All lära på si+ andraspråk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "All lära på si+ andraspråk"

Transkript

1 All lära på si+ andraspråk

2 Språkförmågor som u+rycks i olika ämnes- och kursplaner Utveckla förmågan a+ med hjälp av olika språklig redskap läsa instruk?oner Använda för ämnet centrala begrepp, använda ämnesspecifika ord och symboler Undersöka, beskriva, diskutera, reflektera över, analysera, värdera Förklara och redogör för samband mellan begrepp, orsak och verkan i processer, orsaker?ll och följder av processer och konsekvenser av processer

3 Kommunika?v språkförmåga Organisatorisk kompetens Pragma?sk kompetens Formell Textuell - u+al - samtals- och - gramma?k - textstruktur - ordförråd Funk?onell Sociolingvis-?sk (Bachman & Palmer 1996, Lindberg 1997)

4 Språk- och kunskapsutveckling Systemisk funk?onell gramma?k (Halliday) Cummins modell Sociokulturellt lärande

5 Modell över uppgivers språkliga krav (fri+ ever Cummins 1996) Kogni?vt krävande 2. UppgiVer som är kogni?vt krävande. Eleven har forzarande stöd i kontexten. 3. UppgiVer som är kogni?vt Krävande. Eleven har inget stöd i kontexten. Stöd i kontexten Inget stöd i kontexten 1. UppgiVer som är kogni?vt enkla. Eleven har stöd i kontexten 4. UppgiVer som är kogni?vt enkla. Eleven har inget stöd i kontexten Kogni?vt enkelt

6 Faktorer som påverkar det flerspråkiga barnets lärandeprocess Modersmålet Svenska som andraspråk Det flerspråkiga barnet Kunskapsutveckling på modersmålet och på svenska En sociokulturellt stödjande miljö

7 Vardagsspråk och skolspråk Vardagsdomän Specialiserad domän Reflexiv domän

8 OrdiL kartläggning av ordförrådet i läromedel Ämnesneutrala ord - allmänspråkliga, frekventa ord - allmänna, ova abstrakta skrivspråksak?ga ord Ämnesspecifika ord - allmänspråkliga snedfördelade ord förknippade med visst ämne - facktermer med specifik betydelse, ova unika för e+ ämne.

9 Läsförståelse Språkliga drag som försvårar en text - nominaliseringar, passivering, otydlig textbindning, satsförkortningar, vänstertunga meningar Ord som kan skapa svårigheter - sammansä+ningar, fasta fraser, par?kelverb A+ läsa på, mellan och bortom raderna Läsförståelsestrategier

10 Elevtext SO Vi fick en paper som vi skulle läsa och Förklara vad den handlade om. Den handla om hur hus industrin blev?ll en. Först köpte en köpman bomull för Billigt och alla kvinnor Hade en spinn rock och de dom spann Billigt år köpene och när kvinnan spann klart fick kvinnan lite pengar. Sän gick köpmenen?ll en vävaren vävde garnen?ll tyg och vävaren får lite pengar utav köpmenen. Vävstole och spinnrocken ändra och?ll sist blev det ång driva Fabrik som produserar mer tyg och snabbare. det klades industri och i den?den var träd kol mycket men dom hi+ad järn kol med järn malm blev de järn och man kunde?llverka lokomo?v tåg spår.

11 Faktorer som gynnar flerspråkiga elevers lärande i skolämnen Läraren betonar läsning och skrivande Läraren betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar Läraren betonar tankemässigt krävande uppgiver Läraren känner?ll och kan analysera språket i si+ ämne

12 forts. Läraren fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet Läraren förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem Läraren undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika lärandestrategier, och använder olika typer av forma?v bedömning av elevernas presta?oner Läraren skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö

13 Språkpolicy Monokulturell utbildning Interkulturell utbildning

14 Exempel på genrebeskrivning Typ av text Berä+ande text Diskuterande Argumenterande SyVe Struktur Sammanlänkande ord A+ underhålla och förmedla kunskap Orientering (berä+ar vem, var, när) En serie händelser Problem Upplösning Tidsord (en dag, det var en gång, senare,?ll slut) A+ övertala andra, a+ välja sida och komma med argument Personliga ställningstaganden Argument och bevis Eventuella motargument Slutsatser dessutom, därför, emeller?d, däremot

15 Bearbetning av text Före läsningen Under läsningen EVer läsningen skapa förförståelse vad gäller språk och innehåll läsa för eller med elever, elever läser själva ta reda på vad eleverna har förstå+ repetera ord och innehåll

16 Diskussionsfråga Vilka kompetenser har man om man behärskar e+ språk på en hög nivå?

17

18 Utgångspunkter Nyanländ Introduk?ons?den för lång Utanför skolans ordinarie arbete Övergång?ll ordinarie klass följs inte upp Kompetens saknas hos mo+agande lärare Inget stöd

19 Forskning om mo+agande Få studier Separat skolgång inledningsvis Avsaknad av kommunpolicy Samverkan Regler för fly+?ll ordinarie klass Individualisering vik?g

20 Mo+agandet Ru?ner - kända av all personal på skolan Skapa goda rela?oner?ll elevens vårdnadshavare Kartläggning Individuell studieplan Placering - förberedelseklass - direk?ntegrering

I den tiden var träd kol mycket när språk och tanke inte håller jämna steg; om att bedöma en andraspråkstext

I den tiden var träd kol mycket när språk och tanke inte håller jämna steg; om att bedöma en andraspråkstext Lena Sjöqvist I den tiden var träd kol mycket när språk och tanke inte håller jämna steg; om att bedöma en andraspråkstext Jag kunde inte somna igår kväll, låg bara och funderade över hur det kan komma

Läs mer

FÖR SKOLAN. Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

FÖR SKOLAN. Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet F O R S K N I N G FÖR SKOLAN Greppa språket Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Varför modersmålsundervisning?

Varför modersmålsundervisning? Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Varför modersmålsundervisning? - Elever och lärare berättar Why mother-tongue education? - Pupils and teachers tellings

Läs mer

Nya språket lyfter! Innehåll

Nya språket lyfter! Innehåll Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 1-6 Innehåll Forskningsbakgrund läsning Genomgång av observationsmaterialet Konkretisering av observationspunkterna i Uppdrag

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet

rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet www.tankesmedjan.nu 2 Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från Tankesmedjan rapport 4, 2010 Matematik en demokratisk rättighet

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Skolverket Stockholm 2012 www.skolverket.se ISBN: 978-91-87115-70-7 Innehåll 1. Inledning... 4 Vad materialet är och inte är...4 Materialets disposition...5

Läs mer

Alla sammanhang har sitt språk

Alla sammanhang har sitt språk Alla sammanhang har sitt språk Inspiration för att arbeta med genrepedagogik Många barn i skolan idag har andra modersmål än svenska. Det här ställer krav på alla lärare att arbeta mer språkutvecklande

Läs mer

Svenska språkets struktur

Svenska språkets struktur SEKTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNINGEN Svenska språkets struktur Ett vidgat grammatikbegrepp Emma Johansson Elin Persson Uppsats avancerad nivå, Svenska 91-120hp, HT 2011 Handledare: Fredrik Hansson Abstract

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING Antagen av Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-08-26

Läs mer

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Guider och handböcker 2013:5 Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Utbildningsstyrelsen och författarna Guider och handböcker

Läs mer

Utvärdering av Knutbyprojektet Genrebaserad undervisning i en F 6-skola

Utvärdering av Knutbyprojektet Genrebaserad undervisning i en F 6-skola Utvärdering av Knutbyprojektet Genrebaserad undervisning i en F 6-skola Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad 2009 Produktion Utbildningsförvaltningens kommunikationsgrupp Redaktion Margareta

Läs mer

Högläsning som pedagogiskt redskap

Högläsning som pedagogiskt redskap Högläsning som pedagogiskt redskap Fem lärares tankar och erfarenheter Caroline Anderson Erika Andersson Examensarbete 15hp Inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Catarina Schmidt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Svenska ö, typ! Författare: Dzeneta Delic Examensarbete: Lärarprogrammet, AUO 3 Professionellt lärarskap, 15-30 hp

Svenska ö, typ! Författare: Dzeneta Delic Examensarbete: Lärarprogrammet, AUO 3 Professionellt lärarskap, 15-30 hp Svenska ö, typ! Low level of Swedish language skills! Författare: Dzeneta Delic Examensarbete: Lärarprogrammet, AUO 3 Professionellt lärarskap, 15-30 hp Högskolan på Gotland höstterminen 2010 Handledare:

Läs mer

3. Ge feedback som för lärandet framåt

3. Ge feedback som för lärandet framåt 3. Ge feedback som för lärandet framåt 0 Lärarna följer elevernas kunskapsutveckling och ger kontinuerlig och framåtsyftande återkoppling kring vad eleverna behöver utveckla och hur detta ska ske så att

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer