Busstrafiken i Trelleborg Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015"

Transkript

1 Busstrafiken i Trelleborg Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

2 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: Linje 146: Linje 144 & 145: Linje 190: Linje 181: Stadsbuss: Infrastruktur: Projektledare: Mattias Schiöth, Skånetrafiken Referensgrupp: Björn Wedeby, Skånetrafiken Pia Eriksdotter, Skånetrafiken Mats Åstrand, Trelleborgs kommun Ann Katrin Sandelius, Trelleborgs kommun Charlotte Hägg Reader, Trelleborgs kommun Hans Lilja, Trelleborgs kommun Stefan Andersson, Trelleborgs kommun

3 Busstrafiken i Trelleborg 3 Dagens linjenät

4 Busstrafiken i Trelleborg 4 Dagens linjenät

5 Busstrafiken i Trelleborg 5 Dagens linjenät

6 Busstrafiken i Trelleborg 6 Dagens linjer Linje Resande 2013 KTG Malmö Svedala % 142 Malmö Bara Klågerup % 144 Malmö Ö Grevie Anderslöv Trelleborg % 146 Malmö Vellinge Trelleborg % 165 Lund Svedala Alstad Trelleborg % 181 Vellinge Höllviken Skegrie Trelleborg % 182 Höllviken Skåre Trelleborg % 184 Trelleborg Ö Klagstorp St Beddinge Trelleborg Skateholm Abbekås Ystad % 346 Malmö Vellinge Trelleborg % 365 Lund Trelleborg % 379 Vellinge Ö Grevie V Ingelstad Vellinge Stadsbuss 1 Albäck Övre Högalid % Stadsbuss 2 Fagerängen Kyrkoköpinge Övre Hallabacken % Stadsbuss 3 Fagerängen Övre Gislövs läge %

7 Busstrafiken i Trelleborg 7 Pågatåg till Trelleborg från december 2015 Ingår i linjen Helsingborg Landskrona Lund Malmö Trelleborg Öppet söndag torsdag kl och fredag lördag kl 05 02, med halvtimmestrafik Ersätter busslinjer 346 och 365, samt reducerar linje 146 Målet för den nya tågtrafiken är att öka resandet i stråket mot Malmö med 25 %

8 Busstrafiken i Trelleborg 8 Nya Trelleborg Centralstation Blir stadens knutpunkt för all kollektivtrafik Tågen ankommer minuttalen 20, 50 och avgår 10, 40 Anslutande busstrafik bör ankomma och avgå vid minuttalen 00, 30 20, 50 10, 40 00, 30

9 Busstrafiken i Trelleborg 9 Ny busstrafik Busstrafiken utvecklas enligt mål och strategier i Trafikförsörjningsprogrammet. Busstrafik i starka och medelstarka stråk ska ha resandeökningar på 3 5 % per år. Med ny Pågatågstrafik till Trelleborg som förutsättning finns en stor potential att utforma en attraktiv busstrafik på hela Söderslätt och i Trelleborgs tätort

10 Busstrafiken i Trelleborg 10 Linje 146 Ändhållplats Trelleborg C, via hpl Ehrenbuschgatan och ny hpl Lasarettet, och ny kortare linjesträckning längs hela Hedvägen via tre nya hållplatser i väster. Persåker Maglarp V Ringvägen Karbingatan Lavettvägen Lasarettet Indragen hpl Bäckaskolan berör 20 % av linjens framtida resenärer, som får cirka 6 minuter längre restid Genomresande vinner 1,5 minut, vilket gör att tidsvinster och förluster tar ut varandra Produktionsbesparing på 0,2 0,3 Mkr per år Bäckaskolan Ehrenbuschgatan Centralstationen

11 Busstrafiken i Trelleborg 11 Linje 146 Behövs för västra Trelleborg Får halvtimmestrafik, med beredskap för förstärkning i högtrafik Såsom komplement till tåget ska linje 146 ankomma och avgå i anslutning till de stadsbussturer som inte ansluter till tåget. Det betyder att stadsbussar i kvartstrafik alltid har en anslutning mot Malmö. Linje 146 har anslutning till linje 1 mot Högalid på hpl Karbingatan och för Albäck på nya ändhållplats Persåker. Linje , 50 10, 40 20, 50 10, 40 00, 30 15, 45

12 Busstrafiken i Trelleborg 12 Linje 144 Linje 144 ska inte gå parallellt med tåget Ö Grevie Malmö. Linje 144 kortas och ansluts till Ö Grevie, med byte till tåg mot Malmö. 144

13 Busstrafiken i Trelleborg 13 Linje 165 Med Pågatåg Trelleborg Lund blir samma långa relation med linje 165 mindre betydelsefull, även fast bussen når SUS i Lund. Trelleborg C Lund C ( Lund SUS) Tåg: 45 minuter (+ 10 min) Linje 165: 76 minuter (+ 5 min) Linje 365: 54 minuter (+ 5 min), 5 dubbelturer per vardag Svedala har utmärka förutsättningar för en knutpunkt, som inte utnyttjas idag. Tågen anländer och avgår i båda riktningarna på minuttalen 00, 30. Detta bör utnyttjas för anslutande busslinjer. Linje 165 delas i två delar, med brytpunkten i Svedala. Södra delen får nummer 145.

14 Busstrafiken i Trelleborg 14 Linje 144 och 145 Busslinjerna ansluter till tåg i Ö Grevie och Svedala, samt i Trelleborg. Omfattande halvtimmestrafik föreslås, vilket kräver att linjen Svedala Trelleborg måste trimmas ner till en körtid på cirka 25 minuter per riktning. Även linje 144 måste trimmas något.

15 Busstrafiken i Trelleborg 15 Linje 144 och 145 Alstad har 250 invånare och får klara sig med en ordentlig busslinje, som ansluter mot Malmö och når Trelleborg via Anderslöv. I korsningen väg 101/108 ska det vara möjligt att byta mellan linjerna. Alstad

16 Busstrafiken i Trelleborg 16 Ny bytespunkt för linje 144 och 145 Hpl Klörup byn Ny hpl för linje 144. Alternativa hpl lägen. Ny hpl för linje 145 Hpl Rosenhill Hpl Klörup S

17 Busstrafiken i Trelleborg 17 Linje 144 Ska ha en körtid på 40 minuter Ö Grevie stn Trelleborg C Dagens verkliga körtid Ö Grevie Folkhögskola Trelleborg Övre: 40 min Förlängning till Ö Grevie station, +1 min: 41 min Förlängning till Trelleborg C, +2 min: 43 min Kortare körväg i Trelleborg, 3 min: 40 min

18 Busstrafiken i Trelleborg 18 Linje 145 Ska ha en körtid på 25 minuter Svedala station Trelleborg C Dagens verkliga körtid Svedala station Trelleborg Övre: 30 min Förlängning till Trelleborg C, +2 min: 32 min Slopad körväg inom Alstad, 4 min: 28 min Via Hesekillegatan Kontinentgatan till stationen, 3 min: 25 min

19 Busstrafiken i Trelleborg 19 Ny hållplats vid Minnesberg för linje 145 Körvägen inom befintlig hållplats i Minnesberg tar 2 minuter i var riktning. Ny hpl för linje på /avstigande är per vardag använder hållplatsen. De får 300 meter längre till en ny hållplats, vilket ger en total tidsförlust på cirka 2 timmar per dag. 400 resenärer per vardag är genomresande. De sparar 2 minuter per resa, vilket ger en total tidsvinst på cirka 13 timmar per dag. Svårt att få åtgärden genomförd till december 2015 Åtgärden är eftersträvansvärd, dels för att den minskar resenärernas totala restid, dels för att det blir körtid över till att köra linjen via Lasarettet i Trelleborg. Hpl Minnesberg Snapparpsvägen

20 Busstrafiken i Trelleborg 20 Lasarettet Förändringarna av linje 144 och 165 leder till att de tappar den direkta kopplingen till Lasarettet i Trelleborg. På Centralstationen kommer det alltid att finnas ett bra byte till stadsbusslinje till Lasarettet. Det bör ändå vara en långsiktig ambition att återfå mer trafikering via Lasarettet, för ökad tillgänglighet till stadens målpunkter. För nya linje 145 handlar det om att effektivisera stoppet vid Minnesberg för att hinna köra via Lasarettet, medan det ännu inte finns någon lösning på hur linje 144 ska kunna nå Lasarettet.

21 Busstrafiken i Trelleborg 21 Linje 190 Med en körtid på cirka 60 minuter kan linje 190 få anslutning till tåg både i Trelleborg och Ystad. Samordning i Abbekås mellan linje 190 och 305 är omöjlig

22 Busstrafiken i Trelleborg 22 Linje 190 Dagens körtid på 65 minuter reduceras till 61 minuter genom att: Korta linjen till Trelleborg C och Flytta hållplats Skateholm Cedervägen ut till väg 9, till befintliga fickor, som behöver bli tillgängliga. Det är viktigt att fortsatt kunna vända bussar i Skateholm.

23 Busstrafiken i Trelleborg 23 Östra Industriområdet Befintlig linje 4, som körs med taxi, läggs ner. En ny hållplats anläggs på Östra Infarten vid GC tunneln invid korsningen med Dalaleden, d v s vid infarten till industriområdet. Linje 190 stannar på hållplatsen och ersätter linje 4.

24 Busstrafiken i Trelleborg 24 Linje 182 Körs i dagsläget med fyra dubbelturer per vardag och har cirka resor per år, vilket är i genomsnitt 8 resenärer per tur. KTG 24 %. Enligt turräkning från 2012 står hållplatserna på sträckan mellan Höllviken och Trelleborg (Fredshög Kurland Fågelvik) för 20 % av resandet. De nio hållplatserna har var för sig i snitt 2 på /avstigande per vardag.

25 Busstrafiken i Trelleborg 25 Linje 182 Linjen täcker unikt in Skåre med sina 130 invånare. Linjen går även vid Kurland/Stavstensudde med cirka 500 invånare. Det underlaget har dock en närhet till linje 146, vid Maglarp, som går i omfattande halvtimmestrafik, vilket får linje 182 att framstå som ett alternativ som en potentiell kund inte överväger att resa med. 146 På grund av lågt resande till/från mellanliggande hållplatser, dålig trafikekonomi och ingen tätort som linjen täcker in ensam läggs linje 182 ned och resurserna överförs till linje 181, som ensamt och tydligt kan förbinda Trelleborg med Höllviken. 182

26 Busstrafiken i Trelleborg 26 Linje 181 Linjen förbinder Trelleborg med Höllviken och fortsätter därifrån till Vellinge. Dagens utbud är 11 dubbelturer per vardag och 4 5 dubbelturer på helgen. Förutom att förbinda huvudorterna täcker linjen även in V Tommarp, Skegrie och i viss mån Räng Sand längs körvägen. Linjen förlängs till Trelleborg C, på samma sätt som linje 146.

27 Busstrafiken i Trelleborg 27 Linje 181 Linjen föreslås få ytterligare 3 dubbelturer per vardag, vilket ger fullständig timmestrafik mellan kl 06 och 20. Därtill föreslås att fordonet från slopad linje 182 används till att skapa halvtimmestrafik i högtrafik på linje 181 på sträckan Trelleborg Höllviken, med ytterligare två dubbelturer på morgonen och tre på eftermiddagen. Dessa turer måste samköras i omlopp med linje 152. Därmed får stråket Trelleborg Höllviken sammanlagt 19 dubbelturer per vardag med en tydlig linje 181, jämfört med dagens 11+4 dubbelturer med linje 181 respektive 182.

28 Busstrafiken i Trelleborg 28 Stadsbuss Förslag till nytt linjenät med två turtäta linjer: Bästa utbud Antal bussar Linje 1 Persåker Centralstationen Fagerängen 15 min 4 stadsbussar Linje 2 Högalid Centralstationen Gislövs läge 15 min 4 stadsbussar I högtrafik Modeshög Centralstationen, stark riktning 30 min 1 stadsbuss Turtätheten ovan åtminstone i högtrafik, vardagar kl 06 09, I lågtrafik 30 minuterstrafik på linje 1 och 2 med 2+2 stadsbussar

29 Busstrafiken i Trelleborg 29 Komplement till stadsbusslinjerna Fem regionbusslinjer har ett så stort utbud att de även utgör ett komplement för lokalt resande. Högtrafik Dagtid Linje 146 längs Hedvägen 30 min 30 min Linje 181 mot V Tommarp 30 min 60 min Linje 145 via Kyrkoköpinge 30 min 30 min Linje 144 längs Engelbrektsgatan 30 min 60 min Linje 190 med ny hpl Modeshögsvägen 30 min 60 min Därutöver finns linje 184 från Klagstorp med några turer per vardag.

30 Busstrafiken i Trelleborg 30 Stadsbuss linjeförändringar Stadsbuss via stationen och Nygatan. Tarmen och slingan vid Albäck slopas och ersätts av en dubbelriktad körväg med ändhållplats i Persåker vid Hedvägen. Rakare körväg via Västergatan Tommarpsvägen. Körväg via Tallvägen Ekevägen för bättre täckning av nordöstra stadsdelen

31 Busstrafiken i Trelleborg 31 Stadsbuss linjenätets yttäckning Föreslagna linje 1 och 2, som kan köras med omlopp inom en timme, saknar följande täckning jämfört med dagens linje 1 3: Modeshög, öster om Gislövs läge, trafikeras i dagsläget av linje 3 med cirka 40 turer per vardag, mest i högtrafik. Modeshög har numera tillgång till en hållplats på linje 190. I högtrafik kommer även turer att köras i stark riktning från/till Modeshög på linje 2. Kyrkoköpinge, med omnejd, trafikeras i dagsläget av linje 2 i halvtimmestrafik. I samma område går dagens linje 165, som ersätts av linje 145, som förutsätts få halvtimmestrafik och därmed är en fullgod ersättning för slopad stadsbusstrafik. Ny linje 1 går dessutom via Tallvägen Ekevägen som viss kompensation. ICA Maxi har en hållplats Strandridaregatan på dagens linje 2, som utnyttjas av en på /avstigande per tur. Det är inte rimligt att fortsatt köra omfattande halvtimmestrafik med ett sådant underlag. Trafiken läggs ner.

32 Busstrafiken i Trelleborg 32 Stadsbuss beläggning och kapacitet Beläggning i morgonens maxtimme mot centrum/centralen 2013 Uppskattning 2016 Albäck Högalid Fagerängen Gislöv Kapacitetsbehovet är störst på linjegrenarna mot Fagerängen och Gislöv, som behöver mer än kvartstrafik i högtrafik. Från Fagerängen är linje 144 ett komplement. Och från Modeshög/Gislöv körs kompletterande turer i stark riktning på linje 2. Linjegrenarna mot Albäck och Högalid har inte en prognosticerad beläggning som motiverar kvartstrafik, men med ny Pågatågstrafik och ett stort befintligt resandeunderlag som förutsättningar görs ändå en satsning.

33 Busstrafiken i Trelleborg 33 Stadsbuss invånare och resor per linjegren Invånare Resor 2013 Albäck Högalid Fagerängen Gislöv Kyrkoköpinge Centrum Totalt Skånska städer i samma storleksordning Ängelholm, Eslöv och Hässleholm har ungefär 20 % fler resor per invånare. Landskrona har med en externt placerad järnvägsstation mer än tre gånger fler stadsbussresor per invånare.

34 Busstrafiken i Trelleborg 34 Stadsbuss potential Den traditionella analysen visar på ett starkt resande på linjegrenarna i öster, medan de västra delarna har ett fortsatt lågt resande. Utgångspunkten för den analysen är dagens låga resande med befintlig linje 1. Ett alternativt antagande är att det låga resandet per invånare för linje 1 kan lyftas till ett normalt antal resor per invånare, vilket kan innebär nästan ett fördubblat resande. Genom att utöka utbudet i hela linjenätet samtidigt som Pågatågstrafiken införs ges möjlighet att skapa ordentlig uppmärksamhet, vilket kan lyfta det låga resandet i västra delen till normal nivå, vilket därmed motiverar en satsning på bättre turutbud.

35 Busstrafiken i Trelleborg 35 Stadsbuss snabbhet kontra turtäthet Frågan är behandlad i tidigare stadsbussutredning och slutsatsen därifrån vidhålls. I valet mellan att trafikförsörja en del av staden med en gren med kvartstrafik eller två grenar med halvtimmestrafik och kortare åktid vinner turtätheten, d v s alternativet med en linjegren. Detta gäller särskilt om produktionen i lågtrafik vägs in. Stadsbuss bör inte köras mer sällan än var halvtimme, vilket innebär att alternativet med två grenar har uppåt dubbel kostnad i lågtrafik.

36 Busstrafiken i Trelleborg 36 Stadsbuss nya linje 1 och 2 Med förslag på nya respektive slopade hållplatser

37 Busstrafiken i Trelleborg 37 Infrastruktur beslutat Bussterminal på Trelleborg C för all busstrafik Hpl vid stationen i Ö Grevie för linje 144 (Trafikverket) Hpl Maglarp och Persåker på nya Hedvägen för linje 146

38 Busstrafiken i Trelleborg 38 Infrastruktur viktigt för regionbuss Hpl V Ringvägen för linje 146, inkl GC anslutningar Hpl i korsningen väg 101/108 för linje 144 och 145 (Trafikverket) Hpl vid korsningen Köpingegatan/Malörtsvägen (Kyrkoköpinge) för linje 145 Hpl i korsningen Hesekillegatan/Hedvägen för linje 145 Hpl på väg 9 vid Ö Industriomr, vid GC tunneln under Ö Infarten öster om Dalaleden för linje 190 (Trafikverket) Hpl på väg 9 i Skateholm för linje 190 (Trafikverket)

39 Busstrafiken i Trelleborg 39 Infrastruktur viktigt för stadsbuss Nygatan Österbrogatan Kontinentalgatan som prioriterat stadsbusstråk. Hpl vid sjukhuset på Valldammsgatan söder om Hedvägen för linje 2, 146 och 181. Hpl på Valldammsgatan söder om Allén för linje 1 och 2. Ungefär tre nya hållplatser och fyra nya kompletterande hållplatslägen för linje 1 på sträckan Sjöviksvägen Persåker Två nya hållplatser för linje 1 på Västergatan Tommarpsvägen. Hpl för linje 1 på Hedvägen vid Liljeborgsgatan. Hpl på Tallvägen vid Köpingegatan för linje 1. Två nya hållplatser för linje 2 på Österleden vid Johan Kocksgatan och Östergatan.

TA BUSSEN TILL TÅGET

TA BUSSEN TILL TÅGET TA BUSSEN TILL TÅGET Eller ta bussen till Trelleborg eller Ystad och byt till stadsbuss eller regionbuss för den fortsatta resan. Foto: Karl-Johan Hjertström Nu kommer tåget Den 3 december börjar Pågatågen

Läs mer

Så blir din nya resa!

Så blir din nya resa! Design: givakt.se illustration: Annelie Fransson Så blir din nya resa! u kommer tåget! Den december invigs Trelleborgsbanan. Varje halvtimme från kl. 5 till midnatt vardagar och fre lör kl. 00.47 (från

Läs mer

Äntligen! Pågatåg till Trelleborg

Äntligen! Pågatåg till Trelleborg Äntligen! Pågatåg till Trelleborg Du kan åka från 3 december Välkommen ombord! Den 3 december kommer Pågatågen till Trelleborg, Östra Grevie och Västra Ingelstad. Varje halvtimme från kl. 5 till midnatt

Läs mer

Trafikplan Buss 2017

Trafikplan Buss 2017 Trafikplan Buss 2017 Trafikplan Buss 2017 A. Trafiksatsningar för nöjdare och fler kunder B. Effektivisera och ompröva för ökad kundnytta C. Basutbud öppettider enligt utfästelser i Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Trafikplan

Trafikplan Trafikplan 2018 2017-01-25 Trafikplan 2018 Trafikplan 2018 samlad för tåg och buss Trafikplanen innehåller åtgärdsförslag för att nå nöjdare och fler kunder för både tåg och buss, med en gemensam prioriteringslista

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Trafikplan Buss o Tåg Redovisning förändringar som genomförs baserat på Budget 2017

Trafikplan Buss o Tåg Redovisning förändringar som genomförs baserat på Budget 2017 Trafikplan Buss o Tåg 2017 Redovisning förändringar som genomförs baserat på Budget 2017 Buss 2017 I sammanställningen markerade åtgärder genomförs A. Trafiksatsningar baserat på - Mål om fördubblat resande

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2014-11-14 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2016 löper ett antal

Läs mer

Nytt tågtrafiksystem Symmetrisk och kapacitetsstark trafikering med Öresundståg i kvarts- och halvtimmestrafik i stommen

Nytt tågtrafiksystem Symmetrisk och kapacitetsstark trafikering med Öresundståg i kvarts- och halvtimmestrafik i stommen Nytt tågtrafiksystem 2020 Symmetrisk och kapacitetsstark trafikering med Öresundståg i kvarts- och halvtimmestrafik i stommen 2017-11-09 Mattias Schiöth Trafikstrateg Inledning Region Skåne har ambitiösa

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden ORDFÖRANDEBESLUT Datum 2012-07-09 Dnr 1 (1) Kollektivtrafiknämnden Svar till Malmö Stad med anledning av motion om att förbättra kollektivtrafiken i Limhamn Bunkeflo Ordförandens

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN PUBLIKATION 2007:03 MÖLNLYCKE LINJEÖVERSYN Göteborg SWECO VBB AB Trafikplanering Peter Blomquist Uppdragsnummer 2391535 SWECO VBB Gullbergs

Läs mer

Skånetrafikens tågresande Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år

Skånetrafikens tågresande Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år Skånetrafikens tågresande 2016 Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år Innehåll Inledning... 2 Tågresandet i Skåne 2016... 3 Resandeförändringar...

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE FEMKLÖVERNS KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR Budgetförutsättningar inför 2012 Mats Persson 25 oktober 2011 Klimatsmarta transporter och jobbpolitik Attraktiv kollektivtrafik underlättar rörligheten att välja

Läs mer

Tåg- och busstrafiken i nordöstra Skåne från 15 dec

Tåg- och busstrafiken i nordöstra Skåne från 15 dec Tåg- och busstrafiken i nordöstra Skåne från 15 dec Pågatåg nordost och Krösatåg Busstrafikutredningen Mats Ohlsson, affärsutvecklare tåg Bakgrund och huvudtankar Kraftfull satsning på kollektivtrafiken

Läs mer

Trelleborgsbanan. Snart kommer tåget!

Trelleborgsbanan. Snart kommer tåget! Trelleborgsbanan Snart kommer tåget! Ett Pågatåg varje halvtimme När Trelleborgsbanan öppnar i december 2015 kommer Pågatågen att gå varje halvtimme mellan Trelleborg och Malmö via de nya stationerna i

Läs mer

Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands Väsby station

Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands Väsby station UPPDRAG Bedömd terminalkapacitet Upplands Väsby station UPPDRAGSNUMMER 2128095000 UPPDRAGSLEDARE Anders Schweitz UPPRÄTTAD AV Anders Schweitz DATUM Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Jan-Åke Bergmark Affärsområdeschef Buss Södra PM Datum 2015-06-09 Dnr 1501483 1 (7) Trafikplan Buss 2016 Inledning Med Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 har fastställt ambitioner och planer för

Läs mer

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport 2014-02-26 Uppdraget Pågatåg Nordost är en samverkan mellan 12 kommuner och 3 regioner som arbetar för att utveckla regionen genom en förbättrad tågtrafik på 5 bandelar.

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar.

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar. 2012-07-23 Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Från tidtabellsskiftet den 19 augusti tas shoppingbiljetten ur stadstrafikernas utbud av färdbevis. Shoppingkortet, som består

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2013 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2013 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2012-11-20 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2013 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2014 löper ett antal

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0 Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Dokumentinformation Titel: Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Serie

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Trafikplan 2014 - informationsärende

Trafikplan 2014 - informationsärende LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden 2013-11-22 2 (11) KTN2013-0052 Sida 74 Trafikplan 2014 - informationsärende Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Underlag från möte om trafikförändringen i västra länsdelen 2013

Underlag från möte om trafikförändringen i västra länsdelen 2013 Datum 1(1) Diarienr 2012-05-14 2012/0205 Linköpings kommun Mjölby kommun Motala kommun Kbmmur tyrsteen c sh Vadstena kommun,.. indsn Ödeshögs kommun 2012 - : Underlag från möte om trafikförändringen i

Läs mer

Nuvarande kollektivtrafik och resande i område Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa

Nuvarande kollektivtrafik och resande i område Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa Nuvarande kollektivtrafik och resande i område Gnesta,, Oxelösund och Trosa Nuvarande trafik och resande Regional kollektivtrafik Linjetrafiken i området utgörs av stadstrafik och strafik. Stadstrafik

Läs mer

Bilaga. Riskanalys beslut om allmän trafikplikt. Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Bilaga. Riskanalys beslut om allmän trafikplikt. Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Bilaga Riskanalys beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Innehållsförteckning Riskanalys allmän trafikplikt Trafik 2016... 3 1. Bakgrund... 3 2. Trafik av kommersiellt intresse...

Läs mer

Vi blir ännu. bussigare. från 14 augusti 2017

Vi blir ännu. bussigare. från 14 augusti 2017 Vi blir ännu bussigare från 14 augusti 2017 Vi vill vara ditt bästa resealternativ Den 14 augusti startar vi fler linjer, inför kortare restider och skapar tätare turer för dig som bor i Lekebergs kommun.

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

ÖVERSIKT FRÅGOR OCH SVAR KRING FÖRSLAGET OM NYA BUSSTRAFIKEN

ÖVERSIKT FRÅGOR OCH SVAR KRING FÖRSLAGET OM NYA BUSSTRAFIKEN ÖVERSIKT FRÅGOR OCH SVAR KRING FÖRSLAGET OM NYA BUSSTRAFIKEN Nu finns en sammanställning över de önskemål, synpunkter, idéer och tankar som inkom i de förslagsbrevlådor vi hade på utställningarna i mars.

Läs mer

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år 2050 Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Vad har hänt sedan sist vi sågs? Möte i den regionala arbetsgruppen

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Tillgänglighet Regionala kärnor

Tillgänglighet Regionala kärnor TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor Strukturbild för Skåne TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor December 2012 Analyser: DanielsonDosk Kartlayout: Johanna Hellsten Textbearbetning: Johanna Hellsten,

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015. Kommundialog November 2013

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015. Kommundialog November 2013 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 Kommundialog November 2013 Tidplan 2013 2014 oktober november december januari februari mars Arb. med utkast Utkast Samråd Slut- RTN 7/2 Ev just. förslag KTN 3/2

Läs mer

Trafik i Region Skånes regi 2011

Trafik i Region Skånes regi 2011 Trafik i Region Skånes regi 2011 Innehåll Allmän information 3 Busstrafik Malmö 4 Busstrafik Helsingborg, Bjuv och Höganäs 7 Busstrafik Lund, Staffanstorp och Burlöv 11 Busstrafik Trelleborg, Vellinge

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE, LINJEUTREDNING PUBLIKATION 2012:03

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE, LINJEUTREDNING PUBLIKATION 2012:03 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten MÖLNLYCKE, LINJEUTREDNING PUBLIKATION 2012:03 Titel: Mölnlycke, Linjeutredning Datum: 2012-09-27 Beställare: Härryda kommun Kontakt: Björn Sundén, 031-724

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_018 Malmö Fosieby- Trelleborg, hastighetsanpassning (160 km/tim), mötesstation m.m.

Effektredovisning för BVMa_018 Malmö Fosieby- Trelleborg, hastighetsanpassning (160 km/tim), mötesstation m.m. Datum 2009-06-10 1 Bilaga -- PM Effektredovisning för BVMa_018 Malmö Fosieby- Trelleborg, hastighetsanpassning (160 km/tim), mötesstation m.m. Handläggare: Telefon: e-post: Datum Bilaga Innehåll 1 Effektbeskrivning

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Linje 390 Tätortstrafik Vadstena

Linje 390 Tätortstrafik Vadstena Linje 390 Tätortstrafik Vadstena Beskrivning av trafiken Ansvaret för tätortstrafiken i Vadstena togs över från kommunen 2013. Under tiden som Vadstena kommun körde trafiken i egen regi var bussen avgiftsfri

Läs mer

Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14

Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14 Mattias Ahlström 2016-03-09 Nytt trafikutbud i Borlange kommun 2016-08-14 Övergripande fakta Det nya linjenätet liknar på många sätt det tidigare linjenätet, med den stora skillnaden att linje 151/152

Läs mer

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar

K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar K2020 Tågtrafik och järnvägsinvesteringar 2007-09-11 Innehållsförteckning 1. Uppdrag och bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Förutsättningar 3 4. Metod 4 5. Resultat 4 5.1 Västra stambanan 5 5.2 Västkustbanan 6 5.3

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Magnus Andersson Affärsområdeschef Tåg 0451-288506 Magnus.Andersson@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-16 Dnr 1500643 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Tågtrafiken inför T16

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Kollektivtrafikplan Örebro kommun

Kollektivtrafikplan Örebro kommun Datum Änr. Ks xx/xxxx 2012-04-18 Till Örebro läns landsting Kollektivtrafikplan Örebro kommun 2012-2013 Kollektivtrafikplanens omfattning Kollektivtrafikplanen omfattar den regionala kollektivtrafiken

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

Projekt Norrköpings Resecentrum PM 2015-10-21. Utkast till Framtida stomlinjenät för spårvagn och BRT-buss

Projekt Norrköpings Resecentrum PM 2015-10-21. Utkast till Framtida stomlinjenät för spårvagn och BRT-buss Projekt Norrköpings Resecentrum PM 2015-10-21 Utkast till Framtida stomlinjenät för spårvagn och BRT-buss Tänk tunnelbana kör spårvagn Möjliga framtida stomlinjer i Norrköping Smedby Befintlig spårväg

Läs mer

Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass

Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass Lokalt anpassad, miljövänlig stadstrafik i världsklass Specialister på stadstrafik i både små och stora städer Skräddarsydda, lokala lösningar för varje stad Kundbehov, trafiknät, organisation, marknadsföring

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2016 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2016 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-12-09 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala utvecklingsnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2016 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2017 löper trafikavtal

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015. Kundnöjdhet - Punktlighet Resande

Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015. Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året.

Läs mer

BILAGA TILLHÖRANDE TRAFIKPLAN MARIEBERG: HÅLLPLATSLÄGEN VID NYA VÄSTERBROPLAN 24 MAJ 2012

BILAGA TILLHÖRANDE TRAFIKPLAN MARIEBERG: HÅLLPLATSLÄGEN VID NYA VÄSTERBROPLAN 24 MAJ 2012 BILAGA TILLHÖRANDE TRAFIKPLAN MARIEBERG: HÅLLPLATSLÄGEN VID NYA VÄSTERBROPLAN 2 MAJ 202 Denna bilaga redovisar utredning om olika kombinationer av hållplatslägen vid Västerbroplan. Det valda alternativet

Läs mer

Vad händer i regionbusstrafiken den 9:e december?

Vad händer i regionbusstrafiken den 9:e december? Vad händer i regionbusstrafiken den 9:e december? I och med de stora tidtabellsförändringar som sker i vår tågtrafik, d v s SL-pendeln och Upptåget, ändras i stort sett all anslutande busstrafik. Här presenteras

Läs mer

Superbuss Malmö. Ekonomisk kalkyl. Sida 1(9) Dokumentnamn: Författare: Datum: 2012-05-11 Ärende 8 bilaga 2 Superbuss Malmö Ekonomisk kalkyl 120120-kn

Superbuss Malmö. Ekonomisk kalkyl. Sida 1(9) Dokumentnamn: Författare: Datum: 2012-05-11 Ärende 8 bilaga 2 Superbuss Malmö Ekonomisk kalkyl 120120-kn Superbuss Malmö Ekonomisk kalkyl Sida 1(9) Innehåll Innehåll... 2 1. Inledning... 3 2. Intäkter... 3 2.1. Jämförelsealternativ Ledbuss... 3 2.2. Utredningsalternativ Superbuss... 4 3. Investeringskostnader...

Läs mer

Sveriges bästa stadsbusslinje

Sveriges bästa stadsbusslinje Sveriges bästa stadsbusslinje Mattias Schiöth, Skånetrafiken Syften Att följa strategin från Framtidens kollektivtrafik om att utveckla dagens kollektivtrafik Att bidra till branschens mål om fördubbling

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 1(115) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 2(115) Innehållsförteckning 1 Regionala stråk... 3 1.1 Finspång-Linköping... 3 1.2 Finspång-Norrköping...

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 1 (5) YTTRANDE Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.

Läs mer

Information och fakta per linje Kalmars nya stadstrafik

Information och fakta per linje Kalmars nya stadstrafik Information och fakta per linje Kalmars nya stadstrafik Linje 401 Länssjukhuset-Kalmar Central-Lindsdals centrum-(läckeby) måndag-torsdag mellan 05.00-24.00 fredag mellan 05.00-02.30 lördag mellan 06.00-02.30

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2013-05-03 Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Kommersiell kollektivtrafik i Skåne... 3 3 Fullt tillgänglighetsanpassade bytespunkter och linjer...

Läs mer

Bålsta Trafikutredning

Bålsta Trafikutredning Skanska Fastigheter Göteborg AB Göteborg 2017-10-19 Koncept Datum 2017-10-19 Uppdragsnummer 1320030409 Utgåva/Status Koncept Harald Lundström Anton Nilsson Åsa Dykes Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Förslag till nya stadsbusslinjer i Norrtälje

Förslag till nya stadsbusslinjer i Norrtälje Förslag till nya stadsbusslinjer i Norrtälje SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 Sverker Hanson SWECO VBB AB Telefon direkt 08-695 64 77 Org.nr

Läs mer

Trafikekonomi superbuss Lund C Lund ESS

Trafikekonomi superbuss Lund C Lund ESS Trafikekonomi superbuss Lund C Lund ESS Kostnader och intäkter för trafikdriften 2013-05-21 Sida 1(5) Innehåll Innehåll... 1 1. Förutsättningar... 3 2. Resandeutveckling och intäkter... 4 3. Produktion

Läs mer

Äntligen! Nya buss- och tågresor på Bjäre

Äntligen! Nya buss- och tågresor på Bjäre Äntligen! Nya buss- och tågresor på Bjäre Du kan åka från 3 december Upptäck dina nya möjligheter! Den 8 december invigs tunneln genom Hallandsås och den 3 december rullar det första tåget i ordinarie

Läs mer

Översyn av linjetrafik och färdtjänst i Simrishamns kommun

Översyn av linjetrafik och färdtjänst i Simrishamns kommun Översyn av linjetrafik och färdtjänst i Simrishamns kommun Januari 2008 Översyn av linjetrafik och färdtjänst i Simrishamns kommun Sammanfattning förslag Linjetrafiken Nuvarande tågtidtabell har dåligt

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 1 (8) HANDLÄGGARE Marika Norrberg 08-535 365 65 Marika.norrberg @huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Förslag till beslut Nämnden beslutar

Läs mer

Uppdrag:Vision för att utveckla tätorter

Uppdrag:Vision för att utveckla tätorter 2016-09-20 MINNESANTECKNINGAR Uppdrag:Vision för att utveckla tätorter Beredning Samhällsbyggnad Tid: den 20 september 2016 kl. 15:00 17:00 Plats: Magnarps skola Närvarande: Beredningen: Ann-Marie Linden

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Planeringschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-06 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö stad med koppling

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Ramsdalens byalags synpunkter på Nobinas förslag om förändringar i busstrafiken i Haninge.

Ramsdalens byalags synpunkter på Nobinas förslag om förändringar i busstrafiken i Haninge. Till Meeri Wasberg, Kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Haninge meeri.wasberg@haninge.se Mirja Thårlin, Samhällsplanerare Kommunstyrelseförvaltningen/Strategisk planering mirja.tharlin@haninge.se

Läs mer

Pågatåg Nordost 2009

Pågatåg Nordost 2009 Pågatåg Nordost 2009 1 Pågatåg Nordost 2009 G&G 2007-08-13 Göran Svärd Ringvägen 21 28023 Hästveda 070-261 71 11 Pågatåg Nordost 2009 2 Pågatåg Nordost 2009 Uppdraget från 7 kommuner. Ge en samlad redovisning

Läs mer

Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg. Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018

Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg. Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018 Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Handläggare Stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon: 08-508 293 05 Till Kommunstyrelsen Gemensamt tjänsteutlåtande

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Kollektivtrafik i Södra Landvetter En studie av alternativa spårburna system PUBLIKATION 2009:04 Dokumentinformation Titel: Trivector Serie nr: Kollektivtrafik

Läs mer

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-13 LS-LED16-1963-2 250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken 2016-2017 Diarienummer: LS-LED16-1963 Behandlat av

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 PÅGATÅG NORDOST 2009 NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM HÖÖR KRISTIANSTAD MARKARYD OSBY PERSTORP SÖLVESBORG ÄLMHULT Älmhult Markaryd Killeberg Vittsjö Osby Älmhult Markaryd Bjärnum Hästveda Killeberg

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 5 Reducerad busstrafik

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 5 Reducerad busstrafik Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 5 Reducerad busstrafik 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 5: Reducerad busstrafik. Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken

Läs mer

Effektberäkningar föreslagna trafikförändringar augusti T16 Haninge kommun

Effektberäkningar föreslagna trafikförändringar augusti T16 Haninge kommun Effektberäkningar föreslagna trafikförändringar augusti T16 Haninge kommun Metodbeskrivning... 2 Linje 806 Gullmarsplan - Söderby... 3 Linje 807 Gullmarsplan - Svartbäcken... 3 Linje 809 Gullmarsplan -

Läs mer

Mats Améen, chefsstrateg på Skånetrafiken:

Mats Améen, chefsstrateg på Skånetrafiken: 2013-10-14 1 Mats Améen, chefsstrateg på Skånetrafiken: Bakgrund - Skånes kollektivtrafik: Fram till 2000 gick det ganska dåligt för det skånska kollektivresandet. Tågresorna ökade visserligen något, men

Läs mer

Trafikförändringar

Trafikförändringar Information från Länstrafiken i Västerbotten Trafikförändringar 2012-12-09 Detta är ett dokument som beskriver trafikförändringar i regionala busstrafiken från den 9 december 2012. Alla tidsjusteringar

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 8 Västlänken Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 8 Västlänken 1 Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 8: Västlänken Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer