Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat"

Transkript

1 Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juni Sista dag för köp 14 juni 2015 Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning

2 Inledning 18 maj 2015 Underskatta aldrig den amerikanska konsumenten Underskatta aldrig den amerikanska konsumenten är ett gammalt talesätt på finansmarknaden. Amerikanska hushåll älskar att konsumera. Många bilar. Stora hus. Mycket prylar. Ofta konsumerar de mer än förväntat, vilket gynnar tillväxten och företagsvinsterna. Ibland konsumerar de amerikanska hushållen med alltför mycket lånade pengar, till exempel före finanskrisen Därefter följde några år med högre sparande och lite svagare konsumtion. Men nu är hushållen återigen i startgroparna för att konsumera. Deras finanser är i god ordning. Räntorna är låga. Bensinpriserna har fallit. Arbetslösheten går ner. Sysselsättningen ökar snabbt, och löneökningarna börjar ta fart. Därför är förutsättningarna goda för fortsatt konsumtion. Innehåll Sammanfattning Tema: Amerikansk konsumtion Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Tema: Europas återhämtning Aktieindexobligation Europeiska Bolag Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Valutaobligation Euro Dollar Tema: Löpande avkastning Kreditcertifikat Europeiska Bolag Så fungerar kapitalskyddade placeringar Så fungerar certifikat Villkor och risker Bilden på framsidan illustrerar också hur USA kan resa sig efter finanskriser. Rockefeller Center, ett av New Yorks mest kända landmärken, började byggas Det var året efter den stora börskraschen och mitt i depressionen. Ändå kunde John D Rockefeller Jr finansiera hela bygget med privata pengar. 85 år senare står det kvar som ett monument över amerikansk optimism och entreprenörsanda. Därför är vårt nya tema i denna Månadens Placeringar just Amerikansk konsumtion. Vi har valt ut tio bolag som alla har starkt fokus på den amerikanska hemmamarknaden. Läs mer på sidan 4. Vårt andra tema denna månad är Europas återhämtning. Tillväxten i EMU återhämtar sig sakta men säkert, gynnad av den Europeiska centralbankens stimulanser. Detta gynnar inte bara bolagen i Europa utan även i Norden, eftersom Europa är vår viktigaste exportmarknad. Vi erbjuder ett antal alternativ på temat Europas återhämtning, med olika risknivå. Vårt tredje tema är Löpande avkastning. Kreditcertifikat Europeiska Bolag har högre risk än traditionella ränteplaceringar, men ger samtidigt möjlighet till betydligt högre avkastning och löpande utbetalningar. Vi hoppas att du hittar någon placering som passar dig i denna broschyr. Sista dag för att köpa är 14 juni. Vill du veta mer, kontakta ditt kontor eller gå in på handelsbanken.se/månadensplaceringar. Mats Nyman Placeringsstrateg, Handelsbanken Rockefeller Center med Rockefeller Plaza är ett stort affärs-, nöjesoch kontorskomplex i Midtown på Manhattan i New York i USA. Den uppfördes och har utvecklats till att bli en av New Yorks största turistmagneter, inte minst tack vare TVsändningarna från platsen och den på vintern populära isbanan. Alltid med kapitalskydd Vårt grunderbjudande av kapitalskyddade placeringar som alltid finns att köpa. Portföljobligation Extra Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation Extra passar den som vill placera i en bred världsportfölj. Portföljobligationen, som är kopplad till fyra olika marknader, kan ses som ett alternativ till blandfonder med aktier, räntor och andra tillgångar där kapitalskyddet utgör räntedelen. Aktieindexobligation Sverige Extra Placera på svenska börsen med kapitalskydd Aktieindexobligation Sverige Extra passar den som vill placera på svenska börsen, men med lägre risk. Läs gärna mer på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 2

3 Sammanfattning Månadens placeringar Klassificerings- och risksymboler RISK 2/7 = = Kapitalskyddade placeringar, du vet vad du minst får tillbaka vid placeringens slut. Visar risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst risk. Denna månad har vi tagit fram kapitalskyddade placeringar och certifikat utifrån teman vi tror på just nu, för de kommande 3-5 åren. För att du ska hitta placeringsalternativ som passar dig och dina behov erbjuder vi placeringar med olika egenskaper och risknivåer. Med kapitalskyddade placeringar har du möjlighet till god avkastning samtidigt som du vet vad du minst får tillbaka vid placeringens slut. Våra certifikat är inte kapitalskyddade och kan därför passa dig som vill ha medel till hög risk, för att i utbyte få möjlighet till högre avkastning. Läs gärna mer om produkttyperna på sidorna eller på handelsbanken.se/månadensplaceringar. Tema Amerikansk konsumtion De ekonomiska förhållandena är gynnsamma för privatkonsumtion i USA med ökad sysselsättning, låga räntor och låga bensinpriser. Bolag som har starkt konsumentfokus och väletablerade varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet. Med Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion kan du placera i bolag med goda framtidsutsikter till låg risk. Vi erbjuder följande placering med koppling till Amerikansk konsumtion: Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra, sidan 4 Tema Europas återhämtning Återhämtningen i Europa ser ut att stå på en allt fastare grund. Den Europeiska centralbanken fortsätter att stimulera ekonomin i syfte att hålla räntorna låga och försvaga euron, vilket bör gynna såväl de finansiella marknaderna som företagen i regionen. Därtill är värderingen av Europas börser förhållandevis låg. Vi erbjuder följande placeringar med koppling till Europas återhämtning: Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra, sidan 7 Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra, sidan 8 Valutaobligation Euro Dollar Extra, sidan 10 Tema Löpande avkastning På grund av låga räntor är det i dagsläget svårt att få en hög löpande avkastning. För den som letar efter en räntebärande placering med högre avkastningspotential, och kan acceptera en högre risk än vid vanligt räntesparande, kan Kreditcertifikat Europeiska Bolag vara ett bra alternativ. Vi erbjuder följande placering med möjlighet till löpande avkastning: Kreditcertifikat Europeiska Bolag, sidan 13 Månadens Placeringar Preliminära villkor 1 Pris per post Du får minst Löptid Risktillbaka 2 indikatorer Amerikansk konsumtion Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra 100 % deltagandegrad kr kr 3 år Europas återhämtning Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra 100 % deltagandegrad kr kr 3 år Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra 100 % deltagandegrad kr kr 3 år Valutaobligation Euro Dollar Extra 150 % deltagandegrad kr kr 3 år Löpande avkastning Kreditcertifikat Europeiska Bolag 4,4 % kupong per år kr - 5 år RISK 3/7 RISK 3/7 RISK 3/7 RISK 3/7 RISK 4/7 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Extra Aktieindexobligation Sverige Extra Läs mer på sidan 2 och på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd Läs mer på sidan 2 och på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd 1. Definitiva villkor fastställs den 18 juni Gäller om du behåller placeringen löptiden ut. 3

4 Tema Amerikansk konsumtion Amerikansk konsumtion Amerikansk konsumtion i korthet De ekonomiska förhållandena i USA är gynnsamma för privatkonsumtion. Ökad sysselsättning, låga räntor och låga bensinpriser bådar gott för bolag som är inriktade på konsumentvaror. Bolag som har starkt konsumentfokus och väletablerade varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet. Även om tillväxten i USA mattades tillfälligt under första kvartalet, bedömer vi att den underliggande expansionen i den amerikanska ekonomin är fortsatt robust. De ekonomiska förhållandena i USA blir också alltmer gynnsamma för privatkonsumtion. Återhämtningen på arbetsmarknaden har varit stark och antalet sysselsatta är tillbaka på nivåerna som gällde före finanskrisen. Därtill bidrar stigande löner och nettoförmögenhet, sjunkande skuldnivåer bland hushållen, låga räntor samt förbättrade kreditvillkor till att öka konsumtionsbenägenheten. Dessutom har det senaste årets nedgång i bensinpriserna ökat hushållens köpkraft. Detta bådar gott för bolag som är inriktade mot konsumentvaror. Bolag som har starkt konsumentfokus och väletablerade varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet. Dessutom kännetecknas dessa bolag av effektiva försäljnings- och marknadsorganisationer, vilket ger ytterligare stabilitet. Därför tenderar även aktierna att utvecklas väl, ofta utan alltför stora kast. Detta bidrar till att vi kan erbjuda goda villkor i aktieindexobligationen. Placera med koppling till Amerikansk konsumtion Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra I Amerikansk Konsumtion Extra får du ta del av potentialen i en korg bestående av 10 amerikanska bolag med starkt konsumentfokus och väletablerade varumärken. Placeringen köps med 10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till god avkastning om korgen utvecklas väl. Om korgen faller i värde förlorar du överkursen. RISK 3/7 Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra passar den som söker en kapitalskyddad placering i amerikanska bolag med starkt konsumentfokus, med lägre risk än direkta aktieplaceringar. Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Placera med kapitalskydd i en korg av amerikanska bolag med starkt konsumentfokus. Till Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion har vi valt ut tio konsumentinriktade företag som alla är stora på den amerikanska hemmamarknaden, men oftast också har en betydande global försäljning. Såväl bolag med tyngdpunkt mot stabila dagligvaror, som mot mer konjunkturkänsliga sällanköpsvaror finns med. Bland de sistnämnda bolagen kan nämnas detaljhandelskedjan Home Depot som specialiserar sig på att sälja vitvaror, inredning och byggnadsmaterial samt fordonstillverkaren Ford. Vi har även inkluderat bolag i finanssektorn som inriktar sig mot privatmarknaden, som banken Wells Fargo (tillika Berkshire Hathaways största aktieinnehav) och försäkringsbolaget Travelers Cos. Bolagen i korgen kännetecknas även av att ha välkända och framgångsrika varumärken. Med Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion får du ta del av en eventuell uppgång i de utvalda bolagen, samtidigt som du minst får tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. Valutakursförändring mellan amerikanska dollar och svenska kronor kan komma att påverka avkastningen, se tabellen på nästa sida och läs mer på sidan 17 under Valuta. För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer om det på sidan 16. 4

5 Tema Amerikansk konsumtion Aktiekorg Amerikansk Konsumtion Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion är kopplad till en likaviktad aktiekorg med nedanstående 10 bolag. Eventuella utdelningar återinvesteras inte. Aktiekorg Amerikansk Konsumtion Bolag Coca-Cola Ford Motor Gap Garmin Home Depot Beskrivning Multinationell dryckestillverkare med varumärken som Coca Cola, Bonaqua, Fanta och Mer. Världens fjärde största fordonstillverkare med nära två tredjedelar av försäljningen i Nordamerika. Amerikanskt klädföretag med omkring butiker, varav omkring 80 procent finns i USA. Har varumärken som GAP, Old Navy och Banana Republic. Tillverkare av navigations- och kommunikationsutrustning för bland annat fordons- och fritidsmarknaderna. Satellitnavigering med hjälp av GPS-mottagare. Nordamerikas största detaljhandelskedja specialiserat på vitvaror, inredning och byggnadsmaterial. Har även en snabbt växande online verksamhet. Johnson & Johnson Amerikanskt multinationellt läkemedels- och medicinteknikbolag. Världens sjätte största företag inom konsumenthälsovård, med produkter som kontaktlinser, plåster och hudvård. McDonald s Travelers Cos Wal-Mart Stores Wells Fargo Världens största snabbmatskedja med drygt restauranger som serverar mat till omkring 70 miljoner människor varje dag. Ett av de största försäkringsbolagen i USA med stor verksamhet inom hem- och bilförsäkringar. Världens största detaljhandelskedja med affärsidé att ha ett stort sortiment och låga priser. En av USA:s största banker med en stor del av verksamheten inriktad mot amerikanska privatkunder och bolån. Wells Fargo var en av de amerikanska banker som klarade finanskrisen bäst. Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra Aktieindexobligation 114AX Globala Bolag Extra 114AX *Deltagandegraden fastställs den 18 juni RISK 3/7 Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad* 100 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 2 % Namn på börsen SHBO 114AX Så här har det gått för aktiekorgen* maj-10 maj-11 maj-12 maj-13 maj-14 maj-15 *Maj 2010=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Så här kan det bli 1 Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll. Korgens utveckling Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 60,4 % 16,8 % 60 % 17,0 % kr kr 42,6 % 12,3 % 40 % 11,9 % kr kr 24,8 % 7,5 % 20 % 6,3 % kr kr 7,0 % 2,2 % 12,20 % 3,9 % kr kr 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % -20 % -7,2 % kr kr -10,9 % -3,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 100 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 9,5 % i avkastning per år 3. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 15,0 % i avkastning per år 3. 5

6 Tema Europas återhämtning Europas återhämtning Europas återhämtning i korthet Återhämtningen i Europa ser ut att stå på en allt fastare grund och ekonomisk statistik har börjat överraska positivt. Vi bedömer att den Europeiska centralbanken kommer fortsätta stimulera ekonomin och hålla räntorna låga, vilket gynnar såväl de finansiella marknaderna som företagen i regionen. Den europeiska aktiemarknaden är förhållandevis lågt värderad. Återhämtningen i Europa ser ut att stå på en allt fastare grund och ekonomisk statistik för regionen har börjat överraska positivt. En bidragande orsak är att den Europeiska centralbanken har lyckats stabilisera finansmarknaden och fått ner räntorna. I början av året presenterade centralbanken dessutom ytterligare ett stort stimulanspaket som syftar till att hålla räntorna låga under lång tid framöver och försvaga euron. Detta är positivt för såväl de finansiella marknaderna som för företagen i regionen. Jämfört med för ett år sedan har euron försvagats med omkring 20 procent mot dollarn, vilket innebär förbättrad konkurrenskraft för de europeiska företagen. Även de lägre oljepriserna är positivt för Europa, som är en betydande nettoimportör av olja. Arbetslösheten i euroområdet är fortfarande hög, i synnerhet i södra Europa. Tendenser till en ljusning finns dock, bland annat har arbetslösheten i euroområdet nu sjunkit till drygt 11 procent, vilket är den lägsta nivån på nära tre år. Det ovan nämnda avspeglas även i allt mer optimistiska europeiska konsumenter. Konsumentförtroendet i euroområdet har stigit stadigt till den högsta nivån på mer än sju år. Sammantaget går euroområdet igenom en långsam läkningsprocess. Låga räntor, strukturella reformer, statsfinanser i bättre skick och ökad konkurrenskraft hos företagen talar för att utvecklingen kan fortsätta gå åt rätt håll. Den finansiella och politiska risken i vissa länder är dock fortfarande hög, i synnerhet i södra Europa. Aktiekurserna på Europas börser har utvecklats förhållandevis väl under senare tid, men fortfarande värderas den europeiska aktiemarknaden lägre än i många andra utvecklade länder. Om återhämtningen i Europa fortsätter, samtidigt som räntorna förblir låga, finns möjlighet till god avkastning på de europeiska aktiemarknaderna. Placera med koppling till Europas återhämtning Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra I Europeiska Bolag Extra får du ta del av potentialen i en korg bestående av 10 europeiska storföretag. Placeringen köps med 10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till god avkastning om korgen utvecklas väl. Om korgen faller i värde förlorar du överkursen. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra RISK 3/7 RISK 3/7 I Stabila Bolag Norden Extra får du ta del av potentialen i 40 av de mest stabila aktierna i Norden. Placeringen köps med 10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till god avkastning om aktierna utvecklas väl. Om aktierna faller i värde förlorar du överkursen. Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra passar den som söker en kapitalskyddad placering i några av Europas ledande företag, med lägre risk än direkta aktieplaceringar. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra passar den som söker en kapitalskyddad placering mot den nordiska aktiemarknaden, med lägre risk än direkta aktieplaceringar. Valutaobligation Euro Dollar Extra Valutaobligation Euro Dollar ger möjlighet till god avkastning om dollarn stärks mot euron. Placeringen RISK 3/7 köps med 6 procent överkurs. Tack vare deltagandegraden på 150 procent, får du ta del av mer än den procentuella dollarförstärkningen. Förstärkningen är dock begränsad, vilket innebär att du får tillgodoräkna dig en maximal valutakursförändring på 20 procent i förhållande till startkursen. Försvagas dollarn mot euron förlorar du överkursen. Valutaobligation Euro Dollar passar den som söker en kapitalskyddad placering och tror på att dollarn stärks mot euron. 6

7 Tema Europas återhämtning Aktieindexobligation Europeiska Bolag Placera med kapitalskydd i en korg av europeiska ledande företag. Till Aktieindexobligation Europeiska Bolag har vi valt ut tio europeiska storföretag. Många av marknadens viktigaste sektorer finns med, såsom dagligvaror, energi, finans- och försäkring, fastigheter, konsumentvaror, kraftförsörjning, läkemedel, telekom och verkstad. Med Aktieindexobligation Europeiska Bolag får du ta del av en eventuell uppgång i de utvalda bolagen, samtidigt som du minst får tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. Placeringen är valutaskyddad, det vill säga en eventuell försvagning av euron påverkar inte värdet negativt. För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer om det på sidan 16. Aktiekorg Europeiska Bolag Aktieindexobligation Europeiska Bolag är kopplad till en likaviktad aktiekorg med nedanstående 10 bolag. Eventuella utdelningar återinvesteras inte. Aktiekorg Europeiska Bolag Bolag Land Beskrivning Danone Frankrike Livsmedelsproducent och en av världens största producenter av färska mjölkprodukter, inklusive yoghurt. E.ON Tyskland En av Europas största energikoncerner med stor verksamhet i Tyskland. Muenchener Rueckver Tyskland Erbjuder återförsäkrings-, försäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Under namnet ERGO är man ett av Europas största försäkringsbolag. Sanofi Frankrike Läkemedelsföretag verksamt inom behandlingsområdena diabetes/metabolism, kardiologi/trombos, onkologi och centrala nervsystemet. Siemens Tyskland Internationell industrikoncern med en diversifierad verksamhet inom kraftgenerering- och distribution, automatisering och medicinsk teknik. Telefonica Spanien Telekommunikationsföretag verksamt i huvudsak i Europa (i synnerhet i Spanien) och Latinamerika. Total Frankrike Petroleum- och kemibolag med huvudsaklig verksamhet i Frankrike och övriga Europa. Unibail-Rodamco Nederländerna Fastighetsbolag som fokuserar på investeringar i kommersiella fastigheter, specialiserat på köpcenter i europeiska storstäder. Unilever Storbritannien/ En av världens största producenter av dagligvaror, främst livsmedel, drycker, tvättmedel och hygienprodukter. Nederländerna Vinci Frankrike Ett av världens största bygg- och anläggningsföretag verksamt främst i Frankrike, men även i övriga Europa och världen. Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra Aktieindexobligation 114AY Globala Bolag Extra 114AX *Deltagandegraden fastställs den 18 juni RISK 3/7 Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad* 100 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 2 % Namn på börsen SHBO 114AY Så här har det gått för aktiekorgen* maj-10 maj-11 maj-12 maj-13 maj-14 maj-15 *Maj 2010=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Så här kan det bli 1 Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll. Korgens utveckling Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 60,4 % 16,8 % 60 % 17,0 % kr kr 42,6 % 12,3 % 40 % 11,9 % kr kr 24,8 % 7,5 % 20 % 6,3 % kr kr 7,0 % 2,2 % 12,20 % 3,9 % kr kr 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % -20 % -7,2 % kr kr -10,9 % -3,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 100 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 7

8 Tema Europas återhämtning Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Placera med kapitalskydd i stabila bolag på den nordiska aktiemarknaden. Många nordiska storföretag är djupt integrerade i världsekonomin och med en placering i nordiska aktier får man exponering mot såväl den inhemska nordiska ekonomin och återhämtningen på den europeiska närmarknaden som på tillväxtmarknader. Sverige och Finland har många verkstads- och telekomföretag. Norge och Danmark har energibolag och rederier. Tillsammans drar dessa bolag nytta av den globala tillväxten. Samtidigt finns det många nordiska bolag som är mindre beroende av världskonjunkturen, till exempel banker, detaljhandels- och läkemedelsbolag. Många nordiska bolag har starka finanser, är globala ledare inom sina områden och har god bolagsstyrning. Detta ger dem goda möjligheter att expandera på världsmarknaden och skapar förutsättningar för hög avkastning på lång sikt. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden är kopplad till ett index framtaget av Handelsbanken som består av de 40 mest stabila bolagen på den nordiska aktiemarknaden. Traditionell finansiell teori hävdar att ett högre risktagande över tid ska leda till proportionellt högre avkastning. Detta är dock inte alltid fallet och finansiell forskning visar att stabila bolag med låg kursrörlighet i själva verket ofta ger högre avkastning i förhållande till risken än aktier med hög kursrörlighet. Det beror bland annat på att många placerare överskattar tillväxten i de snabbväxande bolagen och därför betalar för mycket för dem. De stabila bolagen uppfattas däremot som lite tråkiga och är därför ofta relativt billiga. Genom att placera i stabila bolag kan man alltså inte bara få en mer stabil aktieportfölj, man kan också få möjlighet till en högre avkastning på längre sikt. Välskötta bolag med stabil lönsamhet tenderar att inte svänga lika mycket eftersom marknaden har lättare att prissätta dessa bolag. Med Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden får du ta del av en eventuell uppgång i indexet, samtidigt som du minst får tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer om det på sidan 16. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra 114AZ RISK 3/7 Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad* 100 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 2 % Namn på börsen SHBO 114AZ *Deltagandegraden fastställs den 18 juni Nordic Low Vol Balance 12 % Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden är kopplad till indexet Nordic Low Vol Balance 12 % som är utgivet av Handelsbanken. Indexet följer de 40 mest stabila aktierna i Norden*, det vill säga de aktier som har lägst kursrörelser. Aktierna i indexet viktas om en gång per halvår så att de aktier som har haft lägst kursrörelser får högst vikt. Det riskviktade indexet Nordic Low Vol Balance 12 % och dess metodik skiljer sig därmed jämfört med traditionella marknadsindex. Vanliga marknadsviktade index sätts samman genom att bolag med stort marknadsvärde får en stor vikt i syfte att återspegla den lokala marknaden. Detta kan medföra att stora bolag prissätts för högt relativt de mindre. Att frångå metoden med marknadsvikt till fördel för riskviktade index kan därför höja den riskjusterade avkastningen. Högre riskjusterad avkastning uppstår när man lyckas höja avkastningen på sina placeringar utan att höja risken, alternativt ge likartad avkastning till lägre risk. Historiskt har Nordic Low Vol Balance 12 % gett högre avkastning än traditionella nordiska index och dessutom till en väsentligt lägre risk. Sedan 2008 har Nordic Low Vol Balance 12 % stigit med i genomsnitt knappt 12 procent per år, medan underliggande index* stigit med i genomsnitt drygt 8 procent per år. Samtidigt har risken, mätt som kurssvängningar, endast varit hälften så hög. *Baserat på NASDAQ OMX Nordic 120, vilket är ett index där 120 av Nordens största och mest likvida aktier ingår. Indexet är ett excess return index. Läs mer om det på sidan 16. 8

9 Tema Europas återhämtning Balanserade index Nordic Low Vol Balance 12 % är ett så kallat balanserat index. Ett balanserat index har en konstant risknivå (volatilitet), i detta fall på 12 procent. Det innebär att indexet har stor koppling till marknaden när kursrörelserna är små och liten koppling till marknaden när kursrörelserna är stora. Historiskt har balanserade index ofta gett en högre riskjusterad avkastning över tiden än vanliga aktieindex. Detta beror i första hand på att fallande marknader ofta är förknippade med stora kursrörelser och att balanserade index minskar marknadsexponeringen under sådana perioder. För kapitalskyddade placeringar, som till exempel aktieindexobligationer, har balanserade index ytterligare en fördel eftersom dessa tar bort osäkerhetsfaktorer om framtida volatilitet, utdelningar och räntor. Därmed kan kapitalskyddade placeringar som baseras på balanserade index bli effektivare och ge deltagandegrader som är högre än vad vanliga index kan ge. Läs mer om balanserade index på handelsbanken.se/index. Indexet är ett excess return index, det vill säga inklusive utdelningar men exklusive ränta. Läs mer om det på sidan 16. Så här har det gått för indexet*** De tio ingående aktierna med störst vikt just nu* i Handelsbanken Nordic Low Vol Balance 12 % Aktie Land Sektor AXIS** Sverige Teknik Industrivärden C Sverige Investmentbolag SCA B Sverige Personliga varor och hushållsvaror Topdanmark Danmark Försäkring Hufvudstaden A Sverige Fastigheter Sampo A Finland Försäkring ISS Danmark Service Amer Sports Finland Personliga varor och hushållsvaror Castellum Sverige Fastigheter Lundbergföretagen B Sverige Finansiella tjänster *Per den 11 maj 2015 **Föremål för uppköpserbjudande. Vid eventuell avnotering lyfts bolaget ur indexet maj-10 maj-11 maj-12 maj-13 maj-14 maj-15 ***Maj 2010=100. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Indexet har ännu inte fem års historik så den historiska utvecklingen är beräknad i efterhand. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Så här kan det bli 1 Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll. Indexets utveckling Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 60,4 % 16,8 % 60 % 17,0 % kr kr 42,6 % 12,3 % 40 % 11,9 % kr kr 24,8 % 7,5 % 20 % 6,3 % kr kr 7,0 % 2,2 % 12,20 % 3,9 % kr kr 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % -20 % -7,2 % kr kr -10,9 % -3,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 100 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 9

10 Tema Europas återhämtning Valutaobligation Euro Dollar Möjlighet till hög avkastning vid en förstärkning av dollarn mot euron, till begränsad risk. Mellan åren 2000 och 2008 försvagades den amerikanska dollarn kraftigt mot euron. Som lägst under år 2000 behövdes bara 0,83 dollar för att köpa en euro och som högst under 2008 behövdes 1,60. Därefter handlades EURUSD länge inom intervallet 1,20-1,50. Under det senaste året har dollarn stärkts mot euron, vilket är en trend som vi bedömer kommer att fortsätta under de närmaste åren. Även om det har ljusnat något för den europeiska ekonomin, kvarstår USA:s ekonomiska försprång gentemot euroområdet. I USA sjunker arbetslösheten hastigt mot allt lägre nivåer, samtidigt som BNP har kommit upp på en väsentligt högre nivå än före den globala finanskrisen. I stora delar av euroområdet är arbetslösheten alltjämt hög. Den gradvisa ekonomiska återhämtningen i USA har föranlett ett slut på Federal Reserves obligationsköp och en första räntehöjning närmar sig. Den Europeiska centralbanken har som kontrast blivit tvingad att lansera ett massivt stödköpsprogram för att minska risken för deflation, samtidigt som banken väntas behålla styrräntan nära noll under lång tid. Dessa åtgärder är även tänkta att bidra till en försvagning av euron, vilket är nödvändigt för att stärka euroområdets konkurrenskraft. Sammantaget förväntar vi oss att den starkare utvecklingen i USA samt skillnaderna i penning- och finanspolitik mellan USA och euroområdet kommer att stärka dollarn mot euron. Vår prognos är att valutakursen EURUSD kommer att gå från dagens 1,12 (vilket innebär att det krävs 1,12 dollar för att köpa en euro), till omkring 0,95 inom ett till två år. Att förutspå valutor är dock svårt, även för våra prisbelönta analytiker.* Valutaobligation Euro Dollar passar den som tror att den amerikanska dollarn ska stärkas mot euron. Den höga deltagandegraden, på preliminärt 150 procent, gör att du får tillgodoräkna dig mer än den procentuella uppgången i dollarns värde mot euron. Observera att valutakursförändringen är maximerad till 20 procent i förhållande till startkursen. Det innebär att tilläggsbeloppet är maximerat till 20 procent multiplicerat med deltagandegraden. Exempelvis, om valutakursen har rört sig med 30 procent får du tillgodoräkna dig en förändring upp till 20 procent. Om deltagandegraden fastställs till 150 procent innebär det ett tilläggsbelopp på 30 procent (20 % x 150 %). Placeringen köps med 6 procents överkurs. Detta ger möjlighet till hög avkastning om dollarn stärks mot euron. Om dollarn däremot försvagas mot euron riskerar du att förlora överkursen, men får minst nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Valutaobligationens konstruktion gör att obligationens köp- och säljkurs är trögrörlig i början på löptiden, även om dollarn skulle stärkas kraftigt. Valutaobligationen bör därför ses som en löptidsplacering, det vill säga behållas i 3 år. * Handelsbankens makroekonomer rankades bäst i Sverige, enligt två undersökningar bland placerare genomförda av Prospera 2013 och Financial Hearings Valutaobligation Euro Dollar Extra 114VX RISK 3/7 Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad* 150 % Maximal valutakursförändring 20 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 1 % Namn på börsen SHBO 114VX *Deltagandegraden fastställs den 18 juni

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015. Innovation Löpande avkastning Norden

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015. Innovation Löpande avkastning Norden Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015 Innovation Löpande avkastning Norden Inledning Innehåll 15 december 2014 Innovationer är avkastningens

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015 Europa Varumärken Löpande avkastning Inledning 20 april 2015 Våga vara långsiktig Efter den snabba börsuppgången

Läs mer

Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år!

Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år! Vi firar 20 år! Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 19 oktober 2014 Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden Inledning Innehåll 22 september

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden Kapitalskyddade placeringar Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015 Europa Norden Inledning 12 juni 2015 Nu är det Europas tur Det har gått många långa år sedan finanskrisens

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar November Sista dag för köp 22 november 2015. Europa Euro Dollar Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar November Sista dag för köp 22 november 2015. Europa Euro Dollar Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar November Sista dag för köp 22 november 2015 Europa Euro Dollar Sverige Inledning 26 oktober 2015 Euro? Jorå! De sista månaderna har Eurozonens

Läs mer

Norden Tillväxtmarknader Globala Bolag Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år!

Norden Tillväxtmarknader Globala Bolag Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år! Vi firar 20 år! Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar December Sista dag för köp 14 december 2014 Norden Tillväxtmarknader Globala Bolag Löpande avkastning Inledning Innehåll 14

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Mars Sista dag för köp 15 mars 2015. Tyskland Löpande avkastning Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Mars Sista dag för köp 15 mars 2015. Tyskland Löpande avkastning Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Mars Sista dag för köp 15 mars 2015 Tyskland Löpande avkastning Sverige Inledning 16 februari 2015 Tyskland Europas tillväxtmotor Innehåll

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015. Innovation Europa Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015. Innovation Europa Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015 Innovation Europa Sverige Inledning 19 januari 2015 Innehåll 3 Sammanfattning Tre viktiga trender

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 25 oktober 2015. Europa Hållbarhet Sverige Tillväxtmarknader

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 25 oktober 2015. Europa Hållbarhet Sverige Tillväxtmarknader Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 25 oktober 2015 Europa Hållbarhet Sverige Tillväxtmarknader Inledning 21 september 2015 Dags att doppa tårna Oron

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014. Europa Robotisering Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014. Europa Robotisering Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014 Europa Robotisering Löpande avkastning Inledning Innehåll 17 april 2014 Stimulanser gynnar Europas börser

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 983

Alltid med kapitalskydd Extra 983 Alltid med kapitalskydd Extra 983 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 6 december 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014 Sverige Tillväxtmarknader i Asien Inledning Innehåll 11 juli 2014 Asien leder tillväxtligan Det gick

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar April Sista dag för köp 20 april 2014. Asien Robotisering Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar April Sista dag för köp 20 april 2014. Asien Robotisering Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar April Sista dag för köp 20 april 2014 Asien Robotisering Löpande avkastning Inledning Innehåll 27 mars 2014 Politisk oro men ekonomisk återhämtning

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Demografi & Hälsa Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat

Demografi & Hälsa Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juni Sista dag för köp 15 juni 2014 Demografi & Hälsa Europas återhämtning Löpande avkastning Inledning Innehåll 19 maj 2014 Alla blir vi äldre

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat maj/juni 2013 det senaste året har börsen stigit och räntorna fallit. därför har vi tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat januari/februari 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 961

Kapitalskyddade placeringar # 961 SISTA SISTA DAG D DAG FÖR FÖR FÖR KÖP KÖP KÖP 15 16 16 DECEMBER JANUARI JANUARI 2013 2013 2013 KP Kapitalskyddade placeringar # 961 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Juli Sista dag för köp 13 juli 2014. Tillväxtmarknader i Asien Demografi & Hälsa Olja

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Juli Sista dag för köp 13 juli 2014. Tillväxtmarknader i Asien Demografi & Hälsa Olja Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juli Sista dag för köp 13 juli 2014 Tillväxtmarknader i Asien Demografi & Hälsa Olja Inledning Innehåll 13 juni 2014 Asien leder tillväxtligan

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015. Klimat Europa Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015. Klimat Europa Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015 Klimat Europa Sverige Inledning 23 november 2015 Placera klimatsmart och bli en vinnare Den 30

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar # 952 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp Köp Köp 3 16 16 februari januari januari 2013 2013 2013 KP KP# 952 Alltid med kapitalskydd aktieindexobligation norden portföljobligation

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 551. Slutliga Villkor Lån 551

Swedbank ABs. SPAX Lån 551. Slutliga Villkor Lån 551 Slutliga Villkor Lån 551 Swedbank ABs SPAX Lån 551 Fyrspann - Återbetalningsdag 2011-12-20 Serie A (SWEOFYR15) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 103 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Europa

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571 Slutliga Villkor Lån 571 Swedbank ABs SPAX Lån 571 Sverige - Återbetalningsdag 2013-01-15 Serie A (SWEOSVE7) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 108 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Sterling

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 956

kapitalskyddade placeringar # 956 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp köp köp 16 16 23 januari januari juni 2013 2013 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 956 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar Maj Sista dag för köp 8 maj 2016 Stabila Bolag Norden Varumärken Euro Dollar Inledning 4 april 2016 Kvalitet lönar sig i längden Mats Nyman Placeringsstrateg, Handelsbanken

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar # 954 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp Köp Köp 16 16 14 januari januari april 2013 2013 2013 KP KP# 954 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

kapitalskyddade placeringar 939

kapitalskyddade placeringar 939 16 Si St SiSta dag för köp 16 oktober 2011 o a d kt o ag fö r be r kapitalskyddade placeringar 939 PLACerA UtAN Att ÄVeNtYrA DINA PeNGAr Marknadsföringsmaterial kö Sep/okt 2011 1 p kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar Juni Sista dag för köp 12 juni 2016 Svenska Kvalitetsbolag Varumärken Euro Dollar Inledning 9 maj 2016 Placera tryggt i oroliga tider Mats Nyman Placeringsstrateg, Handelsbanken

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat april/maj 2013 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. Alla

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 942

Kapitalskyddade placeringar 942 5 februari Sista dag för köp Sista dag för köp 5 februari 2012 Kapitalskyddade placeringar 942 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR jan/feb 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 942

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 918 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 19 oktober 2009 Återhämtningen fortsätter Den globala återhämtningen fortsätter. I de utvecklade

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial maj 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 73 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 27 april juni 2014 En ökad

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 950 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 18 november 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 950 I väntan på politikerna 22 oktober 2012 Den senaste

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Aktiebevis Sverige terrass

Aktiebevis Sverige terrass Icke kapitalskyddad Bevis En placering där du får ta del av 1,5 gånger uppgången för OMXS30 Index, ett brett svenskt aktieindex. erbjuder dessutom ett skydd vid mindre nedgångar, ned till indikativt -30

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 913 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 20 mars 2009 Stimulanser lägger grund för återhämtning Den globala ekonomin är fortfarande

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Mars 2011 kapitalskyddade placeringar 933 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 25 april 1 Den 21 mars 2011 Oron stoppar inte återhämtningen Den globala ekonomiska

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Aktiebevis Kupong USA

Aktiebevis Kupong USA En placering som kan ge avkastning vid såväl uppgång som nedgång på den amerikanska börsen. Vid positiv börsutveckling erhåller du en kupong på indikativt 16 procent. Vid en sidledes eller svagt negativ

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska aktieindexet

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 928 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 17 okt 1 Den 20 september 2010 Kina leder den globala konjunkturen För ett år sedan var det Kina som ledde den globala

Läs mer

Valutaobligation EUR/USD

Valutaobligation EUR/USD sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16

Läs mer

Aktiebevis WinWin Svenska bolag

Aktiebevis WinWin Svenska bolag Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis WinWin Svenska bolag Aktiebevis WinWin Svenska bolag är en placering med 2 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad.

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 563. Slutliga Villkor Lån 563

Swedbank ABs. SPAX Lån 563. Slutliga Villkor Lån 563 Slutliga Villkor Lån 563 Swedbank ABs SPAX Lån 563 Valutakupong - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEOVK05) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie

Läs mer