Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008"

Transkript

1 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda. Statistiken följs upp med jämna mellanrum och publiceras allt eftersom på denna sida. Alla statistiska uppgifter kommer från Nacka PMD. 28 sammanfattning Tillgrepps- och skadegörelsebrott Anmälda brott per brottskategori i Tyresö kommun Våldsbrott Narkotikabrott Övriga brott Trafikbrott Lokala trafikkoder (Tdiariet) Vid 28 års slut kan vi konstatera att i Tyresö kommun ökade antalet polisanmälda brott jämfört med 27 med 258 anmälningar, +5%. I kategorin övriga brott kan vi se den största ökningen, +285 anmälningar. Vad som bland annat ingår i denna kategori är alla anmälningar som kan kopplas till arbetet med Kronobergsmodellen, arbete mot langning av alkohol till ungdomar. Under 27 hade vi bara en handfull sådana anmälningar i Tyresö kommun och under 28 är de över 1. Nedan följer några exempel på brottsutvecklingen 28. Brott Anmälda 27 Anmälda 28 Förändring i antal Förändring i % Lägenhetsinbrott 1 st 2 st +1 st +71% Villa/radhusinbrott 6 st 3 st -17 st -28% Stöld i fritidshus 11 st 12 st +1 st + 9% Stöld ur källare/vind 26 st 9 st -17 st -65% Stöld ur/från motorfordon (inbrott i bil) 625 st 558 st -67 st -11% Skadegörelse på motorfordon 228 st 173 st -55 st -2% Skadegörelse genom brand 25 st 31 st +6 st +2% Skadegörelse mot stat, kommun, landsting 76 st 13 st +5 st +71% Klotter mot kollektivtrafik 1 st 13 st +12 st +12% Övrigt klotter 79 st 129 st +5 st +63% Misshandel, inomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret 62 st 6 st -16 st -35% Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret 22 st 18 st - st -18% Misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret 15 st 8 st -7 st -7% Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret 61 st 59 st -2 st -3% Misshandel, utomhus, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret 9 st 2 st +15 st +167%

2 Bostadsinbrott Försök till inbrott i villa/radhus Bostadsbrott i Tyresö komm un 87 Försök till inbrott i Fullbordat inbrott i villa/radhus Fullbordat inbrott i Andelen anmälda bostadsinbrott ligger minskade 28 jämfört med 27. Andelen fullbordade inbrott i villa/radhus minskade med 28% (17 st) medan andelen fullbordade sinbrott ökade med 71% (1 st) i år. Villa/radhusinbrotten är relativt spridda geografiskt över kommunen med en koncentration kring Trollbäcken. Lägenhetsinbrotten är koncentrerade kring Granängsringen och närområdet kring Tyresö Centrum, där de flesta flerfamiljshusen också finns Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December radhus/villa Värt att notera är att bostadsinbrotten ofta sker dagtid och på vardagar, det vill säga då många befinner sig på jobbet eller i skolan. Tjuven vet det och riskerar också att i lägre utsträckning att bli upptäckt. Samarbetet mellan polisen, kommunen och trafikskolan i Tyresö som började i komma igång på allvar i september visade sig ge ett resultat på villa/radhusinbrotten. De minskade klart i antal från augusti! Tips! Om grannarna tillsammans bestämmer sig för att motarbeta inbrottstjuven så kan de starta så kallad Grannsamverkan. Det är gratis och man kan få råd och hjälp av närpolisen i Tyresö med det. Ring Claes Stjernström på närpolisen på telefon så berättar han mer. Närpolisen, kommunen och trafikskolan arbetar tillsammans för att minska bostadsinbrotten. Gator som utsatts för bostadsinbrott skyltas (av kommunen och närpolisen) för att öka vaksamheten och trafikskolan övningskör extra mycket på gatan för att öka tryggheten.

3 Bilbrott Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, försök till biltillgrepp 121 Bilbrott i Tyresö kom m un Fullbordat tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, annat än lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller lastbärare (container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn Skadegörelse, på motorfordon Fordonsrelaterade brott är vanligt i Tyresö kommun, betydligt vanligare än i våra grannkommuner Nacka och Värmdö. Det gäller framförallt stölder ur motorfordon liksom skadegörelse på motorfordon. Stölderna av och ur fordon liksom skadegörelse har dock under 28 minskat med omkring 17%! Särskilt utsatt plats för stölder ur motorfordon är Krusboda. Sikten in på parkeringarna är väl skymd från både vägen och bostäder omkring. Inbrottstjuvarna riskerar inte att i särskilt stor utsträckning bli upptäckta. Andra platser som är utsatta är Västra Trollbäcken och centrala Tyresö (centrumområdet, Granängsringen och östra Farmarstigen). Andelen skadegörelse på och stulna fordon är relativt jämnt fördelade över kommunen. Tips! Töm bilen själv! En tom bil, utan väskor, påsar eller annat som ligger (och skulle kunna innehålla något stöldbegärligt) är inte så lockande. Montera bort GPS och ta även bort sugproppar som ofta hör till och sitter fast på bilrutan. Det är förvånansvärt många som gömmer sin GPS i handskfack eller under bilsätet. Det vet också tjuvarna och tolkar sugpropparna som om det kan finnas en GPS någonstans i bilen Tyvärr stjäls också en hel del verktyg och annan utrustning ur bilar. Dekal på bilen med företagslogga som signalerar att det kan finnas sådana varor i bilen är inte heller att rekommendera. Parkeringarna vid Krusboda är det svårt att göra något åt men om de boende själva startade en grannsamverkan med bilvakt (istället för båtvakt som många båtklubbar arrangerar) så skulle man troligtvis kunna komma åt en del av problemet. Skyltning på särskilt utsatta gator i kommunen genomförs i samverkan med kommunen, närpolisen och trafikskolan rörande bilbrott.

4 Skadegörelse och klotter Skadegörelse på motorfordon 1 Skadegörelsebrott (ej klotter) i Tyresö kommun Skadegörelse genom brand Annan skadegörelse Klotter i Tyresö kom mun Skadegörelse mot stat, kommun, landsting 128 Klotter mot kollektivtrafiken 129 Övrigt klotter Datasabotage Andelen anmält klotter och skadegörelse har totalt sett ökat hittills i år i Tyresö. Den ökade andelen anmäld skadegörelse mot kommun, stat och landsting var förväntad eftersom kommunen börjat arbeta med ett nytt anmälningssystem som underlättar för alla verksamheter att polisanmäla incidenter. Samma sak gäller klotteranmälningarna som också ökar. Vi kan i kommunens interna statistik över kostnader i samband med skadegörelse och klotter inte se samma procentuella ekonomiska förändringar (ökade utgifter) för klottersanering eller skadegörelse. Det är alltså så att den största andelen ökade anmälningar beror på ett förbättrat anmälningsförfarande och inte på en ökad skadefrekvens. Det så kallade mörkertalet, brott som inte kommer till polisens kännedom genom anmälningar, har alltså minskat!

5 Misshandel utomhus Misshandel utomhus i Tyresö kommun Totalt Andelen anmäld misshandel utomhus har under 28 ökat med 8% i Tyresö. Ökningen har dock avtagit sedan sommaren. De flesta anmälningarna finns framförallt i kategorin anmäld misshandel mot man, utomhus, 18 år eller äldre och som är bekant med gärningsmannen (27:9 anm, 28:2 anm). Unga pojkar i åldern år som misshandlats av okänd gärningsman ej grov (27:7 anm, 28:12) liksom grovt (27: anm, 28: anm) ökar också oroande. Positiv utveckling finns dock i kategorin misshandel, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre (27:37 anm, och 28:26 anm). Anmälningar rörande barn som utsatts för övergrepp och våld i nära relationer ökar i år i Tyresö kommun. Den stora ökningen på 21% (12 st) beror delvis på att socialtjänsten börjat arbeta enligt en ny metod och att därför fler fall upptäckts och anmälts till polisen. Men det kan inte förklara hela ökningen. Problemet med brott som begås mellan personer som har en nära relation är att de ofta inte anmäls, det finns stora mörkertal. När de väl anmäls kan det vara fler anmälningar som kommer in vid ett och samma tillfälle. Det gör att det ofta blir toppar och dalar i statistiken och därmed svårt att dra några generella slutsatser under en kortare tidsperiod. Under ett år som den här sammanställningen avser kan det vara lättare att dra slutsatser. Det vi också kan se i anmälningsstatistiken är att misshandel mot man, utomhus och med känd/okänd gärningsman är absolut vanligast och inträffar på helger, sena kvällar och nätter och kring platser där det rör sig mycket folk (centrum, busstorg, krogmiljöer, torg mm). Denna brottstyp är väldigt ofta kopplad till alkohol och krogbesök. Införandet av Kronobergsmodellen under 28 samt ett intensivt arbete med krögarna, kom igång under våren, gjorde att andelen anmälda misshandel utomhus avtog.

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra. Anmälda brott Slutlig statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes drygt 1,4 miljoner

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Innehåll Inledning... 4 Dödligt våld... 7 Misshandel... 11 Personrån... 15 Sexualbrott... 17 Hot och trakasserier... 21 Bilagor...

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 RAPPORT 2012:13 Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 Samtliga åtalsunderlåtelser Åtalsunderlåtelser enligt lagen om unga lagöverträdare eller tidigare bestämmelser Övriga åtalsunderlåtelser 34 kap. 1

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

brottsutveckling Lärarhandledningen har tagits fram av fil. dr Jan Andersson och fil. dr Sven Granath för Brottsrummet.se

brottsutveckling Lärarhandledningen har tagits fram av fil. dr Jan Andersson och fil. dr Sven Granath för Brottsrummet.se En lektion om Lärarhandledning brottsutveckling FRÅGA 1: Vilka är de vanligaste brotten? FRÅGA 2: Vilken bild ger massmedia av de vanligaste brotten? FRÅGA 3: Ökar brottsligheten? FRÅGA 4: Begår unga i

Läs mer

Innehåll Inledning VÅLD MOT KVINNOR En händelse Den farligaste platsen Historik och statistik Misshandelsprocessen Orsak och funktion samt vissa enkla åtgärder VÅLD MOT BARN Historik och statistik Orsak

Läs mer

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR RAPPORT 2008:23 D EX Y RAPPORT 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Misshandel. Sammanfattning

Misshandel. Sammanfattning Misshandel Misshandel AV ECKART KÜHLHORN Sammanfattning Majoriteten av de våldsbrott som polisanmäls i Sverige är misshandelsbrott. År 2003 anmäldes 65 177 sådana brott till polisen, motsvarande 726 fall

Läs mer

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Kortanalys Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå)

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Fördjupning Ungdomsbrottslighetens utveckling speglad i olika källor UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Jonas Ring och Jonas Öberg Sammanfattning Syftet med detta kapitel är att studera

Läs mer

HÄMND. Utpressning i Sverige. Ord står mot ord i utpressningsrättegång. 30-årig utpressad efter sexchatt. Rapport 2012:6

HÄMND. Utpressning i Sverige. Ord står mot ord i utpressningsrättegång. 30-årig utpressad efter sexchatt. Rapport 2012:6 Rapport 2012:6 Tre män åtalas för hot och utpressning HÄMND Ord står mot ord i utpressningsrättegång HACKARE pressar flera på pengar 30-årig utpressad efter sexchatt Utpressning i Sverige Tvistelösning,

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009 Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 21-3-11 1 [26] Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 29 I årsredovisningen för folkhälsoarbete finns en del statistik på befolkningsnivå

Läs mer

MISSHANDEL. Sammanfattning. Misshandel. Sven Granath

MISSHANDEL. Sammanfattning. Misshandel. Sven Granath MISSHANDEL Sven Granath Sammanfattning Årligen drabbas omkring 2 3 procent av Sveriges befolkning av någon form av misshandel, enligt de större offerundersökningarna. Totalt sett har det under 2000-talet

Läs mer

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Rapport 2013:3. Brott bland ungdomar i årskurs nio

Rapport 2013:3. Brott bland ungdomar i årskurs nio Brott bland ungdomar i årskurs nio Resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995 2011 Brott bland ungdomar i årskurs nio Resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995 2011 Rapport 2013:3 Brå

Läs mer

BEDRÄGERI. Sammanfattning. Bedrägeri. Johanna Hagstedt

BEDRÄGERI. Sammanfattning. Bedrägeri. Johanna Hagstedt BEDRÄGERI Johanna Hagstedt Bedrägeri Sammanfattning Enligt den Nationella trygghetsundersökningen 70 (ntu) har utsattheten för bedrägeri ökat med en tredjedel under de senaste fem åren. Andelen utsatta

Läs mer