Dopning ett beroendepsykiatriskt perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dopning ett beroendepsykiatriskt perspektiv"

Transkript

1 Dopning ett beroendepsykiatriskt perspektiv Johan Franck Örebro

2 Prevalens 1950-talet elitidrottare 1980-talet spridning The US National Household Survey: livstidsprevalens 0.9% (män) respektive 0.1% (kvinnor) Högre bland yngre män

3 Drivkrafter Fysisk prestationsförmåga Kroppsbyggnad Riskfaktorer Låg utbildning Kriminalitet Styrketräning Narkotika

4 Psykiska effekter av AAS

5 Psykiska effekter av AAS Akut förföljelsemani Delirium Mani eller hypomani; grandiositet Svårt att sitta stilla Irritabilitet, aggressivitet och ilska Okontrollerbar aggressivitet kopplad till dråp Extrema svängningar i stämningsläget Ökad sexlust

6 Effekter av AAS på beteende hos djur Generellt har låga doser AAS till gnagare av hankön en ångestlindrande effekt, medan höga doser ger ångestliknande effekter Låga doser till gnagare av honkön har få effekter. Höga doser ger ångesteffekter Djur som exponeras i adolescensfasen uppvisar högre grad av aggressivitet och under längre tid

7 Möjliga mekanismer Både AAS och alkohol påverkar oberoende av varandra - CRF och GABA i amygdala AAS förefaller ändra belöningssystemets känslighet för alkohol vilket eventuellt kan predisponera individen till kontrollförlust för alkohol AAS påverkar dopamin och ökar därigenom den belönande effekten av kokain AAS påverkar aktiviteten i opioida system i hjärnan AAS neuropsykologiska effekter kan ses som en gemensam riskfaktor för beroende av andra droger Sambanden inte helt klarlagda

8 Testosteron till friska försökspersoner 600 mg testosteron per vecka (n=50) Young Mania Rating Scale 84% ingen påverkan 12% mild hypomani 4% kraftig hypomani De åtta personer som reagerade skiljde sig inte från övriga m a p demografiska, psykologiska, fysiska eller laboriatoriemått Tyder på stora skillnader i individuell sårbarhet Pope et al. 2000

9 Höga doser och flera preparat till vana användare Pagonis et al Kroppsbyggare som använder AAS (204 män; 116 kvinnor) Psykiatriska symptom (SCL-90) Fientlighet och negativa personomdömen (HDHD) En grupp fortsatte använda (i olika grad) En grupp avstod helt från AAS under studien En grupp fick placebo-preparat

10 Pagonis et al. 2000

11 Pagonis et al Fig. 3 Boxplots for Δ values of SCL-90 subscales according to severity of use. Thomas A. Pagonis, Nikiforos V. Angelopoulos, George N. Koukoulis, Christos S. Hadjichristodoulou Psychiatric side effects induced by supraphysiological doses of combinations of anabolic steroids correlate to the severity of abuse European Psychiatry, Volume 21, Issue 8, 2006,

12 Psykiatriska riskfaktorer för skadligt bruk av AAS Pope et al Styrketränande män (n=233) som klarade 125 kg i bänkpress 44% hade använt AAS Ökad förekomst av: Uppförandestörning som barn Störd kroppsuppfattning (fysiskt utseende; muskelmassa)

13 AAS bland kvinnliga idrottare Gruber and Pope kvinnliga idrottare Användare mer muskulösa och använde flera andra prestationshöjande preparat Några fyllde kriterier för beroende av flera substanser 33% hade pågående eller tidigare bruk av AAS 56% hade haft hypomana episoder vid användning 40% hade depressiva symptom i samband med abstinens 76% hade minst en betydande biverkan av AAS Både användare och icke-användare hade ökad förekomst av rigida matvanor, missnöje och oro över den egna kroppens utseende

14 Muskel-dysmorfofobi hos kroppsbyggare Olivardi et al Dysmorfofobi med sjuklig fokusering på muskelmassan 24 män med dysmorfofobi; 30 kontroller (styrketränande män) Män med dysmorfofobi skiljde sig signifikant avseende missnöje med sin kropp, ätvanor, användning av AAS, förstämningssjukdom, ångestsjukdom och ätstörning Skam, förlägenhet/blyghet över kroppen, sämre social och yrkesmässig funktion Kontrollgruppen liknade genomsnittsbefolkningen i dessa avseenden

15 Beroende av AAS Kanayama et al AAS-användare (n=42) / AAS-beroende (n=20) / kontroller (n=72) AAS-användare och kontroller skiljde sig ej åt AAS-beroende: Uppförandestörning Opioidberoende

16 AAS: beroende jämförda med ej beroende Internetenkät Ip et al beroende och 367 icke-beroende användare av AAS Högre doser och fler preparat Längre tids användning; kortare intervall Fler hade använt heroin senaste 12 mån (5.4% vs 1.9%) Ångestsyndrom (16.1 vs 8.4%); depression (15.2% vs 7.4%)

17 Biverkningar av AAS hos beroende jmf med kontroller Ip et al. 2012

18 Vem blir beroende av AAS? 1/3 av användare (varierar mellan studier) 1) Störd kroppsuppfattning? 2) Ökad känslighet för AAS-abstinens 3) Risktagande/försämrat beslutsfattande/antisociala drag

19 DSM-5: Substance Use Disorder Kriterier DSM-IV DSM-5 Missbruk Beroende SUD Misslyckas med att fullgöra skyldigheter x -- x Bruk i riskfyllda situationer x -- x Problem med rättvisan x Sociala/mellanmänskliga problem x -- x Tolerans* -- x x Abstinens* -- x x Använder större mängd/längre tid -- x x Önskan/misslyckade försök att minska -- x x Mycket tid att hitta/nyttja/återhämta sig -- x x Överger viktiga aktiviteter -- x x Fysiska/psykiska besvär -- x x Craving/okontrollerbart begär x Totalt Diagnostisk tröskel Jeanette Georgieva 20

20 Långtidsuppföljning av idrottare Lindqvist et al års uppföljning; n=996 Bland de 10 bästa i sin sport Brottning, tyngdlyftning, powerlifting och friidrottens kastgrenar 69% svarsfrekvens Över 20% medgav användning av AAS

21 Lindqvist et al. 2013

22 Lundholm et al Koppling mellan AAS och våld 4.9% av 10,365 män (n=511) dömda för våldsbrott och 0.7% (n=76) av kvinnorna Använt AAS någon gång i livet starkt kopplat till dom för våldsbrott 2.7% vs. 0.6% bland dömda respektive icke-dömda män, OR=5.0, 95% CI ) Kopplingen försvagas om man räknade in effekten av skadligt bruk av andra substanser (OR=1.6, 95% CI ) Skillnader i IQ, psykosocial funktionsnivå, ADHD, personlighetsstörning eller barndoms påverkade inte risken Det är det samtidigt förekommande bruket av andra substanser som främst förklarar den starka kopplingen mellan AAS och våldsbrott

23 Utredning Skadligt bruk av andra substanser (AUDIT; DUDIT) Drogscreening i urin; alkoholmarkörer i blod Sociala riskfaktorer Psykiatrisk samsjuklighet (MINI eller SCID; strukturerade intervjuer) Depressionsskattning (med beaktande av abstinens) Personlighetsdiagnostik Kroppslig hälsa (hepatit/hiv; AAS-relaterade besvär)

24 Sammanfattning II Riktad screening för AAS i vissa populationer (urinprov, frågor) Screening för psykiska besvär bland personer som använder AAS Multiprofessionell kompetens Medarbetare med mycket goda kunskaper om AAS effekter (inkl biverkningar) Terapeutisk allians och långtidsperspektiv

25 Sammanfattning III Behandla skadligt bruk/beroende av andra substanser (tobaksrökning, alkohol, narkotika) Utreda annan samsjuklighet (depression, ångest, personlighetsstörning) Det saknas evidensbaserad specifik behandling mot skadligt bruk/beroende av AAS

Vad vet vi om anabola androgena steroider och våld?

Vad vet vi om anabola androgena steroider och våld? Ingemar Thiblin 1, Fred Nyberg 2 och Tommy Moberg 3 Vad vet vi om anabola androgena steroider och våld? Antidoping Norge, Ullevaal stadion OSLO Published on the Internet at: www.antidoping.no 2013 1 Professor

Läs mer

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Avd för psykiatri, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vad är samsjuklighet? klienter och patienter

Läs mer

DOPING Ett samhällsproblem

DOPING Ett samhällsproblem Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 51 DOPING Ett samhällsproblem Författare: Jonas Strindberg Mathias Nilsson Sammanfattning Doping är ett

Läs mer

Studiematerial. Anabola androgena steroider ett riskbruk? 2012$11$02%

Studiematerial. Anabola androgena steroider ett riskbruk? 2012$11$02% Anabola androgena steroider ett riskbruk? Tommy Moberg PhD student. Faculty of Social Sciences. Department of Social Work, Gothenburg University, Sweden E-post: tommymoberg@mac.com Hormone doping: Frequency

Läs mer

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE ADHD och missbruk Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie Tina Larsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel

Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel Nationellt vårdprogram Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel Illustration: Tove Hennix Layout: Katarzyna Duchnowska, Medicinsk Bild Redigering: Ylva Böttiger och Milja

Läs mer

Kent Nilsson Professor Huvudhandledare Sheilagh Hodgins Professor Bihandledare Peter Larm Med. Dr. Bihandledare Cecilia Åslund Med. Dr.

Kent Nilsson Professor Huvudhandledare Sheilagh Hodgins Professor Bihandledare Peter Larm Med. Dr. Bihandledare Cecilia Åslund Med. Dr. Handledare Kent Nilsson Professor Huvudhandledare Sheilagh Hodgins Professor Bihandledare Peter Larm Med. Dr. Bihandledare Cecilia Åslund Med. Dr. Bihandledare Medlemmar i betygskommittén Thomas Lundqvist

Läs mer

Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar

Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar Institutionen för Psykologi Lunds Universitet Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar Kristian Hallsten & David Köster Psykologexamensuppsats. 2013 Handledare: Susanna Vestberg Biträdande

Läs mer

SCREENING-INSTRUMENT. En kort orientering inom några screeningsinstrument. Catherine Larsson, Kommunalförbund

SCREENING-INSTRUMENT. En kort orientering inom några screeningsinstrument. Catherine Larsson, Kommunalförbund SCREENING-INSTRUMENT En kort orientering inom några screeningsinstrument Catherine Larsson, metodstödjare/utbildare Kommunalförbund på Sjuhärads Tratten Normalbruk Riskbruk 700 000 pers. Missbruk /beroende

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Fides Schückher Doktorand PFC, APEC Överläkare Beroendecentrum USÖ Kajsamottagningen Speciellt inriktad på kvinnor med alkohol

Läs mer

Studiematerial. Anabole androgene steroider ett risikobruk? Seminar om psykisk helse og rus Bergen 31. oktober 2013 2013-11- 01

Studiematerial. Anabole androgene steroider ett risikobruk? Seminar om psykisk helse og rus Bergen 31. oktober 2013 2013-11- 01 Anabole androgene steroider ett risikobruk? Seminar om psykisk helse og rus Bergen 31. oktober 2013 Tommy Moberg. Faculty of Social Sciences. Department of Social Work, Gothenburg University, Sweden E-post:

Läs mer

Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige

Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige Utvecklingsenheten Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige Projektnummer 2010:140 Jenny Yourstone, Diana Wenander, & Niklas Långström Layout:

Läs mer

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar I Sverige insjuknar mellan 1 500 och 2 000 personer varje år i psykos varav schizofreni är den vanligaste formen. En psykos kan definieras som ett tillstånd där en

Läs mer

Information om Anabola Androgena Steroider, kosttillskott och Dopningsmottagningen

Information om Anabola Androgena Steroider, kosttillskott och Dopningsmottagningen Information om Anabola Androgena Steroider, kosttillskott och Dopningsmottagningen 1 Innehållsförteckning sida Anabola androgena steroider (AAS) 2 Spridningen av AAS i samhället 2 Blandmissbruk 3 Kosttillskott

Läs mer

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska Institutet

Läs mer

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Defini&on samsjuklighet Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning och samtidigt

Läs mer

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem En evidensbaserad kunskapssammanställning Volym I Augusti 2001 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The

Läs mer

En narkotikakultur den sosiale påvirkning smitteperspektivet overdosedødelighet

En narkotikakultur den sosiale påvirkning smitteperspektivet overdosedødelighet Oslo 2015-04-18 En narkotikakultur den sosiale påvirkning smitteperspektivet overdosedødelighet Dr. Fred Nyberg, Professor Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University, Sweden Oslo 2015-04-18

Läs mer

Alkohol och depression när två diagnoser förekommer sam=digt

Alkohol och depression när två diagnoser förekommer sam=digt Alkohol och depression när två diagnoser förekommer sam=digt Varför dricker den deprimerade och tvärtom? Hur kan man samordna behandlingarna för alkoholberoende och depression? Behandlingsmetoder Agneta

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014 Version 1 2014 DEP LYFTET Undervisningsmaterial Diagnostik och bedömning Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin DEPLYFTET diagnostik och bedömning INNEHÅLL Den diagnostiska processen 4 Inledning

Läs mer

Dopning i samhället. Vad? Hur? Vem? Varför?

Dopning i samhället. Vad? Hur? Vem? Varför? Dopning i samhället Vad? Hur? Vem? Varför? Denna skrift ger en kort beskrivning av användningen av dopningsmedel i Sverige idag. Texten bygger i stora drag på rapporten Dopningen i Sverige en inventering

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Säffle kommun

Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Säffle kommun Gäller för: Säffle kommun Öppenvårdspsykiatrin Vårdcentraler Socialtjänst Godkänd av: Robert Lindahl Eva Eriksson Birgitta Evensson Lotta Österlund-Jansson Kertin Belander Utarbetad av: Karna Rusek Stefan

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Socialstyrelsen rekommenderar

Socialstyrelsen rekommenderar Att behandla överaktivitet med centralstimulerande medel Barn som är överaktiva, lättdistraherade, ouppmärksamma, lätt blir uttröttade och har problem med att kontrollera sina impulser anses lida av ADHD

Läs mer

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet?

Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem. Substansberoende enligt DSM IV. Ärftlighet? Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Biologiska faktorer - hjärnan och dess belöningssystem Bo Söderpalm Beroendemedicin, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Institutionen för

Läs mer