Hemlös student. Linköpings Universitet Det svenska politiska systemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemlös student. Linköpings Universitet 2014-03-20 Det svenska politiska systemet"

Transkript

1 Linköpings Universitet Det svenska politiska systemet Hemlös student Linda Åkerström Andrea Stenekvist Beatrice Waldenström Seminariegrupp 3

2 1 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Syfte Frågeställningar Metod Resultat :1 Hur ser bostadsbristen ut idag? :2 Studentbostäders roll :3 Kommunens roll Diskussion Slutsats Käll- och litteraturförteckning Bilagor... 16

3 2 Inledning I den här uppsatsen kommer du få läsa om bristen på studentbostäder i Linköpings kommun ur bostadsorganisationernas synvinkel, och vad kommunen har för inverkan. Det debatteras ofta om att man måste öka antalet studentbostäder för att möta efterfrågan men enligt kommunen och bostadsorganisationerna är detta inte nödvändigtvis en lösning då det även står tomma lägenheter senare under läsåret. I uppsatsen kommer vi ta upp frågeställningar som hur bostadsbristen ser ut. Vad har kommunen och bostadsföreningarna för uppgifter och möjligheter att förbättra situationen? Hur skulle det se ut ifall inte bostadsbolagen ägs av kommunen, utan marknaden privatiseras? Och hur skulle det påverka situationen om universitet själv fick ansvaret för ordna bostäder åt sina studenter?

4 3 1. Bakgrund Vi valde att skriva om studentbostadsbristen för vi tyckte det var ett intressant område och som berör de flesta. Bostadsbristen för studenter är något som varje år uppmärksammas i anslutning till terminsstarten runt om i landet. Vid några av Sveriges största universitet har detta länge varit ett problem, och i takt med att Linköpings Universitet växer i storlek växer även bostadsbristen för studenterna vid denna skola. Detta är även relevant för oss då vi själva är nyblivna studenter. Vi kände även att vi ofta läser i tidningen runt terminsstart om bostadsbristen och ville se det från ett annat perspektiv än bara media. Vi ville kolla in djupare på frågan och hur det faktiskt går till. Hur fattats besluten och varför känns det som att inget händer? Vi ville se hur beslutstagarna ser på problemet och vad finns det för lösningar i dagsläget. 2. Syfte Denna uppsats syftar till att belysa bostadssituationen för nyantagna studenter i Linköping. Då det tidigare varit relativt lätt att få bostad i Linköping i jämförelse med andra studentstäder i landet, försöker vi se vad som förändrats och hur man kan lösa problemet. Även vilka valmöjligheter nyantagna har, och hur man får ut informationen till studenterna. Vi ville undersöka problemet från olika perspektiv för få en rättvis helhets bild. Vi ville även undersöka ifall det är möjligt att skapa en bostadsgaranti.

5 4 3. Frågeställningar Hur ser bostadsbristen ut idag? Hur lång tid behöver studenterna stå i kö för att få en boplats? Hur många befintliga bostäder finns det tillgängligt för nyantagna? Hur påverkar kommunen bostadssituationen? Hur stor makt har bostadsföretagen över situationen? Varför byggs inte det nya studentbostäder? Vad finns det för lösningar till bostadsbristen? 4. Metod Med utgångspunkt från studentbostadsföretagen i Linköping som står för uthyrningen till eleverna har vi grundat denna uppsats. Vi har valt att hitta information till vårt arbete genom att direkt vända oss till bostadsföreningarna. Den vi fick bäst respons av som även är den största var Studentbostäder. Där hade vi först en mail-kontakt där vi ställde de frågor vi kände var relevanta för vårt arbete men vi insåg snabbt att vi behövde ordna ett möte för en intervju. I vår halvtimmes samtal kunde vi intervjua representanter för Studentbostäder, bland annat för att öka tillförlitligheten i uppgifterna. Under mötet spelade vi in vad som sades och antecknade under tiden. Sedan sammanställde vi all information vi fått under intervjun och skrev en text av det vi tyckte var relevant. Studentbostäder är den störta bostadsföreningen men vi ville gärna få kontakt med fler studentbostäder-föreningar. Därför mailade vi även Botrygg Bygg, Byggvesta men även kårservice som hjälper till mycket med boende. Dessa gav dock ingen respons, och har inte svarat på våra mail, så vi fick välja att begränsa oss till Studentbostäder. Vi har även arbetat med hjälp av internet och läroböckerna. Vi har också använt oss mycket av våra egna erfarenheter och hört runt bland kompisar och klass kamrater om den allmänna synen på bostadsbristen för studenter. Vi valde dock inte att göra en dokumenterad undersökning bland studenter i arbetet då vi behövde begränsa arbetet och det skulle ta för stor plats. Studenternas syn har även undersökts i tidigare A-uppsatser. Vi valde istället att

6 5 konstatera att frustrationen över bostadsbristen finns bland studenterna och sedan utgå från den vad studentbostäder och kommun gör för att arbeta för att förbättra den. Vi har skrivit mycket tillsammans på universitetet men även delat upp arbetet för att skriva enskilt. Alla har sedan fått gå igenom varandras texter för att kontrollera innehållet, svenskan och fakta.

7 6 5. Resultat 5:1 Hur ser bostadsbristen ut idag? Finanskrisen år 2008 fick bostadsbyggandet att stanna upp och två år senare tog den fart igen snabbt följt av ännu ett stopp. Antalet påbörjade bostäder väntades minska med 8 % 2012 enligt bedömningar i samma års utvärdering. 1 Samtidigt söker fler personer än någonsin till högskolorna, och detta resulterar i en ökad efterfrågan på studentboende. Ett alternativ till detta boende är en privat bostad men där tävlar man tillsammans med en ökande befolkning som har möjligheter till bättre ekonomisk situation än studenterna, på en dyr och redan svår marknad. Detta gör just studentbostäderna så viktiga. Linköpings kommun hävdar även själva att man vill underlätta bostadsmarknaden, bland annat för att göra det lättare för studenter att stanna kvar efter studierna. Studentsituationen tyder på att den stadiga inflyttningen av studenter till kommunen som varit under de senaste 20 åren kommer minska fram till 2020 med ungefär personer på grund av minskade årskullar. 2 Detta stämmer inte överens med vad Universitetet tror och Studentbostäder hävdar då de ser en stabil efterfrågan på bostäder även framåt. 3 Antalet sökande till landets högskolor är fortsatt höga och har legat i genomsnitt runt per år (hösttermin). Toppen nåddes 2009 med sökande och detta beroende på den stora kullen med 19åringar och en dålig arbetsmarknad. Var fjärde 19-åring sökte studier under Sedan läsåret 2000/01 till 2010/11 har antalet sökningar gått från till De sökande årskullarna framåt i tiden däremot ser ut att bli mindre, i alla fall om man ser till gymnasiernas situation idag där kullarna krympt med 20 % på sex år. Antalet sökande till gymnasiet år 2013 har inte varit så liten sedan år Men enligt Linköpings Universitets 1 S S edovisning% pdf S S S. 14

8 7 uppgifter till Studentbostäder kommer sökningarna hålla sig stabilt även i framtiden och därmed kommer bostadssituationen troligtvis fortsätta vara svår. 6 Linköpings universitet har inte själva rätten att hyra ut bostäder till sina studerande men nio andra av landets högskolor och universitet är med i ett pilotprojekt som löper fram till 2015 där de själva kan ta fram bostäder till de sökande. Hur projektet fungerat har man ännu inte utvärderat och om det därför är något som även Linköpings Universitet har möjlighet att ta del av i framtiden. 7 Där emot har regeringen lämnat ett förslag som ska förenkla byggprocesserna vid framställningen av mindre lägenheter anpassade för studenter och unga, genom att bland annat ändra regleringen vid utbyggnad av vindsvåningar och förlänga tiden vid tidsbegränsat bygglov. Detta är då riktat till hyresvärdar och företag. 8 5:2 Studentbostäders roll Brist på studentbostäder är ingen nyhet, detta problem har dabbat många ny antagna studenter som inte hade kännedom om situationen. Enligt SFS (Sveriges förenade studentkår) bostadsrapport, som görs varje år för granska bostadssituationen i alla studentstäder runt om i landet vid höstens terminsstart, låg Linköping i den röda zonen inför höstterminen Detta innebär att Linköping inte kunde erbjuda studentboende under höstterminen. I Linköping finns ingen bostadsgaranti och detta leder till otrygghet som tvingar många till drastiska lösningar, en av dessa lösningar är att tacka nej till utbildningen man har sökt. Ett studentboende företag som hade hög tryck på sig under höstterminen 2013 är dotterbolaget till Stångåstaden AB, Studentbostäder, i Linköping. Studentbostäder har ca 4200 bostäder av moderbolaget Stångåstadens lägenheter, och för att få en lägenhet måste man vara inskriven på Linköpings universitet. Studentbostäders främsta mål är att ge boende till alla nyantagna studenter på kandidat och master programmen, och det är ett uppdrag som ges av kommunen som är ägaren till företaget. Enligt Studentbostäder har förstaårsstudenter som kommer från andra städer utanför Linköpings kommun, förtur till

9 8 bostäderna under augusti, september och oktober. Detta kan vara en fördel för de som inte visste hur bostadssituationen ligger till i den orten man har blivit antagen till, och förturen har förlängts under höstterminen år Av dessa 4200 bostäder är 457 korridorrum som är avsedda till internationella studenter enligt ett blockhyresavtal, dessa korridorrum hyrs ut till Linköpings universitet i första hand som i sin tur hyr rummen till internationella studenter i andra hand. Trots det höga trycket och antal sökande, förblir antalet bostäder oförändrad och det ligger många anledningar till grund för detta. 11 En av anledningarna är överklaganden av beslut, bland annat från omkringliggande fastigheter, som i sin tur förlänger processen. En sådan överklagan kan ta upp till två år menar Studentbostäder. Byggprocessen kan ta lång tid eftersom man först behöver komma överens med kommunen om bygglov av marken där man planerat bygga, och sedan att handskas med eventuell överklagan osv. För att Linköping skall vara en attraktiv stad så behövs det bygga mer bostäder. Men att köpa mark är dyrt och ännu en process som kan ta lång tid. 12 En annan anledning till att Studentbostäder inte bygger fler bostäder just nu är att de har många som står tomma under terminen. Det är högt tryck vid terminsstart men sen flyttar studenterna ihop eller flyttar till privata bostäder hävdar Studentbostäder. Det är svårt att få kommunen att investera bygga nya studentbostäder när Studentbostäder inte lyckas hyra ut alla de som de faktiskt besitter. 13 Enligt Studentbostäder anser Linköpings Universitet att trycket kommer fortsätta vara stabilt och inte sjunka även om årskullarna den närmaste framtiden är mindre. Linköpings Universitet ger varje år en prognos över hur framtiden ser ut och anser att även fast kullarna kommer minska så är Linköpings universitet så pass attraktivt att de alltid har minst två sökande per plats, och kommer även ha det i framtiden Intervju med Studentbostäder med Christoffer och Martin den 11/ Ibid 12 Ibid 13 Ibid 14 edovisning% pdf S. 35

10 9 Ungefär personer på ett år studerar vid skolan, men omräknat till heltidsstudenter blir siffran då många inte läser på heltid. Antalet elever har stigit från stycken 2008 till år Det är en ökning med 735 personer. 15 Under höstterminen 2013 var antalet poäng som krävdes för få en korridorrum uppe på ca 400 poäng vilket motsvarar att man har stått i bostadskö i över ett år. Till denna poängen släpps det ca 400 korridorrum vid terminsstart till dessa nya studenter, vilket inte kan räcka till alla. Studentbostäder försöker få ut så mycket information som möjligt till andra städer genom marknadsföring om att de framtida studenterna måste ställa sig i kö tidigt till de städer man är intresserad av, att studera i. När det gäller boende kan man inte vänta till sista sekund utan vore bättre om studenterna sökte köpoäng tidigt för att underlätta processen. Fast de anställda på Studentbostäder är trots detta positiva och hävdar att ett boende går alltid att ordna, man måste bara ge det tid. Vid frågan om bostadsgaranti som i Norrköping så skrattade de anställda från Studentbostäder som vi var i kontakt med. De ansåg inte att Norrköping hade en bostadsgaranti då det erbjuder Studentbostäder under all kritik. De anser även att Norrköping inte kunde levererar studentbostäder inom rimlig tid. Studentbostäder anser även om att det viktigare att levererar bostäderna i god kvalitet än en dåligt fungerande bostadsgaranti. 16 För att underlätta för de nytagna studenterna finns KOMBO, studenternas hyresgästorganisation. Dit refererar Studentbostäder när studenterna hör av sig och behöver hjälp som de själva inte kan erbjuda och till dem kan man även höra av sig om man behöver hjälp med att få tag på en bostad eller vill ha svar på mer juridiska frågor. KOMBO för förhandlingen med Studentbostäder och de andra studentbostadsföretagen ByggVesta och Studentbo i Norrköping. Bland annat gällande hyror och de representerar hyresgästerna vid frågor som handlar om bostaden. Denna förening drivs utav StuFF, LinTek och Consensus som är tre ut av de största kårerna på universitetet. 17 På KOMBOs hemsida finns även en sida, Bostadspoolen, framtagen utav Kårservice, kommunen och Linköpings Universitet där privatpersoner och fastighetsägare kan erbjuda rum till sökande studenter. Detta som ett försök att underlätta för människor att få tag på Intervju med Studentbostäder med Christoffer och Martin den 11/

11 10 bostad privat då det kan vara svårt att få genom bland annat Studentbostäder om man inte har tillräckligt med poäng. 18 I nödfall erbjuder KOMBO mellan 1 augusti och 30 september nödbostad i kollektiv då trycket är som störst. 19 5:3 Kommunens roll Medborgarnas lokala stat Som medborgare i Linköpings kommun tänker man inte ofta på vad faktiskt kommunen gör. Som hur det kommer sig att vägen blir skottad, vägarna städade och så vidare. Allt bara händer runt oss på rutin. Vi medborgare vet vem som tar hand om våra barn på förskolan, vem som lånar ut våra böcker på bibliotek, men vet befolkningen vem som fattar besluten? 20 Alla kommuner måste följa regeringsformen (RF), kommunallagen (KL), och sen så finns det även vissa speciallagar. 21 Det viktigaste uppgiften en kommun har är att utföra en budget för kommande kalenderår. Vad måste/vill kommunen göra för budget för det kommande året. Av det som måste göras utgörs ungefär 80 % av budgeten, och sedan har man resterande 20 % att besluta vad man vill åstadkomma med det kommande året. Av dessa 80 % så är en av de uppgifter de måste göra är att planera stadsplanering och byggande. (PLB) 22 Det händer ofta att kommuner har frivilliga förbindelser inom bostäder alltså kommunala bostadsbolag. Precis som det bolaget som vi har skrivit om, Studentbostäder, som är ägt genom sitt moderbolag Stångåstaden av Linköpings kommun. Generellt kan man säga att en högerkommun så är det vanligare att bostäder ägs av privatpersoner och att kommunala företag privatiseras Ylva Norén Bretzner, Sveriges politiska system, Danmark, 2013 Kap 7, sid Ylva Norén Bretzner, Sveriges politiska system, Danmark, 2013 Kap 7, sid Ylva Norén Bretzner, Sveriges politiska system, Danmark, 2013 Kap 7, sid 168

12 11 I en vänsterkommun så vill man ha mer koll på bostadsförsörjning och vill ha kvar bolagen som kommunalt ägda. 23 Kommunen besitter ett planmonopol, förutom vissa förbehåll från länsstyrelsen och andra myndigheter, på vad marken i kommunen skall användas till. De kan ta ut sin vetorätt (alltså vad de absolut inte vill att marken skall användas till) Detta regleras genom PBL. (plan- och bygglagen) 24 Kommunstyrelsen har många viktiga uppgifter. En av dessa är att hålla koll på kommunens framtidsutveckling, bland annat bostadssituationen. Här kommer också Studentbostäder in. Linköpings universitet är viktigt för Linköpings kommun för en positiv utveckling av kommunen. Om kommunen då inte kan ta emot studenter på grund av bostadsbrist så är det svårt att utveckla kommunen långsiktigt. 25 Alla beslut som kommunen fattar har medborgaren rätt att överklaga. Då har man tre veckor på sig efter det att beslutet fattats att överklaga till förvaltningsrätten. På grund av detta kan bostadsbyggandet ta väldigt lång tid, eftersom en överklagan kan förskjuta ett bostadsprojekt med flera år. 26 Kommunen äger Stångåstaden, moderföretaget till Studentbostäder och därför ansvarar kommunen för en eventuell ökning av studentbostäder. 27 Då kommunen anser att antalet studentbostäder möter efterfrågan och att endast en omvandling av redan existerande bostäder kan vara aktuellt anser man inte att det finns ett behov av att bygga fler. 28 I en undersökning framtagen av regeringen för att förenkla och förbättra bostadssituationen hävdar 25 av landets alla 43 kommuner med högskolor att det råder brist på studentbostäder 29, men detta hävdar Linköpings kommun inte stämmer, fast det är en av de största högskoleorterna i Sverige Ylva Norén Bretzner, Sveriges politiska system, Danmark, 2013, Kap 7, sid Ylva Norén Bretzner, Sveriges politiska system, Danmark, 2013, Kap 7, sid Ylva Norén Bretzner, Sveriges politiska system, Danmark, 2013, Kap 7, sid Ylva Norén Bretzner, Sveriges politiska system, Danmark, 2013, Kap 7, sid S S S S. 26

13 12 6. Diskussion Enligt Linköpings kommun är det inte någon brist på bostäder för stadens studenter. Samma sak hävdar Studentbostäder, som drivs av kommunen, och de båda pekar mer på problemet med bostadsbrist i allmänhet. Då det senare på terminen står rum tomma så anser inte Studentbostäder att det behövs byggas fler korridorrum, utan istället vanliga bostads och hyresrätter för att de nuvarande studenterna ska få möjlighet att flytta vidare. Detta skulle ge ännu fler lediga rum i samband med terminsstarten. Idag är snittiden för hur länge studenten bor kvar hos Studentbostäder drygt ett år och att skapa ett bättre utflyttningsflöde skulle kunna lösa problemet. Kommunen beskriver en svår bostadsmarknad, och de vill snarare försöka underlätta för studenter som är klara med utbildningen att får tag på bostad för att kunna stanna i kommunen. Detta pekar just på att det är i denna marknad problemet ligger. Regeringens lagändringar som förenklar för företag och kommuner att bygga mindre bostäder avsedda för studenter och unga skulle kunna fungera som en lösning men hur vida Linköpings kommun utnyttjar eller planerar att göra det är inget vi granskat i denna undersökning. Utav Stångåstadens cirka bostäder har dotterbolaget Studentbostäder att hyra ut, varav 475 är avsedda för internationella studenter och som är uthyrda i första hand till universitet. För att sedan få bostad tävlar man med resten av de antagna om cirka 400 bostäder. Kö poängen låg hösten 2013 på ett ungefär 400 som motsvarar drygt ett år av sparande. Har man för lite poäng och inte blir erbjuden en bostad hänvisas man vidare till KOMBO, studenternas hyresgästorganisation som erbjuder en nödbostad mellan 1 augusti och 30 september. Efter den perioden sjunker trycket på bostäder och de flesta brukar ha lyckats hitta en boplats vid den här tiden. Studentbostäder hävdade under intervjun att de helt anförtrodde sig på Linköpings universitets uppgifter när det gäller framtiden. Att ålderskullarna kommer minska var inget som oroade dem. De litade helt och hållet på den informationen. Frågan är om inte Studentbostäder borde vara mer källkritiska och vända sig till annan statistik också. Mycket av den informationen man kan hitta på nätet tyder nämligen på den motsatta statistiken, som har redovisats tidigare i uppsatsen. Är det verkligen så smart då av Studentbostäder att lita blint på Linköpings universitet som är beroende av att bostäder byggs utan några konsekvenser. Genom att ha ett stort antal tomma lägenheter vid terminsstarten kan de ge trygghet till sökande studenter och gynna universitetet. Att de då ger uppgifter om

14 13 fortsatt stigande antal ansökande är inte så konstigt, trots att det kanske inte alltid stämmer. Detta kan vara en stor fara då bostadsbolagen kan gå i förlust. Universitet vill absolut inte hamna på den röda listan då det blir dålig marknadsföring för staden. Studenterna kan då bli skrämda över hur svårt det kommer bli att få lägenhet. Självklart vill universitetet leverera siffror som visar att de är attraktiva för studenter, att ge ut den informationen till bostadsbolagen försäkrar dem att inte situationen kommer förvärras. Kommunen ger en annan syn på situationen över bostadsbristen än universitet. De ser precis som studentbostäder att lägenheter står tomma och tror inte att antalet studenter kommer öka. De tycker att det kan vara aktuellt att bygga om bostäder till det bättre istället för att bygga nya. De tycker även att det ska bli lättare för studenter att efter studierna kunna hitta bostäder. De vill alltså behålla studentbostäderna i antalet men öka de vanliga bostäderna. I uppsatsen tas det även upp om budgetberäkningarna en kommun har. Varje kalenderår avsätts en viss summa för byggandet av staden. Kommunen kan alltså inte bygga hur mycket som helst utan måste begränsa sig till sin budget, hur stor bostadsbrist det än är. På andra håll i landet har det provats att ge universiteten möjligheten att själva ta fram bostäder till sina studenter. Detta har inte utvärderats än men om detta är något som visar sig fungera skulle detta kunna vara en lösning då kommunen och universitetet säger emot varandra. I dagens läge så har Studentbostäder ingen makt alls när det gäller byggandet av nya bostäder utan regleras helt av deras uppdragsgivare och ägare, kommunen. Med detta kan både för- och nackdelar tillkomma. Skulle Studentbostäder vara privatägda skulle de lättare kunna fatta beslut om vad som är bäst för kunderna eftersom de dagligen har kontakt med dem. De kan se mer klarsynt vad problemet faktiskt ligger. Är det bostadsbrist eller sköts uthyrningen bara på ett dåligt sätt t.ex. Dock om det skulle vara privatägt skulle priserna kunna stiga, och det skulle vara svårare att se till att uthyrningen sköts på ett regelmässigt sätt. De skulle kunna börja låta vissa högre betalande gå i förtur alltså fuska i kösystemet. Om det var privatägt så ökar det möjligheterna för fler att våga etablera bostadsföretag, om det finns en vinst bakom verksamheten. Kommunen driver inte företaget för att gå i vinst och där kan en viss del av engagemanget för företaget falla bort, möjligtvis.

15 14 7. Slutsats Vår slutsats är att denna fråga är mycket större än studenternas panik vid terminsstart, utan går in mycket djupare än så. Det handlar om ett svårt och komplicerat samarbete mellan bostadsbolagen kommun- och invånarna i kommunen. Allt måste stämma och det är en lång process för att bara fatta ett beslut, och sedan en ännu längre process för att faktiskt bygga bostäderna. Det är även relevant att ta i åtanke om man bör bygga mer studentbostäder. Det är inte självklart. Att studentbostäder har sådana problem att få bostäderna uthyrda under själva terminen är ingen bra förutsättning för att bygga fler bostäder. Frågan är nog istället hur man ska lösa problematiken vid terminsstart. Som Mattias sa under intervjun med Studentbostäder så handlar det om att folk flyttar ihop och söker sig till privata bostäder, och det är anledningen till att bostäder står tomma längre in på terminen. Ska man i stället kanske fokusera på att bygga mer vanliga bostäder till exempel Stångåstaden, deras moderbolag, som inte är beroende av hur många studenter som söker till Linköpings universitet. Genom att få fram fler bostäder till befolkningen ökar man bredden på bostadsmarknaden och chansen för studenterna att komma in på den då konkurrensen minskar. Genom att fokusera på den vanliga bostadsmarknaden, det vill säga inte studentbostäderna, ökar det möjligheten för studenterna att flytta vidare vilket många vill för eller senare. Detta skulle göra att just fler studentboende står lediga till de nyantagna som kommer till universitetet. Kanske kan man även informera mer i början om kollektiv bostad så att studenterna från början i stället bor ihop som en lösning. Vi anser att Studentbostäder inte borde förlita sig endast på en källa, då de hela tiden refererade till Linköpings Universitets uppgifter om fortsatt ökning av studenter. De borde vara mer källkritiska, då det tog oss två sekunder att hitta motsatta åsikter och information från bland annat kommunen på internet. Vi anser att det finns fördel att hålla Studentbostäder kommunalt just för att minska risken för att ett företag använder studenterna för att gå i vinst. Om privatägda företag tog över

16 15 studentbostadsmarknaden finns det en risk att hyrorna ökar eller att kösystemet missbrukas och gynnar vissa grupper av studenterna, till exempel de med bättre ekonomi. Den fördelen som skulle kunna bli är som sagt att det kommer ut fler aktörer på marknaden och den skulle kunna gynna oss som studenter med lägre hyror och så vidare. Om Studentbostäder var privatägt skulle fler bostäder kunna byggas och reglerna kring till exempel uthyrning lättas. För att undvika de tomma rummen som företaget hävdar skulle bli ett stort problem kunde man då erbjuda de rummen till andra människor. Kanske de nyexaminerade studenter, som kommunen just vill förenkla chansen till bostad för så de inte lämnar kommunen efter utbildningen. Men vi känner ändå att det är den vanliga bostadsmarknaden är den som behöver förbättras och Studentbostäder vara fortsatt kommunaliserat för att höja säkerheten för studenterna då företaget inte drivs för att maximera vinsterna. Vi anser att provundersökningen som regeringen testar på andra universitet i landet låter jätteintressant och skulle kunna underlätta mycket för studenter då det är universitetet som först ser hur många nya som beräknas i framtiden. Då det också är de, och inte kommunen som hävdar att trycket på bostäder kommer fortsätta vara högt då ansökningarna inte ser ut att minska, skulle det vara mer praktiskt om det är dem som också då står för utvidgningen av antalet bostäder. Kommunen kommer ju inte genomföra det som läget är idag. Slutsatsen är i vilket fall att så länge inte kommunen vill bygga bostäder så kommer det inte bli fler studentbostäder, och så länge det finns medborgare som vill överklaga så kommer byggandet av denna stad ta väldigt lång tid. Undersökningen kan ligga till grund för ytterligare studier inom området, bland annat med fokus mot kommunen och dess prioriteringar.

17 16 Käll- och litteraturförteckning Otryckta källor Intervju med Studentbostäder med Christoffer och Martin den 11/ S S n%20%c3%85rsredovisning% pdf S S.12 S n%20%c3%85rsredovisning% pdf S Intervju med Studentbostäder med Christoffer och Martin den 11/ S. 8 S S. 9 S. 26 Tryckta källor Ylva Norén Bretzner, Sveriges politiska system, Danmark, 2013 Bilagor Bifogat dokument med intervjufrågorna.

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/0910 SFS Bostadsrapport 2009 Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport av hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. SFS har frågat representanter

Läs mer

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping?

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? LINKÖPINGS UNIVERSITET Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? Maykil Al-Magdasi, Evelina Guander Svärm, Anton Högberg och Elisabeth Öhman Seminariegrupp 3D 2012-03-20 2 Sammanfattning

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Malin Vikman 2014-11-14 KS 2014/0085 50127 Rev. 2014-12-09 Rev 2015-01-13 Kommunfullmäktige Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta

Läs mer

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Student söker bostad Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Regeringsuppdrag 2009 Rapport december 2009 Student söker bostad Översyn av studenternas

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

BOSTADSSITUATIONEN FÖR UPPSALAS STUDENTER 2010/2011. En undersökning av Uppsala Studentkår i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommn

BOSTADSSITUATIONEN FÖR UPPSALAS STUDENTER 2010/2011. En undersökning av Uppsala Studentkår i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommn BOSTADSSITUATIONEN FÖR UPPSALAS STUDENTER 2010/2011 En undersökning av Uppsala Studentkår i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommn Innehållet i denna broschyr bygger på resultaten av en rapport

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

SFS bostadsrapport 2013

SFS bostadsrapport 2013 SFS bostadsrapport 2013 Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

SFS bostadsrapport 2014

SFS bostadsrapport 2014 SFS bostadsrapport 2014 Bostadssituationen för landets studenter. Röd = Kan inte erbjuda ett studentboende under höstterminen. Gul = Erbjuder ett studentboende någon gång under höstterminen. Grön = Bostadsgaranti,

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Bostadsfrågan. Hur hanteras den av Linköpings kommun?

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Bostadsfrågan. Hur hanteras den av Linköpings kommun? LINKÖPINGS UNIVERSITET Bostadsfrågan Hur hanteras den av Linköpings kommun? Alexander Näsström, David Hill, David Karlsson Seminariegrupp 6 2012-10-09 1 Innehållsförteckning: Inledning 2 Syfte. 3 Frågeställning.

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Bostadsgaranti för studenter vägen bort från bristen

Bostadsgaranti för studenter vägen bort från bristen 1 Rapport Bostadsgaranti för studenter vägen bort från bristen Detta är en rapport som Hyresgästföreningen region Sydost har gett Maria Persdotter, oberoende kommunikationskonsult på Stockholm-Motala Kommunikation,

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Bostadsbristen i Östergötlands tvillingstäder

Bostadsbristen i Östergötlands tvillingstäder Bostadsbristen i Östergötlands tvillingstäder Ett jämförande perspektiv för studenters bostadssituation i Linköpings och Norrköpings kommuner Grupp F-2 Henrik Castwall, Jenny Matsson, Eric Olofsson, Rufat

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

SFS bostadsrapport 2015

SFS bostadsrapport 2015 SFS bostadsrapport 2015 Bostadssituationen för landets studenter. RÖD = Kan inte erbjuda ett boende under höstterminen. GUL = Erbjuder ett boende någon gång under höstterminen. GRÖN = Erbjuder ett tryggt

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta Bakgrund Det pågår en intensiv debatt om huruvida det föreligger en boprisbubbla som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin Debatten rör främst Stockholmsregionen, även om också andra delar

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 PM 2016:213 RII (Dnr 110-1697/2016) Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/1112 SFS Bostadsrapport 2011 Förord I dagarna börjar fler studenter än någonsin att studera vid Sveriges universitet och högskolor. Många av dem kommer att stå utan bostad då endast 4 av 30

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter

Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN 2015 En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter 1 Inledning I Studboguiden ges en överblick av den svenska studentbostadsmarknaden ur ett helårsperspektiv.

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-10- 05 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande Sammanfattning Utgångspunkten för denna bok är att även hushåll med relativt låga inkomster ska kunna hitta en acceptabel bostad till en rimlig hyra eller ett rimligt pris på marknaden. Det kommer alltid

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Dnr: PA1-1/1011. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/1011. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/1011 SFS Bostadsrapport 2010 Förord Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport om hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. I år har SFS valt

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT STUDBOGUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter 2013 BRIST BALANS ÖVERSKOTT Inledning Läget på studentbostadsmarknaden måste ses ur ett årligt perspektiv. Det är något

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Hälsoprojekt Utvärdera din hälsa i rapportform Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Mål: Att utveckla sin fysiska, psykiska och sociala hälsa samt självbild. Att lära sig ta ansvar för egen träningsverksamhet.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning

Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning Styrelseärende Styrelsen 2014-12-04 Ärende 10 Handläggare: Fredrik Juhnell Telefon: 08-508 370 00 (vx) Till styrelsen Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning VD:s förslag till

Läs mer

SFS bostadspolitiska ställningstaganden

SFS bostadspolitiska ställningstaganden SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter... 3 2.1 Boende

Läs mer