Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller"

Transkript

1 April 2010 Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller Intermetra Business & Market Research Group Unr Rune Boo Markus Lagerqvist

2 2 Innehåll 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Urvalets sammansättning 4. Prissättningsgrund (vilka faktorer som bör påverka priset) 5. Modeller för prissättning av reseavstånd, samt sätt att betala (verifiera färdbeviset) 6. Typ av färdbevis (per resa, per period etc) 7. Inköpsställen 8. Bilaga: Ytterligare visningsmaterial/instruktioner OBS: Tabeller där samtliga frågor finns redovisade för 22 olika delgrupper redovisas i separat bilaga

3 1.Bakgrund etc Background etc. Undersökningens bakgrund För att kunna bibehålla och vidareutveckla en god pris- och sortimentsstrategi behöver kunskapen om vad resenärerna tycker gör resan värd sitt pris förstärkas. Västtrafik har därför låtit genomföra en undersökning för att få fördjupad kunskap om kundernas syn bland annat på: vilka faktorer bör styra priset (avstånd, tid, typ av resenär etc.)? lämpligheten hos olika modeller för att prissätta resans avstånd lämpligheten hos olika sätt att betala Undersökningen genomfördes ihop med den undersökning som avsåg att kartlägga kundernas behov och förväntningar på Västtrafik Den genomfördes under mars 2010 genom personliga intervjuer med slumpmässiga urval inom var och en av regionerna (kvoterade på resenärstyp, kön, ålder och region). Denna kvantitativa del har också föregåtts av en kvalitativ studie (7 gruppdiskussioner) i februari 2010.

4 2. Syfte 4 1. Background etc. Undersökningens syfte Undersökningen ska ge följande information: Vilka parametrar skall styra ett framtida betalsystem? Vilken eller vilka modeller för prissättningen av avstånd föredrar kunderna? Vilka betalningssätt accepterar/föredrar man? Vilka typer av betalningsalternativ (per resa, fast periodpris etc.)? Var vill man kunna köpa färdbevis?

5 3. Urvalet 5 Urvalets sammansättning Fördelning över kön och ålder Totalt n: 773 Totalt n: 773 Man 46 Kvinna år år år år år år

6 3. Urvalet 6 Urvalets sammansättning Fördelning efter familjesituation och sysselsättning Totalt n: 773 Totalt n: 773 Studerande 13 Arbetar heltid 46 Ensamhushåll 20 Sambo/gift utan hemmaboende barn 33 Sambo/gift med hemmaboende barn 32 Ensam vuxen med hemmaboende barn 5 Hemmaboende hos förälder/föräldrar 8 Annan Arbetar deltid 16 Egenföretagare 4 Arbetssökande 3 Pensionär 15 Förtidspensionär 1 Föräldraledig 1 100

7 3. Urvalet 7 Urvalets sammansättning Fördelning efter Västtrafikregion och resenärstyper Totalt n=773 Kollektivresenärer n=381 Kombiresenärer n=201 Bilister n=191 Göteborg Stad Göteborg Region Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg

8 4. Prissättningsgrund 8 Reseavståndet är den naturligaste prissättningsgrunden Fråga: I vilken grad tycker du att följande faktorer bör påverka vad en resa kostar? Vem resenären är Resans längd Lojalitet Resfrekvens Antal resenärer Restiden Tidpunkt Resans egenskaper Stor påverkan I någon mån påverka Inte påverka Vet inte Det är uppenbarligen naturligt att vissa grupper (t ex studerande) har speciell rabatt. Givet detta är resans längd den naturliga avgiftsgrunden. Restiden, tidpunkten och resans egenskaper tycker de flesta saknar betydelse. Därutöver bör lojalitet och frekvens premieras. Åsikterna om grupprabatter varierar, men många ser det som naturligt att ha sådana.

9 5. Prissättningsmod. 9 Intervjupersonens huvuduppgift: att rangordna nio prissättningsmodeller Huvudnumret i denna del av undersökningen är att de svarande fått se och ta ställning till nio olika modeller för prissättningen av reseavståndet. Dessa visas på de följande sidorna som alternativ A-I. Instruktion till intervjupersonen: Framför dig har du 9 stycken kort med olika som visar olika sätt som Västtrafik skulle kunna använda för att prissätta sina resor. Din uppgift är att dela upp korten i två lika stora högar, där den en högen innehåller de 5 förslag som du tycker är bäst och den andra halvan de 4 förslag som du tycker är sämst. När detta är gjort: Lägg de 4 korten med de sämsta förslagen tillfälligt åt sidan. Välj ut de 3 bästa av de 5 förslag som du tyckte var bäst. Vilket av de 3 bästa tycker du är allra bäst? Om vi återgår till de 4 sämsta, vilka 2 tycker du är allra sämst? Resultatet av denna övning är en rangordning i fem högar.

10 5. Prissättningsmod. De nio modellerna lades ut enligt nedan för att ge de svarande en viss hjälp att orientera sig Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd A Små zoner E Små zoner med tabell C Km fågelvägen Stora zoner, km 15 km minsta längd B Stora zoner F Stora zoner med tabell D Km fågelv min 15 km Mycket stora zoner/områden H Stora områden G Cirklar med tabell Ett stort område I Ett område Områden De vägledande texterna vid sidan och ovanför alternativen visades inte, men en motsvarande muntlig information gavs.

11 5. Prissättningsmod. 11 För sex av modellerna finns också två alternativa betalningssätt att välja mellan För alla modellerna (utom de två som avser ren fågelvägsmätning resp. ett enhetstaxa i hela regionen) finns två betalningssätt att välja mellan (se exempel t.h.) I samtliga fall är det ena alternativet att ange slutzon vid starten I fem fall är det andra alternativet att checka in/checka ut I alternativ F (Stora zoner med zontabell) ersättas detta alternativ av att ange priset vid starten Vid valet av modell har båda betalningsalternativen stått till förfogande. Valet av alternativ gjordes i efterhand för de tre högst rankade modellerna.

12 Visat material 12 Prissättning A Små zoner längs resvägen Priset Små zoner, totalt ca 300 stycken. Zonerna är 5-10 km breda eller höga. En kommun motsvarar ca 3-8 zoner. Priset beräknas efter hur många zoner som resan går genom. Första zonen kostar mer än de efterföljande. Varje ny zon gör ett tillägg till resans pris. Resan: Alternativ 1 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Resan genomförs. 3. Västtrafikkortet visas vid resans slut. 4. Priset visas i biljettmaskinens display. Resan: Alternativ 2 1. Vid resans start anges slutzonen. 2. Västtrafikkortet visas för maskinen. 3. Priset visas i displayen. 4. Resan genomförs. 5 zoner 1 zon 2 zoner 2 zoner 5 zoner 1 * X kr 1,5 * X kr 3 * X kr 3 * X kr 1,5 * X kr

13 Visat material 13 Prissättning B Stora zoner längs resvägen Priset Stora zoner, totalt ca 40 stycken. Varje zon är ca km bred och hög. Priset beräknas efter hur många zoner som resan går genom. Varje zon ny gör ett tillägg till resans pris. Resan: Alternativ 1 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Resan genomförs. 3. Västtrafikkortet visas vid resans slut. 4. Priset visas i biljettmaskinens display. Resan: Alternativ 2 1. Vid resans start anges slutzonen. 2. Västtrafikkortet visas för maskinen. 3. Priset visas i displayen. 4. Resan genomförs. 1 zon 1 zon 2 zoner 2 zoner 1,5 * X kr 1,5 * X kr 3 * X kr 3 * X kr

14 Visat material 14 Prissättning C Kilometer fågelvägen Priset Fågelvägen mellan start och slut för en resa mäts. Priset beräknas efter hur långt fågelvägsavståndet är. Priset per kilometer blir lägre ju längre resan är. Resan 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Resan genomförs. 3. Västtrafikkortet visas vid resans slut. 4. Priset visas i biljettmaskinens display. 15 km 3 km 5 km 50 km 2 * X kr 0,5 * X kr 4 * X kr 1 * X kr

15 Visat material 15 Prissättning D Kilometer fågelvägen, minst 15 km Priset Fågelvägen mellan start och slut för en resa mäts. Priset beräknas efter hur långt fågelvägsavståndet är. Priset per kilometer blir lägre ju längre resan är. Lägsta priset motsvarar en resa på 15 km. Resan 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Resan genomförs. 3. Västtrafikkortet visas vid resans slut. 4. Priset visas i biljettmaskinens display. 15 km 3 km 5 km 50 km 1,5 * X kr 1,5 * X kr 3 * X kr 1,5 * X kr

16 Visat material 16 Prissättning E Små zoner med zontabell Priset Små zoner, totalt ca 300 stycken. Zonerna är 5-10 km breda eller höga. En kommun motsvarar ca 3-8 zoner. Priset mellan startzonen och målzonen läses i en tabell. Varje kombination i tabellen har ett bestämt pris. Resan: Alternativ 1 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Resan genomförs. 3. Västtrafikkortet visas vid resans slut. 4. Priset visas i biljettmaskinens display. Priser i zontabell (kr): Resan: Alternativ 2 1. Vid resans start anges slutzonen. 2. Västtrafikkortet visas för maskinen. 3. Priset visas i displayen. 4. Resan genomförs. A B G H N A 1*X 1,5*X B 1,5*X G 3*X H 4*X N 3*X 4*X F E A A-A A-B B D C G H I J G-N H-N K L M N

17 Visat material 17 Prissättning F Stora zoner med zontabell Priset Stora zoner, totalt ca 40 stycken. Varje zon är ca km bred och hög och följer inte kommungräns. Priset mellan startzonen och målzonen läses i en tabell. Varje kombination i tabellen har ett bestämt pris. Resan: Alternativ 1 1. Vid resans start anges slutzonen. 2. Västtrafikkortet visas för maskinen. 3. Priset visas i displayen. 4. Resan genomförs. Pris i zontabell (kr): Resan: Alternativ 2 1. Vid resans start anges priset för resan. 2. Västtrafikkortet visas för maskinen. 3. Priset visas i displayen. 4. Resan genomförs. A B C D E G H A 1,5*X B 2*X 3*X C 3*X D E F G A-A A-A A B B-C B-C B-B C

18 Visat material 18 Prissättning G Cirklar med zontabell Priset Växande cirklar runt de största tätorterna i fyra grupper. Totalt ca 14 zoner. Priset mellan startzonen och målzonen läses i en tabell. Varje kombination i tabellen har ett bestämt pris. Resan: Alternativ 1 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Resan genomförs. 3. Västtrafikkortet visas vid resans slut. 4. Priset visas i biljettmaskinens display. Pris i zontabell (kr): Resan: Alternativ 2 1. Vid resans start anges slutzonen. 2. Västtrafikkortet visas för maskinen. 3. Priset visas i displayen. 4. Resan genomförs. A B C D E G H A 1,5*X 3,5*X B 2,5*X C 3,5*X2,5*X D E F G B A-A A-A A A B B-C A-C C

19 Visat material 19 Prissättning H Stora områden Priset Fyra stora områden. Varje område överlappar de angränsande områdena. Priset är fast för alla resor inom ett område. Vid resor mellan områden adderas priserna. Resan: Alternativ 1 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Resan genomförs. 3. Västtrafikkortet visas vid resans slut. 4. Priset visas i biljettmaskinens display. Resan: Alternativ 2 1. Vid resans start anges slutområdet. 2. Västtrafikkortet visas för maskinen. 3. Priset visas i displayen. 4. Resan genomförs. A B A C 2+2 = 4 * X kr 2 * X kr 2+3 = 5 * X kr 2 * X kr 3 * X kr

20 Visat material 20 Prissättning I Ett område Priset Hela Västra Götaland är ett område. Endast ett pris finns. Resan 1. Västtrafikkortet visas för biljettmaskinen vid resans start. 2. Priset visas i biljettmaskinens display. 3. Resan genomförs. 2,5 * X kr 2,5 * X kr 2,5 * X kr 2,5 * X kr

21 5. Prissättningsmod. 21 Stor spriding mellan alternativen Fråga: Vilket sätt att prissätta sina resor tycker du är bäst? Samtliga svarande C Km Fågelvägen G Zontabell Cirklar H Mkt stora zoner B Stora zoner D Km Fågelvägen min 15 km I Ett enda område F Zontabell Stora zoner A Små zoner E Zontabell Små zoner Inget alternativ fördras av en majoritet. Inget alternativ väljs bort helt (även om I, A och E väljs sist av väldigt många) Detta kan ha flera betydelser: Det är ett svårt ämne för allmänheten att sätta sig in i och bedöma Västtrafik har ganska stor rörelsefrihet vad gäller den tekniska utformningen 1:a hand 2:a hand 3:e hand 4-5:hand 6-7:e hand 8-9:e hand På följande sidor visas andelen av de svarande som valt respektive modell i 1:a eller 2:a hand

22 5. Prissättningsmod. Stor spriding mellan alternativen Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd Mycket stora zoner/områden A: 12 E: 11 C: 36 B: 22 F: 22 D: 22 H: 24 G: 26 Här visas samma resultat, men endast för vad de svarande valt i 1:a eller 2:a hand. (36 valde alltså alt C i 1:a eller 2:a hand) Dessutom uppställt så att vi lättare skall kunna urskilja eventuella strukturer i sättet att välja. Ett stort område I: 17 Områden Siffrorna visar andelen av samtliga svarande som väljer resp. alternativ i 1:a eller 2:a hand. Dvs. andelarna ovan adderar till nära 200.

23 5. Prissättningsmod. Fågelvägen har en intuitiv attraktivitet Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd Mycket stora zoner/områden Ett stort område A:12 E:11 C:36 B:22 F:22 D:22 H:24 G:26 I:17 Mätning av fågelvägen är uppenbarligen en attraktiv och lättfattlig princip. Totalt 29 väljer något av dessa två alternativ i första hand. Om man bortser från andra möjliga betydelsefulla faktorer, vore en ren fågelvägsmätning ett klart gångbart alternativ. Områden Siffrorna visar andelen av samtliga svarande som väljer resp. alternativ i 1:a eller 2:a hand. Dvs andelarna ovan adderar till nära 200.

24 5. Prissättningsmod. Men att visa kortet vid avstigning väljs bort av 2/3 av de svarande Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd Mycket stora zoner/områden Ett stort område A:12 E:11 C:36 B:22 F:22 D:22 H:24 G:26 I:17 Områden Samtidigt som fågelvägsmätning är attraktiv, visar frågan om vilken typ av betalningssätt man föredrar, att 2/3 av de svarande väljer bort alternativet check in/ check out (se nästa sida). Den kvalitativa inledningsfasen till denna studie visade också klart att många har mycket starkt känslor kring detta sätt. Dvs., även om fågelvägsalternativen har många förespråkare, är de därför förknippade med stor risk.

25 5. Prissättningsmod. 25 En stor majoritet väljer bort att visa kort vid resans slut Fråga: Om du tänker på de tre sätten att prissätta som du tyckte var bäst, vilket sätt att betala föredrar du på respektive? Samtliga svarande Mörkgröna alternativen = A Små zoner visa vid påstigning/visa vid avstigning B Stora zoner Ljusgröna alternativen = ange slutzon vid starten H Mkt stora zoner E Zontabell Små zoner F Zontabell Stora zoner G Zontabell Cirklar Blått alternativ = ange priset vid starten Alternativen med fågelvägsmätning resp. ett helt område (C,D och I) har bara ett betalalternativ Föredrar alt 1 Föredrar alt 2 Vet ej/ej svar

26 5. Prissättningsmod. Andelarna som väljer respektive betalalternativ är relativt likartade i olika delgrupper Alt B är det oftast valda alternativet med mer än ett betalsätt. Vi har därför valt detta som illustration av variationen över olika delgrupper. Vissa variationer finns förvisso: Äldre väljer check in/check ut i större utsträckning än yngre Män väljer det i större utsträckning än kvinnor Likheterna är emellertid mer påfallande än olikheterna Andel som väljer respektive betalalternativ för alt B Stora zoner längs vägen Kollektivresenärer Kombiresenärer Bilister Göteborgs Stad Göteborg region Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg Restid < 20 min Restid min Restid min Restid 60+ min Arbetar/studerar ej Män Kvinnor Ålder -29 år Ålder år Ålder år Ålder 65+ år Visa upp vid på- och avstign Ange slutzonen

27 5. Prissättningsmod. Ett enda stort område väljs bort av de flesta Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd A:12 E:11 C:36 B:22 F:22 D:22 Ett enda stort område (enhetstaxa) sätts i 1:a eller 2:a hand av endast 17 av de svarande. Samtidigt är det hela 46 som väljer det som ett av de sista två alternativen. Mycket stora zoner/områden H:24 G:26 Ett stort område I:17 Områden

28 5. Prissättningsmod. Stora zoner vinner över små zoner Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd Mycket stora zoner/områden Ett stort område A:12 E:11 C:36 B:22 F:22 D:22 H:24 G:26 I:17 Det är uppenbart att alternativen med stora zoner vinner över dem med små zoner. Detta ligger helt i linje med lärdomarna från den kvalitativa fasen som säger att: Det är av största vikt att principen är enkel och lätt att förstå Rättvisa är bra, men kommer alldeles klart i 2:a hand Områden

29 5. Prissättningsmod. Stora zoner vinner över små zoner Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd A:12 E:11 C:36 B:22 F:22 D:22 Bortsett från extremalternativet med en enda stor zon, verkar det som om ju enklare modell desto bättre. Dvs. de mycket stora områdena har störst (intuitiv) attraktivitet. Mycket stora zoner/områden H:24 G:26 Ett stort område I:17 Områden

30 5. Prissättningsmod. Relation till naturliga centra har också en intuitiv attraktivitet (Andelen 1:a-placeringar inom parentes) Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd Mycket stora zoner/områden Ett stort område A:12 E:11 C:36 B:22 (1:a 9 ) H:24 (1:a 14 ) I:17 Områden F:22 (1:a 6 ) G:26 (1:a 13 ) D:22 I den kvalitativa fasen nämndes ofta andra städers system med zoner i ringar kring ett naturligt centrum som både rationella och lätta att förstå. I denna mätning är det också färre som väljer detta alternativ i sista gruppen än för ocentrerade mycket stora områden. Dvs., även om alla alternativen med stora zoner är gångbara är alternativ G zontabell med cirklar det alternativ som verkar ha störst acceptans bland kunderna

31 5. Prissättningsmod 31 Cirklar (G) och stora zoner (B,F) ligger mycket nära varandra om vi väger in även de lägre rankningarna Prissättning hela regionen C Kilometer fågelvägen G Cirklar med zontabell B Stora zoner längs resvägen F Stora zoner med zontabell H Stora områden D Kilometer fågelvägen, minst 15 km 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 0,54 0,54 0,79 0,76 0,73 1,00 Om vi går ett steg vidare och ser inte bara till hur många som väljer resp alternativ i 1:a eller 2:a hand, utan väger in hela skalan ända ned till 8:e-9:e hand, får vi fortfarande i stort sett de resultat vi redan redovisat. Här markeras dock ännu tydligare att alternativen G,B och F ligger mycket nära varandra i preferens. E Små zoner med zontabell I Ett område A Små zoner längs resvägen 0,13 0,07 0,00 Index Grafen visar de olika modellernas relativa placering på en indexskala Analysen är gjord enligt fall 5 av Thurstones lag om komparativa bedömningar.

32 5. Prissättningsmod. 32 Måttliga skillnader mellan regionerna (1:a-handsvalet) (1:a-handsvalet) Göteborg Gbg region Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg C Avstånd fågelvägen G Cirklar med zontabell H Stora områden B Stora zoner längs resvägen D Avstånd fågelvägen, minst 15km I Ett område F Stora zoner med zontabell A Små zoner längs resvägen E Små zoner med zontabell

33 5. Prissättningsmod. 33 Måttliga skillnader även mellan könen och åldersgrupper (1:a-handsvalet) Män Kvinnor Ålder år Ålder år Ålder år Ålder 65+ år C Avstånd fågelvägen G Cirklar med zontabell H Stora områden B Stora zoner längs resvägen D Avstånd fågelvägen, minst 15km I Ett område F Stora zoner med zontabell A Små zoner längs resvägen E Små zoner med zontabell

34 5. Prissättningsmod. 34 Valet av modell styrs inte så mycket av hänsyn till egen vinning som av principiella uppfattningar om hur ett bra system bör vara funtat De måttliga variationerna över olika delgrupper har mycket stor betydelse: De visar att kunderna har principiellt grundade uppfattningar om hur ett bra system skall se ut. Dessa verkar vara betydligt starkare än hänsynen till de rent personliga ekonomiska motiven (även sådan förvisso finns och slår igenom i viss mån). Det finns alltså en god möjlighet att skapa ett system som accepteras av en mycket bred allmänhet om det: är rimligt enkelt att förstå (därmed) känns tryggt att användandet är baserat på en rationell princip är någorlunda, om än inte alls fullständigt, rättvist

35 6. Färdbevis 35 Periodbetalning eller fast pris per resa föredras Fråga: Vilket av de följande sätten att prissätta resor med kollektivtrafiken tycker du är det bästa? 10 Vald typ av färdbevis Fast kostnad för varje enskild resa Fast kostnad för en viss period Lägre fast + lägre rörlig kostnad för viss period Fast kostnad för visst antal dagar Vet inte Man kan ha olika sätt att prissätta resor med kollektivtrafiken. Vilket av de följande tycker du själv är det bästa? Alla alternativ är lika avseende möjlighet till t.ex. zoner, kilometer eller områden. Ett färdbevis med en fast kostnad för varje enskild resa (inom ett område, ett antal zoner eller en fågelvägslängd för resan). Lönar sig om man inte reser så mycket. Ett färdbevis med en fast kostnad för viss period, t.ex. 1, 3 eller 30 dagar, under vilken man kan resa hur mycket man vill (inom ett visst område, antal zoner eller fågelvägslängd för resan). Lönar sig om man reser mycket under en viss period, det är enkelt och du kan resa hur mycket du vill under perioden. Ett färdbevis med en lägre fast kostnad för en viss period, som är lägre än alternativ 2, men där man också betalar en kostnad för varje resa, som dock är lägre än om man bara betalar för varje resa. Lönar sig om man reser mer än 1) och mindre än 2). Ett färdbevis med en fast kostnad för ett visst antal 1-dagars perioder med obegränsat antal resor (inom ett visst område, antal zoner eller fågelvägslängd för resan). Lönar sig om man reser mer än 1) och mindre än 2).

36 6. Färdbevis 36 Stor och logisk skillnad mellan olika resenärstyper Fråga: Vilket av de följande sätten att prissätta resor med kollektivtrafiken tycker du är det bästa? Kollektiv- Resenärer Kombiresenärer Bilister Fast kostnad för varje enskild resa Fast kostnad för en viss period Fast kostnad för visst antal dagar Lägre fast kostnad för viss period och lägre rörlig kostnad Vet inte Medan valet av modell för hanteringen av reseavstånd är relativt lika över olika delgrupper, ser vi stora och logiska olikheter när det gäller valet mellan olika prissättningsalternativ (typ av färdbevis). Det som främst är värt att konstatera att kombinationsalternativet Lägre fast kostnad för viss period och lägre rörlig kostnad inte väljs av så många. Vill Västtrafik försöka leva upp till kundernas behov av enkelhet i systemet är detta en klar uteslutnings-kandidat.

37 6. Färdbevis 37 Stor skillnad över åldrarna (yrkesaktiva vs. pensionärer) Män Kvinnor Ålder år Ålder år Ålder år Ålder 65+ år Fast kostnad för varje enskild resa Fast kostnad för en viss period Fast kostnad för visst antal dagar Lägre fast kostnad för viss period och lägre rörlig kostnad Vet inte

38 6. Färdbevis 38 Måttliga skillnader mellan regionerna Göteborg Göteborg region Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg Fast kostnad för varje enskild resa Fast kostnad för en viss period Fast kostnad för visst antal dagar Lägre fast kostnad för viss period och lägre rörlig kostnad Vet inte

39 7. Inköpsställen 39 Försäljningsställen är fortfarande den viktigaste distributionskanalen Fråga: Hur vill du kunna köpa eller ladda färdbevis? Välj de två viktigaste sätten Hos försäljningsombud, affär, kiosk 78 I automater på stora hållplatser 35 På Västtrafiks webbida via e-handel 32 I mobilen via sms 31 Via Reseplaneraren som nås via Västtrafiks webbsida/mobilen 21

40 Visat material 40 Instruktioner och förtydliganden (1) Hur genomför man betalning för en enskild resa Vad bestämmer priset på en resa (alltså inte enkelbiljett eller månadskort) 1 Visa kort Pris visas Res 2 Visa kort Res Visa kort Pris visas 3 Läs målzon på karta Ange målzon Visa kort Pris visas Res 4 Läs pris i matris Ange pris/skicka SMS Visa kort/ta emot SMS Res 5 Läs område på karta Ange område/skicka SMS Visa kort/ta emot SMS Pris visas Res A Små zoner längs resvägen (Resväg zoner) A1 A2 B Stora zoner längs resvägen (Resväg zoner) B3 B4 C Avstånd fågelvägen (Avstånd fågelväg kilometer) D Avstånd fågelvägen, minst 15km (Avstånd fågelväg kilometer) C5 D6 E Små zoner med zontabell (Matris zoner) E7 E8 F Stora zoner med zontabell (Matris zoner) F9 F10 G Cirklar med zontabell (Matriszoner) G11 G12 H Stora områden (Områden) H13 H14 I Ett område (Områden) I15

41 Visat material 41 Instruktioner och förtydliganden (2) Priset för en resa beräknas på samma sätt oavsett vilket färdbevis som används, t.ex. enkelbiljett, rabattkort eller månadskort. Den här övningen påverkar inte vilka typer av biljetter/färdbevis som skall finnas. Under övningen antas det är fortfarande möjligt att köpa de biljetter/färdbevis som finns idag, t.ex. för en enstaka resa eller för en viss tid, t.ex. 30 dagar Alla 9 prissättningarna är olika avseende hur priset påverkas beroende av resans längd eller var resan sker. Inga andra prisskillnader finns. Hur betalningen av en resa kan genomföras kan variera mellan de olika prissättningarna. Bedömningen av en prissättning skall omfatta båda faktorerna ovan. Kartor med zoner och områden, prislistor etc. antas finnas tillgängligt på hemsida, i broschyrer, på hållplatser och fordon. Biljettmaskiner antas placerade på optimalt sätt, ha väl fungerande display och bra användargränssnitt i övrigt.

42 Visat material Grundmodeller för avstånd i undersökningen 1. Resväg, mäts i zoner 2. Fågelväg, mäts i kilometer 3. Matris eller tabell, uppbyggd av zoner A B B 4. Område, uppbyggd av områden A

43 Visat material Egenskaper för prissättningsmodellerna Egenskaper Prissättning A: En zon är lika mycket värd överallt Priset ökar med antalet zoner enligt gemensam logik Priset per zon kan minska, t.ex. 10, 5, 4, 3, 2, 1 Kort resa mellan zoner är dyrare än lång resa inom en zon Små zoner möjliggöra små prissteg Zoner kan anpassas efter lokal geografi Gränsdragning, var skall gränsen gå Egenskaper Prissättning B: En zon är lika mycket värd överallt Priset ökar med antalet zoner enligt gemensam logik Priset per zon kan minska, t.ex. 10, 5, 4, 3, 2, 1 Kort resa mellan zoner är dyrare än lång resa inom en zon Stora zoner ger större prissteg mellan zoner Zoner kan anpassas efter lokal geografi Gränsdragning, var skall gränsen gå Egenskaper Prissättning H: Varje unikt område har sitt eget pris, till skillnad mot ett zonsystem där varje zon har samma värde Vid resa mellan två områden adderas deras priser om inte ett större unikt område finns som omfattar hela resan Få områden ger enkel prisbild men varje nytt område ger en stor effekt på priset Områden kan anpassas efter lokal geografi Gränsdragning, var skall gränsen gå Egenskaper Prissättning I: Inga zongränser Ett pris i hela regionen Enkelt Korta reser får ett högre pris och de långa ett lägre jämfört med de andra modellerna Egenskaper Prissättning E: Priset följer inte helt en logik, för avsteg från logik t.ex. prissättning A, behövs prissättning E Små zoner möjliggör små prissteg Zoner kan anpassas efter lokal geografi Gränsdragning, var skall gränsen gå Många kombinationer, ca 45 tusen värden Mycket svår att överblicka över hela Västra Götaland Egenskaper Prissättning F: Priset följer inte helt en logik, för avsteg från logik t.ex. prissättning B, behövs prissättning E Stora zoner kan innebära stora prissteg Zoner kan anpassas efter lokal geografi Gränsdragning, var skall gränsen gå Hanterbart antal kombinationer, ca 800 värden Svår att överblicka över hela Västra Götaland Egenskaper Prissättning G: Priset följer inte helt en logik Stora zoner kan innebära stora prissteg Zoner kan anpassas efter lokal geografi Gränsdragning, var skall gränsen gå Hanterbart antal kombinationer, ca 105 värden Går att överblicka över hela Västra Götaland Egenskaper Prissättning C: Du betalar för de km du reser fågelvägen, lika i hela Västra Götaland Varje resas pris beräknas från där du startar resan Priset per kilometer blir lägre ju längre resan är Inga zongränser Svårt att veta hur lång en resa är i förväg Ingen minimilängd medför lågt pris för korta resor men priset ökar snabbare Egenskaper Prissättning C: Du betalar för de km du reser fågelvägen, lika i hela Västra Götaland Varje resas pris beräknas från där du startar resan Priset per kilometer blir lägre ju längre resan är Inga zongränser Svårt att veta hur lång en resa är i förväg Minimilängd täcker de flesta vanliga resorna

44 Betalsystem Fågelvägen har en intuitiv attraktivitet Resväg zoner Matris zoner Fågelväg kilometer Små zoner, 5-10 km Ingen minsta längd Stora zoner, km 15 km minsta längd Mycket stora zoner/områden Ett stort område Områden Siffrorna visar andelen av samtliga svarande som väljer resp. alternativ i 1:a eller 2:a hand

Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera

Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera Marknadsundersökningens dag 2011 Jonas Medin, Västtrafik Rune Broo, Intermetra Västtrafik AB Ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Uppföljande undersökning angående ett nytt betalsystem

Uppföljande undersökning angående ett nytt betalsystem September 2010 Uppföljande undersökning angående ett nytt betalsystem Intermetra Business & Market Research Group Unr 0-1003 Rune Broo Markus Lagerqvist Innehåll 2 >> Innehåll 1. Bakgrund, syfte 3 2. Metod

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Intervjuer med användare, Företagskort 365

Intervjuer med användare, Företagskort 365 Intervjuer med användare, 2015 Företagskort 365 Undersökning bland användare av Företagskort 365 Författare: Markus Lagerqvist, Michaela Andersson Intermetra Business & Market Research Group AB Datum:

Läs mer

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Dialogdokument till de Delregionala Kollektivtrafikråden, hösten 2013 Version 1.0 Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, 2013-09-09

Läs mer

Undersökning angående faktorers betydelse vid val av gymnasieskola

Undersökning angående faktorers betydelse vid val av gymnasieskola Juni 2008 Undersökning angående faktorers betydelse vid val av gymnasieskola Intermetra Business & Market Research Group Unr 1619-801 Rune Broo Markus Lagerqvist Innehåll 2 >> Innehåll 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Uppmärksamhet vid bilkörning. Användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning

Uppmärksamhet vid bilkörning. Användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning Uppmärksamhet vid bilkörning Användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning Uppmärksamhet vid bilkörning: användande av och attityder till kommunikationsutrustning vid bilkörning

Läs mer

Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik - bakgrund och historik - pågående arbete steg 1 - fortsättning steg 2

Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik - bakgrund och historik - pågående arbete steg 1 - fortsättning steg 2 Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik - bakgrund och historik - pågående arbete steg 1 - fortsättning steg 2 Bakgrund Västtrafik påbörjade arbetet med en ny prisoch sortimentstrategi hösten 2009,

Läs mer

Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik

Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik Västra Götalandsregionen och Västtrafik AB Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik 2012-10-22 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 Missnöje och vikande

Läs mer

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013 Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1 December 2013 Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport steg 1 2 (20) Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Att resa med Västtrafik

Att resa med Västtrafik Att resa med Västtrafik Över tjugo? Då får du ta med tre kompisar under tjugo när du åker med periodkort. Utan att det kostar en spänn.* * Gäller på Västtrafiks fordon. Läs mer på vasttrafik.se Vad kul

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Regional kollektivtrafikmyndighet 1 januari 2012: - ny kollektivtrafiklag - ny ägarstruktur Roller inom Västra Götalandsregionen Ägare = Regionfullmäktige - beslutar om ramar och

Läs mer

FLEXTRAFIK FALKÖPING. 1 januari 2012 och tills vidare

FLEXTRAFIK FALKÖPING. 1 januari 2012 och tills vidare FLEXTRAFIK FALKÖPING 1 januari 2012 och tills vidare Flextrafik är allmän kollektivtrafik som körs med mindre fordon inom Falköpings kommuncentrum. Resorna samordnas så flera resenärer åker i samma fordon.

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB

TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB Inledning Länstrafiken i Jämtlands läns (Länstrafiken) produkter har varit oförändrade i ca 15 år. Priserna har räknats upp årligen. Av tekniska skäl

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2016 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

FLEXTRAFIK SKARA. 1 januari 2012 och tills vidare

FLEXTRAFIK SKARA. 1 januari 2012 och tills vidare FLEXTRAFIK SKARA 1 januari 2012 och tills vidare Flextrafik är allmän kollektivtrafik som körs med mindre fordon inom Skara kommuncentrum. Resorna samordnas så flera resenärer åker i samma fordon. Vem

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

PRISSÄTTNING/-INFORMATION VID TAXIRESOR UPPFÖLJANDE UNDERSÖKNING, AUGUSTI 2017

PRISSÄTTNING/-INFORMATION VID TAXIRESOR UPPFÖLJANDE UNDERSÖKNING, AUGUSTI 2017 PRISSÄTTNING/-INFORMATION VID TAXIRESOR UPPFÖLJANDE UNDERSÖKNING, AUGUSTI 217 PRISSÄTTNING OCH PRISINFORMATION VID TAXIRESOR, SOMMAREN 217 SKAPAT AV: INTERMETRA BUSINESS & MARKET RESEARCH GROUP AB PROJEKTLEDARE:

Läs mer

6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron

6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron 6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron Kerstin Westin, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet Vad är viktigt i livet? Synen på livet och tillvaron kan diskuteras eller beskrivas i termer

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP

Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP Next Stop 2035 RESULTAT FRÅN WEBBDIALOG 1 (27) GULLERS GRUPP WEBBDIALOG Webbdialogen genomfördes under oktober och november genom att människor uppmanades att gå in på webbplatsen nextstop2035.se och påverka

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 7 jan 2008 tills vidare Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning. Du kan få färdtjänst på grund av att du har funktionshinder som gör att

Läs mer

Göteborgs Ornitologiska Förening Medlemsundersökning 2007

Göteborgs Ornitologiska Förening Medlemsundersökning 2007 Juli 2007 Göteborgs Ornitologiska Förening Medlemsundersökning 2007 Intermetra Business & Market Research Group Unr 1537-701 Markus Lagerqvist Innehåll 2 >> Innehåll 1. Metod, urval, bortfall 2. Åsikter

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Att söka ombudskap. 0771-41 43 00 vasttrafik.se

Att söka ombudskap. 0771-41 43 00 vasttrafik.se Att söka ombudskap Hur behandlas en ansökan? Varje ansökan är unik och det görs en objektiv bedömning av Västtrafiks behov av ett försäljningsombud i det område ansökan avser. Vi använder oss av ett antal

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Uddevalla. Kollektivtrafik

Uddevalla. Kollektivtrafik 2016-05-17 Uddevalla Kollektivtrafik Från Trafikförsörjningsprogram till kundffrrån trafikförsörjningsprogram till kund Dialog om kollektivtrafikens utveckling Steg 1: Övergripande utvecklingsplan & Affärsutvecklings

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Beskrivning - Hur fungerar Reseplaneraren

Beskrivning - Hur fungerar Reseplaneraren Beskrivning - Hur fungerar Reseplaneraren Denna instruktion är till för dig som önskar mer information och hänvisning i användandet av verktyget Reseplaneraren på Länstrafikens hemsida www.lanstrafiken.se.

Läs mer

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Svensk Kollektivtrafik Årskonferens 17-18 september 2015 Kristoffer Tamsons (M) Trafiklandstingsråd

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet?

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? SKL har under våren gett ut en skrift som förklarar varför kollektivtrafikens kostnad ökar, en bra genomgång av vad som varit. Tyvärr saknades

Läs mer

Säg hej till nya Västtrafikkortet!

Säg hej till nya Västtrafikkortet! Säg hej till nya Västtrafikkortet! Det som är nytt och ovant kan samtidigt kännas lite läskigt. Därför har vi en hälsning till alla oroliga resenärer nya Västtrafikkortet är så smart att det går att sätta

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 Instruktion till anbudsformulär,

Läs mer

FLEXTRAFIK HJO. 9 december 2012 och tills vidare

FLEXTRAFIK HJO. 9 december 2012 och tills vidare FLEXTRAFIK HJO 9 december 2012 och tills vidare Flextrafik är allmän kollektivtrafik som körs med mindre fordon inom Hjo kommuncentrum. Resorna samordnas så flera resenärer åker i samma fordon. Vem får

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Färdtjänsten i Norrköping

Färdtjänsten i Norrköping Färdtjänsten i Norrköping Orsaker till minskade resor Mirza Topic & Armin Spreco Norrköping, januari 2010 Sammanfattning Resorna inom färdtjänsten har minskat under flera år och det finns behov av att

Läs mer

GfK Sverige AB, (6)

GfK Sverige AB, (6) Collectum Panssionsparande Januari 2010 Kön Man 497 497-101 180 168 48 109 174 214 100 206 183 58 157 183 177 88 62 100 40 30 49% 100%+ - - 50% 51% 49% 45% 44% 51% 52% 53% 49% 48% 40%- 55% 56%+ 51% 49%

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Borås Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Borås Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Borås Hemtjänst Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning Resvanor i Sundsvall Resultat från resvaneundersökning 2016 Resvaneundersökning 2016 1 ± Liden Indal Omland Kovland Sundsbruk Stöde Nedansjö Tätortsområde Sundsvall Matfors Lucksta Kvissleby Njurundabommen

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Patrik Engfors Verksamhetsutvecklare 0451-288 631 Patrik.Engfors@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-09-26 Dnr 1602931 1 (7) Kollektivtrafiknämnden Nya biljetter och taxor

Läs mer

Årsrapport 2014 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport 2014 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik Årsrapport 2014 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN Svensk Kollektivtrafik - 1 - Box 12236 S:t Göransgatan 63, 1 tr. 102 26 Stockholm tfn: 08-598 998 00 fax: 08-598 998 05 www.ipsos.se INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade Trendbrott i fl yktingfrågan och polariseringen har ökat TRENDBROTT I FLYKTINGFRÅGAN OCH POLARISERINGEN HAR ÖKAT MARIE DEMKER Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Läs mer

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2014

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2014 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 13 Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2014 Ärendebeskrivning Förslag till beslut angående förändring av taxan för UL/SL-biljetter.

Läs mer

Nya modeller för prissättning

Nya modeller för prissättning Nya modeller för prissättning Kommer kollektivtrafikens konkurrenskraft att styras av förmågan att öka den egna intäkten? Kollektivtrafikens utmaningar och möjligheter i Karlstad & Värmland, 20 jan, 2017

Läs mer

Nytt zonbaserat biljettsystem

Nytt zonbaserat biljettsystem 1(15) 2007-01-02 Styrelsen Nytt zonbaserat biljettsystem Bakgrund Enligt beslut i Landstingsfullmäktige kommer SL att övergå till ett zonbaserat prissystem. Bakgrunden är en önskan att priset ska öka i

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscentrum I april 2006 bildades SAMOT, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är ett Vinn Excellence

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2017 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

DITT NYA GRUNDSKOLEKORT LÄSÅRET 2015/2016. Så funkar det -Regler och instruktioner

DITT NYA GRUNDSKOLEKORT LÄSÅRET 2015/2016. Så funkar det -Regler och instruktioner DITT NYA GRUNDSKOLEKORT LÄSÅRET 2015/2016 Så funkar det -Regler och instruktioner GRUNDSKOLEKORT FÖR OSS SOM ÄR PÅ VÄG Ditt nya färdbevis Färdbeviset för resor till och från skolan består av två delar:

Läs mer

Periodbiljetter. Interna biljetter inom en zone. Personligt kort 14 dagar. Innehavarkort*) och allmän periodbiljett

Periodbiljetter. Interna biljetter inom en zone. Personligt kort 14 dagar. Innehavarkort*) och allmän periodbiljett Periodbiljetter Resekortet kan laddas med period. Längden på perioden du väljer kan vara minst två veckor och högst ett år (14 366 dagar). Periodbiljettens pris består av ett 14-dagars grundpris och ett

Läs mer

INFORMATION MOBILBILJETT JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK

INFORMATION MOBILBILJETT JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK INFORMATION MOBILBILJETT JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK Mobilappen Mobitime är Jönköping Länstrafiks mobiltelefonapplikation. Med den kan resenär ladda ner tidtabeller, få realtidsinformation samt köpa biljett.

Läs mer

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Bilaga Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Inom ramen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag att utveckla kollektivtrafiken i länet har översyn genomförts

Läs mer

Tjänst Anmärkning Prissättning

Tjänst Anmärkning Prissättning Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2015-02-10 Tjänst Anmärkning Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella säljkanaler som t.ex. webbförsäljningsskanaler,

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion

Läs mer

Provlektion till Uppdrag: Matte 9

Provlektion till Uppdrag: Matte 9 Provlektion till Uppdrag: Matte 9 Linjära funktioner En resa i biljettdjungeln I läromedlet Uppdrag: Matte arbetar eleverna med två spår, Uppdrag eller Räkna på. Här kommer ett prov på en lektion där uppdraget

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-02-01 UBN 2010/20-630 Utbildningsnämnden Kundundersökning på öppna förskolor Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning En

Läs mer

GYMNASIEKORTET Så funkar det - Regler och instruktioner

GYMNASIEKORTET Så funkar det - Regler och instruktioner GYMNASIEKORTET Så funkar det - Regler och instruktioner DITT GYMNASIEKORT LÄSÅRET 2016/2017 GYMNASIEKORT FÖR OSS SOM ÄR PÅ VÄG Ditt färdbevis Färdbeviset för resor till och från skolan består av två delar:

Läs mer

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte):

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte): Linjära samband Räta linjens ekvation Förmågan att se, analsera och förstå olika samband är egenskaper som är viktiga att ha i vardagslivet men oundvikliga för kommande studier och arbetsliv. Med ett samband

Läs mer

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari VÄGVAL VEMDALEN Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen RESURS AB Hans Remvig januari 2011 1 INNEHÅLL: Uppdraget 2 Något om Vemdalen 2 Trafiken till området 4 Bilagor separata filer

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort.

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Du får förlustgaranti. Allt du behöver göra är att registrera

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Över länsgräns. 1 juni 2013

Över länsgräns. 1 juni 2013 Över länsgräns Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län Gäller från och med 1 juni 2013 Innehåller även information samt prislista för Kustpilen på sid. 15 www.klt.se Gränslöst resande!

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Känner du dig osäker är det bara att ringa trafikupplysningen på !

Känner du dig osäker är det bara att ringa trafikupplysningen på ! Vart vill du resa? Använd gärna vår reseplanerare, en smart sökfunktion som finns på vl.se samt i vår app och fungerar såhär: Skriv varifrån du vill åka och vart du ska. Reseplaneraren ger dig förslag

Läs mer

Årsrapport 2011 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport 2011 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik Årsrapport 2011 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN Svensk Kollektivtrafik INNEHÅLL Box 12236 S:t Göransgatan 63, 1 tr. 102 26 Stockholm tfn: 08-598 998 00 fax: 08-598 998 05 www.ipsos.se 1 SAMMANFATTNING KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN...

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer