Trygghetsmätning Polismyndigheten i Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsmätning 2010. Polismyndigheten i Skåne"

Transkript

1 Trygghetsmätning 2010 Polismyndigheten i Skåne 1

2 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en viktig del av beslutsunderlagen för den planlagda brottsförebyggande verksamheten. Mätningarna har skett genom enkätundersökningar, där respondenterna svarat på frågor om problem, utsatthet för brott, upplevelsen av trygghet i sitt närområde samt hur de upplever polisens agerande mot problemen i det egna bostadsområdet. Trygghetsindex I syfte att förenkla jämförelser av resultaten mellan olika geografiska matområden (polisområde, närpolisområden, kommuner och kommundelar) samt för att bestämma ett signifikativt intervall på båda sidor om ett mätvärde för en viss indikator har ett s.k. Trygghetsindex skapat. Genomförda trygghetsmätningar utgörs av postenkäter som innehåller sammanlagt 33 indikatorer, d.v.s frågor som indikerar problemnivåer inom ett geografiskt område. 2

3 Förklaringar av Index och nivåer Trygghetsindex Trygghetsindex är en sammanvägning av hela undersökningen. Problem med utemiljö Problem med utemiljö beskriver den tillfrågades upplevelse av problem med nedskräpning och skadegörelse Problem med missbrukare Problem med missbrukare beskriver problemen med bostäder och platser som bevistas av alkoholister och narkomaner Problem med utomhusstörningar Problem med utomhusstörningar beskriver en mängd olika störande moment i utemiljö, som t.ex. trafik, ungdomsgäng och buskörning med mopeder Problem/ordningsstörning Problem/ordningsstörning är en sammanvägning av de tre ovanstående indikatorerna. Utsatthet för brott Utsatthet för brott beskriver hur många av de tillfrågade som utsatts för brott under det senaste året. Oro att utsättas för egendomsbrott Oro att utsättas för egendomsbrott berör den upplevda oron att drabbas av inbrott i bostad, förråd eller fordon Oro att utsättas för brott mot person Oro att utsättas för brott mot person innebär den upplevda oron att utsättas för misshandel och/eller överfall. Allmän oro att utsättas för brott Oro att generellt utsättas för brott Otrygghet i utemiljö Otrygghet i utemiljö anger om man känner sig trygg när man rör sig ensam ute sen kväll, och om det finns personer i närmiljön som man är rädd för. Avstått aktivitet Avstå aktivitet anger om man har avstått från någon aktivitet som t.ex. restaurangbesök, bio eller ett sportevenmang, med anledning av otrygghet. Konkret otrygghet Konkret otrygghet är en sammanvägning av total trygghet/otrygghet Polisens agerande mot problem Polisens agerande mot problem är en bedömning av om polisen arbetar mot problemen i den egna närmiljön. Nivå Definition 0 Närmast obefintligt problem 1 Inte alls påtagligt problem 2 Inte särskilt påtagligt problem 3 Ganska påtagligt problem 4 Påtagligt problem 5 Mycket påtagligt problem 6 Alarmerande påtagligt problem 3

4 Trygghetsindex i Skåne Nyckeltal Trygghetsindex 2,00 2,11 1,89 1,82 Problem med utemiljö 2,25 2,51 2,18 1,97 Problem med missbrukare 2,25 2,51 2,18 1,97 Problem med utomhusstörningar 2,49 2,29 2,17 1,89 Problem/ordningsstörning 1,51 1,80 1,25 1,25 Utsatthet för brott 1,70 1,60 1,58 1,25 Oro att utsättas för egendomsbrott 1,87 2,20 2,28 2,11 Oro att utsättas för brott mot person 1,75 2,34 1,76 2,34 Allmän oro att utsättas för brott 1,74 1,89 1,85 1,74 Otrygghet i utemiljö 2,05 2,39 1,89 1,98 Avstått aktivitet 1,63 1,88 1,63 1,93 Konkret otrygghet 1,81 2,10 1,74 1,95 Polisens agerande mot problem 2,46 2,09 2,31 2,27 Här är en sammanställning över Trygghetsindex. Som framgår av värdena har tryggheten generellt förbättrats i Skåne, men oron att utsättas för brott mot person samt otryggheten i utemiljö har ökat något. Vad som är särskilt positivt är att allmänheten är mer nöjd med Polisens agerande mot problem I slutet av 2008 genomförde polismyndigheten en decentralisering av polisresursen. Detta har medfört en ökad polisiär synlighet, och därmed möjligen bidragit till de förbättrade trygghetsvärdena 4

5 Som framgår av tabellen har ett flertal kommuner förbättrat sitt index, men t.ex. Malmö har försämrats något. 5

6 Formuläret skickades ut under november månad Formuläret med frågor har skickats till 300 personer i åldrarna 16-85, i 66 geografiska områden. 6

7 Trygghetsmätning 2010 Polisområde Nordvästra Skåne 1

8 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en viktig del av beslutsunderlagen för den planlagda brottsförebyggande verksamheten. Mätningarna har skett genom enkätundersökningar, där respondenterna svarat på frågor om problem, utsatthet för brott, upplevelsen av trygghet i sitt närområde samt hur de upplever polisens agerande mot problemen i det egna bostadsområdet. Trygghetsindex I syfte att förenkla jämförelser av resultaten mellan olika geografiska matområden (polisområde, närpolisområden, kommuner och kommundelar) samt för att bestämma ett signifikativt intervall på båda sidor om ett mätvärde för en viss indikator har ett s.k. Trygghetsindex skapat. Genomförda trygghetsmätningar utgörs av postenkäter som innehåller sammanlagt 33 indikatorer, d.v.s frågor som indikerar problemnivåer inom ett geografiskt område. 2

9 Förklaringar av Index och nivåer Trygghetsindex Trygghetsindex är en sammanvägning av hela undersökningen. Problem med utemiljö Problem med utemiljö beskriver den tillfrågades upplevelse av problem med nedskräpning och skadegörelse Problem med missbrukare Problem med missbrukare beskriver problemen med bostäder och platser som bevistas av alkoholister och narkomaner Problem med utomhusstörningar Problem med utomhusstörningar beskriver en mängd olika störande moment i utemiljö, som t.ex. trafik, ungdomsgäng och buskörning med mopeder Problem/ordningsstörning Problem/ordningsstörning är en sammanvägning av de tre ovanstående indikatorerna. Utsatthet för brott Utsatthet för brott beskriver hur många av de tillfrågade som utsatts för brott under det senaste året. Oro att utsättas för egendomsbrott Oro att utsättas för egendomsbrott berör den upplevda oron att drabbas av inbrott i bostad, förråd eller fordon Oro att utsättas för brott mot person Oro att utsättas för brott mot person innebär den upplevda oron att utsättas för misshandel och/eller överfall. Allmän oro att utsättas för brott Oro att generellt utsättas för brott Otrygghet i utemiljö Otrygghet i utemiljö anger om man känner sig trygg när man rör sig ensam ute sen kväll, och om det finns personer i närmiljön som man är rädd för. Avstått aktivitet Avstå aktivitet anger om man har avstått från någon aktivitet som t.ex. restaurangbesök, bio eller ett sportevenmang, med anledning av otrygghet. Konkret otrygghet Konkret otrygghet är en sammanvägning av total trygghet/otrygghet Polisens agerande mot problem Polisens agerande mot problem är en bedömning av om polisen arbetar mot problemen i den egna närmiljön. Nivå Definition 0 Närmast obefintligt problem 1 Inte alls påtagligt problem 2 Inte särskilt påtagligt problem 3 Ganska påtagligt problem 4 Påtagligt problem 5 Mycket påtagligt problem 6 Alarmerande påtagligt problem 3

10 Trygghetsindex i Nordvästra Skåne Trygghetsindex Bjuv 2,82 2,45 2,42 2,27 Båstad 1,33 1,48 1,52 1,15 Helsingborg 2,52 2,58 2,09 1,91 Höganäs 1,48 1,42 1,88 1,45 Klippan 2,00 2,03 1,94 1,67 Landskrona 2,58 2,73 2,30 1,88 Svalöv 1,73 1,97 1,67 1,73 Åstorp 2,21 2,03 1,79 1,64 Ängelholm 1,58 1,79 1,45 1,39 Örkelljunga 1,79 1,82 1,82 1,88 PONV Polisområde 2,21 2,12 1,88 1,67 Det generella trygghetsindexet i polisområdet har förbättrat, särskilt i Landskrona. Detta visar att modellen som använts i Landskrona har haft effekt, och kan nu användas inom hela området. 4

11 Störningar och problem Problem/Ordningsstörning Bjuv 3,29 2,71 2,71 2,43 Båstad 1,43 1,50 1,57 1,00 Helsingborg 2,57 2,36 1,93 1,71 Höganäs 1,50 1,43 1,71 1,36 Klippan 2,21 2,29 1,93 1,71 Landskrona 2,57 2,57 2,00 1,79 Svalöv 2,00 2,14 1,71 1,79 Åstorp 2,50 2,21 1,93 1,64 Ängelholm 1,50 1,43 1,29 1,14 Örkelljunga 1,93 1,79 1,86 2,00 PONV Polisområde 2,29 2,00 1,64 1,50 I samarbete med polisområdets olika kommuner har arbetet mot klotter och skadegörelse förbättrats, vilket har givit resultat i denna mätning. Polisområdet är mycket nöjd med resultatet, men fortsatta insatser är nödvänliga. Problem - utemiljö Bjuv Båstad 1 1,5 1,5 1 Helsingborg 3 3 2,5 3 Höganäs 1 1,5 1,5 1 Klippan 1,5 2 1,5 1,5 Landskrona 2 2 2,5 1,5 Svalöv ,5 Åstorp Ängelholm Örkelljunga 1,5 2,5 2 2 PONV Polisområde Problem - missbrukare Bjuv 3,25 2 2,5 1,75 Båstad 1 1 1,25 1 Helsingborg 2,25 2 1,5 1,25 Höganäs Klippan 2,25 2,25 2 1,5 Landskrona 1,75 2 1,5 1,5 Svalöv 1,5 2 1,5 1,5 Åstorp 2 1,5 1,25 1 Ängelholm Örkelljunga 2 1,25 1,75 1,75 PONV Polisområde 2 1, Problem - utomhusstörning Bjuv 3,14 2,86 2,86 2,71 Båstad 1,86 1,86 1,86 1,14 Helsingborg 2,71 2,43 2,00 1,71 Höganäs 2,00 1,71 2,29 1,71 Klippan 2,57 2,43 2,14 2,00 Landskrona 3,29 3,14 2,29 2,14 Svalöv 2,29 2,29 1,86 2,14 Åstorp 2,71 2,43 2,29 2,00 Ängelholm 2,00 1,86 1,57 1,29 Örkelljunga 2,14 2,00 2,00 2,29 PONV Polisområde 2,57 2,14 2,00 1,71 Genom ett förbättrat trafikarbete har problemen med buskörning med mopeder och fortkörning hållits på en fortsatt låg nivå. 5

12 Utsatthet för brott Bjuv 2 1,75 1,25 1 Båstad 0,75 0,75 1 0,5 Helsingborg 2,5 2,5 1,75 1,5 Höganäs 1 1 1,5 1 Klippan 1,5 1,75 1,25 1 Landskrona 2 2,5 1,5 1,25 Svalöv 1 1,25 0,75 1 Åstorp 1,5 1,5 1 0,75 Ängelholm 1, Örkelljunga 1 1,25 1,25 1 PONV Polisområde 1,75 1,5 1,75 1 Oro - egendomsbrott Bjuv 3,33 2,67 3,00 2,67 Båstad 1,33 2,67 2,00 2,33 Helsingborg 2,67 2,67 2,00 2,00 Höganäs 2,00 1,67 2,33 1,67 Klippan 2,67 2,00 2,67 2,33 Landskrona 2,00 2,00 2,67 2,00 Svalöv 2,00 2,33 2,67 2,00 Åstorp 2,00 2,00 2,33 2,33 Ängelholm 1,67 2,00 1,67 2,33 Örkelljunga 2,00 1,67 2,00 3,00 PONV Polisområde 2,00 2,00 2,33 2,00 Otrygghet - utemiljö Bjuv 2,67 2,67 2,67 3,00 Båstad 1,33 1,33 1,00 0,67 Helsingborg 2,67 3,33 2,67 2,33 Höganäs 1,33 1,33 1,67 1,33 Klippan 2,00 2,00 2,00 1,67 Landskrona 3,33 3,33 2,67 2,33 Svalöv 1,33 1,33 1,67 1,33 Åstorp 2,67 2,67 1,67 2,33 Ängelholm 1,67 2,33 1,67 1,33 Örkelljunga 2,00 1,33 1,33 2,00 PONV Polisområde 2,33 2,67 2,00 1,67 Den faktiska utsattheten för brott är låg i polisområdet, och genom information till allmänheten och media har även tryggheten ökat. Oro - brott mot person Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga PONV Polisområde Avstå aktivitet Bjuv 2,25 2,25 2,25 2,25 Båstad 1,25 0,75 0,75 1 Helsingborg 2 2,25 2,25 2,25 Höganäs 0,75 0,75 2,25 1,75 Klippan 1 1,25 1,5 1,5 Landskrona 3 2,75 3,25 2,5 Svalöv 0,75 1,75 1,5 1,5 Åstorp 2 1,75 1,75 1,5 Ängelholm ,5 Örkelljunga 0,75 1,5 1 1,25 PONV Polisområde Allmän oro brott Bjuv 2,56 2,11 1,89 1,78 Båstad 1,00 1,56 1,33 1,33 Helsingborg 2,44 2,67 2,00 1,78 Höganäs 1,33 1,22 1,67 1,22 Klippan 1,89 1,78 1,67 1,44 Landskrona 2,11 2,33 2,11 1,56 Svalöv 1,33 1,67 1,44 1,33 Åstorp 1,56 1,56 1,44 1,33 Ängelholm 1,44 1,33 1,22 1,56 Örkelljunga 1,33 1,33 1,44 1,78 PONV Polisområde 1,89 1,78 2,00 1,56 Konkret otrygghet Bjuv 2,43 2,43 2,43 2,57 Båstad 1,29 1,00 0,86 0,86 Helsingborg 2,29 2,71 2,43 2,29 Höganäs 1,00 1,00 2,00 1,57 Klippan 1,43 1,57 1,71 1,57 Landskrona 3,14 3,00 3,00 2,43 Svalöv 1,00 1,57 1,57 1,43 Åstorp 2,29 2,14 1,71 1,86 Ängelholm 1,29 2,14 1,86 1,43 Örkelljunga 1,29 1,43 1,14 1,57 PONV Polisområde 2,14 2,29 2,00 1,86 6

13 Polisens agerande mot problem Bjuv 2,33 2,33 2,67 2,33 Båstad 2,00 2,33 3,33 2,00 Helsingborg 3,00 3,00 2,33 2,33 Höganäs 3,00 3,00 3,00 2,33 Klippan 2,67 2,67 3,33 2,33 Landskrona 2,67 4,00 2,67 2,00 Svalöv 3,33 3,00 2,33 3,33 Åstorp 2,67 2,33 2,33 2,00 Ängelholm 3,00 4,00 2,00 2,00 Örkelljunga 3,67 4,33 4,33 2,33 PONV Polisområde 3,00 3,33 2,33 2,33 Sedan samarbetet med kommunerna börjat ta form har polisens deltagande i olika samverkans projekt ökat medborgarnas förtroende för vårt arbete. I Svalöv planerar man under nästa år att utöka samarbetet, och även förbättra kommunikationen utåt, för att kunna förbättra förtroendet bland kommunens invånare. 7

14 Formuläret skickades ut under november månad Formuläret med frågor har skickats till 300 personer i åldrarna 16-85, i 66 geografiska områden. 8

15 Trygghetsmätning 2010 Polisområde Mellersta Skåne 1

16 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en viktig del av beslutsunderlagen för den planlagda brottsförebyggande verksamheten. Mätningarna har skett genom enkätundersökningar, där respondenterna svarat på frågor om problem, utsatthet för brott, upplevelsen av trygghet i sitt närområde samt hur de upplever polisens agerande mot problemen i det egna bostadsområdet. Trygghetsindex I syfte att förenkla jämförelser av resultaten mellan olika geografiska matområden (polisområde, närpolisområden, kommuner och kommundelar) samt för att bestämma ett signifikativt intervall på båda sidor om ett mätvärde för en viss indikator har ett s.k. Trygghetsindex skapat. Genomförda trygghetsmätningar utgörs av postenkäter som innehåller sammanlagt 33 indikatorer, d.v.s frågor som indikerar problemnivåer inom ett geografiskt område. 2

17 Förklaringar av Index och nivåer Trygghetsindex Trygghetsindex är en sammanvägning av hela undersökningen. Problem med utemiljö Problem med utemiljö beskriver den tillfrågades upplevelse av problem med nedskräpning och skadegörelse Problem med missbrukare Problem med missbrukare beskriver problemen med bostäder och platser som bevistas av alkoholister och narkomaner Problem med utomhusstörningar Problem med utomhusstörningar beskriver en mängd olika störande moment i utemiljö, som t.ex. trafik, ungdomsgäng och buskörning med mopeder Problem/ordningsstörning Problem/ordningsstörning är en sammanvägning av de tre ovanstående indikatorerna. Utsatthet för brott Utsatthet för brott beskriver hur många av de tillfrågade som utsatts för brott under det senaste året. Oro att utsättas för egendomsbrott Oro att utsättas för egendomsbrott berör den upplevda oron att drabbas av inbrott i bostad, förråd eller fordon Oro att utsättas för brott mot person Oro att utsättas för brott mot person innebär den upplevda oron att utsättas för misshandel och/eller överfall. Allmän oro att utsättas för brott Oro att generellt utsättas för brott Otrygghet i utemiljö Otrygghet i utemiljö anger om man känner sig trygg när man rör sig ensam ute sen kväll, och om det finns personer i närmiljön som man är rädd för. Avstått aktivitet Avstå aktivitet anger om man har avstått från någon aktivitet som t.ex. restaurangbesök, bio eller ett sportevenmang, med anledning av otrygghet. Konkret otrygghet Konkret otrygghet är en sammanvägning av total trygghet/otrygghet Polisens agerande mot problem Polisens agerande mot problem är en bedömning av om polisen arbetar mot problemen i den egna närmiljön. Nivå Definition 0 Närmast obefintligt problem 1 Inte alls påtagligt problem 2 Inte särskilt påtagligt problem 3 Ganska påtagligt problem 4 Påtagligt problem 5 Mycket påtagligt problem 6 Alarmerande påtagligt problem 3

18 Trygghetsindex Polisområde Mellersta Skåne Trygghetsindex 2,5 2 1, ,5 0 Lund Eslöv Hörby Höör Lomma Kävlinge Staffanstorp 4

19 Trygghetsindex Lund Nyckeltal Trygghetsindex Problem med utemiljö Problem med missbrukare Problem med utomhusstörningar Problem/ordningsstörning Utsatthet för brott Oro att utsättas för egendomsbrott Oro att utsättas för brott mot person Allmän oro att utsättas för brott Otrygghet i utemiljö Avstått aktivitet Konkret otrygghet Polisens agerande mot problem Aldrig tidigare har Lunds kommun upplevts som tryggare än 2010, detta trots att kommunen vuxit med ca invånare de senaste 10 åren. Särskilt glädjande är att centrumkärnan fortsätter att bli tryggare. Redan vid trygghetsmätningen 2009 klassades Lunds centrum som ett av Sveriges tryggaste. Utsattheten för brott uppges också ha minskat, vilket stämmer överens med brottsstatistiken, där antalet brott minskade 2010 jämfört med Lunds trygghetsmätning är uppdelad på områdena Centrum, Norra Fäladen, Linero, Övriga delar och Dalby. Dalby: Tillgänglighet med lokal polisstation och kontinuitet och uppföljning av brottsligheten i området höjer förtroendet för polisens agerande. Trots minskat antal bostadsinbrott under 2010 är Dalbyborna oroade för egendomsbrott kopplat till den egna bostaden. Stort mediautrymme kring bostadsinbrott under hösten i kombination med Polisens brottsförebyggande information avseende bostadsinbrott kan ha påverkat den upplevda tryggheten negativt. Norra Fäladen: Långsiktighet med satsningar från Polisen och kommunens fältgrupp kan förklara den positiva utvecklingen. Fortsatt arbete mot kriminella grupperingar genom polisiära insatser i samarbete med kommunens fältgrupp. Polisen och kommunen är överens om att under 2011 ska problematiken med kriminella grupperingar på Norra Fäladen att åtgärdas. Linero: Den positiva utvecklingen kan förklaras med förändrad fysisk miljö och trygghetsvandringar i området. Insatser mot särskilt brottsaktiva ungdomar har genomförts tillsammans med Socialförvaltningen. Den polisiära närvaron ökade också i samband med insatserna. Centrum: Trots ökad trygghet har problembilden ökat avseende nedskräpning, skadegörelse och berusade personer utomhus. Polisen har redan påbörjat en särskild satsning i det mest brottsfrekventa och problemfyllda området kring Knut den stores torg, Centralstationen, Clemenstorget och Bangatan. 5

20 Trygghetsindex Eslöv Nyckeltal Trygghetsindex Problem med utemiljö Problem med missbrukare Problem med utomhusstörningar Problem/ordningsstörning Utsatthet för brott Oro att utsättas för egendomsbrott Oro att utsättas för brott mot person Allmän oro att utsättas för brott Otrygghet i utemiljö Avstått aktivitet Konkret otrygghet Polisens agerande mot problem Den faktiska utsattheten för brott i Eslöv ligger mycket lågt inom samtliga områden. Oron för bostadsinbrott och stöld av fordon har också minskat. Trots detta visar den upplevda oron att utsättas för brott mot person på ett högre värde än tidigare. Detta kan möjligen förklaras med en aktiv lokalpress som delger läsarna det mesta som sker i området. Problembild En ökad problembild kan noteras inom följande områden: Missbruksproblem (i form av bostäder för alkoholister samt narkotikamissbrukare) Utomhusstörningar (i form av bilar som kör för fort samt buskörning med moped/mc) Abstrakt oro för brott mot person Konkret otrygghet (i form av otrygghet utomhus under kvällstid och rädsla för personer i bostadsområdet) Åtgärder och insatser Förebyggande insatser sker inom de olika områdena fortlöpande. Företrädare för polis, skola, kommun, socialförvaltning samt andra externa aktörer träffas en gång i veckan, bl.a. för att belysa inträffade, men även kända förestående problem, i syfte att vid behov kunna sätta in resurser med gemensamma krafter. Samarbete sker även inom SSP, dvs skola, socialtjänst samt polis. För att ytterliggare utöka tryggheten kring centralstationen pågår ett samarbete mellan polisen och Transportstyrelsen där målsättningen är att montera övervakningskameror i och kring stationsbyggnaden. Samarbete sker även med nattvandrare och föreningar på stan, och nattvandringar sker varje helg under kvälls- och nattetid i syfte att öka tryggheten i centrum. 6

21 Trygghetsindex Hörby Nyckeltal Trygghetsindex Problem med utemiljö Problem med missbrukare Problem med utomhusstörningar Problem/ordningsstörning Utsatthet för brott Oro att utsättas för egendomsbrott Oro att utsättas för brott mot person Allmän oro att utsättas för brott Otrygghet i utemiljö Avstått aktivitet Konkret otrygghet Polisens agerande mot problem Trygghetsvärdena för Hörby kommun ser överlag mycket bra ut. Förändringarna i värden - både uppåt och nedåt - är marginella jämfört med 2009 års siffror. Trygghetsvärdena för Hörby kommun ser överlag mycket bra ut. Förändringarna i värden - både uppåt och nedåt - är marginella jämfört med 2009 års siffror. Under våren kommer dessutom en lokal polisstation att färdigställas och under året bemannas med personal i yttre tjänst, vilket sannolikt kan komma att öka den upplevda tryggheten hos Hörbys kommuninvånare. Problembild Allmän oro att utsättas för brott En orsak till den lilla ökningen avseende allmän oro för att utsättas för brott kan möjligen härledas till massmedias rapportering om brott. Otrygghet i utemiljö En möjlig orsak till ökningen gällande konkret känsla av otryggheten i utemiljö kan vara att inflyttning har skett av personer som i sitt levnadssätt stör. Åtgärder och insatser Under våren och sommaren har ett trafikprojekt riktat mot både fortkörning och buskörning genomförts i Hörby trafik, vilket sannolikt har påverkat värdet gällande utomhusstörningar i en positiv riktning. När det gäller problem med ordningsstörningar har Hörby arbetat målmedvetet mot nöjesrelaterat våld med strävan att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt för att förebygga brott, vilket sannolikt också har medverkat till det förbättrade värdet gällande polisens agerande mot problem. Polisen har vid behov tagit utökad kontakt med både socialtjänsten och berörd hyresvärd för att åtgärda problem med personer som i sitt levnadssätt stör. Förhoppningsvis kommer detta att ge resultat. 7

22 Trygghetsindex Höör Nyckeltal Trygghetsindex Problem med utemiljö Problem med missbrukare Problem med utomhusstörningar Problem/ordningsstörning Utsatthet för brott Oro att utsättas för egendomsbrott Oro att utsättas för brott mot person Allmän oro att utsättas för brott Otrygghet i utemiljö Avstått aktivitet Konkret otrygghet Polisens agerande mot problem Trygghetsvärdena för Höörs kommun ser överlag mycket bra ut. När det gäller tryggheten utomhus på kvällstid kan polisens omorganisation till totalmodellen ha medverkat till minskad otrygghet i Höör, då synligheten bedöms ha blivit bättre på mindre orter. Fritidsgårdens goda öppettider har troligen också medverkat till att ungdomsgäng rör sig ute i mindre utsträckning och därför inte anses vara störande. Problembild Avstått aktivitet Då det inte finns några större sportevenemang i Höör kan försämrade siffror avseende sportevenemang troligen härröras till läktarvåld på de större orterna. Trafik (inkl buskörning med moped/mc) Riktade insatser har till viss del gjorts under en längre period 2010, vilket sannolikt har förbättrat värdena något. Höga nivåer kvarstår dock avseende buskörning med moped/mc. Åtgärder och insatser Polisen kommer under våren att kraftsamla resurser för trafikövervakning med inriktning mot lokala problem. Under 2010 har närpolisområdet utbildat ytterligare en mc-förare och en motorcykel kommer att köpas in under Intrycket är att våldet i offentlig miljö har ökat. Polisen kommer därför att samverka mer med krögare och ordningsvakter på orten. Polisen kommer också att använda media i högre utsträckning för att kommunicera de brottsförebyggande åtgärder som görs. 8

23 Trygghetsindex Lomma Nyckeltal Trygghetsindex Problem med utemiljö Problem med missbrukare Problem med utomhusstörningar Problem/ordningsstörning Utsatthet för brott Oro att utsättas för egendomsbrott Oro att utsättas för brott mot person Allmän oro att utsättas för brott Otrygghet i utemiljö Avstått aktivitet Konkret otrygghet Polisens agerande mot problem Trygghetsmätningen visar att vidtagna åtgärder och insatser har gett resultat. Under de fyra senaste åren har trygghetsindex stadigt förbättrats och år 2010 ligger Lomma i topp i polisområdet. Kommunen får även en tätplacering i ett Skåneperspektiv. Resultatet kan tillskrivas en engagerad personal med viljan och ambitionen att ta sig an vardagsbrottsligheten. Synlighet och gott bemötande har varit honnörsord. Sist men inte minst är kommuninvånarna mycket engagerade, vilket medverkar till tryggheten i Lomma. Polisen och dess samverkansaktörer i Lomma har stor anledning att känna stolthet över årets resultat. Problembild Oro för bostadsinbrott Oron för bostadsinbrott ligger på en hög nivå från år till år. Lomma kommun är attraktiv både pga en hög medelinkomst och gott om bostäder med attraktivt gods. Den faktiska utsattheten och den låga uppklaringsprocenten avseende bostadsinbrott påverkar också tryggheten. Dock minskade den faktiska brottsligheten avseende bostadsinbrott 2010 i jämförelse med Vid de återkopplingar som alltid görs vid bostadsinbrott upplevs inte någon kritik riktas mot polisens engagemang. Att minska brottstillfällen bör vara en av polisens viktigaste uppgifter i Lomma. Åtgärder och insatser Polisen i Lomma har en mycket god samverkan med lokal media och ambitionen att fortlöpande ge information om kommande och pågående oroshärdar liksom åtgärder mot dessa är viktiga delar i detta. Utöver media sker kontakten med allmänheten både genom patrullering och föredrag. Mest glädjande är utfallet över tid vad gäller buskörning med moped. Från en alarmerande nivå har utfallet sjunkit stadigt. Även den lokala polisens agerande har fått ett gott utfall. Samverkan inom polisen, bl.a. avseende särskilt brottsutsatta platser, har gynnat det brottsförebyggande arbetet, liksom samarbetet med kommunala aktörer som skola och fritidsverksamhet. Den kommunala övervakningsbilen "Vakande ögon" är också en god brottsförebyggande resurs. 9

24 Problembild Trygghetsindex Kävlinge Nyckeltal Trygghetsindex Problem med utemiljö Problem med missbrukare Problem med utomhusstörningar Problem/ordningsstörning Utsatthet för brott Oro att utsättas för egendomsbrott Oro att utsättas för brott mot person Allmän oro att utsättas för brott Otrygghet i utemiljö Avstått aktivitet Konkret otrygghet Polisens agerande mot problem Mätresultatet är mycket gott för Kävlinge och i mätningen hösten 2010 har inget värde försämrats i Kävlinge kommun. Buskörning med moped En radikal förbättring har skett inom problemområdet där värdet sjunkit rejält, även om värdet fortfarande är relativt högt. En del av orsaken till problemet antas ha varit ökningen av antalet förare och mopeder i kombination med en brist i övergången till nya bestämmelser som gjorde repressiva åtgärder osäkra. Åtgärder och insatser På grund av klagomål från allmänheten och resultaten i trygghetsmätningarna har poliser i yttre tjänst arbetat aktivt mot mopedproblemet under Genom förbättrade rutiner har lagföringen ökat vilket bör tillskrivas som en betydande preventiv åtgärd. Parallellt genomfördes har en omfattande insats mot olagliga motortävlingar ( streetrace ) genomförts i Löddeköpinge. Under insatsen stoppades och rapporterades också ett antal mopedister. Under året har en polis påbörjat utbildning till mc-förare och en motorcykel är beställd. De samordnade informations- och utbildningsinsatserna har också bedömts vara framgångsrika. En utbildningsinsats i mopedvett har genomförts för elever i årskurs 8 i samarbete med skolorna, Brottsförebyggande rådet och Räddningstjänsten. En insats har också gjorts för att informera gruppen som primärt bedöms uppleva mopederna som ett problem - kommunens äldre. De informerades om att mopeder i vissa fall får köra på cykelbanor, något som tidigare inte varit känt. 10

25 Problembild Trygghetsindex Staffanstorp Nyckeltal Trygghetsindex Problem med utemiljö Problem med missbrukare Problem med utomhusstörningar Problem/ordningsstörning Utsatthet för brott Oro att utsättas för egendomsbrott Oro att utsättas för brott mot person Allmän oro att utsättas för brott Otrygghet i utemiljö Avstått aktivitet Konkret otrygghet Polisens agerande mot problem Invånarna i Staffanstorps kommun har troligtvis märkt av polisens trafikarbete, arbetet med ungdomar samt den ökade polisnärvaron i kommunen (utifrån totalmodellen). Den nya organisationen av Staffanstorpspolisen som trädde i kraft kommer förhoppningsvis att ge effekt framöver, så att kommuninvånarna känner att de har en "egen" polis som bryr sig om de lokala bekymmer, som invånarna upplever. För polisen är det också viktigt att förmedla den verkliga tryggheten i kommunen till kommuninvånarna. Oro för bostadsinbrott Oron är fortfarande stor i förhållande till relativt få inbrott. Polisen arbetar dock systematiskt med att följa upp anmälningar och tips och förhoppningsvis är detta en del i det minskade antalet bostadsinbrott. Det är dock viktigt att kommunicera andelen uppklarade inbrott och minskningen av inbrott till invånarna. Åtgärder och insatser Kommunen har gjort en storsatsning på ungdomsarbete med utökad fältgrupp och fältassistenter på varje högstadieskola under dagtid. I kombination med ett aktivt polisarbete mot ungdomar i riskzonen har detta gjort att ungdomarna inte blir anonyma. Polis och fältgrupp har besökt de platser där ungdomarna ofta träffas ute på kvällstid, vilket bör ha haft en positiv påverkan på såväl skadegörelser som tryggheten utomhus. Problemet med buskörningen med moped bedöms ha minskat på grund av mopedkontroller och ovannämnda arbete med ungdomar. Hösten stora problem med buskörning med A-traktor kommer förhoppningsvis att minska efter åtgärder i form av beslag och utbildning av personalen. Upprepade trafikkontroller har troligtvis också gett effekt på trafiken i stort och arbetet kommer att fortstätta. Hastighetsmätningar visar att den upplevda hastigheten ofta är större än den faktiska. På grund av få trafikolyckor har dock politiska beslut nyligen tagits om att höja högsta tillåtna hastighet på vissa gator/vägar. Vilka effekter detta får kommer att visa sig framöver. 11

26 Formuläret skickades ut under november månad Formuläret med frågor har skickats till 300 personer i åldrarna 16-85, i 66 geografiska områden. 12

27 Trygghetsmätning 2010 Polisområde Malmö 1

28 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en viktig del av beslutsunderlagen för den planlagda brottsförebyggande verksamheten. Mätningarna har skett genom enkätundersökningar, där respondenterna svarat på frågor om problem, utsatthet för brott, upplevelsen av trygghet i sitt närområde samt hur de upplever polisens agerande mot problemen i det egna bostadsområdet. Trygghetsindex I syfte att förenkla jämförelser av resultaten mellan olika geografiska matområden (polisområde, närpolisområden, kommuner och kommundelar) samt för att bestämma ett signifikativt intervall på båda sidor om ett mätvärde för en viss indikator har ett s.k. Trygghetsindex skapat. Genomförda trygghetsmätningar utgörs av postenkäter som innehåller sammanlagt 33 indikatorer, d.v.s frågor som indikerar problemnivåer inom ett geografiskt område. 2

29 Förklaringar av Index och nivåer Trygghetsindex Trygghetsindex är en sammanvägning av hela undersökningen. Problem med utemiljö Problem med utemiljö beskriver den tillfrågades upplevelse av problem med nedskräpning och skadegörelse Problem med missbrukare Problem med missbrukare beskriver problemen med bostäder och platser som bevistas av alkoholister och narkomaner Problem med utomhusstörningar Problem med utomhusstörningar beskriver en mängd olika störande moment i utemiljö, som t.ex. trafik, ungdomsgäng och buskörning med mopeder Problem/ordningsstörning Problem/ordningsstörning är en sammanvägning av de tre ovanstående indikatorerna. Utsatthet för brott Utsatthet för brott beskriver hur många av de tillfrågade som utsatts för brott under det senaste året. Oro att utsättas för egendomsbrott Oro att utsättas för egendomsbrott berör den upplevda oron att drabbas av inbrott i bostad, förråd eller fordon Oro att utsättas för brott mot person Oro att utsättas för brott mot person innebär den upplevda oron att utsättas för misshandel och/eller överfall. Allmän oro att utsättas för brott Oro att generellt utsättas för brott Otrygghet i utemiljö Otrygghet i utemiljö anger om man känner sig trygg när man rör sig ensam ute sen kväll, och om det finns personer i närmiljön som man är rädd för. Avstått aktivitet Avstå aktivitet anger om man har avstått från någon aktivitet som t.ex. restaurangbesök, bio eller ett sportevenmang, med anledning av otrygghet. Konkret otrygghet Konkret otrygghet är en sammanvägning av total trygghet/otrygghet Polisens agerande mot problem Polisens agerande mot problem är en bedömning av om polisen arbetar mot problemen i den egna närmiljön. Nivå Definition 0 Närmast obefintligt problem 1 Inte alls påtagligt problem 2 Inte särskilt påtagligt problem 3 Ganska påtagligt problem 4 Påtagligt problem 5 Mycket påtagligt problem 6 Alarmerande påtagligt problem 3

30 Trygghetsindex Polisområde Malmö Trygghetsindex 3,0 2,5 2,0 1,5 1, ,5 0,0 Burlöv Malmö Kommun 4

31 Trygghetsindex Burlöv Nyckeltal Trygghetsindex 2,33 2,00 2,30 2,24 Problem med utemiljö 3,00 3,00 3,00 2,00 Problem med missbrukare 1,75 1,00 1,00 1,50 Problem med utomhusstörningar 3,00 2,43 3,00 2,57 Problem/Ordningsstörning 2,57 2,07 2,36 2,14 Utsatthet för brott 1,50 1,75 1,50 1,75 Oro att utsättas för egendomsbrott 2,00 1,67 2,00 1,67 Oro att utsättas för brott mot person 2,00 2,00 3,00 3,00 Allmän oro att utsättas för brott 1,78 1,67 1,89 1,78 Otrygghet i utemiljö 3,00 2,33 3,00 3,00 Avstått aktivitet 2,50 2,00 2,00 2,75 Konkret otrygghet 2,71 2,14 2,43 2,86 Polisens agerande mot problem 2,00 2,33 3,00 2,67 Burlövs kommun upplevs även 2010 som en trygg kommun. Överlag ser värdena för 2010 års trygghetsmätning bra ut med en förbättring på flertalet områden. Exempelvis har den allmänna oron att utsättas för brott sänkts något och fortsätter därmed att vara väldigt låg. Problembild Avstått aktivitet Inom ramen för denna rubrik har frågor som behandlat om otrygghet och rädsla varit anledningar till att avstå från aktiviteter. Avstått från att åka buss eller tåg samt att avstå från restaurang, bar eller disco har sett en mindre ökning. Den förstnämnda kan ses i ljuset av de händelser som föranledde bussbolagen att föra in kontantstopp på kvällstid. Därtill har busskjutningarna inne i Malmö mest troligen bidragit till viss del. Problem med missbrukare Polisen har ett bl.a. ett riktat arbete för att komma tillrätta med missbruksproblematiken. Detta arbete kan vara en bidragande orsak till att ett problem lyfts då det ökade antalet ingripanden ges uppmärksamhet. Åtgärder och insatser Under 2010 har närpolisområde Öster haft ett fortsatt riktat arbete i Burlövs kommun, vilket även visas i trygghetsmätningen genom det förbättrade resultatet avseende polisens agerande mot problem. Trygghetsmätningen kommer nu ligga till grund för planerandet av kommande insatser i kommunen i syfte att komma tillrätta med den problembild som visas. 5

32 Problembild Trygghetsindex Malmö Nyckeltal Trygghetsindex 2,58 2,64 2,36 2,45 Problem med utemiljö 3,50 3,00 3,00 2,50 Problem med missbrukare 2,25 2,25 2,25 2,25 Problem med utomhusstörningar 3,14 3,00 2,71 2,57 Problem/Ordiningsstörning 2,86 2,71 2,57 2,43 Utsatthet för brott 2,50 2,50 2,00 2,00 Oro att utsättas för egendomsbrott 2,33 2,33 2,33 2,00 Oro att utsättas för brott mot person 3,00 4,00 3,00 4,00 Allmän oro att utsättas för brott 2,44 2,56 2,22 2,22 Otrygghet i utemiljö 3,00 3,33 2,67 3,00 Avstått aktivitet 2,00 2,00 2,00 3,00 Konkret otrygghet 2,43 2,57 2,29 3,00 Polisens agerande mot problem 2,00 2,67 2,00 2,00 I Malmö har problem med utemiljön och utomhusstörningar minskat 2010, vilket medför att de totala problem/ordningsstörningarna är ett inte särskilt påtagligt problem. Oron att utsättas för egendomsbrott och brott i allmänhet har minskat, medan oron för misshandel återgått till 2008 års nivå. Otryggheten i utemiljö och att avstå från aktiviteter upplevs som ett ganska påtagligt problem, liksom den sammanvägda kategorin konkret otrygghet. Malmös medborgare 2010 är nöjda med polisens agerande. Det totala trygghetsindex är något högre 2010 än 2009, men lägre än 2007 och Trenden pekar på att Malmö stads invånare fortsätter att vara trygga. Problem med utomhusstörningar Problematiken har kontinuerligt minskat och är 2010 den lägsta sedan Problem med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen, samt folk som bråkar och slåss anser medborgarna vara ett ganska påtagligt problem. Oro att utsättas för brott Polisen har arbetat mot att bl.a. förebygga och förhindra inbrott i bostäder, vilket kan vara en av anledningarna till att oron att utsättas för egendomsbrott minskat. Oron för brott mot person har under de senaste åren varierat och polisen bedriver ett riktat arbete för att skapa en trygg stadsmiljön. Detta arbete kan var en av förklaringarna till att den faktiska utsattheten för brott fortsätter att vara den lägsta sedan Åtgärder och insatser Under 2010 har polisområde Malmö haft ett fokuserat arbete mot problematiken i staden, med flertalet brottsförebyggande linjeverksamheter och insatser. Det fortsatta goda resultatet avseende polisens agerande mot problem pekar på att medborgarna är nöjda med polisens brottsförebyggande arbete. Trygghetsmätningen kommer nu ligga till grund för planerandet av kommande insatser i Malmö stad i syfte att komma tillrätta med den problembild som visas. 6

33 Formuläret skickades ut under november månad Formuläret med frågor har skickats till 300 personer i åldrarna 16-85, i 66 geografiska områden. 7

34 Trygghetsmätning 2010 Polisområde Södra Skåne 1

35 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en viktig del av beslutsunderlagen för den planlagda brottsförebyggande verksamheten. Mätningarna har skett genom enkätundersökningar, där respondenterna svarat på frågor om problem, utsatthet för brott, upplevelsen av trygghet i sitt närområde samt hur de upplever polisens agerande mot problemen i det egna bostadsområdet. Trygghetsindex I syfte att förenkla jämförelser av resultaten mellan olika geografiska matområden (polisområde, närpolisområden, kommuner och kommundelar) samt för att bestämma ett signifikativt intervall på båda sidor om ett mätvärde för en viss indikator har ett s.k. Trygghetsindex skapat. Genomförda trygghetsmätningar utgörs av postenkäter som innehåller sammanlagt 33 indikatorer, d.v.s frågor som indikerar problemnivåer inom ett geografiskt område. 2

36 Förklaringar av Index och nivåer Trygghetsindex Trygghetsindex är en sammanvägning av hela undersökningen. Problem med utemiljö Problem med utemiljö beskriver den tillfrågades upplevelse av problem med nedskräpning och skadegörelse Problem med missbrukare Problem med missbrukare beskriver problemen med bostäder och platser som bevistas av alkoholister och narkomaner Problem med utomhusstörningar Problem med utomhusstörningar beskriver en mängd olika störande moment i utemiljö, som t.ex. trafik, ungdomsgäng och buskörning med mopeder Problem/ordningsstörning Problem/ordningsstörning är en sammanvägning av de tre ovanstående indikatorerna. Utsatthet för brott Utsatthet för brott beskriver hur många av de tillfrågade som utsatts för brott under det senaste året. Oro att utsättas för egendomsbrott Oro att utsättas för egendomsbrott berör den upplevda oron att drabbas av inbrott i bostad, förråd eller fordon Oro att utsättas för brott mot person Oro att utsättas för brott mot person innebär den upplevda oron att utsättas för misshandel och/eller överfall. Allmän oro att utsättas för brott Oro att generellt utsättas för brott Otrygghet i utemiljö Otrygghet i utemiljö anger om man känner sig trygg när man rör sig ensam ute sen kväll, och om det finns personer i närmiljön som man är rädd för. Avstått aktivitet Avstå aktivitet anger om man har avstått från någon aktivitet som t.ex. restaurangbesök, bio eller ett sportevenmang, med anledning av otrygghet. Konkret otrygghet Konkret otrygghet är en sammanvägning av total trygghet/otrygghet Polisens agerande mot problem Polisens agerande mot problem är en bedömning av om polisen arbetar mot problemen i den egna närmiljön. Nivå Definition 0 Närmast obefintligt problem 1 Inte alls påtagligt problem 2 Inte särskilt påtagligt problem 3 Ganska påtagligt problem 4 Påtagligt problem 5 Mycket påtagligt problem 6 Alarmerande påtagligt problem 3

37 Trygghetsindex i Södra Skåne Trygghetsindex Simrishamn 1,61 1,85 1,58 1,45 Sjöbo 1,79 1,61 1,48 1,30 Skurup 1,91 1,97 1,41 1,66 Svedala 1,91 1,97 1,41 1,66 Tomelilla 2,27 2,15 1,88 1,97 Trelleborg 1,82 1,73 1,61 1,97 Vellinge 1,58 1,76 1,73 1,39 Ystad 1,55 1,73 1,73 1,48 POSS Polisområde 1,64 1,73 1,55 1,48 Det generella trygghetsindexet i polisområdet har förbättrat, till den bästa nivån på fyra år. Tryggheten är rent generellt god i förhållande till de andra områdena i Skåne. 4

38 Störningar och problem Problem/Ordningsstörning Simrishamn 1,64 2,14 1,57 1,36 Sjöbo 2,14 1,86 1,86 1,43 Skurup 2,29 2,29 1,50 1,64 Svedala 2,29 2,29 1,50 1,64 Tomelilla 2,36 2,21 1,93 1,86 Trelleborg 1,79 1,57 1,79 1,71 Vellinge 1,71 1,93 2,00 1,71 Ystad 1,86 1,79 1,79 1,50 POSS Polisområde 1,86 1,86 1,71 1,43 I stort sätt hela området har förbättrats avseende minskade störningar av trafik och annan utomhusstörning. Problem - utemiljö Simrishamn ,5 Sjöbo 1, Skurup Svedala Tomelilla 2 2 1,5 2 Trelleborg 1 1,5 1,5 1 Vellinge 1,5 2,5 2,5 1,5 Ystad POSS Polisområde 2 2 1,5 1 Problem - missbrukare Simrishamn 1,25 1, Sjöbo 2 1,5 1,75 1,5 Skurup 1,5 1,5 1 1,5 Svedala 1,5 1,5 1 1,5 Tomelilla 2 1,75 1,5 1 Trelleborg Vellinge 0,5 0, Ystad 1,5 1,5 1,75 1,5 POSS Polisområde Problem - utomhusstörning Simrishamn 1,86 2,43 2,14 1,57 Sjöbo 2,43 2,14 2,29 1,57 Skurup 2,86 2,86 2,00 2,00 Svedala 2,86 2,86 2,00 2,00 Tomelilla 2,86 2,57 2,43 2,43 Trelleborg 2,43 2,00 2,29 2,29 Vellinge 2,57 2,43 2,43 2,29 Ystad 2,43 2,00 2,14 1,71 POSS Polisområde 2,43 2,29 2,29 1,86 Området ser att sina brottsförebyggande åtgärder och samarbete med kommunerna har burit frukt, och fortsätter arbetet under nästa år. 5

39 Utsatthet för brott Simrishamn 1 1, Sjöbo 0,75 1 1,25 0,75 Skurup 1,25 1,25 1,25 1 Svedala 1,25 1,25 1,25 1 Tomelilla 1,75 1 1,5 1,25 Trelleborg 1,25 0,75 1 1,5 Vellinge 1 1,25 1,5 1 Ystad 1 1,75 0,75 0,75 POSS Polisområde Den rent faktiska utsattheten för brott är fortsatt låg i området, men oron för att utsättas för egenomsbrott är förhållandevis hög. Området avser att förbättra sin kommunikation utåt för att minska otryggheten. Oro - egendomsbrott Simrishamn 1,33 1,67 1,33 2,00 Sjöbo 2,00 2,00 1,67 2,00 Skurup 1,67 2,33 1,33 2,33 Svedala 1,67 2,33 1,33 2,33 Tomelilla 2,00 2,67 1,67 2,33 Trelleborg 1,67 1,67 1,67 2,33 Vellinge 1,33 2,67 2,67 1,67 Ystad 1,33 2,00 2,00 2,33 POSS Polisområde 1,33 2,00 2,00 2,00 Otrygghet - utemiljö Simrishamn 1,67 1,67 2,00 2,00 Sjöbo 1,67 1,67 1,33 1,00 Skurup 2,00 2,00 1,33 1,33 Svedala 2,00 2,00 1,33 1,33 Tomelilla 2,67 3,00 2,00 2,67 Trelleborg 1,33 2,33 1,33 1,67 Vellinge 0,67 1,00 0,67 1,00 Ystad 1,33 1,67 1,67 1,67 POSS Polisområde 1,33 1,67 1,33 1,33 Oro - brott mot person Simrishamn Sjöbo Skurup Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad POSS Polisområde Avstå aktivitet Simrishamn 0, ,25 Sjöbo 1,25 1,25 0,75 1,25 Skurup 1 1 0,5 1 Svedala 1 1 0,5 1 Tomelilla 2 1,75 1 1,25 Trelleborg 2 2 1,5 2 Vellinge 1,75 1,25 1 0,75 Ystad 1,5 0,75 1,75 1 POSS Polisområde 1,25 1,25 1 1,25 Allmän oro brott Simrishamn 1,11 1,33 1,11 1,33 Sjöbo 1,22 1,33 1,33 1,22 Skurup 1,33 1,56 1,22 1,56 Svedala 1,33 1,56 1,22 1,56 Tomelilla 1,78 1,67 1,44 1,56 Trelleborg 1,33 1,22 1,22 1,78 Vellinge 1,11 1,78 1,89 1,33 Ystad 1,11 1,67 1,22 1,44 POSS Polisområde 1,11 1,33 1,33 1,44 Konkret otrygghet Simrishamn 1,14 1,29 1,43 1,57 Sjöbo 1,43 1,43 1,00 1,14 Skurup 1,43 1,43 0,86 1,14 Svedala 1,43 1,43 0,86 1,14 Tomelilla 2,29 2,29 1,43 1,86 Trelleborg 1,71 2,14 1,43 1,86 Vellinge 1,29 1,14 0,86 0,86 Ystad 1,43 1,14 1,71 1,29 POSS Polisområde 1,29 1,43 1,14 1,29 6

40 Polisens agerande mot problem Simrishamn 4,00 3,33 3,33 2,00 Sjöbo 2,67 1,67 1,33 1,33 Skurup 2,33 2,33 2,33 2,67 Svedala 2,33 2,33 2,33 2,67 Tomelilla 3,33 3,00 4,00 4,00 Trelleborg 3,67 3,00 2,33 4,00 Vellinge 3,00 2,33 2,00 1,33 Ystad 1,67 3,00 3,00 2,00 POSS Polisområde 3,00 3,00 2,33 2,33 Trots områdets förhållandevis mycket goda resultat avseende trygghet, är det många som inte anser att polisen agerar rätt mot de problem som finns. För att förbättra detta avser området att utöka samarbetet med kommunerna och genom en ökad kommunikation med media och allmänhet skapa en större insyn och förståelse för polisens arbete. 7

41 Formuläret skickades ut under november månad Formuläret med frågor har skickats till 300 personer i åldrarna 16-85, i 66 geografiska områden. 8

42 Trygghetsmätning 2010 Polisområde Nordöstra Skåne 1

43 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en viktig del av beslutsunderlagen för den planlagda brottsförebyggande verksamheten. Mätningarna har skett genom enkätundersökningar, där respondenterna svarat på frågor om problem, utsatthet för brott, upplevelsen av trygghet i sitt närområde samt hur de upplever polisens agerande mot problemen i det egna bostadsområdet. Trygghetsindex I syfte att förenkla jämförelser av resultaten mellan olika geografiska matområden (polisområde, närpolisområden, kommuner och kommundelar) samt för att bestämma ett signifikativt intervall på båda sidor om ett mätvärde för en viss indikator har ett s.k. Trygghetsindex skapat. Genomförda trygghetsmätningar utgörs av postenkäter som innehåller sammanlagt 33 indikatorer, d.v.s frågor som indikerar problemnivåer inom ett geografiskt område. 2

44 Förklaringar av Index och nivåer Trygghetsindex Trygghetsindex är en sammanvägning av hela undersökningen. Problem med utemiljö Problem med utemiljö beskriver den tillfrågades upplevelse av problem med nedskräpning och skadegörelse Problem med missbrukare Problem med missbrukare beskriver problemen med bostäder och platser som bevistas av alkoholister och narkomaner Problem med utomhusstörningar Problem med utomhusstörningar beskriver en mängd olika störande moment i utemiljö, som t.ex. trafik, ungdomsgäng och buskörning med mopeder Problem/ordningsstörning Problem/ordningsstörning är en sammanvägning av de tre ovanstående indikatorerna. Utsatthet för brott Utsatthet för brott beskriver hur många av de tillfrågade som utsatts för brott under det senaste året. Oro att utsättas för egendomsbrott Oro att utsättas för egendomsbrott berör den upplevda oron att drabbas av inbrott i bostad, förråd eller fordon Oro att utsättas för brott mot person Oro att utsättas för brott mot person innebär den upplevda oron att utsättas för misshandel och/eller överfall. Allmän oro att utsättas för brott Oro att generellt utsättas för brott Otrygghet i utemiljö Otrygghet i utemiljö anger om man känner sig trygg när man rör sig ensam ute sen kväll, och om det finns personer i närmiljön som man är rädd för. Avstått aktivitet Avstå aktivitet anger om man har avstått från någon aktivitet som t.ex. restaurangbesök, bio eller ett sportevenmang, med anledning av otrygghet. Konkret otrygghet Konkret otrygghet är en sammanvägning av total trygghet/otrygghet Polisens agerande mot problem Polisens agerande mot problem är en bedömning av om polisen arbetar mot problemen i den egna närmiljön. Nivå Definition 0 Närmast obefintligt problem 1 Inte alls påtagligt problem 2 Inte särskilt påtagligt problem 3 Ganska påtagligt problem 4 Påtagligt problem 5 Mycket påtagligt problem 6 Alarmerande påtagligt problem 3

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne

Trygghetsmätning 2011. Polismyndigheten i Skåne Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Skåne 1 Bakgrund Under flera år har polismyndigheten i Skåne regelbundet genomfört trygghetsmätningar, som i kombination med annan relevant information utgör en

Läs mer

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City

Trygghetsmätningen 2012. NÄPO City Trygghetsmätningen 2012 NÄPO City Agenda Trygghetsmätningen Total problembild Totalindex NÄPO City s stadsdelar Huvudindikatorer Brottsstatistik 2010-2012 Malmö NÄPO City olika brottstyper Brottsstatistik

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011

Polisområde Nordvästra Skåne. Kriminalunderrättelsetjänsten- PONV TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 Polisområde Nordvästra Skåne TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2011 1 Trygghetsmätning- tillvägagångssätt Fältarbetet har genomförts med hjälp av en postal enkät, adresserad till ett stratifierat individurval på totalt

Läs mer

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun

Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier. Trygghetsmätning Haninge kommun Trygghetsmätning Haninge kommun Thomas Ahlskog Fil. mag. urbana studier Trygghetsmätning Haninge kommun 2014-11-19 Uppdrag Trygghetsmätning Haninge kommun Kartlägga och analysera tryggheten i Haninge kommun

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning

Polisens trygghetsundersökning Fältarbetstid Svarsfrekvenser -8-2--9-6 POMS TOTALT 69 % 64 % Centrum 63 % Norra Fäladen 9 % Linero 66 % Dalby % Övriga delar 6 % Problem med nedskräpning 6 48 4 36 32 3 33 38 4 3 34 32 32 33 28 36 31

Läs mer

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING Polisområde Luleå, 2009 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Innehållsförteckning 1 Om Trygghetsundersökningen...

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Ärende nr 6 Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Total problembild - 1.36 1.27 1.39 Missbruksproblem - 1.00 1.00 1.00 Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen - 1 1 1 Buskörning med mopeder, mc

Läs mer

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016

Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Piteå kommun Trygghetsundersökning 2016 Polisområde Norrbotte, Region Nord 2016-05-04 RAPPORT 2 (10) Piteå kommun Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 4 3 PROBLEMOMRÅDEN... 4 4 RESULTAT... 5 4.1 Utemiljö...

Läs mer

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän

Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Trygghetsundersökning 2014 Kalmarlän Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar med viss frekvens i länets kommuner

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013)

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013) Öppna jämförelser Gymnasiet 2014 (Läsåret 2012/2013) Andel elever som slutför inom 3 år exkl IV Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl.

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Sammanfattande rapport Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Sammanfattande rapport Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län

Undersökningspopulation: Allmänheten, 16-85 år boende inom Kalmar län T r ygghet s under s ökni ng 2014 Kr onober gsl än Allmänt om trygghetsundersökningar Polismyndigheten i Kronobergs län har sedan 2005 genomfört medborgarundersökningar i samtliga länets kommuner, frånsett

Läs mer

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg.

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkansplan 2011-2012 Innehåll Bakgrund... 1 Nulägesbeskrivning... 2 Drogvaneundersökning 2009... 2 Övergripande mål... 4 Fokusområden... 4 Fokusområde

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland. Trosas resultat Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland Trosas resultat Institutet för kvalitetsindikatorer AB Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Svarsfrekvenser och bortfall Problem i området där

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 77% Nej 23% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009

Överenskommelse. mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund. Åtgärdplan 2009 Överenskommelse mellan Lunds kommun & Närpolisområde Lund Åtgärdplan 2009 Åtgärdsplan 2009 Lunds BRÅ Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Den upplevda otryggheten

Den upplevda otryggheten TRYGGARE STÄDER Inledning I mätning efter mätning är trygghet den faktor som är viktigast för att hyresgäster ska trivas i sina bostadsområden. Trygghet är ett komplicerat begrepp som omfattar våra erfarenheter

Läs mer

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ängelholm Åstorp Båstad Bjuv Bromölla Burlöv Eslöv Hässleholm

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Strängnäs Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Kvartalsrapport 2013:3

Kvartalsrapport 2013:3 Kvartalsrapport 213:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne, Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen 213-1-3 RAPPORT 2 (3) Kvartalsrapport 213:3 Uppdrag

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Skånepolisens trygghetsmätning 2013

Skånepolisens trygghetsmätning 2013 RAPPORT 1 (5) Skånepolisens trygghetsmätning 2013 Årets trygghetsmätning är den tionde i en obruten serie som inleddes år 2004. Trenden för problemnivåerna under åren har varit sjunkande. I ett skåneperspektiv

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07 3 HÖRBY KOMMUN.1 HÖRBY KOMMUN Koncept utställningshandling 2015-09-07 6 5 HÖRBY KOMMUN Läget mitt i regionen, med högst en timmes bilresa till Skånes alla kuster, är en av Hörby kommuns största fördelar.

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013

AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013 AÅ tagandeplan fo r brottsfo rebyggande arbete i Munkedals kommun 2013 Bakgrund Att minska brottsligheten och öka människors trygghet är vår grundläggande målsättning i kommunen. I januari 2008 presenterade

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JUNI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juni 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juni 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Närpolisen hässelby vällingby

Närpolisen hässelby vällingby Närpolisen hässelby vällingby informerar 12 oktober 2012 Anledningen till att månadsbreven har dröjt är att det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt format för brevet men i väntan på detta kommer

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1.

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1. Problembild - Problemindex 2015 (1.78) Utemiljö 2015 201 (1.40) 201 2012 (1.1) 2012 2011 (1.56) 2011 2010 (1.59) 2010 2009 (1.4) 2009 Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 1 (2) 6 (2) 27 (1) 25 (1) Skadegörelse 28

Läs mer

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014

Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 ~pmmunstyrelsens handling nr 63/2012 Polismyndigheten i söderman~ands vän _ Katrineholms kommun ~ Samverkansavtal mellan polis och kommun 2013-2014 Avtalande parter Polismyndigheten Södermanland och Katrineholms

Läs mer

Miljösamverkan Skåne projekt Vägtrafikbuller, februari 2010. Version mars 2010

Miljösamverkan Skåne projekt Vägtrafikbuller, februari 2010. Version mars 2010 Trafikbullerstörning i Skåne En specialbearbetning av Folkhälsoenkäten 2008 Theo Bodin, med. kand. Maria Albin, överläkare, docent SAMMANFATTNING Folkhälsoenkäten i Skåne 2008 besvarades av 28 198 personer.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på januari 2014 samt en jämförelse mot januari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga - statistik Utveckling av kvinnors företagande Innehållsförteckning Sid Del E - Statistik befolkningen Folkmängd efter region, tid och kön 2 Utrikes födda efter regiondel, tid och kön 3 Utrikes

Läs mer

våld mot kvinnor LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa

våld mot kvinnor LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa våld mot kvinnor Rapport nr 00:8 Sociala funktionen

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 År 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoredovisning

Välfärds- och folkhälsoredovisning Välfärds- och folkhälsoredovisning Lunds kommun 2013 Resultatdel Välfärd Kommunkontoret 14 Innehåll Resultat... 16 Befolkning... 16 Hälsa... 18 Medellivslängd... 18 Ohälsotal... 19 Upplevd hälsa... 20

Läs mer

AG Skåne Skydd och Säkerhet Maj 2016. AG Skåne - Skydd och Säkerhet

AG Skåne Skydd och Säkerhet Maj 2016. AG Skåne - Skydd och Säkerhet AG Skåne Skydd och Säkerhet Maj 2016 Resultat av enkäten 25 av 33 kommuner har svarat Kampanjer under 2015 DELTAGANDE I KAMPANJERNA Julkampanjen 96 % Brandvarnardagen 96% Sommarkampanjen 86% Peppar Peppar

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Skåne-ömsesidigt, har till föremål för

Läs mer

Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16. Bengt Nilsson

Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16. Bengt Nilsson Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16 Bengt Nilsson Skånska framgångsfaktorer 160 140 120 100 80 60 tåg (milj) regbuss (milj) stad (milj) totalt

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE 2012-10 Länskriminalavdelningen i Skåne ÅTGÄRDSKALENDER. Misstänkt Miljöbrott

POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE 2012-10 Länskriminalavdelningen i Skåne ÅTGÄRDSKALENDER. Misstänkt Miljöbrott POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE 2012-10 Länskriminalavdelningen i Skåne ÅTGÄRDSKALENDER Misstänkt Miljöbrott Allvarliga brott mot Miljöbalken med uppsåt eller oaktsamhet som; 1. orsakar att det i mark, vatten

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2008

Familjehemsplacerade barn 2008 Familjehemsplacerade barn 2008 Sociala frågor Joonas Terje Titel: Familjehemsplacerade barn 2008 Utgiven av: Författare: Länsstyrelsen i Skåne Län Joonas Terje, Länsstyrelsen i Skåne län Beställningsadress:

Läs mer

Ramavtal. Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU

Ramavtal. Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU Ramavtal om samverkan mellan kommunerna i Skåne och Lunds Universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola gällande verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013.

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Polisområde Syd Datum Diarienummer 2012-12-19 Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Handlingsplan kopplad till samverkansavtal 2011-2014. Fokusområden

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport januari 2016 2016 03 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne inleder 2016 starkast av storstadsregionerna... 4 3 Danmark och Storbritannien

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Svarsfrekvenser... 4 Problem i

Läs mer

Rapport Oktober 2013 SKÅNE

Rapport Oktober 2013 SKÅNE Rapport Oktober 2013 SKÅNE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7 Lomma

Läs mer

Tertialrapport 2, 2014

Tertialrapport 2, 2014 Tertialrapport 2, 2014 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav för Polisens brottsutredande verksamhet Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Tertial 2 2014 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad

Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad Författare Joonas Terje, Kerstin Olsson, Nermina Hrelja Titel: Familjehemsplacerade barn 2004 Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright:

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport februari 2016 2016 04 25 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne län Sociala enheten 205 15 Malmö

Länsstyrelsen i Skåne län Sociala enheten 205 15 Malmö Datum Beteckning 2009-02-13 Dnr 09-7-45 Länsstyrelsen i Skåne län Sociala enheten 205 15 Malmö Delrapport nr 3 för regionalt stöd för standardiserade bedömningsinstrument - ASI ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Ekeby tätort, Bjuvs kommun

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Ekeby tätort, Bjuvs kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Landsbygd, Svalövs kommun 1230002 Landsbygd, Staffanstorps kommun 1230003 Hjärups tätort, Staffanstorps kommun 1231002 Landsbygd, Burlövs kommun 1231008 Stora

Läs mer

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Landsbygd, Kävlinge kommun

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Landsbygd, Kävlinge kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Landsbygd, Svalövs kommun 1230002 Landsbygd, Staffanstorps kommun 1230003 Hjärups tätort, Staffanstorps kommun 1231002 Landsbygd, Burlövs kommun 1231008 Stora

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I ÅNGE KOMMUN. Öka medvetenheten och tryggheten hos medborgarna

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I ÅNGE KOMMUN. Öka medvetenheten och tryggheten hos medborgarna Ånge kommun BRÅ:s FÖRSLAG Planeringsenheten/lep 2004-09-20 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I ÅNGE KOMMUN Öka medvetenheten och tryggheten hos medborgarna Principprogram för det brottsförebyggande arbetet samt

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-12-22 KS 2015.0434 Handläggare Cecilia Ljung Kommunstyrelsen

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006

Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 Rikspolisstyrelsen, mars 2006 Trygghetsundersökningen i Polisområde Luleå år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 EXTRAFRÅGOR... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 4 TRYGGHETSSITUATIONEN

Läs mer

Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn

Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn I Kommunförbundet Skåne 2013-05-29 SAMVERKANSAVTAL avseende Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn Postadress:

Läs mer

Stockholm i mitt hjärta

Stockholm i mitt hjärta Stockholm i mitt hjärta - Stockholmarna om Stockholm 8 december 2010 Per Fernström Ida af Robson 2082 1 Nästan alla, 96 procent, har en positiv relation till Stockholm Om du skulle jämföra din relation

Läs mer

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN 1 Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och bedriva verksamhet i. INLEDNING Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Grannsamverkan i Ska rholmens Lokalpolisomra de

Grannsamverkan i Ska rholmens Lokalpolisomra de 1 (6) Polismyndigheten Ann-Charlotte Karlsson Grannsamverkan i Ska rholmens Lokalpolisomra de Grannsamverkan i Skärholmens Lokalpolisområde I februari månad har 39 stycken inbrott eller inbrottsförsök

Läs mer

Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun

Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun Unga och trafik Januari maj 2016 A-traktorföreningen Malung Lena Ronnerstedt-Eriksson Kommunpolis Eva Malmqvist Folkhälsosamordnare Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Polisens trafiksäkerhetsarbete. www.polisen.se

Polisens trafiksäkerhetsarbete. www.polisen.se Polisens trafiksäkerhetsarbete www.polisen.se Den folder du har i din hand är en sammanfattning av strategin och handlingsplanen för Polisens trafiksäkerhetsarbete som började att gälla våren 2006. Strategin

Läs mer

RAPPORT 4: FÖRDJUPNING Skåne län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

RAPPORT 4: FÖRDJUPNING Skåne län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn RAPPORT 4: FÖRDJUPNING Skåne län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll -Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel Trelleborg, Svedala,

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Tips och råd inför julhandeln Julen står för dörren och årets julhandel är redan i full gång.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot företag och företagare

Motion till riksdagen 2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot företag och företagare Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot företag och företagare Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2016 LO-distriktet i Skåne Tvärfackliga studier i Skåne 2016 I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningar som vi planerar att genomföra i Skåne under

Läs mer

Arbetsmarknadsdag. Kristianstad 2016-05-10. Pia Gustavsson Marknadschef Skåne

Arbetsmarknadsdag. Kristianstad 2016-05-10. Pia Gustavsson Marknadschef Skåne Arbetsmarknadsdag Kristianstad 2016-05-10 Pia Gustavsson Marknadschef Skåne Arbetsmarknadsläget prognos december 2015 Uppgång inom industrin Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn, handel,

Läs mer

Skåne firar barnkonventionen 25år

Skåne firar barnkonventionen 25år Skåne firar barnkonventionen 25år Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup

Läs mer

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 2012-12-20 KS/2012:339-016

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 2012-12-20 KS/2012:339-016 Burlövs kommun Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2012-12-20-016 1 (6) Polisöverenskommelse 2013 till 2015 Det här dokumentet är en överenskommelse mellan Burlövs kommun och Polisområde Malmö. Det är den

Läs mer

Uppföljning av Överenskommelse mellan polis och Piteå kommun 2010 Samt statistik inför fortsatt arbete 2011

Uppföljning av Överenskommelse mellan polis och Piteå kommun 2010 Samt statistik inför fortsatt arbete 2011 Uppföljning av Överenskommelse mellan polis och Piteå kommun 2010 Samt statistik inför fortsatt arbete 2011 Ansvarig för uppföljningen Helena Lindehag Folkhälsostrateg Piteå kommun Piteå 2011-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08 Västermovägen på Brattberget 17 oktober 2013 2014-01-08 Innehåll 1 Bakgrund 2 1.1 Trygghetsundersökning... 2 2 Trygghetsvandring 3 2.1 Metod... 3 2.2 Trygghetsvandring kring Västermovägen på Brattberget...

Läs mer

Tryggheten i stadens parker

Tryggheten i stadens parker HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 533-2012-1.4 SID 1 (5) 2012-12-13 Handläggare: Anna William-Olsson Telefon: 508 23 362 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Barn som far illa Polisens skyldigheter

Barn som far illa Polisens skyldigheter Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete Höstterminen, 2009 Rapport nr. 581 Barn som far illa Polisens skyldigheter Hämtat från: http://www.lulea.se/images/18.cbcf80b11c19cd633e800016527/sick_350.png

Läs mer

Välkommen till Workshop 1 om rese- och mötespolicy. Tisd. den 8 nov. 2011

Välkommen till Workshop 1 om rese- och mötespolicy. Tisd. den 8 nov. 2011 Välkommen till Workshop 1 om rese- och mötespolicy Tisd. den 8 nov. 2011 Dagens agenda 9.30 Morgonfika 10.00 Projektpresentation 10.30 Deltagarpresentation 10.45 Fruktpaus 11.00 Trafikverket presenterar

Läs mer

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Särskilda satsningar 2012. Sociala medier Sociala insatsgrupper Avhopparverksamhet

Särskilda satsningar 2012. Sociala medier Sociala insatsgrupper Avhopparverksamhet Särskilda satsningar 2012 Sociala medier Sociala insatsgrupper Avhopparverksamhet Sociala medier: Ökad synlighet på nätet Vill du veta vad din lokala polis gör, eller tipsa om något som händer i ditt område?

Läs mer

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011

Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Kommunrapport Svenljunga Trygghetsmätningen Västra Götaland, polisområde Älvsborg Våren 2011 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fältarbete och svarsfrekvens

Läs mer