Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03"

Transkript

1 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03

2 MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN Göteborg SWECO VBB AB Trafikplanering Peter Blomquist Uppdragsnummer SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax

3 1 Underlag 1.1 Boende Mölnlycke tätort har idag (2006) cirka invånare av kommunens totalt cirka invånare. Det ska jämföras med cirka invånare när den förra linjenätsutredningen gjordes, vilket innebär en ökning med cirka 10 %. Störst har ökningen varit i området Djupedalsäng/Båtsmanstorpet där antalet invånare har ökat med nära personer eller 40 %. Figur 1 Antal boende år 2006 och arbetstillfällen år 2005 Inom den närmaste framtiden planeras det för ytterliggare ny bebyggelse inom Nysäter och Bortre Skogen (Långetjärns höjd). 1 (39)

4 Område Antal Antal invånare år invånare år Företagsparken, Säteriet, Solsten Djupedalsäng, Båtsmanstorpet Högadal, Skogen, Skinnefjäll Nya Långenäs, Benarby Centrum Pixbo Totalt Sysselsatta Antalet arbetstillfällen uppgår till drygt vilket är en ökning med hela 51 % eller nära sedan den förra linjenätsutredningen. Den största ökningen, mer än en fördubbling, har skett i området Företagsparken/Säteriet/Solsten där antalet arbetstillfällen har ökat från cirka till cirka I området Djupedalsäng/Båtsmanstorpet har antalet arbetstillfällen minskat från cirka 540 till cirka 460, en minskning med 16 %. Område Antal arbetstillfällen år 2005 Antal arbetstillfällen år 1998 Företagsparken, Säteriet, Solsten Djupedalsäng, Båtsmanstorpet Högadal, Skogen, Skinnefjäll Nya Långenäs, Benarby Centrum Pixbo Totalt (39)

5 1.3 Arbetspendling Arbetspendlingen till och från är betydande i båda riktningar. Den stora inpendlingen är främst beroende på Landvetter flygplats med över arbetstillfällen. Eftersom den totala inpendlingen till kommunen är nära och en stor del av personalen vid flygplatsen bor inom kommunen innebär det att även övriga delar av kommunen har en stor inpendling. Figur 2 Arbetspendling år Källa SCB. Störst är pendlingen mot Göteborg, men även pendlingen mot Mölndal är betydande. 3 (39)

6 1.4 Gymnasieresor Hulebäcksgymnasiet är en mycket populär gymnasieskola med över elever. Cirka 750 av dessa kommer från, men nära elever pendlar till och från skolan. De flesta kommer från Göteborg men det är även en stor pendling från Mölndal och Partille. Figur 3 Gymnasiependling till Hulebäcksgymnasiet Vi har inte lyckats få fram någon uppgift om gymnasiependling från men det är troligtvis en del elever som går såväl i Göteborg som Mölndal. Förutom Hulebäcksgymnasiet så finns Wendelsbergs folkhögskola med cirka 200 elever varav ungefär hälften bor på skolan, några bor i kommunen och resterande pendlar till skolan, främst från Göteborg. 4 (39)

7 1.5 Högskolependling Antalet högskolestudenter redovisas i nedanstående figur som antalet studenter antagna vid respektive högskoleenhet under åren Vi vet att några av studenterna avbryter sina studier och några flyttar till studieorten, men också att några av dem som antagits före år 2004 går kvar på högskolan efter tre års studier. Figur 4 Högskolependling 5 (39)

8 1.6 Nuvarande trafik Figur 5 Nuvarande kollektivtrafik i Mölnlycke tätort Kollektivtrafiken i Mölnlycke tätort består av följande linjer: 601, Mölnlycketerminalen Benarby Linjen trafikerar måndag fredag med 14 turer per dygn i vardera riktningen och under lördag söndag med 10 turer i vardera riktningen. Under vardagarna går några turer via Skinnefjäll. 602, Mölnlycketerminalen Kullbäckstorp Södra Djupedalsäng Mölnlycketerminalen Linjen är en högtrafiklinje som en fortsättning på Grön Express och trafikerar med 5 turer moturs under morgonen och 8 turer medurs under eftermiddagen. 6 (39)

9 603, Lilla Torget Företagsparken Mölnlycketerminalen Pixbo Mölnlycketerminalen Linjen är en högtrafiklinje som trafikerar med 5 turer medurs under förmiddagen och 8 turer moturs under eftermiddagen. Linjen trafikerar via Råda Portar västra under morgonen i riktning mot Göteborg och under eftermiddagen i riktning från Göteborg. 604, Lilla Torget Företagsparken Mölnlycketerminalen Nysäter Linjen är en högtrafiklinje och trafikerar med 7 turer i vardera riktningen under förmiddagen och med 9 turer i vardera riktningen under eftermiddagen. Linje 603 och 604 kompletterar varandra på Sträckan Lilla Torget Mölnlycketerminalen. Linjen trafikerar via Råda Portar västra under morgonen i riktning mot Göteborg och under eftermiddagen i riktning från Göteborg. 611, Mölnlycketerminalen Landvetter centrum Rävlanda (Bollebygd) Linjen trafikerar måndag fredag med 30 turer i vardera riktningen och med cirka 15 turer i vardera riktningen under lördag söndag. 681, Mölnlycketerminalen Kullbäckstorp Pixbo Mölnlycketerminalen Linjen trafikerar måndag fredag medurs med 6 turer under förmiddagen och 7 turer under eftermiddagen. Under lördag och söndag trafikeras linjen medurs med 18 turer per dygn. 751, Partille Mölnlycketerminalen Mölndal Frölunda Torg Linjen trafikeras med 38 turer per dygn i vardera riktningen under måndag fredag. Av dessa går 6 turer på morgonen och 7 turer på eftermiddagen till/från Partille. Övriga turer har start och mål vid Mölnlycketerminalen. Linjen trafikerar under måndag fredag sträckningen genom Pixbo. Under lördag söndag trafikerar linjen enbart sträckan Frölunda Torg Mölndal Kobackavägen med 32 turer per dygn. 7 (39)

10 Grön Express, Skogen Mölnlycketerminalen Göteborg Ytterby Linjen trafikerar måndag fredag med 60 turer per dygn i vardera riktningen. Av dessa turer går drygt hälften hela vägen till hållplats Skogen medan resterande turer avslutas vid Mölnlycketerminalen eller Råstensvägen. Ungefär hälften av turerna trafikerar via Säteriet G:a Boråsvägen via Helenedal. Under lördag trafikeras linjen med 35 turer varav ungefär hälften går via Säteriet. Under söndag trafikeras linjen med 25 turer varar ungefär hälften går via Säteriet. Tåg, Göteborg Mölnlycke Borås (Karlskrona/Kalmar) Under måndag fredag trafikeras linjen med 11 turer per dygn i vardera riktningen. 1.7 Åktider Åktiden mellan Mölnlycketerminalen och Brunnsparken uppgår till cirka min med linje 603, 604 och Grön Express. Åktiden med lokaltåg mellan Mölnlycke och Göteborgs central uppgår till cirka min med lokaltåg i riktning mot Göteborg och min i riktning från Göteborg. Körtiden med bil uppgår enligt till 18 min till Brunnsparken och 15 min till Göteborgs centralstation. Det innebär att körtidskvoten för buss varierar mellan 1,1 och 1,7 och för tåg mellan 0,9 och 1,1. Åktiden mellan Mölnlycketerminalen och Mölndals centrum uppgår till cirka min. Körtiden med bil uppgår till 14 min vilket innebär en restidskvot på 1,9 2,4. Åktiden mellan Mölnlycketerminalen och Partille centrum uppgår till cirka min. Körtiden med bil uppgår till 19 min vilket innebär en restidskvot på 1,3 1, Resande Antalet på och avstigande per hållplats redovisas i nedanstående figur och tabell. 8 (39)

11 Figur 6 Antal av och påstigande per hållplats Av bilden framgår tydligt hur dominerande Mölnlycketerminalen och Hulebäcksgymnasiet är för kollektivtrafiken. Den tredje största hållplatsen, Kyrkvägen har endast ett resande som motsvarar 10 % av Mölnlycketerminalens resande och 20 % av Hulebäcksgymnasiets resande. 9 (39)

12 Hållplats Påstigande Avstigande Summa Mölnlycketerminalen Hulebäcksgymnasiet Kyrkvägen Råda portar Sommarhemsvägen Skogsgläntan Platåvägen Säteriet Solsten Häggvägen Violinvägen Aspgården Dämmevägen Hönekullavägen Råstensvägen Orrekullevägen Hulebäcksgymnasiet östra Mölnlycke företagspark Rullstensvägen Tabell 1 Antal på och avstigande vid de största hållplatserna i Mölnlycke Jämfört med den förra kollektivtrafikutredningen så har Hulebäcksgymnasiet tillkommit som egen hållplats utan att Mölnlycketerminalen minskat i betydelse. Även Sommarhemsvägen är ny på listan över de tio största hållplatserna i Mölnlycke. I nedanstående figur redovisas antalet kollektivtrafikresor mellan kommuner i Göteborgsområdet. Uppgifterna kommer från den senaste resvaneundersökningen vilket innebär att Borås och Bollebygd inte finns med. 10 (39)

13 Figur 7 Antal kollektivtrafikresor mellan kommuner år 2007 För att enkelt kunna jämföra antalet kollektivtrafikresor med antal pendlare enligt tidigare redovisning har vi valt att lägga samman resorna i bägge riktningar och dividera med Resande per linje 601 Linje 601 har enligt den senaste resvaneundersökningen 6,2 resande per tur och en medelbeläggning på 4,2 perskm/tågkm. 21 turer av totalt 29 turer hade mindre än fem resenärer per tur. 602 Linje 602 har enligt den senaste resvaneundersökningen 7,2 resande per tur och en medelbeläggning på 2,9 perskm/tågkm. Fyra turer av totalt 13 turer hade mindre än fem resenärer per tur. 11 (39)

14 603 Linje 603 har enligt den senaste resvaneundersökningen 23,8 resande per tur och en medelbeläggning på 14,5 perskm/tågkm. Endast två turer av totalt 27 turer hade mindre än fem resenärer per tur. 604 Linje 601 har enligt den senaste resvaneundersökningen 19,7 resande per tur och en medelbeläggning på 15,5 perskm/tågkm. Sju turer av 39 turer hade mindre än fem resenärer per tur. 611 Linje 611 har enligt den senaste resvaneundersökningen 25,8 resande per tur och en medelbeläggning på 10,1 perskm/tågkm. Fem turer av totalt 64 hade mindre än fem resenärer per tur. 681 Linje 681 har enligt den senaste resvaneundersökningen 2,8 resande per tur och en medelbeläggning på 1,4 perskm/tågkm. Tio turer av totalt 13 hade mindre än fem resenärer per tur. 751 Linje 751 har enligt den senaste resvaneundersökningen 38,4 resande per tur och en medelbeläggning på 9,5 perskm/tågkm. Fem turer av 77 hade mindre än fem resenärer per tur. Grön Grön Express har enligt den senaste resvaneundersökningen 70,6 resande per tur och en medelbeläggning på 24,2 perskm/tågkm. Endast en tur, helt inom Kungälvs kommun, hade färre än fem resenärer Länkbelastning På den länken i Mölnlycke tätort som har flest resenärer, Solsten Kyrkvägen, går 212 turer per dygn. Antalet resenärer uppgick enligt resvaneundersökningen till 3 974, vilket innebär en medelbeläggning 12 (39)

15 på 19 resenärer per tur. Av dessa angav 27 % ärendet Arbete, 4 % Grundskola, 38 % Gymnasiet, 6 % Högskola och 25 % övrigt. På de länkar från Mölnlycke tätort som passerar kommungränsen mot Göteborg går totalt 176 turer per dygn med totalt resenärer vilket innebär 19 resenärer per tur. Ärendefördelningen är här 43 % Arbete, 2 % Grundskola, 26 % Gymnasiet, 6 % Högskola och 22 % Övrigt. På de länkar från Mölnlycke tätort som passerar kommungränsen mot Mölndals centrum går totalt 76 turer per dygn med totalt 642 resenärer vilket innebär drygt 8 resenärer per tur. Ärendefördelningen är här 29 % Arbete, 5 % Grundskola, 42 % Gymnasiet, 4 % Högskola och 21 % Övrigt. På Boråsvägen mellan Mölnlycke och Mölndal går 86 turer per dygn med resenärer vilket i genomsnitt innebär 22 resenärer per tur. Ärendefördelningen är här 40 % Arbete, 1 % Grundskola, 28 % Gymnasiet, 7 % Högskola och 25 % Övrigt. Över kommungränsen mot Partille går 26 turer per dygn med totalt 262 resenärer vilket innebär 10 resenärer per tur i genomsnitt Ärendefördelning Ärendefördelningen för kollektivtrafikresor inom (2 925 st) är 14 % Arbete, 36 % Grundskola, 26 % Gymnasiet, 2 % Högskola/KomVux och 23 % Övrigt. För resor till och från (8 152 st) är ärendefördelningen 41 % Arbete, 3 % Grundskola, 26 % Gymnasiet, 5 % Högskola/KomVux och 24 % övrigt Kollektivtrafikandel Om man jämför antalet kollektivtrafikresenärer som angett arbete som ärende med den uppgift som finns om arbetspendling från SCB erhålls följande kvoter som grovt kan anses vara kollektivtrafikandelen vid arbetsresor. Härryda internt: 3,8 % Härryda Göteborg: 14,8 % 13 (39)

16 Härryda Mölndal: 4,5 % Härryda Partille: 3,7 % Andelen kollektivtrafikresenärer i relationen med Göteborg kan jämföras med övriga kommuner ii Göteborgsregionen i nedanstående tabell. Ale 12,6% Alingsås 22,5% Härryda 14,8% Kungsbacka 10,3% Kungälv 10,1% Lerum 15,6% Lilla Edet 3,5% Mölndal 17,2% Partille 16,3% Stenungsund 12,4% Tjörn 5,2% Öckerö 4,7% Genomsnitt 14,0% Kollektivtrafikandelen från Härryda mot Göteborg ligger således över genomsnittet, men strax under Partille och Mölndal. Internt inom Göteborg uppgår kollektivtrafikandelen till 31 %. 14 (39)

17 2 Problemanalys Kollektivtrafikkommittén beskrev i sitt slutbetänkande, Kollektivtrafik med människan i centrum, (SOU 2003:67) följande punkter som viktiga för att erhålla en god kollektivtrafik. Satsa främst på att behålla dagens resenärer (särskilt ungdomar) och få de som reser sällan att resa mer. För de med begränsade ekonomiska resurser, t ex ungdomar, är priset viktigt. Gör det attraktivare att åka kollektivt genom att öka pålitligheten, anpassa linjesträckningar och avgångstider efter resenärernas behov, förkorta restiderna genom att prioritera bussarnas framkomlighet och förbättra komforten. Satsa på stråk där förutsättningarna att öka resandet är goda samt samordna olika kollektiva transporter t ex med anropsstyrning i glesare områden. Gör det enklare att resa genom t ex fasta avgångstider, täta avgångar, samordning av linjer och tidtabeller, bättre information inte minst vid störningar. Öka tryggheten genom fysiska åtgärder, utbildning och mer synlig personal samt öka tillgängligheten för funktionshindrade genom fysiska åtgärder, bättre information och personlig assistans. Inför system för att snabbt ta hand om klagomål och utnyttja dessa vid utvecklingsarbetet. Marknadsför kollektivtrafiken mer aktivt t.ex. i form av direktmarknadsföring. Människor är lättast att påverka när de måste ändra sina vanor, t ex vid byte av bostad eller arbetsplats. I detta avsnitt behandlar vi ovanstående punkter och kommenterar utifrån vår erfarenhet och upplevelse av kollektivtrafiken i Mölnlycke. På flera turer är det så hög beläggning att det är ståplats, även när det körs förstärkningsturer. Det minskar attraktiviteten och när man har en chans att resa på annat sätt så tar man den chansen. Gymnasieeleverna är oftast hänvisade att resa med 15 (39)

18 kollektivtrafiken till och från skolan. Om de får med sig en positiv syn på kollektivtrafiken är det större chans att de fortsätter att resa även när de slutat skolan. Det är onödigt lång restid med Grön Express och det finns olika linjevarianter med olika lång körtid vilket innebär ett oklart linjenät. Expresslinjen borde per definition vara den snabbaste och mest frekventa linjen i huvudrelationen. Den borde enbart ha en linjevariant mellan Göteborg och Mölnlycketerminalen. På slutet av linjesträckningen kan enstaka turer förlängas. Högtrafiklinjerna 603 och 604 är snabba och mycket populära men det men det innebär en låg servicenivå att de inte trafikerar större del av dygnet. Förbindelsen mellan Mölnlycke och Mölndal är långsam och trafiken är dåligt anpassad till övrig kollektivtrafik i Mölnlycke. På helgerna avslutas linjen vid Kobackavägen och går inte fram till Mölnlycketerminalen. Förbindelser mellan Mölnlycke och Partille är enbart en högtrafiklinje. Förbindelser saknas dagtid. Linje 601 Benarby Mölnlycketerminalen har låg beläggning. Linjenätet innehåller flera linjer som antingen är högtrafiklinjer eller lågtrafiklinjer. Det ger ett oklart linjenät för den som är sällanresenär. Idealet är ett och samma linjenät som trafikeras såväl vardagar som söndagar, men med olika turutbud. Linje 751 är en lång linje med flera olika uppgifter. Den ska passa med byten i såväl Partille, Mölnlycke, Mölndal och Frölunda Torg. Den har lång körtid mellan Mölnlycke och Mölndal. 16 (39)

19 3 Förslag Förslaget till nytt linjenät för Mölnlycke bygger på enkelhet som princip. Varje linje ska ha så få varianter som möjligt och helst en så kallad styv tidtabell. För att resa med kollektivtrafiken ska man kunna ta samma linje oavsett om det är högtrafik eller lågtrafik, måndag eller söndag. Givetvis kan man inte köra med samma turtäthet under alla trafikeringsperioder men det ska vara samma linje som trafikerar. Förslaget innehåller två olika förslag på linjenät, A och B, där alternativ B har en något högre trafikering. 17 (39)

20 3.1 Alternativ A Grön Express I Alternativ A trafikerar huvudlinjen, Grön Express, Mölnlycketerminalen Hulebäcksgymnasiet Solsten Råda Portar och därefter väg 40 mot Göteborg. Figur 8 Förslag Grön Express Linjen bör trafikeras med styv tidtabell med åtta turer per timma under högtrafikperioderna måndag till fredag och med fyra turer per timma i lågtrafik. Till Mölnlycketerminalen ansluter linje 601, 605 och 606 som vid terminalen byter linjenummer och övergår till att bli Grön Express in till Göteborg. Från Göteborg skyltas bussarna Mölnlycke därefter Nysäter etc. Med detta förslag skapas en mycket stark Expressbusslinje som kommer att utgöra stommen i trafiken mellan Mölnlycke och Göteborg. 18 (39)

21 601 Linje 601 upphör i sin nuvarande form och ersätts till och från Benarby av en ny linje 601 som trafikerar från Benarby till Skinnefjäll och vidare genom Djupedalsäng och Södra Kullbergstorp till Mölnlycketerminalen. I högtrafik trafikeras linjen med 2 turer per timma som förlängs via Allén in till Göteborg som Grön Express. Under lågtrafik går en tur per timma som avslutas i Mölnlycketerminalen. Figur 9 Förslag linje 601 För att erbjuda resenärer från Höga Hallar och Benarby en snabb resa till Mölnlycketerminalen och vidare mot Göteborg kan byte ske till linje 606 vid Nysätersrondellen. 602 Linje 602 föreslås att upphöra i sin nuvarande form. 603 Linje 603 föreslås att upphöra i sin nuvarande form. 19 (39)

22 604 Linje 604 föreslås ersätta dagens Grön express på sträckan Häggvägen Djupedalsäng Mölnlycketerminalen. Mellan Mölnlycketerminalen och Lilla Torget föreslås en linjesträckning via en ny bussgata direkt till Säteriet och därefter via Mölnlycke företagspark och Gamla Boråsvägen till Göteborg. Fram till dess att bussgatan till Säteriet byggs trafikerar linje 604 via Allén. Föreslagen trafikering är två turer per timma under högtrafikperioderna och därutöver en tur per timma. Figur 10 Förslag linje (39)

23 605 Linje 605 föreslås komplettera linje 604 på sträckan Häggvägen Djupedalsäng Mölnlycketerminalen. Efter Mölnlycketerminalen byter linjen namn till Grön Express in till Göteborg. Föreslagen trafikering är en tur per timma under högtrafikperioderna. Figur 11 Förslag linje (39)

24 606 Linje 606 utgår från Nysätersrondellen och går genaste vägen till Mölnlycketerminalen. Därifrån fortsätter linjen som Grön Express in till Göteborg. Föreslagen trafikering är tre turer per timma i högtrafik och två turer per timma i lågtrafik. Figur 12 Förslag linje (39)

25 611 Linjen föreslås få oförändrad linjesträckning och trafikering. Linjen har hög beläggning och ytterligare någon enstaka tur kan vara nödvändig. Figur 13 Förslag linje Linjen föreslås att ersättas av linje (39)

26 751 Vi föreslår att linjen delas upp i två separata linjer. En linje 607, som i högtrafikperioden trafikerar Mölnlycke Partille med två turer per timma. För att komma till Partille centrum under lågtrafikperioden hänvisas till linje 604 med ett byte vid Mölnlycke företagspark till linje 513 som trafikerar med två turer per timma. Figur 14 Förslag linje (39)

27 Den andra delen, linje 751, föreslås trafikera som dagens trafikering mellan Mölnlycketerminalen och Mölndal. Denna del föreslås få oförändrad trafikering under måndag fredag, men utökad till att gå hela sträckan ända fram till Mölnlycketerminalen under lördag och söndag. Figur 15 Förslag linje (39)

28 Linje 751 Express föreslås att i högtrafik trafikera från Mölndals Centrum via Kråkan och Pixbovägen och därefter via Mölndalsvägen till Mölnlycketerminalen med två turer per timma. Från Mölnlycketerminalen fortsätter den som Grön Express till Göteborg. Figur 16 Förslag linje 751 Express 26 (39)

29 3.2 Alternativ B Grön Express Mölnlycke tätort växer för närvarande i den sydöstra delen vid Nysäter. Det är därför naturligt att låta huvudlinjen, Grön Express, trafikera sträckningen Nysätersrondellen Mölnlycketerminalen Hulebäcksgymnasiet Solsten Råda Portar och därefter väg 40 mot Göteborg. Figur 17 Förslag Grön Express Linjen bör trafikeras med styv tidtabell med fyra turer per timma, kvartstrafik, under måndag till fredag och med två turer per timma, halvtimmastrafik under lördag och söndag. Med detta förslag skapas en mycket stark Expressbusslinje som kommer att utgöra stommen i trafiken mellan Mölnlycke och Göteborg. Med en tillräckligt attraktiv kollektivtrafik accepteras ett längre gångavstånd till hållplatsen. Det innebär att Grön Express kommer att betjäna en stor andel av boende och sysselsatta inom Mölnlycke tätort även om trafikeringen till Skogen och via Säteriet upphör. 27 (39)

30 Med nedanstående förslag beträffande utökad trafikering av linje 603 och 604 behöver Grön Express eventuellt inte angöra Delsjömotet. 601 Linje 601 upphör i sin nuvarande form och ersätts till och från Benarby av en ny linje 601 som trafikerar från Benarby till Skinnefjäll och vidare genom Djupedalsäng och Södra Kullbergstorp till Mölnlycketerminalen. I högtrafik förlängs linjen via Solsten in till Göteborg. Figur 18 Förslag linje (39)

31 Linjen dras även vidare till Mölnlycke fabriker. På de turer som går vidare till Göteborg angörs Mölnlycke fabriker på turerna från Göteborg under förmiddagen och mot Göteborg på eftermiddagen. För att erbjuda resenärer från Höga Hallar och Benarby en snabb resa till Mölnlycketerminalen och vidare mot Göteborg kan byte ske till Grön Express vid Nysätersrondellen. 602 Linje 602 föreslås att upphöra i sin nuvarande form. 603 Linje 603 föreslås trafikera från Mölndals Centrum via Kråkan och Pixbovägen och därefter samma linjesträckning som idag genom Pixbo. Från Mölnlycketerminalen föreslås den att trafikera via Allén och därefter motorvägen till Göteborg. Linjen föreslås få utökad trafik som omfattar hela trafikeringsdygnet. I lågtrafik avslutas den i vid Mölnlycketerminalen. Figur 19 Förslag linje (39)

32 Föreslagen trafikering är två turer per timma under högtrafikperioderna och därutöver en tur per timma. 604 Linje 604 föreslås ersätta dagens Grön express på sträckan Häggvägen Djupedalsäng Mölnlycketerminalen. Mellan Mölnlycketerminalen och Lilla Torget föreslås en linjesträckning via en ny bussgata direkt till Säteriet och därefter via Mölnlycke företagspark och Gamla Boråsvägen till Göteborg. Fram till dess att bussgatan till Säteriet byggs trafikerar linje 604 via Allén. Linje 603 kan då trafikera via Råda Portar Västra. Föreslagen trafikering är två turer per timma under högtrafikperioderna och därutöver en tur per timma. Figur 20 Förslag linje (39)

33 611 Linjen föreslås få oförändrad linjesträckning och trafikering. Linjen har hög beläggning och ytterligare någon enstaka tur kan vara nödvändig. Figur 21 Förslag linje Linjen föreslås att ersättas av linje 603 samt (39)

34 751 Vi föreslår att linjen delas upp i två separata delar. En del, linje 607, som i högtrafikperioden trafikerar Mölnlycke Partille. Under lågtrafikperioden finns tre varianter på trafikering. Antingen trafikeras hela sträckan Mölnlycke Partille även under lågtrafikperioden eller trafikeras enbart en del av linjesträckningen. Linjen kan då trafikera sträckan Mölnlycke Brasebacken/Öjersjö, alternativt endast Mölnlycke Företagsparken. För att komma till Partille centrum behövs då ett byte till linje 513 som trafikerar med två turer per timma. Figur 22 Förslag linje (39)

35 Den anda delen, linje 751, föreslås trafikera längs Mölndalsvägen fram till kommungränsen och därefter som dagens trafikering i Mölndal. Denna del föreslås få oförändrad trafikering under måndag fredag men utökad till att gå hela sträckan ända fram till Mölnlycketerminalen under lördag och söndag. Figur 23 Förslag linje (39)

36 3.3 Turutbud Föreslagen trafikering innebär en viss ökning av turutbudet. I nedanstående tabeller redovisas antal turer per timma under olika trafikeringsperioder dels i dagens trafik dels i de två förslagen till framtida trafikering. Antal turer per timma högtrafik lågtrafik lördag söndag Grön Figur 24 Dagens turutbud Antal turer per timma högtrafik lågtrafik lördag söndag Express Grön Figur 25 Föreslaget turutbud, alternativ A Antal turer per timma högtrafik lågtrafik lördag söndag Grön Figur 26 Föreslaget turutbud, alternativ B 34 (39)

37 4 Analys 4.1 Nya åktider Åktiden mellan Mölnlycketerminalen och Brunnsparken bedöms minska både för Grön Express och linje 603. För linje 604 beror det på hur en bussgata till Säteriet kan utformas men troligtvis kommer åktiden med linje 604 att vara oförändrad eller marginellt längre. Eftersom Grön Express inte kommer att trafikera via Säteriet eller Helenedal kommer dessa turer att gå cirka fem minuter snabbare. För linje 603 bedöms att åktiden kommer att vara oförändrad trots att linjen trafikerar via Solsten. Linje 603 föreslås att inte trafikera via Mölnlycke företagspark vilket innebär att körtiderna för dessa turer minskar med cirka två minuter. Den kortaste åktiden mellan Mölnlycketerminalen och Brunnsparken kommer inte att påverkas av förslaget till nya linjesträckningar, men åktiden med olika turer med samma linje kommer att variera mindre. Dessutom tillkommer två turer per timma i högtrafik så att det totala antalet turer per timma ökar från åtta till tio vilket innebär att väntetiden minskar från genomsnittliga knappa fyra minuter till tre minuter. Åktiden med buss kommer med den föreslagna trafikeringen att variera mellan cirka 20 min och 25 min. Det innebär att körtidskvoten för buss kommer att varierar mellan 1,1 och 1,4 istället för som nu mellan 1,1 och 1,7. Om Grön Express inte ska angöra Delsjömotet kan körtiderna minskas med en eller två minuter även för de snabbaste turerna. Åktiden mellan Mölnlycketerminalen och Mölndals centrum kan i Alternativ A minskas med cirka åtta minuter till cirka min. Körtiden med bil uppgår till 14 min vilket innebär en restidskvot på 1,4 1,8. Det är fortfarande inte bra men en stor förbättring från dagens cirka 1,9 2,4. Under högtrafikperioden utökas antalet turer från dagens två per timma till tre per timma. Åktiden mellan Mölnlycketerminalen och Partille centrum kommer inte att påverkas. 35 (39)

38 4.2 Resstandard För att belysa förslaget till nytt linjenät och ny trafikering har vi valt att exemplifiera med några utvalda relationer som vi beskriver i nedanstående avsnitt Pixbo Göteborg Dagens utbud mellan Pixbo och Göteborg utgörs i högtrafik av linje 603 som trafikerar med halvtimmastrafik, fem turer under morgonen och åtta turer under eftermiddagen. Under lågtrafikperioden trafikeras Pixbo av linje 681 med en tur per timma. Byte till Grön Express sker vid Mölnlycketerminalen. Utöver dessa linjer trafikerar linje 751 genom Norra Pixbo med två turer per timma under hela trafikeringsdygnet. För att komma till Göteborg kan man antingen åka till Mölnlycketerminalen och byta där till Grön Express eller åka till Mölndals centrum och byta där till pendeltåget. Restiden via Mölndal är cirka 10 min längre, delvis beroende på att bytet till lokaltåget inte passar i Mölndal delvis beroende på att linje 751 har lång körväg i Mölndal innan den kommer fram till Mölndals centrum. Alternativ A I Alternativ A kommer Pixbo att trafikeras med 751 som idag samt i viss mån med linje 751 Express. Den senare linjen kommer att ha kortare åktid till Mölndals centrum och med bättre möjlighet att anpassa tidtabellen till pendeltågen. För norra Pixbo kommer det inte längre att finnas någon direktförbindelse till Göteborg. Däremot kommer linje 751 att trafikera hela dygnet alla dagar direkt till Mölnlycketerminalen för byte där till någon annan linje. Alternativ B I trafikeringsalternativ B kommer linje 603 att trafikera i norra Pixbo hela dygnet. Det innebär att det alltid kommer att finnas ett direktresealternativ mellan Pixbo och Göteborg. Utöver det kommer linje 603 att trafikera till Mölndals centrum snabbare än vad linje 751 gör idag och med en möjlighet till bättre passning till lokaltågen. Det innebär att det alternativet kan bli likvärdigt för att nå centrala Göteborg. 36 (39)

39 För södra Pixbo kommer det inte längre att finnas något direktresealternativ till Göteborg. Däremot kommer linje 751 att trafikera hela dygnet alla dagar direkt till Mölnlycketerminalen för byte där till någon annan linje Skogen Göteborg Skogen trafikeras idag med cirka två turer per timma av de turer på Grön Express som inte går via Säteriet. Alternativ A I Alternativ A kommer Skogen att trafikeras med två turer per timma med linje 604. Om en bussgata byggs direkt till Säteriet blir restiden i stort sett oförändrad jämfört med dagens restid. Om inte bussgatan byggs kommer restiden från Skogen till Göteborg att förlängas med drygt fem minuter. Som komplement till dessa turer kommer linje 605 att i högtrafik trafikera med en tur per timma. Sammanlagt blir det således i högtrafik tre turer per timma, antingen med en tur var 20:e minut eller med oregelbunden tidtabell. Alternativ B I alternativ B kommer linje 604 att trafikera Skogen med två turer per timma. Om en bussgata byggs direkt till Säteriet blir restiden i stort sett oförändrad. Om inte bussgatan byggs kommer restiden från Skogen till Göteborg att förlängas med drygt fem minuter. Genom att byta till Grön Express vid Sommarhemsvägen kan restiden istället förkortas med någon minut Säteriet Göteborg Säteriet trafikeras idag med cirka en tur varje halvtimma av Grön Express, under lågtrafik går cirka en tur varje timma. I båda alternativet kommer Säteriet istället att trafikeras av linje 604 med samma intervall. Eftersom linje 604 trafikerar via Mölnlycke företagspark kommer åktiden att vara något längre än dagens Mölnlycke centrum Göteborg Med den föreslagna trafikeringen kommer samtliga turer på de linjer som går in till Göteborg alltid att trafikera samma linjesträckning och 37 (39)

40 ha ungefär samma åktid, lite beroende på trafiksituationen i Göteborg. Idag går vissa turer av Grön Express via Säteriet och linje 603 och 604 trafikerar via företagsparken i ena riktningen. De snabbaste turerna kommer att vara kvar medan de långsammaste turerna kommer att gå lite fortare än idag. I tillägg till dagens trafikering tillkommer två turer per timma i högtrafikperioderna. Det totala antalet turer ökar från dagens åtta turer per timma till tio turer per timma Nysäter Göteborg Nysäter trafikeras idag av linje 601 och under högtrafik av linje 604. Alternativ A I Alternativ A erhåller Nysäter en förbättrad trafik eftersom linje 604 kommer att trafikera hela trafikeringsdygnet, i högtrafik med 3 turer per timma och under övrig tid med två turer per timma. Linjen fortsätter efter Mölnlycketerminalen som Grön Express till Göteborg. I högtrafik blir det tre turer per timma, antingen med en tur var 20:e minut eller med oregelbunden tidtabell. Alternativ B Med alternativ B erhåller Nysäter en kraftigt förbättrad trafik genom att Grön Express kommer att trafikera med fyra turer per timma, en tur var 15:e minut Övrigt Teknologivägen i Mölnlycke företagspark kommer att få en linje i vardera riktningen under hela trafikeringsdygnet. Idag trafikeras den hållplatsen enbart i riktning från Göteborg under morgonen och till Göteborg under eftermiddagen. Hållplatsen Mölnlycke företagspark kommer dessutom att i Alternativ B trafikeras av linje 607 under hela trafikeringsdygnet. Det kommer det att finnas en förbindelse mellan Partille och Mölnlycke under hela trafikeringsdygnet. I lågtrafik behövs det i Alternativ A och eventuellt även i Alternativ B dock ett byte vid Företagsparken eller Brasebacken/Öjersjö. Idag finns det en förbindelse enbart under högtrafikperioden. 38 (39)

41 Gitarrvägen, Violinvägen och Fagottvägen får minskad trafikering. Idag trafikeras dessa hållplatser av Grön Express med två turer per timma och under högtrafikperioden av linje 602 med två turer per timma. I alternativ A ersätts dessa linjer med linje 604 med två turer per timma och i högtrafik dessutom med en tur per timma på linje 605. I Alternativ B trafikeras dessa hållplatser enbart av linje 604. SWECO VBB AB Trafikplanering Peter Blomquist 39 (39)

42

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE, LINJEUTREDNING PUBLIKATION 2012:03

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE, LINJEUTREDNING PUBLIKATION 2012:03 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE, LINJEUTREDNING PUBLIKATION 2012:03 Titel: Mölnlycke, Linjeutredning Datum: 2012-09-27 Beställare: Härryda kommun Kontakt: Björn Sundén, 031-724

Läs mer

Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6

Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6 14 UPPDRAG VGR_ÅTG-plan stråk 2 & 6 UPPDRAGSNUMMER 7000587000 UPPDRAGSLEDARE Peter Blomquist UPPRÄTTAD AV Peter Blomquist DATUM Uppdaterat faktaunderlag inför Workshop 1 för Stråk 6 Befolkning Befolkningstillväxten

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Vi blir ännu. bussigare. från 14 augusti 2017

Vi blir ännu. bussigare. från 14 augusti 2017 Vi blir ännu bussigare från 14 augusti 2017 Vi vill vara ditt bästa resealternativ Den 14 augusti startar vi fler linjer, inför kortare restider och skapar tätare turer för dig som bor i Lekebergs kommun.

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 1(115) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 2(115) Innehållsförteckning 1 Regionala stråk... 3 1.1 Finspång-Linköping... 3 1.2 Finspång-Norrköping...

Läs mer

Pressträff onsdag 23 januari

Pressträff onsdag 23 januari Pressträff onsdag 23 januari -Restiderna minskar -Resandet ökar -Punktligheten är stabil - Marknadsandelen E6Norr har ökat Restider utvalda expressbussar 14-18 januari Restider expressbussar Kl 06.30-08.30

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Kollektivtrafikutredning. Bilaga till program för detaljplan Airport City Härryda kommun 2011-05-05

Kollektivtrafikutredning. Bilaga till program för detaljplan Airport City Härryda kommun 2011-05-05 Kollektivtrafikutredning Bilaga till program för detaljplan Airport City Härryda kommun 2011-05-05 Uppdragsgivare Härryda kommun Swedavia AB Flygplatsfastigheter i Landvetter AB2011-05-05 Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar.

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar. 2012-07-23 Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Från tidtabellsskiftet den 19 augusti tas shoppingbiljetten ur stadstrafikernas utbud av färdbevis. Shoppingkortet, som består

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - kövde, ökad kapacitet samt ävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Handläggare: Maria Zachariadis, ZG Telefon: 031-103405 e-post:: maria.zachariadis@banverket.se

Läs mer

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Tjänsteutlåtande 0 Österåke Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0088 Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för regionförstoring och tillväxt i Västra Götaland

Kollektivtrafikens roll för regionförstoring och tillväxt i Västra Götaland J ÖNKÖPING I NTERNATIONAL B USINESS S CHOOL JÖNKÖPING UNIVERSITY Kollektivtrafikens roll för regionförstoring och tillväxt i Västra Götaland Lokala arbetsmarknader 1970 1990 2004 En av Västtrafiks huvudprocesser

Läs mer

Kollektivtrafikplan Örebro kommun

Kollektivtrafikplan Örebro kommun Datum Änr. Ks xx/xxxx 2012-04-18 Till Örebro läns landsting Kollektivtrafikplan Örebro kommun 2012-2013 Kollektivtrafikplanens omfattning Kollektivtrafikplanen omfattar den regionala kollektivtrafiken

Läs mer

Effektredovisning för BVGv_017 Ramnäs- Brattheden,mötesspår

Effektredovisning för BVGv_017 Ramnäs- Brattheden,mötesspår 2008-12-03 x PM Effektredovisning för BVGv_017 Ramnäs- Brattheden,mötesspår Handläggare: Håkan Berell Telefon: 070-307 04 43 e-post: hakan.berell@wspgroup.se Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3

Läs mer

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström Ny påfartsramp vid Björknäs Datum / Version: 2010-10-11 / 01 Sidan 1 av 12 Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Per Francke 101011 / 01 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007 Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet Juni 2007 VTG RUS 2006 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 1 2 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 1 3 GENOMFÖRANDE 3 Tabell 1: Intervjuandel efter fordonstyp 3 4 DATABEARBETNING

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

Bilaga. Riskanalys beslut om allmän trafikplikt. Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Bilaga. Riskanalys beslut om allmän trafikplikt. Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Bilaga Riskanalys beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Innehållsförteckning Riskanalys allmän trafikplikt Trafik 2016... 3 1. Bakgrund... 3 2. Trafik av kommersiellt intresse...

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer

Läs mer

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson

Resanderäkning 2010. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Andersson Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1 Regional

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

PARTILLE, LOKAL K2020

PARTILLE, LOKAL K2020 Partille kommun PARTILLE, LOKAL K2020 Göteborg ra02s 2005-11-11 Uppdragsnummer 2391521 SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Sammanfattning

Läs mer

Effektberäkningar föreslagna trafikförändringar augusti T16 Haninge kommun

Effektberäkningar föreslagna trafikförändringar augusti T16 Haninge kommun Effektberäkningar föreslagna trafikförändringar augusti T16 Haninge kommun Metodbeskrivning... 2 Linje 806 Gullmarsplan - Söderby... 3 Linje 807 Gullmarsplan - Svartbäcken... 3 Linje 809 Gullmarsplan -

Läs mer

ÖVERSIKT FRÅGOR OCH SVAR KRING FÖRSLAGET OM NYA BUSSTRAFIKEN

ÖVERSIKT FRÅGOR OCH SVAR KRING FÖRSLAGET OM NYA BUSSTRAFIKEN ÖVERSIKT FRÅGOR OCH SVAR KRING FÖRSLAGET OM NYA BUSSTRAFIKEN Nu finns en sammanställning över de önskemål, synpunkter, idéer och tankar som inkom i de förslagsbrevlådor vi hade på utställningarna i mars.

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

K2020. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare K2020 K2020 1

K2020. Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare K2020 K2020 1 Förslag till kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen Bernt Nielsen, Born40 tidigare projektägare 1 Övergripande mål Långsiktigt hållbar utveckling i Göteborgsområdet Ekologiskt hållbar utveckling

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge 2015-02-19 Dnr KTF2015-0044 Samhälle och trafik Lena Hübsch Tfn 073-866 59 62 E-post lena.hubsch@ul.se Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4)

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Statusläge Studiebesök 20120906 Sida 1 Vem står bakom? Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

ATT RESA MED FÄRDTJÄNST

ATT RESA MED FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST ATT RESA MED FÄRDTJÄNST Den här broschyren vänder sig till dig som har beviljats tillstånd för färdtjänst. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som har någon form av funktionsnedsättning.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran nsson 2007-04-19 Styrgruppen för det sociala området Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler Styrgruppen beslutade vid sitt möte 3 april att göra en uppdatering

Läs mer

Linje 390 Tätortstrafik Vadstena

Linje 390 Tätortstrafik Vadstena Linje 390 Tätortstrafik Vadstena Beskrivning av trafiken Ansvaret för tätortstrafiken i Vadstena togs över från kommunen 2013. Under tiden som Vadstena kommun körde trafiken i egen regi var bussen avgiftsfri

Läs mer

RAPPORT. Kollektivtrafikutredning Kållereds Köpstad IKEA CENTRES OCH IKEA FASTIGHETER GBG KOLLEKTIVTRAFIK UPPDRAGSNUMMER RAPPORT

RAPPORT. Kollektivtrafikutredning Kållereds Köpstad IKEA CENTRES OCH IKEA FASTIGHETER GBG KOLLEKTIVTRAFIK UPPDRAGSNUMMER RAPPORT IKEA CENTRES OCH IKEA FASTIGHETER Kollektivtrafikutredning Kållereds Köpstad UPPDRAGSNUMMER 7001300000 GBG KOLLEKTIVTRAFIK PETER BLOMQUIST Sammanfattning Ikea-koncernen har för avsikt att utveckla Kållereds

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2014-11-14 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2016 löper ett antal

Läs mer

Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands Väsby station

Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands Väsby station UPPDRAG Bedömd terminalkapacitet Upplands Väsby station UPPDRAGSNUMMER 2128095000 UPPDRAGSLEDARE Anders Schweitz UPPRÄTTAD AV Anders Schweitz DATUM Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands

Läs mer

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 2014-10-22 Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt... 3 1. Allmänt... 3 2. Beskrivning av

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Trafikplan Buss 2017

Trafikplan Buss 2017 Trafikplan Buss 2017 Trafikplan Buss 2017 A. Trafiksatsningar för nöjdare och fler kunder B. Effektivisera och ompröva för ökad kundnytta C. Basutbud öppettider enligt utfästelser i Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola Introduktionsprogramsgruppen Gymnasieantagningen 2016-09-29 Kartläggning av

Läs mer

s : Vändplats Alme

s : Vändplats Alme s. 84-89: Vändplats Alme dal Vändplats Almedal Jag har redan vittnat om min oro för Olskroken. Vid gränsen till Mölndal finns en annan plats som, trots att den ligger ljusår ifrån i komplexitet, förtjänar

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport 2014-02-26 Uppdraget Pågatåg Nordost är en samverkan mellan 12 kommuner och 3 regioner som arbetar för att utveckla regionen genom en förbättrad tågtrafik på 5 bandelar.

Läs mer

GUSTAVSBERGSVÄGEN OCH FABRIKSOMRÅDET BUSSHÅLLPLATS - PM

GUSTAVSBERGSVÄGEN OCH FABRIKSOMRÅDET BUSSHÅLLPLATS - PM GUSTAVSBERGSVÄGEN OCH FABRIKSOMRÅDET BUSSHÅLLPLATS - PM 2013-04-09 Sammanfattning Hållplats Gustavsbergs centrum ligger oförändrat. Alla typer av linjer trafikerar hållplatsen. Farstavikens hållplatser

Läs mer

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR per maj OM KARTLÄGGNINGEN Kartläggningen baseras på uppgifter erhållna från samtliga GR-kommuner under perioden 9. Göteborgs uppgifter har erhållits

Läs mer

KOPPLINGAR FÖR EFFEKTIVA PERSONTRANSPORTER

KOPPLINGAR FÖR EFFEKTIVA PERSONTRANSPORTER KOPPLINGAR FÖR EFFEKTIVA PERSONTRANSPORTER Maj 2007 SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Göteborg SWECO VBB AB Trafik Nina Galligani Uppdragsnummer

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER!

UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER! UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER! Utökning av göteborgsregionen Göteborg Borås mot Stockholm Östra göteborgsregionen BORÅS GÖTEBORG HÄRRYDA BOLLEBYGD KINNA Ny järnväg Göteborg - Stockholm

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvaneundersökningen Resvaneundersökningen, RVU har genomförts i samverkan mellan Göteborgs Stad Trafikkontoret, Vägverket och Västtrafik. Det är en undersökning

Läs mer

Underlag från möte om trafikförändringen i västra länsdelen 2013

Underlag från möte om trafikförändringen i västra länsdelen 2013 Datum 1(1) Diarienr 2012-05-14 2012/0205 Linköpings kommun Mjölby kommun Motala kommun Kbmmur tyrsteen c sh Vadstena kommun,.. indsn Ödeshögs kommun 2012 - : Underlag från möte om trafikförändringen i

Läs mer

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 1 (8) HANDLÄGGARE Marika Norrberg 08-535 365 65 Marika.norrberg @huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Förslag till beslut Nämnden beslutar

Läs mer

Yttrande över samråd - inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016

Yttrande över samråd - inför trafikförändringar i SL:s busstrafik from januari 2016 Tjänsteutlåtande Trafikplanerare 20150923 Harry Bertilsson 0859097653 Dnr: harry.bertilsson@upplandsvasby.se KS/2015:387 31281 Kommunstyrelsen Yttrande över samråd inför trafikförändringar i SL:s busstrafik

Läs mer

FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA. 8 JAN 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA. 8 JAN 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA 8 JAN 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

Omläggning av trafiken för linje 4,9,29,65 och 414 från fredag kväll 20 november till måndag morgon 23 november

Omläggning av trafiken för linje 4,9,29,65 och 414 från fredag kväll 20 november till måndag morgon 23 november 2015-11-18 uppdaterad 14.00 Omläggning av trafiken för linje 4,9,29,65 och 414 från fredag kväll 20 november till måndag morgon 23 november Från och med cirka klockan 19.00 fredagen den 20 november till

Läs mer

Kollektivtrafikens konkurrenskraft i olika marknadssegment

Kollektivtrafikens konkurrenskraft i olika marknadssegment marknadssegment Exempel på viktiga frågeställningar kring vilken effekt på antal resenärer olika åtgärder för kollektivtrafiken kan ge 2011-03-02 Martin Wester - Trafikplanerare Sidan 1 Frågeställningar;

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka 1(5) Handläggare Beatrice Gustafsson 08-686 3907 beatrice.gustafsson@sll.se Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka På uppdrag

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Kollektivtrafikmöte. Haparanda kommun

Kollektivtrafikmöte. Haparanda kommun Kollektivtrafikmöte Haparanda kommun 2014-11-26 Haparanda kommun - Trafik Linjen är främst en skollinje, den ansluter till L54 i Karungi som tar skolbarn till Haparanda. Dock måste L54 förstärkas varje

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Elevresor pilotprojekt mellan Västtrafik och GR våren 2011

Elevresor pilotprojekt mellan Västtrafik och GR våren 2011 Elevresor pilotprojekt mellan Västtrafik och våren 2011 Bakgrund Lång historik: diskussion över tid med Västtrafik om rabatterade priser för att ge möjlighet för elevgrupper inom att besöka kulturinstitutioner,

Läs mer

Utredning av flygbusstrafik till Göteborg Landvetter Airport och Göteborg City Airport

Utredning av flygbusstrafik till Göteborg Landvetter Airport och Göteborg City Airport Utredning av flygbusstrafik till Göteborg Landvetter Airport och Göteborg City Airport april 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND 1 1.2 SYFTE 1 1.3 PROJEKTDELTAGARE 1 2

Läs mer

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 14 (21) Sammanträdesdatum 2011-12-20 324 Dnr 2011/300 Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 INLEDNING Skrivelse från Västmanlands

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 7 februari 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Vuxenutbildningen i Härryda, Långenäsvägen 5 (Mölnlycke Centrum) Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer