Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar"

Transkript

1 Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH FILIP BENGTSSON NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM MOA ERIKSSON CHRISTOPHER FORMSARK JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER GREMLIN ERICA GUNHARDSON DANIEL HEDBERG DAN HELGESSON ANDREAS HOFVERBERG VICTOR IVARSSON DAVID JOHANSSON MARTIN JOHANSSON ANDREAS KARLSSON ERIC KARLSSON PHILIP KARLSSON ANTON KASSMAN SIMON KRONMAR SEBASTIAN LAHTI ALEXANDER LINDOW ANDREAS LUNDQVIST FREDRIK LUTTKE EMELIE NILSSON JOHANNES NILSSON ELIAS OLSSON JONATHAN OLSSON SANDRA PANTZARE MIKE PERSSON TOBIAS PETTERSSON JACOB PÅLSSON JACOB SAMUELSSON DANIEL SJÖBLOM ALBERT SKOG JERRY SUNDIN ART SVANBERG

2 DANIEL MARTIN SARA MAX KARL CARL ERIK NIKLAS ELIN OSKAR VON SVEDLUND SYLVAN THORIN WENNERFELDT WESTERBERG WESTMAN WETTERIN WIGERTZ WOLLERT HEIDEKEN B. Adjungeringar Förnamn ROBIN DAVID RICKARD LISA MAGNUS Efternamn JOHANSSON SKÖLD HEDLUND ROSLUND KARLSSON

3 Bilaga 2 Rapporter och Meddelanden 9. Rapporter och Meddelanden Tobias Edström Ordförande Efter första perioden som sektionstyrelse genomfördes en utvärdering med gruppen för att säkerställa kvalitén i arbetet samt gruppkemi och andra vikiga faktorer. Denna utvärdering gjordes i två steg. Det första var en anonym enkät via dator där jag kunde se ärliga svar på vad ledamöterna tyckte om viktiga faktorer, nedan följer en del resultat: Fråga Betyg Hur tycker du att styrelsens arbete har fungerat under året? Trivs du med gruppkemin inom styrelsen? 4.75 Är du nöjd med höstmötet? Ordförandens nivå under möten Lagom: 88% Svaren är en faktor mellan 1 och 5 där 1 är värdelöst och 5 är helt perfekt. Något oseriös: 13% En del saker togs upp som kunde förbättras, vilket lyftes på styrelsemötet 21 Januari för diskussion. Del 2 var en personlig intervju där vi diskuterade det mål ledamöten satte upp i början på hösten och hur arbetet gått under perioden. Jag har kallat och hållt lunchmöten varje vecka samt styrelsemöten med jämna intervall. Jag har medverkat och fört sektionens talan på diverse möten med LinTek, sektionsordförande för andra sektioner samt Instutionen för teknik och naturvetenskap (ITN). Då det framgick att ettorna inte uppnådde önskade resultat kallade jag till ett möte med EDs programledning, berörda lärare, sektionsstyrelsen för ED samt klassrepresentanter för ED1 för att öppet diskutera detta. Jag medverkade på ett möte för uppstarten av springbreakutskottet. Styrt upp ett möte med MTs sektionsstyrelse där jag, Simon Kronmar och Anton Backlund diskuterat revisorutbyte som resulterade i punkt 16 på dagens möte. Tillsammans med övriga styrelsen har jag tagit fram det förslag till verksamhetsdokument som presenteras på dagens möte. Detta material skickades till sekreteraren för renskrivning och formatering. Jag har även sammanställt alla dokument som skall skickas med handlingar till vårmötet. Jacob Samuelsson Alumniansvarig

4 Jag har som alumni ansvarig haft kontakt med alumner speciellt de som närvarade under alumni middagen för utvärdering, jag har även utvärderat alumni middagen utefter deltagarnas åsikter och sammanställt inför framtida alumni event. Diskuterat med Kommunikatören om hur eventet utfördes. Varit med och arrangerat EDGB under hösten Börjat på AMO-projekt tillsammans med SnOrdf som går ut på att undersöka hur miljön i Lab salar är för ED-sektionens medlemmar. Jag har även hjälp till vid sektionsaktiviteter så som pluggstugga, julmys, sektionskvällar osv. Jonathan Olsson - Rekryteringsansvarig Sedan höstmötet har rekryteringsarbetet fortsatt med bland annat möten med universitetet i form av N3-projektet, samt möten med de övriga rekryteringsansvariga. Marknadsföring för hemmissionering har skett till stor del med rekryteringsansvariga från MT, Logistik, N-sektionen och GDK. Nytt för i år är att ED-sektionen nu även ger möjligheten att hemmissionera för en förening och på så sätt samla in pengar till sin förening, där varje person som hemmissionerar för en förening får 750kr till sin förening. Under vintern har programmet representerats på två mässor. TekNat mässa i Linköping organiserat M-sektionen, samt representerat ED och LiTH på en mässa i Kåkenhus. En rad med föredrag om programmet har skett för bland annat Quintek, basårselever samt Kunskapsgymnasiet i Norrköping. Under vintern har arbetet som startades förra året med elektro.nu fortsatts med ett möte i Stockholm. Under detta möte förtydligades vad som behövde fixas för att få hemsidan att bli bättre och mer representativ för vad studierna och yrket att vara elektroingenjör innebär, samt förbättringar kring flöde på hemsidan Inplanerat under resterande del av våren är bland annat campusveckan som pågår mellan den mars där gymnasieelever kommer och pratat med representanter från de olika programmen på Universitet. Detta innefattar bland annat en mässa, studiebesök på Campus Norrköping och föredrag om de olika programmen på universitet. Utöver rekryteringsarbetet har även interna möten med styrelsen samt diskussioner kring programmets marknadsföring och problematik med antalet avhopp från programmet. Elias Olsson - Näringslivsansvarig EDGB-2013 Strax efter att höst mötet hade ägt rum så arrangerade jag EDGB 2013 tillsammans med EDGB utskottet. Arbetsmarknadsdagarna blev lyckade, flertalet företag svarade på en poll att de var nöjda och gärna ville återkomma (två av dessa var nya för EDGB). Efter EDGB var färdigt återstod allt fakturerande och bokföring, EDGB gick iår med vinst. Demola Jag arrangerade en lunchföreläsning med Demola, strax innan juluppbehållet. Demola är några som vi i ED-sektionen aktivt arbetat med för att förbättra kontakten. Konsultbolag Strax efter nyår så var jag på möte med Industrikompetens, Adecco och Academic work angående samarbete mellan dessa företag och sektionen. Kontakten hölls och prisuppgifter lämnades. Just nu

5 ligger bollen hos dessa företag och det som är sagt är att de vill hålla ett event med ED såfort de får in några relevanta jobb. Sektionssponsor Vilket är känt sedan tidigare så avbröt Semcon sin sponsring av ED-sektionen detta läsår. Vi i styrelsen har arbetet fram ett nytt dokument med pris uppgifter för olika event eller sponsring. Jag har även hört av mig till fyra företag angående sponsring av sektionen inför nästa läsår, två har sagt att de har läst mailet och diskuterar frågan just för tillfället.gamsäter Media- Har skrivit kontrakt med sektionen, där de kommer att få skicka ut nyhetsbrev till sista års studerande på ED med nyheter från företagen i Mjärdevi sience park. Annat gott och blandat Möten med näringslivrådet Kontakt med diverseföretag som sökt EDare till sommarjobb Möten angående job provider live. Samt möten,hjälp till på andra poster osv. Simon Kronmar Kassör Utöver mitt arbete som kassör med att hålla koll på sektionens ekonomi och tillgångar samt bokföra ekonomiska händelser har jag: Haft hand om EDGBs ekonomi genom att betalat och skickat fakturor till företag samt hanterat det ekonomiska samarbetet med LOGIN. Behandlat äskningar för sektionens räkning. Ingått avtal med ICA Strömmen för sponsring av fika till pluggstugan. Ingått avtal med Gamsäter Media om att skicka nyhetsbrev till ED-studenter i årskurs 5. Lagt budgetförslag för verksamhetsåret 2014/2015. Sedan har jag också gjort allmänt styrelsearbete såsom justerat mötesprotokoll, varit med och anordnat ett antal sektionskvällar och pluggstugor. Andreas Hofverberg Webb/PR ansvarig - Kontinuerligt marknadsförd pluggstugan med affisch och påminnelser på internet. - Kontinuerligt uppdaterat hemsidan med olika event/nyheter gällande programmet. - Utsett ett media samt profilklädes utskott som har hjälpt till i arbetet gällande marknadsföring av sektionen - Media utskottet genom att ta bilder vid event där styrelsen har närvarat som sedan har publicerats på hemsidan - Profilklädesutskottet genom att ta fram och beställa profilkläder samt koppar med eds logotyp. - Har marknadsfört olika event som styrelsen har hållit i (julmys, sektionspub osv) genom hemsidan,affisch och facebook. - Har uppdaterat hemsidan funktionellt så det ska bli lättare för nästa person att ta över - Har uppdaterat hemsidan med lite olika saker (styrelseinfo, blogg, snordf, sponsorer osv) - Har hjälpt valberedningen med deras arbete genom marknadsföring

6 - Har beställt ett ED märke till overallerna som ska ersätta det gamla - Har ansvarat för 2-3 st pluggstugetillfällen samt hjälpt till vid olika event som styrelsen har anordnat. Andreas Lundqvist Studienämndsordförande Utvärderat kurserna som gick i höstas. Haft möte om avhoppen och vad som kan göras för att minska dessa. Fler gästföreläsare, schemafritt vid redovisningar av projekt så att lägre årskurser kan komma och kolla.(kandidatprojekt, CDIO etc.) Varit på nämndmöten där det har diskuterats kring UKÄ-utvärderingarna och hur vi kan förbättra oss. Skickat in en Gyllene moroten nominering till Lintek. Gyllene moroten är ett pris som går till den lärare som har varit den bäste pedagogen under Allan Huynh nominerades av ED2. Gått på UR-möten där det bland annat har diskuterats hur samarbetet med studievägledningen kan förbättras. Dubbelkollat tentaschemat för 2014 och påpekat då tentor krockar och även påpekat då studenter i lägre årskurser har tentor för tätt inpå varandra. De som lägger schemat för tentorna har ändrat på det jag har påpekat. Skrivit en text om vår utbildning som användes i LARMs broschyr. Arbetar med mitt AMO-projekt (arbetsmiljöombud) som är en enkät som kommer skickas ut till ED-studenter inom kort. Lagt upp ett inlägg på EDs hemsida, SnOrdf-nytt. Kommer ny uppdatering snart! Johannes Nilsson Sekreterare Sedan senaste mötet har jag mestadels skrivit mötesprotokoll men även nyhetsbrev som kommit ut en gång i månaden till samtliga ED:are. Jag har i många fall agerat länk för viktiga meddelanden till sektionens medlemmar som jag vidarebefordrat via mail. Jag har också beställt overaller till en buffert som vi i styrelsen ska skapa för kommande läsår. Många av sektionens event har jag varit med och anordnat tillsammans med andra styrelsemedlemmar. Jag har även varit ansvarig för pluggstugan ett antal gånger. Mitt mål med att köpa in overaller innan sommaruppehållet är alltså uppfyllt. Jag hade även ett mål om att vi skulle skapa ännu mer gemenskap på ED, och detta har märkts på sektionsaktiviteter då det är många närvarande. Christoffer Gremlin- Festerichef ED Har tagit fram ett Springbreakutskott och tagit fram en preliminär budget samt planerat, och delat ut arbetsuppgifter inom Springbreakutskottet, och letat reda på folk som kan arbeta. Har även gått igenom Springbreakbudget med Sektionsordförande och Kassör. Har även anordnat en sektionspub tillsammans med valberedningen. Jag har hjälpt till att städa sektionsförrådet. Samt gått på möten angående Trappans framtid, LUST godkännande

7 Bilaga 3 Proposition angående val av projektledare för EDGB Proposition angående val av projektledare för EDGB Posten som projektledare för EDGB är en relativt ny och otestad post inom sektionen. Valet av denna har därmed inte heller ställts inför några större svårigheter än. Styrelsen 13/14 ser ändå ingen anledning än att valet av en sådan viktig post bör ske på annat sätt än den ordinarie styrelsen. Detta viktiga val är dessutom något som alla sektionsmedlemmar bör gwes möjlighet att påverka. Med anledning av följande yrkar styrelsen 13/14 Att: 5.2 Uppgift Det åligger valberedningen att: Nominera kandidater till de fasta posterna i sektionsstyrelsen samt till de övriga ledamöterna. Senast fem (5) läsdagar före sektionsmötet anslå valberedningens förslag tillsammans med en personlig presentation av kandidaterna. Vid avsaknad av kandidat ställa posten vakant och på sektionsmötet ta upp frågan om fyllnadsval. Under verksamhetsåret bistå styrelsen med förslag vid fyllnadsval. Ändras till 5.2 Uppgift Det åligger valberedningen att: Nominera kandidater till de fasta posterna i sektionsstyrelsen, de övriga ledamöterna samt projektledare för EDGB till vårmötet. Senast fem (5) läsdagar före sektionsmötet anslå valberedningens förslag tillsammans med en personlig presentation av kandidaterna. Vid avsaknad av kandidat ställa posten vakant och på sektionsmötet ta upp frågan om fyllnadsval. Under verksamhetsåret bistå styrelsen med förslag vid fyllnadsval. Om denna proposition röstas ner yrkar styrelsen 13/14 Att: Delen om att valberedningen väljer ut projektledare för EDGB stryks från förslaget verksamhetsdokument (punkt 14), samt propositionen angående valberedningens uppgift (punkt 16)

8 Bilaga 4 Verksamhetsdokument 14/15 VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR

9 Innehållsförteckning Innehå llsfö rteckning Inledning Sektiönsstyrelsen Orgånisåtiön Ansvårsömrå den Ordfö rånde Vice Ordfö rånde Kåssö r Sekreteråre Studienå mndsördfö rånde (SnOrdf) Vice Studienå mndsördfö rånde Nå ringslivsånsvårig Festerichef Web/PR/Tryck-ånsvårig Rekryteringsånsvårig Sektiönens verksåmhet Syfte öch må l med verksåmheten Verksåmhetsömrå den Studiebevåkning Overåller Nölle-P Pluggstugå ED Göes Business Fö retågskvå llår, gå stfö relå såre Springbreåk Sektiönens utskött Pröjektledåre EDGB Mediåutskött Mönterutskött... 15

10 3.3.4 Springbreåkutsköttet Alumniutskött Kömmunikåtiön Hemmissiönering Reglemente fö r stipendium Ansö kån Beslut öm utdelning Måximålt belöpp Vålberedning Nömineringår infö r mö te Vål åv styrelse Inledning Verksamhetsdokumentet skall fungera som vägledning och stöd för styrelsen för att genomföra sektionens verksamhet. Ett annat viktigt syfte är att få kontinuitet i arbetet från år till år, trots nyvald styrelse. Verksamhetsdokumentet reglerar även styrelsens arbetsuppgifter och ansvarsområden. Då dessa kan förändras från år till år bör de ses över och uppdateras inför varje vårmöte så att de alltid är aktuella. 2. Sektionsstyrelsen 2.1 Organisation Utöver de 4 fasta posterna som anges i stadgarna skall även följande ansvarsområden vara tillsatta: Näringslivsansvarig Webb/PR/Tryck ansvarig Festerichef Rekryteringsansvarig Studienämndsordförande

11 Vice Ordförande ska väljas internt inom styrelsen och är därför ingen egen post. 2.2 Ansvarsområden För att förtydliga vad som åligger varje post följer nedan en beskrivning Ordförande Ordföranden åligger att: Sektionen för Elektronikdesign Representera sektionen samt föra dess talan Leda och fördela arbetet i styrelsen Teckna sektionens firma tillsammans med kassören Medverka på ordföranderådsmöten, samt på FUM då detta är möjligt och rapportera om dessa till styrelsen Medverka på avstämningsmöten med ITN då dessa äger rum Handha sektionens stadgar och se till att dessa är aktuella Uppdatera verksamhetsdokumentet till vårmötet Vice Ordförande Vice ordförande åligger att: Vara ordföranden behjälplig och i dennes frånvaro inträda som ordförande Ansvara för att sektionens traditioner bevaras Ansvara för att märkesbacken blir målad varje år Kassör Kassören ansvarar för att sköta sektionens ekonomi. Det är lämpligt att kassören har ett nära och kontinuerligt samarbete med kassören i sektionens Phadderi Kretsn och sektionens revisorer. Kassören åligger att: Handha sektionens ekonomi och föra bok över sektionens inkomster och utgifter Teckna sektionens firma tillsammans med ordföranden Upprätta styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår Upprätta bokslut för varje verksamhetsår Handha sektionens försäljningsverksamhet och inköpsverksamhet Se till så att sektionens postfack på trappan töms kontinuerligt Sekreterare Sekreteraren åligger att: Föra protokoll på samtliga styrelsemöten Handa sektionens arkiv och handlingar Handha kontakt med LinTek gällande medlemsregister Skicka nyhetsbrev till sektionens medlemmar en gång i månaden

12 2.2.5 Studienämndsordförande (SnOrdf) Studienämndsordförande åligger att: Leda och ansvara för studiebevakningen I studiefrågor representera sektionen och föra dess talan Kalla till studienämndsmöte Vara sektionens representant i LinTeks utbildningsutskott Delta på nämnd- och programplaneringsgrupp-möten Handha kontakt med LinTeks utbildningsansvarige. Förmedla relevant information till sektionens medlemmar Vice Studienämndsordförande Det åligger vice Studienämndsordförande att att: Föra medlemmarnas talan rörande arbetsmiljön vidare till rätt person Representera ED på möten med LinTeks CAMO(Centralt arbetsmiljöombud) Deltaga i LiTHs arbetsmiljöråd vid campus Norrköping Bistå Studienämndsordföranden under sitt arbete Tillse att varje klass, i varje årskurs, utser minst två klassrepresentanter och bilda ett utskott med dessa personer Ansvara för sektionens nominering till gyllene moroten Näringslivsansvarig Näringslivsansvarig åligger att: Handha och utveckla sektionens och sektionsmedlemmarnas kontakt med näringslivet samt alumner Ansvara för sponsringsfrågor Handha kontakt med LinTeks näringslivsansvarige Vid behov bilda ett utskott som denne blir ordförande för Delta i LinTeks TvärNärU Delta i planeringen och utförandet av EDGB samt vara med i EDGB-utskottet på något vis Bilda ett alumniutskott vid behov Se till så att sektionen har ett aktuellt dokument med riktlinjer för sektionssponsring. Detta tas fram tillsammans med resten av styrelsen med föregående styrelses dokument som grund. Syftet med detta dokument är att skapa en kontinuitet med vad sektionen tar för kostnad för olika företagsevent Festerichef Festerichefen åligger att: Ansvara för sektionens nöjes- och festverksamhet.

13 Agera länk mellan sektionen och festeriet samt bevaka sektionens intressen. Ansvara för att det anordnas aktiviteter som stärker sammanhållningen i sektionen. Bilda och leda Springbreakutskottet Web/PR/Tryck-ansvarig Web/PR/Tryck - ansvarig åligger att: Utföra nödvändiga uppdateringar av sektionens hemsida kontinuerligt under verksamhetsårets gång Ansvara för affischering och övrigt tryck Vid behov ansvara för att tillsätta skribenter för sektionens sida i LiTHanian Underhålla sektionens YouTube-kanal Rekryteringsansvarig Rekryteringsansvarig åligger att: Bilda och vara ordförande i rekryteringsutskottet Medverka på möten angående universitetets rekryteringsverksamhet Handha sektionens informationsverksamhet gentemot gymnasierna Aktivt jobba för att främja hemmissionering Kontrollera rekryteringsinformationens riktighet Ansvara för sektionens del i samarbetet elektro.nu 3 Sektionens verksamhet För att främja framtiden för programmet, genom ett nära samarbete med LinTek, näringslivet och Linköpings universitet. För att stärka sammanhållningen mellan studenterna på utbildningen och ta till vara på deras engagemang och åsikter, arbetar sektionen med en rad olika verksamheter utifrån tydligt uppsatta mål. 3.1 Syfte och mål med verksamheten Syftet med sektionens verksamhet skall vara de som anges i stadgarnas syfte. Vad styrelsen 14/15 skall sträva efter konkret bör bestämmas gemensamt inom styrelsen på ett av verksamhetsårets första styrelsemöten. 3.2 Verksamhetsområden För att uppfylla tidigare nämnda mål, kommer sektionsstyrelsen framförallt bedriva sin verksamhet genom evenemang och arbetsområden enligt nedan Studiebevakning Studiebevakningen syftar till att, genom att utvärdera och ge förslag på förbättring, förbättra kvaliteten på kurserna som ges för ED-programmet. Ändringar och förbättringar av kurser skall

14 synliggöras för studenterna. Studiebevakningen utförs av klassrepresentanterna under ledning av studienämndsordförande. Målet skall vara att göra kvalitativa utvärderingar av så många kurser som möjligt, även de ej obligatoriska kurserna Overaller Sektionen har till ansvar att tillhandahålla overaller för försäljning. Overaller bör beställas in under våren till kommande verksamhetsår för att den nya styrelsen skall kunna sälja dem så snart de finner det lämpligt. Styrelsen bör använda det befintliga lagret och beställa in samma modell som föregående år om möjligt Nolle-P Nolle-P är mottagningsceremonin för nya studenter vid Elektronikdesign. Fadderiet ansvarar för planering utav Nolle-P. Under Nolle-P skall styrelsen anordna en sektionskväll för Nollan. Syftet med sektionskvällen skall vara att presentera styrelsen, förklara vad sektionen är och gör samt att rekrytera så många medlemmar som möjligt till sektionen Pluggstuga Pluggstugan är ett event där styrelsen bjuder in alla sektionens studenter till en bokad sal där det ges möjlighet att studera tillsammans och dra nytta av varandra för att lyckas. Styrelsen bör göra ett försök att anordna en pluggstuga för studenter på programmet, detta för att öka gemenskapen samt ge nya ettan alla möjligheter att få en bra start på sina studier ED Goes Business ED Goes Business (EDGB) är ED-sektionens arbetsmarknadsdagar. Syftet med EDGB skall vara att inspirera inför fortsatta studier samt att ge möjlighet för ED-studenter att knyta kontakter inför till exempel Ex-jobb. Detta event kan bestå av föreläsningar, mässa, sittning och övriga aktiviteter för att stärka kontakter och intresse för näringslivet. EDGB har anordnats årsvis sedan 2005 och skall fortsätta anordnas årsvis. Det huvudsakliga ansvaret för EDGB ligger hos sektionens näringslivsansvarige Företagskvällar, gästföreläsare Styrelsen, och främst den näringslivsansvarige, bör verka för att anordna företagskvällar och gästföreläsningar i samarbete med näringslivet Springbreak Springbreak är ED-sektionens egen fest som traditionsenligt har anordnats under slutet av april. Den skall bestå av en sittning med efterföljande eftersläpp om möjligt. För att ge mervärde till sektionens medlemmar bör de få biljettpriset rabatterat.

15 3.3 Sektionens utskott Budgetposten utskott är tänkt att avlasta styrelsens vardagliga arbetsuppgifter. Eventuella finansiella poster som kan uppkomma under utskottens verksamhet regleras i budgetposten utskott Projektledare EDGB Projektledaren har som huvuduppgift att bilda och vara ordförande för EDGB-gruppen som tillsammans ska arrangera EDGB. Under arbetet ska kontinuerlig avstämning till styrelsen ske genom förekommande fall medverka på styrelsemöten. Det åligger valberedningen att nominera projektledare för nästkommande verksamhetsår tillsammans med resten av kommande styrelsen. Projektledaren åligger: Bilda och vara ordförande för EDGB-gruppen. Ha en bra kontakt med Alumni- och näringslivsansvarig under arbetet. Utifrån de budgeterade pengarna lägga upp en budget för EDGB Mediautskott Mediautskottet ligger under och bildas av Webb/PR-ansvarig. Mediautskottet åtar sig följande: Vid större event som styrelsen anordnar, se till att om möjligt ta bilder samt skicka in dessa till styrelsen inom lämplig tid. Editera/omvandla bilder innan de skickas till styrelsen, de ska vara klara att användas. När bilder/filmer skickats till styrelsen, ge styrelsen fullständiga rättigheter att använda dessa Monterutskott Monterutskottet ligger under en inom styrelsen vald styrelseledamot. Montern som hänvisas till är ED-sektionens monter på täppan plan 3. Monterutkottet åtar sig följande. Se till så att montern är uppdaterad med projekt som ger en bra bild av sektionen för elektronikdesign. Hålla montern ren och städad Springbreakutskottet. Springbreakutskottet ligger under och bildas av festerichefen. Springbreakutskottet åtar sig följande. Tillsammans planera springbreak Alumniutskott näringslivsansvarig. Det åligger alumniutskottet att: Förse alumnerna med information från sektionen. Medverka vid möten med LiU:s alumniansvariga. Ha kontakt med studenter som gör utlandsstudier eller examensarbete utomlands. Om det finns möjlighet, anordna en alumnikväll där alumner bjuds in tillsammans med framför allt sektionens ettan. Denna kväll är till för att visa vad vår utbildning kan leda till.

16 3.4 Kommunikation Hemsidan är navet för sektionens kommunikation med medlemmarna. Detta för att säkerställa enhetlig kommunikation som når ut till samtliga medlemmar. Nyheter börjar som ett inlägg på hemsidan. Därefter länkas till detta inlägg i sociala medier (Facebook) och i relevanta fall skapas ett event. När en eller era viktigare nyheter lagts upp skickas ett nyhetsbrev ( ) som beskriver dessa och länkar tillbaka till hemsidan. Vid större händelser sätts även en affisch upp på anslagstavlan. 3.5 Hemmissionering Styrelsen 14/15 och främst rekryteringsansvarig bör sträva efter att få många hemmissionärer som möjligt. Styrelsen 14/15 bör gemensamt besluta om vilka gåvor en hemmissionär skall få av sektionen samt till vilken summa: Styrelsen 13/14 hade följande bestämmelser: En hemmissionär som missionerar för egen räkning får saker till ett värde av 500 kronor. Vilka saker bestäms tillsammans med rekryteringsansvarig En hemmissionär som missionerar åt en LUST-godkänd studentförening eller utskott under sektionen får ingenting själv men istället får föreningen/utskottet ett tillskott på 750 kronor. 4 Reglemente för stipendium Sektionens medlemmar och LUST-godkända studentföreningar har rätt att ansöka till styrelsen om pengar från sektionen för sponsring. Här nedan följer det tillvägagångssätt samt reglemente som gäller vid ansökan av stipendium. 4.1 Ansökan Ansökan lämnas skriftligen eller via epost till någon av styrelsens medlemmar i god tid innan pengarna är avsedda att användas. När ansökan mottagits skall den skyndsamt anslås på anslagstavlan samt på sektionens hemsida. Ansökan skall innehålla: Namn på den/de som söker Belopp som söks Beskrivning av hur pengarna är tänkta att användas Förslag till hur användningen av pengarna skall användas. 4.2 Beslut om utdelning Styrelsen fattar beslut om utdelning skall ske, hur stor den skall vara, när den skall ske och vilken motprestation som krävs av den sökande. Exempel på motprestation kan vara att den sökande lämnar en rapport om vad pengarna använts till eller tillhandahåller bilder från den aktivitet man använt pengarna till. Styrelsens beslut kan ej överklagas. Om en styrelsemedlem ansöker om utdelning äger den styrelsemedlemmen ej rätt att delta i beslut rörande sin egen ansökan. Samtliga internrevisorer skall även ge sitt skriftliga samtycke för att utdelning skall kunna ske till styrelsemedlem. Följande anledningar kan medge utbetalning av pengar: Finansiering av elektronikprojekt

17 Sponsring av aktiviteter som gynnar sektionens medlemmar. Sponsring av aktiviteter som gynnar den sökandes studier, till exempel utlandsstudier eller resor till branchmässor. 4.3 Maximalt belopp Maximalt totalbelopp som kan delas ut under ett enskilt verksamhetsår är 7500kr, och maximalt belopp per ansökan är 2500kr. 5 Valberedning Valberedningen har som uppgift att aktivt arbeta med att nominera en kandidat till respektive post i styrelsen samt projektledare för EDGB. Valberedningen skall sträva mot följande: Att nominera de bästa kandidaterna utifrån kompetens och erfarenhet, i samråd med sittande styrelse. En bred spridning av årskurser i styrelsen. Alla ansökningar och dokument rörande valberedningens arbete är konfidentiella och är endast tillgängliga för styrelse och valberedning. 5.1 Nomineringar inför möte När valberedningen nominerar sker detta enligt följande: Nomineringen blir officiell först då kandidaten har tackat ja till nomineringen. De nominerade kandidaterna meddelas och skall acceptera nomineringen. Nomineringarna skickas till sittande sektionsmedlemmar i samband med handlingarnas utskick. Varje kandidat presenteras med namn, klass, post, bild samt valberedningens motivering. 5.2 Val av styrelse När styrelsen väljs in skall följande procedur följas: Kandidaten presenteras med en motivering från valberedning. Det är nu möjligt att motkandidera. Kandidaterna får presentera sig själv med en egen motivering. Frågor får ställas till kandidaterna. Kandidaten/kandidaterna går ut och medlemmarna får chansen att diskutera. Omröstning genomförs och kandidaten/kandidaterna kommer in igen och meddelas resultatet.

18 Bilaga 5 Proposition angående mötesdricka 15. Proposition angående ändring i verksamhetsdokument 2014/2015 angående oficiell mötesdricka. Under höstmötet 2013 röstades det igenom en motion om att påskmust ska vara officiell mötesdricka på vårmötet och Julmust på höstmötet. Denna motion kan ses som oklar eftersom den inte säger om detta ska skrivas in i varken verksamhetsdokument eller stadgar och det kommer därför bli oklarheter kommande år då det inte står nedskrivet någonstans. Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen 13/14 Att: - Motionen angående mötesdricka på sektionens stormöten från höstmötet 2013 ogiltigförklaras. Om motionen röstas ner, yrkar styrelsen 13/14 Att: - Punkten 3.6 Mötesdricka På sektionens höstmöte skall julmust vara officiell mötesdricka. På sektionens vårmöte skall påskmust vara officiell mötesdricka. Läggs till i verksamhetsdokumentet 2014/2015.

19 Bilaga 6 Proposition angående ändring i verksamhetsdokumentet 16. Propositon angående ändring i verksamhetsdokumentet 14/15 Enligt motionen från Karl Westerberg på ED-sektionens höstmöte 2013 åtog sig Styrelsen att undersöka möjligheten att utöva revisorutbyte över sektionsgränserna på LiTH Campus Norrköping. Detta är gjort och resultatet är att det finns intresse från medietekniksektionens styrelse att medverka i ett sånt här samarbete. Om bägge vårmötena godkänner denna motion, är stenen satt i rullning som kan resultera i ett gynsamt samarbete för bägge parter. Till en början kommer verksamhetsåret ses som ett testår och först efter analys av detta kommer beslut om fortsättning fattas. Med anledning av följande yrkar styrelsen 13/14: Om: - Medietekniksektionens vårmöte röstar igenom motsvarande proposition Att: - Punkt 5 i verksamhetsdokumentet för verksamhetsåret 14/15 som röstas igenom på EDsektionens vårmöte 26/ ändras till följande: 5. Valberedning Valberedningen har som uppgift att aktivt arbeta med att nominera en kandidat till respektive post i styrelsen, lekmannarevisorer för medietekniksektionen samt projektledare för EDGB. Valberedningen skall sträva mot följande: Att nominera de bästa kandidaterna utifrån kompetens och erfarenhet, i samråd med sittande styrelse. En bred spridning av årskurser i styrelsen. Ge förslag på två kandidater som internrevisorer till medietekniksektionens valberedning i tid innan medietekniksektionens vårmöte Ta emot medietekniksektionens valberednings kandidater till ED- sektionens internrevisorer samt presentera dessa på ED-sektionens vårmöte. Alla ansökningar och dokument rörande valberedningens arbete är konfidentiella och är endast tillgängliga för styrelse och valberedning. Om: - Medietekniksektionens vårmöte röstar ner motsvarande proposition. Att: - Verksamhetsdokumentet 14/15 som röstas igenom på vårmötet 26/ hålls intakt.

20 Bilaga 7 Nomineringar verksamhetsåret 14/15

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1 Organisation... 4 2.2 Ansvarsområden... 4 2.2.1 Ordförande... 4 2.2.2 Vice

Läs mer

Verksamhetsdokument 2011/2012

Verksamhetsdokument 2011/2012 Verksamhetsdokument 2011/2012 Innehållsförteckning 1Inledning...2 2Sektionsstyrelsen...2 2.1Organisation...2 2.2Ansvarsområden...2 2.2.1Ordförande...2 2.2.2Vice Ordförande...2 2.2.3Kassör...2 2.2.4Sekreterare...3

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41.

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP41. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Magnus Karlsson, Inspektor Moa Eriksson, Valberedningen Eric

Läs mer

TE JN SK AL (ordförandes initialer) (sekreterares initialer) (justeringsmännens initialer)

TE JN SK AL (ordförandes initialer) (sekreterares initialer) (justeringsmännens initialer) Närvarande: Tobias Edström Johannes Nilsson Jacob Samuelsson Simon Kronmar Andreas Lundqvist Elias Olson Jonathan Ohlson Christoffer Gremlin 00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1.

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1. Datum: 2014-03-26 Närvarande: 50, varav 9 styrelsemedlemmar och 5 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektiones höstmöte 2010

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektiones höstmöte 2010 Datum: 2010-11-04 Närvarande: 49, varav 42 personer var sektionsmedlemmar, 10 av dessa tillhör styrelsen. Även två (2) adjungerade. Se bilaga 1 för närvarolista. Notera att endast sektionsmedlemmar har

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP52. 00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP52. 00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Närvarande: Philip Karlsson, Ordförande Mike Persson, Festerichef Alexander Lagerbielke, Rekrytering Erik Wetterin, Webb/Tryck/PR Elias Olsson, Näringsliv Jerry Sundin, SnOrdf Niklas Bohman, Vice SnOrdf

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor vårmötet 2013. A. Sektionmedlemmar HELGESSON NIMBLAD SVENSSON JF EG AB JP

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor vårmötet 2013. A. Sektionmedlemmar HELGESSON NIMBLAD SVENSSON JF EG AB JP Bilaga 1 Närvarolista A. Sektionmedlemmar Förnamn KENT AMANDA ANTON PATRIK TOBIAS CHRISTOFFER JACOB ERICA JOHAN DANIEL DAN ANDREAS JOHAN VICTOR MARTIN DAVID TOM ERIC ANTON VICTORIA SIMON SEBASTIAN MAGNUS

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

JF EG AB VI. Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2012. A. Sektionsmedelmmar. Förnamn Efternamn KENT ANDERSSON

JF EG AB VI. Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2012. A. Sektionsmedelmmar. Förnamn Efternamn KENT ANDERSSON Bilaga 1 Närvarolista A. Sektionsmedelmmar Förnamn Efternamn KENT ANDERSSON KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND JACOB CARLSSON PATRIK DAHLSTRÖM RICKARD DAHM TOBIAS EDSTRÖM CHRISTOPFER FORSMARK

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja S. Lahti och A.Backlund till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja S. Lahti och A.Backlund till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Jacob Fredriksson, Ordförande Anton Backlund, Kassör Sara Thorin, Festerichef Sebastian Lahti, Alumniansvarig Magnus Lundgren, Internrevisor Magnus Karlsson, Inspektor Erica Gunhardson, Sekreterare

Läs mer

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum Datum 2013-02-26 Närvarande: 50, varav 8 styrelsemedlemmar och 3 adjungerade. Se Bilaga 1. Dagordning 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar 00101

Läs mer

A. Sektionsmedlemmar ALEXANDER LAGERBIELKE ANDREAS HOFVERBERG ANDREAS LARSSON ANDREAS HÖGGREN CHRISTOPHER FORSMARK

A. Sektionsmedlemmar ALEXANDER LAGERBIELKE ANDREAS HOFVERBERG ANDREAS LARSSON ANDREAS HÖGGREN CHRISTOPHER FORSMARK Bilaga 1-1 Närvarolista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn ALEXANDER LAGERBIELKE ANDREAS HOFVERBERG ANDREAS LARSSON ANDREAS HÖGGREN ANTON KASSMAN ART SVANBERG BJÖRN WAHLSTEDT CARL WESTMAN CHRISTOPHER

Läs mer

Jag har även varit med och styrt upp sektionskvällar och hjälpt till på några rekryteringsevent.

Jag har även varit med och styrt upp sektionskvällar och hjälpt till på några rekryteringsevent. Rapporter och Meddelanden Albert Skog, Ordförande Det har hänt mycket inom sektionen sedan höstmötet. Jag har som ordförande försökt se till att arbetet inom de olika utskotten kunnat flyta på så bra som

Läs mer

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll 20120914 Logistiksektionen styrelsemöte 20120912 Närvarande: Jonas Hutter, ordförande Erica Andersson, sekreterare Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS Viktor Westin, studienämndsordförande FTL

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Valerie Dahl, studienämndsordförande

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare Ordförande En ordförandes största uppgifter är att vara sektionens ansikte utåt, föra sektionens talan och se till att organisationen fortsätter att fungera. Det är viktigt att man som ordförande vågar

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 20.05 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS Nina Alfredsson,

Läs mer

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15 Datum: 2015-10-15 Närvarande: 55, varav 9 styrelsemedlemmar och 13 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2014-01-21. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2014-01-21. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2014-01-21. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL Valerie

Läs mer

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi 1. Tolkning och ändringar 1.1 Detta reglemente fastställer arbetsrutiner, ansvarsförhållanden, åsikter, och annat gällande Sektionen för Teknisk Biologi (STB)

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

Propositioner Vårmöte.

Propositioner Vårmöte. Propositioner 2013-03-08 Vårmöte. Dessa ändringar som önskas göras är för att förtydliga samt åtgärda en del fel som är skrivna i KogVets stadgar. Samtliga ändringar, förutom tillägget av 7.3.2 har blivit

Läs mer

Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529

Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529 Styrelsemöte Studentfiket Campus Norrköping Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529 Närvarande: Thomas Martinsson, Victor Ivarsson, Dan Helgesson, Niklas Wigertz, Martin Härnwall, Daniel

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte Tid 17:15-18:50, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte Tid 17:15-18:50, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2013-11-05. Tid 17:15-18:50, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Stina Odebo, studienämndsordförande

Läs mer

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-11-14 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande:

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Lövdahl, vice ordförande och rekryteringsansvarig Alice Jensen Kjellberg, vice sekreterare, näringslivs- och

Läs mer

Bilagor Höstmöte 2015

Bilagor Höstmöte 2015 ED-sektionen Bilagor Höstmöte 2015 Nicklas Bohman 2015-10-15 Bilaga 1. Närvarolista Karlsson Tom Stenberg Kristoffer Wigertz Danielsson Niklas Wennerfeldt Max Karlsson Eric Olsson Elias Eriksson Johan

Läs mer

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet.

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet. DEFINITIONER Förtroendevald: Förtroendevald är den som av medlemsmötet valts att inneha en post inom sektionen. Läsdagar: Med läsdagar avses helgfria vardagar under terminstid med undantag från och med

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Org. Nr Stadgar uppdaterade ED-SEKTIONENS STADGAR JUSTERADE

Sektionen för Elektronikdesign Org. Nr Stadgar uppdaterade ED-SEKTIONENS STADGAR JUSTERADE ED-SEKTIONENS STADGAR JUSTERADE 2015-11-19 1 1 Ändamål... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Utbildningsprogram... 4 1.3 Uppgift... 4 2 Medlemskap... 4 2.1 Medlemskap... 4 2.2 Hedersmedlem... 4 2.3 Alumnimedlem... 4

Läs mer

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer 822002-2381 Antagna 140519 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar 5 2.1 Regler för Medlemskap........................ 5 2.2 Avsägning av medlemskap......................

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Finns på anslagstavlan och hemsidan. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Finns på anslagstavlan och hemsidan. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-24 Tid: 17.15 18.56 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande

Läs mer

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262 Fastställt under sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Sektionsmöte 5 1.1

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-17 Tid: 17.15 19.10 Plats: Tp41. Närvarande: 1 Mötets öppnande. 2 Justeringspersoner

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-17 Tid: 17.15 19.10 Plats: Tp41. Närvarande: 1 Mötets öppnande. 2 Justeringspersoner Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-17 Tid: 17.15 19.10 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Studentfikets Verksamhetsdokument

Studentfikets Verksamhetsdokument Studentfikets Verksamhetsdokument 2016-2017 1 Inledning... 1 2 Studentfikets styrelse... 1 2.1 Organisation... 1 2.2 Ansvarsområden... 1 2.2.1 Ordförande... 1 2.2.2 Vice ordförande... 2 2.2.3 Kassör...

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani Logistiksektionens styrelsemöte 2014-11-11 Tid: 17.15 19.20 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte FLINS

Protokoll från Styrelsemöte FLINS Protokoll från Styrelsemöte FLINS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Plats: Kårallen, Luxor Datum: 2010 05-19 Närvarande: Charles Westerberg, Robert Johansson, Björn Höckerfelt, Therese

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Organisationen Elevrådets sammansättning Elevrådets sammansättning Klassrepresentanternas åliggande Möten Klassråd:

Organisationen Elevrådets sammansättning Elevrådets sammansättning Klassrepresentanternas åliggande Möten Klassråd: Elevrådets stadgar Stadgar antagna vid årsmöte år 2000. Ändringar godkändes under de två påföljande stormöten, den 27 april samt den 23 september år 2011. Ändringar godkändes under de två påföljande stormöten,

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 14 M-aktivas lades till dagordning som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 14 M-aktivas lades till dagordning som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-10-17 Tid: 12:10 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 18:44 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande

Läs mer

Proposition gällande styrelsens struktur

Proposition gällande styrelsens struktur Proposition gällande styrelsens struktur Bakgrund Idag består styrelsen för Industriell ekonomi utav tolv medlemmar, varav sex ledamöter från några av sektionens kommittéer samt sex förtroendevalda presidiemedlemmar.

Läs mer

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag.

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. FÖREDRAGARE Pontus Ridderström Bakgrund Datasektionen har idag kapital på ett sparkonto som inte utnyttjas. Därmed skall Datasektionen med hjälp av detta

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Arbetsordning för Linköpings Y-teknologsektion

Arbetsordning för Linköpings Y-teknologsektion Arbetsordning för Linköpings Y-teknologsektion Verksamhetsåret 2014/2015 25 mars 2014 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid fördelning av ansvar och arbete

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-16 Tid: 17:15 Plats: A36 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin.

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin. Mötesprotokoll Datum: 2012-08-29 Tid: 18:30 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Årsmöte :00 A117 1(6)

Art Datum Tid Plats Sida Årsmöte :00 A117 1(6) Årsmöte 2014-09- 29 18:00 A117 1(6) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklaras mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande väljs Daniel Karlsson, till

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer