4. Datum för ifyllande av formulär: A3. Formuläret besvarat genom *: B3. Födelseland. a. Intervjuperson: b. Förälder 1: c.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. Datum för ifyllande av formulär: A3. Formuläret besvarat genom *: B3. Födelseland. a. Intervjuperson: b. Förälder 1: c."

Transkript

1 Intervjuinformation 1. Individkod: 4. Datum för ifyllande av formulär: 2. Vårdtillfälle: 5. Löpnummer: 3. Inskrivningsdatum: 6. Intervjuare/uppgiftslämnare (II+3 siffror): A - Administrativa uppgifter A1. Ip:s hemkommun (kommunnummer) * Se lista på A3. Formuläret besvarat genom *: 1 = Personlig intervju 3 = Aktmaterial 2 = Telefonintervju A2. Om stadsdel, vilken? *: B - Sociodemografisk information B1. Kön *: B2. Ålder *: 1 = Man 2 = Kvinna B3. Födelseland a. Intervjuperson: b. Förälder 1: c. Förälder 2: B4. Är du adopterad?: 1

2 C - Behandlingskontakt C1. Har du tidigare haft kontakt med vår enhet? *: C2. Vem är den främsta initiativtagaren till kontakten?: 1 = Eget initiativ 6 = Sjukvård 2 = Familj 7 = Polis 3 = Vänner 8 = Kriminalvård 4 = Socialtjänst 9 = Annan initiativtagare: 5 = Skola C3. Hur fick du information om verksamheten?: C4. Har du en pågående kontakt med Socialtjänsten?: C5. Har du en pågående kontakt med BUP/ Psykiatrin?: C6. Har du en pågående kontakt med Kriminalvården?: 1 = Internet 5 = Skola 2 = Familj 6 = Sjukvård 3 = Vänner 7 = Polis 4 = Socialtjänst 8 = Annat sätt D - Skattning av livssituation D1. Hur har du det med din familj och andra nära relationer?: 1 = Mycket dåligt 4 = Bra 2 = Dåligt 5 = Mycket bra D2. Hur har du det med nära vänner och kamrater?: 1 = Mycket dåligt 4 = Bra 2 = Dåligt 5 = Mycket bra D3. Hur har du det med din skol- eller arbetssituation?: 1 = Mycket dåligt 4 = Bra 2 = Dåligt 5 = Mycket bra D4. Hur är livet i allmänhet?: 1 = Mycket dåligt 4 = Bra 2 = Dåligt 5 = Mycket bra E - Sysselsättning E1. Vilken har varit din huvudsakliga sysselsättning? De senaste 30 dagarna:: E3. Vilken har varit din huvudsakliga sysselsättning? De senaste 6 månaderna;: 1 = Grundskola 5 = Praktik 2 = Gymnasieskola 6 = Arbetslös 3 = Eftergymnasial utbildning/ högskola 7 = Saknar sysselsättning 4 = Arbete 8 = Annan sysselsättning 1 = Grundskola 5 = Praktik 2 = Gymnasieskola 6 = Arbetslös 3 = Eftergymnasial utbildning/ högskola 7 = Saknar sysselsättning 4 = Arbete 8 = Annan sysselsättning E2. Om annan sysselsättning senaste 30 dagarna, vilken? *: 2

3 F - Utbildning F1. Vilken är din högsta fullföljda utbildningsnivå? *: 1 = Ej fullföljd folkskola, grundskola eller motsvarande 2 = Fullföljd folkskola, grundskola eller motsvarande 3 = Fullföljt gymnasium, fackskola eller motsvarande 4 = Fullföljt eftergymnasial utbildning/ högskola 3

4 G - Försörjning G1. Vilken har varit din huvudsakliga försörjning? a De senaste 30 dagarna: 1 = Lön 2 = A-kassa 3 = Ersättning från Försäkringskassan 4 = Försörjningsstöd 5 = Studiemedel 6 = Försörjd av förälder/anhörig 7 = Kriminalitet 8 = Annan försörjning b De senaste 6 månaderna: 1 = Lön 2 = A-kassa 3 = Ersättning från Försäkringskassan 4 = Försörjningsstöd 5 = Studiemedel 6 = Försörjd av förälder/anhörig 7 = Kriminalitet 8 = Annan försörjning 1. Försörjningssätt G2. Om annat försörjningssätt senaste 30 dagarna, vad? *: H - Boende H1. Vilken har din huvudsakliga boendeform varit? H2. Om annat boende de senaste 30 dagarna, vilket? *: Alternativruta 1 1 = Egen bostad 2 = Andra hand/inneboende/boendekollektiv/studentbostad 3 = Försöks-/träningslägenhet 4 = Institution 5 = Familjevård 6 = Fängelse/häkte 7 = Hotell 8 = Hos föräldrar 9 = Hos släktingar 10 = Bostadslös 11 = Annat a. De senaste 6 månaderna: (välj från alternativruta 1): b. De senaste 30 dagarna: (välj från alternativruta 1): 4

5 I - Alkohol/droger/tobak I1. Droger a Drog b Intagningssätt c Frekvens senaste 30 dagarna d Frekvens senaste 6 e Debutålder månaderna 1 = Alkohol 2 = Hasch/marijuana 3 = Amfetamin 4 = Kokain 5 = Ecstasy 6 = LSD 7 = Heroin 8 = Metadon 9 = Subutex 10 = GHB 11 = Crack 12 = Sniffning/ lösningsmedel 13 = Bensodiazepiner 14 = Andra dämpande medel 15 = Anabola/ androgena steroider 16 = Andra medel 1 = Oralt 2 = Nasalt 3 = Rökning 4 = Intravenös injektion 0 = Ej bruk 1 = Enstaka tillfälle 2 = 1 dag/vecka eller mindre 3 = 2-3 dagar/vecka 4 = 4-6 dagar/vecka 5 = Dagligen 0 = Ej bruk 1 = Enstaka tillfälle 2 = 1 dag/vecka eller mindre 3 = 2-3 dagar/vecka 4 = 4-6 dagar/vecka 5 = Dagligen 1. Primär drog 2. Annan drog 3. Annan drog 4. Annan drog 5. Annan drog 6. Annan drog 7. Annan drog I2. Om andra medel (1), vad?: I5. Om andra medel (4), vad?: I3. Om andra medel (2), vad?: I6. När var du berusad av alkohol första gången (ålder)? : I4. Om andra medel (3), vad?: I7. Hur ofta dricker du dig berusad?: 0 = Ej bruk 3 = 2-3 dagar/vecka 1 = Enstaka tillfälle 4 = 4-6 dagar/vecka 2 = 1 dag/vecka eller mindre 5 = Dagligen 5

6 I8. När rökte eller snusade du för första gången (ålder)?: I10. Har du någon gång injicerat narkotika?: I9. Röker eller snusar du regelbundet?: = Någon gång i livet men inte för närvarande (under de senaste 30 dagarna) 2 = Injicerar för närvarande 3 = Aldrig 6

7 J - Behandlingshistoria J1. Har du tidigare vårdats... a Ja/Nej b Avgiftning (dygnsvård) c Öppenvård d Slutenvård 1. För narkotikaproblem 2. För alkoholproblem 3. Enligt LVU 4. Enligt LVM 5. Frivillig psykiatrisk vård/bup 6. Tvångsvård enligt LPT K - Kriminalitet K1. Har du någon gång haft kontakt med polisen (för brott du varit iblandad i eller misstänkt för)?: K2. Om du haft kontakt med polisen, hur många gånger?: 1 = En gång 3 = 4 gånger eller fler 2 = 2-3 gånger K3. Har du blivit dömd för något/några brott? *: K4. Har du någon gång blivit utsatt för något brott?: 7

8 L - Utsatt för våld L1. Har du någon gång utsatts för...? 1. Fysiskt våld a Ja/Nej 2. Psykiskt våld 3. Sexuellt våld 8

9 M - Uppväxt och uppväxtmiljö M1. Med vem eller vilka har du främst vuxit upp, dvs bott hos, upp till 18 års ålder? a Med vem/vilka b Om annan, vad? 1 = Båda föräldrarna/adoptivföräldrar 2 = En förälder 3 = Förälder med sambo 4 = Syskon 5 = Släktingar 6 = Familjehem/fosterhem 7 = Institution/behandlingshem 8 = Annan år år år år år år M2. Har du någon gång varit placerad i familjehem eller på institution?: M3. Förekom det missbruk i din uppväxtmiljö?: M4. Förekom det psykiska problem i din uppväxtmiljö?: M5. Förekom det misshandel/våld i din uppväxtmiljö?: M6. Har dina föräldrar separerat?: M7. Lever din mamma?: M8. Lever din pappa?: 9

10 N - Familj och umgänge N1. Vilka personer är ett stöd för dig? 1. Mor a Ja/Nej 2. Far 3. Styvföräldrar 4. Syskon 5. Partner 6. Annan nära släktning 7. Nära vänner 8. Andra personer O - Skattning av hälsa O1. Hur bedömer du din fysiska hälsa?: O2. Hur bedömer du din psykiska hälsa?: 1 = Mycket dålig 4 = Bra 2 = Dålig 5 = Mycket bra 1 = Mycket dålig 4 = Bra 2 = Dålig 5 = Mycket bra 10

11 P - Psykisk hälsa P1. Har du någonsin under en period av en vecka eller längre/de senaste 30 dagarna...? a (1) Någonsin b (2) Senaste 30 dagarna 1. Haft problem med din sömn 2. Upplevt allvarlig depression 3. Upplevt allvarlig oro eller spänning 4. Haft problem med att förstå, koncentrera dig eller minnas 5. Upplevt svårighet att kontrollera våldsamt beteende 6. Upplevt allvarliga självmordstankar 7. Försökt begå självmord 8. Haft hallucinationer 9. Tagit receptbelagd medicin för något psykiatriskt problem 10. Haft anorexi, bulimi eller andra ätstörningar 11. Allvarligt skadat dig själv 11

BoendeDOK. Inflyttning

BoendeDOK. Inflyttning GÖTEBORGS STAD SOCIAL RESURSFÖRVALTNING BoendeDOK Inflyttning IKMDOK-Boende Inskrivning 2012 Generella svarskoder: N = Ej relevant, X = Klienten vill ej svara, V = Vet ej, Z = Frågan har ej ställts Social

Läs mer

BoendeDOK. Utflyttning V E R K S A M H E T S O M R Å D E B O E N D E O C H S O C I A L J O U R

BoendeDOK. Utflyttning V E R K S A M H E T S O M R Å D E B O E N D E O C H S O C I A L J O U R GÖTEBORGS STAD SOCIAL RESURSFÖRVALTNING BoendeDOK Utflyttning 0 V E R K S A M H E T S O M R Å D E B O E N D E O C H S O C I A L J O U R UTFLYTTNINGSFORMULÄR A - Administrativa uppgifter B - Bakgrundsinformation

Läs mer

DOK 2011 Inskrivning. Intervjuinformation 1. Individkod (ÅÅDDII):

DOK 2011 Inskrivning. Intervjuinformation 1. Individkod (ÅÅDDII): 1 Intervjuinformation 1. Individkod (ÅÅDDII): 2. Vårdtillfälle: 3. Inskrivningsdatum: 4. Datum för ifyllande av formulär: 5. Löpnummer: 6. Intervjuare/uppgiftslämnare: A - Administrativa uppgifter A1.

Läs mer

Inskrivning text, IKM-DOK

Inskrivning text, IKM-DOK Inskrivning text, IKM-DOK Individkod: Datum för intervju: Placerande kommun: Intervjuare: Inskriven: (A,B) Allmän information Klienten är en 39-årig man. Han är svensk medborgare och är född i Sverige.

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Bakgrund Göteborgs Stad har beslutat att undersöka omfattningen av det tunga narkotikamissbruket. (beslut i Social resursnämnd 28-12-19) 2 Definition Definitionen av tungt narkotikamissbruk: personer,

Läs mer

Personer intagna på SiS LVM-hem 2012

Personer intagna på SiS LVM-hem 2012 Institutionsvård i fokus n nr 5 2013 Personer intagna på SiS LVM-hem 2012 En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien

Läs mer

BoendeDOK. Avstämning V E R K S A M H E T S O M R Å D E B O E N D E O C H S O C I A L J O U R

BoendeDOK. Avstämning V E R K S A M H E T S O M R Å D E B O E N D E O C H S O C I A L J O U R GÖTEBORGS STAD SOCIAL RESURSFÖRVALTNING BoendeDOK Avstämning 0 V E R K S A M H E T S O M R Å D E B O E N D E O C H S O C I A L J O U R AVSTÄMNINGSFORMULÄR A - Administrativa uppgifter D - Boende E - Relationer

Läs mer

Beroendemottagningarna i Gävleborgs län

Beroendemottagningarna i Gävleborgs län Arbetsrapport 2011:2 Beroendemottagningarna i borgs län Sammanställning av besökarstatistik första halvåret 2010 Ann Lyrberg Annika Almqvist Per Åsbrink Arbetsrapport 2011:2 FoU Välfärd Region borg Grafisk

Läs mer

Inledning Sammanfattning

Inledning Sammanfattning Inledning Maria Beroendecentrum har under sin tid som en personalägd verksamhet för beroendevård i Stockholms län kontinuerligt genomfört intervjuer med sina patienter. När man som patient kommer till

Läs mer

UngDOK. - ett projekt inom Trestad 2. Mikael Dahlberg Annika Hallén Hemb

UngDOK. - ett projekt inom Trestad 2. Mikael Dahlberg Annika Hallén Hemb UngDOK - ett projekt inom Trestad 2 Mikael Dahlberg Annika Hallén Hemb Disposition 1. Trestad 2 och UngDOK 2. Uppgifter från UngDOK 3. Hur uppfattar ungdomar och behandlare UngDOK Trestad 2 projekt UngDOK

Läs mer

Allmän information (1 av 1) A10 Intervjuarkod. A11 Enhetskod

Allmän information (1 av 1) A10 Intervjuarkod. A11 Enhetskod ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en standardintervju för uppföljning av personer i missbruks- och beroendevård. Den används för att stämma av personens situation och hjälpbehov samt för uppföljning av

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

A Administrativa uppgifter. Sociodemografisk information. Individkod: (ÅÅDDII) Datum för ifyllande av formulär: Datum för ifyllande.

A Administrativa uppgifter. Sociodemografisk information. Individkod: (ÅÅDDII) Datum för ifyllande av formulär: Datum för ifyllande. skrivning Utvecklat av IKM i samarbete med SiS. Håkan Jenner och Vera Segraeus. Reviderad 2004 Bert Gren, Vera Segraeus, Kristin Bjurner och gegerd Jansson. A Administrativa uppgifter dividkod: (ÅÅDDII)

Läs mer

Allmän information (1 av 1) Intervjuarkod. A10 Enhetskod

Allmän information (1 av 1) Intervjuarkod. A10 Enhetskod ASI Grund ASI Grund är en standardintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser för personer med missbruks- och beroendeproblem. Intervjun innehåller huvudsakligen frågor om sju livsområden:

Läs mer

Allmän information (1 av 1) Intervjuarkod. A10 Enhetskod

Allmän information (1 av 1) Intervjuarkod. A10 Enhetskod ASI Grund ASI Grund är en standardintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser för personer med missbruks- och beroendeproblem. Intervjun innehåller huvudsakligen frågor om sju livsområden:

Läs mer

Allmän information (1 av 1) Intervjuarkod. A10 Enhetskod

Allmän information (1 av 1) Intervjuarkod. A10 Enhetskod ASI Grund ASI Grund är en standardintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser för personer med missbruks- och beroendeproblem. Intervjun innehåller huvudsakligen frågor om sju livsområden:

Läs mer

Allmän information (1 av 1) Intervjuarkod. A10 Enhetskod

Allmän information (1 av 1) Intervjuarkod. A10 Enhetskod ASI Grund ASI Grund är en standardintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser för personer med missbruks- och beroendeproblem. Intervjun innehåller huvudsakligen frågor om sju livsområden:

Läs mer

Personer intagna på SiS LVM-institutioner 2009

Personer intagna på SiS LVM-institutioner 2009 Allmän SiS-rapport 2010:7 Personer intagna på SiS LVM-institutioner 2009 En sammanställning av DOK inskrivningsintervju Förord En viktig uppgift för Statens institutionsstyrelse, SiS, är att dokumentera

Läs mer

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% Ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa 32% 33% 35% 48% 59% Andel (%) med god hälsa fördelat på antal skyddsfaktorer

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Årsrapport ASI 2009 1 [3] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN

Årsrapport ASI 2009 1 [3] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 [3] Referens Staffan Wallier Årsrapport ASI 2009 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061814 E-post staffan.wallier@botkyrka.se

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan ASI Grund är en standardintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser för personer med missbruks- och beroendeproblem. Intervjun innehåller huvudsakligen

Läs mer

SiS - DOK. Inskrivningsintervju. Formulärversion: In 2014:1

SiS - DOK. Inskrivningsintervju. Formulärversion: In 2014:1 SiS - DOK Inskrivningsintervju Formulärversion: In 2014:1 SiS - DOK Inskrivningsintervju Formulärversion: In 2014:1 DOK Dokumentationssystem inom missbruksvården består av strukturerade intervjuer vid

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 102

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 102 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 102 Den här undersökningen har totalt 102 respondenter. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04. Den här rapporten visar

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

Unga droganvändare en tydlig riskgrupp för psykiskohälsa

Unga droganvändare en tydlig riskgrupp för psykiskohälsa Unga droganvändare en tydlig riskgrupp för psykiskohälsa Psykisk O-hälsa Samhällets barn & unga Stockholm, 31 januari 2019 Torkel Richert, Docent, Malmö universitet Torkel.richert@mau.se En pågående studie

Läs mer

Årsrapport ASI 2010 1 [41] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN

Årsrapport ASI 2010 1 [41] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 [41] Referens Staffan Wallier Årsrapport ASI 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061814 E-post staffan.wallier@botkyrka.se

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 54

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 54 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 54 This report contains answers for 54 respondents. The survey was carried out from 2017-05-12 to 2017-06-17. The report was generated

Läs mer

Personer intagna på SiS LVM-hem 2016

Personer intagna på SiS LVM-hem 2016 INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS n NR 4 2017 Personer intagna på SiS LVM-hem 2016 En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien

Läs mer

Unga droganvändares psykiska ohälsa vad vet vi och hur kan vi minska utsattheten?

Unga droganvändares psykiska ohälsa vad vet vi och hur kan vi minska utsattheten? Unga droganvändares psykiska ohälsa vad vet vi och hur kan vi minska utsattheten? Psykiatrins dag, Katrineholm 2018 Torkel Richert, Lektor Malmö universitet Torkel.richert@mau.se En pågående studie Syfte:

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 50

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 50 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 50 This report contains answers for 50 respondents. The survey was carried out from 2017-05-12 to 2017-06-17. The report

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2015

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2015 INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS n NR 3 2017 Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2015 En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS.

Läs mer

Allmän SiS-rapport 2006:3. Årsrapport DOK 04. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller ISSN

Allmän SiS-rapport 2006:3. Årsrapport DOK 04. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller ISSN Allmän SiS-rapport 2006:3 Årsrapport DOK 04 Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år 2004. Tabeller ISSN 1404-2584 Förord En viktig uppgift för Statens institutionsstyrelse, SiS, är att dokumentera

Läs mer

Personer intagna på SiS LVM-hem 2017

Personer intagna på SiS LVM-hem 2017 INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS n NR 3 2018 Personer intagna på SiS LVM-hem 2017 En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien

Läs mer

Allmän SiS-rapport 2007:4. Årsrapport DOK 06. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller. ISSN

Allmän SiS-rapport 2007:4. Årsrapport DOK 06. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller. ISSN Allmän SiS-rapport 2007:4 Årsrapport DOK 06 Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år 2006. Tabeller. ISSN 1404-2584 Förord En viktig uppgift för Statens institutionsstyrelse, SiS, är att dokumentera

Läs mer

Kultur- och fritidskansliet

Kultur- och fritidskansliet Kultur- och fritidskansliet Vilken årskurs går du i? : Gymnasiet. Antal svar: 69 Den här undersökningen har totalt 69 respondenter och en svarsfrekvens på. Undersökningen utfördes från 2018-04-03 till

Läs mer

Poängberäkning(CS) matematiskt sammanvägda mått. ASI Composite score

Poängberäkning(CS) matematiskt sammanvägda mått. ASI Composite score Poängberäkning(CS) matematiskt sammanvägda mått ASI Composite score Poängberäkning (CS) matematiskt sammanvägda mått I utvärderings- och forskningssammanhang är behovet av mätnoggrannhet (reliabilitet)

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016 Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2016 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016 Svarsfrekvens: 2004: 83 % (354 svar) 2011: 78% (248 svar) 2005:

Läs mer

Beroendemottagningarna i Gävleborgs län 2009

Beroendemottagningarna i Gävleborgs län 2009 Arbetsrapport 2010:6 Beroendemottagningarna i Gävleborgs län 2009 Besökare med erfarenhet av att injicera narkotika Ann Lyrberg Per Åsbrink Arbetsrapport 2010:6 FoU Välfärd Region Gävleborg Grafisk form:

Läs mer

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2017

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2017 INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS n NR 4 2018 Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2017 En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS.

Läs mer

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2016

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2016 INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS n NR 5 2017 Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2016 En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS.

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR VÄLFÄRD OCH UTVECKLING BRUK, MISSBRUK & BEROENDE

TILLSAMMANS FÖR VÄLFÄRD OCH UTVECKLING BRUK, MISSBRUK & BEROENDE TILLSAMMANS FÖR VÄLFÄRD OCH UTVECKLING BRUK, MISSBRUK & BEROENDE - Hur ser det ut? Vilka är de? Finns överallt Personal i förskola/skola Andra delar av Socialtjänst som inte är enhet för missbruk/beroende

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Levnadshistoria och nuvarande problem

Levnadshistoria och nuvarande problem Levnadshistoria och nuvarande problem Underlag till bedömningssamtal [Pre-Appointment Questionnaire] Syftet med detta frågeformulär är att din KBT-terapeut (kognitiva beteendeterapeut) ska få detaljerad

Läs mer

Allmän SiS-rapport 2006:5. Årsrapport DOK 05. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller ISSN

Allmän SiS-rapport 2006:5. Årsrapport DOK 05. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller ISSN Allmän SiS-rapport 2006:5 Årsrapport DOK 05 Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år 2005. Tabeller ISSN 1404-2584 Förord En viktig uppgift för Statens institutionsstyrelse, SiS, är att dokumentera

Läs mer

Årsrapport DOK 07. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller.

Årsrapport DOK 07. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller. Allmän SiS-rapport 2008:7 Årsrapport DOK 07. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år 2007. Tabeller. ISSN 1404-2584 Förord En viktig uppgift för Statens institutionsstyrelse, SiS, är att dokumentera

Läs mer

Kultur- och fritidskansliet

Kultur- och fritidskansliet Kultur- och fritidskansliet Slutrapport Antal svar: 401 Den här undersökningen har totalt 401 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2018-04-03 till 2018-04-30. Den här rapporten

Läs mer

Allmän SiS-rapport 2004:7. Årsrapport DOK 02. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller ISSN

Allmän SiS-rapport 2004:7. Årsrapport DOK 02. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller ISSN Allmän SiS-rapport 2004:7 Årsrapport DOK 02 Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år 2002. Tabeller ISSN 1404-2584 Förord En viktig uppgift för Statens institutionsstyrelse, SiS, är att dokumentera

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet på SiS. Sara Lövenhag Utredare, SiS FoU-enhet Leg. psykolog, med dr

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet på SiS. Sara Lövenhag Utredare, SiS FoU-enhet Leg. psykolog, med dr Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet på SiS Sara Lövenhag Utredare, SiS FoU-enhet Leg. psykolog, med dr Varför är det såhär & vad ska vi göra? Aldrig förr har så få ungdomar använt alkohol och narkotika

Läs mer

Personer intagna på SiS LVM-hem 2013 och 2014

Personer intagna på SiS LVM-hem 2013 och 2014 INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS n NR 2 2016 Personer intagna på SiS LVM-hem 2013 och 2014 En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse,

Läs mer

Ensamkommande ungdomars kontakt med. Maria-mottagningarna i Sverige. Mikael Dahlberg IKM, Institutionen för pedagogik

Ensamkommande ungdomars kontakt med. Maria-mottagningarna i Sverige. Mikael Dahlberg IKM, Institutionen för pedagogik Ensamkommande ungdomars kontakt med Maria-mottagningarna i Sverige Mikael Dahlberg IKM, Institutionen för pedagogik mikael.dahlberg@lnu.se Introduktion I medier och tidskrifter har ensamkommande ungdomars

Läs mer

Här kommer nu ett antal frågor om tobak, alkohol och andra droger.

Här kommer nu ett antal frågor om tobak, alkohol och andra droger. Hej! Den här undersökningen riktar sig till dig som går i grundskolan årskurs 9 eller år 2 på gymnasiet. Frågorna handlar om attityd och erfarenhet av alkohol, narkotika, doping och tobak. Undersökningen

Läs mer

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se Hur mår ni? Vad är (drog)missbruk? Missbruk är bruk av sinnesförändrade

Läs mer

UngDOK dokumentationssystem för enheter som arbetar med yngre personer med missbruksproblem

UngDOK dokumentationssystem för enheter som arbetar med yngre personer med missbruksproblem Kvalitetsutveckling av missbruksvården i Sverige UngDOK dokumentationssystem för enheter som arbetar med yngre personer med missbruksproblem IKMDOK Ett samarbete mellan IKM, Linnéuniversitet och Journal

Läs mer

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun Stockholmsenkäten 2014 - Upplands Väsby kommun Elever boende i Upplands Väsby kommun jämfört med övriga hemkommuner *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka

Läs mer

Personal Ex-it HAP Borlänge. Stina Thysell-Persson Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj

Personal Ex-it HAP Borlänge. Stina Thysell-Persson Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj Personal Ex-it HAP Borlänge Stina Thysell-Persson Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj Ungdomsöppenvård för unga 13-25 år med drogrelaterade problem. HAP Kort HAP Haschsamtal Rådgivningar KBT-riskbruk,

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(12) Handläggare, titel, telefon Fredrik Wastesson, vik programsekreterare fredrik.wastesson@norrkoping.se Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning

Läs mer

KONTAKTINFORMATION ÅHÖRARKOPIOR (FÖRÄLDRAR) GÄSTBOK BLOGG

KONTAKTINFORMATION ÅHÖRARKOPIOR (FÖRÄLDRAR) GÄSTBOK BLOGG VIKTEN MAN KVINNA ALKOHOLSTYRKAN HUR FORT MAN DRICKER OM MAN ÄTER SAMTIDIGT MAN DRICKER STANDARDGLAS INNEHÅLLER 12 G 100% ALKOHOL 33 cl starköl 50 cl folköl 15 cl vin 4 cl starksprit 8 cl starkvin FÖRÄLDRARS

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

Implementering av metoder för att upptäcka spelproblem bland vuxna och unga. Mats Anderberg, IKM Växjö

Implementering av metoder för att upptäcka spelproblem bland vuxna och unga. Mats Anderberg, IKM Växjö Implementering av metoder för att upptäcka spelproblem bland vuxna och unga Mats Anderberg, IKM Växjö 2018-12-11 Innehåll Bakgrund till projekten Förekomst av spelproblem i olika klientgrupper inom socialtjänsten

Läs mer

Personer intagna på SiS LVM-hem 2015

Personer intagna på SiS LVM-hem 2015 INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS n NR 2 2017 Personer intagna på SiS LVM-hem 2015 En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien

Läs mer

ASI-X INTERVJUFORMULÄR

ASI-X INTERVJUFORMULÄR ASI-X INTERVJUFORMULÄR INSTRUKTIONER. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan obesvarad N=Frågan inte tillämpbar. Frågenummer som är i kursiv fetstil är kritiska frågor.. Utrymme finns

Läs mer

TEMA: Droger Mitt namn:

TEMA: Droger Mitt namn: TEMA: Droger Mitt namn: 1 Vad är en drog? Drog är ett medel som ger användaren (den som använder droger) en bra känsla som brukar kallas rus, t.ex. glädje. För att inte förlora detta rus måste användaren

Läs mer

European Family Empowerment. Enkät till förälder/vårdnadshavare

European Family Empowerment. Enkät till förälder/vårdnadshavare European Family Empowerment Enkät till förälder/vårdnadshavare ANONYMITET Ingen annan än vi forskare kommer att kunna se dina svar. Dina svar är konfidentiella och kommer inte att visas för någon annan.

Läs mer

Allmän SiS-rapport 2009:6. Årsrapport DOK 08. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller ISSN

Allmän SiS-rapport 2009:6. Årsrapport DOK 08. Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år Tabeller ISSN Allmän SiS-rapport 2009:6 Årsrapport DOK 08 Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år 2008. Tabeller ISSN 1404-2584 Förord En viktig uppgift för Statens institutionsstyrelse, SiS, är att dokumentera

Läs mer

Familjehemsresursens skriftliga frågor för dig som önskar ta uppdrag som familjehem.

Familjehemsresursens skriftliga frågor för dig som önskar ta uppdrag som familjehem. Frågeformulär 2005 Datum Familjehemsresursens skriftliga frågor för dig som önskar ta uppdrag som familjehem. Familjehemskonsulenterna behöver ha ditt svar senast tre dagar före djupsamtalet. Namn 1 Anledning

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011

Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011 Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011 Mats Anderberg Mikael Dahlberg Karin Patriksson Kunskapskällar n Rapport 2012:1 1 Innehållsförteckning Göteborgs Stad, Social resursförvaltning Kunskapskällar

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för gymnasiet

Sammanställning av drogvaneenkät för gymnasiet Sammanställning av drogvaneenkät för gymnasiet Härjedalens kommun läsåret 2017/2018 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2018-08-08 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 1. Inledning... 2 2. Tobaksvanor... 3 4. Alkoholvanor...

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges.

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges. Vårterminen 2012 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband med 2012 års undersökning, som omfattar ett urval

Läs mer

Hur länge har du bott i Sverige?

Hur länge har du bott i Sverige? Hur länge har du bott i Sverige? 10 9 8 7 6 5 Hela mitt liv 10 år eller mer 5 9 år Mindre än 5 år Pojkar 75% 1% 2% 22% Flickor 89% 2% 5% 4% Annan 25% 4% 71% 2c Hur länge i Sverige, Röker du? 10 9 8 7 6

Läs mer

Manual. Meny. BoendeDOK INSKRIVNING UTSKRIVNING [MANUAL] Flyttguide. Generella svarskoder. Frågor och svar. BoendeDOK

Manual. Meny. BoendeDOK INSKRIVNING UTSKRIVNING [MANUAL] Flyttguide. Generella svarskoder. Frågor och svar. BoendeDOK GÖTEBORGS STAD BoendeDOK [MANUAL] SOCIAL RESURSFÖRVALTNING Manual BoendeDOK Meny INSKRIVNING UTSKRIVNING Intervjuguide Intervjuguide Flyttguide Generella svarskoder Frågor och svar V E R K S A M H E T

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

ID: INTERVJUARSKATTNING AV SVÅRIGHETSGRAD/ BEHANDLINGSBEHOV

ID: INTERVJUARSKATTNING AV SVÅRIGHETSGRAD/ BEHANDLINGSBEHOV ID: ASI-INTERVJU INSTRUKTIONER TILL INTERVJUAREN 1. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs använd: X - frågan obesvarad/vill ej svara N - frågan inte tillämpbar 2. Frågenummer som är understrukna ställs

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Ålänningars alkohol-, narkotikaoch tobaksbruk samt spelvanor

Ålänningars alkohol-, narkotikaoch tobaksbruk samt spelvanor Ålänningars alkohol-, narkotikaoch tobaksbruk samt spelvanor 2016 24.11.2016 Allmänt om utredningen Enkätundersökning om ålänningars ANDTS-vanor (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spelande) våren 2016

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

1b Vilken är din hemkommun?

1b Vilken är din hemkommun? Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Vårterminen 2011 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband

Läs mer

Resultatsammanställning 0-mätning kunskap/attityder till cannabis

Resultatsammanställning 0-mätning kunskap/attityder till cannabis Resultatsammanställning 0-mätning kunskap/attityder till cannabis 6 gymnasieskolor (4 i Kristinastad, 2 i Malmö) Klassrumsenkäter vecka 36-37 Åk1 Åk3 31 klasser fördelat på olika program Bruttourval 750

Läs mer

MAPS-in. Bas MAPS-in MÅL. Namn. Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod. Enhetskod. Arbete/försörjning.

MAPS-in. Bas MAPS-in MÅL. Namn. Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod. Enhetskod. Arbete/försörjning. Bas MAPS-in MAPS-in Namn Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod 7 5 2 9 4 3 2 1 Enhetskod 0 Intervjuarkod INSTRUKTIONER Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Stockholmsenkäten 2008

Stockholmsenkäten 2008 SIDAN 1 Stockholmsenkäten 2008 Ungdomars drogvanor, psykiska hälsa och upplevelse av skolan. Stockholmsenkäten Utgör underlag för planering av och beslut om preventiva insatser. Mäter normbrytande beteende,

Läs mer

Hur länge har du bott i Sverige?

Hur länge har du bott i Sverige? Hur länge har du bott i Sverige? 10 9 8 7 6 5 4 3 Hela mitt liv 10 år eller mer 5 9 år Mindre än 5 år Pojkar Åk 7 86% 3% 5% 6% Pojkar Åk 9 93% 2% 1% 4% Flickor Åk 7 89% 6% 4% Flickor åk 9 89% 6% 3% 2%

Läs mer

Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002

Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002 1 FoU-Rapport Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002 Socialförvaltningen, Eksjö kommun December 2002 Johan Näslund Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet 2 Inledning och metod

Läs mer

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011)

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Sammanställning av ASI-data - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Inledning Föreliggande redovisning är ett exempel på vad ASI-data kan användas till. ASI-intervjuerna

Läs mer

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun

Stockholmsenkäten Upplands Väsby kommun Stockholmsenkäten 2016 - kommun Elever i skolor i kommun jämfört med övriga skolkommuner *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka har färre än 5 svarande.

Läs mer

CANs rapporteringssystem om droger (CRD)

CANs rapporteringssystem om droger (CRD) CAN Rapport 100 CANs rapporteringssystem om droger (CRD) Tendenser i Göteborg sommarhalvåret 2006 Erik Fender CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol,

Läs mer

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM 2013-03-13 Arbetsprocess Gemensamt beslut om totalundersökning i länet 2012 Folkhälsocentrum ansvariga för samordning och bearbetning Hög delaktighet från

Läs mer

Stockholmsenkäten Danderyds kommun

Stockholmsenkäten Danderyds kommun Stockholmsenkäten 2016 - Danderyds kommun Elever boende i Danderyds kommun jämfört med tidigare år *) I denna tabellsamling redovisas inte frågeresultatet könsuppdelat om endera av pojke/flicka har färre

Läs mer