ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning"

Transkript

1 ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador Magkatarr, magsår Leversjukdomar: fettlever, alkoholhepatit (gulsot), cirros (skrumplever), vätskeutträde i buken och åderbråck i matstrupen p g a skrumplever Akut eller kronisk bukspottkörtelinflammation Ökad risk för många olika cancerformer (t ex i svalg, matstrupe) Neurologiska sjukdomar Abstinensepilepsi Polyneuropati (känselbortfall i framför allt ben/fötter), koordinationsstörningar, balansproblem Hjärnblödning, subduralhematom Skador, olyckor, våld 1

2 Vanliga sjukdomar - injektionsmissbruk Hud- och mjukdelsinfektioner, t ex bölder Blodförgiftning Hepatit B och C (med risk för leversvikt och skrumplever) HIV Infektioner i hjärtklaffarna Muskelskador efter överdoser eller injektioner Vanliga sjukdomar - narkotika Leversvikt p g a hepatit eller alkoholskador Skador p g a överdoser Ökad risk för ovanliga infektioner, t ex tuberkulos Sexuellt överförbara infektioner Hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt, rytmrubbningar, stroke Astma/KOL Skador, olyckor, våld 2

3 Drogspecifika sjukdomar och dödsorsaker drog för drog Heroin Överdoser!!! Luftvägsbesvär av rökheroin Ofta tidig död p g a överdoser Amfetamin och kokain Hjärt-/kärlsjukdomar: rytmrubbningar, hjärtinfarkt, stroke Hjärnskador med bl a ofrivilliga rörelser Ibland dödsfall p g a akut excitationssyndrom (puls, blodtryck, feber, kollaps) Lever längre än heroinmissbrukare, men för tidig död, ofta p g a inre organskador, alkoholkomplikationer, våld och olyckor Cannabis Luftvägsbesvär Sällan akuta somatiska komplikationer Bensodiazepiner, sömnmedel Överdoser Dödsfall p g a överdoser förekommer. Ofta bidrar alkohol till sjukdomsbilden. GHB Överdoser Största faran är svårigheten att dosera Fråga C1 Har du några långvariga kroppsliga skador eller sjukdomar? - Nej - Ja 3

4 Sjukdomar och skador hindrar klienten att delta i eller utföra normala aktiviteter och/eller om klienten har ordinerats medicin eller dietrestriktioner inte avser sådana hälsoproblem som direkt kan hänföras till aktuell alkohol- eller narkotikakonsumtion. Om det finns ett varaktigt fysiskt hälsoproblem som utvecklats genom missbruk, men som inte försvinner när klienten avhåller sig från missbruk, ska detta noteras Fråga C2 Hur många gånger har du varit inlagd på sjukhus för kroppsliga skador och sjukdomar? (Ta med överdos och delirium, uteslut abstinensbehandling) 4

5 Slutenvård Sjukhusvistelse med inläggning över natten Uteslut normal graviditet, räkna slutenvård p g a förlossningskomplikationer Överdos Definition enligt ASI återhämtningen krävde ett ingripande från en utomstående effekterna skiftar beroende på vilket preparat som har använts medan opiater och barbiturater ger komaliknande effekter, leder amfetaminöverdoser ofta till förgiftningspsykoser 5

6 Överdos Vanligast och mest typiskt för heroin Medvetslöshet, långsam eller ingen andning, blåaktiga läppar, små pupiller Kan kräva behandling med motgift (Narcanti, naloxon) Typiskt även för lugnande tabletter (bensodiazepiner) och sömntabletter Medvetslöshet, långsam andning Överdoser av amfetamin/kokain svårare att definiera tillstånd med svår motorisk oro och psykossymptom Delirium tremens Svårartad komplikation till alkoholabstinens Alkoholabstinens skakningar, svettningar, hög puls, ångest, sömnsvårigheter Kan börja redan vid fallande promillenivå, varar 2-5 dygn Delirium tremens uttalade abstinenssymptom + svårartat förvirringstillstånd med desorientering, hallucinationer, ibland vanföreställningar, ibland motorisk oro inträder i allmänhet efter 2-3 dygns nykterhet (kan komma senare vid beroende av lugnande tabletter) kräver behandling med mycket höga doser lugnande (bensodiazepiner eller Heminevrin) i slutenvård potentiellt dödligt om det ej behandlas genomgånget delirium svårt för patienten att minnas 6

7 Fråga C3 För hur länge sedan låg du på sjukhus för en kroppslig skada eller sjukdom? Fråga C4 Har du hepatit B eller C? Hepatit B Nej Ja Hepatit C Nej Ja 7

8 Hepatit Leverinflammation, beror i många fall på virussmitta (hepatit A-E) Hepatit A räknas ej i ASI Hepatit B och C nära kopplade till injektionsmissbruk och delning av injektionsverktyg Hepatit C smittar via blod, i stort sett aldrig sexuellt inget vaccin finns förekomer hos % av injektionsmissbrukare Hepatit B smittar vid blod och även sexuellt vaccin finns, därför mer ovanligt än hepatit C (20-30 %) Hepatit C I regel få eller inga symptom efter smittotillfället, ofta symptomfritt i många år Hepatit C blir kronisk i de flesta fall Leder till försämrad leverfunktion och efter många år skrumplever (cirros) och levercancer Allt bättre resultat med interferon-behandling, men många förblir sjuka 8

9 Fråga C5 Har du HIV-testats? Nej Ja Fråga C5a Om ja, för hur många månader sedan? 9

10 Fråga C5b Om ja, vad var det senaste provresultatet? HIV-negativ HIV-positiv Fråga C6 Har du fått läkarvård för någon kroppslig skada eller sjukdom de senaste sex månaderna? Nej Ja 10

11 Läkarvård senaste sex månaderna Avser alla typer av läkarbesök, även för lindriga åkommor Avser dock ej besvär som direkt kan hänföras till aktuell alkohol- och narkotikakonsumtion Fråga C7 Är du ordinerad att regelbundet ta läkemedel för några kroppsliga skador eller sjukdomar? Nej Ja 11

12 Läkemedel för kroppslig sjukdom Ordinerad, oavsett om patienten tar medicinen eller ej Medicin för regelbunden användning Ej medicin för enkla åkommor (förkylning) Ej medicin för psykiska besvär, sömnproblem, beroende/abstinens Fråga C8 Har du sjukersättning på grund av någon kroppslig skada eller sjukdom? (Uteslut psykiska besvär) Nej Ja 12

13 Fråga C9 Får du för närvarande någon hjälp med problem som rör din fysiska hälsa? Nej Ja Specificera Fråga C10 Hur många av de senaste 30 dagarna har du haft problem med din fysiska hälsa? 13

14 Problem senaste 30 dagarna Även små problem räknas med Direkt missbruksrelaterade besvär ska inte räknas med Sjukdomar orsakade av missbruk räknas med om de inte förväntas försvinna om patienten slutar missbruka Fråga C11 Hur oroad eller besvärad har du varit för din fysiska hälsa under de senaste 30 dagarna? 14

15 Fråga C12 Hur viktigt är det för dig att få hjälp med din fysiska hälsa? (Utöver pågående hjälp) Fråga C13 Gör en uppskattning av klientens behov av vård för kroppsliga skador eller sjukdomar (Utöver pågående hjälp) 15

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Avd för psykiatri, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vad är samsjuklighet? klienter och patienter

Läs mer

ASI-X INTERVJUFORMULÄR

ASI-X INTERVJUFORMULÄR ASI-X INTERVJUFORMULÄR INSTRUKTIONER. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan obesvarad N=Frågan inte tillämpbar. Frågenummer som är i kursiv fetstil är kritiska frågor.. Utrymme finns

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA.

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA. ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA. Göran Löfstedt Chefsöverläkare Beroendecentrum i Örebro 21/9 2012 1 ALLA SAMHÄLLSKLASSER KAN DRABBAS: 21/9 2012 2 Varför dricker Jeppe? Yrsla? 21/9

Läs mer

Årsrapport ASI 2010 1 [41] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN

Årsrapport ASI 2010 1 [41] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 [41] Referens Staffan Wallier Årsrapport ASI 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061814 E-post staffan.wallier@botkyrka.se

Läs mer

Årsrapport ASI 2009 1 [3] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN

Årsrapport ASI 2009 1 [3] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 [3] Referens Staffan Wallier Årsrapport ASI 2009 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061814 E-post staffan.wallier@botkyrka.se

Läs mer

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin.

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin. Metadonhandboken Metadonhandboken Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Brukarens val att använda narkotika accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls, varken i syfte

Läs mer

Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst. Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna

Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst. Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna Sammanställning av ASI-intervjuer i Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna Utvärderingsrapport mars 2009 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1. Inledning...6 1.1 Läsarens

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering

Ansvarsfull alkoholservering Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN 978-91-7257-740-4 Reviderad upplaga 3:1, tidigare

Läs mer

Narkotika och andra droger

Narkotika och andra droger FAKTA OM DROGER 2005-01-12 Narkotika och andra droger Narkotika, efter grekiskans narkotikos betyder sömn, dövande, bedövning eller känslolöshet. Ordet användes ursprungligen för preparat som var bedövande,

Läs mer

Slutenvårdsregistrering

Slutenvårdsregistrering Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Inskrivningsdatum

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Anders Håkansson, leg läkare, post doc Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Beroendediagnos

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

3-månadersuppföljning

3-månadersuppföljning Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga SOCIODEMOGRAFISKA

Läs mer

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga SOCIODEMOGRAFISKA

Läs mer

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Samtal om alkohol. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om alkohol. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Samtal om alkohol Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Vad är egentligen normalt?

Läs mer

Samtliga uppgifter är hämtade från drugsmart.se och can.se

Samtliga uppgifter är hämtade från drugsmart.se och can.se Samtliga uppgifter är hämtade från drugsmart.se och can.se CANNABIS I cannabis finns kemiska ämnen - cannabinoider - som framkallar berusning. Den viktigaste cannabinoiden är en form av tetrahydrocannabinol,

Läs mer

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem En evidensbaserad kunskapssammanställning Volym I Augusti 2001 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The

Läs mer

Låt inte din mage växa, det bildar fett i levern

Låt inte din mage växa, det bildar fett i levern Sköt om din lever Trots ärftliga faktorer kan fettlever förebyggas med viktkontroll, måttlig alkoholkonsumtion och lättare kost Låt inte din mage växa, det bildar fett i levern Var och en kan påverka sin

Läs mer

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak En handbok till dig som förälder 1 1 Förord Alla vi som är vuxna måste hjälpas åt för att påverka ungdomarnas attityder och värderingar till droger. Som förälder

Läs mer

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Landstinget Sörmland Hälsofrämjande landsting KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Tobak Innehåll 1. Tobaksfrågans betydelse för hälsan Tobaksvanor Stora vinster med att sluta röka Kostnader för tobaksbruk

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer