KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare"

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 27 mars 2013 kl i Öckerösalen, Kommunhuset Förmöte: Öckeröalliansen träffas kl i Öckerösalen ÄRENDEN 1. Val av justerare Förslag: Malin Tisell *2. Drifts- och investeringsbudget 2014 Dnr 18/13 Arbetsutskottets förslag: 1. Förslaget till investeringsäskanden och kvalitetssatsningar för Barn- och utbildningsnämnden för 2014 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen 2. Information om bedömning av volym- och kostnadsförändringar noteras *3. Budgetuppföljning 2013 Dnr 19/13 Arbetsutskottets förslag: Informationen och den negativa prognosen noteras. 4. Motion med förslag om inventering av förskolans och skolans lokaler för planering och vidtagande av arbetsmiljöåtgärder där behov föreligger Dnr 40/11 Arbetsutskottets förslag: Med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse föreslås Kommunfullmäktige besluta att motionen anses som besvarad. *5. Motion angående arbetskläder för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 66/12 Arbetsutskottets förslag: Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar yttrandet till Kommunstyrelsen. 6. Information om ändring av riktlinjer för förskola och fritidshem Dnr 99/12 7. Information Incident- och frånvarorapportering Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 8. Redovisning av delegationsbeslut Dnr 1/13 Bilaga 9. Meddelanden Dnr 2/13 Bilaga 10. Övriga frågor * Närvarorätt för anmälda personalföreträdare Ingvar Svensson Ordförande Anders Gustafsson Sekreterare

2 Öckerö kommun Budget 2014 Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Beräknade förändringar (volym-intäkt-kostnad-omvärld) ange i tkr, gäller på gällande uppdrag OMVÄRLD (tkr) ÖVRIGT (tkr) OMRÅDE/VERKSAMHET ANTAL Á-PRIS (kr) TOTALT (tkr)... SUMMA Kolumn1 Ber kostnads- och intäktsförändring 1,5 resp 3 % Bilaga 1 Ökade kostnader råvarupriser Fritidshem intern kostnad Ber lönökningar, 3% Bilaga 2 Volymförändringar Förskoleklass, volymförändring kommunal Bilaga 3 Grundskola, volym kommunal åk 1 - åk Bilaga 4 Grundskola, volym köp av plats åk 7 - åk Bilaga 5 Grundskolan åk 7-9 volym kommunal grundskola Bilaga 6 Volymförändring köp av särskilda platser Bilaga 7 Grundsärskolan volym Bilaga 8 Volymförändringar IKE fristående skolor gymnasiet Bilaga 9 Gymnasiesär volym Bilaga 10 Summa volymförändringar Utökad timplan matematik omvärld Bilaga 11 Summa lagändringar Bilaga 12 Vaktmästare förändring av arbetsvillkor Bilaga 13 ÖMC prisökning inför 2014 VOLYM- OCH KOSTNADSÖKN Öckerö Rederi Ab 0 Infrastruktur IT Bilaga 14 Lärarlyftet II Bilaga 15 ej ramhöjande Programgrupp framtida skollokaler Bilaga 16 TOTALT

3 Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2014 (äskandena skall anges i prioriterad ordning) Nämnd: tkr tkr tkr Prio Vht Benämning Kommentarer till äskandet ritet 1 It infrastruktur Multimediaklassrum 2 Inventarier klass rum a 70 tkr Inventarier 1-9 skola x x Mall för budget 2014 Summa Sidan 1

4 Investeringsäskande år 2014 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd:BUN Ansvar:20000 Verksamhet: GRUNDSKOLA Benämning: Multimediaklassrum Mall för budget 2014 Hälften av kommunens skolsalar för grundskola och gymnasium saknar fortfarande multimedafunktioner som interaktiv projektor, board, ljudanläggning, programvara, trådlös informationsöverföring behöver vi komplettera med 25 nyamultimediaklassrum 500 tkr. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 500 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 500 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,5 % av bokförda värdet) 6 13 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget - driftkostnadspåverkan 56 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

5 Investeringsäskande år 2015 (tkr) För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år. Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Ansvar: Verksamhet: Benämning: Mall för budget 2013 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 0 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 0 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,5 % av bokförda värdet) 0 0 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 0 - driftkostnadspåverkan 0 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

6 Investeringsäskande år 2016 (tkr) För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år. Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: BUN Ansvar: Verksamhet: Benämning: Multimediaklassrum Mall för budget 2013 Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 0 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 0 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,5 % av bokförda värdet) 0 0 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 0 - driftkostnadspåverkan 0 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

7 Investeringsäskande år 2014 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Ansvar: 202 Verksamhet: 440, 407 Benämning: Inventarier skol- förskolelokaler Mall för budget 2014 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: I vissa skolor och förskolor är inventarierna ålderstigna och behöver förnyas och bytas ut. Planen för 2014 är att byta ut 10 klassrum. Pris per klassrum beräknas till kr. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 700 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 700 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,5 % av bokförda värdet) 9 18 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget driftkostnadspåverkan 44 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

8 Investeringsäskande år 2015 (tkr) För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år. Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Ansvar: Verksamhet: Benämning: Mall för budget 2013 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 0 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 0 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,5 % av bokförda värdet) 0 0 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 0 - driftkostnadspåverkan 0 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

9 Investeringsäskande år 2016 (tkr) För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år. Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Ansvar: Verksamhet: Benämning: Mall för budget 2013 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 0 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 0 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad Internränta (2,5 % av bokförda värdet) 0 0 År Totalt SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 0 - driftkostnadspåverkan 0 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

10 Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar Äskande för år 2014 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2015 och 2016 anges sist utan prioritetsordning Nämn tkr tkr tkr Prio Vht Benämning Kommentarer till äskandet i 1 Förskoleavdelning 17,5 barn Ett färre barn per avdelning, 32 barn 2 st avdelningar 2 Resursteam 550 1,0 tjänst 3 Elevhälsan Skolpsykolog delvis generellt stastbidrag 4 Nattis 400 1,0 tjänst Mall för budget år 2014 Summa Sidan 1

11 Mall för budget 2014 Öckerö kommun Budget 2014, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Minskning från 18-17barn per avdelning Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Ett av de övergripande politiska målen är att minska antal barn per avdelning inom förskolan och att öka kvaliteten och personaltätheten. Totalt finns det 32 avdelningar på de sammanhängande öarna inkl Björkö, kommunala och fristående förskolor. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2014 Plan 2014 Plan 2015 Personaltäthetsmått förskolan barn per anställd (5, ) 5,15 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2013 Ökad personaltäthet minskning barn/ avd 32 st barnpengar * kr per plats Hyra 563 Ej ramhöjande äskande 2013 Summa Sidan 1

12 Mall för budget 2014 Öckerö kommun Budget 2014, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsförvaltningen Benämning på äskandet: Resursteam Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Utifrån arbetet i projektet SamTidigt har vi identifierat ett behov av att ha ett mobilt resursteam. Inom Socialförvaltningen finns personal som har till uppgift att stödja barn, ungdomar och deras familjer i vardagen. Med en person med pedagogisk utbildning, anställd av Barn- och utbildningsförvaltningen, skulle vi tillsammans med Socialförvaltningen kunna skapa ett resursteam. Vi ser idag ett ökat antal barn och ungdomar med en problematik som gör att vi måste pröva nya arbetsmetoder inom skolan. Ett flexibelt resursteam skulle innebära att vi kan ge ett kraftfullt stöd runt elever och deras familjer för att hjälpa eleven att klara sin skolgång och vardagen utanför skolan. Detta sker då på ett samordnat sätt där vi har samma budskap och samma målsättning oavsett förvaltning. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2014 Plan 2015 Plan ,0 årsarbetare 1,0 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande ,0 tjänst socialpedagog 550 Ej ramhöjande äskande 2014 Summa 550 Sidan 1

13 Mall för budget 2013 Öckerö kommun Budget 2014, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsförvaltningen Benämning på äskandet: Elevhälsan Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Huvudmän kan söka statsbidrag till personalförstärkningar inom elevhälsan. Statsbidraget ska fördelas med totalt 625 miljoner kronor under och regleras i förordningen (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsa. Statsbidraget gäller skolformerna förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan. Statsbidraget är kronor per heltidstjänst eller heltidsuppdrag. En huvudman kan beviljas statsbidrag för en tjänst/uppdrag under maximalt två bidragsår. Statsbidraget ska användas till att förstärka elevhälsans personal. De personalkategorier som omfattas är: skolläkare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, lärare med specialpedagogisk kompetens, speciallärare. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2014 Plan 2015 Plan 2016 Skolpsykolog årsarb 0,5 0,5 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande ,0 tjänst 600/2 600 Statsbidrag -250 Ej ramhöjande äskande 2014 Summa 350 Sidan 1

14 Mall för budget 2014 Öckerö kommun Budget 2014, plan Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Nattis Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Alternativ 1 Verksamheten bedrivs i reguljära lokaler, förslagsvis på Hönö/Vipekärr som redan har öppettider utöver ramtiden. Vid en efterfrågan som uppgår till 1-3 barn kan lokaler omdisponeras så att övernattning kan erbjudas för barn och personal. Verksamheten kan fungera 7 gånger 24 timmar och bemannas med ensamarbetande personal som sover, är i beredskap, under den tid som barn är sovande. Referens till Avtal J som reglerar villkoren för personal som tjänstgör på obekväm arbetstid. Det har varit svårt att få fram uppgifter om kostnaderna i kommuner som erbjuder omsorg på obekväm tid, men erfarenheterna säger att kostnaden för denna typ av verksamhet är avsevärt dyrare än ren dagverksamhet. När plats köps från föräldrakooperativ i Göteborg ersätts en heltidsplats med kronor/månad, inklusive den tid som barnet deltar i verksamhet under reguljära öppettider. Detta belopp bör tills vidare kunna gälla som en schablon, då exakta kostnader endast kan beräknas då man kan utarbeta schema och bemanningsplan för den beläggning som vid varje tidpunkt är aktuell kostade en genomsnittlig förskoleplats i snitt/barn kronor/år i Öckerö kommun Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2014 Plan 2014 Plan 2015 Årsarbetare 1,0 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande ,0 tjänst 400 Ej ramhöjande äskande 2013 Summa 400 Sidan 1

15 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Marina Emanuelsson Ärende: Budgetuppföljning 2013 Diarienummer: 19/13 PROGNOS FEBRUARI Förvaltningens beslutsförslag till barn- och utbildningsnämnden Informationen och den negativa prognosen noteras. Resultat och prognos Riktpunkt efter februari är vid en jämn förbrukning 17 % procent och utfall efter februari månad ligger på 17,3 %. Prognosavvikelsen är tkr. Uppföljning av barn-elevantal sker i mars. Centralt ansvar inklusive kulturskolan visar på en negativ prognos med 652 tkr, 16,9 procent. Intäkterna för förskola och fritidshem har förbättrats i prognosen utifrån utfall januari och februari, vilket förbättrar det ingående underskottet på ca 1 mkr. Det ingående underskottet består framförallt av helårseffekt på Öckerö förskola. Centrala elevhälsan visar ett utfall på 15,1 procent. Prognosen pekar på ett överskott med 219 tkr, Det är framförallt taxikostnader som är lägre än budgeterat. Utfallet för område 1-16 år ligger på 18 procent med en prognos på 486 tkr. Ökade kostnader för fibernätet var inte budgeterat, -254 tkr. En planerad samordning av lokaler för dagbarnvårdarna blev inte av 2013, -100 tkr. Vikariekostnaderna har varit höga under januari och februari månad. Prognosen för Öckerö gymnasieskola inklusive vuxenutbildning, Öckerö studiecentrum och IKE (interkommunal skolersättning gymnasiet ) visar på en negativ avvikelse med -439 tkr, utfall 17 procent.den negativa prognosen beror på att 4 elever har hoppat av Öckerö gymnasieskola. Investeringar uppgår efter februari till 75 tkr av beviljade 900 tkr. Sammanställning: Prognosen för helåret visar på ett negativt resultat med tkr.

16 Centralt inkl Kulturskolan tkr Politisk verksamhet 1 Pedagogisk omsorg -28 Förskola 198 Fritidshem 198 Grundskola inkl förskoleklass och kulturskola 153 Gemensamt Bou Centrala elevhälsan 160 tkr Förskola 90 Grundskola inkl fritidshem 190 Obligatorisk särskola -342 Gymnasieskola 220 Gymnasiesärskola 2 Särvux 0 Område 1-16 år -486 tkr Pedagogisk omsorg -90 Förskola -53 Fritidshem 155 Förskoleklass 15 Grundskola -513 Gymnasiet inkl vux ö-ö studiecentrum -439 tkr Gymnasieskolan -500 Gymn vux 61 Summa tkr -

17 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN EKONOMISK UPPFÖLJNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Öckerö kommun Årsprognos Feb Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht , Stöd till studieorg , Bibliotek , Kulturskola , Öppen förskola , Pedagogisk omsorg , Förskola , Fritidshem , Förskoleklass , Grundskola , Obligatorisk särskola , Gymnasieskola , Gymnasiesärskola , Bilaga till Uppdrag 1

18 Öckerö kommun Årsprognos Feb Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 470 Grundl vuxenutbildning , Gymn vuxen o påb.utbildn , Särvux , Svenska för invandrare , Gemensamt BoU , Arbetsmarknadsåtgärder ,6 95 Summa Nettokostnader, kr , Investeringar It infrastruktur Inventarier nyombyggnation Fotö Inventarier nyombyggnation Björkö Inventarier Summa Bilaga till Uppdrag 1

19

20

21 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Torben Ferm Motion med förslag om inventering av förskolans och skolans lokaler för Ärende: planering och vidtagande av arbetsmarknadsmiljöåtgärder där behov föreligger Diarienummer: 40/11 Motion med förslag om inventering av förskolans och skolans lokaler för planering och vidtagande av arbetsmiljöåtgärder där behov föreligger Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden Med hänvisning till vad som anförts i tjänsteskrivelsen föreslås Kommunfullmäktige besluta att motionen anses som besvarad. Bakgrund Kommunfullmäktigeledamöterna Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) och Annika Andersson (V) har i en motion daterad föreslagit att en genomgripande inventering skall göras av samtliga lokaler som förskolan och skolan nyttjar, samt att åtgärder planeras och vidtas där behov finns. Motionen anmäldes vid Kommunfullmäktiges sammanträde (KF 36/11) valde Kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Vid Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde remitterades motionen till förvaltningen för beredning. Förvaltningens synpunkter Barn- och utbildningsnämnden fattade 8 februari 2012 beslut avseende Framtida skollokaler på Heden- och Brattebergsområdet. Beslutet byggde på över tio års inventering och utredningsarbete i syfte att skapa en ändamålsenlig lokalorganisation för kommunens förskolor och skolor. De mer omfattande utredningarna är Fördjupad lokalbehovsutredning 2004, Hållbart lärande 2009 och Framtida skollokaler Utredningsmaterialet pekar ut prioriterade områden och har varit underlag för nämndens vidare beslut i lokalfrågor. Redan i slutet av 2007 gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en helhetslösning för barn från ett till 16 år på både Hönö och Öckerö. Anledningen var att nämnden ville utreda möjligheten att skapa F-9 skolor för att främja samarbete mellan förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem och kulturskola. Ett ökat utbyte mellan lärare för yngre och äldre barn förväntades ge bättre kontinuitet och kvalitet i lärandet. Uppdraget resulterade i utredningen Hållbart Lärande I denna utredning presenterades ett förslag om årskurs 7-9 på både Hönö och Öckerö och nämnden fattade samma år beslut om att påbörja en delning av Brattebergsskolan. Beslutet innebar en om- och tillbyggnad av Hedens förskola och skola på Hönö för att komplettera med årskurs 7-9 för cirka 200 elever. Förvaltningen flyttar ur de små och otidsenliga lokalerna på Öckerö och in på Brattebergsområdet. Med små och otidsenliga Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

22 lokaler avses här Brattelyckans förskola, Öppna förskolan i Almelunden, Ankaret och Minnesstensskolan. Man går då från 8 till 3 enheter på Öckerö. Förvaltningen och Öckerö Bostad AB verkställer under året nämndsbeslut om att bygga om Fotö förskola och skola och att avveckla förskolan på Tumlarstigen 9. Dessutom fattade Barn- och utbildningsnämnden den 6 februari 2013 beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av permanenta och ändamålsenliga lokaler för förskola och skola på Björkö och behovet av modernisering och ombyggnation av Bergagårdsskolan på Hönö för att skapa anpassade till ny läroplan och modern pedagogik. Förvaltningen fick också i uppdrag att utarbeta behovsanmälan att översändas till kommunstyrelsen avseende behovet av information om fastighetsägarens långsiktiga planer för underhåll och utveckling. Sammanfattning Förvaltningen bedömer att vi genom de lokalbehovsutredningar som gjorts har en god kunskap om skollokalernas status. Vidare är behoven av förändring och utveckling av den fysiska miljön väl beskrivna och Barn- och utbildningsnämnden har genom sina beslut tydligt visat vilka objekt som bör prioriteras den närmaste 5-årsperioden. Översikt Förskola/skola Status Åtgärd Rörö förskola och skola BUF hyr nybyggda lokaler av Normalt underhåll Rörö IF. Lokalerna är ändamålsenliga och i gott skick Knippla förskola och skola Lokalerna är ändamålsenliga Normalt underhåll och i gott skick. Hälsö förskola Lokalerna är inte Underhåll ändamålsenliga och i mindre gott skick Hälsö skola Lokalerna är väl tilltagna. I Underhåll någon mån ändamålsenliga. Äldre byggnad med renoveringsbehov. Brattelyckan förskola Lokalerna är inte ändamålsenliga och i mindre gott skick. Avvecklas. Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Öckerö förskola Högåsen förskola Kompassen Ankaret Gul BUF hyr mobila volymer som är ändamålsenliga och i gott skick. Lokalerna är nyrevonerade invändigt och utvändigt. De är ändamålsenliga och i gott skick Lokalerna är nyrevonerade invändigt och utvändigt. De är ändamålsenliga och i gott skick Lokalerna är inte ändamålsenliga och i mindre gott skick. Brattebergsområdet Integreras i nya Brattebergsområdet. Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet Normalt underhåll Normalt underhåll Avvecklas. Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet

23 Ankaret Röd (Minnesstensskolan) Brattebergsskolan Öckerö Gymnasieskola Björkö förskola och skola Kalvsund förskola och skola Kaprifolen förskola Bergagårdsskolan Heden förskola och skola Vipekärr förskola Fotö förskola och skola Lokalerna är inte ändamålsenliga och i mindre gott skick. Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet BUF hyr nybyggda lokaler av Öckerö Maritime Center. Lokalerna är ändamålsenliga och i gott skick Lokalerna svarar inte upp mot behoven. BUF hyr mobila volymer för att hantera situationen Lokalerna är väl tilltagna i någon mån ändamålsenliga. Äldre byggnad, renoveringsbehov. Lokalerna är ändamålsenliga och i gott skick Gedigna byggnader som måste omskapas för att ge bättre förutsättningar för lärande. Lokalerna är relativt nybyggda och i gott skick. Lokalerna är nyrevonerade invändigt och utvändigt. De är ändamålsenliga och i gott skick Miljö- och Hälsoskyddsinspektören har satt sista datum för användande av Tumlaren till 31 augusti Avvecklas. Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet Normalt underhåll BUN har beslutat om behovsanmälan Normalt underhåll Normalt underhåll BUN har beslutat om behovsanmälan Se Behovsbeskrivning Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet Normalt underhåll Ombyggnation Se Behovsbeskrivning Fotö nya förskola och skola

24

25

26 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Jan Magnusson och Anders Gustafsson Ärende: Motion angående arbetskläder för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen Diarienummer: 66/12 Motion angående arbetskläder för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar yttrandet till Kommunstyrelsen. Bakgrund Kommunfullmäktigeledamoten Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad föreslagit kommunfullmäktige besluta att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan utreda vilka personalgrupper som har behov av arbetskläder och att dessa tillgodoses under år Vidare föreslås att förvaltningen i samverkan får i uppdrag att titta på något liknande upplägg som socialförvaltningen har angående arbetskläder för sina anställda. Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde (KF 62/12) valde kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Vid Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde (BUNAU 20/12) remitterades motionen till förvaltningen för beredning. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen menar att motionären lyfter en viktig fråga och instämmer i att det finns skäl att utreda om vissa personalgruppers arbetskläder bör bekostas av arbetsgivaren. Inte minst är frågan relevant ur jämställdhetsaspekt, då det är betydligt vanligare att anställda inom mansdominerade yrkeskategorier får sina arbetskläder bekostade av arbetsgivaren. För att möjliggöra likartade villkor för anställda i kommunen menar förvaltningen dock att frågan bör behandlas på kommunövergripande nivå. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

27

28 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 8 Dnr 99/12 Ändring av riktlinjer för förskola och fritidshem Jan Magnusson, skolchef, informerade i ärendet. I de gällande riktlinjerna för förskola och fritidshem, senast ändrade genom ordförandebeslut , görs det skillnad beroende på om barnet har plats i kommunal förskola eller fristående förskola. Barn med plats i fristående förskola måste ansöka om skolbarnomsorg medan barn i kommunal förskola automatiskt flyttas över till skolbarnomsorgen. I och med införandet av det webbaserade systemet Hypernet ska föräldrarna själva säga upp plats i förskola och ansöka om plats i skolbarnomsorgen oavsett om barnet har en plats i kommunal eller fristående förskola. Med anledning av detta föreslår förvaltningen följande ändringar i riktlinjerna: Under punkt 4 Uppsägning av plats stryks/utgår meningarna Barn som börjar i kommunal förskoleklass och behöver plats i fritidshem ska inte säga upp sin plats och Barn som går i fristående förskola måste ansöka om skolbarnomsorg. Utöver vad som anförs i tjänsteskrivelsen lämnar Jan Magnusson under föredragningen av ärendet ett förslag på tillägg i riktlinjerna: Att första debiteringsdag vid övergång från förskola till fritidshem blir 1 juli. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Förslagna ändringar i riktlinjer och avgifter för förskola och fritidshem fastställs. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

29 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden BUN X Dnr 1/13 Redovisning av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får barn- och utbildningsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Följande delegationsbeslut redovisades: Övergripande ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden Tillfällig attesträtt, Barn- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

30 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden X BUN X Dnr 2/13 Meddelanden Barn- och utbildningsnämnden fick ta del av följande information. Protokollsutdrag KF 1 Avsägelser från kommunala uppdrag: Marie Berg (M) har avsagt sig uppdraget att vara ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige väljer Cassandra Köbbel (M) till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Marie Berg. Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen noteras. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-10-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 24 oktober 2012 kl 16.00 i Öckerösalen - gemensamt möte med socialnämnden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 1(13) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28 1(13) Plats och tid Rörö Skola, klockan 16.00 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ingvar Svensson

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-03-23 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 1 april 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl 7.30

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Ekonomisk redovisning, första halvåret 2008 55 Kommentarer till sifferbudget 2009 56 Revidering

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU extra nämnd 141016 bou.doc Datum 2014-10-15 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad tid Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den

Läs mer

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-12-01 Diarienummer: 0070/15 Repronummer: 364/15 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon: 031 368 0212 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-19 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-19 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-19 1(7) Plats och tid Hälsö skola, Öckerö, klockan 16.00 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

Information om ansökan 2015

Information om ansökan 2015 Dnr 2014:1190 1 (8) Information om ansökan 2015 Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan I det här dokumentet finns information om statsbidraget för personalförstärkningar inom elevhälsan

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-12-07 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 12 december 2012 kl 16.00 på Brattebergsskolan, Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; Presentation av ny psykolog och genomgång av utbildningsserie för åk 4 och 7

1 Inslag från verksamheten; Presentation av ny psykolog och genomgång av utbildningsserie för åk 4 och 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 oktober 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2015-06-10. Innehållsförteckning 1 (18)

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2015-06-10. Innehållsförteckning 1 (18) 2015-06-10 Sida 1 (18) Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2015-06-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde

Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde KALLELSE Datum Sida 2016-02-11 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lennart Karlsson Förhandling

Läs mer

Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Borgerliggrupp träffas kl 18:00 Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00 Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen

ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen ÅRSREDOVISNING 2006 Ekonomivdelningen Barn- och utbildningsförvaltningen Årsredovisning 2006 Ekonomiavdelningen Ekonomichef Elisabeth Österdahl Här lämnas en kortfattad redogörelse över viktigare händelser

Läs mer

Utdragsbestyrkande. Sammanträdesprotokoll

Utdragsbestyrkande. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 2009-12-16 Barn- och utbildningsnämnden 121 133 2009-11-25 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 92 2009-00100 604 102 Körkortsutbildning vid GKC Skolinspektionen har i beslut

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Musikskolan, kl 17.30-19.30 ande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) justerande Maria Maric (KD) tjänstgörande ersättare för T. Johansson Ann Hall Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Diarienummer BUN/2016-0082 Tid och plats kl 08.00 12.00 Strömstiernaskolans konferensrum Beslutande Ledamöter Hans-Inge Sältenberg (C), 1:e vice ordförande Elisabeth Johansson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Beslutande Britta Bergström Thomas Uppman Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Fredrik Berg, fr o m 98 Lena Lundgren (s) (s)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 1(12)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 1(12) ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 1(12) Plats och tid Hedens skola, Hönö, klockan 16.45 19.30 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP),

Läs mer

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser; SFS 2016:400

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (11) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-26 1(11) Plats och tid Kompassensskolan Öckerö, klockan 16.00 18.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Organisation av förskolor på Viksäng

Organisation av förskolor på Viksäng 1 2015-03-25 2015/297-FSN Lars Jakobsson lars.jakobsson@vasteras.se 021-39 12 69 Förskolenämnden Handläggardialog 2015-03-25 Ordförandeberedning 2015-04-01 Beredningsutskott 2015-04-15 Förskolenämnden

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens 1(14) Datum Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Ledamöter Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Plats och tid Kommunhuset 10 september 2015 kl. 13.30 18.10 Mötet ajournerades 15.10 15.20 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1 Socialnämnden 2012-01-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 2 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 3 Gruppbostad

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 13.20 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Gertrud Jernberg-Zernig

Gertrud Jernberg-Zernig Familje- och utbildningsnämnden 2012-03-27 Plats och tid Familje- och utbildningsförvaltningen, klockan 13:00-15:00 Beslutande Bengt Norrlén (S) ordförande Åsa Engberg (S) vice ordförande Lars-Ove Norling

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-09 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Bolgakov (m) Thomas Carlsson (c) Maria Toll

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 Datum Diarienummer Sida 2016-04-05 BUN 2015/312 1 (7) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Barn- och utbildningsnämnden Investeringsbudget, tkr Projekt 9301 Benämning Budget 2017

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson 2013-10-14 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl-Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög Måndagen den 14 oktober 2013, klockan 09:00-11:00 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ärendelista Vux 11/2016 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2016-06-02 Klockan: 13:30 ca 17:30 Plats: Stadsträdgården, lokal Kungarummet 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset 27 augusti 2015 kl. 13.30 17.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD Elise Arnell

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008. Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008 Innehållsförteckning * Delårsrapport per juni 2008, 41... 2 * Ekonomisk rapport per augusti 2008, 42... 3 * Konsekvensanalys Dvärsätts skola 43... 4 * Detaljplan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-12-16 1(6)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-12-16 1(6) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-12-16 1(6) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.40 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00. Sekreterare. Ärendelista Sid

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00. Sekreterare. Ärendelista Sid KALLELSE 2012-06-07 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-06-07, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden sammanträder tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 16.00, OBS! Tisnaren, (sammanträdesrummet i källaren) Vingåker.

Socialnämnden sammanträder tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 16.00, OBS! Tisnaren, (sammanträdesrummet i källaren) Vingåker. Datum 2013-09 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnden sammanträder tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 16.00, OBS! Tisnaren, (sammanträdesrummet i källaren) Vingåker. Anneli Bengtsson / Lena Brännlund

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-01-07 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 14 januari 2014 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Tid och plats Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.45-19.30 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande ledamöter Bo Blixt (S), ordförande Margit Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (12)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (12) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-22 1(12) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-01-28 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.00-09.30. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-06-27 1 Plats och tid avgörande Kommunhuset Lessebo, Rottnen Onsdagen den 27 juni 2012 kl. 17.00 20.00 Ragnar Lindberg (s) ordf. Mona Wirkander (s) Lars Altgård (s) Lina

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Plats och tid Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Stefan Ohlsson

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3

Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 !" Sammanträdesdatum #$%! Sida Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 Barn- och utbildningsutskottets beslut /: 9, & Beskrivning av ärendet /:7,,,, = & @,?%,:,: =,:,:& Beslutsunderlag $AB,, = CCCCC!

Läs mer

Älvstranden Bildningscentrum

Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden Bildningscentrum Bildningsbegreppet "Medan utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av hela människan. Utbildningen har enbart sina yttre

Läs mer

Kostnadsfria måltider för alla lärare, motion. Yrkanden Håkan Bertilsson (STRP) och Patric Johansson (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Kostnadsfria måltider för alla lärare, motion. Yrkanden Håkan Bertilsson (STRP) och Patric Johansson (M) yrkar bifall till liggande förslag. STRÄNGNÄS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-01-26 7/ 15 BUN 8 Dnr BUN/ 2015:369-032 Kostnadsfria måltider för alla lärare, motion Beslut Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar KALLELSE Datum Sida 2016-03-14 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Thomas Werthén Förhandling enligt

Läs mer