Busstrafiken i Trelleborg Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015"

Transkript

1 Busstrafiken i Trelleborg Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

2 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: Linje 146: Linje 144 & 145: Linje 190: Linje 181: Stadsbuss: Infrastruktur: Projektledare: Mattias Schiöth, Skånetrafiken Referensgrupp: Björn Wedeby, Skånetrafiken Pia Eriksdotter, Skånetrafiken Mats Åstrand, Trelleborgs kommun Ann Katrin Sandelius, Trelleborgs kommun Charlotte Hägg Reader, Trelleborgs kommun Hans Lilja, Trelleborgs kommun Stefan Andersson, Trelleborgs kommun

3 Busstrafiken i Trelleborg 3 Dagens linjenät

4 Busstrafiken i Trelleborg 4 Dagens linjenät

5 Busstrafiken i Trelleborg 5 Dagens linjenät

6 Busstrafiken i Trelleborg 6 Dagens linjer Linje Resande 2013 KTG Malmö Svedala % 142 Malmö Bara Klågerup % 144 Malmö Ö Grevie Anderslöv Trelleborg % 146 Malmö Vellinge Trelleborg % 165 Lund Svedala Alstad Trelleborg % 181 Vellinge Höllviken Skegrie Trelleborg % 182 Höllviken Skåre Trelleborg % 184 Trelleborg Ö Klagstorp St Beddinge Trelleborg Skateholm Abbekås Ystad % 346 Malmö Vellinge Trelleborg % 365 Lund Trelleborg % 379 Vellinge Ö Grevie V Ingelstad Vellinge Stadsbuss 1 Albäck Övre Högalid % Stadsbuss 2 Fagerängen Kyrkoköpinge Övre Hallabacken % Stadsbuss 3 Fagerängen Övre Gislövs läge %

7 Busstrafiken i Trelleborg 7 Pågatåg till Trelleborg från december 2015 Ingår i linjen Helsingborg Landskrona Lund Malmö Trelleborg Öppet söndag torsdag kl och fredag lördag kl 05 02, med halvtimmestrafik Ersätter busslinjer 346 och 365, samt reducerar linje 146 Målet för den nya tågtrafiken är att öka resandet i stråket mot Malmö med 25 %

8 Busstrafiken i Trelleborg 8 Nya Trelleborg Centralstation Blir stadens knutpunkt för all kollektivtrafik Tågen ankommer minuttalen 20, 50 och avgår 10, 40 Anslutande busstrafik bör ankomma och avgå vid minuttalen 00, 30 20, 50 10, 40 00, 30

9 Busstrafiken i Trelleborg 9 Ny busstrafik Busstrafiken utvecklas enligt mål och strategier i Trafikförsörjningsprogrammet. Busstrafik i starka och medelstarka stråk ska ha resandeökningar på 3 5 % per år. Med ny Pågatågstrafik till Trelleborg som förutsättning finns en stor potential att utforma en attraktiv busstrafik på hela Söderslätt och i Trelleborgs tätort

10 Busstrafiken i Trelleborg 10 Linje 146 Ändhållplats Trelleborg C, via hpl Ehrenbuschgatan och ny hpl Lasarettet, och ny kortare linjesträckning längs hela Hedvägen via tre nya hållplatser i väster. Persåker Maglarp V Ringvägen Karbingatan Lavettvägen Lasarettet Indragen hpl Bäckaskolan berör 20 % av linjens framtida resenärer, som får cirka 6 minuter längre restid Genomresande vinner 1,5 minut, vilket gör att tidsvinster och förluster tar ut varandra Produktionsbesparing på 0,2 0,3 Mkr per år Bäckaskolan Ehrenbuschgatan Centralstationen

11 Busstrafiken i Trelleborg 11 Linje 146 Behövs för västra Trelleborg Får halvtimmestrafik, med beredskap för förstärkning i högtrafik Såsom komplement till tåget ska linje 146 ankomma och avgå i anslutning till de stadsbussturer som inte ansluter till tåget. Det betyder att stadsbussar i kvartstrafik alltid har en anslutning mot Malmö. Linje 146 har anslutning till linje 1 mot Högalid på hpl Karbingatan och för Albäck på nya ändhållplats Persåker. Linje , 50 10, 40 20, 50 10, 40 00, 30 15, 45

12 Busstrafiken i Trelleborg 12 Linje 144 Linje 144 ska inte gå parallellt med tåget Ö Grevie Malmö. Linje 144 kortas och ansluts till Ö Grevie, med byte till tåg mot Malmö. 144

13 Busstrafiken i Trelleborg 13 Linje 165 Med Pågatåg Trelleborg Lund blir samma långa relation med linje 165 mindre betydelsefull, även fast bussen når SUS i Lund. Trelleborg C Lund C ( Lund SUS) Tåg: 45 minuter (+ 10 min) Linje 165: 76 minuter (+ 5 min) Linje 365: 54 minuter (+ 5 min), 5 dubbelturer per vardag Svedala har utmärka förutsättningar för en knutpunkt, som inte utnyttjas idag. Tågen anländer och avgår i båda riktningarna på minuttalen 00, 30. Detta bör utnyttjas för anslutande busslinjer. Linje 165 delas i två delar, med brytpunkten i Svedala. Södra delen får nummer 145.

14 Busstrafiken i Trelleborg 14 Linje 144 och 145 Busslinjerna ansluter till tåg i Ö Grevie och Svedala, samt i Trelleborg. Omfattande halvtimmestrafik föreslås, vilket kräver att linjen Svedala Trelleborg måste trimmas ner till en körtid på cirka 25 minuter per riktning. Även linje 144 måste trimmas något.

15 Busstrafiken i Trelleborg 15 Linje 144 och 145 Alstad har 250 invånare och får klara sig med en ordentlig busslinje, som ansluter mot Malmö och når Trelleborg via Anderslöv. I korsningen väg 101/108 ska det vara möjligt att byta mellan linjerna. Alstad

16 Busstrafiken i Trelleborg 16 Ny bytespunkt för linje 144 och 145 Hpl Klörup byn Ny hpl för linje 144. Alternativa hpl lägen. Ny hpl för linje 145 Hpl Rosenhill Hpl Klörup S

17 Busstrafiken i Trelleborg 17 Linje 144 Ska ha en körtid på 40 minuter Ö Grevie stn Trelleborg C Dagens verkliga körtid Ö Grevie Folkhögskola Trelleborg Övre: 40 min Förlängning till Ö Grevie station, +1 min: 41 min Förlängning till Trelleborg C, +2 min: 43 min Kortare körväg i Trelleborg, 3 min: 40 min

18 Busstrafiken i Trelleborg 18 Linje 145 Ska ha en körtid på 25 minuter Svedala station Trelleborg C Dagens verkliga körtid Svedala station Trelleborg Övre: 30 min Förlängning till Trelleborg C, +2 min: 32 min Slopad körväg inom Alstad, 4 min: 28 min Via Hesekillegatan Kontinentgatan till stationen, 3 min: 25 min

19 Busstrafiken i Trelleborg 19 Ny hållplats vid Minnesberg för linje 145 Körvägen inom befintlig hållplats i Minnesberg tar 2 minuter i var riktning. Ny hpl för linje på /avstigande är per vardag använder hållplatsen. De får 300 meter längre till en ny hållplats, vilket ger en total tidsförlust på cirka 2 timmar per dag. 400 resenärer per vardag är genomresande. De sparar 2 minuter per resa, vilket ger en total tidsvinst på cirka 13 timmar per dag. Svårt att få åtgärden genomförd till december 2015 Åtgärden är eftersträvansvärd, dels för att den minskar resenärernas totala restid, dels för att det blir körtid över till att köra linjen via Lasarettet i Trelleborg. Hpl Minnesberg Snapparpsvägen

20 Busstrafiken i Trelleborg 20 Lasarettet Förändringarna av linje 144 och 165 leder till att de tappar den direkta kopplingen till Lasarettet i Trelleborg. På Centralstationen kommer det alltid att finnas ett bra byte till stadsbusslinje till Lasarettet. Det bör ändå vara en långsiktig ambition att återfå mer trafikering via Lasarettet, för ökad tillgänglighet till stadens målpunkter. För nya linje 145 handlar det om att effektivisera stoppet vid Minnesberg för att hinna köra via Lasarettet, medan det ännu inte finns någon lösning på hur linje 144 ska kunna nå Lasarettet.

21 Busstrafiken i Trelleborg 21 Linje 190 Med en körtid på cirka 60 minuter kan linje 190 få anslutning till tåg både i Trelleborg och Ystad. Samordning i Abbekås mellan linje 190 och 305 är omöjlig

22 Busstrafiken i Trelleborg 22 Linje 190 Dagens körtid på 65 minuter reduceras till 61 minuter genom att: Korta linjen till Trelleborg C och Flytta hållplats Skateholm Cedervägen ut till väg 9, till befintliga fickor, som behöver bli tillgängliga. Det är viktigt att fortsatt kunna vända bussar i Skateholm.

23 Busstrafiken i Trelleborg 23 Östra Industriområdet Befintlig linje 4, som körs med taxi, läggs ner. En ny hållplats anläggs på Östra Infarten vid GC tunneln invid korsningen med Dalaleden, d v s vid infarten till industriområdet. Linje 190 stannar på hållplatsen och ersätter linje 4.

24 Busstrafiken i Trelleborg 24 Linje 182 Körs i dagsläget med fyra dubbelturer per vardag och har cirka resor per år, vilket är i genomsnitt 8 resenärer per tur. KTG 24 %. Enligt turräkning från 2012 står hållplatserna på sträckan mellan Höllviken och Trelleborg (Fredshög Kurland Fågelvik) för 20 % av resandet. De nio hållplatserna har var för sig i snitt 2 på /avstigande per vardag.

25 Busstrafiken i Trelleborg 25 Linje 182 Linjen täcker unikt in Skåre med sina 130 invånare. Linjen går även vid Kurland/Stavstensudde med cirka 500 invånare. Det underlaget har dock en närhet till linje 146, vid Maglarp, som går i omfattande halvtimmestrafik, vilket får linje 182 att framstå som ett alternativ som en potentiell kund inte överväger att resa med. 146 På grund av lågt resande till/från mellanliggande hållplatser, dålig trafikekonomi och ingen tätort som linjen täcker in ensam läggs linje 182 ned och resurserna överförs till linje 181, som ensamt och tydligt kan förbinda Trelleborg med Höllviken. 182

26 Busstrafiken i Trelleborg 26 Linje 181 Linjen förbinder Trelleborg med Höllviken och fortsätter därifrån till Vellinge. Dagens utbud är 11 dubbelturer per vardag och 4 5 dubbelturer på helgen. Förutom att förbinda huvudorterna täcker linjen även in V Tommarp, Skegrie och i viss mån Räng Sand längs körvägen. Linjen förlängs till Trelleborg C, på samma sätt som linje 146.

27 Busstrafiken i Trelleborg 27 Linje 181 Linjen föreslås få ytterligare 3 dubbelturer per vardag, vilket ger fullständig timmestrafik mellan kl 06 och 20. Därtill föreslås att fordonet från slopad linje 182 används till att skapa halvtimmestrafik i högtrafik på linje 181 på sträckan Trelleborg Höllviken, med ytterligare två dubbelturer på morgonen och tre på eftermiddagen. Dessa turer måste samköras i omlopp med linje 152. Därmed får stråket Trelleborg Höllviken sammanlagt 19 dubbelturer per vardag med en tydlig linje 181, jämfört med dagens 11+4 dubbelturer med linje 181 respektive 182.

28 Busstrafiken i Trelleborg 28 Stadsbuss Förslag till nytt linjenät med två turtäta linjer: Bästa utbud Antal bussar Linje 1 Persåker Centralstationen Fagerängen 15 min 4 stadsbussar Linje 2 Högalid Centralstationen Gislövs läge 15 min 4 stadsbussar I högtrafik Modeshög Centralstationen, stark riktning 30 min 1 stadsbuss Turtätheten ovan åtminstone i högtrafik, vardagar kl 06 09, I lågtrafik 30 minuterstrafik på linje 1 och 2 med 2+2 stadsbussar

29 Busstrafiken i Trelleborg 29 Komplement till stadsbusslinjerna Fem regionbusslinjer har ett så stort utbud att de även utgör ett komplement för lokalt resande. Högtrafik Dagtid Linje 146 längs Hedvägen 30 min 30 min Linje 181 mot V Tommarp 30 min 60 min Linje 145 via Kyrkoköpinge 30 min 30 min Linje 144 längs Engelbrektsgatan 30 min 60 min Linje 190 med ny hpl Modeshögsvägen 30 min 60 min Därutöver finns linje 184 från Klagstorp med några turer per vardag.

30 Busstrafiken i Trelleborg 30 Stadsbuss linjeförändringar Stadsbuss via stationen och Nygatan. Tarmen och slingan vid Albäck slopas och ersätts av en dubbelriktad körväg med ändhållplats i Persåker vid Hedvägen. Rakare körväg via Västergatan Tommarpsvägen. Körväg via Tallvägen Ekevägen för bättre täckning av nordöstra stadsdelen

31 Busstrafiken i Trelleborg 31 Stadsbuss linjenätets yttäckning Föreslagna linje 1 och 2, som kan köras med omlopp inom en timme, saknar följande täckning jämfört med dagens linje 1 3: Modeshög, öster om Gislövs läge, trafikeras i dagsläget av linje 3 med cirka 40 turer per vardag, mest i högtrafik. Modeshög har numera tillgång till en hållplats på linje 190. I högtrafik kommer även turer att köras i stark riktning från/till Modeshög på linje 2. Kyrkoköpinge, med omnejd, trafikeras i dagsläget av linje 2 i halvtimmestrafik. I samma område går dagens linje 165, som ersätts av linje 145, som förutsätts få halvtimmestrafik och därmed är en fullgod ersättning för slopad stadsbusstrafik. Ny linje 1 går dessutom via Tallvägen Ekevägen som viss kompensation. ICA Maxi har en hållplats Strandridaregatan på dagens linje 2, som utnyttjas av en på /avstigande per tur. Det är inte rimligt att fortsatt köra omfattande halvtimmestrafik med ett sådant underlag. Trafiken läggs ner.

32 Busstrafiken i Trelleborg 32 Stadsbuss beläggning och kapacitet Beläggning i morgonens maxtimme mot centrum/centralen 2013 Uppskattning 2016 Albäck Högalid Fagerängen Gislöv Kapacitetsbehovet är störst på linjegrenarna mot Fagerängen och Gislöv, som behöver mer än kvartstrafik i högtrafik. Från Fagerängen är linje 144 ett komplement. Och från Modeshög/Gislöv körs kompletterande turer i stark riktning på linje 2. Linjegrenarna mot Albäck och Högalid har inte en prognosticerad beläggning som motiverar kvartstrafik, men med ny Pågatågstrafik och ett stort befintligt resandeunderlag som förutsättningar görs ändå en satsning.

33 Busstrafiken i Trelleborg 33 Stadsbuss invånare och resor per linjegren Invånare Resor 2013 Albäck Högalid Fagerängen Gislöv Kyrkoköpinge Centrum Totalt Skånska städer i samma storleksordning Ängelholm, Eslöv och Hässleholm har ungefär 20 % fler resor per invånare. Landskrona har med en externt placerad järnvägsstation mer än tre gånger fler stadsbussresor per invånare.

34 Busstrafiken i Trelleborg 34 Stadsbuss potential Den traditionella analysen visar på ett starkt resande på linjegrenarna i öster, medan de västra delarna har ett fortsatt lågt resande. Utgångspunkten för den analysen är dagens låga resande med befintlig linje 1. Ett alternativt antagande är att det låga resandet per invånare för linje 1 kan lyftas till ett normalt antal resor per invånare, vilket kan innebär nästan ett fördubblat resande. Genom att utöka utbudet i hela linjenätet samtidigt som Pågatågstrafiken införs ges möjlighet att skapa ordentlig uppmärksamhet, vilket kan lyfta det låga resandet i västra delen till normal nivå, vilket därmed motiverar en satsning på bättre turutbud.

35 Busstrafiken i Trelleborg 35 Stadsbuss snabbhet kontra turtäthet Frågan är behandlad i tidigare stadsbussutredning och slutsatsen därifrån vidhålls. I valet mellan att trafikförsörja en del av staden med en gren med kvartstrafik eller två grenar med halvtimmestrafik och kortare åktid vinner turtätheten, d v s alternativet med en linjegren. Detta gäller särskilt om produktionen i lågtrafik vägs in. Stadsbuss bör inte köras mer sällan än var halvtimme, vilket innebär att alternativet med två grenar har uppåt dubbel kostnad i lågtrafik.

36 Busstrafiken i Trelleborg 36 Stadsbuss nya linje 1 och 2 Med förslag på nya respektive slopade hållplatser

37 Busstrafiken i Trelleborg 37 Infrastruktur beslutat Bussterminal på Trelleborg C för all busstrafik Hpl vid stationen i Ö Grevie för linje 144 (Trafikverket) Hpl Maglarp och Persåker på nya Hedvägen för linje 146

38 Busstrafiken i Trelleborg 38 Infrastruktur viktigt för regionbuss Hpl V Ringvägen för linje 146, inkl GC anslutningar Hpl i korsningen väg 101/108 för linje 144 och 145 (Trafikverket) Hpl vid korsningen Köpingegatan/Malörtsvägen (Kyrkoköpinge) för linje 145 Hpl i korsningen Hesekillegatan/Hedvägen för linje 145 Hpl på väg 9 vid Ö Industriomr, vid GC tunneln under Ö Infarten öster om Dalaleden för linje 190 (Trafikverket) Hpl på väg 9 i Skateholm för linje 190 (Trafikverket)

39 Busstrafiken i Trelleborg 39 Infrastruktur viktigt för stadsbuss Nygatan Österbrogatan Kontinentalgatan som prioriterat stadsbusstråk. Hpl vid sjukhuset på Valldammsgatan söder om Hedvägen för linje 2, 146 och 181. Hpl på Valldammsgatan söder om Allén för linje 1 och 2. Ungefär tre nya hållplatser och fyra nya kompletterande hållplatslägen för linje 1 på sträckan Sjöviksvägen Persåker Två nya hållplatser för linje 1 på Västergatan Tommarpsvägen. Hpl för linje 1 på Hedvägen vid Liljeborgsgatan. Hpl på Tallvägen vid Köpingegatan för linje 1. Två nya hållplatser för linje 2 på Österleden vid Johan Kocksgatan och Östergatan.

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

Dubbelt upp! Lokala K2020

Dubbelt upp! Lokala K2020 Dubbelt upp! Lokala K2020 Kommunernas planer, önskemål och förväntningar på kollektivtrafiken i Göteborgsregionen år 2025 December 2010 XXX Innehåll Förord 3 Dubbelt upp! Lokala K2020 7 Ale kommun 12 Alingsås

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Innehåll Region Skåne Malmö Stad s kommun Helsingborgs stad Skåne Nordost Styrgrupp

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Nya stationer, nya möjligheter En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan 1 Rapportens namn: Nya stationer, nya möjligheter? En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Namn Sökord: Station,

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM Version 1.0 Malmö 2010-06-17 Sweco Infrastructure AB Trafikutredning Kristianstadslänken genom centrum 1 (17) Dokumentinformation Titel: Trafikutredning

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15 Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall Rapport 2012-02-15 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se Vision för Öresundsregionen år 2070 www.oresund2070.se Befolkningen kommer att öka med en miljon invånare och klimatet förändras. (sid 3 5 & 10) För att alla ska få plats behöver vi förtäta städerna och

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Sveriges Bussföretag, 2015-05-06 Innehåll 1. Innehåll...2 2.

Läs mer

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Gatukontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-05-18 2.0 André Kingstedt Gatukontoret Planeringsenhet A Innehållsförteckning Södra Förstadsgatan

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer