Uppföljande undersökning angående ett nytt betalsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljande undersökning angående ett nytt betalsystem"

Transkript

1 September 2010 Uppföljande undersökning angående ett nytt betalsystem Intermetra Business & Market Research Group Unr Rune Broo Markus Lagerqvist

2 Innehåll 2 >> Innehåll 1. Bakgrund, syfte 3 2. Metod 4 3. Beskrivning av urvalet 4. Jämförelser mellan de tre förslagen Val av färdbevis: Km fågelvägen 34. Val av färdbevis: Stora cirkelzoner Val av färdbevis: Stegvis fågelväg med stora cirkelzoner 4 8. Betalning för resa eller resdag 5 9. Slutsatser och rekommendationer 1 10.Specialanalys: Skiljelinjer mellan olika resenärsgrupper 4 11.Specialanalys: Stegvis fågelväg i första eller sista hand 73.Bilaga: Synpunkter på dagens system Bilaga: Beskrivning av de tre betalsystemen 104

3 1.Bakgrund etc Background etc. Undersökningens bakgrund och syfte >> Undersökningens bakgrund Under början av 2010 genomfördes en undersökning där såväl kollektivresenärer som bilister och kombiresenärer intervjuades angående sina förväntningar på kollektivtrafiken och preferenser angående prissättningsmodeller för kollektivtrafiken. Resultaten av denna undersökning visade att två principiellt mycket olika alternativ prissättning efter reslängd i km (fågelvägen) alternativt efter stora zoner upplevdes som mest attraktiva. Undersökningens resultat har använts som ett stöd i Västtrafiks arbete med att förbättra dagens betalsystem och komma över de problem som idag finns med framför allt kontoladdningen. Västtrafik önskar nu genomföra en uppföljande undersökning för att få djupare kunskap om för- och nackdelarna med dagens betalsystem, samt stämma av att tänkta justeringar tillmötesgår och uppfyller olika resenärsgruppers behov och önskemål.

4 2. Metod etc. 4 Metod >> Målpopulation Undersökningen är giltig för allmänhet och kunder, i undersökningen begränsade till personer i åldern år, boende inom Västtrafiks verksamhetsområde (dvs. Västra Götalands län, samt Kungsbacka kommun) >> Datainsamlingsmetod Informationen har samlats in med hjälp av personliga intervjuer. Intervjuerna genomfördes under perioden v 24-v Totalt har 824 personer har intervjuats.

5 2. Metod etc. 5 Metod >> Definitioner Vid analyser på resenärstyper används begreppen kollektivresenärer, kombiresenärer och sällanresenärer. Dessa har definierats efter sina kollektivresvanor enligt nedan: 1. Kollektivtrafikanter Reser med Västtrafik 5-7 dagar/vecka, samt >45 resor per 30 dagar Reser med Västtrafik 4-5 dagar/vecka, samt resor per 30 dagar 2. Kombiresenärer Reser med Västtrafik 2-4 dagar/vecka, samt resor per 30 dagar Reser med Västtrafik 2-5 dagar/månad, samt 4-15 resor per 30 dagar 3. Sällanresenärer (bilister och turister) 2 resdagar/månad med Västtrafik, samt <4 resor per 30 dagar. 1-3 resdagar/månad med Västtrafik, samt 2-10 resor per 30 dagar

6 3. Urvalet 1. Background etc. Bakgrundsdata beskrivning av urvalet och resvanor idag

7 3. Urvalet 7 Ålder och kön >> Urvalets fördelning över kön och olika åldersgrupper Totalt i undersökningen n: 824 % Fördelning i Västra Götaland n: % Totalt i undersökningen n: 824 % Fördelning i Västra Götaland n: % Man Kvinna år år år år år år

8 3. Urvalet 8 Familjesituation och sysselsättning >> Urvalets fördelning efter familjesituation och sysselsättning Total n: 824 % Ensamhushåll 24 Sambo/gift utan hemmaboende barn 32 Sambo/gift med hemmaboende barn 33 Ensam vuxen med hemmaboende barn 5 Hemmaboende hos förälder/föräldrar Total n: 824 % Studerande 8 Egen företagare 2 Arbetar heltid 55 Arbetar deltid Arbetssökande 4 Sjukskriven 1 Pensionär 1 Föräldraledig 1 Annan 1 100

9 3. Urvalet 9 Geografi och resenärstyp >> Urvalets fördelning efter Västtrafikregion och resvanor Total n: 824 % Göteborg Stad 2 Göteborg Region 31 Fyrbodal 15 Skaraborg 14 Sjuhärad 14 Total n: 824 % Kollektivresenärer 34 Kombiresenärer 39 Sällanresenärer Annan resenärsgrupp

10 3. Urvalet 10 Typ av ort >> Urvalets fördelning efter typ av bostadsort (egenklassificering) Total n: 824 % Göteborg centralt 1 Göteborg i ytterområde 8 Kranskommun till Göteborg 23 Mellanstor stad centralt 1 Mellanstor stad i ytterområde 10 Mindre stad 13 Liten tätort 9 Landsbygd 5 100

11 3. Urvalet 11 Nyttjat färdbevis efter antal kollektivresdagar/vecka >> Fråga: Hur ofta reser du normalt kollektivt med Västtrafik? Mest använt färdbevis / antal kollektivresdagar/vecka (%) Kontoladdning vanligaste färdbeviset Områdesladdning vanligast dgr/v dgr/v 5 dgr/v 4 dgr/v 3 dgr/v 2 dgr/v 1 dg/v 3 dgr/mån 2 dgr/månad 1 dag/mån Mer sällan Enkelbiljett 5-resorsladdning Kontoladdning Pensionärskort Områdesladdning Skolkort Område + konto

12 3. Urvalet Nyttjat färdbevis efter antal kollektivresor/månad >> Fråga: Hur många kollektivresor gör du under en genomsnittlig månad? Mest använt färdbevis / antal kollektivresdagar/vecka (%) Kontoladdning vanligaste färdbeviset Områdesladdning vanligast resor resor resor resor resor resor resor 5-9 resor 1-4 resor <1 resa Enkelbiljett 5-resorsladdning Kontoladdning Pensionärskort Områdesladdning Skolkort Område + konto

13 4. Jämförelse Background etc. Jämförelser mellan de tre förslagen

14 4. Jämförelse 14 Stegvis fågelväg med stora cirkelzoner vinner klart >> Fråga: Tänk dig att du skulle bestämma hur Västtrafiks betalsystem skulle utformas. Vilket skulle du då förorda, om det blev utformat så som du valde? Stegvis fågelväg Förslaget med stegvis fågelväg med stora cirkelzoner vinner mycket klart över de andra två förslagen. Km fågelvägen Stora cirkelzoner % 20% 40% 0% 80% 100% Mellan dem är det mer jämt. Något fler väljer km fågelvägen i första hand, jämfört med stora cirkelzoner. Å andra sidan är det klart flest som väljer km fågelvägen som det minst föredragna alternativet. Väljer i 1:a hand Väljer i 2:a hand Väljer i 3:e hand Bas: Samtliga (n=824)

15 4. Jämförelse 15 Förstahandsval jämförelser mellan olika delgrupper >> Fråga: Tänk dig att du skulle bestämma hur Västtrafiks betalsystem skulle utformas. Vilket skulle du då förorda, om det blev utformat så som du valde? Göteborg Stad n= Kollektivtrafikanter n= Stegvis 0 Stegvis 59 Km fågelväg 21 Km fågelväg 1 Cirkelzoner 19 Cirkelzoner 24 Göteborg Region n= Kombiresenärer n= Stegvis 5 Stegvis 5 Km fågelväg 21 Km fågelväg 27 Cirkelzoner 23 Cirkelzoner 17 Övriga regionen Sällanresenärer n=353 n= Stegvis 52 Stegvis 4 Km fågelväg 29 Km fågelväg 41 Cirkelzoner 18 Cirkelzoner

16 4. Jämförelse 1 Förstahandsval jämförelser mellan olika delgrupper >> Fråga: Tänk dig att du skulle bestämma hur Västtrafiks betalsystem skulle utformas. Vilket skulle du då förorda, om det blev utformat så som du valde? Områdesladdning n= Studerande n= Stegvis 57 Stegvis 52 Km fågelväg 1 Km fågelväg 29 Cirkelzoner 27 Cirkelzoner 18 Kontoladdning n= Arbetar hel-/deltid n= Stegvis 53 Stegvis 58 Km fågelväg 3 Km fågelväg 21 Cirkelzoner 11 Cirkelzoner 21 Enkelbiljett Pensionärer n=80 n= Stegvis 59 Stegvis 48 Km fågelväg 30 Km fågelväg 3 Cirkelzoner 11 Cirkelzoner 15

17 4. Jämförelse 17 Förstahandsval jämförelser mellan olika delgrupper >> Fråga: Tänk dig att du skulle bestämma hur Västtrafiks betalsystem skulle utformas. Vilket skulle du då förorda, om det blev utformat så som du valde? år n= år n= Stegvis 58 Stegvis 48 Km fågelväg 27 Km fågelväg 33 Cirkelzoner 15 Cirkelzoner år n= Män n= Stegvis 54 Stegvis 54 Km fågelväg 22 Km fågelväg 25 Cirkelzoner 24 Cirkelzoner år Kvinnor n=230 n= Stegvis 0 Stegvis 57 Km fågelväg 22 Km fågelväg 24 Cirkelzoner 17 Cirkelzoner 19

18 4. Jämförelse 18 Stegvis fågelväg är en klar vinnare Stegvis fågelväg väljs i första hand Stegvis fågelväg väljs i första hand av hela 55 %. Endast 25 % föredrar Km fågelvägen och 20 % Stora cirkelzoner. Stegvis fågelväg är också det alternativ som minst andel har som sitt sistahandsalternativ endast 13 %. Km fågelväg är mer polariserande även om fler föredrar det än Stora cirkelzoner, så är det också det sämsta alternativet för 55 %. Resultaten är snarlika oavsett vilka befolknings- eller resenärsgrupper man jämför. Stegvis fågelväg är en klar vinnare i alla regioner bland såväl kollektiv- och kombiresenärer, som bilister oavsett vilken typ av färdbevis man reser på idag bland studerande, arbetande och pensionärer i alla åldergrupper bland både män och kvinnor.

19 4. Jämförelse 19 Olika fördelar med de tre förslagen >> Fråga: Är det något du tycker verkar positivt med hur man genomför en resa? Positivt med de tre alternativen (%): Km fågelvägen n=824 Stora cirkelzoner n=824 Stegvis fågelväg n=824 Enkelt/lätt att förstå, genomföra Bra att zonen flyttas med Betalar för sträckan man reser Billigare ju mer man reser Billigare ju längre man reser Passar mina resvanor 7 5 Bra att betala för fågelvägen - - Billigare, ekonomiskt 5 Rättvist 3 2 Kan välja period/biljett Man slipper checka ut - 3 Enkelt veta vad resan kostar 2 3 Kan resa obegränsat Km fågelvägen har en rad fördelar det är enkelt att förstå och man betalar bara för den sträcka man reser. Förslaget att man själv skulle kunna välja period på sitt reskort är den vanligaste positiva kommentaren om Stora cirkelzoner. Även enkelheten är tilltalande. Den klart bästa aspekten av förslaget med Stegvis fågelväg är att zonen flyttas med resenären. Bra zoner/zonstorlek - 3 Slipper zonindelningen 2-5 Flexibelt Svar angivna av 5 % för respektive alternativ.

20 4. Jämförelse 20 liksom olika nackdelar >> Fråga: Är det något du tycker verkar negativt med hur man genomför en resa? Negativt med de tre alternativen (%): Km fågelvägen n=824 Stora cirkelzoner n=824 Stegvis fågelväg n=824 Ogillar att behöva checka ut Svårt att veta resans pris Krångligt, svårt att förstå 10 8 Dyrare, oekonomiskt 11 Passar inte korta sträckor Krångligt att resa mellan zoner - 9 Ogillar zonindelning-/storlek Svårt att veta zonstorlek Krångligt att zonen flyttas Två stora nackdelar väger emot Km fågelvägen att man måste checka ut och att det är svårt att veta vad resan kommer att kosta. De som är negativa till Stora cirkelzoner tycker det verkar krångligt och tror att det skulle bli dyrare för dem att resa kollektivt. De negativa kommentarerna om Stegvis fågelväg är mycket färre den vanligaste är att det verkar krångligt. Svar angivna av 5 % för respektive alternativ.

21 5. Km fågelvägen Att man flyttar med sig zonen är mycket uppskattat >> Fråga: Varför valde du [ ] i första hand? Km fågelvägen (n=203) Cirkelzoner (n=13) Not: Svar angivna av 5 % för något av färdbevisen, övriga svar sammanslagna under övrigt. Cirkelns yta motsvarar basen (antalet personer som valt respektive färdbevis i första hand). Berättande fråga, med fler svar möjliga, summerar alltså inte till 100 %. Stegvis fågelväg (n=457) Betalar för sträcka man reser Enkel, lätt att förstå Rättvist Ekonomiskt, koll på kostnad Billigare ju längre/oftare Passar resvanor/behov Tydlig/enkel zonindelning Övrigt Enkel, lätt att förstå Bra utformade zoner Tydlig/enkel zonindelning Ekonomiskt, koll på kostnad Liknar dagens system Passar resvanor/behov Övrigt Flyttar med/anpassa zonen Enkel, lätt att förstå Bra utformade zoner Ekonomiskt, koll på kostnad Flexibelt Rättvist Passar resvanor/behov Tydlig/enkel zonindelning Övrigt

22 5. Km fågelvägen Stegvis Fågelväg kan upplevas som krångligt >> Fråga: Varför valde du [ ] i sista hand? Not: Svar angivna av 5 % för något av färdbevisen, övriga svar sammanslagna under övrigt. Cirkelns yta motsvarar basen (antalet personer som valt respektive färdbevis i sista hand). Berättande fråga, med flera svar möjliga, summerar alltså inte till 100 %. Km fågelvägen (n=452) 22 Stegvis fågelväg (n=109) Cirkelzoner (n=259) Krångligt Krångligt flytta zon Ogillar zonerna Otydligt system Passar inte resvanor Dyrare, oekonomiskt Passer ej längre sträckor Krångligt planera Övrigt Krångligt Ogillar zonerna Ogillar fasta zoner Dyrare, oekonomiskt Orättvisa zoner Oflexibelt Övrigt Otydligt Krångligt Ogillar utcheckning Dyrare, oekonomiskt Inget periodkort Km-system krångligt Övrigt

23 4. Jämförelse 23 Bra att zonen flyttas med De olika förslagen har olika för- och nackdelar Den absolut största fördelen med Stegvis fågelväg är att zonen flyttas till dit man reser. Att det är enkelt och lätt att förstå framhålls som en fördel för alla tre förslagen beroende på vilket man föredrar. Stegvis fågelväg har få stora nackdelar. En mindre grupp tycker att det verkar krångligt. Km fågelvägen förlorar på att man måste checka ut och att det är svårt att veta vad resan kommer att kosta. Stora cirkelzoner ses i högre grad än de andra som oekonomiskt. Den främsta anledningen till att respektive alternativ väljs är: Km fågelvägen man betalar för den sträcka man reser Cirkelzoner enkelt och lätt att förstå Stegvis fågelvägen zonen flyttas med

24 4. Jämförelse 24 Störst positiv påverkan på resandet av Stegvis fågelväg >> Fråga: Om du jämför de tre alternativen med dagens betalsystem, hur tror du att det skulle påverka ditt kollektivresande om respektive alternativ blev verklighet? Stegvis fågelväg Alla tre förslagen skulle ha förhållandevis liten påverkan på hur mycket man reste kollektivt. Km fågelvägen Dock har stegvis fågelväg den största positiva nettopåverkan och km fågelvägen den mest negativa: Stora cirkelzoner % 20% 40% 0% 80% 100% Resa mer Ingen påverkan Resa mindre Vet inte Stegvis fågelväg % + Stora cirkelzoner 0 % Km fågelvägen 3 % - (Andelen som skulle resa mer, minus andelen som skulle resa mindre) Bas: Samtliga (n=824)

25 4. Jämförelse 25 Stegvis fågelväg upplevs som mer prisvärd >> Fråga: Tror du att respektive alternativ skulle göra det mer eller mindre prisvärt att resa kollektivt för dig, eller skulle det inte göra någon skillnad? Stegvis fågelväg Meningarna är delade vad gäller alla tre alternativ om huruvida det skulle bli mer eller mindre prisvärt att resa kollektivt. Km fågelvägen Stora cirkelzoner För alternativet med stegvis fågelväg finns dock en tydlig övervikt för resenärer som tror att det skulle bli mer prisvärt. 0% 20% 40% 0% 80% 100% Mer prisvärt Ingen påverkan Mindre prisvärt Vet inte Bas: Samtliga (n=824)

26 4. Jämförelse 2 Stegvis fågelväg är en förbättring jämfört med idag >> Fråga: Om du ställer de tre alternativen mot dagens betalsystem [ ] funderar på om det totalt sett vore en förbättring eller en försämring jämfört med idag? Stegvis fågelväg Alternativet med stegvis fågelväg ses av 71 % som en förbättring jämfört med dagens system. Km fågelvägen Även stora cirkelzoner vore en förbättring, dock inte lika tydligt. Stora cirkelzoner För km fågelvägen är det mer delade meningar med en majoritet (53 %) skulle se det som en försämring. 0% 20% 40% 0% 80% 100% Mycket bättre Något bättre Något sämre Mycket sämre Bas: Samtliga (n=824)

27 4. Jämförelse 27 Ganska enkelt att förstå sortimentet av färdbevis >> Fråga: Hur enkelt tycker du det var att förstå det sortiment av färdbevis som presenterades? Stegvis fågelväg De flesta tycker det är mycket eller ganska enkelt att fårstå det sortiment av färdbevis som presenterades för dem. Km fågelvägen Stora cirkelzoner Återigen avviker km fågelvägen negativt 29 % upplevde det som ganska eller mycket svårt, mot endast % för Stegvis fågelväg. 0% 20% 40% 0% 80% 100% Mycket enkelt Ganska enkelt Varken eller Ganska svårt Mycket svårt Bas: Samtliga (n=824)

28 4. Jämförelse 28 Enkelt att välja färdbevis oavsett system >> Fråga: Hur enkelt tycker du det verkar vara att välja vilket färdbevis som skulle passa dig och dina resvanor bäst? Stegvis fågelväg De allra flesta tycker att det verkar enkelt att välja vilket färdbevis som skulle passa dem bäst oavsett vilket av de tre systemen det handlar om. Km fågelvägen Stora cirkelzoner % 20% 40% 0% 80% 100% Mycket enkelt Ganska enkelt Varken eller Ganska svårt Mycket svårt Bas: Samtliga (n=824)

29 4. Jämförelse 29 Även enkelt att förstå principen för hur man reser >> Fråga: Hur enkelt tycker du det är att förstå principen för hur man genomför en resa med ditt färdbevis? Stegvis fågelväg Att förstå principen för hur man genomför en resa verkar inte vara någon stor svårighet oavsett system. Km fågelvägen Något fler tycker att km fågelvägen är svårförstådd. Stora cirkelzoner % 20% 40% 0% 80% 100% Mycket enkelt Ganska enkelt Varken eller Ganska svårt Mycket svårt Bas: Samtliga (n=824)

30 4. Jämförelse 30 liksom att genomföra en resa i praktiken >> Fråga: Hur enkelt tycker du det verkar vara att genomföra en resa i praktiken med ditt färdbevis Stegvis fågelväg Inte heller är det svårt att först hur man rent praktiskt skulle genomföra en resa i något av de tre systemen. Km fågelvägen Km fågelvägen har en något större andel som tycker det verkar svårt. Stora cirkelzoner % 20% 40% 0% 80% 100% Mycket enkelt Ganska enkelt Varken eller Ganska svårt Mycket svårt Bas: Samtliga (n=824)

31 10. Fler butiker 31 Svårt att förutse kostnader med km fågelvägen >> Fråga: Hur enkelt tycker du det verkar vara att förstå hur mycket en resa kommer att kosta? Stegvis fågelväg Alternativet med km fågelvägen avviker kraftigt negativ vad gäller hur enkelt det är att förstå hur mycket en resa kommer att kosta. Km fågelvägen Hela 51 % upplever att det verkar ganska eller mycket svårt. Stora cirkelzoner % 20% 40% 0% 80% 100% Mycket enkelt Ganska enkelt Varken eller Ganska svårt Mycket svårt Bas: Samtliga (n=824)

32 4. Jämförelse 32 Stegvis fågelväg ses som det mest rättvisa systemet >> Fråga: Hur rättvis tycker du att prissättningen verkar vara? Stegvis fågelväg Meningarna går isär för alla tre systemen om hur rättvis prissättningen är även om en majoritet tycker att alla tre är ganska eller mycket rättvisa. Km fågelvägen Stora cirkelzoner Det system som verkar vara mest rättvist är stegvis fågelväg, medan stora cirkelzoner ger de största orättvisorna. 0% 20% 40% 0% 80% 100% Mycket rättvis Ganska rättvis Varken eller Ganska orättvis Mycket orättvis Bas: Samtliga (n=824)

33 4. Jämförelse 33 Stegvis fågelväg är en förbättring jämfört med idag Stegvis fågelväg är det enda alternativet som man tror skulle få positiv nettopåverkan på kollektivresandet. Stegvis fågelväg upplevs som det alternativ där resorna kommer att bli mest prisvärda. Stegvis fågelväg är det förslag som i störst utsträckning ses om en förbättring jämfört med idag. En ren Km fågelväg skulle tvärtemot upplevas som en försämring. Det upplevs som enkelt att välja färdbevis i alla tre alternativen. De flesta tycker även det är enkelt att förstå principen för hur man reser, samt att faktiskt resa i alla tre alternativen. Km fågelvägen avviker något negativt. Det är mycket svårare att förutse hur mycket resan kommer att kosta med Km fågelvägen jämfört med de andra två alternativen. Meningarna är delade för alla tre förslagen gällande hur rättvisa de är, även relativt få tycker de är orättvisa. Stegvis fågelväg ses som det mest rättvisa alternativet.

34 5. Km fågelvägen 34 Val av färdbevis: Km fågelvägen med startpris

35 5. Km fågelvägen 35 Km fågelvägen: Västtrafikkortet blir mer ekonomiskt >> Fråga: Om det här förslaget blev verklighet [ ] skulle du oftast resa med Västtrafikkortet eller på enkelbiljett, sms, dagbiljett? Km fågelvägen - typ av färdbevis Västtrafikkortet Enkelbiljett, sms, dagbiljett Bas: Samtliga (n=824) Västtrafikkortet väljs över enkelbiljetter därför att det blir mer ekonomiskt och att det passar bättre om men reser ofta. Enkelbiljetter passar bra om man sällan reser kollektivt. Skäl till val av färdbevis (%): Västtr.- kort n=9 Enkelbilj. n=153 Passar när man reser ofta 40 2 Mer ekonomiskt, bättre koll på kostnaderna 3 Enkelt att förstå, resa med 17 7 Passar när man reser sällan 2 3 Man slipper köpa biljett 15 1 Smidigt, bekvämt 10 Allt på ett kort 9 - Passar för längre sträckor 7 1 Billigare ju mer man reser - Passar för kortare sträckor 1 Slipper checka in och ut - 9 Svar angivna av >5 % för något av färdbevisen.

36 5. Km fågelvägen 3 Många enkelbiljettsresenärer kan tänka sig VT-kort >> Fråga: Om det här förslaget blev verklighet [ ] skulle du oftast resa med Västtrafikkortet eller på enkelbiljett, sms, dagbiljett? Huvudsakligt färdbevis idag: Områdesladdning (n=391) 0% 20% 40% 0% 80% 100% Personer som idag reser på områdesladdning skulle välja att resa på Västtrafikkortet. Kontoladdning (n=254) 80 Enkelbiljett (n=80) 39 1 Västtrafikkortet Enkelbiljett, sms etc. Vet inte 20 Så skulle även en stor majoritet av dem som idag reser med kontoladdning runt 20 % tror dock att de skulle välja enkelbiljetter istället. Närmare 40 % av de som idag reser på enkelbiljetter, tror att de skulle gå över till ett Västtrafikkort.

37 5. Km fågelvägen 37 Flest väljer att betala från den första kilometern >> Fråga: Alternativet [ ] kan utformas på några olika sätt, vilket av följande skulle du föredra? Detaljutformning av km fågelvägen Startpris på 15 kr - kmpris från första km Det populäraste sättet att beräkna kostnaden för km fågelvägen är att man utöver ett startpris betalar från den första kilometern. Fast pris de första 5 km - därefter km-pris Fast pris de första 10 km - därefter km-pris 19 I andra hand föredras ett fast pris för de första 5 kilometrarna. Att betala ett fast pris för en längre startsträcka är mindre populärt. Fast pris de första 15 km - därefter km-pris Fast pris de första 20 km - därefter km-pris Fast pris de första 25 km - därefter km-pris 4 10 Vald utforming Bas: Samtliga (n=824)

38 5. Km fågelvägen 38 Bäst med debitering från den första kilometern Val av färdbevis Km fågelvägen De allra flesta väljer att resa på Västtrafikkortet det är det mest ekonomiska alternativet och ger bättre koll på reskostnaderna. Enkelbiljetter passar bra när man reser sällan. En mindre grupp som idag reser på kontoladdning tror att de skulle gå över till enkelbiljetter. Samtidigt tror 40 % av dagens enkelbiljettresenärer att de skulle välja Västtrafikkortet. Alternativet med en startkostnad om 15 kronor och därefter debitering från den första kilometerna väljs i första hand. Därefter kommer fast pris för en så kort startsträcka som möjligt alternativet med 5 km väljs i andra hand och 10 km i tredje hand.

39 . Cirkelzoner Background etc. Val av färdbevis: Stora cirkelzoner

40 . Cirkelzoner 40 Periodkort Maxi föredras av flest >> Fråga: Vilket av de olika färdbevisen tror du att du skulle välja i första hand om det här alternativet blev verklighet? Stora cirkelzoner - typ av färdbevis Periodkort Maxi Enkelbiljett 49 Periodkort Flexi Bas: Samtliga (n=824) Periodkort Maxi och Flexi är båda bra alternativ om man reser tillräckligt mycket. Att själv kunna välja resdagar är en tydlig fördel med Periodkort Flexi. Skäl till val av färdbevis (%): Maxi n=401 Flexi n=251 Enkel n=170 Passar när man reser ofta Passar när man reser sällan Ekonomiskt, billigare Man kan resa obegränsat Bra att själv best. resdagar Enkelt, lätt att förstå Passar mina resvanor Fast antal dagar/pris Passar om man inte vet hur mycket man kommer att resa Kan lägga till/dra ifrån zoner - - Svar angivna av >5 % för något av färdbevisen.

41 . Cirkelzoner 41 Kontoladdningsresenärer väljer åt olika håll >> Fråga Vilket av de olika färdbevisen tror du att du skulle välja i första hand om det här alternativet blev verklighet? Huvudsakligt färdbevis idag: Områdesladdning (n=391) 0% 20% 40% 0% 80% 100% De flesta, men inte alla, som reser på områdesladdning tror de skulle välja Periodkort Maxi. Kontoladdning (n=254) Personer som reser på kontoladdning väljer inte enhetligt, även om Flexi är det populäraste alternativet. Enkelbiljett (n=80) Drygt 30 % av dagens enkelbiljettsresenärer tror att de skulle gå över till något av Periodkorten. Periodkort Maxi Periodkort Flexi Enkelbiljett Vet inte

42 . Cirkelzoner 42 En zon och 30 dgr är den populäraste kombinationen >> Fråga: Hur många zoner skulle du välja [ ]? Vad skulle du välja för giltighetsperiod [ ]? Antal zoner Periodkort Maxi/Flexi Periodkort Maxi (%) n= dagar En zon dagar 35 dagar Två zoner 27 Tre zoner 13 Periodkort Flexi (%) n=251 Fyra zoner 8 14 resd. / 30 dgr Regionen resd. / 90 dgr Vald utforming 5 resd. / 90 dgr Bas: Valt Maxi/Flexi (n=52)

43 . Cirkelzoner 43 Delade meningar om fast sortiment eller eget val >> Fråga: Vad tycker du vore bäst att det fanns ett sortiment med olika periodkort att välja mellan, eller att man själv kan bestämma exakt antal dgr och/eller period? Sortiment av kort eller själv bestämma (%) >> Fråga: Vad tycker du om att man skulle kunna använda ett och samma färdbevis för alla resor [ ]? Ett färdbevis för alla resor(%) Föredrar sortiment Har ingen betydelse Föredrar att själv välja Vet inte Bas: Valt Maxi/Flexi (n=52) Mycket bra Ingen betydelse Mycket dåligt Ganska bra Ganska dåligt Bas: Samtliga (n=824) Meningarna går starkt isär vad gäller om man föredrar ett fast kortsortiment, eller om man själv vill kunna bestämma antal dagar och period. De flesta tycker det är bra om man kan ha ett enda färdbevis för alla resor.

44 . Cirkelzoner 44 Spridda kommentarer om zonernas utformning >> Fråga: Har du några synpunkter du skulle vilja framföra om hur zonerna är utformade? Zonernas utformning (%): Är nöjd med zonerna 31 Specifik geografisk synpunkt 10 För små zoner 9 För många zoner 5 Slå ihop A1 och A2 4 Rättvisa 4 Tillräckligt stora 4 Orättvisa 2 Borde följa kommungränser 2 Ingen synpunkt 24 De flesta synpunkter som framförs om zonerna handlar om olika specifika geografiska önskemål. Mer generella synpunkter är att zonerna är för små eller för många, men betydligt fler är nöjda med hur zonerna är utformade i förslaget. Svar angivna av 2 %. Bas: Samtliga (n=824)

45 5. Km fågelvägen 45 Många gillar att själv kunna välja dagar och period Val av färdbevis Stora cirkelzoner Enkelbiljetter passar bra när man reser sällan. Även Periodkort Flexi ses som ett bra alternativ för sällanresenärer och har en fördel i att man kan välja antal resdagar. Periodkort Maxi passar för flitiga kollektivresenärer. Resenärer som skulle välja periodkort väljer i första hand: 30 dagars giltighetstid för Periodkort Maxi resdagar på 30 dagar för Periodkort Flexi. Hälften föredrar att själv fritt välja exakt antal dagar och period, medan 40 % föredrar ett fast sortiment. Synpunkterna om zonernas utformning är mycket spridda.

46 7. Stegvis fågelväg 4 1. Background etc. Förslag: Stegvis fågelväg med stora cirkelzoner

47 7. Stegvis fågelväg 47 Periodkort Maxi >> Fråga: Vilket av de olika färdbevisen tror du att du skulle välja i första hand om det här alternativet blev verklighet? Stegvis fågelväg - typ av färdbevis 19 Skäl till val av färdbevis (%): Maxi n=417 Flexi n=24 Enkel n=159 Passar när man reser ofta Passar när man reser sällan Ekonomiskt, billigare Man kan resa obegränsat 13-1 Bra att själv best. resdagar Periodkort Maxi Enkelbiljett Periodkort Flexi Bas: Samtliga (n=824) Periodkort Maxi är ett bra val för dem som reser mycket. Beroende på hur lite man reser är Periodkort Flexi eller enkelbiljetter ett bra val för de mindre flitiga resenärerna. Enkelt, lätt att förstå Passar mina resvanor Fast antal dagar/pris 7-1 Bekvämt, smidigt 5 1 Svar angivna av >5 % för något av färdbevisen.

48 7. Stegvis fågelväg 48 Flytt av enkelbiljettsresenärer till Periodkort >> Fråga: Vilket av de olika färdbevisen tror du att du skulle välja i första hand om det här alternativet blev verklighet? Huvudsakligt färdbevis idag: Områdesladdning (n=391) 0% 20% 40% 0% 80% 100% Så mycket som 40 % av enkelbiljettsresenärerna tror att de skulle välja något av Periodkort i systemet med Stegvis fågelväg. Kontoladdning (n=254) Dock finns även en flytt av kontoladdningsresenärer till enkelbiljetter men inte i samma omfattning. Enkelbiljett (n=80) Periodkort Maxi Periodkort Flexi Enkelbiljett Vet inte

49 7. Stegvis fågelväg 49 Nya enkelbiljettsresenärer från kontoladdningen >> Fråga: Hur brukar du betala när du reser kollektivt med Västtrafik? Väljer Periodkort Flexi för Stegvis fågelväg (n=24) Väljer Enkelbiljett för Stegvis Fågelväg (n=159) Områdesladdning Kontoladdning Område- + konto Skolkort Pensionärskort 5-resorsladdning Enkel/ombord Enkel/automat Enkel/ombud Sms-biljett Reser aldrig Områdesladdning Kontoladdning Område- + konto Skolkort Pensionärskort 5-resorsladdning Enkel/ombord Enkel/automat Enkel/ombud Sms-biljett Reser aldrig De som väljer Flexi reser idag huvudsakligen på kontoladdning, i andra hand områdesladdning. Även de som väljer enkelbiljett är framför allt kontoladdningsresenärer.

50 7. Stegvis fågelväg 50 Brytpunkt mellan Maxi och Flexi tre resdagar/vecka >> Fråga: Vilket av de olika färdbevisen tror du att du skulle välja i första hand om det här alternativet blev verklighet? Valt färdbevis efter antal kollektivresdagar/vecka (%) 40 Väljer Maxi 35 Väljer enkelbiljett Väljer Flexi dgr/v dgr/v 5 dgr/v 4 dgr/v 3 dgr/v 2 dgr/v 1 dg/v 3 dgr/mån 2 dgr/månad 1 dag/mån Mer sällan Periodkort Maxi Enkelbiljett Periodkort Flexi

51 7. Stegvis fågelväg 51 Stor överlappning i valet av färdbevis >> Fråga: Vilket av de olika färdbevisen tror du att du skulle välja i första hand om det här alternativet blev verklighet? Valt färdbevis efter antal kollektivresor/månad (%) 35 Väljer enkelbiljett Väljer Flexi Väljer Maxi resor resor resor resor resor resor resor 5-9 resor 1-4 resor <1 resa Mer sällan Periodkort Maxi Enkelbiljett Periodkort Flexi

52 7. Stegvis fågelväg 52 Populärast med en personlig zon på 15 km >> Fråga: Vilken storlek skulle du välja på din personliga zon? Vad skulle du välja för giltighetsperiod [ ]? Periodkort Maxi (%) Storlek på zon Periodkort Maxi/Flexi n= dagar 15 km dagar 35 dagar 30 km km 13 Periodkort Flexi (%) n=24 0 km 4 14 resd. / 30 dgr Regionen resd. / 90 dgr Zonstorlek 5 resd. / 90 dgr Bas: Valt Maxi/Flexi (n=3)

53 53 7. Stegvis fågelväg Även zonintervallen bör vara 15 km >> Fråga: Vilket storleksintervall skulle du föredra på de personliga zonerna? Valt zonintervall (%) 0 5 km 10 km km km 22 Valfritt >5 km 21 Vet inte 20 8 Zonintervall Bas: Samtliga (n=824) I förslaget med personliga zoner kan man tänka sig olika storleksintervall det alternativ som klart flest föredrag är intervall om 15 km.

54 7. Stegvis fågelväg 54 Sortiment eller själv bestämma >> Fråga: Vad tycker du vore bäst att det fanns ett sortiment med olika periodkort att välja mellan, eller att man själv kan bestämma exakt antal dgr och/eller period? Sortiment av kort eller själv bestämma (%) >> Fråga: Vad tycker du om att man skulle kunna använda ett och samma färdbevis för alla resor [ ]? Ett färdbevis för alla resor(%) Föredrar sortiment Har ingen betydelse Mycket bra Ingen betydelse Mycket dåligt Ganska bra Ganska dåligt Bas: Samtliga (n=824) 51 7 Föredrar att själv välja Vet inte Bas: Valt Maxi/Flexi (n=3) Liksom för alternativet med cirkelzoner går meningarna isär vad gäller fast kortsortiment, eller att själv vill kunna bestämma antal dagar och period. Ett färdbevis för alla resor är positivt.

55 7. Stegvis fågelväg 55 Många gillar att själv kunna välja dagar och period Val av färdbevis Stegvis fågelväg Samma för- och nackdelar med de olika typen av färdbevis som för Stora cirkelzoner. Val av färdbevis efter resdagar per vecka och antal resor per månad: Enkelbiljett: 3 resdagar per månad & 10 resor per månad Flexi: 1-3 resdagar per vecka & resor per månad Maxi: 4 resdagar per vecka & 25 resor per månad Dock förekommer stor överlappning mellan Flexi och Maxi. Det populäraste är en personlig zon på 15 km. Även zonintervallet på 15 km är populärast, följt av 20 km eller ett valfritt intervall >5 km. Drygt hälften föredrar att själv fritt välja exakt antal dagar och period, medan 40 % föredrar ett fast sortiment.

56 8. Dag eller resa 5 1. Background etc. Betalning för resdag istället för varje resa

57 8. Dag eller resa 57 Majoriteten utnyttjar inte bytestiden >> Fråga: Hur ofta reser du fram och tillbaka på samma betalning, dvs. utnyttjar den s.k. bytestiden? 0% 20% 40% 0% 80% 100% Totalt (n=824) Knappt var femte utnyttjar bytestiden för att resa fram och tillbaka på samma betalning. Reser oftast på omr.laddn. (n=391) Reser på oftast kontoladdn. (n=254) Reser oftast på enkelbiljett (n=80) Varje vecka Ngn/ngra ggr/månad Ngn/ngra ggr/år Mer sällan Aldrig Vet inte

58 8. Dag eller resa 58 och planerar inte heller efter bytestiden >> Fråga: Händer det att du planerar ditt kollektivresande efter bytestiden? 0% 20% 40% 0% 80% 100% Totalt (n=824) Och knappt var tionde planerar ofta sitt resande för att det skall passa inom bytestiden. Reser oftast på omr.laddn. (n=391) Reser på oftast kontoladdn. (n=254) Reser oftast på enkelbiljett (n=80) Ofta Ngn gång ibland Sällan Aldrig

59 8. Dag eller resa 59 Bättre att betala för resdagar isf enstaka resor >> Fråga: Skulle du föredra att betala för en hel resdag, eller som idag, för varje resa? Resdag eller resa (%) Total (n=824) Kundgrupp - resvanor: Kollektivtrafikant (n=278) Kombiresenär (n=325) Sällanresenär (n=95) Färdbevis - Stegvis fågelväg Periodkort Maxi (n=417) Periodkort Flexi (n=24) Enkelbiljett (n=159) Hela 57 % föredrar att betala för en hel resdag istället för att man köper enkelbiljetter för enstaka resor detta föredras av 25 %. Personer som väljer enkelbiljett som färdbevis för Stegvis fågelväg är något mer splittrade, men fler föredrar fortfarande hel resdag än varje resa. Resdag mkt bättre Ingen betydelse Varje resa mkt bättre Resdag ngt bätte Varje resa ngt bättre Vet inte

60 8. Dag eller resa 0 Bra att kunna resa en hel dag på en biljett >> Fråga: Varför tycker du att det är bättre/sämre att betala för en hel resdag? Fördelar (%): Man kan resa en hel dag 28 Billigare, ekonomiskt 22 Slipper tänka på tider/byten 18 Mindre krångel, enklare 8 Man slipper köa/lösa biljett 7 Bra för turister 5 Fördelarna är att man kan resa under en hel dag, man slipper tänka så mycket på tider och byten och man tror att det skulle bli mer ekonomiskt. Nackdelarna är färre, men om man reser så att man inte utnyttjar möjligheten blir det sämre än att betala per resa man kan inte utnyttja fördelen, men får ändå betala mer. Nackdelar (%): Reser inte tillräcklig på en dag 17 Dyrare, oekonomisk 7 Bas: Samtliga (n=824) Svar angivna av >5 %.

61 9. Slutsatser 1 1. Background etc. Slutsatser och rekommendationer

62 9. Slutsatser 2 Slutsatser och rekommendationer Förslaget Stegvis fågelväg med stora cirkelzoner är en klar vinnare, som föredras i alla grupper oavsett demografi, geografi eller resvanor. Förslaget har också minst andel negativa svarande. Km Fågelvägen med startpris kommer på andra plats men har en stor andel som starkt ogillar förslaget. Stora cirkelzoner kommer på tredje plats. Stegvis fågelväg har är det bästa förslaget vad gäller: Förbättring jämfört med dagens system Positiv nettopåverkan på kollektivresandet Prisvärdhet för resenärerna Rättvis prissättning Det föreslagna sortimentet med enkelbiljett, Periodkort Flexi och Periodkort Maxi tas emot väl av resenärerna.

63 9. Slutsatser 3 Slutsatser och rekommendationer Västtrafik bör gå vidare med att utveckla och utvärdera möjligheten att införa Stegvis fågelväg med stora cirkelzoner istället för dagens system Zonstorleken på den personliga zonen bör vara omkring 15 km. Även för zonintervallen är runt 15 km ett lämpligt intervall. Även resor utanför den egna zonen måste vara enkla att genomföra och förstå hur man genomför några frågor kring hur detta fungerar uppkommer kring Stegvis fågelväg. Västtrafik bör överväga möjligheten att kunden själv fritt skall kunna bestämma exakt antal dagar och periodens längd denna möjlighet kan eventuellt införas i en senare fas. Om Västtrafik väljer att introducera förslaget bör terminologin förenklas. Stegvis fågelväg med stora cirkelzoner låter krångligare än vad det är. Även begreppet Personliga zoner kan vara svårt att förstå. Det är av stor vikt för en lyckad introduktion att systemet kommuniceras på ett sätt som är mycket enkelt att omedelbart förstå.

64 10. Resenärsprofil 4 1. Background etc. Specialanalys: Föredraget betalsystem skillnader i resenärsprofiler baserat på preferens Observera olika storlek på baserna: Föredrar Km Fågelvägen n=203 Föredrar Stora Cirkelzoner n=13 Föredrar Stegvis fågelväg n=457

65 10. Resenärsprofil 5 Profiler: Använda färdmedel >> Fråga: Hur ofta använder du följande färdmedel? Föredrar Km fågelvägen Föredrar Stora cirkelzoner Föredrar Stegvis fågelväg Buss Buss Buss Spårvagn 9148 Spårvagn Spårvagn Pendeltåg 43 Pendeltåg 1174 Pendeltåg 782 Bil - förare Bil - förare Bil - förare Bil - passagerare Bil - passagerare 22 1 Bil - passagerare dgr/v 2-4 dgr/v 1 dg/v 5 dgr/v 2-4 dgr/v 1 dg/v 5 dgr/v 2-4 dgr/v 1 dg/v Likheterna i resvanor är större än olikheterna, men några skillnader kan utläsas: Personer som föredrar Km fågelvägen är högre grad högfrekventa bilister Högfrekventa kollektivresenärer föredrar i högre grad något av de två andra alternativen.

66 10. Resenärsprofil Profiler: Resefrekvens kollektivt >> Fråga: Hur ofta reser du normalt kollektivt med Västtrafik? Föredrar Km fågelvägen Föredrar Stora cirkelzoner Föredrar Stegvis fågelväg dgr/v dgr/v 5 dgr/v 4 dgr/v 3 dgr/v 2 dgr/v 1 dag/v 3 dgr/mån 2 dgr/mån 1 dag/mån Mer sällan Aldrig dgr/v dgr/v 5 dgr/v 4 dgr/v 3 dgr/v 2 dgr/v 1 dag/v 3 dgr/mån 2 dgr/mån 1 dag/mån Mer sällan Aldrig dgr/v dgr/v 5 dgr/v 4 dgr/v 3 dgr/v 2 dgr/v 1 dag/v 3 dgr/mån 2 dgr/mån 1 dag/mån Mer sällan Aldrig 5 % 77 % 72 % % 14 % 1 % 29 Den tydligaste skillnaden i kollektivresefrekvensen är: Det finns en större andel lågfrekventa resenärer bland dem som väljer Km fågelvägen. Högfrekventa kollektivresenärer dominerar i högre grad de andra två alternativen.

67 10. Resenärsprofil 7 Profiler: Kollektivresor per månad >> Fråga: Hur många kollektivresor med VT gör du under en genomsnittlig månad? Föredrar Km fågelvägen Föredrar Stora cirkelzoner Föredrar Stegvis fågelväg resor resor resor resor resor resor resor 5-9 resor 1-4 resor <1 resa Ingen resor resor resor resor resor resor resor 5-9 resor 1-4 resor <1 resa Ingen resor resor resor resor resor resor resor 5-9 resor 1-4 resor <1 resa Ingen Profilen för antal kollektivresor per månad skiljer sig mellan de tre alternativen: Km fågelvägen har den jämnaste spridningen mellan olika frekventa resenärer. Stora cirkelzoner har den brantaste profilen störst andel mycket högfrekventa resenärer.

68 10. Resenärsprofil 8 Profiler: Oftast använt kort >> Fråga: Hur brukar du betala när du reser kollektivt med Västtrafik? Föredrar Km fågelvägen Föredrar Stora cirkelzoner Föredrar Stegvis fågelväg Områdesladd 30 Områdesladd 5 Områdesladd 49 Kontoladdning 45 Kontoladdning 17 Kontoladdning 30 Område + konto 3 Område + konto 5 Område + konto 5 Sms-biljett 7 Sms-biljett 3 Sms-biljett 7 Pensionärskort Pensionärskort 4 Pensionärskort 3 Enkel - ombud 2 Enkel - ombud 1 Enkel - ombud 2 Enkel - ombord 2 Enkel - ombord 2 Enkel - ombord 2 Skillnaderna i resenärsprofiler syns även i använt färdbevis idag: Km fågelvägen har en större andel kontoladdningsresenärer. De som föredrar Stora cirkelzoner är i högre grad områdesladdningsresenärer.

69 10. Resenärsprofil 9 Nöjdhet med Västtrafik >> Fråga: Hur nöjd är du totalt sett med Västtrafik? Föredrar Km fågelvägen Föredrar Stora cirkelzoner Föredrar Stegvis fågelväg Mycket nöjd Mycket nöjd 15 Mycket nöjd 15 Ganska nöjd 2 Ganska nöjd 59 Ganska nöjd 52 Varken eller 11 Varken eller 15 Varken eller 15 Ganska missnöjd 11 Ganska missnöjd Ganska missnöjd 14 Mycket missnöjd 3 Mycket missnöjd 4 Mycket missnöjd 4 Det finns ingen tydlig relation mellan hur nöjdhet är med Västtrafik och vilket förslag man väljer: Det finns en något större andel som idag är missnöjda bland dem som föredrar Stegvis fågelväg.

70 10. Resenärsprofil 70 Typ av bostadsort >> Fråga: På vilken typ av ort bor du? Föredrar Km fågelvägen Föredrar Stora cirkelzoner Föredrar Stegvis fågelväg Göteborg, centralt 15 Göteborg, centralt 17 Göteborg, centralt 1 Gbg, ytteromr. Gbg, ytteromr. 9 Gbg, ytteromr. 9 Kranskommun 19 Kranskommun 22 Kranskommun 25 Mellanst., centralt 17 Mellanst., centralt 19 Mellanst., centralt 15 Mellanst., ytter 11 Mellanst., ytter 10 Mellanst., ytter 10 Mindre stad 1 Mindre stad 9 Mindre stad 13 Liten tätort 9 Liten tätort 11 Liten tätort 7 Det är svårt att se några tydliga skillnader eller mönster i hur man väljer beroende på vilken typ av ort man bor på.

71 10. Resenärsprofil 71 Ålder >> Fråga: Hur gammal är du? Föredrar Km fågelvägen Föredrar Stora cirkelzoner Föredrar Stegvis fågelväg år år år år år år år år år år % år år år år år år år år år år år Även om Stegvis fågelväg föredras i alla åldergrupper finns vissa skillnader i åldersprofilen mellan de som väljer de olika alternativen: Stegvis fågelväg har den jämnaste åldersprofilen inga åldersgrupper sticker ut. De som väljer Stora cirkelzoner är i högre grad i 30-årsåldern

72 10. Resenärsprofil 72 Sysselsättning >> Fråga: Vad har du för huvudsaklig sysselsättning? Föredrar Km fågelvägen Föredrar Stora cirkelzoner Föredrar Stegvis fågelväg Studerande 10 Studerande 7 Studerande 8 Arbetar deltid 14 Arbetar deltid Arbetar deltid Arbetar heltid 42 Arbetar heltid 58 Arbetar heltid 59 Arbetssökande 4 Arbetssökande Arbetssökande 2 Pensionär 24 Pensionär Pensionär 14 Resvanor, använt färdbevis och sysselsättning hänger ihop: De som väljer Km fågelvägen är i lägre grad heltidsarbetande Mellan de övriga två alternativen skiljer lite i sysselsättningsprofilen.

73 11. Skiljelinjer Background etc. Specialanalys: Skiljelinjer mellan personer som väljer Stegvis fågelväg i första kontra sista hand Observera olika storlek på baserna: Väljer i första hand n=457 Väljer i sista hand n=109

74 11. Skiljelinjer 74 Använda färdmedel idag >> Fråga: Hur ofta använder du följande färdmedel? Stegvis fågelväg i 1:a hand Stegvis fågelväg i 3:e hand Buss Buss Spårvagn Spårvagn Pendeltåg 7 82 Pendeltåg Bil - förare Bil - förare 2 31 Bil - passagerare Bil - passagerare dgr/v 2-4 dgr/v 1 dg/v 5 dgr/v 2-4 dgr/v 1 dg/v Små skillnader mellan de två grupperna vad gäller vilka färdmedel man använder idag och med vilken frekvens.

75 11. Skiljelinjer 75 Resefrekvens kollektivt >> Fråga: Hur ofta reser du normalt kollektivt med Västtrafik? Stegvis fågelväg i 1:a hand Stegvis fågelväg i 3:e hand dgr/v dgr/v 5 dgr/v 4 dgr/v 3 dgr/v 2 dgr/v 1 dag/v 3 dgr/mån 2 dgr/mån 1 dag/mån Mer sällan Aldrig dgr/v dgr/v 5 dgr/v 4 dgr/v 3 dgr/v 2 dgr/v 1 dag/v 3 dgr/mån 2 dgr/mån 1 dag/mån Mer sällan Aldrig Små skillnader i hur ofta man reser kollektivt - något större andel högfrekventa kollektivresenärer bland de som väljer Stegvis fågelväg i första hand.

76 11. Skiljelinjer 7 Kollektivresor per månad >> Fråga: Hur många kollektivresor med Västtrafik gör du under en genomsnittlig månad? Stegvis fågelväg i 1:a hand Stegvis fågelväg i 3:e hand resor resor resor resor resor resor resor resor resor resor resor resor resor resor resor resor 1-4 resor resor 8 <1 resa 5 <1 resa Ingen 3 Ingen Små skillnader även i antalet kollektivresor per månad.

77 11. Skiljelinjer 77 Typ av färdbevis idag >> Fråga: Hur brukar du betala när du reser kollektivt med Västtrafik? Stegvis fågelväg i 1:a hand Stegvis fågelväg i 3.e hand Områdesladdning 49 Områdesladdning 38 Kontoladdning 30 Kontoladdning 37 Område + konto 5 Område + konto 3 Sms-biljett 7 Sms-biljett Pensionärskort 3 Pensionärskort 8 Enkel - ombud 2 Enkel - ombud Enkel - ombord 2 Enkel - ombord 3 De som väljer Stegvis fågelväg reser i högre grad på områdesladdning idag.

78 11. Skiljelinjer 78 Nöjdhet med Västtrafik >> Fråga: Hur nöjd är du totalt sett med Västtrafik? Stegvis fågelväg i 1:a hand Stegvis fågelväg i 3:e hand Mycket nöjd 15 Mycket nöjd 1 Ganska nöjd 52 Ganska nöjd 1 Varken eller 15 Varken eller Ganska missnöjd 14 Ganska missnöjd 8 Mycket missnöjd 4 Mycket missnöjd 4 Grupperna skiljer sig inte avsevärt vad gäller nöjdheten med Västtrafik idag, men en något mindre andel är nöjda bland de som väljer Stegvis fågelväg.

79 11. Skiljelinjer 79 Typ av bostadsort >> Fråga: På vilken typ av ort bor du? Stegvis fågelväg i 1:a hand Stegvis fågelväg i 3:e hand Göteborg, centralt 1 Göteborg, centralt 18 Göteborg, ytteromr. 9 Göteborg, ytteromr. Kranskommun, Gbg 25 Kranskommun, Gbg 21 Mellan. stad, centralt 15 Mellan. stad, centralt 15 Mellan. stad, ytter. 10 Mellan. stad, ytter. 14 Mindre stad 13 Mindre stad 11 Liten tätort 7 Liten tätort 10 Det finns ingen tydlig koppling mellan föredraget betalsystem och typ av bostadsort.

80 11. Skiljelinjer 80 Ålder >> Fråga: Hur gammal är du? Stegvis fågelväg i 1:a hand Stegvis fågelväg i 3:e hand år år år % år år år % år år år år % år år 9 34 % år år år år år 5-9 år % 0-4 år 5-9 år % år år 11 Vissa skillnader i åldersstrukturen där fler medelålders väljer Stegvis fågelväg i första hand

81 11. Skiljelinjer 81 Huvudsaklig sysselsättning >> Fråga: Vad har du för huvudsaklig sysselsättning? Stegvis fågelväg i 1:a hand Stegvis fågelväg i 3:e hand Studerande 8 Studerande Arbetar deltid Arbetar deltid 11 Arbetar heltid 59 Arbetar heltid 40 Arbetssökande 2 Arbetssökande Pensionär 14 Pensionär 23 De som väljer Stegvis fågelväg är i högre grad personer som arbetar heltid i lägre grad pensionärer.

82 11. Skiljelinjer 82 De största problemen med dagens system >> Fråga: Hur stort är problemet för dig när du skall resa kollektivt Stegvis fågelväg i 1:a hand Stegvis fågelväg i 3:e hand Osäker om bet. rätt Osäker om bet. rätt Fler zoner i kommun 20 2 Fler zoner i kommun Glömma utcheckning Glömma utcheckning In-/utcheck vid byte In-/utcheck vid byte Ej saldo på kortet Ej saldo på kortet Lätt att göra fel Lätt att göra fel Krångligt korrigera fel Krångligt korrigera fel Risk överdebiteras Risk överdebiteras Förarnas okunskap 1 20 Förarnas okunskap 9 17 Veta kostnad i förväg Veta kostnad i förväg 18 Problemen är de samma, men överlag är de som väljer Stegvis fågelväg resenärer som har större problem med dagens system.

83 11. Skiljelinjer 83 De största fördelarna med dagens system >> Fråga: Hur stor är fördelen för dig när du skall resa kollektivt? Stegvis fågelväg i 1:a hand Stegvis fågelväg i 3:e hand Kan spärra kortet Kan spärra kortet 70 1 Ett kort i hela VG 72 1 Ett kort i hela VG 72 1 Miljövänligt 4 23 Miljövänligt Lättare checka in 4 29 Lättare checka in Ladda större summa Ladda större summa 38 3 Ha kvar i plånboken 4 27 Ha kvar i plånboken Chipets hållbarhet 48 2 Chipets hållbarhet Säkrare med chip 4 21 Säkrare med chip Billigare längre sträckor Billigare längre sträckor Betala rest sträcka 3 30 Betala rest sträcka De båda grupperna har mycket snarlik syn på fördelarna med dagens system.

84 11. Skiljelinjer 84 Positivt med Stegvis fågelväg >> Fråga: Är det något du tycker verkar positivt med hur man genomför en resa? Valt Stegvis fågelväg i 1:a hand Bra att zonen flyttas med 40 Enkelt att förstå 14 Flexibelt 8 Billigare, ekonomiskt 7 Rättvist Bra zoner/zonstorlek 8 Passar min resvanor 4 Enkel zonindelning 7 Kan välja period/biljett 5 Enkelt att veta kostnad 4 Kan lägga till/dra ifrån zoner 3 Man slipper checka ut 4 Betalar för sträckan man reser 3 Valt Stegvis fågelväg i 3:e hand Bra att zonen flyttas med 17 Enkelt att förstå 3 Flexibelt 3 Billigare, ekonomiskt 1 Rättvist 4 Bra zoner/zonstorlek 0 Passar min resvanor 7 Enkel zonindelning 2 Kan välja period/biljett 4 Enkelt att veta kostnad 4 Kan lägga till/dra ifrån zoner 1 Man slipper checka ut 0 Betalar för sträckan man reser 4 De som väljer Stegvis fågelväg ser i mycket högre grad det positiva i möjligheten att flytta med sig zonen möjligen kan det handla om förståelse för hur det skulle fungera och fördelarna med detta.

Intervjuer med användare, Företagskort 365

Intervjuer med användare, Företagskort 365 Intervjuer med användare, 2015 Företagskort 365 Undersökning bland användare av Företagskort 365 Författare: Markus Lagerqvist, Michaela Andersson Intermetra Business & Market Research Group AB Datum:

Läs mer

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller April 2010 Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller Intermetra Business & Market Research Group Unr 1260-922 Rune Boo Markus Lagerqvist 2 Innehåll 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Urvalets sammansättning

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera

Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera Marknadsundersökningens dag 2011 Jonas Medin, Västtrafik Rune Broo, Intermetra Västtrafik AB Ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Att resa med Västtrafik

Att resa med Västtrafik Att resa med Västtrafik Över tjugo? Då får du ta med tre kompisar under tjugo när du åker med periodkort. Utan att det kostar en spänn.* * Gäller på Västtrafiks fordon. Läs mer på vasttrafik.se Vad kul

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik

Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik Västra Götalandsregionen och Västtrafik AB Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik 2012-10-22 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 Missnöje och vikande

Läs mer

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Dialogdokument till de Delregionala Kollektivtrafikråden, hösten 2013 Version 1.0 Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, 2013-09-09

Läs mer

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet?

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? Enkät 2 Testresenär Namn: Vad har du för sysselsättningsgrad? 100 % 75 % 50 % 25 % Annat Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? 20-22 dagar/månad 16-19 dagar/månad 12-15 dagar/månad

Läs mer

Uppmärksamhet vid bilkörning. Användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning

Uppmärksamhet vid bilkörning. Användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning Uppmärksamhet vid bilkörning Användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning Uppmärksamhet vid bilkörning: användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning

Läs mer

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Bilaga pressinformation 2011-02-02 Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Kollektivtrafikbarometern är en nationell undersökning som drivs och utvecklas av branschorganisationen Svensk

Läs mer

PRISSÄTTNING/-INFORMATION VID TAXIRESOR UPPFÖLJANDE UNDERSÖKNING, AUGUSTI 2017

PRISSÄTTNING/-INFORMATION VID TAXIRESOR UPPFÖLJANDE UNDERSÖKNING, AUGUSTI 2017 PRISSÄTTNING/-INFORMATION VID TAXIRESOR UPPFÖLJANDE UNDERSÖKNING, AUGUSTI 217 PRISSÄTTNING OCH PRISINFORMATION VID TAXIRESOR, SOMMAREN 217 SKAPAT AV: INTERMETRA BUSINESS & MARKET RESEARCH GROUP AB PROJEKTLEDARE:

Läs mer

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Kampanjrapport Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Innehåll 2 Bakgrund sida 3 4 Tidsaxel sida 5 Översikt utskick sida 6 12 OBS-mätning (telefonundersökning) sida 13 17 Svarshantering sida 18 22 Uppföljning

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP WEBBDIALOG Webbdialogen genomfördes under oktober och november genom att människor uppmanades att gå in på webbplatsen nextstop2035.se och påverka

Läs mer

Snabbrapport augusti 2015

Snabbrapport augusti 2015 Augusti Snabbrapport augusti 09 20 1. RESOR... 3 1.1 Totalt och per korttyp... 3 1.2 Fördelat per trafikslag... 4 1.3 Fördelat per delregion... 5 2. KUNDNÖJDHET... 6 3. BILJETTINTÄKTER... 8 4. FÖRSÄLJNING...

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

Säg hej till nya Västtrafikkortet!

Säg hej till nya Västtrafikkortet! Säg hej till nya Västtrafikkortet! Det som är nytt och ovant kan samtidigt kännas lite läskigt. Därför har vi en hälsning till alla oroliga resenärer nya Västtrafikkortet är så smart att det går att sätta

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

... 21... 22... 26... 32... 40... 50

... 21... 22... 26... 32... 40... 50 ......... 7... 13... 17... 17... 19... 1...... 3... 6... 7... 3... 3... 3... 3... 3... 37...... 1... 3...... 3 3 19 1 1 Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet Kvinnokliniken Uminova Siencepark

Läs mer

Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik - bakgrund och historik - pågående arbete steg 1 - fortsättning steg 2

Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik - bakgrund och historik - pågående arbete steg 1 - fortsättning steg 2 Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik - bakgrund och historik - pågående arbete steg 1 - fortsättning steg 2 Bakgrund Västtrafik påbörjade arbetet med en ny prisoch sortimentstrategi hösten 2009,

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Kampanjrapport Kampanj Tyresö 2015

Kampanjrapport Kampanj Tyresö 2015 Kampanjrapport Kampanj Tyresö 2015 Innehåll 2 Bakgrund sida 3 4 Översikt utskick sida 5 12 OBS-mätning (telefonundersökning) sida 13 18 Svarshantering sida 19 23 Uppföljning provåkare (telefonundersökning)

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOPS MED DELREGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKRÅDEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOPS MED DELREGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKRÅDEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOPS MED DELREGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKRÅDEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Delregionalt kollektivtrafikråd Fyrbodal 2015 03 19 Dialog om nuvarande och reviderat trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Bilaga Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Inom ramen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag att utveckla kollektivtrafiken i länet har översyn genomförts

Läs mer

Nya modeller för prissättning

Nya modeller för prissättning Nya modeller för prissättning Kommer kollektivtrafikens konkurrenskraft att styras av förmågan att öka den egna intäkten? Kollektivtrafikens utmaningar och möjligheter i Karlstad & Värmland, 20 jan, 2017

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar totalt, 79 svar Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar Allmänt om sammanställningen och analysen av svaren: Antal svarande yngre än 20 år 3 st 20-39 år 10 st 40-59 år 38 st 60 år och äldre 28 st

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: DSB Småland Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Regional kollektivtrafikmyndighet 1 januari 2012: - ny kollektivtrafiklag - ny ägarstruktur Roller inom Västra Götalandsregionen Ägare = Regionfullmäktige - beslutar om ramar och

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Simrishamnsbanan 213 Trafikverket Attitydundersökning Simrishamnsbanan 213 Projektnummer: TRV 21/21715 Bakgrund Syfte Det primära syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Avies Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet 1(3) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB

TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB Inledning Länstrafiken i Jämtlands läns (Länstrafiken) produkter har varit oförändrade i ca 15 år. Priserna har räknats upp årligen. Av tekniska skäl

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Undersökning angående faktorers betydelse vid val av gymnasieskola

Undersökning angående faktorers betydelse vid val av gymnasieskola Juni 2008 Undersökning angående faktorers betydelse vid val av gymnasieskola Intermetra Business & Market Research Group Unr 1619-801 Rune Broo Markus Lagerqvist Innehåll 2 >> Innehåll 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Prissättning och prisinformation vid taxiresor

Prissättning och prisinformation vid taxiresor Prissättning och prisinformation vid taxiresor Uppföljande undersökning, september 25 2 Dokumenttitel: Uppföljande mätning angående prissättning och prisinformation vid taxiresor, september 25 Skapat av:

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscentrum I april 2006 bildades SAMOT, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är ett Vinn Excellence

Läs mer

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013 Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1 December 2013 Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport steg 1 2 (20) Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2016 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030

Synpunkter. Biljettsystem. Problem med dagens system, för lokala resor RTP>2030 RTP>2030 dnr TSN 2015 289 Synpunkter Biljettsystem Teknisk biljettsamverkan Med teknisk biljettsamverkan så avses möjligheten att använda samma typ av reskort oavsett vilken länstaxa som används. Inte

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02 Arbetspendling-scann Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: 18-5-29 9:23:2 1 Är du man eller kvinna? Sid 1 25 28 2 15 142 5 Man Kvinna 1 Är du man eller kvinna? Absoluta tal % Man

Läs mer

Undersökning angående barns säkra skolvägar. Vägverket. November 2006

Undersökning angående barns säkra skolvägar. Vägverket. November 2006 Undersökning angående barns säkra skolvägar Vägverket November 2006 Business & Market Research Group Unr 1325-604 Rune Broo Markus Lagerqvist Jenny Lövsund Vägverket, 604 Barns säkra skolvägar, rapport,

Läs mer

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 8 Datum 2014-03-20 Diarienr 13/00 Marika Bystedt, 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 SAMMANFATTNING Fyrtio procent av svenska folkets vitvaror är äldre än 6 år, medan nästan hälften av alla

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Kundundersökning mars 2012 Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Bilaga. Riskanalys beslut om allmän trafikplikt. Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Bilaga. Riskanalys beslut om allmän trafikplikt. Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Bilaga Riskanalys beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Innehållsförteckning Riskanalys allmän trafikplikt Trafik 2016... 3 1. Bakgrund... 3 2. Trafik av kommersiellt intresse...

Läs mer

TNS Sifo. Uppföljande konverteringsstudie 2015 Hur öka andelen cyklister? Av Christina Karlsson

TNS Sifo. Uppföljande konverteringsstudie 2015 Hur öka andelen cyklister? Av Christina Karlsson Uppföljande konverteringsstudie 0 Hur öka andelen cyklister? Av Christina Karlsson christina.karlsson@tns-sifo.se 0709 69 66 Nov 6, 0 Innehåll Introduktion Bakgrund Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer