Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj Europa Varumärken Löpande avkastning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning"

Transkript

1 Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015 Europa Varumärken Löpande avkastning

2 Inledning 20 april 2015 Våga vara långsiktig Efter den snabba börsuppgången under årets första månader har riskerna för en rekyl ökat. Men månadens placeringar har normalt en löptid på 3-5 år. Med ett sådant lite längre tidsperspektiv är det tillväxtutsikterna och värderingen som är avgörande för den framtida avkastningen. Vad som händer den närmaste tiden är mindre viktigt när man placerar i aktieindexobligationer och certifikat. En av de faktorer som kan utlösa en börsnedgång är den amerikanska centralbankens, Fed, första räntehöjning. På kort sikt kan det därför vara viktigt när den kommer. Men för den långsiktiga placeraren är det viktiga i vilken takt och hur mycket Fed behöver höja räntan. Att Fed har sänkt prognoserna för takten i räntehöjningarna och för den framtida styrräntan gynnar aktiemarknaden på längre sikt. I Europa fortsätter centralbanken, ECB, att stödköpa obligationer för att försvaga euron och på den vägen stimulera tillväxten och få upp inflationen. Vi räknar med att den Europeiska centralbanken kommer att stimulera ekonomin i flera år framöver. Detta gynnar europeiska aktier. Europa är därför vårt första tema i Månadens placeringar Maj. Återhämtningen i Europa står på en allt fastare grund och ekonomisk statistik börjar överraska positivt. Värderingen av europeiska bolag är i genomsnitt lägre än för andra utvecklade regioner. I Månadens placeringar finns tre placeringar med olika risknivå på temat Europa. Vårt andra tema är varumärken. Bolag med kända varumärken har ofta en hög och relativt stabil lönsamhet. Samtidigt expanderar många av dem snabbt på tillväxtmarknaderna, i takt med att medelklassen växer. Aktieindexobligation Varumärken ger dessutom ett kursfallsskydd. Vårt tredje tema är löpande avkastning. De rekordlåga räntorna gör det svårt att få löpande avkastning på sitt sparande. Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag har högre risk än traditionella ränteplaceringar, men ger samtidigt möjlighet till högre avkastning med löpande utbetalningar. Vi hoppas att du hittar någon placering som passar dig i denna broschyr. Sista dag för att köpa är 17 maj. Vill du veta mer, kontakta ditt kontor eller gå in på handelsbanken.se/månadensplaceringar. Mats Nyman Placeringsstrateg, Handelsbanken Innehåll Sammanfattning Tema: Europa Aktieindexobligation Europeiska Bolag Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Premiumcertifikat Europa Tema: Varumärken Aktieindexobligation Varumärken Tema: Löpande avkastning Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag Så fungerar kapitalskyddade placeringar Så fungerar certifikat Villkor och risker Notre-Dame, är en katedral i Paris byggd Katedralen formgavs av Maurice de Sully. Katedralen har klassats som ett världshistoriskt monument av Förenta Nationerna. Napoleon Bonaparte lät sig krönas till kejsare här den 2 december Alltid med kapitalskydd Vårt grunderbjudande av kapitalskyddade placeringar som alltid finns att köpa. Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation passar den som vill placera i en bred världsportfölj. Portföljobligationen, som är kopplad till fyra olika marknader, kan ses som ett alternativ till blandfonder med aktier, räntor och andra tillgångar, där kapitalskyddet utgör räntedelen. Aktieindexobligation Sverige Placera på svenska börsen med kapitalskydd Aktieindexobligation Sverige passar den som vill placera på svenska börsen, men med lägre risk. Läs gärna mer på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 2

3 RISK 6/7 Sammanfattning Månadens placeringar Klassificerings- och risksymboler RISK 2/7 = = Kapitalskyddade placeringar, du vet vad du minst får tillbaka vid placeringens slut. Visar risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst risk. Denna månad har vi tagit fram kapitalskyddade placeringar och certifikat utifrån teman vi tror på just nu, för de kommande 3-5 åren. För att du ska hitta placeringsalternativ som passar dig och dina behov erbjuder vi placeringar med olika egenskaper och risknivåer. Med kapitalskyddade placeringar har du möjlighet till god avkastning samtidigt som du vet vad du minst får tillbaka vid placeringens slut. Våra certifikat är inte kapitalskyddade och kan därför passa dig som vill ha medel till hög risk, för att i utbyte få möjlighet till högre avkastning. Läs gärna mer om produkttyperna på sidorna eller på handelsbanken.se/månadensplaceringar. Tema: Europa Återhämtningen i Europa ser ut att stå på en allt fastare grund. Den Europeiska centralbanken fortsätter att stimulera ekonomin i syfte att hålla räntorna låga och försvaga euron, vilket bör gynna såväl de finansiella marknaderna som företagen i regionen. Därtill är värderingen av Europas börser förhållandevis låg. Vi erbjuder följande placeringar med koppling till Europa: Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra, sidan 5 Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra, sidan 6 Premiumcertifikat Europa, sidan 8 Tema: Varumärken Bolag med kända varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet eftersom varumärket skyddar mot konkurrens. Men de växer också snabbt på tillväxtmarknaderna då den växande medelklassen leder till ökande efterfrågan på kända varumärken. Med Aktieindexobligation Varumärken kan du placera i bolag med goda framtidsutsikter till låg risk. Vi erbjuder följande placering med koppling till välkända varumärken: Aktieindexobligation Varumärken Extra, sidan 11 Tema: Löpande avkastning På grund av låga räntor är det i dagsläget svårt att få en hög löpande avkastning. För den som letar efter en räntebärande placering med högre avkastningspotential, och kan acceptera en högre risk än vid vanligt räntesparande, kan Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag vara ett bra alternativ. Vi erbjuder följande placering med möjlighet till löpande avkastning: Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag, sidan 13 Månadens Placeringar Preliminära villkor 1 Pris per post Du får minst Löptid Risktillbaka 2 indikatorer Europa Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra 100 % deltagandegrad kr kr 3 år Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra 100 % deltagandegrad kr kr 3 år Premiumcertifikat Europa 22 % premiumnivå kr - 4 år Varumärken Aktieindexobligation Varumärken Extra 115 % deltagandegrad kr kr 3 år Löpande avkastning Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag 4,2 % kupong per år kr - 5 år Alltid med kapitalskydd RISK 3/7 RISK 3/7 RISK 3/7 RISK 4/7 Portföljobligation Aktieindexobligation Sverige Läs mer på sidan 2 och på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd Läs mer på sidan 2 och på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd 1. Definitiva villkor fastställs den 21 maj Gäller om du behåller placeringen löptiden ut. 3

4 Tema Europa Europa Europa i korthet Återhämtningen i Europa ser ut att stå på en allt fastare grund och ekonomisk statistik har börjat överraska positivt. Vi bedömer att den Europeiska centralbanken kommer fortsätta stimulera ekonomin och hålla räntorna låga, vilket gynnar såväl de finansiella marknaderna som företagen i regionen. Den europeiska aktiemarknaden är förhållandevis lågt värderad. Återhämtningen i Europa ser ut att stå på en allt fastare grund och ekonomisk statistik för regionen har börjat överraska positivt. En bidragande orsak är att den Europeiska centralbanken har lyckats stabilisera finansmarknaden och fått ner räntorna. I början av året presenterade centralbanken dessutom ytterligare ett stort stimulanspaket som syftar till att hålla räntorna låga under lång tid framöver och försvaga euron. Detta är positivt för såväl de finansiella marknaderna som för företagen i regionen. Jämfört med för ett år sedan har euron försvagats med över 20 procent mot dollarn, vilket innebär förbättrad konkurrenskraft för de europeiska företagen. Även fallande oljepriser är positivt för Europa, som är en betydande nettoimportör av olja. Arbetslösheten i euroområdet är fortfarande hög, i synnerhet i södra Europa. Tendenser till en ljusning finns dock, bland annat har arbetslösheten i euroområdet nu sjunkit till drygt 11 procent, vilket är den lägsta nivån på nära tre år. Det ovan nämnda avspeglas även i allt mer optimistiska europeiska konsumenter. Konsumentförtroendet i euroområdet har stigit stadigt till den högsta nivån på mer än sju år. Sammantaget går euroområdet igenom en långsam läkningsprocess. Låga räntor, strukturella reformer, statsfinanser i bättre skick och ökad konkurrenskraft hos företagen talar för att utvecklingen kan fortsätta gå åt rätt håll. Den finansiella och politiska risken i vissa länder är dock fortfarande hög, i synnerhet i södra Europa. Aktiekurserna på Europas börser har utvecklats väl under senare tid, men fortfarande värderas den europeiska aktiemarknaden lägre än i många andra utvecklade länder. Om återhämtningen i Europa fortsätter, samtidigt som räntorna förblir låga, finns möjlighet till god avkastning på de europeiska aktiemarknaderna. Placera med koppling till Europa Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra I Europeiska Bolag Extra får du ta del av potentialen i en korg bestående av 10 europeiska storföretag. Placeringen köps med 10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till god avkastning om korgen utvecklas väl. Om korgen faller i värde förlorar du överkursen. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra RISK 3/7 RISK 3/7 I Stabila Bolag Norden Extra får du ta del av potentialen i 40 av de mest stabila aktierna i Norden. Placeringen köps med 10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till god avkastning om aktierna utvecklas väl. Om aktierna faller i värde förlorar du överkursen. Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra passar den som söker en kapitalskyddad placering i några av Europas ledande företag, med lägre risk än direkta aktieplaceringar. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra passar den som söker en kapitalskyddad placering mot den nordiska aktiemarknaden, med lägre risk än direkta aktieplaceringar. Premiumcertifikat Europa RISK 6/7 Premiumcertifikatet ger en avkastning på preliminärt minst 22 procent så länge som den europeiska aktiemarknaden inte någon gång under löptiden faller kraftigt i förhållande till startkursen. Stiger marknaden mer än 22 procent stiger placeringens avkastning i motsvarande mån. Premiumcertifikat Europa passar den som vill placera på den europeiska aktiemarknaden, men vill ta lite lägre risk än vid vanligt aktiesparande. Placeringen är inte kapitalskyddad. 4

5 Tema Europa Aktieindexobligation Europeiska Bolag Placera med kapitalskydd i en korg av europeiska ledande företag. Till Aktieindexobligation Europeiska Bolag har vi valt ut tio europeiska storföretag. Många av marknadens viktigaste sektorer finns med, såsom dagligvaror, energi, finans- och försäkring, fastigheter, konsumentvaror, kraftförsörjning, läkemedel, telekom och verkstad. Med Aktieindexobligation Europeiska Bolag får du ta del av en eventuell uppgång i de utvalda bolagen, samtidigt som du minst får tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. Placeringen är valutaskyddad, det vill säga en eventuell försvagning av euron påverkar inte värdet negativt. För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer om det på sidan 16. Aktiekorg Europeiska Bolag Aktieindexobligation Europeiska Bolag är kopplad till en likaviktad aktiekorg med nedanstående 10 bolag. Eventuella utdelningar återinvesteras inte. Aktiekorg Europeiska Bolag Bolag Land Beskrivning Danone Frankrike Livsmedelsproducent och en av världens största producenter av färska mjölkprodukter, inklusive yoghurt. E.ON Tyskland En av Europas största energikoncerner med stor verksamhet i Tyskland. Munich Re Tyskland Erbjuder återförsäkrings-, försäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Under namnet ERGO är man ett av Europas största försäkringsbolag. Sanofi Frankrike Läkemedelsföretag verksamt inom behandlingsområdena diabetes/metabolism, kardiologi/trombos, onkologi och centrala nervsystemet. Siemens Tyskland Internationell industrikoncern med en diversifierad verksamhet inom kraftgenerering- och distribution, automatisering och medicinsk teknik. Telefonica Spanien Telekommunikationsföretag verksamt i huvudsak i Europa (i synnerhet i Spanien) och Latinamerika. Total Frankrike Petroleum- och kemibolag med huvudsaklig verksamhet i Frankrike och övriga Europa. Unibail-Rodamco Nederländerna Fastighetsbolag som fokuserar på investeringar i kommersiella fastigheter, specialiserat på köpcenter i europeiska storstäder. Unilever Storbritannien/ En av världens största producenter av dagligvaror, främst livsmedel, drycker, tvättmedel och hygienprodukter. Nederländerna Vinci Frankrike Ett av världens största bygg- och anläggningsföretag verksamt främst i Frankrike, men även i övriga Europa och världen. Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra Aktieindexobligation 113AX Globala Bolag Extra 113AX *Deltagandegraden fastställs den 21 maj RISK 3/7 Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad* 100 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 2 % Namn på börsen SHBO 113AX Så här har det gått för aktiekorgen* april-10 april-11 april-12 april-13 april-14 april-15 *April 2010=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Så här kan det bli 1 Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll. Korgens utveckling Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 60,4 % 16,8 % 60 % 17,0 % kr kr 42,6 % 12,4 % 40 % 11,9 % kr kr 24,8 % 7,5 % 20 % 6,3 % kr kr 7,0 % 2,2 % 12,20 % 3,9 % kr kr 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % -20 % -7,2 % kr kr -10,9 % -3,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 100 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 5

6 Tema Europa Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Placera med kapitalskydd i stabila bolag på den nordiska aktiemarknaden. Många nordiska storföretag är djupt integrerade i världsekonomin och med en placering i nordiska aktier får man exponering mot såväl den inhemska nordiska ekonomin och återhämtningen på den europeiska närmarknaden som på tillväxtmarknader. Sverige och Finland har många verkstadsoch telekomföretag. Norge och Danmark har energibolag och rederier. Tillsammans drar dessa bolag nytta av den globala tillväxten. Samtidigt finns det många nordiska bolag som är mindre beroende av världskonjunkturen, till exempel banker, detaljhandels- och läkemedelsbolag. Många nordiska bolag har starka finanser, är globala ledare inom sina områden och har god bolagsstyrning. Detta ger dem goda möjligheter att expandera på världsmarknaden och skapar förutsättningar för hög avkastning på lång sikt. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden är kopplad till ett index framtaget av Handelsbanken som består av de 40 mest stabila bolagen på den nordiska aktiemarknaden. Traditionell finansiell teori hävdar att ett högre risktagande över tid ska leda till proportionellt högre avkastning. Detta är dock inte alltid fallet och finansiell forskning visar att stabila bolag med låg kursrörlighet i själva verket ofta ger högre avkastning i förhållande till risken än aktier med hög kursrörlighet. Det beror bland annat på att många placerare överskattar tillväxten i de snabbväxande bolagen och därför betalar för mycket för dem. De stabila bolagen uppfattas däremot som lite tråkiga och är därför ofta relativt billiga. Genom att placera i stabila bolag kan man alltså inte bara få en mer stabil aktieportfölj, man kan också få möjlighet till en högre avkastning på längre sikt. Välskötta bolag med stabil lönsamhet tenderar att inte svänga lika mycket eftersom marknaden har lättare att prissätta dessa bolag. Med Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden får du ta del av en eventuell uppgång i indexet, samtidigt som du minst får tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer om det på sidan 16. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra 113AY RISK 3/7 Pris per styck kr Minst tillbaka (nominellt belopp) kr Preliminär deltagandegrad* 100 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 2 % Namn på börsen SHBO 113AY *Deltagandegraden fastställs den 21 maj Nordic Low Vol Balance 12 % Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden är kopplad till indexet Nordic Low Vol Balance 12 % som är utgivet av Handelsbanken. Indexet följer de 40 mest stabila aktierna i Norden*, det vill säga de aktier som har lägst kursrörelser. Aktierna i indexet viktas om en gång per halvår så att de aktier som har haft lägst kursrörelser får högst vikt. Det riskviktade indexet Nordic Low Vol Balance 12 % och dess metodik skiljer sig därmed jämfört med traditionella marknadsindex. Vanliga marknadsviktade index sätts samman genom att bolag med stort marknadsvärde får en stor vikt i syfte att återspegla den lokala marknaden. Detta kan medföra att stora bolag prissätts för högt relativt de mindre. Att frångå metoden med marknadsvikt till fördel för riskviktade index kan därför höja den riskjusterade avkastningen. Högre riskjusterad avkastning uppstår när man lyckas höja avkastningen på sina placeringar utan att höja risken, alternativt ge likartad avkastning till lägre risk. Historiskt har Nordic Low Vol Balance 12 % gett högre avkastning än traditionella nordiska index och dessutom till en väsentligt lägre risk. Sedan 2008 har Nordic Low Vol Balance 12 % stigit med i genomsnitt knappt 12 procent per år, medan underliggande index* stigit med i genomsnitt drygt 8 procent per år. Samtidigt har risken, mätt som kurssvängningar, endast varit hälften så hög. *Baserat på NASDAQ OMX Nordic 120, vilket är ett index där 120 av Nordens största och mest likvida aktier ingår. Indexet är ett excess return index. Läs mer om det på sidan 16. 6

7 Tema Europa Balanserade index Nordic Low Vol Balance 12 % är ett så kallat balanserat index. Ett balanserat index har en konstant risknivå (volatilitet), i detta fall på 12 procent. Det innebär att indexet har stor koppling till marknaden när kursrörelserna är små och liten koppling till marknaden när kursrörelserna är stora. Historiskt har balanserade index ofta gett en högre riskjusterad avkastning över tiden än vanliga aktieindex. Detta beror i första hand på att fallande marknader ofta är förknippade med stora kursrörelser och att balanserade index minskar marknadsexponeringen under sådana perioder. För kapitalskyddade placeringar, som till exempel aktieindexobligationer, har balanserade index ytterligare en fördel eftersom dessa tar bort osäkerhetsfaktorer om framtida volatilitet, utdelningar och räntor. Därmed kan kapitalskyddade placeringar som baseras på balanserade index bli effektivare och ge deltagandegrader som är högre än vad vanliga index kan ge. Läs mer om balanserade index på handelsbanken.se/index. Indexet är ett excess return index, det vill säga inklusive utdelningar men exklusive ränta. Läs mer om det på sidan 16. De tio ingående aktierna med störst vikt just nu* i Handelsbanken Nordic Low Vol Balance 12 % Aktie Land Sektor AXIS** Sverige Teknik Topdanmark Danmark Försäkring Hufvudstaden A Sverige Fastigheter Industrivärden C Sverige Investmentbolag Sampo A Finland Försäkring ISS Danmark Service Castellum Sverige Fastigheter SCA B Sverige Personliga varor och hushållsvaror Gjensidige Forsikring Norge Försäkring Trelleborg B Sverige Industrivaror och tjänster *Per den 14 april 2015 **Föremål för uppköpserbjudande. Vid eventuell avnotering lyfts bolaget ur indexet. Så här har det gått för indexet*** april-10 april-11 april-12 april-13 april-14 april-15 ***April 2010=100. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Indexet har ännu inte fem års historik så den historiska utvecklingen är beräknad i efterhand. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Så här kan det bli 1 Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll. Indexets utveckling Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 60,4 % 16,8 % 60 % 17,0 % kr kr 42,6 % 12,4 % 40 % 11,9 % kr kr 24,8 % 7,5 % 20 % 6,3 % kr kr 7,0 % 2,2 % 12,20 % 3,9 % kr kr 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % -20 % -7,2 % kr kr -10,9 % -3,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 100 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 7

8 Tema Europa Premiumcertifikat Europa Placera på den europeiska aktiemarknaden med lägre risk än vanligt aktiesparande. Premiumcertifikat Europa är kopplat till den europeiska aktiemarknaden via ett index som består av stora europeiska bolag. Certifikatet ger en avkastning på preliminärt minst 22 procent efter 4 år, så länge som indexet inte någon gång under löptiden faller mer än 30 procent i förhållande till startkursen. Premiumcertifikat Europa ger alltså möjlighet till god avkastning även om den europeiska aktiemarknaden inte skulle stiga. Skulle indexet stiga mer än 22 procent stiger certifikatets avkastning i motsvarande mån. Om indexet någon gång fallit mer än 30 procent blir värdeökningen/värdeminskningen på slutdagen lika stor som indexutvecklingen. Faller EURO STOXX 50 med 100 procent kan därmed hela det placerade beloppet gå förlorat. Placeringen har ingen direkt valutakurspåverkan mellan euro och svenska kronor. EURO STOXX 50 Premiumcertifikat Europa är kopplat till aktieindexet EURO STOXX 50. Indexet representerar aktier i 50 stora bolag i euroområdet. Indexet är ett prisindex, vilket innebär att utdelningar inte återinvesteras. Så här har det gått för aktieindexet*** Premiumcertifikat Europa PE19E RISK 6/ Pris per styck kr Preliminär premiumnivå* 22 % Barriär** 70 % Riskindikator 6 Löptid 4 år Courtage 2 % Namn på börsen SHBC PE19E april-10 april-11 april-12 april-13 april-14 april-15 *Premiumnivån fastställs den 21 maj **Barriären är 70 procent av EURO STOXX 50 stängningskurs den 21 maj EURO STOXX 50 Barriär ***Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriären i diagrammet är satt till 70 procent av EURO STOXX 50 stängningskurs den 13 april Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets. Premiumcertifikatets värde på slutdagen Diagrammet till höger visar hur utvecklingen i indexet EURO STOXX 50 påverkar premiumcertifikatets värde vid löptidens slut. Diagrammet illustrerar värdet både när indexet alltid har varit lika högt som eller högre än barriären, och när indexet någon gång under löptiden varit lägre än barriären. Se även tabellen på nästa sida. Procent Börsutveckling* 0-60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Index har alltid varit lika högt som eller högre än barriären Index har någon gång under löptiden varit lägre än barriären Certifikatets pris vid start *Utvecklingen i EURO STOXX 50. Källa: Handelsbanken Capital Markets 8

9 Tema Europa Möjliga utfall på slutdagen Om indexet alltid har varit högre än barriären Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om EURO STOXX 50 alltid varit lika högt som eller högre än barriären. EURO STOXX 50 stiger med 55 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent. EURO STOXX 50 stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 22 procent. Här stiger alltså premiumcertifikatets värde mer än indexets uppgång. EURO STOXX 50 faller med 25 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 22 procent. Trots att indexet fallit ökar premiumcertifikatet i värde. Om indexet har varit lägre än barriären Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen om EURO STOXX 50 någon gång under löptiden varit lägre än barriären. EURO STOXX 50 stiger med 55 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent. EURO STOXX 50 stiger med 7 procent: Premiumcertifikatets värde ökar med 7 procent. EURO STOXX 50 faller med 25 procent: Premiumcertifikatets värde minskar med 25 procent. Så här kan det bli 1 Vid en bruten barriär och 2 procents positiv utveckling i EURO STOXX 50 uppnår SHBC PE19E break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll. Underliggande utveckling EURO STOXX 50 har alltid varit lika högt som eller högre än barriären EURO STOXX 50 har varit lägre än barriären Indexets utveckling Utveckling per år Återbetalt belopp Avkastning per år 2 Återbetalt belopp Avkastning per år 2 50 % 10,7 % kr 10,0 % kr 10,0 % 30 % 6,8 % kr 6,2 % kr 6,2 % 20 % 4,7 % kr 4,5 % kr 4,1 % 10 % 2,4 % kr 4,5 % kr 1,9 % 0 % 0,0 % kr 4,5 % kr -0,5 % -10 % -2,6 % kr 4,5 % kr -3,0 % -20 % -5,4 % kr 4,5 % kr -5,8 % -30 % -8,5 % kr 4,5 % kr -8,9 % -50 % -15,9 % kr -16,1 % 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på kronor och en premiumnivå på 22 procent. 2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. 9

10 Tema Varumärken Varumärken Varumärken i korthet Bolag med kända varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet eftersom varumärket skyddar mot konkurrens. Tack vare en hög efterfrågan från en ökande medelklass i tillväxtländerna har bolag med kända varumärken potential att växa snabbt. Även i västvärlden lever befolkningen allt längre och blir mer välbeställd. Detta lägger grunden för en fortsatt god utveckling för bolag med starka varumärken. När Warren Buffett en av världens mest framgångsrika investerare väljer aktier att köpa, söker han efter bolag vars verksamhet han förstår och där lönsamheten skyddas av bestående faktorer. Bolagen ska ha vallgravar runt sig, som Buffett brukar uttrycka saken. Exempel på sådana bolag är bolag som äger kända varumärken. Det tar ofta årtionden att bygga upp ett känt varumärke. När ett varumärke väl är etablerat, och om det vårdas, kan det ge en hög lönsamhet under lång tid eftersom varumärket skyddar mot konkurrens. Bolag med kända varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet. Därför tenderar även aktierna att utvecklas väl, ofta utan alltför stora kast. Detta bidrar till att vi kan erbjuda fördelaktiga villkor i aktieindexobligationen. Samtidigt är denna typ av bolag vanligtvis allt annat än tråkiga som investeringar. De flesta välkända varumärken växer snabbt på tillväxtmarknaderna. När medelklassen växer, ökar efterfrågan på välkända varumärken. Det gäller både grundläggande och mer exklusiva produkter. Denna trend bör förstärkas av att många tillväxtländer, i synnerhet Kina, vill ställa om från en investerings- och exportdriven ekonomi till en mer konsumtionsdriven sådan. Även i västvärlden lever befolkningen allt längre och blir mer välbeställd. Detta lägger grunden för en fortsatt god utveckling för bolag med starka varumärken. Placera i välkända varumärken Aktieindexobligation Varumärken Extra RISK 3/7 I Varumärken Extra får du ta del av potentialen i en korg bestående av 10 företag med välkända varumärken. Placeringen köps med 10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till god avkastning om korgen utvecklas väl. Om korgen faller i värde förlorar du överkursen. Aktieindexobligation Varumärken Extra passar den som söker en kapitalskyddad placering i några av världens mest kända varumärken, med lägre risk än direkta aktieplaceringar. 10

11 Tema Varumärken Aktieindexobligation Varumärken Placera med kapitalskydd i bolag med starka varumärken och goda framtidsutsikter. Till Aktieindexobligation Varumärken har vi valt ut tio företag som alla äger ett eller flera välkända varumärken. Många av världens mest kända varumärken är från USA, men vi har även inkluderat företag med hemvist i Japan, Nederländerna, Schweiz, Sverige och Tyskland. Med Aktieindexobligation Varumärken kan du placera i bolag med goda framtidsutsikter till låg risk. Valutakursförändring mellan amerikanska dollar och svenska kronor kan komma att påverka avkastningen, se tabellen nedan och läs mer på sidan 17 under Valuta. För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer om det på sidan 16. Med Aktieindexobligation Varumärken får du ta del av en eventuell uppgång i de utvalda bolagen, samtidigt som du minst får tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. Aktiekorg Varumärken Aktieindexobligation Varumärken är kopplad till en likaviktad aktiekorg med nedanstående 10 bolag. Eventuella utdelningar återinvesteras inte. Så här har det gått för aktiekorgen* Aktiekorg Varumärken 150 Bolag Land Varumärken Coca Cola USA Coca Cola, Bonaqua, Fanta, Mer, etc. Hennes & Mauritz Sverige H&M, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, etc. Kellogg Co USA Kellogg s, Pringles, etc. McDonald s USA McDonald s Nestlé Schweiz Häagen-Dazs, Lean Cuisine, Mövenpick, Nescafé, Nespresso, Perrier, etc. Procter & Gamble USA Always, Ariel, Gillette, Pampers, etc. Toyota Japan Toyota, Lexus, Hino, etc. Unilever Nederländerna Axe, Dove, Flora, Knorr, Lipton, Lux, Rexona, etc. Volkswagen Tyskland Audi, Porsche, Scania, Seat, Skoda, Volkswagen, etc. Wal-Mart USA Wal-Mart, Sam s Choice, Great Value, Asda, etc april-10 april-11 april-12 april-13 april-14 april-15 *April 2010=100 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets Aktieindexobligation Varumärken Extra 113AZ RISK 3/7 Aktieindexobligation Pris Globala per styck Bolag Extra 113AX Minst tillbaka (nominellt belopp) Preliminär deltagandegrad* 115 % Riskindikator 3 Löptid 3 år Courtage 2 % Namn på börsen SHBO 113AZ *Deltagandegraden fastställs den 21 maj kr kr Så här kan det bli 1 Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll. Korgens utveckling Utveckling per år Placerat belopp Återbetalt Avkastning 3 Avkastning belopp 2 per år 3 80 % 21,6 % kr kr 71,1 % 19,3 % 60 % 17,0 % kr kr 50,6 % 14,4 % 40 % 11,9 % kr kr 30,1 % 9,0 % 20 % 6,3 % kr kr 9,6 % 3,1 % 10,61 % 3,42 % kr kr 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % -20 % -7,2 % kr kr -10,9 % -3,7 % 1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 115 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 11,2 % i avkastning per år 3. Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp kr, vilket motsvarar 17,4 % i avkastning per år 3. 11

12 Tema Löpande avkastning Löpande avkastning Löpande avkastning i korthet På grund av låga räntor är det i dagsläget svårt att få en hög löpande avkastning. Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag har högre risk än traditionella ränteplaceringar, men ger samtidigt möjlighet till betydligt högre avkastning. Den amerikanska ekonomin utvecklas väl och många amerikanska företag har hög lönsamhet och starka balansräkningar. I en sådan miljö kan antalet kredithändelser förväntas vara lägre än historiskt. Med rekordlåga svenska räntor har intresset ökat för alternativa ränteplaceringar med möjlighet till högre avkastning. Bolag som har hög kreditrisk betalar en högre ränta. Vid köp av en korg kopplad till sådana företag får man en god riskspridning, som minskar risken förknippad med de enskilda bolagen. Vårt placeringsalternativ Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag är ett exempel på en sådan placering. Placeringens risknivå ligger mellan traditionella ränteplaceringar och aktier. Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag är kopplat till 100 nordamerikanska bolag som ingår i indexet CDX North America High Yield serie 24. Exempel på kända bolag i detta index är General Motors, Levi Strauss & Co och Hertz. Räntorna på amerikanska företagsobligationer med högre kreditrisk är i ett historiskt perspektiv låga, men jämfört med statsobligationer och många andra ränteplaceringar är de fortfarande förhållandevis höga. Den amerikanska ekonomin utvecklas väl och många amerikanska företag har hög lönsamhet och solida balansräkningar. I en sådan miljö kan antalet kredithändelser förväntas vara lägre än historiskt. Kreditcertifikatet betalar en årlig kupong på preliminärt 4,2 procent* per år om inga kredithändelser inträffar i korgen. Första utbetalningen sker 8 juli För en korg med 100 bolag, med högre kreditrisk, kan man förvänta sig att ett antal kredithändelser inträffar under en femårsperiod. Historiskt har det i genomsnitt inträffat 14,3 stycken kredithändelser över en femårsperiod. Detta motsvarar en årlig avkastning på cirka 0,9 procent inklusive courtage. Det största antal kredithändelser som hittills inträffat under en femårsperiod är 18 stycken, vilket motsvarar en avkastning på 0,05 procent per år inklusive courtage. Dessa siffror är starkt påverkade av finanskrisen då många kredithändelser inträffade. Efter 2009 har få kredithändelser inträffat. Sammanfattningsvis har Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag en högre risk än traditionella ränteplaceringar, men ger samtidigt möjlighet till en betydligt högre avkastning. *Kupongen fastställs den 21 maj Placera med möjlighet till löpande avkastning Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag RISK 4/7 Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag betalar en årlig kupong kopplad till kreditrisken i 100 nordamerikanska bolag. Kreditcertifikatet drar nytta av bolagens höga kreditpremier och har dessutom fördelen av löpande avkastning. Kreditcertifikat Nordamerkanska Bolag passar den som vill ha en placering med möjlighet till löpande avkastning och är beredd att ta högre risk än vid traditionella ränteplaceringar. Placeringen är inte kapitalskyddad. *Diagrammet visar att Nordamerikanska företag ger betydligt högre ränta än svenska statsobligationer. Räntan på nordamerikanska företagsobligationer är beräknad som den femåriga svenska swapräntan plus kreditspreaden i indexet CDX North America High Yield 5 år. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: Macrobond Financial, Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets. Nordamerikanska bolag betalar hög ränta* Procent april-10 april-11 april-12 april-13 april-14 april-15 Nordamerikanska företagsobligationer 5 år Svenska statsobligationer 5 år 12 13

13 Tema Löpande avkastning Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag Placera med möjlighet till löpande avkastning. Kreditcertifikatets avkastning är kopplat till antalet så kallade kredithändelser i 100 nordamerikanska högavkastande bolag. Avkastningen beror på hur många kredithändelser som inträffar. Ingen kredithändelse under löptiden Om det inte inträffar någon kredithändelse under placeringens löptid utbetalas en årlig kupong på preliminärt 4,2 procent. På återbetalningsdagen får du tillbaka ditt placerade belopp. En eller flera kredithändelser under löptiden För varje kredithändelse som inträffar minskar återbetalt belopp med 1/100 och samtidigt reduceras de framtida kupongerna i proportion till antalet kredithändelser. Det kan endast ske en kredithändelse per bolag. Exempelvis, om du har placerat kronor och det sker fyra kredithändelser under löptiden blir återbetalningsbeloppet och efterföljande kuponger minskar till 403,20 kronor* på årsbasis, se tabell nedan. För att hela det placerade beloppet ska gå förlorat måste det ske kredithändelser i alla underliggande bolag. Kredithändelse innan startdag Skulle en kredithändelse inträffa i något av bolagen innan certifikatets startdag den 21 maj 2015, kommer det bolaget inte att ingå i placeringen. Om ett bolag faller bort innan startdagen blir vikten per kvarvarande bolag 1/99 istället för 1/100. *Vid en kupong på 4,2 procent per år. Vad är en kredithändelse En kredithändelse innebär att ett bolag antingen försätts i konkurs, har ställt in stora betalningar, så kallat betalningsdröjsmål eller vid statligt ingripande. Låt oss förtydliga begreppen: Med konkurs menas att bolaget är på obestånd. Betalningsdröjsmål innebär att bolaget inte i rätt tid fullgör sina betalningsförpliktelser (ränta, amortering etc.) om minst motsvarande 1 miljon amerikanska dollar avseende finansiell skuld. En finansiell skuld är lånade pengar som exempelvis Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag CU20F RISK 4/7 Pris per styck kr Preliminär årlig kupong* 4,2 % Riskindikator 4 Löptid 5 år Courtage 1 % Namn på börsen SHBC CU20F *Kupongen fastställs den 21 maj Om kredithändelser inträffar under löptiden kommer kupongen att reduceras. utgivna obligationer. Betalningsdröjsmål omfattar inte vanliga leverantörsfakturor och liknande. Statligt ingripande innebär att en statlig myndighet eller annat 6% liknande organ helt eller delvis tvingar bolaget att vidta vissa 4% åtgärder som påverkar en finansiell skuld om minst motsvarande 2% 10 miljoner amerikanska dollar i syfte att exempelvis upprätthålla 0% stabilitet i banksystemet. 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -2% -4% -6% -8% -10% Årlig avkastning Årlig effektiv avkastning 0 2 Beräkningarna 4 6 8är gjorda 10 på en 15kupong 20 på 30 4,2 procent samt antagande om att kredithändelser sker linjärt över hela löptiden och att ingen kredithändelse inträffat innan certifikatets startdag Antal kredithändelser Så här kan det bli 1 Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll. Antal kredithändelser 2 Placerat belopp Återbetalt belopp exkl kupong Totalt utbetalt belopp inkl kupong Årlig avkastning inkl kupong 3 Ingen kredithändelse kr kr kr 4,0 % Kredithändelse i 5 bolag kr kr kr 2,9 % Kredithändelse i 10 bolag kr kr kr 1,9 % 1. Beräkningarna är gjorda på en placering på kronor, en kupong på 4,2 procent samt antagande om att kredithändelser sker linjärt över hela löptiden och att ingen kredithändelse inträffat innan certifikatets startdag. 2. Det kan endast ske en kredithändelse per bolag. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage. Kredithändelse i 15 bolag kr kr kr 0,8 % Kredithändelse i 18,23 bolag kr kr kr 0,0 % Kredithändelse i 20 bolag kr kr kr -0,4 % Kredithändelse i 50 bolag kr kr kr -9,0 % Kredithändelse i 75 bolag kr kr kr -20,0 % Kredithändelse i 100 bolag kr 0 kr 884 kr -60,7 % 13

14 Frågor & svar Kapitalskyddade placeringar Så fungerar våra kapitalskyddade placeringar Vad är kapitalskyddade placeringar? Kapitalskyddade placeringar är, precis som det låter, placeringar där kapitalet är skyddat. Du vet redan vid köptillfället vad du minst får tillbaka på återbetalningsdagen. Handelsbankens kapitalskyddade placeringar är värdepapper som vi ger ut och noterar på börsen. Kapitalskyddade placeringar består av två delar en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en eller flera marknader. Obligationen står för säkerheten och gör att du minst får nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Marknadsdelen ger möjlighet till bra avkastning när marknaden stiger. Kombinationen av de två gör att du kan få en god avkastning, samtidigt som pengarna är skyddade. Hur bestäms avkastningen? Avkastningen, även kallat tilläggsbelopp, utgör värdetillväxten i den kapitalskyddade placeringen och kan vara i form av ett engångsbelopp vid löptidens slut, eller löpande avkastning i form av kuponger. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms vanligtvis av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av uppgången du får tillgodoräkna dig den så kallade deltagandegraden samt i vissa fall valutapåverkan. Måste jag behålla placeringen till löptidens slut? Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, vanligtvis mellan två och fem år. Vid löptidens slut beräknas hur mycket pengar du får tillbaka. Det går dock att sälja våra kapitalskyddade placeringar när som helst till aktuell kurs. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Observera att kapitalskyddet endast gäller vid löptidens slut. Under löptiden kan värdet på kapitalskyddade placeringar vara lägre än det nominella beloppet. Vad påverkar placeringens värde under löptiden? Värdet under löptiden kan variera beroende på ett flertal faktorer, bland annat underliggande marknad, förväntad framtida kursrörelse, valutakursförändringar och rådande ränteläge. Även kapitalmarknadens förtroende för Handelsbanken kan påverka värdet under löptiden. I en kapitalskyddad placering bestäms kopplingen till marknaden ofta av den så kallade deltagandegraden. Deltagandegraden beskriver hur stor andel av marknadsutvecklingen på just slutdagen som innehavaren kommer att få ta del av. Som innehavare ska du inte förvänta sig fullständig följsamhet mot underliggande marknad i värdet av placeringen under löptiden. Var kan jag förvara min kapitalskyddade placering? Våra kapitalskyddade placeringar kan du ha i en vanlig depå, Investeringssparkonto (ISK), VP-konto, Individuellt pensionssparande (IPS) och i kapitalförsäkringar. Vem passar kapitalskyddade placeringar generellt för? Generellt sett passar Månadens kapitalskyddade placeringar den som söker placeringar med låg till medelrisk och har en tidshorisont på två till sju år. Placeraren bör ha tidigare erfarenhet av placeringsprodukter. Finns det några risker med kapitalskyddade placeringar? Det finns risker som är förknippade med ett köp av kapitalskyddade placeringar. Läs mer om dessa på sidan 19. Läs gärna mer och se filmen om hur våra kapitalskyddade placeringar fungerar på handelsbanken.se/kapitalskydd. Bas minst pengarna tillbaka Alternativet Bas utan överkurs passar den som minst vill ha pengarna tillbaka och kan ses som ett alternativ till långsiktigt kontosparande. Bas kostar kronor för en post om nominellt kronor. En kapitalskyddad placering Bas ger minst pengarna tillbaka på återbetalningsdagen, samtidigt som det finns möjlighet till god avkastning. Extra möjlighet till extra avkastning Alternativet Extra med överkurs passar den som vill ha möjlighet till extra hög avkastning och därför är villig att betala lite mer, en så kallad överkurs. Överkursen ger alltså möjlighet till högre avkastning. Om marknaden faller förlorar du överkursen, vanligtvis kronor per post om nominellt kronor. TILLÄGGSBELOPP MÖJLIG AVKAST- NING ÖVERKURS TILLÄGGSBELOPP TILLÄGGSBELOPP MÖJLIG AVKAST- NING ARRANGÖRS- ARVODE MARKNADSDEL ARRANGÖRS- ARVODE MARKNADSDEL NOMINELLT BELOPP NOMINELLT BELOPP OBLIGATION NOMINELLT BELOPP OBLIGATION NOMINELLT BELOPP STARTDAG ÅTERBETALNINGSDAG STARTDAG ÅTERBETALNINGSDAG 14

15 Frågor & svar Certifikat Så fungerar våra certifikat Vad är Handelsbankens certifikat? Enligt ordboken kan ordet certifikat betyda många olika saker som exempelvis intyg, kvalitetsbevis och skuldebrev. Handelsbankens certifikat är värdepapper som vi ger ut och noterar på börsen. Vad är speciellt med Handelsbankens certifikat? Våra certifikat är en flexibel placeringsform. Det gör det enkelt för oss att snabbt ta fram nya certifikat när det dyker upp spännande placeringsmöjligheter. Ibland försvinner möjligheterna att göra ett visst certifikat lika fort som de kommer. Därför är det säkrast att köpa nu om du är intresserad. Måste jag behålla certifikatet till slutdagen? Nej, certifikaten i denna broschyr är börsnoterade. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja innan löptidens slut. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Observera att värdet under löptiden ibland kan vara lägre än det förväntade värdet på slutdagen. Vad påverkar placeringens värde under löptiden? Värdet under löptiden kan variera beroende på ett flertal faktorer, bland annat underliggande marknad, förväntad framtida kursrörelse, valutakursförändringar och rådande ränteläge. Även kapitalmarknadens förtroende för Handelsbanken kan påverka värdet under löptiden. Som innehavare kan man inte förvänta sig fullständig följsamhet mot underliggande marknad i värdet av placeringen under löptiden. Var kan jag förvara mitt certifikat? Våra certifikat kan du ha i en vanlig depå, Investeringssparkonto (ISK), VP-konto och i kapitalförsäkringar. Du kan däremot inte förvara certifikaten i Individuellt pensionssparande (IPS). Vem passar certifikat generellt för? Generellt sett passar certifikat den som söker placeringar med medel till hög risk och har en tidshorisont på två till sju år. Placeraren bör ha intresse och tidigare erfarenhet av placeringsprodukter. Finns det några risker med certifikat? Det finns risker som är förknippade med ett köp av certifikat. Läs mer om dessa på sidan 19. Placerare i certifikat bör uppmärksamma att certifikaten inte är kapitalskyddade och därmed kan hela det placerade beloppet gå förlorat. Läs gärna mer och se filmen om hur våra certifikat fungerar på handelsbanken.se/certifikat. Så här köper du Du som är kund i Handelsbanken kan köpa Månadens placeringar på internet, på något av våra bankkontor eller via vår personliga telefonservice senast den 17 maj På internet Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på handelsbanken.se och köper under Spara och placera Aktuella erbjudanden Anmälan. På våra bankkontor Besök något av våra bankkontor och fyll i en anmälningssedel. Handelsbanken Direkt Personlig service via telefon dygnet runt. Personlig kod krävs. Telefon

16 Villkor och risker Anmälan och betalning Kapitalskyddade placeringar säljs i poster om nominellt kronor och certifikat säljs i poster om kronor. Sista dag för köp av Månadens placeringar Maj är den 17 maj 2015 och betalning sker den 21 maj Underliggande tillgångar Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra (SHBO 113AX): Likaviktad aktiekorg bestående av Danone SA, E.ON SE, Muenchener Rueckver AG, Sanofi, Siemens AG, Telefonica SA, Total SA, Unibail-Rodamco SE, Unilver NV, Vinci SA. Eventuella utdelningar återinvesteras inte. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra (SHBO 113AY): Nordic Low Volatility Balance 12%. Indexet är ett excess return index. Excess return index är skapade i syfte att mäta avkastningen i en icke finansierad investering. Man kan säga att ett excess return index beräknar avkastningen i en investering i ett index där investeringen gjorts med lånade pengar. Alltså är investeringen i ett excess return index den samma som i den underliggande tillgången med avdrag för eventuell lånekostnad för att finansiera en liknande investering. Premiumcertifikat Europa (SHBC PE19E): EURO STOXX 50. Indexet är ett prisindex, vilket innebär att utdelningar inte återinvesteras. Aktieindexobligation Varumärken Extra (SHBO 113AZ): Likaviktad aktiekorg bestående av: Coca-Cola Co., Hennes & Mauritz AB, Kellogg Co, McDonald s Corp, Nestle SA, Procter & Gamble Co., Toyota Motor Corp, Unilever NV, Volkswagen AG, Wal-Mart Stores. Eventuella utdelningar återinvesteras inte. Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag (SHBC CU20F): CDX North American High Yield Index Serie 24. Deltagandegrad Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i underliggande tillgång du får ta del av och beräknas på nominellt belopp. Om deltagandegraden är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. Deltagandegrad för Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra är preliminärt 100 procent. Deltagandegrad för Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra är preliminärt 100 procent. Deltagandegrad för Aktieindexobligation Varumärken Extra är preliminärt 115 procent. Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. Definitiva deltagandegrader fastställs den 21 maj Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt hur den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till den 21 maj Kupong Kupongen i Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag är preliminärt 4,2 procent per år. Definitiv kupong fastställs den 21 maj Nivån på kupongen avgörs bland annat av hur marknadsräntorna förändras och hur marknadspriset på de ingående bolagens skulder förändras fram till den 21 maj Första utbetalning sker 8 juli Premiumnivå Premiumnivån är preliminärt 22 procent för Premiumcertifikat Europa. Definitiv premiumnivå fastställs den 21 maj Premiumnivån avgörs bland annat av hur marknadsräntorna förändras och den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) i underliggande tillgång förändras fram till den 21 maj Barriär Barriären för Premiumcertifikat Europa är 70 procent av EURO STOXX 50 index stängningskurs den 21 maj Startkurser Startkurs för Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra är värdet på respektive akties stängningskurs den 21 maj Startkurs för Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra är Nordic Low Volatility Balance 12% stängningskurs den 21 maj Startkurs för Premiumcertifikat Europa är EURO STOXX 50 stängningskurs den 21 maj Startkurs för Aktieindexobligation Varumärken Extra är värdet på respektive akties stängningskurs den 22 maj Startdag för Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag är den 21 maj Värdet under löptiden andrahandsmarknad Månadens placeringar Maj avses handlas på NASDAQ Stockholm från och med den 25 maj Du kan även följa värdet på placeringarna på handelsbanken.se/månadensplaceringar Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och om möjligt säljkurser. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Notera att för våra kapitalskyddade placeringar gäller kapitalskyddet endast vid löptidens slut. Under löptiden kan värdet på kapitalskyddade placeringar vara lägre än det nominella beloppet. Slutdag, slutkurser och genomsnittsberäkning fastställs enligt följande: Vissa placeringar använder så kallad genomsnittsberäkning för att beräkna slutkursen. Det innebär att slutkursen blir respektive underliggande tillgångs genomsnittliga värde under ett antal avläsningar. Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall vid slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Slutkurs för Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra är respektive akties genomsnittliga värde från och med den 21 november 2017 till och med den 21 maj 2018, med en avläsning varje månad. Slutkurs för Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra är Nordic Low Vol Balance 12% genomsnittliga värde från och med den 21 november 2017 till och med den 21 maj 2018, med en avläsning varje månad. Slutkurs för Premiumcertifikat Europa är EURO STOXX 50 stängningskurs den 21 maj Slutkurs för Aktieindexobligation Varumärken Extra är respektive akties genomsnittliga värde från och med den 21 november 2017 till och med den 21 maj 2018, med en avläsning varje månad. Slutdag för Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag är den 20 juni Återbetalningsdag Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto följande datum: Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra den 8 juni Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra den 8 juni Premiumcertifikat Europa den 10 juni Aktieindexobligation Varumärken Extra den 8 juni 2018 Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag den 8 juli Kredithändelse En kredithändelse inträffar, enligt bedömning av Handelsbanken, när ett bolag antingen försätts i konkurs, har stora betalningsdröjsmål på sina lån eller vid statligt ingripande. Definitionen på en kredithändelse är utformad utifrån ett regelverk fastställt av ISDA, International Swaps and Derivatives Association. För mer detaljerad information kring kredithändelser se Slutliga villkor. Återbetalt belopp vid kredithändelse Om det sker en kredithändelse i något av de ingående bolagen i Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag kommer det återbetalda beloppet att påverkas. För varje kredithändelse som inträffar minskar återbetalt belopp med 1/100 under förutsättning att ingen kredithändelse inträffat innan placeringens start. Observera att det endast kan inträffa en kredithändelse per bolag. 16

17 Villkor och risker Kupong vid kredithändelse Om det sker en kredithändelse i något av bolagen i Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag kommer kupongen att påverkas. För varje kredithändelse som inträffar minskar kupongen med 1/100, under förutsättning att ingen kredithändelse inträffat innan placeringens start. Observera att det endast kan inträffa en kredithändelse per bolag, det vill säga kupongen kan inte bli negativ. Valuta I Aktieindexobligation Varumärken Extra påverkas tilläggsbeloppet direkt av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. En förstärkning av den amerikanska dollarn ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av den amerikanska dollarn ger ett lägre tilläggsbelopp. Observera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakursförändringar Riskindikator Riskindikatorn mäter risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst. Riskindikatorn följer så långt som möjligt de riktlinjer för fonder som tagits fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA. Därmed kan du jämföra risken i våra kapitalskyddade placeringar och certifikat med risken i fonder från bland annat Handelsbanken. Riskindikatorns nivå beror dels på placeringens konstruktion, dels på risken i underliggande marknad(er). Riskindikatorn är utformad så att den mäter risken för mindre sannolika kraftigt negativa utfall. Över tiden kan riskindikatorn ändras både uppåt och nedåt. Riskindikatorn mäter bara marknadsrisken, det vill säga hur förändringar i marknaden påverkar värdet av placeringen. Andra typer av risker, till exempel Handelsbankens kreditrisk och likviditetsrisk, tar den inte hänsyn till. Det är också viktigt att notera att risken mäts på placeringens slutdag, inte under löptiden. Courtage och Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för Månadens placeringar och likvid inklusive courtage betalas. Courtaget är 2 procent på priset för alla alternativ utom Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag där courtaget är 1 procent. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande maximalt 1,0 procent per år av den kapitalskyddade placeringens nominella belopp och maximalt 1,0 procent per år av certifikatets pris. Arrangörsarvodet ska täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arrangörsarvodet tas ut som en engångskostnad vid start, beräknas på placeringens maximala löptid och är inkluderat i placeringens pris. Observera att för produkter som kan förfalla i förtid kan därför avgiften överstiga 1,0 procent per faktiskt löptidsår vid förtida förfall. Vid en investering om kronor innebär det för: Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra, 3 års löptid: Courtage: 220 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 300 kronor, dvs totalt maximalt 520 kronor. Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra, 3 års löptid: Courtage: 220 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 300 kronor, dvs totalt maximalt 520 kronor. Premiumcertifikat Europa, 4 års löptid: Courtage: 200 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 400 kronor, dvs totalt maximalt 600 kronor. Aktieindexobligation Varumärken Extra, 3 års löptid: Courtage: 220 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 300 kronor, dvs totalt maximalt 520 kronor. Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag, 5 års löptid: Courtage: 100 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt 600 kronor. I det fall en placering distribueras av tredje part kan det förekomma att denne erhåller en andel av ovan nämnda arrangörsarvode. Ytterligare information kan erhållas av Handelsbanken. Handelsbanken betalar endast ut tillåtna ersättningar till tredje part, det vill säga ersättningar som höjer kvaliteten på tjänsten och som är i kundens bästa intresse. Licenser Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda indexen i denna broschyr. Licensgivarnas ansvarsbegränsningar för indexen finns i Slutliga Villkor. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar inkommit vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Vid tilldelning kan placeraren komma att erhålla värdepapper från endast ett alternativ även om teckning skett i flera. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut den 19 maj Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande: kronor i Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra kronor i Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra kronor i Premiumcertifikat Europa kronor i Aktieindexobligation Varumärken Extra kronor i Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Se Slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning. Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst: 90 procent för Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra 95 procent för Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra 100 procent för Aktieindexobligation Varumärken Extra. Handelsbanken kommer att ställa in Premiumcertifikat Europa om premiumnivån inte kan fastställas till minst 17,0 procent och Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag om kupongen inte kan fastställas till 3,8 procent. Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalninggenomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet. Beskattning Kapitalvinster och kapitalförluster i Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra, Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra, Premiumcertifikat Europa och Aktieindexobligation Varumärken Extra beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier. Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag beskattas som en fordringsrätt, det vill säga på samma sätt som räntor vid kvittning mot andra förluster respektive vinster. Kreditcertifikaten är att betrakta som marknadsnoterade. Detta är endast allmän information utifrån vad som i dagsläget är känt och kan komma att ändras i framtiden. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. Investeringssparkonto, ISK Du kan förvara våra kapitalskyddade placeringar och certifikat i ett Investeringssparkonto. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället beskattas en årlig schablonintäkt. För mer information om Handelsbankens Investeringssparkonto, se handelsbanken.se/investeringssparkonto. Kapitalförsäkring Du kan förvara våra kapitalskyddade placeringar och certifikat i en kapitalförsäkring. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. För mer information om Handelsbankens kapitalförsäkring Kapitalspar Depå, se handelsbanken.se/kapitalspar_depa. 17

18 Villkor och risker Individuellt Pensionssparande, IPS Du kan förvara våra kapitalskyddade placeringar i en IPS. IPS är ett avdragsgillt pensionssparande. För mer information om Handelsbanken IPS, se handelsbanken.se/ips. Observera att våra certifikat inte kan förvaras här. ISIN-koder SE (113AX), SE (113AY), SE (PE19E), SE (113AZ), SE (CU20F). Kunskapsnivå Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med kapitalskyddade placeringar och certifikat är tillräcklig för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare i certifikat bör uppmärksamma att om slutkursen är noll förloras hela det placerade beloppet. Fullständiga villkor Både våra kapitalskyddade placeringar och certifikat ges ut under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram. Fullständig information om erbjudandet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor för respektive produkttyp. Dokumenten finns på handelsbanken.se/grundprospekt_shb. Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. Försäljningsrestriktioner Erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt. Ansvarsbegränsning Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Important notice in English This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country. 18

19 Villkor och risker Risker med Kapitalskyddade placeringar och Certifikat Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper kapitalskyddade placeringar eller certifikat. Kreditrisk (emittentrisk) Vid köp av värdepapper utgivna under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa3 från Moody s, AA- från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA-, Fitch rating AA- och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. Handelsbanken ställer inga säkerheter för utgivna värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning Under löptiden påverkas värdet på kapitalskyddade placeringar och certifikat av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering eller ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid dålig likviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Överkurs För kapitalskyddade placeringar gäller att risken är större för placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Valuta Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar och certifikat Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar och certifikat. Olika placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av respektive placering bör du läsa både Grundprospektet och Slutliga Villkor som du hittar på handelsbanken.se/grundprospekt_shb För kapitalskyddade placeringar är det viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Handelsbanken är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på strukturerade.se. 19

20 handelsbanken.se/månadensplaceringar

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015. Innovation Löpande avkastning Norden

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015. Innovation Löpande avkastning Norden Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Januari Sista dag för köp 18 januari 2015 Innovation Löpande avkastning Norden Inledning Innehåll 15 december 2014 Innovationer är avkastningens

Läs mer

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat

Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juni Sista dag för köp 14 juni 2015 Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande avkastning Inledning 18 maj 2015 Underskatta aldrig

Läs mer

Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år!

Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år! Vi firar 20 år! Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 19 oktober 2014 Tillväxtmarknader Globala Bolag Euro Dollar Norden Inledning Innehåll 22 september

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden

Kapitalskyddade placeringar. Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015. Europa Norden Kapitalskyddade placeringar Månadens placeringar Juli/Augusti Sista dag för köp 16 augusti 2015 Europa Norden Inledning 12 juni 2015 Nu är det Europas tur Det har gått många långa år sedan finanskrisens

Läs mer

Norden Tillväxtmarknader Globala Bolag Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år!

Norden Tillväxtmarknader Globala Bolag Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Vi firar 20 år! Vi firar 20 år! Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar December Sista dag för köp 14 december 2014 Norden Tillväxtmarknader Globala Bolag Löpande avkastning Inledning Innehåll 14

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014. Sverige Tillväxtmarknader i Asien Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Augusti Sista dag för köp 17 augusti 2014 Sverige Tillväxtmarknader i Asien Inledning Innehåll 11 juli 2014 Asien leder tillväxtligan Det gick

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015. Innovation Europa Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015. Innovation Europa Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Februari Sista dag för köp 15 februari 2015 Innovation Europa Sverige Inledning 19 januari 2015 Innehåll 3 Sammanfattning Tre viktiga trender

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 983

Alltid med kapitalskydd Extra 983 Alltid med kapitalskydd Extra 983 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 6 december 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Mars Sista dag för köp 15 mars 2015. Tyskland Löpande avkastning Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Mars Sista dag för köp 15 mars 2015. Tyskland Löpande avkastning Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Mars Sista dag för köp 15 mars 2015 Tyskland Löpande avkastning Sverige Inledning 16 februari 2015 Tyskland Europas tillväxtmotor Innehåll

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 25 oktober 2015. Europa Hållbarhet Sverige Tillväxtmarknader

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 25 oktober 2015. Europa Hållbarhet Sverige Tillväxtmarknader Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Oktober Sista dag för köp 25 oktober 2015 Europa Hållbarhet Sverige Tillväxtmarknader Inledning 21 september 2015 Dags att doppa tårna Oron

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar November Sista dag för köp 22 november 2015. Europa Euro Dollar Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar November Sista dag för köp 22 november 2015. Europa Euro Dollar Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar November Sista dag för köp 22 november 2015 Europa Euro Dollar Sverige Inledning 26 oktober 2015 Euro? Jorå! De sista månaderna har Eurozonens

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar April Sista dag för köp 20 april 2014. Asien Robotisering Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar April Sista dag för köp 20 april 2014. Asien Robotisering Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar April Sista dag för köp 20 april 2014 Asien Robotisering Löpande avkastning Inledning Innehåll 27 mars 2014 Politisk oro men ekonomisk återhämtning

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014. Europa Robotisering Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014. Europa Robotisering Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 18 maj 2014 Europa Robotisering Löpande avkastning Inledning Innehåll 17 april 2014 Stimulanser gynnar Europas börser

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat januari/februari 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Juli Sista dag för köp 13 juli 2014. Tillväxtmarknader i Asien Demografi & Hälsa Olja

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Juli Sista dag för köp 13 juli 2014. Tillväxtmarknader i Asien Demografi & Hälsa Olja Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juli Sista dag för köp 13 juli 2014 Tillväxtmarknader i Asien Demografi & Hälsa Olja Inledning Innehåll 13 juni 2014 Asien leder tillväxtligan

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Demografi & Hälsa Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat

Demografi & Hälsa Europas återhämtning Löpande avkastning. Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Juni Sista dag för köp 15 juni 2014 Demografi & Hälsa Europas återhämtning Löpande avkastning Inledning Innehåll 19 maj 2014 Alla blir vi äldre

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat December 2010/januari 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 16 jan 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två premiumcertifikat

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 910 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat maj/juni 2013 det senaste året har börsen stigit och räntorna fallit. därför har vi tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar Maj Sista dag för köp 8 maj 2016 Stabila Bolag Norden Varumärken Euro Dollar Inledning 4 april 2016 Kvalitet lönar sig i längden Mats Nyman Placeringsstrateg, Handelsbanken

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar # 952 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp Köp Köp 3 16 16 februari januari januari 2013 2013 2013 KP KP# 952 Alltid med kapitalskydd aktieindexobligation norden portföljobligation

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015. Klimat Europa Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015. Klimat Europa Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015 Klimat Europa Sverige Inledning 23 november 2015 Placera klimatsmart och bli en vinnare Den 30

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5504. Teckningstid 11. 5. 16. 6. 2015. Aktieindexobligation Varumärken MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

Kapitalskyddade placeringar 5504. Teckningstid 11. 5. 16. 6. 2015. Aktieindexobligation Varumärken MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Kapitalskyddade placeringar 5504 Teckningstid 11. 5. 16. 6. 2015 Aktieindexobligation Varumärken MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 4 maj 2015 Centralbankernas medicin fungerar i västländerna,

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar Juni Sista dag för köp 12 juni 2016 Svenska Kvalitetsbolag Varumärken Euro Dollar Inledning 9 maj 2016 Placera tryggt i oroliga tider Mats Nyman Placeringsstrateg, Handelsbanken

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial maj 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 73 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 27 april juni 2014 En ökad

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 961

Kapitalskyddade placeringar # 961 SISTA SISTA DAG D DAG FÖR FÖR FÖR KÖP KÖP KÖP 15 16 16 DECEMBER JANUARI JANUARI 2013 2013 2013 KP Kapitalskyddade placeringar # 961 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar # 954 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp Köp Köp 16 16 14 januari januari april 2013 2013 2013 KP KP# 954 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial Handelsbanken certifikat augusti/september 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 956

kapitalskyddade placeringar # 956 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp köp köp 16 16 23 januari januari juni 2013 2013 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 956 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat april/maj 2013 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. Alla

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 925 Nå dina mål utan att ta onödiga risker S is ta dag f ö r kö p 25 juli 1 Den 17 juni 2010 Kinesisk mjuklandning bäddar för fortsatt återhämtning De senaste månaderna har

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 5059 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista teckningsdag 29.6.2010 www.handelsbanken.fi/kapitalskydd 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Ett nykomponerat placeringserbjudande

Marknadsföringsmaterial. Ett nykomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial Ett nykomponerat placeringserbjudande certifikat mars/april 2012 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. NYHET

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

Aktiebevis Kupong USA

Aktiebevis Kupong USA En placering som kan ge avkastning vid såväl uppgång som nedgång på den amerikanska börsen. Vid positiv börsutveckling erhåller du en kupong på indikativt 16 procent. Vid en sidledes eller svagt negativ

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 71 74 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 april juli 2014 USA leder

Läs mer

Aktiebevis Sverige terrass

Aktiebevis Sverige terrass Icke kapitalskyddad Bevis En placering där du får ta del av 1,5 gånger uppgången för OMXS30 Index, ett brett svenskt aktieindex. erbjuder dessutom ett skydd vid mindre nedgångar, ned till indikativt -30

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 919 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 13 november 2009 Tudelad återhämtning Den globala återhämtningen fortsätter, men i två hastigheter.

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 928 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 17 okt 1 Den 20 september 2010 Kina leder den globala konjunkturen För ett år sedan var det Kina som ledde den globala

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat mars/april 2013 Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad. Alla

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss

Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Marknadsobligation 836 Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss För dig som vill ha det bästa, utan att ta onödiga risker Många av våra kunder säger att

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571 Slutliga Villkor Lån 571 Swedbank ABs SPAX Lån 571 Sverige - Återbetalningsdag 2013-01-15 Serie A (SWEOSVE7) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 108 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Sterling

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5050 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn-principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Aktiebevis Svenska bolag autocall

Aktiebevis Svenska bolag autocall Icke kapitalskyddad Bevis En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 6,5 procent. Placeringen är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av sex svenska bolag.

Läs mer

Aktiebevis WinWin Svenska bolag

Aktiebevis WinWin Svenska bolag Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis WinWin Svenska bolag Aktiebevis WinWin Svenska bolag är en placering med 2 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad.

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska aktieindexet

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 942

Kapitalskyddade placeringar 942 5 februari Sista dag för köp Sista dag för köp 5 februari 2012 Kapitalskyddade placeringar 942 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR jan/feb 2012 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 942

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 918 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Den 19 oktober 2009 Återhämtningen fortsätter Den globala återhämtningen fortsätter. I de utvecklade

Läs mer