Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna"

Transkript

1 Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna

2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet för brott... 7 Oro att utsättas för brott... 9 En fråga om Polisens agerande Bilaga 1: Områdeslista Bilaga 2: Enkätformulär Bilaga 3: Följebrev samt påminnelser av 25

3 Inledning Om mätningen Kartläggningen av trygghetsupplevelsen genomförs vartannat år och syftet är att ta reda på allmänhetens erfarenheter av brott, trygghet och upplevelsen av Polisens insatser. Resultaten ligger bland annat till grund för planeringen av Polisens verksamhet under 2014 och används även av kommunerna och andra aktörer i arbete med brottsförebyggande åtgärder. Om Institutet för kvalitetsindikatorer Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) är specialiserade på att genomföra enkätundersökningar, främst inom offentlig verksamhet. Med hjälp av beprövade metoder ger vi uppdragsgivarna konkreta resultat att arbeta med för att förbättra verksamheten. Indikator erbjuder ett flertal olika varianter av undersökningar, bland annat postala enkäter, webbaserade enkäter, undersökningar med pekskärmar eller telefonintervjuer. Vi hjälper också verksamheterna att fördjupa sig i resultaten och skapa förutsättningar för ett effektivt förbättringsarbete. Projektorganisation Indikator Maria Eriksson har fungerat som projektledare och kontaktperson på Indikator. Staffan Nilsson och Katarzyna Dwornik har fungerat som projektassistenter och Laith Hussain som statistiker. Resultatredovisning Denna rapport sammanfattar Eskilstunas resultat från mätningen. Rapporten redovisar resultaten per kommun samt per geografiskt område. Jämförelser görs även med länet som helhet. Utöver kommunrapporterna finns en sammanställning av de viktigaste resultaten för länet som helhet. Samtliga rapporter är indelade i följande avsnitt: - Teknisk beskrivning och svarsfrekvenser. - Indikatorer. Här redovisas övergripande resultat utifrån undersökningens indikatorer i form av diagram eller tabeller. Utöver det skriftliga materialet finns alla resultat från årets mätning, en sammanställning över tid och samtliga resultat översatta i det nationella trygghetsindexet att tillgå i digitala bilagor. Alla rapporter och bilagor finns att tillgå hos Polismyndigheten i Södermanlands län. 2 av 25

4 Teknisk beskrivning Urval Undersökningens målgrupp är invånare i åldern år boende i Södermanland. Deltagarna är slumpvis valda invånare med ett fast eller mobilt telefonabonnemang. Det totala urvalet om personer har stratifierats baserat på 42 områden. Eftersom postnummerindelning är ett system som kontinuerligt omarbetas uppdateras områdena inför varje mätning. Se bilaga 1 för en komplett lista. Datainsamling Datainsamlingen har skett med hjälp av postala enkäter. Enkäten tillsammans med följebrev skickades vecka 35, därefter skickades en första påminnelse i form av ett kort under vecka 37, och slutligen en ny enkät tillsammans med ett påminnelsebrev under vecka 39. Se bilaga 3 för följebrev och påminnelser. Frågeformulär Frågeformuläret är en standardiserad enkät som används av flertalet polismyndigheter. Den består av 62 enkeleller flervalsfrågor samt fyra bakgrundsfrågor. Inga förändringar har skett i formuläret inför årets mätning. Se bilaga 2 för frågeformuläret. Om statistiken De frågor som formuläret följer upp omräknas vid redovisning till ett indexvärde. Beräkningen motsvarar andelen ja-svar på frågan, vilket för de flesta frågor motsvarar en sammanvägning av två eller fler svarsalternativ (exempelvis Ja, 1 gång slås ihop med Ja, 2 gånger ). I några fall redovisas sammanvägningar av indexvärden för flera frågor, exempelvis total utsatthet för brott. Indikatorn är i dessa fall minst ett ja-svar på någon av de ingående frågorna. Indikatorvärdena beräknas för de allra flesta indikatorer utifrån en absolut bas, vilket innebär att de som svarat vet ej eller har hoppat över frågan är inkluderade. Det innebär att andelen ja-svar är baserat på samtliga inkomna enkäter. För vissa indikatorer innebär det en mycket liten andel jakande svar på frågan, därför redovisas antalet respondenter i basen. 3 av 25

5 Svarsfrekvenser Skickade Returnerade Bortfall Svarsfrekvens Södermanland % Eskilstuna % Centrum % Centrum, annan del % Fröslunda/Brunnsbacken % Hällby % Nord, annan del % Nord, landsbygd Nyfors Råbergstorp/Lagerberg/Stenby % Skiftinge % Skogstorp Skogsängen Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna % Syd, annan del % Syd, landsbygd % Söder % Torshälla % Viptorp % Årby % Flen % Gnesta % Katrineholm % Nyköping % Oxelösund Strängnäs % Trosa % Vingåker % 4 av 25

6 Problem i området där Du bor Problem i området där Du bor Eskilstuna. Fråga 1a-j. Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Nedskräpning 10% 25% 39% 23% Skadegörelse 9% 25% 25% 34% Berusade personer utomhus 15% 34% 38% Narkotikapåverkade personer utomhus 5% 9% 44% Bostäder som är tillhåll för alkoholmissbrukare 9% 55% Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare 5% 52% Folk som bråkar och slåss utomhus 4% 9% 61% Kvinnor som antastas 5% 5% 53% Ungdomsgäng som stör ordningen 12% 17% 54% Trafik 18% 30% 33% 17% Något förekommande problem 68% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 av 25

7 Problem i området där Du bor Andel som upplever något problem. Eskilstuna. Fråga 1a-j. Centrum 85% Centrum, annan del 73% Fröslunda/Brunnsbacken 83% Hällby 63% Nord, annan del 50% Nord, landsbygd 41% Nyfors 82% Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Skiftinge 75% 80% Skogstorp 63% Skogsängen 72% Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna 55% Syd, annan del 62% Syd, landsbygd 51% Söder 77% Torshälla Viptorp 64% 67% Årby 73% Eskilstuna Södermanland 68% 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 av 25

8 Utsatthet för brott Utsatt för brott Våld, stöld eller skadegörelse. Eskilstuna. Fråga 3,7,9. Centrum (112) 25% Centrum, annan del (543) 17% Fröslunda/Brunnsbacken (152) 29% Hällby (107) Nord, annan del (73) Nord, landsbygd (192) 7% 10% 12% Nyfors (284) Råbergstorp/Lagerberg/Stenby (121) 25% 28% Skiftinge (159) 19% Skogstorp (94) 12% Skogsängen (44) 2 Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna (152) Syd, annan del (261) Syd, landsbygd (295) Söder (133) Torshälla (305) Viptorp (40) Årby (181) 1 21% 25% 19% 24% 21% Eskilstuna (3248) Södermanland (8972) 19% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7 av 25

9 Utsatt för våld, stöld eller skadegörelse Eskilstuna. Fråga 3,7,9. Våld Stöld Skadegörelse Centrum Centrum, annan del Fröslunda/Brunnsbacken Hällby Nord, annan del Nord, landsbygd Nyfors Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Skiftinge Skogstorp Skogsängen Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Syd, annan del Syd, landsbygd Söder Torshälla Viptorp Årby 2,7% 1 0,5% 8% 3,8% 15% 19% 0,9% 8% 5% 0,9% 10% 5% 1,3% 4% 4% 1,0% 18% 10% 3,8% 19% 15% 2,9% 10% 0,4% 3,1% 15% 1,8% 9% 7% 0,5% 0,9% 3% 2,0% 17% 0,5% 12% 1, 14% 15% 4,0% 15% Eskilstuna Södermanland 1,5% 1,3% 9% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 8 av 25

10 Oro att utsättas för brott Har oroat sig för att bli utsatt för brott Inbrott i bostad eller förrådsutrymme, stöld eller skadegörelse av fordon, överfall. Eskilstuna. Fråga 11a-d. Centrum (112) 74% Centrum, annan del (543) 64% Fröslunda/Brunnsbacken (152) 73% Hällby (107) 51% Nord, annan del (73) Nord, landsbygd (192) 58% 5 Nyfors (284) Råbergstorp/Lagerberg/Stenby (121) Skiftinge (159) 6 71% 75% Skogstorp (94) 5 Skogsängen (44) Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna (152) Syd, annan del (261) Syd, landsbygd (295) Söder (133) Torshälla (305) 65% 62% 58% 57% 71% 64% Viptorp (40) 78% Årby (181) 67% Eskilstuna (3248) Södermanland (8972) 64% 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9 av 25

11 Har oroat sig för inbrott i bostad eller förrådsutrymme, stöld eller skadegörelse av fordon, eller överfall Eskilstuna. Fråga 11a-d. Inbrott - bostad Inbrott - förråd Fordon Överfall Centrum Centrum, annan del Fröslunda/Brunnsbacken Hällby Nord, annan del Nord, landsbygd Nyfors Råbergstorp/Lagerberg/Stenby Skiftinge Skogstorp Skogsängen Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna Syd, annan del Syd, landsbygd Söder Torshälla Viptorp Årby 8% 8% 1 9% 33% 35% 62% 42% 32% 39% 50% 24% 41% 48% 57% 40% 39% 35% 33% 38% 33% 38% 50% 40% 35% 29% 28% 44% 59% 39% 38% 43% 57% 4 45% 5 40% 49% 41% 35% 30% 41% 54% 31% 3 40% 43% 44% 31% 40% 51% 44% 29% 31% 42% 59% 34% 38% 42% 50% 19% 4 62% 65% 28% 38% 43% 52% 34% Eskilstuna Södermanland 19% 24% 39% 41% 48% 42% 41% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10 av 25

12 Upplevelse av trygghet en sen kväll i området Eskilstuna. Fråga 12. Trygg Otrygg Centrum (112) 51% 35% Centrum, annan del (543) 63% 25% Fröslunda/Brunnsbacken (152) 32% 51% Hällby (107) Nord, annan del (73) 80% 7 10% Nord, landsbygd (192) 89% 5% Nyfors (284) 3 45% Råbergstorp/Lagerberg/Stenby (121) 57% 2 Skiftinge (159) 31% 49% Skogstorp (94) 81% 9% Skogsängen (44) 45% 35% Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna (152) Syd, annan del (261) 74% 74% 12% 1 Syd, landsbygd (295) 87% 4% Söder (133) 51% 38% Torshälla (305) 69% 20% Viptorp (40) Årby (181) 50% 44% 31% 40% Eskilstuna (3248) Södermanland (8972) 62% 69% 25% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11 av 25

13 Har avstått någon aktivitet på grund av otrygghet Besök på bio, teater, restaurang, bar, disco, sportevenemang, föreningsmöten, kurser, eller att åka buss eller tåg. Eskilstuna. Fråga 14a-e Centrum (112) Centrum, annan del (543) 10% 9% Fröslunda/Brunnsbacken (152) 18% Hällby (107) Nord, annan del (73) Nord, landsbygd (192) Nyfors (284) Råbergstorp/Lagerberg/Stenby (121) 9% Skiftinge (159) 18% Skogstorp (94) Skogsängen (44) Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna (152) Syd, annan del (261) Syd, landsbygd (295) Söder (133) Torshälla (305) Viptorp (40) Årby (181) 7% 10% 12% 12% Eskilstuna (3248) Södermanland (8972) 10% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12 av 25

14 Rädd för personer i området Eskilstuna. Fråga 13. Ja, en Ja, flera Centrum (112) Centrum, annan del (543) 4% 2% 2% 5% Fröslunda/Brunnsbacken (152) Hällby (107) Nord, annan del (73) Nord, landsbygd (192) 7% 2% 2% 1% 3% Nyfors (284) 4% Råbergstorp/Lagerberg/Stenby (121) 2% 8% Skiftinge (159) 4% Skogstorp (94) Skogsängen (44) Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna (152) 2% 2% 9% Syd, annan del (261) 1% Syd, landsbygd (295) 1% Söder (133) Torshälla (305) Viptorp (40) Årby (181) 4% 3% 4% 8% Eskilstuna (3248) Södermanland (8972) 3% 3% 5% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 13 av 25

15 En fråga om Polisens agerande Polisen bryr sig om de problem som finns i området där jag bor Eskilstuna. Fråga 15. Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer absolut inte Centrum 1 30% 8% Centrum, annan del 12% 22% 8% 5% Fröslunda/Brunnsbacken 1 33% 8% Hällby 22% 7% 1% Nord, annan del 15% 14% 3% Nord, landsbygd 15% 4% Nyfors 20% 29% 5% Råbergstorp/Lagerberg/Stenby 18% 27% 10% Skiftinge 1 33% 14% Skogstorp 20% 9% 3% Skogsängen 22% 23% 4% Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna 17% 21% 1% Syd, annan del 14% 21% 8% 2% Syd, landsbygd 17% 18% 12% 3% Söder 15% 23% 10% 3% Torshälla 17% 30% 2% Viptorp 21% 19% 14% 4% Årby 21% 27% 8% Eskilstuna 1 24% 9% 4% Södermanland 15% 25% 9% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14 av 25

16 Bilaga 1: Områdeslista Kommun Strata, område Urval Postnr Eskilstuna Eskilstuna, Centrum , Eskilstuna, Årby , , Eskilstuna, Skogsängen Eskilstuna, Viptorp Eskilstuna, Söder , Eskilstuna, Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna , Eskilstuna, Centrum annan del , , , , , , , , , , Eskilstuna, Skiftinge , Eskilstuna, Hällby Eskilstuna, Torshälla , , , , , , Eskilstuna, Nord, annan del Eskilstuna, Nord, landsbygd , , , , , , , , , Eskilstuna, Nyfors , , , Eskilstuna, Fröslunda/Brunnsbacken , , Eskilstuna, Råbergstorp/Lagerberg/Stenby , , Eskilstuna, Skogstorp Eskilstuna, Syd, annan del , , , Eskilstuna, Syd, landsbygd , , , , , , , , Strängnäs Strängnäs,Strängnäs , , , , , , , , , , , Strängnäs,Mariefred , , , , , Strängnäs,Åker , , , Strängnäs,Stallarholmen , , , Strängnäs,Strängnäs, annan del , , , Gnesta Gnesta, Tätort , , , , , Gnesta, Gnesta, annan del , , Nyköping Nyköping, Brandkärr , Nyköping, Arnö , Nyköping, Nyköping tätort, övrigt , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nyköping, Annan del , , , , , , , , , , , , , , av 25

17 Oxelösund Oxelösund, Centrumdel , , , , , Oxelösund, Övriga delar , , , , Trosa Trosa, Tätort , , , , , Trosa, Annan del , , , , , , Flen Flen, Tätort , , , , , , Flen, Malmköping , , Flen, Hälleforsnäs , , Flen, Annan del , , , , , Katrineholm Katrineholm, Tätort , , , , , , , , , , , , , , , , Katrineholm, Valla , , , Katrineholm, Annan del , , , , , , , , , , , Vingåker Vingåker, Tätort , , , Vingåker, Annan del , , , , av 25

18 Bilaga 2: Enkätformulär 17 av 25

19 18 av 25

20 19 av 25

21 20 av 25

22 Bilaga 3: Följebrev samt påminnelser 21 av 25

23 22 av 25

24 23 av 25

25 24 av 25

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Rapport 2006:4 Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Bild; Logo till tänkt kampanj En undersökning hösten 2006 med syfte att ta reda på gymnasieföräldrarnas attityder

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge BUFUS i Blekinge, delstudie 1

Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge BUFUS i Blekinge, delstudie 1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Mora kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG LUND OCH UPPSALA STUDENTKÅRER BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG RAPPORT VINTERN 2008 P0994 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer