Busstrafiken i Trelleborg Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015"

Transkript

1 Busstrafiken i Trelleborg Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

2 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: Linje 146: Linje 144 & 145: Linje 190: Linje 181: Stadsbuss: Infrastruktur: Projektledare: Mattias Schiöth, Skånetrafiken Referensgrupp: Björn Wedeby, Skånetrafiken Pia Eriksdotter, Skånetrafiken Mats Åstrand, Trelleborgs kommun Ann Katrin Sandelius, Trelleborgs kommun Charlotte Hägg Reader, Trelleborgs kommun Hans Lilja, Trelleborgs kommun Stefan Andersson, Trelleborgs kommun

3 Busstrafiken i Trelleborg 3 Dagens linjenät

4 Busstrafiken i Trelleborg 4 Dagens linjenät

5 Busstrafiken i Trelleborg 5 Dagens linjenät

6 Busstrafiken i Trelleborg 6 Dagens linjer Linje Resande 2013 KTG Malmö Svedala % 142 Malmö Bara Klågerup % 144 Malmö Ö Grevie Anderslöv Trelleborg % 146 Malmö Vellinge Trelleborg % 165 Lund Svedala Alstad Trelleborg % 181 Vellinge Höllviken Skegrie Trelleborg % 182 Höllviken Skåre Trelleborg % 184 Trelleborg Ö Klagstorp St Beddinge Trelleborg Skateholm Abbekås Ystad % 346 Malmö Vellinge Trelleborg % 365 Lund Trelleborg % 379 Vellinge Ö Grevie V Ingelstad Vellinge Stadsbuss 1 Albäck Övre Högalid % Stadsbuss 2 Fagerängen Kyrkoköpinge Övre Hallabacken % Stadsbuss 3 Fagerängen Övre Gislövs läge %

7 Busstrafiken i Trelleborg 7 Pågatåg till Trelleborg från december 2015 Ingår i linjen Helsingborg Landskrona Lund Malmö Trelleborg Öppet söndag torsdag kl och fredag lördag kl 05 02, med halvtimmestrafik Ersätter busslinjer 346 och 365, samt reducerar linje 146 Målet för den nya tågtrafiken är att öka resandet i stråket mot Malmö med 25 %

8 Busstrafiken i Trelleborg 8 Nya Trelleborg Centralstation Blir stadens knutpunkt för all kollektivtrafik Tågen ankommer minuttalen 20, 50 och avgår 10, 40 Anslutande busstrafik bör ankomma och avgå vid minuttalen 00, 30 20, 50 10, 40 00, 30

9 Busstrafiken i Trelleborg 9 Ny busstrafik Busstrafiken utvecklas enligt mål och strategier i Trafikförsörjningsprogrammet. Busstrafik i starka och medelstarka stråk ska ha resandeökningar på 3 5 % per år. Med ny Pågatågstrafik till Trelleborg som förutsättning finns en stor potential att utforma en attraktiv busstrafik på hela Söderslätt och i Trelleborgs tätort

10 Busstrafiken i Trelleborg 10 Linje 146 Ändhållplats Trelleborg C, via hpl Ehrenbuschgatan och ny hpl Lasarettet, och ny kortare linjesträckning längs hela Hedvägen via tre nya hållplatser i väster. Persåker Maglarp V Ringvägen Karbingatan Lavettvägen Lasarettet Indragen hpl Bäckaskolan berör 20 % av linjens framtida resenärer, som får cirka 6 minuter längre restid Genomresande vinner 1,5 minut, vilket gör att tidsvinster och förluster tar ut varandra Produktionsbesparing på 0,2 0,3 Mkr per år Bäckaskolan Ehrenbuschgatan Centralstationen

11 Busstrafiken i Trelleborg 11 Linje 146 Behövs för västra Trelleborg Får halvtimmestrafik, med beredskap för förstärkning i högtrafik Såsom komplement till tåget ska linje 146 ankomma och avgå i anslutning till de stadsbussturer som inte ansluter till tåget. Det betyder att stadsbussar i kvartstrafik alltid har en anslutning mot Malmö. Linje 146 har anslutning till linje 1 mot Högalid på hpl Karbingatan och för Albäck på nya ändhållplats Persåker. Linje , 50 10, 40 20, 50 10, 40 00, 30 15, 45

12 Busstrafiken i Trelleborg 12 Linje 144 Linje 144 ska inte gå parallellt med tåget Ö Grevie Malmö. Linje 144 kortas och ansluts till Ö Grevie, med byte till tåg mot Malmö. 144

13 Busstrafiken i Trelleborg 13 Linje 165 Med Pågatåg Trelleborg Lund blir samma långa relation med linje 165 mindre betydelsefull, även fast bussen når SUS i Lund. Trelleborg C Lund C ( Lund SUS) Tåg: 45 minuter (+ 10 min) Linje 165: 76 minuter (+ 5 min) Linje 365: 54 minuter (+ 5 min), 5 dubbelturer per vardag Svedala har utmärka förutsättningar för en knutpunkt, som inte utnyttjas idag. Tågen anländer och avgår i båda riktningarna på minuttalen 00, 30. Detta bör utnyttjas för anslutande busslinjer. Linje 165 delas i två delar, med brytpunkten i Svedala. Södra delen får nummer 145.

14 Busstrafiken i Trelleborg 14 Linje 144 och 145 Busslinjerna ansluter till tåg i Ö Grevie och Svedala, samt i Trelleborg. Omfattande halvtimmestrafik föreslås, vilket kräver att linjen Svedala Trelleborg måste trimmas ner till en körtid på cirka 25 minuter per riktning. Även linje 144 måste trimmas något.

15 Busstrafiken i Trelleborg 15 Linje 144 och 145 Alstad har 250 invånare och får klara sig med en ordentlig busslinje, som ansluter mot Malmö och når Trelleborg via Anderslöv. I korsningen väg 101/108 ska det vara möjligt att byta mellan linjerna. Alstad

16 Busstrafiken i Trelleborg 16 Ny bytespunkt för linje 144 och 145 Hpl Klörup byn Ny hpl för linje 144. Alternativa hpl lägen. Ny hpl för linje 145 Hpl Rosenhill Hpl Klörup S

17 Busstrafiken i Trelleborg 17 Linje 144 Ska ha en körtid på 40 minuter Ö Grevie stn Trelleborg C Dagens verkliga körtid Ö Grevie Folkhögskola Trelleborg Övre: 40 min Förlängning till Ö Grevie station, +1 min: 41 min Förlängning till Trelleborg C, +2 min: 43 min Kortare körväg i Trelleborg, 3 min: 40 min

18 Busstrafiken i Trelleborg 18 Linje 145 Ska ha en körtid på 25 minuter Svedala station Trelleborg C Dagens verkliga körtid Svedala station Trelleborg Övre: 30 min Förlängning till Trelleborg C, +2 min: 32 min Slopad körväg inom Alstad, 4 min: 28 min Via Hesekillegatan Kontinentgatan till stationen, 3 min: 25 min

19 Busstrafiken i Trelleborg 19 Ny hållplats vid Minnesberg för linje 145 Körvägen inom befintlig hållplats i Minnesberg tar 2 minuter i var riktning. Ny hpl för linje på /avstigande är per vardag använder hållplatsen. De får 300 meter längre till en ny hållplats, vilket ger en total tidsförlust på cirka 2 timmar per dag. 400 resenärer per vardag är genomresande. De sparar 2 minuter per resa, vilket ger en total tidsvinst på cirka 13 timmar per dag. Svårt att få åtgärden genomförd till december 2015 Åtgärden är eftersträvansvärd, dels för att den minskar resenärernas totala restid, dels för att det blir körtid över till att köra linjen via Lasarettet i Trelleborg. Hpl Minnesberg Snapparpsvägen

20 Busstrafiken i Trelleborg 20 Lasarettet Förändringarna av linje 144 och 165 leder till att de tappar den direkta kopplingen till Lasarettet i Trelleborg. På Centralstationen kommer det alltid att finnas ett bra byte till stadsbusslinje till Lasarettet. Det bör ändå vara en långsiktig ambition att återfå mer trafikering via Lasarettet, för ökad tillgänglighet till stadens målpunkter. För nya linje 145 handlar det om att effektivisera stoppet vid Minnesberg för att hinna köra via Lasarettet, medan det ännu inte finns någon lösning på hur linje 144 ska kunna nå Lasarettet.

21 Busstrafiken i Trelleborg 21 Linje 190 Med en körtid på cirka 60 minuter kan linje 190 få anslutning till tåg både i Trelleborg och Ystad. Samordning i Abbekås mellan linje 190 och 305 är omöjlig

22 Busstrafiken i Trelleborg 22 Linje 190 Dagens körtid på 65 minuter reduceras till 61 minuter genom att: Korta linjen till Trelleborg C och Flytta hållplats Skateholm Cedervägen ut till väg 9, till befintliga fickor, som behöver bli tillgängliga. Det är viktigt att fortsatt kunna vända bussar i Skateholm.

23 Busstrafiken i Trelleborg 23 Östra Industriområdet Befintlig linje 4, som körs med taxi, läggs ner. En ny hållplats anläggs på Östra Infarten vid GC tunneln invid korsningen med Dalaleden, d v s vid infarten till industriområdet. Linje 190 stannar på hållplatsen och ersätter linje 4.

24 Busstrafiken i Trelleborg 24 Linje 182 Körs i dagsläget med fyra dubbelturer per vardag och har cirka resor per år, vilket är i genomsnitt 8 resenärer per tur. KTG 24 %. Enligt turräkning från 2012 står hållplatserna på sträckan mellan Höllviken och Trelleborg (Fredshög Kurland Fågelvik) för 20 % av resandet. De nio hållplatserna har var för sig i snitt 2 på /avstigande per vardag.

25 Busstrafiken i Trelleborg 25 Linje 182 Linjen täcker unikt in Skåre med sina 130 invånare. Linjen går även vid Kurland/Stavstensudde med cirka 500 invånare. Det underlaget har dock en närhet till linje 146, vid Maglarp, som går i omfattande halvtimmestrafik, vilket får linje 182 att framstå som ett alternativ som en potentiell kund inte överväger att resa med. 146 På grund av lågt resande till/från mellanliggande hållplatser, dålig trafikekonomi och ingen tätort som linjen täcker in ensam läggs linje 182 ned och resurserna överförs till linje 181, som ensamt och tydligt kan förbinda Trelleborg med Höllviken. 182

26 Busstrafiken i Trelleborg 26 Linje 181 Linjen förbinder Trelleborg med Höllviken och fortsätter därifrån till Vellinge. Dagens utbud är 11 dubbelturer per vardag och 4 5 dubbelturer på helgen. Förutom att förbinda huvudorterna täcker linjen även in V Tommarp, Skegrie och i viss mån Räng Sand längs körvägen. Linjen förlängs till Trelleborg C, på samma sätt som linje 146.

27 Busstrafiken i Trelleborg 27 Linje 181 Linjen föreslås få ytterligare 3 dubbelturer per vardag, vilket ger fullständig timmestrafik mellan kl 06 och 20. Därtill föreslås att fordonet från slopad linje 182 används till att skapa halvtimmestrafik i högtrafik på linje 181 på sträckan Trelleborg Höllviken, med ytterligare två dubbelturer på morgonen och tre på eftermiddagen. Dessa turer måste samköras i omlopp med linje 152. Därmed får stråket Trelleborg Höllviken sammanlagt 19 dubbelturer per vardag med en tydlig linje 181, jämfört med dagens 11+4 dubbelturer med linje 181 respektive 182.

28 Busstrafiken i Trelleborg 28 Stadsbuss Förslag till nytt linjenät med två turtäta linjer: Bästa utbud Antal bussar Linje 1 Persåker Centralstationen Fagerängen 15 min 4 stadsbussar Linje 2 Högalid Centralstationen Gislövs läge 15 min 4 stadsbussar I högtrafik Modeshög Centralstationen, stark riktning 30 min 1 stadsbuss Turtätheten ovan åtminstone i högtrafik, vardagar kl 06 09, I lågtrafik 30 minuterstrafik på linje 1 och 2 med 2+2 stadsbussar

29 Busstrafiken i Trelleborg 29 Komplement till stadsbusslinjerna Fem regionbusslinjer har ett så stort utbud att de även utgör ett komplement för lokalt resande. Högtrafik Dagtid Linje 146 längs Hedvägen 30 min 30 min Linje 181 mot V Tommarp 30 min 60 min Linje 145 via Kyrkoköpinge 30 min 30 min Linje 144 längs Engelbrektsgatan 30 min 60 min Linje 190 med ny hpl Modeshögsvägen 30 min 60 min Därutöver finns linje 184 från Klagstorp med några turer per vardag.

30 Busstrafiken i Trelleborg 30 Stadsbuss linjeförändringar Stadsbuss via stationen och Nygatan. Tarmen och slingan vid Albäck slopas och ersätts av en dubbelriktad körväg med ändhållplats i Persåker vid Hedvägen. Rakare körväg via Västergatan Tommarpsvägen. Körväg via Tallvägen Ekevägen för bättre täckning av nordöstra stadsdelen

31 Busstrafiken i Trelleborg 31 Stadsbuss linjenätets yttäckning Föreslagna linje 1 och 2, som kan köras med omlopp inom en timme, saknar följande täckning jämfört med dagens linje 1 3: Modeshög, öster om Gislövs läge, trafikeras i dagsläget av linje 3 med cirka 40 turer per vardag, mest i högtrafik. Modeshög har numera tillgång till en hållplats på linje 190. I högtrafik kommer även turer att köras i stark riktning från/till Modeshög på linje 2. Kyrkoköpinge, med omnejd, trafikeras i dagsläget av linje 2 i halvtimmestrafik. I samma område går dagens linje 165, som ersätts av linje 145, som förutsätts få halvtimmestrafik och därmed är en fullgod ersättning för slopad stadsbusstrafik. Ny linje 1 går dessutom via Tallvägen Ekevägen som viss kompensation. ICA Maxi har en hållplats Strandridaregatan på dagens linje 2, som utnyttjas av en på /avstigande per tur. Det är inte rimligt att fortsatt köra omfattande halvtimmestrafik med ett sådant underlag. Trafiken läggs ner.

32 Busstrafiken i Trelleborg 32 Stadsbuss beläggning och kapacitet Beläggning i morgonens maxtimme mot centrum/centralen 2013 Uppskattning 2016 Albäck Högalid Fagerängen Gislöv Kapacitetsbehovet är störst på linjegrenarna mot Fagerängen och Gislöv, som behöver mer än kvartstrafik i högtrafik. Från Fagerängen är linje 144 ett komplement. Och från Modeshög/Gislöv körs kompletterande turer i stark riktning på linje 2. Linjegrenarna mot Albäck och Högalid har inte en prognosticerad beläggning som motiverar kvartstrafik, men med ny Pågatågstrafik och ett stort befintligt resandeunderlag som förutsättningar görs ändå en satsning.

33 Busstrafiken i Trelleborg 33 Stadsbuss invånare och resor per linjegren Invånare Resor 2013 Albäck Högalid Fagerängen Gislöv Kyrkoköpinge Centrum Totalt Skånska städer i samma storleksordning Ängelholm, Eslöv och Hässleholm har ungefär 20 % fler resor per invånare. Landskrona har med en externt placerad järnvägsstation mer än tre gånger fler stadsbussresor per invånare.

34 Busstrafiken i Trelleborg 34 Stadsbuss potential Den traditionella analysen visar på ett starkt resande på linjegrenarna i öster, medan de västra delarna har ett fortsatt lågt resande. Utgångspunkten för den analysen är dagens låga resande med befintlig linje 1. Ett alternativt antagande är att det låga resandet per invånare för linje 1 kan lyftas till ett normalt antal resor per invånare, vilket kan innebär nästan ett fördubblat resande. Genom att utöka utbudet i hela linjenätet samtidigt som Pågatågstrafiken införs ges möjlighet att skapa ordentlig uppmärksamhet, vilket kan lyfta det låga resandet i västra delen till normal nivå, vilket därmed motiverar en satsning på bättre turutbud.

35 Busstrafiken i Trelleborg 35 Stadsbuss snabbhet kontra turtäthet Frågan är behandlad i tidigare stadsbussutredning och slutsatsen därifrån vidhålls. I valet mellan att trafikförsörja en del av staden med en gren med kvartstrafik eller två grenar med halvtimmestrafik och kortare åktid vinner turtätheten, d v s alternativet med en linjegren. Detta gäller särskilt om produktionen i lågtrafik vägs in. Stadsbuss bör inte köras mer sällan än var halvtimme, vilket innebär att alternativet med två grenar har uppåt dubbel kostnad i lågtrafik.

36 Busstrafiken i Trelleborg 36 Stadsbuss nya linje 1 och 2 Med förslag på nya respektive slopade hållplatser

37 Busstrafiken i Trelleborg 37 Infrastruktur beslutat Bussterminal på Trelleborg C för all busstrafik Hpl vid stationen i Ö Grevie för linje 144 (Trafikverket) Hpl Maglarp och Persåker på nya Hedvägen för linje 146

38 Busstrafiken i Trelleborg 38 Infrastruktur viktigt för regionbuss Hpl V Ringvägen för linje 146, inkl GC anslutningar Hpl i korsningen väg 101/108 för linje 144 och 145 (Trafikverket) Hpl vid korsningen Köpingegatan/Malörtsvägen (Kyrkoköpinge) för linje 145 Hpl i korsningen Hesekillegatan/Hedvägen för linje 145 Hpl på väg 9 vid Ö Industriomr, vid GC tunneln under Ö Infarten öster om Dalaleden för linje 190 (Trafikverket) Hpl på väg 9 i Skateholm för linje 190 (Trafikverket)

39 Busstrafiken i Trelleborg 39 Infrastruktur viktigt för stadsbuss Nygatan Österbrogatan Kontinentalgatan som prioriterat stadsbusstråk. Hpl vid sjukhuset på Valldammsgatan söder om Hedvägen för linje 2, 146 och 181. Hpl på Valldammsgatan söder om Allén för linje 1 och 2. Ungefär tre nya hållplatser och fyra nya kompletterande hållplatslägen för linje 1 på sträckan Sjöviksvägen Persåker Två nya hållplatser för linje 1 på Västergatan Tommarpsvägen. Hpl för linje 1 på Hedvägen vid Liljeborgsgatan. Hpl på Tallvägen vid Köpingegatan för linje 1. Två nya hållplatser för linje 2 på Österleden vid Johan Kocksgatan och Östergatan.

Så blir din nya resa!

Så blir din nya resa! Design: givakt.se illustration: Annelie Fransson Så blir din nya resa! u kommer tåget! Den december invigs Trelleborgsbanan. Varje halvtimme från kl. 5 till midnatt vardagar och fre lör kl. 00.47 (från

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015. Kundnöjdhet - Punktlighet Resande

Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015. Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Skånetrafikens kvalitetsrapport Januari 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året.

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 1(115) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 2(115) Innehållsförteckning 1 Regionala stråk... 3 1.1 Finspång-Linköping... 3 1.2 Finspång-Norrköping...

Läs mer

Sveriges bästa stadsbusslinje

Sveriges bästa stadsbusslinje Sveriges bästa stadsbusslinje Mattias Schiöth, Skånetrafiken Syften Att följa strategin från Framtidens kollektivtrafik om att utveckla dagens kollektivtrafik Att bidra till branschens mål om fördubbling

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 1.2011. Ett närmare sydöstra Skåne

Handelskammarens rapport nr 1.2011. Ett närmare sydöstra Skåne Handelskammarens rapport nr 1.2011 Ett närmare sydöstra Skåne 2 Handelskammarens rapport nr 1.2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Hur nära är sydöstra Skåne i dag? 4 Analys av trafiksystemet 5 Förslag

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Information. Karl-Johan Bodell

Information. Karl-Johan Bodell Information Denna information användes vid samråd med entreprenörer som hölls den 20 aug 2014. Från denna tidpunkt fram till underlaget är klart och entreprenörer har kvalificerat sig kommer inget annat

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

RAPPORT 2012:02 VERSION 1.3. Framtidens kollektivtrafik Malmö Vellinge

RAPPORT 2012:02 VERSION 1.3. Framtidens kollektivtrafik Malmö Vellinge RAPPORT 2012:02 VERSION 1.3 Framtidens kollektivtrafik Malmö Vellinge Dokumentinformation Titel: Framtidens kollektivtrafik Malmö Vellinge Serie nr: 2012:02 Projektnr: 11106 Författare: Kvalitetsgranskning

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

Trafikstrategi 2035 för Göteborg, Mölndal och Partille

Trafikstrategi 2035 för Göteborg, Mölndal och Partille Trafikstrategi 2035 för Göteborg, Mölndal och Partille Förslag till stomnätsplan för kollektivtrafiken i Stor-Göteborg Av Olof Franzén Visionen bygger på att dagens spårvägssystem kompletteras där dagens

Läs mer

Dialog om bussar på Råå och kringområden

Dialog om bussar på Råå och kringområden Dialog om bussar på Råå och kringområden Sammanställning av dialog om bussar på Råå april-juni 2015 HELSINGBORGS STAD 251 89 Helsingborg 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se Innehåll

Läs mer

Kollektivtrafikens utbud och användning- med fokus på Halland

Kollektivtrafikens utbud och användning- med fokus på Halland 01054 Kollektivtrafikens utbud och användning- med fokus på Halland Version 1. En rapport från Region Halland Kollektivtrafikens utbud och användning är en rapport framtagen av Hallandstrafiken tillsammans

Läs mer

Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015

Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015 Skånetrafikens kvalitetsrapport Mars 2015 Kundnöjdhet - Punktlighet Resande Fotograf: Karl-Johan Hjertström 1 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Kollektivtrafikutredning. Bilaga till program för detaljplan Airport City Härryda kommun 2011-05-05

Kollektivtrafikutredning. Bilaga till program för detaljplan Airport City Härryda kommun 2011-05-05 Kollektivtrafikutredning Bilaga till program för detaljplan Airport City Härryda kommun 2011-05-05 Uppdragsgivare Härryda kommun Swedavia AB Flygplatsfastigheter i Landvetter AB2011-05-05 Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för och Stadens Richard Murray Presentation 6 februari 2013 jämfört med Stadens Byggtid 4½ år istället för 8 år Byggkostnad 5 mdr istället för 8 mdr + bussterminalen

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport: 2014:39 / Version: 1.0. Vasaplan. Förslag till ny utformning av bussterminal

Trivector Traffic. Rapport: 2014:39 / Version: 1.0. Vasaplan. Förslag till ny utformning av bussterminal Rapport: 2014:39 / Version: 1.0 Vasaplan Förslag till ny utformning av bussterminal Dokumentinformation Titel: Vasaplan förslag till ny utformning av bussterminal Serie nr: 2014:39 Projektnr: 13173 Författare:

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

till dig som ska åka regionbuss till skolan Ht 2009

till dig som ska åka regionbuss till skolan Ht 2009 till dig som ska åka regionbuss till skolan HT 2009 Strövelstorp Kattarp Hasslarp Klippan Vedby en Hjälmshult Allerum Maria kviken Ödåkra Ramlösa Rydebäck Ventrafiken Ålabodarna Påarp Bårslöv Gantofta

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK- PROGRAM

KOLLEKTIVTRAFIK- PROGRAM KOLLEKTIVTRAFIK- PROGRAM HÖÖRS KOMMUN REMISSUTGÅVA 2013-12-02 Beställare: Kommunstyrelsen via Rolf Carlsson, Höörs kommun Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Emma Holgersson Teknikansvarig kollektivtrafikprogrammet:

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Stråkstudie. Högklassigt busstråk. Malmö Kristianstad

Stråkstudie. Högklassigt busstråk. Malmö Kristianstad Stråkstudie Högklassigt busstråk Malmö Kristianstad Åtgärder för att förbättra Hela Resan Vägverket Region Skåne 2003 Titel: Stråkstudie, Högklassigt busstråk Malmö - Kristianstad, Åtgärder för att förbättra

Läs mer

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING Götalandsbanan - En närmare framtid Marknad -Trafikering - Resandeflöden 07 10 09 Anders Lundberg Idéstudiens trafikavsnitt är inte en spårutredning Marknadsanalys Konkurrensanalys Definition av mål för

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 105 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21

REMISSVAR. Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 2013-03-21 2013-03-21 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet c/o Jan Efraimsson Box 1031 405 22 Göteborg REMISSVAR Målbild tåg 2035 Remissvar/samråd gällande Målbild tåg 2035 Bakgrund Förslaget till

Läs mer

Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd och Trafikverket i samverkan

Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd och Trafikverket i samverkan Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samt Region Skånes kollektiv- Trafiknämnd Bakgrund till Söderåstrafiken Samverkan mellan trafikslag Vision: Mer kollektivtrafik till fler medborgare

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

SmartKoll Västerås kommun Slutrapport

SmartKoll Västerås kommun Slutrapport SmartKoll Västerås kommun Slutrapport Förslag till ny kollektivtrafik med sikte på 2013 och 2020 FÖRORD Projekt SmartKoll Dagens kollektivtrafik i Västerås planerades på 70-talet och har sedan dess justerats

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET RAPPORT LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 Slutrapport Malmö 2012-03-01 Sweco Infrastructure AB Malmö Trafik dved p:\2211\2211073\000\10_arbetsmaterial\rapport

Läs mer

Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025

Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025 Ellen Rube trafikplanerare Tel. 0470-415 39 Kommunstyrelsen Remiss över förslag på Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sända nedanstående

Läs mer

Punktligheten på tåg. nöjdhet med. har vänt. beror på en. Landskrona. stenkastning

Punktligheten på tåg. nöjdhet med. har vänt. beror på en. Landskrona. stenkastning Kvalitetsrapport Februari 2013 1 ÅTGÄRDER: Arbetet med hygienfaktorer såsom punktlighet fortsätter. Lokala marknadsaktiviteter i Landskrona. PROGNOS: Januari-Mars: 61% Sammanfattning Februari var en stabil

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 31 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/40 18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Sammanfattning

Läs mer

Tyck till möte 3 oktober 2013

Tyck till möte 3 oktober 2013 2013-10-24 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Tyck till möte 3 oktober 2013 Var: Östra Grevie Folkhögskola När: 3 oktober 2013 kl. 17-19 Deltagare: c:a 40 personer Från kommunledningen: Magnus Hedin, Carina

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen.

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen. Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen Käglinge KARAKTÄRSOMRÅDEN Arrie Hököpinge Västra Ingelstad Vellinge

Läs mer

Citybusstråket i Malmö Presentation på Trafikdage, Aalborg Universitet, 28-29 augusti 2000

Citybusstråket i Malmö Presentation på Trafikdage, Aalborg Universitet, 28-29 augusti 2000 Citybusstråket i Malmö Presentation på Trafikdage, Aalborg Universitet, 28-29 augusti 2000 Civ. Ing. Stefan Krii, Gatukontoret Malmö Stad Civ. Ing. Björn Wendle, Trivector Traffic AB Från idé till genomförande

Läs mer

Christer Hansson Projektledare Lunds kommun. Eva Dalman Projektchef, Lunds kommun. Christian Rydén Trafikplaneringschef Lunds kommun

Christer Hansson Projektledare Lunds kommun. Eva Dalman Projektchef, Lunds kommun. Christian Rydén Trafikplaneringschef Lunds kommun Resumé över samrådsmöte med allmänheten, Förstudie Spårväg Lund C - ESS, Lunds kommun Plats: Vita huset, Djingis Khan, Uardavägen 131, Lunds kommun Tid: torsdagen den 16 juni år 2011, klockan 18.30-20.30

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN TRELLEBORG. Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007

MILJÖFÖRVALTNINGEN TRELLEBORG. Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007 Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007 Miljöförvaltningens rapport nr 6/2007 Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007 Sammanfattning Vid årets provtagning på badvatten har 5 strandbad blivit

Läs mer

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Nya urbana transportsystem Stockholm 4 dec 2008 PG Andersson Trivector Traffic, Lund Behov av BRT i Sverige? Bus Rapid Transit = tänk tunnelbana

Läs mer

Kvalitetsrapport april 2014

Kvalitetsrapport april 2014 1 Kvalitetsrapport april 2014 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året. Den vänstra grafen visar det senast tillgängliga

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik NACKA MILJÖVÅRDSRÅD Nacka 1997-03-14 Samråd kollektivtrafik Nacka kommun Granitvägen 15 131 81 NACKA Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik i Nacka kommun Dagens trafik är vår största miljöbov.

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 2014-10-22 Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt... 3 1. Allmänt... 3 2. Beskrivning av

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Effektivisering av lågfrekventa linjer

Effektivisering av lågfrekventa linjer Effektivisering av lågfrekventa linjer 124 Hjuvik - Volvo Torslanda Berörda kommuner: Göteborg Linjen fyller ingen unik funktion och kan avvecklas då parallell trafik finns. Effekter: Parallell trafik

Läs mer

Kvalitetsrapport augusti 2014

Kvalitetsrapport augusti 2014 1 Kvalitetsrapport augusti 2014 Bakgrund Kvalitetrapporten kommer månadsvis och beskriver Skånetrafikens aktuella läge samt resultatet hittills under året. Den vänstra grafen visar det senast tillgängliga

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

PARTILLE, LOKAL K2020

PARTILLE, LOKAL K2020 Partille kommun PARTILLE, LOKAL K2020 Göteborg ra02s 2005-11-11 Uppdragsnummer 2391521 SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Sammanfattning

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft?

Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft? Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft? Uppsats humanteknologi "Bilismen i ett humanistiskt perspektiv" ht 2001. Thomas Höjemo thomas@snt.nu Syfte och metod Syftet med

Läs mer

Lördagsflexlinjen. Mölndal. Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla.

Lördagsflexlinjen. Mölndal. Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla. Lördagsflexlinjen Mölndal Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla. Så fungerar flexlinjen För att åka med flexlinjen måste man ringa och boka sin resa. Bussen stannar bara

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Höghastighetståg igenom landskapet

Höghastighetståg igenom landskapet SMÅLANDSPOSTEN 2015-03-13 Sida 8-9 Författare: BOSSE VIKINGSON, FILIP SJÖFORS Höghastighetståg igenom landskapet Med en rasande hastighet, 320 kilometer i timmen, kommer tågen att kunna susa förbi. Genom

Läs mer

Busstrafik i fjällregionen

Busstrafik i fjällregionen Busstrafik i fjällregionen Hamar 25 april 2013 2013-04-11 Agenda Nuläge och förutsättningar Enkätstudie Vem åker buss och varför? Rekommendationer för att öka bussåkande Charteralternativet Informationsalternativet

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer