Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller"

Transkript

1 April 2010 Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller Intermetra Business & Market Research Group Unr Rune Boo Markus Lagerqvist

2 2 Innehåll 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Urvalets sammansättning 4. Prissättningsgrund (vilka faktorer som bör påverka priset) 5. Modeller för prissättning av reseavstånd, samt sätt att betala (verifiera färdbeviset) 6. Typ av färdbevis (per resa, per period etc) 7. Inköpsställen 8. Bilaga: Ytterligare visningsmaterial/instruktioner OBS: Tabeller där samtliga frågor finns redovisade för 22 olika delgrupper redovisas i separat bilaga

3 1.Bakgrund etc Background etc. Undersökningens bakgrund För att kunna bibehålla och vidareutveckla en god pris- och sortimentsstrategi behöver kunskapen om vad resenärerna tycker gör resan värd sitt pris förstärkas. Västtrafik har därför låtit genomföra en undersökning för att få fördjupad kunskap om kundernas syn bland annat på: vilka faktorer bör styra priset (avstånd, tid, typ av resenär etc.)? lämpligheten hos olika modeller för att prissätta resans avstånd lämpligheten hos olika sätt att betala Undersökningen genomfördes ihop med den undersökning som avsåg att kartlägga kundernas behov och förväntningar på Västtrafik Den genomfördes under mars 2010 genom personliga intervjuer med slumpmässiga urval inom var och en av regionerna (kvoterade på resenärstyp, kön, ålder och region). Denna kvantitativa del har också föregåtts av en kvalitativ studie (7 gruppdiskussioner) i februari 2010.

4 2. Syfte 4 1. Background etc. Undersökningens syfte Undersökningen ska ge följande information: Vilka parametrar skall styra ett framtida betalsystem? Vilken eller vilka modeller för prissättningen av avstånd föredrar kunderna? Vilka betalningssätt accepterar/föredrar man? Vilka typer av betalningsalternativ (per resa, fast periodpris etc.)? Var vill man kunna köpa färdbevis?

5 3. Urvalet 5 Urvalets sammansättning Fördelning över kön och ålder Totalt n: 773 Totalt n: 773 Man 46 Kvinna år år år år år år

6 3. Urvalet 6 Urvalets sammansättning Fördelning efter familjesituation och sysselsättning Totalt n: 773 Totalt n: 773 Studerande 13 Arbetar heltid 46 Ensamhushåll 20 Sambo/gift utan hemmaboende barn 33 Sambo/gift med hemmaboende barn 32 Ensam vuxen med hemmaboende barn 5 Hemmaboende hos förälder/föräldrar 8 Annan Arbetar deltid 16 Egenföretagare 4 Arbetssökande 3 Pensionär 15 Förtidspensionär 1 Föräldraledig 1 100

7 3. Urvalet 7 Urvalets sammansättning Fördelning efter Västtrafikregion och resenärstyper Totalt n=773 Kollektivresenärer n=381 Kombiresenärer n=201 Bilister n=191 Göteborg Stad Göteborg Region Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg

8 4. Prissättningsgrund 8 Reseavståndet är den naturligaste prissättningsgrunden Fråga: I vilken grad tycker du att följande faktorer bör påverka vad en resa kostar? Vem resenären är Resans längd Lojalitet Resfrekvens Antal resenärer Restiden Tidpunkt Resans egenskaper Stor påverkan I någon mån påverka Inte påverka Vet inte Det är uppenbarligen naturligt att vissa grupper (t ex studerande) har speciell rabatt. Givet detta är resans längd den naturliga avgiftsgrunden. Restiden, tidpunkten och resans egenskaper tycker de flesta saknar betydelse. Därutöver bör lojalitet och frekvens premieras. Åsikterna om grupprabatter varierar, men många ser det som naturligt att ha sådana.

9 5. Prissättningsmod. 9 Intervjupersonens huvuduppgift: att rangordna nio prissättningsmodeller Huvudnumret i denna del av undersökningen är att de svarande fått se och ta ställning till nio olika modeller för prissättningen av reseavståndet. Dessa visas på de följande sidorna som alternativ A-I. Instruktion till intervjupersonen: Framför dig har du 9 stycken kort med olika som visar olika sätt som Västtrafik skulle kunna använda för att prissätta sina resor. Din uppgift är att dela upp korten i två lika stora högar, där den en högen innehåller de 5 förslag som du tycker är bäst och den andra halvan de 4 förslag som du tycker är sämst. När detta är gjort: Lägg de 4 korten med de sämsta förslagen tillfälligt åt sidan. Välj ut de 3 bästa av de 5 förslag som du tyckte var bäst. Vilket av de 3 bästa tycker du är allra bäst? Om vi återgår till de 4 sämsta, vilka 2 tycker du är allra sämst? Resultatet av denna övning är en rangordning i fem högar.

10 5. Prissättningsmod. De nio modellerna lades ut enligt nedan för att ge de svarande en viss hjälp att orientera sig Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd A Små zoner E Små zoner med tabell C Km fågelvägen Stora zoner, km 15 km minsta längd B Stora zoner F Stora zoner med tabell D Km fågelv min 15 km Mycket stora zoner/områden H Stora områden G Cirklar med tabell Ett stort område I Ett område Områden De vägledande texterna vid sidan och ovanför alternativen visades inte, men en motsvarande muntlig information gavs.

11 5. Prissättningsmod. 11 För sex av modellerna finns också två alternativa betalningssätt att välja mellan För alla modellerna (utom de två som avser ren fågelvägsmätning resp. ett enhetstaxa i hela regionen) finns två betalningssätt att välja mellan (se exempel t.h.) I samtliga fall är det ena alternativet att ange slutzon vid starten I fem fall är det andra alternativet att checka in/checka ut I alternativ F (Stora zoner med zontabell) ersättas detta alternativ av att ange priset vid starten Vid valet av modell har båda betalningsalternativen stått till förfogande. Valet av alternativ gjordes i efterhand för de tre högst rankade modellerna.

12 Visat material 12 Prissättning A Små zoner längs resvägen Priset Små zoner, totalt ca 300 stycken. Zonerna är 5-10 km breda eller höga. En kommun motsvarar ca 3-8 zoner. Priset beräknas efter hur många zoner som resan går genom. Första zonen kostar mer än de efterföljande. Varje ny zon gör ett tillägg till resans pris. Resan: Alternativ 1 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Resan genomförs. 3. Västtrafikkortet visas vid resans slut. 4. Priset visas i biljettmaskinens display. Resan: Alternativ 2 1. Vid resans start anges slutzonen. 2. Västtrafikkortet visas för maskinen. 3. Priset visas i displayen. 4. Resan genomförs. 5 zoner 1 zon 2 zoner 2 zoner 5 zoner 1 * X kr 1,5 * X kr 3 * X kr 3 * X kr 1,5 * X kr

13 Visat material 13 Prissättning B Stora zoner längs resvägen Priset Stora zoner, totalt ca 40 stycken. Varje zon är ca km bred och hög. Priset beräknas efter hur många zoner som resan går genom. Varje zon ny gör ett tillägg till resans pris. Resan: Alternativ 1 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Resan genomförs. 3. Västtrafikkortet visas vid resans slut. 4. Priset visas i biljettmaskinens display. Resan: Alternativ 2 1. Vid resans start anges slutzonen. 2. Västtrafikkortet visas för maskinen. 3. Priset visas i displayen. 4. Resan genomförs. 1 zon 1 zon 2 zoner 2 zoner 1,5 * X kr 1,5 * X kr 3 * X kr 3 * X kr

14 Visat material 14 Prissättning C Kilometer fågelvägen Priset Fågelvägen mellan start och slut för en resa mäts. Priset beräknas efter hur långt fågelvägsavståndet är. Priset per kilometer blir lägre ju längre resan är. Resan 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Resan genomförs. 3. Västtrafikkortet visas vid resans slut. 4. Priset visas i biljettmaskinens display. 15 km 3 km 5 km 50 km 2 * X kr 0,5 * X kr 4 * X kr 1 * X kr

15 Visat material 15 Prissättning D Kilometer fågelvägen, minst 15 km Priset Fågelvägen mellan start och slut för en resa mäts. Priset beräknas efter hur långt fågelvägsavståndet är. Priset per kilometer blir lägre ju längre resan är. Lägsta priset motsvarar en resa på 15 km. Resan 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Resan genomförs. 3. Västtrafikkortet visas vid resans slut. 4. Priset visas i biljettmaskinens display. 15 km 3 km 5 km 50 km 1,5 * X kr 1,5 * X kr 3 * X kr 1,5 * X kr

16 Visat material 16 Prissättning E Små zoner med zontabell Priset Små zoner, totalt ca 300 stycken. Zonerna är 5-10 km breda eller höga. En kommun motsvarar ca 3-8 zoner. Priset mellan startzonen och målzonen läses i en tabell. Varje kombination i tabellen har ett bestämt pris. Resan: Alternativ 1 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Resan genomförs. 3. Västtrafikkortet visas vid resans slut. 4. Priset visas i biljettmaskinens display. Priser i zontabell (kr): Resan: Alternativ 2 1. Vid resans start anges slutzonen. 2. Västtrafikkortet visas för maskinen. 3. Priset visas i displayen. 4. Resan genomförs. A B G H N A 1*X 1,5*X B 1,5*X G 3*X H 4*X N 3*X 4*X F E A A-A A-B B D C G H I J G-N H-N K L M N

17 Visat material 17 Prissättning F Stora zoner med zontabell Priset Stora zoner, totalt ca 40 stycken. Varje zon är ca km bred och hög och följer inte kommungräns. Priset mellan startzonen och målzonen läses i en tabell. Varje kombination i tabellen har ett bestämt pris. Resan: Alternativ 1 1. Vid resans start anges slutzonen. 2. Västtrafikkortet visas för maskinen. 3. Priset visas i displayen. 4. Resan genomförs. Pris i zontabell (kr): Resan: Alternativ 2 1. Vid resans start anges priset för resan. 2. Västtrafikkortet visas för maskinen. 3. Priset visas i displayen. 4. Resan genomförs. A B C D E G H A 1,5*X B 2*X 3*X C 3*X D E F G A-A A-A A B B-C B-C B-B C

18 Visat material 18 Prissättning G Cirklar med zontabell Priset Växande cirklar runt de största tätorterna i fyra grupper. Totalt ca 14 zoner. Priset mellan startzonen och målzonen läses i en tabell. Varje kombination i tabellen har ett bestämt pris. Resan: Alternativ 1 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Resan genomförs. 3. Västtrafikkortet visas vid resans slut. 4. Priset visas i biljettmaskinens display. Pris i zontabell (kr): Resan: Alternativ 2 1. Vid resans start anges slutzonen. 2. Västtrafikkortet visas för maskinen. 3. Priset visas i displayen. 4. Resan genomförs. A B C D E G H A 1,5*X 3,5*X B 2,5*X C 3,5*X2,5*X D E F G B A-A A-A A A B B-C A-C C

19 Visat material 19 Prissättning H Stora områden Priset Fyra stora områden. Varje område överlappar de angränsande områdena. Priset är fast för alla resor inom ett område. Vid resor mellan områden adderas priserna. Resan: Alternativ 1 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Resan genomförs. 3. Västtrafikkortet visas vid resans slut. 4. Priset visas i biljettmaskinens display. Resan: Alternativ 2 1. Vid resans start anges slutområdet. 2. Västtrafikkortet visas för maskinen. 3. Priset visas i displayen. 4. Resan genomförs. A B A C 2+2 = 4 * X kr 2 * X kr 2+3 = 5 * X kr 2 * X kr 3 * X kr

20 Visat material 20 Prissättning I Ett område Priset Hela Västra Götaland är ett område. Endast ett pris finns. Resan 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Priset visas i biljettmaskinens display. 3. Resan genomförs. 2,5 * X kr 2,5 * X kr 2,5 * X kr 2,5 * X kr

21 5. Prissättningsmod. 21 Stor spriding mellan alternativen Fråga: Vilket sätt att prissätta sina resor tycker du är bäst? Samtliga svarande C Km Fågelvägen G Zontabell Cirklar H Mkt stora zoner B Stora zoner D Km Fågelvägen min 15 km I Ett enda område F Zontabell Stora zoner A Små zoner E Zontabell Små zoner Inget alternativ fördras av en majoritet. Inget alternativ väljs bort helt (även om I, A och E väljs sist av väldigt många) Detta kan ha flera betydelser: Det är ett svårt ämne för allmänheten att sätta sig in i och bedöma Västtrafik har ganska stor rörelsefrihet vad gäller den tekniska utformningen 1:a hand 2:a hand 3:e hand 4-5:hand 6-7:e hand 8-9:e hand På följande sidor visas andelen av de svarande som valt respektive modell i 1:a eller 2:a hand

22 5. Prissättningsmod. Stor spriding mellan alternativen Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd Mycket stora zoner/områden A: 12 E: 11 C: 36 B: 22 F: 22 D: 22 H: 24 G: 26 Här visas samma resultat, men endast för vad de svarande valt i 1:a eller 2:a hand. (36 valde alltså alt C i 1:a eller 2:a hand) Dessutom uppställt så att vi lättare skall kunna urskilja eventuella strukturer i sättet att välja. Ett stort område I: 17 Områden Siffrorna visar andelen av samtliga svarande som väljer resp. alternativ i 1:a eller 2:a hand. Dvs. andelarna ovan adderar till nära 200.

23 5. Prissättningsmod. Fågelvägen har en intuitiv attraktivitet Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd Mycket stora zoner/områden Ett stort område A:12 E:11 C:36 B:22 F:22 D:22 H:24 G:26 I:17 Mätning av fågelvägen är uppenbarligen en attraktiv och lättfattlig princip. Totalt 29 väljer något av dessa två alternativ i första hand. Om man bortser från andra möjliga betydelsefulla faktorer, vore en ren fågelvägsmätning ett klart gångbart alternativ. Områden Siffrorna visar andelen av samtliga svarande som väljer resp. alternativ i 1:a eller 2:a hand. Dvs andelarna ovan adderar till nära 200.

24 5. Prissättningsmod. Men att visa kortet vid avstigning väljs bort av 2/3 av de svarande Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd Mycket stora zoner/områden Ett stort område A:12 E:11 C:36 B:22 F:22 D:22 H:24 G:26 I:17 Områden Samtidigt som fågelvägsmätning är attraktiv, visar frågan om vilken typ av betalningssätt man föredrar, att 2/3 av de svarande väljer bort alternativet check in/ check out (se nästa sida). Den kvalitativa inledningsfasen till denna studie visade också klart att många har mycket starkt känslor kring detta sätt. Dvs., även om fågelvägsalternativen har många förespråkare, är de därför förknippade med stor risk.

25 5. Prissättningsmod. 25 En stor majoritet väljer bort att visa kort vid resans slut Fråga: Om du tänker på de tre sätten att prissätta som du tyckte var bäst, vilket sätt att betala föredrar du på respektive? Samtliga svarande Mörkgröna alternativen = A Små zoner visa vid påstigning/visa vid avstigning B Stora zoner Ljusgröna alternativen = ange slutzon vid starten H Mkt stora zoner E Zontabell Små zoner F Zontabell Stora zoner G Zontabell Cirklar Blått alternativ = ange priset vid starten Alternativen med fågelvägsmätning resp. ett helt område (C,D och I) har bara ett betalalternativ Föredrar alt 1 Föredrar alt 2 Vet ej/ej svar

26 5. Prissättningsmod. Andelarna som väljer respektive betalalternativ är relativt likartade i olika delgrupper Alt B är det oftast valda alternativet med mer än ett betalsätt. Vi har därför valt detta som illustration av variationen över olika delgrupper. Vissa variationer finns förvisso: Äldre väljer check in/check ut i större utsträckning än yngre Män väljer det i större utsträckning än kvinnor Likheterna är emellertid mer påfallande än olikheterna Andel som väljer respektive betalalternativ för alt B Stora zoner längs vägen Kollektivresenärer Kombiresenärer Bilister Göteborgs Stad Göteborg region Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg Restid < 20 min Restid min Restid min Restid 60+ min Arbetar/studerar ej Män Kvinnor Ålder -29 år Ålder år Ålder år Ålder 65+ år Visa upp vid på- och avstign Ange slutzonen

27 5. Prissättningsmod. Ett enda stort område väljs bort av de flesta Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd A:12 E:11 C:36 B:22 F:22 D:22 Ett enda stort område (enhetstaxa) sätts i 1:a eller 2:a hand av endast 17 av de svarande. Samtidigt är det hela 46 som väljer det som ett av de sista två alternativen. Mycket stora zoner/områden H:24 G:26 Ett stort område I:17 Områden

28 5. Prissättningsmod. Stora zoner vinner över små zoner Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd Mycket stora zoner/områden Ett stort område A:12 E:11 C:36 B:22 F:22 D:22 H:24 G:26 I:17 Det är uppenbart att alternativen med stora zoner vinner över dem med små zoner. Detta ligger helt i linje med lärdomarna från den kvalitativa fasen som säger att: Det är av största vikt att principen är enkel och lätt att förstå Rättvisa är bra, men kommer alldeles klart i 2:a hand Områden

29 5. Prissättningsmod. Stora zoner vinner över små zoner Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd A:12 E:11 C:36 B:22 F:22 D:22 Bortsett från extremalternativet med en enda stor zon, verkar det som om ju enklare modell desto bättre. Dvs. de mycket stora områdena har störst (intuitiv) attraktivitet. Mycket stora zoner/områden H:24 G:26 Ett stort område I:17 Områden

30 5. Prissättningsmod. Relation till naturliga centra har också en intuitiv attraktivitet (Andelen 1:a-placeringar inom parentes) Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd Mycket stora zoner/områden Ett stort område A:12 E:11 C:36 B:22 (1:a 9 ) H:24 (1:a 14 ) I:17 Områden F:22 (1:a 6 ) G:26 (1:a 13 ) D:22 I den kvalitativa fasen nämndes ofta andra städers system med zoner i ringar kring ett naturligt centrum som både rationella och lätta att förstå. I denna mätning är det också färre som väljer detta alternativ i sista gruppen än för ocentrerade mycket stora områden. Dvs., även om alla alternativen med stora zoner är gångbara är alternativ G zontabell med cirklar det alternativ som verkar ha störst acceptans bland kunderna

31 5. Prissättningsmod 31 Cirklar (G) och stora zoner (B,F) ligger mycket nära varandra om vi väger in även de lägre rankningarna Prissättning hela regionen C Kilometer fågelvägen G Cirklar med zontabell B Stora zoner längs resvägen F Stora zoner med zontabell H Stora områden D Kilometer fågelvägen, minst 15 km 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 0,54 0,54 0,79 0,76 0,73 1,00 Om vi går ett steg vidare och ser inte bara till hur många som väljer resp alternativ i 1:a eller 2:a hand, utan väger in hela skalan ända ned till 8:e-9:e hand, får vi fortfarande i stort sett de resultat vi redan redovisat. Här markeras dock ännu tydligare att alternativen G,B och F ligger mycket nära varandra i preferens. E Små zoner med zontabell I Ett område A Små zoner längs resvägen 0,13 0,07 0,00 Index Grafen visar de olika modellernas relativa placering på en indexskala Analysen är gjord enligt fall 5 av Thurstones lag om komparativa bedömningar.

32 5. Prissättningsmod. 32 Måttliga skillnader mellan regionerna (1:a-handsvalet) (1:a-handsvalet) Göteborg Gbg region Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg C Avstånd fågelvägen G Cirklar med zontabell H Stora områden B Stora zoner längs resvägen D Avstånd fågelvägen, minst 15km I Ett område F Stora zoner med zontabell A Små zoner längs resvägen E Små zoner med zontabell

33 5. Prissättningsmod. 33 Måttliga skillnader även mellan könen och åldersgrupper (1:a-handsvalet) Män Kvinnor Ålder år Ålder år Ålder år Ålder 65+ år C Avstånd fågelvägen G Cirklar med zontabell H Stora områden B Stora zoner längs resvägen D Avstånd fågelvägen, minst 15km I Ett område F Stora zoner med zontabell A Små zoner längs resvägen E Små zoner med zontabell

34 5. Prissättningsmod. 34 Valet av modell styrs inte så mycket av hänsyn till egen vinning som av principiella uppfattningar om hur ett bra system bör vara funtat De måttliga variationerna över olika delgrupper har mycket stor betydelse: De visar att kunderna har principiellt grundade uppfattningar om hur ett bra system skall se ut. Dessa verkar vara betydligt starkare än hänsynen till de rent personliga ekonomiska motiven (även sådan förvisso finns och slår igenom i viss mån). Det finns alltså en god möjlighet att skapa ett system som accepteras av en mycket bred allmänhet om det: är rimligt enkelt att förstå (därmed) känns tryggt att användandet är baserat på en rationell princip är någorlunda, om än inte alls fullständigt, rättvist

35 6. Färdbevis 35 Periodbetalning eller fast pris per resa föredras Fråga: Vilket av de följande sätten att prissätta resor med kollektivtrafiken tycker du är det bästa? 10 Vald typ av färdbevis Fast kostnad för varje enskild resa Fast kostnad för en viss period Lägre fast + lägre rörlig kostnad för viss period Fast kostnad för visst antal dagar Vet inte Man kan ha olika sätt att prissätta resor med kollektivtrafiken. Vilket av de följande tycker du själv är det bästa? Alla alternativ är lika avseende möjlighet till t.ex. zoner, kilometer eller områden. Ett färdbevis med en fast kostnad för varje enskild resa (inom ett område, ett antal zoner eller en fågelvägslängd för resan). Lönar sig om man inte reser så mycket. Ett färdbevis med en fast kostnad för viss period, t.ex. 1, 3 eller 30 dagar, under vilken man kan resa hur mycket man vill (inom ett visst område, antal zoner eller fågelvägslängd för resan). Lönar sig om man reser mycket under en viss period, det är enkelt och du kan resa hur mycket du vill under perioden. Ett färdbevis med en lägre fast kostnad för en viss period, som är lägre än alternativ 2, men där man också betalar en kostnad för varje resa, som dock är lägre än om man bara betalar för varje resa. Lönar sig om man reser mer än 1) och mindre än 2). Ett färdbevis med en fast kostnad för ett visst antal 1-dagars perioder med obegränsat antal resor (inom ett visst område, antal zoner eller fågelvägslängd för resan). Lönar sig om man reser mer än 1) och mindre än 2).

36 6. Färdbevis 36 Stor och logisk skillnad mellan olika resenärstyper Fråga: Vilket av de följande sätten att prissätta resor med kollektivtrafiken tycker du är det bästa? Kollektiv- Resenärer Kombiresenärer Bilister Fast kostnad för varje enskild resa Fast kostnad för en viss period Fast kostnad för visst antal dagar Lägre fast kostnad för viss period och lägre rörlig kostnad Vet inte Medan valet av modell för hanteringen av reseavstånd är relativt lika över olika delgrupper, ser vi stora och logiska olikheter när det gäller valet mellan olika prissättningsalternativ (typ av färdbevis). Det som främst är värt att konstatera att kombinationsalternativet Lägre fast kostnad för viss period och lägre rörlig kostnad inte väljs av så många. Vill Västtrafik försöka leva upp till kundernas behov av enkelhet i systemet är detta en klar uteslutnings-kandidat.

37 6. Färdbevis 37 Stor skillnad över åldrarna (yrkesaktiva vs. pensionärer) Män Kvinnor Ålder år Ålder år Ålder år Ålder 65+ år Fast kostnad för varje enskild resa Fast kostnad för en viss period Fast kostnad för visst antal dagar Lägre fast kostnad för viss period och lägre rörlig kostnad Vet inte

38 6. Färdbevis 38 Måttliga skillnader mellan regionerna Göteborg Göteborg region Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg Fast kostnad för varje enskild resa Fast kostnad för en viss period Fast kostnad för visst antal dagar Lägre fast kostnad för viss period och lägre rörlig kostnad Vet inte

39 7. Inköpsställen 39 Försäljningsställen är fortfarande den viktigaste distributionskanalen Fråga: Hur vill du kunna köpa eller ladda färdbevis? Välj de två viktigaste sätten Hos försäljningsombud, affär, kiosk 78 I automater på stora hållplatser 35 På Västtrafiks webbida via e-handel 32 I mobilen via sms 31 Via Reseplaneraren som nås via Västtrafiks webbsida/mobilen 21

40 Visat material 40 Instruktioner och förtydliganden (1) Hur genomför man betalning för en enskild resa Vad bestämmer priset på en resa (alltså inte enkelbiljett eller månadskort) 1 Visa kort Pris visas Res 2 Visa kort Res Visa kort Pris visas 3 Läs målzon på karta Ange målzon Visa kort Pris visas Res 4 Läs pris i matris Ange pris/skicka SMS Visa kort/ta emot SMS Res 5 Läs område på karta Ange område/skicka SMS Visa kort/ta emot SMS Pris visas Res A Små zoner längs resvägen (Resväg zoner) A1 A2 B Stora zoner längs resvägen (Resväg zoner) B3 B4 C Avstånd fågelvägen (Avstånd fågelväg kilometer) D Avstånd fågelvägen, minst 15km (Avstånd fågelväg kilometer) C5 D6 E Små zoner med zontabell (Matris zoner) E7 E8 F Stora zoner med zontabell (Matris zoner) F9 F10 G Cirklar med zontabell (Matriszoner) G11 G12 H Stora områden (Områden) H13 H14 I Ett område (Områden) I15

41 Visat material 41 Instruktioner och förtydliganden (2) Priset för en resa beräknas på samma sätt oavsett vilket färdbevis som används, t.ex. enkelbiljett, rabattkort eller månadskort. Den här övningen påverkar inte vilka typer av biljetter/färdbevis som skall finnas. Under övningen antas det är fortfarande möjligt att köpa de biljetter/färdbevis som finns idag, t.ex. för en enstaka resa eller för en viss tid, t.ex. 30 dagar Alla 9 prissättningarna är olika avseende hur priset påverkas beroende av resans längd eller var resan sker. Inga andra prisskillnader finns. Hur betalningen av en resa kan genomföras kan variera mellan de olika prissättningarna. Bedömningen av en prissättning skall omfatta båda faktorerna ovan. Kartor med zoner och områden, prislistor etc. antas finnas tillgängligt på hemsida, i broschyrer, på hållplatser och fordon. Biljettmaskiner antas placerade på optimalt sätt, ha väl fungerande display och bra användargränssnitt i övrigt.

42 Visat material Grundmodeller för avstånd i undersökningen 1. Resväg, mäts i zoner 2. Fågelväg, mäts i kilometer 3. Matris eller tabell, uppbyggd av zoner A B B 4. Område, uppbyggd av områden A

43 Visat material Egenskaper för prissättningsmodellerna Egenskaper Prissättning A: En zon är lika mycket värd överallt Priset ökar med antalet zoner enligt gemensam logik Priset per zon kan minska, t.ex. 10, 5, 4, 3, 2, 1 Kort resa mellan zoner är dyrare än lång resa inom en zon Små zoner möjliggöra små prissteg Zoner kan anpassas efter lokal geografi Gränsdragning, var skall gränsen gå Egenskaper Prissättning B: En zon är lika mycket värd överallt Priset ökar med antalet zoner enligt gemensam logik Priset per zon kan minska, t.ex. 10, 5, 4, 3, 2, 1 Kort resa mellan zoner är dyrare än lång resa inom en zon Stora zoner ger större prissteg mellan zoner Zoner kan anpassas efter lokal geografi Gränsdragning, var skall gränsen gå Egenskaper Prissättning H: Varje unikt område har sitt eget pris, till skillnad mot ett zonsystem där varje zon har samma värde Vid resa mellan två områden adderas deras priser om inte ett större unikt område finns som omfattar hela resan Få områden ger enkel prisbild men varje nytt område ger en stor effekt på priset Områden kan anpassas efter lokal geografi Gränsdragning, var skall gränsen gå Egenskaper Prissättning I: Inga zongränser Ett pris i hela regionen Enkelt Korta reser får ett högre pris och de långa ett lägre jämfört med de andra modellerna Egenskaper Prissättning E: Priset följer inte helt en logik, för avsteg från logik t.ex. prissättning A, behövs prissättning E Små zoner möjliggör små prissteg Zoner kan anpassas efter lokal geografi Gränsdragning, var skall gränsen gå Många kombinationer, ca 45 tusen värden Mycket svår att överblicka över hela Västra Götaland Egenskaper Prissättning F: Priset följer inte helt en logik, för avsteg från logik t.ex. prissättning B, behövs prissättning E Stora zoner kan innebära stora prissteg Zoner kan anpassas efter lokal geografi Gränsdragning, var skall gränsen gå Hanterbart antal kombinationer, ca 800 värden Svår att överblicka över hela Västra Götaland Egenskaper Prissättning G: Priset följer inte helt en logik Stora zoner kan innebära stora prissteg Zoner kan anpassas efter lokal geografi Gränsdragning, var skall gränsen gå Hanterbart antal kombinationer, ca 105 värden Går att överblicka över hela Västra Götaland Egenskaper Prissättning C: Du betalar för de km du reser fågelvägen, lika i hela Västra Götaland Varje resas pris beräknas från där du startar resan Priset per kilometer blir lägre ju längre resan är Inga zongränser Svårt att veta hur lång en resa är i förväg Ingen minimilängd medför lågt pris för korta resor men priset ökar snabbare Egenskaper Prissättning C: Du betalar för de km du reser fågelvägen, lika i hela Västra Götaland Varje resas pris beräknas från där du startar resan Priset per kilometer blir lägre ju längre resan är Inga zongränser Svårt att veta hur lång en resa är i förväg Minimilängd täcker de flesta vanliga resorna

44 Betalsystem Fågelvägen har en intuitiv attraktivitet Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd Mycket stora zoner/områden Ett stort område Områden Siffrorna visar andelen av samtliga svarande som väljer resp. alternativ i 1:a eller 2:a hand

Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera

Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera Marknadsundersökningens dag 2011 Jonas Medin, Västtrafik Rune Broo, Intermetra Västtrafik AB Ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Dialogdokument till de Delregionala Kollektivtrafikråden, hösten 2013 Version 1.0 Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, 2013-09-09

Läs mer

Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik

Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik Västra Götalandsregionen och Västtrafik AB Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik 2012-10-22 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 Missnöje och vikande

Läs mer

Att resa med Västtrafik

Att resa med Västtrafik Att resa med Västtrafik Över tjugo? Då får du ta med tre kompisar under tjugo när du åker med periodkort. Utan att det kostar en spänn.* * Gäller på Västtrafiks fordon. Läs mer på vasttrafik.se Vad kul

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Regional kollektivtrafikmyndighet 1 januari 2012: - ny kollektivtrafiklag - ny ägarstruktur Roller inom Västra Götalandsregionen Ägare = Regionfullmäktige - beslutar om ramar och

Läs mer

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013 Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1 December 2013 Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport steg 1 2 (20) Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet?

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? SKL har under våren gett ut en skrift som förklarar varför kollektivtrafikens kostnad ökar, en bra genomgång av vad som varit. Tyvärr saknades

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Att söka ombudskap. 0771-41 43 00 vasttrafik.se

Att söka ombudskap. 0771-41 43 00 vasttrafik.se Att söka ombudskap Hur behandlas en ansökan? Varje ansökan är unik och det görs en objektiv bedömning av Västtrafiks behov av ett försäljningsombud i det område ansökan avser. Vi använder oss av ett antal

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Säg hej till nya Västtrafikkortet!

Säg hej till nya Västtrafikkortet! Säg hej till nya Västtrafikkortet! Det som är nytt och ovant kan samtidigt kännas lite läskigt. Därför har vi en hälsning till alla oroliga resenärer nya Västtrafikkortet är så smart att det går att sätta

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 Instruktion till anbudsformulär,

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Över länsgräns. 1 juni 2013

Över länsgräns. 1 juni 2013 Över länsgräns Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län Gäller från och med 1 juni 2013 Innehåller även information samt prislista för Kustpilen på sid. 15 www.klt.se Gränslöst resande!

Läs mer

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort.

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Du får förlustgaranti. Allt du behöver göra är att registrera

Läs mer

Att resa med Värmlandstrafik

Att resa med Värmlandstrafik Att resa med Värmlandstrafik Lättläst version 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL Tidtabeller... Att åka buss med Värmlandstrafik... Åka tåg med Värmlandstrafik... Värmlandstrafiks kort... Värmlandstrafik

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Tjänst Anmärkning Prissättning

Tjänst Anmärkning Prissättning Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2015-02-10 Tjänst Anmärkning Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella säljkanaler som t.ex. webbförsäljningsskanaler,

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscentrum I april 2006 bildades SAMOT, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är ett Vinn Excellence

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

#biljetten. Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken

#biljetten. Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken #biljetten Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken #biljetten temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Strategisk utveckling,

Läs mer

Tjänst Beskrivning Prissättning

Tjänst Beskrivning Prissättning Tilläggstjänster Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2015-03-04 Hosting och Resplustillägg Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella säljkanaler

Läs mer

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna biljettbestämmelser.................... 2 Barn och skolungdom....................... 2 Studeranderabatt och ungdom

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Guide SJ Regionalkort

Guide SJ Regionalkort Guide SJ Regionalkort Så här fungerar det 2 Ladda kort 5 Skapa reseprofil 7 Köpa/registrera resa 8 Köpvillkor/återköp/förlust/spärra kort 11 Guide SJ Regionalkort 1 Så här fungerar det Det här är SJ Regional

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Svensk Kollektivtrafik Årskonferens 17-18 september 2015 Kristoffer Tamsons (M) Trafiklandstingsråd

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärsforum medlem i Sveriges Konsumenter EPF European Passengers

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Provlektion till Uppdrag: Matte 9

Provlektion till Uppdrag: Matte 9 Provlektion till Uppdrag: Matte 9 Linjära funktioner En resa i biljettdjungeln I läromedlet Uppdrag: Matte arbetar eleverna med två spår, Uppdrag eller Räkna på. Här kommer ett prov på en lektion där uppdraget

Läs mer

UbiGo. h"p://vimeo.com/96486671

UbiGo. hp://vimeo.com/96486671 UbiGo h"p://vimeo.com/96486671 Per- Erik Holmberg Magnus Kuschel Hans Arby MariAnne Karlsson h"p://vimeo.com/96486671 www.ubigo.me 10 5 0 402 78 Göteborg Telefon: 031-7647000 Godkänd för F-skatt Svenska

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen 2010-02-26 Renare stadsluft Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 En resvaneundersökning för Skelleftedalen, Skellefteå

Läs mer

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte):

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte): Linjära samband Räta linjens ekvation Förmågan att se, analsera och förstå olika samband är egenskaper som är viktiga att ha i vardagslivet men oundvikliga för kommande studier och arbetsliv. Med ett samband

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION

UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION Uppfattningar om infrastruktur i Sveriges bilregion UPPFATTNINGAR OM INFRASTRUKTUR I SVERIGES BILREGION TOBIAS ELMQUIST I nfrastrukturen berör de flesta och många har uppfattningar i frågor som berör infrastruktur.

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

2009:2. Västsverige Skåne 0-5. En rapport om kollektivtrafiken ISSN 1650-7965

2009:2. Västsverige Skåne 0-5. En rapport om kollektivtrafiken ISSN 1650-7965 29:2 ISSN 165-7965 Västsverige Skåne -5 En rapport om kollektivtrafiken Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare 2 7 västsvenska företag är medlemmar. På

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst Samhällsbyggnad Gävle Färdtjänst Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, men med fordon som är avsedda för personer med funktionshinder. När du åker färdtjänst

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

Köp resa och ladda kort

Köp resa och ladda kort SJ Regional biljettautomat Köp resa och ladda kort Information English 08:56 Köp resa Köp resa Giltiga betalkort: Biljetterna i automaten gäller för obokat resande med SJ Regionaltåg och InterCity i Mälardalen.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) REGELVERK OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) REGELVERK OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) Ersätter KFS 2013:26 2014:08 REGELVERK OCH TILLÄMPNINGS FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS DEFINITIONER Särskild kollektivtrafik är transporter som avser färdtjänst, omsorgsresor,

Läs mer

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll)

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Kundperspektivet Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Standards Juni 2013 Information i kollektivtrafik....med information tillgänglig från många datakällor Myndighet/företag Fordon/infrastruktur

Läs mer