Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj Europa Varumärken Löpande avkastning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning"

Transkript

1 Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015 Europa Varumärken Löpande avkastning

2 Inledning 20 april 2015 Våga vara långsiktig Efter den snabba börsuppgången under årets första månader har riskerna för en rekyl ökat. Men månadens placeringar har normalt en löptid på 3-5 år. Med ett sådant lite längre tidsperspektiv är det tillväxtutsikterna och värderingen som är avgörande för den framtida avkastningen. Vad som händer den närmaste tiden är mindre viktigt när man placerar i aktieindexobligationer och certifikat. En av de faktorer som kan utlösa en börsnedgång är den amerikanska centralbankens, Fed, första räntehöjning. På kort sikt kan det därför vara viktigt när den kommer. Men för den långsiktiga placeraren är det viktiga i vilken takt och hur mycket Fed behöver höja räntan. Att Fed har sänkt prognoserna för takten i räntehöjningarna och för den framtida styrräntan gynnar aktiemarknaden på längre sikt. I Europa fortsätter centralbanken, ECB, att stödköpa obligationer för att försvaga euron och på den vägen stimulera tillväxten och få upp inflationen. Vi räknar med att den Europeiska centralbanken kommer att stimulera ekonomin i flera år framöver. Detta gynnar europeiska aktier. Europa är därför vårt första tema i Månadens placeringar Maj. Återhämtningen i Europa står på en allt fastare grund och ekonomisk statistik börjar överraska positivt. Värderingen av europeiska bolag är i genomsnitt lägre än för andra utvecklade regioner. I Månadens placeringar finns tre placeringar med olika risknivå på temat Europa. Vårt andra tema är varumärken. Bolag med kända varumärken har ofta en hög och relativt stabil lönsamhet. Samtidigt expanderar många av dem snabbt på tillväxtmarknaderna, i takt med att medelklassen växer. Aktieindexobligation Varumärken ger dessutom ett kursfallsskydd. Vårt tredje tema är löpande avkastning. De rekordlåga räntorna gör det svårt att få löpande avkastning på sitt sparande. Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag har högre risk än traditionella ränteplaceringar, men ger samtidigt möjlighet till högre avkastning med löpande utbetalningar. Vi hoppas att du hittar någon placering som passar dig i denna broschyr. Sista dag för att köpa är 17 maj. Vill du veta mer, kontakta ditt kontor eller gå in på handelsbanken.se/månadensplaceringar. Mats Nyman Placeringsstrateg, Handelsbanken Innehåll Sammanfattning Tema: Europa Aktieindexobligation Europeiska Bolag Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Premiumcertifikat Europa Tema: Varumärken Aktieindexobligation Varumärken Tema: Löpande avkastning Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag Så fungerar kapitalskyddade placeringar Så fungerar certifikat Villkor och risker Notre-Dame, är en katedral i Paris byggd Katedralen formgavs av Maurice de Sully. Katedralen har klassats som ett världshistoriskt monument av Förenta Nationerna. Napoleon Bonaparte lät sig krönas till kejsare här den 2 december Alltid med kapitalskydd Vårt grunderbjudande av kapitalskyddade placeringar som alltid finns att köpa. Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation passar den som vill placera i en bred världsportfölj. Portföljobligationen, som är kopplad till fyra olika marknader, kan ses som ett alternativ till blandfonder med aktier, räntor och andra tillgångar, där kapitalskyddet utgör räntedelen. Aktieindexobligation Sverige Placera på svenska börsen med kapitalskydd Aktieindexobligation Sverige passar den som vill placera på svenska börsen, men med lägre risk. Läs gärna mer på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 2

3 RISK 6/7 Sammanfattning Månadens placeringar Klassificerings- och risksymboler RISK 2/7 = = Kapitalskyddade placeringar, du vet vad du minst får tillbaka vid placeringens slut. Visar risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst risk. Denna månad har vi tagit fram kapitalskyddade placeringar och certifikat utifrån teman vi tror på just nu, för de kommande 3-5 åren. För att du ska hitta placeringsalternativ som passar dig och dina behov erbjuder vi placeringar med olika egenskaper och risknivåer. Med kapitalskyddade placeringar har du möjlighet till god avkastning samtidigt som du vet vad du minst får tillbaka vid placeringens slut. Våra certifikat är inte kapitalskyddade och kan därför passa dig som vill ha medel till hög risk, för att i utbyte få möjlighet till högre avkastning. Läs gärna mer om produkttyperna på sidorna eller på handelsbanken.se/månadensplaceringar. Tema: Europa Återhämtningen i Europa ser ut att stå på en allt fastare grund. Den Europeiska centralbanken fortsätter att stimulera ekonomin i syfte att hålla räntorna låga och försvaga euron, vilket bör gynna såväl de finansiella marknaderna som företagen i regionen. Därtill är värderingen av Europas börser förhållandevis låg. Vi erbjuder följande placeringar med koppling till Europa: Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra, sidan 5 Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra, sidan 6 Premiumcertifikat Europa, sidan 8 Tema: Varumärken Bolag med kända varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet eftersom varumärket skyddar mot konkurrens. Men de växer också snabbt på tillväxtmarknaderna då den växande medelklassen leder till ökande efterfrågan på kända varumärken. Med Aktieindexobligation Varumärken kan du placera i bolag med goda framtidsutsikter till låg risk. Vi erbjuder följande placering med koppling till välkända varumärken: Aktieindexobligation Varumärken Extra, sidan 11 Tema: Löpande avkastning På grund av låga räntor är det i dagsläget svårt att få en hög löpande avkastning. För den som letar efter en räntebärande placering med högre avkastningspotential, och kan acceptera en högre risk än vid vanligt räntesparande, kan Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag vara ett bra alternativ. Vi erbjuder följande placering med möjlighet till löpande avkastning: Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag, sidan 13 Månadens Placeringar Preliminära villkor 1 Pris per post Du får minst Löptid Risktillbaka 2 indikatorer Europa Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra 100 % deltagandegrad kr kr 3 år Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra 100 % deltagandegrad kr kr 3 år Premiumcertifikat Europa 22 % premiumnivå kr - 4 år Varumärken Aktieindexobligation Varumärken Extra 115 % deltagandegrad kr kr 3 år Löpande avkastning Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag 4,2 % kupong per år kr - 5 år Alltid med kapitalskydd RISK 3/7 RISK 3/7 RISK 3/7 RISK 4/7 Portföljobligation Aktieindexobligation Sverige Läs mer på sidan 2 och på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd Läs mer på sidan 2 och på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd 1. Definitiva villkor fastställs den 21 maj Gäller om du behåller placeringen löptiden ut. 3

4 Tema Europa Europa Europa i korthet Återhämtningen i Europa ser ut att stå på en allt fastare grund och ekonomisk statistik har börjat överraska positivt. Vi bedömer att den Europeiska centralbanken kommer fortsätta stimulera ekonomin och hålla räntorna låga, vilket gynnar såväl de finansiella marknaderna som företagen i regionen. Den europeiska aktiemarknaden är förhållandevis lågt värderad. Återhämtningen i Europa ser ut att stå på en allt fastare grund och ekonomisk statistik för regionen har börjat överraska positivt. En bidragande orsak är att den Europeiska centralbanken har lyckats stabilisera finansmarknaden och fått ner räntorna. I början av året presenterade centralbanken dessutom ytterligare ett stort stimulanspaket som syftar till att hålla räntorna låga under lång tid framöver och försvaga euron. Detta är positivt för såväl de finansiella marknaderna som för företagen i regionen. Jämfört med för ett år sedan har euron försvagats med över 20 procent mot dollarn, vilket innebär förbättrad konkurrenskraft för de europeiska företagen. Även fallande oljepriser är positivt för Europa, som är en betydande nettoimportör av olja. Arbetslösheten i euroområdet är fortfarande hög, i synnerhet i södra Europa. Tendenser till en ljusning finns dock, bland annat har arbetslösheten i euroområdet nu sjunkit till drygt 11 procent, vilket är den lägsta nivån på nära tre år. Det ovan nämnda avspeglas även i allt mer optimistiska europeiska konsumenter. Konsumentförtroendet i euroområdet har stigit stadigt till den högsta nivån på mer än sju år. Sammantaget går euroområdet igenom en långsam läkningsprocess. Låga räntor, strukturella reformer, statsfinanser i bättre skick och ökad konkurrenskraft hos företagen talar för att utvecklingen kan fortsätta gå åt rätt håll. Den finansiella och politiska risken i vissa länder är dock fortfarande hög, i synnerhet i södra Europa. Aktiekurserna på Europas börser har utvecklats väl under senare tid, men fortfarande värderas den europeiska aktiemarknaden lägre än i många andra utvecklade länder. Om återhämtningen i Europa fortsätter, samtidigt som räntorna förblir låga, finns möjlighet till god avkastning på de europeiska aktiemarknaderna. Placera med koppling till Europa Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra I Europeiska Bolag Extra får du ta del av potentialen i en korg bestående av 10 europeiska storföretag. Placeringen köps med 10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till god avkastning om korgen utvecklas väl. Om korgen faller i värde förlorar du överkursen. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra RISK 3/7 RISK 3/7 I Stabila Bolag Norden Extra får du ta del av potentialen i 40 av de mest stabila aktierna i Norden. Placeringen köps med 10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till god avkastning om aktierna utvecklas väl. Om aktierna faller i värde förlorar du överkursen. Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra passar den som söker en kapitalskyddad placering i några av Europas ledande företag, med lägre risk än direkta aktieplaceringar. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra passar den som söker en kapitalskyddad placering mot den nordiska aktiemarknaden, med lägre risk än direkta aktieplaceringar. Premiumcertifikat Europa RISK 6/7 Premiumcertifikatet ger en avkastning på preliminärt minst 22 procent så länge som den europeiska aktiemarknaden inte någon gång under löptiden faller kraftigt i förhållande till startkursen. Stiger marknaden mer än 22 procent stiger placeringens avkastning i motsvarande mån. Premiumcertifikat Europa passar den som vill placera på den europeiska aktiemarknaden, men vill ta lite lägre risk än vid vanligt aktiesparande. Placeringen är inte kapitalskyddad. 4

5 Tema Europa Aktieindexobligation Europeiska Bolag Placera med kapitalskydd i en korg av europeiska ledande företag. Till Aktieindexobligation Europeiska Bolag har vi valt ut tio europeiska storföretag. Många av marknadens viktigaste sektorer finns med, såsom dagligvaror, energi, finans- och försäkring, fastigheter, konsumentvaror, kraftförsörjning, läkemedel, telekom och verkstad. Med Aktieindexobligation Europeiska Bolag får du ta del av en eventuell uppgång i de utvalda bolagen, samtidigt som du minst får tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. Placeringen är valutaskyddad, det vill säga en eventuell försvagning av euron påverkar inte värdet negativt. För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer om det på sidan 16. Aktiekorg Europeiska Bolag Aktieindexobligation Europeiska Bolag är kopplad till en likaviktad aktiekorg med nedanstående 10 bolag. Eventuella utdelningar återinvesteras inte. Aktiekorg Europeiska Bolag Bolag Land Beskrivning Danone Frankrike Livsmedelsproducent och en av världens största producenter av färska mjölkprodukter, inklusive yoghurt. E.ON Tyskland En av Europas största energikoncerner med stor verksamhet i Tyskland. Munich Re Tyskland Erbjuder återförsäkrings-, försäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Under namnet ERGO är man ett av Europas största försäkringsbolag. Sanofi Frankrike Läkemedelsföretag verksamt inom behandlingsområdena diabetes/metabolism, kardiologi/trombos, onkologi och centrala nervsystemet. Siemens Tyskland Internationell industrikoncern med en diversifierad verksamhet inom kraftgenerering- och distribution, automatisering och medicinsk teknik. Telefonica Spanien Telekommunikationsföretag verksamt i huvudsak i Europa (i synnerhet i Spanien) och Latinamerika. Total Frankrike Petroleum- och kemibolag med huvudsaklig verksamhet i Frankrike och övriga Europa. Unibail-Rodamco Nederländerna Fastighetsbolag som fokuserar på investeringar i kommersiella fastigheter, specialiserat på köpcenter i europeiska storstäder. Unilever Storbritannien/ En av världens största producenter av dagligvaror, främst livsmedel, drycker, tvättmedel och hygienprodukter. Nederländerna Vinci Frankrike Ett av världens största bygg- och anläggningsföretag verksamt främst i Frankrike, men även i övriga Europa och världen. Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra Aktieindexobligation 113AX Globala Bolag Extra 113AX *Deltagandegraden fastställs den 21 maj RISK 3/7 Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad* 100 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 2 % Namn på börsen SHBO 113AX Så här har det gått för aktiekorgen* april-10 april-11 april-12 april-13 april-14 april-15 *April 2010=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Så här kan det bli 1 Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll. Korgens utveckling Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 60,4 % 16,8 % 60 % 17,0 % kr kr 42,6 % 12,4 % 40 % 11,9 % kr kr 24,8 % 7,5 % 20 % 6,3 % kr kr 7,0 % 2,2 % 12,20 % 3,9 % kr kr 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % -20 % -7,2 % kr kr -10,9 % -3,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 100 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 5

6 Tema Europa Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Placera med kapitalskydd i stabila bolag på den nordiska aktiemarknaden. Många nordiska storföretag är djupt integrerade i världsekonomin och med en placering i nordiska aktier får man exponering mot såväl den inhemska nordiska ekonomin och återhämtningen på den europeiska närmarknaden som på tillväxtmarknader. Sverige och Finland har många verkstadsoch telekomföretag. Norge och Danmark har energibolag och rederier. Tillsammans drar dessa bolag nytta av den globala tillväxten. Samtidigt finns det många nordiska bolag som är mindre beroende av världskonjunkturen, till exempel banker, detaljhandels- och läkemedelsbolag. Många nordiska bolag har starka finanser, är globala ledare inom sina områden och har god bolagsstyrning. Detta ger dem goda möjligheter att expandera på världsmarknaden och skapar förutsättningar för hög avkastning på lång sikt. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden är kopplad till ett index framtaget av Handelsbanken som består av de 40 mest stabila bolagen på den nordiska aktiemarknaden. Traditionell finansiell teori hävdar att ett högre risktagande över tid ska leda till proportionellt högre avkastning. Detta är dock inte alltid fallet och finansiell forskning visar att stabila bolag med låg kursrörlighet i själva verket ofta ger högre avkastning i förhållande till risken än aktier med hög kursrörlighet. Det beror bland annat på att många placerare överskattar tillväxten i de snabbväxande bolagen och därför betalar för mycket för dem. De stabila bolagen uppfattas däremot som lite tråkiga och är därför ofta relativt billiga. Genom att placera i stabila bolag kan man alltså inte bara få en mer stabil aktieportfölj, man kan också få möjlighet till en högre avkastning på längre sikt. Välskötta bolag med stabil lönsamhet tenderar att inte svänga lika mycket eftersom marknaden har lättare att prissätta dessa bolag. Med Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden får du ta del av en eventuell uppgång i indexet, samtidigt som du minst får tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer om det på sidan 16. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra 113AY RISK 3/7 Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad* 100 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 2 % Namn på börsen SHBO 113AY *Deltagandegraden fastställs den 21 maj Nordic Low Vol Balance 12 % Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden är kopplad till indexet Nordic Low Vol Balance 12 % som är utgivet av Handelsbanken. Indexet följer de 40 mest stabila aktierna i Norden*, det vill säga de aktier som har lägst kursrörelser. Aktierna i indexet viktas om en gång per halvår så att de aktier som har haft lägst kursrörelser får högst vikt. Det riskviktade indexet Nordic Low Vol Balance 12 % och dess metodik skiljer sig därmed jämfört med traditionella marknadsindex. Vanliga marknadsviktade index sätts samman genom att bolag med stort marknadsvärde får en stor vikt i syfte att återspegla den lokala marknaden. Detta kan medföra att stora bolag prissätts för högt relativt de mindre. Att frångå metoden med marknadsvikt till fördel för riskviktade index kan därför höja den riskjusterade avkastningen. Högre riskjusterad avkastning uppstår när man lyckas höja avkastningen på sina placeringar utan att höja risken, alternativt ge likartad avkastning till lägre risk. Historiskt har Nordic Low Vol Balance 12 % gett högre avkastning än traditionella nordiska index och dessutom till en väsentligt lägre risk. Sedan 2008 har Nordic Low Vol Balance 12 % stigit med i genomsnitt knappt 12 procent per år, medan underliggande index* stigit med i genomsnitt drygt 8 procent per år. Samtidigt har risken, mätt som kurssvängningar, endast varit hälften så hög. *Baserat på NASDAQ OMX Nordic 120, vilket är ett index där 120 av Nordens största och mest likvida aktier ingår. Indexet är ett excess return index. Läs mer om det på sidan 16. 6

7 Tema Europa Balanserade index Nordic Low Vol Balance 12 % är ett så kallat balanserat index. Ett balanserat index har en konstant risknivå (volatilitet), i detta fall på 12 procent. Det innebär att indexet har stor koppling till marknaden när kursrörelserna är små och liten koppling till marknaden när kursrörelserna är stora. Historiskt har balanserade index ofta gett en högre riskjusterad avkastning över tiden än vanliga aktieindex. Detta beror i första hand på att fallande marknader ofta är förknippade med stora kursrörelser och att balanserade index minskar marknadsexponeringen under sådana perioder. För kapitalskyddade placeringar, som till exempel aktieindexobligationer, har balanserade index ytterligare en fördel eftersom dessa tar bort osäkerhetsfaktorer om framtida volatilitet, utdelningar och räntor. Därmed kan kapitalskyddade placeringar som baseras på balanserade index bli effektivare och ge deltagandegrader som är högre än vad vanliga index kan ge. Läs mer om balanserade index på handelsbanken.se/index. Indexet är ett excess return index, det vill säga inklusive utdelningar men exklusive ränta. Läs mer om det på sidan 16. De tio ingående aktierna med störst vikt just nu* i Handelsbanken Nordic Low Vol Balance 12 % Aktie Land Sektor AXIS** Sverige Teknik Topdanmark Danmark Försäkring Hufvudstaden A Sverige Fastigheter Industrivärden C Sverige Investmentbolag Sampo A Finland Försäkring ISS Danmark Service Castellum Sverige Fastigheter SCA B Sverige Personliga varor och hushållsvaror Gjensidige Forsikring Norge Försäkring Trelleborg B Sverige Industrivaror och tjänster *Per den 14 april 2015 **Föremål för uppköpserbjudande. Vid eventuell avnotering lyfts bolaget ur indexet. Så här har det gått för indexet*** april-10 april-11 april-12 april-13 april-14 april-15 ***April 2010=100. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Indexet har ännu inte fem års historik så den historiska utvecklingen är beräknad i efterhand. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Så här kan det bli 1 Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll. Indexets utveckling Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 60,4 % 16,8 % 60 % 17,0 % kr kr 42,6 % 12,4 % 40 % 11,9 % kr kr 24,8 % 7,5 % 20 % 6,3 % kr kr 7,0 % 2,2 % 12,20 % 3,9 % kr kr 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % -20 % -7,2 % kr kr -10,9 % -3,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 100 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 7

8 Tema Europa Premiumcertifikat Europa Placera på den europeiska aktiemarknaden med lägre risk än vanligt aktiesparande. Premiumcertifikat Europa är kopplat till den europeiska aktiemarknaden via ett index som består av stora europeiska bolag. Certifikatet ger en avkastning på preliminärt minst 22 procent efter 4 år, så länge som indexet inte någon gång under löptiden faller mer än 30 procent i förhållande till startkursen. Premiumcertifikat Europa ger alltså möjlighet till god avkastning även om den europeiska aktiemarknaden inte skulle stiga. Skulle indexet stiga mer än 22 procent stiger certifikatets avkastning i motsvarande mån. Om indexet någon gång fallit mer än 30 procent blir värdeökningen/värdeminskningen på slutdagen lika stor som indexutvecklingen. Faller EURO STOXX 50 med 100 procent kan därmed hela det placerade beloppet gå förlorat. Placeringen har ingen direkt valutakurspåverkan mellan euro och svenska kronor. EURO STOXX 50 Premiumcertifikat Europa är kopplat till aktieindexet EURO STOXX 50. Indexet representerar aktier i 50 stora bolag i euroområdet. Indexet är ett prisindex, vilket innebär att utdelningar inte återinvesteras. Så här har det gått för aktieindexet*** Premiumcertifikat Europa PE19E RISK 6/ Pris per styck kr Preliminär premiumnivå* 22 % Barriär** 70 % Riskindikator 6 Löptid 4 år Courtage 2 % Namn på börsen SHBC PE19E april-10 april-11 april-12 april-13 april-14 april-15 *Premiumnivån fastställs den 21 maj **Barriären är 70 procent av EURO STOXX 50 stängningskurs den 21 maj EURO STOXX 50 Barriär ***Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriären i diagrammet är satt till 70 procent av EURO STOXX 50 stängningskurs den 13 april Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets. Premiumcertifikatets värde på slutdagen Diagrammet till höger visar hur utvecklingen i indexet EURO STOXX 50 påverkar premiumcertifikatets värde vid löptidens slut. Diagrammet illustrerar värdet både när indexet alltid har varit lika högt som eller högre än barriären, och när indexet någon gång under löptiden varit lägre än barriären. Se även tabellen på nästa sida. Procent Börsutveckling* 0-60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Index har alltid varit lika högt som eller högre än barriären Index har någon gång under löptiden varit lägre än barriären Certifikatets pris vid start *Utvecklingen i EURO STOXX 50. Källa: Handelsbanken Capital Markets 8

9 Tema Europa Möjliga utfall på slutdagen Om indexet alltid har varit högre än barriären Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om EURO STOXX 50 alltid varit lika högt som eller högre än barriären. EURO STOXX 50 stiger med 55 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent. EURO STOXX 50 stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 22 procent. Här stiger alltså premiumcertifikatets värde mer än indexets uppgång. EURO STOXX 50 faller med 25 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 22 procent. Trots att indexet fallit ökar premiumcertifikatet i värde. Om indexet har varit lägre än barriären Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om EURO STOXX 50 någon gång under löptiden varit lägre än barriären. EURO STOXX 50 stiger med 55 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent. EURO STOXX 50 stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 7 procent. EURO STOXX 50 faller med 25 procent: Premiumcertifikatets värde minskar med 25 procent. Så här kan det bli 1 Vid en bruten barriär och 2 procents positiv utveckling i EURO STOXX 50 uppnår SHBC PE19E break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll. Underliggande utveckling EURO STOXX 50 har alltid varit lika högt som eller högre än barriären EURO STOXX 50 har varit lägre än barriären Indexets utveckling Utveckling per år Återbetalt belopp Avkastning per år 2 Återbetalt belopp Avkastning per år 2 50 % 10,7 % kr 10,0 % kr 10,0 % 30 % 6,8 % kr 6,2 % kr 6,2 % 20 % 4,7 % kr 4,5 % kr 4,1 % 10 % 2,4 % kr 4,5 % kr 1,9 % 0 % 0,0 % kr 4,5 % kr -0,5 % -10 % -2,6 % kr 4,5 % kr -3,0 % -20 % -5,4 % kr 4,5 % kr -5,8 % -30 % -8,5 % kr 4,5 % kr -8,9 % -50 % -15,9 % kr -16,1 % 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på kronor och en premiumnivå på 22 procent. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 9

10 Tema Varumärken Varumärken Varumärken i korthet Bolag med kända varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet eftersom varumärket skyddar mot konkurrens. Tack vare en hög efterfrågan från en ökande medelklass i tillväxtländerna har bolag med kända varumärken potential att växa snabbt. Även i västvärlden lever befolkningen allt längre och blir mer välbeställd. Detta lägger grunden för en fortsatt god utveckling för bolag med starka varumärken. När Warren Buffett en av världens mest framgångsrika investerare väljer aktier att köpa, söker han efter bolag vars verksamhet han förstår och där lönsamheten skyddas av bestående faktorer. Bolagen ska ha vallgravar runt sig, som Buffett brukar uttrycka saken. Exempel på sådana bolag är bolag som äger kända varumärken. Det tar ofta årtionden att bygga upp ett känt varumärke. När ett varumärke väl är etablerat, och om det vårdas, kan det ge en hög lönsamhet under lång tid eftersom varumärket skyddar mot konkurrens. Bolag med kända varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet. Därför tenderar även aktierna att utvecklas väl, ofta utan alltför stora kast. Detta bidrar till att vi kan erbjuda fördelaktiga villkor i aktieindexobligationen. Samtidigt är denna typ av bolag vanligtvis allt annat än tråkiga som investeringar. De flesta välkända varumärken växer snabbt på tillväxtmarknaderna. När medelklassen växer, ökar efterfrågan på välkända varumärken. Det gäller både grundläggande och mer exklusiva produkter. Denna trend bör förstärkas av att många tillväxtländer, i synnerhet Kina, vill ställa om från en investerings- och exportdriven ekonomi till en mer konsumtionsdriven sådan. Även i västvärlden lever befolkningen allt längre och blir mer välbeställd. Detta lägger grunden för en fortsatt god utveckling för bolag med starka varumärken. Placera i välkända varumärken Aktieindexobligation Varumärken Extra RISK 3/7 I Varumärken Extra får du ta del av potentialen i en korg bestående av 10 företag med välkända varumärken. Placeringen köps med 10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till god avkastning om korgen utvecklas väl. Om korgen faller i värde förlorar du överkursen. Aktieindexobligation Varumärken Extra passar den som söker en kapitalskyddad placering i några av världens mest kända varumärken, med lägre risk än direkta aktieplaceringar. 10

11 Tema Varumärken Aktieindexobligation Varumärken Placera med kapitalskydd i bolag med starka varumärken och goda framtidsutsikter. Till Aktieindexobligation Varumärken har vi valt ut tio företag som alla äger ett eller flera välkända varumärken. Många av världens mest kända varumärken är från USA, men vi har även inkluderat företag med hemvist i Japan, Nederländerna, Schweiz, Sverige och Tyskland. Med Aktieindexobligation Varumärken kan du placera i bolag med goda framtidsutsikter till låg risk. Valutakursförändring mellan amerikanska dollar och svenska kronor kan komma att påverka avkastningen, se tabellen nedan och läs mer på sidan 17 under Valuta. För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer om det på sidan 16. Med Aktieindexobligation Varumärken får du ta del av en eventuell uppgång i de utvalda bolagen, samtidigt som du minst får tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. Aktiekorg Varumärken Aktieindexobligation Varumärken är kopplad till en likaviktad aktiekorg med nedanstående 10 bolag. Eventuella utdelningar återinvesteras inte. Så här har det gått för aktiekorgen* Aktiekorg Varumärken 150 Bolag Land Varumärken Coca Cola USA Coca Cola, Bonaqua, Fanta, Mer, etc. Hennes & Mauritz Sverige H&M, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, etc. Kellogg Co USA Kellogg s, Pringles, etc. McDonald s USA McDonald s Nestlé Schweiz Häagen-Dazs, Lean Cuisine, Mövenpick, Nescafé, Nespresso, Perrier, etc. Procter & Gamble USA Always, Ariel, Gillette, Pampers, etc. Toyota Japan Toyota, Lexus, Hino, etc. Unilever Nederländerna Axe, Dove, Flora, Knorr, Lipton, Lux, Rexona, etc. Volkswagen Tyskland Audi, Porsche, Scania, Seat, Skoda, Volkswagen, etc. Wal-Mart USA Wal-Mart, Sam s Choice, Great Value, Asda, etc april-10 april-11 april-12 april-13 april-14 april-15 *April 2010=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Aktieindexobligation Varumärken Extra 113AZ RISK 3/7 Aktieindexobligation Pris Globala per styck Bolag Extra 113AX Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad* 115 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 2 % Namn på börsen SHBO 113AZ *Deltagandegraden fastställs den 21 maj kr kr Så här kan det bli 1 Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll. Korgens utveckling Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 71,1 % 19,3 % 60 % 17,0 % kr kr 50,6 % 14,4 % 40 % 11,9 % kr kr 30,1 % 9,0 % 20 % 6,3 % kr kr 9,6 % 3,1 % 10,61 % 3,42 % kr kr 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % -20 % -7,2 % kr kr -10,9 % -3,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 115 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 11,2 % i avkastning per år 3. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 17,4 % i avkastning per år 3. 11

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juni Sista dag för köp 14 juni 2015 Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning Inledning 18 maj 2015 Underskatta aldrig

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

Nya placeringar med intressanta möjligheter

Nya placeringar med intressanta möjligheter Marknadsföringsmaterial november 2013 Nya placeringar med intressanta möjligheter Bevis nr 17 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 27 december 2013 Man ska heller inte glömma bort att den globala

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2362 Aktieobligation

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Allokering och diversifiering med modern portföljteori. Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Allokering och diversifiering med modern portföljteori. Trots att finanskrisen tydliggjorde bristerna Framtidens Sparande din guide till lönsamma placeringar Private banking mot ökad transparens och konkurrens Private banking-marknaden rör sig mot ett lösningsorienterat snarare än produktorienterat förhållningssätt.

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA?

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA? ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Aktieobligation Europa Trygghet nr 2360 Aktieobligation Europa Tillväxt

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Obligation Global Value 1305B

Obligation Global Value 1305B VÄRDEAKTIER / HÖGRÄNTEOBLIGATIONER Aktier vars nuvarande kurs anses vara kraftigt undervärderad < Skapar framtida förutsättningar till hög direktavkastning < Fundamental genomgång ligger till grund för

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer