Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet A. Sektionsmedlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar"

Transkript

1 Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER GREMLIN ERICA GUNHARDSON DANIEL HEDBERG ANDREAS HOFVERBERG ANDREAS HÖGGREN VICTOR IVARSSON DAVID JOHANSSON MARTIN JOHANSSON ANDREAS KARLSSON ERIC KARLSSON ANTON KASSMAN SIMON KRONMAR MAGNUS LUNDGREN ADAM LUNDIN ANDREAS LUNDQVIST GUSTAV LUNNER FREDRIK LUTTKE EMELIE NILSSON JOHANNES NILSSON GABRIEL NYLANDER ELIAS OLSSON JONATHAN OLSSON SANDRA PANTZARE LEON PEJIC TOBIAS PETTERSSON JACOB PÅLSSON JACOB SAMUELSSON DANIEL SJÖBLOM ALBERT SKOG ART SVANBERG

2 DANIEL MARTIN SARA ERIK JAKOB PETER KARL CARL ERIK NIKLAS ELIN SVEDLUND SYLVAN THORIN THUVESEN UHLIN WALLIN WESTERBERG WESTMAN WETTERIN WIGERTZ WOLLERT B. Adjungeringar Förnamn FILIP FANNY DAVID JERRY DANIEL MIKAELA Efternamn BENGTSSON SVENSSON SKÖLD SUNDIN WASELL KOLLER

3 Bilaga 2 Yrkandetillägg punkt Proposition angående lyftande av revisoruppdrag för verksamhetsåret 13/14. På förra vårmötet valdes en revisor för styrelsen 13/14 som dessutom är med i ett utskott inom sektionen (projketledare för EDGB), detta är ett stadgabrott enligt 12.2 i stadgarna. Dessutom har vi en revisoruppleant som troligtvis kommer försvinna från Norrköping på exjobb under våren vilket gör det svårt för honom att fullfölja sitt arbete på ett bra sätt. Denne suppleant har utan vetskap om det, indirekt blivit revisor då den ordinarie revisorn blivit ogiltigförklarad enligt ovan. Med anledning av ovanstående yrkar därför styrelsen 13/14: Att: Mötet lyfter frågan angående revisorer för verksamhetsåret 13/14 Samt Att: Mötet avsätter Jakob Uhlin som revisorsuppleant samt Jerry Sundin som revisor för verksamhetsåret 13/14 på ovanstående grunder. Samt Att: Mötet väljer en ny revisor för verksamhetsåret 13/14 samt en ny revisorsuppleant för samma verksamhetsår.

4 Bilaga 3 Yrkandetillägg punkt Motion angående Snordfens åtaganden. Sektionens studienämndsordförande (SnOrdf) sitter med på många olika möten där ED diskuteras och där beslut tas om hur vårt program ska se ut. SnOrdfen lägger ner ett stort arbete som direkt påverkar vår utbildning. Tyvärr är det i bästa fall bara styrelsen som får höra om vad som diskuteras. Jag tycker det borde vara SnOrdfens ansvar att hålla medlemmarna underrättade om de vikigaste sakerna, dels för att bättre kunna föra vår talan jämtemot universitet men framför allt för att ge en bild av vad som händer uppe i programledningen. Med anledning av ovanstående yrkar jag: Att SnOrdfen skall förmedla relevant information till medlemmarna. Att SnOrdfens åligganden i verksamhetsdokumentet kompletteras med punkten "Förmedla relevant information till sektionens medlemmar." under "2.2.6 Studienämndsordförande (SnOrdf) enligt nedan: Förslag: Studienämndsordförande (SnOrdf) Studienämndsordförande åligger att: Leda och ansvara för studiebevakningen. I studiefrågor representera sektionen och föra dess talan. Kalla till studienämndsmöte. Tillse att varje klass, i varje årskurs, utser minst två klassrepresentanter och bilda ett utskott med dessa personer. Vara sektionens representant i LinTeks utbildningsutskott. Delta på nämnd- och programplaneringsgrupp-möten. Handha kontakt med LinTeks utbildningsansvarige. Förmedla relevant information till sektionens medlemmar. Albert Skog

5 Bilaga 4 Rapporter och meddelanden Tobias Edström Ordförande Det första som gjordes efter nolle-p var att vi hade ett möte där vi diskuterade vad vi ville göra under terminen samt försökte boka datum för sektionens event under hösten. Dessutom skrevs ett gruppkontrakt där alla ordinarie styrelsemedlemmar skrev under. Första problemet som var tvunget att åtgärdas var ett avhopp på posten Webb/PR.Vi tog därför in ansökningar som tillfällig funktionär på posten. Därefter hölls intervjuer av de sökande och en lämplig kandidat hittades i Andreas Hofverberg. Jag har varit närvarande vid en FUM-helg i Linköping med övriga Sektionsordföranden, Linteks styrelse samt fullmäktige. Där diskuterades främst hur samarbetet mellan Linköping och Norrköping skall utvecklas, samt hur vi ska öka antalet sektioner som har representanter i FUM. Jag har även representerat sektionen på diverse möten: ORN- Ordföranderådet Norrköping En träff varannan onsdag med Vice KO samt övriga sektionsordföranden i Norrköping. Här delas erfarenheter och det finns möjligeter att ta nytta av dessa i det egna styrelsearbetet. Kårodförande har medverkat vid enstaka tillfällen. OR Ordföranderådet Möten med samtliga Sektionsordföranden i LinTek. Här finns möjligheter att föra diskussioner mellan Norrköping och Linköping samt dela erfarenheter. FUM-möten Deltagit på två FUM-möten och meddelat styrelsen vad som sagts. Var även medverkande på femmans fest genom att hålla tal med Lisa Roslund, Ordförande Logistiksektionen samt Mikaela Koller, Ordförande Medietekniksektionen. Utöver detta hjälpte jag 3cant med att servera på sittningen.var huvudansvarig för den första pluggstugan (rullande schema i styrelsen), vilket innebar att sal bokades samt att Kaffe beställdes från Studentfiket. Senare ordnades ett sponsoravtal mellan ED-sektionen och Studentfiket för att få billigare kaffe. Har tillsammans med övriga styrelsen formulerat propositioner till höstmötet. Johannes Nilsson- Sekreterare Under min tid i styrelsen har jag gått in som tillfällig ordförande under Nolle-P i Tobias Edströms frånvaro och styrt upp sektionskvällen. Till sektionskvällen var jag med och ordnade tacos samt virke till lådbil och extra häfvöl till häfvlaget. Under sektionskvällen höll vi också en overallsutprovning för alla ettan.

6 Efter Nolle-P har jag tagit hand om alla overallsbeställningar och skickat efter nya. Jag håller även på att ordna så att vi kan skicka tillbaka gamla overaller med feltryck, för omtryck. I styrelsen har vi nu också skapat ett utskott för ED-montern som jag är ansvarig för. Tillsammans med Jacob Samuelsson målade jag ED:s sektionsmärke i märkesbacken. Simon Kronmar-Kassör Under den månad jag har varit aktiv som kassör i ED-styrelsen 13/14 har jag hunnit med att göra mig till firmatecknare för ED och justerat ett mötesprotokoll. Jag har också haft kontakt med logistiksektionen och på så sätt ordnat så att vi som sektioner delar på inköp av revärer till overallerna. Detta för att slippa köpa in så mycket åt gången. Jag har tagit över kassa och plusgiro från kassören förra året Anton Backlund och med detta betalat alla utgifter som sektionen haft under månaden och sedan bokfört dessa. Jag har påbörjat att skapa ett konto åt ED-sektionen på bokföringssidan "kapitas.se". Christoffer Gremlin- Festerichef Under Nolle-P förberedde och anordnade jag en tv-spelskväll för de nya nollorna. Jag har under Nolle-P även varit med under målningen av märkesbacken och under myskvällen på vattentornet. Efter Nolle-P anordnade jag Femmans fest tillsammans med festericheferna i Logistik och MT-sektionen. Jag har även varit med och ordnat så det finns folk som hjälper till med sektionspub den 3/ Jag har även tillsammans med styrelsen tagit ut en funktionär till posten Webb/PR. Sen har jag även aktivt närvarat på möten som styrelsen har haft. Sen har jag även börjat skriva testamente till nästa års festerichef. Jonathan Olsson Rekryteringsansvarig Uppstartsmöte för N3-programmen (ED, MT, KTS) med kommunikatör från LiU, där årets uppgifter diskuterades Planeringsmöte inför Tekniksprånget med Ole, Kjell, Gustav och Amir. Föredrag om ED-programmet inför basårsstuderande vid Campus Norrköping Informationsmöte om praktiska detaljer samt hur hemmissioneringen skall marknadsföras Föredrag om ED-programmet inför gymnasieelever via Tekniksprånget Stormöte med alla rekryterings/marknadsföringsansvariga i sektionerna vid LiTH den 9:e oktober Informerat årskurs 1 om hemmissionering Interna möten och uppgifter Andreas Lundqvist- StudieNämndsOrdFörande

7 Jag har som SnOrdf under höstterminen gått på två PPG-möten (programplanegruppen) där det har diskuterats en rad olika saker. Exempelvis har det diskuterats en del om vilka spärrkurser som ska finnas för att få påbörja kandidatarbete, det alternativ som diskuteras just nu är att digitaltekniken, analog 2 samt mikrodatorsystem är de kurser som krävs. Pratat mycket om avhoppen i ED på PPG-mötena, jag har även haft andra möten med Elias, Jonathan, Jacob och Simon om detta vid flera tillfällen där det diskuterats vad vi kan göra för att minska avhoppen. Andra saker som har tagits upp på PPG-mötena är språkstrimmorna i våra kurser och om de behöver flyttas runt lite, extrakurser som man kan läsa i senare årskurser om de kan läggas in i studiehandboken eller ej( det verkar inte så). Två spåransvariga har utsetts, Amir Baranzahi och Shaofang Gong. Har också varit på ett nämndmöte där bland annat antagningsstatistiken för HT2013 togs upp, ED ettornas snitt på det diagnostiska provet som har ökat och ligger lika med MTs och över KTS. Har även varit på en SnOrdf-helg där alla SnOrdfar i Lintek har diskuterat vad vi vill jobba för under året i UR(utbildningsrådet). Elias Olsson- Näringslivsansvarig Taco med styrelsen på vattentornet. Handlad, färg till märkesbacken och lådbilsdelar. Fastställt EDGB utskott. Hört av mig till ca 30 företag till EDGB(Telefon och ) Jobbat med Semcon och TI ang. sektionssponsor Allmänt runt EDGB Fixat med EDGB s hemsida. Möte med Snordf, alumni, rekrytering ang. avhoppen från ED Möte med Robert Nordman hur man ska göra ED mer attraktivt. Möte med Näringslivsrådet Norrköping. Jacob Samuelsson- Alumniansvarig Under året har arbetes som alumniansvarig till största del bestått av arrangerandet av alumnimiddag. Det som har ordnats till alumnimiddagen är: Bokat lokal för kvällen. Ordna så det bjuds på mat Kontaktat alumner från ED-sektionen Skickat ut inbjudningar till studenter i första årskursen i ED-sektionen Ordnat lite aktiviteter under kvällen Lokalen som har bokats är en lokal på Visualiseringscenter och aktiviteterna som är ordnade är bland annat en kort filmvisning i domen på Visualiseringscenter. Utöver alumnimiddagen har jag uppdaterat några EDalumners kontaktuppgifter, Hjälpt EDGB utskottet och hjälp till med gemensamma uppgifter i Styrelsen.

8 Andreas Hofverberg - Tillfällig funktionär på Webb/PR Jag blev tillsatt som tillfällig funktionär den 11 september Sen dess har jag gjort följande: - Gjort tryck till Sektionsskjortor - Uppdaterat alumni delen på elektronikdesign och även visat Jacob Samuelsson hur man uppdaterar den delen. - Har uppdaterat gammal info på hemsidan från förra året (kontaktinfo och liknande) - Lagt upp diverse nödvändiga dokument och liknande (mötesprotokoll, länkat till edgb mm) - Gjort diverse inlägg på hemsidan gällande kommande event och även spridit det på facebook genom dels facebook inlägg samt facebook event (sektionspuben) - Fixat en media del till hemsidan där det läggs upp bilder/info från olika event som styrelsen har varit med på. - Har fixat affischer varje vecka till pluggstugan och även fixat logga från studentfiket enligt avtal till både hemsidan och affischen gällande det - Har gjort en grunddesign som ännu inte är offentlig ( ) till Elvira för deras hemsida. - Gjort facebook event samt affisch till höstmötet. I och med att jag hoppade in så sent i förhållande till de andra har det tagit ett tag innan jag har kommit igång ordentligt men känner att jag nu har börjat få ordning på allt.

9 Bilaga 5 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 12/13

10 Sektionen för Elektronikdesign

11 Sektionen för Elektronikdesign

12 Sektionen för Elektronikdesign

13 Sektionen för Elektronikdesign

14 Sektionen för Elektronikdesign

15 Sektionen för Elektronikdesign

16 Sektionen för Elektronikdesign

17 Sektionen för Elektronikdesign

18 Sektionen för Elektronikdesign

19 Bilaga 6 Proposition angående fyllnadsval för posten Webb/PR Proposition angående fyllnadsval för posten Webb/PR. På grund av avhopp har sektionsstyrelsen stått utan Webb/PR ansvarig och har därför valt in Andreas Hofverberg som tillfällig funktionär på posten. Andreas Hofverberg har under det gågna året varit ansvarig för Webb/Tryck/PR i Kretsn 7DD och gjort detta på ett föredömligt sätt. Han har inte bara haft ansvar för att driva Kretsns hemsida utan även varit ansvarig för Familjen Brostars och N-Phadderiets hemsidor. I Andreas post ingick även uppgifter såsom att beställa märken och marknadsföra kretsn, vilket Andreas också gjort på ett bra sätt. Andreas har jobbat som tillfällig funktionär brevid styrelsen sedan den 11 September 2013 och därmed sett till att sektionens hemsida skötts och varit delaktig i marknadsföringen av pluggstugan och övriga event som sektionen anordnat. Med anledning av ovanstående yrkar därför styrelsen: Att: Tillsätta Andreas Hofverberg som ordinarie styrelsemedlem på posten Webb /PR.

20 Bilaga 7 Proposition angående stadgaändring av 6.1 Uppgift Det har desvärre blivit en tradition att de nya studenterna på Civilingenjörsprogrammet för Elektronikdesign får sina overaller väldigt sent. Detta är något som vi i styrelsen ser som ett allvarligt problem. Sektionen framstår som mindre seriös när övriga sektioner levererar sina overaller snarast efter nolle-p medans våra ettan i vissa fall fått vänta till efter jul. Med anledning av ovanstående yrkar därför styrelsen: Att: 1.1 Uppgift Sektionsstyrelsen handhar den direkta ledningen av sektionen och ansvarar inför sektionsmötet för sektionens ekonomi och verksamhet samt att sektionen efterlever styrdokumenten. Det åligger sektionsstyrelsen att: Bereda ärenden vilka skall behandlas på sektionsmötet. Upprätta förslag till föredragslistan till sektionsmötet. Inför sektionsmötet ansvara för sektionens verksamhet. Verkställa sektionsmötets fattade beslut. Bevaka medlemmarnas intressen. Ansvara för överlämningen till nästa års sektionsstyrelse. Ändras till: 1.2 Uppgift Sektionsstyrelsen handhar den direkta ledningen av sektionen och ansvarar inför sektionsmötet för sektionens ekonomi och verksamhet samt att sektionen efterlever styrdokumenten. Det åligger sektionsstyrelsen att: Bereda ärenden vilka skall behandlas på sektionsmötet. Upprätta förslag till föredragslistan till sektionsmötet. Inför sektionsmötet ansvara för sektionens verksamhet. Verkställa sektionsmötets fattade beslut. Bevaka medlemmarnas intressen. Ansvara för överlämningen till nästa års sektionsstyrelse. Ordna så 50 overaller finns tillhanda åt de ny studenterna för kommande verksamhetsår.

21 Bilaga 8 Proposition angående stadgaändringar i 4.3 Sammanträden Då tentamensperioden flyttades till senare i oktober i år, har det påverkat det beslut som fattades på föregående vårmöte om att flytta höstmötet. I nuläget måste hötsmötet hållas innan sista oktober, vilket i praktiken innebär att det måste ligga innan 20 oktober eftersom de två sista veckorna i oktober har blivit tentamensveckor med de nya reglerna om terminstider. Detta anser årets styrelse är väldigt tidigt, då styrelsen knappt har 2 månader på sig från terminstart att planera och hålla i höstmötet. För att slippa den onödiga stress som uppstår önskar vi, med respekt till det beslut som fattades under vårmötet att senarelägga höstmötet. Därför yrkar styrelsen att: 4.3 Sammanträden Sektionsmötet samanträder på kallelse av sektionsstyrelsen. Sektionsmötet skall under verksamhetsåret hålla minst två (2) ordinarie samanträden. Ett höstmöte, senast den 31-okt och ett vårmöte, senast den 31-mars. Sektionsmöten får ej hållas under perioden 1 juni till 31 augusti, samt ej heller under tentamensperioder. Ändras till: 4.3 Sammanträden Sektionsmötet samanträder på kallelse av sektionsstyrelsen. Sektionsmötet skall under verksamhetsåret hålla minst två (2) ordinarie samanträden. Ett höstmöte, senast den 15-nov och ett vårmöte, senast den 31-mars. Sektionsmöten får ej hållas under perioden 1 juni till 31 augusti, samt ej heller under tentamensperioder.

22 Bilaga 9 Proposition angående stadgaändring i 2.5 Uteslutning Uteslutning ur sektionen är något som måste ha väldigt bra grund. Det är inget som ska bero på vad några enskilda personer har för åsikter utan ska behandlas av hela styrelsen. Därför yrkar styrelsen att: 2.5 Uteslutning En person kan, om synnerliga skäl föreligger, uteslutas ur ED-sektionen eller vägras medlemskap i densamma efter beslut av sektionsstyrelsen. För beslut om uteslutning fordras två tredjedelars majoritet bland de närvarande röstberättigade. Ändras till: 2.5 Uteslutning En person kan, om synnerliga skäl föreligger, uteslutas ur ED-sektionen eller vägras medlemskap i densamma efter beslut av sektionsstyrelsen. För beslut om uteslutning fordras två tredjedelars majoritet bland de närvarande röstberättigade. För att fatta beslut krävs att åtta styrelseledamöter är närvarande på aktuellt möte.

23 Bilaga 10 Proposition angående lyftande av revisoruppdrag för verksamhetsåret På förra vårmötet valdes en revisor för styrelsen 13/14 som dessutom är med i ett utskott inom sektionen (projketledare för EDGB), detta är ett stadgabrott enligt 12.2 i stadgarna. Dessutom har vi en revisoruppleant som troligtvis kommer försvinna från Norrköping på exjobb under våren vilket gör det svårt för honom att fullfölja sitt arbete på ett bra sätt. Denne suppleant har utan vetskap om det, indirekt blivit revisor då den ordinarie revisorn blivit ogiltigförklarad enligt ovan. Med anledning av ovanstående yrkar därför styrelsen 13/14: Att: Mötet lyfter frågan angående revisorer för verksamhetsåret 13/14 Samt Att: Mötet avsätter Jakob Uhlin som revisorsuppleant samt Jerry Sundin som revisor för verksamhetsåret 13/14 på ovanstående grunder. Samt Att: Mötet väljer en ny revisor för verksamhetsåret 13/14 samt en ny revisorsuppleant för samma verksamhetsår.

24 Bilaga 11 Motion angående revisorer från andra sektioner Under förra årets vårmöte uppstod diskussion kring revisorerna, och deras uppdrag om att granska en organisation där de själva är medlem och eventuellt verksamma inom. Slutsatsen av diskussionen var att det är ett problem, men att det i de flesta fallen kommer uppstå problem vid inval om revisorer, eftersom vi är för få och att revisorns uppdrag inte ska vara ett hinder för att delta i ett utskott. Lösningen på detta skulle vara att starta ett samarbete mellan sektionerna på campus Norrköping. Där ett utbyte sker av revisorerna mellan de olika sektionerna, alltså att utvalda representanter/revisorerna från Elektronikdesign sektionen har som uppdrag att granska någon av Medieteknik, Logistik, GDK eller N-sektionen. Detta samarbete skulle förmodligen höja kvalité på revisorns arbete, eftersom sektionen granskas med utomstående ögon. Det finns även ytterligare möjlighet att få influenser av de andra sektionerna och hur de arbetar. Samt att statusen för att vara revisor blir högre när man inte granskar en organisation som själv är verksam inom. Med anledning av ovanstående yrkar jag: Att Styrelsen 2013/2014 åläggs att undersöka möjligheten för ett sådant samarbete till vårmötet KARL WESTERBERG

25 Bilaga 12 Motion angående sektionens kommunikation För tre år sedan var det en het fråga ifall sektionen över huvud taget skulle ha en Facebooksida. Den egna hemsidan hade länge varit eftersatt och huvuddelen av sektionens kommunikation skedde via . I dagsläget är situationen nästan motsatt; vi har en ny fin hemsida (som också används en del) men Femmans fest marknadsfördes till exempel enbart via Facebook och först efter klagomål skickades mail ut, en vecka innan sista anmälningsdag. Höstmötet utannonserades först som ett Facebookevent innan kallelsen skickats ut. Inbjudan till pluggstugan finns bara på anslagstavlan och på Facebook. Sektionspuben 3/10 marknadsfördes enbart som facebookevent. Beroende på var man tittar ser det alltså ut som att sektionen gör olika (och olika många) saker. Sociala medier är ett väldigt bra sätt att nå ut till en stor andel av medlemmarna på en och samma gång, men det måste göras på ett bra sätt. Under min tid som ordförande hade vi ett enkelt informellt system, ett arbetsflöde, för sektionens kommunikation, baserat utifrån hemsidan. Det gick ut på att nyheter börjar som ett inlägg på hemsidan. Därefter länkades till detta inlägg i sociala medier och i relevanta fall skapades ett event. När en eller era viktigare nyheter lagts upp gjordes ett nyhetsbrev som beskrev dessa och återigen länkade tillbaka till hemsidan. Vid större händelser sattes även en affisch upp på anslagstavlan i samband med detta. Detta system hade enligt mig följande fördelar: Det var inte bundet till någon tredje part som kräver separat inloggning och var på så sätt tillgängligt för samtliga medlemmar. Det gav en enhetlig bild av sektionens verksamhet, oavsett vilken kanal man föredrog att ta del av informationen genom. Det gjorde hemsidan levande, vilket ar en fördel när den besöktes av företag och presumtiva studenter. Det gjorde att få gick miste om information. Det möjliggjorde prenumeration på sektionens aktiviteter via RSS. Det minimerade mängden gnäll från personer utan facebookkonto. Med anledning av ovanstående yrkar jag: Att Att Hemsidan skall vara sektionens nav för kommunikation med medlemmarna. Sociala medier inte ska vara den enda, första eller huvudsakliga kommunikationskanalen. Att Verksamhetsdokumentet kompletteras med punkt "3.4 Kommunikation" enligt nedan:

26 Förslag: 3.4 Kommunikation Hemsidan är navet för sektionens kommunikation med medlemmarna. Detta för att säkerställa enhetlig kommunikation som når ut till samtliga medlemmar. Nyheter börjar som ett inlägg på hemsidan. Därefter länkas till detta inlägg i sociala medier (Facebook) och i relevanta fall skapas ett event. När en eller era viktigare nyheter lagts upp skickas ett nyhetsbrev ( ) som beskriver dessa och länkar tillbaka till hemsidan. Vid större händelser sätts även en affsch upp på anslagstavlan. Albert Skog

27 Bilaga 13 Justering gällande Motion angående sektionens kommunikation Att Sociala medier inte ska vara den enda, första eller huvudsakliga kommunikationskanalen. Ändras till: Att Vid nyheter, ska sociala medier inte vara den enda, första eller huvudsakliga kommunikationskanalen.

28 Bilaga 14 Motion angående Snordfens åligganden Sektionens studienämndsordförande (SnOrdf) sitter med på många olika möten där ED diskuteras och där beslut tas om hur vårt program ska se ut. SnOrdfen lägger ner ett stort arbete som direkt påverkar vår utbildning. Tyvärr är det i bästa fall bara styrelsen som får höra om vad som diskuteras. Jag tycker det borde vara SnOrdfens ansvar att hålla medlemmarna underrättade om de viktigaste sakerna, dels för att bättre kunna föra vår talan jämtemot universitet men framför allt för att ge en bild av vad som händer uppe i programledningen. Med anledning av ovanstående yrkar jag: Att Att SnOrdfen skall förmedla relevant information till medlemmarna. SnOrdfens åligganden i verksamhetsdokumentet kompletteras med punkten "Förmedla relevant information till sektionens medlemmar." under "2.2.6 Studienämndsordförande (SnOrdf Kommunikation enligt nedan: Förslag: Studienämndsordförande (SnOrdf) Studienämndsordförande åligger att: Leda och ansvara för studiebevakningen. I studiefrågor representera sektionen och föra dess talan. Kalla till studienämndsmöte. Tillse att varje klass, i varje årskurs, utser minst två klassrepresentanter och bilda ett utskott med dessa personer. Vara sektionens representant i LinTeks utbildningsutskott. Delta på nämnd- och programplaneringsgrupp-möten. Handha kontakt med LinTeks utbildningsansvarige. Förmedla relevant information till sektionens medlemmar. Albert Skog

29 Bilaga 15 Justering gällande Motion angående Snordfens åligganden Studienämndsordförande (SnOrdf Kommunikation enligt nedan: Ändras till: Studienämndsordförande (SnOrdf) enligt nedan:

30 Bilaga 16 Motion angående stadgatillägg ED-sektionen har idag flera större utskott så som EDGB och Springbreak som arbetar med interna budgetar. Under de senaste åren har dessa ökat sina omsättningar till stora summor som kraftigt kan påverka sektionens totala resultaträkning om dessa inte följs. I dagsläget har sektionsstyrelsen inte särskilt stor insyn i dessa interna budgetar vilket har visat sig vara ett problem. För att förhindra att misstag/missförstånd uppstår med stora summor av sektionens kapital krävs en ändring i stadgarna. Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen 13/14: Att: Lägga till 8.6 Interna budgetar i stadgarna. 8.6 Interna budgetar Vid upprättande av en intern budget inom utskott med utgifter över kr skall budgeten godkännas av sektionsstyrelsen och revisorerna vid ett styrelsemöte. Anton Backlund David Johansson Jacob Fredriksson Magnus Lundgren

31 Bilaga 17 Val av inspektor Sittande Inspektor har under verksamhetsåret gjort ett bra jobb. Han är ett bra tillskott på styrelsemöten och kommer med många bra ideér och inflikningar om hur ED-sektionen skall bli en bättre sektion. Han har kunskap om sektionen, då han själv pluggat på programmet och är även lärare i flertalet kurser. Då Magnus är universitetslektor har han gynsamma kontakter inom Linköpings Universitet. Med anledning av ovanstående yrkar därför Styrelsen 13/14 Att: Sittande inspektor Magnus Karlsson får förnyat förtroende och sitter kvar som Inspektor för verksamhetsåret 13/14.

32 Bilaga 18 Motion angående officiella drycken på möten

33 Sektionen för Elektronikdesign

34 Sektionen för Elektronikdesign

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer