Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl"

Transkript

1 Nummer 1 Februari 2005 Innehåll Kloka Listans nyheter på NSLK:s Onsdagsmöte...1 Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl...1 Endokrinologi...2 Nervsystemet...2 Matsmältningsorganen...3 Infektioner...4 Smärta/Inflammation...4 Hur gick det för Läksaks Kloka Råd 2004?...4 Den bästa av läsekretsar...5 Ordföranden har sista ordet...6 Kalendarium Ons 9 mars kl Buffé serveras från Tema: Prel. KOL / Astma Lokal: Praktikertjänst, Holländargatan 10 Ons-Tors april Tema: Kritisk läkemedelsvärdering Internat Lokal: Waxholms Hotel, Vaxholm Ons 20 april kl Buffé serveras från Tema: Prel. Hormonersättningsbehandling Lokal: Praktikertjänst, Holländargatan 10 Information och anmälan kontakta: Norra Stockholms läkemedelskommitté, E-post: Kloka Listans nyheter på NSLK:s Onsdagsmöte Enligt tradition ägnades det första seminariemötet för året åt genomgång av nyheterna i Kloka Listan Som utmärkta moderatorer fungerade Stig Sjöstedt, informationsapotekare, och Anders Loohagen, informationsläkare, Norra Stockholms läkemedelskommitté. Anders presenterade även nyheterna i avsnittet smärta, inflammation. Nedan följer presentatörernas skriftliga sammanfattningar av sina avsnitt. Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl Av Inger Gretzer Qvick, överläkare, medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus Hjärtsvikt Trappa upp medicineringen enligt den behandlingstrappa som finns i listan och försöka eftersträva angivna måldoser från morbiditets/ mortalitetsstudier. Vid intolerans (enbart då) för ACE-hämmare finns nu två Angiotension- Receptor-Blockerare (ARB)- tidigare bara losartan (Coazaar). Ny är candesartan (Atacand), som motiveras av den stora hjärtsviktstudien CHARM samt gruppens lägsta pris. Det finns inga studier som visar att ARB är bättre än ACEhämmare - bara dyrare. Hypertoni Fler hypertonipatienter bör behandlas. Det är budskapet i årets Kloka Listan liksom i SBU-rapporten från 2004 Måttligt förhöjt blodtryck. Ta hänsyn till alla riskfaktorer, ej bara till blodtrycket och gör en total riskvärdering; behandla sedan patienter med medelhög- hög 10 års risk för kardiovaskulär sjukdom. Behandla blodtrycket bättre - eftersträva måltryck- < 140/90, vid diabetes eller njursjukdom < 130/80 Förstahandsmedel är tiaziddiuretika och ACE-hämmare, densenare framför allt vid diabetes eller metabolt syndrom. Som ACEhämmare rekommenderas Enalapril Sandoz, som ofta behöver kombineras med tiaziddiuretika. Andrahandsmedel är beta-blockeraremetoprolol- och då Metoprolol Retard GEA/HEXAL. Byte från atenolol till metoprolol motiveras av den metaanalys som har ifrågasatt dokumentationen för atenolol i monoterapi. Metoprolol Retard har valts p g a att denna i retardform finns som metoprolol-tartrat, vilken användes i de ursprungliga studierna på metoprolol. Eftersom Seloken Zoc innehåller metoprolol-succinat är dessa två beredningsformer ej utbytbara, vilket

2 enligt fört resonemang dock ej gör Metoprolol Retard mindre lämpligt. Sistnämnda har dessutom 30 % lägre pris än Seloken Zoc. Det förtjänas att påpekas att en effektiv blodtrycksänkande behandling fås till kostnad av 1-2 kr /d om rekommenderade preparat används. Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt Även under denna rubrik är studiebaserade doser angivna. Underbehandling med statiner, av högriskpatienter är inte ovanligt - använd Simvastatin GEA/HEXAL. Rekommenderade beta-blockerae i år Hjärtsvikt - Bisoprolol Alpharma Förmaksflimmer - Bisoprolol Alpharma Hypertoni - Metoprolol Retard GEA/ HEXAL. Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt - Metoprolol Retard GEA/HEXAL. 4 Kloka hjärt-kärlråd Välj Trombyl (ASA) i första hand för trombocythämning. Plavix skall endast användas på snäva indikationer. Fler hypertonipatienter bör nå målblodtryck! Välj tiaziddiuretika och/eller generiskt enalapril som förstahandsmedel. Välj simvastatin för prevention av hjärtkärlsjukdom hos högriskpatienter. Användning av angiotensinreceptorblockerare (ARB) bör begränsas till patienter med ACE-hämmarintolerans Endokrinologi Av Mats Palmér, docent, överläkare, Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus Några mer dramatiska förändringar har majoriteten av patienter med typ 2 (Actos och Avandia) och gliniderna inte skett mellan år 2004 och 2005 i diabetes. Insulinet är dessutom drygt (Novonorm och Starlix) saknas fortfarande Kloka Listan när det gäller Diabetes. dubbelt så dyrt och fortfarande saknas, långtidsdata avseende hårda Det som kanske är intressantast är det av naturliga skäl erfarenhet vad gäller endpoints och långtidsbiverkningar som inte hänt, det vill säga diabetespreparat längre tids behandling. Obehagliga vilket i kombination med högt pris gör som trots att de givits mycket överraskningar på biverkningssidan kan att dessa preparat tills vidare bedöms ha uppmärksamhet och kraftigt marknadsförts fortfarande dyka upp. Detta tillsam- ett så begränsat användningsområde att inte har tagits upp på Kloka mans gör att man trots stor användning de ej tas upp på Kloka Listan. Listan. Här har vi de långverkande till patienter med typ 1 diabetes avstått insulinanalogerna, Lantus som nu snart från att ta med Lantus på Kloka Listan. När det gäller Osteoporos så sker inga funnits 2 år på marknaden, och det Nytt på insulinsidan är att två nya förändringar i Kloka Listan. nyligen lanserade insulin Levemir. mixade insulinpreparationer tas in på Bisfosfonater är som tidigare förstahandsbehandling Levemirs indikationsområde är endast Kloka Listan, Humalog Mix25 och när farmakologisk typ 1 diabetes och preparatet är Novomix 30. Det är tveksamt om dessa behandling anses indicerad. Viktigt är dessutom nyregistrerat varför detta mixade insulinanaloger har någon att endast behandla högriskpatietner preparat inte är aktuellt för Kloka avgörande fördel framför det tidigare när det gäller framtida frakturer, det vill Listan och betydligt mer data behövs rekommenderade och billigare säga i första hand överväga behandling för att detta skall bli aktuellt. Lantus har Mixtard. Då Mixtard emellertid tas bort hos patienter med manifest osteoporos i sin registrering visserligen inte begränsat från marknaden och det anses viktigt att (låg bentäthet och tidigare fragilitets- indikationsområde till typ 1 men ha tillgång till mixade insuliner till vissa fraktur) och patienter som under längre bedömningen är att detta insulin inte patienter med typ 2 diabetes har man tid behandlas med högdos steroider. har dokumenterat någon avgörande valt att ta in dessa analogmixar på Hos de allra äldsta patienterna är fördel framför NPH-insuliner hos Kloka Listan. Gällande glitazonerna kalcium och D-vitamin fortfarande förstahandsbehandling. Nervsystemet Av Aleksander Mathé, professor, Farmakologi, Karolinska institutet Jämfört med Kloka Listan 2004 har några små steg tagits som vi hoppas kommer att vara till stor nytta för våra patienter. Psykos Så kallade atypiska- eller Second generation -antipsykotika har fått mer framträdande plats, särskilt vid nydiagnosticerad schizofreni. Både Läkemediet risperidon och olanzapin ingår nu i listan då det visat sig i bl.a. en stor metaanlys (Davis et al, Arch Gen Psychiatry, 60:553-64, 2003) att de är effektivare vid behandlingen av schizofreni. Klozapin kvarstår som I tredje hand alternativet. Klozapin är fortfarande det mest effektiva antipsykotiska läkemedlet, och den historisk insatte kommer att minnas att preparatet lanserades långt före haloperidol, men på grund av potentiella biverkningar, framför allt på blodbilden, bör det skrivas ut /kontrolleras av psykiatrer. Ett betydelsefullt tillägg är en påminnelse om att uppföljningen bör, utöver symtomskattning, inkludera kontroll av biverkningar såsom mätning av fasteblodsocker och blodfetter samt vikt. Medan haloperidol kan leda till

3 extrapyramidala biverkningar och därmed försämrad följsamhet så har det metabola syndromet uppmärksammats som en viktig biverkan av atypiska antipsykotika. expertgruppen och Läksak inte ansåg att något av de antiepileptiska läkemedlen bör ingå i Kloka Listan på indikationen depression. INBJUDAN INTERNAT KRITISK LÄKEMEDELSVÄRDERING Depression Rubriken Affektiv sjukdom har utgått och ersatts av mera nyanserade och praktiskt terapeutiska rubrikerna Depression och Bipolär sjukdom och svårbehandlad depression. Den första avser medelsvåra och lättare depressioner (utan hypomani/mani) som utgör en klar majoritet av nedstämda patienter och bör i första hand behandlas med citalopram. I både nationella och internationella riktlinjer finns konsensus om att SSRI borde vara förstahandspreparat vid behandling av egentlig depression. Den andra rubriken syftar på bipolär sjukdom (kanske 1 2 procent av patienterna) och så kallade svårbehandlade terapiresistenta depressioner (uppskattningsvis procent?) där litium bör prövas under kontroll av en psykiater. Litium har nu använts i drygt 50 år, och man kan med gott samvete hävda att ingen annan liten molekyl har gjort så stor nytta. Observera också att Ångest tillfällig, Panik- och tvångssyndrom samt Sömnstörningar Bör behandlas som tidigare. Alkoholsjukdomar Återfallspreventivbehandling: av intresse är att disulfiram (Antabus) inte längre finns på listan på grund av bristande dokumentation. Däremot är det helt klart att både akamprostat (Campral) och naltrexon (Revia), två preparat som har skilda kända verkningsmekanismer, ska användas som återfallspreventiv även om fortsatt abstinens efter ett års behandling är under 50 procent. Matsmältningsorganen Kursansvarig Daniel Schmidt, docent, överläkare, Capio S:t Görans sjukhus Ordförande Norra Stockholms läkemedelskommitté Kursintyg Efter medverkan i internatkurs Kritisk läkemedelsvärdering erhålls kursintyg Datum Den april 2005 Plats Waxholms Hotel, Vaxholm Anmälan Senast den 7 april, 2005 till Ulla-Britt Thorslund på Norra Stockholms läkemedelskommitté på eller faxa på Bekräftelse Antalet kursplatser är begränsat. Vi bekräftar din anmälan! Avgift 0 kr Frågor Kontakta Ingrid Jägre på eller Av Daniel Schmidt, docent, överläkare, Capio S:t Görans sjukhus, ordförande läksaks expertgrupp för gastroenterologiska sjukdomar För Gastroesofageal refluxsjukdom och för Ulkussjudom rekommenderar vi för andra året i rad generiskt Omeprazol (Omeprazol Scand Pharm) som protonpumpsshämmare (PPI), att användas på sätt som vi beskriver i Kloka Listan. Omeprazol är den först framtagna protonpumpshämmaren och den registrerades i Sverige 1988 under ett välkänt preparatnamn av dåvarande Astra Läkemedel. Det är värdens mest försålda och mest väldokumenterade syrahämmande läkemedel. Påståendet att den som första generationens PPI skulle vara omodern och uppvisa större benägenhet för interaktion med andra läkemedel äger ingen klinisk relevans. Vår expertgrupps tidigare bedömning att alla tillgängliga läkemedel inom denna klass är likvärdiga till effekt (det vill säga syrasekretions-hämning) och biverkningspanorama kvarstår liksom vår bedömning att deras syrahämmande förmåga per mg läkemedel är kliniskt likvärdig eller jämförbar. Då ett DDD av Omeprazol Scand Pharm till yttermera visso kostar mindre än 5 kr, medan de motsvarande, ännu ej generiskt tillgängliga, originalläkemedlen inom gruppen kostar det dubbla, känns vår rekommendation väldigt riktig och sund. Åter poängterar vi att PPI endast skall ordineras vid Gastroesofageal refluxsjukdom, ulkussjukdom (=gastroskopiverifierad sådan eller recidiv därav) och som magskydd vid långvarig behandlingsindikation för NSAID hos patienter med risk att utveckla NSAIDulkus och inte vid några andra tillstånd. Och vid måttlig reflux kan mycket väl svagare syrahämning med H2-receptorantagonist (rekommenderad är Artonil) prövas i första hand. I årets Koka Listan är Läksaks Kloka råd publicerade och de två förstnämnda konkretiserar ovanstående, nämligen: Behandla ej funktionell dyspepsi med PPI och när indikation för PPI-behandling ändå föreligger välj generiskt Omeprazol.

4 Infektioner Av Yvonne Gillback, distriktsläkare, Kista Vårdcentral Listan innehåller preparat mot vanliga infektioner i öppen vård. Ett enda preparatbyte är gjort. Ciprofloxacin ersätter norfloxacin. Ciprofloxacin är nu billigast, har lägre MIC värde mot gramnegativer samt har bäst klinisk dokumentation. Indikationer: Övre urinvägsinfektioner hos vuxna, nedre urinvägsinfektioner med prostataengagemang. Infektionsgruppen har fått med två kloka råd. 1. Använd inte kinoloner vid behandling av okomplicerad cystit hos kvinnor. 2. Behandla bältros med aciklovir. Valaciklovir för sju dagar är sex gånger dyrare än aciklovir, 922 kr jämfört med 163 kr. Det är små skillnader i klinisk effekt Det högre priset ger ett mervärde i form av färre doseringstillfällen och nedanstående skillnader i smärtduration. Frågan är givetvis om mervärdet motiverar den stora kostnadsskillnaden. I jämförande studie som pågått i 24 veckor, där man gett valaciklovir (Valtrex) i sju dagar och aciklovir i sju dagar, finns inga skillnader i läkning av utslag, livskvalitet, analgetikakonsumtion, smärtintensitet eller smärta vecka 24. Skillnader som finns är att smärtan upphör 13 dagar snabbare (38 dagar respektive 51 dagar) och att abnorma sensationer försvinner snabbare med Valaciklovir. Vid herpes simplex infektioner är den kliniska effekten likvärdig. Smärta, Inflammation Av Ewa Milerad, specialistläkare, informationsläkare Norra Stockholms läkemedelskommitté Smärtbehandling med opioider skall individualiseras, man bör alltid utgå från smärtmekanismen och behandlingen bör utvärderas kontinuerligt. Både dos och doseringsintervall skall individualiseras. Smärtintensiteten räcker inte som indikation för behandling med opioidanalgetika. Samtliga opioider medför risk för beroende. äldre p g a CNS-biverkningar. Får ej kombineras med alkohol och/eller sedativa p g a risk för andnings- depression och hjärtpåverkan. Gabapentin Gabapentin Nycomed är rekommenderat preparat Generisk substitution sker ej mot Neurontin biverkningsrisken av NSAID bör lägsta effektiva dos och doseringsintervall titreras fram individuellt. Expertgruppens tidigare bedömning att inte rekommendera coxiber i Kloka Listan kvarstår oberoende av indragningen av rofecoxib. För patienter med risk för NSAID-ulcus kvarstår rekommendationen att lägga till protonpumpshämmare framför byte till coxiber. Dextropropoxifen bör användas restriktivt Används inte vid depression. Försiktighet vid behandling av Den analgetiska effekten av NSAIDpreparat är oberoende av samtidig inflammation. För att minimera Hur gick det för Läksaks Kloka Råd 2004? Av Birgitta Norstedt Wikner, specialistläkare, klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Björn Wettermark, leg.apotekare, statistikansvarig, Apoteket AB och Läkemedelsepidemiologiskt centrum Den 20 januari hölls konferensen Kloka Listan Forum 2005 om rekommenderade läkemedel. Kloka Listan 2005 presenterades och en återblick gjordes av hur det gick år Under föregående år uppgick totalkostnaden för läkemedel till drygt 6 miljarder kronor ( 77% recept, 15% rekvisition, 8% receptfritt). Stockholmarna använde 3000 olika preparat innehållande 1350 olika substanser. Under 80- och 90-talet har läkemedelskostnaderna ökat med 9-10% årligen. Kostnadsutvecklingen för 2004 var 3,8%. Den låga kostnadsutvecklingen under 2004 kan förklaras av generikareformen, stora patentutgångar, överföring från recept till rekvisition, en mindre ökning av volymerna, få nya innovativa läkemedel samt en ökad kostnadsmedvetenhet bland förskrivarna. Tabellen sammanfattar hur det gick med Läksaks tio kloka råd Se tabell på nästa sida.

5 Kloka Råd-index, december a. Minskad förskrivning av PPI +/- b. Ökad andel generiskt omeprazol ++ 2 Undvik omotiverad ökning för Plavix + 3 a. Ökad förskrivning av statiner ++ b. Ökad andel simvastatin ++ 4 Ökad förskrivning av tiaziddiuretika ++ 5 Minskad förskrivning av ARB +/- 6 Minskad andel COX-2-hämmare +* 7 Ökad andel Maxalt + 8 Ökad andel citalopram + 9 a. Ökad andel Budesonid Scand Pharm + b. Ökad andel av Budesonid i lägsta styrka +/- 10 Minskad förskrivning av läkemedel med +/- antikolinerga egenskaper till äldre Tabellen sammanfattar hur det gick för de Kloka Råden i länet. + anger att utvecklingen gick åt rätt håll, - att kloka rådens läkemedel tappat marknadsandelar och +/- att utvecklingen stått stilla Sammanfattningsvis kan man säga att Kloka Listan vinner allt större genomslag i breda förskrivningsgrupper i länet, men att det går långsamt inom vissa terapiområden och att variationen är påfallande stor mellan olika vårdenheter. * Tack vare avregistrering Vi gläder oss åt att ha många läsare av Läkemediet och återkopplingar i form av synpunkter och kritik på det vi publicerat tycker vi faktiskt är stimulerande. En urolog-överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala har läst Pierre Lafolies artikel om Benign Prostata Hyperplasi publicerad i nummer 7, 2004 och har framfört kritiska synpunkter, vilket även hans medestradör på själva seminariekvällen, bitr. överläkare Leif Haendler, också har gjort. Härmed publicerar vi Pierre Lafolie s svar på kritiken. Den bästa av läsekretsar etsar Av Pierre Lafolie, docent, överläkare, Avd för klinisk farmakologi, Karolina Universitetssjukhuset Solna Är förstås vår kära skara kollegor och förskrivare som läser Läkemediet. Tränade i klinisk läkemedelsvärdering faller även våra egna alster under luppen, på samma sätt som annan information om läkemedel. Så ska det vara. Ibland kanske återkopplingen sker på en detaljnivå som inte kräver redaktionell åtgärd, men denna gång tyckte vi att synpunkterna kan föras fram i tablån. I nummer 7 behandlades benign prostata hyperplasi. Tryckfelsnisse gjorde att förkortningen i min artikel blev felaktig, rätt bokstavskombination ska vara BPH, vilket som tur var framkom på andra ställen i Läkemediet nummer 7, En uppdelning av namnet på ett aktivt enzym gav fel betydelse, läs följande tungvrickande mening så förstår du vad jag menar: Alternativ 1: 5-alfareduktashämmare minskar omvandlingen till det aktiva dihydrosteron. Alternativ 2: 5-alfareduktas hämmar omvandlingen till det aktiva dihydrosteron. Det skulle alltså ha varit alternativ 1, men irriterande Tryckfelsnisse skrev in alternativ 2, varpå slutsatsen blir en annan En annan läsare frågar sig: Kan inte en 7- årsstudie på finasterid betraktas som en långtidsstudie? Eftersom jag skrev att sådana saknas. Denna läsare uppenbarligen har inte gått våra kurser. En långtidsstudie är en studie som motsvarar den tid som användning av läkemedlet kan väntas ske. Det betyder att det inte finns någon absolut tidsgräns på 3, 5 eller 7 år varefter kravet är uppfyllt, utan tiden ska ställas i relation till förväntad behandlingstid. För de män som inte opereras kan behandlingstiden bli lång. Även längre än 7 år i vissa fall. Dessutom saknas långtidsstudie inte bara för finasterid, utan också för dutasterid. Samt jämföprevention Trial. N Eng J Med 2003;349: Läkemedelsverkets pressmeddelande obs04/040712_proscar.shtml relse mellan de båda preparaten. Men jag kan hålla med om att 7 år idag är en ovanligt lång tid för en interventionsstudie med ett läkemedel. 7-årsstudien som jag nämner ovan gav upphov till en fortgående diskussion. Här kommer en annan läsares fråga in. Finns det någon cancerrisk, eller hur ska man tolka informationen om risken för prostatacancer i artikeln? Frågan visar att läsaren inte hade tillgång till referenser för källgranskning, och den reflektion jag själv gör är att vi även i Läkemedelskommitténs olika media bör sätta in referenser, så att läsaren själv kan värdera källan. Därför ligger referenserna med här nedan. För att belysa frågeställningen kan vi kort konstatera att det pågår sedan publikationen av 7-årstudien (1) en diskussion om huruvida finasterid och liknande ämnen skyddar eller tvärtom ger upphov till cancer. I rapporten (1)

6 skriver man Finasterid prevents or delays the appearance of prostatic cancer by 24,6% (finasteride 803/ 4368 (18,4%); placebo 1147/4692 (24,4%)) but increased the risk for highgrade prostate cancer (Grade 7-10) by 67% (finasterid 28 0/757 (37%); placebo 237/1068 (22,8%) p<0,001) in men diagnosed as having prostate cancer. Debatten efteråt har handlat om huruvida skillnaderna kan ha med männens ålder att göra, eller om det finns skillnader baserat på olika dos finasterid, eller om det finns andra förklaringar. I svenska media uppmärksammades denna studie när en Ordföranden har sista ordet De mest påtagliga minnena från läkemedelsåret 2004 är Vioxxskandalen och Atenolol-incidenten. Vad gäller MSD:s återkallande av det förstnämnda läkemedlet p g a att dess användare visade sig riskera ett ökat insjuknade i hjärtinfarkt, så kan vi konstatera att Sveriges Läkemedelskommittéer ända från starten intog en mycket kritisk attityd till detta läkemedel och de andra Cox-2-hämmarna och nu med rätta kan säga: Vad var det vi sa?. En helt ny läkemedelsklass med en liten potentiell patientnytta, för en begränsad del av patienterna med långvarig led- och muskelvärk, marknadsfördes massivt och okritiskt trots att biverknings-bilden var ofullständigt känd. Och vi påpekade hela tiden att alternativ och välbeprövad ulkusprofylax fanns tillgänglig i form av ett tillägg av protonpumpshämmare till konventionell NSAID-behandling. Med största sannolikhet kommer snart de kvarvarande Cox-2-hämmarna att röna samma öde. Vad, å andra sidan, gäller Atenololincidenten, låg vi inte riktigt i samma fas. I åratal har vi påpekat betablockadens förträfflighet i allmänhet och Atenolols i synnerhet som rekommenderade förstahandsmedel vid hypertoni för att åstadkomma effektiv profylax mot hypertensiv stroke och ischemisk hjärtsjukdom. Atenolols forskargrupp rapporterade att man i transgena möss funnit en ökning av prostatacancer efter behandling av mössen med ämnen som liksom finasterid minskar omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron (2). Läkemedelsverkets slutsats blev att detta är en känd risk, men att nyttan av 5-alfareduktashämmare överväger riskerna. Och därför finns produkterna kvar på marknaden. 1. Thompson IM, Goodman PJ, Tangen CM et al. The influence of finasteride on the development of prostate cancer: Prostate Cancer dokumentation härvidlag avslöjades i en meta-analys som betydligt svagare är förmodad (med undantag för den hänförbar till stroke). Samma förhållanden kan även visa sig gälla för annan alternativ beta-blockad, när detta väl har blivit undersökt på samma sätt. I alla händelser behövs prospektiva studier för att om möjligt återupprätta Atenolol och andra beta-blockerare som hypertoniläkemedel med pålitliga profylaktiska egenskaper men kommer dessa studier för (snart) generiskt tillgängliga läkemedel att slutföras? Sensmoralen blev att Metoprolol fick bli ersättare på Kloka Listan och att den då graderades ner till att endast rekommenderas i andra hand vid hypertoni. Det nya året kan också bli ett spännande läkemedelsår. Norra Stockholms läkemedelskommitté, Läksak och Läkemedelskommittéordförande konferensen (LOK) kommer alla att intressera sig för den viktiga frågan om läkemedelsbehandling av de äldre. Nej, jag menar inte en positiv omprövning av vår avvaktande inställning till demens-medlen, den måste nog dröja i avvaktan på en dokumentation på bättre patient-nytta. Med en ökad satsning på läkemedelsgenomgångar i hemsjukvård och Läkemediet Ansvarig utgivare Daniel Schmidt Redaktör / Layout Åsa Overgaard Redaktionsråd Lena Bergstrand, Ingrid Jägre, Aleksander Mathé, Daniel Schmidt, Åsa Overgaard Telefon Telefax e-post Postadress Norra Stockholms läkemedelskommitté Box 6909, Stockholm Internpostadress Norra Stockholms läkemedelskommitté, Olivcronas väg 7, bv Sabbatsberg Hemsida sjukhemsvård skall läkemedelsförorsakad sjuklighet hos äldre kartläggas och i förlängningen minskas. Läksaks tilltänkta Äldreutskott kommer äntligen att tillsättas efter flera års väntan och det är vår kommitté, som har tagit detta initiativ. Och Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) kommer att tillkännage sitt beslut om villkoren för erhållande av läkemedelsförmån vid behandling med protonpumpshämmare (PPI). Kommer den att begränsas till den del av priset som motsvarar det billigaste läkemedlet i denna grupp? Eller kommer endast behandling på godkänd och verifierad indikation bli förmånsberättigad? Daniel Schmidt Docent, Överläkare, Capio S:t Görans sjukhus Ordförande i Norra Stockholms läkemedelskommitté

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: hydroklortiazid Esidrex ATC-kod: C03AA03 Novartis Hypertoni Hydroklorotiazid är en väldokumenterad tiazid. Billigaste tiaziddiuretikat. Låg dos rekommenderas. En halv tablett (12,5 mg)

Läs mer

Hypertonibehandla med sikte på måltryck och total risk! risk!

Hypertonibehandla med sikte på måltryck och total risk! risk! Nummer 2 Mars 2005 Innehåll Hypertonibehandla med sikte på måltryck och totalrisk...1 Behandling med SSRI - en läsarfråga...3 Utvärdering...5 Ordföranden har sista ordet...5 Miljöklassificering av läkemedel

Läs mer

Behandla hjärtsvikt och blodtryck bättre

Behandla hjärtsvikt och blodtryck bättre NUMMER 2 APRIL 2006 INNEHÅLL Behandla hjärtsvikt och blodtryck bättre...1 Nervsystemet...2 Infektionssjukdomar...3 Endokrinologi...3 Ögonsjukdomar...4 Andningsvägarna...4 Mage-Tarm...5 Ordförande har sista

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG Orion Pharma AB Box 334 192 30 Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Behandlingsmål för läkemedels behandling i primärvården i Jämtlands län

Behandlingsmål för läkemedels behandling i primärvården i Jämtlands län jämtmedel nr 4/212. Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands läns landsting. www.jll.se/lakemedel Redaktör och ansvarig utgivare: Per Magnusson. Redaktion: s hälsocentral. Skolvägen 29. 83

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Livsstilsförändringar är basen för kardiovaskulär prevention Fysisk aktivitet. Överväg FaR (www.viss.nu) Erbjud

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 263 431 23 MÖLNDAL SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Innehåll. LFN-genomgång hypertoniläkemedel. Cilostazol (Pletal) mot claudicatio intermittens. Läkemedelsgruppen

Innehåll. LFN-genomgång hypertoniläkemedel. Cilostazol (Pletal) mot claudicatio intermittens. Läkemedelsgruppen Innehåll LFN-genomgång hypertoniläkemedel. Cilostazol (Pletal) mot claudicatio intermittens. LFN-genomgång hypertoniläkemedel Syftet är att få ut mer hälsa för pengarna. Försäljningen uppgick 2007 till

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG Nordic Drugs AB Box 30035 200 61 Limhamn Företrädare: Eva Lindqvist SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången

Läs mer

Att avsluta läkemedelsbehandling. Ylva Böttiger Docent, överläkare Avd för klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset

Att avsluta läkemedelsbehandling. Ylva Böttiger Docent, överläkare Avd för klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset Att avsluta läkemedelsbehandling Ylva Böttiger Docent, överläkare Avd för klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset Summan av alla evidensbaserade interventioner kan, hos en enskild patient

Läs mer

Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2014 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009 Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009 Fått låna dessa bilder av Halmstad-födde: Mats Eliasson Docent, överläkare Sunderby Sjukhus, Luleå Prioriteringsordförande Nationella Riktlinjer Diabetes 1

Läs mer

Hypertonibehandling. Nya eller gamla läkemedel det är frågan

Hypertonibehandling. Nya eller gamla läkemedel det är frågan Nummer 4 Juni 2004 Innehåll Hypertonibehandling - rapport från Norra läkemedelskommitténs seminarium den 5 maj 2004...1 Hypertonibehandling ur ett allmänläkarperspektiv...3 Läkemedelsförskrivning och kostnadsutveckling

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden 643/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läkemedelsförmånsnämnden 643/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 080214 Vår beteckning 643/2006 FÖRETAG AstraZeneca Sverige AB 151 85 SÖDERTÄLJE SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Vetenskapligt underlag Bilaga Slutlig version Förord Socialstyrelsen har i detta dokument

Läs mer

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL 1(5) Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL Försäljningen av protonpumpshämmare (PPI) fortsätter att öka. Under 5 sålde apoteken i länet 18,5 miljoner dygnsdoser, en så stor mängd att det

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Behandling av godartad. vård Av Leif Haendler biträdande överläkare, urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Behandling av godartad. vård Av Leif Haendler biträdande överläkare, urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Nummer 7 November 2004 Innehåll Behandling av godartad prostataförstoring i öppen vård...1 Konsensus Behandling av måttligt förhöjt blodtryck...3 Farmakologisk behandling av BHP...4 10 viktiga nyheter

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Landstinget i Östergötland - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll REK 2010 - förändringar. indacetrol (Onbrez) - nytt KOL-läkemedel. prucaloprid

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-02-11

BESLUT. Datum 2009-02-11 BESLUT 1 (5) Datum 2009-02-11 Vår beteckning SÖKANDE WYETH AB Box 1822 171 24 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Inför kursen i klinikorienterad farmaci förväntas du ha grundläggande kunskaper i farmakoterapi motsvarande kurserna Farmakoterapi 7,5 hp och Fördjupad farmakoterapi

Läs mer

2. (1p) Vissa opioidanalgetika, exempelvis petidin, kan framkalla dysfori snarare än eufori. Varför?

2. (1p) Vissa opioidanalgetika, exempelvis petidin, kan framkalla dysfori snarare än eufori. Varför? Farmakologi och sjukdomslära (totalt 42 poäng) 1. (2p) Vigabatrin är en GABA-transaminashämmare med bevisad antiepileptisk effekt. Trots detta används den mycket sällan varför? Ge dessutom exempel på två

Läs mer

NSAID är diklofenak farligare?

NSAID är diklofenak farligare? NSAID är diklofenak farligare? Christer Lundin 2012-05-02 Ja! Ja Disposition Bakgrund Aktuella studier Mekanismer Konsumtion i ÖLL Rekommendationer Bakgrund Det är känt att behandling med specifika cox

Läs mer

Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare

Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare Läkemedelsförmånsnämndens beslut att begränsa subventionen av syrahämmare på recept medförde totalt sett fortsatt ökad konsumtion. Förskrivningen av protonpumpshämmare

Läs mer

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar För referenser till valda preparat se Kloka Listan på www.janusinfo.se. Ledamöter i expertrådet för Hjärt-kärlsjukdomar 2011: Paul lhjemdahl, ordf.

Läs mer

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel 19 Tobaksavvänjning. terapiråd Rekommenderad

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2004

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2004 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2005-02-01 1229/2004 SÖKANDE PFIZER AB Box 501 183 25 Täby Företrädare: Johan Bolander SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1030: Varför är PPI en långlivad gäst på våra medicinlistor och dosordinationer?

Läs mer

LäkemedelsNytt. Migrän billigare och bättre botad. Ordförande ordar Ordförande ordar Ordförande ordar. Nr 3 2005. Nordvästra Läkemedels- Kommittéerna

LäkemedelsNytt. Migrän billigare och bättre botad. Ordförande ordar Ordförande ordar Ordförande ordar. Nr 3 2005. Nordvästra Läkemedels- Kommittéerna LäkemedelsNytt Nordöstra och Nordvästra Läkemedels- Kommittéerna Nr 3 2005 Ordförande ordar Ordförande ordar Ordförande ordar Migrän billigare och bättre botad Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har nyligen

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet 2009-02-11 1 (5) Vår beteckning BRISTOL-MYERS SQUIBB AB Box 15200 167 15 Bromma SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT Ylva Böttiger

Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT Ylva Böttiger Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT 2013 Ylva Böttiger Idag Introduktion till klinisk farmakologi Introduktion till kursen (momentet) Läkemedelsval

Läs mer

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt

Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt 2010-05-26 28-2010 1 (6) Förslag på riktlinjer för läkemedelinställning på hjärt-/kärlmottagning inom primärvården Södra Älvsborg avseende hjärtsvikt Följande dokument avser behandling av systolisk hjärtsvikt.

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

BESLUT. ASTRAZENECA SVERIGE Södertälje. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

BESLUT. ASTRAZENECA SVERIGE Södertälje. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. 2009-02-11 BESLUT Vår beteckning 1 (6) ASTRAZENECA SVERIGE 151 85 Södertälje SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta.

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. Innehåll Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. dronedaron (Multaq) - vid förmaksflimmer. Vimovo - kombination av naproxen

Läs mer

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre.

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Presentation av ett regionalt samarbetesprojekt mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer

Ordförande ordar Ordförande ordar Ordförande ordar

Ordförande ordar Ordförande ordar Ordförande ordar Information från Nordvästra och Nordöstra Läkemedelskommittéerna Nr 1 Mars 2004 Ordförande ordar Ordförande ordar Ordförande ordar Nu har Nordvästra och Nordöstra läkemedelskommittéområdena en gemensam

Läs mer

SPECIALNUMMER. LäkemedelsNytt. Nr 1 2006 KLOKA LISTAN 2006

SPECIALNUMMER. LäkemedelsNytt. Nr 1 2006 KLOKA LISTAN 2006 SPECIALNUMMER LäkemedelsNytt Nordöstra och Nordvästra Läkemedels- Kommittéerna Nr 1 2006 KLOKA LISTAN 2006 Nu är det dags för den sjätte gemensamma rekommendationslistan för Stockholms län. Det kommer

Läs mer

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 Prostatit och godartad prostataförstoring Cernitol hjälper båda tillstånden Välkommen till del 2 av Cernitol-skolan. Den handlar om effektmekanismer för Cernitol och beskriver

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG AstraZeneca AB 151 85 Södertälje Företrädare: Johan Brun SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 NÖLK verksamhetsberättelse 2008 Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Innehåll... 2 Nordöstra läkemedelskommittén... 3 Uppdrag... 3 Mål... 3 Arbetsområden och arbetssätt...

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2016-09-16 Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre Christine Fransson och Kristina Persson Leg.apotekare 2016-09-16 Stockholms läns

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden 1032/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läkemedelsförmånsnämnden 1032/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 080214 Vår beteckning 1032/2006 FÖRETAG Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Knappt fyra procents ökning av läkemedelskostnaderna i Stockholm län under förra året

Knappt fyra procents ökning av läkemedelskostnaderna i Stockholm län under förra året 1(6) Knappt fyra procents ökning av läkemedelskostnaderna i Stockholm län under förra året Läkemedelskostnaderna ökade i genomsnitt 8 procent årligen under hela 90-talet. Under 2000 talets första år mattades

Läs mer

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

Norra Stockholms läkemedelsnätverk

Norra Stockholms läkemedelsnätverk NR 3 APRIL 2007 LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN NORRA STOCKHOLMS LÄKEMEDELSKOMMITTÉ Norra Stockholms läkemedelsnätverk Av: Daniel Schmidt, docent, överläkare, Capio S:t Görans sjukhus, ordförande Norra Stockholms

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa?

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Per Allard docent, överläkare Äldrepsykiatriska enheten, NUS och Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet

Läs mer

7 enkla råd för. Tema: Kloka Listan 2007. att förbättra din förskrivningsprofil. Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta!

7 enkla råd för. Tema: Kloka Listan 2007. att förbättra din förskrivningsprofil. Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta! Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 1 februari 2007 FiF Information från Sydvästra Läkemedelskommittén Farmaka i Fokus Tema:

Läs mer

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet i medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Kloka råd 2012 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering

Läs mer

Att förebygga stroke är att behandla stroke

Att förebygga stroke är att behandla stroke Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter stroke Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset Att förebygga stroke är att behandla stroke Rökning Fysisk inaktivitet Alkohol överkonsumtion Övervikt Hypertension

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden 1896/2005. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läkemedelsförmånsnämnden 1896/2005. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 080214 Vår beteckning 1896/2005 FÖRETAG Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-19

BESLUT. Datum 2010-10-19 BESLUT 1 (8) Datum 2010-10-19 Vår beteckning FÖRETAG AstraZeneca AB/ AstraZeneca Sverige 151 85 Södertälje SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånen BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Patentutgångar - Lyrica och Cymbalta. Klassning av läkemedel

Läs mer

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Läksak och Stockholms läkemedelskommittéers FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Obunden evidensbaserad fortbildning inom läkemedelsområdet framtagen av Läksak och Stockholms läkemedelskommittéer Aktuella

Läs mer

Inte motiverat att byta till escitalopram, den aktiva enantiomeren av italopram

Inte motiverat att byta till escitalopram, den aktiva enantiomeren av italopram 1 (5) Läkemedel: citalopram (Cipralex) Företag: Lundbeck Godkännande datum: 2001-12-07 Publicerat på Janus webb: 2003-06-10 Utlåtande från expertgruppen för psykiatriska sjukdomar Generiskt citalopram

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Lagervägen 7 136 50 Haninge SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2013-03-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orifice Medical AB Aktergatan 2 271 55 Ystad SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Hygropax,

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

HYPERTONI EN UTBREDD MEN SVÅRBEHANDLAD SJUKDOM. Jacob Asrat. ST-läkare i allmänmedicin. Skytteholms vårdcentral

HYPERTONI EN UTBREDD MEN SVÅRBEHANDLAD SJUKDOM. Jacob Asrat. ST-läkare i allmänmedicin. Skytteholms vårdcentral 1 HYPERTONI EN UTBREDD MEN SVÅRBEHANDLAD SJUKDOM Jacob Asrat ST-läkare i allmänmedicin Skytteholms vårdcentral Handledare: Nouha Saleh Stattin, med. dr Diabetessjuksköterska, LUCD Fortbildningsenheten,

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid diabetes. Presenterades 2 december 2009 Besluten träder i kraft den 1 mars 2010

Genomgången av läkemedel vid diabetes. Presenterades 2 december 2009 Besluten träder i kraft den 1 mars 2010 Genomgången av läkemedel vid diabetes Presenterades 2 december 2009 Besluten träder i kraft den 1 mars 2010 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på och subvention

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för urologi

Kloka Listan 2011. Expertrådet för urologi Kloka Listan 2011 Expertrådet för urologi Kloka Listan 2011 Expertrådet för urologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård

Läs mer

Datum Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Rasilez, tabletter, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Datum Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Rasilez, tabletter, ska ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-04-01 Vår beteckning SÖKANDE Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden 1029/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läkemedelsförmånsnämnden 1029/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 080214 Vår beteckning 1029/2006 FÖRETAG Abbott Scandinavia AB Box 509 169 29 SOLNA SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Fältstudie Läkemedelsgenomgång

Fältstudie Läkemedelsgenomgång Fältstudie Läkemedelsgenomgång Utförs under VFU åldrandet eller invärtesmedicin geriatrisk patient med minst 10 ordinerade läkemedel Instruktioner se separat blad Redovisning med OH/powerpoint under kursveckan

Läs mer

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

Seminarium läkemedelsvärdering. Klinisk farmakologi

Seminarium läkemedelsvärdering. Klinisk farmakologi Seminarium läkemedelsvärdering Klinisk farmakologi 2017-05-02 1) Bifogad reklam för Maxistark (1) illustrerar skillnaden mellan relativ riskreduktion (RRR) och absolut riskreduktion (ARR). a) Hur stor

Läs mer

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2012-03-22 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE H.Lundbeck AB Box 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Sycrest,

Läs mer

för erhållande av Apotekarlegitimation 25 januari 2014

för erhållande av Apotekarlegitimation 25 januari 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Apotekarlegitimation 25 januari 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor (26 st) finns med! Del I, 1-9, 40p Del II, 10-19, 33p Del III, 20-26, 23p

Läs mer

Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg, 20 mg tablett 4.3.2015, Version 4.0

Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg, 20 mg tablett 4.3.2015, Version 4.0 Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg, 20 mg tablett 4.3.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

äldre dar? Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vårdalinstitutet Ordförande rande Läkemedelskommitten Götaland

äldre dar? Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vårdalinstitutet Ordförande rande Läkemedelskommitten Götaland Får r vi tillräckligt med läkemedel l påp äldre dar? Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vårdalinstitutet Ordförande rande Läkemedelskommitten i Västra V Götaland 80-åringar och äldre använder

Läs mer

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Rapporten redovisar kortfattat de viktigaste förändringarna i läkemedelsförsäljningen under 2008. Utförligare information finns på Apoteket AB:s hemsida

Läs mer

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling FAS-UT Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté Hur avsluta läkemedelsbehandling? Avsluta direkt Trappa

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden 1031/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läkemedelsförmånsnämnden 1031/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 080214 Vår beteckning 1031/2006 FÖRETAG Meda AB Box 906 170 09 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

LäkemedelsNytt. Nr 1 2008. Kloka Listan 2008

LäkemedelsNytt. Nr 1 2008. Kloka Listan 2008 LäkemedelsNytt Nordöstra och Nordvästra Läkemedels- Kommittéerna Nr 1 2008 Kloka Listan 2008 Årets Kloka Listan är ljusblå till färgen och ges ut i fyra versioner Kloka Listan (tidigare läkarversionen

Läs mer

När Xenical introducerades. Viktreduktion med farmakologiskt stöd fungerar Xenical i praktiken? Bassortiment 2000. Nr 4 sep 2000

När Xenical introducerades. Viktreduktion med farmakologiskt stöd fungerar Xenical i praktiken? Bassortiment 2000. Nr 4 sep 2000 Information från Sydvästra läkemedelskommittén Nr 4 sep 2000 Viktreduktion med farmakologiskt stöd fungerar Xenical i praktiken? Orlistat (Xenical) har en begränsad viktreducerande effekt om ca 3-4 kg

Läs mer

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Targiniq Depottablett 5 mg/2,5mg Blister, 28 052579 79,00 125,50. tabletter

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Targiniq Depottablett 5 mg/2,5mg Blister, 28 052579 79,00 125,50. tabletter 2010-10-04 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Mundipharma AB Mölndalsvägen 30 B 412 63 Göteborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

God och säker läkemedelsbehandling för äldre Fokus på antipsykotika. Ruth Lööf Läkemedelskommittén Sörmland

God och säker läkemedelsbehandling för äldre Fokus på antipsykotika. Ruth Lööf Läkemedelskommittén Sörmland God och säker läkemedelsbehandling för äldre Fokus på antipsykotika Ruth Lööf Läkemedelskommittén Sörmland Mål på regeringsnivå 2011-2014 3. God och säker läkemedelsbehandling för äldre Läkemedelsbehandling

Läs mer

ÖGAT. Nya kloka rekommendationer. av läkemedel i Stockholms län PÅ LÄKEMEDEL KLOKA LISTAN LÄKARVERSION

ÖGAT. Nya kloka rekommendationer. av läkemedel i Stockholms län PÅ LÄKEMEDEL KLOKA LISTAN LÄKARVERSION ÖGAT Drugwatcher PÅ LÄKEMEDEL kritisk värdering av läkemedel utgiven av Södra läkemedelskommittén 01 MARS 2006 NR 130 Nya kloka rekommendationer av läkemedel i Stockholms län Sammanfattning från Kloka

Läs mer