ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning"

Transkript

1 ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Avd för psykiatri, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vad är samsjuklighet? klienter och patienter med missbruk och beroende, som samtidigt uppfyller diagnostiska kriterier för psykiatriska tillstånd. Det kan vara ångestsjukdom, depressionssjukdom, manodepressiv sjukdom, schizofreni eller andra psykostillstånd samt personlighetsstörningar. Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, Socialstyrelsen, Riskbruk? Olika definitioner av missbruk? socialtjänst psykiatri 1

2 Samsjuklighetens svårigheter Tyngre komplikationer Försenad/försvårad behandling Sämre compliance Ökad dödlighet, suicid mm Svår differentialdiagnostik missbruk döljer eller imiterar psykisk störning Olika huvudmän faller mellan stolarna Samsjuklighet vanligt och allvarligt Patienter med missbruksdiagnos och svår psykiatrisk diagnos (psykos, depression, Borderline) 59 % suicidförsök 52 % behandlingskrävande somatisk sjukdom 60 % föräldrar med alkoholmissbruk 61/44/20 % psykiskt/fysiskt/sexuellt misshandlade dålig social funktionsnivå Schaar och Öjehagen, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 36:

3 Hur vanlig är samsjukligheten? ASI-bedömda i svensk socialtjänst. Symptom Tung alkohol Tung narkotika Depression 30 dgr 35% 37% Ångest 30 dgr 47% 54% Suicidtankar 30 dgr 16% 19% Suicidförsök någonsin 30% 34% Armelius och Armelius, I SOU 2011:6 Hur vanlig är samsjukligheten? ASI-bedömda narkotikamissbrukare i svensk kriminalvård Symptom Heroin (n=392) Amfetamin (n=1396) Depression 30 dgr 24% 16% Ångest 30 dgr 30% 24% Suicidtankar 30 dgr 9% 7% Suicidförsök någonsin 21% 24% Håkansson et al., Eur Addict Res 15:

4 Hur vanlig är samsjukligheten? NESARC (National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions) intervjuade amerikaner Andel med aktuell depressionsdiagnos Missbruk/beroende av alkohol eller narkotika 20 % Inget missbruk 8 % Andel med aktuell ångestdiagnos Missbruk/beroende av alkohol eller narkotika 18 % Inget missbruk 10 % Grant et al., Arch Gen Psych 61:362-8 Personlighetsstörningar Långvariga avvikelser i beteende som manifesterar sig i minst två av följande områden: Kognition Affekt Interpersonella relationer Impulskontroll Ej på grund av effekterna av en drog eller en sjukdom 4

5 Hur vanlig är samsjukligheten? NESARC (National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions) intervjuade amerikaner Andel med personlighetstörning Alkoholmissbruk 20 % Alkoholberoende 40 % Narkotikamissbruk 38 % Narkotikaberoende 70 % Grant et al., Arch Gen Psych 61:362-8 Andel med någon psykiatrisk diagnos Missbrukare av Alkohol 37 % Cannabis 50 % Amfetamin 63 % Opiater 65 % Hallucinogener 69 % Regier et al., JAMA 264:

6 Sammanfattning: hur vanlig är samsjukligheten? Missbruksutredningens slutsatser Minst % av vårdsökande för missbruk/beroende har aktuell eller tidigare psykiatrisk diagnos % av vårdsökande för psykisk ohälsa har också missbruk/beroende Öjehagen et al., SOU 2011:6 Missbruksinducerade psykiatriska tillstånd: psykos Schizofreni-liknande psykotiska symptom hallucinos vanföreställningar hänsyftningsidéer Akut påverkan av centralstimulantia (amfetamin, kokain, ecstasy) Kronisk effekt av långvarigt missbruk av centralstimulantia 6

7 Missbruksinducerade psykiatriska tillstånd: cannabis och psykos Cannabis Akut psykos Ökad risk för schizofreni-symptom hos män med cannabisrökning före mönstring Andreasson et al., Lancet 2: Riskökning för kronisk psykossjukdom? Moore et al., Lancet 370: Missbruksinducerade psykiatriska symptom: depressiva symptom Depressiva symptom under pågående alkohol- eller heroinmissbruk Depressogen effekt av alkohol Nedstämdhet och lustlöshet i abstinens efter centralstimulantia Energilöshet och passivisering vid lång tids cannabismissbruk 7

8 Missbruksinducerade psykiatriska symptom: ångest Primär eller sekundär Alkohol och bensodiazepiner som självmedicinering Ingår i abstinenstillstånd från de flesta substanser craving Missbruk och suicidalitet Riskfaktorer för suicid och suicidförsök Missbruk/beroende Förstämningssjukdomar, schizofreni, ångest, fobier, personlighetsstörningar Negativa livshändelser Kroppslig sjukdom Könsskillnader Riskfaktorer ungefär desamma för missbrukare 8

9 ADHD (attention deficit / hyperactivity disorder) Pojkar / flickor 3:1 Något vanligare bland vuxna män än kvinnor Diagnostiska kriterier för ADHD 6 av 9 symptom på uppmärksamhetsstörning eller 6 av 9 symptom på hyperaktivitet eller impulsivitet symptom fanns före sju års ålder funktionsnedsättning i minst två livssituationer (t ex skola, arbete, hem) ADHD Livstidsprevalens vuxna Ca 4% (1,2-7,3 %) Fayyad et al., Br J Psychiatry 190: Kessler et al., Am J Psychiatry 163: Kraftigt överrepresenterat i fängelsepopulationer Ökad risk för missbruk/beroende, svårare förlopp Elkins et al., Arch Gen Psychiatry 64: Szobot et al., Addiction 102: Carpentier et al., Eur Addict Res 17: Självmedicineringshypotesen för missbrukare av centralstimulantia 9

10 Hur bedömer man psykiatrisk diagnos hos personer med missbruk/beroende? Preliminära diagnostiska överväganden Säkrare diagnos kräver missbruksfrihet (1-4 veckor enligt nationella riktlinjer) Anamnes från Missbruksfria episoder Anhöriga Barndomsanamnes avseende bl a ADHD Observation i slutenvård (avgiftning, institution, kriminalvård ger möjlighet) Fråga I1 Hur många gånger har du fått behandling för psykiska eller känslomässiga problem: slutenvård öppenvård 10

11 Fråga I2 Har du sjukersättning på grund av psykiska besvär? Nej Ja Fråga I3 Har du ordinerats läkemedel för något psykiskt eller känslomässigt problem? Senaste 30 dagarna? Nej Ja Tidigare i livet? Nej Ja 11

12 Fråga I4-I11 Psykiska symptom Senaste 30 dagarna Tidigare i livet 0 Nej 1 Ja 2 Ja, enbart alkohol- eller narkotikapåverkad eller abstinent upplevt allvarlig depression? 12

13 upplevt allvarlig ångest eller allvarliga spänningstillstånd? upplevt svårigheter att förstå, minnas eller koncentrera dig? 13

14 upplevt hallucinationer? upplevt svårigheter att kontrollera våldsamt beteende? 14

15 haft allvarligt menade självmordstankar? gjort självmordsförsök? 15

16 Fråga I 10a Hur många gånger har du gjort självmordsförsök? Fråga I12 Får du för närvarande någon hjälp med problem som rör din psykiska hälsa? 0 Nej 1 Ja Specificera: 16

17 upplevt allvarlig depression? tidsperioder om minst två veckor, vilket betyder att en dag eller några enstaka dagar inte ska tas med Depression allvarlig depression kan visa sig som nedstämdhet, hopplöshet, påtaglig brist på intresse, likgiltighet, aptitlöshet, sömnstörningar, skuldkänslor, gråtattacker etc. 17

18 upplevt allvarlig ångest eller allvarliga spänningstillstånd? tidsperioder om minst två veckor, vilket betyder att en dag eller några enstaka dagar inte ska tas med Ångest/spänningstillstånd allvarlig ångest eller allvarliga spänningstillstånd kan visa sig som känslor av overklighet, bristande förmåga att slappna av, nervositet, starka känslor av hets och jäkt etc. 18

19 upplevt svårigheter att förstå, minnas eller koncentrera dig? tidsperioder om minst två veckor, vilket betyder att en dag eller några enstaka dagar inte ska tas med Koncentrationssvårigheter koncentrationssvårigheter avser endast avsevärda svårigheter att koncentrera sig, minnas eller förstå. 19

20 upplevt hallucinationer? ska tas med även om de endast förekommit under en kort tid Hallucinationer kan betyda att klienten sett saker eller hört röster som inte finns. 20

21 upplevt svårigheter att kontrollera våldsamt beteende? ska tas med även om de endast förekommit under en kort tid Svårigheter att kontrollera våldsamt beteende avser både svårigheter att kontrollera sin ilska och/eller problem med att avhålla sig från våldsamt beteende. 21

22 haft allvarligt menade självmordstankar? Om svaret är 1 JA, bör intervjuaren ställa ytterligare frågor som visar om klienten mer konkret har planerat tillvägagångssättet. Det kan visa om självmordstankarna är allvarliga. Fråga t.ex.: Hur har du tänkt då? Har du planerat hur du i så fall skulle göra? Om självmordstankarna bedöms som allvarliga bör läkare kontaktas. gjort självmordsförsök? Som självmordsförsök räknas även försök att ta sitt liv med överdos av droger. Om självmordsförsök har förekommit, ange i en kommentar hur och när försöken utfördes. Om det finns risk för nya självmordsförsök bör läkare kontaktas. 22

23 Fråga I 10a Hur många gånger har du gjort självmordsförsök? Fråga I11: upplevt andra psykiska eller känslomässiga problem än de vi talat om? (t. ex. ätstörningar, manier etc.)? 23

24 Fråga I12 Får du för närvarande någon hjälp med problem som rör din psykiska hälsa? 0 Nej 1 Ja Specificera: Fråga I13 Hur många av de senaste 30 dagarna har du upplevt psykiska eller känslomässiga problem? 24

25 Fråga I14 Hur oroad eller besvärad har du varit under de senaste 30 dagarna för din psykiska hälsa? Fråga I15 Hur viktigt är det för dig att få hjälp med din psykiska hälsa? (utöver pågående hjälp.) 25

26 Fråga I16 Gör en uppskattning av klientens behov av psykisk vård (utöver pågående hjälp.) 26

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Defini&on samsjuklighet Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning och samtidigt

Läs mer

Årsrapport ASI 2009 1 [3] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN

Årsrapport ASI 2009 1 [3] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 [3] Referens Staffan Wallier Årsrapport ASI 2009 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061814 E-post staffan.wallier@botkyrka.se

Läs mer

SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012

SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012 SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012 Efter psykiatrireformen nationell och internationell utblick Agneta Öjehagen Lunds universitet Presentation Tillbakablick: - Några ex. kända prevalens- och behandlingsstudier

Läs mer

ASI-X INTERVJUFORMULÄR

ASI-X INTERVJUFORMULÄR ASI-X INTERVJUFORMULÄR INSTRUKTIONER. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan obesvarad N=Frågan inte tillämpbar. Frågenummer som är i kursiv fetstil är kritiska frågor.. Utrymme finns

Läs mer

Alkohol och depression när två diagnoser förekommer sam=digt

Alkohol och depression när två diagnoser förekommer sam=digt Alkohol och depression när två diagnoser förekommer sam=digt Varför dricker den deprimerade och tvärtom? Hur kan man samordna behandlingarna för alkoholberoende och depression? Behandlingsmetoder Agneta

Läs mer

Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst. Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna

Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst. Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna Sammanställning av ASI-intervjuer i Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna Utvärderingsrapport mars 2009 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1. Inledning...6 1.1 Läsarens

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska Institutet

Läs mer

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Per Anders Hultén Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Samsjuklighet Psykisk sjukdom/störning samtidigt med missbruk/beroende Dubbeldiagnos Trippeldiagnos etc. Även samsjuklighet med en/flera

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Program Arbete Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom Stockholms läns landsting 2003 Regionalt Vårdprogram Depressionssjukdomar inkl. mano-depressiv sjukdom

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna

Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna Dokumenttyp: Vårdprogram Dokumentnamn: Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna, version 1 Utfärdande PE: Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter Specialistpsykiatrin

Läs mer

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt Gunilla Olsson, dr med sci, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, institutionen för neurovetenskap, barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet; överläkare, barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Säffle kommun

Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Säffle kommun Gäller för: Säffle kommun Öppenvårdspsykiatrin Vårdcentraler Socialtjänst Godkänd av: Robert Lindahl Eva Eriksson Birgitta Evensson Lotta Österlund-Jansson Kertin Belander Utarbetad av: Karna Rusek Stefan

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i uppmärksamhet och aktivitetskontroll. Göteborg 18 november 2011 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning.

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Stöd för beslut om behandling Kompletterande kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd. Socialstyrelsen, 2014 Utredning

Läs mer

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

Uppföljning av LVM-klienter som bedömts ha ADHD

Uppföljning av LVM-klienter som bedömts ha ADHD Allmän SiS-rapport 2009:8 Uppföljning av LVM-klienter som bedömts ha ADHD Av Berit Bihlar Förord På Hornö LVM-hem har psykologutredningar genomförts ända sedan institutionen övergick i statlig regi 1994.

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE ADHD och missbruk Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie Tina Larsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer