner och län. Diagram 3.10 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse på vind, i källare, i garage etc. Andelar inom olika befolknings grupper. Diagram 3.11 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av bil. Särredovisning efter boendeform, regioner och län. Diagram 3.12 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av bil. Andelar inom olika befolkningsgrupper resp. utveckling sedan Diagram 3.13 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av något i eller från bilen. Särredovisning efter boendeform, regioner och län. Diagram 3.14 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av något i eller från bilen. Andelar inom olika befolkningsgrup per. Diagram 3.15 Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av cykel, moped, MC etc. Särredovisning efter boendeform, regi oner och län. Diagram 3.16 Individer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse av cykel, moped, MC etc. Andelar inom olika befolkningsgrup per. Tabell 3.5 Antal resp. andel brott som medfört någon poliskontakt. Särredovisning efter brottstyp Tabell 3.6 Poliskontakter. Särredovisning efter brottstyp Diagram 3.17 Oro för inbrott eller skadegörelse i bostaden. Utvecklingen vissa år Diagram 3.18 Oro för inbrott eller skadegörelse i bostaden. Andelar inom olika befolkningsgrup per. Diagram 3.19 Vanligt med skadegörelse i bostadsområdet. Utvecklingen vissa år för hela riket, storstadsområdena resp. norra Sverige. Tabell 3.7 Skadegörelse i bostadsområdet. Särredovisning efter boendeform och region samt utvecklingen sedan Diagram 3.20 Vanligt med skadegörelse i bostadsområdet. Särredovisning efter boendeform, regi oner och län Diagram 3.21 Vanligt med skadegörelse i bostadsområdet. Andelar inom olika befolkningsgrup per Tabell 3.8 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för någon stöld eller skadegörelse överhuvud taget resp. någon stöld eller skadegörelse i bostad eller förråd. Tabell 3.9 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att bli utsatt för någon stöld eller skadegörelse av eller något från bilen resp. av eller något från cykel, moped, MC etc. Tabell 3.10 Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa benägenheten att vara orolig för stöld eller skadegörelse i bostaden Kapitel 4: Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskyddoffer för stöld eller skadegörelse Diagram 4.1 Har hemförsäkring för bostaden. Särredovisning efter boendeförhållande Diagram 4.2 Har hemförsäkring för bostaden. Andelar inom olika befolkningsgrupper Tabell 4.1 Hemförsäkring för bostaden resp. fungerande brandvarnare i bostaden. Särredovisning efter boende- och upplåtelseform samt regioner resp. utvecklingen sedan Diagram 4.3 Har fungerande brandvarnare i bostaden. Särredovisning efter vissa boendeförhållan den Procent. Diagram 4.4 Har fungerande brandvarnare i bostaden. Andelar inom olika befolkningsgrupper. 3

4 Procent. Diagram 4.5 Har helförsäkring eller vagnskadegaranti på bilen (någon av bilarna) Andelar inom olika befolkningsgrupper Tabell 4.2 Har helförsäkring eller vagnskadegaranti resp. någon larmanordning på bilen (någon av bilarna). Särredovisning socioekonomisk grupp samt region samt utvecklingen sedan Diagram 4.6 Grannsamverkan mot brott. Andelar som nästan alltid brukar skydda sin bostad genom bevakningshjälp från t.ex. grannar. Särredovisning efter vissa boendeförhållanden Diagram 4.7 Grannsamverkan mot brott. Andelar som nästan alltid brukar skydda sin bostad genom bevakningshjälp från t.ex. grannar. Andelar inom olika befolkningsgrupper resp. utveckling sedan Tabell 4.3 Grannsamverkan mot brott. Särredovisning efter boende- resp. upplåtelseform samt region Diagram 4.8 Skyddar sin bostad mot brott genom extralås. Särredovisning efter vissa boendeförhållanden Diagram 4.9 Skyddar sin bostad mot brott genom extralås. Andelar inom olika befolkningsgrupper Tabell 4.4 Skydd mot bostadsinbrott. Särredovisning efter boende- resp. upplåtelseform samt region i procent samt utvecklingen sedan Diagram 4.10 Skyddar sin bostad mot brott genom inbrottsalarm. Särredovisning efter vissa boendeförhållanden. Nuläge Diagram 4.11 Skyddar sin bostad mot brott genom inbrottsalarm. Andelar inom olika befolkningsgrupper. Nuläge Diagram 4.12 Skyddar sin bostad mot brott genom säkerhets- eller gallerdörrar. Särredovisning efter vissa boendeförhållanden Diagram 4.13 Skyddar sin bostad mot brott genom säkerhets- eller gallerdörrar. Andelar inom olika befolk ningsgrupper Kapitel 5: Oroande förhållanden Diagram 5.1 Oro för familjens ekonomi. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år Diagram 5.2 Oro för familjens ekonomi. Andelar inom olika befolkningsgrupper resp. utveckling sedan Tabell 5.1 Oro för ekonomi och arbetslöshet. Redovisning efter kön och ålder samt utvecklingen sedan 1993 Diagram 5.3 Oro för arbetslöshet bland förvärvsarbetande män och kvinnor, år. Utvecklingen (vissa år) Diagram 5.4 Oro för sin egen hälsa. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år Tabell 5.2 Oro för sin egen hälsa resp. oro för att själv eller någon nära anhörig skall drabbas av aids eller HIV-smitta. Redovisning efter kön och ålder i procent samt utvecklingen sedan 1993 Diagram 5.5 Oro för sin egen hälsa. Andelar inom olika befolkningsgrupper resp. utveckling sedan Diagram 5.6 Oro för att själv eller någon nära anhörig skall drabbas av aids eller HIV-smitta. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år Diagram 5.7 Oro för att själv eller någon nära anhörig skall drabbas av aids eller HIV-smitta. Andelar inom olika befolkningsgrupper. Tabell 5.3 Oro för barnens situation. Redovisning av föräldrar med barn i olika åldrar samt utvecklingen sedan 1993 Diagram 5.8 Oro för att barnen skall bli utsatta för mobbning eller misshandel av kamrater. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor med barn i åldern 3 17 år Diagram 5.9 Oro för att barnen skall bli utsatta för mobbning eller misshandel av kamrater. Andelar inom olika befolkningsgrupper med barn i åldern 3-17 år resp. utveckling sedan Diagram 5.10 Oro för att barnen skall hamna i gäng som använder alkohol, narkotika, sniffar eller dylikt. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor med barn i åldern år. Procent. 4

5 Diagram 5.11 Oro för att barnen skall hamna i gäng som använder alkohol, narkotika, sniffar eller dylikt. Andelar inom olika befolkningsgrupper med barn i åldern år Diagram 5.12 Oro för miljöförstöring kring hemorten. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år Tabell 5.4 Oro för miljöförstöring kring hemorten eller i världen som helhet. Redovisning efter kön och ålder i procent samt utvecklingen sedan 1993 Diagram 5.13 Oro för miljöförstöring kring hemorten. Andelar inom olika befolkningsgrupper Diagram 5.14 Oro för miljöförstöringen i världen. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år. Diagram 5.15 Oro för miljöförstöringen i världen. Andelar inom olika befolkningsgrupper Diagram 5.16 Oro för Sveriges energiförsörjning. Utvecklingen (vissa år) för män och Tabell 5.5 kvinnor, år Oro för Sveriges energiförsörjning resp. oro för den internationella situationen, t.ex. risken för krig. Redovisning efter kön och ålder i procent samt utvecklingen sedan Diagram 5.17 Oro för Sveriges energiförsörjning. Andelar inom olika befolkningsgrupper Diagram 5.18 Oro för den internationella situationen, t.ex. risken för krig. Utvecklingen (vissa år) för män och kvinnor, år Diagram 5.19 Tabell 5.6 Tabell 5.7 Tabell 5.8 Oro för den internationella situationen. Andelar inom olika befolkningsgrupper. Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att känna oro för familjens ekonomi resp. oro för att bli arbetslös (bland förvärvsarbetande). Båda könen år Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att känna oro för sin egen hälsa resp. för att man själv eller någon nära anhörig skall drabbas av aids eller HIV-smitta. Båda könen år Oddskvoter med 95% konfidensintervall för relativa sannolikheten att känna oro för den internationella situationen t.ex. risken för krig. Båda könen år Förteckning över tabellmaterialet på - se nedan för åtkomst eller tillgång i pappersformat se sidan fyra: Tabellerna är ordnade enligt följande: Offer för våld eller hotelser: tabellerna Offer för stöld eller skadegörelse: tabellerna Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd: tabellerna Oroande förhållanden: tabellerna Redovisningsgrupperna varierar men är främst kön, ålder, familjeförhållande, nationalitet, socioekonomisk grupp och regionala indelningar (för definitioner och befolkningstal se bilaga 2 i denna rapport. Vid behov ges förklaringar i anslutning till respektive tabell. I tabellerna ingår även uppgifter om de uppskattade befolkningstalen (i 1000-tal) samt antal intervjuer (bastal) för respektive redovisningsgrupp (ibland genom hänvisning till annan tabell). 5

6 Kapitel 2: Offer för våld eller hotelser Tabell Personer som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av våld eller hotelser om våld. Tabell Var inträffar våldet eller hotelserna? Tabell Vilka drabbas av de olika våldshändelserna eller hoten? Vad slags våld eller hot är det frågan om på de olika platserna? Tabell 2.13 Några karakteristika kring de olika våldshändelserna eller hoten. Tabell 2.14 Andel av våldshändelserna som medförde att man blev sjukskriven eller oförmögen att utföra sina vanliga sysslor. Tabell Poliskontakter. Tabell Relation till gärningsmannen. Tabell Förekomst av vapen eller andra tillhyggen. Tabell Vittne till våld samt olika aspekter av oro för våld eller hot. Tabell 2.26 Personer som under en ettårsperiod råkat få se när någon person blivit utsatt för våld eller misshandel som gjorde att man blev upprörd eller kände sig illa till mods. Tabell 2.27 Personer som uppger att man under det senaste året avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Tabell Undviker vissa platser eller gator inom resp. utanför det egna bostadsområdet efter mörkrets inbrott. Tabell Personer som aldrig går ut ensamma inom eller utanför det egna bostadsområdet efter mörkrets inbrott. Kapitel 3: Offer för stöld eller skadegörelse Tabell Familjer (bostadshushåll) som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon form av stöld eller skadegörelse. Tabell Personer som tillhör hushåll som under en ettårsperiod blivit utsatta för olika former av stöld eller skadegörelse. Tabell 3.7 Egendomsbrotten uppdelade på stöld resp. skadegörelse, samt om händelsen ägde rum i Sverige eller utomlands. Tabell Egendomsbrott inom skilda boendeformer, regioner och familjeförhållande. Särredovisning efter typ av brott. Tabell Poliskontakter. Tabell Skadegörelse i bostadsområdet. 6

7 Kapitel 4: Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd Tabell 4.1 Hemförsäkring för bostaden resp. brandvarnare i bostaden. Tabell 4.2 Har helförsäkring eller vagnskadegaranti resp. någon larmanordning på bilen. Tabell 4.3 Grannsamverkan mot brott. Tabell 4.4 Skydd mot bostadsinbrott. Kapitel 5: Oroande förhållanden Tabell 5.1 Oroande förhållanden: ekonomi, arbetslöshet, bostadsinbrott. Tabell 5.2 Oroande förhållanden: hälsa, hiv-smitta, barnens situation. Tabell 5.3 Oroande förhållanden: miljöförstöring, den internationella situationen m.m. 7

Sammanfattning. Kap 2: Offer för våld eller hotelser

Sammanfattning. Kap 2: Offer för våld eller hotelser Sammanfattning Att få leva skyddad från brottslighet, från våld och egendomsbrott är ett viktigt villkor för ett gott liv. Kriminalitet kan få konsekvenser inte bara för dem som blir direkt drabbade, utan

Läs mer

Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002

Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002 Levnadsförhållanden Levnadsförhållanden, rapport 104 1978 2002 Som ett led i SCBs undersökningar av levnadsförhållandena (ULF) har vi försökt att kartlägga några av dessa problem. Hur många drabbas årligen

Läs mer

Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd

Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd Kapitel 4 Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd 4.1 Inledning Den tredje aspekten av trygghet och säkerhet som studeras i denna rapport handlar om försäkringsskydd och olika brottsförebyggande

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1.

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1. Problembild - Problemindex 2015 (1.78) Utemiljö 2015 201 (1.40) 201 2012 (1.1) 2012 2011 (1.56) 2011 2010 (1.59) 2010 2009 (1.4) 2009 Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 1 (2) 6 (2) 27 (1) 25 (1) Skadegörelse 28

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Offer för stöld eller skadegörelse

Offer för stöld eller skadegörelse Kapitel 3 Offer för stöld eller skadegörelse 3.1 Inledning I detta kapitel redovisas hur stor andel av de svenska hushållen som under en ettårsperiod blivit utsatta för någon stöld eller skadegörelse.

Läs mer

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Ärende nr 6 Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Total problembild - 1.36 1.27 1.39 Missbruksproblem - 1.00 1.00 1.00 Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen - 1 1 1 Buskörning med mopeder, mc

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 Rikspolisstyrelsen, mars 2006 Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 EXTRAFRÅGOR... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 4 TRYGGHETSSITUATIONEN

Läs mer

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO Trygghetsundersökning, V Götaland, PO2 2--23 Om Trygghetsundersökningen Målgruppen består av individer, -5 år, bosatta i de geografiska områden som en undersökning omfattar Det är en stickprovsundersökning,

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning

Polisens trygghetsundersökning Fältarbetstid Svarsfrekvenser -8-2--9-6 POMS TOTALT 69 % 64 % Centrum 63 % Norra Fäladen 9 % Linero 66 % Dalby % Övriga delar 6 % Problem med nedskräpning 6 48 4 36 32 3 33 38 4 3 34 32 32 33 28 36 31

Läs mer

Brott och problembeteenden bland ungdomar i årskurs nio enligt självdeklarationsundersökningar

Brott och problembeteenden bland ungdomar i årskurs nio enligt självdeklarationsundersökningar Brott och problembeteenden bland ungdomar i årskurs nio enligt självdeklarationsundersökningar 1995 8 Stockholm 12 april Jonas Ring Brottsförebyggande rådet Dagens presentation Bakgrund till undersökningen

Läs mer

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Äldre

Läs mer

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Diagram - Tranemo Bild: tranor, Västra Götalands landskapsdjur Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete

Läs mer

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens Sid

Läs mer

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Malmö områdesundersökning 2015 Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Rapport från Institutionen för kriminologi, Malmö högskola Maj 2016 Malmö områdesundersökning 2015 Syftet med

Läs mer

Brottsutvecklingen. KORTA FAKTA OM I SVERIGE

Brottsutvecklingen.  KORTA FAKTA OM I SVERIGE Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet. Vi arbetar med att ta fram kunskap om brottsutvecklingen, utvärdera kriminalpolitiska åtgärder och främja

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

LänsUndersökningen 2004

LänsUndersökningen 2004 LänsUndersökningen 2004 Svenskarnas oro och skadeförebyggande åtgärder Riksresultat Länsförsäkringar 2004 L ÄNSU NDERSÖKNINGEN 2004 RIKSRESULTAT SIDAN 2 Sammanfattning Nästan en fjärdedel av befolkningen

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Polisområde Norrbotte, Region Nord 2016-05-04 RAPPORT 2 (10) Piteå kommun Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 4 3 PROBLEMOMRÅDEN... 4 4 RESULTAT... 5 4.1 Utemiljö...

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Tabell- och diagramförteckning

Tabell- och diagramförteckning Bilaga 4 Tabell- och diagramförteckning Förteckning över tabeller och diagram i sammanfattning, kapitel 2 8 samt i bilaga 1 2. Sammanfattning Tabell 1 Medlemskap och aktiviteter i olika organisationer

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Sammanfattande rapport Utgivare: Polismyndigheten i Södermanlands län Trygghetsmätning 2011 gjord av Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Förord

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING

MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING 2012 Ett samarbete mellan: Malmö högskola, Malmö stad, Polisen och Räddningstjänsten syd Du har blivit slumpmässigt utvald att delta i denna undersökning. Just Dina åsikter och

Läs mer

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City Trygghetsmätningen 2012 NÄPO City Agenda Trygghetsmätningen Total problembild Totalindex NÄPO City s stadsdelar Huvudindikatorer Brottsstatistik 2010-2012 Malmö NÄPO City olika brottstyper Brottsstatistik

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SIDAN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 211 En stadsövergripande trygghetsmätning Stockholms stad Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor Projektledare: Niklas Roth Tel: 8-58 4324 E-mejl: niklas.roth@stockholm.se

Läs mer

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar med viss frekvens i länets kommuner

Läs mer

NTU 2010. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2011:1

NTU 2010. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2011:1 NTU 2010 Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2011:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och trygghe ten

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 2012-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 Statistik 2012 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2014 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 2 Unga

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2006-06-30 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 SYFTE OCH METOD 5 FAKTA

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009 Statistik 29 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 29 21-3-16 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Utsatthet för kriminalitet och andra otrygga förhållanden

Utsatthet för kriminalitet och andra otrygga förhållanden Äldres levnadsförhållanden Utsatthet för kriminalitet och andra otrygga förhållanden Kapitel 23 Utsatthet för kriminalitet och andra otrygga förhållanden av Lars Häll utsatta för våld eller hotelser oro

Läs mer

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Äldre hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren

Statistik Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren Statistik 2013 - Unga hjälpsökande hos Brottsofferjouren En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd...

Läs mer

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå. Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.se) Trygghetsmätning Trygghetsmätningen i Region Syd genomfördes i slutet

Läs mer

Utsatthet för brott år Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012

Utsatthet för brott år Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012 Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och trygghe ten

Läs mer

Så bor vi i Sverige Bostäder, boendemiljö och transporter 1975 2002

Så bor vi i Sverige Bostäder, boendemiljö och transporter 1975 2002 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 107 Så bor vi i Sverige Bostäder, boendemiljö och transporter 1975 2002 Statistiska centralbyrån 2004 Living Conditions Report no 107 The way we live in Sweden Homes, the living

Läs mer

Offer för vålds- och egendomsbrott 1978-2002

Offer för vålds- och egendomsbrott 1978-2002 Kapitel 4: Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd 1 Offer för vålds- och egendomsbrott 1978-2002 Utdrag från rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden (SCB, 2004) Tabellunderlag till kapitel

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Vingåkers resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 3 Kontakter...

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport Brott och utsatthet för brott 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport Brott och utsatthet för brott 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 12 Temarapport Brott och utsatthet för brott 12 Årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011.

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011. Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 26 211. I denna redovisning används tre olika källor: - Brå:s rapport: Lokala poliser Hinder och möjligheter med lokala poliskontor - Statistik på polisanmälda

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar Under våren genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,

Läs mer

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 Polisområde Nordvästra Skåne TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 1 Trygghetsmätning- tillvägagångssätt Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt

Läs mer

Barn vars föräldrar avlidit

Barn vars föräldrar avlidit Barn vars föräldrar avlidit 69 Se tabellerna 6 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Varje år är det några tusen barn som förlorar biologiska föräldrar genom dödsfall. Knappt 1 000 barn förlorade

Läs mer

Statistik Sofia Barlind

Statistik Sofia Barlind Statistik 206 - Om hjälpsökande hos Brottsofferjouren utsatta för integritetskränkande brott, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den

Läs mer

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2011 Bakgrund Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som en statlig myndighet. BRÅ:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling,

Läs mer

Trygghet i Skärholmen

Trygghet i Skärholmen Trygghet i Skärholmen Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2007-11-27 2 Innehåll INLEDNING... 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET... 5 BAKGRUND... 5 SYFTE OCH METOD... 5 FAKTA OM SKÄRHOLMEN...

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge ASI fördjupningsdag Familj och umgänge Dagordning 9.00-9.30 Inledning 9.30-10.00 Fika 10.00-10.45 Frågorna i Familj och Umgänge 10.45-10.50 Bensträckare 10.50-11.30 Övning 11.30-12.00 Sammanfattning och

Läs mer

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun Trygghetsmätning Haninge kommun Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier Trygghetsmätning Haninge kommun 2014-11-19 Uppdrag Trygghetsmätning Haninge kommun Kartlägga och analysera tryggheten i Haninge kommun

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Svarsfrekvenser... 4 Problem i

Läs mer

STATISTIK OCH ANALYS. Tryggare kan ingen? Svenskarnas uppfattning om trygghet och säkerhet

STATISTIK OCH ANALYS. Tryggare kan ingen? Svenskarnas uppfattning om trygghet och säkerhet STATISTIK OCH ANALYS Tryggare kan ingen? Svenskarnas uppfattning om trygghet och säkerhet Förord Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppdraget att ge en samlad bild och bedömning av utvecklingen

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Trosas resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2015 En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om Brottsofferjourens statistik... 2 Kontakt med Brottsofferjouren...

Läs mer

Trygghet i Hässelby gård

Trygghet i Hässelby gård Trygghet i Hässelby gård Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2008-03-12 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA OM HÄSSELBY GÅRD

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 11 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 2 STOCKHOLMS STAD Trygg i Stockholm? 11 En stadsövergripande trygghetsmätning

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och ss län Anmälda brott per kom mmun jan dec 213 län Klas Eriksson Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott brottsområde

Läs mer

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens

Rättsväsen. Anmälda brott Statistiken över anmälda brott redovisar brottslighetens 20 Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för den officiella kriminalstatistiken. Tidigare hade Statistiska Centralbyrån, SCB, detta ansvar. Brottsstatistiken har förts sedan 1950.

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Antagna av Kommunfullmäktige

Antagna av Kommunfullmäktige Mål för det brottsförebyggande arbetet i Motala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2002-09-23 1. Bakgrund Samhällsutvecklingen efter andra världskriget har bland annat inneburit en starkt ökad brottslighet.

Läs mer

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Jenny Theander Malmö stad Marie Torstensson Levander & Anna-Karin Ivert, Institutionen för kriminologi Malmö högskola Malmö områdesundersökning

Läs mer

välfärdsproblem mot en ökad polarisering 2023?

välfärdsproblem mot en ökad polarisering 2023? Brott som välfärdsproblem Felipe Estrada mot en ökad polarisering 223? Det är ett välkänt faktum att brottsligheten ökat kraftigt efter andra världskriget både i Sverige och i övriga Västeuropa. Mer oklart

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Flen Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet för

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott Kortanalys Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott URN:NBN:SE:BRA-590 Brottsförebyggande rådet 2015 Författare: Johanna Olseryd Omslagsillustration: Susanne Engman Produktion:

Läs mer

Redovisnings-grupper och befolkningstal

Redovisnings-grupper och befolkningstal Bilaga 2 Redovisnings-grupper och befolkningstal I denna bilaga skall vi närmare definiera de vanligast förekomande redovisningsgrupper som används i rapporten samt det antal individer som respektive grupp

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Katrineholm Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Utökad statistik för Brottsofferjouren

Utökad statistik för Brottsofferjouren Utökad statistik för Brottsofferjouren Ett försök inom ramen för projekt Brottsutsatt och funktionsnedsättning 1 maj - 31 oktober 2014 20 februari 2015 Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Brottsstatistik och hur den kan användas Nationella trygghetsundersökningen Alla brott Kriminalstatistiken Statistikkällor Rättsstatistik Anmälda brott Uppklarade brott (Handlagda brott) Misstänkta personer

Läs mer

A2. Brott och brottskostnader

A2. Brott och brottskostnader A2. Brott och brottskostnader Det finns många olika typer av brott. För att rätt kunna förebygga dem är det bra att känna till något om var och hur brott brukar ske. Brottsligheten drabbar samhället med

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

Tips. Om dokumentet öppnas via datorn, kan numerären erhållas genom att dubbelklicka på aktuell tabell/diagram så öppnas databladet

Tips. Om dokumentet öppnas via datorn, kan numerären erhållas genom att dubbelklicka på aktuell tabell/diagram så öppnas databladet Uppdatteerrad tt o m Kvarrttall 4 213 1 FÖRORD. Uppföljningsdokument för det brottsförebyggande arbetet inom Upplands- kommun framtaget av Björn Svensson, polisinspektör. Närpolisen i Upplands- ttsförebyggande

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna?

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna? AL 480-6198/07 Brott mot äldre - var finns riskerna? Dokument Sida RAPPORT 1 (7) Upprättad av Datum Diarienr Version David Holtti 2007-08-07 AL 480 6198/07 01.00 Inledning Göteborgs-Posten har under våren

Läs mer

Handlingsplan gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Handlingsplan gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. HANDLINGSPLAN Granskad på bildningsutskottets sammanträde 2014-01-27, 9 Handlingsplan gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Alla vuxna i förskolan och skolan som får kännedom

Läs mer