Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker"

Transkript

1 Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker

2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet för brott... 6 Oro att utsättas för brott... 7 En fråga om Polisens agerande Bilaga 1: Områdeslista Bilaga 2: Enkätformulär Bilaga 3: Följebrev samt påminnelser av 21

3 Inledning Om mätningen Kartläggningen av trygghetsupplevelsen genomförs vartannat år och syftet är att ta reda på allmänhetens erfarenheter av brott, trygghet och upplevelsen av Polisens insatser. Resultaten ligger bland annat till grund för planeringen av Polisens verksamhet under 2014 och används även av kommunerna och andra aktörer i arbete med brottsförebyggande åtgärder. Om Institutet för kvalitetsindikatorer Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) är specialiserade på att genomföra enkätundersökningar, främst inom offentlig verksamhet. Med hjälp av beprövade metoder ger vi uppdragsgivarna konkreta resultat att arbeta med för att förbättra verksamheten. Indikator erbjuder ett flertal olika varianter av undersökningar, bland annat postala enkäter, webbaserade enkäter, undersökningar med pekskärmar eller telefonintervjuer. Vi hjälper också verksamheterna att fördjupa sig i resultaten och skapa förutsättningar för ett effektivt förbättringsarbete. Projektorganisation Indikator Maria Eriksson har fungerat som projektledare och kontaktperson på Indikator. Staffan Nilsson och Katarzyna Dwornik har fungerat som projektassistenter och Laith Hussain som statistiker. Resultatredovisning Denna rapport sammanfattar Vingåkers resultat från mätningen. Rapporten redovisar resultaten per kommun samt per geografiskt område. Jämförelser görs även med länet som helhet. Utöver kommunrapporterna finns en sammanställning av de viktigaste resultaten för länet som helhet. Samtliga rapporter är indelade i följande avsnitt: - Teknisk beskrivning och svarsfrekvenser. - Indikatorer. Här redovisas övergripande resultat utifrån undersökningens indikatorer i form av diagram eller tabeller. Utöver det skriftliga materialet finns alla resultat från årets mätning, en sammanställning över tid och samtliga resultat översatta i det nationella trygghetsindexet att tillgå i digitala bilagor. Alla rapporter och bilagor finns att tillgå hos Polismyndigheten i Södermanlands län. 2 av 21

4 Teknisk beskrivning Urval Undersökningens målgrupp är invånare i åldern år boende i Södermanland. Deltagarna är slumpvis valda invånare med ett fast eller mobilt telefonabonnemang. Det totala urvalet om personer har stratifierats baserat på 42 områden. Eftersom postnummerindelning är ett system som kontinuerligt omarbetas uppdateras områdena inför varje mätning. Se bilaga 1 för en komplett lista. Datainsamling Datainsamlingen har skett med hjälp av postala enkäter. Enkäten tillsammans med följebrev skickades vecka 35, därefter skickades en första påminnelse i form av ett kort under vecka 37, och slutligen en ny enkät tillsammans med ett påminnelsebrev under vecka 39. Se bilaga 3 för följebrev och påminnelser. Frågeformulär Frågeformuläret är en standardiserad enkät som används av flertalet polismyndigheter. Den består av 62 enkeleller flervalsfrågor samt fyra bakgrundsfrågor. Inga förändringar har skett i formuläret inför årets mätning. Se bilaga 2 för frågeformuläret. Om statistiken De frågor som formuläret följer upp omräknas vid redovisning till ett indexvärde. Beräkningen motsvarar andelen ja-svar på frågan, vilket för de flesta frågor motsvarar en sammanvägning av två eller fler svarsalternativ (exempelvis Ja, 1 gång slås ihop med Ja, 2 gånger ). I några fall redovisas sammanvägningar av indexvärden för flera frågor, exempelvis total utsatthet för brott. Indikatorn är i dessa fall minst ett ja-svar på någon av de ingående frågorna. Indikatorvärdena beräknas för de allra flesta indikatorer utifrån en absolut bas, vilket innebär att de som svarat vet ej eller har hoppat över frågan är inkluderade. Det innebär att andelen ja-svar är baserat på samtliga inkomna enkäter. För vissa indikatorer innebär det en mycket liten andel jakande svar på frågan, därför redovisas antalet respondenter i basen. 3 av 21

5 Svarsfrekvenser Skickade Returnerade Bortfall Svarsfrekvens Södermanland % Vingåker % Tätort % Vingåker, annan del % Eskilstuna % Flen % Gnesta % Katrineholm % Nyköping % Oxelösund % Strängnäs % Trosa % 4 av 21

6 Problem i området där Du bor Problem i området där Du bor Vingåker. Fråga 1a-j. Stort problem Litet problem Förekommer, men är inget problem Förekommer inte Nedskräpning 8% 23% 38% 30% Skadegörelse 6% 23% 21% 42% Berusade personer utomhus 5% 15% 32% 45% Narkotikapåverkade personer utomhus 4% 12% 12% 49% Bostäder som är tillhåll för alkoholmissbrukare 4% 10% 11% 57% Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare 8% 7% 56% Folk som bråkar och slåss utomhus 5% 11% 14% 62% Kvinnor som antastas 5% 12% 5% 55% Ungdomsgäng som stör ordningen 5% 11% 16% 59% Trafik 15% 31% 35% 18% Något förekommande problem 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Problem i området där Du bor Andel som upplever något problem Vingåker. Fråga 1a-j Tätort 69% Vingåker, annan del 55% Vingåker 64% Södermanland 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 av 21

7 Utsatthet för brott Utsatt för brott Våld, stöld eller skadegörelse Vingåker. Fråga 3,7,9. Tätort (147) 16% Vingåker, annan del (98) 12% Vingåker (245) 14% Södermanland (8972) 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Utsatt för våld, stöld eller skadegörelse Vingåker. Fråga 3,7,9. Våld Stöld Skadegörelse Tätort 0,5% 9% 9% Vingåker, annan del 0,9% 5% 9% Vingåker 0,6% 7% 9% Södermanland 1,3% 11% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 6 av 21

8 Oro att utsättas för brott Har oroat sig för att bli utsatt för brott Inbrott i bostad eller förrådsutrymme, stöld eller skadegörelse av fordon, överfall. Vingåker. Fråga 11a-d. Tätort (147) 78% Vingåker, annan del (98) 71% Vingåker (245) 75% Södermanland (8972) 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har oroat sig för inbrott i bostad eller förrådsutrymme, stöld eller skadegörelse av fordon, eller överfall Vingåker. Fråga 11a-d. Inbrott - bostad Inbrott - förråd Fordon Överfall Tätort 26% 54% 54% 62% Vingåker, annan del 12% 38% 63% 56% Vingåker 21% 55% 48% 63% Södermanland 19% 42% 41% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7 av 21

9 Upplevelse av trygghet ensam en sen kväll i området Vingåker. Fråga 12. Trygg Otrygg Tätort (145) 56% 29% Vingåker, annan del (98) 86% 6% Vingåker (242) 68% 20% Södermanland (8894) 69% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har avstått någon aktivitet på grund av otrygghet Besök på bio, teater, restaurang, bar, disco, sportevenemang, föreningsmöten, kurser, eller att åka buss eller tåg. Vingåker. Fråga 14a-e. Tätort (143) 7% Vingåker, annan del (96) 6% Vingåker (239) 7% Södermanland (8761) 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8 av 21

10 Rädd för personer i området Vingåker. Fråga 13. Ja, en Ja, flera Tätort (145) 3% 12% Vingåker, annan del (98) 4% 2% Vingåker (243) 4% 8% Södermanland (8905) 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 9 av 21

11 En fråga om Polisens agerande Polisen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor Vingåker. Fråga 15. Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer absolut inte Tätort (141) 11% 37% 10% 7% Vingåker, annan del (97) 10% 24% 9% 5% Vingåker (238) 11% 32% 10% 6% Södermanland (8855) 15% 25% 9% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10 av 21

12 Bilaga 1: Områdeslista Kommun Strata, område Urval Postnr Eskilstuna Eskilstuna, Centrum , Eskilstuna, Årby , , Eskilstuna, Skogsängen Eskilstuna, Viptorp Eskilstuna, Söder , Eskilstuna, Slagsta/Måsta/Lindhaga/Ärna , Eskilstuna, Centrum annan del , , , , , , , , , , Eskilstuna, Skiftinge , Eskilstuna, Hällby Eskilstuna, Torshälla , , , , , , Eskilstuna, Nord, annan del Eskilstuna, Nord, landsbygd , , , , , , , , , Eskilstuna, Nyfors , , , Eskilstuna, Fröslunda/Brunnsbacken , , Eskilstuna, Råbergstorp/Lagerberg/Stenby , , Eskilstuna, Skogstorp Eskilstuna, Syd, annan del , , , Eskilstuna, Syd, landsbygd , , , , , , , , Strängnäs Strängnäs,Strängnäs , , , , , , , , , , , Strängnäs,Mariefred , , , , , Strängnäs,Åker , , , Strängnäs,Stallarholmen , , , Strängnäs,Strängnäs, annan del , , , Gnesta Gnesta, Tätort , , , , , Gnesta, Gnesta, annan del , , Nyköping Nyköping, Brandkärr , Nyköping, Arnö , Nyköping, Nyköping tätort, övrigt , , , , , , , , , , , , , , , , , , av 21

13 Nyköping, Annan del , , , , , , , , , , , , , , Oxelösund Oxelösund, Centrumdel , , , , , Oxelösund, Övriga delar , , , , Trosa Trosa, Tätort , , , , , Trosa, Annan del , , , , , , Flen Flen, Tätort , , , , , , Flen, Malmköping , , Flen, Hälleforsnäs , , Flen, Annan del , , , , , Katrineholm Katrineholm, Tätort , , , , , , , , , , , , , , , , Katrineholm, Valla , , , Katrineholm, Annan del , , , , , , , , , , , Vingåker Vingåker, Tätort , , , Vingåker, Annan del , , , , av 21

14 Bilaga 2: Enkätformulär 13 av 21

15 14 av 21

16 15 av 21

17 16 av 21

18 Bilaga 3: Följebrev samt påminnelser 17 av 21

19 18 av 21

20 19 av 21

21 20 av 21

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Rapport 2006:4 Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Bild; Logo till tänkt kampanj En undersökning hösten 2006 med syfte att ta reda på gymnasieföräldrarnas attityder

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 211 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer

Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge BUFUS i Blekinge, delstudie 1

Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge BUFUS i Blekinge, delstudie 1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer