Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län"

Transkript

1 Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Sammanfattande rapport

2 Utgivare: Polismyndigheten i Södermanlands län Trygghetsmätning 2011 gjord av Insitutet för kvalitetsindikatorer AB

3 Förord Uppdraget för Polisen i Södermanlands län är att minska brottsligheten och öka tryggheten för alla som bor och vistas i länet. Därför är sörmlänningarnas erfarenheter och upplevelser av brottslighet, trygghet och polisens insatser ett viktigt underlag för oss. Det är också ett viktigt underlag för att vidareutveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som vi gör tillsammans med kommunerna. Vi vill rikta ett stort tack till alla de närmare personer mellan år som deltagit genom att svara på frågorna i trygghetsmätningen Mats Kirestam Länspolismästare i Södermanland

4 Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Sammanfattande rapport

5 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där Du bor Utsatthet för våld Oro att utsättas för våld En fråga om polisens agerande Jämförelse över tid Frekvenstabeller Trygghetsindex Bilaga 1: Områdeslista Bilaga 2: Enkätformulär Bilaga 3: Följebrev samt påminnelser Trygghetsmätning Södermanland av 293

6 Teknisk beskrivning Urval Undersökningens målgrupp är invånare i åldern år boende i Södermanland. Deltagarna är slumpvis valda invånare med ett fast eller mobilt telefonabonnemang. Det totala urvalet om personer har stratifierats baserat på 42 områden. Då postnummerindelning är ett system som kontinuerligt omarbetas har vissa förändringar skett sedan mätningen gjordes senast år I de fall postnumret från 2008 helt upphört att existera har nya postnummer valts med hjälp av historik från Postnummerservice. Se bilaga 1 för en komplett lista. Eftersom lika många enkäter skickats till varje område, oberoende av faktisk storlek, har områdena efter insamlingen viktats. Vikten baseras på befolkningsstorlek för varje postnummer. Det innebär att varje områdes resultat bidrar med lika stor andel till helhetsresultatet som det motsvarar i befolkningen. Datainsamling Datainsamlingen har skett med hjälp av postala enkäter. Enkäten tillsammans med följebrev skickades vecka 44, därefter skickades en första påminnelse i form av ett kort under vecka 46, och slutligen en ny enkät tillsammans med en påminnelse under vecka 48. Frågeformulär Frågeformuläret är en standardiserad enkät som används av talet landsting. Den består av 62 enkeleller valsfrågor samt fyra bakgrundsfrågor. Förändringar i frågeformuläret: i årets undersökning har frågan gällande sysselsättning reviderats. Svarsalternativet Värnpliktig har tagits bort. Om redovisningen Rapporten är indelad i tre huvudsakliga avsnitt: - Indikatorer. Här redovisas övergripande resultat utifrån undersökningens indikatorer. I diagrammen i detta avsnitt redovisas inte andelen som angett eller inte har besvarat enkäten. Detta kan ses i avsnittet Frekvenstabeller. - Frekvenstabeller. Här redovisas fråga för fråga med samtliga svarsalternativ. Samtliga signifikanta skillnader är markerade. - Trendtabeller. Här redovisas årets resultat tillsammans med resultatet för tidigare års undersökningar. Även här är signifikanta skillnader markerade. 2 av 293

7 Svarsfrekvenser Skickat totalt Returnerade Bortfall från urval Korrigerad svarsfrekvens % Södermanland Eskilstuna Centrum ,9 101 Årby Skogsängen Viptorp ,3 38 Söder ,6 133 Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna ,5 151 Centrum annan del Skiftinge ,2 152 Hällby Torshälla ,3 302 Nord, annan del ,9 72 Nord, landsbygd ,5 188 Nyfors ,5 283 Fröslunda/Brunnsbacken ,4 144 Råbergstorp/Lagerberg/Stenby ,6 112 Skogstorp ,3 93 Syd, annan del Syd, landsbygd ,1 296 Strängnäs Strängnäs ,3 90 Mariefred ,1 505 Åker Stallarholmen ,9 193 Strängnäs, annan del ,9 186 Gnesta Tätort ,6 81 Gnesta, annan del ,3 180 Nyköping Brandkärr ,6 151 Arnö ,9 118 Nyköping tätort, övrigt ,5 970 Annan del ,3 475 Oxelösund Centrumdel ,8 181 Övriga delar ,3 217 Trosa Tätort ,3 168 Annan del ,2 221 Flen Tätort ,2 207 Viktat antal svar 3 av 293

8 Malmköping ,2 111 Hälleforsnäs ,6 57 Annan del ,6 135 Katrineholm Tätort ,7 747 Valla Annan del ,8 333 Vingåker Tätort ,3 147 Annan del ,9 100 Bortfallsanalys Undersökningens respondenter stämmer överens med befolkningen som helhet. Tabell 1. Respondenternas fördelning, kön och ålder. Kön Ålder Antal svar Andel i undersökning Andel i befolkning Man % 50% Kvinna % 50% år 590 7% 10% år % 24% år % 29% år % 37% 4 av 293

9 Problem i området där Du bor Diagram 1. Samtliga indikatorer. Fråga 1a-j. Södermanland Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Nedskräpning 8% 26% 40% 23% Skadegörelse 8% 27% 25% 32% Berusade personer, utomhus 4% 13% 32% 42% Narkotikapåverkade personer, utomhus 3% 8% 10% 46% Bostäder som är tillhåll för alkoholmissbrukare 2% 5% 9% 55% Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare 3% 4% 5% 53% Folk som bråkar och slåss, utomhus 3% 8% 13% 61% Kvinnor som antastas 2% 5% 4% 53% Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen 5% 14% 19% 49% Trafik 14% 32% 35% 16% Totalt problem 66% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 av 293

10 Tabell 2. Om Du angett att det är problem med trafiken, vilket är i så fall problemet? Fråga 2. Södermanland Total Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Bilarna kör för fort 72% 72% 70% 68% 72% 73% 67% 73% 78% 79% Buskörning med mopeder, 35% 38% 29% 39% 24% 31% 47% 39% 45% 29% mc Trafikregler respekteras 38% 41% 36% 29% 35% 37% 41% 37% 42% 36% inte Dåligt med cykelbanor 20% 19% 28% 30% 14% 14% 9% 36% 16% 23% Tung trafik/buller 23% 21% 20% 14% 27% 26% 20% 23% 15% 32% Dåligt vägunderhåll/ 32% 32% 31% 37% 30% 27% 32% 39% 37% 45% gatuplanering Annat 9% 9% 7% 9% 10% 10% 8% 9% 6% 8% 6 av 293

11 Problem i något avseende Diagram 2. Problem i något avseende. Södermanland Eskilstuna, Nyfors Eskilstuna, Fröslunda/Brunnsbacken Eskilstuna, Centrum Gnesta, tätort Eskilstuna, Årby Eskilstuna, Centrum, annan del Strängnäs, Strängnäs Eskilstuna, Skogsängen Oxelösund, Centrumdel Vingåker, tätort Eskilstuna, Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Flen, tätort Eskilstuna, Skiftinge Strängnäs, Åker Katrineholm, Valla Trosa kommun Trosa, tätort Flen, Malmköping Katrineholm, tätort Trosa, annan del Eskilstuna kommun Flen kommun Flen, Hälleforsnäs Nyköping, tätort övrigt Eskilstuna, Skogstorp Nyköping, Brandkärr Strängnäs, Stallarholmen Eskilstuna, Torshälla Nyköping, Arnö Eskilstuna, Syd, annan del Nyköping kommun Vingåker kommun Eskilstuna, Viptorp Oxelösund kommun Katrineholm kommun Strängnäs kommun Eskilstuna, Hällby Gnesta kommun Flen, annan del Eskilstuna, Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Nyköping, annan del Strängnäs, Mariefred Strängnäs, annan del Oxelösund, Övriga delar Eskilstuna, Söder Gnesta, annan del Eskilstuna, Nord, annan del Vingåker, annan del Katrineholm, annan del Eskilstuna, Syd, landsbygd Eskilstuna, Nord, landsbygd 87% 86% 82% 80% 78% 77% 77% 76% 75% 75% 72% 72% 71% 71% 70% 70% 70% 69% 69% 69% 68% 68% 68% 68% 67% 67% 67% 66% 66% 65% 65% 65% 64% 64% 63% 62% 61% 61% 60% 59% 59% 58% 57% 54% 52% 52% 51% 50% 49% 47% 45% Total 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7 av 293

12 Utsatthet för brott Utsatthet för våld Diagram 3. Andel som varit utsatt för våld. Fråga 3. Södermanland Eskilstuna, Nyfors Vingåker, tätort Trosa, annan del Eskilstuna, Fröslunda/Brunnsbacken Eskilstuna, Årby Vingåker kommun Eskilstuna, Skogsängen Gnesta, tätort Nyköping, Brandkärr Eskilstuna, Syd, annan del Flen, tätort Oxelösund, Övriga delar Eskilstuna, Eskilstuna, Viptorp Oxelösund kommun Trosa kommun Gnesta kommun Oxelösund, Centrumdel Eskilstuna, Centrum, annan del Eskilstuna, Nord, landsbygd Katrineholm, Valla Nyköping, Arnö Katrineholm, tätort Nyköping, annan del Strängnäs, Strängnäs Vingåker, annan del Eskilstuna kommun Nyköping kommun Strängnäs kommun Gnesta, annan del Strängnäs, annan del Strängnäs, Stallarholmen Strängnäs, Åker Eskilstuna, Nord, annan del Eskilstuna, Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Eskilstuna, Torshälla Katrineholm kommun Strängnäs, Mariefred Trosa, tätort Flen kommun Eskilstuna, Hällby Eskilstuna, Syd, landsbygd Flen, annan del Flen, Hälleforsnäs Flen, Malmköping Eskilstuna, Skogstorp Eskilstuna, Söder Nyköping, tätort övrigt Eskilstuna, Centrum Eskilstuna, Skiftinge Katrineholm, annan del 2,9% 2,9% 2,4% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% Total 1,2% 0% 5% 10% 15% 20% 8 av 293

13 Våldets grovhet Diagram 4. Våldet var så grovt att det ledde till synliga märken eller skador. Fråga 4. Södermanland Eskilstuna 17% Flen 14% Gnesta 19% Katrineholm Nyköping 7% 9% Oxelösund 23% Strängnäs Trosa Vingåker 16% 18% 18% Total 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gärningsman Diagram 5. Om du har varit utsatt för våld, vem utsatte Dig för detta våld? Fråga 5. Södermanland Bekant Främling Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker 36% 41% 86% 25% 61% 44% 55% 71% 72% 64% 59% 14% 75% 39% 56% 45% 29% 28% Total 45% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9 av 293

14 Plats för våldet Tabell 3. Plats för våld. Fråga 6a-g. Södermanland Om du har varit utsatt för våld: har det de senaste 12 månaderna förekommit våld mot Dig Av samtliga... inne i Din bostad? 0,3%... i någon annans bostad? 0,1%... på tåg eller buss eller på en station? 0,3%... på Din arbetsplats? 0,2%... på restaurang, pub, dansställe, folkpark eller annat nöjesställe? 0,3%... på gata, torg eller annan allmän plats? 0,6%... på någon annan plats? 0,2% 10 av 293

15 Utsatthet för stöld Diagram 6. Andel utsatt för stöld. Fråga 7. Södermanland Eskilstuna, Skogsängen Eskilstuna, Viptorp Eskilstuna, Nyfors Eskilstuna, Centrum Eskilstuna, Fröslunda/Brunnsbacken Nyköping, tätort övrigt Eskilstuna, Centrum, annan del Gnesta, annan del Flen, Malmköping Eskilstuna, Årby Gnesta kommun Nyköping kommun Eskilstuna, Torshälla Oxelösund, Centrumdel Katrineholm, tätort Eskilstuna kommun Eskilstuna, Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Eskilstuna, Syd, annan del Nyköping, Brandkärr Oxelösund kommun Eskilstuna, Söder Eskilstuna, Skiftinge Nyköping, Arnö Vingåker, tätort Flen kommun Vingåker kommun Flen, tätort Katrineholm, Valla Eskilstuna, Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Strängnäs, annan del Oxelösund, Övriga delar Eskilstuna, Nord, annan del Eskilstuna, Syd, landsbygd Strängnäs, Strängnäs Gnesta, tätort Nyköping, annan del Trosa, tätort Flen, annan del Vingåker, annan del Strängnäs kommun Katrineholm kommun Strängnäs, Mariefred Katrineholm, annan del Trosa kommun Flen, Hälleforsnäs Eskilstuna, Hällby Eskilstuna, Nord, landsbygd Strängnäs, Åker Strängnäs, Stallarholmen Trosa, annan del Eskilstuna, Skogstorp 21% 20% 17% 16% 16% 16% 15% 15% 15% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 4% Total 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 11 av 293

16 Tabell 4. Plats för stöld. Fråga 8a-j. Södermanland Om du har varit utsatt för skadegörelse: Har det de senaste 12 månaderna förekommit stöld Av samtliga... inne i Din bostad? 1,0%... på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden? 3,2%... i Er fritidsbostad? 0,6%... av Er bil i området där Du bor? 1,0%... av Er bil i ett annat område än där Du bor? 0,5%... av något ur bilen i området där Du bor? 1,0%... av något ur bilen i annat område än där Du bor? 0,5%... av cykel, moped, mc eller delar av dessa i området där Du bor? 4,1%... av cykel, moped, mc eller delar av dessa i ett annat område än där Du bor? 2,1%... annan stöld senaste 12 mån? 3,0% 12 av 293

17 Utsatthet för skadegörelse Diagram 7. Andel utsatt för skadegörelse. Fråga 9. Södermanland Eskilstuna, Fröslunda/Brunnsbacken Strängnäs, Strängnäs Eskilstuna, Centrum Eskilstuna, Nyfors Eskilstuna, Skogsängen Flen, tätort Gnesta, tätort Katrineholm, tätort Eskilstuna, Årby Oxelösund, Centrumdel Eskilstuna, Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Eskilstuna, Torshälla Eskilstuna, Viptorp Flen, Malmköping Katrineholm, Valla Nyköping, Arnö Strängnäs, Åker Trosa, tätort Oxelösund kommun Eskilstuna kommun Eskilstuna, Centrum, annan del Flen kommun Gnesta kommun Nyköping, Brandkärr Nyköping, tätort övrigt Eskilstuna, Syd, annan del Nyköping kommun Oxelösund, Övriga delar Strängnäs kommun Strängnäs, Mariefred Vingåker kommun Vingåker, annan del Vingåker, tätort Eskilstuna, Hällby Eskilstuna, Skiftinge Eskilstuna, Söder Flen, Hälleforsnäs Gnesta, annan del Strängnäs, annan del Trosa kommun Eskilstuna, Nord, annan del Eskilstuna, Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Nyköping, annan del Strängnäs, Stallarholmen Eskilstuna, Nord, landsbygd Katrineholm kommun Eskilstuna, Syd, landsbygd Katrineholm, annan del Trosa, annan del Eskilstuna, Skogstorp Flen, annan del 16% 15% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% Total 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13 av 293

18 Tabell 5. Plats för skadegörelse. Fråga 10a-j. Södermanland Om du har varit utsatt för skadegörelse: Har det de senaste 12 månaderna förekommit skadegörelse... inne i Din bostad? 0,6%... på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden? 2,0%... i Er fritidsbostad? 0,2%... på Er bil när den befunnit sig i området där Du bor? 3,0%... på Er bil i ett annat område än där Du bor? 0,5%... på något ur bilen i området där Du bor? 1,6%... på något ur bilen i annat område än där Du bor? 0,2%... på cykel, moped, mc i området där Du bor? 1,5%... av cykel, moped, mc i ett annat område än där Du bor? 0,8%... annan skadegörelse senaste 12 mån? 2,2% Av samtliga 14 av 293

19 Total utsatthet för brott Diagram 8. Andel som utsatts för brott: våld, stöld och/eller skadegörelse. Södermanland Eskilstuna, Skogsängen Eskilstuna, Fröslunda/Brunnsbacken Eskilstuna, Centrum Eskilstuna, Viptorp Eskilstuna, Nyfors Eskilstuna, Årby Nyköping, tätort övrigt Oxelösund, Centrumdel Katrineholm, tätort Nyköping, Arnö Strängnäs, Strängnäs Eskilstuna, Torshälla Flen, Malmköping Flen, tätort Gnesta kommun Gnesta, annan del Gnesta, tätort Eskilstuna, Centrum, annan del Nyköping kommun Nyköping, Brandkärr Oxelösund kommun Eskilstuna kommun Eskilstuna, Katrineholm, Valla Trosa, tätort Eskilstuna, Syd, annan del Oxelösund, Övriga delar Eskilstuna, Skiftinge Flen kommun Vingåker kommun Vingåker, tätort Eskilstuna, Söder Eskilstuna, Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Strängnäs kommun Strängnäs, Mariefred Strängnäs, Åker Trosa kommun Vingåker, annan del Eskilstuna, Nord, annan del Strängnäs, annan del Nyköping, annan del Eskilstuna, Hällby Eskilstuna, Syd, landsbygd Flen, Hälleforsnäs Katrineholm kommun Trosa, annan del Eskilstuna, Nord, landsbygd Flen, annan del Katrineholm, annan del Strängnäs, Stallarholmen Eskilstuna, Skogstorp 28% 27% 26% 26% 25% 22% 22% 22% 21% 21% 21% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 19% 19% 19% 19% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 16% 16% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 13% 13% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 6% Total 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15 av 293

20 Oro att utsättas för brott Diagram 9. Andel som har oroat sig i något avseende. Södermanland Eskilstuna, Centrum Eskilstuna, Nyfors Eskilstuna, Skogsängen Eskilstuna, Skiftinge Eskilstuna, Eskilstuna, Fröslunda/Brunnsbacken Eskilstuna, Årby Eskilstuna, Viptorp Flen, Malmköping Eskilstuna kommun Eskilstuna, Centrum, annan del Strängnäs, Åker Nyköping, Brandkärr Gnesta kommun Eskilstuna, Eskilstuna, Torshälla Strängnäs, Strängnäs Gnesta, tätort Oxelösund, Centrumdel Flen, tätort Strängnäs, Mariefred Gnesta, annan del Katrineholm, tätort Katrineholm, Valla Flen kommun Katrineholm kommun Eskilstuna, Syd, annan del Flen, annan del Strängnäs kommun Nyköping, Arnö Trosa, annan del Katrineholm, annan del Trosa kommun Nyköping, tätort övrigt Nyköping kommun Oxelösund kommun Eskilstuna, Söder Trosa, tätort Vingåker, tätort Vingåker kommun Eskilstuna, Nord, annan del Vingåker, annan del Strängnäs, Stallarholmen Eskilstuna, Hällby Nyköping, annan del Eskilstuna, Skogstorp Eskilstuna, Syd, landsbygd Strängnäs, annan del Oxelösund, Övriga delar Flen, Hälleforsnäs Eskilstuna, Nord, landsbygd 82% 80% 78% 78% 78% 77% 73% 72% 70% 67% 67% 67% 67% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 65% 65% 65% 65% 64% 64% 63% 63% 62% 61% 61% 61% 60% 60% 59% 59% 59% 59% 59% 58% 58% 57% 56% 55% 55% 53% 53% 53% 52% 51% 50% Total oro 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16 av 293

21 Tabell 6. Oro för olika typer av brott. Fråga 11a-d. Södermanland Har det under de senaste 12 månaderna hänt att Du oroat dig för Total Eskilstuna Strängnäs Gnesta Nyköping Oxelösund Trosa Flen Katrineholm Vingåker att bli utsatt för inbrott i den egna bostaden? 41% 40% 46% 49% 38% 33% 44% 45% 39% 43% att bli utsatt för inbrott i förråd, källare, vindsutrymme eller garare? 42% 43% 44% 44% 38% 39% 39% 45% 41% 43% att Din bil, mc, moped eller cykel ska utsättas för stöld eller skadegörelse i 46% 49% 46% 43% 43% 45% 46% 47% 46% 41% området där Du bor? att bli överfallen i området där Du bor? 19% 26% 10% 11% 17% 15% 7% 19% 18% 20% Tabell 7. Trygg och otrygg på kvällen samt rädd för speciella personer i området. Fråga Södermanland Total Eskilstuna Strängnäs Gnesta Nyköping Oxelösund Trosa Flen Katrineholm Vingåker Trygg 69% 61% 82% 82% 72% 69% 87% 68% 65% 67% Otrygg 19% 26% 9% 8% 16% 19% 5% 18% 20% 22% Rädd för personer i omgivningen 6% 7% 4% 7% 5% 8% 3% 9% 6% 11% 17 av 293

22 Avstått aktiviteter på grund av oro Diagram 10. Andel som har avstått från någon aktivitet på grund av oro för brott. Fråga 14. Södermanland Eskilstuna, Nyfors Eskilstuna, Skiftinge Eskilstuna, Årby Eskilstuna, Viptorp Eskilstuna, Skogsängen Eskilstuna, Centrum, annan del Eskilstuna, Fröslunda/Brunnsbacken Eskilstuna, Centrum Nyköping, Brandkärr Eskilstuna kommun Eskilstuna, Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Eskilstuna, Syd, annan del Gnesta, tätort Eskilstuna, Hällby Strängnäs, Strängnäs Eskilstuna, Söder Eskilstuna, Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Eskilstuna, Torshälla Flen, tätort Flen, Malmköping Oxelösund kommun Nyköping, tätort övrigt Oxelösund, Centrumdel Vingåker, tätort Strängnäs kommun Gnesta kommun Nyköping kommun Flen kommun Vingåker kommun Eskilstuna, Nord, annan del Eskilstuna, Skogstorp Eskilstuna, Syd, landsbygd Strängnäs, Mariefred Strängnäs, Åker Nyköping, Arnö Oxelösund, Övriga delar Katrineholm, tätort Katrineholm kommun Strängnäs, annan del Gnesta, annan del Vingåker, annan del Trosa kommun Eskilstuna, Nord, landsbygd Trosa, tätort Flen, Hälleforsnäs Katrineholm, annan del Nyköping, annan del Trosa, annan del Flen, annan del Katrineholm, Valla Strängnäs, Stallarholmen 20% 18% 15% 15% 14% 14% 14% 13% 13% 12% 12% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18 av 293

23 Tabell 8. Avstått från någon aktivitet. Fråga 14a-b. Södermanland Har det under de senaste 12 månaderna hänt att Du avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att Du känt Dig otrygg eller rädd för att bli hotad, ofredad eller utsatt för våld? Har Du av den anledningen avstått från att gå på bio eller teater? 2% avstått från att gå på restaurang, bar eller disco? 4% avstått från att gå på sportevenemang? 2% avstått från att gå på föreningsmöten, kurser eller liknande? 2% avstått från att åka buss eller tåg? 4% Av samtliga En fråga om polisens agerande Diagram 11. Polisen bryr sig om de lokala problemen. Fråga 15. Södermanland Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer absolut inte Katrineholm 17% 25% 7% 1% 48% Flen 14% 29% 8% 4% 42% Trosa 15% 28% 7% 2% 46% Oxelösund 12% 29% 9% 4% 44% Nyköping 14% 23% 9% 2% 50% Gnesta 12% 29% 8% 4% 45% Strängnäs 13% 26% 9% 4% 47% Eskilstuna 15% 25% 8% 3% 49% Total 14% 25% 8% 3% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 19 av 293

24 Jämförelse över tid I trendtabellerna visas undersökningens viktigaste värden (indikatorer) i jämförelse med tidigare års undersökningar. Varje indikator visas utifrån kommun och område och jämförs med Sörmland som helhet samt med sig själv över tid. Varje sida är tvådelad: till höger visas områdets jämförelse över tid, och till vänster visas områdets jämförelse med Sörmland som helhet. I tabellerna förekommer +/- samt bokstavsnotationer. Detta är signifikanstester. En signifikant skillnad kan sägas vara en skillnad som inte beror på slumpen. Tecknen +/- tolkas på följande sätt: ett + innebär att värdet är signifikant högre än motsvarande värde i totalkolumnen och ett innebär att värdet är signifikant lägre än motsvarande värde i totalkolumnen. Bokstavsnotationen tolkas på följande sätt: en bokstav utmärker en signifikant annorlunda skillnad i jämförelse med motsvarande värde i den kolumn vars bokstav notationen representerar. I exemplet nedan innebär det att gällande skadegörelse så finns det en signifikant skillnad mellan 2011 (a) med värdet (35b) och 2008 (b) med värdet (52). Problemnivån i området där du bor Nedskräpning Skadegörelse ESKILSTUNA - SKOGSTORP 2011 (a) 2008 (b) 22 28f 35b 52def Signifikanstesterna är enbart genomförda mellan 2011 och 2008 års undersökningar då rådatatillgången har varit begränsad till dessa år. Testerna är genomförda på oviktad data, vilket gör att procentandelarna kan skilja sig något på kommunnivå. 20 av 293

25 Problemnivån i området där du bor Södermanland (a) Nedskräpning 34b 35cdef 31f 31f 31f 28 Skadegörelse 37 37cdef 35f 35f 34f 32 Berusade personer utomhus 17b 20cef 17 17cef Narkotikapåverkade utomhus f 11f 10 Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Folk som bråkar och slåss utomhus 11b 12cdef 10 11e Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen 20b 21cef 19 20cef Trafik 45b 47cdef Trafik speciellt: Bilar kör för fort 47 48bcdef 43e 44ef Totalt något problem 66b 69cdef 66f 67ef Utsatthet för brott Utsatt för våldsbrott inom 12 månader 1b 2 2ef Utsatt för stöldbrott inom 12 månader b 15b 15b 15b Utsatt för skadegörelsebrott inom 12 månader 9b Total utsatthet för brott 17b 20 23b 23b 23b 23b Oro för att utsättas för brott I den egna bostaden 42b 38 41b 46bcf 45bcf 40b I förråd, källare, vindsutrymme eller garage 43b 39 43b 47bcef 44bf 41b Stöld eller skadegörelse av egen bil, mc, moped eller cykel 47b 48 53bf 55bef 52bf 50 Överfall eller misshandel utomhus 19 19f 20bef 20ef 19f 17 Total oro någon gång 64b 63 68bf 70bcf 68bf 64 Trygg ute 69b 64 68be 64 66d 67bd Otrygg ute 19 21f 19 22cf 20f 19 Speciella personer i området som Du är rädd för 7 7ef 6 7ef 6 6 Avstått bio- eller teaterbesök Avstått restaurang, bar eller disco 4b 5 5 6ce 5 5 Avstått sportevenemang Avstått föreningsmöten, kurser och liknande b 2b 2b Avstått åka buss eller tåg cf 4 4 Avstått något bcf 9 9 En fråga om polisens agerande Instämmer i att Polisen bryr sig om de lokala problemen Instämmer INTE i att Polisen bryr sig om de lokala problemen 11b / av 293

26 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Problemnivån i området där du bor ESKILSTUNA KOMMUN Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN Nedskräpning b 36df 34f 33f 35f 31 Skadegörelse f 40f 38f 40f 35 Berusade personer utomhus b Narkotikapåverkade utomhus b f Bostäder som är tillhåll för alkoholister b Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare b Folk som bråkar och slåss utomhus f 12f 12f Kvinnor som antastas b bdf 7 Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen b f 22f 19 Trafik cef 44 48cef Trafik speciellt: Bilar kör för fort b 47cdef 42e 42e Totalt något problem ef 70f 70f Utsatthet för brott Utsatt för våldsbrott inom 12 månader bdef Utsatt för stöldbrott inom 12 månader b 18b 17 Utsatt för skadegörelsebrott inom 12 månader ESKILSTUNA KOMMUN Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN Total utsatthet för brott Trygghetsmätning Södermanland av 293

27 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Oro för att utsättas för brott ESKILSTUNA KOMMUN Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN I den egna bostaden bcf 42b 39 I förråd, källare, vindsutrymme eller garage b 48bcf 46b 44b Stöld eller skadegörelse av egen bil, mc, moped eller cykel bf 54b 52 Överfall eller misshandel utomhus bf 25bf 26bf 22 Total oro någon gång bf 71bf 70bf 67 Trygg ute e de Otrygg ute bcf 30bcf 26 Speciella personer i området som Du är rädd för f 8f 7 6 Avstått bio eller teaterbesök b 4 Avstått restaurang, bar eller disco b 7 7 Avstått sportevenemang Avstått föreningsmöten, kurser och liknande bc 4 Avstått åka buss eller tåg Avstått något b En fråga om polisens agerande ESKILSTUNA KOMMUN Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN Instämmer i att Polisen bryr sig om de lokala problemen Instämmer INTE i att Polisen bryr sig om de lokala problemen b 14be / Trygghetsmätning Södermanland av 293

28 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Problemnivån i området där du bor Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total centrum centrum centrum centrum centrum Eskilstuna centrum Eskilstuna centrum 2011 (a) Nedskräpning Skadegörelse Berusade personer utomhus Narkotikapåverkade utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Folk som bråkar och slåss utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Trafik speciellt: Bilar kör för fort Totalt något problem e Utsatthet för brott Utsatt för våldsbrott inom 12 månader Utsatt för stöldbrott inom 12 månader Utsatt för skadegörelsebrott inom 12 månader Total utsatthet för brott Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total centrum centrum centrum centrum centrum Eskilstuna centrum Eskilstuna centrum 2011 (a) b b b 28b 29b b 41b Trygghetsmätning Södermanland av 293

29 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Oro för att utsättas för brott Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total centrum centrum centrum centrum centrum Eskilstuna centrum Eskilstuna centrum 2011 (a) I den egna bostaden I förråd, källare, vindsutrymme eller garage Stöld eller skadegörelse av egen bil, mc, moped eller cykel Överfall eller misshandel utomhus Total oro någon gång Trygg ute Otrygg ute Speciella personer i området som Du är rädd för Avstått bio eller teaterbesök Avstått restaurang, bar eller disco Avstått sportevenemang Avstått föreningsmöten, kurser och liknande Avstått åka buss eller tåg Avstått något c b c 68c b b b En fråga om polisens agerande Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total Eskilstuna Total centrum centrum centrum centrum centrum Eskilstuna centrum Eskilstuna centrum 2011 (a) Instämmer i att Polisen bryr sig om de lokala problemen Instämmer INTE i att Polisen bryr sig om de lokala problemen / e c c 16c f Trygghetsmätning Södermanland av 293

30 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Problemnivån i området där du bor Nedskräpning Skadegörelse Berusade personer utomhus Narkotikapåverkade utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Folk som bråkar och slåss utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Trafik speciellt: Bilar kör för fort Totalt något problem ESKILSTUNA CENTRUM, ANNAN DEL 2011 Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) Total CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL c c 15c 15c c bcdf e b Utsatthet för brott Utsatt för våldsbrott inom 12 månader Utsatt för stöldbrott inom 12 månader Utsatt för skadegörelsebrott inom 12 månader Total utsatthet för brott ESKILSTUNA CENTRUM, ANNAN DEL 2011 Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) Total CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL b Trygghetsmätning Södermanland av 293

31 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Oro för att utsättas för brott I den egna bostaden I förråd, källare, vindsutrymme eller garage Stöld eller skadegörelse av egen bil, mc, moped eller cykel Överfall eller misshandel utomhus Total oro någon gång Trygg ute Otrygg ute Speciella personer i området som Du är rädd för Avstått bio eller teaterbesök Avstått restaurang, bar eller disco Avstått sportevenemang Avstått föreningsmöten, kurser och liknande Avstått åka buss eller tåg Avstått något ESKILSTUNA CENTRUM, ANNAN DEL 2011 Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) Total CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL b 44b 46b d b 69 72b cf En fråga om polisens agerande Instämmer i att Polisen bryr sig om de lokala problemen Instämmer INTE i att Polisen bryr sig om de lokala problemen / ESKILSTUNA CENTRUM, ANNAN DEL 2011 Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) Total CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL c Trygghetsmätning Södermanland av 293

32 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Problemnivån i området där du bor Nedskräpning Skadegörelse Berusade personer utomhus Narkotikapåverkade utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Folk som bråkar och slåss utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Trafik speciellt: Bilar kör för fort Totalt något problem ESKILSTUNA FRÖSLUNDA/BRUNNSBACKEN ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR UNNSBACKEN UNNSBACKEN UNNSBACKEN UNNSBACKEN UNNSBACKEN UNNSBACKEN b 52 58b b 37 40b 42b b b b b b b be b Utsatthet för brott Utsatt för våldsbrott inom 12 månader Utsatt för stöldbrott inom 12 månader Utsatt för skadegörelsebrott inom 12 månader Total utsatthet för brott ESKILSTUNA FRÖSLUNDA/BRUNNSBACKEN ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR UNNSBACKEN UNNSBACKEN UNNSBACKEN UNNSBACKEN UNNSBACKEN UNNSBACKEN b 12 22b 18 22b 21b b Trygghetsmätning Södermanland av 293

33 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Oro för att utsättas för brott I den egna bostaden I förråd, källare, vindsutrymme eller garage ESKILSTUNA FRÖSLUNDA/BR UNNSBACKEN ESKILSTUNA FRÖSLUNDA/BRUNNSBACKEN Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR UNNSBACKEN UNNSBACKEN UNNSBACKEN UNNSBACKEN UNNSBACKEN b b 46 Stöld eller skadegörelse av egen bil, mc, moped eller cykel Överfall eller misshandel utomhus Total oro någon gång Trygg ute Otrygg ute Speciella personer i området som Du är rädd för Avstått bio eller teaterbesök Avstått restaurang, bar eller disco Avstått sportevenemang Avstått föreningsmöten, kurser och liknande Avstått åka buss eller tåg Avstått något b b b 37 41b b 50b bc b 13b 8 11b e 7be b b bef b 23be En fråga om polisens agerande ESKILSTUNA FRÖSLUNDA/BR UNNSBACKEN ESKILSTUNA FRÖSLUNDA/BRUNNSBACKEN Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR FRÖSLUNDA/BR UNNSBACKEN UNNSBACKEN UNNSBACKEN UNNSBACKEN UNNSBACKEN Instämmer i att Polisen bryr sig om de lokala problemen Instämmer INTE i att Polisen bryr sig om de lokala problemen / Trygghetsmätning Södermanland av 293

34 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Problemnivån i området där du bor Nedskräpning Skadegörelse Berusade personer utomhus Narkotikapåverkade utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Folk som bråkar och slåss utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Trafik speciellt: Bilar kör för fort Totalt något problem ESKILSTUNA HÄLLBY Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY b 39 44df 34 44d d d d bdef b 16 30bdef ef 45e 47ef e 43 46e Utsatthet för brott Utsatt för våldsbrott inom 12 månader Utsatt för stöldbrott inom 12 månader Utsatt för skadegörelsebrott inom 12 månader Total utsatthet för brott ESKILSTUNA HÄLLBY Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY b b d d b d 23d Trygghetsmätning Södermanland av 293

35 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Oro för att utsättas för brott I den egna bostaden I förråd, källare, vindsutrymme eller garage Stöld eller skadegörelse av egen bil, mc, moped eller cykel Överfall eller misshandel utomhus Total oro någon gång Trygg ute Otrygg ute Speciella personer i området som Du är rädd för Avstått bio eller teaterbesök Avstått restaurang, bar eller disco Avstått sportevenemang Avstått föreningsmöten, kurser och liknande Avstått åka buss eller tåg Avstått något ESKILSTUNA HÄLLBY Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY b 4b e b 3e bf En fråga om polisens agerande Instämmer i att Polisen bryr sig om de lokala problemen Instämmer INTE i att Polisen bryr sig om de lokala problemen / ESKILSTUNA HÄLLBY Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY HÄLLBY b d 57 Trygghetsmätning Södermanland av 293

36 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Problemnivån i området där du bor Nedskräpning Skadegörelse Berusade personer utomhus Narkotikapåverkade utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Folk som bråkar och slåss utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Trafik speciellt: Bilar kör för fort Totalt något problem ESKILSTUNA NORD, ANNAN DEL Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN DEL DEL DEL DEL DEL DEL b e b ef b b b bef b f 7f 15bcdf b f b Utsatthet för brott Utsatt för våldsbrott inom 12 månader Utsatt för stöldbrott inom 12 månader Utsatt för skadegörelsebrott inom 12 månader Total utsatthet för brott ESKILSTUNA NORD, ANNAN DEL Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN DEL DEL DEL DEL DEL DEL b b b Trygghetsmätning Södermanland av 293

37 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Oro för att utsättas för brott I den egna bostaden I förråd, källare, vindsutrymme eller garage Stöld eller skadegörelse av egen bil, mc, moped eller cykel Överfall eller misshandel utomhus Total oro någon gång Trygg ute Otrygg ute Speciella personer i området som Du är rädd för Avstått bio eller teaterbesök Avstått restaurang, bar eller disco Avstått sportevenemang Avstått föreningsmöten, kurser och liknande Avstått åka buss eller tåg Avstått något ESKILSTUNA NORD, ANNAN DEL Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN DEL DEL DEL DEL DEL DEL b 48b 50b 48b b b de b bcf 25f bef bc 5bc bc En fråga om polisens agerande Instämmer i att Polisen bryr sig om de lokala problemen Instämmer INTE i att Polisen bryr sig om de lokala problemen / ESKILSTUNA NORD, ANNAN DEL Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN NORD, ANNAN DEL DEL DEL DEL DEL DEL Trygghetsmätning Södermanland av 293

38 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Problemnivån i området där du bor Nedskräpning Skadegörelse Berusade personer utomhus Narkotikapåverkade utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Folk som bråkar och slåss utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Trafik speciellt: Bilar kör för fort Totalt något problem ESKILSTUNA NORD, LANDSBYGD Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) NORD, NORD, NORD, NORD, NORD, NORD, LANDSBYGD LANDSBYGD LANDSBYGD LANDSBYGD LANDSBYGD LANDSBYGD d d 19d b b b bcd 9b d d Utsatthet för brott Utsatt för våldsbrott inom 12 månader Utsatt för stöldbrott inom 12 månader Utsatt för skadegörelsebrott inom 12 månader Total utsatthet för brott ESKILSTUNA NORD, LANDSBYGD Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA Total ESKILSTUNA 2011 (a) NORD, NORD, NORD, NORD, NORD, NORD, LANDSBYGD LANDSBYGD LANDSBYGD LANDSBYGD LANDSBYGD LANDSBYGD b Trygghetsmätning Södermanland av 293

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Katrineholm Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Flen Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet för

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Svarsfrekvenser... 4 Problem i

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Vingåkers resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Trosas resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Vingåkers resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Sammanfattande rapport Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1.

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1. Problembild - Problemindex 2015 (1.78) Utemiljö 2015 201 (1.40) 201 2012 (1.1) 2012 2011 (1.56) 2011 2010 (1.59) 2010 2009 (1.4) 2009 Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 1 (2) 6 (2) 27 (1) 25 (1) Skadegörelse 28

Läs mer

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens Sid

Läs mer

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Ärende nr 6 Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Total problembild - 1.36 1.27 1.39 Missbruksproblem - 1.00 1.00 1.00 Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen - 1 1 1 Buskörning med mopeder, mc

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning

Polisens trygghetsundersökning Fältarbetstid Svarsfrekvenser -8-2--9-6 POMS TOTALT 69 % 64 % Centrum 63 % Norra Fäladen 9 % Linero 66 % Dalby % Övriga delar 6 % Problem med nedskräpning 6 48 4 36 32 3 33 38 4 3 34 32 32 33 28 36 31

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO Trygghetsundersökning, V Götaland, PO2 2--23 Om Trygghetsundersökningen Målgruppen består av individer, -5 år, bosatta i de geografiska områden som en undersökning omfattar Det är en stickprovsundersökning,

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 Rikspolisstyrelsen, mars 2006 Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 EXTRAFRÅGOR... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 4 TRYGGHETSSITUATIONEN

Läs mer

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 Polisområde Nordvästra Skåne TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 1 Trygghetsmätning- tillvägagångssätt Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt

Läs mer

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Polisområde Norrbotte, Region Nord 2016-05-04 RAPPORT 2 (10) Piteå kommun Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 4 3 PROBLEMOMRÅDEN... 4 4 RESULTAT... 5 4.1 Utemiljö...

Läs mer

Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar med viss frekvens i länets kommuner

Läs mer

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 P O L I S M Y N D I G H E T E N I K R O N O B E R G S LÄN N O V E M B E R 2 0 1 4 Scandinfo Marketing Research AB 2014-11-05 Göran Erasmie Pnr.16366

Läs mer

Trygghetsmätningar. Höst 2015 Teknisk rapport

Trygghetsmätningar. Höst 2015 Teknisk rapport Trygghetsmätningar Höst 2015 Teknisk rapport Inledning Om mätningen Trygghetsmätningar har genomförts i olika delar av landet sedan tidigt 1990-tal. Syftet är att ta reda på allmänhetens erfarenheter av

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City Trygghetsmätningen 2012 NÄPO City Agenda Trygghetsmätningen Total problembild Totalindex NÄPO City s stadsdelar Huvudindikatorer Brottsstatistik 2010-2012 Malmö NÄPO City olika brottstyper Brottsstatistik

Läs mer

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Diagram - Tranemo Bild: tranor, Västra Götalands landskapsdjur Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete

Läs mer

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun Trygghetsmätning Haninge kommun Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier Trygghetsmätning Haninge kommun 2014-11-19 Uppdrag Trygghetsmätning Haninge kommun Kartlägga och analysera tryggheten i Haninge kommun

Läs mer

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå. Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.se) Trygghetsmätning Trygghetsmätningen i Region Syd genomfördes i slutet

Läs mer

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING Polisområde Luleå, 2009 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Innehållsförteckning 1 Om Trygghetsundersökningen...

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd Tid Tisdag den 12 februari 2013, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SIDAN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 211 En stadsövergripande trygghetsmätning Stockholms stad Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor Projektledare: Niklas Roth Tel: 8-58 4324 E-mejl: niklas.roth@stockholm.se

Läs mer

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Malmö områdesundersökning 2015 Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Rapport från Institutionen för kriminologi, Malmö högskola Maj 2016 Malmö områdesundersökning 2015 Syftet med

Läs mer

Huddinge kommun. Befolkningsundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Huddinge kommun. Befolkningsundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Huddinge kommun Befolkningsundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen 2 Bostadsområdet 4 Hushåll 19 Miljö 21 Ekonomisk och social trygghet 27

Läs mer

Väldigt låga siffror. Genomsnittet för landet ligger på 2,0.

Väldigt låga siffror. Genomsnittet för landet ligger på 2,0. BAKGRUND OCH SYFTE Sedan sutet av 1990-taet genomför Poisen okaa trygghetsundersökningar. Undersökningarna riktar sig ti amänheten och fångar den okaa trygghetsbiden i form av uppevda probem, utsatthet

Läs mer

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland De digitala tjänsterna blir allt mer betydelsefulla i våra liv. Därmed är det viktigt att Sörmland har en vision om hur

Läs mer

MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING

MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING 2012 Ett samarbete mellan: Malmö högskola, Malmö stad, Polisen och Räddningstjänsten syd Du har blivit slumpmässigt utvald att delta i denna undersökning. Just Dina åsikter och

Läs mer

Förteckning över tabeller och diagram

Förteckning över tabeller och diagram Bilaga 4 Förteckning över tabeller och diagram I rapporten Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002, rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden Sammanfattning: Tabell 1 Sammanfattande tabell över olika

Läs mer

Skånepolisens trygghetsmätning 2013

Skånepolisens trygghetsmätning 2013 RAPPORT 1 (5) Skånepolisens trygghetsmätning 2013 Årets trygghetsmätning är den tionde i en obruten serie som inleddes år 2004. Trenden för problemnivåerna under åren har varit sjunkande. I ett skåneperspektiv

Läs mer

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Jenny Theander Malmö stad Marie Torstensson Levander & Anna-Karin Ivert, Institutionen för kriminologi Malmö högskola Malmö områdesundersökning

Läs mer

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland Bilaga till pressmeddelande 2016-09-20: Ranking för respektive kommun i Södermanland Trosa -4 Rankingplacering 9 5 4 3 2 3 4 4 11-11 Sammanfattande omdöme 22 11 1 1 2 4 7 9 16-15 Service till företag 18

Läs mer

Anteckningar från trygghetsvandring i Viptorp den 1 mars 2016

Anteckningar från trygghetsvandring i Viptorp den 1 mars 2016 Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Eva Carlsson, 016-710 20 87 Anteckningar från trygghetsvandring i Viptorp den 1 mars 2016 Deltagare: Cecilia Stenström, Morgan,

Läs mer

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011 Admin Sidan 1 2011-11-24 Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011 - Analys byggd på de boendes egna bedömningar Av: Kjell Elefalk, Trygghet och Management AB, 2011-10-08 Admin

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Företagsamheten 2017 Södermanlands län

Företagsamheten 2017 Södermanlands län Företagsamheten 2017 Södermanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2010 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor)

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor) BILAGA KRAVSPECIFIKATION Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Enheten för verksamhetsstyrning och analys Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Fordon och transport 27 24 23 25 99 Hälsa, vård och omsorg 19 20 39 Säkerhetstjänster

Läs mer

Sysselsättning utbildning och utanförskap

Sysselsättning utbildning och utanförskap Sysselsättning utbildning och utanförskap Med sikte på jämlik folkhälsa & välfärd i Sörmland Peter Eklund Länsstyrelsen i Södermanlands län Bommersvik 23.9 2011 1 JOBBIGT Mellan 2000 2009 har Befolkningen

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

Utvärdering av samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg.

Utvärdering av samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Utvärdering av samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. 2012 Sida 1 I samverkansplanen redovisar kommunen och polisen gemensamma åtgärder och åtaganden inom huvudområdena för samverkan. Alla

Läs mer

Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008

Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008 Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008 1 Några bakgrundsfakta Utvecklad av Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet på uppdrag av och i samarbete med Polismyndigheten

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2017

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Flens kommun 2017

Företagsklimatet i Flens kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM STÖD TILL RESULTATST YRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) DNR 1.6-692-2012 2012-12-03 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Upplevd trygghet och anmälda brott

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Riksenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13290 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Företagsklimatet i Eskilstuna kommun 2017

Företagsklimatet i Eskilstuna kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Företagsklimatet i Nyköpings kommun 2017

Företagsklimatet i Nyköpings kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

1 Inledning Bakgrund

1 Inledning Bakgrund KOMPLETTERINGSTRAFIKEN I SÖRMLANDS LÄN 2015-10-30 1 Inledning Detta PM är en del av leveransen i uppdraget gällande omdefinition av kompletteringstrafiken i Sörmlands län. Övriga delar av leveransen är

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011.

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011. Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 26 211. I denna redovisning används tre olika källor: - Brå:s rapport: Lokala poliser Hinder och möjligheter med lokala poliskontor - Statistik på polisanmälda

Läs mer

Här kommer ett förslag på serieindelning för pojkar division 1/division 2 och P16.

Här kommer ett förslag på serieindelning för pojkar division 1/division 2 och P16. Här kommer ett förslag på serieindelning för pojkar division 1/division 2 och P16. Bakgrund: 2 lag har anmält sig till pojkar division 1. 2 lag har anmält sig till pojkar division 2 och 4 lag har anmält

Läs mer

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 Dagens innehåll www.fou.sormland.se Redovisning av kvalitetsuppföljning (Annika) Förbättringsarbete Hur kan vi arbeta med våra resultat

Läs mer

Diagram - Ulricehamn

Diagram - Ulricehamn Diagram - Ulricehamn Bild: tranor, Västra Götalands landskapsdjur Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete

Läs mer

Trygghet i Hässelby gård

Trygghet i Hässelby gård Trygghet i Hässelby gård Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2008-03-12 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA OM HÄSSELBY GÅRD

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner Kjell Elefalk, Trygghet och Management AB, 2011-09-27 Sammanfattning: Denna trygghetsundersökning är den grundläggande evidensbaserade källan rörande trygghetssituationen

Läs mer

Trygghet i lokalområdet

Trygghet i lokalområdet Trygghet i lokalområdet Resultatet från en områdesundersökning i Tyresö 2016-09-27 Säkerhetsenheten Tyresö kommun / 2016-09-27 2 (35) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 6 2.1 Syfte...

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 11 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 2 STOCKHOLMS STAD Trygg i Stockholm? 11 En stadsövergripande trygghetsmätning

Läs mer

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen Dessa åtgärder bygger bland annat på problembilder från kartläggningar i Skärholmen som Svenska Bostäder och SDF Skärholmen har genomfört under 2007.

Läs mer

Hur står det till med folkhälsan och välfärden i Sörmland?

Hur står det till med folkhälsan och välfärden i Sörmland? Hur står det till med folkhälsan och välfärden i Sörmland? 23 september 2011 Monica Pärus, Folkhälsocentrum Lotta Sahlqvist, FoU-centrum Upplägg - Säga något om hur folkhälsa och välfärd hänger ihop -

Läs mer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer

Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY. Liveability - sida 1. Utfallsindikatorer Beskrivning och beräkningsmetod av utfallsindikatorer som hör till hållbarhetsaspekten: LIVEABILITY Aspekt Liveability Utfallsindikatorer Objektiv SO/Li-I-O1 Antal rapporterade överfall som skedde i transportsystemet

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar Under våren genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Södermanlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (146) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2006-06-30 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 SYFTE OCH METOD 5 FAKTA

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Akalla

Trygghet och socialt liv i Akalla Trygghet och socialt liv i Akalla Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -- Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM AKALLA AKALLA BEFOLKNING

Läs mer

Återblick länstransportplanerna Analys och uppföljning inför ny länstransportplan Infrastrukturberedningen Malmköping

Återblick länstransportplanerna Analys och uppföljning inför ny länstransportplan Infrastrukturberedningen Malmköping Återblick länstransportplanerna 2010-2016 Analys och uppföljning inför ny länstransportplan 2018-2029. Infrastrukturberedningen Malmköping 20160419. Fredrik Högberg, strateg, regionförbundet Sörmland Analys

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Husby

Trygghet och socialt liv i Husby Trygghet och socialt liv i Husby Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -- 2 Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM HUSBY HUSBY BEFOLKNING

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Södermanlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10 Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Lisa Borgh Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Nyköping Liv & hälsa 2008 Befolkningsundersökningen Liv & hälsa genomförs i samarbete mellan landstingen i Uppsala, Sörmlands,

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Bagarmossen

Trygghet och socialt liv i Bagarmossen Trygghet och socialt liv i Bagarmossen Svenska Bostäder/SDF Skarpnäck Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rågsved

Trygghet och socialt liv i Rågsved Trygghet och socialt liv i Rågsved Svenska Bostäder i samarbete med Familjebostäder och Stockholmshem Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer