Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet A. Sektionsmedlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar"

Transkript

1 Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER GREMLIN ERICA GUNHARDSON DANIEL HEDBERG ANDREAS HOFVERBERG ANDREAS HÖGGREN VICTOR IVARSSON DAVID JOHANSSON MARTIN JOHANSSON ANDREAS KARLSSON ERIC KARLSSON ANTON KASSMAN SIMON KRONMAR MAGNUS LUNDGREN ADAM LUNDIN ANDREAS LUNDQVIST GUSTAV LUNNER FREDRIK LUTTKE EMELIE NILSSON JOHANNES NILSSON GABRIEL NYLANDER ELIAS OLSSON JONATHAN OLSSON SANDRA PANTZARE LEON PEJIC TOBIAS PETTERSSON JACOB PÅLSSON JACOB SAMUELSSON DANIEL SJÖBLOM ALBERT SKOG ART SVANBERG

2 DANIEL MARTIN SARA ERIK JAKOB PETER KARL CARL ERIK NIKLAS ELIN SVEDLUND SYLVAN THORIN THUVESEN UHLIN WALLIN WESTERBERG WESTMAN WETTERIN WIGERTZ WOLLERT B. Adjungeringar Förnamn FILIP FANNY DAVID JERRY DANIEL MIKAELA Efternamn BENGTSSON SVENSSON SKÖLD SUNDIN WASELL KOLLER

3 Bilaga 2 Yrkandetillägg punkt Proposition angående lyftande av revisoruppdrag för verksamhetsåret 13/14. På förra vårmötet valdes en revisor för styrelsen 13/14 som dessutom är med i ett utskott inom sektionen (projketledare för EDGB), detta är ett stadgabrott enligt 12.2 i stadgarna. Dessutom har vi en revisoruppleant som troligtvis kommer försvinna från Norrköping på exjobb under våren vilket gör det svårt för honom att fullfölja sitt arbete på ett bra sätt. Denne suppleant har utan vetskap om det, indirekt blivit revisor då den ordinarie revisorn blivit ogiltigförklarad enligt ovan. Med anledning av ovanstående yrkar därför styrelsen 13/14: Att: Mötet lyfter frågan angående revisorer för verksamhetsåret 13/14 Samt Att: Mötet avsätter Jakob Uhlin som revisorsuppleant samt Jerry Sundin som revisor för verksamhetsåret 13/14 på ovanstående grunder. Samt Att: Mötet väljer en ny revisor för verksamhetsåret 13/14 samt en ny revisorsuppleant för samma verksamhetsår.

4 Bilaga 3 Yrkandetillägg punkt Motion angående Snordfens åtaganden. Sektionens studienämndsordförande (SnOrdf) sitter med på många olika möten där ED diskuteras och där beslut tas om hur vårt program ska se ut. SnOrdfen lägger ner ett stort arbete som direkt påverkar vår utbildning. Tyvärr är det i bästa fall bara styrelsen som får höra om vad som diskuteras. Jag tycker det borde vara SnOrdfens ansvar att hålla medlemmarna underrättade om de vikigaste sakerna, dels för att bättre kunna föra vår talan jämtemot universitet men framför allt för att ge en bild av vad som händer uppe i programledningen. Med anledning av ovanstående yrkar jag: Att SnOrdfen skall förmedla relevant information till medlemmarna. Att SnOrdfens åligganden i verksamhetsdokumentet kompletteras med punkten "Förmedla relevant information till sektionens medlemmar." under "2.2.6 Studienämndsordförande (SnOrdf) enligt nedan: Förslag: Studienämndsordförande (SnOrdf) Studienämndsordförande åligger att: Leda och ansvara för studiebevakningen. I studiefrågor representera sektionen och föra dess talan. Kalla till studienämndsmöte. Tillse att varje klass, i varje årskurs, utser minst två klassrepresentanter och bilda ett utskott med dessa personer. Vara sektionens representant i LinTeks utbildningsutskott. Delta på nämnd- och programplaneringsgrupp-möten. Handha kontakt med LinTeks utbildningsansvarige. Förmedla relevant information till sektionens medlemmar. Albert Skog

5 Bilaga 4 Rapporter och meddelanden Tobias Edström Ordförande Det första som gjordes efter nolle-p var att vi hade ett möte där vi diskuterade vad vi ville göra under terminen samt försökte boka datum för sektionens event under hösten. Dessutom skrevs ett gruppkontrakt där alla ordinarie styrelsemedlemmar skrev under. Första problemet som var tvunget att åtgärdas var ett avhopp på posten Webb/PR.Vi tog därför in ansökningar som tillfällig funktionär på posten. Därefter hölls intervjuer av de sökande och en lämplig kandidat hittades i Andreas Hofverberg. Jag har varit närvarande vid en FUM-helg i Linköping med övriga Sektionsordföranden, Linteks styrelse samt fullmäktige. Där diskuterades främst hur samarbetet mellan Linköping och Norrköping skall utvecklas, samt hur vi ska öka antalet sektioner som har representanter i FUM. Jag har även representerat sektionen på diverse möten: ORN- Ordföranderådet Norrköping En träff varannan onsdag med Vice KO samt övriga sektionsordföranden i Norrköping. Här delas erfarenheter och det finns möjligeter att ta nytta av dessa i det egna styrelsearbetet. Kårodförande har medverkat vid enstaka tillfällen. OR Ordföranderådet Möten med samtliga Sektionsordföranden i LinTek. Här finns möjligheter att föra diskussioner mellan Norrköping och Linköping samt dela erfarenheter. FUM-möten Deltagit på två FUM-möten och meddelat styrelsen vad som sagts. Var även medverkande på femmans fest genom att hålla tal med Lisa Roslund, Ordförande Logistiksektionen samt Mikaela Koller, Ordförande Medietekniksektionen. Utöver detta hjälpte jag 3cant med att servera på sittningen.var huvudansvarig för den första pluggstugan (rullande schema i styrelsen), vilket innebar att sal bokades samt att Kaffe beställdes från Studentfiket. Senare ordnades ett sponsoravtal mellan ED-sektionen och Studentfiket för att få billigare kaffe. Har tillsammans med övriga styrelsen formulerat propositioner till höstmötet. Johannes Nilsson- Sekreterare Under min tid i styrelsen har jag gått in som tillfällig ordförande under Nolle-P i Tobias Edströms frånvaro och styrt upp sektionskvällen. Till sektionskvällen var jag med och ordnade tacos samt virke till lådbil och extra häfvöl till häfvlaget. Under sektionskvällen höll vi också en overallsutprovning för alla ettan.

6 Efter Nolle-P har jag tagit hand om alla overallsbeställningar och skickat efter nya. Jag håller även på att ordna så att vi kan skicka tillbaka gamla overaller med feltryck, för omtryck. I styrelsen har vi nu också skapat ett utskott för ED-montern som jag är ansvarig för. Tillsammans med Jacob Samuelsson målade jag ED:s sektionsmärke i märkesbacken. Simon Kronmar-Kassör Under den månad jag har varit aktiv som kassör i ED-styrelsen 13/14 har jag hunnit med att göra mig till firmatecknare för ED och justerat ett mötesprotokoll. Jag har också haft kontakt med logistiksektionen och på så sätt ordnat så att vi som sektioner delar på inköp av revärer till overallerna. Detta för att slippa köpa in så mycket åt gången. Jag har tagit över kassa och plusgiro från kassören förra året Anton Backlund och med detta betalat alla utgifter som sektionen haft under månaden och sedan bokfört dessa. Jag har påbörjat att skapa ett konto åt ED-sektionen på bokföringssidan "kapitas.se". Christoffer Gremlin- Festerichef Under Nolle-P förberedde och anordnade jag en tv-spelskväll för de nya nollorna. Jag har under Nolle-P även varit med under målningen av märkesbacken och under myskvällen på vattentornet. Efter Nolle-P anordnade jag Femmans fest tillsammans med festericheferna i Logistik och MT-sektionen. Jag har även varit med och ordnat så det finns folk som hjälper till med sektionspub den 3/ Jag har även tillsammans med styrelsen tagit ut en funktionär till posten Webb/PR. Sen har jag även aktivt närvarat på möten som styrelsen har haft. Sen har jag även börjat skriva testamente till nästa års festerichef. Jonathan Olsson Rekryteringsansvarig Uppstartsmöte för N3-programmen (ED, MT, KTS) med kommunikatör från LiU, där årets uppgifter diskuterades Planeringsmöte inför Tekniksprånget med Ole, Kjell, Gustav och Amir. Föredrag om ED-programmet inför basårsstuderande vid Campus Norrköping Informationsmöte om praktiska detaljer samt hur hemmissioneringen skall marknadsföras Föredrag om ED-programmet inför gymnasieelever via Tekniksprånget Stormöte med alla rekryterings/marknadsföringsansvariga i sektionerna vid LiTH den 9:e oktober Informerat årskurs 1 om hemmissionering Interna möten och uppgifter Andreas Lundqvist- StudieNämndsOrdFörande

7 Jag har som SnOrdf under höstterminen gått på två PPG-möten (programplanegruppen) där det har diskuterats en rad olika saker. Exempelvis har det diskuterats en del om vilka spärrkurser som ska finnas för att få påbörja kandidatarbete, det alternativ som diskuteras just nu är att digitaltekniken, analog 2 samt mikrodatorsystem är de kurser som krävs. Pratat mycket om avhoppen i ED på PPG-mötena, jag har även haft andra möten med Elias, Jonathan, Jacob och Simon om detta vid flera tillfällen där det diskuterats vad vi kan göra för att minska avhoppen. Andra saker som har tagits upp på PPG-mötena är språkstrimmorna i våra kurser och om de behöver flyttas runt lite, extrakurser som man kan läsa i senare årskurser om de kan läggas in i studiehandboken eller ej( det verkar inte så). Två spåransvariga har utsetts, Amir Baranzahi och Shaofang Gong. Har också varit på ett nämndmöte där bland annat antagningsstatistiken för HT2013 togs upp, ED ettornas snitt på det diagnostiska provet som har ökat och ligger lika med MTs och över KTS. Har även varit på en SnOrdf-helg där alla SnOrdfar i Lintek har diskuterat vad vi vill jobba för under året i UR(utbildningsrådet). Elias Olsson- Näringslivsansvarig Taco med styrelsen på vattentornet. Handlad, färg till märkesbacken och lådbilsdelar. Fastställt EDGB utskott. Hört av mig till ca 30 företag till EDGB(Telefon och ) Jobbat med Semcon och TI ang. sektionssponsor Allmänt runt EDGB Fixat med EDGB s hemsida. Möte med Snordf, alumni, rekrytering ang. avhoppen från ED Möte med Robert Nordman hur man ska göra ED mer attraktivt. Möte med Näringslivsrådet Norrköping. Jacob Samuelsson- Alumniansvarig Under året har arbetes som alumniansvarig till största del bestått av arrangerandet av alumnimiddag. Det som har ordnats till alumnimiddagen är: Bokat lokal för kvällen. Ordna så det bjuds på mat Kontaktat alumner från ED-sektionen Skickat ut inbjudningar till studenter i första årskursen i ED-sektionen Ordnat lite aktiviteter under kvällen Lokalen som har bokats är en lokal på Visualiseringscenter och aktiviteterna som är ordnade är bland annat en kort filmvisning i domen på Visualiseringscenter. Utöver alumnimiddagen har jag uppdaterat några EDalumners kontaktuppgifter, Hjälpt EDGB utskottet och hjälp till med gemensamma uppgifter i Styrelsen.

8 Andreas Hofverberg - Tillfällig funktionär på Webb/PR Jag blev tillsatt som tillfällig funktionär den 11 september Sen dess har jag gjort följande: - Gjort tryck till Sektionsskjortor - Uppdaterat alumni delen på elektronikdesign och även visat Jacob Samuelsson hur man uppdaterar den delen. - Har uppdaterat gammal info på hemsidan från förra året (kontaktinfo och liknande) - Lagt upp diverse nödvändiga dokument och liknande (mötesprotokoll, länkat till edgb mm) - Gjort diverse inlägg på hemsidan gällande kommande event och även spridit det på facebook genom dels facebook inlägg samt facebook event (sektionspuben) - Fixat en media del till hemsidan där det läggs upp bilder/info från olika event som styrelsen har varit med på. - Har fixat affischer varje vecka till pluggstugan och även fixat logga från studentfiket enligt avtal till både hemsidan och affischen gällande det - Har gjort en grunddesign som ännu inte är offentlig ( ) till Elvira för deras hemsida. - Gjort facebook event samt affisch till höstmötet. I och med att jag hoppade in så sent i förhållande till de andra har det tagit ett tag innan jag har kommit igång ordentligt men känner att jag nu har börjat få ordning på allt.

9 Bilaga 5 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 12/13

10 Sektionen för Elektronikdesign

11 Sektionen för Elektronikdesign

12 Sektionen för Elektronikdesign

13 Sektionen för Elektronikdesign

14 Sektionen för Elektronikdesign

15 Sektionen för Elektronikdesign

16 Sektionen för Elektronikdesign

17 Sektionen för Elektronikdesign

18 Sektionen för Elektronikdesign

19 Bilaga 6 Proposition angående fyllnadsval för posten Webb/PR Proposition angående fyllnadsval för posten Webb/PR. På grund av avhopp har sektionsstyrelsen stått utan Webb/PR ansvarig och har därför valt in Andreas Hofverberg som tillfällig funktionär på posten. Andreas Hofverberg har under det gågna året varit ansvarig för Webb/Tryck/PR i Kretsn 7DD och gjort detta på ett föredömligt sätt. Han har inte bara haft ansvar för att driva Kretsns hemsida utan även varit ansvarig för Familjen Brostars och N-Phadderiets hemsidor. I Andreas post ingick även uppgifter såsom att beställa märken och marknadsföra kretsn, vilket Andreas också gjort på ett bra sätt. Andreas har jobbat som tillfällig funktionär brevid styrelsen sedan den 11 September 2013 och därmed sett till att sektionens hemsida skötts och varit delaktig i marknadsföringen av pluggstugan och övriga event som sektionen anordnat. Med anledning av ovanstående yrkar därför styrelsen: Att: Tillsätta Andreas Hofverberg som ordinarie styrelsemedlem på posten Webb /PR.

20 Bilaga 7 Proposition angående stadgaändring av 6.1 Uppgift Det har desvärre blivit en tradition att de nya studenterna på Civilingenjörsprogrammet för Elektronikdesign får sina overaller väldigt sent. Detta är något som vi i styrelsen ser som ett allvarligt problem. Sektionen framstår som mindre seriös när övriga sektioner levererar sina overaller snarast efter nolle-p medans våra ettan i vissa fall fått vänta till efter jul. Med anledning av ovanstående yrkar därför styrelsen: Att: 1.1 Uppgift Sektionsstyrelsen handhar den direkta ledningen av sektionen och ansvarar inför sektionsmötet för sektionens ekonomi och verksamhet samt att sektionen efterlever styrdokumenten. Det åligger sektionsstyrelsen att: Bereda ärenden vilka skall behandlas på sektionsmötet. Upprätta förslag till föredragslistan till sektionsmötet. Inför sektionsmötet ansvara för sektionens verksamhet. Verkställa sektionsmötets fattade beslut. Bevaka medlemmarnas intressen. Ansvara för överlämningen till nästa års sektionsstyrelse. Ändras till: 1.2 Uppgift Sektionsstyrelsen handhar den direkta ledningen av sektionen och ansvarar inför sektionsmötet för sektionens ekonomi och verksamhet samt att sektionen efterlever styrdokumenten. Det åligger sektionsstyrelsen att: Bereda ärenden vilka skall behandlas på sektionsmötet. Upprätta förslag till föredragslistan till sektionsmötet. Inför sektionsmötet ansvara för sektionens verksamhet. Verkställa sektionsmötets fattade beslut. Bevaka medlemmarnas intressen. Ansvara för överlämningen till nästa års sektionsstyrelse. Ordna så 50 overaller finns tillhanda åt de ny studenterna för kommande verksamhetsår.

21 Bilaga 8 Proposition angående stadgaändringar i 4.3 Sammanträden Då tentamensperioden flyttades till senare i oktober i år, har det påverkat det beslut som fattades på föregående vårmöte om att flytta höstmötet. I nuläget måste hötsmötet hållas innan sista oktober, vilket i praktiken innebär att det måste ligga innan 20 oktober eftersom de två sista veckorna i oktober har blivit tentamensveckor med de nya reglerna om terminstider. Detta anser årets styrelse är väldigt tidigt, då styrelsen knappt har 2 månader på sig från terminstart att planera och hålla i höstmötet. För att slippa den onödiga stress som uppstår önskar vi, med respekt till det beslut som fattades under vårmötet att senarelägga höstmötet. Därför yrkar styrelsen att: 4.3 Sammanträden Sektionsmötet samanträder på kallelse av sektionsstyrelsen. Sektionsmötet skall under verksamhetsåret hålla minst två (2) ordinarie samanträden. Ett höstmöte, senast den 31-okt och ett vårmöte, senast den 31-mars. Sektionsmöten får ej hållas under perioden 1 juni till 31 augusti, samt ej heller under tentamensperioder. Ändras till: 4.3 Sammanträden Sektionsmötet samanträder på kallelse av sektionsstyrelsen. Sektionsmötet skall under verksamhetsåret hålla minst två (2) ordinarie samanträden. Ett höstmöte, senast den 15-nov och ett vårmöte, senast den 31-mars. Sektionsmöten får ej hållas under perioden 1 juni till 31 augusti, samt ej heller under tentamensperioder.

22 Bilaga 9 Proposition angående stadgaändring i 2.5 Uteslutning Uteslutning ur sektionen är något som måste ha väldigt bra grund. Det är inget som ska bero på vad några enskilda personer har för åsikter utan ska behandlas av hela styrelsen. Därför yrkar styrelsen att: 2.5 Uteslutning En person kan, om synnerliga skäl föreligger, uteslutas ur ED-sektionen eller vägras medlemskap i densamma efter beslut av sektionsstyrelsen. För beslut om uteslutning fordras två tredjedelars majoritet bland de närvarande röstberättigade. Ändras till: 2.5 Uteslutning En person kan, om synnerliga skäl föreligger, uteslutas ur ED-sektionen eller vägras medlemskap i densamma efter beslut av sektionsstyrelsen. För beslut om uteslutning fordras två tredjedelars majoritet bland de närvarande röstberättigade. För att fatta beslut krävs att åtta styrelseledamöter är närvarande på aktuellt möte.

23 Bilaga 10 Proposition angående lyftande av revisoruppdrag för verksamhetsåret På förra vårmötet valdes en revisor för styrelsen 13/14 som dessutom är med i ett utskott inom sektionen (projketledare för EDGB), detta är ett stadgabrott enligt 12.2 i stadgarna. Dessutom har vi en revisoruppleant som troligtvis kommer försvinna från Norrköping på exjobb under våren vilket gör det svårt för honom att fullfölja sitt arbete på ett bra sätt. Denne suppleant har utan vetskap om det, indirekt blivit revisor då den ordinarie revisorn blivit ogiltigförklarad enligt ovan. Med anledning av ovanstående yrkar därför styrelsen 13/14: Att: Mötet lyfter frågan angående revisorer för verksamhetsåret 13/14 Samt Att: Mötet avsätter Jakob Uhlin som revisorsuppleant samt Jerry Sundin som revisor för verksamhetsåret 13/14 på ovanstående grunder. Samt Att: Mötet väljer en ny revisor för verksamhetsåret 13/14 samt en ny revisorsuppleant för samma verksamhetsår.

24 Bilaga 11 Motion angående revisorer från andra sektioner Under förra årets vårmöte uppstod diskussion kring revisorerna, och deras uppdrag om att granska en organisation där de själva är medlem och eventuellt verksamma inom. Slutsatsen av diskussionen var att det är ett problem, men att det i de flesta fallen kommer uppstå problem vid inval om revisorer, eftersom vi är för få och att revisorns uppdrag inte ska vara ett hinder för att delta i ett utskott. Lösningen på detta skulle vara att starta ett samarbete mellan sektionerna på campus Norrköping. Där ett utbyte sker av revisorerna mellan de olika sektionerna, alltså att utvalda representanter/revisorerna från Elektronikdesign sektionen har som uppdrag att granska någon av Medieteknik, Logistik, GDK eller N-sektionen. Detta samarbete skulle förmodligen höja kvalité på revisorns arbete, eftersom sektionen granskas med utomstående ögon. Det finns även ytterligare möjlighet att få influenser av de andra sektionerna och hur de arbetar. Samt att statusen för att vara revisor blir högre när man inte granskar en organisation som själv är verksam inom. Med anledning av ovanstående yrkar jag: Att Styrelsen 2013/2014 åläggs att undersöka möjligheten för ett sådant samarbete till vårmötet KARL WESTERBERG

25 Bilaga 12 Motion angående sektionens kommunikation För tre år sedan var det en het fråga ifall sektionen över huvud taget skulle ha en Facebooksida. Den egna hemsidan hade länge varit eftersatt och huvuddelen av sektionens kommunikation skedde via . I dagsläget är situationen nästan motsatt; vi har en ny fin hemsida (som också används en del) men Femmans fest marknadsfördes till exempel enbart via Facebook och först efter klagomål skickades mail ut, en vecka innan sista anmälningsdag. Höstmötet utannonserades först som ett Facebookevent innan kallelsen skickats ut. Inbjudan till pluggstugan finns bara på anslagstavlan och på Facebook. Sektionspuben 3/10 marknadsfördes enbart som facebookevent. Beroende på var man tittar ser det alltså ut som att sektionen gör olika (och olika många) saker. Sociala medier är ett väldigt bra sätt att nå ut till en stor andel av medlemmarna på en och samma gång, men det måste göras på ett bra sätt. Under min tid som ordförande hade vi ett enkelt informellt system, ett arbetsflöde, för sektionens kommunikation, baserat utifrån hemsidan. Det gick ut på att nyheter börjar som ett inlägg på hemsidan. Därefter länkades till detta inlägg i sociala medier och i relevanta fall skapades ett event. När en eller era viktigare nyheter lagts upp gjordes ett nyhetsbrev som beskrev dessa och återigen länkade tillbaka till hemsidan. Vid större händelser sattes även en affisch upp på anslagstavlan i samband med detta. Detta system hade enligt mig följande fördelar: Det var inte bundet till någon tredje part som kräver separat inloggning och var på så sätt tillgängligt för samtliga medlemmar. Det gav en enhetlig bild av sektionens verksamhet, oavsett vilken kanal man föredrog att ta del av informationen genom. Det gjorde hemsidan levande, vilket ar en fördel när den besöktes av företag och presumtiva studenter. Det gjorde att få gick miste om information. Det möjliggjorde prenumeration på sektionens aktiviteter via RSS. Det minimerade mängden gnäll från personer utan facebookkonto. Med anledning av ovanstående yrkar jag: Att Att Hemsidan skall vara sektionens nav för kommunikation med medlemmarna. Sociala medier inte ska vara den enda, första eller huvudsakliga kommunikationskanalen. Att Verksamhetsdokumentet kompletteras med punkt "3.4 Kommunikation" enligt nedan:

26 Förslag: 3.4 Kommunikation Hemsidan är navet för sektionens kommunikation med medlemmarna. Detta för att säkerställa enhetlig kommunikation som når ut till samtliga medlemmar. Nyheter börjar som ett inlägg på hemsidan. Därefter länkas till detta inlägg i sociala medier (Facebook) och i relevanta fall skapas ett event. När en eller era viktigare nyheter lagts upp skickas ett nyhetsbrev ( ) som beskriver dessa och länkar tillbaka till hemsidan. Vid större händelser sätts även en affsch upp på anslagstavlan. Albert Skog

27 Bilaga 13 Justering gällande Motion angående sektionens kommunikation Att Sociala medier inte ska vara den enda, första eller huvudsakliga kommunikationskanalen. Ändras till: Att Vid nyheter, ska sociala medier inte vara den enda, första eller huvudsakliga kommunikationskanalen.

28 Bilaga 14 Motion angående Snordfens åligganden Sektionens studienämndsordförande (SnOrdf) sitter med på många olika möten där ED diskuteras och där beslut tas om hur vårt program ska se ut. SnOrdfen lägger ner ett stort arbete som direkt påverkar vår utbildning. Tyvärr är det i bästa fall bara styrelsen som får höra om vad som diskuteras. Jag tycker det borde vara SnOrdfens ansvar att hålla medlemmarna underrättade om de viktigaste sakerna, dels för att bättre kunna föra vår talan jämtemot universitet men framför allt för att ge en bild av vad som händer uppe i programledningen. Med anledning av ovanstående yrkar jag: Att Att SnOrdfen skall förmedla relevant information till medlemmarna. SnOrdfens åligganden i verksamhetsdokumentet kompletteras med punkten "Förmedla relevant information till sektionens medlemmar." under "2.2.6 Studienämndsordförande (SnOrdf Kommunikation enligt nedan: Förslag: Studienämndsordförande (SnOrdf) Studienämndsordförande åligger att: Leda och ansvara för studiebevakningen. I studiefrågor representera sektionen och föra dess talan. Kalla till studienämndsmöte. Tillse att varje klass, i varje årskurs, utser minst två klassrepresentanter och bilda ett utskott med dessa personer. Vara sektionens representant i LinTeks utbildningsutskott. Delta på nämnd- och programplaneringsgrupp-möten. Handha kontakt med LinTeks utbildningsansvarige. Förmedla relevant information till sektionens medlemmar. Albert Skog

29 Bilaga 15 Justering gällande Motion angående Snordfens åligganden Studienämndsordförande (SnOrdf Kommunikation enligt nedan: Ändras till: Studienämndsordförande (SnOrdf) enligt nedan:

30 Bilaga 16 Motion angående stadgatillägg ED-sektionen har idag flera större utskott så som EDGB och Springbreak som arbetar med interna budgetar. Under de senaste åren har dessa ökat sina omsättningar till stora summor som kraftigt kan påverka sektionens totala resultaträkning om dessa inte följs. I dagsläget har sektionsstyrelsen inte särskilt stor insyn i dessa interna budgetar vilket har visat sig vara ett problem. För att förhindra att misstag/missförstånd uppstår med stora summor av sektionens kapital krävs en ändring i stadgarna. Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen 13/14: Att: Lägga till 8.6 Interna budgetar i stadgarna. 8.6 Interna budgetar Vid upprättande av en intern budget inom utskott med utgifter över kr skall budgeten godkännas av sektionsstyrelsen och revisorerna vid ett styrelsemöte. Anton Backlund David Johansson Jacob Fredriksson Magnus Lundgren

31 Bilaga 17 Val av inspektor Sittande Inspektor har under verksamhetsåret gjort ett bra jobb. Han är ett bra tillskott på styrelsemöten och kommer med många bra ideér och inflikningar om hur ED-sektionen skall bli en bättre sektion. Han har kunskap om sektionen, då han själv pluggat på programmet och är även lärare i flertalet kurser. Då Magnus är universitetslektor har han gynsamma kontakter inom Linköpings Universitet. Med anledning av ovanstående yrkar därför Styrelsen 13/14 Att: Sittande inspektor Magnus Karlsson får förnyat förtroende och sitter kvar som Inspektor för verksamhetsåret 13/14.

32 Bilaga 18 Motion angående officiella drycken på möten

33 Sektionen för Elektronikdesign

34 Sektionen för Elektronikdesign

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

TE JN SK AL (ordförandes initialer) (sekreterares initialer) (justeringsmännens initialer)

TE JN SK AL (ordförandes initialer) (sekreterares initialer) (justeringsmännens initialer) Närvarande: Tobias Edström Johannes Nilsson Jacob Samuelsson Simon Kronmar Andreas Lundqvist Elias Olson Jonathan Ohlson Christoffer Gremlin 00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41.

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Magnus Karlsson, Inspektor Moa Eriksson, Valberedningen Eric

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor vårmötet 2013. A. Sektionmedlemmar HELGESSON NIMBLAD SVENSSON JF EG AB JP

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor vårmötet 2013. A. Sektionmedlemmar HELGESSON NIMBLAD SVENSSON JF EG AB JP Bilaga 1 Närvarolista A. Sektionmedlemmar Förnamn KENT AMANDA ANTON PATRIK TOBIAS CHRISTOFFER JACOB ERICA JOHAN DANIEL DAN ANDREAS JOHAN VICTOR MARTIN DAVID TOM ERIC ANTON VICTORIA SIMON SEBASTIAN MAGNUS

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

A. Sektionsmedlemmar ALEXANDER LAGERBIELKE ANDREAS HOFVERBERG ANDREAS LARSSON ANDREAS HÖGGREN CHRISTOPHER FORSMARK

A. Sektionsmedlemmar ALEXANDER LAGERBIELKE ANDREAS HOFVERBERG ANDREAS LARSSON ANDREAS HÖGGREN CHRISTOPHER FORSMARK Bilaga 1-1 Närvarolista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn ALEXANDER LAGERBIELKE ANDREAS HOFVERBERG ANDREAS LARSSON ANDREAS HÖGGREN ANTON KASSMAN ART SVANBERG BJÖRN WAHLSTEDT CARL WESTMAN CHRISTOPHER

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH FILIP BENGTSSON NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM MOA ERIKSSON CHRISTOPHER FORMSARK JACOB FREDRIKSSON

Läs mer

Jag har även varit med och styrt upp sektionskvällar och hjälpt till på några rekryteringsevent.

Jag har även varit med och styrt upp sektionskvällar och hjälpt till på några rekryteringsevent. Rapporter och Meddelanden Albert Skog, Ordförande Det har hänt mycket inom sektionen sedan höstmötet. Jag har som ordförande försökt se till att arbetet inom de olika utskotten kunnat flyta på så bra som

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 20.05 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS Nina Alfredsson,

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529

Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529 Styrelsemöte Studentfiket Campus Norrköping Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529 Närvarande: Thomas Martinsson, Victor Ivarsson, Dan Helgesson, Niklas Wigertz, Martin Härnwall, Daniel

Läs mer

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi 1. Tolkning och ändringar 1.1 Detta reglemente fastställer arbetsrutiner, ansvarsförhållanden, åsikter, och annat gällande Sektionen för Teknisk Biologi (STB)

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262 Fastställt under sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Sektionsmöte 5 1.1

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-11-14 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer 822002-2381 Antagna 140519 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar 5 2.1 Regler för Medlemskap........................ 5 2.2 Avsägning av medlemskap......................

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande:

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Lövdahl, vice ordförande och rekryteringsansvarig Alice Jensen Kjellberg, vice sekreterare, näringslivs- och

Läs mer

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani Logistiksektionens styrelsemöte 2014-11-11 Tid: 17.15 19.20 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer Proposition: Ordförandes tack till funktionärer I dagsläget delar medaljelelekommittén medaljer till funktionärer samt personer som på något sätt hjälpt Datatekniksektionen i dess arbete. Utdelning av

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-02 Tid: 12.15 Plats: P30 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Gustav

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande:

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande: Mötesprotokoll Datum: 2015-05-20 Tid: 12:15 Plats: R19 Närvarande: Amund Lindgren, Terese Eriksson, Sophie Sandberg, Viktor Eriksson, Hanna Ericson, Carl Westin, Cecilia Skalk, Simon Berntsson, William

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 18:44 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM

Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2009-09-21 Vice kårordförande, LinTek Förslag till proposition angående utökad budget anknuten till LARM LARM är LinTeks arbetsmarknadsdagar och varje år kommer det

Läs mer

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin.

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin. Mötesprotokoll Datum: 2012-08-29 Tid: 18:30 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-16 Tid: 17:15 Plats: A36 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Versionsdatum: 2013-12-02 Inledning Enligt Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitets stadgar skall

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för. Reviderad 2014-04-10

Stadgar för. Reviderad 2014-04-10 Stadgar för Reviderad 2014-04-10 Innehåll Kapitel 1 Inledande bestämmelser.....3 1 Namn....3 2 Säte......3 3 Verksamhet......3 Kapitel 2 Medlemmar.......4 1 Medlemskap......4 2 Nollningsavgift.......4

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21 Sidan 1 av 6 Kl: 17.17 Mötesnummer: 1-2012/2014 Plats: HC4 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Innehåll Sida 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 1.1 Namn och föreningsform........................ 1 1.2 Föreningens säte............................

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Arbetsordning för Linköpings Y-teknologsektion

Arbetsordning för Linköpings Y-teknologsektion Arbetsordning för Linköpings Y-teknologsektion Verksamhetsåret 2014/2015 25 mars 2014 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid fördelning av ansvar och arbete

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Y-sektionen 2014-10-06 Teknisk fysik och Elektroteknik Medicinsk teknik

Y-sektionen 2014-10-06 Teknisk fysik och Elektroteknik Medicinsk teknik Linköpings Y-teknologsektions styrelsemöte #3 Måndagen den 6 oktober 2014 kl 17:15 Kallade: Styrelsen & Revisorerna Maja Ilestrand, Sofia Martinsson, Björn Tallberg, Robert Svensk, Lucas Nilsson, Rasmus

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer