Persontrafik på TGOJbanan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Persontrafik på TGOJbanan"

Transkript

1 Persontrafik på TGOJbanan Trafikanalyser 2030 Kerstin Pettersson och Siv Schéele Inregia AB, april 2006 på uppdrag av Region Sörmland Inregia AB, part of WSP Group

2

3 Förord I samband med järnvägsutredning om Ostlänken har omvärldsdata för år 2030 och trafikering av det nationella järnvägsnätet tagits fram. Även ett nytt taxesystem har konstruerats, vilket är oberoende av länsgränser, men avståndsberoende. Med denna omgivning analyseras persontrafik på TGOJbanan. Trafikanalyser har gjorts med det s k SamVips-systemet, vilket är en kombination av Sampers och VIPS. Med Sampers får man resegenerering, målpunktsfördelning och färdmedelsfördelning och med VIPS fördelning på olika tågslag. Kerstin Pettersson, Inregia har gjort Sampers-prognoserna och Chris Halldin, ÅF consult VIPS-analyserna. 3

4 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Förutsättningar 6 Trafikeringen på TGOJ-banan 7 Anslutning till Skavsta 8 Regionala resor 9 Omfördelning av resor 10 Stationerna 11 Vilka nyttjar den nya bansträckan? 13 Resande i Sörmland 14 Kollektivtrafikandel 17 Långväga resor inklusive anslutningsresor till Skavsta 18 4

5 Sammanfattning Med timmestrafik på TGOJ banan mellan Oxelösund och Västerås kommer antalet regionala tågresor totalt i länet att öka med per dygn jämfört med ett basutbud år 2030 då Ostlänken trafikeras. Persontransportarbetet med tåg ökar med personkilometer per dygn medan persontransportarbetet med buss minskar med Netto ökar således resandet med personkilometer. Arbetsresandet ökar inte medan i stället andra resor som fritid och besök ökar totalt, dvs med persontrafiken på TGOJ-banan ökar den sociala kontakten mellan de olika traditionella trafikstråken i Sörmland. TGOJ-banan bidrar till att forma Sörmland till en nätstruktur. De regionala resorna på TGOJbanan blir av samma storlek som på Västra stambanan. TGOJ-banan kan också kopplas till Skavsta. I detta upplägg finns en station i Skavsta med direktansluten buss till station Stigtomta. Antalet tågresenärer till Skavsta med TGOJ-banan beräknas till 800 per dag. 5

6 Förutsättningar Antaganden om befolkning och sysselsättning är desamma som i trafikprognoserna för Ostlänken. År 2030 antas befolkning och sysselsättning i Sörmland vara enligt tabellen nedan. Totalt i Sörmland är folkmängden nära och sysselsättningen Tabell 1 Befolkning och sysselsättning per kommun i Sörmland prognos år 2030 Folkmängd Befolkning 2030 Sysselsättning 2030 Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Sörmland Befolkningen i Sörmland totalt beräknas vara 13 procent större än vid senaste årsskiftet. De flesta kommuner får en befolkningsökning. Oxelösund och Nyköping bör ses sammantaget. År 2030 har i de här redovisade trafikprognoserna för tågpassagerare beräknats att antalet flygpassagerare på Skavsta är 6,2 miljoner. Antalet arbetsplatser har antagits vara Den senare har uppskattats utifrån en relation med antalet flygpassagerare. Samma taxesystem som i järnvägsutredningen om Ostlänken har använts. Det är olika taxor för olika tågsystem. För TGOJ är regional taxa använd för såväl regionala resor som långväga. Taxan består av en fast avgift samt en rörlig del som är avståndsberoende. I prognoserna antas taxenivån oförändrad i reala termer i jämfört med år

7 Trafikeringen på TGOJ-banan Trafikprognosen har gjorts med utgångspunkt från följande trafikeringsförslag, som Eje Larsson tagit fram. Tidtabellsutkast Västerås - Oxelösund. Västerås 05:30 06:00 Och så 20:30 21:00 22:00 Kolbäck 05:39 06:09 vidare 20:39 21:09 22:09 Kvicksund 05:49 06:19 varje 20:49 21:19 22:19 Eskilstuna 05:57 06:27 timme 20:57 21:27 22:27 Eskilstuna 05:30 06:00 06:30 till 21:00 21:30 Hälleforsnäs 05:47 06:17 06:47 21:17 21:47 Flen 05:58 06:28 06:58 21:28 21:58 Flen 06:00 06:30 07:00 21:30 22:00 Bettna 06:10 Till 07:10 Till 22:10 Vrena 06:14 Norrk. 07:14 Norrk. 22:14 Stigtomta 06:19 07:19 22:19 Nyköping 06:27 07:27 22:27 Nyköping 06:30 07:30 22:30 Arnö 06:34 07:34 22:34 Oxelösund 06:41 07:41 22:41 Tidtabellsutkast Oxelösund - Västerås. Oxelösund 05:16 Och så 21:16 Arnö 05:23 vidare 21:23 Nyköping 05:27 varje 21:27 Nyköping 05:30 timme 21:30 Stigtomta 05:39 till 21:39 Vrena 05:44 Från 21:44 Från Bettna 05:48 Norrk. 21:48 Norrk. Flen 05:57 06:27 21:57 22:27 Flen 06:00 06:30 22:00 22:30 Hälleforsnäs 06:12 06:42 22:12 22:42 Eskilstuna 06:28 06:58 22:28 22:58 Eskilstuna 06:00 06:30 07:00 22:30 23:00 Kvicksund 06:08 06:38 07:08 22:38 23:08 Kolbäck 06:18 06:48 07:18 22:48 23:18 Västerås 06:27 06:57 07:27 22:57 23:27 Förslaget förutsätter en upprustning av banan ny kontaktledning och justeringar i kurvor. Det behövs också nya mötesstationer i Kojäng mellan Hälleforsnäs och Bälgviken, och vid Flens övre. 7

8 Linjen Västerås-Oxelösund enligt ovan har lagts till i den trafikering som använts för analys av Ostlänken för år 2030, vilket inneburit vissa justeringar. Linjen Västerås-Oxelösund har lagts till med 16 dygnsturer, varav två under högtrafik. Linje 5601, UVEN, är i trafikeringen för Ostlänken 2030 uppdelad på två linjer: Västerås Jönköping, och Uppsala-Eskilstuna. Uppsala-Eskilstuna har kortats av till Uppsala-Västerås, utom för 4 turer. Sammantaget innebär detta att antalet turer i trafikeringen utanför sträckan Västerås-Oxelösund behållits, och att antalet turer Västerås Oxelösund är enligt förslaget med undantag av sträckan Eskilstuna-Flen. Linjerna har fått restiderna justerade så att de har samma tider på sträckan Västerås-Flen, som den föreslagna TGOJ-linjen. Sträckan Västerås-Oxelösund trafikeras helt eller delvis av följande linjer: Linje Sträcka Turer dygn Varav högtrafikturer 5601 Västerås-Jönköping a Uppsala-Västerås b Uppsala-Eskilstuna 4 2 TGOJ Västerås-Oxelösund 16 2 Sammanlagd turtäthet, delsträckor, Västerås-Oxelösund (Norrköping) Sträcka Turer dygn Varav högtrafikturer Uppsala-Västerås 12 2 Västerås-Eskilstuna 32 4 Eskilstuna-Flen 28 4 Flen-Norrköping 12 2 Flen-Oxelösund 16 2 Anslutning till Skavsta Då banan inte har någon station vid Skavsta är det tänkt att Stigtomta ska ha bussförbindelse till Skavsta med omstigning över perrong och passning till tågen. Det är svårt att lägga in linjen med passning i Sampers. Förbindelsen representeras i trafiknätet av en länk, som är anpassad så att restiden blir densamma som bilrestiden mellan Stigtomta och Skavsta, med ett tidstillägg för omstigning (5 minuter). 8

9 Regionala resor TGOJ-banan har analyserats i Sampers regionala modell för Mälardalen. Det innebär att endast regionala resor behandlas långväga resor och snabbtåg finns inte med. Regionala tågresor, dygn, år 2030 Resorna på TGOJ-linjen Västerås-Oxelösund-Västerås visas i mörkblått. Tågresorna på övriga/linjer banor är regionalt resande, snabbtåg och långväga resenärer finns inte med. Analyserna visar att TGOJ-linjen kan få som minst cirka 300 resenärer per riktning (Oxelösund-Arnö), och som mest 900/1000 per riktning (Nyköping- Stigtomta) på den sträcka som inte har någon persontrafik i dag. Resandeströmmarna på TGOJ-banan är av samma storleksordning som på Västra stambanan, trots att Västra stambanan har fler turer per dag Flen- Stockholm. 9

10 Omfördelning av resor I figuren nedan redovisas skillnaden mellan tågresorna i TGOJ alternativet och i JU Ostlänken utan persontrafik på TGOJ-banan. Skillnad i tågresenärer, TGOJ-banan, jämfört med UA2, Ostlänken år 2030 Resandeökningar då TGOJ-banan öppnas för persontrafik visas i rött, minskningar i blått. Resandet ökar inte bara mellan Oxelösund och Flen, den del som är ny, utan utmed hela sträckan upp till Västerås. Det blir också fler resenärer mellan Katrineholm och Flen. Skillnaderna på omgivande banor är liten. Den huvudsakliga omfördelningen i kollektivtrafiknätet blir från bussarna som går parallellt med banan. Mellan Nyköping och Stigtomta minskar bussresandet med mer än 450 resenärer per dygn och riktning. Mellan Stigtomta Flen förlorar busstrafiken cirka 100 resenärer per riktning. Mellan Oxelösund och Nyköping minskar bussresandet med resenärer per riktning. Banan konkurrerar inte med övriga banor om resenärer. Antalet passagerarkilometer med tåg ökar med personkm per dag och med buss minskar det med

11 Stationerna Antal på- och avstigande på stationerna på sträckan redovisas dels i tabell dels på kartor. Påstigande och avstigande Oxelösund-Västerås, dygn år 2030 Station Påstigande Avstigande Oxelösund Arnö Nyköping Stigtomta Vrena Bettna Flen Hälleforsnäs Eskilstuna Kvicksund Kolbäck Västerås Summa 6299 Påstigande och avstigande, TGOJ-linjen, dygn, år 2030 Gul triangel påstigande, blå triangel avstigande. 11

12 Linjen får runt påstigande eller mer, och ungefär lika många avstigande, i de större stationerna, och i de mindre. Flest stiger på och av i Eskilstuna, runt Påstigande och avstigande, Oxelösund-Flen Arnö får inte så många påstigande, knappt 200, och nästan dubbelt så många avstigande. Mellan Arnö och Nyköping finns också en tät busstrafik, en stor del av resenärerna tar tydligen bussen till Nyköping och tåget tillbaka. I Stigtomta stiger 600 på och 500 av. Av dessa kommer 125 från Skavsta och 80 reser dit. 12

13 Vilka nyttjar den nya bansträckan? En s. k. Select link-analys visar varifrån resenärerna på en utvald sträcka kommer, och vart de ska. Select link Nyköping Oxelösund De utvalda länkarna är här Oxelösund-Arnö-Nyköping. Av de drygt 300 resenärerna från Oxelösund och Arnö reser mer än två tredjedelar vidare med TGOJ-linjen, och en tredjedel reser vidare mot Flen. Norr om Flen är bara 20 resenärer från Oxelösund och Arnö kvar på tåget. 13

14 Select link Nyköping Flen En stor del av resandet på sträckan Flen-Nyköping är lokalt resande. Det största resenärsutbytet sker med sträckan Katrineholm-Flen, eftersom man får en bättre förbindelse mellan Nyköping och Flen. Resande i Sörmland I tabellen nedan redovisas differensen vad gäller antalet resor totalt med TGOJbanan. Tabell 2 Skillnad mellan alternativ TGOJ och JU Ostlänken 2030, i antal resor ToR per dygn Bil,förare Bil,passagerare Buss Tåg Cykel Gång Totalt Arbete Övrigt Fritid Besök Skola Tjänste Totalt

15 Det ökade resandet med tåget till följd av persontrafik på TGOJ-banan med drygt 1000 per dag tas framförallt från busstrafiken, men även från bil och cykel. Det genererar också ett antal nya resor, fritids-, besöks- och övriga resor. I tabellen nedan visas skillnaden i pendling mellan kommuner. Skillnad i pendling med tåg och buss, enkelriktade resor Sthlm ex St Södert älje Vingåk er Gnesta Nyköpi ng Oxelös und Flen Katrine holm Eskilstu na Sträng näs Trosa Summa Stockholms län ex Södertälje Södertälje Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Summa Med persontrafik på TGOJ-banan sker en förändring i pendlingsmönstret i Sörmland, men effekten är inte så stor. Färre arbetspendlar mot Stockholm och fler mot Nyköping, Flen och Katrineholm. Pendling inom kommunerna minskar. Den förbättrade tillgängligheten gör att man kan ta arbete utanför den egna kommunen. I tabellen nedan visas skillnaden i kollektiva resor mellan kommunerna i Sörmland, alla resärenden. Skillnad i kollektivtrafikresande Sthlm ex Sötälje Södert älje Vingåk er Gnesta Nyköpi ng Oxelös und Flen Katrine holm Eskilstu na Sträng näs Trosa Summa Stockholms län ex Södertälje Södertälje Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Summa

16 Kollektivtrafikresandet som helhet förändras mera än pendlingen då TGOJlinjen kommer till. Resandeutbytet mellan kommunerna utmed TGOJ-banan ökar. För de kommuner som har mer än två stationer, Nyköping och Flen ökar de inomkommunala kollektiva resorna. Att det blir en minskning mellan Flen och Katrineholm beror på förbättrade förbindelser på TGOJ-banan gör att Katrineholmsborna åker längre, till Nyköping. Skillnad i bilresande Sthlm ex Sötälje Södert älje Vingåk er Gnesta Nyköpi ng Oxelös und Flen Katrine holm Eskilstu na Sträng näs Trosa Summa Stockholms län ex Södertälje Södertälje Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Summa TGOJ-banan får en och annan bilist att åka kollektivt, bilresandet minskar i flera kommunrelationer, men främst inom Nyköping, Flen och Eskilstuna. Förklaringen är att det finns mer än en station inom dessa kommuner. (Ökningen av bilresandet inom Stockholm beror på bristande modelljämvikt. I ett 2030-scenario med kraftig biltrafik är det svårt att uppnå modelljämvikt i områden med trängsel.) 16

17 Kollektivtrafikandel I tabellen nedan redovisas kollektivtrafikandelen för resor med bil eller kollektivtrafik för alla ärenden mellan kommunerna i Sörmland. Kollektivtrafikandel Sthlm ex Sötälje Södert älje Vingåk er Gnesta Nyköpi ng Oxelös und Flen Katrine holm Eskilstu na Sträng näs Trosa Stockholms län ex Södertälje 0,32 0,35 0,97 0,49 0,61 0,86 0,75 0,92 0,78 0,36 0,50 Södertälje 0,35 0,13 0,60 0,12 0,19 0,25 0,17 0,40 0,21 0,10 0,21 Vingåker 0,97 0,60 0,07 0,27 0,15 0,20 0,14 0,08 0,09 0,13 0,00 Gnesta 0,49 0,12 0,27 0,05 0,10 0,14 0,15 0,29 0,16 0,07 0,09 Nyköping 0,61 0,19 0,15 0,10 0,12 0,13 0,15 0,10 0,34 0,24 0,19 Oxelösund 0,86 0,25 0,20 0,14 0,13 0,08 0,24 0,15 0,40 0,33 0,23 Flen 0,75 0,17 0,14 0,15 0,15 0,24 0,08 0,12 0,18 0,08 0,20 Katrineholm 0,92 0,40 0,08 0,29 0,10 0,15 0,12 0,08 0,16 0,12 0,17 Eskilstuna 0,78 0,21 0,09 0,16 0,34 0,40 0,18 0,16 0,15 0,18 0,33 Strängnäs 0,36 0,10 0,13 0,07 0,24 0,33 0,08 0,12 0,18 0,05 0,23 Trosa 0,50 0,21 0,00 0,09 0,19 0,23 0,20 0,17 0,33 0,23 0,09 Kollektivtrafikandelen är högst på längre avstånd och i relationer där tåget är konkurrenskraftigt. Från Vingåker och Katrineholm mot Stockholm sker nästan alla resor med kollektivtrafik medan från Strängnäs endast en tredjedel. Andelen kollektiva resor mellan de stora centra i Sörmland, Nyköping och Eskilstuna beräknas bli så högt som en tredjedel, dvs samma som mellan Strängnäs och Stockholm. TGOJ-banan verkar kunna bli en god trafikåder i Sörmland, förutsatt att dessa prognoser slår in! 17

18 Långväga resor inklusive anslutningsresor till Skavsta Anslutningsresor till Skavsta och andra långväga resor behandlas endast i VIPS-systemet. Figur 1 Antal på och avstigande samt beläggning nationella resor på tåget Västerås- Oxelösund, per år Route Profiles: Boarding Alighting Total tvästerås tdingtuna tkolbäck tkvicksund ttumbo teskilstun thållsta thälleforsnäs tmellösa tflen tstigtomta tnyköping tarnö toxelösund tarnö tnyköping tstigtomta tflen tmellösa thälleforsnäs thållsta teskilstun ttumbo tkvicksund tkolbäck tdingtuna tvästerås Här redovisas de nationella resorna i årsvärden, till dygn divideras med 365. Maxbeläggningen mellan Stigtomta och Flen är nära 600 resenärer, dvs i samma storleksordning som de regionala resorna. Antalet som stiger på eller av och som skall till Skavsta är per år eller drygt 800 per dag. Andelen kollektivtrafikanter till/från Skavsta totalt sett är hela 73 procent, vilket kan betraktas som högt. 18

19 Inregia i Stockholm Box 12519, Stockholm Telefon: , fax: Inregia i Malmö Slagthuset, Malmö Telefon: , fax: Inregia i Ronneby Inregia AB, Soft Center, Ronneby 19 Tel: , , Fax: Trafikprognoser TGOJ banan, Inregia AB Inregia AB, part of WSP Group

TGOJ-banan. Vad kostar det att bygga för persontrafik? Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland

TGOJ-banan. Vad kostar det att bygga för persontrafik? Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland TGOJ-banan Vad kostar det att bygga för persontrafik? Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar.

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar. 2012-07-23 Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Från tidtabellsskiftet den 19 augusti tas shoppingbiljetten ur stadstrafikernas utbud av färdbevis. Shoppingkortet, som består

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1 Regional

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter 30 dagar 30 dagar Reducerad 90 dagar 90 dagar Reducerad Årsbiljett Årsbiljett Reducerad 2016-04-28 Pristabeller Nya Pendlarbiljetter Nedan visas av MÄLAB beslutade priser. Priserna ska underställas de

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

Företagsamheten 2017 Södermanlands län

Företagsamheten 2017 Södermanlands län Företagsamheten 2017 Södermanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Befolkningsutveckling 2003 (län) Flyttnetto 2003 Storleken

Läs mer

Information från Länstrafiken Justeringar i busstrafiken

Information från Länstrafiken Justeringar i busstrafiken Information från Länstrafiken Justeringar i busstrafiken 2013-05-24 Justeringar i busstrafiken i sommar Många av Länstrafikens linjer fortsätter med samma utbud under sommaren som under övriga året. Men

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Ortstruktur Östra Sörmland november 2016

Ortstruktur Östra Sörmland november 2016 Ortstruktur Östra Sörmland 2050-27 november 2016 Upplägg 1. Bakgrund och syfte (Christian) 2. Metod och slutsatser (Sarah) 3. Vad har det används till? (Christian) Ostlänken och städers relation Ostlänken

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Hur arbetar vi med passagerarprognoser för en Öresundsmetro?

Hur arbetar vi med passagerarprognoser för en Öresundsmetro? Hur arbetar vi med passagerarprognoser för en Öresundsmetro? Karin Brundell-Freij, WSP Halvtidskonferens 2013-02-08 Vad vet vi om Öresundsresandet idag? Många vet. Det här vet vi! (Men ingen Vet säkert!)

Läs mer

Infrastrukturinvesteringars påverkan på regional tillgänglighet. Nyköpingslänken

Infrastrukturinvesteringars påverkan på regional tillgänglighet. Nyköpingslänken Infrastrukturinvesteringars påverkan på regional tillgänglighet Nyköpingslänken ÅF-Trafikkompetens Mars 2002 Rapport 2(43) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Cornelis Harders 2002-03-2627 1 700060 Tel 08-50

Läs mer

Samråd 5-19 maj. Nyköpings Resecentrum

Samråd 5-19 maj. Nyköpings Resecentrum Samråd 5-19 maj Nyköpings Resecentrum Nyköpings resecentrum - Samråd Övergripande information om Ostlänken Samrådets syfte Syftet med projektet - ändamål Järnvägsplan Nyköpings kommun informerar Miljöförutsättningar

Läs mer

Återblick länstransportplanerna Analys och uppföljning inför ny länstransportplan Infrastrukturberedningen Malmköping

Återblick länstransportplanerna Analys och uppföljning inför ny länstransportplan Infrastrukturberedningen Malmköping Återblick länstransportplanerna 2010-2016 Analys och uppföljning inför ny länstransportplan 2018-2029. Infrastrukturberedningen Malmköping 20160419. Fredrik Högberg, strateg, regionförbundet Sörmland Analys

Läs mer

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Trafikverket 21 november 2016 Mårten Levin Vd MÄLAB marten.levin@malab.se 070-7861463 Varför regionaltågstrafik? Befolkningsutveckling i Eskilstuna kommun 105

Läs mer

Skånetrafikens tågresande Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år

Skånetrafikens tågresande Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år Skånetrafikens tågresande 2016 Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år Innehåll Inledning... 2 Tågresandet i Skåne 2016... 3 Resandeförändringar...

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet

Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet Datum Bilaga 2008-11-21 Till Samlad effektbedömning för Sandhem-Nässjö PM Effektredovisning för BVMa_024 Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet Handläggare: sirje pädam, wsp A&S

Läs mer

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Riksdagen 11 februari 2009 Per Sandström VD Nyköping- Östgötalänken AB www.ostlanken.se Vilka är bolaget? Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping,

Läs mer

2 Förutsättningar marknad och trafik

2 Förutsättningar marknad och trafik 2 F Ö RU T S ÄT T N I N G A R M A R K N A D O CH T R A FIK 2 Förutsättningar marknad och trafik Ostlänkens trafikering på sträckan Norrköping Linköping definieras utifrån den marknad som finns för nationella

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anders Lundberg UPPRÄTTAD AV. Linda Isberg

UPPDRAGSLEDARE. Anders Lundberg UPPRÄTTAD AV. Linda Isberg UPPDRAG Ostkustbanan underlag Sverigeförhandlingen UPPDRAGSLEDARE Anders Lundberg DATUM 2016-04-29 Rev 2015-05-09 UPPDRAGSNUMMER 7001346100 UPPRÄTTAD AV Linda Isberg SLUTVERSION Dokumentation och resultat

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö

Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö RAPPORT 2017:133 Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö Översiktlig sammanställning av effekter Trafikverket 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921

Läs mer

Kollektivtrafiken i Örebro län

Kollektivtrafiken i Örebro län Kollektivtrafiken i Örebro län är ett centralt verktyg i arbetet med att skapa goda möjligheter till vardagasresande, funktionell regionförstoring och omställning till ett hållbart transportsystem. Region

Läs mer

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad

Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Trafikprognos för år 2020 och 2030 Lidingö stad Sofia Heldemar Henrik Carlsson Sidan 2 av 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 4 3 METODIK OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1 DAGENS SITUATION...

Läs mer

2006-12-04. Ostlänken. Beräkning av samhällsekonomiska effekter

2006-12-04. Ostlänken. Beräkning av samhällsekonomiska effekter 2006-12-04 Ostlänken Beräkning av samhällsekonomiska effekter Förord Ostlänken avser ett nytt dubbelspår på Södra stambanan från Järna till Linköping via Nyköping/Skavsta och Norrköping. Banverket genomförde

Läs mer

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i

Läs mer

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering Uppdragsnr: 10033453 1 (10) KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering 2003-04-07 WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017.

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017. SJ Reserapport SJ AB våren 2017 Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7 miljoner Våren 2017 9/10 i rätt tid Våren 2017 5000 /dag Våren 2017 Reserapport februari 2017 En rapport om tågresor SJs Reserapport

Läs mer

Svealandsbanan de första åren

Svealandsbanan de första åren Svealandsbanan de första åren Rapport från ett forskningsprojekt om tågtrafikens effekter på resandet Järnvägsgruppen KTH vid avdelningen för trafik och logistik Svealandsbanan öppnades för trafik den

Läs mer

(Trafik i Mälardalen)

(Trafik i Mälardalen) VI ÄR TıM (Trafik i Mälardalen) TIM KRYMPER MÄLARDALEN! Sedan Trafik i Mälardalen (TiM) bildades i slutet av 1990- talet har människors resemönster successivt förändrats. Också regionens struktur har ändrats.

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 4. Hållbart transportsystem 2011-11-01 Petra Bjurhall, Grontmij AB Petra.Bjurhall@grontmij.com, 070-317 17 67 Inventering av åtgärder

Läs mer

Förbättrad järnväg Gävle-Falun/Borlänge Infrastrukturens betydelse för regional utveckling

Förbättrad järnväg Gävle-Falun/Borlänge Infrastrukturens betydelse för regional utveckling Förbättrad järnväg Gävle-Falun/Borlänge Infrastrukturens betydelse för regional utveckling Lars Sandberg och Martin Sandberg Inregia AB December 2000 INREGIA AB, Box 12519, 102 29 Stockholm Besökare: Lindhagensgatan

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Hållbart resande i Sörmland

Hållbart resande i Sörmland Hållbart resande i Sörmland Sammanfattning Sörmland har en för svenska län ovanlig arbetsmarknadssituation, med ett stort beroende av arbetspendling till omkringliggande län speciellt Stockholmsområdet.

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14 UTREDNING 1 (4) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lednings- och verksamhetsstöd 2014-02-06 VON/2014:11-715 Dnr Vår handläggare Jan Nilsson, utredare Victoria Carlsson, färdtjänsthandläggare Översyn och förslag

Läs mer

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland Bilaga till pressmeddelande 2016-09-20: Ranking för respektive kommun i Södermanland Trosa -4 Rankingplacering 9 5 4 3 2 3 4 4 11-11 Sammanfattande omdöme 22 11 1 1 2 4 7 9 16-15 Service till företag 18

Läs mer

2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna

2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna 2011-02-25 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:2 Arbetspendling till och från Eskilstuna I denna

Läs mer

Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser

Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser Prognos över vårdkonsumtionen i Sörmland 2025 - läkarbesök på akutmottagning - operationer & operationssalar - vårddagar & vårdplatser December 2013 2 Förord Inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 7: Resande och ekonomi Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h PM Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96

Läs mer

BILAGA 1 2015-06-12 1 (20) S w e co T ra n spo r t S yste m AB. Bilaga 1 till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik I Sörmlands län.

BILAGA 1 2015-06-12 1 (20) S w e co T ra n spo r t S yste m AB. Bilaga 1 till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik I Sörmlands län. 2015-06-12 Särskilt resande i Sörmlands län I denna bilaga redovisas kompletterande underlag till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik i Sörmlands län, gällande den särskilda anropsstyrda

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland De digitala tjänsterna blir allt mer betydelsefulla i våra liv. Därmed är det viktigt att Sörmland har en vision om hur

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 för Uppsala kommun

ÖVERSIKTSPLAN 2010 för Uppsala kommun Underlagsrapport till ÖVERSIKTSPLAN 2010 för Uppsala kommun TRAFIKANALYSER Uppsala 2030 TEKNISK RAPPORT Trafikanalyser Uppsala ÖP 2030 WSP Analys & Strategi Peter Almström och Lars Pettersson 2009-10-26

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen.

Figur 5, på nästa sida, redovisar hur kollektivtrafikresorna fördelar sig på olika typer av ärenden. Arbete/skola utgör den största andelen. Bilaga 3 - Nuläge RESVANOR Inledning Myndigheten Trafikanalys genomför en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige. Undersökningen görs i syfte att kartlägga människors dagliga resande, för att få en

Läs mer

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping DATUM DIARIENR Styrelsen 7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet 2009-03-05 ( 5/09) enligt följande: Banverket har

Läs mer

Beräkningar av efterfrågan till följd av ny pendeltågstrafik på sträckan (Tumba) Älvsjö Stockholm C Arlanda Uppsala C

Beräkningar av efterfrågan till följd av ny pendeltågstrafik på sträckan (Tumba) Älvsjö Stockholm C Arlanda Uppsala C LS 1102-0283 Beräkningar av efterfrågan till följd av ny pendeltågstrafik på sträckan (Tumba) Älvsjö Stockholm C Arlanda Uppsala C 2011-11-08 WSP Analys & Strategi Svante Berglund Peter Almström Kerstin

Läs mer

Medborgarförslag om att minska koldioxidutsläpp

Medborgarförslag om att minska koldioxidutsläpp Kommunfullmäktige 2007-12-17 331 693 Kommunstyrelsen 2008-05-12 119 316 Arbets- och personalutskottet 2008-04-14 84 210 Dnr 07.813-008 deckf40 Medborgarförslag om att minska koldioxidutsläpp Ärendebeskrivning

Läs mer

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015

Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan. Tågtider i Mälardalen 2015 Sök din resa på tim.se eller i vår app TiM-resan Tågtider i Mälardalen 2015 Gäller för perioden 14 dec 2014 till 12 dec 2015 Vi har gjort det enkelt att resa bort. Och hem igen. Ladda ner TiM-resan och

Läs mer

Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h. Linköping-Norrköping, 4:e storstadsregionen

Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h. Linköping-Norrköping, 4:e storstadsregionen Södra Sverige blir mindre i Vision 2030 Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h Del av Götalandsbanan Gbg-Jönköping-Sthlm Del av TEN-sträckan Sthlm-Köpenhamn Sammanbinder Östergötland-Södermanland-

Läs mer

Synpunkter på Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Östergötland

Synpunkter på Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Östergötland Synpunkter på Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Östergötland Först av allt Tack för själva möjligheten att få ge synpunkter på denna plan. Den har varit både intressant och givande att läsa och den

Läs mer

Ortsutveckling Bettna

Ortsutveckling Bettna Ortsutveckling Bettna Välkommen! Stormöte den 17 april 2013 Kvällens program Välkommen 19.00 Rapport från arbetsgrupperna 19.05 Bettna 2019 - utmaningar 19.30 Fika och besök i grupperna 20.00 Kommunikationer

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN Göteborg SWECO VBB AB Trafikplanering Peter Blomquist Uppdragsnummer 2391535 SWECO VBB Gullbergs

Läs mer

Effektredovisning för BVGv_017 Ramnäs- Brattheden,mötesspår

Effektredovisning för BVGv_017 Ramnäs- Brattheden,mötesspår 2008-12-03 x PM Effektredovisning för BVGv_017 Ramnäs- Brattheden,mötesspår Handläggare: Håkan Berell Telefon: 070-307 04 43 e-post: hakan.berell@wspgroup.se Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3

Läs mer

Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00)

Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00) www.railize.se Välkomna! Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00) Utredningens organisation Beställare

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie en bättre tillgänglighet i Stråket mellan Oxelösund/Nyköping och Eskilstuna/Västerås

Åtgärdsvalsstudie en bättre tillgänglighet i Stråket mellan Oxelösund/Nyköping och Eskilstuna/Västerås RAPPORT Åtgärdsvalsstudie en bättre tillgänglighet i Stråket mellan Oxelösund/Nyköping och Eskilstuna/Västerås Sörmlands och Västmanlands län Slutrapport 2013-01-22 Yta för bild Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

RAPPORT. Olika nivåer på resandet. Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen

RAPPORT. Olika nivåer på resandet. Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen RAPPORT Olika nivåer på resandet Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen 2009-12-17 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter

Läs mer

Ändrad väg (Omledning) i Planno

Ändrad väg (Omledning) i Planno RUTINBESKRIVNING 1 (6) [] Inledning Ett nytt IT-system för planering av annonseringsinformation utanför driftperioden infördes under hösten 2013. I det nya systemet kan Järnvägsföretag själva lägga in

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Fordon och transport 27 24 23 25 99 Hälsa, vård och omsorg 19 20 39 Säkerhetstjänster

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Analys av åtgärdsvalsstudier och behov och brister. Förutsättningar för investeringar i kommande plan

Analys av åtgärdsvalsstudier och behov och brister. Förutsättningar för investeringar i kommande plan Analys av åtgärdsvalsstudier och behov och brister Förutsättningar för investeringar i kommande plan Analysens syfte Förstå planläge för behov och brister Möjliga åtgärder enligt fyrstegsprincipen Låsningar

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred KF 22:1 KF 22:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 22:3 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:423-034 2015-03-19 1/2 Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred Kommunstyrelsen

Läs mer

Framtid, Citybanan och Ostlänken. Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid

Framtid, Citybanan och Ostlänken. Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid Framtid, Citybanan och Ostlänken Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid Marknadsutveckling Den regionala obalansen väntas öka Förhållandet mellan dag och nattbefolkning

Läs mer

Tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden

Tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden Handläggare Lei Guo Tel +46 55 3 59 Mobil +4672226225 Epost lei.guo@afconsult.com 2152 Tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden Uppdaterade trafikanalyser ÅFInfrastructure Lei Guo Trafikanalytiker Sofia

Läs mer

Effektredovisning för BVSt_020 Laxå bangårdsombyggnad

Effektredovisning för BVSt_020 Laxå bangårdsombyggnad 2008-11-24 Till amlad effektbedömning PM Effektredovisning för BVt_020 Laxå bangårdsombyggnad Handläggare: Joakim Johansson, WP A& Telefon: 08-688 77 46 e-post: joakim.p.johansson@wspgroup.se Innehåll

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Sysselsättning utbildning och utanförskap

Sysselsättning utbildning och utanförskap Sysselsättning utbildning och utanförskap Med sikte på jämlik folkhälsa & välfärd i Sörmland Peter Eklund Länsstyrelsen i Södermanlands län Bommersvik 23.9 2011 1 JOBBIGT Mellan 2000 2009 har Befolkningen

Läs mer

Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08. Krister Sandberg

Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08. Krister Sandberg Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08 Krister Sandberg Uppdrag: Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden Syfte Kunskapsunderlag om hur arbetspendling ser ut i storstadsområdena

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län 2008-07-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Datum 2013-02-14 Dnr Bilaga D 1 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se Org nr: 222000-1545

Läs mer

RAPPORT Trafikprognoser

RAPPORT Trafikprognoser RAPPORT Trafikprognoser Kund Sollentuna Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 10 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

Effektredovisning för BVSt_020 Flen, bangårdsombyggnad etapp 2

Effektredovisning för BVSt_020 Flen, bangårdsombyggnad etapp 2 2008-11-24 Till amlad effektbedömning PM Effektredovisning för BVt_020 Flen, bangårdsombyggnad etapp 2 Handläggare: Joakim Johansson, WP A& Telefon: 08-688 77 46 e-post: joakim.p.johansson@wspgroup.se

Läs mer

Nya snabbtåg ger nya möjligheter Stockholm Oslo

Nya snabbtåg ger nya möjligheter Stockholm Oslo Gröna Tåget Nya snabbtåg ger nya möjligheter Stockholm Oslo 5 juli 2011 Oskar Fröidh oskar.froidh@abe.kth.se Vad är Gröna Tåget? Ett forskningsprogram om ett tågkoncept för fjärrtrafik och långväga regionaltrafik

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Södermanlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer