Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat"

Transkript

1 Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juni Sista dag för köp 14 juni 2015 Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning

2 Inledning 18 maj 2015 Underskatta aldrig den amerikanska konsumenten Underskatta aldrig den amerikanska konsumenten är ett gammalt talesätt på finansmarknaden. Amerikanska hushåll älskar att konsumera. Många bilar. Stora hus. Mycket prylar. Ofta konsumerar de mer än förväntat, vilket gynnar tillväxten och företagsvinsterna. Ibland konsumerar de amerikanska hushållen med alltför mycket lånade pengar, till exempel före finanskrisen Därefter följde några år med högre sparande och lite svagare konsumtion. Men nu är hushållen återigen i startgroparna för att konsumera. Deras finanser är i god ordning. Räntorna är låga. Bensinpriserna har fallit. Arbetslösheten går ner. Sysselsättningen ökar snabbt, och löneökningarna börjar ta fart. Därför är förutsättningarna goda för fortsatt konsumtion. Innehåll Sammanfattning Tema: Amerikansk konsumtion Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Tema: Europas återhämtning Aktieindexobligation Europeiska Bolag Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Valutaobligation Euro Dollar Tema: Löpande avkastning Kreditcertifikat Europeiska Bolag Så fungerar kapitalskyddade placeringar Så fungerar certifikat Villkor och risker Bilden på framsidan illustrerar också hur USA kan resa sig efter finanskriser. Rockefeller Center, ett av New Yorks mest kända landmärken, började byggas Det var året efter den stora börskraschen och mitt i depressionen. Ändå kunde John D Rockefeller Jr finansiera hela bygget med privata pengar. 85 år senare står det kvar som ett monument över amerikansk optimism och entreprenörsanda. Därför är vårt nya tema i denna Månadens Placeringar just Amerikansk konsumtion. Vi har valt ut tio bolag som alla har starkt fokus på den amerikanska hemmamarknaden. Läs mer på sidan 4. Vårt andra tema denna månad är Europas återhämtning. Tillväxten i EMU återhämtar sig sakta men säkert, gynnad av den Europeiska centralbankens stimulanser. Detta gynnar inte bara bolagen i Europa utan även i Norden, eftersom Europa är vår viktigaste exportmarknad. Vi erbjuder ett antal alternativ på temat Europas återhämtning, med olika risknivå. Vårt tredje tema är Löpande avkastning. Kreditcertifikat Europeiska Bolag har högre risk än traditionella ränteplaceringar, men ger samtidigt möjlighet till betydligt högre avkastning och löpande utbetalningar. Vi hoppas att du hittar någon placering som passar dig i denna broschyr. Sista dag för att köpa är 14 juni. Vill du veta mer, kontakta ditt kontor eller gå in på handelsbanken.se/månadensplaceringar. Mats Nyman Placeringsstrateg, Handelsbanken Rockefeller Center med Rockefeller Plaza är ett stort affärs-, nöjesoch kontorskomplex i Midtown på Manhattan i New York i USA. Den uppfördes och har utvecklats till att bli en av New Yorks största turistmagneter, inte minst tack vare TVsändningarna från platsen och den på vintern populära isbanan. Alltid med kapitalskydd Vårt grunderbjudande av kapitalskyddade placeringar som alltid finns att köpa. Portföljobligation Extra Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation Extra passar den som vill placera i en bred världsportfölj. Portföljobligationen, som är kopplad till fyra olika marknader, kan ses som ett alternativ till blandfonder med aktier, räntor och andra tillgångar där kapitalskyddet utgör räntedelen. Aktieindexobligation Sverige Extra Placera på svenska börsen med kapitalskydd Aktieindexobligation Sverige Extra passar den som vill placera på svenska börsen, men med lägre risk. Läs gärna mer på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 2

3 Sammanfattning Månadens placeringar Klassificerings- och risksymboler RISK 2/7 = = Kapitalskyddade placeringar, du vet vad du minst får tillbaka vid placeringens slut. Visar risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst risk. Denna månad har vi tagit fram kapitalskyddade placeringar och certifikat utifrån teman vi tror på just nu, för de kommande 3-5 åren. För att du ska hitta placeringsalternativ som passar dig och dina behov erbjuder vi placeringar med olika egenskaper och risknivåer. Med kapitalskyddade placeringar har du möjlighet till god avkastning samtidigt som du vet vad du minst får tillbaka vid placeringens slut. Våra certifikat är inte kapitalskyddade och kan därför passa dig som vill ha medel till hög risk, för att i utbyte få möjlighet till högre avkastning. Läs gärna mer om produkttyperna på sidorna eller på handelsbanken.se/månadensplaceringar. Tema Amerikansk konsumtion De ekonomiska förhållandena är gynnsamma för privatkonsumtion i USA med ökad sysselsättning, låga räntor och låga bensinpriser. Bolag som har starkt konsumentfokus och väletablerade varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet. Med Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion kan du placera i bolag med goda framtidsutsikter till låg risk. Vi erbjuder följande placering med koppling till Amerikansk konsumtion: Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra, sidan 4 Tema Europas återhämtning Återhämtningen i Europa ser ut att stå på en allt fastare grund. Den Europeiska centralbanken fortsätter att stimulera ekonomin i syfte att hålla räntorna låga och försvaga euron, vilket bör gynna såväl de finansiella marknaderna som företagen i regionen. Därtill är värderingen av Europas börser förhållandevis låg. Vi erbjuder följande placeringar med koppling till Europas återhämtning: Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra, sidan 7 Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra, sidan 8 Valutaobligation Euro Dollar Extra, sidan 10 Tema Löpande avkastning På grund av låga räntor är det i dagsläget svårt att få en hög löpande avkastning. För den som letar efter en räntebärande placering med högre avkastningspotential, och kan acceptera en högre risk än vid vanligt räntesparande, kan Kreditcertifikat Europeiska Bolag vara ett bra alternativ. Vi erbjuder följande placering med möjlighet till löpande avkastning: Kreditcertifikat Europeiska Bolag, sidan 13 Månadens Placeringar Preliminära villkor 1 Pris per post Du får minst Löptid Risktillbaka 2 indikatorer Amerikansk konsumtion Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra 100 % deltagandegrad kr kr 3 år Europas återhämtning Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra 100 % deltagandegrad kr kr 3 år Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra 100 % deltagandegrad kr kr 3 år Valutaobligation Euro Dollar Extra 150 % deltagandegrad kr kr 3 år Löpande avkastning Kreditcertifikat Europeiska Bolag 4,4 % kupong per år kr - 5 år RISK 3/7 RISK 3/7 RISK 3/7 RISK 3/7 RISK 4/7 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Extra Aktieindexobligation Sverige Extra Läs mer på sidan 2 och på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd Läs mer på sidan 2 och på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd 1. Definitiva villkor fastställs den 18 juni Gäller om du behåller placeringen löptiden ut. 3

4 Tema Amerikansk konsumtion Amerikansk konsumtion Amerikansk konsumtion i korthet De ekonomiska förhållandena i USA är gynnsamma för privatkonsumtion. Ökad sysselsättning, låga räntor och låga bensinpriser bådar gott för bolag som är inriktade på konsumentvaror. Bolag som har starkt konsumentfokus och väletablerade varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet. Även om tillväxten i USA mattades tillfälligt under första kvartalet, bedömer vi att den underliggande expansionen i den amerikanska ekonomin är fortsatt robust. De ekonomiska förhållandena i USA blir också alltmer gynnsamma för privatkonsumtion. Återhämtningen på arbetsmarknaden har varit stark och antalet sysselsatta är tillbaka på nivåerna som gällde före finanskrisen. Därtill bidrar stigande löner och nettoförmögenhet, sjunkande skuldnivåer bland hushållen, låga räntor samt förbättrade kreditvillkor till att öka konsumtionsbenägenheten. Dessutom har det senaste årets nedgång i bensinpriserna ökat hushållens köpkraft. Detta bådar gott för bolag som är inriktade mot konsumentvaror. Bolag som har starkt konsumentfokus och väletablerade varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet. Dessutom kännetecknas dessa bolag av effektiva försäljnings- och marknadsorganisationer, vilket ger ytterligare stabilitet. Därför tenderar även aktierna att utvecklas väl, ofta utan alltför stora kast. Detta bidrar till att vi kan erbjuda goda villkor i aktieindexobligationen. Placera med koppling till Amerikansk konsumtion Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra I Amerikansk Konsumtion Extra får du ta del av potentialen i en korg bestående av 10 amerikanska bolag med starkt konsumentfokus och väletablerade varumärken. Placeringen köps med 10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till god avkastning om korgen utvecklas väl. Om korgen faller i värde förlorar du överkursen. RISK 3/7 Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra passar den som söker en kapitalskyddad placering i amerikanska bolag med starkt konsumentfokus, med lägre risk än direkta aktieplaceringar. Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Placera med kapitalskydd i en korg av amerikanska bolag med starkt konsumentfokus. Till Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion har vi valt ut tio konsumentinriktade företag som alla är stora på den amerikanska hemmamarknaden, men oftast också har en betydande global försäljning. Såväl bolag med tyngdpunkt mot stabila dagligvaror, som mot mer konjunkturkänsliga sällanköpsvaror finns med. Bland de sistnämnda bolagen kan nämnas detaljhandelskedjan Home Depot som specialiserar sig på att sälja vitvaror, inredning och byggnadsmaterial samt fordonstillverkaren Ford. Vi har även inkluderat bolag i finanssektorn som inriktar sig mot privatmarknaden, som banken Wells Fargo (tillika Berkshire Hathaways största aktieinnehav) och försäkringsbolaget Travelers Cos. Bolagen i korgen kännetecknas även av att ha välkända och framgångsrika varumärken. Med Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion får du ta del av en eventuell uppgång i de utvalda bolagen, samtidigt som du minst får tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. Valutakursförändring mellan amerikanska dollar och svenska kronor kan komma att påverka avkastningen, se tabellen på nästa sida och läs mer på sidan 17 under Valuta. För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer om det på sidan 16. 4

5 Tema Amerikansk konsumtion Aktiekorg Amerikansk Konsumtion Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion är kopplad till en likaviktad aktiekorg med nedanstående 10 bolag. Eventuella utdelningar återinvesteras inte. Aktiekorg Amerikansk Konsumtion Bolag Coca-Cola Ford Motor Gap Garmin Home Depot Beskrivning Multinationell dryckestillverkare med varumärken som Coca Cola, Bonaqua, Fanta och Mer. Världens fjärde största fordonstillverkare med nära två tredjedelar av försäljningen i Nordamerika. Amerikanskt klädföretag med omkring butiker, varav omkring 80 procent finns i USA. Har varumärken som GAP, Old Navy och Banana Republic. Tillverkare av navigations- och kommunikationsutrustning för bland annat fordons- och fritidsmarknaderna. Satellitnavigering med hjälp av GPS-mottagare. Nordamerikas största detaljhandelskedja specialiserat på vitvaror, inredning och byggnadsmaterial. Har även en snabbt växande online verksamhet. Johnson & Johnson Amerikanskt multinationellt läkemedels- och medicinteknikbolag. Världens sjätte största företag inom konsumenthälsovård, med produkter som kontaktlinser, plåster och hudvård. McDonald s Travelers Cos Wal-Mart Stores Wells Fargo Världens största snabbmatskedja med drygt restauranger som serverar mat till omkring 70 miljoner människor varje dag. Ett av de största försäkringsbolagen i USA med stor verksamhet inom hem- och bilförsäkringar. Världens största detaljhandelskedja med affärsidé att ha ett stort sortiment och låga priser. En av USA:s största banker med en stor del av verksamheten inriktad mot amerikanska privatkunder och bolån. Wells Fargo var en av de amerikanska banker som klarade finanskrisen bäst. Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra Aktieindexobligation 114AX Globala Bolag Extra 114AX *Deltagandegraden fastställs den 18 juni RISK 3/7 Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad* 100 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 2 % Namn på börsen SHBO 114AX Så här har det gått för aktiekorgen* maj-10 maj-11 maj-12 maj-13 maj-14 maj-15 *Maj 2010=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Så här kan det bli 1 Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll. Korgens utveckling Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 60,4 % 16,8 % 60 % 17,0 % kr kr 42,6 % 12,3 % 40 % 11,9 % kr kr 24,8 % 7,5 % 20 % 6,3 % kr kr 7,0 % 2,2 % 12,20 % 3,9 % kr kr 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % -20 % -7,2 % kr kr -10,9 % -3,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 100 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 9,5 % i avkastning per år 3. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 15,0 % i avkastning per år 3. 5

6 Tema Europas återhämtning Europas återhämtning Europas återhämtning i korthet Återhämtningen i Europa ser ut att stå på en allt fastare grund och ekonomisk statistik har börjat överraska positivt. Vi bedömer att den Europeiska centralbanken kommer fortsätta stimulera ekonomin och hålla räntorna låga, vilket gynnar såväl de finansiella marknaderna som företagen i regionen. Den europeiska aktiemarknaden är förhållandevis lågt värderad. Återhämtningen i Europa ser ut att stå på en allt fastare grund och ekonomisk statistik för regionen har börjat överraska positivt. En bidragande orsak är att den Europeiska centralbanken har lyckats stabilisera finansmarknaden och fått ner räntorna. I början av året presenterade centralbanken dessutom ytterligare ett stort stimulanspaket som syftar till att hålla räntorna låga under lång tid framöver och försvaga euron. Detta är positivt för såväl de finansiella marknaderna som för företagen i regionen. Jämfört med för ett år sedan har euron försvagats med omkring 20 procent mot dollarn, vilket innebär förbättrad konkurrenskraft för de europeiska företagen. Även de lägre oljepriserna är positivt för Europa, som är en betydande nettoimportör av olja. Arbetslösheten i euroområdet är fortfarande hög, i synnerhet i södra Europa. Tendenser till en ljusning finns dock, bland annat har arbetslösheten i euroområdet nu sjunkit till drygt 11 procent, vilket är den lägsta nivån på nära tre år. Det ovan nämnda avspeglas även i allt mer optimistiska europeiska konsumenter. Konsumentförtroendet i euroområdet har stigit stadigt till den högsta nivån på mer än sju år. Sammantaget går euroområdet igenom en långsam läkningsprocess. Låga räntor, strukturella reformer, statsfinanser i bättre skick och ökad konkurrenskraft hos företagen talar för att utvecklingen kan fortsätta gå åt rätt håll. Den finansiella och politiska risken i vissa länder är dock fortfarande hög, i synnerhet i södra Europa. Aktiekurserna på Europas börser har utvecklats förhållandevis väl under senare tid, men fortfarande värderas den europeiska aktiemarknaden lägre än i många andra utvecklade länder. Om återhämtningen i Europa fortsätter, samtidigt som räntorna förblir låga, finns möjlighet till god avkastning på de europeiska aktiemarknaderna. Placera med koppling till Europas återhämtning Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra I Europeiska Bolag Extra får du ta del av potentialen i en korg bestående av 10 europeiska storföretag. Placeringen köps med 10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till god avkastning om korgen utvecklas väl. Om korgen faller i värde förlorar du överkursen. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra RISK 3/7 RISK 3/7 I Stabila Bolag Norden Extra får du ta del av potentialen i 40 av de mest stabila aktierna i Norden. Placeringen köps med 10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till god avkastning om aktierna utvecklas väl. Om aktierna faller i värde förlorar du överkursen. Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra passar den som söker en kapitalskyddad placering i några av Europas ledande företag, med lägre risk än direkta aktieplaceringar. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra passar den som söker en kapitalskyddad placering mot den nordiska aktiemarknaden, med lägre risk än direkta aktieplaceringar. Valutaobligation Euro Dollar Extra Valutaobligation Euro Dollar ger möjlighet till god avkastning om dollarn stärks mot euron. Placeringen RISK 3/7 köps med 6 procent överkurs. Tack vare deltagandegraden på 150 procent, får du ta del av mer än den procentuella dollarförstärkningen. Förstärkningen är dock begränsad, vilket innebär att du får tillgodoräkna dig en maximal valutakursförändring på 20 procent i förhållande till startkursen. Försvagas dollarn mot euron förlorar du överkursen. Valutaobligation Euro Dollar passar den som söker en kapitalskyddad placering och tror på att dollarn stärks mot euron. 6

7 Tema Europas återhämtning Aktieindexobligation Europeiska Bolag Placera med kapitalskydd i en korg av europeiska ledande företag. Till Aktieindexobligation Europeiska Bolag har vi valt ut tio europeiska storföretag. Många av marknadens viktigaste sektorer finns med, såsom dagligvaror, energi, finans- och försäkring, fastigheter, konsumentvaror, kraftförsörjning, läkemedel, telekom och verkstad. Med Aktieindexobligation Europeiska Bolag får du ta del av en eventuell uppgång i de utvalda bolagen, samtidigt som du minst får tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. Placeringen är valutaskyddad, det vill säga en eventuell försvagning av euron påverkar inte värdet negativt. För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer om det på sidan 16. Aktiekorg Europeiska Bolag Aktieindexobligation Europeiska Bolag är kopplad till en likaviktad aktiekorg med nedanstående 10 bolag. Eventuella utdelningar återinvesteras inte. Aktiekorg Europeiska Bolag Bolag Land Beskrivning Danone Frankrike Livsmedelsproducent och en av världens största producenter av färska mjölkprodukter, inklusive yoghurt. E.ON Tyskland En av Europas största energikoncerner med stor verksamhet i Tyskland. Muenchener Rueckver Tyskland Erbjuder återförsäkrings-, försäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Under namnet ERGO är man ett av Europas största försäkringsbolag. Sanofi Frankrike Läkemedelsföretag verksamt inom behandlingsområdena diabetes/metabolism, kardiologi/trombos, onkologi och centrala nervsystemet. Siemens Tyskland Internationell industrikoncern med en diversifierad verksamhet inom kraftgenerering- och distribution, automatisering och medicinsk teknik. Telefonica Spanien Telekommunikationsföretag verksamt i huvudsak i Europa (i synnerhet i Spanien) och Latinamerika. Total Frankrike Petroleum- och kemibolag med huvudsaklig verksamhet i Frankrike och övriga Europa. Unibail-Rodamco Nederländerna Fastighetsbolag som fokuserar på investeringar i kommersiella fastigheter, specialiserat på köpcenter i europeiska storstäder. Unilever Storbritannien/ En av världens största producenter av dagligvaror, främst livsmedel, drycker, tvättmedel och hygienprodukter. Nederländerna Vinci Frankrike Ett av världens största bygg- och anläggningsföretag verksamt främst i Frankrike, men även i övriga Europa och världen. Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra Aktieindexobligation 114AY Globala Bolag Extra 114AX *Deltagandegraden fastställs den 18 juni RISK 3/7 Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad* 100 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 2 % Namn på börsen SHBO 114AY Så här har det gått för aktiekorgen* maj-10 maj-11 maj-12 maj-13 maj-14 maj-15 *Maj 2010=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Så här kan det bli 1 Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll. Korgens utveckling Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 60,4 % 16,8 % 60 % 17,0 % kr kr 42,6 % 12,3 % 40 % 11,9 % kr kr 24,8 % 7,5 % 20 % 6,3 % kr kr 7,0 % 2,2 % 12,20 % 3,9 % kr kr 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % -20 % -7,2 % kr kr -10,9 % -3,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 100 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 7

8 Tema Europas återhämtning Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Placera med kapitalskydd i stabila bolag på den nordiska aktiemarknaden. Många nordiska storföretag är djupt integrerade i världsekonomin och med en placering i nordiska aktier får man exponering mot såväl den inhemska nordiska ekonomin och återhämtningen på den europeiska närmarknaden som på tillväxtmarknader. Sverige och Finland har många verkstads- och telekomföretag. Norge och Danmark har energibolag och rederier. Tillsammans drar dessa bolag nytta av den globala tillväxten. Samtidigt finns det många nordiska bolag som är mindre beroende av världskonjunkturen, till exempel banker, detaljhandels- och läkemedelsbolag. Många nordiska bolag har starka finanser, är globala ledare inom sina områden och har god bolagsstyrning. Detta ger dem goda möjligheter att expandera på världsmarknaden och skapar förutsättningar för hög avkastning på lång sikt. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden är kopplad till ett index framtaget av Handelsbanken som består av de 40 mest stabila bolagen på den nordiska aktiemarknaden. Traditionell finansiell teori hävdar att ett högre risktagande över tid ska leda till proportionellt högre avkastning. Detta är dock inte alltid fallet och finansiell forskning visar att stabila bolag med låg kursrörlighet i själva verket ofta ger högre avkastning i förhållande till risken än aktier med hög kursrörlighet. Det beror bland annat på att många placerare överskattar tillväxten i de snabbväxande bolagen och därför betalar för mycket för dem. De stabila bolagen uppfattas däremot som lite tråkiga och är därför ofta relativt billiga. Genom att placera i stabila bolag kan man alltså inte bara få en mer stabil aktieportfölj, man kan också få möjlighet till en högre avkastning på längre sikt. Välskötta bolag med stabil lönsamhet tenderar att inte svänga lika mycket eftersom marknaden har lättare att prissätta dessa bolag. Med Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden får du ta del av en eventuell uppgång i indexet, samtidigt som du minst får tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer om det på sidan 16. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra 114AZ RISK 3/7 Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad* 100 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 2 % Namn på börsen SHBO 114AZ *Deltagandegraden fastställs den 18 juni Nordic Low Vol Balance 12 % Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden är kopplad till indexet Nordic Low Vol Balance 12 % som är utgivet av Handelsbanken. Indexet följer de 40 mest stabila aktierna i Norden*, det vill säga de aktier som har lägst kursrörelser. Aktierna i indexet viktas om en gång per halvår så att de aktier som har haft lägst kursrörelser får högst vikt. Det riskviktade indexet Nordic Low Vol Balance 12 % och dess metodik skiljer sig därmed jämfört med traditionella marknadsindex. Vanliga marknadsviktade index sätts samman genom att bolag med stort marknadsvärde får en stor vikt i syfte att återspegla den lokala marknaden. Detta kan medföra att stora bolag prissätts för högt relativt de mindre. Att frångå metoden med marknadsvikt till fördel för riskviktade index kan därför höja den riskjusterade avkastningen. Högre riskjusterad avkastning uppstår när man lyckas höja avkastningen på sina placeringar utan att höja risken, alternativt ge likartad avkastning till lägre risk. Historiskt har Nordic Low Vol Balance 12 % gett högre avkastning än traditionella nordiska index och dessutom till en väsentligt lägre risk. Sedan 2008 har Nordic Low Vol Balance 12 % stigit med i genomsnitt knappt 12 procent per år, medan underliggande index* stigit med i genomsnitt drygt 8 procent per år. Samtidigt har risken, mätt som kurssvängningar, endast varit hälften så hög. *Baserat på NASDAQ OMX Nordic 120, vilket är ett index där 120 av Nordens största och mest likvida aktier ingår. Indexet är ett excess return index. Läs mer om det på sidan 16. 8

9 Tema Europas återhämtning Balanserade index Nordic Low Vol Balance 12 % är ett så kallat balanserat index. Ett balanserat index har en konstant risknivå (volatilitet), i detta fall på 12 procent. Det innebär att indexet har stor koppling till marknaden när kursrörelserna är små och liten koppling till marknaden när kursrörelserna är stora. Historiskt har balanserade index ofta gett en högre riskjusterad avkastning över tiden än vanliga aktieindex. Detta beror i första hand på att fallande marknader ofta är förknippade med stora kursrörelser och att balanserade index minskar marknadsexponeringen under sådana perioder. För kapitalskyddade placeringar, som till exempel aktieindexobligationer, har balanserade index ytterligare en fördel eftersom dessa tar bort osäkerhetsfaktorer om framtida volatilitet, utdelningar och räntor. Därmed kan kapitalskyddade placeringar som baseras på balanserade index bli effektivare och ge deltagandegrader som är högre än vad vanliga index kan ge. Läs mer om balanserade index på handelsbanken.se/index. Indexet är ett excess return index, det vill säga inklusive utdelningar men exklusive ränta. Läs mer om det på sidan 16. Så här har det gått för indexet*** De tio ingående aktierna med störst vikt just nu* i Handelsbanken Nordic Low Vol Balance 12 % Aktie Land Sektor AXIS** Sverige Teknik Industrivärden C Sverige Investmentbolag SCA B Sverige Personliga varor och hushållsvaror Topdanmark Danmark Försäkring Hufvudstaden A Sverige Fastigheter Sampo A Finland Försäkring ISS Danmark Service Amer Sports Finland Personliga varor och hushållsvaror Castellum Sverige Fastigheter Lundbergföretagen B Sverige Finansiella tjänster *Per den 11 maj 2015 **Föremål för uppköpserbjudande. Vid eventuell avnotering lyfts bolaget ur indexet maj-10 maj-11 maj-12 maj-13 maj-14 maj-15 ***Maj 2010=100. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Indexet har ännu inte fem års historik så den historiska utvecklingen är beräknad i efterhand. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Så här kan det bli 1 Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll. Indexets utveckling Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 60,4 % 16,8 % 60 % 17,0 % kr kr 42,6 % 12,3 % 40 % 11,9 % kr kr 24,8 % 7,5 % 20 % 6,3 % kr kr 7,0 % 2,2 % 12,20 % 3,9 % kr kr 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % -20 % -7,2 % kr kr -10,9 % -3,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 100 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 9

10 Tema Europas återhämtning Valutaobligation Euro Dollar Möjlighet till hög avkastning vid en förstärkning av dollarn mot euron, till begränsad risk. Mellan åren 2000 och 2008 försvagades den amerikanska dollarn kraftigt mot euron. Som lägst under år 2000 behövdes bara 0,83 dollar för att köpa en euro och som högst under 2008 behövdes 1,60. Därefter handlades EURUSD länge inom intervallet 1,20-1,50. Under det senaste året har dollarn stärkts mot euron, vilket är en trend som vi bedömer kommer att fortsätta under de närmaste åren. Även om det har ljusnat något för den europeiska ekonomin, kvarstår USA:s ekonomiska försprång gentemot euroområdet. I USA sjunker arbetslösheten hastigt mot allt lägre nivåer, samtidigt som BNP har kommit upp på en väsentligt högre nivå än före den globala finanskrisen. I stora delar av euroområdet är arbetslösheten alltjämt hög. Den gradvisa ekonomiska återhämtningen i USA har föranlett ett slut på Federal Reserves obligationsköp och en första räntehöjning närmar sig. Den Europeiska centralbanken har som kontrast blivit tvingad att lansera ett massivt stödköpsprogram för att minska risken för deflation, samtidigt som banken väntas behålla styrräntan nära noll under lång tid. Dessa åtgärder är även tänkta att bidra till en försvagning av euron, vilket är nödvändigt för att stärka euroområdets konkurrenskraft. Sammantaget förväntar vi oss att den starkare utvecklingen i USA samt skillnaderna i penning- och finanspolitik mellan USA och euroområdet kommer att stärka dollarn mot euron. Vår prognos är att valutakursen EURUSD kommer att gå från dagens 1,12 (vilket innebär att det krävs 1,12 dollar för att köpa en euro), till omkring 0,95 inom ett till två år. Att förutspå valutor är dock svårt, även för våra prisbelönta analytiker.* Valutaobligation Euro Dollar passar den som tror att den amerikanska dollarn ska stärkas mot euron. Den höga deltagandegraden, på preliminärt 150 procent, gör att du får tillgodoräkna dig mer än den procentuella uppgången i dollarns värde mot euron. Observera att valutakursförändringen är maximerad till 20 procent i förhållande till startkursen. Det innebär att tilläggsbeloppet är maximerat till 20 procent multiplicerat med deltagandegraden. Exempelvis, om valutakursen har rört sig med 30 procent får du tillgodoräkna dig en förändring upp till 20 procent. Om deltagandegraden fastställs till 150 procent innebär det ett tilläggsbelopp på 30 procent (20 % x 150 %). Placeringen köps med 6 procents överkurs. Detta ger möjlighet till hög avkastning om dollarn stärks mot euron. Om dollarn däremot försvagas mot euron riskerar du att förlora överkursen, men får minst nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Valutaobligationens konstruktion gör att obligationens köp- och säljkurs är trögrörlig i början på löptiden, även om dollarn skulle stärkas kraftigt. Valutaobligationen bör därför ses som en löptidsplacering, det vill säga behållas i 3 år. * Handelsbankens makroekonomer rankades bäst i Sverige, enligt två undersökningar bland placerare genomförda av Prospera 2013 och Financial Hearings Valutaobligation Euro Dollar Extra 114VX RISK 3/7 Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad* 150 % Maximal valutakursförändring 20 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 1 % Namn på börsen SHBO 114VX *Deltagandegraden fastställs den 18 juni

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad SPAX Framtid SPAX Framtid är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg bestående av 14 bolag med inriktning mot tre områden med mycket goda tillväxtutsikter; bioteknik, automatisering och europeisk

Läs mer

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA?

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA? ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Aktieobligation Europa Trygghet nr 2360 Aktieobligation Europa Tillväxt

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid

Läs mer

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

ävstångscertifikat East Capital Ryssland

ävstångscertifikat East Capital Ryssland Hävstångscertifikat East Capital Ryssland Teckna dig senast 29 april 2010 100 % KAPITALRISK VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer