Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat"

Transkript

1 Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Vingåkers resultat

2 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där Du bor Utsatthet för brott Oro att utsättas för brott En fråga om polisens agerande Jämförelse över tid Frekvenstabeller Trygghetsindex Bilaga 1: Områdeslista Bilaga 2: Enkätformulär Bilaga 3: Följebrev samt påminnelser Trygghetsmätning Södermanland av 47

3 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Teknisk beskrivning Urval Undersökningens målgrupp är invånare i åldern år boende i Södermanland. Deltagarna är slumpvis valda invånare med ett fast eller mobilt telefonabonnemang. Det totala urvalet om personer har stratifierats baserat på 42 områden. Då postnummerindelning är ett system som kontinuerligt omarbetas har vissa förändringar skett sedan mätningen gjordes senast år I de fall postnumret från 2008 helt upphört att existera har nya postnummer valts med hjälp av historik från Postnummerservice. Se bilaga 1 för en komplett lista. Eftersom lika många enkäter skickats till varje område, oberoende av faktisk storlek, har områdena efter insamlingen viktats. Vikten baseras på befolkningsstorlek för varje postnummer. Det innebär att varje områdes resultat bidrar med lika stor andel till helhetsresultatet som det motsvarar i befolkningen. Datainsamling Datainsamlingen har skett med hjälp av postala enkäter. Enkäten tillsammans med följebrev skickades vecka 44, därefter skickades en första påminnelse i form av ett kort under vecka 46, och slutligen en ny enkät tillsammans med en påminnelse under vecka 48. Frågeformulär Frågeformuläret är en standardiserad enkät som används av flertalet landsting. Den består av 62 enkeleller flervalsfrågor samt fyra bakgrundsfrågor. Förändringar i frågeformuläret: i årets undersökning har frågan gällande sysselsättning reviderats. Svarsalternativet Värnpliktig har tagits bort. Om redovisningen Rapporten är indelad i tre huvudsakliga avsnitt: - Indikatorer. Här redovisas övergripande resultat utifrån undersökningens indikatorer. I diagrammen i detta avsnitt redovisas inte andelen som angett Vet ej eller inte har besvarat enkäten. Detta kan ses i avsnittet Frekvenstabeller. - Frekvenstabeller. Här redovisas fråga för fråga med samtliga svarsalternativ. Samtliga signifikanta skillnader är markerade. - Trendtabeller. Här redovisas årets resultat tillsammans med resultatet för tidigare års undersökningar. Även här är signifikanta skillnader markerade. Notationen Total syftar till Södermanlands resultat som helhet. Trygghetsmätning Södermanland av 47

4 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Svarsfrekvenser Skickat totalt Returnerade Bortfall från urval Korrigerad svarsfrekvens % Södermanland Vingåker Tätort ,3 147 Annan del ,9 100 Antal viktade svar Bortfallsanalys Undersökningens respondenter stämmer överens med befolkningen som helhet. Tabell 1. Respondenternas fördelning, kön och ålder. Södermanland Kön Antal svar Andel i undersökning Man % 50% Kvinna % 50% Andel i befolkning år 590 7% 10% Ålder år % 24% år % 29% år % 37% Trygghetsmätning Södermanland av 47

5 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Problem i området där Du bor Diagram 1. Samtliga indikatorer. Fråga 1a-j. Vingåker Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Nedskräpning 10% 24% 40% 23% Skadegörelse 7% 24% 20% 41% Berusade personer, utomhus 4% 13% 32% 42% Narkotikapåverkade personer, utomhus 3% 11% 13% 47% Bostäder som är tillhåll för alkoholmissbrukare 3% 10% 14% 52% Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare 3% 8% 11% 49% Folk som bråkar och slåss, utomhus 3% 12% 18% 54% Kvinnor som antastas 3% 10% 7% 51% Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen 3% 14% 16% 52% Trafik 16% 31% 33% 15% Totalt problem 65% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Problem i något avseende Diagram 2. Problem i något avseende. Vingåker Tätort 75% Annan del 50% Vingåker kommun 65% Total 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Trygghetsmätning Södermanland av 47

6 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Utsatthet för brott Utsatthet för våld Diagram 3. Andel som utsatts för våld. Fråga 3. Vingåker Tätort 2,9% Annan del 1,3% Vingåker kommun 2,1% Total 1,2% 0% 5% 10% 15% 20% Utsatthet för stöld Diagram 4. Andel som utsatts för stöld. Fråga 7. Vingåker Tätort 11% Annan del 8% Vingåker kommun 10% Total 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Trygghetsmätning Södermanland av 47

7 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Utsatthet för skadegörelse Diagram 5. Andel som utsatts för skadegörelse. Fråga 9. Vingåker Tätort 8% Annan del 8% Vingåker kommun 8% Total 9% 0% 5% 10% 15% 20% Total utsatthet för brott Diagram 6. Andel som utsatts för brott: våld, stöld och/eller skadegörelse. Vingåker Tätort 16% Annan del 14% Vingåker kommun 16% Total 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Trygghetsmätning Södermanland av 47

8 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Oro att utsättas för brott Diagram 7. Andel som har oroat sig i något avseende. Vingåker Tätort 59% Annan del 57% Vingåker kommun 58% Total oro 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabell 2. Oro för olika typer av brott. Fråga 11a-d. Vingåker Har det under de senaste 12 månaderna hänt att Du oroat dig för att bli utsatt för inbrott i den egna bostaden? att bli utsatt för inbrott i förråd, källare, vindsutrymme eller garage? att Din bil, mc, moped eller cykel ska utsättas för stöld eller skadegörelse i området där Du bor? att bli överfallen i området där Du bor? Total Vingåker kommun Tätort Annan del 41% 43% 38% 50% 42% 43% 41% 44% 46% 41% 47% 32% 19% 20% 25% 12% Tabell 3. Trygg och otrygg på kvällen samt rädd för speciella personer i området. Fråga 12/13. Vingåker Total Vingåker kommun Tätort Annan del Trygg 69% 67% 58% 81% Otrygg 19% 22% 31% 9% Rädd för personer i omgivningen 6% 11% 15% 6% Trygghetsmätning Södermanland av 47

9 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Avstått aktiviteter på grund av oro Diagram 8. Andel som har avstått från någon aktivitet. Fråga 14. Vingåker Tätort 7% Annan del 5% Vingåker kommun 6% Total 8% 0% 5% 10% 15% 20% Trygghetsmätning Södermanland av 47

10 Institutet för kvalitetsindikatorer AB En fråga om polisens agerande Diagram 9. Polisen bryr sig om de lokala problemen. Fråga 15. Vingåker Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer absolut inte Vet ej Tätort 15% 32% 11% 3% 37% Annan del 13% 23% 8% 6% 48% Vingåker kommun 14% 28% 10% 4% 41% Total 14% 25% 8% 3% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Trygghetsmätning Södermanland av 47

11 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Jämförelse över tid I trendtabellerna visas undersökningens viktigaste värden (indikatorer) i jämförelse med tidigare års undersökningar. Varje indikator visas utifrån kommun och område och jämförs med Sörmland som helhet samt med sig själv över tid. Varje sida är tvådelad: till höger visas områdets jämförelse över tid, och till vänster visas områdets jämförelse med Sörmland som helhet. I tabellerna förekommer +/- samt bokstavsnotationer. Detta är signifikanstester. En signifikant skillnad kan sägas vara en skillnad som inte beror på slumpen. Tecknen +/- tolkas på följande sätt: ett + innebär att värdet är signifikant högre än motsvarande värde i totalkolumnen och ett innebär att värdet är signifikant lägre än motsvarande värde i totalkolumnen. Bokstavsnotationen tolkas på följande sätt: en bokstav utmärker en signifikant annorlunda skillnad i jämförelse med motsvarande värde i den kolumn vars bokstav notationen representerar. I exemplet nedan innebär det att gällande skadegörelse så finns det en signifikant skillnad mellan 2011 (a) med värdet (35b) och 2008 (b) med värdet (52). Problemnivån i området där du bor Nedskräpning Skadegörelse ESKILSTUNA - SKOGSTORP 2011 (a) 2008 (b) 22 28f 35b 52def Signifikanstesterna är enbart genomförda mellan 2011 och 2008 års undersökningar då rådatatillgången har varit begränsad till dessa år. Testerna är genomförda på oviktad data, vilket gör att procentandelarna kan skilja sig något på kommunnivå. Trygghetsmätning Södermanland av 47

12 Problemnivån i området där du bor Södermanland (a) (b) (c) (d) (e) (f) Nedskräpning 34b 35cdef 31f 31f 31f 28 Skadegörelse 35 37cdef 35f 35f 34f 32 Berusade personer utomhus 17b 20cef 17 17cef Narkotikapåverkade utomhus f 11f 10 Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Folk som bråkar och slåss utomhus 11b 12cdef 10 11e Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen 19b 21cef 19 20cef Trafik 46b 47cdef Totalt något problem 66b 69cdef 66f 67ef Utsatthet för brott Utsatt för våldsbrott inom 12 månader 1b 2 2ef Utsatt för stöldbrott inom 12 månader b 15b 15b 15b Utsatt för skadegörelsebrott inom 12 månader 9b Total utsatthet för brott 17b 20 23b 23b 23b 23b Oro för att utsättas för brott I den egna bostaden 41b 38 41b 46bcf 45bcf 40b I förråd, källare, vindsutrymme eller garage 42b 39 43b 47bcef 44bf 41b Stöld eller skadegörelse av egen bil, mc, moped eller cykel 46b 48 53bf 55bef 52bf 50 Överfall eller misshandel utomhus 19 19f 20bef 20ef 19f 17 Total oro någon gång 63b 63 68bf 70bcf 68bf 64 Trygg ute 69b 64 68be 64 66d 67bd Otrygg ute 19 21f 19 22cf 20f 19 Speciella personer i området som Du är rädd för 6 7ef 6 7ef 6 6 Avstått bio- eller teaterbesök Avstått restaurang, bar eller disco 4b 5 5 6ce 5 5 Avstått sportevenemang Avstått föreningsmöten, kurser och liknande b 2b 2b Avstått åka buss eller tåg cf 4 4 Avstått något bcf 9 9 En fråga om polisens agerande Instämmer i att Polisen bryr sig om de lokala problemen Instämmer INTE i att Polisen bryr sig om de lokala problemen 11b Vet ej/ av 47

13 Institutet för kvalitetsindikatorer AB VINGÅKER KOMMUN Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN (a) (b) (c) (d) (e) (f) Problemnivån i området där du bor Nedskräpning Skadegörelse Berusade personer utomhus Narkotikapåverkade utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Folk som bråkar och slåss utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Totalt något problem f b 38cdef f ef 6 7f b 27cdef c b 70cdf f 59 Utsatthet för brott Utsatt för våldsbrott inom 12 månader Utsatt för stöldbrott inom 12 månader Utsatt för skadegörelsebrott inom 12 månader Total utsatthet för brott ef f Trygghetsmätning Södermanland av 47

14 Institutet för kvalitetsindikatorer AB VINGÅKER KOMMUN Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN (a) (b) (c) (d) (e) (f) Oro att utsättas för brott I den egna bostaden I förråd, källare, vindsutrymme eller garage Stöld eller skadegörelse av egen bil, mc, moped eller cykel Överfall eller misshandel utomhus Total oro någon gång Trygg ute Otrygg ute Speciella personer i området som Du är rädd för Avstått bio eller teaterbesök Avstått restaurang, bar eller disco Avstått sportevenemang Avstått föreningsmöten, kurser och liknande Avstått åka buss eller tåg Avstått något bcef be ef 52ef ef 15f 16f f 69bcef d 77cd f e * * c Trygghetsmätning Södermanland av 47

15 Institutet för kvalitetsindikatorer AB VINGÅKER KOMMUN Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN (a) (b) (c) (d) (e) (f) En fråga om polisens agerande Instämmer i att Polisen bryr sig om de lokala problemen Instämmer INTE i att Polisen bryr sig om de lokala problemen Vet ej/ bc def d Trygghetsmätning Södermanland av 47

16 Institutet för kvalitetsindikatorer AB VINGÅKER ANNAN DEL Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL (a) (b) (c) (d) (e) (f) Problemnivån i området där du bor Nedskräpning Skadegörelse Berusade personer utomhus Narkotikapåverkade utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Folk som bråkar och slåss utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Totalt något problem c c b 14cdef c b b 60cd c 53 Utsatthet för brott Utsatt för våldsbrott inom 12 månader Utsatt för stöldbrott inom 12 månader Utsatt för skadegörelsebrott inom 12 månader Total utsatthet för brott e Trygghetsmätning Södermanland av 47

17 Institutet för kvalitetsindikatorer AB VINGÅKER ANNAN DEL Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL (a) (b) (c) (d) (e) (f) Oro att utsättas för brott I den egna bostaden I förråd, källare, vindsutrymme eller garage Stöld eller skadegörelse av egen bil, mc, moped eller cykel Överfall eller misshandel utomhus Total oro någon gång Trygg ute Otrygg ute Speciella personer i området som Du är rädd för Avstått bio eller teaterbesök Avstått restaurang, bar eller disco Avstått sportevenemang Avstått föreningsmöten, kurser och liknande Avstått åka buss eller tåg Avstått något b bcf f bef bf cf 2 6c * 3 * * * * * * 0 * * 2 * * * d Trygghetsmätning Södermanland av 47

18 Institutet för kvalitetsindikatorer AB VINGÅKER ANNAN DEL Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL ANNAN DEL (a) (b) (c) (d) (e) (f) En fråga om polisens agerande Instämmer i att Polisen bryr sig om de lokala problemen Instämmer INTE i att Polisen bryr sig om de lokala problemen Vet ej/ c 35 43c df Trygghetsmätning Södermanland av 47

19 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total TÄTORT TÄTORT TÄTORT TÄTORT TÄTORT VINGÅKER TÄTORT VINGÅKER TÄTORT (a) (b) (c) (d) (e) (f) Problemnivån i området där du bor Nedskräpning Skadegörelse Berusade personer utomhus Narkotikapåverkade utomhus Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Folk som bråkar och slåss utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Trafik Totalt något problem f b 49cdef e f ef 9f 9f b 36cdef f 73f Utsatthet för brott Utsatt för våldsbrott inom 12 månader Utsatt för stöldbrott inom 12 månader Utsatt för skadegörelsebrott inom 12 månader Total utsatthet för brott b f b f f Trygghetsmätning Södermanland av 47

20 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total TÄTORT TÄTORT TÄTORT TÄTORT TÄTORT VINGÅKER TÄTORT VINGÅKER TÄTORT (a) (b) (c) (d) (e) (f) Oro att utsättas för brott I den egna bostaden I förråd, källare, vindsutrymme eller garage Stöld eller skadegörelse av egen bil, mc, moped eller cykel Överfall eller misshandel utomhus Total oro någon gång Trygg ute Otrygg ute Speciella personer i området som Du är rädd för Avstått bio eller teaterbesök Avstått restaurang, bar eller disco Avstått sportevenemang Avstått föreningsmöten, kurser och liknande Avstått åka buss eller tåg Avstått något bcef be ef 58ef f 20f 20f bef d 69cd b b 8 11e * * * * 1 * 1 * 1 1 * * Trygghetsmätning Södermanland av 47

21 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total VINGÅKER Total TÄTORT TÄTORT TÄTORT TÄTORT TÄTORT VINGÅKER TÄTORT VINGÅKER TÄTORT (a) (b) (c) (d) (e) (f) En fråga om polisens agerande Instämmer i att Polisen bryr sig om de lokala problemen Instämmer INTE i att Polisen bryr sig om de lokala problemen Vet ej/ de Trygghetsmätning Södermanland av 47

22 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Frekvenstabeller I frekvenstabellerna visas varje fråga i sin helhet tillsammans med svarsfördelningen. Varje fråga visas utifrån bakgrundsvariablerna kön, ålder, sysselsättning, boendeform, familjetyp, område och kommun. Varje bakgrundsvariabel jämförs med Sörmland som helhet. I tabellerna visas signifikanta skillnader i form av bokstavsbeteckningar. Signifikanstesterna har genomförts utifrån bakgrundsvariablerna. Varje kategori (man, kvinna, osv) har även testats mot snittvärdet för helheten. En signifikant skillnad kan sägas vara en skillnad som inte beror på slumpen. Tolkningen av signifikanstesterna i frekvenstabellerna fungerar på följande sätt: om två kolumner (kategorier av data) har en gemensam bokstav, så finns det inga signifikanta skillnader mellan kolumnerna (kategorierna). Exempeltabellen nedan kan därför tolkas på följande sätt: Första raden visar andelen som tycker att folk som bråkar och slåss utomhus är ett stort problem. Notationen för Sörmland (Total) som helhet är (a,b), för Man (a) och Kvinna (b). Det innebär att det inte finns något signifikant skillnad mellan totalen och Män, därför att (a) som finns i kolumnen Män även finns i kolumnen Total. På samma sätt kan vi säga att det inte finns någon skillnad mellan totalen och Kvinnor därför att (b) som finns i kolumnen Kvinnor även finns i kolumnen Total. Vi kan däremot säga att det finns en signifikant skillnad mellan Män och Kvinnor eftersom bokstavsnotationen inte är samma i kolumnerna Män (a) och Kvinnor (b). För andelen som tycker att folk som bråkar och slåss utomhus är ett litet problem finns inga signifikanta skillnader mellan könen eller mot Sörmland som helhet. Det vet vi därför att notationen är (a) i alla kolumner. I det fall det saknas bokstavsnotation beror det på att inget signifikanstest har varit möjligt att göra, oftast på grund av att någon kategori är väldigt liten. Sörmland Man Kvinna Folk som bråkar och slåss, utomhus Stort problem 3%a,b 2%a 3%b Litet problem 8%a 8%a 9%a Trygghetsmätning Södermanland av 47

23 Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Vingåker A. PROBLEM I OMRÅDET DÄR DU BOR Vingåker kommun Tätort Annan del 1. Tycker Du att de problem som nämns här nedan förekommer där Du bor, och upplever Du det i så fall som ett stort, litet eller inget problem? Nedskräpning Skadegörelse Berusade personer, utomhus Narkotikapåverkade personer, utomhus Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Vet ej Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Vet ej Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Vet ej Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Vet ej 10%a 12%a 6%a 24%a,b 29%a 17%b 40%a 44%a 34%a 23%a 12%b 40%c 2%a 2%a 1%a 2%a 1%a 2%a 7%a 9%a 4%a 24%a,b 31%a 15%b 20%a 26%a 11%b 41%a 26%b 64%c 5%a 5%a 5%a 3%a 3%a 2%a 4%a,b 6%a 0%b 13%a,b 18%a 6%b 32%a 41%b 19%c 42%a 26%b 65%c 6%a 5%a 7%a 4%a 4%a 3%a 3%a,b 5%a 0%b 14%a,b 16%a 5%b 13%a,b 17%a 6%b 47%a 30%b 71%c 23%a,b 29%a 15%b 3%a 3%a 3%a Trygghetsmätning Södermanland av 47

24 Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Vingåker Bostäder som är tillhåll för alkoholister Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare Folk som bråkar och slåss, utomhus Kvinnor som antastas Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Vet ej Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Vet ej Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Vet ej Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Vet ej Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Vet ej Vingåker kommun Tätort Annan del 3%a 4%a 1%a 10%a,b 13%a 4%b 14%a 20%b 5%c 52%a 38%b 74%c 19%a,b 23%a 13%b 2%a 2%a 3%a 3%a 3%a 1%a 8%a,b 11%a 3%b 11%a,b 15%a 5%b 49%a 34%b 71%c 27%a 35%b 17%c 2%a 2%a 3%a 3%a 4%a 1%a 12%a 17%a 5%b 18%a 25%b 8%c 54%a 38%b 77%c 10%a 13%a 7%a 2%a 2%a 3%a 3%a 4%a 1%a 10%a 14%a 3%b 7%a 9%a 5%a 51%a 35%b 74%c 27%a 36%b 14%c 2%a 2%a 3%a 3%a 4%a 1%a 14%a 20%b 5%c 16%a 22%a 7%b 52%a 37%b 76%c 12%a,b 16%a 7%b 3%a 2%a 4%a Trygghetsmätning Södermanland av 47

25 Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Vingåker Trafik Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Vet ej Vingåker kommun Tätort Annan del 16%a 19%a 12%a 31%a,b 36%a 24%b 33%a 29%a 37%a 15%a 9%b 23%a 4%a 5%a 2%a 2%a 2%a 2%a 2. Om Du angett att det finns problem med trafiken: Vilket är i sådana fall problemet? (Flera alternativ möjliga)... Bilarna kör för fort... Buskörning med mopeder, mc... Trafikregler respekteras inte... Dåligt med cykelbanor... Tung trafik/buller... Dåligt vägunderhåll/gatuplanering... Annat Problem i något avseende Problem i inget avseende 79%a 79%a 79%a 29%a 38%a 14%b 36%a 44%a 21%b 23%a 19%a 29%a 32%a 34%a 29%a 45%a 47%a 42%a 8%a 9%a 7%a 65%a 75%b 50%c 35%a 25%b 50%c B. UTSATTHET FÖR BROTT 3. Har Du under de senaste 12 mån varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta? Ja Nej 2%a 3%a 1%a 96%a 95%a 98%a 2%a 2%a 1%a Var våldet så grovt att det ledde till synliga märken eller skador? 5. Vem utsatte dig för detta våld? Ja Nej Bekant Främling 1%a 2%a 0% 1%a 1%a 1%a 72%a 67%a 67%a 28%a 33%a 0% 0%a 0% 33%a 6. Har det de senaste 12 mån förekommit våld mot Dig inne i Din bostad?,2%a,5%a 0% 99,8%a 99,5%a 100% Trygghetsmätning Södermanland av 47

26 Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Vingåker i någon annans bostad?...på tåg eller buss eller på en station?... på din arbetsplats?...på restaurang, pub, dansställe, folkpark eller annat nöjesställe?... på gata, torg eller annan allmän plats? på någon annan plats? Vingåker kommun Tätort Annan del 100% 100% 100%,5%a,5%a,4%a,5%a 1,0%a 0% 99,1%a 98,6%a 99,6%a,2%a,5%a 0% 99,8%a 99,5%a 100%,2%a,5%a 0%,2%a 0%,4%a 99,5%a 99,5%a 99,6%a,7%a 1,4%a 0%,2%a 0%,4%a 99,1%a 98,6%a 99,6%a,2%a,5%a 0%,2%a,5%a 0%,2%a 0%,4%a 99,3%a 99,0%a 99,6%a 7. Har Du under de senaste 12 mån varit utsatt för stöld? Ja, har varit utsatt Nej, har inte varit utsatt 10%a 11%a 8%a 87%a 85%a 90%a 3%a 4%a 2%a 8. Har det de senaste 12 mån förekommit stöld inne i din bostad?,5%a,5%a,4%a 99,5%a 99,5%a 99,6%a Trygghetsmätning Södermanland av 47

27 Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Vingåker... på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden?... i Er fritidsbostad?... av er bil i området där Du bor?... av er bil i ett annat område än där Du bor?... av något ur bilen i området där Du bor?... av något ur bilen i annat område än där Du bor?... av cykel, moped, mc eller delar av dessa i området där Du bor?... av cykel, moped, mc eller delar av dessa i ett annat område än där Du bor? Har det de senaste 12 mån förekommit annan stöld (på arbetet, under resa, eller annat)? Vingåker kommun Tätort Annan del 2,1%a 1,9%a 2,2%a,2%a 0%,4%a,2%a 0%,4%a 97,4%a 98,1%a 96,9%a,2%a,5%a 0%,2%a 0%,4%a 99,5%a 99,5%a 99,6%a,9%a 1,9%a 0%,2%a,5%a 0% 98,8%a 97,6%a 100%,5%a 1,0%a 0%,2%a,5%a 0% 99,3%a 98,6%a 100%,9%a 1,4%a,4%a 99,1%a 98,6%a 99,6%a 100% 100% 100% 1,6%a 2,9%a,4%a 98,4%a 97,1%a 99,6%a,5%a,5%a,4%a,2%a,5%a 0%,2%a,5%a 0% 99,1%a 98,6%a 99,6%a 2,6%a 2,4%a 2,7%a,5%a,5%a,4%a,5%a 0%,9%a 96,5%a 97,1%a 96,0%a Trygghetsmätning Södermanland av 47

28 Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Vingåker 9. Har Du under de senaste 12 mån utsatts för Ja skadegörelse? Nej Om Du har varit utsatt för skadegörelse: 10. Har det de senaste 12 mån förekommit skadegörelse... inne i Din bostad?...på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden?... i Er fritidsbostad?... på Er bil när den befunnit sig i området där Du bor? på någon i bilen i området där Du bor? på er bil när den befunnit sig i annat område än där Du bor? på något i bilen i annat område än där Du bor? Vingåker kommun Tätort Annan del 8%a 8%a 8%a 89%a 88%a 90%a 3%a 4%a 2%a,5%a 1,0%a 0%,2%a 0%,4%a 99,3%a 99,0%a 99,6%a,9%a 1,0%a,9%a,2%a 0%,4%a 98,8%a 99,0%a 98,7%a 100% 100% 100% 1,4%a 1,9%a,9%a,2%a,5%a 0% 98,4%a 97,6%a 99,1%a,2%a 0%,4%a 99,8%a 100% 99,6%a 1,9%a 1,9%a 1,8%a 98,1%a 98,1%a 98,2%a,2%a 0%,4%a 99,8%a 100% 99,6%a Trygghetsmätning Södermanland av 47

29 Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Vingåker på cykel, moped, mc i området där Du bor? på cykel, moped, mc i annat området än där Du bor? Vingåker kommun Tätort Annan del 1,2%a 2,4%a 0% 98,8%a 97,6%a 100%,2%a,5%a 0% 99,8%a 99,5%a 100% annan skadegörelse de senaste 12 månaderna (på arbete, under resa eller annat)? Har blivit utsatt för brott Har inte blivit utsatt för brott 1,6%a 1,4%a 1,8%a,2%a 0%,4%a 98,1%a 98,6%a 97,8%a 16%a 16%a 14%a 84%a 84%a 86%a C. ORO FÖR ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT 11. Har det under de senaste 12 mån hänt att Du oroat Dig för att... bli utsatt för inbrott i den egna bostaden? bli utsatt för inbrott i förråd, källare, vindsutrymme eller garage? Ja, mycket ofta Ja, ganska ofta Ja, men bara sällan Nej, har inte hänt Vet ej Ja, mycket ofta Ja, ganska ofta Ja, men bara sällan Nej, har inte hänt Vet ej 2%a 2%a 1%a 10%a 9%a 11%a 32%a 28%a 38%a 52%a 55%a 48%a 1%a 1%a 1%a 4%a 5%a 2%a 2%a 2%a 1%a 9%a 10%a 9%a 32%a 30%a 35%a 51%a 50%a 51%a 2%a 2%a 1%a 5%a 6%a 3%a Trygghetsmätning Södermanland av 47

30 Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Vingåker... Din bil, mc, moped eller cykel ska utsättas för stöld eller skadegörelse om den är parkerad i området där Du bor? bli överfallen eller misshandlad i området där Du bor? Oroat sig i något avseende Har inte oroat sig i något avseende 12. Om Du går ut ensam sent en kväll i området där Du bor, känner Du dig trygg eller otrygg? 13. Finns det några speciella personer i området Du bor som Du är rädd för? Ja, mycket ofta Ja, ganska ofta Ja, men bara sällan Nej, har inte hänt Vet ej Ja, mycket ofta Ja, ganska ofta Ja, men bara sällan Nej, har inte hänt Vet ej Trygg Otrygg Vet ej Ja, en Ja, flera Nej Vingåker kommun Tätort Annan del 4%a,b 6%a 1%b 8%a 9%a 6%a 30%a 33%a 25%a 52%a,b 45%a 63%b 1%a 1%a 1%a 6%a 7%a 4%a 2%a 3%a 0% 3%a 3%a 2%a 15%a,b 19%a 9%b 75%a,b 68%a 84%b 1%a 1%a 1%a 5%a 6%a 3%a 58%a 59%a 57%a 42%a 41%a 43%a 67%a 58%b 81%c 22%a 31%b 9%c 9%a 9%a 10%a 2%a 2%a 0%a 4%a 4%a 4%a 7%a,b 11%a 2%b 87%a,b 83%a 93%b 2%a 2%a 1%a 14. Har det under de senaste 12 mån hänt att Du avstått från någon av följande aktiviteter för att Du känt Dig otrygg eller rädd för att bli hotad, ofredad eller utsatt för våld? Har Du av den anledningen avstått från att gå på... bio eller teater? Ja Nej Går aldrig på/utför aldrig aktiviteten restaurang, bar eller Ja disco? Nej Går aldrig på/utför aldrig aktiviteten 1%a 0%a 2%a 80%a 77%a 84%a 16%a 18%a 13%a 3%a 4%a 1%a 3%a 3%a 3%a 79%a 76%a 84%a 14%a 16%a 11%a 4%a 5%a 2%a Trygghetsmätning Södermanland av 47

31 Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Vingåker...sportevenemang? föreningsmöten, kurser eller liknande? åka buss eller tåg? Ja Nej Går aldrig på/utför aldrig aktiviteten Ja Nej Går aldrig på/utför aldrig aktiviteten Ja Nej Går aldrig på/utför aldrig aktiviteten Vingåker kommun Tätort Annan del 1%a 1%a 1%a 70%a 66%a 75%a 24%a 26%a 22%a 4%a 6%a 2%a 1%a 1%a 0%a 79%a 76%a 83%a 16%a 17%a 14%a 4%a 5%a 2%a 2%a 3%a 1%a 82%a 80%a 85%a 11%a 11%a 12%a 4%a 6%a 2%a Avstått från någon aktivitet Har avstått Har inte avstått 6%a 7%a 5%a 94%a 93%a 95%a D. EN FRÅGA OM POLISENS AGERANDE 15. Instämmer Du eller instämmer Du inte i följande påstående: "Polisen bryr sig om de problem som finns i det området där jag bor"? Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer absolut inte Vet ej 14%a 15%a 13%a 28%a 32%a 23%a 9%a 11%a 8%a 4%a 3%a 6%a 41%a 37%a 48%a 2%a 2%a 2%a Trygghetsmätning Södermanland av 47

32 Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Vingåker E: NÅGOT OM DIG SJÄLV Kön 16. Födelseår 17. Hur bor du? Man Kvinna år år år år Hyreslägenhet Bostadsrätts-lägenhet Vingåker kommun Tätort Annan del 52%a 53%a 51%a 48%a 47%a 49%a 5%a 3%a 7%a 16%a 18%a 14%a 32%a 29%a 35%a 45%a 48%a 43%a 1%a 1%a 1%a 15%a 28%b 3%c 2%a,b 4%a 0%b 18. Vad har du för sysselsättning? 19. Vilket av följande gäller för dig? Villa/Radhus/ Gård Annat Egen företagare Offentligt anställd Privatanställd Hemarbetande Studerande Arbetslös Pensionär Jag bor hos mina föräldrar Jag är ensamstående och bor ensam Jag är ensamstående med barn (under 18 år) Jag är gift/sambo med barn Jag är gift/sambo utan hemmaboende barn Annat 79%a 65%b 92%c 2%a 1%a 3%a 2%a 2%a 2%a 9%a,b 4%a 13%b 20%a 24%a 17%a 25%a 25%a 25%a 1%a 0% 2%a 2%a 1%a 2%a 3%a 4%a 2%a 36%a 38%a 33%a 5%a 4%a 5%a 2%a 1%a 3%a 19%a 20%a 17%a 3%a,b 6%a 1%b 25%a 24%a 27%a 43%a 42%a 44%a 4%a 4%a 5%a 3%a 3%a 3%a Trygghetsmätning Södermanland av 47

33 Institutet för kvalitetsindikatorer AB Trygghetsindex Trygghetsindex är en modell för att underlätta analys av trygghetsbilden i de områden och kommuner som deltar i undersökningen. Syftet är att synliggöra tänkbara prioriteringar och fånga upp effekter av tidigare arbete. Indexet är utvecklat av polismyndigheten i Skåne och baseras på data från ca enkäter som utgör basnivån i modellen. Indexet består av sex problemnivåer: Indexnivå Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Förklaring Närmast obefintligt problem Inte alls påtagligt problem Inte särskilt påtagligt problem Ganska påtagligt problem Påtagligt problem Mycket påtagligt problem Alarmerande påtagligt problem Indexnivåerna baseras på basnivåns medelvärde och konfidensintervall. Basnivåns ungefärliga medelvärde motsvarar nivå 2. För att beräkna nivå 1 subtraheras medelvärdets konfidensintervall (beräknat med 95 procent signifikans) från medelvärdet. För att beräkna nivå 0 subtraheras ytterligare ett konfidensintervall. Indexets intervall är på så sätt fasta. Indexet för en årsundersökning konstrueras på följande sätt: - För varje fråga identifieras andelen jakande svar, det vill säga de som upplever ett problem eller har blivit utsatta för brott. - Denna andel jämförs mot en tabell med intervaller som motsvarar de olika indexnivåerna. I tabellerna presenteras andelar för varje fråga tillsammans med en färgmarkering utifrån tabellen ovan. Trygghetsmätning Södermanland av 47

34 2011 Total VINGÅKER KOMMUN VINGÅKER ANNAN DEL VINGÅKER TÄTORT Problem med nedskräpning 34 Problem med skadegörelse Problem med berusade personer utomhus 17 Problem med narkotikapåverkade personer utomhus 11 Problem med bostäder som är tillhåll för alkoholister 7 Problem med bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare 7 Problem med folk som bråkar och slåss utomhus 11 Problem med att kvinnor antastas 7 Problem med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen 19 Problem med trafik 46 Problem med bilar som kör för fort 48 Problem med buskörning med mopeder och mc Problem med att trafikregler inte respekteras 26 TOTALT PROBLEM I NÅGOT AVSEENDE Utsatthet för våldsbrott inom 12 månader Utsatthet för stöldbrott inom 12 månader Utsatthet för skadegörelse inom 12 månader 9 TOTAL UTSATTHET FÖR BROTT 17 Oro för att utsättas för inbrott i bostaden 41 Oro för att utsättas för inbrott i källare, förråd eller liknande 42 Oro för att utsättas för skadegörelse / stöld på parkerat eget fordon 46 Oro för att utsättas för misshandel / överfall utomhus 19 TOTAL ORO FÖR ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT 63 Trygg ute ensam sen kväll 69 Otrygg ute ensam sen kväll 19 Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet Avstått att besöka restaurang, bar eller disco 4 Avstått från sportevenemang 2 Avstått från att åka buss eller tåg 4 TOTALT AVSTÅTT FRÅN NÅGON AKTIVITET 8 Polisen bryr sig om de lokala problemen Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 11 Kvot / polisen bryr sig inte / bryr sig av 47

35 Bilaga 1 Områdeslista Områden där förändringar i postnummer skett markeras i tabellen med * (indikerar att en mindre förändring skett: styckning eller radering av ett enstaka postnummer) eller ** (indikerar att hela området definierats om). Område Postnummer Eskilstuna Centrum Årby Skogsängen Viptorp Söder Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna* Centrum, annan del* , , , , Skiftinge Hällby* Torshälla Nord, annan del Nord, landsbygd Nyfors Fröslunda/Brunnsbacken , , Råbergstorp/Lagerberg/Stenby , Skogstorp Syd, annan del , , , Syd, landsbygd* , , , , Strängnäs Strängnäs , , Mariefred* , Åker** , Stallarholmen** , Annan del* Gnesta Tätort Annan del* Nyköping Brandkärr Arnö Tätort övrigt , Annan del* , Oxelösund Centrumdel , Övriga delar* , Trosa Tätort Annan del , Flen Tätort av 47

36 Malmköping* , , Hälleforsnäs Annan del , , Katrineholm Tätort Valla Annan del* , , , , , Vingåker Tätort Annan del av 47

37 POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING D u besvarar frågorna genom att sätta kryss i lämplig svarsruta. Ditt svar är konfidentiellt och kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar. Sekretess gäller för undersökningen. Endast behörig personal på Institutet för kvalitetsindikatorer ser de ifyllda enkäterna i sin helhet. Den streckkod som finns på enkäten används endast för att kunna registrera vilka som svarat, så att du slipper få en påminnelse i onödan. A. PROBLEM I OMRÅDET DÄR DU BOR 1. Tycker Du att de problem som nämns här nedan förekommer där Du bor, och upplever Du det i så fall som ett stort, litet eller inget problem? Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Vet ej a) Nedskräpning? b) Skadegörelse? c) Berusade personer, utomhus? d) Narkotikapåverkade personer, utomhus? e) Bostäder som är tillhåll för alkoholister? f) Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare? g) Folk som bråkar och slåss, utomhus? h) Kvinnor som antastas? i) Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen? j) Trafik? OM DU ANGETT ATT DET FINNS PROBLEM MED TRAFIKEN: 2. Vilket är i sådana fall problemet? (Du får kryssa i flera alternativ) Bilarna kör för fort 2Buskörning med mopeder, mc 3Trafikregler respekteras inte 4Dåligt med cykelbanor 5Tung trafik/buller 6Dåligt vägunderhåll/gatuplanering 7Annat RIKSPOLISSTYRELSEN 36 av 47 (TMP11) 1

38 B. UTSATTHET FÖR BROTT 3. Har Du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta? 1 2 1Ja 2Nej Gå till fråga 7 4. Var våldet så grovt att det ledde till synliga märken eller skador? 1 2 1Ja 2Nej 5. Vem utsatte Dig för detta våld? 1 2 1Bekant 2Främling OM DU VARIT UTSATT FÖR VÅLD: 6. Var har det hänt och hur många gånger under de senaste 12 månaderna? Har det under de senaste 12 månaderna förekommit våld mot Dig... Kryssa för antal gånger här! eller fler a) inne i Din bostad? Ja, b) i någon annans bostad? Ja, c) på Din arbetsplats? Ja, d) på tåg, buss eller på en station? Ja, e) på restaurang, pub, dansställe, folkpark eller Ja, annat nöjesställe? f) på gata, torg eller annan allmän plats? Ja, g) på någon annan plats? Ja, RIKSPOLISSTYRELSEN 37 av 47 (TMP11)

39 Har Du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld? 1 2 1Ja 2Nej Gå till fråga 9 OM DU VARIT UTSATT FÖR STÖLD: 8. Var har det hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna? Har det de senaste 12 månaderna förekommit stöld... Kryssa för antal gånger här! eller fler a) inne i Din bostad? Ja, b) på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden? Ja, c) i Er fritidsbostad? Ja, d) av Er bil i området där Du bor? Ja, e) av Er bil i ett annat område än där Du bor? Ja, f) av något ur bilen i området där Du bor? Ja, g) av något ur bilen i ett annat område än där Du bor? Ja, h) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i området Ja, där Du bor? i) av cykel, moped, mc eller delar av dessa i ett Ja, annat område än där Du bor? j) annan stöld de senaste 12 månaderna (på arbetet, Ja, under resa, eller annat)? RIKSPOLISSTYRELSEN 38 av 47 (TMP11) 3

40 Har Du under de senaste 12 månaderna utsatts för skadegörelse? 1 2 1Ja 2Nej Gå till fråga 11 OM DU VARIT UTSATT FÖR SKADEGÖRELSE: 10. Var har det hänt och hur många gånger de senaste 12 månaderna? Har det de senaste 12 månaderna förekommit skadegörelse... Kryssa för antal gånger här! eller fler a) inne i Din bostad? Ja, b) på vinden, i källare, garage eller annat förvaringsutrymme som tillhör bostaden? Ja, c) i Din fritidsbostad? Ja, d) på Din bil när den befunnit sig i området där Ja, Du bor? e) på något i bilen i området där Du bor? Ja, f) på Din bil när den befunnit sig i annat område än där Du bor? Ja, g) på något i bilen i annat område än där Du bor? Ja, h) på cykel, moped, mc i området där Du bor? Ja, i) på cykel, moped, mc i annat område än där Du bor? j) annan skadegörelse senaste 12 månaderna (på arbetet, under resa, eller annat)? Ja, Ja, RIKSPOLISSTYRELSEN 39 av 47 (TMP11)

41 C. ORO FÖR ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT 11. Har det under de senaste 12 månaderna hänt... Ja, mycket ofta Ja, ganska ofta Ja, men Nej, har inte bara sällan hänt Vet ej a) att Du oroat Dig för att bli utsatt för inbrott i den egna bostaden? b) att Du oroat Dig för att bli utsatt för inbrott i förråd, källare, vindsutrymme eller garage? c) att Du oroat Dig för att Din bil, mc, moped eller cykel ska utsättas för stöld eller skadegörelse om den är parkerad i området där Du bor? d) att Du oroat Dig för att bli överfallen eller misshandlad i området där Du bor? Om Du går ut ensam sent en kväll i området där Du bor, känner du dig då trygg eller otrygg? Trygg 2Otrygg 3Vet ej 13. Finns det några speciella personer i området där Du bor som Du är rädd för? Ja, en 2Ja, flera 3Nej RIKSPOLISSTYRELSEN 40 av 47 (TMP11) 5

42 Har det under de senaste 12 månaderna hänt att Du avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att Du känt Dig otrygg eller rädd för att bli hotad, ofredad eller utsatt för våld? Har Du av den anledningen avstått från att gå på... Ja Nej Går aldrig på / Utför aldrig aktiviteten a) bio eller teater? b) restaurang, bar eller disco? c) sportevenemang? d) föreningsmöten, kurser och liknande? e) åka buss eller tåg? D. EN FRÅGA OM POLISENS AGERANDE 15. Instämmer Du eller instämmer Du inte i följande påstående: "Polisen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor"? Instämmer helt 2Instämmer delvis 3Instämmer inte 4Instämmer absolut inte 5Vet ej 6 RIKSPOLISSTYRELSEN 41 av 47 (TMP11)

43 E. NÅGOT OM DIG SJÄLV 16. Vilket år är Du född? (t.ex. 1975) 17. Hur bor Du? Hyreslägenhet 2Bostadsrättslägenhet 3Villa/Radhus/Gård 4Annat 18. Vad har du för sysselsättning just nu? Egen företagare 2Offentligt anställd 3Privatanställd 4Hemarbetande 5Studerande 6Arbetslös 7Pensionär 19. Vilket av följande gäller för Dig? Jag bor hos mina föräldrar 2Jag är ensamstående och bor ensam 3Jag är ensamstående med barn (barn under 18 år) 4Jag är gift/sambo med barn 5Jag är gift/sambo utan hemmavarande barn 6Annat, vad? RIKSPOLISSTYRELSEN 42 av 47 (TMP11) 7

44 Tack för din medverkan! Har du förlorat ditt svarskuvert? Skicka enkäten portofritt till: Indikator, Svarspost , GÖTEBORG 8 RIKSPOLISSTYRELSEN 43 av 47 (TMP11)

45 1 (2) Länspolismästaren Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Oktober 2011 AA /11 Uppdraget för Polisen i Södermanlands län är att minska brottsligheten och öka tryggheten för alla som bor och vistas i länet. Dina erfarenheter och upplevelser är ett viktigt underlag för oss i detta arbete, men också för att vidareutveckla vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som vi gör tillsammans med kommunerna. Hur går det till Du är en av ca personer i Södermanlands län, i åldern år, som slumpmässigt valts ut att delta i 2011-års undersökning och Dina svar kan inte ersättas med någon annans. Vi ber Dig därför att ägna en stund åt att besvara frågorna som ställs i den bifogade enkäten. Din hjälp är värdefull för oss. Undersökningen genomförs med hjälp av Institutet för kvalitetsindikatorer AB som sedan lämnar över de insamlade svaren till Polisen. Varför ställer vi frågor Frågorna ställs för att vi ska få större kunskap om trygghetssituationen i Din kommun och är ett led i Polisens strävan att utföra ett bättre arbete. Vi vill veta hur Du ser på eventuella problem i Ditt bostadsområde, om Du känner oro att utsättas för brott och om Du känner Dig trygg i Ditt bostadsområde sent på kvällarna. I slutet av enkäten ställer vi också några frågor om hur Du ser på Polisens arbete där Du bor. Vad händer med resultatet Resultatet från trygghetsundersökningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisverksamheten under Kunskaperna kommer också att spridas till kommunerna, till lokala brottsförebyggande råd och till massmedia. På detta sätt kommer Din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande verksamheten i Din kommun. Postadress Box Eskilstuna Org.nr Besöksadress Nygatan 4 Eskilstuna Telefon Telefax (exp) E-post 44 av 47

46 2 POLISMYNDIGHETEN I SÖDERMANLANDS LÄN Oktober 2011 AA /11 Sekretess Dina svar är skyddade av sekretess. De insamlade uppgifterna kommer att redovisas i tabeller och diagram sammanslaget med många andra svar. Det kommer inte att framgå vad just Du har svarat. När och hur ska svaret lämnas Vi hoppas att Du redan idag har möjlighet att fylla i frågeformuläret och att vi kan få det inom några dagar. Använd det bifogade svarskuvertet. Du behöver inte frimärke för portot är redan betalt. Frågor Om Du har frågor om enkäten eller vill lämna ett meddelande kan Du ringa eller skriva till Polismyndigheten i Södermanlands län. Telefon: eller skriva e-post: Mats Kirestam Länspolismästare i Södermanlands län 45 av 47

47 November 2011 AA /11 Påminnelse För någon vecka sedan fick Du en enkät där Du ombads svara på några frågor om eventuella problem i Ditt bostadsområde, om Du känner oro att utsättas för brott och om Du känner Dig trygg i Ditt bostadsområde sent på kvällarna. I slutet av enkäten ställde vi också några frågor om hur Du ser på Polisens arbete där Du bor. Vi vill med denna påminnelse be Dig försöka besvara frågorna så snart som möjligt och skicka in den ifyllda enkäten i det bifogade svarskuvertet. Dina svar kan inte ersättas med någon annans. Resultatet från trygghetsundersökningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisverksamheten under 2012 och vara till nytta för den brottsförebyggande verksamheten i Din kommun. Dina svar är skyddade av sekretess. De insamlade uppgifterna kommer att redovisas i tabeller och diagram sammanslaget med många andra svar. Det kommer inte att framgå vad just Du har svarat. Har Du redan skickat in enkäten kan Du bortse från denna påminnelse. Om Du har frågor om enkäten eller vill lämna ett meddelande kan Du ringa eller skriva till Polismyndigheten i Södermanlands län. Telefon: eller skriva e-post: Mats Kirestam Länspolismästare i Södermanlands län Postadress: Box 348, Eskilstuna, Besöksadress: Nygatan 4, Eskilstuna, Telefon: , Telefax: (exp) E-post: Hemsida: 46 av 47

48 1 (1) Länspolismästaren Datum Diarienr (åberopas vid korresp) November 2011 AA /11 Till Dig som ännu inte svarat på Polisens trygghetsundersökning För en tid sedan fick Du en enkät där Du ombads svara på några frågor om eventuella problem i Ditt bostadsområde, om Du känner oro att utsättas för brott och om Du känner Dig trygg i Ditt bostadsområde sent på kvällarna. I slutet av enkäten ställde vi också några frågor om hur Du ser på Polisens arbete där Du bor. Vi vill med denna påminnelse be Dig försöka besvara frågorna så snart som möjligt och skicka in den ifyllda enkäten i det bifogade svarskuvertet. Dina svar kan inte ersättas med någon annans. Resultatet från trygghetsundersökningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisverksamheten under 2012 och vara till nytta för den brottsförebyggande verksamheten i Din kommun. Dina svar är skyddade av sekretess. De insamlade uppgifterna kommer att redovisas i tabeller och diagram sammanslaget med många andra svar. Det kommer inte att framgå vad just Du har svarat. Har Du redan skickat in enkäten kan Du bortse från denna påminnelse. Om Du har frågor om enkäten eller vill lämna ett meddelande kan Du ringa eller skriva till Polismyndigheten i Södermanlands län. Telefon: eller skriva e-post: Mats Kirestam Länspolismästare i Södermanlands län Postadress Box Eskilstuna Org.nr Besöksadress Nygatan 4 Eskilstuna Telefon Telefax (exp) E-post 47 av 47

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Trosas resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Sammanfattande rapport Utgivare: Polismyndigheten i Södermanlands län Trygghetsmätning 2011 gjord av Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Förord

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Vingåkers resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Vingåkers resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Svarsfrekvenser... 4 Problem i

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Katrineholm Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Flen Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet för

Läs mer

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1.

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1. Problembild - Problemindex 2015 (1.78) Utemiljö 2015 201 (1.40) 201 2012 (1.1) 2012 2011 (1.56) 2011 2010 (1.59) 2010 2009 (1.4) 2009 Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 1 (2) 6 (2) 27 (1) 25 (1) Skadegörelse 28

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Sammanfattande rapport Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO Trygghetsundersökning, V Götaland, PO2 2--23 Om Trygghetsundersökningen Målgruppen består av individer, -5 år, bosatta i de geografiska områden som en undersökning omfattar Det är en stickprovsundersökning,

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Ulricehamn Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens Sid

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4

T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 T R Y G G H E T S M Ä T N I N G K R O N O B E R G 2 0 1 4 P O L I S M Y N D I G H E T E N I K R O N O B E R G S LÄN N O V E M B E R 2 0 1 4 Scandinfo Marketing Research AB 2014-11-05 Göran Erasmie Pnr.16366

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 Rikspolisstyrelsen, mars 2006 Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 EXTRAFRÅGOR... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 4 TRYGGHETSSITUATIONEN

Läs mer

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 Polisområde Nordvästra Skåne TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 1 Trygghetsmätning- tillvägagångssätt Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt

Läs mer

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning

Polisens trygghetsundersökning Fältarbetstid Svarsfrekvenser -8-2--9-6 POMS TOTALT 69 % 64 % Centrum 63 % Norra Fäladen 9 % Linero 66 % Dalby % Övriga delar 6 % Problem med nedskräpning 6 48 4 36 32 3 33 38 4 3 34 32 32 33 28 36 31

Läs mer

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Ärende nr 6 Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Total problembild - 1.36 1.27 1.39 Missbruksproblem - 1.00 1.00 1.00 Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen - 1 1 1 Buskörning med mopeder, mc

Läs mer

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar med viss frekvens i länets kommuner

Läs mer

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Polisområde Norrbotte, Region Nord 2016-05-04 RAPPORT 2 (10) Piteå kommun Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 4 3 PROBLEMOMRÅDEN... 4 4 RESULTAT... 5 4.1 Utemiljö...

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Bollebygd Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun Trygghetsmätning Haninge kommun Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier Trygghetsmätning Haninge kommun 2014-11-19 Uppdrag Trygghetsmätning Haninge kommun Kartlägga och analysera tryggheten i Haninge kommun

Läs mer

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014

Diagram - Tranemo Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Diagram - Tranemo Bild: tranor, Västra Götalands landskapsdjur Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete

Läs mer

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Malmö områdesundersökning 2015 Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Rapport från Institutionen för kriminologi, Malmö högskola Maj 2016 Malmö områdesundersökning 2015 Syftet med

Läs mer

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City Trygghetsmätningen 2012 NÄPO City Agenda Trygghetsmätningen Total problembild Totalindex NÄPO City s stadsdelar Huvudindikatorer Brottsstatistik 2010-2012 Malmö NÄPO City olika brottstyper Brottsstatistik

Läs mer

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.

Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå. Trygghetsmätning Hörby 2016 Sammanfattning inklusive förklaring, åtgärder och statistikuppgifter avseense anmälda brott (www.brå.se) Trygghetsmätning Trygghetsmätningen i Region Syd genomfördes i slutet

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd Tid Tisdag den 12 februari 2013, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2

Läs mer

Trygghetsmätningar. Höst 2015 Teknisk rapport

Trygghetsmätningar. Höst 2015 Teknisk rapport Trygghetsmätningar Höst 2015 Teknisk rapport Inledning Om mätningen Trygghetsmätningar har genomförts i olika delar av landet sedan tidigt 1990-tal. Syftet är att ta reda på allmänhetens erfarenheter av

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Skånepolisens trygghetsmätning 2013

Skånepolisens trygghetsmätning 2013 RAPPORT 1 (5) Skånepolisens trygghetsmätning 2013 Årets trygghetsmätning är den tionde i en obruten serie som inleddes år 2004. Trenden för problemnivåerna under åren har varit sjunkande. I ett skåneperspektiv

Läs mer

MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING

MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING MALMÖ OMRÅDESUNDERSÖKNING 2012 Ett samarbete mellan: Malmö högskola, Malmö stad, Polisen och Räddningstjänsten syd Du har blivit slumpmässigt utvald att delta i denna undersökning. Just Dina åsikter och

Läs mer

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING Polisområde Luleå, 2009 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Innehållsförteckning 1 Om Trygghetsundersökningen...

Läs mer

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering

Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Malmö områdesundersökning ett underlag för prioritering och planering Jenny Theander Malmö stad Marie Torstensson Levander & Anna-Karin Ivert, Institutionen för kriminologi Malmö högskola Malmö områdesundersökning

Läs mer

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner Kjell Elefalk, Trygghet och Management AB, 2011-09-27 Sammanfattning: Denna trygghetsundersökning är den grundläggande evidensbaserade källan rörande trygghetssituationen

Läs mer

Förteckning över tabeller och diagram

Förteckning över tabeller och diagram Bilaga 4 Förteckning över tabeller och diagram I rapporten Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002, rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden Sammanfattning: Tabell 1 Sammanfattande tabell över olika

Läs mer

Huddinge kommun. Befolkningsundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Huddinge kommun. Befolkningsundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Huddinge kommun Befolkningsundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen 2 Bostadsområdet 4 Hushåll 19 Miljö 21 Ekonomisk och social trygghet 27

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor)

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor) BILAGA KRAVSPECIFIKATION Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Enheten för verksamhetsstyrning och analys Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING

Läs mer

Väldigt låga siffror. Genomsnittet för landet ligger på 2,0.

Väldigt låga siffror. Genomsnittet för landet ligger på 2,0. BAKGRUND OCH SYFTE Sedan sutet av 1990-taet genomför Poisen okaa trygghetsundersökningar. Undersökningarna riktar sig ti amänheten och fångar den okaa trygghetsbiden i form av uppevda probem, utsatthet

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SIDAN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 211 En stadsövergripande trygghetsmätning Stockholms stad Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor Projektledare: Niklas Roth Tel: 8-58 4324 E-mejl: niklas.roth@stockholm.se

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011 Admin Sidan 1 2011-11-24 Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner gällande augusti år 2011 - Analys byggd på de boendes egna bedömningar Av: Kjell Elefalk, Trygghet och Management AB, 2011-10-08 Admin

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2010 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den avdelning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt

Läs mer

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org I www.indikator.org

Läs mer

Riks-Stroke 1-årsuppföljning

Riks-Stroke 1-årsuppföljning 7707 iks-stroke -årsuppföljning Kvalitetsregistret iks-stroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen samt

Läs mer

Riksstroke 3-årsuppföljning

Riksstroke 3-årsuppföljning 5907637995 Riksstroke 3-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd samt på kommunala insatser

Läs mer

Anteckningar från trygghetsvandring i Viptorp den 1 mars 2016

Anteckningar från trygghetsvandring i Viptorp den 1 mars 2016 Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Eva Carlsson, 016-710 20 87 Anteckningar från trygghetsvandring i Viptorp den 1 mars 2016 Deltagare: Cecilia Stenström, Morgan,

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Trygghet i lokalområdet

Trygghet i lokalområdet Trygghet i lokalområdet Resultatet från en områdesundersökning i Tyresö 2016-09-27 Säkerhetsenheten Tyresö kommun / 2016-09-27 2 (35) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 6 2.1 Syfte...

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008

Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008 Undersökning av Polisens trygghetsskapande arbete 2008 1 Några bakgrundsfakta Utvecklad av Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet på uppdrag av och i samarbete med Polismyndigheten

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Riksenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13290 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? 0849065530 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Institutet för kvalitetsindikatorer denna undersökning

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Riksstroke 1-årsuppföljning

Riksstroke 1-årsuppföljning 3930262870 Riksstroke 1-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar Under våren genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,

Läs mer

Vad tycker du om akutsjukvården?

Vad tycker du om akutsjukvården? 8 Vad tycker du om akutsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland De digitala tjänsterna blir allt mer betydelsefulla i våra liv. Därmed är det viktigt att Sörmland har en vision om hur

Läs mer

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011.

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011. Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 26 211. I denna redovisning används tre olika källor: - Brå:s rapport: Lokala poliser Hinder och möjligheter med lokala poliskontor - Statistik på polisanmälda

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Trygghet i Hässelby gård

Trygghet i Hässelby gård Trygghet i Hässelby gård Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2008-03-12 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA OM HÄSSELBY GÅRD

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Akalla

Trygghet och socialt liv i Akalla Trygghet och socialt liv i Akalla Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -- Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM AKALLA AKALLA BEFOLKNING

Läs mer

Företagsamheten 2017 Södermanlands län

Företagsamheten 2017 Södermanlands län Företagsamheten 2017 Södermanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015?

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? 1148547112 Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM STÖD TILL RESULTATST YRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) DNR 1.6-692-2012 2012-12-03 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Upplevd trygghet och anmälda brott

Läs mer

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen Dessa åtgärder bygger bland annat på problembilder från kartläggningar i Skärholmen som Svenska Bostäder och SDF Skärholmen har genomfört under 2007.

Läs mer

Sysselsättning utbildning och utanförskap

Sysselsättning utbildning och utanförskap Sysselsättning utbildning och utanförskap Med sikte på jämlik folkhälsa & välfärd i Sörmland Peter Eklund Länsstyrelsen i Södermanlands län Bommersvik 23.9 2011 1 JOBBIGT Mellan 2000 2009 har Befolkningen

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rågsved

Trygghet och socialt liv i Rågsved Trygghet och socialt liv i Rågsved Svenska Bostäder i samarbete med Familjebostäder och Stockholmshem Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Husby

Trygghet och socialt liv i Husby Trygghet och socialt liv i Husby Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -- 2 Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM HUSBY HUSBY BEFOLKNING

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2006-06-30 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 SYFTE OCH METOD 5 FAKTA

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma BARNBOENDE Stadsdelsrapport - Bromma OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen genomfördes med

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Bagarmossen

Trygghet och socialt liv i Bagarmossen Trygghet och socialt liv i Bagarmossen Svenska Bostäder/SDF Skarpnäck Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD

Läs mer