Studiematerial. Anabola androgena steroider ett riskbruk? 2012$11$02%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiematerial. Anabola androgena steroider ett riskbruk? 2012$11$02%"

Transkript

1 Anabola androgena steroider ett riskbruk? Tommy Moberg PhD student. Faculty of Social Sciences. Department of Social Work, Gothenburg University, Sweden E-post: Hormone doping: Frequency attitudes in Swedish male elite athletes in power sports, active A retrospective 3-years follow up study Ann-Sophie Lindqvist *, Tommy Moberg, Christer Ehrnborg, Thord Rosén, Claudia Fahlke, Bengt O. Eriksson Corresponding author: Department of Psychology at Gothenburg University Foto: SNPF:s tidning Gunnar Hermansson Studiematerial! 127 idrottare identifieras:! Brottare 671! Tyngdlyftare 287! Styrkelyftare 96! Friidrottare 153! Diskus 3! Kula 36! Slägga 38! Spjut 49 Hormone doping: Frequency-attitudes in Swedish male elite athletes in power sports, active A retrospective 3-years follow up study Ann-Sophie Lindqvist *, Tommy Moberg, Christer Ehrnborg, Thord Rosén, Claudia Fahlke, Bengt O. Eriksson * Corresponding researcher Department of Psychology at Gothenburg University! Efter justering av materialet bestod populationen av 1199 individer! 66 av dessa var försvunna och 2 av dem hade emigrerat! Återstående 46 individer var omöjliga att spåra (!)! Kvar var 1133 personer och av dessa var 138 avlidna! Därmed återstod 995 överlevande elitidrottare som var möjliga att undersöka 1%

2 Hormone doping: Frequency-attitudes in Swedish male elite athletes in power sports, active Ann-Sophie Lindqvist *, Tommy Moberg, Christer Ehrnborg, Thord Rosén, Claudia Fahlke, Bengt O. Eriksson * Corresponding researcher Department of Psychology at Gothenburg University Har du någon gång använt anabola steroider? (n=683) 21% (n=143)! Enkät bestående av 66 frågor till 995 identifierade manliga f.d. elitidrottsmän! Svarsfrekvens på 69% (689 enkätsvar varav 6 inte svarade på frågor om AAS) 79% (n=54) Ja (AAS) Nej (Rena) AAS-användare vs Rena Sportfördelning AAS-användare Hur mycket anabola steroider använde du? antal Brottning 15% Friidrott 3% Tyngdlyftning 5% Styrkelyft 57% Rena AAS % Enstaka gång En kur Flera kurer Flera kurer under två år eller mer 2%

3 AAS-användare Hur mycket anabola steroider använde du? Brottning Friidrott Styrkelyft Tyyngdlyftning Enstaka kur Flera kurer Provat narkotika Normalpopulation (ca 12%) f.d. idrottare Rena AAS (4%) (14%) AAS-användare Har du kombinerat anabola steroider och några andra preparat/droger? AAS-användare Har du kombinerat anabola steroider och alkohol? % Nej Ja Alla AAS-anv. Provat enstaka gång Flera kurer under 2 år eller mer % Nej Ja Alla AAS-anv. Provat enstaka gång Flera kurer under 2 år eller mer 3%

4 Ont i magen Ont i huvudet Minskad matlust AAS-användare vs Rena Har du någon gång sökt hjälp för något av följande besvär? Trötthet Nedsatt sexuell lust Panikattacker Tvångstankar Tvångssyndrom Psykos Mani Missbruk % Rena AAS AAS-användare vs Rena Har du någon gång sökt hjälp för något av följande besvär? Ångest, oro Depressioner Oro för psykisk hälsa Självmordstankar Sömnsvårigheter Koncentrationssvårigheter Irritation, ilska Tungsinthet, nedstämdhet Allmänna oroskänslor 5 15 % Rena AAS AAS-användare Har du någon gång haft oönskade fysiska eller psykiska besvär av ditt bruk av anabola steroider? 34% Sammanfattning - psykiska symptom! Steroidanvändare uppvisar symptom som är associerat med missbruk, ex ångest och depressiva symptom.! Dessa symptom hjälper till att upprätthålla missbruk samt ger sannolikt en ökad risk för självmord. 66% Ja Nej, aldrig 4%

5 Increased mortality rate and occurrence of suicide in former elite male Swedish athletes in power sports Lindqvist Ann-Sophie 2, Moberg Tommy 3, Ehrnborg Christer 1, Eriksson Bengt.O. 4, Fahlke Claudia 5 and Rosén Thord. 6 1 Department of Clinical Pharmacology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden, 2 Section of Forensic Psychiatry, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden, 3 Department of Social Work, University of Gothenburg, Sweden, 4 Department of Pediatrics, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden, 5 Department of Psychology, University of Gothenburg, Sweden, 6 Department of Endocrinology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden Key words: elite athletes, power sports, mortality, suicide, anabolic androgenic steroids Slutsatser mortalitetsstudien! Elitkraftsportarna aktiva tycks ha en ökad mortalitet under och strax efter den aktiva karriären, vilket möjligen kan tillskrivas AAS- missbruk under de aktiva idrottsåren?! Signifikant ökad dödlighet före 6 års ålder (25% högre dödlighet än förväntat under och -15 år efter avslutad karriär. Förväntad dödlighet baseras på registerdata på dödlighet utifrån ålder och kön)! Dödsorsakerna domineras av kärlsjukdomar, malignitet, olyckshändelser, suicid och leversvikt.! Idrott utan preparat tycks generera en minskad dödlighet efter avslutad karriär Dödspanoramat! Övervikt för vaskulär sjukdom (66) och tumörsjukdomar (37) rent numerärt.! Påfallande höga siffror för dramatisk död : " Olyckshändelser (2) " Singelolyckor med bil (12), drunkning (4) " Suicid (21) (4 gånger högre än hos referensgruppen!!) " Förgiftning och hängning var de vanligaste dödsorsakerna vid suicid.! Samt leversvikt (5) och etylbetingad leverskada (7) Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala Universitet och med i Kriminalvårdens Vetenskapliga råd.! Det finns ingen forskning som visar att anabola steroider i sig är en utlösande faktor för ett våldsamt beteende. Men ett missbruk av anabola steroider skapar bestående förändringar i hjärnan som gör att en person blir mer lättstött och lättare provocerad. Därför finns ett klart samband mellan missbruk av anabola steroider och ett våldsamt beteende.! Andra droger som exempelvis alkohol eller amfetamin kan också utlösa ett aggressivt beteende hos individer som tar anabola steroider! AAS känsliggör hjärnan för bl.a. alkohol, centralstimulerande narkotika och opiater! Studien förstärker kopplingen mellan användande av AAS och våldsbrott. 5%

6 Anabolic-Androgenic Steroid Use by Young Men and Involv... Kevin M. Beaver et al 28! Data insamlades från mer än 2. ungdomar och unga vuxna (14-21 år) som utgjorde en representativ nationell bild av ungdomar i USA! De undersöktes i en nationell studie kring ungas hälsa över en period av sju år! Rapporten visar att personer som någon gång, under kanske bara en enda period av livet, använt AAS betydligt oftare uppvisade ett våldsamt beteende än de som aldrig använt AAS! Såväl inblandning i slagsmål som att ha använt knivar, skjutvapen eller andra tillhyggen. Anabolic-Androgenic Steroid Use by Young Men and Involv... Kevin M. Beaver et al 28! Sambandet fanns kvar även om man jämförde utifrån tidigare antisocialt beteende och/eller vid pågående eller tidigare blandmissbruk! Bland de som använt AAS senaste året var ett våldsamt beteende betydligt vanligare än hos de som inte hade använt alls, men också i jämförelse med de som hade ett tidigare antisocialt beteende och/eller hade pågående eller tidigare blandmissbruk Anabolic androgenic steroids in police cases in Sweden Yvonne Lood a,*, Arne Eklund a, Mats Garle b, Johan Ahlner a a Department of Forensic Genetics and Forensic Toxicology, National Board of Forensic Medicine, Artillerigatan 12, SE Linköping, Sweden b Department of Clinical Pharmacology, Huddinge University Hospital, Doping Laboratory, Sweden * Corresponding author. Forensic Science International FSI-6712; No. of Pages 6 journal homepage: Anabolic androgenic steroids in police cases in Sweden Y. Lood, et al. 212! Urinprovstagning av förövare misstänkta för våldsbrott med syfte att se om de var positiva för AAS och/eller andra droger! Studien baserades på urinprover som lämnats från olika polismyndigheter för rättsmedicinsk undersökning i Sverige under perioden ! Provtagning utförd av kriminalvården med avseende på AAS analyserade också Accepted 1 January 212 7%

7 Anabolic androgenic steroids in police cases in Sweden Y. Lood, et al. 212! Totalt analyserades urinprov från polisingripanden och urinprov från intagna på kriminalvårdsanstalter.! 33,5% av fallen från polisingripanden och 11,5% av de intagna från anstalt testades positivt för AAS.! Bland steroidanvändarna var 99,2% män med en medelålder av / 6.2 år. Bland kvinnorna var medelåldern 29,5 +/ 6.5 år! De vanligaste steroiderna var nandrolon, testosteron och Methandienone. Andra såväl olagliga droger som legala preparat upptäcktes i 6% av de prover som var följden av polisingripanden, vilket tydligt indikerar ett frekvent blandmissbruk bland användare av AAS. Anabolic androgenic steroids in police cases in Sweden Y. Lood, et al. 212! Under perioden genomförde polismyndigheter i Sverige urinprover av dessa begärdes analys av AAS i (1.78%) fall.! De fall där det begärdes AAS-analys handlade om våldsbrott, trafikbrott och narkotikabrott! Illegal användning av AAS har ökat i Sverige under de senaste tio åren. Av de personer som misstänktes för dopningsbrott, var mer än 3% positiva för AAS.! AAS-användarna i Sverige är främst unga män (99,2%) med en medianålder på 25 år. Anabolic androgenic steroids in police cases in Sweden Y. Lood, et al. 212! De höga koncentrationerna av AAS som uppmättes i urinproven, avslöjar att suprafysiologiska doser av AAS administreras.! Förekomsten av flera olika droger (6%) visar entydigt att AAS ofta används tillsammans med andra droger. Detta stämmer väl överens med drogmönstren hos den genomsnittliga narkomanen.! AAS måste betraktas som ett lika allvarligt socialt problem som narkotika i Sverige. Increased mortality in patients at Resource centre for hormone abusers. Sara Stanford2*, Ann-Sophie Lindqvist3, Tommy Moberg4, Bengt O. Eriksson1, Eva Edin5, Claudia Fahlke3, Christer Ehrnborg2, Thord Rosén2 1 THE QUEEN SILVIA CHILDREN S HOSPITAL GOTHENBURG, 2 SAHLGRENSKA UNIVERSITY HOSPITAL GOTHENBURG, 3 DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY AT GOTHENBURG UNIVERSITY, 4 DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCE AT GOTHENBURG UNIVERSITY, 5 JÄRNTORGSMOTTAGNINGEN IN GOTHENBURG * CORRESPONDING AUTHOR! Samtliga patienter som registrerats som nybesök fram till ! Från SCB:s register inhämtas mortalitet (dödsdatum, ålder, dödsorsak) fram till ! Från motsvarande register inhämtas läkemedelskonsumtion ! Specifika diagnoser i slutenvård %

8 Patienter på Resurscentra i Göteborg Sara Stanford et al 2! Uppföljning av 2 patienter från starten 22 till 29.! Uppgifter om kumulativ dos, antal kurer per år, antalet aktiva år med AAS har beräknats efter anamnetiska ingående uppgifter.! Den typiske patienten är en ung man som idrottat under barn- ungdomstiden, lämnat sin idrott och startat med AAS innan 2-års ålder.! 54% av patienterna har också ett annat missbruk av narkotika.! 39% av patienterna använder dessutom GH och/eller insulin Patienter på Resurscentra i Göteborg Ålder vid nybesök på Resurscentra Sara Stanford et al Ålder antal patienter Patienter 45 på Resurscentra i Göteborg 45 Sara Stanford et al Ålder för AAS- debut Ålder Medeldurationen för AAS-missbruk är 6 år (,5-3) Sara Stanford et al 2 Duration of AAS-abuse (years) 1 1,5 5 5,5, ,5 2 2, ,5 3 Number of patients 9%

9 Patienter på Resurscentra i Göteborg Sara Stanford et al 2! En betydande överdödlighet, nästan gånger fler än förväntat! Det förväntade antalet dödsfall utifrån Socialstyrelsen och SCB:s register om dödsfall är,72 och det observerade antalet 7.! Medelåldern vid dödsfallen var 28,9 (23-47) där samtliga patienter utom 1 var under 3 år! Bland dödsorsakerna finns hjärtkärlsjukdom, suicid och drogrelaterad död.! Psykiska diagnoser dominerar anledning till vårdtillfällen! Antidepressiv medicinering står för den största läkemedelskostnaden. Patienter på Resurscentra i Göteborg Remisskällor! Primärvården! Psykiatrin! Kriminalvården Sara Stanford et al 2! Skolhälsovården, som via föreläsningar blivit uppmärksamma på problemet bland elever på såväl gymnasiesom grundskolenivå! Egenremisser då patienter eller närstående vill reda ut det allmänna hälsoläget efter flera års AAS- missbruk Patienter på Resurscentra i Göteborg Besöksorsak! AAS- utredning Sara Stanford et al 2! Hypogonadism (testosteronbrist)! Subjektiva hjärtbesvär! Gynekomasti! Psykiska besvär Besöksorsker Orsaker till nybesök på Resurscentrum Orsaker till nybesök Urologiska symtom Sara 1 Stanford et al 2 Muskeltrötthet 2 Uppgift saknas Symtom från hjärtat Hjälp/terapi/missbruk Hypogonadism Nedsatt sexuell funktion Depression/sömnbesvär Gynekomasti AAS-utredning Antal besöksorsaker (n=2) ibland flera orsaker per patient %

10 Patienter på Resurscentra i Göteborg - Behandling Sara Stanford et al 2! Via UCG och kardiologkontakter har patienter med hjärtproblem omhändertagits.! Direktremiss till hud och plastikkirurgi för behandling av svår acne och gynecomasti! Vid hypogonada problem inkluderat infertilitet sker behandling ej innan patienten slutat med AAS och den sociala situationen stabiliserats.! Behandling av svår depression med vidhängande suicidrisk. Remitteras till Järntorgsmottagningen. (Narkotikapolikliniken) Vilka är AAS - missbrukarna som söker vård i Göteborg Eva Edin Specialistläkare Järntorgsmottagningen/ narkotikapolikliniken! Åldersmässigt mellan 2-35! Bara män! Flertalet har haft en ganska ordnad uppväxt! Ofta skött skolan, utbildat sig, haft jobb, flickvänner! Sen debut av illegala droger, ofta anabola från 16/18 års ålder Två grupper Eva Edin Specialistläkare narkotikapolikliniken! En grupp använder enbart AAS, efedrin och andra mediciner exempelvis GH, clomivid, pregnyl, nolvadex, klenbuterol, Thyreoidea hormoner mm.! Den andra gruppen använder narkotika som en sorts självmedicinering, när de mår psykiskt dåligt efter att ha slutat med AAS. Ofta egen kriminalitet och dragning till kriminella gäng Gemensamma nämnare Eva Edin Specialistläkare narkotikapolikliniken! Samtliga är kraftfullt depressiva! Deras kognitiva funktionerna är rejält påverkade, och problemlösningsförmågan är helt obefintlig! Negativa tankemönster, bristande hopp, intresseförlust, minskad sexlust och sexuell förmåga! Paranoida tankar och vanföreställningar 11%

11 Gemensamma nämnare forts Eva Edin Specialistläkare narkotikapolikliniken! Rädda för sin patologiska svartsjuka! Alla verkar ha eller har haft en psykotisk depression! Psykomotoriska hämningar dvs. psykiska funktioner som avspeglas och uttrycks i kroppshållning, rörelsemönster och motoriskt handlande! AAS- deprimerade kan vara mycket fysiskt aktiva i vissa sammanhang! Kan exempelvis träna och vill gärna ha hjälp med potensmedel trots att de generellt anger ett stort ointresse för sex. Bedömningar Eva Edin Specialistläkare narkotikapolikliniken! Problemlösningsförmågan är helt jämförbar med den hos en långvarig haschrökare! Utan problemlösningsförmåga blir suicid eller våld mot andra mer begripligt, de kan helt enkelt inte se någon lösning på problem som dyker upp. AAS och hjärnan! Steensland, Pia: Anabolic Androgenic Steroids and the Brain : Studies of Neurochemical and Behavioural Changes Using an Animal Model. - Uppsala, p. - (Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy, ISSN ; 261) ISBN Nedladdning: Lindqvist Ann-Sophie nandrolone Decanoate, behaviour and Brain: Animal Experimental Studies Göteborgs Universitet inst. För psykologi. Doktorsavhandling 24 Biverkningar Hormonella! Spermier!! Testikelatrofi!! Sterilitet!! Könsdrift - ökad - minskad - utsläckt!! Fet hy och svår akne!! Fett hår skallighet!! Hudförändringar!! Gynecomasti!! Ökad femininisering med utöver växande bröstkörtlar också betydligt ljusare röst!! Tillväxt 12%

12 Biverkningar Ämnesomsättningen och kardiovaskulära effekter!! Blodfetter LDL (Låg Densitets Lipoprotein), eller det "onda kolesterolet ökar HDL (Hög Densitets Lipoprotein), eller det "goda kolesterolet minskar dramatiskt! Sockeromsättning! Ökad vätskeretention! Ökad hastighet på åderförkalkningen Biverkningar Ämnesomsättningen och kardiovaskulära effekter forts! Dålig tömning av hjärtkammare på grund av nedsatt pumpförmåga som kan leda till ischemi - otillräcklig blodförsörjning med ökad risk för hjärtsvikt och plötslig död.! Livshotande arytmier som kan leda till plötslig död - sudden cardiac death (SCD)! Förtjockat blod vilket ökar risken för blodproppar! Förhöjt blodtryck och en ökad blödningsrisk på grund av försämrad koagulationsförmåga vilket bl.a. leder till mera svårstoppade blödningar.! Hjärtförstoring! Leverförändringar! Enzymförändringar! Gulsot! Cystor (leverpelios)! Tumörer Biverkningar övriga! Njurar (Wilms tumör - nefroblastom)! Panniculitis dvs. inflammation i bindväv och fettvävnad på grund av felaktig injektion och/eller smutsiga verktyg eller orena preparat! Prostata! Ökad skaderisk! Muskeldysmorfi - där individer blir patologiskt upptagna av sin muskulatur.! Kronisk värk (Fibromyalgi)! Immunförsvaret - genom en allvarlig negativ påverkan på leukocyterna eller de vita blodkropparna vars uppgift i immunförsvaret är att skydda kroppen och ta hand om bakterier, virus och andra ämnen som är främmande för vår kropp. Biverkningar kvinnor Kvinnlig maskulinisering! Struphuvudtillväxt! Skägg! Menstruationsrubbningar! Klitoristillväxt! Brösten tillbakabildas! Flintskallighet! Ökad behåring! Hudförändringar 13%

Vad vet vi om anabola androgena steroider och våld?

Vad vet vi om anabola androgena steroider och våld? Ingemar Thiblin 1, Fred Nyberg 2 och Tommy Moberg 3 Vad vet vi om anabola androgena steroider och våld? Antidoping Norge, Ullevaal stadion OSLO Published on the Internet at: www.antidoping.no 2013 1 Professor

Läs mer

Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel

Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel Nationellt vårdprogram Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel Illustration: Tove Hennix Layout: Katarzyna Duchnowska, Medicinsk Bild Redigering: Ylva Böttiger och Milja

Läs mer

Dopning i samhället. Vad? Hur? Vem? Varför?

Dopning i samhället. Vad? Hur? Vem? Varför? Dopning i samhället Vad? Hur? Vem? Varför? Denna skrift ger en kort beskrivning av användningen av dopningsmedel i Sverige idag. Texten bygger i stora drag på rapporten Dopningen i Sverige en inventering

Läs mer

Men oj vad du har vuxit!

Men oj vad du har vuxit! Men oj vad du har vuxit! en informationsskrift om anabola androgena steroider Innehållsförteckning Förord...sid 3 Inledning...sid 4 Prepar at...sid 6 Symtom, tecken och biverkningar...sid 9 Länkar... sid

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6.

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6. Folkhälsorapport Barn och unga i Eslöv 12 En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 6 Skolår 9 Gymnasiet år 2 Kommunledningskontoret Postadress 241 8 Eslöv Besöksadress

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. En kunskapsöversikt genomförd på uppdrag av Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté. 2004 Gunnel Hensing, docent

Läs mer

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016

Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel Ålands landskapsregering Innehåll Kommitténs uppdrag... 3 Sammanställning över större åtgärder 2013-2016...

Läs mer

MAD, SAD or BAD? Nedslag i svensk rättspsykiatrisk forskning - en festskrift till Anders Forsmans 70-årsdag

MAD, SAD or BAD? Nedslag i svensk rättspsykiatrisk forskning - en festskrift till Anders Forsmans 70-årsdag MAD, SAD or BAD? Nedslag i svensk rättspsykiatrisk forskning - en festskrift till Anders Forsmans 70-årsdag Redigerad av: Henrik Anckarsäter Thomas Nilsson Susanna Radovic Anders Forsman MAD, SAD or

Läs mer

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialförvaltningen Ovanåkers kommun 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Lagstiftning gällande våld i nära relationer

Läs mer

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Psykisk ohälsa bland unga Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Cannabisanvändning bland ungdomar

Cannabisanvändning bland ungdomar Cannabisanvändning bland ungdomar En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention Torbjörn Forkby Solveig Olausson Russell Turner Rapport 1:2013 1 Rapport 2013:04 2 Cannabisanvändning

Läs mer

CANs rapporteringssystem om droger (CRD)

CANs rapporteringssystem om droger (CRD) CAN Rapport 119 CANs rapporteringssystem om droger (CRD) Tendenser första halvåret 2009 Siri Nyström (red) CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol,

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa -resultat från en enkätstudie i Västerbotten 27 2 Inledning Totalkonsumtionen av alkohol i Sverige ökade

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.05 2015 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling

Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling Brukares erfarenheter av och syn på sin behandling En intervjustudie med 411 LARO-patienter i fem städer Torkel Richert och Björn Johnson Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola 1 Innehåll 1.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs 1 Hälsoutvecklingen i Stockholms län 1.1 Den ökande livslängden Aldrig förr har medellivslängden varit längre i Stockholms län än i riket Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs ta gången

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa

Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa en studie baserad på den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer